SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING"

Transkript

1 SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012

2 Innhold: Innhold: Innledning Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag Fair Play Retningslinjer trening og kamp Innrapportering av kamp-resultat Omberamming av kamper Organisering & ansvar Sportslig Utvalg Sportslig Leder Mini representant Ungdoms representant Sunde Håndball styrerepresentant Sr. Representant Trener koordinator Administrator SU Treneren Oppmann Foreldrekontakt Sportslig utvalg års hjul Arangement Støtte til Sportslig Utvikling Integrerings fond (Individuell støtte) Retningslinjer for hospitering og utlån Følgende retningslinjer gjelder for hospitering: Følgende retningslinjer gjelder for lån/utlån av spillere: Foreldre Foreldremøte Trenermanual Mini 6, 7 & 8 år Spillere 9 & 10 år... 15

3 10.3. Spillere 11 & 12 år Spillere 13 & 14 år Spillere 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vedlegg 1 - Lagsrapport Vedlegg 2: Årshjul Sportslig utvalg... 24

4 1. Innledning Sportsplanen for Håndballavdelingen i Sunde IL er utviklet av Sportslig utvalg i samarbeid med trenere og spillere. Den er basert på målsettinger satt av styret i Sunde IL og skal være basis for den sportslige aktiviteten i Sunde i årene som kommer. Sportsplanen oppdateres årlig gjennom innspill til Sportslig utvalg. Sportslig utvalg er selv ansvarlig for godkjennelse av plan i henhold til mandat gitt utvalget. 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag Følgende sportslige målsettinger er satt for Sunde Håndball: Hovedmålet er å gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta. For å oppnå dette er det satt flere del målsettinger: Spillestil: ønsker å bidra med fartsfylt, underholdende og god teknisk håndball. Sportslig: ønsker å gi våre spillere utvikling ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Lag: søker å stille lag i aldersbestemte klasser fra 6 år for både gutter og jenter. Utøvere: gir den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle egne ferdigheter både sportslig og sosialt. Nullskade: har null skade på utøverne. For å oppnå dette tilpasser vi treningsmengde og belastning til den enkelte utøvers fysikk og kapasitet. Trenere: har godt motiverte, engasjerte og faglig dyktige trenere Dommere: har godt motiverte, engasjerte og faglig dyktige dommere Foreldre: skal skape et miljø for engasjerte foreldre og gi alle en trygghet for at deres barn/ungdom er en del av et positivt miljø som gir alle utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Ledere: skal gjennom ryddig organisering, ryddig økonomi og synlige holdninger ha gode ledere og et solid støtteapparat på det organisatoriske plan. Fair play: Våre trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre går foran med et godt eksempel ved alle sportslige arrangementer både trening og kamper. I bunn av vår satsing ligger Norges Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett. Dvs. I klassene under 12 år må ikke aktivitetsnivået være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres. I tillegg setter Sportslig utvalg opp årlig mål som del av årsplanlegging av aktiviteter.

5 Sportslig Utvalg skal legge til rette for å oppnå de sportslige målsetting er som satt ved bruk av Sundes verdier: 1. FELLESSKAP Klubben er åpen for alle/aktiviteter på tvers av alder og idrettsgren. Klubben skal aktivt engasjere seg i å bedre miljøet i bydelen. 2. MORAL Klubben skal jobbe for : Fair-play både på og utenfor banen. Respekt for alle. Alminnelig folkeskikk. 3. GLEDE-TRIVSEL-TRYGGHET: Klubben skal skape idrettsglede gjennom trivsel og trygghet 3. Fair Play Sunde Håndball skal følge anbefalinger fra Norges Håndballforbund (NHF) om Fair Play i norsk håndball. Enkelt sagt er Fair Play for spillerne Orden og Oppførsel. Vi snakker om holdninger før kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr respekt for med og motspillere. Fair Play-programmet handler om respekt på tre områder Respekt for dommeren vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, på alle nivåer. Respekt på banen vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. Respekt i hallen vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører. Dette er Fair Play-reglene: Du skal respektere treneren, dommeren og spillets regler Du skal vise respekt for laget og lagkameratene dine Du skal vise respekt for alle dine motspillere Du skal ikke være med på mobbing Du skal møte presis til alle avtaler og rydde etter deg i hallen og garderoben Du skal tape og vinne med samme sinn

6 4. Retningslinjer trening og kamp Både trenere og spillere skal møte presis til trening Trenere som ikke kan møte på trening skal, så sant det er mulig, gi beskjed på forhånd og skaffe stedfortreder. Hvis trener ikke møter, er treningen avlyst. Når trenere snakker skal baller og "snakketøy" være i ro Det forventes at alle gjør sitt beste ved utførelse av øvelser og jobber minst like hardt på trening som i kamp. Vær ikke redd for å gjøre feil, det er feilene vi lærer av. Spillere med sykdom eller skade skal ikke delta på trening hvis det er fare for at skadene kan forverres eller at spilleren kan skade/smitte andre. Det er spillernes/foreldrenes plikt å melde fra om dette til trener. Usportslig opptreden som kjefting, banning, krangling og antydning til mobbing aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening. Alle skal være med å skape et godt treningsmiljø. Det får vi ved å vise en positiv holdning til medspillere og ledere. Trener/oppmann er ansvarlig for å se til at garderobe og dusj er ryddig etter hver trening/kamp. Det forventes at spillerne selv rydder opp. Alle, både trenere, oppmenn og spillere plikter å ta vare på klubbens fellesutstyr og sette det tilbake på plass etter bruk Målene skal heises opp etter siste treningsøkt hver dag. Trener/oppmann ser til at dette blir gjort Deltakelse i kamp: For å kunne delta i offisielle kamper skal medlemskontingent og evt. spillerlisens være betalt Alle møter presis til avtalt tid og sted. Den som ikke kan møte skal varsle trener/oppmann så snart som mulig. Spillerne skal følge treners anvisninger både ved oppvarming og under kamp og opptre som et samlet lag 4.1. Innrapportering av kamp-resultat Resultater fra kamp ringes inn til resultattelefonen umiddelbart etter kamp. Dette gjøres senest kl. 21:30 samme dag. Tlf. nr Tlf. nummeret står også på kamprapporten, i tillegg til kampens pin kode som det må opplyses om. Originale kamprapporter sendes per post til NHF Region SørVest Norge, Postboks 3033 Mariero, 4095 Stavanger. Dette gjøres første virkedag etter kampen. Dette er veldig viktig å gjøre, det holder ikke å faxe inn kamprapporten. Det refereres for øvrig til vedlagte retningslinjer for skjema for kampprotokoll fra Rogaland Håndball krets Omberamming av kamper Det laget som tar initiativet til en omberamming står ansvarlig for å fylle ut omberammings-skjemaet. Hvordan og hva som skal gjøres står nøyaktig forklart på skjemaet, og hvis alt gjøres riktig og skjemaet fylles inn riktig og sendes inn til regionen så koster det ingenting å omberamme kamper. Hvis ikke så påløper det en bot på kroner 400,-.

7 5. Organisering & ansvar Sportslig leder * Katharina Grøndal Utøver repr. Dommer repr. Trener repr. Glenn C Myklebust Spiller repr. Administrator Mini repr. Kjetil Serigstad Ungdoms repr. Therese Birkedal Sr. Repr Bjørn Erik Helgeland * Styrerepresentant for Sunde Håndball 5.1. Sportslig Utvalg Sportslig Leder velges for 2 år om gangen. Sportslig Leder møter på styremøter, en gang i måneden. Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret Sportslig utvalg har ansvar som følger: Etterse at klubbens sportslige målsettinger blir ivaretatt på alle nivå Legge strategi for sportslig utvikling bla. gjennom å utarbeide og vedlikeholde sportsplanen Være bindeledd mellom styret og trenerne. Søke om treningstider i haller og gymnastikksaler, og utarbeide forslag til fordeling av treningstider til de enkelte lag Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben. o Samle trenerne til møte før sesongstart, og ved sesongslutt. o I begynnelsen av august møtes alle trenere og sportslig leder for å fordele treningstidene. Tilrettelegge trenerkurs etter behov. Hjelpe til å skaffe trenere til de lagene som trenger hjelp til dette. Fremme spillerutvikling ved å arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere Bistå oppmenn med å arrangere utsatte og omberammede kamper. Være støttespiller til trenere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål. Ha ansvar for påmelding av spillere til krets- og KUM samlinger. Utvelgelse av spillere i samarbeid med trenerne. Levere ut til alle trenerne en oversikt som viser anbefalt treningsopplegg/ hva det bør trenes på i de forskjellige aldersnivå. (se kapt 8: Trener manual av denne Håndboken) Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Melde på lag til seriespill samt fellesturneringer Ha ansvar for å informere lag og komitèer, herunder arrangementskomite og foreldregruppe, angående forandringer i henhold til oppsatt kampprogram

8 Avholde trenermøter etter behov Sportslig utvalg skal (sammen med foreldre) skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for oppfølging av disse Disponering av spillere i henhold til gitte retningslinjer, i samråd med spillere og foreldre. Samarbeide med andre klubber i regionen De forskjellige aktiviteter er fordelt mellom medlemmer i Sportslig Utvalg på følgende måte: Sportslig Leder Vedlikeholde sportsplanen Innkalle og koordinere møter i Sportslig Utvalg Kontaktperson for søknader vedrørende økonomisk støtte Gi innspill fra Sportslig Utvalg til Sunde Håndball nettsider Mini representant Igangsette treninger for 1 klasse ved nytt oppstartsår. Arrangere årlig miniturnering Ungdoms representant Arrangerer sesongavslutning. Arrangerer kick off ved sesongstart. Arrangere teknikk merke dag hvert 2. år Sunde Håndball styrerepresentant Kontaktperson for styret og trenerne Sr. Representant Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Samarbeide med andre klubber i regionen Trener koordinator Samle trenerne til møte før sesongstart, og ved sesongslutt Tilrettelegge trenerkurs etter behov Hjelpe til å skaffe trenere til de lagene som trenger hjelp til dette Avholde trenermøter etter behov Administrator SU Søke om treningstider i haller og gymnastikksaler Bistå oppmenn med å arrangere utsatte og omberammede kamper Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Melde på lag til seriespill samt fellesturneringer informere lag og komitèer, herunder arrangementskomite og foreldregruppe, angående forandringer i henhold til oppsatt kampprogram Holde oversikt over politiattester fra trenere og oppmenn.

9 5.2. Treneren Det skal være minimum en trener per lag. Trenerens ansvar er: Kontaktperson mellom Sportslig utvalg og laget. Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram tilpasset alle, alle bør få lik mulighet til sportslig fremgang. For 15-års lag og oppover å lage en treningsplan for et halvt år om gangen hvordan treningene skal gjennomføres og hva som skal være de sportslige målsetningene for lagene. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer). Å selv være et forbilde for spillerne og være ansvarlig for lagets opptreden både på og utenfor banen ved kamper. Være et godt eksempel, alltid komme på tida og overholde avtaler Komme forberedt og velopplagt i treningstøy Gi konstruktiv kritikk og veilede den enkelte spiller Kunne forvente mye av spillerne, bla. at de melder fra ved forfall mv Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for sesongrapport. Ved sesong avslutning å skrive lagets sesongrapport på grunnlag av kamp-protokoller og tildele pokaler for innsats og utvikling. Det gis ikke individuelle pokaler til mini, 9, 10 og 11 års lag. Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuellt anfall/episode. Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Ved skade: kontakte foreldre og foresatte umiddelbart. I forbindelse med trening er det trenerens ansvar å påse at spillerne ikke forstyrrer andre lag i deres treningstid. Respektere motstandere og dommere - husk du representerer klubben Kjenne klubbens målsetting og struktur Delta i trenermøter som arrangeres av klubben Vise interesse for å ta relevante trenerkurs Oppmann Det skal være minst en oppmann/foreldrekontakt per lag. Oppmannen har i oppgave å møte på håndballavdelingens fellesmøter. Oppmann velges for 1 år av gangen. Oppmannen skal være et bindeledd mellom laget og Sunde håndball styret. Han/hun er ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget.

10 Foreldrekontakt Ved sesongstart når foreldrekontakt er klar bør det avklares ansvarsområder og forventninger internt på lagene. Oppgavene varierer etter hvilket nivå/alderstrinn laget spiller på. Oppgaver som gjelder oppmann/foreldrekontakt for alle lag: Opprette mailadresseliste alle foreldre (evt eldre spillere) knyttet til laget. Videresende aktuell informasjon ang laget. Fylle ut og oppdatere spiller lister og samle inn kontingent for alle spillere. o Betaling til konto og adresselister sendes til Sjekke at alle spillere har betalt lisens. (etter nyttår på J 12) Skaffe folk til oppsatte bu-vakter som laget er satt opp til. o Kr 500,- i bot til laget dersom vaktlisten ikke blir fulgt. Holde oversikt over lagskontoen. o Hvert lag har sin egen konto (administreres og føres av daglig leder). Oppmann/foreldrekontakt må holde oversikt over inntekter og utgifter laget har. Når en setter inn på konto må en bruke årstall laget er født. (eks J 9 = J 04 håndball) Ta initiativ til og oppfordre foreldre til å skaffe inntekter til laget. Sponsorinntekter som for eksempel dugnader, ansattemidler, skiltreklame i hallen osv. Hjelpe til på hjemme arrangement i hallen. o Det kan være oppgaver i tilknytning mini- og akitivitetsserie, klargjøre/sitte i sekretariat, fylle ut kamprapport, holde orden på førstehjelp osv. Må avklares med trener i forkant. Være med trener på foreldremøter i forbindelse med oppstart eller turneringer laget skal reise på. Dele ut og samle inn loddbøker og loddpenger i vårlotteriet til håndballen (rundt påske) Sende bilder og korte tekster for å bidra til en aktiv hjemmeside i Sunde håndball. Komme innom noen treninger for å holde seg litt oppdatert på laget og ha kontakt med trener. Møte på fellesmøter når det kommer innkalling fra SU.

11 6. Sportslig utvalg års hjul Årshjulet har til hensikt å gi en oversikt over alle faste aktiviteter som styret har gitt sportslig utvalg. Årshjulet styrer aktiviteter i henhold til planlagt sportslig utvikling av klubben. Årshjulet oppdateres årlig iht. oppdatering av Sportsplan. Årets plan vedlagt (vedlegg 1.) 6.1. Arangement Sunde Håndball har flere arrangement i løpet av en sesong. Antallet og regelmessighet arangement er styrt av Sportslig utvalg gjennom Årshjulet. Følgende arrangement foreligger og detaljer for gjennomføring er beskrevet i egne vedlegg: Sesongavslutning Kick off Teknikk merke Miniturnering 7. Støtte til Sportslig Utvikling Sportslig utvalg har anledning til å gi støtte til sportslig utviklings tiltak innen klubben og innen hvert lag. Økonomisk støtte skal relateres til Sunde IL målsettinger. Retningslinjer for økonomisk støtte fra SU: Klubben dekker 1 fellesturnering Klubben dekker inntil 2 påmeldingsavgifter til turneringer. Klubben kan bistå lagene med økonomisk støtte hvis daget over tid at vist sportslig fremgang, eller skal delta på turneringer som krever kvalifisering. Annen støtte vil kun gis ved spesielle anledninger. Søknad for støtte skal sendes til SU med følgende innhold: Lag Beskrivelse aktivitet Budsjett Alle søknader behandles forløpende i SU møter Integrerings fond (Individuell støtte) 8. Retningslinjer for hospitering og utlån Med hospitering menes at en spiller gis anledning til å spille og/eller trene med et annet lag enn det laget hvor han/hun aldersmessig hører hjemme. Med utlån menes enkeltvis utlån av spillere til kamper med et annet lag enn det laget hvor han/hun aldersmessig hører hjemme. Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et tilpasset nivå. Det betyr å kunne trene sammen med, men også spille kamper for eldre lag.

12 8.1. Følgende retningslinjer gjelder for hospitering: 1. Mottakende og avgivende trener skal i god tid før ordning trer i kraft bli enige om hvilke spillere som skal hospitere og om hospiteringen gjelder både trening og kamp. Herunder skal det vurderes, i samråd med spiller og foreldre, hvor mye spilleren skal delta med det andre laget/trinnet. Normalordningen vil være: a. enkelte treninger med et annet trinn b. enkelte treninger og kamper med et annet trinn (eget trinn har hovedprioritet) 2. Det skal tas hensyn til den totale belastningen for spilleren. Avgivende trener og mottakende skal best mulig sette opp i samråd med de involverte opp en aktivitetsplan. 3. Sportslig utvalg skal informeres om hvilke spillere som hospiterer på eldre lag. (se note 1) 4. Dersom de involverte trenerne ikke klarer å bli enige om hvem som bør få hospiter, skal saken legges frem for Sportslig utvalg, som treffer den endelige avgjørelsen. 5. Hvis det yngste laget har flere spillere som er gode nok og ønsker å delta på et eldre lag, bør det lages en rulleringsordning for de aktuelle spillerne. 6. Spilleren skal ønske å hospitere, men det settes krav til positiv holdning, god oppførsel og innsats på treningene i egen årsklasse stilles som krav for at spillere skal få hospitere på eldre lag samtidig som de trener med eget lag. Dersom kravene ikke oppfylles, kan spilleren miste sin mulighet til å hospitere. 7. Det å avgi spillere skal ikke gå ut over treningene til avgivende lag. Spillerne som hospiterer på andre lag skal først og fremst trene og spille kamp med eget lag. 8. Hospitering skal ikke ødelegge miljøet i laget som tar i mot hospitanten. 9. Ingen spiller bør spille på mer enn to lag. 10. Ingen spiller skal hospitere mer enn 1 årsklasse over sin normale tilhørighet. Dette gjelder opp til 16 års-klassen. 11. Foreldregruppen (kontakter) må orienteres om hospiteringsordningen. 12. Ved uenighet eller søke unntak for gjennomføring av hospitering skal saken fremlegges for Sportslig Utvalg for avgjørelse. En hospiteringsperiode vil i utgangspunktet vare i 4 måneder av gangen. Hospiteringsplanen til spilleren vil da bli tatt opp til vurdering og den kan eventuelt forlenges. Etter den første måneden av en hospiteringsperiode skal treneren (for laget der spillere hospiterer) informere Sportslig Utvalg om dennes syn på hvordan ordningen fungerer. Note 1: Sportslig utvalg skal holde oversikt over spillere og lag som utøver hospitering. Avgivende trener skal sende mail til Sportslig utvalg ved Katharina Grøndal om avtalt hospitering Følgende retningslinjer gjelder for lån/utlån av spillere: 1. Ved lån/utlån av andre spillere skal avgivende og mottakende trener bli enige før spiller/foresatte kontaktes. Avgivende trener bestemmer hvem som skal få spille, men bør ikke si nei dersom det ikke er sportslige grunner for dette. 2. Kampprogrammet og dermed belastningen for enkeltspillerne må vurderes. Avgivende trener avgjør i samråd med spiller og foreldre. 3. Den som låner spillere fra andre lag skal sikre at også egne spillere får tilstrekkelig spilletid, basert på frammøte og innsats på trening. Dette gjelder særskilt opp til 16 års-klassen. 4. Unntaksvis kan en låne spillere opp maksimalt 2 årsklasser over sin normale tilhørighet.

13 9. Foreldre Sunde Håndball er avhengig av engasjerte foreldre for å kunne gi et godt tilbud. Sunde håndball skal informere foreldre om foreldre vett reglene gitt ut av Norge håndball forbund: Møt opp på trening og kamper- barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillere under kampen Gi oppmuntring i både medgang og motgang- ikke gi kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør- tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du 9.1. Foreldremøte Foreldre møter skal avholdes som minimum i forkant av ny sesong og ellers ved behov. Følgende informasjon kan gjennomgås på møtet: Velkomst/presentasjon Treningstider Tid og sted Hvilke serier og turneringer er laget påmeldt i SU årshjul (aktiviteter) Prinsipper for treningen Hva legges det vekt på i treningen Hovedinnhold i årets trening (trenermaual) Opplegg for deltakelse i turneringer i sesongen Hva ønsker trenerne Hva ønsker spillerne/foreldrene Klubbens holdning Fair Play Etikk på banen/tribunen overfor motstandere/dommere/tilskuere Bruken av spillere i kamp Foreldrene i hallen ved hjemmekamper Oppdatering av spiller- og foreldreopplysninger: Telefon-, mail- og adresseliste Åpen post innspill fra foreldre

14 10. Trenermanual Det er derfor utarbeidet en veiledende trenermanual for de forskjellige alderstrinn for at det skal være en rød tråd gjennom treningene - også i de aldersbestemte klasser. Trenermanualen må betraktes som et oppslagsverk, hvor trenerne kan se hva som forventes å bli vektlagt på de forskjellige alderstrinn. Manualen kan derfor også være et godt hjelpeverktøy ved planleggingen og tilretteleggingen av treningen Mini 6, 7 & 8 år Generelt: Legge til rette for mye ballkontakt i treningsarbeidet Kasteøvelser (høyt støtkast) Det legges stor vekt på korrekt kastteknikk Gripeøvelser Dribleøvelser Bevegelsesøvelser med ball (lek) Målvaktsøvelser Taktisk: Spillerne trenes på alle spilleplasser - både forsvar og angrep (også målvakt-plassen) Regler innlæres (dekking utenfor 6m, skritt, stuss, tramp, fot mv) Samspill og opprulling av angrep Fysisk: Oppvarming - lek Lett styrketrening Sosialt: Lære god oppførsel overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille kamper og rotere på spilleplasser Legge til rette for samling sosialt Annet: Gi korte forklaringer La nesten alt innlæres gjennom lek/småspill (individuelt, parvis og hele lag) Legg vekt på teknisk trening gjennom varierte balløvelser

15 10.2. Spillere 9 & 10 år Teknisk: Kasteøvelser i bevegelse Gripeøvelser i bevegelse Innledende fintetrening Leke inneholdende fallteknikk Hoppskudd Arbeide med taklinger og parader Presenteres for Teknikkmerket Målvaktsøvelser (mange skal få lov å prøve) Taktisk: Småspill Grunnprinsipper i 6-0 forsvar (den enkeltes bevegelse) 1. fase contra Spillerne trenes på alle plasser Fysisk: Oppvarming og strekk- og uttøyingsøvelser Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser Annet: Kjenne reglene Lære nesten alt gjennom lek og småspill Vektlegge teknisk trening

16 10.3. Spillere 11 & 12 år Teknisk/ Taktisk: Angrep: Kjenne til forskjellige skuddformer og skuddfinter Kjenne til 2-fotsfinte Kjenne til sperringer (lære korrekt sperreteknikk) Kjenne til strekinnspill Kjenne til alm. presspill Småspill (bevegelse og overblikk) Fokus på spill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4, 2 mot 1, 3 mot 2 og 4 mot 3 Arbeide med øvelser fra NHFs Bronsemerke Kontraspill/returløp: Kjenne til kontraspill Fase 1 (ving og strek, lange utkast) og Fase 2 (bakspillerne, spill frem på banen) Løpebaner i returløp Forsvar: Beherske grunnprinsippene i 6-0 og 5-1 forsvar Kjenne til taklingsteknikk Kjenne til korrekt benstilling Kjenne til blokkeringsteknikk Kjenne til skift i forsvar Øve offensiv forsvar Målvakt: Kjenne til grunnplassering Balltilvending (fjerne angst) Parreringsteknikk mot grunnskudd og hoppskudd samt frie skudd Reaksjonstrening Trene målvakt som angrepsstarter Fysisk: Lett oppvarming Lette strekkøvelser Bevegelighetstrening Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser Foreldremøter Turneringsdeltakelse

17 10.4. Spillere 13 & 14 år Teknisk/ Taktisk: Angrep - Pasninger: Beherske hoppskuddspasning Beherske returpasning Beherske presspillpasning og alm. presspill Beherske pasning bak rygg Beherske stusspasning Kjenne til enhåndsmottak med direkte enhåndspasning Kjenne til gjenleggings-pasning (ved kryss) Angrep - Skudd: Beherske 2-3 skuddformer. Kjenne til andre Beherske sats på både høyre og venstre fot Beherske skuddtrussel og skuddfinte (skuddform velges av spilleren) Angrep - Finter: Beherske 2-fotsfinten, Kunne gå begge veier. Ha kjennskap til andre finter. Angrep - Sperringer: Alle spillere bør beherske forskjellige former for sperrer Angrep - Strekinnspill: Alle spillere bør beherske enkelt strekinnspill Innspill etter pasningsfinte Innspill etter skuddtrussel Angrep - Kontraspill: Fase 1 og fase 2 kontra Benytte øvelser som utvikler evne til å spille under press Benytte øvelser som utvikler overblikk og spilleforståelse Forsvar: Beherske bevegelsesteknikk Beherske blokkeringsteknikk Kjenne til arbeidsoppgaver i 6-0 og 5-1 eller forsvar Kjenne til taklingsteknikk Kjenne til ballerobring Kjenne til støting: Når og hvordan? Kjenne til prinsipper for skifte av forsvarsformasjon Målvakt: Fokus på grunnbevegelser Parreringstrening - både for hoppskudd og grunnskudd samt kant- og strekavslutninger Begynne å tilegne spillestil (finne sin egen) Spesifikk målvakttrening: Smidighet, teknikk og satsing og skuddmønster

18 Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger Reaksjonshastighet i forbindelse med angrepsstart, også ved scoring Arbeide med evnen til å lokke skytteren til skudd i målvakthjørnet Kjenne til samarbeid med forsvar Grunnspill: Kjenne til grunnprinsippene i presspill Kjenne til overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill Kjenne til opprulling fra kant Kjenne til overtallsspill: Presspill er basis Fysisk: Fysisk trening med egen kropp som belastning Kort distansetrening. Gjerne som fartslek/stafetter mm Intervalltrening Løpeteknikktrening Gymnastikk, motorikk, balanse og bevegelighet Egentreningsprogram for sommerferien Skadeforebyggende trening Kampavvikling: Bevisst kampforberedelse i forhold til eget spill Bruke tid på kampevaluering Fokus på nytten av oppvarming Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Foreldremøter Turneringsdeltakelse

19 10.5. Spillere 15 & 16 år Teknisk/ Taktisk: Angrep - Pasninger: Beherske pasninger etter skuddfinte Beherske 90-graders-pasninger Beherske gjenleggingspasninger (ved kryss), både stående og fra luften Kjenne til diagonalpasninger, både stående og fra luften Arbeide med stusspasninger med skru Angrep - Skudd: Beherske 3 skuddformer og kjenne til flere Beherske sats på såvel høyre som venstre fot Beherske sats på samlede ben Beherske skuddfinter Arbeide med stegskudd på såvel 1., 2. og 3. skritt Arbeide med skuddavlevering fra flere forskjellige posisjoner Angrep - Finter: Beherske 2-fotsfinte Beherske høyre-venstre-høyre eller venstre-høyre-venstre finte Beherske Radulovic-finten Kjenne til andre finteformer Arbeide med forfinter Angrep - Sperrer: Beherske korrekte kant- rygg og frontsperringer Være bevisst om timing i sperrer i forhold til medspiller Angrep - Strekinnspill: Beherske strekinnspill i forskjellige former (eks. mellom ben, rundt kroppen mv) Beherske stussinnspill etter skudd- eller pasningsfinte Beherske strekinnspill via pasning bak ryggen Angrep - Kollektivt angrepsspill: Beherske oppspill kant, kryss og falskt kryss Trene på midtback-overgang Trene på ulike ankomstalternativer tilpasset laget Spillere skal trenes/inspireres til at ta initiativ, være angrepsstarter mv Angrep - Kontraspill: Fase 1 kontra Fase 2 kontra Være bevisste om bredde og dybde i kontraspillet Beherske flere avslutningsvarianter alene med målvakt. Fokus på sats, skuddplassering og skuddfinte Fokus på trening av kontraspill 2 mod 1, 3 mod 2, 4 mod 3 og 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4 Trene evnen til hele tiden å velge riktig løsning

20 Forsvar: Trene bevegelsesteknikk Trene oppgavefordeling i 6-0 og og 5-1 Trene blokkeringsteknikk Trene taklingsteknikk. Herunder benstilling, balanse og armføring Trene plasseringsbevisshet i forhold til angriper Trene press + ballerobring Sette fokus på samarbeid 2 og 2 samt 4 og 4 Retningslinjer for evt. bytte forsvar/angrep skal være på plass Trene returløp - kan trenes i forbindelse med kontratrening Laget skal kunne endre forsvarsformasjon i løpet av kampen Målvakt: Fokus på presisjon i korte og lange utkast/rushpasniner Trene reaksjonshastighet i forhold til angrepsstart Trene plasseringsevne Trene evne til å lese spillet. Arbeides teoretisk med skytteres favorittsskudd og -hjørner Trene samarbeidet med forsvar Sette fokus på smidighet, sats og hurtighet Lage spesialprogrammer til målvaktenes egentrening Grunnspill: Beherske grunnprinsippene i presspill Beherske overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill Beherske overtallsspill: Presspill er basis Beherske opprulling fra kant Fysisk: Styrketrening med egen kropp som belastning er obligatorisk Organisert styrketrening med vekter med kyndig instruksjon Gymnastikktrening, balanse og motorikk Egentreningsprogram for sommerferien Skadeforebyggende trening. Bl.a. vippebrett (ankler) og elastisk bånd (skuldre) Distanse- samt intervalltrening i sesongoppkjøringen Skape bevissthet om løpetrening hele sesongen Trene løpeteknikk Spurt (hurtighetstrening) Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Turneringsaktivitet ev. dugnader mm Introduksjonsmøte for foreldrene

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball Målsetting & Rød tråd Hinna Håndball Innhold: Trenermanual Jenter 7 & 8 år Jenter 9 & 10 år Jenter 11 & 12 år Jenter 13 & 14 år Jenter 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vurderingsskjema jenter 13 &

Detaljer

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Innhold Trenermanual Jenter og Gutter 6 til 8 år Jenter og Gutter 9 og 10 år Jenter og Gutter 11 og 12 år Jenter og Gutter 13 og 14

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2016 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt.

Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt. Med mål og mening. En sportslig plan så alle kan ha det kjekt. Forord Klubben har laget - og vedtatt en sportslig plan som skal benyttes av alle lag. Planen gir uttrykk for klubbens mål, ambisjoner og

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Sportsplan Staal Jørpeland IL

Sportsplan Staal Jørpeland IL Sportsplan Staal Jørpeland IL Side 1 Innhold: 1: Innledning 1.1 Sportsplan som arbeidsverktøy 2. Visjon, mål og verdier 2.2 Funksjoner i Staal 3.0 Staal IL 3.1 Staal IL, et fleridrettslag 3.2 Topp og bredde

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Utviklingsplan før 10 år

Utviklingsplan før 10 år UTVIKLINGSPLAN FOR SPILLERE OG TRENERE I GRAABEIN HÅNDBALL J2000 Utviklingsplan før 10 år Tør å stå i mål Hender opp Møte ballen Slå ball framover/ned, ikke gi etter med hendene Jobbe sidelengs med hender

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD»

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» En utviklingsplan for ungdomsspillere Utviklingsplanen er utarbeidet av Andrè Jauert og Fredrik Raae 2004 1 Innholdsfortegnelse Utviklingsplanen «Den Gul-Røde Tråd»...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2013/2014 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Hovedoppgaver Stor aktivitet i den primære

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan Sportslig plan 2014-2018 Innledning JIF- Håndball presenterer nå en ny og oppdatert sportslig langtidsplan. JIF- Håndball er en viktig håndballklubb i regionen med ca. 130 aktive spillere. Planen er laget

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem?

Jeg ønsker å flytte en kamp! - Hvordan går jeg frem? A-B-C C...light for Trener/Oppmann Regionserieneiene Region Øst Vi opplever fra tid til annen at trenere og oppmenn er usikrepåhva som er rett og galt i forbindelsemedavvikling av regionseriekamper. Vi

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

TRENER-/LAGLEDER-/DOMMERMØTE /DOMMERMØTE 16.AUGUST 2010 Organisasjonsplan OIF håndball; hvem har ansvar for hva? Oversikt er lagt ut på hjemmesida. Presentasjon av trenere, lagledere, dommere; Oversikt

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon SUNDE HÅNDBALL ønsker alle håndballspillere i Sunde IL velkommen til Teknikkmerkedag i Kvernevikhallen onsdag 15 april fra klokken 17:30 til 20:30. Det vil bli 4 ulike øvelser for rødt merke og 7 ulike

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer