SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING"

Transkript

1 SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012

2 Innhold: Innhold: Innledning Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag Fair Play Retningslinjer trening og kamp Innrapportering av kamp-resultat Omberamming av kamper Organisering & ansvar Sportslig Utvalg Sportslig Leder Mini representant Ungdoms representant Sunde Håndball styrerepresentant Sr. Representant Trener koordinator Administrator SU Treneren Oppmann Foreldrekontakt Sportslig utvalg års hjul Arangement Støtte til Sportslig Utvikling Integrerings fond (Individuell støtte) Retningslinjer for hospitering og utlån Følgende retningslinjer gjelder for hospitering: Følgende retningslinjer gjelder for lån/utlån av spillere: Foreldre Foreldremøte Trenermanual Mini 6, 7 & 8 år Spillere 9 & 10 år... 15

3 10.3. Spillere 11 & 12 år Spillere 13 & 14 år Spillere 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vedlegg 1 - Lagsrapport Vedlegg 2: Årshjul Sportslig utvalg... 24

4 1. Innledning Sportsplanen for Håndballavdelingen i Sunde IL er utviklet av Sportslig utvalg i samarbeid med trenere og spillere. Den er basert på målsettinger satt av styret i Sunde IL og skal være basis for den sportslige aktiviteten i Sunde i årene som kommer. Sportsplanen oppdateres årlig gjennom innspill til Sportslig utvalg. Sportslig utvalg er selv ansvarlig for godkjennelse av plan i henhold til mandat gitt utvalget. 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag Følgende sportslige målsettinger er satt for Sunde Håndball: Hovedmålet er å gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta. For å oppnå dette er det satt flere del målsettinger: Spillestil: ønsker å bidra med fartsfylt, underholdende og god teknisk håndball. Sportslig: ønsker å gi våre spillere utvikling ut fra egne forutsetninger, ønsker og behov. Lag: søker å stille lag i aldersbestemte klasser fra 6 år for både gutter og jenter. Utøvere: gir den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle egne ferdigheter både sportslig og sosialt. Nullskade: har null skade på utøverne. For å oppnå dette tilpasser vi treningsmengde og belastning til den enkelte utøvers fysikk og kapasitet. Trenere: har godt motiverte, engasjerte og faglig dyktige trenere Dommere: har godt motiverte, engasjerte og faglig dyktige dommere Foreldre: skal skape et miljø for engasjerte foreldre og gi alle en trygghet for at deres barn/ungdom er en del av et positivt miljø som gir alle utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Ledere: skal gjennom ryddig organisering, ryddig økonomi og synlige holdninger ha gode ledere og et solid støtteapparat på det organisatoriske plan. Fair play: Våre trenere, lagledere, tillitsvalgte og foreldre går foran med et godt eksempel ved alle sportslige arrangementer både trening og kamper. I bunn av vår satsing ligger Norges Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett. Dvs. I klassene under 12 år må ikke aktivitetsnivået være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres. I tillegg setter Sportslig utvalg opp årlig mål som del av årsplanlegging av aktiviteter.

5 Sportslig Utvalg skal legge til rette for å oppnå de sportslige målsetting er som satt ved bruk av Sundes verdier: 1. FELLESSKAP Klubben er åpen for alle/aktiviteter på tvers av alder og idrettsgren. Klubben skal aktivt engasjere seg i å bedre miljøet i bydelen. 2. MORAL Klubben skal jobbe for : Fair-play både på og utenfor banen. Respekt for alle. Alminnelig folkeskikk. 3. GLEDE-TRIVSEL-TRYGGHET: Klubben skal skape idrettsglede gjennom trivsel og trygghet 3. Fair Play Sunde Håndball skal følge anbefalinger fra Norges Håndballforbund (NHF) om Fair Play i norsk håndball. Enkelt sagt er Fair Play for spillerne Orden og Oppførsel. Vi snakker om holdninger før kamp, i kamp og etter kamp. Det betyr respekt for med og motspillere. Fair Play-programmet handler om respekt på tre områder Respekt for dommeren vi skal styrke respekten for dommeren og dommergjerningen og øke forståelsen for at dommerne har en viktig og krevende rolle i håndballen, på alle nivåer. Respekt på banen vi skal arbeide for at spillere, lagleder, trenere, arrangørstab og kampfunksjonærer viser gjensidig respekt for hverandre og for spillet. Respekt og fair play skal være en naturlig del av deres håndballhverdag. Respekt i hallen vi skal arbeide for at publikum og foresatte skal vise respekt for arenaen, arrangøren, håndballspillet og spillets aktører. Dette er Fair Play-reglene: Du skal respektere treneren, dommeren og spillets regler Du skal vise respekt for laget og lagkameratene dine Du skal vise respekt for alle dine motspillere Du skal ikke være med på mobbing Du skal møte presis til alle avtaler og rydde etter deg i hallen og garderoben Du skal tape og vinne med samme sinn

6 4. Retningslinjer trening og kamp Både trenere og spillere skal møte presis til trening Trenere som ikke kan møte på trening skal, så sant det er mulig, gi beskjed på forhånd og skaffe stedfortreder. Hvis trener ikke møter, er treningen avlyst. Når trenere snakker skal baller og "snakketøy" være i ro Det forventes at alle gjør sitt beste ved utførelse av øvelser og jobber minst like hardt på trening som i kamp. Vær ikke redd for å gjøre feil, det er feilene vi lærer av. Spillere med sykdom eller skade skal ikke delta på trening hvis det er fare for at skadene kan forverres eller at spilleren kan skade/smitte andre. Det er spillernes/foreldrenes plikt å melde fra om dette til trener. Usportslig opptreden som kjefting, banning, krangling og antydning til mobbing aksepteres ikke og kan føre til utvisning fra trening. Alle skal være med å skape et godt treningsmiljø. Det får vi ved å vise en positiv holdning til medspillere og ledere. Trener/oppmann er ansvarlig for å se til at garderobe og dusj er ryddig etter hver trening/kamp. Det forventes at spillerne selv rydder opp. Alle, både trenere, oppmenn og spillere plikter å ta vare på klubbens fellesutstyr og sette det tilbake på plass etter bruk Målene skal heises opp etter siste treningsøkt hver dag. Trener/oppmann ser til at dette blir gjort Deltakelse i kamp: For å kunne delta i offisielle kamper skal medlemskontingent og evt. spillerlisens være betalt Alle møter presis til avtalt tid og sted. Den som ikke kan møte skal varsle trener/oppmann så snart som mulig. Spillerne skal følge treners anvisninger både ved oppvarming og under kamp og opptre som et samlet lag 4.1. Innrapportering av kamp-resultat Resultater fra kamp ringes inn til resultattelefonen umiddelbart etter kamp. Dette gjøres senest kl. 21:30 samme dag. Tlf. nr Tlf. nummeret står også på kamprapporten, i tillegg til kampens pin kode som det må opplyses om. Originale kamprapporter sendes per post til NHF Region SørVest Norge, Postboks 3033 Mariero, 4095 Stavanger. Dette gjøres første virkedag etter kampen. Dette er veldig viktig å gjøre, det holder ikke å faxe inn kamprapporten. Det refereres for øvrig til vedlagte retningslinjer for skjema for kampprotokoll fra Rogaland Håndball krets Omberamming av kamper Det laget som tar initiativet til en omberamming står ansvarlig for å fylle ut omberammings-skjemaet. Hvordan og hva som skal gjøres står nøyaktig forklart på skjemaet, og hvis alt gjøres riktig og skjemaet fylles inn riktig og sendes inn til regionen så koster det ingenting å omberamme kamper. Hvis ikke så påløper det en bot på kroner 400,-.

7 5. Organisering & ansvar Sportslig leder * Katharina Grøndal Utøver repr. Dommer repr. Trener repr. Glenn C Myklebust Spiller repr. Administrator Mini repr. Kjetil Serigstad Ungdoms repr. Therese Birkedal Sr. Repr Bjørn Erik Helgeland * Styrerepresentant for Sunde Håndball 5.1. Sportslig Utvalg Sportslig Leder velges for 2 år om gangen. Sportslig Leder møter på styremøter, en gang i måneden. Medlemmene i utvalget oppnevnes av styret Sportslig utvalg har ansvar som følger: Etterse at klubbens sportslige målsettinger blir ivaretatt på alle nivå Legge strategi for sportslig utvikling bla. gjennom å utarbeide og vedlikeholde sportsplanen Være bindeledd mellom styret og trenerne. Søke om treningstider i haller og gymnastikksaler, og utarbeide forslag til fordeling av treningstider til de enkelte lag Ha løpende kontakt med alle trenerne i klubben. o Samle trenerne til møte før sesongstart, og ved sesongslutt. o I begynnelsen av august møtes alle trenere og sportslig leder for å fordele treningstidene. Tilrettelegge trenerkurs etter behov. Hjelpe til å skaffe trenere til de lagene som trenger hjelp til dette. Fremme spillerutvikling ved å arrangere kurs, trenerseminar m.m., herunder skaffe ressurspersoner til klubben for å instruere og motivere trenere og spillere Bistå oppmenn med å arrangere utsatte og omberammede kamper. Være støttespiller til trenere og andre i klubben som trenger informasjon/hjelp i sportslige spørsmål. Ha ansvar for påmelding av spillere til krets- og KUM samlinger. Utvelgelse av spillere i samarbeid med trenerne. Levere ut til alle trenerne en oversikt som viser anbefalt treningsopplegg/ hva det bør trenes på i de forskjellige aldersnivå. (se kapt 8: Trener manual av denne Håndboken) Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Melde på lag til seriespill samt fellesturneringer Ha ansvar for å informere lag og komitèer, herunder arrangementskomite og foreldregruppe, angående forandringer i henhold til oppsatt kampprogram

8 Avholde trenermøter etter behov Sportslig utvalg skal (sammen med foreldre) skaffe trenere på aldersbestemte lag og ta ansvar for oppfølging av disse Disponering av spillere i henhold til gitte retningslinjer, i samråd med spillere og foreldre. Samarbeide med andre klubber i regionen De forskjellige aktiviteter er fordelt mellom medlemmer i Sportslig Utvalg på følgende måte: Sportslig Leder Vedlikeholde sportsplanen Innkalle og koordinere møter i Sportslig Utvalg Kontaktperson for søknader vedrørende økonomisk støtte Gi innspill fra Sportslig Utvalg til Sunde Håndball nettsider Mini representant Igangsette treninger for 1 klasse ved nytt oppstartsår. Arrangere årlig miniturnering Ungdoms representant Arrangerer sesongavslutning. Arrangerer kick off ved sesongstart. Arrangere teknikk merke dag hvert 2. år Sunde Håndball styrerepresentant Kontaktperson for styret og trenerne Sr. Representant Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Samarbeide med andre klubber i regionen Trener koordinator Samle trenerne til møte før sesongstart, og ved sesongslutt Tilrettelegge trenerkurs etter behov Hjelpe til å skaffe trenere til de lagene som trenger hjelp til dette Avholde trenermøter etter behov Administrator SU Søke om treningstider i haller og gymnastikksaler Bistå oppmenn med å arrangere utsatte og omberammede kamper Stille opp på regionens terminlistemøte i august. Melde på lag til seriespill samt fellesturneringer informere lag og komitèer, herunder arrangementskomite og foreldregruppe, angående forandringer i henhold til oppsatt kampprogram Holde oversikt over politiattester fra trenere og oppmenn.

9 5.2. Treneren Det skal være minimum en trener per lag. Trenerens ansvar er: Kontaktperson mellom Sportslig utvalg og laget. Trene laget i henhold til de tildelte treningstider. Legge opp og gjennomføre treningsprogram tilpasset alle, alle bør få lik mulighet til sportslig fremgang. For 15-års lag og oppover å lage en treningsplan for et halvt år om gangen hvordan treningene skal gjennomføres og hva som skal være de sportslige målsetningene for lagene. Lede laget i håndballkamper (serie og turneringer). Å selv være et forbilde for spillerne og være ansvarlig for lagets opptreden både på og utenfor banen ved kamper. Være et godt eksempel, alltid komme på tida og overholde avtaler Komme forberedt og velopplagt i treningstøy Gi konstruktiv kritikk og veilede den enkelte spiller Kunne forvente mye av spillerne, bla. at de melder fra ved forfall mv Ta vare på kampprotokoller fra serie- og turneringskamper som danner grunnlaget for sesongrapport. Ved sesong avslutning å skrive lagets sesongrapport på grunnlag av kamp-protokoller og tildele pokaler for innsats og utvikling. Det gis ikke individuelle pokaler til mini, 9, 10 og 11 års lag. Ved ulykker på kamper er trener ansvarlig for at skaden noteres på kampprotokoll. Husk at både dommer og trener skal signere. Trener ansvarlig for at det skrives rapport om hendelsesforløpet og omfang av skaden. Gjøre seg kjent med spillere som lider av spesielle sykdommer f.eks diabetes, astma, epilepsi ol. og sette seg inn i hva som kreves ved et eventuellt anfall/episode. Ved skade: være ansvarlig for spilleren og få spilleren til medisinsk behandling i henhold til behov. Ved skade: kontakte foreldre og foresatte umiddelbart. I forbindelse med trening er det trenerens ansvar å påse at spillerne ikke forstyrrer andre lag i deres treningstid. Respektere motstandere og dommere - husk du representerer klubben Kjenne klubbens målsetting og struktur Delta i trenermøter som arrangeres av klubben Vise interesse for å ta relevante trenerkurs Oppmann Det skal være minst en oppmann/foreldrekontakt per lag. Oppmannen har i oppgave å møte på håndballavdelingens fellesmøter. Oppmann velges for 1 år av gangen. Oppmannen skal være et bindeledd mellom laget og Sunde håndball styret. Han/hun er ansvarlig for den ikke-sportslige driften av laget.

10 Foreldrekontakt Ved sesongstart når foreldrekontakt er klar bør det avklares ansvarsområder og forventninger internt på lagene. Oppgavene varierer etter hvilket nivå/alderstrinn laget spiller på. Oppgaver som gjelder oppmann/foreldrekontakt for alle lag: Opprette mailadresseliste alle foreldre (evt eldre spillere) knyttet til laget. Videresende aktuell informasjon ang laget. Fylle ut og oppdatere spiller lister og samle inn kontingent for alle spillere. o Betaling til konto og adresselister sendes til Sjekke at alle spillere har betalt lisens. (etter nyttår på J 12) Skaffe folk til oppsatte bu-vakter som laget er satt opp til. o Kr 500,- i bot til laget dersom vaktlisten ikke blir fulgt. Holde oversikt over lagskontoen. o Hvert lag har sin egen konto (administreres og føres av daglig leder). Oppmann/foreldrekontakt må holde oversikt over inntekter og utgifter laget har. Når en setter inn på konto må en bruke årstall laget er født. (eks J 9 = J 04 håndball) Ta initiativ til og oppfordre foreldre til å skaffe inntekter til laget. Sponsorinntekter som for eksempel dugnader, ansattemidler, skiltreklame i hallen osv. Hjelpe til på hjemme arrangement i hallen. o Det kan være oppgaver i tilknytning mini- og akitivitetsserie, klargjøre/sitte i sekretariat, fylle ut kamprapport, holde orden på førstehjelp osv. Må avklares med trener i forkant. Være med trener på foreldremøter i forbindelse med oppstart eller turneringer laget skal reise på. Dele ut og samle inn loddbøker og loddpenger i vårlotteriet til håndballen (rundt påske) Sende bilder og korte tekster for å bidra til en aktiv hjemmeside i Sunde håndball. Komme innom noen treninger for å holde seg litt oppdatert på laget og ha kontakt med trener. Møte på fellesmøter når det kommer innkalling fra SU.

11 6. Sportslig utvalg års hjul Årshjulet har til hensikt å gi en oversikt over alle faste aktiviteter som styret har gitt sportslig utvalg. Årshjulet styrer aktiviteter i henhold til planlagt sportslig utvikling av klubben. Årshjulet oppdateres årlig iht. oppdatering av Sportsplan. Årets plan vedlagt (vedlegg 1.) 6.1. Arangement Sunde Håndball har flere arrangement i løpet av en sesong. Antallet og regelmessighet arangement er styrt av Sportslig utvalg gjennom Årshjulet. Følgende arrangement foreligger og detaljer for gjennomføring er beskrevet i egne vedlegg: Sesongavslutning Kick off Teknikk merke Miniturnering 7. Støtte til Sportslig Utvikling Sportslig utvalg har anledning til å gi støtte til sportslig utviklings tiltak innen klubben og innen hvert lag. Økonomisk støtte skal relateres til Sunde IL målsettinger. Retningslinjer for økonomisk støtte fra SU: Klubben dekker 1 fellesturnering Klubben dekker inntil 2 påmeldingsavgifter til turneringer. Klubben kan bistå lagene med økonomisk støtte hvis daget over tid at vist sportslig fremgang, eller skal delta på turneringer som krever kvalifisering. Annen støtte vil kun gis ved spesielle anledninger. Søknad for støtte skal sendes til SU med følgende innhold: Lag Beskrivelse aktivitet Budsjett Alle søknader behandles forløpende i SU møter Integrerings fond (Individuell støtte) 8. Retningslinjer for hospitering og utlån Med hospitering menes at en spiller gis anledning til å spille og/eller trene med et annet lag enn det laget hvor han/hun aldersmessig hører hjemme. Med utlån menes enkeltvis utlån av spillere til kamper med et annet lag enn det laget hvor han/hun aldersmessig hører hjemme. Hensikten med hospitering er å gi spillere med gode ferdigheter i forhold til de andre i sin årsklasse, et tilbud om å videreutvikle seg på et tilpasset nivå. Det betyr å kunne trene sammen med, men også spille kamper for eldre lag.

12 8.1. Følgende retningslinjer gjelder for hospitering: 1. Mottakende og avgivende trener skal i god tid før ordning trer i kraft bli enige om hvilke spillere som skal hospitere og om hospiteringen gjelder både trening og kamp. Herunder skal det vurderes, i samråd med spiller og foreldre, hvor mye spilleren skal delta med det andre laget/trinnet. Normalordningen vil være: a. enkelte treninger med et annet trinn b. enkelte treninger og kamper med et annet trinn (eget trinn har hovedprioritet) 2. Det skal tas hensyn til den totale belastningen for spilleren. Avgivende trener og mottakende skal best mulig sette opp i samråd med de involverte opp en aktivitetsplan. 3. Sportslig utvalg skal informeres om hvilke spillere som hospiterer på eldre lag. (se note 1) 4. Dersom de involverte trenerne ikke klarer å bli enige om hvem som bør få hospiter, skal saken legges frem for Sportslig utvalg, som treffer den endelige avgjørelsen. 5. Hvis det yngste laget har flere spillere som er gode nok og ønsker å delta på et eldre lag, bør det lages en rulleringsordning for de aktuelle spillerne. 6. Spilleren skal ønske å hospitere, men det settes krav til positiv holdning, god oppførsel og innsats på treningene i egen årsklasse stilles som krav for at spillere skal få hospitere på eldre lag samtidig som de trener med eget lag. Dersom kravene ikke oppfylles, kan spilleren miste sin mulighet til å hospitere. 7. Det å avgi spillere skal ikke gå ut over treningene til avgivende lag. Spillerne som hospiterer på andre lag skal først og fremst trene og spille kamp med eget lag. 8. Hospitering skal ikke ødelegge miljøet i laget som tar i mot hospitanten. 9. Ingen spiller bør spille på mer enn to lag. 10. Ingen spiller skal hospitere mer enn 1 årsklasse over sin normale tilhørighet. Dette gjelder opp til 16 års-klassen. 11. Foreldregruppen (kontakter) må orienteres om hospiteringsordningen. 12. Ved uenighet eller søke unntak for gjennomføring av hospitering skal saken fremlegges for Sportslig Utvalg for avgjørelse. En hospiteringsperiode vil i utgangspunktet vare i 4 måneder av gangen. Hospiteringsplanen til spilleren vil da bli tatt opp til vurdering og den kan eventuelt forlenges. Etter den første måneden av en hospiteringsperiode skal treneren (for laget der spillere hospiterer) informere Sportslig Utvalg om dennes syn på hvordan ordningen fungerer. Note 1: Sportslig utvalg skal holde oversikt over spillere og lag som utøver hospitering. Avgivende trener skal sende mail til Sportslig utvalg ved Katharina Grøndal om avtalt hospitering Følgende retningslinjer gjelder for lån/utlån av spillere: 1. Ved lån/utlån av andre spillere skal avgivende og mottakende trener bli enige før spiller/foresatte kontaktes. Avgivende trener bestemmer hvem som skal få spille, men bør ikke si nei dersom det ikke er sportslige grunner for dette. 2. Kampprogrammet og dermed belastningen for enkeltspillerne må vurderes. Avgivende trener avgjør i samråd med spiller og foreldre. 3. Den som låner spillere fra andre lag skal sikre at også egne spillere får tilstrekkelig spilletid, basert på frammøte og innsats på trening. Dette gjelder særskilt opp til 16 års-klassen. 4. Unntaksvis kan en låne spillere opp maksimalt 2 årsklasser over sin normale tilhørighet.

13 9. Foreldre Sunde Håndball er avhengig av engasjerte foreldre for å kunne gi et godt tilbud. Sunde håndball skal informere foreldre om foreldre vett reglene gitt ut av Norge håndball forbund: Møt opp på trening og kamper- barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillere under kampen Gi oppmuntring i både medgang og motgang- ikke gi kritikk Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør- tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du 9.1. Foreldremøte Foreldre møter skal avholdes som minimum i forkant av ny sesong og ellers ved behov. Følgende informasjon kan gjennomgås på møtet: Velkomst/presentasjon Treningstider Tid og sted Hvilke serier og turneringer er laget påmeldt i SU årshjul (aktiviteter) Prinsipper for treningen Hva legges det vekt på i treningen Hovedinnhold i årets trening (trenermaual) Opplegg for deltakelse i turneringer i sesongen Hva ønsker trenerne Hva ønsker spillerne/foreldrene Klubbens holdning Fair Play Etikk på banen/tribunen overfor motstandere/dommere/tilskuere Bruken av spillere i kamp Foreldrene i hallen ved hjemmekamper Oppdatering av spiller- og foreldreopplysninger: Telefon-, mail- og adresseliste Åpen post innspill fra foreldre

14 10. Trenermanual Det er derfor utarbeidet en veiledende trenermanual for de forskjellige alderstrinn for at det skal være en rød tråd gjennom treningene - også i de aldersbestemte klasser. Trenermanualen må betraktes som et oppslagsverk, hvor trenerne kan se hva som forventes å bli vektlagt på de forskjellige alderstrinn. Manualen kan derfor også være et godt hjelpeverktøy ved planleggingen og tilretteleggingen av treningen Mini 6, 7 & 8 år Generelt: Legge til rette for mye ballkontakt i treningsarbeidet Kasteøvelser (høyt støtkast) Det legges stor vekt på korrekt kastteknikk Gripeøvelser Dribleøvelser Bevegelsesøvelser med ball (lek) Målvaktsøvelser Taktisk: Spillerne trenes på alle spilleplasser - både forsvar og angrep (også målvakt-plassen) Regler innlæres (dekking utenfor 6m, skritt, stuss, tramp, fot mv) Samspill og opprulling av angrep Fysisk: Oppvarming - lek Lett styrketrening Sosialt: Lære god oppførsel overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille kamper og rotere på spilleplasser Legge til rette for samling sosialt Annet: Gi korte forklaringer La nesten alt innlæres gjennom lek/småspill (individuelt, parvis og hele lag) Legg vekt på teknisk trening gjennom varierte balløvelser

15 10.2. Spillere 9 & 10 år Teknisk: Kasteøvelser i bevegelse Gripeøvelser i bevegelse Innledende fintetrening Leke inneholdende fallteknikk Hoppskudd Arbeide med taklinger og parader Presenteres for Teknikkmerket Målvaktsøvelser (mange skal få lov å prøve) Taktisk: Småspill Grunnprinsipper i 6-0 forsvar (den enkeltes bevegelse) 1. fase contra Spillerne trenes på alle plasser Fysisk: Oppvarming og strekk- og uttøyingsøvelser Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser Annet: Kjenne reglene Lære nesten alt gjennom lek og småspill Vektlegge teknisk trening

16 10.3. Spillere 11 & 12 år Teknisk/ Taktisk: Angrep: Kjenne til forskjellige skuddformer og skuddfinter Kjenne til 2-fotsfinte Kjenne til sperringer (lære korrekt sperreteknikk) Kjenne til strekinnspill Kjenne til alm. presspill Småspill (bevegelse og overblikk) Fokus på spill 2 mot 2, 3 mot 3, 4 mot 4, 2 mot 1, 3 mot 2 og 4 mot 3 Arbeide med øvelser fra NHFs Bronsemerke Kontraspill/returløp: Kjenne til kontraspill Fase 1 (ving og strek, lange utkast) og Fase 2 (bakspillerne, spill frem på banen) Løpebaner i returløp Forsvar: Beherske grunnprinsippene i 6-0 og 5-1 forsvar Kjenne til taklingsteknikk Kjenne til korrekt benstilling Kjenne til blokkeringsteknikk Kjenne til skift i forsvar Øve offensiv forsvar Målvakt: Kjenne til grunnplassering Balltilvending (fjerne angst) Parreringsteknikk mot grunnskudd og hoppskudd samt frie skudd Reaksjonstrening Trene målvakt som angrepsstarter Fysisk: Lett oppvarming Lette strekkøvelser Bevegelighetstrening Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Alle spillere skal spille i løpet av en kamp og rotere på spilleplasser Foreldremøter Turneringsdeltakelse

17 10.4. Spillere 13 & 14 år Teknisk/ Taktisk: Angrep - Pasninger: Beherske hoppskuddspasning Beherske returpasning Beherske presspillpasning og alm. presspill Beherske pasning bak rygg Beherske stusspasning Kjenne til enhåndsmottak med direkte enhåndspasning Kjenne til gjenleggings-pasning (ved kryss) Angrep - Skudd: Beherske 2-3 skuddformer. Kjenne til andre Beherske sats på både høyre og venstre fot Beherske skuddtrussel og skuddfinte (skuddform velges av spilleren) Angrep - Finter: Beherske 2-fotsfinten, Kunne gå begge veier. Ha kjennskap til andre finter. Angrep - Sperringer: Alle spillere bør beherske forskjellige former for sperrer Angrep - Strekinnspill: Alle spillere bør beherske enkelt strekinnspill Innspill etter pasningsfinte Innspill etter skuddtrussel Angrep - Kontraspill: Fase 1 og fase 2 kontra Benytte øvelser som utvikler evne til å spille under press Benytte øvelser som utvikler overblikk og spilleforståelse Forsvar: Beherske bevegelsesteknikk Beherske blokkeringsteknikk Kjenne til arbeidsoppgaver i 6-0 og 5-1 eller forsvar Kjenne til taklingsteknikk Kjenne til ballerobring Kjenne til støting: Når og hvordan? Kjenne til prinsipper for skifte av forsvarsformasjon Målvakt: Fokus på grunnbevegelser Parreringstrening - både for hoppskudd og grunnskudd samt kant- og strekavslutninger Begynne å tilegne spillestil (finne sin egen) Spesifikk målvakttrening: Smidighet, teknikk og satsing og skuddmønster

18 Presisjon i korte og lange utkast/rushpasninger Reaksjonshastighet i forbindelse med angrepsstart, også ved scoring Arbeide med evnen til å lokke skytteren til skudd i målvakthjørnet Kjenne til samarbeid med forsvar Grunnspill: Kjenne til grunnprinsippene i presspill Kjenne til overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill Kjenne til opprulling fra kant Kjenne til overtallsspill: Presspill er basis Fysisk: Fysisk trening med egen kropp som belastning Kort distansetrening. Gjerne som fartslek/stafetter mm Intervalltrening Løpeteknikktrening Gymnastikk, motorikk, balanse og bevegelighet Egentreningsprogram for sommerferien Skadeforebyggende trening Kampavvikling: Bevisst kampforberedelse i forhold til eget spill Bruke tid på kampevaluering Fokus på nytten av oppvarming Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Foreldremøter Turneringsdeltakelse

19 10.5. Spillere 15 & 16 år Teknisk/ Taktisk: Angrep - Pasninger: Beherske pasninger etter skuddfinte Beherske 90-graders-pasninger Beherske gjenleggingspasninger (ved kryss), både stående og fra luften Kjenne til diagonalpasninger, både stående og fra luften Arbeide med stusspasninger med skru Angrep - Skudd: Beherske 3 skuddformer og kjenne til flere Beherske sats på såvel høyre som venstre fot Beherske sats på samlede ben Beherske skuddfinter Arbeide med stegskudd på såvel 1., 2. og 3. skritt Arbeide med skuddavlevering fra flere forskjellige posisjoner Angrep - Finter: Beherske 2-fotsfinte Beherske høyre-venstre-høyre eller venstre-høyre-venstre finte Beherske Radulovic-finten Kjenne til andre finteformer Arbeide med forfinter Angrep - Sperrer: Beherske korrekte kant- rygg og frontsperringer Være bevisst om timing i sperrer i forhold til medspiller Angrep - Strekinnspill: Beherske strekinnspill i forskjellige former (eks. mellom ben, rundt kroppen mv) Beherske stussinnspill etter skudd- eller pasningsfinte Beherske strekinnspill via pasning bak ryggen Angrep - Kollektivt angrepsspill: Beherske oppspill kant, kryss og falskt kryss Trene på midtback-overgang Trene på ulike ankomstalternativer tilpasset laget Spillere skal trenes/inspireres til at ta initiativ, være angrepsstarter mv Angrep - Kontraspill: Fase 1 kontra Fase 2 kontra Være bevisste om bredde og dybde i kontraspillet Beherske flere avslutningsvarianter alene med målvakt. Fokus på sats, skuddplassering og skuddfinte Fokus på trening av kontraspill 2 mod 1, 3 mod 2, 4 mod 3 og 2 mod 2, 3 mod 3, 4 mod 4 Trene evnen til hele tiden å velge riktig løsning

20 Forsvar: Trene bevegelsesteknikk Trene oppgavefordeling i 6-0 og og 5-1 Trene blokkeringsteknikk Trene taklingsteknikk. Herunder benstilling, balanse og armføring Trene plasseringsbevisshet i forhold til angriper Trene press + ballerobring Sette fokus på samarbeid 2 og 2 samt 4 og 4 Retningslinjer for evt. bytte forsvar/angrep skal være på plass Trene returløp - kan trenes i forbindelse med kontratrening Laget skal kunne endre forsvarsformasjon i løpet av kampen Målvakt: Fokus på presisjon i korte og lange utkast/rushpasniner Trene reaksjonshastighet i forhold til angrepsstart Trene plasseringsevne Trene evne til å lese spillet. Arbeides teoretisk med skytteres favorittsskudd og -hjørner Trene samarbeidet med forsvar Sette fokus på smidighet, sats og hurtighet Lage spesialprogrammer til målvaktenes egentrening Grunnspill: Beherske grunnprinsippene i presspill Beherske overgangsspill fra back eller kant + presspill etter overgangsspill Beherske overtallsspill: Presspill er basis Beherske opprulling fra kant Fysisk: Styrketrening med egen kropp som belastning er obligatorisk Organisert styrketrening med vekter med kyndig instruksjon Gymnastikktrening, balanse og motorikk Egentreningsprogram for sommerferien Skadeforebyggende trening. Bl.a. vippebrett (ankler) og elastisk bånd (skuldre) Distanse- samt intervalltrening i sesongoppkjøringen Skape bevissthet om løpetrening hele sesongen Trene løpeteknikk Spurt (hurtighetstrening) Sosialt: Innlære god opptreden overfor med-/motspillere, dommere, trenere og lagledere Turneringsaktivitet ev. dugnader mm Introduksjonsmøte for foreldrene

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Sportsplan for Gulset fotball

Sportsplan for Gulset fotball Sportsplan for Gulset fotball 2015 "Gjennom breddeidrett og idrettsglede skal Gulset IF Fotball bidra til å bedre oppvekstmiljøet for alle barn og ungdom på Gulset." Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer