Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 4 april/mai årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider Mandag og torsdag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Lørdag kl Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Bill. Mrk. Stokke-hjem søker bredbånd Ordførerens hjørne Denne gang tar ordføreren for seg bredbånd i Stokke Side 3 Hverdagsprisen er utdelt Hverdagsprisen fra Bygdekvinnelaget er utdelt Side 5 Stokke kommunale Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring har bidratt til å gi ut bok. Side 6

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Denne utgaven er et dobbeltnummer, og gjelder altså for april og mai. Dette kommer som en av konsekvensene ved kommunens innsparingsprogram. Vi har mye stoff denne gangen, om ting som skjer og har skjedd, og jeg blir imponert over det mangfoldet av aktiviteter vi har her i kommunen! Ordfører tar for seg bredbåndsdekningen i kommunen, og mener vel den kunne vært bedre. Dessuten har jeg en liten bokanmeldelse. Les og nyt den deilige våren! Mette Gravdal Fungerende redaktør tlf e-post: Kommunalt fritidstilbud for ungdom Vear og Stokke fritidsklubber er slått sammen til et felles fritidstilbud for ungdom. Dette betyr at det vil være åpent for ungdom en gang i uka på Låven og en gang i uka på Fritidsmagasinet. Det er samme personale som møter ungdommen begge steder, og vi håper dette vil bidra til at hver ungdom føler seg velkommen til å bruke tilbudet både i Stokke sentrum og på Vear. Ungdommen selv, og særlig styret, er med på å bestemmer innholdet. Aktivitetene vil variere og kan for eksempel knyttes opp mot, band-rom, karaoke, diskotek, internett, biljard, playstation, kiosk, airhockey, digital kamera og videokamera, prosjektor m/ storskjerm m.m. Tilbudet kan passe for deg som liker musikk, dans, spill, turer, happenings som UKM, treffe venner m.m. Stokke fritidstilbud Vear, åpent for ungdom år onsdager kl på Låven. Inngang kr 10,-. Stokke fritidstilbud sentrum, åpent for ungdom år fredager kl på Fritidsmagasinet. Inngang kr 20,-. Fram mot sommeren er det også åpent et gratistilbud kl onsdager. Alle brukere av tilbudet må registrere seg og motta brukerkort. Dette er gratis. Driften av flerbrukshusene Låven på Vear og Fritidsmagasinet i Stokke sentrum vil ellers videreføres som tidligere. Lise Michelsen, klubbleder Virksomhet kultur Ordførers time på biblioteket: Fredag 4. april kl og fredag 2. mai kl Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Forsidebilde: Foto: Mette Gravdal 2

3 Ordførerens hjørne Bredbånd i Stokke For en stund siden var det store oppslag i lokalavisene om påstått mangel på bredbånddekning i Borgeskogen næringsområde. Så vidt jeg vet, ble dette raskt rettet opp. Hvordan er egentlig situasjonen for innbyggerne, næringslivet og kommunale institusjoner når der det gjelder bredbånddekning i Stokke? Vi har sammen med andre kommuner kartlagt situasjonen i Vestfold, og Stokke kommer dessverre ikke spesielt godt ut hvis vi sammenlikner med dekningsgraden ellers i landet. Landsgjennomsnittet ligger på ca 97 % av alle husstander. I Stokke er ikke dekningen på mer enn ca 92 % av alle husstandene. Det er særlig i utkantområdene av kommunen at dekningen er dårlig. Det gjelder områdene Feen, Bogen, Stavnum og Daler helt i sør på grensen mot Sandefjord. Det samme gjelder områdene i nordvest mot Andebu kommune. Sammen med andre kommuner i Vestfold har Stokke søkt om statlige tilskudd for å bedre bredbåndsdekningen. Dette har vi fått innvilget, men kommunene må ta sin del av spleiselaget, noe bare halvparten har sagt ja til. Staten har da trukket sine tilskudd tilbake. Men det er tatt nye initiativ, bl.a. gjennom kommunesamarbeidet i 12K og sammen med Fylkeskommunen for å skaffe flest mulig bredbånd. Allerede i 2003 grunnla Stokke kommune sammen med flere andre kommuner et eget bredbåndselskap, Gigafib, som skal betjene kommunale institusjoner som rådhus, skoler, barnehager, sykehjem osv. Dette offentlige eide selskapet har nå et godt utbygd fibernett i store deler av Vestfold. Nærmere 120 offentlige bygg er tilknyttet Gigafibs ca 180 kilometer lange nett. I Stokke er 26 enheter koblet opp mot kommunens IT-systemer. Målet er at vi skal ha bredbånd til alle kommunens virksomheter som har behov for kontakt med publikum. Vi har også vedtatt at det skal legges trekkrør når det likevel graves for andre formål (vann, avløp, kabler osv.) I følge vedtatte planer skal det bygges en kommunal hovedlinje med fiberoptisk kabel langs Stor U (Vear-Melsomvik-Stokke sentrum-fossnes). Det meste av denne linjen er allerede utbygd. Hva så med de private husstandene? Som nevnt var Gigafib egentlig ment som et selskap som skulle dekke kommunenes eget behov for bredbånd. Men etter eiernes ønske har nå Gigafib inngått avtale med et privat selskap om ytterligere utbygging av bredbåndnettet, slik at både private og bedrifter får tilgang til dette. Selskapet er bare ett av mange i markedet, og felles for dem alle er at de ønsker størst mulig avkastning på sine investeringer. Det betyr at de først og fremst satser der det bor flest mennesker. Planlegging pågår nå for fullt, og de private selskapene vil sannsynligvis prioritere de ulike områdene i kommunen i forhold til interessen som vises for utbygging. Egentlig burde det jo være slik at alle husstander og næringslivet var sikret tilgang på bredbånd på lik linje med annen infrastruktur som telefon, strøm, vann osv. Slik er det dessverre ikke. Fram til nå har det vært relativt få henvendelser og klager på mangel på bredbånddekning i kommunen. Jeg vil likevel oppfordre innbyggerne og næringslivet i Stokke til å melde sine behov for tilgang til bredbånd. I den grad det er mulig, vil Kommunen hjelpe til med å finne løsninger. Nils Ingar Aabol Ordfører Politiske møter i april og mai Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldreråd Formannskapsrommet Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Eldreråd Formannskapsrommet Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. 3

4 KOMMUNAL INFORMASJON «Mini-prosjekt»: Refleksjon - gjennom arbeid/erfaring og samhandling Fra oktober -07 til mai -08 gjennomføres det et «mini-prosjekt» i somatisk sykehjemsavdeling v/soletunet. Noen av de ansatte i refleksjonssamtale Overordnet målsetting for prosjektet er at det skal bidra til å skape bevissthet og refleksjon blant ansatte om sentrale verdibegreper og yrkesetiske retningslinjer. Drøfting av erfaringer om hva som er viktige og riktige holdninger og handlinger i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Formålet er at dette skal være et bidrag i arbeidet for å oppnå god livskvalitet for pasienter og ansatte. 4 Metodene som brukes er: Gruppesamtaler ut fra erfaringsmateriale (case) fra pasient og pårørende behandling, med fokus på alternative reaksjoner og handlinger i konkrete situasjoner Gruppesamtale om samarbeidsformer og felleskapsbygging blant personalet, med fokus på prosedyrer og kommunikasjon. Undervisning om grunnleggende praktiske konsekvenser som følge av en bevisst yrkesetikk og kjennskap til gjeldende rammevilkår (f.eks lovgivning) for arbeidet. Samtale om hva ulike verdiord innebærer i praksis. Arbeidet kom i stand ut fra ulike meldte behov hos ansatte. Janicke Gotaas (kreftsykepleier), Michael Onsrud (prest i Stokke) og Lisbeth Olsen (avd.leder), har samarbeid om opplegget rundt mini-prosjektet. Det vil gjøres en evaluering når prosjektet avsluttes. Michael, Lisbeth, - Janicke ikke tilstede.

5 Hverdagsprisen Stokkeungdom videre til fylkesmønstring! Rigmor Haugan og Barbro Häggblad. Tekst: Rigmor Haugan Foto: Kristoffer Haugan Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnelag delte i år ut Hverdagsprisen for syvende gang. Den skal gå til en person som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at noen er klar over hvilken kjempejobb de gjør. Av den grunn har vi kalt den for Hverdagsprisen. I år er det en person fra Arnadal som får prisen. Hun jobber i det stille, ja faktisk så stille at hun blir lagt lite merke til. Hun gikk på Danvik Folkehøyskole i Året etter ble det jobb på kjøkkenet på samme sted og hun har også gått ett år på musikklinjen på Danvik. Deretter ble det Cafe Jarl i Tønsberg. Men lengst tid har hun viet til psykisk utviklingshemmede på Fossnes fra 1967 til det ble nedlagt i Så ble det Taktvedt bofellesskap i Larvik, hvor hun har vært til hun gikk av med pensjon. Hun har lagt ned et imponerende arbeid med Yngres i Arnadal. Ca 1977 begynte hun som leder. Det var på Elverhøy skole. Så ble det noen år i eget hjem. I dag holder Yngres til i kirken og fortsatt er hun leder. Hun har vært kirketjener siden 1997 og der gjør hun langt mer enn stillingen tilsier. Blant annet sørger hun for blomster til kirken, mye fra egen have. Det hender også at hun spiller til salmene ved gudstjenesten når organisten har fri og de ikke får skaffet vikar. Hun er medlem av Kirkeringen som sørger for midler til nybygget ved Arnadal kirke. Kasserer i Arnadal Bygdekvinnelag har hun vært i en årrekke, og hun har også vært leder og er alltid villig til å ha møter hjemme hos seg. Som tenåring stelte hun sin gamle bestemor til hun døde. Nå reiser hun ofte å besøker morens gamle venninner og har gjerne med seg frukt og grønnsaker med mer. Navnet er Barbro Häggblad. Hun fortjener så absolutt prisen. UKM, ungdommens kulturmønstring i Våle samfunnshus 8. mars gikk strålende! Stokke, Andebu og Re samarbeider om lokalmønstring hvert år, hvor noen innslag går videre til fylkesmønstring og noen utvalgte derfra går videre til landsmønstring i Trondheim. Utrolig mange bra innslag i år av både kunst, dans og scene innslag. 2 band og div. kunst fra Stokke gikk videre til fylkesmønstringa som skal være på Hjertnes kulturhus 26. og 27. april. (bak Alles-bygget på Stokke) Lise Michelsen virksomhet kultur. KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER! VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK HVA MED NYTT SERVISE TIL BÅTEN? ÅPNINGSTIDER: Man ons fredag kl Tirsdag kl Velkommen til en hyggelig handel! 5

6 KOMMUNAL INFORMASJON Boka om meg - Et nytt liv etter skaden Tekst: Mette Gravdal Da brannmennene fikk meg ut av det brennende rommet, hadde jeg verken puls eller hjerteslag. En politimann som kjente meg, Frode Sivertsen, kom til, og han blåste liv i meg igjen. Jeg hadde vært død i ti minutter. Den natta fikk jeg nok røyk. Siden da har jeg ikke røykt. Denne boka er Morten Svendsens fortelling om sitt liv, som ble veldig annerledes da TV en hans eksploderte og førte til at leiligheten, hvor han lå og sov, brant ned. Det er fortellingen om hans vei tilbake til livet etter ulykken, men også veien til et liv som skal inneholde mening videre fremover. Når jeg leser, slår det meg at dette er ikke en fortelling om lidelse, men en fortelling om å ta imot det livet byr på, og gjøre det beste ut av det. Det treffer meg rett i hjertet og jeg får stor respekt for Morten! Han har blant annet fått hjelp fra Stokke kommunale voksenopplæring for å lære å lese og skrive på nytt. Med hjelp fra forfatter Mathis Mathiesen, tidligere forlegger E. Magnar Jørgensen og prosjektmidler fra Helse- og Rehabilitering (overskudd fra Extra-lotteriet) satte dette fart i skrivingen for vel 3 år siden, da han så at drømmen om å skrive og gi ut bok kunne realiseres. Morten har som følge av ulykken vanskelig for å formidle seg muntlig. Det er viktig for ham å kunne fortelle om hvordan det var å vende tilbake og leve med de skadene han har fått. Med en bok kan han nå ut til mange. Boka kan fås kjøpt mange steder i Stokke og i Tønsberg og omegn. I Stokke finner du den på Statoil, Jernbanestasjonen, Meny, Jernia og Sentrumskiosken. Bokhandlerne i Tønsberg og Nøtterøy har tatt den i kommisjon. Boka kan også bestilles ved Stokke kommunale voksenopplæring ved May Berith Brendemo, Engveien 4a, Pb. 124, 3161 Stokke. Evt. på tlf / Epost: Boka koster 120 kr (+ evt. porto). Stokke kommunale voksenopplæring Grunnleggende utdanning for voksne Har du tanker om mer utdanning? Alle voksne har rett til 10-årig grunnskole og videregående skole. Vi har ansvaret for grunnskolen. Du kan ta enkelte fag eller full grunnskoleeksamen. Full grunnskole for voksne er fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene; samfunnsfag, miljøfag og kristendoms-,religions-og livssynkunnskap (KRL) Du bestemmer selv om du vil gå opp til eksamen. Vi kan også veilede deg videre i ditt utdanningsløp. Har du lese- og skrivevansker, andre lærevansker eller ganske enkelt har behov for grunnleggende opplæring, kan du kontakte oss. Vi har kompetanse til å hjelpe deg. Til slagrammede og andre som trenger logoped, formidler vi tjenesten. Er du interessert i å vite mer om grunnskolereformen eller om hva vi kan tilby av opplæring? Ta kontakt med: Stokke kommunale voksenopplæring tlf V/rektor May-Berith Brendemo fax Engveiensenteret, Engveien 4 A Postboks 124, 3159 STOKKE SØKNADSFRIST FOR SKOLEÅRET ER 18. APRIL 08. SØKNADSSKJEMA ligger på vår hjemmeside under kommunen. Hvis du ønsker det, kan du stikke innom og få et søknadsskjema, eller få mer informasjon. Ta gjerne kontakt! Stokke bibliotek Onsdag 16. april kl får vi besøk av forfatter Atle Næss som kåserer og viser bilder om Ibsen og andre turister en reise til store og små steder i Italia. Bibliotekets Venner er arrangør og serverer som vanlig kaffe og kaker. Entrè. Velkommen! Heksagon og Padde-Boboz I april får vi besøk av Christin Grilstad Prøis og Pål Prøis med forestillingen Heksagon og Padde- Boboz. Passer for barn ca 3 9 år. Gratis adgang. Stokke bibliotek tirsdag 22. april kl

7 Engveien Senteret Vi minner noen av aktivitetene i april: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall Stikkekafé hver tirsdag og torsdag Kryssordgruppe hver onsdag Treskjæring hver onsdag Malergruppe hver onsdag, (silkemaling mandager) Hjernetrim hver torsdag Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle trygdede bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. For øvrig minnes om følgende arrangement i april: 1/4 Andakt med nattverd i peisestuen 5/4 Seniordans på torget v/vestfold Seniordans 8/4 Medlemsmøte på torget, Stokke pensjonistforening 14/4 Utlodning på torget v/rørkoll hjelpeforening 19/4 Lørdagstreff i kafeteriaen 19/4 Kulturskolen på torget 21/4 Huskonsert på torget, Kulturskolen, 26/4 Samspillkonsert på torget, Kulturskolen 29/4 Andakt i peisestuen 30/4 Bilførerkurs for 65+ i grupperom 1/5 Gammeldans på torget Alle er hjertelig velkommen. fredag hyggetreff med sang og musikk kl lett trim kl Solfest Vårjevndøgn og sommertid, våren er her og det går mot sommer. Onsdag 2. april kl er du velkommen i dagsenteret. Underholdning, sang og musikk. Arild Myhre spiller piano. Kaffe og solboller Aktiviteter i april og mai. man.-ons.-fre. Dagens nyheter kl mandag trim kl bingo (lik uke) kl baking (ulik uke) kl onsdag hjernetrim kl ulike aktiviteter som sang/spill/tekstil kl sittedans kl Morosjon og natursti Hver torsdag i idrettshallen kl Siste treningsdag torsdag 15. mai. Torsdag 22. mai møtes vi på Moaplassen kl til natursti, kaffe og nystekte vafler. 17. mai på Soletunet Vi starter feiringen av vår nasjonaldag fredag 16. mai kl Tuften og Olaløkka barnehage går i 17. mai-tog på Soletunet. Glade barn, sang og norske flagg. Velkommen i dagsenteret 17. mai Korpsmusikk v/ Sansehagen kl mai toget passerer kl Kafeteriaen er åpen fra kl Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: Middag mandag - fredag kl kl lørdag kl kl søndag kl kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Engveien Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 5

8 Stokke kommunale kulturskole har 10-års jubileum i år Oppstarten på vår markering foregikk i DnB NOR Sparebanken i Stokke, tirsdag 11. mars. I banken har kulturskolen nå utstilt 5 malerier som ble laget i anledning Dronning Sonjas 70 års feiring i fjor. Barnekunsten ble utstilt i Stavanger museum og var en gave fra Regjeringen til Dronning Sonja. Nå har bildene kommet tilbake til de respektive kulturskoler med oppfordring om at de blir utstilt i det offentlige rom. Øvrige markeringer av jubileumsåret vårt vil bli: Uke 17 (i april) Kulturskolens ungdomsteater framfører Jorda rundt på 80 dager 2. og 3. mai Kulturskolens barne- og juniorgruppe framfører Oliver Twist på Bygdetunet. 28. mai Sommerkonsert m/ maleriutstilling i Torget i kulturskolen. (Engveien 4b) 11. november Kirkekonsert i Stokke kirke m/ kulturskolens dyktige lærere og kunstnere, tidligere og noen av dagens elever, og i samarb. m kantor Jamie Lewis. Foran: Jenny Jahns Stenhaug. Bak fra venstre: Sara Christine Kebely, Marte N. Berglie, Ida Marie Hansen og Marte Hasle Varild The Big Chief-Jazzband i Stokke kirke Tirsdag den 29. april er det duket for ny konsert med Gla jazz i Stokke kirke med Stokke Storband som arrangør. STOKKE STORBAND med vokalister inviterer til Gla jazz konsert. Gjester denne kvelden er THE BIG CHIEF JAZZ- BAND fra Oslo. Big Chief har gjort mange plateinnspillinger med store salgstall. Utallige TV og radioprogrammer og flere jubileumskonserter med Kongefamilien tilstede. Daværende Kronprins Harald s overraskelse til Kronprinsesse Sonja på hennes 50 årsdag var en konsert med Big Chief på Skaugum. På 60 års dagen hennes var også Big Chief der. Orkesteret spilte også ved Nobels Fredspris til Roberta Menchu i 1992 og Mandela og de Klerk i I 1982 ble orkesteret utnevnt til Æresborgere av New Orleans. De har hatt konsert på den Kinesiske Mur og de har også spilt i Malaysia, Indonesia og Singapore. I 2002 ble Big Chief invitert til New Orleans for å holde flere konserter. Den ene foran SATCHMO statuen i The Louis Armstrong Etter at bildet ble tatt har Bjørn Pedersen (Bass) falt bort. Park og på den internasjonale flyplassen The Louis Armstrong Airport da den ble navngitt på hans 100 års dag. I dag sier ekspertene: Verdens lengst bestående aktive Gla Jazzorkester som fortsatt holder koken. Den melodiøse, rytmiske og swingende musikk er varemerket til The Big Chief Jazzband. 8

9 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Ny avdelingsleder for kommunalteknikk Bjørn Runar Eriksen Av: Mette Gravdal Hvilken bakgrunn har du og hvor kommer du fra? Utdannet ingeniør innenfor kommunalteknikk og kommer fra Holmestrand, bor i Re Du kommer fra stilling som prosjektleder i et rørleggerfirma i Bærum. Er det stor forskjell fra det du gjør i nåværende stilling? Ja det er som natt og dag (før skulle jeg jo tjene penger, nå skal jeg bruke) og jeg trives svært godt med det jeg gjør i dag Hvilke utfordringer ser du framover for fagområdet ditt? Vi har store utfordringer i Stokke kommune innenfor kommunalteknikk. Vi skal ha på plass nye hovedplaner for vann og avløp Oppgradere av slambehandlingen på Vårnes RA Det skal bygge nye gangveier langs flere veier. Vi må sanere mye av ledningsanlegget som delvis går som fellesanlegg og derfor medfører store utgifter til ekstra rensing. Vannledninger trengs å byttes ut med nytt Kommunale veier trenger oppgradering. Vi har fremdeles områder som ikke får renset avløpsvannet sitt, men slipper det rett ut i sjøen. Hva gjør du når du ikke er på jobb i Stokke? Jeg spiller golf og jakter på ryper, pusser opp et eldre hus, går tur på ski og på beina. Leser mye bøker, ser på TV. Redaksjonen ønsker lykke til som ny avdelingsleder i Stokke kommune! Stokke IL er en velfundamentert aktivitetsgruppe for alle tilknyttet Stokke og omegn. Stokke idrettslag ble stiftet 15. januar Vårt mål er å gi et tilbud til alle og enhver uansett alder. Vi ønsker å gi barn og unge i alle aldre en glede av fysisk aktivitet. Søker etter noen frivillige KIOSKHJELPERE som kan hjelpe til med å holde kiosken på bane anlegget åpen. Vi håper å holde oppe flest mulig ettermiddager i den tiden det er kamper i fotballsesongen. Vi søker: - noen spreke pensjonister eller andre som har litt tid til overs. Om dere er enkeltpersoner eller allerede en gjeng, som kan ta på dere en slik oppgave, vet vi ikke. Eller kanskje dere vet om noen andre dette hadde passet for? Vi kan tilby: - trivelig, sosial og meningsfylt tidsfordriv. - mulighet for å følge med Stokkes kommende fotballtalenter - anledning til å oppleve gleden barna har av en vaffel eller en is etter en spennende fotballkamp. - takknemlighet for at du bidrar til barne og ungdomsarbeide i Stokke kommune. Hvis dette kunne være noe for deg ta kontakt med: Birte Grabow Egeland, , eller Trond Lindheim, , Stokke sentrum og Moa vel Inviterer til årsmøte tirsdag 15. april kl Møtet holdes på Bygdetunet : Åpent møte om fremtidsplaner for Moaplassen som Tusenårssted ved Olav Aas : Årsmøte 9

10 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Slavekoret Tekst og foto: Mette Gravdal Lørdag den 12. april er det offisiell åpning av den nye operaen i Oslo. Slavekoret skal stå for åpningssangen Va panciero. Stokke kommune er representert med en utsending fra Stokke Blandede kor Bente Johansen. Slavekoret er en sammenslutning mellom slavene som har bidratt til at den nye Bente Johansen. operaen ble bygget. Koret består av leverandører til operaen, som har slavet i flere år for å få den ferdig. Det består av skatteslavene de som har betalt for det hele, her representert med 225 kommuner. Til sammen består koret av dirigent Helge Trøen og 450 sangere! Bente Johansen fra Stokke Blandede kor forteller at hun ble trukket ut ved loddtrekning til å delta i dette, og at det er utrolig artig å være med! Hun har deltatt på en øvelsessamling som gikk over all forventning og hun kan ikke få fullrost dirigenten som makter å koordinere en så stor gruppe som aldri har sunget sammen før. Hun gleder seg stort til å synge på den store dagen. Bente ønsker samtidig å komme med en oppfordring til alle sangglade om å bli med i Stokke Blandede kor, det kan være din mulighet til å gjøre akkurat så mye eller så lite ut av det som du ønsker selv, koret blir uansett mer interessant med stort mangfold! Engveien Dataklubb avholder årsmøte i Engveien-senteret mandag 7. april kl Vanlige årsmøtesaker. Interesserte hjertelig velkommen! Ramsum Vel Halvårsplan våren 2008 Xx april kl : Åpent møte med ordfører Nils Ingar Aabol på Skjeestua - Møt opp til info og diskusjon om aktuelle saker i bygda! 17. mai kl på Gjennestad i samarbeid med Ramsum SFO - Enkel kiosk og leker for barna. 15. juni kl : Sommerutflukt til Akersvannet, med natursti Velkommen! Hilsen styret i Ramsum vel Norges DiabetesForbund (NDF) i Stokke Motivasjonskurs i Stokke Et kurs for deg som har type 2-diabetes eller har høy risiko for å utvikle type 2, og som vil endre kostvaner og få en mer aktiv livsstil. Samlingene tar for seg bla. kosthold, varedeklarasjoner og mosjon. På hver kurskveld smaker gruppa en matrett. Det er også et opplegg for fysisk aktiviteter en kan velge mellom lette øvelser etter musikk eller en velger å gå tur i 30 minutter. Kurset blir arrangert av Norges Diabetesforbund Stokke. Det er lagt opp til en kurskveld i uka over 8 uker. Hver kurskveld varer i 2-3 timer og foregår på Bokemoa skole i Stokke. Pris kr. 100 for medl. (kr. 200 for ikke medl.) Oppstart torsdag 27. mars 2008 kl. 18:30 Ta kontakt selv om kurset har startet. Maks. 12 deltagere. For mer informasjon og/eller påmelding kontakt: Aud Løvaas, tlf , e-post: Diabetes-temamøte: Kom med dine spørsmål om diabetes! Erfaringsutveksling om spørsmålene Bokemoa Skole i Stokke tirsdag 8. april 2008 kl ca. kl Tema: Vi diskuterer i grupper aktuell diabetes spørsmål. Det er en rekke problemstillinger en kommer opp i, når man lever med diabetes eller sammen med en som har diabetes. Mange har lang erfaring, som kan deles med andre. Spørsmål det er uenighet om eller det ikke er noen gode svar på, vil bli videresendt til fagfolk for å la disse svare. Invitasjonen gjelder alle med interesse diabetes Ta med noen du er glad i! Enkel servering med te eller kaffe ca kl Entre: kr

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker

Rekordstor UKM. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra BlackDesign Nyheter i smykker INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 3/2010, 18. februar Årg. 33 Rekordstor www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no UKM Lise Marie Stang Hoset sang Can you feel the love tonight

Detaljer

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7

Nyhet! HINNAvis på nettside 129,- NR 1/2011, 21. FEBRUAR. Kultur på tvers side 10, 11, 12. Befolkningseksplosjon i Hinna side 16. Fastelavnsris side 7 NR 1/2011, 21. FEBRUAR Kultur på tvers side 10, 11, 12 Befolkningseksplosjon i Hinna side 16 Fastelavnsris side 7 Nyhet! HINNAvis på nettside 9 jernia Firepal - kitchen effektiv sprayslukker. 129,- BrilleHuset

Detaljer

Velkommen til Grenseland!

Velkommen til Grenseland! Sommer i Nr. 5 Juni 2009 Grenseland Et møtested for Aremark Marker Rømskog Dronningen seiler! Etter tolv år med restaurering er D/S «Turisten» på vannet. Dette bildet er fra den aller første turen for

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran

Du kjem vel? TINGET Tingvatns Ting. Tivoli. Ole Ivars Timbershow Samklang. Emission. Heddan Gard. www.tinget.net. Agility Tingcup Amcar/veteran TINGET Tingvatns Ting i Hægebostad 13.-14. juni 2015 HÆGEBOSTAD KOMMUNE Du kjem vel? HÆGEBOSTAD KOMMUNE Ole Ivars Timbershow Samklang Heddan Gard Agility Tingcup Amcar/veteran Emission Vel møtt til prat,

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015

VBU-nytt. Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag. Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 VBU-nytt Medlemsblad for Vestfold Bygdeungdomslag Nr 1/2015 37. årgang Mars 2015 .dialecta.no www.dialecta.no Det er vi som bygger fjøsene der alle trives Kraftfôrproduksjon Faghandel Landbruk Kornmottak

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008. StudentAvisa. Nr 3 12. august 2008 Årgang 8

AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008. StudentAvisa. Nr 3 12. august 2008 Årgang 8 AVISA FOR STUDENTBYEN NARVIK 2008 StudentAvisa Nr 3 12. august 2008 Årgang 8 02Leder Velkommen til HiN! Ett nytt studieår begynner og derfor vil jeg hilse alle nye studenter velkommen til Høgskolen i Narvik.

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

- en grønnere hverdag

- en grønnere hverdag FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 20/2007, 22. nov. Årg. 30 - en grønnere hverdag Mellomtrinnet ved Berkåk skole har hatt miljøuke. Målet med uka var å skape positive holdninger

Detaljer