Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne"

Transkript

1 INFORMASJON Nr. 4 april/mai årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstider Mandag og torsdag kl Tirsdag, onsdag og fredag kl Lørdag kl Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Bill. Mrk. Stokke-hjem søker bredbånd Ordførerens hjørne Denne gang tar ordføreren for seg bredbånd i Stokke Side 3 Hverdagsprisen er utdelt Hverdagsprisen fra Bygdekvinnelaget er utdelt Side 5 Stokke kommunale Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring har bidratt til å gi ut bok. Side 6

2 Stokke kommune (www.stokke.kommune.no) Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst og Tiltak for funksjonshemmede: Inng. D, 2.etg. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa skole Telefon/Faks: / Virksomhet Ramsum skole Telefon/Faks: / Virksomhet Feen skole Telefon/Faks: / Virksomhet Melsom skole Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Virksomhet Kultur: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Vear Fritidsklubb holder til i Låven på Vear. Tirsdager: kl Torsdager: kl Telefon: Stokke Fritidsklubb holder til i Stokke sentrum ved siden av Alles-bygget Onsdager: kl Fredager: kl Telefon: Stokkehallen, Rørkollveien (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Vearhallen, Melsomvikvn. 561 (KUN besøksadr.) Telefon: dagtid Telefon: kveldstid Henvendelser om leie rettes til kulturkontoret. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Denne utgaven er et dobbeltnummer, og gjelder altså for april og mai. Dette kommer som en av konsekvensene ved kommunens innsparingsprogram. Vi har mye stoff denne gangen, om ting som skjer og har skjedd, og jeg blir imponert over det mangfoldet av aktiviteter vi har her i kommunen! Ordfører tar for seg bredbåndsdekningen i kommunen, og mener vel den kunne vært bedre. Dessuten har jeg en liten bokanmeldelse. Les og nyt den deilige våren! Mette Gravdal Fungerende redaktør tlf e-post: Kommunalt fritidstilbud for ungdom Vear og Stokke fritidsklubber er slått sammen til et felles fritidstilbud for ungdom. Dette betyr at det vil være åpent for ungdom en gang i uka på Låven og en gang i uka på Fritidsmagasinet. Det er samme personale som møter ungdommen begge steder, og vi håper dette vil bidra til at hver ungdom føler seg velkommen til å bruke tilbudet både i Stokke sentrum og på Vear. Ungdommen selv, og særlig styret, er med på å bestemmer innholdet. Aktivitetene vil variere og kan for eksempel knyttes opp mot, band-rom, karaoke, diskotek, internett, biljard, playstation, kiosk, airhockey, digital kamera og videokamera, prosjektor m/ storskjerm m.m. Tilbudet kan passe for deg som liker musikk, dans, spill, turer, happenings som UKM, treffe venner m.m. Stokke fritidstilbud Vear, åpent for ungdom år onsdager kl på Låven. Inngang kr 10,-. Stokke fritidstilbud sentrum, åpent for ungdom år fredager kl på Fritidsmagasinet. Inngang kr 20,-. Fram mot sommeren er det også åpent et gratistilbud kl onsdager. Alle brukere av tilbudet må registrere seg og motta brukerkort. Dette er gratis. Driften av flerbrukshusene Låven på Vear og Fritidsmagasinet i Stokke sentrum vil ellers videreføres som tidligere. Lise Michelsen, klubbleder Virksomhet kultur Ordførers time på biblioteket: Fredag 4. april kl og fredag 2. mai kl Er det noe du lurer på eller ønsker å ta opp med ordfører, ta en tur innom Stokke bibliotek. Forsidebilde: Foto: Mette Gravdal 2

3 Ordførerens hjørne Bredbånd i Stokke For en stund siden var det store oppslag i lokalavisene om påstått mangel på bredbånddekning i Borgeskogen næringsområde. Så vidt jeg vet, ble dette raskt rettet opp. Hvordan er egentlig situasjonen for innbyggerne, næringslivet og kommunale institusjoner når der det gjelder bredbånddekning i Stokke? Vi har sammen med andre kommuner kartlagt situasjonen i Vestfold, og Stokke kommer dessverre ikke spesielt godt ut hvis vi sammenlikner med dekningsgraden ellers i landet. Landsgjennomsnittet ligger på ca 97 % av alle husstander. I Stokke er ikke dekningen på mer enn ca 92 % av alle husstandene. Det er særlig i utkantområdene av kommunen at dekningen er dårlig. Det gjelder områdene Feen, Bogen, Stavnum og Daler helt i sør på grensen mot Sandefjord. Det samme gjelder områdene i nordvest mot Andebu kommune. Sammen med andre kommuner i Vestfold har Stokke søkt om statlige tilskudd for å bedre bredbåndsdekningen. Dette har vi fått innvilget, men kommunene må ta sin del av spleiselaget, noe bare halvparten har sagt ja til. Staten har da trukket sine tilskudd tilbake. Men det er tatt nye initiativ, bl.a. gjennom kommunesamarbeidet i 12K og sammen med Fylkeskommunen for å skaffe flest mulig bredbånd. Allerede i 2003 grunnla Stokke kommune sammen med flere andre kommuner et eget bredbåndselskap, Gigafib, som skal betjene kommunale institusjoner som rådhus, skoler, barnehager, sykehjem osv. Dette offentlige eide selskapet har nå et godt utbygd fibernett i store deler av Vestfold. Nærmere 120 offentlige bygg er tilknyttet Gigafibs ca 180 kilometer lange nett. I Stokke er 26 enheter koblet opp mot kommunens IT-systemer. Målet er at vi skal ha bredbånd til alle kommunens virksomheter som har behov for kontakt med publikum. Vi har også vedtatt at det skal legges trekkrør når det likevel graves for andre formål (vann, avløp, kabler osv.) I følge vedtatte planer skal det bygges en kommunal hovedlinje med fiberoptisk kabel langs Stor U (Vear-Melsomvik-Stokke sentrum-fossnes). Det meste av denne linjen er allerede utbygd. Hva så med de private husstandene? Som nevnt var Gigafib egentlig ment som et selskap som skulle dekke kommunenes eget behov for bredbånd. Men etter eiernes ønske har nå Gigafib inngått avtale med et privat selskap om ytterligere utbygging av bredbåndnettet, slik at både private og bedrifter får tilgang til dette. Selskapet er bare ett av mange i markedet, og felles for dem alle er at de ønsker størst mulig avkastning på sine investeringer. Det betyr at de først og fremst satser der det bor flest mennesker. Planlegging pågår nå for fullt, og de private selskapene vil sannsynligvis prioritere de ulike områdene i kommunen i forhold til interessen som vises for utbygging. Egentlig burde det jo være slik at alle husstander og næringslivet var sikret tilgang på bredbånd på lik linje med annen infrastruktur som telefon, strøm, vann osv. Slik er det dessverre ikke. Fram til nå har det vært relativt få henvendelser og klager på mangel på bredbånddekning i kommunen. Jeg vil likevel oppfordre innbyggerne og næringslivet i Stokke til å melde sine behov for tilgang til bredbånd. I den grad det er mulig, vil Kommunen hjelpe til med å finne løsninger. Nils Ingar Aabol Ordfører Politiske møter i april og mai Utvalg Dato: Tid: Sted: Eldreråd Formannskapsrommet Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen Eldreråd Formannskapsrommet Brukerråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2. etg. Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Kommunestyresalen Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Møterom 3.etg. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Møterom 3. etg. 3

4 KOMMUNAL INFORMASJON «Mini-prosjekt»: Refleksjon - gjennom arbeid/erfaring og samhandling Fra oktober -07 til mai -08 gjennomføres det et «mini-prosjekt» i somatisk sykehjemsavdeling v/soletunet. Noen av de ansatte i refleksjonssamtale Overordnet målsetting for prosjektet er at det skal bidra til å skape bevissthet og refleksjon blant ansatte om sentrale verdibegreper og yrkesetiske retningslinjer. Drøfting av erfaringer om hva som er viktige og riktige holdninger og handlinger i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Formålet er at dette skal være et bidrag i arbeidet for å oppnå god livskvalitet for pasienter og ansatte. 4 Metodene som brukes er: Gruppesamtaler ut fra erfaringsmateriale (case) fra pasient og pårørende behandling, med fokus på alternative reaksjoner og handlinger i konkrete situasjoner Gruppesamtale om samarbeidsformer og felleskapsbygging blant personalet, med fokus på prosedyrer og kommunikasjon. Undervisning om grunnleggende praktiske konsekvenser som følge av en bevisst yrkesetikk og kjennskap til gjeldende rammevilkår (f.eks lovgivning) for arbeidet. Samtale om hva ulike verdiord innebærer i praksis. Arbeidet kom i stand ut fra ulike meldte behov hos ansatte. Janicke Gotaas (kreftsykepleier), Michael Onsrud (prest i Stokke) og Lisbeth Olsen (avd.leder), har samarbeid om opplegget rundt mini-prosjektet. Det vil gjøres en evaluering når prosjektet avsluttes. Michael, Lisbeth, - Janicke ikke tilstede.

5 Hverdagsprisen Stokkeungdom videre til fylkesmønstring! Rigmor Haugan og Barbro Häggblad. Tekst: Rigmor Haugan Foto: Kristoffer Haugan Stokke-, Skjee- og Arnadal Bygdekvinnelag delte i år ut Hverdagsprisen for syvende gang. Den skal gå til en person som gjør eller har gjort en innsats for samfunnet på frivillig basis. Dette er ofte personer som ikke trives så godt i rampelyset. Men av og til er det hyggelig å vise at noen er klar over hvilken kjempejobb de gjør. Av den grunn har vi kalt den for Hverdagsprisen. I år er det en person fra Arnadal som får prisen. Hun jobber i det stille, ja faktisk så stille at hun blir lagt lite merke til. Hun gikk på Danvik Folkehøyskole i Året etter ble det jobb på kjøkkenet på samme sted og hun har også gått ett år på musikklinjen på Danvik. Deretter ble det Cafe Jarl i Tønsberg. Men lengst tid har hun viet til psykisk utviklingshemmede på Fossnes fra 1967 til det ble nedlagt i Så ble det Taktvedt bofellesskap i Larvik, hvor hun har vært til hun gikk av med pensjon. Hun har lagt ned et imponerende arbeid med Yngres i Arnadal. Ca 1977 begynte hun som leder. Det var på Elverhøy skole. Så ble det noen år i eget hjem. I dag holder Yngres til i kirken og fortsatt er hun leder. Hun har vært kirketjener siden 1997 og der gjør hun langt mer enn stillingen tilsier. Blant annet sørger hun for blomster til kirken, mye fra egen have. Det hender også at hun spiller til salmene ved gudstjenesten når organisten har fri og de ikke får skaffet vikar. Hun er medlem av Kirkeringen som sørger for midler til nybygget ved Arnadal kirke. Kasserer i Arnadal Bygdekvinnelag har hun vært i en årrekke, og hun har også vært leder og er alltid villig til å ha møter hjemme hos seg. Som tenåring stelte hun sin gamle bestemor til hun døde. Nå reiser hun ofte å besøker morens gamle venninner og har gjerne med seg frukt og grønnsaker med mer. Navnet er Barbro Häggblad. Hun fortjener så absolutt prisen. UKM, ungdommens kulturmønstring i Våle samfunnshus 8. mars gikk strålende! Stokke, Andebu og Re samarbeider om lokalmønstring hvert år, hvor noen innslag går videre til fylkesmønstring og noen utvalgte derfra går videre til landsmønstring i Trondheim. Utrolig mange bra innslag i år av både kunst, dans og scene innslag. 2 band og div. kunst fra Stokke gikk videre til fylkesmønstringa som skal være på Hjertnes kulturhus 26. og 27. april. (bak Alles-bygget på Stokke) Lise Michelsen virksomhet kultur. KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER! VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK HVA MED NYTT SERVISE TIL BÅTEN? ÅPNINGSTIDER: Man ons fredag kl Tirsdag kl Velkommen til en hyggelig handel! 5

6 KOMMUNAL INFORMASJON Boka om meg - Et nytt liv etter skaden Tekst: Mette Gravdal Da brannmennene fikk meg ut av det brennende rommet, hadde jeg verken puls eller hjerteslag. En politimann som kjente meg, Frode Sivertsen, kom til, og han blåste liv i meg igjen. Jeg hadde vært død i ti minutter. Den natta fikk jeg nok røyk. Siden da har jeg ikke røykt. Denne boka er Morten Svendsens fortelling om sitt liv, som ble veldig annerledes da TV en hans eksploderte og førte til at leiligheten, hvor han lå og sov, brant ned. Det er fortellingen om hans vei tilbake til livet etter ulykken, men også veien til et liv som skal inneholde mening videre fremover. Når jeg leser, slår det meg at dette er ikke en fortelling om lidelse, men en fortelling om å ta imot det livet byr på, og gjøre det beste ut av det. Det treffer meg rett i hjertet og jeg får stor respekt for Morten! Han har blant annet fått hjelp fra Stokke kommunale voksenopplæring for å lære å lese og skrive på nytt. Med hjelp fra forfatter Mathis Mathiesen, tidligere forlegger E. Magnar Jørgensen og prosjektmidler fra Helse- og Rehabilitering (overskudd fra Extra-lotteriet) satte dette fart i skrivingen for vel 3 år siden, da han så at drømmen om å skrive og gi ut bok kunne realiseres. Morten har som følge av ulykken vanskelig for å formidle seg muntlig. Det er viktig for ham å kunne fortelle om hvordan det var å vende tilbake og leve med de skadene han har fått. Med en bok kan han nå ut til mange. Boka kan fås kjøpt mange steder i Stokke og i Tønsberg og omegn. I Stokke finner du den på Statoil, Jernbanestasjonen, Meny, Jernia og Sentrumskiosken. Bokhandlerne i Tønsberg og Nøtterøy har tatt den i kommisjon. Boka kan også bestilles ved Stokke kommunale voksenopplæring ved May Berith Brendemo, Engveien 4a, Pb. 124, 3161 Stokke. Evt. på tlf / Epost: Boka koster 120 kr (+ evt. porto). Stokke kommunale voksenopplæring Grunnleggende utdanning for voksne Har du tanker om mer utdanning? Alle voksne har rett til 10-årig grunnskole og videregående skole. Vi har ansvaret for grunnskolen. Du kan ta enkelte fag eller full grunnskoleeksamen. Full grunnskole for voksne er fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene; samfunnsfag, miljøfag og kristendoms-,religions-og livssynkunnskap (KRL) Du bestemmer selv om du vil gå opp til eksamen. Vi kan også veilede deg videre i ditt utdanningsløp. Har du lese- og skrivevansker, andre lærevansker eller ganske enkelt har behov for grunnleggende opplæring, kan du kontakte oss. Vi har kompetanse til å hjelpe deg. Til slagrammede og andre som trenger logoped, formidler vi tjenesten. Er du interessert i å vite mer om grunnskolereformen eller om hva vi kan tilby av opplæring? Ta kontakt med: Stokke kommunale voksenopplæring tlf V/rektor May-Berith Brendemo fax Engveiensenteret, Engveien 4 A Postboks 124, 3159 STOKKE SØKNADSFRIST FOR SKOLEÅRET ER 18. APRIL 08. SØKNADSSKJEMA ligger på vår hjemmeside under kommunen. Hvis du ønsker det, kan du stikke innom og få et søknadsskjema, eller få mer informasjon. Ta gjerne kontakt! Stokke bibliotek Onsdag 16. april kl får vi besøk av forfatter Atle Næss som kåserer og viser bilder om Ibsen og andre turister en reise til store og små steder i Italia. Bibliotekets Venner er arrangør og serverer som vanlig kaffe og kaker. Entrè. Velkommen! Heksagon og Padde-Boboz I april får vi besøk av Christin Grilstad Prøis og Pål Prøis med forestillingen Heksagon og Padde- Boboz. Passer for barn ca 3 9 år. Gratis adgang. Stokke bibliotek tirsdag 22. april kl

7 Engveien Senteret Vi minner noen av aktivitetene i april: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall Stikkekafé hver tirsdag og torsdag Kryssordgruppe hver onsdag Treskjæring hver onsdag Malergruppe hver onsdag, (silkemaling mandager) Hjernetrim hver torsdag Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle trygdede bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. For øvrig minnes om følgende arrangement i april: 1/4 Andakt med nattverd i peisestuen 5/4 Seniordans på torget v/vestfold Seniordans 8/4 Medlemsmøte på torget, Stokke pensjonistforening 14/4 Utlodning på torget v/rørkoll hjelpeforening 19/4 Lørdagstreff i kafeteriaen 19/4 Kulturskolen på torget 21/4 Huskonsert på torget, Kulturskolen, 26/4 Samspillkonsert på torget, Kulturskolen 29/4 Andakt i peisestuen 30/4 Bilførerkurs for 65+ i grupperom 1/5 Gammeldans på torget Alle er hjertelig velkommen. fredag hyggetreff med sang og musikk kl lett trim kl Solfest Vårjevndøgn og sommertid, våren er her og det går mot sommer. Onsdag 2. april kl er du velkommen i dagsenteret. Underholdning, sang og musikk. Arild Myhre spiller piano. Kaffe og solboller Aktiviteter i april og mai. man.-ons.-fre. Dagens nyheter kl mandag trim kl bingo (lik uke) kl baking (ulik uke) kl onsdag hjernetrim kl ulike aktiviteter som sang/spill/tekstil kl sittedans kl Morosjon og natursti Hver torsdag i idrettshallen kl Siste treningsdag torsdag 15. mai. Torsdag 22. mai møtes vi på Moaplassen kl til natursti, kaffe og nystekte vafler. 17. mai på Soletunet Vi starter feiringen av vår nasjonaldag fredag 16. mai kl Tuften og Olaløkka barnehage går i 17. mai-tog på Soletunet. Glade barn, sang og norske flagg. Velkommen i dagsenteret 17. mai Korpsmusikk v/ Sansehagen kl mai toget passerer kl Kafeteriaen er åpen fra kl Soletunet Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: Middag mandag - fredag kl kl lørdag kl kl søndag kl kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Engveien Kafeteria Tlf. nr Åpningstider: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til kl ) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. 5

8 Stokke kommunale kulturskole har 10-års jubileum i år Oppstarten på vår markering foregikk i DnB NOR Sparebanken i Stokke, tirsdag 11. mars. I banken har kulturskolen nå utstilt 5 malerier som ble laget i anledning Dronning Sonjas 70 års feiring i fjor. Barnekunsten ble utstilt i Stavanger museum og var en gave fra Regjeringen til Dronning Sonja. Nå har bildene kommet tilbake til de respektive kulturskoler med oppfordring om at de blir utstilt i det offentlige rom. Øvrige markeringer av jubileumsåret vårt vil bli: Uke 17 (i april) Kulturskolens ungdomsteater framfører Jorda rundt på 80 dager 2. og 3. mai Kulturskolens barne- og juniorgruppe framfører Oliver Twist på Bygdetunet. 28. mai Sommerkonsert m/ maleriutstilling i Torget i kulturskolen. (Engveien 4b) 11. november Kirkekonsert i Stokke kirke m/ kulturskolens dyktige lærere og kunstnere, tidligere og noen av dagens elever, og i samarb. m kantor Jamie Lewis. Foran: Jenny Jahns Stenhaug. Bak fra venstre: Sara Christine Kebely, Marte N. Berglie, Ida Marie Hansen og Marte Hasle Varild The Big Chief-Jazzband i Stokke kirke Tirsdag den 29. april er det duket for ny konsert med Gla jazz i Stokke kirke med Stokke Storband som arrangør. STOKKE STORBAND med vokalister inviterer til Gla jazz konsert. Gjester denne kvelden er THE BIG CHIEF JAZZ- BAND fra Oslo. Big Chief har gjort mange plateinnspillinger med store salgstall. Utallige TV og radioprogrammer og flere jubileumskonserter med Kongefamilien tilstede. Daværende Kronprins Harald s overraskelse til Kronprinsesse Sonja på hennes 50 årsdag var en konsert med Big Chief på Skaugum. På 60 års dagen hennes var også Big Chief der. Orkesteret spilte også ved Nobels Fredspris til Roberta Menchu i 1992 og Mandela og de Klerk i I 1982 ble orkesteret utnevnt til Æresborgere av New Orleans. De har hatt konsert på den Kinesiske Mur og de har også spilt i Malaysia, Indonesia og Singapore. I 2002 ble Big Chief invitert til New Orleans for å holde flere konserter. Den ene foran SATCHMO statuen i The Louis Armstrong Etter at bildet ble tatt har Bjørn Pedersen (Bass) falt bort. Park og på den internasjonale flyplassen The Louis Armstrong Airport da den ble navngitt på hans 100 års dag. I dag sier ekspertene: Verdens lengst bestående aktive Gla Jazzorkester som fortsatt holder koken. Den melodiøse, rytmiske og swingende musikk er varemerket til The Big Chief Jazzband. 8

9 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Ny avdelingsleder for kommunalteknikk Bjørn Runar Eriksen Av: Mette Gravdal Hvilken bakgrunn har du og hvor kommer du fra? Utdannet ingeniør innenfor kommunalteknikk og kommer fra Holmestrand, bor i Re Du kommer fra stilling som prosjektleder i et rørleggerfirma i Bærum. Er det stor forskjell fra det du gjør i nåværende stilling? Ja det er som natt og dag (før skulle jeg jo tjene penger, nå skal jeg bruke) og jeg trives svært godt med det jeg gjør i dag Hvilke utfordringer ser du framover for fagområdet ditt? Vi har store utfordringer i Stokke kommune innenfor kommunalteknikk. Vi skal ha på plass nye hovedplaner for vann og avløp Oppgradere av slambehandlingen på Vårnes RA Det skal bygge nye gangveier langs flere veier. Vi må sanere mye av ledningsanlegget som delvis går som fellesanlegg og derfor medfører store utgifter til ekstra rensing. Vannledninger trengs å byttes ut med nytt Kommunale veier trenger oppgradering. Vi har fremdeles områder som ikke får renset avløpsvannet sitt, men slipper det rett ut i sjøen. Hva gjør du når du ikke er på jobb i Stokke? Jeg spiller golf og jakter på ryper, pusser opp et eldre hus, går tur på ski og på beina. Leser mye bøker, ser på TV. Redaksjonen ønsker lykke til som ny avdelingsleder i Stokke kommune! Stokke IL er en velfundamentert aktivitetsgruppe for alle tilknyttet Stokke og omegn. Stokke idrettslag ble stiftet 15. januar Vårt mål er å gi et tilbud til alle og enhver uansett alder. Vi ønsker å gi barn og unge i alle aldre en glede av fysisk aktivitet. Søker etter noen frivillige KIOSKHJELPERE som kan hjelpe til med å holde kiosken på bane anlegget åpen. Vi håper å holde oppe flest mulig ettermiddager i den tiden det er kamper i fotballsesongen. Vi søker: - noen spreke pensjonister eller andre som har litt tid til overs. Om dere er enkeltpersoner eller allerede en gjeng, som kan ta på dere en slik oppgave, vet vi ikke. Eller kanskje dere vet om noen andre dette hadde passet for? Vi kan tilby: - trivelig, sosial og meningsfylt tidsfordriv. - mulighet for å følge med Stokkes kommende fotballtalenter - anledning til å oppleve gleden barna har av en vaffel eller en is etter en spennende fotballkamp. - takknemlighet for at du bidrar til barne og ungdomsarbeide i Stokke kommune. Hvis dette kunne være noe for deg ta kontakt med: Birte Grabow Egeland, , eller Trond Lindheim, , Stokke sentrum og Moa vel Inviterer til årsmøte tirsdag 15. april kl Møtet holdes på Bygdetunet : Åpent møte om fremtidsplaner for Moaplassen som Tusenårssted ved Olav Aas : Årsmøte 9

10 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Slavekoret Tekst og foto: Mette Gravdal Lørdag den 12. april er det offisiell åpning av den nye operaen i Oslo. Slavekoret skal stå for åpningssangen Va panciero. Stokke kommune er representert med en utsending fra Stokke Blandede kor Bente Johansen. Slavekoret er en sammenslutning mellom slavene som har bidratt til at den nye Bente Johansen. operaen ble bygget. Koret består av leverandører til operaen, som har slavet i flere år for å få den ferdig. Det består av skatteslavene de som har betalt for det hele, her representert med 225 kommuner. Til sammen består koret av dirigent Helge Trøen og 450 sangere! Bente Johansen fra Stokke Blandede kor forteller at hun ble trukket ut ved loddtrekning til å delta i dette, og at det er utrolig artig å være med! Hun har deltatt på en øvelsessamling som gikk over all forventning og hun kan ikke få fullrost dirigenten som makter å koordinere en så stor gruppe som aldri har sunget sammen før. Hun gleder seg stort til å synge på den store dagen. Bente ønsker samtidig å komme med en oppfordring til alle sangglade om å bli med i Stokke Blandede kor, det kan være din mulighet til å gjøre akkurat så mye eller så lite ut av det som du ønsker selv, koret blir uansett mer interessant med stort mangfold! Engveien Dataklubb avholder årsmøte i Engveien-senteret mandag 7. april kl Vanlige årsmøtesaker. Interesserte hjertelig velkommen! Ramsum Vel Halvårsplan våren 2008 Xx april kl : Åpent møte med ordfører Nils Ingar Aabol på Skjeestua - Møt opp til info og diskusjon om aktuelle saker i bygda! 17. mai kl på Gjennestad i samarbeid med Ramsum SFO - Enkel kiosk og leker for barna. 15. juni kl : Sommerutflukt til Akersvannet, med natursti Velkommen! Hilsen styret i Ramsum vel Norges DiabetesForbund (NDF) i Stokke Motivasjonskurs i Stokke Et kurs for deg som har type 2-diabetes eller har høy risiko for å utvikle type 2, og som vil endre kostvaner og få en mer aktiv livsstil. Samlingene tar for seg bla. kosthold, varedeklarasjoner og mosjon. På hver kurskveld smaker gruppa en matrett. Det er også et opplegg for fysisk aktiviteter en kan velge mellom lette øvelser etter musikk eller en velger å gå tur i 30 minutter. Kurset blir arrangert av Norges Diabetesforbund Stokke. Det er lagt opp til en kurskveld i uka over 8 uker. Hver kurskveld varer i 2-3 timer og foregår på Bokemoa skole i Stokke. Pris kr. 100 for medl. (kr. 200 for ikke medl.) Oppstart torsdag 27. mars 2008 kl. 18:30 Ta kontakt selv om kurset har startet. Maks. 12 deltagere. For mer informasjon og/eller påmelding kontakt: Aud Løvaas, tlf , e-post: Diabetes-temamøte: Kom med dine spørsmål om diabetes! Erfaringsutveksling om spørsmålene Bokemoa Skole i Stokke tirsdag 8. april 2008 kl ca. kl Tema: Vi diskuterer i grupper aktuell diabetes spørsmål. Det er en rekke problemstillinger en kommer opp i, når man lever med diabetes eller sammen med en som har diabetes. Mange har lang erfaring, som kan deles med andre. Spørsmål det er uenighet om eller det ikke er noen gode svar på, vil bli videresendt til fagfolk for å la disse svare. Invitasjonen gjelder alle med interesse diabetes Ta med noen du er glad i! Enkel servering med te eller kaffe ca kl Entre: kr

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne. Stokke Blanda Kor. kommunen. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 4 april 2006-7. FULLDISTRIBUSJON Nr. 4 april 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd

Stokke bibliotek. Nytt eldreråd Det er valgt nytt eldreråd INFORMASJON Nr. 2 februar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen.

God påske. Stokke bibliotek. Ordførerens hjørne Denne gangen tar ordfører for seg eldreomsorgen i kommunen. INFORMASJON Nr. 3 mars 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Stokke bibliotek. JuniorNM til Stokke Verdensdagen for psykisk helse ble markert med popcornparty lørdag 27. oktober. Tidenes dansekveld

Stokke bibliotek. JuniorNM til Stokke Verdensdagen for psykisk helse ble markert med popcornparty lørdag 27. oktober. Tidenes dansekveld INFORMASJON Nr. 1 januar 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON God påske Nr. 4 april 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 4. april 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Les

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Velkommen til Bokemoa 17. mai

Velkommen til Bokemoa 17. mai FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. Kulturpris og kulturstipend. Ordførerens hjørne. 25 års fartstid. kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON

Stokke bibliotek. Kulturpris og kulturstipend. Ordførerens hjørne. 25 års fartstid. kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Nr. 1 januar 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 7 september 2008-9.

Detaljer

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Bibliotekets venner, Sangvirkelaget, konsert i Stokke kirke, Ungdommens kulturmønstring.

Stokke bibliotek. Nytt fra lag og foreninger Bibliotekets venner, Sangvirkelaget, konsert i Stokke kirke, Ungdommens kulturmønstring. INFORMASJON Nr. 3 mars 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Åpningstider Mandag og torsdag kl. 11-19 Tirsdag, onsdag Telefaks: 33

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert INFORMASJON Nr. 8 oktober 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Stokke bibliotek. Virksomhet Eiendom og kommunalteknikk. Stokke idrettsråd

Stokke bibliotek. Virksomhet Eiendom og kommunalteknikk. Stokke idrettsråd FULLDISTRIBUSJON Nr. 1 januar 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Åpningstider Mandag og torsdag kl. 11-19 Tirsdag, onsdag Telefaks:

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 februar 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nr. 2. februar 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Stokkeprosjektet nominert til

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Uke Dato:

Uke Dato: Uke 34 37 Dato: 21.08. 15.09. 3. klasse Hovedmål for perioden: Fag Tema Dette skal vi lære Bruke punktum og stor bokstav Lage egne fortellinger Repetisjon Vite noen av reglene rundt stor forbokstav, punktum

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune

Aksjon Ungdom. Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Aksjon Ungdom Ungdom skaper trivsel og økt aktivitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune Tromsø kommune gir sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år på sykehjem, hjemmetjeneste og på dagsenter Sammen for

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen.

Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2009-10.

Detaljer

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD

Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD UNGDOMSKONTORET ON ORET KIRKEGATA 2B KRONA 4. ETASJE Fritidsklubber Kongsberg vitensenter devoteket Utekontakten UngInfo Kongsberg Arrangementer og aktiviteter Vi er her for deg! KULTUR OG VELFERD FRITIDSKLUBBER

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Stokke bibliotek. Fritidsmagasinet. Ordførerens hjørne. Biblioteket hjelper deg. 10 år. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON

Stokke bibliotek. Fritidsmagasinet. Ordførerens hjørne. Biblioteket hjelper deg. 10 år. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Nr. 3 mars 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 4 juni-august 2010-11.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer