ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor:

2 Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges Bordtennisforbund Akershus Friidrettskrets Gan, Innkalling til årsmøte i Dalen IL Det innkalles herved til årsmøte for Dalen Idrettslag i storsalen på Dalheim Samfunnshus torsdag 13. februar klokka 18:30. Dagsorden: 1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap Innkomne forslag 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett Gjennomgang av organisasjonsplan 10. Valg Innkalling publiseres også gjennom Indre Akershus Blad i uke 2/14. Saker som ønskes fremmet for årsmøtet kan sendes til og må være styret i hende senest 30. januar. Fullstendig saksliste vil kunne lastes ned fra dalenil.no senest 6. februar og utleveres i møtet. For sak 10 henvises det til valgoversikt [nedenfor] som ligger vedlagt innkallingen på våre nettsider. Innspill og tips til Valgkomiteen kan sendes til For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2 5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2 9. Medlemmer som har skyldig kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar. Etter det ordinære årsmøtet avholdes umiddelbart et medlemsmøte med informasjon om styrets videre planer for året. Det blir enkel servering. Vel møtt. Med vennlig hilsen Dalen Idrettslag Styret Hovedsponsor :

3 ÅRSMELDING FOR DALEN IL 2013 Styrets sammensetning i 2013 har vært: Leder: Nestleder Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Thomas A. Sagen Hanna Caquet Lisbeth H. Sørensen Sissel Skogby Nina Østmo Rune Gundersen Ståle Lilledahl Hege Flinterud Karlsen Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styret eller ledere. Idrettslaget har i 2013 hatt totalt 285 medlemmer fordelt på: 78 aktive enkeltmedlemmer, 46 hovedmedlem familiemedlemmer, 40 støttemedlemmer Dette er en økning fra 2012 på 47 medlemmer (+ 19,7 %) Idrettslaget har hatt følgende aktive grupper i 2013: Fotball Sykkel Bordtennis Herretrimmen M2006 Barn fra 6 år Barn fra 9 år Voksen / ungdom M2005 G2004 M2003 J2002 A-lag menn 8.div M34 Old boys 7er Styret har i årsmøteperioden avholdt 6 styremøter. I tillegg er det gjennomført egne møter for lagledere og trenere gjennom sesongen. Alle trenere og ledere i barneidretten har forevist politiattest. Det er også avholdt samarbeidsmøter med Husstyret på Dalheim, med oppsett av egne kjøreregler for huset. Styret har utarbeidet en egen avtaleperm der alle kontrakter, avtaler og bestemmelser for idrettslaget er samlet. Forsikringer: Styret har i 2013 gjennomgått idrettslagets forsikringer. Herunder ligger fotballforsikringen fra NFF og forsikring av kiosk og eiendeler på Dalheim hos Gjensidige. Det er i tillegg tegnet egen klubbforsikring med IF som dekker Ansvar (produkt og kriminalitet) samt Kollektiv ulykke (lovpålagt).

4 Idrettsrådet: Tone P. Eriksen har representert Dalen IL i idrettsrådet. DIL mistet noe treningstid i flerbrukshallen ved tildelingen høsten 2013, og tok derfor saken opp med idrettsrådet. Tildelingen ble derfor endret tilbake for Idrettslaget har i 2013 gjennomført 6 dugnader: Vårdugnad med klargjøring stadion før sesongen Hygienepapirsalg, med fortjeneste kr ,- Sommerdugnad med banearbeid og vedlikehold av kiosk Salg av abonnement på Indre Akershus Blad, med fortjeneste kr ,- Oppussing av kjøkkenet på Dalheim, med tilskudd kr ,- til huset Kalendersalg, med fortjeneste kr ,- Sponsorer: Høland & Setskog Sparebank er idrettslagets hovedsponsor i perioden I tillegg har Joker Gan vært hovedsponsor for A-laget i seniorfotballen. Styret har i 2013 jobbet med en egen sponsorgruppe, ledet av Nina Østmo. Totalt har 16 sponsorer gitt bidrag til idrettslaget, og 5 annonsører har bidratt gjennom DIL-posten. Dette har gitt en samlet inntekt på kr ,- Alle sponsorer er publisert på egen side via dalenil.no. DIL-posten: Idrettslaget har gitt ut 3 nummer av DIL-posten. Tone P. Eriksen har bistått med grafisk utforming, og ulike lag og ledere har bidratt med bilder og artikler. Produksjon er utført av NR1 Trykk Grefslie på Mysen. Kommunikasjon til medlemmene: Styret har løpende orientert medlemmene via egne websider, DIL-posten, eget nyhetsbrev og egen mobil App. I tillegg har fotballgruppa tatt i bruk verktøyet S2S Treningsøkta.no med kampoversikt, treningsplanlegging, nyheter, statistikk og spillerinformasjon. Styret hadde også egen stand under Dalheim-dagen. Kiosken «Den lille Café» Hege Flinterud Karlsen har også i 2013 hatt ansvaret for kiosken. Det har vært et godt år takket være god innsats av kioskvaktene og godt besøk under våre arrangementer. Kiosken har vært åpen hver kveld det er kamp på Dalheim. Kiosken gav et overskudd på kr ,- inkludert salg under minicupen i fotball og Dalen Cup i bordtennis.

5 Dalheim-dagen: Hege Flinterud Karlsen ledet prosjektgruppa for Dalheim-dagen, som ble arrangert 1. september i fint vær, - med masse folk og god stemning. Alle idrettsgrupper var representert og mange foresatte deltok i arrangementet. Det var minicup i fotball, sykkelritt, bordtennis, bmx-show med Adrian Tell og Ola Selsjord, besøk av LSK damer og ansiktsmaling m.m. Variert tilbud for både store og små, i tillegg til grilling, fruktsalg og åpen kiosk. Styret hadde egen stand hvor det bl.a. var mulig å bestille supporter klær og bli støttemedlem. Vi hadde også besøk av vår hovedsponsor, og profilerte i tillegg Dalheim som samlingssted for bygda. Arrangementet fikk god omtale i lokalpressen, og mange positive tilbakemeldinger. Takket være sponsorer gikk dagen med et overskudd på kr ,- Andre aktiviteter gjennom året: Minicup i fotball ble arrangert i flerbrukshallen februar 2013 Cageball ble arrangert for fotballgruppa i mars 2013 Dalen Cup i bordtennis ble arrangert i april 2013 Klubbhåndbok med foto av alle grupper ble produsert i april 2013 DIL-rittet i sykkel ble arrangert i juni og september 2013 Porsgrunn Cup ble arrangert som fellesturnering i august 2013 Dalheim Samfunnshus: Dalen IL er medeier av Dalheim Samfunnshus, og har vært representert i Husstyret ved Arne Johansen og Tommy Bjerke. Det har i 2013 vært gitt følgende økonomiske bidrag til driften: Øremerket sponsorbeløp fra Dalheim-dagen til kjøkken kr ,- Utbetaling til generell drift kr ,- Underdekning i forbindelse med oppussing kjøkken kr ,- Bidrag til drift av Dalheim Kompetansesenter (DKS) kr ,- Avtalt andel av Grasrotandel (2/5-deler) kr ,- Den totale kostnaden for nytt kjøkken beløp seg til kr ,- hvorav gaver, sponsorer og salg av gammelt utstyr dekket kr ,- I forbindelse med oppussingen ble det samtidig gjennomført hovedrengjøring ved Dalheim, herunder også garderobeanlegget for idrettslaget. Regnskapet for Dalheim 2013 rapporteres fra Husstyret i eget årsmøte. Budsjettet for Dalheim 2014 er satt opp med et underskudd på ,- som vil måtte dekkes opp av eierne dersom ikke utleieaktiviteten øker.

6 Grasrotandelen: Dalen Idrettslag mottok kr i Grasrotandeler for Dette er en nedgang på kr fra Antall registrerte spillere har gått opp, men spillesummen er redusert. Registrering hos lotteritilsynet Idrettslaget har i 2013 registrert seg hos Lotteritilsynet, og kan for 2014 motta kommersiell støtte fra bingoaktivitet. DIL er tilknyttet Bingo Entreprenøren AS via lokalinnehaver Tekobingo Årnes AS. Lotteriansvarlig har vært: Hanna Caquet. Pantomaten Styret etablerte høsten 2013 en «sparebøsse» ordning hos Joker Gan, der frivillige kan gi sine pantelapper til idrettslaget. Pantomaten tømmes ukentlig av styret og bokføres løpende som inntekter. Inntekten for 2013 ble kr ,- Samarbeidet med Fet Kommune: Styret har gjennom 2013 jobbet aktivt med avtaleforholdet ovenfor Fet Kommune. Tinglyst avtale datert 7. november 1967 er befestet mellom partene, og spesifisert med vedlikeholdsplikter i en egen Partnerskapsavtale med Kommunalteknikk, gjeldende fra Juni 2013 Desember Fet Kommune bidrar årlig med Kr ,- i overføringer, samt klipping av gressbanen. Årlig totalverdi på avtalen er kr ,- Etter møte med Ordfører og Kommunalteknikk i Fet Kommune, der de økonomiske forholdene rundt lysanlegget ved Dalheim ble diskutert, søkte Dalen IL om utgiftsdekning for deler av anlegget den Søknaden ble innvilget. For å unngå fremtidige misforståelser knyttet til lysanlegget på Dalheim, er det laget en egen kartskisse med avmerking av ansvarsdelingen. Skissen er godkjent av begge parter og datert I forbindelse med etablering av barnehage ved Dalen Skole er det inngått en egen avtale datert om bruk av idrettslagets anlegg som uteplass. Avtalen er i første omgang gyldig i 1 år. Som kompensasjon har idrettslaget bl.a. fått nye porter. Dalen IL har i 2013 også inngått ny Partnerskapsavtale med Dalen Skole SFO for videre drift av fotballtimen ved Ivar Kinn, for perioden Avtalen gir et årlig økonomisk tilskudd på kr ,- Idrettslaget har pr ingen uavklarte forhold med Fet Kommune.

7 GRUPPENES ÅRSMELDINGER Fair Play satsning i fotballgruppa: Dalen IL inngikk i 2012 en egen Fair Play kontrakt med Akershus Fotballkrets. Fair Play ansvarlig i klubben har vært: Thomas A. Sagen Dalen IL er ved dette forpliktet til: aktivt å arbeide for Fair Play i klubbens fotballaktiviteter. å rapportere på valgte Fair Play aktiviteter pr 15. juni og 1. september. å levere en årsrapport på valgte Fair Play aktiviteter senest 1. november. På bakgrunn av gjennomførte aktiviteter i 2013 ble Dalen IL plukket ut som vinner av årets Fair Play pris i Akershus Fotballkrets. Dalen M2006 I serien har vi spilt 14 kamper, med 13 seire. I tillegg har vi spilt 3 cuper: Dalen IL's minicup, Glomma-Cup og Porsgrunn-Cup. I tillegg har spillerne fra laget vårt vært med å spille sammen med M2005 både på cuper og seriekamper, spesielt i første halvdel av sesongen. Så det har ikke manglet på kamptrening. Totalt har det vært scoret 243 mål og det sier seg selv at vi da har vunnet de fleste kampene. Laget har bestått av 10 spillere gjennom sesongen og mot slutten startet også flere fra års trinnet under. Disse siste har ikke vært med på kampene, men det tyder godt for oppstarten av et nytt M7-lag. Treningene har vi hatt sammen med M 2005, så 15 barn på trening har ikke vært unormalt. Vi har hatt treninger hele året, kun med kort ferie etter serieslutt og juleferie. Engasjementet rundt laget har vært veldig fint og det har vært mange tilskuere på kampene våre, både på hjemme- og bortekampene. Trener i sesongen 2013 har vært Malin Fuløp. Lagleder: Lisbeth Sørensen Dalen M2005 Laget startet sesongen med 5 spillere, så vi har vært avhengige av hjelp fra M2006. Etter sommeren startet 2 spillere til, så vi klarte oss nesten selv i 2 halvdel av sesongen. Vi har treninger sammen med M2006, så vi kjenner hverandre godt. Og samarbeidet har fungert fint. Sesongen startet med Dalen IL's minicup og før sesongstart var vi også med på Løvenstad-cup. Før oppstarten av høstsesongen deltok vi sammen med de andre barnelagene på Dalen IL på Porsgrunn-Cup. Vi har hatt treninger hele året, inne i Flerbrukshallen i vinterhalvåret, med bare en kort pause etter sesongslutt og desember. I seriespillet har vi spilt 13 kamper. Av disse vant vi 5 og tapte 8. I tillegg hadde vi 10 kamper i cup. Totalt scoret vi 120 mål i hele sesongen. Også her opplever vi positive og engasjerte foreldre og at klimaet i laget er godt. Trener i sesongen har her vært Malin Fuløp. Lagleder: Lisbeth Sørensen

8 Dalen M gutter var klare til treningsstart i januar og vi startet opp med felles treninger med M2003 inne i gymsalen. I februar var det klart for premiere i Dalheim-cupen. Guttene var spente, og det var stor stas med egen cup hjemme hos oss. Laget spilte bra, og det ble to seire av to mulige. Vi deltok også på Løvenstad-Cupen i april før sesongstart. Der ble det en seier og to tap. I tillegg var laget med på Glomma-Cup på Fedrelandet i slutten av april, og der ble status en seier og to tap Men dette gjorde laget mer revansjesugne, noe som gjorde utslag i serien. Laget gikk ubeseiret gjennom serien i år, og det er nesten blitt standard for Dalens M9 lag. I august deltok laget i Porsgrunn-Cup. Lørdagen opprant med strålende vær, og mye flott spill. Godt var det at vi hadde utstyrt oss med både bøtter og svamper, og det tok ikke lang tid før de skjønte at det eneste som gjaldt var å stikke hele hodet ned i vannbøtta. Søndagen startet med litt ruskevær, og vår bane var ganske gjørmete og sleip når vi skulle begynne å spille. Men det tok de seg ikke så veldig nær av det var jo perfekte forhold til skikkelige sklitaklinger! Resultatet ble 3 seire, en uavgjort og ett knepent tap med ett mål. Laget fikk en ny spiller på høsten, så da var vi 10 spillere på laget. Selv med flere av spillerne på ferieturer på høsten, og en skikkelig skade i form av en brukket arm, klarte laget å unngå tap i serien. Veldig bra jobbet av alle sammen. Trenerne har vært Thomas Fuløp, Morten Kolstad og Vidar Karlsen. Dalen M2003 Lagleder: Oddny Mansaas Da var det slutt for M2003 etter lang og tro reise for mange. Det startet i 1 klasse med 2 lag, mix med jenter og gutter. Hvor det etter førstes sesong ble til ett lag. De 2 siste sesongene har vi slått sammen 2 årskull for å klare å holde på våre håpefulle i DIL. Laget har prestert og vært ivrige, de har vist fotballglede, vennskap, samhold og mestringsglede, Vi har hatt mange fine cuper; årlige Løvenstad-Cup, LSK-Cup, Stabekk, Fjellhamar, og ikke minst den årlige Porsgrunn-Cupen. M2003 også vært ballhentere i Toppserien for LSK-Kvinner. Vi har hatt en fantastisk sesong i både serie og cup med totalt 35 kamper (hvorav 24 seiere) og målforskjell Trenere har vært Tommy Taaje og Per Persson. Lagleder: Ina Beate Rytterager Dalen J2002 J2002 kan se tilbake på en kjempe fin sesong med mange fine kamper og treninger. Selv om det har blitt en del motstand har vi også fått flere seire og uavgjort. Vi har fått med oss mange cuper i år: Mini-Cup på Dalheim, LSK-Cup, Glomma-Cup, Rælingen-Cup, Bendit Cup på Frogner, Sparebankcupen i Porsgrunn og Kolbotn Cup i Valhall. Etter sommerferien hadde vi besøk fra 3 spillere fra LSK-Kvinner som ledet treningen. Jentene har også vært maskoter for LSK kvinner i Toppserien. Det har i løpet av året vært spillere til og fra laget, men i snitt har jenter deltatt. Trenere har vært Kenneth Sparby og Jørgen Bartnes. Lagleder: Mona Holtedahl

9 A-lag Senior Menn Tidlig i sesongen måtte vi gå ned fra to treninger i uka til bare én. Vi er avhengige av å leie plass til vintertreningen hos andre klubber, og i 2013 hadde vi fått trening onsdager i Aurskog og fredager i Fetsund. Det skulle vise seg at det ikke nyttet å opprettholde fredag som treningsdag, da oppmøtet var for lavt. Dermed sto vi igjen med bare én trening i uka. I de første treningskampene fikk vi føle på dette, og vi ble til dels rundspilt i et par kamper. Etterhvert gikk det mye bedre, og etter de første seriekampene hadde vi etablert oss midt på tabellen. Fram mot sommerferien krabbet vi litt opp på tabellen, og etter gode kamper i starten av høstsesongen var vi med i opprykkskampen. Dessverre trakk Hvam laget sitt, og det falt uheldig ut for oss, da vi tapte mest på dette av topplagene. Etter noen gode kamper var vi igjen med helt i toppen, og det gikk mot en meget spennende serieavslutning. I den siste kampen var vi avhengige av tre poeng, samtidig som Flisbyen måtte avgi poeng, for å sikre opprykk. Vi gjorde vår del av jobben ved å vinne 7-1, men dessverre for oss vant Flisbyen over Nannestad. Dermed havnet vi på 3.-plass. Det er benyttet 19 spillere. Fasiten viser 11 seiere, 1 uavgjort, og 5 tap. Målforskjell: Svend Berg ble toppscorer med 14 mål. Torkel Kristensen ble nr. to med 9 mål, og han ble i tillegg kåret til årets spiller. Trener: Rune Kristiansen. M34 - Old boys Lagleder: John Arild Løken I old boys klassen har det vært 17 spillere involvert gjennom sesongen. Totalt ble det spilt 19 kamper, med deltagelse i KM 5er innendørs og seriespill 7er utendørs. Laget har i tillegg hatt 33 treningsøkter på til sammen 56,5 timer. Toppscorer i sesongen ble Thomas Sagen med 14 mål. Lagleder: Thomas A Sagen Fotballtimen på SFO Fotballtimen ved Dalen skole SFO har vært i gang gjennom hele 2013, inne i gymsalen på vinterstid og ute på kunstgresset sommerstid. Det har på det meste vært med hele 47 barn, inkludert flere fra barnehagetrinnet. Det er tegnet en ny SFO-avtale med tilskudd fra Fet Kommune for perioden Lagleder: Ivar Kinn ABC-veiviser for fotballgruppa Det er i løpet av 2013 utarbeidet en egen ABC-veiviser for trenere og ledere i fotballgruppa. Denne gir retningslinjer for hvordan lagene skal styres, med utgangspunkt i rammeplanen fra NFF. Den beskriver også arbeidet med Fair Play, foreldrevettregler, dommere, forsikring, ferdighetsutvikling og utdanning. I tillegg til dette er det laget et online minikurs for barnefotballen som er publisert på S2S Treningsøkta.no. Gruppeleder: Thomas A. Sagen

10 DIL Bordtennis Bordtennisgruppa har hatt en positiv utvikling i løpet av Ved utgangen av vårsesongen var det 8 spillere på gruppe 1 og 13 spillere i gruppe 2. Ved oppstarten høsten 2013 var antallet oppe i 13 spillere på gruppe 1 og 16 spillere på gruppe 2. Spillerne i gruppe 1 har spillere i barneskolealder og gruppe 2 har spillere fra ungdomskolen. Idrettslaget har 6 stk Stiga ekspert bordtennisbord og alt nødvendig utstyr. Spillerne er både fra Gan og fra Fetsund og er i alderen 6-16 år. I 2013 har vi hatt treninger i flerbrukshallen på mandager fra januar og frem til mai. Etter sommeren startet vi opp i oktober. Vi arrangerte 20. april 2013 vår første lokale Dalen-Cup og kåret to klubbmestere. Vinner i gruppe 1 ble Jørgen Flinterud Karlsen og i gruppe 2 ble Petter Bjerke mester. Arrangementet gikk knirkefritt og vi satser på en ny cup våren Vi gjennomførte også trenerkurs høsten 2013 i regi av Norges Bordtennisforbund. Kurset ble holdt av Jan Berner (Leder i forbundet) og 5 av de mest trofaste hjelpetrenerne deltok; Per Johansen, Rita Jacobsen, Beate Teig, Arthur Giza og Alexander Sirko, i tillegg til gruppas leder Rune Normann Gundersen. Det er hovedsakelig leder og disse 5 ressurspersonene som utgjør støtteapparatet rundt bordtennisgruppa. DIL Sykkel Gruppeleder: Rune N. Gundersen Sykkelgruppa har hatt aktivitet i form av ukentlige treninger hver tirsdag fra og med 23. april. I hele juli har vi hatt sommerferie før høstsesongen har gått fra 6. august og ut september. I 2013 var det 19 registrerte deltagere som løste treningslisens. I tillegg har vi vært 5-6 voksene hovedtrenere og hjelpetrenere. Gruppa har i 2013 arrangert to sykkelritt for egne medlemmer. Dette er enkle og uformelle arrangementer i området rundt Stensrudfeltet. Første ritt ble arrangert 18. juni. Her startet 6 ryttere i kort løype og 10 ryttere i lang løype. I 2. ritt, som vi arrangerte 17. september, startet 12 ryttere i kort løype, og 6 ryttere i lang løype. I tillegg til DIL-rittene, hadde sykkelgruppa også ansvar for gjennomføringen av sykkelrittet knyttet til Dalheim-dagen. Her startet totalt 27 ryttere i alle aldre. Utover dette har det ikke vært felles opplegg rundt andre ritt, men flere av våre ungdomssyklister deltar på ritt i privat regi, deriblant ungdomsbirken. Sesongen har forløpt uten større skader eller uhell. Ansvarlig trenere for sykkelgruppa i 2013 har vært Petter Skamo, Knut Ivar Berger og Ståle Lilledahl. Herretrimmen Gruppeleder: Ståle Lilledahl Herretrimmen er et åpent tilbud for voksne i alle aldre, og krever ikke et aktivt medlemskap. Det betales fast avgift pr oppmøte. Gruppa har trent på mandager gjennom vinterhalvåret, og i hovedsak spilles det innebandy. Gruppeleder: Arne Johansen

11 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 RESULTATREGNSKAP Note Budsjett 2014 INNTEKTER Salgsinntekter Sponsorinntekter Tilskudd Kontingenter og avgifter Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Varer til videresalg Andre varekostnader Annen driftskostnad Sum kostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRETS RESULTAT

12 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 BALANSE Note EIENDELER Lysanlegg Kundefordringer Andre fordringer Bank Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital Årets justering Egenkapital GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Gan, den 13. februar 2014

13 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idretssforbund og olympiske og paraolympiske komitè. Inntekter Medlemskontingenter er inntektsføres i takt med innbetaling (kontantprinsippet). Tilskudd inntektsføres når de er tildelt. Treningsavgifter og andre inntekter inntektsføres når de er opptjent. Kostnader Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Fordringer Fordringer vurderes til pålydende og nedskrives med forventet tap. Anleggsmidler Kjøpte anleggsmidler aktiveres i den grad det er lån knyttet til driftsmiddelet. Verdien settes til anskaffelseskost, men ikke høyere enn tilhørende lån. Avskriving skjer med årlig beløp minst tilsvarende nedbetalingen av lån som er knyttet til anlegget. NOTE 1 KONTINGENTER OG TRENINGSAVGIFTER Budsjett 2014 Medlemskontingenter Treningsavgifter Totalt kontingenter og treningsavgifter Treningsavgifter fordeler seg slik: Fotball Sykkel Bordtennis Herretrim Zumba/Salsa Totalt Medlemstall per Aktive enkeltmedlemmer Familiekontingent Støttemedlemmer Totalt

14 NOTE 2 SALGSAKTIVITETER ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 Kiosksalg Budsjett 2014 Kiosksalg Innkjøp til kiosk Resultat Dalheimdagen Budsjett 2014 Inntekter Innkjøp og kostnader Resultat Dugnader Budsjett 2014 Dugnadssalg Innkjøp dugnadsartikler Resultat Andre dugnader Total nettoinntekt dugnader Supporterklær Budsjett 2014 Salg supporterklær Kostnader solgte supporterklær Resultat Annonsesalg Budsjett 2014 Annonser i DIL posten NOTE 3 SPONSORINNTEKTER Budsjett 2014 Sponsorinntekter Arenasponsorer Sum sponsorinntekter NOTE 4 TILSKUDD Budsjett 2014 Kommunale midler LAM midler (NIF) Partnerskapsmidler Øremerkede midler Andre tilskudd Sum tilskudd

15 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 NOTE 5 ANDRE INNTEKTER Budsjett 2014 Grasrotandelen MVA kompensasjon Leieinntekter Pantomat Bingoinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter NOTE 6 ANDRE VAREKOSTNADER Budsjett 2014 Utstyr og klær Kontingent forbund og krets Trenerhonorar Leie av treningsbaner eksternt Dommerkostnader Cuper og fotballskole Lege/fysio/egenandeler Premier Andre varekostnader Sum andre varekostnader NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Lokalkostnader Leie av lokaler Dalheim samfunnshus Fotballtimen SFO Innkjøpte driftsmidler Avskrivinger Vedlikehold anlegg Honorarer Sosiale kostnader Kurs og faglig oppdatering Kontorkostnader DIL posten Forsikringer Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum annen driftskostnad

16 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 NOTE 8 KORRIGERING TIDLIGERE ÅRS REGNSKAP I regnskapet for 2011 ble kostnader til utskifting av lysanlegg aktivert i balansen. Bokføringsreglene i Norges Idrettsforbund tillater ikke å aktivere driftsmidler utover opptatt lån som tilhører anlegget. Dalen IL har ikke lån tilknyttet anlegget. Feilen er korrigert som føring mot egenkapital. Sammenligningstallene for 2012 er ikke korrigert. Egenkapital fremkommer slik: Egenkapital per Årets resultat Feil i tidligere års regnskap Egenkapital per NOTE 9 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Ikke innbetalte treningsavgifter og kontingenter Forskuddsbetalte kostnader Ikke innbetalt høstdugnad Til gode grasrotandel Andre fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Innbetalte kontingenter og avgifter for neste år Avsetning for ikke mottatte fakturaer Skyldig grasrotandel Dalen Samfunnshus Ramstadmosen Sum andre kortsiktige fordringer

17 INNKOMNE FORSLAG FORSLAG 1 Forslagstiller: Styret Endring av Vedtekter, 12 okt. 10 C. Tidligere punkt vedrørende valg: c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. herunder representant til husstyret ved Dalheim, og representanter med møteplikt for styret fra hver idrettsgren laget organiserer. Forslag Ny tekst: c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. herunder representanter til husstyret ved Dalheim, og representanter med møteplikt for styret fra hver idrettsgren/gruppe laget organiserer. Minimum en av representantene som velges til husstyret ved Dalheim skal også sitte i hovedstyret til Dalen IL. Styrets begrunnelse: For å sikre god kommunikasjon mellom eiere og husstyret, er det avgjørende at hovedstyret i Dalen IL er engasjert i driften av huset. Dette sikres best med egen styreplass. Årsmøtets vedtak: FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår å holde medlemsavgiften uforandret i 2014: Enkeltmedlem Kr. 400,- Familiemedlem Kr. 600,- (hovedmedlem m/ redusert avgift) Støttemedlem Kr. 200,

18

19 VALG Innstilling fra Valgkomiteen: Leder Thomas A Sagen på valg stiller til gjenvalg 2 år Nestleder Hanna Caquet ikke på valg Kasserer Lisbeth Sørensen ikke på valg Sekretær på valg 2 år Styremedlem Nina Østmo ikke på valg Styremedlem på valg 2 år Styremedlem Ståle Lilledahl ikke på valg Styremedlem på valg Varamedlem på valg 1 år Representant Idrettsrådet Tone P. Eriksen ikke på valg Representant husstyret Arne Johansen på valg stiller til gjenvalg 2 år Representant husstyret på valg 1 år Revisor 1 Roy Jahr på valg 2 år Revisor 2 på valg 1 år Leder Valgkomité på valg 2 år Valgkomité på valg 2 år Valgkomité Lill E.N. Gundersen ikke på valg Valgkomité (varamedlem) Vidar Karlsen ikke på valg For mer informasjon, besøk våre nettsider:

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer