ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG"

Transkript

1 ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor:

2 Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges Bordtennisforbund Akershus Friidrettskrets Gan, Innkalling til årsmøte i Dalen IL Det innkalles herved til årsmøte for Dalen Idrettslag i storsalen på Dalheim Samfunnshus torsdag 13. februar klokka 18:30. Dagsorden: 1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 til å underskrive protokollen 4. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap Innkomne forslag 7. Fastsettelse av medlemskontingent 8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett Gjennomgang av organisasjonsplan 10. Valg Innkalling publiseres også gjennom Indre Akershus Blad i uke 2/14. Saker som ønskes fremmet for årsmøtet kan sendes til og må være styret i hende senest 30. januar. Fullstendig saksliste vil kunne lastes ned fra dalenil.no senest 6. februar og utleveres i møtet. For sak 10 henvises det til valgoversikt [nedenfor] som ligger vedlagt innkallingen på våre nettsider. Innspill og tips til Valgkomiteen kan sendes til For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov 2 5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2 9. Medlemmer som har skyldig kontingent har ikke stemmerett og er ikke valgbar. Etter det ordinære årsmøtet avholdes umiddelbart et medlemsmøte med informasjon om styrets videre planer for året. Det blir enkel servering. Vel møtt. Med vennlig hilsen Dalen Idrettslag Styret Hovedsponsor :

3 ÅRSMELDING FOR DALEN IL 2013 Styrets sammensetning i 2013 har vært: Leder: Nestleder Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Thomas A. Sagen Hanna Caquet Lisbeth H. Sørensen Sissel Skogby Nina Østmo Rune Gundersen Ståle Lilledahl Hege Flinterud Karlsen Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styret eller ledere. Idrettslaget har i 2013 hatt totalt 285 medlemmer fordelt på: 78 aktive enkeltmedlemmer, 46 hovedmedlem familiemedlemmer, 40 støttemedlemmer Dette er en økning fra 2012 på 47 medlemmer (+ 19,7 %) Idrettslaget har hatt følgende aktive grupper i 2013: Fotball Sykkel Bordtennis Herretrimmen M2006 Barn fra 6 år Barn fra 9 år Voksen / ungdom M2005 G2004 M2003 J2002 A-lag menn 8.div M34 Old boys 7er Styret har i årsmøteperioden avholdt 6 styremøter. I tillegg er det gjennomført egne møter for lagledere og trenere gjennom sesongen. Alle trenere og ledere i barneidretten har forevist politiattest. Det er også avholdt samarbeidsmøter med Husstyret på Dalheim, med oppsett av egne kjøreregler for huset. Styret har utarbeidet en egen avtaleperm der alle kontrakter, avtaler og bestemmelser for idrettslaget er samlet. Forsikringer: Styret har i 2013 gjennomgått idrettslagets forsikringer. Herunder ligger fotballforsikringen fra NFF og forsikring av kiosk og eiendeler på Dalheim hos Gjensidige. Det er i tillegg tegnet egen klubbforsikring med IF som dekker Ansvar (produkt og kriminalitet) samt Kollektiv ulykke (lovpålagt).

4 Idrettsrådet: Tone P. Eriksen har representert Dalen IL i idrettsrådet. DIL mistet noe treningstid i flerbrukshallen ved tildelingen høsten 2013, og tok derfor saken opp med idrettsrådet. Tildelingen ble derfor endret tilbake for Idrettslaget har i 2013 gjennomført 6 dugnader: Vårdugnad med klargjøring stadion før sesongen Hygienepapirsalg, med fortjeneste kr ,- Sommerdugnad med banearbeid og vedlikehold av kiosk Salg av abonnement på Indre Akershus Blad, med fortjeneste kr ,- Oppussing av kjøkkenet på Dalheim, med tilskudd kr ,- til huset Kalendersalg, med fortjeneste kr ,- Sponsorer: Høland & Setskog Sparebank er idrettslagets hovedsponsor i perioden I tillegg har Joker Gan vært hovedsponsor for A-laget i seniorfotballen. Styret har i 2013 jobbet med en egen sponsorgruppe, ledet av Nina Østmo. Totalt har 16 sponsorer gitt bidrag til idrettslaget, og 5 annonsører har bidratt gjennom DIL-posten. Dette har gitt en samlet inntekt på kr ,- Alle sponsorer er publisert på egen side via dalenil.no. DIL-posten: Idrettslaget har gitt ut 3 nummer av DIL-posten. Tone P. Eriksen har bistått med grafisk utforming, og ulike lag og ledere har bidratt med bilder og artikler. Produksjon er utført av NR1 Trykk Grefslie på Mysen. Kommunikasjon til medlemmene: Styret har løpende orientert medlemmene via egne websider, DIL-posten, eget nyhetsbrev og egen mobil App. I tillegg har fotballgruppa tatt i bruk verktøyet S2S Treningsøkta.no med kampoversikt, treningsplanlegging, nyheter, statistikk og spillerinformasjon. Styret hadde også egen stand under Dalheim-dagen. Kiosken «Den lille Café» Hege Flinterud Karlsen har også i 2013 hatt ansvaret for kiosken. Det har vært et godt år takket være god innsats av kioskvaktene og godt besøk under våre arrangementer. Kiosken har vært åpen hver kveld det er kamp på Dalheim. Kiosken gav et overskudd på kr ,- inkludert salg under minicupen i fotball og Dalen Cup i bordtennis.

5 Dalheim-dagen: Hege Flinterud Karlsen ledet prosjektgruppa for Dalheim-dagen, som ble arrangert 1. september i fint vær, - med masse folk og god stemning. Alle idrettsgrupper var representert og mange foresatte deltok i arrangementet. Det var minicup i fotball, sykkelritt, bordtennis, bmx-show med Adrian Tell og Ola Selsjord, besøk av LSK damer og ansiktsmaling m.m. Variert tilbud for både store og små, i tillegg til grilling, fruktsalg og åpen kiosk. Styret hadde egen stand hvor det bl.a. var mulig å bestille supporter klær og bli støttemedlem. Vi hadde også besøk av vår hovedsponsor, og profilerte i tillegg Dalheim som samlingssted for bygda. Arrangementet fikk god omtale i lokalpressen, og mange positive tilbakemeldinger. Takket være sponsorer gikk dagen med et overskudd på kr ,- Andre aktiviteter gjennom året: Minicup i fotball ble arrangert i flerbrukshallen februar 2013 Cageball ble arrangert for fotballgruppa i mars 2013 Dalen Cup i bordtennis ble arrangert i april 2013 Klubbhåndbok med foto av alle grupper ble produsert i april 2013 DIL-rittet i sykkel ble arrangert i juni og september 2013 Porsgrunn Cup ble arrangert som fellesturnering i august 2013 Dalheim Samfunnshus: Dalen IL er medeier av Dalheim Samfunnshus, og har vært representert i Husstyret ved Arne Johansen og Tommy Bjerke. Det har i 2013 vært gitt følgende økonomiske bidrag til driften: Øremerket sponsorbeløp fra Dalheim-dagen til kjøkken kr ,- Utbetaling til generell drift kr ,- Underdekning i forbindelse med oppussing kjøkken kr ,- Bidrag til drift av Dalheim Kompetansesenter (DKS) kr ,- Avtalt andel av Grasrotandel (2/5-deler) kr ,- Den totale kostnaden for nytt kjøkken beløp seg til kr ,- hvorav gaver, sponsorer og salg av gammelt utstyr dekket kr ,- I forbindelse med oppussingen ble det samtidig gjennomført hovedrengjøring ved Dalheim, herunder også garderobeanlegget for idrettslaget. Regnskapet for Dalheim 2013 rapporteres fra Husstyret i eget årsmøte. Budsjettet for Dalheim 2014 er satt opp med et underskudd på ,- som vil måtte dekkes opp av eierne dersom ikke utleieaktiviteten øker.

6 Grasrotandelen: Dalen Idrettslag mottok kr i Grasrotandeler for Dette er en nedgang på kr fra Antall registrerte spillere har gått opp, men spillesummen er redusert. Registrering hos lotteritilsynet Idrettslaget har i 2013 registrert seg hos Lotteritilsynet, og kan for 2014 motta kommersiell støtte fra bingoaktivitet. DIL er tilknyttet Bingo Entreprenøren AS via lokalinnehaver Tekobingo Årnes AS. Lotteriansvarlig har vært: Hanna Caquet. Pantomaten Styret etablerte høsten 2013 en «sparebøsse» ordning hos Joker Gan, der frivillige kan gi sine pantelapper til idrettslaget. Pantomaten tømmes ukentlig av styret og bokføres løpende som inntekter. Inntekten for 2013 ble kr ,- Samarbeidet med Fet Kommune: Styret har gjennom 2013 jobbet aktivt med avtaleforholdet ovenfor Fet Kommune. Tinglyst avtale datert 7. november 1967 er befestet mellom partene, og spesifisert med vedlikeholdsplikter i en egen Partnerskapsavtale med Kommunalteknikk, gjeldende fra Juni 2013 Desember Fet Kommune bidrar årlig med Kr ,- i overføringer, samt klipping av gressbanen. Årlig totalverdi på avtalen er kr ,- Etter møte med Ordfører og Kommunalteknikk i Fet Kommune, der de økonomiske forholdene rundt lysanlegget ved Dalheim ble diskutert, søkte Dalen IL om utgiftsdekning for deler av anlegget den Søknaden ble innvilget. For å unngå fremtidige misforståelser knyttet til lysanlegget på Dalheim, er det laget en egen kartskisse med avmerking av ansvarsdelingen. Skissen er godkjent av begge parter og datert I forbindelse med etablering av barnehage ved Dalen Skole er det inngått en egen avtale datert om bruk av idrettslagets anlegg som uteplass. Avtalen er i første omgang gyldig i 1 år. Som kompensasjon har idrettslaget bl.a. fått nye porter. Dalen IL har i 2013 også inngått ny Partnerskapsavtale med Dalen Skole SFO for videre drift av fotballtimen ved Ivar Kinn, for perioden Avtalen gir et årlig økonomisk tilskudd på kr ,- Idrettslaget har pr ingen uavklarte forhold med Fet Kommune.

7 GRUPPENES ÅRSMELDINGER Fair Play satsning i fotballgruppa: Dalen IL inngikk i 2012 en egen Fair Play kontrakt med Akershus Fotballkrets. Fair Play ansvarlig i klubben har vært: Thomas A. Sagen Dalen IL er ved dette forpliktet til: aktivt å arbeide for Fair Play i klubbens fotballaktiviteter. å rapportere på valgte Fair Play aktiviteter pr 15. juni og 1. september. å levere en årsrapport på valgte Fair Play aktiviteter senest 1. november. På bakgrunn av gjennomførte aktiviteter i 2013 ble Dalen IL plukket ut som vinner av årets Fair Play pris i Akershus Fotballkrets. Dalen M2006 I serien har vi spilt 14 kamper, med 13 seire. I tillegg har vi spilt 3 cuper: Dalen IL's minicup, Glomma-Cup og Porsgrunn-Cup. I tillegg har spillerne fra laget vårt vært med å spille sammen med M2005 både på cuper og seriekamper, spesielt i første halvdel av sesongen. Så det har ikke manglet på kamptrening. Totalt har det vært scoret 243 mål og det sier seg selv at vi da har vunnet de fleste kampene. Laget har bestått av 10 spillere gjennom sesongen og mot slutten startet også flere fra års trinnet under. Disse siste har ikke vært med på kampene, men det tyder godt for oppstarten av et nytt M7-lag. Treningene har vi hatt sammen med M 2005, så 15 barn på trening har ikke vært unormalt. Vi har hatt treninger hele året, kun med kort ferie etter serieslutt og juleferie. Engasjementet rundt laget har vært veldig fint og det har vært mange tilskuere på kampene våre, både på hjemme- og bortekampene. Trener i sesongen 2013 har vært Malin Fuløp. Lagleder: Lisbeth Sørensen Dalen M2005 Laget startet sesongen med 5 spillere, så vi har vært avhengige av hjelp fra M2006. Etter sommeren startet 2 spillere til, så vi klarte oss nesten selv i 2 halvdel av sesongen. Vi har treninger sammen med M2006, så vi kjenner hverandre godt. Og samarbeidet har fungert fint. Sesongen startet med Dalen IL's minicup og før sesongstart var vi også med på Løvenstad-cup. Før oppstarten av høstsesongen deltok vi sammen med de andre barnelagene på Dalen IL på Porsgrunn-Cup. Vi har hatt treninger hele året, inne i Flerbrukshallen i vinterhalvåret, med bare en kort pause etter sesongslutt og desember. I seriespillet har vi spilt 13 kamper. Av disse vant vi 5 og tapte 8. I tillegg hadde vi 10 kamper i cup. Totalt scoret vi 120 mål i hele sesongen. Også her opplever vi positive og engasjerte foreldre og at klimaet i laget er godt. Trener i sesongen har her vært Malin Fuløp. Lagleder: Lisbeth Sørensen

8 Dalen M gutter var klare til treningsstart i januar og vi startet opp med felles treninger med M2003 inne i gymsalen. I februar var det klart for premiere i Dalheim-cupen. Guttene var spente, og det var stor stas med egen cup hjemme hos oss. Laget spilte bra, og det ble to seire av to mulige. Vi deltok også på Løvenstad-Cupen i april før sesongstart. Der ble det en seier og to tap. I tillegg var laget med på Glomma-Cup på Fedrelandet i slutten av april, og der ble status en seier og to tap Men dette gjorde laget mer revansjesugne, noe som gjorde utslag i serien. Laget gikk ubeseiret gjennom serien i år, og det er nesten blitt standard for Dalens M9 lag. I august deltok laget i Porsgrunn-Cup. Lørdagen opprant med strålende vær, og mye flott spill. Godt var det at vi hadde utstyrt oss med både bøtter og svamper, og det tok ikke lang tid før de skjønte at det eneste som gjaldt var å stikke hele hodet ned i vannbøtta. Søndagen startet med litt ruskevær, og vår bane var ganske gjørmete og sleip når vi skulle begynne å spille. Men det tok de seg ikke så veldig nær av det var jo perfekte forhold til skikkelige sklitaklinger! Resultatet ble 3 seire, en uavgjort og ett knepent tap med ett mål. Laget fikk en ny spiller på høsten, så da var vi 10 spillere på laget. Selv med flere av spillerne på ferieturer på høsten, og en skikkelig skade i form av en brukket arm, klarte laget å unngå tap i serien. Veldig bra jobbet av alle sammen. Trenerne har vært Thomas Fuløp, Morten Kolstad og Vidar Karlsen. Dalen M2003 Lagleder: Oddny Mansaas Da var det slutt for M2003 etter lang og tro reise for mange. Det startet i 1 klasse med 2 lag, mix med jenter og gutter. Hvor det etter førstes sesong ble til ett lag. De 2 siste sesongene har vi slått sammen 2 årskull for å klare å holde på våre håpefulle i DIL. Laget har prestert og vært ivrige, de har vist fotballglede, vennskap, samhold og mestringsglede, Vi har hatt mange fine cuper; årlige Løvenstad-Cup, LSK-Cup, Stabekk, Fjellhamar, og ikke minst den årlige Porsgrunn-Cupen. M2003 også vært ballhentere i Toppserien for LSK-Kvinner. Vi har hatt en fantastisk sesong i både serie og cup med totalt 35 kamper (hvorav 24 seiere) og målforskjell Trenere har vært Tommy Taaje og Per Persson. Lagleder: Ina Beate Rytterager Dalen J2002 J2002 kan se tilbake på en kjempe fin sesong med mange fine kamper og treninger. Selv om det har blitt en del motstand har vi også fått flere seire og uavgjort. Vi har fått med oss mange cuper i år: Mini-Cup på Dalheim, LSK-Cup, Glomma-Cup, Rælingen-Cup, Bendit Cup på Frogner, Sparebankcupen i Porsgrunn og Kolbotn Cup i Valhall. Etter sommerferien hadde vi besøk fra 3 spillere fra LSK-Kvinner som ledet treningen. Jentene har også vært maskoter for LSK kvinner i Toppserien. Det har i løpet av året vært spillere til og fra laget, men i snitt har jenter deltatt. Trenere har vært Kenneth Sparby og Jørgen Bartnes. Lagleder: Mona Holtedahl

9 A-lag Senior Menn Tidlig i sesongen måtte vi gå ned fra to treninger i uka til bare én. Vi er avhengige av å leie plass til vintertreningen hos andre klubber, og i 2013 hadde vi fått trening onsdager i Aurskog og fredager i Fetsund. Det skulle vise seg at det ikke nyttet å opprettholde fredag som treningsdag, da oppmøtet var for lavt. Dermed sto vi igjen med bare én trening i uka. I de første treningskampene fikk vi føle på dette, og vi ble til dels rundspilt i et par kamper. Etterhvert gikk det mye bedre, og etter de første seriekampene hadde vi etablert oss midt på tabellen. Fram mot sommerferien krabbet vi litt opp på tabellen, og etter gode kamper i starten av høstsesongen var vi med i opprykkskampen. Dessverre trakk Hvam laget sitt, og det falt uheldig ut for oss, da vi tapte mest på dette av topplagene. Etter noen gode kamper var vi igjen med helt i toppen, og det gikk mot en meget spennende serieavslutning. I den siste kampen var vi avhengige av tre poeng, samtidig som Flisbyen måtte avgi poeng, for å sikre opprykk. Vi gjorde vår del av jobben ved å vinne 7-1, men dessverre for oss vant Flisbyen over Nannestad. Dermed havnet vi på 3.-plass. Det er benyttet 19 spillere. Fasiten viser 11 seiere, 1 uavgjort, og 5 tap. Målforskjell: Svend Berg ble toppscorer med 14 mål. Torkel Kristensen ble nr. to med 9 mål, og han ble i tillegg kåret til årets spiller. Trener: Rune Kristiansen. M34 - Old boys Lagleder: John Arild Løken I old boys klassen har det vært 17 spillere involvert gjennom sesongen. Totalt ble det spilt 19 kamper, med deltagelse i KM 5er innendørs og seriespill 7er utendørs. Laget har i tillegg hatt 33 treningsøkter på til sammen 56,5 timer. Toppscorer i sesongen ble Thomas Sagen med 14 mål. Lagleder: Thomas A Sagen Fotballtimen på SFO Fotballtimen ved Dalen skole SFO har vært i gang gjennom hele 2013, inne i gymsalen på vinterstid og ute på kunstgresset sommerstid. Det har på det meste vært med hele 47 barn, inkludert flere fra barnehagetrinnet. Det er tegnet en ny SFO-avtale med tilskudd fra Fet Kommune for perioden Lagleder: Ivar Kinn ABC-veiviser for fotballgruppa Det er i løpet av 2013 utarbeidet en egen ABC-veiviser for trenere og ledere i fotballgruppa. Denne gir retningslinjer for hvordan lagene skal styres, med utgangspunkt i rammeplanen fra NFF. Den beskriver også arbeidet med Fair Play, foreldrevettregler, dommere, forsikring, ferdighetsutvikling og utdanning. I tillegg til dette er det laget et online minikurs for barnefotballen som er publisert på S2S Treningsøkta.no. Gruppeleder: Thomas A. Sagen

10 DIL Bordtennis Bordtennisgruppa har hatt en positiv utvikling i løpet av Ved utgangen av vårsesongen var det 8 spillere på gruppe 1 og 13 spillere i gruppe 2. Ved oppstarten høsten 2013 var antallet oppe i 13 spillere på gruppe 1 og 16 spillere på gruppe 2. Spillerne i gruppe 1 har spillere i barneskolealder og gruppe 2 har spillere fra ungdomskolen. Idrettslaget har 6 stk Stiga ekspert bordtennisbord og alt nødvendig utstyr. Spillerne er både fra Gan og fra Fetsund og er i alderen 6-16 år. I 2013 har vi hatt treninger i flerbrukshallen på mandager fra januar og frem til mai. Etter sommeren startet vi opp i oktober. Vi arrangerte 20. april 2013 vår første lokale Dalen-Cup og kåret to klubbmestere. Vinner i gruppe 1 ble Jørgen Flinterud Karlsen og i gruppe 2 ble Petter Bjerke mester. Arrangementet gikk knirkefritt og vi satser på en ny cup våren Vi gjennomførte også trenerkurs høsten 2013 i regi av Norges Bordtennisforbund. Kurset ble holdt av Jan Berner (Leder i forbundet) og 5 av de mest trofaste hjelpetrenerne deltok; Per Johansen, Rita Jacobsen, Beate Teig, Arthur Giza og Alexander Sirko, i tillegg til gruppas leder Rune Normann Gundersen. Det er hovedsakelig leder og disse 5 ressurspersonene som utgjør støtteapparatet rundt bordtennisgruppa. DIL Sykkel Gruppeleder: Rune N. Gundersen Sykkelgruppa har hatt aktivitet i form av ukentlige treninger hver tirsdag fra og med 23. april. I hele juli har vi hatt sommerferie før høstsesongen har gått fra 6. august og ut september. I 2013 var det 19 registrerte deltagere som løste treningslisens. I tillegg har vi vært 5-6 voksene hovedtrenere og hjelpetrenere. Gruppa har i 2013 arrangert to sykkelritt for egne medlemmer. Dette er enkle og uformelle arrangementer i området rundt Stensrudfeltet. Første ritt ble arrangert 18. juni. Her startet 6 ryttere i kort løype og 10 ryttere i lang løype. I 2. ritt, som vi arrangerte 17. september, startet 12 ryttere i kort løype, og 6 ryttere i lang løype. I tillegg til DIL-rittene, hadde sykkelgruppa også ansvar for gjennomføringen av sykkelrittet knyttet til Dalheim-dagen. Her startet totalt 27 ryttere i alle aldre. Utover dette har det ikke vært felles opplegg rundt andre ritt, men flere av våre ungdomssyklister deltar på ritt i privat regi, deriblant ungdomsbirken. Sesongen har forløpt uten større skader eller uhell. Ansvarlig trenere for sykkelgruppa i 2013 har vært Petter Skamo, Knut Ivar Berger og Ståle Lilledahl. Herretrimmen Gruppeleder: Ståle Lilledahl Herretrimmen er et åpent tilbud for voksne i alle aldre, og krever ikke et aktivt medlemskap. Det betales fast avgift pr oppmøte. Gruppa har trent på mandager gjennom vinterhalvåret, og i hovedsak spilles det innebandy. Gruppeleder: Arne Johansen

11 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 RESULTATREGNSKAP Note Budsjett 2014 INNTEKTER Salgsinntekter Sponsorinntekter Tilskudd Kontingenter og avgifter Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Varer til videresalg Andre varekostnader Annen driftskostnad Sum kostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter ÅRETS RESULTAT

12 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 BALANSE Note EIENDELER Lysanlegg Kundefordringer Andre fordringer Bank Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital Årets justering Egenkapital GJELD Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Gan, den 13. februar 2014

13 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idretssforbund og olympiske og paraolympiske komitè. Inntekter Medlemskontingenter er inntektsføres i takt med innbetaling (kontantprinsippet). Tilskudd inntektsføres når de er tildelt. Treningsavgifter og andre inntekter inntektsføres når de er opptjent. Kostnader Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Fordringer Fordringer vurderes til pålydende og nedskrives med forventet tap. Anleggsmidler Kjøpte anleggsmidler aktiveres i den grad det er lån knyttet til driftsmiddelet. Verdien settes til anskaffelseskost, men ikke høyere enn tilhørende lån. Avskriving skjer med årlig beløp minst tilsvarende nedbetalingen av lån som er knyttet til anlegget. NOTE 1 KONTINGENTER OG TRENINGSAVGIFTER Budsjett 2014 Medlemskontingenter Treningsavgifter Totalt kontingenter og treningsavgifter Treningsavgifter fordeler seg slik: Fotball Sykkel Bordtennis Herretrim Zumba/Salsa Totalt Medlemstall per Aktive enkeltmedlemmer Familiekontingent Støttemedlemmer Totalt

14 NOTE 2 SALGSAKTIVITETER ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 Kiosksalg Budsjett 2014 Kiosksalg Innkjøp til kiosk Resultat Dalheimdagen Budsjett 2014 Inntekter Innkjøp og kostnader Resultat Dugnader Budsjett 2014 Dugnadssalg Innkjøp dugnadsartikler Resultat Andre dugnader Total nettoinntekt dugnader Supporterklær Budsjett 2014 Salg supporterklær Kostnader solgte supporterklær Resultat Annonsesalg Budsjett 2014 Annonser i DIL posten NOTE 3 SPONSORINNTEKTER Budsjett 2014 Sponsorinntekter Arenasponsorer Sum sponsorinntekter NOTE 4 TILSKUDD Budsjett 2014 Kommunale midler LAM midler (NIF) Partnerskapsmidler Øremerkede midler Andre tilskudd Sum tilskudd

15 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 NOTE 5 ANDRE INNTEKTER Budsjett 2014 Grasrotandelen MVA kompensasjon Leieinntekter Pantomat Bingoinntekter Andre inntekter Sum andre inntekter NOTE 6 ANDRE VAREKOSTNADER Budsjett 2014 Utstyr og klær Kontingent forbund og krets Trenerhonorar Leie av treningsbaner eksternt Dommerkostnader Cuper og fotballskole Lege/fysio/egenandeler Premier Andre varekostnader Sum andre varekostnader NOTE 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Budsjett 2014 Lokalkostnader Leie av lokaler Dalheim samfunnshus Fotballtimen SFO Innkjøpte driftsmidler Avskrivinger Vedlikehold anlegg Honorarer Sosiale kostnader Kurs og faglig oppdatering Kontorkostnader DIL posten Forsikringer Tap på fordringer Andre driftskostnader Sum annen driftskostnad

16 ÅRSREGNSKAP FOR DALEN IDRETTSLAG 2013 NOTE 8 KORRIGERING TIDLIGERE ÅRS REGNSKAP I regnskapet for 2011 ble kostnader til utskifting av lysanlegg aktivert i balansen. Bokføringsreglene i Norges Idrettsforbund tillater ikke å aktivere driftsmidler utover opptatt lån som tilhører anlegget. Dalen IL har ikke lån tilknyttet anlegget. Feilen er korrigert som føring mot egenkapital. Sammenligningstallene for 2012 er ikke korrigert. Egenkapital fremkommer slik: Egenkapital per Årets resultat Feil i tidligere års regnskap Egenkapital per NOTE 9 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER Ikke innbetalte treningsavgifter og kontingenter Forskuddsbetalte kostnader Ikke innbetalt høstdugnad Til gode grasrotandel Andre fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Innbetalte kontingenter og avgifter for neste år Avsetning for ikke mottatte fakturaer Skyldig grasrotandel Dalen Samfunnshus Ramstadmosen Sum andre kortsiktige fordringer

17 INNKOMNE FORSLAG FORSLAG 1 Forslagstiller: Styret Endring av Vedtekter, 12 okt. 10 C. Tidligere punkt vedrørende valg: c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. herunder representant til husstyret ved Dalheim, og representanter med møteplikt for styret fra hver idrettsgren laget organiserer. Forslag Ny tekst: c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. herunder representanter til husstyret ved Dalheim, og representanter med møteplikt for styret fra hver idrettsgren/gruppe laget organiserer. Minimum en av representantene som velges til husstyret ved Dalheim skal også sitte i hovedstyret til Dalen IL. Styrets begrunnelse: For å sikre god kommunikasjon mellom eiere og husstyret, er det avgjørende at hovedstyret i Dalen IL er engasjert i driften av huset. Dette sikres best med egen styreplass. Årsmøtets vedtak: FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT Styret foreslår å holde medlemsavgiften uforandret i 2014: Enkeltmedlem Kr. 400,- Familiemedlem Kr. 600,- (hovedmedlem m/ redusert avgift) Støttemedlem Kr. 200,

18

19 VALG Innstilling fra Valgkomiteen: Leder Thomas A Sagen på valg stiller til gjenvalg 2 år Nestleder Hanna Caquet ikke på valg Kasserer Lisbeth Sørensen ikke på valg Sekretær på valg 2 år Styremedlem Nina Østmo ikke på valg Styremedlem på valg 2 år Styremedlem Ståle Lilledahl ikke på valg Styremedlem på valg Varamedlem på valg 1 år Representant Idrettsrådet Tone P. Eriksen ikke på valg Representant husstyret Arne Johansen på valg stiller til gjenvalg 2 år Representant husstyret på valg 1 år Revisor 1 Roy Jahr på valg 2 år Revisor 2 på valg 1 år Leder Valgkomité på valg 2 år Valgkomité på valg 2 år Valgkomité Lill E.N. Gundersen ikke på valg Valgkomité (varamedlem) Vidar Karlsen ikke på valg For mer informasjon, besøk våre nettsider:

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 11. FEBRUAR 2015 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges Bordtennisforbund

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte

Tønsberg Innebandyklubb. Innkalling til årsmøte Tønsberg Innebandyklubb Innkalling til årsmøte 17. mars 2016 Innkalling til årsmøte i Tønsberg Innebandyklubb Tid: Torsdag 17. mars 2016 kl. 1900 Sted: Eikhallen, møterommet Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

KL 19.00 på Thon hotell Alta

KL 19.00 på Thon hotell Alta Innhold og saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 2 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 2 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 2 Sak

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015

ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 ÅRSMØTE KIL SUPPORTERKLUBB 21. mars 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2014 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 Offentlige tilskudd 2 259 736 266 117 Andre inntekter 3 601 819 511 282 Sum driftsinntekter 861 555

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Budbil/fotballkontoret Jevnaker Dag/dato: Onsdag 25.februar 2015 Varighet: 17.30 20.00 Tilstede styret: Espen A. Johansen (EJ), Christian Bjertnæs (CB), Geir Hagen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 16. mars 2013

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 16. mars 2013 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 16. mars 2013 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30

Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 ÅRSMELDING FOR Saksliste for Representantskapets årsmøte torsdag 17. mars 2010 kl. 19.30 1 Godkjenning av saksliste 2 Godkjenning av innkallingen 3 Registrering av representanter 4 Valg av referent og

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer