Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig utvikling tross treg linje. Sjefer på skolebenken. Observa sjons post kan løse floker 12-15 16-17"

Transkript

1 Universitetssykehuset Nord-Norge Nr mars 2008 Doktor på «mini-terapi» Selv de aller minste av oss, som vesle Maja, trenger fysioterapi. Gunn Kristin Øberg har nylig tatt doktorgrad på fysioterapi for premature babyer som veier mindre enn 1500 gram. SIDE 6-7 Kraftig utvikling tross treg linje I Nordvest-Russland har telemedisin hatt en fantastisk utvikling, tross at hastigheten på linjenettet er så som så Sjefer på skolebenken Før de går i gang skal de nye sjefene ved UNN på introduksjonskurs Observa sjons post kan løse floker En ny observasjonspost på akuttavdelinga kan bedre pasientflyten i hele UNN, mener Gry Andersen og Jon H. Mathisen

2 leder En arena for alle Sykehusene er en arena for alle. Store og små, gammel som ung har en mening om sykehuset sitt. Det har vi merket i Narvik hvor samfunnet har hegnet om sykehuset sitt i det offentlige rom gjentatte ganger og det merket vi i forbindelse med styremøtet i februar da UNN-styret vedtok å endre på tilbudet i psykiatrien. Det medførte folkeengasjement og medieoppslag i mange kanaler. For ledelsen og medarbeiderne i sykehuset er det krevende at alle skal ha en mening om det vi foretar oss. Men tenk på alternativet. Det er viktig at vi som arbeider i sykehusene er inneforstått med at debatten som foregår i media og i offentlighetens rom, er verdifull for oss. Det er et gode i et demokratisk samfunn som vi verdsetter høyt i Norge. At det i enkelte tilfeller kan få uheldige utslag i form av medieoppslag om saker de ansatte burde kjent til før offentligheten, er prisen vi må betale. For ledelsen er det et mål å orientere medarbeiderne først om viktige saker. gå fra 3 stolte sykehus i Narvik, Harstad og Tromsø til ett fellesskap i Å helseforetaket UNN vil ta tid. LUO-prosjektet er et verktøy som brukes for å skape noe nytt, og når den ferske klinikkledelsen snart er på plass skal den nye organisasjonen fylles med innhold. Det vil ta mange år før vi kan se tilbake og kanskje humre litt over de forestillinger vi hadde om ting før endringene kom. Men det vil etter hvert bli aksept for det som om noen år er en selvfølge. UNN er det første sykehus i landet som oppretter et strategisk samhandlingssenter med telemedisin og kliniske IKT-tjenester som verktøy. Hensikten er å bruke teknologi for å styrke samhandlingen med primærhelsetjenesten og pasientene. Dette er fremtidsrettet og setter verdens nordligste universitetssykehus i posisjon som et moderne og nyskapende sykehus ikke bare i direkte pasientbehandling, men også i servicetilbudet ut mot pasienter og andre samarbeidspartnere i helsesektoren. Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt mål av seg å bli det første sykehus i landet som tilbyr elektronisk kommunikasjon mellom pasient og sykehus. Pasienten skal gis tilgang til egen journal og sågar kunne sjekke loggen for å se hvem som har vært inne og tilegnet seg informasjon om ham. Et urealistisk fremtidsbilde? Ved Rikshospitalet Radiumhospitalet har man allerede i et utviklingsprosjekt tatt et første skritt i retning direktekommunikasjon med pasienter via Internett. En nettbasert tjeneste for kreftpasienter har som målsetting å hjelpe pasienter med å mestre sin sykdom og hverdag bedre. Denne webtjenesten tar utgangspunkt i symptomene og problemene til hver enkelt pasient. Gjennom «Min helse» kan de registrere problemer, finne konkrete råd og hjelp - samt overvåke utviklingen av egne symptomer og problemer over tid. Opplysningene blir tilgjengelige i rapporter og gir et godt utgangspunkt for symptombehandling, oppfølging og konsultasjon hos lege. Tjenesten legger dermed til rette for økt brukermedvirkning - og gjør det enklere å ta ansvar for egen helse og kommunisere med helsepersonell. Helsemyndighetene har i årevis jobbet målrettet for å understøtte utviklingen av elektronisk samhandling mellom nivåene i helsesektoren. Der er vi i godt sig over hele landet. Et naturlig neste steg er å utvikle løsninger for samhandling mellom helsevesenet og den enkelte bruker av helsetjenesten. Og her har UNN muligheten for å ta et kvantesprang inn i fremtiden med å tilby moderne kommunikasjon og la pasientene få rett til å råde over egne pasientopplysninger. Det er ikke bare en spenstig tanke, men om noen år, trolig en del av hverdagen vår. Hilde Pettersen Kst. Informasjonssjef UNN Sjokkert ove bibliotekne Karl-Heinz Valtl er den eneste ansatte, og ildsjel, ved biblioteket på Åsgård. Han mener det er en skam at biblioteket skal legges ned. Tekst og foto: Sverre Bottenvann Dette er kunnskapsdumping i en tid hvor alle snakker om kunnskapsløft, sier Valtl oppgitt. Trist for brukerne Valtl ble fast ansatt i 50 prosent stilling høsten Da hadde han i lengre tid hørt at biblioteket skulle rustes opp, og at stillingsprosenten skulle økes. For tre uker siden fikk han derimot beskjed om å skrive et notat til UNN Tromsø om hvordan biblioteket kunne spare penger. Jeg skrev et notat, men for to uker siden fikk jeg beskjed om at hele biblioteket skal legges ned. Jeg vet ikke om de leste notatet en gang. Dette er trist. Ikke bare for meg personlig, men først og fremst for brukerne. Godt besøkt Biblioteket er åpent noen timer hver ukedag, og har rundt 100 brukere i uka. 2 leder

3 r dleggelse Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus The first formulation The first formulation (Formula of Universal Law) of the moral imperative "requires that the maxims be chosen as though they should hold as its supreme law "Always act according to that maxim whose universality as a law you can at the same time will", and is the "only condition u One interpretation of the first formulation is called the "universalizability test."[26] An agent's maxim, according to Kant, is his "subjective pr reason to act[27] The universalizability test has five steps: 1. Find the agent's maxim. The maxim is an action paired with its motivation. Example: "I will lie for personal benefit." Lying is the action, maxim. 2. Imagine a possible world in which everyone in a simi mila r posi siti tion to the real-world agent followed that maxim. 3. Decide whether any contradictions or irratio nalities arise in the po ossib ible world as a result of following the maxim. m. 4. If a contradiction or irrationality arises es, acting on that maxim is not t allowe d in the rea eal wo rld. 5. If there is no contradiction, then act in g on that maxim is permi miss ssib le, and in some inst stan ance ces required. Både pasienter og ansatte benytter seg av tilbudet, og fordelingen er 40 prosent pasienter og resten er ansatte. De vel 260 faste lånetakerne kan velge mellom bøker og magasiner. Mange blir overrasket over kvaliteten vi holder på biblioteket her. Men det er viktig å få frem at dette ikke bare er et sted hvor man låner en bok og drar. Det er et også et sosialt treffpunkt. Pasientene kan oppleve tiden på avdelingen som kjedelig, og setter derfor stor pris på dette stedet. Dette er trist, først og fremst for brukerne av biblioteket, sier bibliotekar Karl-Heinz Valtl. Viktig institusjon Biblioteket på Åsgård har bestått i rundt 40 år, og har rukket å bli en liten institusjon inne i sykehusinstitusjonen. Trivsel og avslapping for pasienter og gode fagbøker for ansatte har vært poenget for driften. Pasientene er naturligvis skuffet, og fagfolkene er sinte. De tror ikke at Tor Ingebrigtsen har tenkt godt nok gjennom dette. Jeg har ikke engang hørt noe fra direktøren etter jeg sendte notatet, og har heller ikke fått noe dato for endelig nedleggelse. Nei, Tor, la biblioteket leve, oppfordrer Karl-Heinz Valtl. UNN direktør Tor Ingebrigtsen var på ferie da artikkelen gikk i trykken, og ikke tilgjengelig for kommentar Studentenes representasjon i institusjo (1) Studentene skal ha minst 20 prosent av m organ som tildeles be slutningsmyndighet. De medlem, skal studentene ha rett til å møte me tale- og forslagsrett. (2) Bestemmelsen i første ledd kan fravikes d enstemmig bestemmer noe annet. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo t que vivíaun hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Boka inneholder de seneste retningslinjene innenfor hjerte-lunge-redning og er oppdatert på moderne skade- og sykdomsbehandling. Forfatterne tar også for seg etiske og juridiske sider ved sykepleierens ansvar i akuttsituasjoner. MED I S IN & H ELS E F A G telefon: e-post: web: nyheter 3

4 Fødestua i Narvik sommerstenges I år som i fjor er det fødeavdelingen ved UNN Harstad som avlaster UNN Narviks fødestue i fem sommeruker. Dette er ikke en løsning vi ønsker, sier avdelingslederen for kvinneklinikken ved UNN HF, Olaug Kråkmo. Tekst og foto: Thomas Schanche Det blir tomme babysenger på føden i Narvik til sommeren. Direktøren ved UNN har beslutet at fødeavdelingen ved Narvik, UNN, skal være sommerstengt i 5 uker sommeren Dette bygger på en totalvurdering av faglige og økonomiske forhold. Tiltaket er besluttet også etter en vurdering av erfaringene ved fjorårets sommerstegning av fødeavdelingen ved UNN Narvik. Det var en fullt forsvarlig gjennomført stegning, og det oppsto ingen uheldige hendelser i den perioden. Fødende kvinner fra andre deler av regionen har ofte lengre og vanskeligere reiserute enn avstanden Narvik Harstad. Ikke ideelt Dette er ikke en løsning vi ønsker, sier avdelingslederen for kvinneklinikken ved UNN HF, Olaug Kråkmo. Hun påpeker at en totalvurdering av faglige og økonomiske realiteter tvinger frem innsparinger og at direktørens beslutning om sommerstegning av fødeavdelingen i Narvik er vurdert opp mot andre tiltak. I følge avdelingslederen har det de siste årene blitt tiltakende vanskelig å skaffe ferievikarer til alle fødeenhetene i området. Fødeavdelingene i Harstad og Tromsø ville i noen grad ha måttet konkurrert med Narvik om vikarene dersom alle tre avdelingene skulle hatt sommeråpent Tøft for fødende Det har vært sterke reaksjoner på sommerstengingen i Narvik-samfunnet. At alle fødende må reise til til Harstad oppleves av mange som en stor belastning, spesielt for førstegangsfødende som allerede fra før er nervøse for hva som skal skje. Høygravide opplever ofte falske «alarmer» og det er ikke alltid lett for en kvinne å vite når man skal sette i gang hele apparatet med transport til Harstad. Ansatte Pingvinen møter på pauserommet ved fødestua i Narvik, sier de allerede nå får spørsmål fra bekymrede gravide med termin til sommeren. De ser ikke på transport til Harstad med fullt bemannet ambulanse som uforsvarlig, men liker ikke at fødende skal bekymre seg ekstra. De ansatte er dessuten lite fornøyde med at de må bruke fire av fem ferieuker i fellesferien. Seniorsaken I en arbeidsgruppe med mange godt voksne ansatte og mye skiftarbeid, er flere av de ansatte på fødeavdelinga redde de skal slite seg ut uten de nødvendige avbrekkene i løpet året. De ansatte ser saken i sammenheng med seniorsaken. Dersom seniorene ikke orker å stå arbeidslivsløpet ut, frykter de at mye verdifull kompetanse forsvinner ut av sykehuset. Kostnadene med å skaffe ny kompetanse mener de langt vil overstige velferdskostnadene for å beholde seniorene. Avdelingsleder Olaug Kråkmo, påpeker at det er vanlig å måtte ta ut mesteparten av ferien i fellesferien. Sommerstegning er ikke ønskelig, men nødvendig fra vår side. For de fødendes skyld er det viktig at vi ikke krisemaksimerer situasjonen, sier avdelingslederen. Det vil være tilbud om svangerskapskontroller i hele stengningsperioden samt en beredskaps- og vurderingstjeneste ved jordmor. Lokalt vil det bli informert individuelt og i media om detaljer i tilbudet i denne perioden 4 nyheter

5 nyheter 5

6 Doktor med «dynam Selv de aller minste av oss trenger fysioterapi. For tidlig fødte barn med fødselsvekt under 1500 gram, henvises rutinemessig til fysioterapi for vurdering og eventuelt oppfølging med tanke på bevegelsesutviklingen. Tekst: Sverre Bottenvann Foto: Marius Fiskum Gunn Kristin Øberg har nylig forsvart sin doktorgradsavhandling om fysioterapi til for tidlig fødte barn. Hun har sett at rådende praksisutøvelse blant fysioterapeuter må justeres for bedre å kunne fremme disse barnas bevegelsesutvikling. Fysioterapiutøvelsen må bli mer spesifikk enn hva den ofte har fremstått som frem til i dag. Fra tidligere eksisterer det relativt få studier som retter seg direkte mot fysioterapibehandling til for tidlig fødte barn i perioden mellom termin og ett års korrigert alder. Derfor har dette på ett vis vært et pionérprosjekt. Aldri tidligere har det vært gjennomført en kvalitativ studie med fokus på faktisk fysioterapipraksis i møte med for tidlig fødte barn, forteller Øberg. En uensartet risikogruppe Hensikten med å gi fysioterapi til for tidlig fødte barn er å understøtte og fremme barnas bevegelsesutvikling. For tidlig fødte barn er en uensartet gruppe, men de har det felles at de har større risiko for å utvikle en del tilstander, enn hva barn født til termin har. Som gruppe har barn som er født for tidlig med en fødselsvekt under 1500 gram og spesielt de med fødselsvekt under 1000 gram, en økt risiko for utvikling av ulike vansker og utviklingsforstyrrelser enn terminfødte barn. Alvorlighetsgraden på følgetilstandene varierer. Funksjonsforstyrrelsene kan for eksempel være alt fra språkforsinkelser, Gunn Kristin Øberg har nylig forsvart sin doktorgradsavhandling «Fysioterapi til for tidlig fødte barn: Om sensitivitet, samhandling og bevegelse». Dette har på ett vis vært et pionerprosjekt, sier Øberg. lærevansker, oppmerksomhetsforstyrrelser og forsinket bevegelsesutvikling til mer alvorlige funksjonsforstyrrelser slik som cerebral parese, forklarer Øberg. Mange for tidlig fødte barn vokser imidlertid opp uten spesielle vansker mens andre vil ha behov for ekstra stimuleringstiltak. Å gi fysioterapi til de barn som trenger det, kan gi dem en mer positiv bevegelsesutvikling. CP er en lidelse som ikke kan trenes bort, men trening kan hjelpe barn med CP til et høyere funksjonsnivå, opplyser den nye doktoren. Filmer kuvøsebarna Med en slik forståelse om hva for tidlig fødsel kan føre til, er spørsmålet hvordan kan fysioterapeuten vite om et barn vil streve med sen bevegelsesutvikling? Og videre; hvordan vite om noen vil utvikle CP? Vi foretar jevnlige, systematiserte kliniske undersøkelser av for tidlig fødte barn med fødselsvekt under 1500 gram. I tillegg bruker vi fysioterapeuter her på UNN en undersøkelsesmetode som kalles «General Movement Assessment», hvor vi starter med å filme barna mens det ennå er syv-åtte uker igjen til termin, og gjentar filmingen flere ganger opp til de når tre-fire måneder gamle etter korrigert alder. Fysioterapeutene ser etter spesielle bevegelsesmønstre når de studerer filmopptakene. De sammenligner barnas bevegelser opp mot en standard for hvordan barn på forskjellige alderstrinn skal bevege seg. De systematiserte kliniske undersøkelsene og resultatene fra «General Movement Assessment» danner sammen grunnlaget for deres vurdering. Ser vi forsinket eller mulig avvikende bevegelsesutvikling setter vi i gang stimuleringstiltak. «Tilpassede dynamiske hender» Å stimulere spedbarna på forskjellig vis, er mye av det fysioterapien til for tidlig fødte barn består av. Tidligere har tilrettelegging av miljøet vært vektlagt i stor grad for at spedbarnet skulle gis mulighet for utforsking av egne tilgjengelige bevegelsesløsninger i forhold til aktuell aktivitet mens fysioterapeuten skulle berøre spedbarna i minst mulig grad. Dette går Øbergs studie mot. Det er viktig at fysioterapeutene møter spedbarna på barnas egne premisser. Ved siden av tilpasset miljøtilrettelegging synes det vesentlig at fysioterapeutene bruker hendene sine aktivt og målrettet på spedbarna til å gi støtte, stimulere, guide eller gi berøringsstimuli tilpasset spedbarnets problem slik det fremstår i øyeblikket. Denne hjelpen justeres og modifiseres kontinuerlig i forhold til barnets bevegelse. Jeg har kommet frem til et nytt begrep, «tilpassede dynamiske hender», som nettopp betyr at man skal tilpasse mengden av berøring etter hver babys behov. Barna mestrer ferdigheter bedre og raskere på denne måten. Foreldrene er med Å skulle trene opp en prematurfødt baby tar tid og foreldrene er en viktig ressurs. Foreldrene er med på terapien, det er veldig viktig både for dem selv, og for barnet. Så er det en oppgave å overføre kompetansen med dynamiske hender til foreldrene, slik at de kan trene og stimulere barnet hjemme. Foreldrene må få en kroppslig kompetanse i å kunne kommunisere med barnet ved bruk av tilpassede dynamiske hender. Tidligere fortalte ofte bare terapeuten hva foreldrene skulle gjøre, mens det nå i større grad bør vektlegges at foreldrene selv får stimulere eget spedbarn under veiledning av fysioterapeuten. Det er jo de som er mest sammen med barnet som bør beherske teknikken, sier Øberg. Små mirakler Den nye doktoranden er både ydmyk og takknemlig over å få lov til å arbeide med for tidlig fødte barn og deres nærmeste. Det er en sårbar situasjon for familiene. Jeg har hatt mange sterke møter med barn og foreldre, men samtidig er det en veldig givende jobb. Sammen med foreldrene prøver mine kollegaer og jeg å finne ut av ting og hva som synes å tjene det enkelte for tidlig fødte barnet best. Hvert barn er en egen personlighet, og hvert barn er et lite mirakel, smiler doktoren. fakta Av fødte barn i Norge årlig, er rundt født mer enn tre uker før termin. Mellom 820 og 1000 av disse for tidlig fødte barna har en fødselsvekt under 1500 gram. For tidlig fødte barn ved UNN kan ligge på avdelingen Nyfødt Intensiv i kortere eller lengre tid. Noen av disse må ligge i kuvøse over litt tid, mens andre er i god form og kommer raskt over i seng. 6 nyheter

7 iske hender» Ta turen til Tromsø! Velkommen til Elisabethsenteret Er du hjerte- eller lungesyk? Ønsker du å forebygge? Ta turen innom oss for nærmere informasjon om våre ulike tilbud. Vi har flotte hotell-, konferanserom og kafé med byens tøffeste utsikt. Telefon: Individuelt tilpassede hjelpemidler Proteser Ortoser Korsetter Spesialsko Ortopediske sko Sko oppbygging Fotsenger Innleggsåler Varme ortoser Maja ble født åtte uker før termin, men har ifølge moren Susanne Schølberg vokst masse de siste ukene. Å behandle slike små, vevre kropper, er hverdagen for Gunn Kristin Øberg. Mellomveien 23, 9007 Tromsø TELEFON TELEFAX E-POST: / Avd. Harstad: Tlf Hammerfest: Tlf Kirkenes: Tlf Vi har spesialister som kan vurdere/rekvirere hjelpemiddel - ta kontakt på telefon Velkommen til oss nyheter 7

8 Ung og innlagt p reportasje 8 reportasje

9 Snøen ligger tett rundt UNN Åsgård. Det er stille og kaldt i de milelange gangene. Men på avdeling Sør 2 er det varmt og folksomt. Vi setter oss på et samtalerom innredet i beroligende blåfarger. På bordet står kopper med rykende kaffe, men de glemmes fort av. Vil bryte ned tabuer Barbro har på seg dongeribukse og en svart høyhalset genser. Hendene ligger foldet i fanget. Hun har sagt seg villig til å fortelle sin historie, og tar belastningen ved å stå fram for å bryte ned tabuene rundt psykisk syke. Det burde være like akseptert å være innlagt på UNN Åsgård som ved UNN Breivika, mener Barbro. Hun tror at det for mange ligger svært fjernt å få en psykisk lidelse og kanskje legges inn på et psykiatrisk sykehus, men slik er ikke realiteten. Alle kan få en depresjon i løpet av livet, sier hun. 22-åringen lider av anoreksi og depresjon, og har en lang sykdomshistorie. Som trettenåring ble hun innlagt for første gang. Jeg innså ikke at jeg var syk. Det var foreldrene mine som fikk meg innlagt, sier Barbro. Hun var avmagret og hadde som eneste tanke å gå ned i vekt det negative ved kroppen måtte kompenseres med å være tynn og skoleflink. Jeg trodde at livet mitt ville bli bedre hvis jeg ble tynn nok. Er ungdomstiden alltid preget av moro, venner og frihet? Barbro Paulsen forteller en annerledes ungdomshistorie. Tekst: Astri Edvardsen Foto: Mireille Jacques å sykehus Hørte ikke på moren Vennene mine var ganske fortvilte, erindrer Barbro. Hun husker en episode hvor hun kom på skolen og fortalte at moren mente hun hadde en spiseforstyrrelse. Det kom som et sjokk da vennene ikke samtykket i at det var helt sprøtt. Moren forsøkte iherdig å forklare henne hva som ville skje med kroppen hennes, men spisevegringen fortsatte. Jeg fikk ikke mensen. Jeg er kortere enn hva jeg skulle være og har beinskjørhet. Det er først i de to-tre siste årene det har gått inn på meg hvilke konsekvenser sykdommen har. Alle advarte meg, men jeg trodde ikke på dem. Jeg var jo verken syk eller tynn, sier Barbro. Barbro tror det er en sammensatt årsak til at hun fikk anoreksi. Hun tenker at det har noe å gjøre med dagens oppvekstvilkår. Du skal være skoleflink, god i sport, ha mange venner, jobbe, reise og så videre. Du skal kunne alt som ungdom, sier Barbro. Selv la hun sammen andre jenters gode egenskaper til en idealperson hun måtte prøve å bli. Det er noe hun ønsker at Barbro Paulsen har tilbragt mye av ungdomstiden sin i disse gangene. Hun forteller sin historie i håp om å bryte ned tabuer rundt det å være psykisk syk. reportasje 9

10 ungdom ikke skal gjøre sette seg uoverkommelige mål. Det er ingen som er perfekt. Ikke legg lista for høyt. Det er bare en av deg og en av meg, sier Barbro med klar og sterk stemme. Hun råder ungdom å søke hjelp dersom et problem blir altoppslukende. Det er ikke skamfullt å be om hjelp. Det er en styrke. Fikk tilrettelagt skolegang Jeg brukte fem år på videregående fordi jeg flere ganger ble så syk at jeg ikke kunne gå på skolen. Det har vært veldig vondt å se medelever gå videre med livet sitt, forteller Barbro. Hun var innlagt samtidig som hun hadde halv skoledag. Lange dager klarte jeg ikke, sier Barbro. Det var veldig bra gjort av skolen og lærerne. De hjalp virkelig til med tilrettelegging. De hadde øynene åpne for hva som er mulig å få til med litt flere ressurser. Kontrastfylt tilværelse På andreåret ble jeg innlagt på medisinsk avdeling, og kom ikke tilbake på skolen. Jeg sa til læreren at klassen kunne få vite hvorfor. Noen klassekamerater besøkte meg og det var hyggelig, sier Barbro. Hun forteller at tiden på skolen hvor det var full fart, sto i skarp kontrast til tiden på sykehuset. Det var også en tydelig forskjell på hva hun selv og hennes medelever fokuserte på. De kunne eksempelvis snakke om hvilke ferieplaner de hadde, noe som var uaktuelt for henne. Jeg kunne ikke dra på ferie fordi jeg var for syk. Tabu og skam Psykiske sykdommer er fortsatt tabubelagt. Jeg har skjemtes i alle år, sier Barbro. Hun mener at det er lite kunnskap og aksept rundt psykiske lidelser, og at det har sammenheng med hvordan media framstiller psykisk syke. Barbro tenker at det er viktig å integrere og ufarliggjøre. Hun følte seg sår og satt til side da folk rundt henne nølte med å ta kontakt. Det er viktig at man blir behandlet på samme måte som før, sier hun. Barbro har også slitt med selvskading, og det er noe hun er forsiktig med å fortelle om fordi hun er redd det kan gi en smitteffekt. Barbro lærte selv av andre som drev med det. Der og da tenkte ikke hun så mye på konsekvensene av selvskadingen. Jeg kan gå i t-skjorte fordi jeg har vært operert og det vises ikke så godt at det er selvforskyldt, men armene mine er langt fra fine. Jeg angrer forferdelig på at jeg skadet meg selv. Jeg har bestemt meg for at hvis noen spør hvorfor armene mine ser slik ut, skal de få et ærlig svar. Jeg vil ikke gjemme meg selv mer. Jeg skal være meg selv med min historie, selv om den kanskje vil få enkelte til å trekke seg unna. Dessverre har jo mange enda fordommer mot psykisk syke, kanskje også ubevisst. Er livet verdt å leve? Barbro forteller at det var ganger hun var så syk at tilværelsen virket meningsløs, og da slo tanken om selvmord inn. Første gang jeg prøvde å ta livet mitt var jeg 16 år. Da jeg var 18 forsøkte jeg igjen, men ble heldigvis stoppet, sier hun. Jeg tenkte at alle ville få det bedre, familien min og meg selv. Mange sier at det er en egoistisk handling, men selvmord er ofte gjennomtenkt. Det burde være like akseptert å være innlagt på UNN Åsgård som ved UNN Breivika. Sosialt innskrenkende Det å være ung og innlagt på sykehus er svært frustrerende for Barbro. Man har ikke det sosiale livet man vanligvis har som ung. Man skal være fri og frank. Det er mulig å få perm, men det kommer an på hvilken tilstand man er i. Jeg har vært under veldig mye tilsyn og tvang fordi jeg har vært så syk, sier hun. Tenker du mye? Jeg tenker hele tiden. Jeg jobber med det å tenke mindre. Jeg tenker på utdanning. På om jeg kommer til å leve et normalt liv. Jeg tror at man kan være lykkelig, men samtidig ha en del nedturer. Barbro forteller at hun har familie som har tatt vare på henne og venner som har vært til god støtte. Jeg setter veldig pris på mine nære venner. Å prate åpent med dem har kommet med tida. For å ha gode venner må du være ærlig, men jeg har også venner som ikke vet at jeg er her, sier hun. Barbro forteller at det å snakke med dem føles både friere og belastende. Hun kjenner en redsel for hva folk vil tenke, men klarer å fokusere mindre på andres mening nå enn tidligere. Jeg angrer forferdelig på at jeg skadet meg selv, men har bestemt meg for at hvis noen spør hvorfor armene mine ser slik ut, skal de få et ærlig svar. Jeg vil ikke gjemme meg selv mer. Jeg skal være meg selv med min historie, selv om den kanskje vil få enkelte til å trekke seg unna. Dessverre har jo mange enda fordommer mot psykisk syke, kanskje også ubevisst. Man må være den man er og stå for det, slår hun fast. Derfor er det viktig for Barbro å ikke la seg påvirke av andres meninger og selv lære folk å kjenne. Hun påpeker at det er spesielt mye baksnakking blant jenter, noe hun selv har blitt utsatt for, og som hun mener kan ha vært med på å svekke selvtilliten hennes. Utenfor det «vanlige» liv Det har også vært tøft å snakke sammen med de som har kjennskap til hennes sykdom. Grunnen er forskjellen i erfaringer. Jeg mangler kompetanse på det «vanlige» livet, sier Barbro. Jeg har ikke reist. Jeg har aldri hatt en ordentlig jobb. Jeg har aldri møtt mange mennesker. Jeg har erfaring med hvor vondt ting kan være. I den sammenheng kommer vi inn på aktivitetsmulighetene ved Åsgård. Barbro forteller at store deler av kulturtilbudet ved sykehuset har falt bort og det er begrenset med ting man kan ta seg til. Hun savner det tidligere kinotilbudet som ga henne muligheten til å få med seg en film mens den var aktuell. Det var også en fin ting hun kunne snakke om med venner utenfor sykehuset. Positiv utvikling Jeg har fått trening i å snakke og fortelle om meg selv, sier Barbro. Hun forteller at hun trakk fram mange negative sider ved seg selv, men at terapeuten fikk henne til å se de positive. Det har vært en viktig del av behandlingen å sette fokus på at man skal «ut» og fungere. For ett år siden var Barbro ute på byen for første gang. Hun beskriver det som surrealistisk. Det var mange ting jeg skulle «lært» for lenge siden, sier Barbro. I begynnelsen var det skummelt og slitsomt. Nå går det greit. Hun har også fått seg kjæreste. Han har vært veldig forståelsesfull. Vi har tatt det skritt for skritt. Det tok lang tid før jeg orket et forhold, før jeg orket å slippe noen nær meg. Plutselig var det en åpning for det, og så var han der, forteller hun og smiler. Jeg er veldig heldig. Han ser meg, ikke diagnosen. Det psykiatriske tilbud Jeg synes det er store mangler i voksenpsykiatrien for unge pasienter, sier Barbro. Hun mener at det ikke er tilstrekkelig fokus på at man er ung og senere skal fungere i dagliglivet. Barbro presiserer at mange behandlere er flinke til dette, men det kunne vært mer organisert. Hun ser også et behov for mer tilrettelegging i forhold til skole og jobb. Jeg har venner som får jobbsøkingskurs på Aetat, men det hjelper dem ikke så mye. De trenger noe som virkelig fanger dem opp. En annen ting Barbro peker på er aldersinndelingen i psykiatrien. Ved fylte atten år innlemmes psykisk syke i voksenpsykiatrien. Hun mener at ungdom på atten år ikke kan kategoriseres som voksne. Det er veldig skummelt som attenåring å bli innlagt på en lukket avdeling hvor det er personer med tunge sykdommer. Du får ikke så mye håp. Redd for kutt Nylig varslet UNN nedskjæringer i psykiatrien og Barbro frykter at det vil få alvorlige konsekvenser for henne selv og andre. I den siste tiden har hun hatt planlagte innleggelser og et godt behandlingsteam. Sør 2 er en avdeling som har opparbeidet seg kompetanse på sammensatt problematikk. På distrikspsykiatriske sentre har de ikke samme kompetanse, sier hun med en bekymret mine. Jeg trodde at livet mitt ville bli bedre hvis jeg ble tynn nok. Jeg er redd for å falle tilbake når dette tilbudet blir borte. Barbro er svært engasjert i saken og har sammen med en venninne skrevet leserinnlegg i aviser og brev til en stortingspolitiker. Hun synes det er merkelig at det kuttes i denne sektoren siden den nasjonale opptrappingsplanen i psykiatri fra 1999, varer ut Tjue sengeplasser forsvinner og det vil føre til større press på akutten, argumenterer Barbro. Det kan igjen føre til at psykisk syke må bli svært dårlige før de blir innlagt og at det blir behov for en lengre rekonvalesenttid. De sier de skal spare de unge, men mange som er syke har barn. Kutt av så mange sengeplasser vil indirekte gå ut over barn og unge som ikke har friske foreldre, legger hun til. 10 reportasje

11 Tromsøs mest solgte SUV! Tromsøs mest solgte SUV! Honda CR-V fra kr ,-* Vi har leveringsklare biler på lager! Vi har 12 leveringsklare biler til påske! Hengerfeste og motorvarmer inkludert i prisen! Gjelder ved kjøp uten innbytte Vi har leveringsklare biler! Honda CR-V fra kr ,-* Vi har 12 leveringsklare biler til påske! Hengerfeste og motorvarmer inkludert i prisen! Gjelder ved kjøp uten innbytte Vi har leveringsklare biler! Honda CR-V fra kr ,-* * Gjelder ved kjøp uten innbytte * Gjelder ved kjøp uten innbytte reportasje 11

12 reportasje 1,4 millioner mennesker. 38 byer landsbyer. Hundrevis av kilometer til nærmeste sykehus. Dårlige veier, store myrområder og elver. Da blir selv gammeldagse analoge kobberlinjer den reneste autostrada. Telemedisin har hatt en fantastisk vekst i Nordvest-Russland. Tekst: Jan Fredrik Frantzen, NST Foto: Arnt Uchermann og NST Linje som 12 reportasje

13 redder liv reportasje 13

14 I 1996 startet et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og meningen var å knytte sammen en rekke helseinstitusjoner i Arkhangelsk i et elektronisk nettverk. Med dette kunne legene sende over stillbilder, tekstmeldinger og bestille og gi konsultasjoner til hverandre. Men det ble raskt klart at det ville bli altfor dyrt å bygge ut en helt ny infrastruktur for kommunikasjonen. Dermed bestemte man seg for å bruke de gammeldagse analoge kobberlinjene. Det gikk ikke fort, men det virket. 97 prosent fikk lokal behandling En ny studie rundt dette prosjektet viser at nettverket har gitt mange fordeler for både helsevesenet og pasientene i Arkhangelskregionen. Pasientene slapp strevsomme reiser over lange avstander, der kanskje båt eller fly kanskje var de eneste måtene å komme seg til spesialist. Studien vår viser at anbefalinger fra spesialister på de sentrale sykehusene i Arkhangelsk gjorde at inntil 97 prosent av fjernkonsulterte pasienter kunne behandles av den lokale legen der de bodde, forteller tidligere prosjektleder Svetlana Manankova Bye ved NST. Også legene sparte tidkrevende og kostbar transport for å komme seg ut til distriktene for å bistå de lokale legene. Kun tre prosent av telekonsultasjonene resulterte i at spesialister måtte reise ut til distriktene for å behandle pasientene direkte, forteller studien. Dessuten førte arbeidet til at tilleggsundersøkelser ble anbefalt i 38 prosent av telekonsultasjonene, og i 18 prosent ble behandlinga endret etter konsultasjonen, forteller hun videre. Tre klare fordeler Det telemedisinske nettverket ga tre klare fordeler, sier Svetlana M. Bye. For det første ble det lettere for legene ute i distriktene å stille diagnoser når de konsulterte med spesialister i Arkhangelsk. For det andre kunne spesialistene forberede seg bedre hvis de måtte rykke ut for å hjelpe de lokale legene, og til slutt ga dette systemet bedre mulighet til å følge opp pasientene med spesialisthjelp på avstand etter at de hadde fått behandling. Enkelt system reddet liv Og det reddet liv. Helt i starten av prosjektperioden i 1996 ble det nye systemet stilt på prøve. Datteren til sjefen for garnisonen på Novaja Semlja fikk svangerskapsforgiftning og skulle sendes til Med mobile telemedisin-enheter kunne legene måle puls og oksygennivået i blodet til pasienter ute i felten. Dataene sendte de videre til spesialister for vurdering. 14 reportasje

15 Arkhangelsk med fly. Men der var det så dårlig vær at de ikke kunne lande, så de måte fly til den lille byen Kotlas, syv hundre kilometer sør for Arkhangelsk by, der de egentlig skulle lande. Legene ved sykehuset i Kotlas sendte inn bilder og gjennomførte konsultasjoner med spesialistene i Arkhangelsk flere ganger daglig mens hun var kritisk syk. Det gjorde at hun kom seg gjennom svangerskapsforgiftningen og gjennomførte fødselen på vanlig måte uten komplikasjoner, forteller Bye videre. Antallet konsultasjoner steg jevnlig utover i prosjektperioden. Ett år etter prosjektstarten ble det gjennomført 56 telekonsultasjoner mellom tre telemedisin-stasjoner. Men antallet konsultasjoner bare økte ettersom nettverket ble bygd ut og dataprogrammene ble bedre. Bruken øker fortsatt I 2004, tre år etter at prosjektet var ferdig, var antallet telekonsultasjoner steget til 245 i året. Og i samme perioden økte antall stillbilder som ble sendt fra distriktene og inn til Arkhangelsk fra 272 til Og denne trenden fortsetter. Ved utgangen av år etter prosjektstarten og fem år etter at det ble avsluttet fra norsk side var det bygd ut 24 telemedisinske stasjoner i regionen. Antallet telekonsultasjoner hadde da økt til 387 i året. Hele nettverket utviklet sin egen framdrift, og de russiske legene brukte systemet på andre måter enn de norske prosjektdeltakerne i utgangspunktet ikke hadde lagt opp til. I tillegg akutte og livstruende situasjoner ble nettverket også brukt til å sende bilder av diabetessår fra distriktene inn til Arkhangelsk. Resultatet var at de forhindret en rekke amputasjoner ved å justere insulindosene på bakgrunn av bildene som ble sendt til spesialistene. I det hele tatt var terskelen veldig lav hos de russiske legene for å ta i bruk telemedisin. De store avstandene, de dårlige veiene og den elendige økonomien i Russland på 1990-tallet gjorde dette til et naturlig valg for dem. Og nå bygger og driver de altså nettverket videre på egen hånd, avslutter Bye. referanse «Telemedicine in practice in Arkhangelsk region, Russia: from a blank page to routine operation. Svetlana M. Bye, Nasjonalt senter for telemedisin og Andrei Manankov, Arkhangelsk Regional Telemedical Centre. International Journal of Circumpolar Health 66:4, 2007, s » Er du feilbehandlet av lege / sykehus? Er du skadet på jobb eller i trafikkulykke? Får du den erstatning og de trygdeytelser du har krav på? VI HJELPER DEG RASKT OG EFFEKTIVT Kontakt oss i dag for gratis vurdering av din sak. Telefon Vi fører hjelpemidler for COLO ILEO UROSTOMI Fagpersonell som hjelper deg Samtalerom på apoteket Besøk på sykehusavdelingen Hjemmebesøk av sykepleier Hjemkjøring etter avtale Levering pr post ÅPENT MANDAG - FREDAG 9-16 TELEFON: Du finner oss i UNN Tromsøs hovedvestibyle, vis a vis Narvesen, eller på nett (Foto: Nasjonalt senter for telemedisin) reportasje 15

16 nært & nyttig Helsemagasinet Pingvinen Ansvarlig redaktør: Tor Øydvin Utgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge Produsent: Krysspress Magasin AS Grønnegata 3/5, boks 724, 9257 Tromsø. Trykk: Nr1Trykk, Tromsø Internett/intranett: intranett.unn.no/pingvinen De nye klinikklederne skal gjennom et introduksjonsprogram. Mange av dem starter i sin nye jobb allerede 31. mars. Klinikksjefene på skolebenken De nye klinikklederne er nå på plass, men før de kan ta jobben fatt må det utdanning til. Tekst: Espen Andreassen Foto: Rune Stoltz Bertinussen Før de nye klinikklederne tar fatt på jobben, tilbys de et introduksjonsprogram. Her skal de nye lederne introduseres for de føringer, prinsipper og rammer som ligger til grunn for etablering av den nye strukturen. Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ønsker en felles oppstart for klinikk, senter og stabsledere. Personal- og ressurssenteret har laget en prosjektplan for lederutviklingen i UNN. Gjennom et introduksjonprogram som i første omgang strekker seg over to dager skal den nye ledergruppen bli presentert for rammene de skal jobbe innenfor i tiden som kommer. Haster Ifølge prosjektmedarbeider Max Jenssen er det viktig at alle de kommende lederne deltar på møtene, selv om noen vil starte opp senere i år. Allerede 31. mars trer de fleste nye klinikklederne inn i sine nye posisjoner. LUOs prosjektgruppe har hentet inn forelesere og rådgivere både internt og eksternt for å holde forelesninger under introduksjonsprogrammet. Vi kan ikke vente med dette arbeidet til etter sommeren. Det må gjøres nå, understreker Jenssen. Planen for omorganiseringen forholder seg til en stram tidsplan, noe som er helt nødvendig siden utvikling av klinikkene i løpet av andre og tredje kvartal, vil danne grunnlag for blant annet virksomhetsplanen for året Linjestruktur Første dag i introduksjonsprogrammet starter allerede 3. april, mens andre dag arrangeres 9. april. I tillegg planlegges ytterligere en dag i programmet i løpet av våren. Det haster å få klinikklederne der de skal være i prosessen, for om ikke lenge vil LUO (langsiktig utvikling og omorganisering) slik vi kjenner den, være borte. Innen midten av juni skal prosjektet LUO over i linjestrukturen til sykehuset. Dette innebærer at en del av LUOs delprosjekter som kjøres utenfor linjen, videreføres innenfor rammene av ny organisasjon til de er sluttført. 16 nært & nyttig

17 Tips oss! / UNN i 100 I 2008 tilbyr UNN HF over 100 forskjellige opplæringskurs for pasienter og pårørende. Tekst: Sverre Bottenvann Det er veldig viktig å synliggjøre at disse tilbudene eksisterer, sier Tone Nøren ved lærings- og mestringssenteret (LMS) i Tromsø. Somatikk og psykiatri Tilbudene er rettet mot pasienter og pårørende som skal leve med en kronisk eller langvarig sykdom, eller funksjonsnedsettelse. De har det til felles at de er lagt opp som gruppebasert opplæring. LMS har kartlagt all gruppebasert opplæringstilbud ved UNN og vi er veldig stolte over at UNN nå kan tilby opplæringstilbud både innenfor somatikken og psykiatrien. For mennesker med kroniske lidelser er det viktig å få snakket med andre i samme situasjon. Opplæringstilbud er en av fire hovedoppgaver for UNN, så det å få frem hvilke tilbud som fins er viktig for oss, og bra for brukerne, sier Nøren. Oversikt på nett Gruppene bestod av deltakere i snitt i forskjellige typer opplæringstilbud betyr at det fins tilbud om alt fra det å mestre ADHD, til å leve med tinnitus eller stomi. Nå tilbys riktignok ikke 100 forskjellige opplæringstilbud ved hvert av foretakene i Helse Nord. Derfor kan det være greit å undersøke nærmere hva som tilbys når, og hvor, slik at eventuelle brukere kan planlegge aktuelle kurstilbud. For å få en oversikt over alle tilbudene, kan man bruke internettadressen no/lms. Alternativt kan man få mer informasjon om påmelding ved å ringe sentrene i Harstad, Narvik eller Tromsø, opplyser Tone Nøren. fakta Lærings- og mestringssenteret i Harstad: Narvik: Tromsø: Kosthold mot ADHD: Barn med ADHD kan få økt konsentrasjon og mindre konflikter hvis de kutter ut melkeprodukter. Det viser en ny studie fra Universitetet i Stavanger. 23 barn med ADHD kuttet ut melkeprodukter, og resultatet var oppløftende. Lege og nevrokjemiker Karl-Ludvig Reicheld mener at årsaken kan være at enkelte ikke klarer å bryte ned et matprotein, som i tur øker peptidnivået i kroppen. Det viser seg at mange barn med ADHD har et høyt peptidnivå i kroppen, noe som kan gi utslag i en morfinliknende effekt. Av de 23 barna som ble satt på diett, ble peptidnivået redusert hos 22 av dem. De fleste fikk bedre konsentrasjon og overakrivitetet sank. (forskning.no) Nytt røntgensamarbeid: Helse Nord RHF skal nå legge til rette for at sykehusene i regionen skal utveksle røntgeninformasjon på en sikker måte. Det gjelder for røntgenopplysninger som bilder og bildebeskrivelser. Helse Nord er det første helseforetaket som initierer et slikt samarbeid. Alle de 11 sykehusene i regionen skal ha tilgang til røntgenopplysningene. Dette skal hindre at sykehusene må sende røntgenbilder med post eller taxi, noe som er veldig kostbart. Ledige stillinger ved UNN UNN TROMSØ SEKSJONSSYKEPLEIER/AVD.SYKEPLEIER + ASS. SEKSJ.SYKEPLEIER/AVD.SYKEPLEIER, Nyfødtintensiv. Kontakt: Gunnel Axelsson, tlf , Elin Gullhav, tlf PSYKIATRISK SYKEPLEIER/SYKEPLEIER, Sikkerhetspost A. Kontakt Jan Erik Risvik, tlf , Bente Stellander, tlf RÅDGIVER I SAMHANDLINGSENHETEN, Kontakt: Anne Helen Hansen, tlf HJELPEPLEIER NATT, Senter for psykisk helse Midt-Troms døgnavdeling. Kontakt: Tove Olsen, tlf LEDIGE LÆRLINGEPLASSER I AMBULANSEFAGET FRA , Kontakt: (område nord) Lasse R. Evensen, tlf eller (område sør) Tony G. Pettersen, tlf Fullstendige annonsetekster, kontaktpersoner, søknadsfrister, m.m. finner du på UNNs INTRAnettsider, evt. eller nært & nyttig 17

18 Observasjonspost under Begrenset pasientflyt og for trange lokaler var den eneste anmerkningen Akuttmottaket ved UNN HF i Tromsø fikk fra Statens Helsetilsyn. Tekst: Thomas Schanche Foto: Marius Fiskum Dette skal nå rettes på gjennom opprettelsen av en observasjonspost tilknyttet Akuttmottaket, som skal overta lokalene til Kvinneklinikkens fødeenhet. Dersom man ser bort fra fødeavdelingen, går mer enn halvparten av alle innleggelser ved UNN HF i Tromsø innom Akutt mottaket som øyeblikkelig hjelp. Dette er innleggelser som ikke er planlagt på forhånd. Et av formålene ved etableringen av en observasjonspost, er å kunne forbedre pasientforløpene til de som innlegges som øyeblikkelig hjelp. Hovedmålet er å sikre pasientene best mulig utredning, behandling og omsorg. Bedre pasientbehandling En observasjonspost med 24 timers bemanning, vil lettere kunne kartlegge hvilke pasienter som kan reise hjem, hvilke som skal innlegges i sengeavdeling og hvilke som bør utredes videre. Dette kan føre til kortere opphold i sengeavdelingene. Noen pasienter vil ikke behøve å forlate observasjonsposten fordi de vil få den helsehjelpen de trenger der. Oversykepleier ved Akuttmedisinsk avdeling, Jon H. Mathisen og nyansatt klinikksjef for Diagnostisk klinikk, p.t. prosjektmedarbeider i LUO, Gry Andersen, leder arbeidsgruppen som jobber med å etablere en slik observasjonspost i UNN-Tromsø. De lister opp hensikten med etableringen: Sikre at pasienter innlagt i UNN får riktig og effektiv behandling på rett nivå i sykehuset. Bidra til redusert oppholdstid i Akuttmottaket. Bidra til bedre og mer effektiv bruk av sengeressursene i sykehuset. Bidra til mer sammenhengende pasientforløp gjennom bedre samhandling med primærhelsetjeneste og samhandlingen internt i sykehuset. Bidra til kompetanseheving i sykehuset og i primærhelsetjenesten. Samarbeid Begge er klare på at det også er viktig å ta lærdom av det som ikke har fungert så godt i de sykehusene som har erfaring med observasjonspost. Arbeidsgruppen ønsker å lære av gode erfaringer fra observasjonsposter i Trondheim, Bergen, Oslo og Reykjavik, samt artikler som beskriver «suksesskriterier» fra blant annet Storbritannia. Et første utkast til rapport skal leveres allerede i løpet april. Endelig rapport vil foreligge innen 15. juni Rapporten skal gi ledelsen i UNN et best mulig beslutningsgrunnlag, sier de to. De er også klare på at det er viktig å styrke primærhelsetjenesten. Mange sykehusinnleggelser 18 nært & nyttig

19 etablering GEORG JENSEN kunne vært unngått dersom pasientene hadde blitt utredet ute i kommunene, istedenfor unødvendig å bli innlagt på sykehus. Prosjektet skal også søke nye, gode løsninger for at pasienter skal få god behandling der de allerede er, for eksempel i sykehjem, slik at sykehusinnleggelse unngås. Stort løft Observasjonsposten er et felles løft for UNN Tromsø, fastslår lederen av arbeidsgruppen, Jon H. Mathisen med støtte fra Gry Andersen. Arbeidsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra kliniske avdelinger og primærhelsetjenesten. I tillegg skal ressursgrupper se nærmere på konkrete problemstillinger. Pasientene som blir overflyttet fra observasjonsposten til avdelingene vil være bedre utredet. Dette vil lette arbeidet i avdelingene. Pasienter som kan reise hjem, slipper unødvendige opphold på sengeavdelingene. Observasjonsposten skal gi bedre pasientbehandling. Dette er ikke et innsparingsprosjekt, men et langsiktig grep som involverer hele sykehuset, fastslår Mathisen. Pasientflyten i Akuttmottaket gjenspeiler kapasiteten til alle sengeavdelingene. Dersom én avdeling har overfylte sengeposter, forplanter dette seg raskt videre til Akuttmottaket. Vi tror observasjonsposten vil redusere antall liggedøgn, og dette vil kanskje på sikt føre til besparelser. Vi har i hvert fall tro på at observasjonsposten vil få en positiv effekt på helheten i UNN, konkluderer Gry Andersen og Jon H. Mathisen. Kirkegata 14 - Tromsø - Tlf EGET VERKSTED - GRAVERING Gry Andersen og Jon H. Mathisen mener en observasjonspost vil være et løft for hele sykehuset. Sykehusapotek med utvidet kompetanse og sortiment innen sykepleieartikler Stomiutstyr Sårbehandlingsprodukter Inkontinensutstyr og kateter Støtte- og kompresjonsstrømper Vi gir råd og veiledning på apoteket eller på sykehusavdelingen ÅPENT MANDAG - FREDAG 9-16 TELEFON: Du finner oss i UNN Tromsøs hovedvestibyle, vis a vis Narvesen, eller på nett nært & nyttig 19

20 Lærte å snakke om vanskelige tema 16 ledere ved UNN Tromsø var til stede da spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi Roar Skare holdt seminar om «Den utfordrende samtalen». Tekst og foto: Sverre Bottenvann Mange ledere opplever det å snakke med sine ansatte om ømtålige tema, som det å si at de har overtalige, som veldig vanskelig. Skare ga dem gode tips om hvordan dette kan gjøres på måte som er god både for lederen og den ansatte. Trygge ledere I den siste tidene har ledere kartlagt Toscana Reiser bemannings- og kompetansebehov ved hver enkelt avdeling ved UNN. Lederne har fått bistand fra ressursgruppe for omstilling og nedbemanning (RON) i dette arbeidet. Noen ansatte må etter denne kartleggingen skifte jobb innad i UNN, og får tilbud om arbeid ved annen avdeling. Andre vil bli overtallige. De overtalige vil ha fortrinnsrett til ledige stillinger de er kvalifisert til i UNN i ett år. Vi skal gjøre lederne trygge i den situasjonen der de må ta opp med sine ansatte at de er overtallige. Det kan være utfordrende for ledere å komme med et så alvorlig budskap til medarbeidere som de har hatt over mange år. Da er det greit å få frisket opp gode måter å gjennomføre samtaler på. Det kan gå på at lederen skal være tydelig, men vise respekt og empati for den ansatte, opplyser Skare. Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Roar Skare, mener vanskelige samtaler på jobb kan være en påkjenning både for lederne og de ansatte. Vi formidler utleie av ferieboliger i Toscana. Agriturisimo Vingårder Leiligheter Villaer Hotell Slott For mer informasjon kontakt Torill Berg på Leder ved kulturavdelinga, Råger Ellingsen, er en av lederne som må si opp ansatte. Delte på erfaring Noen av lederne har vært med på omstillinger og det å måtte si opp ansatte tidligere. Skare mente det var en fordel for seminaret at disse ledere kunne fortelle om sine erfaringer og gi noen råd til de andre. Jeg la vekt på at det er viktig at de ansatte blir ivaretatt og får hjelp til å se hvilke muligheter som finnes i tøffe omstillingstider. Samtidig er dette en påkjenning for lederne også. Lederne må kjenne på det at de har påført noen andre en belastning, og det er ikke enkelt. Derfor er det viktig at lederteamene sammen håndterer denne utfordringen, sier Skare. Ikke bare negativt Til stede på seminaret var også representanter fra NAV. De informerte litt om sitt tilbud, som enkelte ansatte snart må benytte seg av. En av avdelingene som må si opp ansatte, er kulturavdelingen. Leder ved kulturavdelinga, Råger Ellingsen, vil ikke nødvendigvis svartmale situasjonen. Vi er ei lita avdeling, og det er trist at noen må gå. Samtidig presser denne situasjonen oss til å tenke nytt, og vi satser på at det kan komme noe positivt ut av det. Likevel er dette en tøff prosess også for lederne, men vi har et bra støtte apparat å benytte oss av. 20 nært & nyttig

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Gjør det så enkelt som mulig

Gjør det så enkelt som mulig Gjør det så enkelt som mulig Tipshefte om Individuell plan Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.shdir.no IS-1544 MILJØMERKET 241 450 Trykksak Heftets

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

H ERTEBARNET. Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23

H ERTEBARNET. Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23 nr. 3 2011 Utgis AV Foreningen For HJertesYke BArn H ERTEBARNET 53 år Les mer om: klar for skolestart side 6-8 kan vi skylde på operasjonene? side 16-17 Ha høye forventninger til barna side 22-23 Nr. 3

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer