NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES MINIGOLF FORBUND. LOVER og REGLER"

Transkript

1 KAP 7 KONKURRANSER 7.1 Generelt Alle nasjonale konkurranser skal godkjennes av NMF og skal være åpne. 7.2 Åpne konkurranser Med mindre annet er angitt er alle konkurranser åpne. 7.3 Søknad om godkjennelse av konkurranser Søknad om godkjennelse av internasjonale konkurranser skal være hos NMF senest den samme år. NMF sender så søknaden til WMF innen Søknadsfrist for konkurranser til sommersesongen er Godkjente konkurranser i sommersesongen skal avholdes i tiden til Søknadsfrist for konkurranser til vintersesongen er Godkjente konkurranser i vintersesongen skal avholdes i tiden til Gebyr/avgift ved åpne konkurranser For åpne konkurranser (jf 7.3) skal det betales følgende gebyrer og konkurranseavgifter til NMF: 1. Terminlistegebyr per konkurranse. 2. Konkurranseavgift per deltager Hvis NMF nekter å ta inn en åpen konkurranse på terminlisten, faller terminlistegebyret bort. Terminlistegebyr skal betales NMF før sesongstart. Konkurranseavgiften skal betales inn 14 dager etter konkurransen ble avholdt. Avgiften utregnes på rapportskjema fastsatt av NMFs styre, samt resultatlister. 7.5 Kontroll NMFs styre eller organ utpekt av styret fører kontroll med at avgiften tilkommer NMF i sin helhet, dvs. at klubbene ikke arrangerer "svarte konkurranser", og på den måten unnlater å betale NMFs fastsatte avgifter. Ved mistanke om unnlatelse av innbetaling av avgiftene (jf. 7.4), kan NMFs styre kreve å få utlevert kopi av klubbens beretning, samt revisorunderskrevet kopi av klubbens regnskap. Ved overtredelse av NMFs regler vedrørende terminlistegebyr og konkurranseavgift, har NMFs styre myndighet til å innkreve straffegebyr fastsatt av NMFs ting. (Jf. NMFs lov 7). 7.6 Deltagelse i konkurranser Rett til deltagelse i åpne nasjonale konkurranser og Norgesmesterskap har kun de spillere som er medlem av en klubb som er tilsluttet NMF og har oppfylt sine forpliktelser ovenfor NMF Utenlandske statsborgere Utenlandske statsborgere bosatt i Norge, kan delta i åpne nasjonale konkurranser i henhold til NMFs lover. Andre utenlandske statsborgere som er medlemmer i et forbund tilsluttet WMF, kan delta i åpne nasjonale konkurranser i henhold til NMFs og WMFs lover. Oppdatert mars 2010 Side 1 av 8 Kap 7 Konkurranser

2 7.7 Påmelding til konkurranser Påmelding til konkurranser skal alltid gjøres gjennom den klubben spilleren er medlem i. Dette gjelder også utenlandske konkurranser. 7.8 Konkurransens varighet. Konkurransen starter med den offisielle treningen og varer til etter seiersseremonien eller utroping av vinneren på anlegget. Premieutdeling kan foregå et annet sted. 7.9 Innbydelse til nasjonale konkurranser Innbydelse til en nasjonal konkurranse skal inneholde opplysninger om konkurransens omfang, samt opplysninger om treningstider før konkurransen. Det skal også opplyses om det skal betales ekstra treningsavgift og avgiftens størrelse. Utenlandske spillere kan delta i alle nasjonale konkurranser Klasseinndeling Ved nasjonale konkurranser er klasseinndelingen som følger: Senior Damer Fra det året spilleren fyller 46 år og Herrer Damer og Herrer Fra det året spilleren fyller 19 år t.o.m. det året spilleren fyller 45 år Junior Damer Fra det året spilleren fyller 15 år t.o.m. det året spilleren fyller 18 år og Herrer Ungdom Gutter T.o.m. det året spilleren fyller 14 år og Piker Ved frivillig klasseopprykk må spilleren spille resten av sesongen i denne klassen. Dette gjelder ikke når arrangøren eller dommeren ønsker dette i en konkurranse med for få deltagere i klassen Startrekkefølge Ved alle nasjonale konkurranser fastsettes startordningen av arrangøren, men det oppfordres til å bruke følgende startordninger Generelle konkurranser Ungdom Gutter/Piker Senior Damer/Herrer Junior Damer/Herrer Damer Herrer To dagers konkurranser på to anlegg På anlegg A starter følgende klasser den første dagen: Ungdom Gutter/Piker Senior Damer/Senior Herrer På anlegg B starter følgende klasser den første dagen: Junior Damer/Herrer Damer Herrer Oppdatert mars 2010 Side 2 av 8 Kap 7 Konkurranser

3 Dag to starter lagene i samme rekkefølge på motsatt anlegg. Klasser med 3 eller færre deltagere flyttes til nærmeste tilsvarende klasse oppad Dommere Spillende dommere er tillatt i vanlige konkurranser, men helst da med 2 dommere. Under NM skal det være autoriserte dommere. Ved alle av forbundets godkjente konkurranser skal arrangøren holde godkjent dommer. Ved Norgesmesterskap og seriespill skal dommer utpekes av Dommerkomiteen Resultatliste Resultatlisten skal sendes til forbundet senest 14 dager etter nasjonale konkurranser. Ved protest skal protokoller som vedrører protesten holdes hos arrangøren minst 6 uker etter konkurransedagen Utelukkelse fra konkurranser Forseelser mot spilleregler medfører advarsel. Hvis ikke reglene konkret sier annet, medfører andre advarsel i samme konkurranse utvisning. Om spiller i individuelt spill ikke møter til start, utelukkes spilleren fra konkurransen. Om lagfusk konstateres eller reserve innsettes uten dommerens tillatelse tildeles laget en lagadvarsel som omfatter alle spillerne, og ved senere brudd på spillereglene av en spiller skal vedkommende utvises. Spiller som tidligere har fått individuell advarsel, skal ikke utvises ved lagadvarsel. Spiller som utvises ved lagkonkurranser, får ikke spille mer i vedkommende konkurranse. Reserve får ikke settes inn for utvist spiller, og spillerens protokoll belastes med 7 slag på alle påfølgende baner. I seriespill regnes hver delkamp som en konkurranse. I øvrige konkurranser gjelder regel nevnt ovenfor Protester Klubb eller spiller som ikke anser seg å kunne godkjenne konkurranseledelsens/dommerens beslutninger kan rette protest til NMFs Lov- og domsutvalg. Protesten skal være skriftlig, og leveres fra spillerens klubb til konkurranseledelsen senest 15 minutter etter konkurransens slutt. Konkurranseledelsen skal sende protesten til NMF senest 3 dager etter den er mottatt Protestens innhold Protesten skal inneholde en kortfattet beskrivelse av omstendighetene protesten omhandler. Protestgebyret er fastsatt av NMF, og gebyret skal følge med protesten. Dersom protesten tas til følge blir gebyret tilbakebetalt Protester mot skriving Protest mot skriving behandles på følgende måte: a) Om spilleren mener at han skal ha lavere resultat på en bane, må han klage til dommeren. Dette skal gjøres før spillet starter på neste bane. b) Om spilleren mener at han skal ha høyere resultat på en bane, kan protokollen endres når som helst under spillet, helt til protokollen blir levert til sekretariatet. Oppdatert mars 2010 Side 3 av 8 Kap 7 Konkurranser

4 c) Feilskriving, forveksling av protokoll, eller hvor en spillers slag er ført på feil bane, skal avgjøres av dommeren selv om spill på neste bane har begynt Seriespill Generelt NMF skal hvert år arrangere seriespill for lag, henholdsvis vinter- og sommerserie Tidsrom Vinterserien spilles i tidsrommet 1. november til 31. mars. Sommerserien spilles i tidsrommet 15. april til 31. juli (kan reguleres, jf. påmeldingsfristen til Europa Cup.) Påmelding Påmelding til serien skal være NMF i hende senest 15. oktober for innendørssesongen og senest 15. mars for utesesongen. Det kan gis adgang til etteranmeldelse, senest 14 dager før seriestart, i så fall betales ordinær påmeldingsavgift pluss 50 % Startberettiget Alle klubber/grupper tilsluttet NMF har adgang til å delta i serien Deltagere For å ha rett til å delta på et lag må deltageren være medlem av angjeldende klubb, og er ikke utelukket fra å delta som turneringsspiller i minigolf. Lagene kan bestå av spillere på tvers av klassebestemmelser. Nedre aldersgrense for å delta på et lag er 12 år. Klubber som har medlemmer som er aktive i utenlandske klubber, kan ikke anvende disse i seriespill. Nystartede klubber har anledning til å låne spillere fra andre klubber, men laget må bestå av minimum halvparten fra sin egen klubb. En utlånt spiller har ikke anledning til å spille for sin egen klubb i seriespillet resten av serieomgangen Lagstørrelse Hvert lag i serien består av 3 spillere og reserver Startavgift Startavgift bestemmes av forbundsstyret, og betales forskuddsvis etter faktura fra NMF. For sen betaling belastes med forsinkelsesgebyr og morarenter, som bestemmes av styret i NMF Uteblivelse Klubber som er påmeldt til serien og ikke møter, betaler et straffegebyr som fastsettes av forbundstinget Arrangør Arrangerende klubber plikter å betjene sekretariatet Trekning Trekning skal foregå senest 14 dager før første serierunde. Rullerende tekning skal benyttes Serieoppsettet Oppdatert mars 2010 Side 4 av 8 Kap 7 Konkurranser

5 Serieoppsettet skal etter trekning umiddelbart sendes de deltagende klubbene Lagleder Hvert lag har anledning til å ha en lagleder på banen når laget spiller sin match. Lagleder skal stille reglementert i sitt lags klubbdrakt, med armbind med avvikende farge på drakten. All kommunikasjon mellom spillere som ballbytte, lån av baller m.v. skal skje via lagleder Lagoppstilling Laget skal leveres til sekretariatet senest 1 time før start. Laget til en match skal leveres sekretariatet senest 10 minutter før matchstart Seriematch Som en seriematch forstås at hver klubb/lag spiller en match mot samtlige av de andre lagene i serien. Det laget som med sine spillere, har lavest slagantall, er vinner ev matchen og blir tildelt 2 poeng. Ved uavgjort deles poengene mellom lagene, dvs. 1 poeng pr lag. Tapende lag for 0 poeng Walk Over Det lag som ikke møter til start, (walk over) får spilledagens dårligste resultat pluss 20 slag. Lag med mindre enn 2 spillere må gi walk over i matchen. Hvis et lag mangler 1 spiller i en match, gis den manglende spiller 126 slag (7 på hver bane) mens motstander gis sitt beste resultat for omgangen. Ved annen gangs walk over strykes laget fra serien. Hvis et lag under en serierunde forlater spillet, regnes lagets resultat som deltatt. Hvis et lag eller et lags spiller(e) forlater spillet midt under match tildeles de manglende spiller(e) 126 slag. Motstander(e) får sin beste runde(r) for dagen Spillerbytte Laget kan foreta et spillerbytte i løpet av en match. Spillerbytte kan skje når som helst under matchen. Videre spill på banen spillerbyttet skjedde, gjøres i henhold til og Spillerekkefølge I serier med like antall lag, spiller hjemmelagets spillere i match 1,3 osv. mens bortelagets spillere spiller først i match 2,4 osv. I serier med ulike antall lag, spiller alle hjemmelagets spillere først i hver match. Med hjemmelag forsåes det laget som er først oppført i en match Vinneren Vinner av serien er laget som har flest poeng etter avsluttet serie. Ved poenglikhet er det lag som har lavest slagantall, hvis dette ikke skiller vinner det laget som har vært best i de innbyrdes oppgjør mellom lagene. Hvis heller ikke dette skiller, avgjøres det ved sudden death Premiering De tre beste lag etter avsluttet serie premieres med gull, sølv og bronse til lagene, henholdsvis de enkelte spillere. Spillere som har deltatt på sitt lag minimum halvparten av serieomgangene blir premiert. Lagets lagleder(e) blir også premiert etter samme kriterier som spillerne. Det vinnende lag deltar som Norges representant i Europa-cupen året etter. Hvis vinnende lag er tittelforsvarer i cupen, deltar lag nr. 2. Hvis vinnende lag trekker seg fra Europa-cupen, Oppdatert mars 2010 Side 5 av 8 Kap 7 Konkurranser

6 går tilbudet om deltagelse til lag nr. 2, deretter til lag nr. 3. NMF kan bestemme et lag for deltagelse i de andre klassene som spilles i Europa-cup Norgesmesterskap Formål NMF skal hvert år arrangere Norgesmesterskap for lag og individuelt Arrangement Det skal hvert år arrangeres følgende mesterskap: NM (ute) Utendørs arrangeres følgende konkurranser: NM Europa hvert år og NM Filt og NM Betong etter hva som er underlaget for spill i EM og VM Søknad Søknad om tildeling av NM skal sendes forbundsstyret. Fristen for søknaden er den samme som for terminfestete konkurranser Tidspunkt Forbundet bestemmer når NM skal spilles Innbydelse Innbydelsene til hver del-konkurranse i NM/ NM-Inne skal være postlagt senest 2 måneder før konkurransen arrangeres Rett å delta Alle spillere tilsluttet NMF kan delta Klasseinndeling og mestre Følgende klasseinndeling skal benyttes i NM: Ungdom gutter Junior herrer Herrer Senior herrer Ungdom jenter Junior damer Damer Senior damer Kun norske statsborgere kan bli mestere Vinneren av hver delkonkurranse utendørs i hver klasse får følgende titler: Norgesmester Europa, Norgesmester Filt, Norgesmester Betong. Oppdatert mars 2010 Side 6 av 8 Kap 7 Konkurranser

7 Antall runder På Europaanlegg spilles det 8 runder over to dager, fordelt med 5 og 3 runder På Filtanlegg spilles det 6 runder over to dager, fordelt med 4 og 2 runder På Betonganlegg spilles det 6 runder over to dager, fordelt med 4 og 2 runder Arrangement Hovedarrangør er NMF Medarrangør er den klubben som er blitt tildelt arrangementet Premiering Det utdeles medaljer til de tre beste i hver klasse I ungdomsklassen utdeles det premier til alle som fullfører Forbundets pokal tildeles den beste spiller uansett klasse Forandringer Forbundsstyret kan gi dispensasjon for forandringer i spilleplan Internasjonale konkurranser For internasjonale konkurranser henvises til WMFs retningslinjer for Internasjonale konkurranser Deltagelse i utlandet Generelt Deltagelse i utenlandske konkurranser kan ikke skje når følgende konkurranser avvikles: NM, seriespill, landskamper (kun for aktuelle spillere). En klubb kan ikke delta i en utenlandsk serie hvis de ikke deltar i den norske Ved deltagelse i utenlandske konkurranser skal klubben informere NMF senest en uke før konkurransene starter. Resultatlister skal sendes NMF Serie- og lagkonkurranser. Ved deltagelse i utenlandske serie-/lagkonkurranser, skal klubbene søke NMF om tillatelse til å delta senest to uker før konkurransens start. Oppdatert mars 2010 Side 7 av 8 Kap 7 Konkurranser

8 7.20 Sjekkliste for gjennomføring av konkurranser Denne sjekklisten er for internasjonale og nasjonale konkurranser, men kan også være til nytte ved andre konkurranser. 1. Før konkurransen. Søknad om gjennomføring av en konkurranse til NMF. Startavgift Sted Informasjonsmateriell om turneringssted og overnattingsmuligheter Tilrettelegge anlegget i henhold til nasjonale og internasjonale regler. Skriftlig avtale med eier om benyttelse av anlegget. Bank-/postkonto for turneringsgebyrer/startavgifter. Trykking og utsendelse av påmeldingsskjema Turneringsprogram Pokaler, medaljer og diplomer i henhold til regler for turneringen. Sekretariat for turneringen Sted for turneringsledelse Sanitære anlegg i nærheten av anlegget. Reklameplakater/transparenter. ØKONOMIEN ved store arrangementer: Røde Kors. Høyttaleranlegg Rom for spillere og utstyr. Salgs /kjøpsmuligheter av mat og drikke for spillere. Avsperret baneområde i henhold til reglement. Seierspall Startnummer Rengjøringsutstyr, koster, naler osv Parasoller Startliste Informasjon til presse Åpningsseremoni med ev Nasjonalsang 2. Under konkurransen Dommere Banemannskap Resultattavle 3. Etter Konkurransen Seiersseremoni Seierspall ev. Nasjonalsang Bankett Resultatlister (minimum en kopi til hvert lag) Informasjon til pressen Oppdatert mars 2010 Side 8 av 8 Kap 7 Konkurranser

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no

retningslinjer - serien 2013/2014 handball.no retningslinjer 1. Sesongvarighet Serien i Norges Håndballforbund Region Midt-Norge (RMN) gjennomføres i tidsrommet 21.september 2013 til 23.mars 2014. Lokale tilpasninger kan være nødvendig. Dette planlegges

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

NIHF Stevnestruktur for 2015

NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015 NIHF Stevnestruktur for 2015... 1 1. Formål.... 2 2. Gyldighet og tidsfrister.... 2 2.1 Stevnestrukturen... 2 2.2 Terminliste... 2 3. Generelle retningslinjer... 2 3.1 Stevnehåndbok...

Detaljer

Turneringsreglement TA-Cupen 2015

Turneringsreglement TA-Cupen 2015 Turneringsreglement TA-Cupen 2015 TA-Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Turneringsreglementet er delt opp i tre avdelinger: Kampreglement

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015

Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Invitasjon til Norgesmesterskap i Karate Trondheim Spektrum 14. februar 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Kontaktperson: Robert Hamara, mobil: 922 33 143 e-mail: robert@kampsport.no Teknisk arrangør:

Detaljer

Velkommen til fotballsesongen 2015

Velkommen til fotballsesongen 2015 Nyheter og viktig informasjon foran fotballsesongen 2015 1 Velkommen til fotballsesongen 2015 Dette informasjonsskrivet fra Østfold Fotballkrets gir våre klubber viktig informasjon om nyheter og endringer

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06.

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU. Pr 30.06. NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 1 NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU Pr 30.06.11 2 NBTFs HÅNDBOK 2011-2012 NBTFs

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Oppdatert 23.06.2010 INNHOLD: 1 Alminnelige bestemmelser... 2 2 Formål... 2 3 Innmeldelse... 2 4 Arbeidsordning... 2 5 Organisasjon... 2 6 Regionstinget... 2

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum

FOR. Finfelt Grovfelt. Magnum NORGES SKYTTERFORBUND PISTOLREGLER FOR Finfelt Grovfelt Revolverfelt Militærfelt Spesialpistol Spesialrevolver Magnum 1 Magnum 2 Hurtigpistol Fripist tol B Bestemmelser for ungdomsklassene Utgave 2009

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer