APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES"

Transkript

1 HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai 2004

2 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Applikasjonsutvikling for 3.generasjons mobiltelefoner Nr. : 1 Application development for 3.generation mobile phones Dato : Deltaker(e): Veileder(e): Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Frode Haug Oppdragsgiver: Telenor Mobil Kontaktperson: Lina Sjølie Content Manager Mobile Commerce Telenor Mobil Stikkord (4 stk) Antall sider:185 Antall bilag:7 Tilgjengelighet (åpen/konfidensiell): åpen Kort beskrivelse av hovedprosjektet: Evolusjonen mot 3 generasjons mobil nettverk har nå kommet så langt at enkelte leverandører har begynt å levere terminaler som støtter denne teknologien. Også utbyggere av nett i Norge er klare til å støtte tjenestene i de tettest befolkede stedene. En lansering av dette nettet vil sannsysnligvis skje i Norge innen 12 måneder. Prosjektet ville utnytte dette mulighetsrommet til å utvikle en tjeneste som ikke vil være mulig å kjøre på dagens nett (GSM m/gprs), med akseptabel kvalitet, fordi det ikke er båndbredde nok. Hensikten var å gi vår industripartner, Telenor Mobil, en applikasjon for demonstrasjonsformål. For oss studenter har dette gitt oss verdifull kompetanse med tanke på ny teknologi, innen et område som definitivt vil ta av om kort tid. Prosjektet har slitt med liten implementeringsvillighet av ny teknologi i eksisterende terminaler, og har derfor måttet utvikle 2 løsninger, en som fungerer i dag, hvor man måtte benytte seg av noen midlertidige løsninger og en for fremtiden, hvor det hele er bedre integrert og med større grad av brukervennlighet. Prosjektet har vært krevende, men særdeles lærerikt og kompetansehevende

3 Forord Det er ikke min feil at teknologien ikke fungerer. Den kan kanskje virke en gang i fremtiden, men jeg har gjort mitt beste Sitat Robert Keith - administrerende direktør - Opticom Lillehammer, mai 2004 Kjell Gunnar Apalvik Teodor Helgesen Tommy Egeberg

4 Innhold 1 Innledning Rapportens organisering Oppgavedefinisjon Prosjektmål Resultatmål, applikasjon Resultatmål, industripartner Resultatmål, student Omfang og avgrensing Ressurser og rammer Målgruppe for rapporten Prosjektorganisering Ansvarsforhold Roller og bemanning Arbeidsform Redefinering av oppgaven Bakgrunn Endringer Terminologiliste 8 2 Kravspesifikasjon Innledning Virksomhetsbeskrivelse Kravene Use case modell Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Designbeskrankninger 13 3 Analyse Streaming Innledning Protokoller for streaming Typer streaming Distribusjonsmetoder Streaming Alltid et kompromiss Kompresjon Videoformater Streamingserver Innledning De mest populære streamingserverne på markedet Java-applikasjoner for mobiltelefon CLDC KVM MIDP MMAPI MIDlet MIDleters Livssyklus MIDlet suites Sun ONE Studio 5, Mobile Edition Design Innledning 31

5 4.2 Bakgrunn MMAPI Grunnleggende konsept: Protokoll- og innholdshåndtering API Detaljer Vår første multimediaspiller Veien videre Hva har vi lært så langt Protokollhåndtering Den alternative løsning Analyse valg av streamingarkitektur Hensikt Analysens oppbygging Analysen bygger på Grunnlag Vurderinger Konklusjon Serverløsning De to løsningene Løsning 1, egenutviklet spiller i java3g Løsning 2, bruk av spiller på telefon 51 5 Implementering og drift Oppsett av webserver for å takle Java Application Descriptor(jad), Java Archive(jar) og Wireless Markup Language (wml) filer Oppsett av wml fil Oppsett av side for å hente ticket fra database og til applikasjonen Darwin Streaming Server (DSS) Helix Universal Server (HUS) 58 6 Test og kvalitetssikring Problemer med java-støtte i telefonene Løsning grunnet manglende java støtte Test av krav Testresultater Testing av applikasjoner for mobile terminaler Emulatorene Test for valg av mulige terminaler Funksjonelle tester Andre type tester Test av brukervennlighet/gui Test av pålitelighet Test av utvidbarhet Portabilitet flere typer telefoner 67 7 Diskusjon av resultat Kjente begrensninger Flere forsøk Forskjellige portaler Mye fram og tilbake Mer brukervennlig 70 8 Konklusjon Kompetansehevende og lærerikt 72

6 8.2 Mange utfordringer 72 9 Litteraturliste Bøker og manualer Internettressurser Prosjektets gjennomføringsplan Planlegging, oppfølging og rapportering Modell for systemutvikling Unified Process IEEE Gjennomføringsplan for prosjektet Prosjektgjennomføring Konkretisering av faser og iterasjoner Krav til statusmøter og beslutningspunkt Organisering av kvalitetssikring Risikohåndtering Test og verifikasjon Prosjektnett Bruk av nettstedet Drift av nettstedet Fremdriftsplan Oppdatering av gjennomføringsplan Prosjektets tidsplaner Oppsummering av tidsbruk Vurdering av gjennomføringen Prosessen Redefinering av oppgaven Kravanalyse Bruk av Netoffice Bruk av aktivitetsbeskrivelser Faseinndeling og fremdriftsplan Risikoanalysene Prosjektgruppen Samarbeidspartnere Vedlegg 96

7 Innledning Rapportens organisering Oppgavedefinisjon Målgrupper Prosjektgruppen Arbeidsform Redefinering av oppgaven Terminologiliste 1 Innledning Dette kapitelet er innledningen til rapporten. Her finner du beskrivelse av hvordan rapporten er organisert, og sammenhengen mellom de ulike kapitlene. Videre følger en fullstendig beskrivelse av oppgaven. Det er verdt å merke seg at oppgaven ble redefinert medio februar. Kapitelet omfatter også rapportens målgruppe, en presentasjon av prosjektets medarbeider, samt en kort beskrivelse av prosjektets arbeidsform. 1

8 Innledning 1.1 Rapportens organisering Rapporten består av 3 hoveddeler, som igjen er delt inn i kapitler -- Del 1 omfatter teknologibeskrivelser og prosjektresultater -- Kapitel 1 Innledning. Inneholder en detaljert beskrivelse av oppgavens innhold og omfang. I slutten av kapitelet er det tatt med en beskrivelse av hvordan prosjektet etter ønske fra oppdragsgiver redefinerte oppgaven. Kapitel 2 Kravspesifikasjon. Beskrivelse av de operasjonelle og funksjonelle kravene til systemet. Her spesifiseres hva systemet skal være i stand til å utføre. Kapitel 3 Analyse. I dette kapitelet går vi grundig inn på tilgjengelig teknologi som grunnlag for å gjøre gode designvalg. Det er utarbeidet beskrivelser som omhandler streaming, 3.generasjons mobiltelefonnettverk, javaprogrammering mot mobiltelefoner og en analyse og anbefaling av valg av streamingserver. Dette kapitelet beskriver også valg av utviklingsverktøy. Kapitel 4 Design. Kapitelet omhandler hvordan prosjektet ser for seg å løse kravene til systemet. Grunnet manglende implementering av standarder i dagens telefoner har prosjektet jobbet med 2 løsninger, en som vil fungere på dagens tilgjengelige håndsett og en for fremtiden. Kapitel 5 Implementering. Kapitelet omhandler oppsett av streamingservere, oppsett av wapsider/jspsider, spesielle ting for webserver i forbindelse med bruk av JAR/JAD filer, nedlasting, installasjon og bruk av Rikstoto-MIDlet. Kapitel 6 Testing. Kapitelet innleder med en beskrivelse av hvordan det er hensiktsmessig å teste applikasjoner for bruk over mobilnett. Videre spesifiseres de enkelte testene vi har gjennomført, og resultatene fra dem. Kapitel 7 Diskusjon, prosjektresultater. Kapitelet handler om valgene vi har gjort for å få til en løsning som fungerer, med tanke på manglende støtte i terminaler og nettverk. Alternative løsninger. Kapitel 8 Konklusjon, prosjektresultater. Kapitel 9 Litteraturliste, innholder både referanser til bøker og nettressurser. 2

9 Innledning -- Del 2 tar for seg prosjektgjennomføringen -- Kapitel 10 - Prosjektets gjennomføringsplan, man her er en revidert utgave av prosjektets gjennomføringsplan Kapitel 11 - Prosjektets tidsplaner, oversikt over planlagt og virkelig tidsforløp. Ganntdiagrammer Kapitel 12 - Oppsummering av tidsbruk, kategorisert og oppsummert månedsvis. Grafisk fremstilling som viser hvor stor del av tiden som er benyttet til de enkelte deler Kapitel 13 - Vurdering av gjennomføringen -- Del 3 inneholder utdypinger og vedlegg -- Aktivitetsbeskrivelser Møtereferater Javadoc Kildekode Statusrapport Notat om endring 3

10 Innledning 1.2 Oppgavedefinisjon Evolusjonen mot 3 generasjons mobil nettverk har nå kommet så langt at enkelte leverandører har begynt å levere terminaler som støtter denne teknologien. Også utbyggere av nett i Norge er klare til å støtte tjenestene i de tettest befolkede stedene. Vi ser der derfor svært interessant i være i forkant av utviklingen ved å utvikle en applikasjon som ikke vil være mulig å kjøre på dagens nett (GSM m/gprs), fordi det ikke er båndbredde nok. Det vil gi oss som studenter verdifull kompetanse med tanke på ny teknologi, samtidig vil vår industripartner om vi lykkes kunne ha en applikasjon for demonstrasjonsformål Prosjektmål Formålet med prosjektet er å utvikle en applikasjon for å demonstrere mulighetene som finnes i 3. generasjon mobilnettverk Resultatmål, applikasjon Prosjektet skal utvikle en applikasjon som utnytter de fordelene som ligger i ny teknologi i 3.generasjons mobilnettverk Resultatmål, industripartner Prosjektet skal gi vår(e) industripartner(e) en applikasjon som kan brukes til demonstrasjonsformål i forbindelse med lansering av UMTS-nettverket Resultatmål, student Prosjektet skal gjøre oss studenter kjent med den nye teknologien som benyttes i det vi som samlebetegnelse kaller for det trådløse internett, samt gjøres oss i stand til å utvikle applikasjoner for dette formatet Omfang og avgrensing Omfanget av oppgaven er definert til å utvikle en klient - tjener applikasjon, hvor klientdelen utvikles slik at det er mulig å se live video på telefonen. Utfordringen ligger i å tilpasse applikasjon til en trådløs verden, hvor det utnyttes komprimeringsteknikker for å ta så liten båndbredde som mulig, samt kunne håndtere endring i overføringskapasitet. Utvikling av applikasjoner basert på så fersk teknologi medfører en forholdsvis høy risiko Scenario Scenarioet som ligger til grunn er muligheten for å kunne se travløp direkte på mobiltelefonen. Utgangspunktet er at man har spilt på Rikstoto, og deretter ønsker den spenningen det er å se utfallet av travløpene i tilnærmet sanntid. Videre kan det være aktuelt og se løpene i reprise, det vil si at man velger hvilket løp man ønsker å se. 4

11 Innledning Figur 1: Tenkt scenario Designbeskrankninger Rikstoto tilbyr allerede i dag en løsning for live sendinger over internett. Prosjektet må ta hensyn til de tekniske løsningene som er valgt for dette. I den grad det oppstår konflikt med allerede valgt løsninger og mulige løsninger for mobile klienter, må det foretas avveininger og komme med anbefalinger Ressurser og rammer Industripartner Kunde og mottaker av resultatet fra prosjektet er Telenor mobils realiseringsprosjekt på Fornebu. Kontaktperson for oss er Content Manager i Mobile Commerce, Lina Sjølie. Mye av utviklingen og testingen vil foregå ved Telenor mobils tekniske senter på Lillehammer. Det er opp til Telenor Mobil om de ønsker å involvere andre interessenter Rammer Prosjektet skal gjennomføres innenfor de rammer som er gitt for hovedpros jektarbeidet ved HiG, dvs en forventet belastning pr student tilsvarende 20 studiepoeng. Omregnet i timer for et semester skulle det utgjøre om lag 400 tv pr student. For 3 studenter gir det totalt 1200tv, omregnet med en timepris lik 800kr, er vi på et lønnsbudsjett lik kroner. 5

12 Innledning Tidsfrister Tabell 1: Tidsfrister. Aktivitet Tidsfrist Innlevering av endelig kort prosjektbeskrivelse inkl. opprettelse av prosjektets webside Innlevering av forprosjekt Signering av kontrakt Rapportleveranse kl 1200 Levering av laminert plakat kl 1400 Presentasjon Målgruppe for rapporten Denne rapporten er i helhet skrevet med tanke på god og enkel dokumentasjon ovenfor skolens sensorer for hovedprosjektet, veileder, prosjektets eier Telenor Mobil, og ikke minst som et oppslagsverk for oss i prosjektgruppen i forbindelse med utvikling av applikasjoner for mobile plattformer ved et senere tidspunkt. 1.4 Prosjektorganisering Ansvarsforhold Ansvar for fremdriften er tillagt prosjektleder, dette innebærer innkalling til fremdriftsmøter, statusmøter og oppfølging av planlagt fremdrift. Avvik og justerte planer fremlegges prosjekteier, samt veileder. 6

13 Innledning Roller og bemanning Prosjekt gjennomføres av studentene Tabell 2: Intern prosjektorganisering Navn Rolle Mailadresse Kjell Gunnar Prosjektleder Apalvik Teodor Helgesen Systemutvikler Tommy Egeberg Systemutvikler Prosjektet veiledes av Høgskolelektor Frode Haug Prosjekteier er Telenor Mobil, representert ved Lina Sjølie 1.5 Arbeidsform Prosjektet har prøvd å finne en arbeidsform tilpasset prosjektets karakteristikk. Ledende elementer har vært Faseinndelinger Aktivitetsbeskrivelser Ukentlige fremdriftsmøter Risikoanalyse Prosjektet har blitt kjørt med relativ høy risiko med tanke på å ta i bruk umoden teknologi, og risikohåndtering med gode indikatorer og tilhørende tiltak har vært styrende teknikker. For mer detaljert informasjon om gjennomføringen vises til kapitel Redefinering av oppgaven Bakgrunn Hovedprosjektets oppgavedefinisjon ble i utgangspunktet spesifisert av prosjektgruppen selv, med utgangspunkt i egne interesser og det voksende potesialet for mobile applikasjoner. Selve kjernen i oppgaven var ønske om å ta i bruk videostreaming over mobilnettverket. Det tenkte scenariet tok for seg nedlasting og visning av forfilmer tilhørende et kinoprogram Endringer Etter nærmere vurderinger og etter ønske fra prosjekteier Telenor Mobil ble vi 15.februar enige om å redefinere oppgaven til å utvikle en demonstrasjonsklient som er i stand til å vise 7

14 Innledning Norsk Rikstoto sine travløp direkte på mobiltelefonen. For detaljer vises til vedlegg A Notat om endring. 1.7 Terminologiliste Terminologiliste tar i stor grad for seg de mest vanlige forkortelsene innen mobilkommunikasjonsområdet. De blir forklart eller satt inn i en sammenheng i kapitelene hvor de blir brukt. Tabell 3: Terminologiliste. 3G 3GPP ALCAP AMPS API Application Manager CDMA CLDC 3 Generasjons mobil nett (I Norge kalles dette nettet UMTS) 3rd Generation Partnership Programme Access Link Control Application Protocol Advanced Mobile Phone System (1G kom i starten av 1980) Application Programming Interface Applikasjon som tar seg av verktøy og andre program som er tilgjengelig på mobiltelefonen Code Division Multiple Access (CDMA works by converting speech into digital information, which is then transmitted as a radio signal over a wireless network) Connected Limited Device Configuration EDGE ETSI GPRS Enhanced Data rates for Global Evolution European Telecommunications Standards Institute General Packet Radio Service GSM Global System for Mobile Communications (2G - kom i slutten av 1980) HSCSD High Speed Circuit Switched Data IDE Integrated Development Environment IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IMSI International Mobile Subscriber Identity ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector J2EE Java 2 Enterprise Edition J2ME Java 2 Mobile Edition J2SE Java 2 Standard Edition JAD Java Application Descriptor JAR Java Archive JSR Java Specification Requests JVM Java Virtual Machine KVM Kilobyte Virtual Machine MCM Mobile Control Media MIDLet Applikasjon som kjøres på en mobiltelefon 8

15 Innledning MIDP MMAPI NMT OS OTA PDA RAB RACH RNC RNS RNTI RRC RTSP RTCP RTP SCCP SGSN SSID TDD UE UMTS USIM UTRAN VDO VLR WCDMA Mobile Information Device Profile Mobile Media Application Programming Profile Nordic Mobil Telephony (1G kom i starten av 1980) Operating System Over-The-Air Personal Digital Assistants Radio Access Bearer Random Access Channel Radio Network Controller Radio Network Subsystem Radio Network Temporary Identity Radio Resource Control Real-time Streaming Protocol Real-time Transport Control Protocol Real Time Protocol Signaling Connection Control Part Serving GPRS Support Node Service Set Identifier Time Division Duplex User Equipment Universal Mobile Telephone System Universal Subscriber Identity Module UMTS Terrestrial Radio Access Network Video On Demand (sanntids multimedia) Visiting Location Register Wideband Code Division Multiple Access 9

16 Kravspesifikasjon Virksomhetsbeskrivelse Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Use case modell Testkrav 2 Kravspesifikasjon Dette kapitelet omhandler de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene til systemet. Vi har også valgt å beskrive testkravene til systemet i dette kapitelet. Disse kravene skal sjekke at vi både har utviklet de riktige tingene (validering) og tingene riktig (verifisering). 10

17 Kravspesifikasjon 2.1 Innledning Vi har i prosjektets gjennomføringsplan beskrevet litt om krav til kvalitet og hvordan vi skal oppnå dette. I forbindelse med kravstilling dreier dette seg om å uttrykke brukernes behov og forventinger som tekstlige uttrykk. Vi har derfor i denne fasen laget en prosa beskrivelse som utgangspunkt for å avlede funksjonelle krav. De funksjonelle kravene består av en use-case modell som viser ønsket funksjonalitet, samt tilhørende tekstlige uttrykk. En use-case modell har den fordel at den er lett å kommunisere med bruker, mens de tilhørende uttrykkene er mer presise (og fjerner rom for tolking) 2.2 Virksomhetsbeskrivelse Rikstoto applikasjonen skal gi en bruker mulighet til å se live travløp på sin mobiltelefon. Disse løpene kan man få tilgang til ved å benytte seg av en link til aktuell streaming server. Video streamen skal da vises i mobilens innebygde videospiller. Det skal også være mulig å komme seg til mobilhandel sin wap side ved hjelp av en link. Java3g sin wap side skal også kunne besøkes på tilsvarende måte. Sidene vil bli vist i innebygd wap browser. Når programmet starter opp skal det hentes løpsinformasjon fra server, som forteller bruker om de nærmeste travløpene. Informasjonen om kommende løp skal scrolle over skjermen. Fra denne serveren skal det også være mulig å hente ut informasjon om aktuelt løp som på gitt tidspunkt vises. Applikasjonen skal også inneholde en informasjonsside, med opplysninger om produktet. 2.3 Kravene Vi har valgt å kategorisere kravene i to hovedkategorier, funksjonelle krav og ikke-funksjonelle krav. De funksjonelle kravene er krav som stilles til funksjonaliteten til applikasjonen. De ikke-funksjonelle er mer av typen look-and-feel, og livssyklusaspekter. 11

18 Kravspesifikasjon Use case modell Figur 2: Use case modell Funksjonelle krav Bruker skal kunne se direkte sendte travløp på telefonen. Bruker skal kunne besøke Mobilhandel sin wap side. Bruker skal kunne besøke java3g sin wap side. Bruker skal ha tilgang til en informasjonsside. Bruker skal ha tilgang til løpsinformasjon. Bruker skal ha tilgang til informasjon om kommende løp Ikke-funksjonelle krav De ikke-funksjonelle kravene følger ISO/IEC 9126, og kategoriseres deretter Pålitelighet Applikasjonen skal fungere til dets formål, nemlig som en demo/test applikasjon. Påliteligheten stilles det derfor ikke så høye krav til i denne versjonen av applikasjonen. 12

19 Kravspesifikasjon Brukervennlighet Bruker skal holdes orientert om operasjoner som tar lang tid (mer enn 4 sekunder). Video kvalitet skal være så bra at du ser hva som skjer (kunne se hestenes nummer). Lydkvalitet skal være så bra at du hører hva som blir sagt Vedlikeholdbarhet Det skal være mulig å endre applikasjonens funksjonalitet Utvidbarhet Det skal være mulig å utvide applikasjon med ny funksjonalitet Portabilitet Det skal være mulig å laste ned og kjøre applikasjonen på alle mobiltelefoner som har implementert JAVA MIDP 2. Programmet skal ikke være av en slik størrelse at det får plass på nyere telefoner (pr mai 2004 er det mindre enn 100 kb i strørrelse) Intuitivitet Menyene skal være utformet på en slik måte at applikasjon oppfattes intuitiv av bruker Designbeskrankninger Løpsinformasjon skal hentes fra en sentral server. 13

20 Analyse Javaklienter for mobiltelefoner Streaming funksjonalitet 3.generasjon mobilnettverk Serverarkitektur 3 Analyse Analyse. I dette kapitelet går vi grundig inn på tilgjengelig teknologi som grunnlag for å gjøre gode designvalg. Det er utarbeidet beskrivelser som omhandler streaming, javaprogrammering mot mobiltelefoner og en analyse og anbefaling av valg av streamingserver. Dette kapitelet beskriver også valg av utviklingsverktøy. 14

21 Analyse 3.1 Streaming Innledning Gjennom streaming kan man gjøre audio, video og annen multimedia tilgjengelig over internett, uten å måtte laste ned store filer før man kan se eller høre dem. Teknologien gjør det altså mulig å oppleve innholdet samtidig som man laster det ned. Filene blir heller ikke lagret på harddisken i mottakerens maskin, og dette gjør at størrelsen på filene ikke blir noe problem. Streaming teknologien gjør det f.eks. mulig for radio og TVkanaler (multimedia streaming) å sende "live" på internett Protokoller for streaming RTSP (Real Time Streaming Protocol) Denne brukes for streaming på mobile klienter MMS (Microsoft Media Server protocol) Typer streaming Video on Demand (VoD) Video on Demand, dvs. video på forespørsel. Teknologi som gjør det mulig (normalt mot betaling) å se for eksempel TV programmer, filmer eller nyheter på det tidspunkt som passer best for brukeren. VoD forutsetter at hver bruker av tjenesten har sin egen kanal, der han bestemmer når og hva som skal vises. I vårt tilfelle er det snakk om studentproduksjoner, når du vil, hvor du vil så lenge du har bredbånd! Live streaming Her trenger man en egen server som encoder live sendingen. Det som encodes her, sendes så direkte til mediaserveren Live to tape Her encoder man hele sendingen, sender den til serveren også vises denne sendingen som live-streaming Near Video On Demand Near Video On Demand er for eksempel når et TV selskap sender samme program flere ganger i løpet av en kveld og som starter med korte intervaller, f.eks. hver 10. minutt. 15

22 Analyse Distribusjonsmetoder Unicast Først har vi unicast, også kalt en til en kommunikasjon. Unicast betyr at avsender av data sender data til en og en datamaskin. I unicast er det serveren som bestemmer hvor dataene skal sendes. Unicast er en sikker måte å overføre video på, men stiller store krav til maskinkraft og god båndbredde ut fra videoserveren. Her er det brukeren som spør etter videoen og får den dermed tilsendt Multicast Multicast, eller en til mange, er den andre metoden. I multicast er det mottagerne av videodata som bestemmer om de ønsker dataene eller ikke. Serveren sender data til en av flere spesielle adresser beregnet på multicast. Mottageren bestemmer så om de ønsker å motta data på denne adressen. Man sier at serveren pusher data ut, og at brukerne kan koble seg på. Multicast krever ikke stor båndbredde ut fra server, og passer godt for live-arrangementer Streaming Målet med streaming av video er å omgå begrensningene ved world wide webs primære virkemåte. Ved å dele videoinformasjonen opp i små pakker, kan klienten mates med informasjon mens han ser på uten å måtte vente på at hele filen skal lastes ned. Det blir dermed en mer kontinuerlig forbindelse. På samme måte som med TV og radio, mottar man bilder og lyd rett før man ser eller hører dem. Når nedlastingen er fordelt ut over tiden man ser videoklippet, blir størrelsen av mindre betydning. Men fortsatt er størrelse et problem. Sannheten er at den rå filstørrelsen for digital video er kjempestor. For å få den ned til en størrelse som fungerer for brukere med begrenset båndbredde, må kompresjon brukes Alltid et kompromiss Problemet med distribusjon via web er at man må ta hensyn til begrenset båndbredde ut til kunden. For å gjøre det mulig å streame en videofil, må denne komprimeres ganske mye, slik at datamengden kan sendes ut til kunden i tilfredstillende hastighet. 16

23 Analyse Kompresjon Kompresjon forkaster den minst viktige informasjonen noe som lager arkivstørrelsen meget mindre, men degraderer også bildet og lyden. Kompresjonen pakker sammen datamengden og klientens maskin må dermed pakke det opp før videoen presenteres. Arbeid med streaming av video handler dermed om kompromisser. Hvor mye informasjon kan man forkaste og enda kunne streame tilfredstillende til klienten? Hvem gjør den beste jobben med å forkaste data og samtidig vedlikeholde integriteten av videoklippet? Hvordan kan komprimere bedre? Hva med kvalitet? Produsenter av media, spesielt de med TV-bakgrunn, kritiserer ofte kvaliteten til streamet video. Problemet med små, uskarpe, blokkete videostrømmer blir heldigvis lettere å løse etterhvert som flere og flere får bredbånd, og man får bedre og bedre verktøy til å komprimere og streame videoen med. Mens den viktigste fordelen med distribusjon over internett før var tilgjengeligheten kan man nå også få god kvalitet! Videoformater Innledning En av faktorene som har tvunget frem forbedring i teknologien er konkurranse. Ulempen med dette er at man har ingen felles gjeldende standard. Det finnes en skog av forskjellige formater som alle har sine styrker og svakheter. Det finnes noen frie formater som er gratis å bruke, mens de beste ofte koster penger. Videoformatet er en definert standard som sikrer at videoen er kompatibel både for sender og mottaker. Noen digitale videoformater man ofte kommer over på internett: Video for Windows (AVI), Windows Media (WMV), Quicktime (MOV), MPEG-1, MPEG-2 og RealMedia. Hver av disse kan ofte være komprimert etter forskjellige metoder, som kalles codec er Codec Kompresjonsmetode. Codec er en sammentrekning av code og decode. Det dekker fremgangsmåten, eller de algoritmene, som brukes til å formatere video/audio, når det skal komprimeres, og senere dekodes for visning. Eksempel på codecer er DivX(AVI), Cinepak, Sorenson og Indeo Video. 17

24 Analyse Windows Media Windows Media er Microsofts eget mediaformat som stort sett virker på samme måte som Realformatet. Siste verson er Windows Media 9, som er meget bra. Vi benytter oss i hovedsak av WM9, som gir et veldig godt forhold mellom kvalitet og båndbredde. Windows Media spilles støttes av mange avspillerprogram, med Windows Media Player i første rekke. Spilleren oppdaterer seg selv når nye formater og codecer møtes RealAudio og RealVideo Et RealAudio eller RealVideo clip er en datafil eller "live" overføring av en sending som blir enkodet (og kraftig komprimert) for å levere lyd og bilde over begrenset båndbredde ved hjelp av RealPlayer-formatet. For å se Real-media må du hente ned og installere en Real Player plug-in. En gratis-versjon av denne kan lastes ned på websiden MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 MPEG (Moving Picture Experts Group) består av syv forskjellige forskningsmiljøer i verden, som sammen jobber med utvikling av de forskjellige MPEG-formatene. Av de tre nevnte, mest vanlige MPEG-formatene, er det kun MPEG-4 som håndterer streaming av media over internett Quicktime Quicktime er Apples mediaformat. Det brukes ofte til video som skal lastes ned før den spilles, men kan også streame Streamingserver Innledning En streamingserver er et stykke programvare som har som oppgave å levere streaminginnhold på forespørsel fra klienter, det vil si brukere. Serveren forstår en streamingprotokoll, det vil si det språket som benyttes mellom klient og server ved overføring av innhold. Serveren settes opp til å lytte etter forespørsler på en bestemt IP port. En forespørsel vil innholde blant annet url til forespurt innhold, foretrukket transmisjonsrate og avspillingsmetode. En spesiell avspillingsmetode er spoling, der kun et mindre antall bilder oversendes. 18

25 Analyse De mest populære streamingserverne på markedet RealSystem Server fra RealNetworks Denne serveren benytter RTSP (Real Time Streaming Protocol) som er en IEFT standard. RealSystem server er markedsledende i verden Microsoft Media Server Denne serveren benytter MMS (Microsoft Media Server protocol) som er et proprietært Microsoft produkt. Serveren er inkludert i Windows 2000 server Quicktime Streaming Server fra Apple Denne serveren støtter RTSP og RTP(Real Time Protocol) men finnes kun for Mac Darwin Streaming Server Darwin Streaming Server er en open source server fra Apple som støtter RTSP og RTP protokollene og som er tilgjengelig på en rekke plattformer. 3.2 Java-applikasjoner for mobiltelefon Utvikling av applikasjoner til mobiltelefoner og andre bærbare enheter medfører begrensninger på en rekke områder. Man har blant annet mindre display, mindre minne og annet tastatur enn hva vi er vant med på en PC. Dette fører dermed til at vi blir plassert i en såkalt sandkasse med klare rammer rundt oss. Hva som kan og ikke kan gjøres, og kan sees i sammenheng med applets, og deres begrensninger når de kjøres i forbindelse med visning av en webside (lesing og skriving til disk). Vi har for eksempel ikke muligheten for museinteraksjon på en mobiltelefon. Java er språket vi valgte å bruke i vår utvikling. Dette på grunnlag av at Java er et språk som er laget med tanke på å kunne kjøres på mange ulike plattformer, og det faktum at dagens mobiltelefoner ofte støtter dette språket. Siden det er håndholdte enheter det er snakk om, er det suns J2ME (Micro Edition) vi benytter oss av. Dette er en versjon av Java, som kun har et utvalg av de klassene J2SE (Standard Edition) inneholder. Spesielt er klasser fra J2SE som har med GUI å gjøre fjernet. Ikke lett å plassere for eksempel store toolbarer på en telefon skjerm. 19

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller

Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Utvikling i henhold til V-modellen av en nettbasert MP3-spiller Olav Magne Fiane-Mo Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Mai 2009 Hovedveileder: Geir Mathisen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG.

DNA Proffnett integrasjon. Ta back up av din mobiltelefon. Nytt fra CeBIT. Videokonferanse over 3G NR. 1 2006 15. ÅRG. NR. 1 2006 15. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger DNA Proffnett integrasjon Ta back up av din mobiltelefon Nytt fra CeBIT Videokonferanse over 3G BRUMs samarbeidspartnere

Detaljer

System for nær sanntid ruteovervåkning

System for nær sanntid ruteovervåkning System for nær sanntid ruteovervåkning Fredrik Larsen Master i elektronikk Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Bjørn B. Larsen, IET Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag 1. Mobilitet (20%) 1.1 Definisjoner Definer følgende begreper (bruk en eller to setninger for hver) SVAR fra kompendium side 57 og

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer