APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES"

Transkript

1 HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai 2004

2 SAMMENDRAG AV HOVEDPROSJEKT Tittel: Applikasjonsutvikling for 3.generasjons mobiltelefoner Nr. : 1 Application development for 3.generation mobile phones Dato : Deltaker(e): Veileder(e): Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Frode Haug Oppdragsgiver: Telenor Mobil Kontaktperson: Lina Sjølie Content Manager Mobile Commerce Telenor Mobil Stikkord (4 stk) Antall sider:185 Antall bilag:7 Tilgjengelighet (åpen/konfidensiell): åpen Kort beskrivelse av hovedprosjektet: Evolusjonen mot 3 generasjons mobil nettverk har nå kommet så langt at enkelte leverandører har begynt å levere terminaler som støtter denne teknologien. Også utbyggere av nett i Norge er klare til å støtte tjenestene i de tettest befolkede stedene. En lansering av dette nettet vil sannsysnligvis skje i Norge innen 12 måneder. Prosjektet ville utnytte dette mulighetsrommet til å utvikle en tjeneste som ikke vil være mulig å kjøre på dagens nett (GSM m/gprs), med akseptabel kvalitet, fordi det ikke er båndbredde nok. Hensikten var å gi vår industripartner, Telenor Mobil, en applikasjon for demonstrasjonsformål. For oss studenter har dette gitt oss verdifull kompetanse med tanke på ny teknologi, innen et område som definitivt vil ta av om kort tid. Prosjektet har slitt med liten implementeringsvillighet av ny teknologi i eksisterende terminaler, og har derfor måttet utvikle 2 løsninger, en som fungerer i dag, hvor man måtte benytte seg av noen midlertidige løsninger og en for fremtiden, hvor det hele er bedre integrert og med større grad av brukervennlighet. Prosjektet har vært krevende, men særdeles lærerikt og kompetansehevende

3 Forord Det er ikke min feil at teknologien ikke fungerer. Den kan kanskje virke en gang i fremtiden, men jeg har gjort mitt beste Sitat Robert Keith - administrerende direktør - Opticom Lillehammer, mai 2004 Kjell Gunnar Apalvik Teodor Helgesen Tommy Egeberg

4 Innhold 1 Innledning Rapportens organisering Oppgavedefinisjon Prosjektmål Resultatmål, applikasjon Resultatmål, industripartner Resultatmål, student Omfang og avgrensing Ressurser og rammer Målgruppe for rapporten Prosjektorganisering Ansvarsforhold Roller og bemanning Arbeidsform Redefinering av oppgaven Bakgrunn Endringer Terminologiliste 8 2 Kravspesifikasjon Innledning Virksomhetsbeskrivelse Kravene Use case modell Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Designbeskrankninger 13 3 Analyse Streaming Innledning Protokoller for streaming Typer streaming Distribusjonsmetoder Streaming Alltid et kompromiss Kompresjon Videoformater Streamingserver Innledning De mest populære streamingserverne på markedet Java-applikasjoner for mobiltelefon CLDC KVM MIDP MMAPI MIDlet MIDleters Livssyklus MIDlet suites Sun ONE Studio 5, Mobile Edition Design Innledning 31

5 4.2 Bakgrunn MMAPI Grunnleggende konsept: Protokoll- og innholdshåndtering API Detaljer Vår første multimediaspiller Veien videre Hva har vi lært så langt Protokollhåndtering Den alternative løsning Analyse valg av streamingarkitektur Hensikt Analysens oppbygging Analysen bygger på Grunnlag Vurderinger Konklusjon Serverløsning De to løsningene Løsning 1, egenutviklet spiller i java3g Løsning 2, bruk av spiller på telefon 51 5 Implementering og drift Oppsett av webserver for å takle Java Application Descriptor(jad), Java Archive(jar) og Wireless Markup Language (wml) filer Oppsett av wml fil Oppsett av side for å hente ticket fra database og til applikasjonen Darwin Streaming Server (DSS) Helix Universal Server (HUS) 58 6 Test og kvalitetssikring Problemer med java-støtte i telefonene Løsning grunnet manglende java støtte Test av krav Testresultater Testing av applikasjoner for mobile terminaler Emulatorene Test for valg av mulige terminaler Funksjonelle tester Andre type tester Test av brukervennlighet/gui Test av pålitelighet Test av utvidbarhet Portabilitet flere typer telefoner 67 7 Diskusjon av resultat Kjente begrensninger Flere forsøk Forskjellige portaler Mye fram og tilbake Mer brukervennlig 70 8 Konklusjon Kompetansehevende og lærerikt 72

6 8.2 Mange utfordringer 72 9 Litteraturliste Bøker og manualer Internettressurser Prosjektets gjennomføringsplan Planlegging, oppfølging og rapportering Modell for systemutvikling Unified Process IEEE Gjennomføringsplan for prosjektet Prosjektgjennomføring Konkretisering av faser og iterasjoner Krav til statusmøter og beslutningspunkt Organisering av kvalitetssikring Risikohåndtering Test og verifikasjon Prosjektnett Bruk av nettstedet Drift av nettstedet Fremdriftsplan Oppdatering av gjennomføringsplan Prosjektets tidsplaner Oppsummering av tidsbruk Vurdering av gjennomføringen Prosessen Redefinering av oppgaven Kravanalyse Bruk av Netoffice Bruk av aktivitetsbeskrivelser Faseinndeling og fremdriftsplan Risikoanalysene Prosjektgruppen Samarbeidspartnere Vedlegg 96

7 Innledning Rapportens organisering Oppgavedefinisjon Målgrupper Prosjektgruppen Arbeidsform Redefinering av oppgaven Terminologiliste 1 Innledning Dette kapitelet er innledningen til rapporten. Her finner du beskrivelse av hvordan rapporten er organisert, og sammenhengen mellom de ulike kapitlene. Videre følger en fullstendig beskrivelse av oppgaven. Det er verdt å merke seg at oppgaven ble redefinert medio februar. Kapitelet omfatter også rapportens målgruppe, en presentasjon av prosjektets medarbeider, samt en kort beskrivelse av prosjektets arbeidsform. 1

8 Innledning 1.1 Rapportens organisering Rapporten består av 3 hoveddeler, som igjen er delt inn i kapitler -- Del 1 omfatter teknologibeskrivelser og prosjektresultater -- Kapitel 1 Innledning. Inneholder en detaljert beskrivelse av oppgavens innhold og omfang. I slutten av kapitelet er det tatt med en beskrivelse av hvordan prosjektet etter ønske fra oppdragsgiver redefinerte oppgaven. Kapitel 2 Kravspesifikasjon. Beskrivelse av de operasjonelle og funksjonelle kravene til systemet. Her spesifiseres hva systemet skal være i stand til å utføre. Kapitel 3 Analyse. I dette kapitelet går vi grundig inn på tilgjengelig teknologi som grunnlag for å gjøre gode designvalg. Det er utarbeidet beskrivelser som omhandler streaming, 3.generasjons mobiltelefonnettverk, javaprogrammering mot mobiltelefoner og en analyse og anbefaling av valg av streamingserver. Dette kapitelet beskriver også valg av utviklingsverktøy. Kapitel 4 Design. Kapitelet omhandler hvordan prosjektet ser for seg å løse kravene til systemet. Grunnet manglende implementering av standarder i dagens telefoner har prosjektet jobbet med 2 løsninger, en som vil fungere på dagens tilgjengelige håndsett og en for fremtiden. Kapitel 5 Implementering. Kapitelet omhandler oppsett av streamingservere, oppsett av wapsider/jspsider, spesielle ting for webserver i forbindelse med bruk av JAR/JAD filer, nedlasting, installasjon og bruk av Rikstoto-MIDlet. Kapitel 6 Testing. Kapitelet innleder med en beskrivelse av hvordan det er hensiktsmessig å teste applikasjoner for bruk over mobilnett. Videre spesifiseres de enkelte testene vi har gjennomført, og resultatene fra dem. Kapitel 7 Diskusjon, prosjektresultater. Kapitelet handler om valgene vi har gjort for å få til en løsning som fungerer, med tanke på manglende støtte i terminaler og nettverk. Alternative løsninger. Kapitel 8 Konklusjon, prosjektresultater. Kapitel 9 Litteraturliste, innholder både referanser til bøker og nettressurser. 2

9 Innledning -- Del 2 tar for seg prosjektgjennomføringen -- Kapitel 10 - Prosjektets gjennomføringsplan, man her er en revidert utgave av prosjektets gjennomføringsplan Kapitel 11 - Prosjektets tidsplaner, oversikt over planlagt og virkelig tidsforløp. Ganntdiagrammer Kapitel 12 - Oppsummering av tidsbruk, kategorisert og oppsummert månedsvis. Grafisk fremstilling som viser hvor stor del av tiden som er benyttet til de enkelte deler Kapitel 13 - Vurdering av gjennomføringen -- Del 3 inneholder utdypinger og vedlegg -- Aktivitetsbeskrivelser Møtereferater Javadoc Kildekode Statusrapport Notat om endring 3

10 Innledning 1.2 Oppgavedefinisjon Evolusjonen mot 3 generasjons mobil nettverk har nå kommet så langt at enkelte leverandører har begynt å levere terminaler som støtter denne teknologien. Også utbyggere av nett i Norge er klare til å støtte tjenestene i de tettest befolkede stedene. Vi ser der derfor svært interessant i være i forkant av utviklingen ved å utvikle en applikasjon som ikke vil være mulig å kjøre på dagens nett (GSM m/gprs), fordi det ikke er båndbredde nok. Det vil gi oss som studenter verdifull kompetanse med tanke på ny teknologi, samtidig vil vår industripartner om vi lykkes kunne ha en applikasjon for demonstrasjonsformål Prosjektmål Formålet med prosjektet er å utvikle en applikasjon for å demonstrere mulighetene som finnes i 3. generasjon mobilnettverk Resultatmål, applikasjon Prosjektet skal utvikle en applikasjon som utnytter de fordelene som ligger i ny teknologi i 3.generasjons mobilnettverk Resultatmål, industripartner Prosjektet skal gi vår(e) industripartner(e) en applikasjon som kan brukes til demonstrasjonsformål i forbindelse med lansering av UMTS-nettverket Resultatmål, student Prosjektet skal gjøre oss studenter kjent med den nye teknologien som benyttes i det vi som samlebetegnelse kaller for det trådløse internett, samt gjøres oss i stand til å utvikle applikasjoner for dette formatet Omfang og avgrensing Omfanget av oppgaven er definert til å utvikle en klient - tjener applikasjon, hvor klientdelen utvikles slik at det er mulig å se live video på telefonen. Utfordringen ligger i å tilpasse applikasjon til en trådløs verden, hvor det utnyttes komprimeringsteknikker for å ta så liten båndbredde som mulig, samt kunne håndtere endring i overføringskapasitet. Utvikling av applikasjoner basert på så fersk teknologi medfører en forholdsvis høy risiko Scenario Scenarioet som ligger til grunn er muligheten for å kunne se travløp direkte på mobiltelefonen. Utgangspunktet er at man har spilt på Rikstoto, og deretter ønsker den spenningen det er å se utfallet av travløpene i tilnærmet sanntid. Videre kan det være aktuelt og se løpene i reprise, det vil si at man velger hvilket løp man ønsker å se. 4

11 Innledning Figur 1: Tenkt scenario Designbeskrankninger Rikstoto tilbyr allerede i dag en løsning for live sendinger over internett. Prosjektet må ta hensyn til de tekniske løsningene som er valgt for dette. I den grad det oppstår konflikt med allerede valgt løsninger og mulige løsninger for mobile klienter, må det foretas avveininger og komme med anbefalinger Ressurser og rammer Industripartner Kunde og mottaker av resultatet fra prosjektet er Telenor mobils realiseringsprosjekt på Fornebu. Kontaktperson for oss er Content Manager i Mobile Commerce, Lina Sjølie. Mye av utviklingen og testingen vil foregå ved Telenor mobils tekniske senter på Lillehammer. Det er opp til Telenor Mobil om de ønsker å involvere andre interessenter Rammer Prosjektet skal gjennomføres innenfor de rammer som er gitt for hovedpros jektarbeidet ved HiG, dvs en forventet belastning pr student tilsvarende 20 studiepoeng. Omregnet i timer for et semester skulle det utgjøre om lag 400 tv pr student. For 3 studenter gir det totalt 1200tv, omregnet med en timepris lik 800kr, er vi på et lønnsbudsjett lik kroner. 5

12 Innledning Tidsfrister Tabell 1: Tidsfrister. Aktivitet Tidsfrist Innlevering av endelig kort prosjektbeskrivelse inkl. opprettelse av prosjektets webside Innlevering av forprosjekt Signering av kontrakt Rapportleveranse kl 1200 Levering av laminert plakat kl 1400 Presentasjon Målgruppe for rapporten Denne rapporten er i helhet skrevet med tanke på god og enkel dokumentasjon ovenfor skolens sensorer for hovedprosjektet, veileder, prosjektets eier Telenor Mobil, og ikke minst som et oppslagsverk for oss i prosjektgruppen i forbindelse med utvikling av applikasjoner for mobile plattformer ved et senere tidspunkt. 1.4 Prosjektorganisering Ansvarsforhold Ansvar for fremdriften er tillagt prosjektleder, dette innebærer innkalling til fremdriftsmøter, statusmøter og oppfølging av planlagt fremdrift. Avvik og justerte planer fremlegges prosjekteier, samt veileder. 6

13 Innledning Roller og bemanning Prosjekt gjennomføres av studentene Tabell 2: Intern prosjektorganisering Navn Rolle Mailadresse Kjell Gunnar Prosjektleder Apalvik Teodor Helgesen Systemutvikler Tommy Egeberg Systemutvikler Prosjektet veiledes av Høgskolelektor Frode Haug Prosjekteier er Telenor Mobil, representert ved Lina Sjølie 1.5 Arbeidsform Prosjektet har prøvd å finne en arbeidsform tilpasset prosjektets karakteristikk. Ledende elementer har vært Faseinndelinger Aktivitetsbeskrivelser Ukentlige fremdriftsmøter Risikoanalyse Prosjektet har blitt kjørt med relativ høy risiko med tanke på å ta i bruk umoden teknologi, og risikohåndtering med gode indikatorer og tilhørende tiltak har vært styrende teknikker. For mer detaljert informasjon om gjennomføringen vises til kapitel Redefinering av oppgaven Bakgrunn Hovedprosjektets oppgavedefinisjon ble i utgangspunktet spesifisert av prosjektgruppen selv, med utgangspunkt i egne interesser og det voksende potesialet for mobile applikasjoner. Selve kjernen i oppgaven var ønske om å ta i bruk videostreaming over mobilnettverket. Det tenkte scenariet tok for seg nedlasting og visning av forfilmer tilhørende et kinoprogram Endringer Etter nærmere vurderinger og etter ønske fra prosjekteier Telenor Mobil ble vi 15.februar enige om å redefinere oppgaven til å utvikle en demonstrasjonsklient som er i stand til å vise 7

14 Innledning Norsk Rikstoto sine travløp direkte på mobiltelefonen. For detaljer vises til vedlegg A Notat om endring. 1.7 Terminologiliste Terminologiliste tar i stor grad for seg de mest vanlige forkortelsene innen mobilkommunikasjonsområdet. De blir forklart eller satt inn i en sammenheng i kapitelene hvor de blir brukt. Tabell 3: Terminologiliste. 3G 3GPP ALCAP AMPS API Application Manager CDMA CLDC 3 Generasjons mobil nett (I Norge kalles dette nettet UMTS) 3rd Generation Partnership Programme Access Link Control Application Protocol Advanced Mobile Phone System (1G kom i starten av 1980) Application Programming Interface Applikasjon som tar seg av verktøy og andre program som er tilgjengelig på mobiltelefonen Code Division Multiple Access (CDMA works by converting speech into digital information, which is then transmitted as a radio signal over a wireless network) Connected Limited Device Configuration EDGE ETSI GPRS Enhanced Data rates for Global Evolution European Telecommunications Standards Institute General Packet Radio Service GSM Global System for Mobile Communications (2G - kom i slutten av 1980) HSCSD High Speed Circuit Switched Data IDE Integrated Development Environment IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IMSI International Mobile Subscriber Identity ITU-T International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector J2EE Java 2 Enterprise Edition J2ME Java 2 Mobile Edition J2SE Java 2 Standard Edition JAD Java Application Descriptor JAR Java Archive JSR Java Specification Requests JVM Java Virtual Machine KVM Kilobyte Virtual Machine MCM Mobile Control Media MIDLet Applikasjon som kjøres på en mobiltelefon 8

15 Innledning MIDP MMAPI NMT OS OTA PDA RAB RACH RNC RNS RNTI RRC RTSP RTCP RTP SCCP SGSN SSID TDD UE UMTS USIM UTRAN VDO VLR WCDMA Mobile Information Device Profile Mobile Media Application Programming Profile Nordic Mobil Telephony (1G kom i starten av 1980) Operating System Over-The-Air Personal Digital Assistants Radio Access Bearer Random Access Channel Radio Network Controller Radio Network Subsystem Radio Network Temporary Identity Radio Resource Control Real-time Streaming Protocol Real-time Transport Control Protocol Real Time Protocol Signaling Connection Control Part Serving GPRS Support Node Service Set Identifier Time Division Duplex User Equipment Universal Mobile Telephone System Universal Subscriber Identity Module UMTS Terrestrial Radio Access Network Video On Demand (sanntids multimedia) Visiting Location Register Wideband Code Division Multiple Access 9

16 Kravspesifikasjon Virksomhetsbeskrivelse Funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav Use case modell Testkrav 2 Kravspesifikasjon Dette kapitelet omhandler de funksjonelle og ikke-funksjonelle kravene til systemet. Vi har også valgt å beskrive testkravene til systemet i dette kapitelet. Disse kravene skal sjekke at vi både har utviklet de riktige tingene (validering) og tingene riktig (verifisering). 10

17 Kravspesifikasjon 2.1 Innledning Vi har i prosjektets gjennomføringsplan beskrevet litt om krav til kvalitet og hvordan vi skal oppnå dette. I forbindelse med kravstilling dreier dette seg om å uttrykke brukernes behov og forventinger som tekstlige uttrykk. Vi har derfor i denne fasen laget en prosa beskrivelse som utgangspunkt for å avlede funksjonelle krav. De funksjonelle kravene består av en use-case modell som viser ønsket funksjonalitet, samt tilhørende tekstlige uttrykk. En use-case modell har den fordel at den er lett å kommunisere med bruker, mens de tilhørende uttrykkene er mer presise (og fjerner rom for tolking) 2.2 Virksomhetsbeskrivelse Rikstoto applikasjonen skal gi en bruker mulighet til å se live travløp på sin mobiltelefon. Disse løpene kan man få tilgang til ved å benytte seg av en link til aktuell streaming server. Video streamen skal da vises i mobilens innebygde videospiller. Det skal også være mulig å komme seg til mobilhandel sin wap side ved hjelp av en link. Java3g sin wap side skal også kunne besøkes på tilsvarende måte. Sidene vil bli vist i innebygd wap browser. Når programmet starter opp skal det hentes løpsinformasjon fra server, som forteller bruker om de nærmeste travløpene. Informasjonen om kommende løp skal scrolle over skjermen. Fra denne serveren skal det også være mulig å hente ut informasjon om aktuelt løp som på gitt tidspunkt vises. Applikasjonen skal også inneholde en informasjonsside, med opplysninger om produktet. 2.3 Kravene Vi har valgt å kategorisere kravene i to hovedkategorier, funksjonelle krav og ikke-funksjonelle krav. De funksjonelle kravene er krav som stilles til funksjonaliteten til applikasjonen. De ikke-funksjonelle er mer av typen look-and-feel, og livssyklusaspekter. 11

18 Kravspesifikasjon Use case modell Figur 2: Use case modell Funksjonelle krav Bruker skal kunne se direkte sendte travløp på telefonen. Bruker skal kunne besøke Mobilhandel sin wap side. Bruker skal kunne besøke java3g sin wap side. Bruker skal ha tilgang til en informasjonsside. Bruker skal ha tilgang til løpsinformasjon. Bruker skal ha tilgang til informasjon om kommende løp Ikke-funksjonelle krav De ikke-funksjonelle kravene følger ISO/IEC 9126, og kategoriseres deretter Pålitelighet Applikasjonen skal fungere til dets formål, nemlig som en demo/test applikasjon. Påliteligheten stilles det derfor ikke så høye krav til i denne versjonen av applikasjonen. 12

19 Kravspesifikasjon Brukervennlighet Bruker skal holdes orientert om operasjoner som tar lang tid (mer enn 4 sekunder). Video kvalitet skal være så bra at du ser hva som skjer (kunne se hestenes nummer). Lydkvalitet skal være så bra at du hører hva som blir sagt Vedlikeholdbarhet Det skal være mulig å endre applikasjonens funksjonalitet Utvidbarhet Det skal være mulig å utvide applikasjon med ny funksjonalitet Portabilitet Det skal være mulig å laste ned og kjøre applikasjonen på alle mobiltelefoner som har implementert JAVA MIDP 2. Programmet skal ikke være av en slik størrelse at det får plass på nyere telefoner (pr mai 2004 er det mindre enn 100 kb i strørrelse) Intuitivitet Menyene skal være utformet på en slik måte at applikasjon oppfattes intuitiv av bruker Designbeskrankninger Løpsinformasjon skal hentes fra en sentral server. 13

20 Analyse Javaklienter for mobiltelefoner Streaming funksjonalitet 3.generasjon mobilnettverk Serverarkitektur 3 Analyse Analyse. I dette kapitelet går vi grundig inn på tilgjengelig teknologi som grunnlag for å gjøre gode designvalg. Det er utarbeidet beskrivelser som omhandler streaming, javaprogrammering mot mobiltelefoner og en analyse og anbefaling av valg av streamingserver. Dette kapitelet beskriver også valg av utviklingsverktøy. 14

21 Analyse 3.1 Streaming Innledning Gjennom streaming kan man gjøre audio, video og annen multimedia tilgjengelig over internett, uten å måtte laste ned store filer før man kan se eller høre dem. Teknologien gjør det altså mulig å oppleve innholdet samtidig som man laster det ned. Filene blir heller ikke lagret på harddisken i mottakerens maskin, og dette gjør at størrelsen på filene ikke blir noe problem. Streaming teknologien gjør det f.eks. mulig for radio og TVkanaler (multimedia streaming) å sende "live" på internett Protokoller for streaming RTSP (Real Time Streaming Protocol) Denne brukes for streaming på mobile klienter MMS (Microsoft Media Server protocol) Typer streaming Video on Demand (VoD) Video on Demand, dvs. video på forespørsel. Teknologi som gjør det mulig (normalt mot betaling) å se for eksempel TV programmer, filmer eller nyheter på det tidspunkt som passer best for brukeren. VoD forutsetter at hver bruker av tjenesten har sin egen kanal, der han bestemmer når og hva som skal vises. I vårt tilfelle er det snakk om studentproduksjoner, når du vil, hvor du vil så lenge du har bredbånd! Live streaming Her trenger man en egen server som encoder live sendingen. Det som encodes her, sendes så direkte til mediaserveren Live to tape Her encoder man hele sendingen, sender den til serveren også vises denne sendingen som live-streaming Near Video On Demand Near Video On Demand er for eksempel når et TV selskap sender samme program flere ganger i løpet av en kveld og som starter med korte intervaller, f.eks. hver 10. minutt. 15

22 Analyse Distribusjonsmetoder Unicast Først har vi unicast, også kalt en til en kommunikasjon. Unicast betyr at avsender av data sender data til en og en datamaskin. I unicast er det serveren som bestemmer hvor dataene skal sendes. Unicast er en sikker måte å overføre video på, men stiller store krav til maskinkraft og god båndbredde ut fra videoserveren. Her er det brukeren som spør etter videoen og får den dermed tilsendt Multicast Multicast, eller en til mange, er den andre metoden. I multicast er det mottagerne av videodata som bestemmer om de ønsker dataene eller ikke. Serveren sender data til en av flere spesielle adresser beregnet på multicast. Mottageren bestemmer så om de ønsker å motta data på denne adressen. Man sier at serveren pusher data ut, og at brukerne kan koble seg på. Multicast krever ikke stor båndbredde ut fra server, og passer godt for live-arrangementer Streaming Målet med streaming av video er å omgå begrensningene ved world wide webs primære virkemåte. Ved å dele videoinformasjonen opp i små pakker, kan klienten mates med informasjon mens han ser på uten å måtte vente på at hele filen skal lastes ned. Det blir dermed en mer kontinuerlig forbindelse. På samme måte som med TV og radio, mottar man bilder og lyd rett før man ser eller hører dem. Når nedlastingen er fordelt ut over tiden man ser videoklippet, blir størrelsen av mindre betydning. Men fortsatt er størrelse et problem. Sannheten er at den rå filstørrelsen for digital video er kjempestor. For å få den ned til en størrelse som fungerer for brukere med begrenset båndbredde, må kompresjon brukes Alltid et kompromiss Problemet med distribusjon via web er at man må ta hensyn til begrenset båndbredde ut til kunden. For å gjøre det mulig å streame en videofil, må denne komprimeres ganske mye, slik at datamengden kan sendes ut til kunden i tilfredstillende hastighet. 16

23 Analyse Kompresjon Kompresjon forkaster den minst viktige informasjonen noe som lager arkivstørrelsen meget mindre, men degraderer også bildet og lyden. Kompresjonen pakker sammen datamengden og klientens maskin må dermed pakke det opp før videoen presenteres. Arbeid med streaming av video handler dermed om kompromisser. Hvor mye informasjon kan man forkaste og enda kunne streame tilfredstillende til klienten? Hvem gjør den beste jobben med å forkaste data og samtidig vedlikeholde integriteten av videoklippet? Hvordan kan komprimere bedre? Hva med kvalitet? Produsenter av media, spesielt de med TV-bakgrunn, kritiserer ofte kvaliteten til streamet video. Problemet med små, uskarpe, blokkete videostrømmer blir heldigvis lettere å løse etterhvert som flere og flere får bredbånd, og man får bedre og bedre verktøy til å komprimere og streame videoen med. Mens den viktigste fordelen med distribusjon over internett før var tilgjengeligheten kan man nå også få god kvalitet! Videoformater Innledning En av faktorene som har tvunget frem forbedring i teknologien er konkurranse. Ulempen med dette er at man har ingen felles gjeldende standard. Det finnes en skog av forskjellige formater som alle har sine styrker og svakheter. Det finnes noen frie formater som er gratis å bruke, mens de beste ofte koster penger. Videoformatet er en definert standard som sikrer at videoen er kompatibel både for sender og mottaker. Noen digitale videoformater man ofte kommer over på internett: Video for Windows (AVI), Windows Media (WMV), Quicktime (MOV), MPEG-1, MPEG-2 og RealMedia. Hver av disse kan ofte være komprimert etter forskjellige metoder, som kalles codec er Codec Kompresjonsmetode. Codec er en sammentrekning av code og decode. Det dekker fremgangsmåten, eller de algoritmene, som brukes til å formatere video/audio, når det skal komprimeres, og senere dekodes for visning. Eksempel på codecer er DivX(AVI), Cinepak, Sorenson og Indeo Video. 17

24 Analyse Windows Media Windows Media er Microsofts eget mediaformat som stort sett virker på samme måte som Realformatet. Siste verson er Windows Media 9, som er meget bra. Vi benytter oss i hovedsak av WM9, som gir et veldig godt forhold mellom kvalitet og båndbredde. Windows Media spilles støttes av mange avspillerprogram, med Windows Media Player i første rekke. Spilleren oppdaterer seg selv når nye formater og codecer møtes RealAudio og RealVideo Et RealAudio eller RealVideo clip er en datafil eller "live" overføring av en sending som blir enkodet (og kraftig komprimert) for å levere lyd og bilde over begrenset båndbredde ved hjelp av RealPlayer-formatet. For å se Real-media må du hente ned og installere en Real Player plug-in. En gratis-versjon av denne kan lastes ned på websiden MPEG-1, MPEG-2 og MPEG-4 MPEG (Moving Picture Experts Group) består av syv forskjellige forskningsmiljøer i verden, som sammen jobber med utvikling av de forskjellige MPEG-formatene. Av de tre nevnte, mest vanlige MPEG-formatene, er det kun MPEG-4 som håndterer streaming av media over internett Quicktime Quicktime er Apples mediaformat. Det brukes ofte til video som skal lastes ned før den spilles, men kan også streame Streamingserver Innledning En streamingserver er et stykke programvare som har som oppgave å levere streaminginnhold på forespørsel fra klienter, det vil si brukere. Serveren forstår en streamingprotokoll, det vil si det språket som benyttes mellom klient og server ved overføring av innhold. Serveren settes opp til å lytte etter forespørsler på en bestemt IP port. En forespørsel vil innholde blant annet url til forespurt innhold, foretrukket transmisjonsrate og avspillingsmetode. En spesiell avspillingsmetode er spoling, der kun et mindre antall bilder oversendes. 18

25 Analyse De mest populære streamingserverne på markedet RealSystem Server fra RealNetworks Denne serveren benytter RTSP (Real Time Streaming Protocol) som er en IEFT standard. RealSystem server er markedsledende i verden Microsoft Media Server Denne serveren benytter MMS (Microsoft Media Server protocol) som er et proprietært Microsoft produkt. Serveren er inkludert i Windows 2000 server Quicktime Streaming Server fra Apple Denne serveren støtter RTSP og RTP(Real Time Protocol) men finnes kun for Mac Darwin Streaming Server Darwin Streaming Server er en open source server fra Apple som støtter RTSP og RTP protokollene og som er tilgjengelig på en rekke plattformer. 3.2 Java-applikasjoner for mobiltelefon Utvikling av applikasjoner til mobiltelefoner og andre bærbare enheter medfører begrensninger på en rekke områder. Man har blant annet mindre display, mindre minne og annet tastatur enn hva vi er vant med på en PC. Dette fører dermed til at vi blir plassert i en såkalt sandkasse med klare rammer rundt oss. Hva som kan og ikke kan gjøres, og kan sees i sammenheng med applets, og deres begrensninger når de kjøres i forbindelse med visning av en webside (lesing og skriving til disk). Vi har for eksempel ikke muligheten for museinteraksjon på en mobiltelefon. Java er språket vi valgte å bruke i vår utvikling. Dette på grunnlag av at Java er et språk som er laget med tanke på å kunne kjøres på mange ulike plattformer, og det faktum at dagens mobiltelefoner ofte støtter dette språket. Siden det er håndholdte enheter det er snakk om, er det suns J2ME (Micro Edition) vi benytter oss av. Dette er en versjon av Java, som kun har et utvalg av de klassene J2SE (Standard Edition) inneholder. Spesielt er klasser fra J2SE som har med GUI å gjøre fjernet. Ikke lett å plassere for eksempel store toolbarer på en telefon skjerm. 19

1. Introduksjon til J2ME

1. Introduksjon til J2ME Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon til J2ME Tomas Holt 31.08.2009 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering av mobile enheter 1. Introduksjon

Detaljer

Innledende Analyse Del 1.2

Innledende Analyse Del 1.2 Innledende Analyse Del 1.2 Arianna Kyriacou 1. juni 2004 Innhold 1 Spesifikk beskrivelse 2 1.1 Hovedmål............................... 2 1.2 Mål (mer konkret).......................... 2 1.3 Krav..................................

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software

Arnstein Andreassen. Windows media series? Familie av digital media software Arnstein Andreassen Windows media series? Familie av digital media software 1 Windows media Format Windows Media Codecs Lyd Wma Wma 9 Professional Video Wmv WmvHD Proprietære codecs... Så følger reklamen..

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking

Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Brukerdokumentasjon Promed Online Booking Informasjon om ProMed og online booking... 2 Systemkrav... 2 Internettoppkobling (hvis du bruker Norsk Helsenett)... 3 Internettoppkobling (hvis du ikke bruker

Detaljer

Kjenn din PC (Windows vista)

Kjenn din PC (Windows vista) Kjenn din PC (Windows vista) Jeg har en Dell studio XPS 1640 Gå Inn på kontrollpanel Her velger dere først System and Maintenance og deretter System (System) 1. Prosessor: Intel Core 2 Duo P8600 prosessor

Detaljer

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen

Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Teknisk informasjon om bruk av BankID - Ansattes bruk av nettbank fra arbeidsplassen Dette notatet gir teknisk informasjon om hvordan man kan løse problemer dersom BankID ikke virker som det skal. Informasjonen

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling

Viktige tips. Gjelder både N91 og N91 8GB. Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Filbehandling Viktige tips Gjelder både N91 og N91 8GB Nokia PC Suite (spesielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimalisert for håndtering av data i telefonminnet [C:]. Nokia PC Suite anbefales for håntering

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/

Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport. http://tv.bilsport.no/ Til: Arrangører og klubber Fra: Norges Bilsportforbund Dato: 2015-04-20 Sak: NBF lanserer Bilsportkanalen for all Norsk bilsport http://tv.bilsport.no/ Bakgrunn Mange av dere kjenner til SBFPlay (www.sbfplay.se).

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

3G Ny teknologi - nye muligheter

3G Ny teknologi - nye muligheter 3G Ny teknologi - nye muligheter Kjersti Solem Business Development Manager Telenor Nordic Lillestrøm 12. oktober Updated Q2 2005 3G Kort status 3G Evulusjon eller revulusjon? 3G Implementering i organisasjonen

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer

Network Services Location Manager. Veiledning for nettverksadministratorer apple Network Services Location Manager Veiledning for nettverksadministratorer Dette dokumentet beskriver Network Services Location (NSL) Manager og inneholder informasjon om hvordan du setter opp et

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien

SonicWALL UTM. Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur. NSA E-Class serien. NSA serien. TZ serien SonicWALL UTM NSA serien TZ serien NSA E-Class serien Hvorfor man bør oppgradere til siste generasjon SonicWALL brannmur Nettverksikkerhet for SMB - Minimumskrav Brannmur(UTM) Et brannmur er førstelinjeforsvar

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Overvåkning av Telenors Mobile internettportal

Overvåkning av Telenors Mobile internettportal Overvåkning av Telenors Mobile internettportal Hovedprosjekt våren 2008 Avdeling for informatikk og e-læring Høgskolen i Sør-Trøndelag Christoffer Wiik Embret Østring Mads Werner Problemstilling Prosjektet

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv

Ex Webtv - Produktbeskrivelse. Webtv Kanal Support Effektivt. Ex WebTv Ex Webtv - Produktbeskrivelse Webtv Kanal Support Effektivt Ex WebTv Innledning Ex WebTv er utviklet i samarbeid med våre kunder. Løsningens hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe.

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003

LAB-L SETTE OPP MICROSOFT SERVER 2003 Av Erik Espenakk JEG BEGYNNER MED EN FRISK INSTALLASJON AV WINDOWS SERVER. Her kan du legge til diverse server applikasjoner. Legg til DNS og Applikasjons server Her har jeg satt opp en Application server

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Forord. Brukerveiledning

Forord. Brukerveiledning Forord Dette dokumentet er ment for brukere og administratorer som vil overvåke ressursene som brukes av JVM. Det gir en rask og generisk introduksjon til installasjonen av de forskjellige verktøyene som

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet!

UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RX<->TX av meldinger og ingen ting annet! UI-View Installasjon og konfigurasjon for IGate + RXTX av meldinger og ingen ting annet! For å fullføre denne installasjon trenger du en PC med Windows XP/Vista/7, fast Internett forbindelse og en TNC

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er:

! Ytelsen til I/O- systemer avhenger av flere faktorer: ! De to viktigste parametrene for ytelse til I/O er: Dagens temaer! Ulike kategorier input/output! Programmert! Avbruddstyrt! med polling.! Direct Memory Access (DMA)! Asynkrone vs synkrone busser! Med! Fordi! -enheter menes de enheter og mekanismer som

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll

KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll KTN1 - Design av forbindelsesorientert protokoll Beskrivelse av A1 A1 skal tilby en pålitelig, forbindelsesorientert tjeneste over en upålitelig, forbindelsesløs tjeneste A2. Det er flere ting A1 må implementere

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0

Tekniske krav. Installasjonsrekkefølge. Operativsystem og web-server. Maskinvare. .Net Framework 2.0. ASP.Net AJAX 1.0 Tekniske krav Operativsystem og web-server Windows 2000 med IIS 5.0 eller høyere Windows 2000 Server med IIS 5.0 eller høyere Windows XP med IIS 5.0 eller høyere Windows 2003 Server med IIS 6.0 eller høyere

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66

Office Synchronizer. Versjonsinformasjon. Versjon 1.66 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.66 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2007

Hovedprosjekt våren 2007 Hovedprosjekt våren 2007 Bachelorstudiet i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo Dokument Kravspesifikasjon Prosjekttittel: Telepower Prosjektnummer: 07-06 Oppgave: Redesign av Telepower - en GSM/GPRS/SMS

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer