høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande"

Transkript

1 høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side Første fagprøve i konteineren Ny kontrakt Side 32 Side Ama Dablam Side 34

2 leder Fra svært bra til brukbart Året 2008 ble et svært bra år for Linjebygg Offshore. Aktiviteten var meget høy, og vi leverte en rekke gode prosjekter. På to år (fra 2006 til 2008) greide vi å fordoble omsetningen vår, samtidig som driftsmarginen ble opprettholdt. Alle ansatte fortjener en stor takk og honnør for sitt bidrag til dette gode resultatet. Alle er vel kjente med at finanskrise og redusert oljepris har ført til lavere aktivitet i industrien. Vårt firma blir også berørt av dette, men er ikke blant de som har de største problemene. Årsaken til det er bl.a. at vi har langsiktig engasjement på felt i drift, og at vi har de største og mest solide oljeselskapene som våre sluttkunder. Vi har vært gjennom en periode med reforhandling av kontrakter, utsettelse av prosjekter og reduksjon av arbeidsomfang. Dette fører nå til lavere aktivitet enn tidligere antatt, og vi må regne med noe svakere lønnsomhet. Vi er imidlertid godt rigget for dette og har ingen problemer med å tåle lavkonjunktur en periode. Den største nedbemanningen har vi fått på Ormen Lange. Her har det vært en stor andel innleid personell, og det er disse som nå er berørt av reduksjonen. De fleste er polske fremmedarbeidere som har blitt godt integrert i prosjektet på Aukra, og vi håper å få flest mulig av dem tilbake når aktiviteten tar seg opp igjen. Men vi har også vært nødt til å sende ut permitteringsvarsel til noen av våre egne ansatte. Det er første gang vi har måttet gå til dette skrittet i firmaets historie, og det beklager vi selvsagt sterkt. Det er slett ikke kjekt å måtte permittere våre flinke folk, og vi vil arbeide hardt for at permitteringsperioden skal bli så kortvarig som mulig. Vår strategi står fast. Blant annet satser vi sterkt på innovasjon, og vi har spennende utviklingsprosjekter i gang. Sammen med våre gode kunder utvikler vi metoder og utstyr som skal bidra til kostnadsreduksjoner og lønnsom drift. Vi har klokketro på at dette er fremtiden, at det skal gi firmaet et nytt løft i årene som kommer. Marked/salg, innovasjon og våre fagansvarlige er nå organisert i én og samme avdeling, Markeds- og innovasjonsavdelingen. Dette er gjort for å få økt fokus på markedsarbeidet i en krevende tid, og det skal bidra til at de betydelige ressursene vi legger inn i nyskaping og utvikling både skal være markedsrettet og gi praktisk anvendbare resultater. Ved felles anstrengelse skal vi sørge for at 2009 tross alt blir et brukbart år for Linjebygg Offshore, og vi skal rigge oss for den oppgangen vi regner med vil komme fra 2010 eller Vi ønsker hverandre lykke til, og en god påske og en fin vår til alle ansatte og forbindelser. Innhold Side Prosjektavdelingen...3 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP...4 Temporommet...8 Tid for ISO-sertifisering...11 Portrettet: Sivert Sande...12 LBO-assistanse til MOI...16 Vellykkede ledersamlinger...17 Innovasjon Vakuumplattform...18 Nytt fra Kurssenteret...20 Medarbeiderundersøkelsen...22 Staute isolatører på Heidrun...23 Ferie i Venezuela...24 Markeds- og innovasjonsavdelingen...26 Nybygget tar form...27 Økonomi...27 Presentasjon av prosjektstøtte...28 Prosjektledelse og ingeniører på seminar...30 Ny kontrakt...32 HMS-opplæring...33 Med Patrik Fransson til Ama Dablam...34 Tyrihans...37 Artig med Bratt-kort...38 Alveprosjektet på Norne...39 Vinterferie på Tenerife...40 De små grå/tippekonkurranse...42 Pepperkakehus på Ekofisk...43 Storinnrykk fra søta bror...43 På Baksiden...44 høyt & lavt Medarbeiderblad for LBO Nr. 1 - mars årgang - Opplag: 800 eks. Redaksjonen Tove Hansen, tel: , Janne Visnes, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Trykk: EKH Kristoffer B. Jenssen 2 LBO Forstå Løse Gjennomføre

3 prosjektavdelingen Fleksibilitet er viktig Vinteren er snart over. Vi har hatt stor aktivitet i våre V&M-kontrakter, noe mindre på spesialprosjekter, men er nå inne i en tid som medfører stadige endringer og reviderte planer. Av Tore Larssæther Vi har likevel hatt stor aktivitet totalt sett frem til nå, og per i dag vil vi også komme i en situasjon med ressursknapphet i juli og august. I denne situasjonen er det viktig at hver enkelt av oss viser fleksibilitet og gjør det beste ut av de oppgavene den enkelte får tildelt. Vi jobber hardt for å unngå permitteringer, og fleksibilitet er en viktig faktor for at vi skal greie dette på best mulig måte. I vår rammekontrakt med Aker Solutions har vi avrop på tretten turer for fullt TT lag, i hovedsak mot inspeksjon. Avropene er fordelt utover hele året. Vi er også i dialog med Aker Solutions i forhold til andre oppdrag. I HNO planlegges det for tiden mot revisjonsstansen på Heidrun. Samtidig er vi i gang med et mangfold av prosjekter der LBO bidrar betydelig. På Norne er det fokus på avslutning av Alve, og her skal det startes flere prosjekter utover året. På Åsgard B er det Morvin og Tyrihans som går for fullt. Her er sengeplasser en utfordring. Kristin har også stor aktivitet, også her er Tyrihans i fokus. Åsgard A har jevn aktivitet som i fjor. På Draugen er det jevn aktivitet. Vi har en revisjonsstans i april/mai som vil gi en oppbemanning for oss. Vi ser for oss en stabil aktivitet på dagens nivå ut året. På Ormen Lange har vi redusert bemanningen betydelig de siste to måneder grunnet omfordelinger i budsjett. Vi planlegger nå med en total styrke fra LBO på ca. femti posisjoner fremover. På Ekofisk har vi nå femten posisjoner og forventer å ligge på det nivået en stund fremover. Vi har noen større prosjekt i kikkerten, og vil komme tilbake med mer informasjon om dette så snart det er formalisert. Prosjektet vi har sammen med Rosenberg, strukturforsterkninger på Eldfisk, er i full gang på engineering. Her forventer vi oppstart offshore rett før påske. Vi har også blitt tildelt et meget spennende prosjekt med installasjon av offeranoder subsea på Snorre B, på basis av studier som vi har gjennomført siste året. Her er vi er i gang med engineering. Offshore vil vi ha en installasjonsfase i 2010 og en i Her bidrar LBO med helt ny teknologi som vi vil kunne tilby i mange lignende oppdrag i årene fremover. Vi skal også ut på to oppdrag med betonginspeksjon og rehabilitering på Sleipner A og Heidrun. Dette er oppdrag vi gjør direkte for StatoilHydro. Vi vil informere fortløpende på angående nye kontrakter og oppdrag. Innløft av struktur til livbåtstasjon på Åsgard B. LBO Forstå Løse Gjennomføre 3

4 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Da kan vi endelig si at vi er ferdig med bølgebeskyttelses-jobben på Eldfisk FTP! Eller ferdig og ferdig, prosjektet er overlevert offshore, men vi holder stadig på med AS BUILT dokumentasjon. Her er sluttdatoen 1. april, ca 9 måneder etter kontrakt-inngåelse. Av Gry Kristin Sletten Alle som har jobbet med dette prosjektet puster nå lettet ut etter måneder med mye hardt arbeid. Både on- og offshore har utfordringene stått i kø, men med godt samarbeid mellom offshore-ledere og de involverte på land har vi løst disse raskt og effektivt. Da kontrakten om bølgebeskyttelse på plattformen Eldfisk 2/7 FTP ble inngått med ConocoPhillips (CoP) og Aibel i slutten av juni 2008, så LBO for seg installasjon av 2 potetkasser og forsterkning av noen rørstøtter om nødvendig. Det endte opp med følgende: 2 stål-bunkere, en rundt EMBLA-ventilen og en rundt LP/HP kondensatbeholderne 4 nye rørstøtter på en 14 produksjons-linje fra Embla 5 nye rørstøtter på en 4 PSV-linje 16 nye rørstøtter på to 6 linjer som fører overflødig gass fra kondensatbeholderne til fakkelen Eldfisk 2/7 FTP er en prosesseringsplattform for Eldfisk 2/7 A (Alfa) og Embla 2/7 D. Prosjektet kom opp som et hasteprosjekt fra CoP i slutten av juni Bakgrunnen var at Eldfisk Alfa og Embla stod i fare for å måtte stenge produksjonen ved ekstremvær hvis ikke essensielt utstyr under kjellerdekk på Eldfisk FTP ble beskyttet før vinterstormene satte inn. Plattformen skulle oppgraderes til å tåle 100-års bølgen som ULS tilstand (vanlig drift) og 1000-års bølgen som ALS tilstand (ulykkestilstand, kompliserte beregningsregler der utstyret til en viss grad kan bli skadet men ikke ødelagt). Aibel, som har kontrakt med CoP om modifisering Ingeniørene Torgeir Trondsen og Gry Kristin Sletten. av Ekofisk-feltet, kom da til LBO og spurte om hjelp. Datoen vi fikk å forholde oss til var at alt skulle være ferdig installert til Hverken CoP, Aibel eller LBO hadde oversikt over kompleksiteten i prosjektet i tidligfasen, og både prosjektledelse og engineeringsavdelingen i LBO gikk på med krum hals. Dette skulle vi greie! 10 ingeniører ble satt på prosjektet fra starten. Men med et litt for dårlig definert scope ble det mye frem og tilbake både angående hva som skulle gjøres og hvem som hadde ansvaret for hva. Etter hvert ble 4 LBO Forstå Løse Gjennomføre

5 Tidslinje Grovdesign/ beregninger Juli 2008 Offshorebefaring Start prefab. bølgevegger LP/HP + rørstøtter 6 Start prefab bølgevegger Embla + rørstøtter 4 Aug 2008 Sept 2008 Materialinnkjøp Start prefab. rørstøtter 14 Start offshore forkantaktiviteter Stans på FTP (uke 1+++) Feltingeniør Per Olav Tverfjell. prosjektorganisasjonen krympet noe og utover sommeren/tidlighøsten fikk vi også oversikt over arbeidsomfanget. Da skjønte vi at her var det bare å brette opp ermene og stå på både seint og tidlig for å få prosjektet i havn. Og det klarte vi! Tidslinjen viser hvilken fremdrift prosjektet har hatt, og det sier seg selv at trykket har vært stort fra start til mål. For å rekke tidsfristene måtte stål bestilles før designet var klart. Beregningene var heller ikke avsluttet før installasjonen startet, noe som resulterte i at enkelte rørstøtter måtte forsterkes etter at de var installert. Dette førte til en del ekstraarbeid både onog offshore, men med stor stå-på-vilje fra alle parter ble alle utfordringer løst raskt og effektivt. Gjennom hele installasjonsperioden var det full fokus blant alle i LBO på å holde de ulike tidsfrister. Vi tok oss ikke tid til å tenke på opprydding før all nødvendig beskyttelse var på plass. Dette resulterte i en del etterkant-aktiviteter som oppbygging av gangveier og rekkverk både inni og utenfor kassene, reparasjon av forsterkningsbulber under dekk, tetting av hull i dekk samt reparasjon av eksisterende leidere og installasjon av nye. For at dette prosjektet skulle ende opp som det suksess-prosjektet det faktisk ble, var det mange faktorer som spilte inn: Task Force gruppe med medlemmer fra CoP, Aibel og LBO i oppstartsfasen Åpent og godt samarbeid med CoP og Aibel gjennom hele prosjektet Dyktig og motivert personell i alle ledd både on- og offshore Installasjon bølgevegger Embla Start etterkant Final handover Okt 2008 Nov 2008 Des 2008 Jan 2009 Feb 2009 Mars 2009 April 2009 Installasjon bølgevegger LP/HP + rørstøtter Overlevering bølgevegger LP/HP Overlevering bølgevegger Embla + rørstøtter Levere As built LBO Forstå Løse Gjennomføre 5

6 Feltingeniør i kritiske deler av installasjonsperioden Oppfølgingsmøter hver morgen mellom offshore, OPC og prosjektering Vi hadde heller aldri kommet i mål med dette prosjektet var det ikke for den utrolig gode servicen fra Bergen Group Rosenberg (BGR) ved Stein Austtun Han hadde et eierskap til prosjektet som var helt unikt. Han fikk gjentatte ganger oversendt tegninger på mandag på materiell som skulle ut med fredagsbåten samme uke. Heldigvis for prosjektet hadde BGR kapasitet til å starte umiddelbart, og satte gjennom hele prosjektperioden på nødvendige ressurser for å tilfredsstille våre tidsfrister. Konklusjonen er at dette prosjektet ble en gedigen suksess. Kunden, både CoP og Aibel, er meget fornøyd med at LBO har gjennomført prosjektet i henhold til schedule, budsjett og til de HMS-krav som var forven- 3D-modell av vestveggen rundt Embla-ventil. 3D-modell av bølgebeskyttelse rundt LP/HP kondensatbeholdere: 4,5x4x4m, 16,5 tonn. 3D-modell av bølgebeskyttelse rundt EMBLA-ventil: 5,5x2,5x3m, 14 tonn. 6 LBO Forstå Løse Gjennomføre

7 tet. Her er utdrag fra skryt fra Ole Eriksen i CoP: Aibel/Linjebygg Offshore er nå ferdig med varmtarbeidet under Eldfisk FTP og det nærmer seg slutten av dette prosjektet i sin helhet. Det er med stor glede vi ser tilbake på resultatene vedrørende HMS som er oppnådd av personellet som har vært involvert i dette prosjektet. Jeg tenker spesielt på hvor komplekst dette arbeidet har vært under cellar dekk, der mange av oppgavene har vært utført med tilkomstteknikk. Jeg vil rose alle onshore/offshore som har deltatt til at dette prosjektet fikk en så gledelig gjennomførelse vedrørende HMS. Prosjektet er et av de mest komplekse prosjektene LBO har gjennomført. LBO har stått for detaljengineering, innkjøp, prefabrikasjon og installasjon. Alle i organisasjonen har lært utrolig mye og vi føler oss beredt til å gå på flere prosjekt i samme størrelse. LBO-ere i full sving med innrigging. Rørstøtte PS på 14 Embla-Riser (grå farge). Innløft av nordvegg på LP/HP-beskyttelsen. LBO Forstå Løse Gjennomføre 7

8 Nye utviklingsprosjekter innvier Temporommet I løpet av mars vil vårt spesielle Temporom bli tatt i bruk før første gang, for oppstart av to nye oppdragsbaserte utviklingsprosjekt. Et eget modelleringsverksted Modeling Studio er en viktig del av temporommet. Daglig leder Kristoffer Betten Jenssen (midten) og prosjektleder Terje Hellum (høyre) er spente og forventningsfulle til hvilke nye produkter og metoder LBO s nye satsing på innovasjon og utvikling vil bringe frem. Til venstre innovasjonsleder Leif Erling Aasan, som er ivrig etter å få tatt rommet og metodene i bruk. Tempometoden utnytter alle flater i temporommet etter gitte prinsipper. Én av hensiktene er å få ned tiden fra idé til lansering av nye produkter/metoder. 8 LBO Forstå Løse Gjennomføre

9 Av Leif Erling Aasan Klare veivisere i det nye Temporommet. Det ene prosjektet er en direkte spin-off fra det pågående MK1-prosjektet, hvor vi skal se på ulike innfestingsmuligheter for tilkomst-armen MK1 på andre strukturer enn jackets. Det andre prosjektet er rettet mot kutting. Begge prosjektene vil bli gjennomført med basis i tempomodellen. I skrivende stund pågår etablering av prosjektgrupper, hvor vi også ønsker å engasjere kunder, og valg av prosjektledere. Når dette leses vil flere av våre ansatte allerede ha fått forespørsel om å delta i en av prosjektgruppene, og kanskje har de allerede vært med på det første tempomøtet LBO Forstå Løse Gjennomføre 9

10 Åpning av Temporommet Fredag 6. mars klippet Kristoffer B. Jenssen kjettingen inn til Temporommet, som symbol på oppstart av to nye utviklingsprosjekter der vi tar i bruk tempoprosessen som innovasjonsverktøy. Arild Solberg og de rundt 25 andre som var med på åpningen, skrev seg inn i innovasjons-gjesteboka i Temporommet. Denne håper vi etter hvert også skal inneholde navn på kunder og samarbeidspartnere som bidrar i utviklingsprosjekter i Linjebygg Offshore. 10 LBO Forstå Løse Gjennomføre

11 Fra venstre: Thor Nysted fra DNV, Torgeir Trondsen, Kjetil Nesje, Torgeir Bye og Trond Vidar Stavik. Geir Ingar Bjørnsen er med fra Trondheim. Tid for ny ISO-sertifisering De aller fleste i LBO er nok kjent med at firmaet er ISO-sertifisert, og vi benytter Det Norske Veritas som revisor. Nå forbereder vi sertifiseringen. Av Trond Vidar Stavik De siste par årene har det vært jobbet mye med å komme etter med å etablere prosesser, utvikle prosedyrer og annen dokumentasjon som beskriver hvordan vi som bedrift har styring på det vi holder på med. Da er det viktig at vi ikke bare lager dokumentasjon for å tilfredsstille regelverket. Hele poenget er å beskrive det vi virkelig gjør, og så sørge for at det er godt nok. I tillegg til at det har vært ekstra mye å gjøre de siste årene, har det spesielt vært lagt ned mye arbeid innen prosjektavdelingen, engineering, innkjøp, marked, kurssenteret, lageret samt de fleste fagområdene våre. All dokumentasjonen er lagt inn i TQM, og denne er gjort tilgjengelig for alle ansatte. Bare logg dere på og sjekk! Mye har skjedd i bedriften de siste årene, engineering-avdelingen har vokst og vi har tatt på oss større og mer kompliserte oppdrag. Dette krever større fokus på kvalitetssikring. Det hadde vært dumt om det vi har designet ikke passer, eller er uegnet til formålet det skal brukes til! For våre kunder er det viktig å vite at LBO som be-drift leverer kvalitet og at vi har styring. LBO har derfor, som mange andre selskaper, valgt å være sertifisert iht. gjeldende kvalitetsstandard (i dag ISO 9001:2008). Det å være sertifisert medfører en resertifisering hvert 3. år med årlig revisjon hvert av årene mellom. LBO har valgt å benytte Det Norske Veritas som revisor. I år var det tid for ny sertifisering, vårt sertifikat utgår 23. april og vi bør absolutt være godkjent før dette går ut. I uke 10 var det satt av to dager til resertifisering, og vi fikk besøk av Thor Nysted, som også var revisor hos oss i Følgende områder av bedriften ble revidert: Ledelse, prosjektgjennomføring (både prosjektstyring og engineering), innkjøp, salg/marked og lager. Resultatet ble to mindre avvik, noen observasjoner og ett forbedringsforslag. Det er jeg veldig godt fornøyd med! Det som gjenstår før sertifikatet blir fornyet er en revisjon på en installasjon der vi utfører arbeid, enten på land eller til havs, samt en lukking av alle avdekkede avvik. Hvor Thor Nysted vil dra er ennå ikke avklart, men jeg har tiltro til at vi også har kontroll på det vi gjør på installasjonene, og da betyr det ikke noe hvilket sted som velges. Jeg forventer derfor at vi også denne gangen får fornyet sertifikatet. LBO Forstå Løse Gjennomføre 11

12 Sivert Sande er en blid og omgjengelig kar, viktige egenskaper for en markedssjef! Markedssjef Sivert Sande Har fått drømmejobben Han kunne hatt en hverdag med hvit frakk, diagnoser, operasjoner, kvelds- og nattevakter og jobbing 17. mai, påske og jul. Det ble virkeligheten til Sivert Sandes femten minutter eldre tvillingbror. I tolvte time valgte Sivert bort legeutdanning og satset på en karriere som sivilingeniør. Av Ove Rødal Den nye markedssjefen i LBO har ikke angret på valget. Han fant den rette hylla i livet, og har nå fått en drømmejobb han tror han vil beholde yrkeskarrieren ut! Hvis LBO vil ha meg så lenge da. Man vet aldri, smiler den spenstige og utadvendte 60-åringen, en ypperlig representant for den gyldne 1948-årgangen. I en tid der alle snakker om krise og elendighet, ser Sande mulighetene. Han tror LBO med sin brede kompetanse og utviklingsmuligheter vil beholde sitt sterke merkenavn i offshorebransjen i flere tiår framover. Han tror også andre energiformer enn olje og gass vil få en viktigere plass i LBO-systemet i framtida. Energi Alt vi jobber med har sitt grunnlag i energi, sier Sande. Han ble nylig ansatt i LBO, etter å ha vært utleid fra 3S Prosjekt i et par år for å jobbe med eksportrettet virksomhet i LBO. I sin nye jobb har han ansvar for marked/salg, innovasjon og forretningsutvikling. Han hadde lederoppgaver i AS Linjebygg (nå Eltel Networks) fra 1985 til 2002, og er på mange måte tilbake på gamle tomter. Vi er fire personer som er dedikert til dette, men 12 LBO Forstå Løse Gjennomføre

13 har også tilgang til andre ressurser i firmaet, det vil si gode fagfolk på mange områder. I de to årene jeg var engasjert fra 3S, ble jeg mer og mer imponert over hva LBO kan og hva de utfører. Systematikk er et nøkkelord i alt som skjer. Hva ser du på som spesielt viktig i den nye jobben din? Det er å få vist potensielle kunder hva vi egentlig kan, og å nå fram med vårt budskap: at jobben kan gjøres sikrere og til en rimeligere pris med vår teknologi og våre metoder. Et godt merkenavn Linjebygg Offshore er etter Sandes mening et veldig godt merkenavn på forskjellige områder. Vi har en del tradisjonelle fag som er godt innarbeidet, og som er viktig å ta vare på, som stillasbygging, ISO-fag og inspeksjon (NDT). Vi er også veldig på hugget for å bli enda bedre på spesialprosjekt. En stor engineeringsavdeling er en krumtapp i dette arbeidet. Vi ønsker enda flere ingeniører. Teknisk kompetanse og teknologi er nøkkelord i den bransjen vi er i. Sande forteller at ambisjonene om å utvikle nytt utstyr er store, og han røper at en spennende nyhet snart vil bli lansert. Vi er nå på designstadiet. Utstyret vil bli produsert og testet i løpet av våren og sommeren. Dette er en nyvinning som vil kunne gi oss en enda sterkere posisjon i markedet. Det er også en stor styrke for LBO at våre dyktige fagfolk ute er med på utvikling av utstyr, og dermed også får kunnskapen om hvordan det skal brukes. God ramme Sande er avtroppende styreleder i trainee-programmet TIM, på vegne av 3S, og vært med på tankesmier På dette klassebildet fra 1955/56 ser du Sivert Sande (bakerst t.h.) og tvillingbror Endre (t.h. i fremste rekke). om det å dra arbeidskraft med høy kompetanse til Molde. Det viktigste er at folk har spennende og interessante jobber. I tillegg må man ha eller skape en god ramme rundt jobben. Mange av de som kommer til oss er friluftsfolk med interesse for fjellklatring og skisport. Da blir naturen i Romsdal et viktig trekkplaster. Molde, med greie trafikale forhold, kort veg til det meste og gode kulturtilbud som jazz og fotball, er også en fin by å komme til. LBO har hatt god søkning til ledige stillinger.i fjor håndterte HR-avdelingen over 1200 søknader. Ifølge Sande er HR-avdelingen flink til å skaffe gode fagfolk, og LBO lykkes også i arbeidet med å få fagfolkene til å bli. Det er like viktig å beholde gode folk som å ansette dem. Vi er i den unike situasjon at vi har svært lite turnover. Folk blir værende i LBO! Teknologidrevet Tror du at offshorenæringen endrer karakter i årene som kommer? Utviklingen vil bli mer teknologidrevet. Oljen på de lettest tilgjengelige plasser er funnet, og man er i ferd med å tømme ressursene der. Utfordringen vil ligge på det å ta opp oljen på mer krevende steder til en en fornuftig kostnad. Den utviklingen skal vi være med på. Andre energiformer kan også gi store muligheter for LBO, som i sin opprinnelse arbeidet med elkraft før olje og gass offshore. Hvis det blir plassert store vindmøller til havs, vil oppgaver her ligge godt til rette for LBO. Energi er det alltid bruk for. Det er det som er grunnlaget for velstanden vår, sier Sande, som ikke bare har vært med å elektrisifisere Norge siden 80-tallet, men også vært på luftige oppdrag ulike steder, både i LBO Forstå Løse Gjennomføre 13

14 Afrika og i Mellom-Amerika. Hva er din sterkeste side i jobbsammenheng? Jeg har forholdsvis lett for å komme i kontakt med folk. Er også ganske omgjengelig og diplomatisk, tror jeg. Jeg jobber godt under stress, er vant til å ha det litt travelt og liker at det er litt trøkk og action, smiler Sande. Han ser fram til mange spennende arbeidsår, og tror det faktum at han har arbeidet mange steder og fått bred erfaring er en god yrkesballast fram mot pensjonsalderen. Oppveksten i Sunndal Sivert Sande hadde en god og utviklende oppvekst på et lite gardsbruk på Sande nederst i Sunndalen. Tett ved barndomsheimen ligger i dag de sentrale skolene og idrettsanleggene i kommunen. Vi sier spøkefullt at med de fjellene vi har der er det bare de sterkeste som vokser opp. Da jeg flyttet hit til Molde kunne ikke folk forstå at man kunne bo i Sunndal, spesielt vinterstid. Men for meg er fjella spennende og jeg har vært på de fleste toppene. I grunnen slutter jeg aldri å bli fascinert. Hver gang jeg kjører innover så får jeg en liten klump i halsen. Sivert Sande var en del av en barneflokk på fem, alle gutter, der fire var ganske jevngamle og en attpåklatt og maskot. Sivert hadde moderat interesse for fotball. Langt artigere var skiidrett, spesielt alpint. Noen i nabolaget kom fra Brøste i Romsdal. De innførte alpinidretten i bygda. Med tante og onkel på Oppdal, rett nedenfor Hovden, var det naturlig å dra dit. Etter hvert deltok jeg i konkurranser innenfor alpinidrett i nordfylket, sier Sande og blir litt drømmende i blikket. Det har han grunn til. Det finnes gamle pokaler i barndomsheimen som viser at han holdt et godt nivå. Han ble til og med kretsmester i slalåm på Hysåsen på Frei. Det var noen bra snøvintre da jeg var ung og flere ganske gode alpinister i Kristiansund, sier han for å forklare hvorfor Frei en gang i tiden var et alpinsted! Mange interesser 60-åringen har ikke lagt fra seg interessen for alpint. Tvert imot. Han er altetende når de gjelder ski; alpinkjøring, toppturer med randonezutstyr og turer med bortoverski. En annen interesse har han fått i voksen alder; sykling både langs veier, stier og i bratt terreng (utforsykling). Jeg er med i Birkebeiner-miljøet i LBO. Er ingen stor idrettsmann, men trives i miljøet. Skulle ikke være med i år, men de har greid å få meg med likevel. I fjor var jeg med på trippelen; sykkel, ski og løp. Har et litt avslappet forhold til idretten. Det viser også mine dårlige tider her har det ikke blitt mange pokaler! Jakt er en annen interesse, hovedsakelig hjort og litt elg for jaktlaget bestående av familie, venner og innflyttere i Øvre Sunndal. Fryseren fylles av viltgodbiter i løpet av høsten. Den mer krevende reinsjakta vil han vente med til han blir pensjonist. Trompeten fra korpset i Sunndal er lagt bort, men han kunne tenkt seg å bli med i et eget LBO-orkester. Han har også en ti år lang karriere i Fuglset Mannskor bak seg. Interessen for sang og musikk er fortsatt til stede, men jeg er en bedre lytter enn utøver! Fornøyd med valget Som flere av brødrene drog Sivert Sande tidlig hjemmefra. Det var ikke noen videregående skole på Sunndalsøra den gangen. Sivert og tvillingbroren valgte Orkdal Landsgymnas. Det var billigste plassen å gå på. Begge var i tvil om hva vi skulle gjøre etter gymnaset, men vi søkte medisinstudiet i Bergen. Vi hadde nøyaktig like karakterer og kom inn. Men i siste øyeblikk, da svarfristen var der, valgte bror min medisinstudiet i Bergen og jeg sivilingeniørstudiet i Trondheim. Sivert Sande tror han kanskje er mer fornøyd med valget enn tvillingbroren. Han har hatt et tøft arbeidsliv, som hjertekirurg og generell kirurg og jobbing i inn- og utland. Jeg er glad for å slippe kvelds- og nattevakter, og arbeid påske og jul. Jeg har ikke angret på at jeg ble sivilingeniør. Hvorfor valgte du bygg og anlegg? Når man vokste opp på landsbygda og på en gard, I voksen alder er Sivert Sande blitt en stor sykkelentusiast. 14 LBO Forstå Løse Gjennomføre

15 Sivert Sande er glad i vinteren og de muligheter den gir for utfoldelse. var bygg og anlegg et naturlig valg. Studiet ga også mange arbeidsmuligheter, både i privat næringsliv, stat, fylke og kommune. Det var kort og godt en bra allmennutdannelse, fastslår han. Eksamen ved NTH ble avlagt i år er blitt til 28 Sivert Sande kom til Molde i Da hadde han bak seg en treårig periode som vitenskapelig assistent på NTH, et år i Norske Skogindustrier på Skogn, og han kombinerte skole og arbeid i et byggeteknisk rådgivningsfirma i Bergen. Sande har tatt en del studier opp gjennom årene, både ved Norges Handelshøyskole i Bergen og Lærerhøyskolen i Trondheim. Han har historie og pedagogikk mellomfag, har tatt matematikkstudier og ville vært en ettertraktet realfagslærer! Jeg har fått tilbud om å bli lærer. Men nå er det for seint. Det er alt for spennende det jeg driver med i dag! Sivert Sande begynte som daglig leder for Christie & Opsahl i 1981 og planen var å bli i byen i to-tre år. De årene er blitt til 28, og mye av årsaken til det er nok at han møtte ei Fræna-jente, Torunn Elisabeth Løseth fra Fræna. Etter 25 år som sær- og samboere, har de nå felles adresse i Torunns barndomsheim i Kjørsvika, med utsikt til Ormen-anlegget på Aukra. Som innleid Contract Engineer for Aker i , kjenner Sivert Ormen-anlegget godt. Samboer Torunn Elisabeth har bursdag 27. mars. Da forandrer også Sivert karakter, bokstavelig talt. Gjennom hele vinteren har han skjegg, men på bursdagen fjerner han alt unntatt barten. Noen minner fra Trondheims-tida må man da ha! Men før vinteren og skisesongen får skjegget vokse ut igjen. Etter 25 års bekjentskap, skal dere snart gifte dere? Nei, vi må bli skikkelig kjent før vi går til det skrittet, sier Sande og koster på seg en skikkelig latter. Med felles familiehytte på Røymoen like ved moras barndomsheim i Øvre Sunndal, og fritidsbolig på Oppdal blir det hyppige helgeturer nordover. I godvær kan han se Røkkehyttas murpiper fra fritidsboligen sin! Sande er dessuten styreleder for Sunndalsporten Eiendom på Gjøra, der det kanskje allerede i sommer blir satt i gang bygging av et nytt senter som kan gi lettvint handel når hytta på Røymoen, 15 km fra Gjøra, besøkes. Dugnad er stikkordet her. Arkitekt Kosberg, med landsted i Hafsåsen (nabogrenda til Røymoen), har tegnet bygget gratis. Plattform Den utflytta sunndalingen sluttet hos Christie & Opsahl til Da begynte hans karriere i Linjebygg, som skulle vare helt til 2002, kun avbrutt av ett års permisjon på grunn av syke foreldre. Det året hadde han ledende stillinger hos Storvik på Sunndalsøra. Han drev for seg selv i perioden , og var en kort tur innom ARN-konsernet i Nesset, før han sammen med Ivar Sæter i I Sæter Prosjekt og Solid Engineering etablerte 3S Prosjekt i Interessen for offshore ble tent da Linjebygg begynte med slike aktiviteter. Jeg satt sentralt i Linjebygg helt fra starten tidlig på 90-tallet. Jeg hadde en flott tid der, sier Sande, som er glad for å være tilbake på gamle tomter. Jobben jeg har nå er likt det jeg har jobbet med i store deler av mitt voksne liv; salg og markedsføring, og å utvikle prosjekt. Men tross lederskap i offshore-selskapet LBO har 60-åringen ennå ikke vært ute på plattform. Han håper det kan skje i nær framtid. Var om bord i Statfjord C da plattformen lå til kai ved Rosenberg Verft i Stavanger på 80-tallet. Det er min erfaring med plattform! LBO Forstå Løse Gjennomføre 15

16 MOIs Allidrett med LBO-assistanse Som småbarnsforeldre dras en lett inn som instruktør eller trener for de aktiviteter ens egne barn deltar på. Jeg har endt opp som instruktør for Allidrett i regi av MOI i Molde. Av Turid Myhre Dette er myntet på skoleelever i første og andre klasse. Hensikten er å gi ungene en smakebit på mange ulike, mer eller mindre sportslige, aktiviteter. Alle er ikke skapt for å spille fotball, og da er det viktig at ungene får mulighet til å finne noe de liker og mestrer i jungelen av tilbud. I løpet av høsten og vinteren har vi blant annet vært innom Taekwon-Do, svømming, leikarringen og håndball. I januar arrangerte vi klatring i Moldeveggen, den desidert mest populære aktiviteten så langt. For å spare MOI for utgifter til å sikre ungene, spurte jeg gode kollegaer om hjelp. Ole Tangen, Bjørn Bergsvik og Wenche Sandnes stilte velvillig opp, alle med det nødvendige brattkortet. Tusen takk for hjelpen! Interessen var stor. Alle 16 ungene deltok og det så ut til at alle hadde med seg minst en nysgjerrig forelder. Lett kaotisk til tider og sikkert forstyrrende for andre som var der, men utrolig populært blant ungene. Alle rakk to turer opp i veggen. Noen føyk rett til topps selv om de klatret for første gang, mens andre syntes det ble høyt nok når de var halvveis oppe. Jeg får stadig spørsmål om når vi skal dit igjen. Jeg har lovet ungene at det blir en ny tur etter påske, så det blir en ny tiggerunde etter gode hjelpere om noen uker. Bjørn fester Adrian, mens Julian (bak) og Martin ser spent opp i veggen. 16 LBO Forstå Løse Gjennomføre

17 Egil Søby holdt foredrag om kommunikasjon, motivasjon og positiv tenkning. Samlingene er viktige både faglig og sosialt, og gir et godt utgangspunkt for å ta fatt på et nytt år. I forhold til tidligere samlinger, var utgangspunktet denne gang proaktiv personalledelse. Blant temaene var HMS, bedriftshelsetjenesten, TQM og en orientering om LBOs Innovasjonsprosjekt. Vitamininnsprøytningen kan vel sies å være intern- I desember og januar ble det holdt leder- samlinger på Quality Hotel Alexandra i Molde. foredraget til den tidligere olympiske mester og verdensmester i kajakk, Egil Søby. Han holdt forsamlingen i sin hule hånd med temaene kommunikasjon, motivasjon og positiv tenkning. Etter responsen å dømme var foredraget en inner-tier! Ledersamlingene for 2009 er planlagt i uke 47 og Vellykkede ledersamlinger Av Magne Beyer Godt samhold på Åsgard B En fantastisk gjeng å jobbe sammen med! Det sier Kåre Edvardsdal til Høyt & Lavt om stillasbyggerne på Åsgard B. Fra venstre Arild Nordsteien, Tommy Bjelland, Trond Olav Rasmussen og innsenderen selv, Kåre Edvardsdal. LBO Forstå Løse Gjennomføre 17

18 Innovasjon Jan Inge Kjersem sveiser øre på skrog, Norne Vakuumplattform Etter et par jobber på skroget på FPSO ene på Halten Nordland, kom det forespørsel fra operatørene våre offshore om å få laget en plattform som kunne brukes langs skutesiden, og feste seg inntil områder hvor det var veldig overhengende. Av Hugo Hermansen Tidligere jobber på skutesiden har blitt utført med stillas eller tilkomstteknikk, med bruk av sugekopper som mellomforankringer. En arbeidsplattform til bruk sammen med TT vil ha tilkomstteknikkens fordel med rask tilkomst til og fra arbeidsstedet samtidig som det gir et stabilt underlag å arbeide på, og det er lettere å dekke over bredere områder. Prosjektet ble gitt som masteroppgave til ingeniørstudentene Sigurd Amdam og Hugo Hermansen våren Med bakgrunn i ulike ønsker fra brukerne for hvilke funksjoner plattformen skal kunne utføre, ble det i mai presentert tre ulike konsepter for utførelsen av plattformen. Valget falt på en stillaskompatibel plattform som holdes inntil skutesiden ved bruk av vakuumføtter/sugekopper. Vakuumføtter har blitt brukt tidligere med arbeid på skutesiden, og erfaringene med disse har vært positive. Sammen med en referansegruppe av offshore-personell og lageransatte ble konseptet raffinert videre til en plattform som forhåpentligvis blir godt mottatt når den kommer ut offshore. Plattformen er bygd opp av to bærende rammer som bygges til en plattform ved bruk av stillasmateriell som finnes på installasjonen. Plattformen er modulbasert slik at den kan bygges i ulike bredder, fra 1 meter til så lang man måtte ønske ved å sette sammen flere moduler til en lang plattform, ikke ulikt et stillas. Ved bevegelse langs bratte skutesider brukes suge- 18 LBO Forstå Løse Gjennomføre

19 kopper som mellomforankringer og for stabilisering på arbeidsstedet. Plattformen er konstruert med mål om at alle komponenter skal være enkle å håndtere for en person, og at plattformen skal være rask å montere og demontere. Systemet ble patentert på nyåret og i skrivende stund går den første plattformen til prefabrikasjon. I løpet av våren skal denne testes og sertifiseres, og eventuelle endringer skal gjøres før vi produserer en serie med plattformer. Arbeid på skutesidene på FPSO ene er kritiske på tid på grunn av raske væromslag med mye vind og store bølger. Med denne plattformen håper vi at vi kan tilby våre kunder raskt og effektiv vedlikeholdsarbeid på skutesidene på produksjonskipene på Halten Nordland. Innspill og kommentarer fra våre operatører offshore er kjempeviktige for å kunne utvikle utstyr for internt bruk. Utstyr som kan forenkle arbeidsoppgaver for operatørene, og utstyr som gir oss muligheter til å gjøre jobber som ellers ikke ville vært mulige å tilby ovenfor kundene. På bratte overhengende sider settes det mellomforankringer. En egen vinsj på plattformen brukes til å trekke plattformen inntil skutesiden Ved bruk av et løfteåk løftes plattformen i et punkt. Den holdes inntil skutesiden ved bruk av sugekopper. Vakuumplattformen trenger et skikkelig navn! Navneforslag kan sendes til eller 6 meter bred plattform med et 6 meters løfteåk. LBO Forstå Løse Gjennomføre 19

20 nytt fra Spesialkurs i lansebrenning og bevling Store kontraster er stikkordet for spesialkurset arrangert av Kurssenteret den 9. og 10. februar. Av Magne Beyer Kurset ble ledet av Arve Gjelsten, og deltakerne fikk opplæring i lansens brutale krefter og bevlemetodens møysommelige, men effektive kutting av rørkonstruksjoner. Lansebrenning er i hovedsak to 3/8 sidestilte stålrør som er fylt med mange mindre legeringselementer i trådform. Gjennom de to 3-meterlange stålrørene presses det ned store mengder rent oksygen. Ved enden av lansen, der oksygenet presses ut, antenner man den med en skjærebrenner. I tent form minner lansen om en ildsprutende drage. Alle på kurset fikk oppleve hvor voldsomt effektiv den er i møte med stål og alt annet som kommer i dens vei. Derfor la Gjelsten stor vekt på sikker bruk i opplæringen. Særlig frem-hevet han den viktige rollen til personen som står med stengeventilen. Det er kun han eller hun som raskt kan slukke lansen ved farlige situasjoner. Bevling er en type kaldkutting, og foregår i mye rolige former enn lansebrenning. Dette er en maskin som man monterer rundt et rør man ønsker å kutte. Maskinen består enkelt sett av to hoveddeler. En skive, som monteres fast rundt røret, og en annen skive som er montert på denne igjen, men som skal bevege seg rundt røret. Denne bevegelige skiven har to kniver som sakte dreier seg lengre og lengre inn i metallet, og til slutt kutter røret. Selve maskinen drives av trykkluft. Selv om det går roligere for seg med bevlemaskinen, er sikkerhetsaspektet i fokus. Det Bevling. Fra venstre: Peter Harholt og Lars Arne Dønheim. er store krefter i sving når maskinen går, og igjen er det personen med stengeventilen som har den viktigste rollen. Mens noen av deltakerne på kurset hadde noe erfaring med de to kuttemetodene, var andre mer uerfarne. Felles for alle var at de etter to dager hadde styrket kompetansen sin i riktig bruk av de to verktøyene, med vekt på faremomenter og sikker bruk. Det er stort behov for folk med denne kompetansen, og Kurssenteret planlegger i tiden fremover å gjennomføre flere slike kurs. Isolasjon fagsamling februar var disse samlet til fagsamling i Molde. Fra venstre: Fagansvarlig Helge Muledal, Knut Olav Hafskjær, Jan Kåre Tveite, Patrik Bengtsson, Juha Nieminen og Harald Båtnes. 20 LBO Forstå Løse Gjennomføre

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G

AAK Group i høyden og i dybden Å N D A L S N E S B E R G E N S T A V A N G E R K R I S T I A N S U N D T Ø N S B E R G AAK Group i høyden og i dybden Bakgrunn og utvikling Aak Fjellsportsenter stiftet 2. april 1987 som et senter for klatring og fjellsport. Første selskap til å introdusere og få aksept fra myndigheter og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Årets 1. ordinære bobiltreff i 2011 er det 5. i rekken på dette vakre sted ca. 18 km øst for Svolvær langs E 10 i Lofoten. Det blir egentlig feil å angi dette treffet

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør.

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør. HMS i verdikjeden Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008 Drifts- og Offshore Prosjektdirektør Geir Ove Saltvedt HMS i Fabricom OVERORDNET MÅL Vi skal ha null skader på personer,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016

Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016 Månedsbrev fra Rådyrstien Juni 2016 TILBAKEBLIKK PÅ MAI: Første uka i mai var vi i lavvoen, så vi fortsatte med sykling, fotball og grønnsakshage. Vi ser at mange av barna har blitt mye flinkere på å sykle

Detaljer

Åpent hus LIVSSTIL NÅ

Åpent hus LIVSSTIL NÅ Arkitekt, designer og pappa Max Wehberg, mamma Iris og barna Carla og Leo bruker mye tid sammen samlet rundt kjøkkenbordet. De store lokalene i et gammelt havnelager i Hamburg er både hjem og studio for

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Spre danseglede i bedrifter

Spre danseglede i bedrifter A dance is forever! Spre danseglede i bedrifter Samba Studio Bedriftstilbud Salsa videregående Samba videregående Kizomba videregående Rueda de casino videregående De 4 opplærings modulene Læreprosessen

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Viktige datoer i juni: 11.6: Norun fem år 24.6: Juliana fire år 9.6: sommerfest i barnehagen! 19.6: siste dag for Emil. Uke 26: «Trygg i vann», for Storefot Da er mai

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

8 eneboliger. på Kleppe

8 eneboliger. på Kleppe 8 eneboliger på Kleppe Det beste fra to verdener Vi sier ikke at livet er en dans på roser selv om du flytter til et sted utenfor byen. Vi tør likevel å påstå at å bo i Verdalen i Klepp kommune kan gi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ JANUAR 2012 Hei Så var vi allerede kommet godt i gang med et nytt år, og i januar har vi vært så heldige å få oppleve litt snø, og hva det innebærer. Noen syns jo det er veldig

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016.

Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016. Kursplan for TeglA 3. og 4. trinn. Våren 2016. Her er en kursoversikt for 3 /4 trinn på Tegla vinter/vår 2016 Skriv opp i en prioritert rekkefølge over hvilke kurs ditt barn ønsker å delta på. Alle elevene

Detaljer

TENPL. Løpetid i Lofoten. Nr 7/2015 - Årgang 3. Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't>

TENPL. Løpetid i Lofoten. Nr 7/2015 - Årgang 3. Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't> TENPL Nr 7/2015 - Årgang 3 Løpetid i Lofoten Lofoten har de perfekte kulissene for de mest ekstreme løpene. 't> I DENNE UTGAVEN AV LOFOTEN PLUSS KAN DU LESE OM: LofotenPluss er et gratismagasin med ni

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september

PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16. 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september PROGRAMBLAD BRINGSERIEN J16 1. serierunde Randaberghallen 5. 7. september Hovedtrener for Randaberg J98 har ordet: Først og fremst ønsker jeg alle velkommen til fortet vårt, Randaberghallen. Håper alle

Detaljer

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap

Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap Trygt Boredekk - Sammarbeidprosjekt, Hydro, boreetreprenører og service selskap NFLB-konferanse 09.02.2006 Terje W. Meldahl 2007-02-09 Prosjektet startet etter vellykket samarbeid med boreentreprenørene

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer