Årsmøte. Askøy Seilforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Askøy Seilforening"

Transkript

1 Askøy Seilforening Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005

2

3 Saksliste årsmøte 2005 Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret 18:50 Før årsmøtet tar til, samles vi på kaien hvor vi stryker sommer-klubbstanderen og setter vintervimpelen 19:00 Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Årsmelding for Regnskap for 2005 i revidert stand 3. Innkomne forslag og saker a. Fra styret: i. Fellesabonnement på SEILmagasinet til evaluering. ii. Dugnads- og rabattsystem. b. Fra medlemmer: i. Forslag om obligatorisk dugnad 4. Kontingent for 2006 a. Fra Styret: Oppretholde dagens kontingentstruktur og nivå. b. Fra medlem: Øke kontingentsatser og samme struktur. 5. Budsjett og arbeidsprogram for Valg Etter årsmøtet Etter årsmøtet vil det bli servert kaffe og litt å bite i og der blir vist bilder fra årets store og små regattaer og andre arrangementer. Askøy Kjetil Skog Leder

4 Innholdsoversikt Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte Innholdsoversikt Årsberetning Styrets beretning Styret og andre tillitsvalgte...5 Medlemsutvikling...9 Styrets virksomhet...10 Arbeidsprogrammet vedtatt for Styret ønsker også å berette om følgende tema...12 Årsberetning fra komite for Havn og Anlegg Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen Årsrapport fra komite for Aktivitet / Kurs Årsrapport fra komite Seiling Jolleseiling...19 Ynglingegruppen...22 Praktisk seilkurs for voksne...23 XXII Militært Nordisk Mesterskap i sjøsport Årsrapport fra Regattakomiteen Årsrapport fra kasserer Årsregnskap og budsjett...31 Revisors beretning...34 Sak 3 Innkomne forslag og saker...35 Vedlegg sak 3.a...36 Arbeidsprogram for Valgkomiteens innstilling...39 LOV FOR ASKØY SEILFORENING...45

5 Styrets beretning 2005 Styret og andre tillitsvalgte Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem arbeidsområde regatta: Styremedlem arbeidsområde havn og anlegg: Styremedlem arbeidsområde seiling: Styremedlem arbeidsområde aktivitet, kurs og sosialt samkvem: Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Kjetil Skog Helge Ivarsøy Peter Thomas Hansen Mildred Haakaas Finn Espeseth Svein Hol Simon Koch / Lene Riise Anne Marie Hjort Kristian Amlie Revisorer: Revisorer vararepr. Geir Synnevåg og Gunnar Eriksen Tove Hol Haugen og Terje Knudsen Valgkomite: Åse Espeseth (valgt av årsmøtet 2004) Peter Thomas Hansen foregående leder Kjetil Skog sittende leder Komiteer Havn- og anleggskomite Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styrekontakt Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Komite for seiling Simon Koch / Lene Riise komiteleder og styrekontakt Nils Olav Handegård Yngling Beate Soltvedt Nye Kvinns Peter Thomas Hansen Jollegruppen Komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem Anne Marie Hjorth komiteleder og styrekontakt Karianne Rommetveit Tanja Høgtun PR- og sponsorkomite Kristian Amlie Helge Ivarsøy

6 Regattakomite Finn Espeseth komiteleder og styrekontakt Åse Espeseth Chris Skogen Øyvind Skogen Odd Bergesen Sverre Valeur Carl Edward Jansen Ad hoc Askøy Rundt 2005 Komite Andre Farstad Gunnar Eriksen Helge Ivarsøy Ad hoc Komite hederstegn Rune Røyseth Finn Espeseth Harald Svardal

7 Medlemmer med autorisasjon Forbundsdommer: Forbundsdommer Match: Kretsdommer: Regattasjef III: Trener I Trener II: Måler: Lys, IMS, ORC-club og IOR Måler: Lys og ORC-club Thorvald Haarberg Thorvald Haarberg Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Peter Thomas Hansen Sean Morgan Chris Skogen Kjell Arne Meyer under opplæring Simon Koch under opplæring Christine Brunner under opplæring Therese Sandvik under opplæring Steinar Vvestad under opplæring Jon Lystrup Stian Soltvedt Helge Askvik Sverre Valeur og Rene Tofte Dommer I Regattaarrangør: Odd Bergesen, Eivind Bjørkhaug, Gunnar Eriksen, Finn Espeseth, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Oscar Eide, Jan Otto Evjen, Klaus Finne, Bård Hess, Ingvar Heggøy, Frode Helgesen, Britt Hol, Svein Hol, Grete Rustan Knutsen, John Leer, Ragnvald Maartmann-Moe, Tordis Nesse, Terje Meyer Rasmussen, Rune Røyseth, Åse Skjellbred, Terje Soltvedt, Geir Storrø, Harald Svardal, Geir Synnevåg, Ivar Syslak, Chris Skogen, Peter Thomas Hansen. Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet: Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Ekstern representasjon og deltakelse i ulike sammenhenger: På Hordaland Seilkrets årsmøte var vi representert ved Helge Ivarsøy, Kjetil Skog, Sverre Valeur og Peter Thomas Hansen. På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var vi representert ved Peter Thomas Hansen. Peter Thomas Hansen er leder av styret i Hordaland Seilkrets. Øyvind Skogen er medlem i HSK komite Tur/Hav. Peter Thomas Hansen er medlem i HSK jollekomite. Thorvald Haarberg er formann i Askøy Reiselivslag. Thorvald Haarberg, Kjetil Skog og Peter Thomas Hansen er medlem i samarbeidsforumet mellom Askøy Kommune og Askøy Seilforening. Sverre Valeur og Peter Thomas Hansen var delegater på Seiltinget Peter Thomas Hansen er varamedlem i valgkomiteen for styret i Seilforbundet.

8 Peter Thomas Hansen har deltatt på weekendsamling og høstmøte i Idrettsrådet i Askøy. Geir Storrø, Svein Ådland og Rune Røyseth er medlemmer av Shetland Race komiteen hvor Thorvald Haarberg er leder. Sverre Valeur er styreleder i NORLYS. Carl Edward Jansen er styremedlem i NORC.

9 Medlemsutvikling Pr har foreningen 580 medlemmer mot 499 samme tidspunkt i Foreningen er inne i en meget positiv medlemsutvikling. (revidert ) Medlemmer pr: 01/11/2005 Antall / Alder <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Kvinner Menn Totalt Innmeldt fra: 01/11/2004 til 31/10/2005 Antall / Alder < år år år >25 år Totalt år Kvinner Menn Totalt Utmeldt fra: 01/11/2004 til 31/10/2005 Antall / Alder < år år år >25 år Totalt år Kvinner Menn Totalt

10 Styrets virksomhet Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr. telefon og e- post. Styret beretter først om arbeidsprogrammets enkeltpunkter gitt av årsmøtet 2004 og deretter på andre områder styret ønsker å berette om. Arbeidsprogrammet vedtatt for 2005 Fortsette rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn. Deri holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Med en netto medlemstilvekst på 81 (580 totalt) hvorav 27 (112 totalt) er i alderen 0-19 år og fordeling kvinner/menn er 38/74 (212/368 totalt) må vi konstatere at rekrutteringstiltakene har fungert og peker i riktig retning. Jollemiljøet lyktes godt med hensyn til å bygge opp et familiebasert miljø, som i 2004-sesongen og med en todeling og fokusering i gruppen. Det er gjennomført to flotte kurs for nybegynnere og flere samlinger for de viderekomne. På slutten av sesongen har vi 22 aktive seilere fordelt på 7 viderekomne og 15 rekrutter. Denne type barne- og ungdomsarbeid vil fortsatt være sterkt i fokus i foreningens arbeid i årene fremover. Fortsette utbyggingen av Seilsportsenteret, med fokus på detalajlplanleggning og oppstart på byggingen av nytt servicebygg samt utbygging av havn da denne er fullbooket. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. Utbyggingen av anlegget har også i år gått med imponerende tempo. Jolleanlegget og sjøbodene er sluttført. Videre er havnen betydelig utvidet. Se også egen beretning fra Havn- og anleggskomiteen. Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for deri å stimulere og styrke det sosiale samvær i foreningen. Medlemmenes bruk av seilsportssenteret er fortsatt økende. Helgesamlinger både for store båter og for kretsens jolleseilere, klubbkvelder og ikke minst den sosiale rammen rundt regattaer og andre arrangementer fungerer som miljøskapende tiltak. Videre ser vi en kraftig økning i den uorganiserte bruken av anlegget; kveldsturen/lørdagsturen og helgeturen blir av medlemmene i økende grad lagt til seilsportssenteret. Vi har bevisst satset på å ha tilgjengelig enkle matretter, mineralvann, is m.m. i klubbhuset. Videre har alle voksne medlemmer som ønsker det, fått nøkkel til klubbhuset innen det nye nøkkelsystemet. Det registreres et økende antall overnattinger i båter som ligger i anlegget, og folk samles på kaien. Utfordringen fremover vil være å kombinere ivaretakelse av klubbhusets og seilsportssenterets høye kvaliteter samtidig som bruken øker med derav følgende slitasje. Styret har diskutert ulike modeller for hvordan en vertskapsfunksjon vil kunne ivaretas og vil søke å iverksette dette i løpet av neste periode. Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. I en tid hvor deltagelse i regattaer generelt ser en nedgang har foreningen også i år greid å opprettholde en god deltagelse i de store regattaene. Klubbmesterskapet ble i år arrangert i samarbeid med RAN seilforening, noe som var en suksess både for Tur og Hav og for jollene. Dette forenklet arrangeringen og det medførte flere båter på fjorden. Thorvalden ble arrangert igjen etter flere års dvale. Et kjærkomment gjensyn som samlet 22 deltakende båter. Selva Doublehanded var en nykommer av året som ble en stor suksess både sportstlig og økonomisk med hele 32 påmeldte båter. Dette er en regatta vi har stor tro på i fremtiden

11 Videreutvikle foreningens trenings seilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. Byfjordtrimmen har i år igjen fungert veldig bra og tilbys i samarbeid med NHS og ÅSF. Der er registrert en utflating / liten nedgang i antall båter til denne midtuke-regatta-serien, hvilket styret følger meget nøye. Styret mener midtukeregattaen i Byfjorden er et viktig tilbud til seilerne. I Hjeltefjorden er det på tredje året gjennomført 10 tirsdagstrimmer, kalt Hjeltefjordstrimmen, med i alt 27 båter registrert dette er en liten økning fra i fjor på 6 båter. Denne midtuke-trenings-aktiviteten i Hjeltefjorden ser styret svært positivt på og den er i år gjennomført i samarbeid med Båtlaget RAN. Styret ser også meget positivt på treningsaktivitetene som foregår båtene i foreningen imellom, også gjennom vinterhalvåret, og på begge sider av Askøy. Etter en imponerende dugnadsinnsats kan foreningen nå disponere 12 Ynglinger, og har med dette lagt grunnlaget for en meget spennende entypeklasse. Det har vært seilt fast på torsdager samt flere helgesamlinger. Se også egen beretning fra komite for seiling. Legge til rette for god drift og vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. I samarbeid med Sjøkrigsskolen disponerer nå foreningen 12 oppgraderte Ynglinger. Gjennom en fadderordning har man lagt grunnlaget for et svært godt entypeklasse miljø. Flere av foreningens optimistjoller er også utleid på fadderordning. To optimistjoller er solgt til seilerne. Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen seiling, regatta og sjømannskap. Det er gjennom sesongen blitt tilbudt et varierende og godt kurstilbud til foreningens medlemmer. En egen kurskatalog ble sendt til alle medlemmene ved sesongsstart. Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Sponsoravtale er inngått med Frydenbøgruppen for regattaene Frydenbø Askøy Rundt og Selva Doublehanded. Dette er et samarbeid som har vært svært viktig for foreningen og vi ser positivt på videre samarbeid og utvikling av konseptet. Søknader om midler til fylkesidrettsanlegg har vært vedlikeholdt gjennom året og har gitt noe uttelling, se regnskapet. ASF ble i 2001 godkjent som lotteriverdig og foreningen mottok i år NOK fra entreprenøravtale med et stk lotteriautomat: Inntekten er øremerket barne- og ungdomsarbeid. Denne inntekten vil med stor sannsynlighet falle bort fra og med grunnet ordningens overgang til statlig monopol på denne typen aktivitet. ASF er ikke berettiget til kompensasjon fra KUD. En del av foreningens aktiviteter har nok et større potensiale til å generere felles fordeler for næringsliv og forening, og dette vil bli undersøkt i årene som kommer. Styret vil for neste år kartlegge og benytte seg av ulike stønadsordninger innen aktivitetsmidler og undervisning/opplæringstilskudd. Videreføre arbeidet med komité strukturen og utvikling av organisasjonen. Organisering av ASFs tillitsmannsarbeid er delt i to nivåer: Styre og komiteer. Den nåværende sammensetning av komiteer ble utviklet i 2001 og implementert i 2002/2003. Styret ønsker å fortsette dette utviklingsarbeidet i 2006 i påbegynt retning og anser dette som en fornuftig todeling av arbeidet i foreningen. Det vises videre til beretningene fra de enkelte komiteer.

12 Styret ønsker også å berette om følgende tema Økonomi Foreningens gode driftsøkonomi er basert på aktiviteter, tilbud og tjenester som er selvfinansierende og oftest hver for seg gir et godt økonomisk tilskudd til foreningen. Denne økonomiske policy gjelder for alle områder så nær som jolleseilingen. Foreningen har fortsatt sunn økonomi, ikke minst fordi vi ikke bruker midler før vi har dem på bok. Dette prinsippet blir viktig å holde på også i fremtiden. Likviditeten er god og vi har ingen lån. Det blir en stor økonomisk utfordring de neste årene å reise det nye servicebygget at vi fortsatt venter på utbetalinger av innvilget kommunal medvirkning fra Askøy Kommune gjør ikke denne utfordringen enklere. Samarbeidsforum med Askøy Kommune som vertskapskommune for Fylkesidrettsanlegget Askøy Seilsportssenter Vi har gjennomført 2 møter i samarbeidsforummet i år hvor saker av felles interesse har vært diskutert. Foreningen har hatt møte med Askøyhallen hvor videre samarbeid er diskutert. Blant annet resulterte dette i et felles arrangement hvor det norske damelandslaget i håndball benyttet Seilsportsenteret under en privat landskampsamling. Videre har foreningen gjennomført møter med bla. Bergen og Omland Friluftsråd samt representanter for Lost Weekend. Foreningens nyeste tilskudd på anleggssiden de 9 sjøboder Med ferdigstillelsen av de 9 sjøboder er foreningen komt et godt stykke videre i utviklingen av et fullverdig regionalt seilsportsenter. Overnattingskapasiteten har vært anvendt til glede for både jolleseilere på kretssamling, trenere på nasjonal trenersamling, utøvere og lagledelse på Nordisk Marinemesterskap osv. Det viser seg likeledes at dette overnattingstilbud gir et positiv tilskudd på inntektssiden. Foreningen er medlemsdrevet og tuftet på dugnadsinnsats Det er imponerende å se hvordan mange medlemmer arbeider både med tilrettelegging av regattaer, med utbygging og drift av seilsportssenteret, med jolleseilingen, med ynglingeseiling og i styret og komiteer forøvrig. Mange tenker på foreningen i sammenhenger utenfor den direkte foreningsaktivitet og skaffer ressurser til foreningen. Flere tar initiativ på egen hånd og ser til foreningens eiendeler. Selv om dere ikke alltid hører fra oss så er vi klar over at dere er der og foreningen er helt avhengig også av dere. Vi vet at dere har jobbet mange timer, og at innsatsen er upåklagelig. Alle dere som gjør en jobb for foreningen skal ha en MEGET velfortjent honnør og tusen takk for den formidable innsatsen. Fremover Styret ser 2006 for seg som en sesong med fokus på barne- og ungdomsarbeid samt konsolidering og kvalitetssikring i alle ledd. Vi takker alle eksterne og interne bidragsytere for den betydelige støtte dere har gitt gjennom året. Det er motiverende å møte den velvilje dere legger for dagen når vi henvender oss. Vi takker tilslutt alle medlemmer for en fantastisk sesong uten dere ville dette bare ha vært halvt så gøy. Styret for Askøy Seilforening 2004/2005 Kjetil Skog - Helge Ivarsøy - Svein Hol - Mildred Haakaas Simon Koch/Lene Riise Finn Espeseth - Anne Marie Hjort - Kristian Amlie - Peter Thomas Hansen

13 Årsberetning fra komite for Havn og Anlegg 2005 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styremedlem ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Komiteen har hatt 5 møter og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret. Servicebygget: Vi har i de siste årene lagt tilrette for bygging av det nye servicbygget vårt. Forsinkelsen på 5-6 år i planlagt fremdrift skyldes manglende utbetalinger fra Askøy Kommune av deres del av finansieringen. Vi venter fortsatt på de siste pengene. Vi regner med å byggemelde siste havdel av bygget i løpet av vinteren og samtidig melde noen endringer på klubbhusdelen av bygget som for øvrig tidligere er byggemeldt og godkjent til oppføring. Flytebryggeanlegget Vi har nå liggende 2 flytekaier den nordre (blå brygge) er ferdigstilt med 100 meter og den søndre (rød brygget) er også på ca 100 meter men her gjenstår noe oppankringsarbeid og utskifting av indre stålbrygge. Dette året er det blitt støpt 17 nye brygger på dugnad, og det er produsert et stort antall nye gangveier og fortøyningsbommer. Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Vi har i skrivende stund i rundt 15 ledige plasser, når vi tar med gjesteplasser og når områder avsatt til fremtidige flytende båthus er disponert. 7 betongbrygger vil i løpet av vinteren våren bli montert i som bølgedemper syd for brygge B, og vil senere bli tatt i bruk med vanlige utriggere. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid noe som har fremtvunget betydelig økning av innskuddet for havneplass. Innskuddet vil bli ytterligere økt fra Jolleanlegg Det nye jolleanlegg er i år så godt som ferdigstilt og fungerer bra. I tilknytning til dette anlegget monteres en ny kran med wll (weight load limit) på 1500 kg. Vi forventer at denne vil være montert i løpet av vinteren 2005/06. Denne skal kunne brukes av medlemmer etter kort opplæring og derved stå til disposisjon for mindre kjølbåter og trailbare båter. Jolleanlegget er blant de beste i Norge, fungerer meget bra og vil være en stor ressurs for økt satsing på jolleseiling i foreningen. Strøm og vann til båtene På brygge A (blå) gjenstår det å legge fast opplegg til de 3 ytterste bryggene, de får foreløpig strøm via midlertidig opplegg. På brygge B (rød) er permanente strømuttak ferdig på 7 av 10 brygger. Nye strømskap til bryggene må settes i produksjon. Det skal monteres flere vannuttak på begge bryggene og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge.

14 Rabattordning. Rabattordningen for inntekts skapende arbeid fungert rimelig bra, dette året. Dugnadsaktiviteten har vært noe lavere i år enn forrige år. Vi vil anmode alle om å registrere timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Container og plasthaller. Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset, denne bør ryddes og det bør støpes fast dekke for å få en bedre utnyttelse av den. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på 240 kvm (nå ca. 200 kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne tenkes nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Midlertidig klubbhus Det gjenstår fortsatt endel arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter vannbord på nordenden av taket, noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider, samt en del malerarbeid utvendig. Videre er det bestemt å bygge Truck-garasje / lagerrom på sydsiden, utvide inngangspartiet noe og bygge et lager for kjøkkenet. Dette arbeidet er så vidt påbegynt. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som nå er under montering i klubbhuset. Det er bygget terrasse foran huset, som er svært nær ferdigstillelse. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl.a. montering av vask og varmt og kalt vann. Flomlys Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere 2 nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset vil derved være over 4 master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. Andre installasjoner Flere stålkrybber er under produksjon, for å bedre opplag av båter rundt kranen. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Det vurderes å sette i gang nytt kranførerkurs til våren, som er åpent for dem som ønsker å ta del i dette arbeidet. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter får lov å ta opp egen båt uten kostnader og får dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kran og skrev har behov for noe maling. Det blir fra 2006 nytt prissystem for opptak som er differensiert mellom mindre og større båter og mellom medlemsbåter og ikke medlemmer. Sjøhusene 9 av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen om å bygge et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum 4 personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie og er bygget på dugnad og blitt finansiert av de 9 avtalepartene. Disse har også det totale drifts- og vedlikeholdsansvar for sjøhusene. Foreningen har disposisjonsretten til sjøhusene regulert i egen avtale med byggerne. Pr. dags dato har vi midlertidig brukstillatelse for alle enhetene, og en forventer at de skal stå helt ferdige i løpet av våren. Sjøhusene har vist seg å være en stor ressurs for foreningen spesielt ved NM i 2004 og NoM i år.

15 Videoovervåkning av anlegget. Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video - overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i år men må nå tas opp igjen. Fremdriftsplaner. I all hovedsak er det ferdigstilling flyterbyggeanlegget, montering av disse og strømopplegg til flytebryggene som vil prege arbeidet i nærmeste tiden fremover. Deretter blir servicebygget prioritert (båthaller og klubbdel) og om mulig en del arbeid satt i gang ved hjelp av eksterne entreprenører. Nøkkelsystem. Der er montert nytt system - nøkkelsystem på hele anlegget. Dette har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK 200,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykk spyler. Økonomi Vi har hatt god likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Askøy kommune har utbetalt et 5. avdrag men skylder oss fortsatt et betydelig beløp. Opprinnelig tildelt støtte fra Askøy Kommune er NOK ,-. Vi er svært usikre på når restbeløpet på ca NOK kommer til utbetaling. Foreningen har ingen løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Det er sendt inn fornyet søknad på tippemidler til båthall på ,-, til jolleanlegg på og det vil bli sendt fornyet søknad til fylket på tilskudd til jolleanlegget. Søknadene er teknisk godkjent, men når og om beløpene kommer til utbetaling er fortsatt usikkert. Inntil det må søknaden fornyes årlig. Innskudd i havnen er regulert noe opp. Innskuddet reguleres tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser. Leien økes ikke for Thorvald Leder Havn og Anleggkomiteen

16 Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen 2005 Komiteens medlemmer er Kristian Amlie og Helge Ivarsøy. Webredaktøransvaret har Yvonne Bonete tatt seg av. Ellers mange bidrag fra øvrige medlemmer i styret. ASF arrangerer 3 store regattaer hvert år hvor vi har godt samarbeid med sponsorer: Frydenbø Askøy Rundt Selva Doublehanded (skifter navn til Frydenbø Double Handed i 2006) Aker Kværner Regatta I 2005 har vi fått forlenget Frydenbøs engasjement i Askøy Rundt samt at Frydenbø også har inngått samarbeid på sponsorsiden i Selva doublehanded. Begge arrangementene har gitt gode inntekter til foreningen i Komiteen er svært fornøyd med samarbeidet og er av den oppfatning av at vi har en avtale som gir gode bidrag til begge parter. Selva Doublehanded er Vestlandets største doublehanded regatta og ble i år arrangert med Stavanger Seilforening som medarrangør og SEILmagasinet som mediapartner. Dette samarbeid vil fortsette i I forbindelse med Selva Doublehanded har vi hatt en flott omtale av regatta og forening i SEILmagasinet både før og etter arrangementet. Regattaen ble dekket av egen stab fra SEILmagasinet hvor redaktør Morten Jensen og journalister hadde base på Seilsportsenteret under arrangementet. Herfra ble det produsert nyheter, lydfiler og bilder til de mange tusen som fulgte med arrangementet på SEILmagasinets websider. Komiteen ser et økende engagement fra sponsorer til våre arrangementer. Man ser fremdeles muligheter i et bedre engagement til våre produkter årbok, webannonser etc. Medieomtale ASF har siste år fått omtale i: SEILmagasinet redaksjonell omtale av Frydenbø Askøy Rundt og Selva Doubleanded. Askøyværingen Frydenbø internaviser Bergens Tidende Bergensavisen ASFs internettsider blir ivaretatt av foreningens medlemmer og webredaktør. Sidene er i foreningssammenheng svært gode og ikke minst fordi de oppdateres jevnlig. Dette er en kilde til nyheter og regattainformasjon som stadig flere benytter. Årboken ble også i år (for fjerde gang) utgitt i samarbeid med annonsører. Ved hjelp av styre- og komitemedlemmer samt flere av foreningens medlemmer er den også i år spekket med fine bilder og god informasjon om Askøy Seilforening. Overskuddet fra årboken går til foreningens barne- og ungdomsarbeid. Informasjon til medlemmer Askøy Seilforening har hatt egne medlemssider i SEILmagasinet. I tillegg har vi benyttet egne bilag som sendes ut sammen med bladet. Sidene gir oss en unik anledning til å profilere oss for øvrige lesere samt å nå frem med informasjon i 4 farge trykk til våre egne medlemmer. Medlemmer som har reservert seg fra SEILmagasinets abonnement får tilsendt medlemssidene i posten eller som vedlegg til e-post.

17 Å profilere foreningen på denne måten er ett tveegget sværd. Det kreves mye tid og arbeid å produsere lesbart stoff til sidene. Takk til Kristian som har tatt jobben underveis i sesongen. Takk også til lederen som har bidratt med sine betraktninger i spalten sin. Det trengs en økt innsats på dette område i kommende år med flere bidragsytere med tekst og bilde. Informasjon til nye medlemmer Det sendes en velkomstpakke med informasjon til alle nye medlemmer - de tre siste årene er dette praktisk gjennomført av sekretæren - se beretning fra sekretæren. Helge

18 Årsrapport fra komite for Aktivitet / Kurs 2005 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Styrekontakt Anne Marie Hjorth, Karianne Rommetveit og Tanja Høgtun Klubbkvelder: Klubbkvelder har vært gjennomført den 3. tirsdagen i måneden på Seilsportsenteret. Januar: Medlemmer ble invitert for å delta i videre planlegging av det nye seilsportsenteret Februar: Simon Koch fortalte og viste film fra sitt år omord i Academy Mars: Fredrik Tveit fortalte og viste bilder fra sin seiltur fra Karibien til Askøy April: Jotun kom med tips og triks ifbm båtpuss September: Medlemmer utvekslet erfaringer og ga gode råd mht hva vi bør gjøre med båten når vinteren er her Oktober: utgikk November: Seilmaker Iversen vil presentere nyheter Kurs: Kurs nr 1 Båtførerprøven: 7 deltagere 5 medlemmer og 2 ikke medlemmer Kurs nr 2 Praktisk navigering- utgikk pga for få påmeldte Kurs nr 3 VHF kurs: 16 deltagere 11 medlemmer og 5 ikke medlemmer Kurs nr 4 Fritidsbåtskipper : 11 deltagere Kurs nr 5 Praktisk seilkurs: 8 deltagere 3 medlemmer og 5 ikke medlemmer Kurs nr 6 Viderekomne regatte optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 7 Videregående optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 8 Nybegynner optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 9 Seilkurs for voksne som har barn som seiler ble inlemet i nybegynnerkurset Kurs nr 10 Nasjonal inspirasjonshelg for trenere se egen omtale av Opticom Kurs nr 11 Kvinns - se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 12 Ikke blitt arrangert Klubbhuset: Økt bruk av klubbhuset er positivt men dette har også gitt en utfordring i forhold til drift og vedlikehold. Styret ser det som nødvendig å fokusere på dette område i kommende periode. Anne Marie

19 Årsrapport fra komite Seiling 2005 Komiteen har i år vært besatt av Simon Koch / Lene Riise Komiteleder og styrekontakt Nils Olav Handegård Yngling Beate Soltvedt Nye Kvinns Peter Thomas Hansen Jollegruppen Jolleseiling Jollegruppen har bygget videre på satsningen fra i fjor. Årsmøtet 2004 fulgte opp satsningen og satte av som en ekstra ramme på årsbudsjettet Dette er sammen med resten av kostnadene for jolleseilingen dekket inn i sin helhet gjennom utbetalinger fra foreningens lotteriavtale. Denne har tilført foreningen i overkant av i Foreningen har således i år kunne satse betydelige ressurser på barne- og ungdomsarbeidet. All kursing/seiling og trening innen jolleseiling er gratis og forutsetter medlemsskap i foreningen. Trenerne har vært avlønnet for direkte trenervirke etter NSF satser. Foreningen har betalt noen startkontigenter på eksterne arrangementer. På trenersiden er bemanningen økt til 4 aktive trenere i turnus og det er kjøpt inn og tatt i bruk ny trenerribb. Det er ikke anskaffet noe jollemateriell i perioden. Det er fast seiling tirsdager og torsdager og en del helger, fra april til juni og august til oktober hvor alle grupper har hatt anledning til å seile/trene. Videre har trenerne og foreldre fulgt seilerne på arrangementer utenfor foreningen i helger. Jollegruppen har i skrivende stund 22 meget aktive seilere. Viderekomne Aktive rekrutter pr nov 2005 Jonas Bekkenes Johansen Anna Therese Moe Simon Furnes Maria Langøy Anna Sophie Hansen Sindre Rosenlund Thorbjørn Thomas Hansen Lisa Nord Hopland Hallvard Øystese Eivind Skog Torstein Hellebust Frida A. Lereng Andreas Torgersen Sondre A. Lereng Trond Hartvigsen Andrea Brunner Emilie Mathiassen Ane Furnes Berland Steffen Rob Thea Vestad Magnus Vestad Vegard Namtvedt Utesesongen er avsluttet med finalehelg 15. og 16. oktober. Tre uker senere avholdt vi et gedigent jollejulebordkalas arrangert av foreldre. Vi regner med å sende noen deltakere til Juletreseilasen i år også. Gruppens foreldre har deltatt i ferdigstillelsen av snekkerboden slik at jollegruppen og ynglingegruppen nå har et flott lokale til disposisjon for sine aktiviteter. Snekkerboden er sammen med ferdig jollekai og resten av anlegget et fantastisk utgangspunkt for den videre satsningen innen barneog ungdomsarbeidet i foreningen. ASF har et av Norges beste jolleanlegg!

20 Norgesmesterskap 2005: For første gang på lenge har vi hatt deltakere på Norgesmesterskap i optimistklassen hvor Thorbjørn, Simon, Torstein og Anna Sophie har høstet verdifull erfaring med regatta i store felt og blant toppseilere. HordaCup 2005 Viderekomnegruppen har deltatt i HC arrangementer med følgende plasseringer: Hallvard 11, Jonas 12, Torstein 16 og Simon 18 i gutt eldste klasse. Anna Sophie fikk 6 plass i jente yngste klasse. Thorbjørn og Andreas fikk begge premie i rekruttklassen. Kretsmesterskap 2005 Anna Sophie fikk bronsemedalje i Kretsmesterskapet klasse Optimist yngste jente, Simon fikk en flott 9. plass i klasse Optimist eldste gutter. Thorbjørn fikk premie i rekruttklassen. KM ble avholdt i Bergens Seilforening. Klubbmesterskap 2005: Vi gratulerer rekruttene for flott seiling i mye vind. Pokaler og gavepremier til Eivind Skog, Frida Lereng, Thea Vestad, Trond Hartviksen, Lisa Nord Hopland og Anne Furnes Berland. Klubbmester for viderekomne ble Anne Sofie Hansen etterfulgt av Simon Furnes, Thorbjørn Hansen, Andreas Torgersen og Torstein Hellebust. Nybegynnerkurs Det er utviklet og testet ut en ny tilnærming til introduksjonsaktivitetene kurs for nybegynnere i jolleseiling. Det har vært invitert til 2 kurs, et på våren og et rett etter sommerferien. Kursene er annonsert på ASFwebben og pr mail samt i lokalpressen. Egen brosjyre ble distribuert i lokalmiljøet og utvalgte steder på fastlandet. Kurset går intensivt over 10 dager med 6 dagers seiling. Fredag, lørdag, søndag, tirsdag, torsdag og søndag. Kurset er en avsluttende enhet Det undervises i de mest grunnleggende deler av jolleseilingen basert på mye lek, praktisk erfaringsbasert utforskning og læring av jolle og seilingens mysterier samt miljøskapende aktiviteter. Kurset avsluttes med regatta med premie og diplom til alle. Nybegynnerne inviteres til å fortsette i rekruttgruppen etter endt nybegynnerkurs. Foreldre/foresatte innvolveres aktivt fra første time rigging og klargjøring av joller, klargjøring av følgebåter, bemanning av følgebåter som sikringsbåter og sosiale tiltak på land. Det er på disse kurs intensjon om å ha to trenere på plass til enhver tid dette har vært effektuert for sesongen Kurset på våren samlet 14 deltakere hvorav 9 fortsatte på rekruttgruppen gjennom våren og en gjennom høsten ved overgang til viderekomnegruppen. Kurset på høsten samlet 16 deltakere hvorav 15 har deltatt på rekruttseilingen gjennom hele høsten. Det har vært kontakt med foresatte til alle de deltakere på nybegynnerkursene, spesielt de på vårens kurs, som har ikke har fortsatt på rekruttseilingen for å finne årsaker til frafallet. Hovedtendensen i tilbakemeldingene er at kurset er bra og seiling er interessant, men barn og unges hverdag er fyllt opp med aktiviteter og spesielt vårens kurs kom så seint at de fleste var booket opp med andre aktiviter som de ønsket å prioritere. Høstens kurs var timet bedre i den sammenheng og vi er fornøyde med at 15 av 16 fortsetter. Rekruttgruppen Rekruttgruppen startet sesongen uten medlemmer. Gruppen har hatt potensielt 36 deltakere fra nybegynnerkursene og tidligere års introduksjon. 15 seiler aktivt gjennom hele høstsesongen. Flere av de ikkeaktive har signalisert at de kommer igjen på våren Rekruttgruppen seiler tirsdager og/eller torsdager samt utvalgte helger. Hovedfokus på seilingen i denne gruppen har for høsten vært å forberede seg til klubbmesterskapet samt å ha det gøy. Hver seiling har gått etter samme lest: Briefing Seiling Debrifing og bading i sjøen.

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Februar 2011 23. årgang Klubbavisen Moss Seilforening 4. juli 2010 - Stiftelsesdagen Foto: Thor-Erik Claussen - Moss Avis En av våre stiftere, første leder og æresmedlem Anton L. Zeiner har mottatt jubileumsboken

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2

NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange. Årsberetning 201 2 Medlemsblad nr 3 21. årgang NM Oselever MB 201 2. Foto: Dag Olav Drange Årsberetning 201 2 Milde Båtlags Styre 201 2 Idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Seilforbund. Adresse: Milde Båtlag

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer