Årsmøte. Askøy Seilforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Askøy Seilforening"

Transkript

1 Askøy Seilforening Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005

2

3 Saksliste årsmøte 2005 Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret 18:50 Før årsmøtet tar til, samles vi på kaien hvor vi stryker sommer-klubbstanderen og setter vintervimpelen 19:00 Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Årsmelding for Regnskap for 2005 i revidert stand 3. Innkomne forslag og saker a. Fra styret: i. Fellesabonnement på SEILmagasinet til evaluering. ii. Dugnads- og rabattsystem. b. Fra medlemmer: i. Forslag om obligatorisk dugnad 4. Kontingent for 2006 a. Fra Styret: Oppretholde dagens kontingentstruktur og nivå. b. Fra medlem: Øke kontingentsatser og samme struktur. 5. Budsjett og arbeidsprogram for Valg Etter årsmøtet Etter årsmøtet vil det bli servert kaffe og litt å bite i og der blir vist bilder fra årets store og små regattaer og andre arrangementer. Askøy Kjetil Skog Leder

4 Innholdsoversikt Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte Innholdsoversikt Årsberetning Styrets beretning Styret og andre tillitsvalgte...5 Medlemsutvikling...9 Styrets virksomhet...10 Arbeidsprogrammet vedtatt for Styret ønsker også å berette om følgende tema...12 Årsberetning fra komite for Havn og Anlegg Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen Årsrapport fra komite for Aktivitet / Kurs Årsrapport fra komite Seiling Jolleseiling...19 Ynglingegruppen...22 Praktisk seilkurs for voksne...23 XXII Militært Nordisk Mesterskap i sjøsport Årsrapport fra Regattakomiteen Årsrapport fra kasserer Årsregnskap og budsjett...31 Revisors beretning...34 Sak 3 Innkomne forslag og saker...35 Vedlegg sak 3.a...36 Arbeidsprogram for Valgkomiteens innstilling...39 LOV FOR ASKØY SEILFORENING...45

5 Styrets beretning 2005 Styret og andre tillitsvalgte Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem arbeidsområde regatta: Styremedlem arbeidsområde havn og anlegg: Styremedlem arbeidsområde seiling: Styremedlem arbeidsområde aktivitet, kurs og sosialt samkvem: Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Kjetil Skog Helge Ivarsøy Peter Thomas Hansen Mildred Haakaas Finn Espeseth Svein Hol Simon Koch / Lene Riise Anne Marie Hjort Kristian Amlie Revisorer: Revisorer vararepr. Geir Synnevåg og Gunnar Eriksen Tove Hol Haugen og Terje Knudsen Valgkomite: Åse Espeseth (valgt av årsmøtet 2004) Peter Thomas Hansen foregående leder Kjetil Skog sittende leder Komiteer Havn- og anleggskomite Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styrekontakt Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Komite for seiling Simon Koch / Lene Riise komiteleder og styrekontakt Nils Olav Handegård Yngling Beate Soltvedt Nye Kvinns Peter Thomas Hansen Jollegruppen Komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem Anne Marie Hjorth komiteleder og styrekontakt Karianne Rommetveit Tanja Høgtun PR- og sponsorkomite Kristian Amlie Helge Ivarsøy

6 Regattakomite Finn Espeseth komiteleder og styrekontakt Åse Espeseth Chris Skogen Øyvind Skogen Odd Bergesen Sverre Valeur Carl Edward Jansen Ad hoc Askøy Rundt 2005 Komite Andre Farstad Gunnar Eriksen Helge Ivarsøy Ad hoc Komite hederstegn Rune Røyseth Finn Espeseth Harald Svardal

7 Medlemmer med autorisasjon Forbundsdommer: Forbundsdommer Match: Kretsdommer: Regattasjef III: Trener I Trener II: Måler: Lys, IMS, ORC-club og IOR Måler: Lys og ORC-club Thorvald Haarberg Thorvald Haarberg Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Peter Thomas Hansen Sean Morgan Chris Skogen Kjell Arne Meyer under opplæring Simon Koch under opplæring Christine Brunner under opplæring Therese Sandvik under opplæring Steinar Vvestad under opplæring Jon Lystrup Stian Soltvedt Helge Askvik Sverre Valeur og Rene Tofte Dommer I Regattaarrangør: Odd Bergesen, Eivind Bjørkhaug, Gunnar Eriksen, Finn Espeseth, Håvard Espeseth, Åse Espeseth, Oscar Eide, Jan Otto Evjen, Klaus Finne, Bård Hess, Ingvar Heggøy, Frode Helgesen, Britt Hol, Svein Hol, Grete Rustan Knutsen, John Leer, Ragnvald Maartmann-Moe, Tordis Nesse, Terje Meyer Rasmussen, Rune Røyseth, Åse Skjellbred, Terje Soltvedt, Geir Storrø, Harald Svardal, Geir Synnevåg, Ivar Syslak, Chris Skogen, Peter Thomas Hansen. Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet: Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av: Norsk Optimistjolleklubb Ekstern representasjon og deltakelse i ulike sammenhenger: På Hordaland Seilkrets årsmøte var vi representert ved Helge Ivarsøy, Kjetil Skog, Sverre Valeur og Peter Thomas Hansen. På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var vi representert ved Peter Thomas Hansen. Peter Thomas Hansen er leder av styret i Hordaland Seilkrets. Øyvind Skogen er medlem i HSK komite Tur/Hav. Peter Thomas Hansen er medlem i HSK jollekomite. Thorvald Haarberg er formann i Askøy Reiselivslag. Thorvald Haarberg, Kjetil Skog og Peter Thomas Hansen er medlem i samarbeidsforumet mellom Askøy Kommune og Askøy Seilforening. Sverre Valeur og Peter Thomas Hansen var delegater på Seiltinget Peter Thomas Hansen er varamedlem i valgkomiteen for styret i Seilforbundet.

8 Peter Thomas Hansen har deltatt på weekendsamling og høstmøte i Idrettsrådet i Askøy. Geir Storrø, Svein Ådland og Rune Røyseth er medlemmer av Shetland Race komiteen hvor Thorvald Haarberg er leder. Sverre Valeur er styreleder i NORLYS. Carl Edward Jansen er styremedlem i NORC.

9 Medlemsutvikling Pr har foreningen 580 medlemmer mot 499 samme tidspunkt i Foreningen er inne i en meget positiv medlemsutvikling. (revidert ) Medlemmer pr: 01/11/2005 Antall / Alder <5 år 6-12 år år år >25 år Totalt Kvinner Menn Totalt Innmeldt fra: 01/11/2004 til 31/10/2005 Antall / Alder < år år år >25 år Totalt år Kvinner Menn Totalt Utmeldt fra: 01/11/2004 til 31/10/2005 Antall / Alder < år år år >25 år Totalt år Kvinner Menn Totalt

10 Styrets virksomhet Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr. telefon og e- post. Styret beretter først om arbeidsprogrammets enkeltpunkter gitt av årsmøtet 2004 og deretter på andre områder styret ønsker å berette om. Arbeidsprogrammet vedtatt for 2005 Fortsette rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn. Deri holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Med en netto medlemstilvekst på 81 (580 totalt) hvorav 27 (112 totalt) er i alderen 0-19 år og fordeling kvinner/menn er 38/74 (212/368 totalt) må vi konstatere at rekrutteringstiltakene har fungert og peker i riktig retning. Jollemiljøet lyktes godt med hensyn til å bygge opp et familiebasert miljø, som i 2004-sesongen og med en todeling og fokusering i gruppen. Det er gjennomført to flotte kurs for nybegynnere og flere samlinger for de viderekomne. På slutten av sesongen har vi 22 aktive seilere fordelt på 7 viderekomne og 15 rekrutter. Denne type barne- og ungdomsarbeid vil fortsatt være sterkt i fokus i foreningens arbeid i årene fremover. Fortsette utbyggingen av Seilsportsenteret, med fokus på detalajlplanleggning og oppstart på byggingen av nytt servicebygg samt utbygging av havn da denne er fullbooket. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. Utbyggingen av anlegget har også i år gått med imponerende tempo. Jolleanlegget og sjøbodene er sluttført. Videre er havnen betydelig utvidet. Se også egen beretning fra Havn- og anleggskomiteen. Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for deri å stimulere og styrke det sosiale samvær i foreningen. Medlemmenes bruk av seilsportssenteret er fortsatt økende. Helgesamlinger både for store båter og for kretsens jolleseilere, klubbkvelder og ikke minst den sosiale rammen rundt regattaer og andre arrangementer fungerer som miljøskapende tiltak. Videre ser vi en kraftig økning i den uorganiserte bruken av anlegget; kveldsturen/lørdagsturen og helgeturen blir av medlemmene i økende grad lagt til seilsportssenteret. Vi har bevisst satset på å ha tilgjengelig enkle matretter, mineralvann, is m.m. i klubbhuset. Videre har alle voksne medlemmer som ønsker det, fått nøkkel til klubbhuset innen det nye nøkkelsystemet. Det registreres et økende antall overnattinger i båter som ligger i anlegget, og folk samles på kaien. Utfordringen fremover vil være å kombinere ivaretakelse av klubbhusets og seilsportssenterets høye kvaliteter samtidig som bruken øker med derav følgende slitasje. Styret har diskutert ulike modeller for hvordan en vertskapsfunksjon vil kunne ivaretas og vil søke å iverksette dette i løpet av neste periode. Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. I en tid hvor deltagelse i regattaer generelt ser en nedgang har foreningen også i år greid å opprettholde en god deltagelse i de store regattaene. Klubbmesterskapet ble i år arrangert i samarbeid med RAN seilforening, noe som var en suksess både for Tur og Hav og for jollene. Dette forenklet arrangeringen og det medførte flere båter på fjorden. Thorvalden ble arrangert igjen etter flere års dvale. Et kjærkomment gjensyn som samlet 22 deltakende båter. Selva Doublehanded var en nykommer av året som ble en stor suksess både sportstlig og økonomisk med hele 32 påmeldte båter. Dette er en regatta vi har stor tro på i fremtiden

11 Videreutvikle foreningens trenings seilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. Byfjordtrimmen har i år igjen fungert veldig bra og tilbys i samarbeid med NHS og ÅSF. Der er registrert en utflating / liten nedgang i antall båter til denne midtuke-regatta-serien, hvilket styret følger meget nøye. Styret mener midtukeregattaen i Byfjorden er et viktig tilbud til seilerne. I Hjeltefjorden er det på tredje året gjennomført 10 tirsdagstrimmer, kalt Hjeltefjordstrimmen, med i alt 27 båter registrert dette er en liten økning fra i fjor på 6 båter. Denne midtuke-trenings-aktiviteten i Hjeltefjorden ser styret svært positivt på og den er i år gjennomført i samarbeid med Båtlaget RAN. Styret ser også meget positivt på treningsaktivitetene som foregår båtene i foreningen imellom, også gjennom vinterhalvåret, og på begge sider av Askøy. Etter en imponerende dugnadsinnsats kan foreningen nå disponere 12 Ynglinger, og har med dette lagt grunnlaget for en meget spennende entypeklasse. Det har vært seilt fast på torsdager samt flere helgesamlinger. Se også egen beretning fra komite for seiling. Legge til rette for god drift og vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. I samarbeid med Sjøkrigsskolen disponerer nå foreningen 12 oppgraderte Ynglinger. Gjennom en fadderordning har man lagt grunnlaget for et svært godt entypeklasse miljø. Flere av foreningens optimistjoller er også utleid på fadderordning. To optimistjoller er solgt til seilerne. Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen seiling, regatta og sjømannskap. Det er gjennom sesongen blitt tilbudt et varierende og godt kurstilbud til foreningens medlemmer. En egen kurskatalog ble sendt til alle medlemmene ved sesongsstart. Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Sponsoravtale er inngått med Frydenbøgruppen for regattaene Frydenbø Askøy Rundt og Selva Doublehanded. Dette er et samarbeid som har vært svært viktig for foreningen og vi ser positivt på videre samarbeid og utvikling av konseptet. Søknader om midler til fylkesidrettsanlegg har vært vedlikeholdt gjennom året og har gitt noe uttelling, se regnskapet. ASF ble i 2001 godkjent som lotteriverdig og foreningen mottok i år NOK fra entreprenøravtale med et stk lotteriautomat: Inntekten er øremerket barne- og ungdomsarbeid. Denne inntekten vil med stor sannsynlighet falle bort fra og med grunnet ordningens overgang til statlig monopol på denne typen aktivitet. ASF er ikke berettiget til kompensasjon fra KUD. En del av foreningens aktiviteter har nok et større potensiale til å generere felles fordeler for næringsliv og forening, og dette vil bli undersøkt i årene som kommer. Styret vil for neste år kartlegge og benytte seg av ulike stønadsordninger innen aktivitetsmidler og undervisning/opplæringstilskudd. Videreføre arbeidet med komité strukturen og utvikling av organisasjonen. Organisering av ASFs tillitsmannsarbeid er delt i to nivåer: Styre og komiteer. Den nåværende sammensetning av komiteer ble utviklet i 2001 og implementert i 2002/2003. Styret ønsker å fortsette dette utviklingsarbeidet i 2006 i påbegynt retning og anser dette som en fornuftig todeling av arbeidet i foreningen. Det vises videre til beretningene fra de enkelte komiteer.

12 Styret ønsker også å berette om følgende tema Økonomi Foreningens gode driftsøkonomi er basert på aktiviteter, tilbud og tjenester som er selvfinansierende og oftest hver for seg gir et godt økonomisk tilskudd til foreningen. Denne økonomiske policy gjelder for alle områder så nær som jolleseilingen. Foreningen har fortsatt sunn økonomi, ikke minst fordi vi ikke bruker midler før vi har dem på bok. Dette prinsippet blir viktig å holde på også i fremtiden. Likviditeten er god og vi har ingen lån. Det blir en stor økonomisk utfordring de neste årene å reise det nye servicebygget at vi fortsatt venter på utbetalinger av innvilget kommunal medvirkning fra Askøy Kommune gjør ikke denne utfordringen enklere. Samarbeidsforum med Askøy Kommune som vertskapskommune for Fylkesidrettsanlegget Askøy Seilsportssenter Vi har gjennomført 2 møter i samarbeidsforummet i år hvor saker av felles interesse har vært diskutert. Foreningen har hatt møte med Askøyhallen hvor videre samarbeid er diskutert. Blant annet resulterte dette i et felles arrangement hvor det norske damelandslaget i håndball benyttet Seilsportsenteret under en privat landskampsamling. Videre har foreningen gjennomført møter med bla. Bergen og Omland Friluftsråd samt representanter for Lost Weekend. Foreningens nyeste tilskudd på anleggssiden de 9 sjøboder Med ferdigstillelsen av de 9 sjøboder er foreningen komt et godt stykke videre i utviklingen av et fullverdig regionalt seilsportsenter. Overnattingskapasiteten har vært anvendt til glede for både jolleseilere på kretssamling, trenere på nasjonal trenersamling, utøvere og lagledelse på Nordisk Marinemesterskap osv. Det viser seg likeledes at dette overnattingstilbud gir et positiv tilskudd på inntektssiden. Foreningen er medlemsdrevet og tuftet på dugnadsinnsats Det er imponerende å se hvordan mange medlemmer arbeider både med tilrettelegging av regattaer, med utbygging og drift av seilsportssenteret, med jolleseilingen, med ynglingeseiling og i styret og komiteer forøvrig. Mange tenker på foreningen i sammenhenger utenfor den direkte foreningsaktivitet og skaffer ressurser til foreningen. Flere tar initiativ på egen hånd og ser til foreningens eiendeler. Selv om dere ikke alltid hører fra oss så er vi klar over at dere er der og foreningen er helt avhengig også av dere. Vi vet at dere har jobbet mange timer, og at innsatsen er upåklagelig. Alle dere som gjør en jobb for foreningen skal ha en MEGET velfortjent honnør og tusen takk for den formidable innsatsen. Fremover Styret ser 2006 for seg som en sesong med fokus på barne- og ungdomsarbeid samt konsolidering og kvalitetssikring i alle ledd. Vi takker alle eksterne og interne bidragsytere for den betydelige støtte dere har gitt gjennom året. Det er motiverende å møte den velvilje dere legger for dagen når vi henvender oss. Vi takker tilslutt alle medlemmer for en fantastisk sesong uten dere ville dette bare ha vært halvt så gøy. Styret for Askøy Seilforening 2004/2005 Kjetil Skog - Helge Ivarsøy - Svein Hol - Mildred Haakaas Simon Koch/Lene Riise Finn Espeseth - Anne Marie Hjort - Kristian Amlie - Peter Thomas Hansen

13 Årsberetning fra komite for Havn og Anlegg 2005 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styremedlem ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Kjell Heimstad Terje Soltvedt Fredrik Orvin Tveit Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Komiteen har hatt 5 møter og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret. Servicebygget: Vi har i de siste årene lagt tilrette for bygging av det nye servicbygget vårt. Forsinkelsen på 5-6 år i planlagt fremdrift skyldes manglende utbetalinger fra Askøy Kommune av deres del av finansieringen. Vi venter fortsatt på de siste pengene. Vi regner med å byggemelde siste havdel av bygget i løpet av vinteren og samtidig melde noen endringer på klubbhusdelen av bygget som for øvrig tidligere er byggemeldt og godkjent til oppføring. Flytebryggeanlegget Vi har nå liggende 2 flytekaier den nordre (blå brygge) er ferdigstilt med 100 meter og den søndre (rød brygget) er også på ca 100 meter men her gjenstår noe oppankringsarbeid og utskifting av indre stålbrygge. Dette året er det blitt støpt 17 nye brygger på dugnad, og det er produsert et stort antall nye gangveier og fortøyningsbommer. Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Vi har i skrivende stund i rundt 15 ledige plasser, når vi tar med gjesteplasser og når områder avsatt til fremtidige flytende båthus er disponert. 7 betongbrygger vil i løpet av vinteren våren bli montert i som bølgedemper syd for brygge B, og vil senere bli tatt i bruk med vanlige utriggere. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid noe som har fremtvunget betydelig økning av innskuddet for havneplass. Innskuddet vil bli ytterligere økt fra Jolleanlegg Det nye jolleanlegg er i år så godt som ferdigstilt og fungerer bra. I tilknytning til dette anlegget monteres en ny kran med wll (weight load limit) på 1500 kg. Vi forventer at denne vil være montert i løpet av vinteren 2005/06. Denne skal kunne brukes av medlemmer etter kort opplæring og derved stå til disposisjon for mindre kjølbåter og trailbare båter. Jolleanlegget er blant de beste i Norge, fungerer meget bra og vil være en stor ressurs for økt satsing på jolleseiling i foreningen. Strøm og vann til båtene På brygge A (blå) gjenstår det å legge fast opplegg til de 3 ytterste bryggene, de får foreløpig strøm via midlertidig opplegg. På brygge B (rød) er permanente strømuttak ferdig på 7 av 10 brygger. Nye strømskap til bryggene må settes i produksjon. Det skal monteres flere vannuttak på begge bryggene og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge.

14 Rabattordning. Rabattordningen for inntekts skapende arbeid fungert rimelig bra, dette året. Dugnadsaktiviteten har vært noe lavere i år enn forrige år. Vi vil anmode alle om å registrere timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Container og plasthaller. Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset, denne bør ryddes og det bør støpes fast dekke for å få en bedre utnyttelse av den. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på 240 kvm (nå ca. 200 kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne tenkes nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Midlertidig klubbhus Det gjenstår fortsatt endel arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter vannbord på nordenden av taket, noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider, samt en del malerarbeid utvendig. Videre er det bestemt å bygge Truck-garasje / lagerrom på sydsiden, utvide inngangspartiet noe og bygge et lager for kjøkkenet. Dette arbeidet er så vidt påbegynt. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som nå er under montering i klubbhuset. Det er bygget terrasse foran huset, som er svært nær ferdigstillelse. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl.a. montering av vask og varmt og kalt vann. Flomlys Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere 2 nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset vil derved være over 4 master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. Andre installasjoner Flere stålkrybber er under produksjon, for å bedre opplag av båter rundt kranen. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Det vurderes å sette i gang nytt kranførerkurs til våren, som er åpent for dem som ønsker å ta del i dette arbeidet. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter får lov å ta opp egen båt uten kostnader og får dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kran og skrev har behov for noe maling. Det blir fra 2006 nytt prissystem for opptak som er differensiert mellom mindre og større båter og mellom medlemsbåter og ikke medlemmer. Sjøhusene 9 av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen om å bygge et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum 4 personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie og er bygget på dugnad og blitt finansiert av de 9 avtalepartene. Disse har også det totale drifts- og vedlikeholdsansvar for sjøhusene. Foreningen har disposisjonsretten til sjøhusene regulert i egen avtale med byggerne. Pr. dags dato har vi midlertidig brukstillatelse for alle enhetene, og en forventer at de skal stå helt ferdige i løpet av våren. Sjøhusene har vist seg å være en stor ressurs for foreningen spesielt ved NM i 2004 og NoM i år.

15 Videoovervåkning av anlegget. Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video - overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i år men må nå tas opp igjen. Fremdriftsplaner. I all hovedsak er det ferdigstilling flyterbyggeanlegget, montering av disse og strømopplegg til flytebryggene som vil prege arbeidet i nærmeste tiden fremover. Deretter blir servicebygget prioritert (båthaller og klubbdel) og om mulig en del arbeid satt i gang ved hjelp av eksterne entreprenører. Nøkkelsystem. Der er montert nytt system - nøkkelsystem på hele anlegget. Dette har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK 200,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykk spyler. Økonomi Vi har hatt god likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Askøy kommune har utbetalt et 5. avdrag men skylder oss fortsatt et betydelig beløp. Opprinnelig tildelt støtte fra Askøy Kommune er NOK ,-. Vi er svært usikre på når restbeløpet på ca NOK kommer til utbetaling. Foreningen har ingen løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Det er sendt inn fornyet søknad på tippemidler til båthall på ,-, til jolleanlegg på og det vil bli sendt fornyet søknad til fylket på tilskudd til jolleanlegget. Søknadene er teknisk godkjent, men når og om beløpene kommer til utbetaling er fortsatt usikkert. Inntil det må søknaden fornyes årlig. Innskudd i havnen er regulert noe opp. Innskuddet reguleres tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser. Leien økes ikke for Thorvald Leder Havn og Anleggkomiteen

16 Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen 2005 Komiteens medlemmer er Kristian Amlie og Helge Ivarsøy. Webredaktøransvaret har Yvonne Bonete tatt seg av. Ellers mange bidrag fra øvrige medlemmer i styret. ASF arrangerer 3 store regattaer hvert år hvor vi har godt samarbeid med sponsorer: Frydenbø Askøy Rundt Selva Doublehanded (skifter navn til Frydenbø Double Handed i 2006) Aker Kværner Regatta I 2005 har vi fått forlenget Frydenbøs engasjement i Askøy Rundt samt at Frydenbø også har inngått samarbeid på sponsorsiden i Selva doublehanded. Begge arrangementene har gitt gode inntekter til foreningen i Komiteen er svært fornøyd med samarbeidet og er av den oppfatning av at vi har en avtale som gir gode bidrag til begge parter. Selva Doublehanded er Vestlandets største doublehanded regatta og ble i år arrangert med Stavanger Seilforening som medarrangør og SEILmagasinet som mediapartner. Dette samarbeid vil fortsette i I forbindelse med Selva Doublehanded har vi hatt en flott omtale av regatta og forening i SEILmagasinet både før og etter arrangementet. Regattaen ble dekket av egen stab fra SEILmagasinet hvor redaktør Morten Jensen og journalister hadde base på Seilsportsenteret under arrangementet. Herfra ble det produsert nyheter, lydfiler og bilder til de mange tusen som fulgte med arrangementet på SEILmagasinets websider. Komiteen ser et økende engagement fra sponsorer til våre arrangementer. Man ser fremdeles muligheter i et bedre engagement til våre produkter årbok, webannonser etc. Medieomtale ASF har siste år fått omtale i: SEILmagasinet redaksjonell omtale av Frydenbø Askøy Rundt og Selva Doubleanded. Askøyværingen Frydenbø internaviser Bergens Tidende Bergensavisen ASFs internettsider blir ivaretatt av foreningens medlemmer og webredaktør. Sidene er i foreningssammenheng svært gode og ikke minst fordi de oppdateres jevnlig. Dette er en kilde til nyheter og regattainformasjon som stadig flere benytter. Årboken ble også i år (for fjerde gang) utgitt i samarbeid med annonsører. Ved hjelp av styre- og komitemedlemmer samt flere av foreningens medlemmer er den også i år spekket med fine bilder og god informasjon om Askøy Seilforening. Overskuddet fra årboken går til foreningens barne- og ungdomsarbeid. Informasjon til medlemmer Askøy Seilforening har hatt egne medlemssider i SEILmagasinet. I tillegg har vi benyttet egne bilag som sendes ut sammen med bladet. Sidene gir oss en unik anledning til å profilere oss for øvrige lesere samt å nå frem med informasjon i 4 farge trykk til våre egne medlemmer. Medlemmer som har reservert seg fra SEILmagasinets abonnement får tilsendt medlemssidene i posten eller som vedlegg til e-post.

17 Å profilere foreningen på denne måten er ett tveegget sværd. Det kreves mye tid og arbeid å produsere lesbart stoff til sidene. Takk til Kristian som har tatt jobben underveis i sesongen. Takk også til lederen som har bidratt med sine betraktninger i spalten sin. Det trengs en økt innsats på dette område i kommende år med flere bidragsytere med tekst og bilde. Informasjon til nye medlemmer Det sendes en velkomstpakke med informasjon til alle nye medlemmer - de tre siste årene er dette praktisk gjennomført av sekretæren - se beretning fra sekretæren. Helge

18 Årsrapport fra komite for Aktivitet / Kurs 2005 Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Styrekontakt Anne Marie Hjorth, Karianne Rommetveit og Tanja Høgtun Klubbkvelder: Klubbkvelder har vært gjennomført den 3. tirsdagen i måneden på Seilsportsenteret. Januar: Medlemmer ble invitert for å delta i videre planlegging av det nye seilsportsenteret Februar: Simon Koch fortalte og viste film fra sitt år omord i Academy Mars: Fredrik Tveit fortalte og viste bilder fra sin seiltur fra Karibien til Askøy April: Jotun kom med tips og triks ifbm båtpuss September: Medlemmer utvekslet erfaringer og ga gode råd mht hva vi bør gjøre med båten når vinteren er her Oktober: utgikk November: Seilmaker Iversen vil presentere nyheter Kurs: Kurs nr 1 Båtførerprøven: 7 deltagere 5 medlemmer og 2 ikke medlemmer Kurs nr 2 Praktisk navigering- utgikk pga for få påmeldte Kurs nr 3 VHF kurs: 16 deltagere 11 medlemmer og 5 ikke medlemmer Kurs nr 4 Fritidsbåtskipper : 11 deltagere Kurs nr 5 Praktisk seilkurs: 8 deltagere 3 medlemmer og 5 ikke medlemmer Kurs nr 6 Viderekomne regatte optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 7 Videregående optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 8 Nybegynner optimist se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 9 Seilkurs for voksne som har barn som seiler ble inlemet i nybegynnerkurset Kurs nr 10 Nasjonal inspirasjonshelg for trenere se egen omtale av Opticom Kurs nr 11 Kvinns - se egen omtale under komite seiling. Kurs nr 12 Ikke blitt arrangert Klubbhuset: Økt bruk av klubbhuset er positivt men dette har også gitt en utfordring i forhold til drift og vedlikehold. Styret ser det som nødvendig å fokusere på dette område i kommende periode. Anne Marie

19 Årsrapport fra komite Seiling 2005 Komiteen har i år vært besatt av Simon Koch / Lene Riise Komiteleder og styrekontakt Nils Olav Handegård Yngling Beate Soltvedt Nye Kvinns Peter Thomas Hansen Jollegruppen Jolleseiling Jollegruppen har bygget videre på satsningen fra i fjor. Årsmøtet 2004 fulgte opp satsningen og satte av som en ekstra ramme på årsbudsjettet Dette er sammen med resten av kostnadene for jolleseilingen dekket inn i sin helhet gjennom utbetalinger fra foreningens lotteriavtale. Denne har tilført foreningen i overkant av i Foreningen har således i år kunne satse betydelige ressurser på barne- og ungdomsarbeidet. All kursing/seiling og trening innen jolleseiling er gratis og forutsetter medlemsskap i foreningen. Trenerne har vært avlønnet for direkte trenervirke etter NSF satser. Foreningen har betalt noen startkontigenter på eksterne arrangementer. På trenersiden er bemanningen økt til 4 aktive trenere i turnus og det er kjøpt inn og tatt i bruk ny trenerribb. Det er ikke anskaffet noe jollemateriell i perioden. Det er fast seiling tirsdager og torsdager og en del helger, fra april til juni og august til oktober hvor alle grupper har hatt anledning til å seile/trene. Videre har trenerne og foreldre fulgt seilerne på arrangementer utenfor foreningen i helger. Jollegruppen har i skrivende stund 22 meget aktive seilere. Viderekomne Aktive rekrutter pr nov 2005 Jonas Bekkenes Johansen Anna Therese Moe Simon Furnes Maria Langøy Anna Sophie Hansen Sindre Rosenlund Thorbjørn Thomas Hansen Lisa Nord Hopland Hallvard Øystese Eivind Skog Torstein Hellebust Frida A. Lereng Andreas Torgersen Sondre A. Lereng Trond Hartvigsen Andrea Brunner Emilie Mathiassen Ane Furnes Berland Steffen Rob Thea Vestad Magnus Vestad Vegard Namtvedt Utesesongen er avsluttet med finalehelg 15. og 16. oktober. Tre uker senere avholdt vi et gedigent jollejulebordkalas arrangert av foreldre. Vi regner med å sende noen deltakere til Juletreseilasen i år også. Gruppens foreldre har deltatt i ferdigstillelsen av snekkerboden slik at jollegruppen og ynglingegruppen nå har et flott lokale til disposisjon for sine aktiviteter. Snekkerboden er sammen med ferdig jollekai og resten av anlegget et fantastisk utgangspunkt for den videre satsningen innen barneog ungdomsarbeidet i foreningen. ASF har et av Norges beste jolleanlegg!

20 Norgesmesterskap 2005: For første gang på lenge har vi hatt deltakere på Norgesmesterskap i optimistklassen hvor Thorbjørn, Simon, Torstein og Anna Sophie har høstet verdifull erfaring med regatta i store felt og blant toppseilere. HordaCup 2005 Viderekomnegruppen har deltatt i HC arrangementer med følgende plasseringer: Hallvard 11, Jonas 12, Torstein 16 og Simon 18 i gutt eldste klasse. Anna Sophie fikk 6 plass i jente yngste klasse. Thorbjørn og Andreas fikk begge premie i rekruttklassen. Kretsmesterskap 2005 Anna Sophie fikk bronsemedalje i Kretsmesterskapet klasse Optimist yngste jente, Simon fikk en flott 9. plass i klasse Optimist eldste gutter. Thorbjørn fikk premie i rekruttklassen. KM ble avholdt i Bergens Seilforening. Klubbmesterskap 2005: Vi gratulerer rekruttene for flott seiling i mye vind. Pokaler og gavepremier til Eivind Skog, Frida Lereng, Thea Vestad, Trond Hartviksen, Lisa Nord Hopland og Anne Furnes Berland. Klubbmester for viderekomne ble Anne Sofie Hansen etterfulgt av Simon Furnes, Thorbjørn Hansen, Andreas Torgersen og Torstein Hellebust. Nybegynnerkurs Det er utviklet og testet ut en ny tilnærming til introduksjonsaktivitetene kurs for nybegynnere i jolleseiling. Det har vært invitert til 2 kurs, et på våren og et rett etter sommerferien. Kursene er annonsert på ASFwebben og pr mail samt i lokalpressen. Egen brosjyre ble distribuert i lokalmiljøet og utvalgte steder på fastlandet. Kurset går intensivt over 10 dager med 6 dagers seiling. Fredag, lørdag, søndag, tirsdag, torsdag og søndag. Kurset er en avsluttende enhet Det undervises i de mest grunnleggende deler av jolleseilingen basert på mye lek, praktisk erfaringsbasert utforskning og læring av jolle og seilingens mysterier samt miljøskapende aktiviteter. Kurset avsluttes med regatta med premie og diplom til alle. Nybegynnerne inviteres til å fortsette i rekruttgruppen etter endt nybegynnerkurs. Foreldre/foresatte innvolveres aktivt fra første time rigging og klargjøring av joller, klargjøring av følgebåter, bemanning av følgebåter som sikringsbåter og sosiale tiltak på land. Det er på disse kurs intensjon om å ha to trenere på plass til enhver tid dette har vært effektuert for sesongen Kurset på våren samlet 14 deltakere hvorav 9 fortsatte på rekruttgruppen gjennom våren og en gjennom høsten ved overgang til viderekomnegruppen. Kurset på høsten samlet 16 deltakere hvorav 15 har deltatt på rekruttseilingen gjennom hele høsten. Det har vært kontakt med foresatte til alle de deltakere på nybegynnerkursene, spesielt de på vårens kurs, som har ikke har fortsatt på rekruttseilingen for å finne årsaker til frafallet. Hovedtendensen i tilbakemeldingene er at kurset er bra og seiling er interessant, men barn og unges hverdag er fyllt opp med aktiviteter og spesielt vårens kurs kom så seint at de fleste var booket opp med andre aktiviter som de ønsket å prioritere. Høstens kurs var timet bedre i den sammenheng og vi er fornøyde med at 15 av 16 fortsetter. Rekruttgruppen Rekruttgruppen startet sesongen uten medlemmer. Gruppen har hatt potensielt 36 deltakere fra nybegynnerkursene og tidligere års introduksjon. 15 seiler aktivt gjennom hele høstsesongen. Flere av de ikkeaktive har signalisert at de kommer igjen på våren Rekruttgruppen seiler tirsdager og/eller torsdager samt utvalgte helger. Hovedfokus på seilingen i denne gruppen har for høsten vært å forberede seg til klubbmesterskapet samt å ha det gøy. Hver seiling har gått etter samme lest: Briefing Seiling Debrifing og bading i sjøen.

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2006 1 Saksliste årsmøte 2006 Askøy Seilforening 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret Saksliste årsmøte 2002 Askøy Seilforening Tirsdag 19. november 2002 kl 19:00 Seilsportsenteret Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Behandle årsmelding 2. Behandle regnskap i revidert stand

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. KRETSMESTERSKAP for. ønsker velkommen til KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Optimist, Laser, Europa, Zoom8, RS Feva og 29 er på Nesodden, Steilene 19. 20. august 2017 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI!

HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! Handlekveld for foreningens medlemmer Padlespesialisten innbyr til spesial handlekveld for ASF sine medlemmer Tirsdag den 14Juni HANDLEKVELD HOS PADLESPESIALISTEN TIRSDAG 14. JUNI! 10 % rabatt på alle

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2015

Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Åsane Seilforening Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 har vært et viktig år i videreutvikling av foreningen. Vi har en fin utvikling i vårt barne- og ungdomsarbeid, og våre unge seilere har gjort seg bemerket

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norske Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for RS Feva, BIC 293, RS-X Junior (8,5 m2), 29 er Optimist jenter og gutter, Zoom 8 mix E-jolle

Detaljer

KUNNGJØRING. i samarbeid med

KUNNGJØRING. i samarbeid med KUNNGJØRING i samarbeid med og Norsk Optimistjolleklubb, Norsk Zoom8-klubb, Norsk Europajolleklubb, Norsk Laserklubb, Norsk 29er-klubb og Norsk Brettseilerklubb arrangerer NORGES CUP 3 2-3 juni 2012 Rev

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for

KUNNGJØRING. Nesodden Seilforening. ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for KUNNGJØRING Nesodden Seilforening ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for Optimist jenter/gutter og E jolle på Nesodden, Steilene 14. 16. august 2015 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene

Detaljer

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for. Albin Express.

KUNNGJØRING. Stavanger Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund, ønsker velkommen til. NORGESMESTERSKAP for. Albin Express. KUNNGJØRING Stavanger Seilforening i samarbeid med Norges Seilforbund, ønsker velkommen til NORGESMESTERSKAP for Albin Express i Stavanger, 28-30.august 2015. I samarbeid med seilforeningene 1 REGLER 1.1

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010

Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av Hordaland Seilkrets/Jolleutvalget 15/11-2010 Bestemmelser for Hordacup Hordaland seilkrets Sist revidert og godkjent av /Jolleutvalget 15/11-2010 Hordacup er en serie selvstendige regattaer for jolleseilere, arrangert av seilforeninger i Hordaland

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker

september 2016 for Andunge september 2016 for Finnjolle, 29 er og Feva Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap for: Andunge (Åpent), Finnjolle (Åpent) 29`er (Åpent) og Klassemesterskap for RS Feva 2. - 4. september 2016 for Andunge 3. 4. september

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Velkommen til Askeroptimisten 2016!

Velkommen til Askeroptimisten 2016! Velkommen til Askeroptimisten 2016! Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av Askeroptimisten! Dette er et av de største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva. Treningsregatta på indre bane for Optimist C ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Laser, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C Avholdes 27. 28. august 2016 Påmeldingsfrist 21. august Asker

Detaljer

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle

KUNNGJØRING. Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb. ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle KUNNGJØRING Fredrikstad Seilforening, Norges Seilforbund og Norsk Finnjolleklubb ønsker velkommen til: Åpent norgesmesterskap for Finnjolle Fredrikstad, 30. 31. august 2014 Side 1 av 6 1 REGLER 1.1 Regattaen

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland.

OSELVARSEILING «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august Foto: Torbjørn Meland. OSELVARKLUBBEN Stiftet som BHSS 27. august 1945 Bergen 10. februar 2017 OSELVARSEILING 2017 «Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016. Foto: Torbjørn Meland. Terminliste

Detaljer

Drøbak Jollecup 2012

Drøbak Jollecup 2012 Drøbak Jollecup 2012 12. 13. mai 2012 KUNNGJØRING Drøbaksund Seilforening (DSSF) har gleden av å invitere til årets Drøbak Jollecup for joller og brett, som inngår i OAS Cup 2012. For de yngste optimistseilerne

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August

SEILINGSBESTEMMELSER. ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP. for Joller og Brett August SEILINGSBESTEMMELSER ønsker velkommen til KRETSMESTERSKAP for Joller og Brett 2014 23-24 August Bergens Seilforening inviterer til Kretsmesterskap for joller 23. og 24. August 2014 Det blir inntil 4 seilaser

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER BSF sponses av Seilingsbestemmelser 2015. Formål: Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for tur- og havseilere. Målsettingen er å aktivisere så mange

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017

Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 Kunngjøring Norsk Seilsportsliga 2017 1 Innledning Norsk Seilsportsliga er en serie av kappseilaser for norske seilforeninger fordelt på 2 divisjoner. Seilsportsligaen arrangeres av Norges Seilforbund

Detaljer

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon VM2011 Bemanningsoversikt Versjon 3 26.07.2011 Kontaktinfo til kontaktpersoner som er listet opp i oversikten: Arve Refsnes!! arve.refsnes@kystverket.no! Tlf: 99 22 96 80 Arnt Kamperud!! arnt.kamperud@kystverket.no!

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer