Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen"

Transkript

1 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser

2 Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 8 Offentlige anskaffelser 9 Private anskaffelser 10 Håndtering av bygg og anleggsavfall 11 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 12 Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) 13 Instruktørkurs forskrift om sikker bruk av arbeidsutstyr (555) 14 Grunnkurs i MultiCAD 15 Kalkulasjon av tømrerarbeid 16 Nye energikrav i TEK 17 Byggebeskrivelser og toleranser iht. NS Stillasbygging 19 Våtrom - Grunnmodul (GM) 20 Våtrom - Fagarbeider (modul A) 21 Våtrom - Prosjektering og faglig leder (modul B) 22 Byggesaken 23 NyttBygg - Brukeropplæring 24 Ledelse- og kundebehandling 25 Tilltisverv og styrearbeid 26 Lese- og skrivevansker 27 2

3 Informasjon om er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste etter- og videreutdanningstilbud. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening - BNL. Hvert år blir et utvalg av kursene i vår kurskatalog arrangert på ulike steder i landet. På vår hjemmeside finner du til enhver tid oppdatert kursplan. I tillegg til s egne kurs, arrangerer vi kurs i samarbeid med andre bransje foreninger. Til denne kurskatalogen følger det en kursplan for vinteren/våren Kursplan for høsten 2010 vil bli distribuert i løpet av mai/juni. Påmelding Påmelding til kursene kan gjøres via vår hjemmeside: på faks: eller e-post: Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs. Bedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte kan bestille kurs eller kombinasjoner av kurs fra vår kurspakke. Be om pristilbud. For mer informasjon, påmelding og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator: Odd Thomas Hansen, telefon direkte: , e-post: Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Ved bedriftsinterne kurs, be om pristilbud. Påmelding og avmelding Alle som melder seg på kurs, vil motta en bekreftelse på deltagelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 dager før kurset skal avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset, faktureres full pris. 3

4 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederkurset er spesialutviklet av Byggmesterforbundet for å øke effektiviteten og å bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. Innholdet i studiet er praktisk vinklet og tar for seg de områder som er viktige for byggeplasslederfunksjonen. Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. Innhold: Modul 1: Prosjektdokumenter og rutiner (2 dager) Modulen tar for seg: Prosjektdokumentene og rutinene på et overordnet nivå. Gjennomgang av kravene myndighetene stiller til det enkelte foretaket og byggherren i forbindelse med HMS og KS. Oversikt over standardkontrakter og entrepriseformer. Hva som bør inngå i anbud/tilbud - NS Eksempler på hjelpedokumenter. Introduksjon av dataprogrammet NyttBygg. Det vil bli gitt tilgang til dataprogrammet under studiet. Utdeling av prosjektoppgave. Modul 2: Planlegging av utførelsen (2 dager) Modulen tar for seg: Logistikk-, avfalls- og riggplanlegging, fremdrifts- og produksjonsplanlegging, HMS-planlegging og metode for risikovurdering av HMS og økonomi. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Modul 3: Utførelsen (2 dager) Modulen tar for seg: Sentrale punkter i standardkontraktene, som blant annet fallgruver og hvordan man ivaretar endringer underveis i prosjektet. Tekniske beskrivelser med utgangspunkt i NS 3420, kontroll av egne og UEs arbeider, avviksbehandling, vernerunder, byggemøter, rapportskriving, overtagelsesforretning, samt praktisk bruk av NyttBygg. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Modul 4: Økonomi-, personal-, og kundebehandling (2 dager) Modulen tar for seg: ing av timearbeid, timeregistrering, tariff og overenskomst. Kunde- og personalbehandling, som f. eks. bevisstgjøring av egne holdninger og egen fremferd, forskjellige kundetyper, tidstyver, konfliktløsing, stresshåndtering, kommunikasjon, utviklings- og problemløsningssamtale og motivering. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Oppsummering, repetisjon og eksamen (1 dag) Denne siste samlingen er en oppsummering og repetisjon av de fire modulene. Siste halvdel av dagen har vi eksamen. Samlingen er også siste frist for innlevering av prosjektoppgaven. 4

5 Gjennomføring Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler + eksamen. Gjennom bevisstgjøring i forelesninger og realistiske øvingsoppgaver, gis det øvelse i å løse de utfordringene hverdagen gir en byggeplassleder. Parallelt med samlingene skal deltagerne utføre en prosjektoppgave som går ut på å gradvis bygge opp en prosjektperm for et valgfritt prosjekt. Etter hver samling deles det ut tilleggs oppgaver til prosjektoppgaven med utgangspunkt i modulens temaer. Prosjektoppgaven skal leveres inn senest på eksamensdagen. Til deltagere som bare deltar på enkeltmoduler, stilles det ikke krav til innlevering av prosjektoppgave. Det er ca. to måneder mellom hver samling. Hele studiet gjennomføres på ca. 8 måneder. Ved uteblivelse fra en eller flere moduler, kan den/de manglende modulen(e) gjennomføres neste gang studiet arrangeres hvis det er ønskelig å fullføre det. Alle modulene må være fullført før deltageren kan gå opp til eksamen. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører studiet med deltagelse på alle modulene, avsluttende eksamen og godkjent prosjektoppgave, vil få utstedt Byggmesterforbundets kompetansebevis som Sertifisert Byggeplassleder og får rett til å kalle seg Byggeplassleder - Byggmester forbundet. Deltagere som bare deltar på enkeltmoduler, vil motta kursbevis for modulen(e). Medlem av Byggmesterforbundet/BNL Øvrige Modul 1: Prosjektdokumenter og rutiner 6.300, ,- Modul 2: Planlegging av utførelsen 6.300, ,- Modul 3: Utførelsen 6.300, ,- Modul 4: Økonomi, kunde- og personalbehandling 6.300, ,- Oppsummering, repetisjon og eksamen 3.150, ,- Totalt for hele studiet , ,- 5

6 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven). Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 6

7 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til profesjonelle oppdragsgivere (nærings drivende og offentlige myndigheter), må kjenne til bedriftens og oppdragsgivers rettigheter og plikter, slik disse er nedfelt i standardkontraktene som er utarbeidet av Standard Norge. Tilsvarende gjelder i forhold til bedriftens underentreprenører. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og får økt lønnsomhet. Disse standardkontraktene kommer ikke til anvendelse i forbrukerforhold. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innhold Innføring i de sentrale bestemmelsene i NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anlegg, NS 3431 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser samt bruk av de tilhørende Byggblankettene. Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Norges Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 7

8 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. I likhet med NS 8405, skal NS 8406 kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. råd og tips om hvordan tvister skal unngås og håndteres etter at de er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Norges Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 8

9 Offentlige anskaffelser Deltar bedriften i konkurranser om oppdrag til det offentlige? I så fall må bedriften kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere. Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 9

10 Private anskaffelser Deltar bedriften i konkurranser om oppdrag til private oppdragsgivere? I så fall må bedriften kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennomføring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innhold Innføring i NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse og NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg med forhandlet prosedyre. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med standardens bestemmelser. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 10

11 Håndtering av bygg- og anleggsavfall : Fra 1. januar 2008 er det i Avfallsforskriftens kapittel 15 krav om at alle byggeplasser må utarbeide en avfallsplan. Det stilles strengere krav til avfallshåndtering ved nybygg, riving og rehabilitering; 60 % av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal utarbeides og godkjennes av kommunen. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA) : Alle som jobber administrativt eller praktisk på byggeplass og som trenger å kjenne til reglene om avfallshåndtering. Innhold: Hvorfor strengere krav til BA-avfall Hilke krav stilles Helse og miljøfarlige stoffer i bygg Kav til miljøsanering Kildesortering på byggeplass Utarbeiding av avfallsplan Gjennomføring: Undervisningen gjennomføres ved forelesning og kurset avsluttes med en oppgave med felles gjennomgang. Oppgaven vil være å utarbeide en avfallsplan for en typisk enebolig. Varighet: En halv dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 11

12 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det nå utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Arbeidsgivere. Innhold Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Gjennomføring Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 12

13 Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) Kurset tilfredsstiller Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12 i Arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (40-timers grunn opplæring). Kurset er spesielt rettet mot byggebransjen, praktisk rettet og nært knyttet til bransjens dagligdagse utfordringer og problemstillinger. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Verneombud, arbeidsledere, bedriftsledere og vernepersonell. Innhold Samarbeid, trivsel og ledelse Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven Aktuelle forskrifter for bygg- og anleggsarbeider Helseskadelige belastninger og ulykker forebyggende tiltak HMS-arbeid i praksis risikovurdering og handlingsplaner Gjennomføring Kurset gjennomføres med forelesninger og diskusjoner hvor det legges stor vekt på deltaker aktivitet. På sentrale områder arbeides det med oppgaver. Det vil også bli gitt oppgaver som skal løses i perioden mellom samlingene. Varighet: 4 dager (2 + 2) + hjemmeoppgaver i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 13

14 Instruktørkurs forskrift om sikker bruk av arbeidsutstyr (555) : Kurset legger opp til at deltakerne blir kjent med forskriften, med spesiell vekt på opplæringskravene for arbeidsutstyr som krever særskilt og dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA) : Personer som skal være instruktører for bruk av arbeidsutstyr, underlagt særskilt sikkerhetsopplæring i egen bedrift (for eksempel baser, arbeidsledere, verneombud, HMS-ledere etc.) Innhold: Deltakerne skal få kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr. Gjennomføring: Kurset gjennomføres som forelesning, diskusjon og praktisk trening. En stor del av undervisningen foregår i mindre grupper som driver praktisk instruksjonstrening med egen instruktør (videoopptak og tilbakemelding i gruppene). Varighet: To dager. : For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 14

15 Grunnkurs i MultiCAD Nyhet! : MultiCAD er et 3D DAK system laget for skandinavisk konstruksjon og byggeskikk. Systemet er utviklet for byggmestere, entreprenører, arkitekter og tilhørende brukere innenfor bygg og anlegg. Kurset lærer deg de mest grunnleggende funksjonene som hvordan programmet er bygget opp og hvordan det fungerer. Du lærer også å tegne hus og garasje samt mindre byggearbeider, samtidig får du stille spørsmål du har hatt og som dukker opp underveis. : Bedriftsledere, prosjekterende, byggeplassledere, byggmestere og andre som driver allsidig byggevirksomhet. Innhold: Teoretisk oppbygging med gjennomgang av de mest sentrale funksjonene. Grundig gjennomgang av hvordan man lager tegning i MultiCAD. Praktisk øvelse gjennom hele kurset Tegning av hus og garasje Gjennomføring: Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser. Selvstendig tegning etter hvert som en lærer mer. Varighet: To dager. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Det vil være mulig for kursdeltakere å kjøpe MultiCAD fullversjon til en rabattert pris. 15

16 Kalkulasjon av tømrerarbeid Kurset legger vekt på å beregne nøkkeltall. Uten gode nøkkeltall blir kalkulasjon mer eller mindre tipping. For å beregne rett nøkkeltall er det nødvendig å kjenne bedriftens kostnad og produktivitetetsnivå. Problemstillinger angående dette vil bli gjennomgått på kurset. Bedrifter som driver allsidig byggevirksomhet innen tømrerfaget, f.eks. nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering e.l. Aktuelle deltagere er ledere, kalkulatører og andre som kalkulerer tømrerarbeid. Kurset passer også godt for takstmenn og andre som ønsker en oppfriskning eller grunnleggende innføring i kalkulasjon. Innhold Kalkulasjonsfaktorer (påslag) Timepris for regningsarbeider Beregning av mengder pr. enhet Enhetspriser Gjennomføring Undervisningen består av forelesning og dialog mellom kursinstruktør og deltagere. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i hvor store driftskostnadene er i egen bedrift (pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 16

17 Nye energikrav i TEK : De nye energikravene i Teknisk forskrift (TEK) trer i kraft 1. august Kurset tar for seg hvordan kravene kan oppfylles. : Passer for alle som er involvert i planlegging og oppføring av nye boliger. Innhold: Hvorfor nye energikrav? Gjennomgang av de nye energikravene Valg av løsninger for å tilfredsstille kravene Lufttetting og tetthetsmåling Logistikkplanlegging og fuktkontroll Ansvarsfordeling i prosjektet (hvem får skylden når lekkasjetallet blir for høyt?) Kontroll av under- og sideentreprenører Gjennomføring: Undervisningen blir gjennomført ved forelesning, diskusjoner og erfaringsutveksling. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/Boligprodusentene/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 17

18 Byggebeskrivelser og toleranser iht. NS 3420 I anbudskonkurranser om oppdrag er det viktig å kunne forstå en beskrivelse og prise denne riktig. Kurset tar for seg beskrivelser iht. NS 3420 og måling av toleranser. Kurset passer for alle innen byggfag som kalkulerer, er faglig ansvarlig eller utførende. Eksempelvis byggeledere, byggeplassledere, håndverkere, takstmenn og lærere. Innhold Del 1: Fellesbestemmelser og måling av toleranser Del Q: Tømrerarbeid og/eller andre deler gjennomgås i den grad det blir tid til det. Gjennomføring Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsing. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne oppfordres til å ta med seg praktiske eksempler som kan brukes under kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 18

19 Stillasbygging Forskrifter om stillas med hjemmel i Arbeidsmiljøloven fastsetter krav om opplæring for de som skal bygge eller endre stillaser. At bedriften i årevis har utført stillasbygging uten ulykker er uten betydning hva gjelder plikten til opplæring. Det er bedriftens ansvar å sørge for at arbeidstakere som bygger stillas får nødvendig opplæring. Det er de samme krav til opplæring for de som foretar endringer på stillas, som for de som bygger stillas. Brukere av stillas vil derfor ofte ha behov for opplæring i bygging av stillas på lik linje med de som bygger stillas, fordi det ofte er nødvendig med endringer av stillaset under arbeidets gang. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Alle som bygger eller endrer på stillas, og de som har ansvar for bygging eller endring av stillas over 5 meter. Innhold Gjennomgang av relevante forskrifter Planlegging for montering av stillas Sikkerhet ved montering eller endringer av stillas Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander Tillatte belastninger Vindforankring Kontroll av stillas Gjennomføring Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsning. Teoridelen på 36 timer fordeles på 4 dager (2+2) + hjemmeoppgaver i mellomperioden. Kursbevis / sertifikat Kurset på 36 timer alene tilfredsstiller ikke forskriftens krav om opplæring for de som bygger stillas over 5 meter. For å få stillasbevis som tilfredsstiller forskriftens krav om opplæring for de som bygger stillas over 5 meter, må det i tillegg til teorikurset dokumenteres: minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og minst 72 timer praktisk øvelse i stillasbygging fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 19

20 Våtrom Grunnmodul (GM) Kurset legger vekt på å gi deltagerne eksempler på praktiske løsninger og forståelse for viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom håndverkerne i våtromsprosjekter. Alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, bygge saks behandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom. Opptakskrav Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen, og den gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler. Innhold Temaer iht. læreplanen for våtrom: Presentasjon av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) og gjennomgang av opplæringskravene. Motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet. Hvem stiller krav? Planlegging av utførelsen. Produksjonskontroll, kontrollrutiner og dokumentasjon. Krav til materialer. Krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt). Gjennomføring Undervisningen består av faglige forelesninger, dialog mellom deltakerne og veilederen, og gruppearbeid. Varighet: To dager + hjemmeoppgaver. Kursbevis/sertifikat Grunnmodulen alene gir ingen formell kompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul ved at det stilles spørsmål fra grunnmodulen ved eksamen etter gjennomført fagmodul. Alle som fullfører grunnmodulen mottar bekreftelse på at grunnmodulen er gjennomført. For at det skal utstedes deltakelsesbevis må deltagerne være tilstede under hele kurset og innlevere alle øvingsoppgaver. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Våtromsnormen koster kr ,- og er ikke inkludert i deltakeravgiften. Bestilling av våtromsnorm kan gjøres ved påmelding. 20

21 Våtrom Fagarbeider (modul A) Kurset legger vekt på å gi kursdeltakerne forståelse for betydningen av samarbeid fagene i mellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Opptakskrav Gjennomført grunnmodul (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til svenneprøve innenfor relevant fag. Relevante fag er: tømrer- /blikkenslagerfaget betong- /murefaget byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget rørleggerfaget elektrikerfaget Innhold Gjennomgang av prosjektoppgaven som ble utlevert på grunnmodul og dialog mellom instruktør og deltagere med vekt på: god kjennskap til de bladene i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) som spesielt omhandler eget fag hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter hvilke krav BVN stiller til konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag de krav NS 3420 stiller vedrørende toleranseklasser sjekklister og dokumentasjon innenfor eget fagområde Gjennomføring A-modulen består av gjennomgangen av prosjektoppgaven (utleveres på grunnmodulen), undervisning og eksamen. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom grunnmodulen og A-modulen. Kurset avsluttes med eksamen Varighet: En dag inkl. eksamen. Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift på kr ,-. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. 21

22 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) Kurset legger vekt på å gi personer som prosjekterer og/eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider en god forståelse for problematikken i våtrom og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Mestere, fagteknikere, ingeniører, arkitekter og andre med relevant utdanning som driver med prosjektering og/eller faglig ledelse for utførelse av våtromsarbeider. Opptakskrav Teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt samt minst to års prosjekteringspraksis eller ledelsespraksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter. Teknisk fagskole eller mesterbrev og minst to års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter, tilfredstiller også opptakskravene. Andre søkere med relevant utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av Fagrådet for våtrom. Læringsmål kunne redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygg. kunne koordinere all nødvendig prosjektering kunne koordinere de utførende kunne ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører kunne tilrettelegge og koordinere KS og HMS-systemer for tiltakene Gjennomføring Undervisningen baseres på forelesninger med faglig dialog mellom deltakerne og veilederen, samt en obligatorisk prosjektoppgave som utleveres 1. dag. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom 1. og 2. dag. Prosjektoppgaven gjennomgås på dag 2 før eksamen. Varighet: To dager inkl. eksamen Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat. For medlemmer av Byggmesterforbundet og BNL: kr ,- For andre: kr ,- en inkluderer eksamensavgift på kr ,-. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. 22

23 Byggesaken Siden ikrafttredelsen av Bygningsloven med forskrifter er utsatt til har vi fjernet 4-dagerskurset i Byggesaken. Vi håper imidlertid å kommet tilbake med nytt kurstilbud i kurskatalogen for I tillegg til byggesakskurset, som tar for seg byggesøknadsprosessen og oppfølging av denne på et detaljert nivå, tar vi sikte på å lage et 1-dagskurs for å informere om de nye endringene. Dette dagskurset vil hovedsakelig omfatte de siste endringene i teknisk forskrift og byggesaksforskriften (som er en sammenslåing av godkjenningsforskriften og saksbehandlingsforskriften) samt plan- og bygningsloven, med hovedfokus på bygningsloven. Vi vil relativt kort tid etter at forskriftene er vedtatt ha klart et tilbud på dagskurset. Dette blir bekjentgjort gjennom vårt medlemsblad "Byggeinformasjon" og annonsert under området på våre hjemmesider: 23

24 NyttBygg - Brukeropplæring NyttBygg er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. NyttBygg gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hva en prosjekt- /byggeplassperm bør inneholde, samt utarbeide disse med hjelp av NyttBygg. NyttBygg har også integrasjon mot ByggSøk, dvs. gjenbruk av data som er registrert i prosjektet for søknad om ansvarsrett, kontrollerklæring, byggemelding eller komplett byggesøknad. Vi tilbyr også bruk av ByggSøk som eget kurs. : Alle som planlegger å ta i bruk NyttBygg som styringssystem i bedriften, og de som allerede bruker NyttBygg, og som ønsker en gjennomgang for å lære mer om systemet. Innhold: Registrere egen bedrift Registrere kontakter Opprette et prosjekt Registrere aktuelle dokumenter Hvordan gå inn i ByggSøk Bedrifts- og prosjekttilpasning av dokumenter Gjennomføring: Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Varighet ca. 4 timer + lunsj For medlemmer av byggmesterforbundet og Boligprodusentene kr. 550,- for ikke medlemmer kr. 900,- 24

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2011 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Informasjon om 3 Bygg og Bolig styringssystem (tidligere NyttBygg) 4 Kalk2010 opplæring og praktisk bruk 5 Endringer i plan- og bygningsloven 6 Ansvarsrett - Byggesaken

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Kurskatalog 2016 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7

Møt fremtiden med ny kunnskap 5. KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 KURSKATALOG 2017 Møt fremtiden med ny kunnskap 5 KS Online et enkelt verktøy for full kontroll 6 Kalkuler med KalkOnline 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens Våtroms Veileder

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul DOK 10 BX Inkluderer Klasse/ Kode Masseforflyting/Traktorutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn BX Sandblåseutstyr Modul DOK 02-BX Inkluderer Klasse/ Kode BX

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr Navn OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Modul 24 AX Inkluderer Klasse/ Kode AX Transport AX Transportutstyr

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Sveise- og brenneutstyr Modul DOK 01-DX Inkluderer Klasse/

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Masseforflyttingsmaskiner 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I RØRLEGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i rørleggerfaget Innledning Faglig fordypning i rørleggerfaget skal bidra til at

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedmaskiner Modul DOK 02-FX Inkluderer Klasse/ Kode F1

Detaljer

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8

En ny og modernisert Mesterutdanning. fra bransjeforeningene i byggenæringen. Side 1 av 8 En ny og modernisert Mesterutdanning fra bransjeforeningene i byggenæringen Side 1 av 8 Hva og hvem er Blimester? Åtte landsomfattende bransjeforeninger i byggenæringen har gått sammen om å utvikle en

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MALERFAGET OG BYGGTAPETSERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i malerfaget og Innledning Faglig fordypning i malerfaget og skal

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 8/2006 www.opak.no OPAK-SEMINAR Vi inviterer med dette til høstens faglige seminarer! Høstens program legger vekt på nye standarder og endrede regelverk, bl a ny bygge- og anleggskontrakt,

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.1 Masseforflytningsmaskiner 16 timers

Detaljer

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Norsk Standard NS 8400 1. utgave september 2005 ICS 91.010.20 Språk: Norsk Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser Procurement rules for building and civil engineering works by

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I MURERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i murerfaget Innledning Faglig fordypning i murerfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING iht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn Modul 5 A1 Modul 5 A2 Modul 5 A3 Modul 05-AX Stillasmontør Inkluderer

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367

Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste (BHT tjenester) Ref: 12/3367 Side 1 av 7 Innhold 1 Organisering av oppdraget... 3 2 Beskrivelse av anskaffelsens tjenesteinnhold... 3 3

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I STEINFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i steinfaget Innledning Faglig fordypning i steinfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER

NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER NJFFs INSTRUKTØRORDNINGER 1. Innledning... 3 2. Samordning og standardisering... 4 3. Standardavtaler... 4 3. 1 Obligatorisk for nye instruktører... 5 3.2 Avtalenes oppbygning... 5 3.3 Autorisasjonsperiode...

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter

Implementering av NyttBygg Styringssystem. I Små og mellomstore bedrifter Implementering av NyttBygg Styringssystem I Små og mellomstore bedrifter 1 NyttBygg Styringssystem for Bedrift Prosjekt NyttBygg Styringssystem i utvikling Prosjekter Bedriftsstyring Henvendelse mot: Prosjekterende

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget

VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget Samlingsbasert kurs i Drammen og Trondheim 6 samlinger Oppstart 26.08.2013 til 06.05.2014 Søknadsfrist 10.08.2013 VOKSENOPPLÆRING Praksiskandidatkurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter

Alt henger sammen med alt. en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Alt henger sammen med alt en temaveiledning om styringssystemer i små byggeprosjekter Innledning Mange regelverk setter krav til systematisk styring i byggevirksomheten. Temaveilederen anviser hvordan

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013.

ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013. ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013. Velg først gruppe. De fleste jobber ligger i gruppe 3. 1. Totalentrepriser og total underentrepriser NS 3431 [1994] Denne er utgått og erstattet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN For brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn DX Travel lift (hjulgående) Modul DOK 03-DX Inkluderer

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Verkstedløfteutstyr Modul DOK 02-EX Inkluderer Klasse/ Kode

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS

80 TIMERS INSTRUKTØRKURS FAGPLAN FOR 80 TIMERS INSTRUKTØRKURS I LASTEBIKKRANFØREROPPLÆRING F-2708 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 729 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet 1988. Denne fagplanen

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET. Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I FAGLIG FORDYPNING I GLASSFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 1 Faglig fordypning i glassfaget Innledning Faglig fordypning i glassfaget skal bidra til at kandidatene

Detaljer

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset

Byggherreforskriften. FOR 2009-08-03 nr 1028. Anvendelsesområde og innledende bestemmelser. Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften FOR 2009-08-03 nr 1028 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU I EU-området i 1988 ble det registrert:

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Kurs med GF - 2012-2013

Kurs med GF - 2012-2013 Kurs med GF - 2012-2013 Glassrådgiver Fasaderådgiver TEK10 Rekkverkskurs samarbeid med SINTEF Byggforsk og Rambøll AS HMS for daglig leder - samarbeid med Norsk Trevare Valg og bruk av sikkerhetsruter

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til 4 dagers Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer)

Detaljer

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold

Avklaringer om kontroll. FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Avklaringer om kontroll FRODE GRINDAHL 30.04.2014, Fylkesmannen i Østfold Vi skal ha fokus på Sentral godkjenning Tilsynsmyndighet produkter, heis og installasjoner Nasjonalt fagorgan byggesaksprosesser

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer