Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen"

Transkript

1 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser

2 Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 8 Offentlige anskaffelser 9 Private anskaffelser 10 Håndtering av bygg og anleggsavfall 11 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 12 Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) 13 Instruktørkurs forskrift om sikker bruk av arbeidsutstyr (555) 14 Grunnkurs i MultiCAD 15 Kalkulasjon av tømrerarbeid 16 Nye energikrav i TEK 17 Byggebeskrivelser og toleranser iht. NS Stillasbygging 19 Våtrom - Grunnmodul (GM) 20 Våtrom - Fagarbeider (modul A) 21 Våtrom - Prosjektering og faglig leder (modul B) 22 Byggesaken 23 NyttBygg - Brukeropplæring 24 Ledelse- og kundebehandling 25 Tilltisverv og styrearbeid 26 Lese- og skrivevansker 27 2

3 Informasjon om er Byggmesterforbundets samlede kursvirksomhet, og har som målsetning å gi medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene bransjens beste etter- og videreutdanningstilbud. Kursene er tilgjengelige til medlemspris også for de andre bransjeforeningene i Byggenæringens Landsforening - BNL. Hvert år blir et utvalg av kursene i vår kurskatalog arrangert på ulike steder i landet. På vår hjemmeside finner du til enhver tid oppdatert kursplan. I tillegg til s egne kurs, arrangerer vi kurs i samarbeid med andre bransje foreninger. Til denne kurskatalogen følger det en kursplan for vinteren/våren Kursplan for høsten 2010 vil bli distribuert i løpet av mai/juni. Påmelding Påmelding til kursene kan gjøres via vår hjemmeside: på faks: eller e-post: Bedriftsinterne kurs De fleste av kursene i katalogen tilbys også som bedriftsinterne kurs. Bedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte kan bestille kurs eller kombinasjoner av kurs fra vår kurspakke. Be om pristilbud. For mer informasjon, påmelding og bestilling av bedriftsinterne kurs Ta kontakt med: Kurskoordinator: Odd Thomas Hansen, telefon direkte: , e-post: Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt kursbevis eller sertifiseringsbevis. er en på kursene står oppført under beskrivelsen til hvert enkelt kurs i denne katalogen. en dekker lokaler, studiemateriell og servering. Reise og eventuelle overnattingskostnader dekkes av den enkelte deltaker. Ved bedriftsinterne kurs, be om pristilbud. Påmelding og avmelding Alle som melder seg på kurs, vil motta en bekreftelse på deltagelse. Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 7 dager før kurset skal avholdes. Avmelding etter fristens utløp belastes med kr. 500,-. Ved uteblivelse fra kurset, faktureres full pris. 3

4 Byggeplasslederstudiet Byggeplasslederkurset er spesialutviklet av Byggmesterforbundet for å øke effektiviteten og å bedre det økonomiske resultatet i det enkelte prosjekt. Innholdet i studiet er praktisk vinklet og tar for seg de områder som er viktige for byggeplasslederfunksjonen. Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser. Innhold: Modul 1: Prosjektdokumenter og rutiner (2 dager) Modulen tar for seg: Prosjektdokumentene og rutinene på et overordnet nivå. Gjennomgang av kravene myndighetene stiller til det enkelte foretaket og byggherren i forbindelse med HMS og KS. Oversikt over standardkontrakter og entrepriseformer. Hva som bør inngå i anbud/tilbud - NS Eksempler på hjelpedokumenter. Introduksjon av dataprogrammet NyttBygg. Det vil bli gitt tilgang til dataprogrammet under studiet. Utdeling av prosjektoppgave. Modul 2: Planlegging av utførelsen (2 dager) Modulen tar for seg: Logistikk-, avfalls- og riggplanlegging, fremdrifts- og produksjonsplanlegging, HMS-planlegging og metode for risikovurdering av HMS og økonomi. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Modul 3: Utførelsen (2 dager) Modulen tar for seg: Sentrale punkter i standardkontraktene, som blant annet fallgruver og hvordan man ivaretar endringer underveis i prosjektet. Tekniske beskrivelser med utgangspunkt i NS 3420, kontroll av egne og UEs arbeider, avviksbehandling, vernerunder, byggemøter, rapportskriving, overtagelsesforretning, samt praktisk bruk av NyttBygg. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Modul 4: Økonomi-, personal-, og kundebehandling (2 dager) Modulen tar for seg: ing av timearbeid, timeregistrering, tariff og overenskomst. Kunde- og personalbehandling, som f. eks. bevisstgjøring av egne holdninger og egen fremferd, forskjellige kundetyper, tidstyver, konfliktløsing, stresshåndtering, kommunikasjon, utviklings- og problemløsningssamtale og motivering. Utdeling av tilleggsoppgaver til prosjektoppgaven. Oppsummering, repetisjon og eksamen (1 dag) Denne siste samlingen er en oppsummering og repetisjon av de fire modulene. Siste halvdel av dagen har vi eksamen. Samlingen er også siste frist for innlevering av prosjektoppgaven. 4

5 Gjennomføring Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler + eksamen. Gjennom bevisstgjøring i forelesninger og realistiske øvingsoppgaver, gis det øvelse i å løse de utfordringene hverdagen gir en byggeplassleder. Parallelt med samlingene skal deltagerne utføre en prosjektoppgave som går ut på å gradvis bygge opp en prosjektperm for et valgfritt prosjekt. Etter hver samling deles det ut tilleggs oppgaver til prosjektoppgaven med utgangspunkt i modulens temaer. Prosjektoppgaven skal leveres inn senest på eksamensdagen. Til deltagere som bare deltar på enkeltmoduler, stilles det ikke krav til innlevering av prosjektoppgave. Det er ca. to måneder mellom hver samling. Hele studiet gjennomføres på ca. 8 måneder. Ved uteblivelse fra en eller flere moduler, kan den/de manglende modulen(e) gjennomføres neste gang studiet arrangeres hvis det er ønskelig å fullføre det. Alle modulene må være fullført før deltageren kan gå opp til eksamen. Kursbevis og sertifisering Deltakere som fullfører studiet med deltagelse på alle modulene, avsluttende eksamen og godkjent prosjektoppgave, vil få utstedt Byggmesterforbundets kompetansebevis som Sertifisert Byggeplassleder og får rett til å kalle seg Byggeplassleder - Byggmester forbundet. Deltagere som bare deltar på enkeltmoduler, vil motta kursbevis for modulen(e). Medlem av Byggmesterforbundet/BNL Øvrige Modul 1: Prosjektdokumenter og rutiner 6.300, ,- Modul 2: Planlegging av utførelsen 6.300, ,- Modul 3: Utførelsen 6.300, ,- Modul 4: Økonomi, kunde- og personalbehandling 6.300, ,- Oppsummering, repetisjon og eksamen 3.150, ,- Totalt for hele studiet , ,- 5

6 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven Bustadoppføringslova gjelder ved oppføring av bolig og fritidshus for forbrukere. Håndverkertjenesteloven gjelder alt arbeid på fast eiendom (reparasjoner, installasjoner, vedlikehold, ombygging) for forbrukere, med unntak av nyoppføring av bolig og fritidshus. Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til forbrukere må ha kunnskaper om bedriftens og forbrukernes rettigheter og plikter, i henhold til håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og øker lønnsomheten. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som regulerer partenes rettigheter og plikter, samt bruk av standard kontraktsformularer (Byggblankettene fra 3425 til 3429B til bustadoppføringslova, og Byggblankettene 3501 og 3502 til håndverkertjenesteloven). Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 6

7 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt Leverandører av bygg- og håndverkertjenester til profesjonelle oppdragsgivere (nærings drivende og offentlige myndigheter), må kjenne til bedriftens og oppdragsgivers rettigheter og plikter, slik disse er nedfelt i standardkontraktene som er utarbeidet av Standard Norge. Tilsvarende gjelder i forhold til bedriftens underentreprenører. Slik kunnskap vil bidra til at bedriften unngår tvister og får økt lønnsomhet. Disse standardkontraktene kommer ikke til anvendelse i forbrukerforhold. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innhold Innføring i de sentrale bestemmelsene i NS 8405 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anlegg, NS 3431 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser samt bruk av de tilhørende Byggblankettene. Redegjørelse for hvordan du som utførende bør/kan gå frem når en tvist er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner vil bli prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Norges Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 7

8 NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt Norsk Standard (NS) 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, er en forenklet utgave av NS Den er forutsatt brukt i de tilfeller det ikke arbeider mange entreprenører samtidig på byggeplassen, og hvor forholdene ligger til rette for at byggherrens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke anvendes i forbrukerforhold. I likhet med NS 8405, skal NS 8406 kun brukes i kontraktsforhold hvor byggherren er ansvarlig for det vesentlige av prosjekteringen. Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig på byggeplassen som skal følge opp kontrakten under utførelse, bedriftsledere, byggeledere, byggeplassledere, takstmenn og andre interesserte. Kurset er ikke egnet for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag for forbrukere. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt. råd og tips om hvordan tvister skal unngås og håndteres etter at de er oppstått. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning og praktiske eksempler. Spørsmål fra deltakerne og diskusjoner blir prioritert så langt tiden tillater det. Varighet: En dag. For medlemmer av Norges Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 8

9 Offentlige anskaffelser Deltar bedriften i konkurranser om oppdrag til det offentlige? I så fall må bedriften kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennom føring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innhold Innføring i sentrale bestemmelser i lovverket som gjelder for offentlige oppdragsgivere. Lov om offentlige anskaffelser med forskrift og veiledning. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med regleverkets/standardens bestemmelser. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 9

10 Private anskaffelser Deltar bedriften i konkurranser om oppdrag til private oppdragsgivere? I så fall må bedriften kjenne til hvilke krav som stilles til tilbudet og hvilke regler som gjelder for oppdragsgiverens gjennomføring av konkurransen og valg av leverandør. Bedriftsledere, medarbeidere som deltar i utarbeidelse av tilbud, offentlige og privat ansatte som gjennomfører anbudskonkurranser og konkurranse med forhandling. Innhold Innføring i NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranse og NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg med forhandlet prosedyre. Redegjørelse om hvordan bedriften bør forholde seg dersom bedriften mener at oppdragsgiver har foretatt kontraktstildelingen i strid med standardens bestemmelser. Gjennomføring Undervisningen består dels av forelesning, praktiske eksempler og oppgaver. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbund/BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 10

11 Håndtering av bygg- og anleggsavfall : Fra 1. januar 2008 er det i Avfallsforskriftens kapittel 15 krav om at alle byggeplasser må utarbeide en avfallsplan. Det stilles strengere krav til avfallshåndtering ved nybygg, riving og rehabilitering; 60 % av avfallet skal kildesorteres på byggeplass. Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal utarbeides og godkjennes av kommunen. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA) : Alle som jobber administrativt eller praktisk på byggeplass og som trenger å kjenne til reglene om avfallshåndtering. Innhold: Hvorfor strengere krav til BA-avfall Hilke krav stilles Helse og miljøfarlige stoffer i bygg Kav til miljøsanering Kildesortering på byggeplass Utarbeiding av avfallsplan Gjennomføring: Undervisningen gjennomføres ved forelesning og kurset avsluttes med en oppgave med felles gjennomgang. Oppgaven vil være å utarbeide en avfallsplan for en typisk enebolig. Varighet: En halv dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 11

12 Arbeidsgiveropplæring i HMS-arbeid 1. januar 2006 ble det innført krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovkravet er forankret i Arbeidsmiljølovens 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For å oppfylle dette lovkravet er det nå utviklet en bransjetilpasset opplæring for arbeidsgivere på 4 timer. Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er en gjennomgang av arbeidsgiverens lovpålagte ansvar for å oppfylle et minimumskrav. Arbeidsgivere. Innhold Arbeidsgivers plikter og ansvar Arbeidsgivers medvirkningsplikt Virkemidler i arbeidsmiljøet Krav til arbeidsmiljøet Aktørene i det daglige HMS-arbeidet Gjennomføring Undervisningen blir gjennomført ved forelesning. Spørsmål blir besvart i den grad tiden tillater det. Varighet: 4 timer. For medlemmer av Byggmesterforbundet: Gratis For medlemmer av andre bransjeforeninger i BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 12

13 Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) Kurset tilfredsstiller Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12 i Arbeidsmiljøloven om opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (40-timers grunn opplæring). Kurset er spesielt rettet mot byggebransjen, praktisk rettet og nært knyttet til bransjens dagligdagse utfordringer og problemstillinger. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Verneombud, arbeidsledere, bedriftsledere og vernepersonell. Innhold Samarbeid, trivsel og ledelse Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven Aktuelle forskrifter for bygg- og anleggsarbeider Helseskadelige belastninger og ulykker forebyggende tiltak HMS-arbeid i praksis risikovurdering og handlingsplaner Gjennomføring Kurset gjennomføres med forelesninger og diskusjoner hvor det legges stor vekt på deltaker aktivitet. På sentrale områder arbeides det med oppgaver. Det vil også bli gitt oppgaver som skal løses i perioden mellom samlingene. Varighet: 4 dager (2 + 2) + hjemmeoppgaver i mellomperioden. For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 13

14 Instruktørkurs forskrift om sikker bruk av arbeidsutstyr (555) : Kurset legger opp til at deltakerne blir kjent med forskriften, med spesiell vekt på opplæringskravene for arbeidsutstyr som krever særskilt og dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA) : Personer som skal være instruktører for bruk av arbeidsutstyr, underlagt særskilt sikkerhetsopplæring i egen bedrift (for eksempel baser, arbeidsledere, verneombud, HMS-ledere etc.) Innhold: Deltakerne skal få kunnskaper om tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av sikkerhetsopplæringen, slik at de kan fungere som instruktører i egen bedrift og gi praktisk opplæring i henhold til kravene i ny forskrift for bruk av arbeidsutstyr. Gjennomføring: Kurset gjennomføres som forelesning, diskusjon og praktisk trening. En stor del av undervisningen foregår i mindre grupper som driver praktisk instruksjonstrening med egen instruktør (videoopptak og tilbakemelding i gruppene). Varighet: To dager. : For medlemmer av Byggmesterforbundet /BNL kr ,- For ikke-medlemmer kr ,- 14

15 Grunnkurs i MultiCAD Nyhet! : MultiCAD er et 3D DAK system laget for skandinavisk konstruksjon og byggeskikk. Systemet er utviklet for byggmestere, entreprenører, arkitekter og tilhørende brukere innenfor bygg og anlegg. Kurset lærer deg de mest grunnleggende funksjonene som hvordan programmet er bygget opp og hvordan det fungerer. Du lærer også å tegne hus og garasje samt mindre byggearbeider, samtidig får du stille spørsmål du har hatt og som dukker opp underveis. : Bedriftsledere, prosjekterende, byggeplassledere, byggmestere og andre som driver allsidig byggevirksomhet. Innhold: Teoretisk oppbygging med gjennomgang av de mest sentrale funksjonene. Grundig gjennomgang av hvordan man lager tegning i MultiCAD. Praktisk øvelse gjennom hele kurset Tegning av hus og garasje Gjennomføring: Undervisningen består av både teori og praktiske øvelser. Selvstendig tegning etter hvert som en lærer mer. Varighet: To dager. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Det vil være mulig for kursdeltakere å kjøpe MultiCAD fullversjon til en rabattert pris. 15

16 Kalkulasjon av tømrerarbeid Kurset legger vekt på å beregne nøkkeltall. Uten gode nøkkeltall blir kalkulasjon mer eller mindre tipping. For å beregne rett nøkkeltall er det nødvendig å kjenne bedriftens kostnad og produktivitetetsnivå. Problemstillinger angående dette vil bli gjennomgått på kurset. Bedrifter som driver allsidig byggevirksomhet innen tømrerfaget, f.eks. nybygg, tilbygg, påbygg, rehabilitering e.l. Aktuelle deltagere er ledere, kalkulatører og andre som kalkulerer tømrerarbeid. Kurset passer også godt for takstmenn og andre som ønsker en oppfriskning eller grunnleggende innføring i kalkulasjon. Innhold Kalkulasjonsfaktorer (påslag) Timepris for regningsarbeider Beregning av mengder pr. enhet Enhetspriser Gjennomføring Undervisningen består av forelesning og dialog mellom kursinstruktør og deltagere. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne bør før kursstart sette seg godt inn i hvor store driftskostnadene er i egen bedrift (pr. time eller i prosent av produksjonslønn). Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 16

17 Nye energikrav i TEK : De nye energikravene i Teknisk forskrift (TEK) trer i kraft 1. august Kurset tar for seg hvordan kravene kan oppfylles. : Passer for alle som er involvert i planlegging og oppføring av nye boliger. Innhold: Hvorfor nye energikrav? Gjennomgang av de nye energikravene Valg av løsninger for å tilfredsstille kravene Lufttetting og tetthetsmåling Logistikkplanlegging og fuktkontroll Ansvarsfordeling i prosjektet (hvem får skylden når lekkasjetallet blir for høyt?) Kontroll av under- og sideentreprenører Gjennomføring: Undervisningen blir gjennomført ved forelesning, diskusjoner og erfaringsutveksling. Varighet: En dag. : For medlemmer av Byggmesterforbundet/Boligprodusentene/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 17

18 Byggebeskrivelser og toleranser iht. NS 3420 I anbudskonkurranser om oppdrag er det viktig å kunne forstå en beskrivelse og prise denne riktig. Kurset tar for seg beskrivelser iht. NS 3420 og måling av toleranser. Kurset passer for alle innen byggfag som kalkulerer, er faglig ansvarlig eller utførende. Eksempelvis byggeledere, byggeplassledere, håndverkere, takstmenn og lærere. Innhold Del 1: Fellesbestemmelser og måling av toleranser Del Q: Tømrerarbeid og/eller andre deler gjennomgås i den grad det blir tid til det. Gjennomføring Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsing. Spørsmål og diskusjoner prioriteres i den grad tiden tillater det. Deltagerne oppfordres til å ta med seg praktiske eksempler som kan brukes under kurset. Varighet: En dag. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 18

19 Stillasbygging Forskrifter om stillas med hjemmel i Arbeidsmiljøloven fastsetter krav om opplæring for de som skal bygge eller endre stillaser. At bedriften i årevis har utført stillasbygging uten ulykker er uten betydning hva gjelder plikten til opplæring. Det er bedriftens ansvar å sørge for at arbeidstakere som bygger stillas får nødvendig opplæring. Det er de samme krav til opplæring for de som foretar endringer på stillas, som for de som bygger stillas. Brukere av stillas vil derfor ofte ha behov for opplæring i bygging av stillas på lik linje med de som bygger stillas, fordi det ofte er nødvendig med endringer av stillaset under arbeidets gang. Kurset arrangeres i samarbeid med Entreprenørskolen (EBA). Alle som bygger eller endrer på stillas, og de som har ansvar for bygging eller endring av stillas over 5 meter. Innhold Gjennomgang av relevante forskrifter Planlegging for montering av stillas Sikkerhet ved montering eller endringer av stillas Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander Tillatte belastninger Vindforankring Kontroll av stillas Gjennomføring Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsning. Teoridelen på 36 timer fordeles på 4 dager (2+2) + hjemmeoppgaver i mellomperioden. Kursbevis / sertifikat Kurset på 36 timer alene tilfredsstiller ikke forskriftens krav om opplæring for de som bygger stillas over 5 meter. For å få stillasbevis som tilfredsstiller forskriftens krav om opplæring for de som bygger stillas over 5 meter, må det i tillegg til teorikurset dokumenteres: minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og minst 72 timer praktisk øvelse i stillasbygging fordelt på minst 3 stillastyper etter gjennomført teorikurs For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- 19

20 Våtrom Grunnmodul (GM) Kurset legger vekt på å gi deltagerne eksempler på praktiske løsninger og forståelse for viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom håndverkerne i våtromsprosjekter. Alle som utfører, leder eller prosjekterer arbeid i våtrom, samt takstmenn, lærere, bygge saks behandlere og andre som har behov for grunnleggende opplæring innenfor våtrom. Opptakskrav Det er ingen opptakskrav til grunnmodulen, og den gir i seg selv ingen sertifisering, men den må være gjennomført før deltakelse på andre moduler. Innhold Temaer iht. læreplanen for våtrom: Presentasjon av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) og gjennomgang av opplæringskravene. Motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet. Hvem stiller krav? Planlegging av utførelsen. Produksjonskontroll, kontrollrutiner og dokumentasjon. Krav til materialer. Krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt). Gjennomføring Undervisningen består av faglige forelesninger, dialog mellom deltakerne og veilederen, og gruppearbeid. Varighet: To dager + hjemmeoppgaver. Kursbevis/sertifikat Grunnmodulen alene gir ingen formell kompetanse, men vurderes sammen med aktuell fagmodul ved at det stilles spørsmål fra grunnmodulen ved eksamen etter gjennomført fagmodul. Alle som fullfører grunnmodulen mottar bekreftelse på at grunnmodulen er gjennomført. For at det skal utstedes deltakelsesbevis må deltagerne være tilstede under hele kurset og innlevere alle øvingsoppgaver. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. Våtromsnormen koster kr ,- og er ikke inkludert i deltakeravgiften. Bestilling av våtromsnorm kan gjøres ved påmelding. 20

21 Våtrom Fagarbeider (modul A) Kurset legger vekt på å gi kursdeltakerne forståelse for betydningen av samarbeid fagene i mellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Opptakskrav Gjennomført grunnmodul (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til svenneprøve innenfor relevant fag. Relevante fag er: tømrer- /blikkenslagerfaget betong- /murefaget byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget rørleggerfaget elektrikerfaget Innhold Gjennomgang av prosjektoppgaven som ble utlevert på grunnmodul og dialog mellom instruktør og deltagere med vekt på: god kjennskap til de bladene i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) som spesielt omhandler eget fag hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter hvilke krav BVN stiller til konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag de krav NS 3420 stiller vedrørende toleranseklasser sjekklister og dokumentasjon innenfor eget fagområde Gjennomføring A-modulen består av gjennomgangen av prosjektoppgaven (utleveres på grunnmodulen), undervisning og eksamen. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom grunnmodulen og A-modulen. Kurset avsluttes med eksamen Varighet: En dag inkl. eksamen. Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. For medlemmer av Byggmesterforbundet/BNL: kr ,- For ikke-medlemmer: kr ,- en inkluderer eksamensavgift på kr ,-. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. 21

22 Våtrom Prosjektering og faglig leder (modul B) Kurset legger vekt på å gi personer som prosjekterer og/eller har den faglige ledelsen og kontroll av våtromsarbeider en god forståelse for problematikken i våtrom og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder. Mestere, fagteknikere, ingeniører, arkitekter og andre med relevant utdanning som driver med prosjektering og/eller faglig ledelse for utførelse av våtromsarbeider. Opptakskrav Teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt samt minst to års prosjekteringspraksis eller ledelsespraksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter. Teknisk fagskole eller mesterbrev og minst to års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtrom i ett av de fagene som arbeidet omfatter, tilfredstiller også opptakskravene. Andre søkere med relevant utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av Fagrådet for våtrom. Læringsmål kunne redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygg. kunne koordinere all nødvendig prosjektering kunne koordinere de utførende kunne ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører kunne tilrettelegge og koordinere KS og HMS-systemer for tiltakene Gjennomføring Undervisningen baseres på forelesninger med faglig dialog mellom deltakerne og veilederen, samt en obligatorisk prosjektoppgave som utleveres 1. dag. Prosjektoppgaven løses i mellomperioden mellom 1. og 2. dag. Prosjektoppgaven gjennomgås på dag 2 før eksamen. Varighet: To dager inkl. eksamen Kursbevis Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat. For medlemmer av Byggmesterforbundet og BNL: kr ,- For andre: kr ,- en inkluderer eksamensavgift på kr ,-. Alle deltakere må disponere Våtromsnormen (BVN) under kurset. 22

23 Byggesaken Siden ikrafttredelsen av Bygningsloven med forskrifter er utsatt til har vi fjernet 4-dagerskurset i Byggesaken. Vi håper imidlertid å kommet tilbake med nytt kurstilbud i kurskatalogen for I tillegg til byggesakskurset, som tar for seg byggesøknadsprosessen og oppfølging av denne på et detaljert nivå, tar vi sikte på å lage et 1-dagskurs for å informere om de nye endringene. Dette dagskurset vil hovedsakelig omfatte de siste endringene i teknisk forskrift og byggesaksforskriften (som er en sammenslåing av godkjenningsforskriften og saksbehandlingsforskriften) samt plan- og bygningsloven, med hovedfokus på bygningsloven. Vi vil relativt kort tid etter at forskriftene er vedtatt ha klart et tilbud på dagskurset. Dette blir bekjentgjort gjennom vårt medlemsblad "Byggeinformasjon" og annonsert under området på våre hjemmesider: 23

24 NyttBygg - Brukeropplæring NyttBygg er et internettbasert styringssystem for byggmesterbedrifter, boligprodusenter, entreprenører og andre aktører i byggebransjen. NyttBygg gir praktisk og enkel håndtering av både bedrifts- og prosjektdokumenter. Kurset legger vekt på å vise hva en prosjekt- /byggeplassperm bør inneholde, samt utarbeide disse med hjelp av NyttBygg. NyttBygg har også integrasjon mot ByggSøk, dvs. gjenbruk av data som er registrert i prosjektet for søknad om ansvarsrett, kontrollerklæring, byggemelding eller komplett byggesøknad. Vi tilbyr også bruk av ByggSøk som eget kurs. : Alle som planlegger å ta i bruk NyttBygg som styringssystem i bedriften, og de som allerede bruker NyttBygg, og som ønsker en gjennomgang for å lære mer om systemet. Innhold: Registrere egen bedrift Registrere kontakter Opprette et prosjekt Registrere aktuelle dokumenter Hvordan gå inn i ByggSøk Bedrifts- og prosjekttilpasning av dokumenter Gjennomføring: Forelesning og demo på storskjerm, dialog mellom kursholder og deltakere. Det er en fordel om deltagerne har med egen pc på kurset. Varighet ca. 4 timer + lunsj For medlemmer av byggmesterforbundet og Boligprodusentene kr. 550,- for ikke medlemmer kr. 900,- 24

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole.

SKOLEKATALOG. -skolen. Skolekatalog. Investér i dine medarbeidere. Maskinentreprenørenes Forbund. Administrasjonsskole. -skolen Maskinentreprenørenes Forbund SKOLEKATALOG Investér i dine medarbeidere Skolekatalog Administrasjonsskole Mellomlederskole Prosjekt- og bedriftslederskole Teknisk fagskole anlegg Investér i dine

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer