Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport"

Transkript

1 Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Målgruppe og forutsetninger Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen Krav til leseferdigheter Hvem kan benytte Digitaltesten 2? Testbestilling Bruk Begreper Digitale ferdigheter e-modenhet Læringsmål i digitale ferdigheter Nivåer og læringsmål Grunnleggende digitale ferdigheter Fagplanen og spørsmålene Dynamisk test med jevnlige oppdateringer Testegenskaper En semiadaptiv test Spørsmålstyper Testing Pålogging Lyd i testen opplesning av tekst Testgjennomføring praktiske råd Startside for test Avbrutt test Avbrutt test... Feil! Bokmerke er ikke definert. 7 Rapporter Testsystemet Grupperapport Testveiledertilgang for Vox Egen kandidat oversikt Systemkrav for test Nettlesere Javascript Skjermoppløsning

3 8.4 Flash Player Systemsjekk Feilmeldinger Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Deltakerne får ikke opp testen Deltakerne får ikke opp simuleringsspørsmålene Vedlegg: Taushetserklæring Sertifisering og taushetserklæring Fagplan

4 1 Målgruppe og forutsetninger Målgruppen for denne diagnostiske ikt-testen er voksne som har behov for å heve sin grunnleggende digitale kompetanse i arbeidslivet, som samfunnsborger og til bruk i utdanning og opplæring. 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen For å kunne gjennomføre Digitaltesten 2 må brukeren kunne bruke mus og tastatur, samt beherske enkel navigering. Før man begynner med testen kan man kjøre en demonstrasjon der det forklares hvordan de forskjellige oppgavetypene skal besvares. 1.2 Krav til leseferdigheter Det anbefales at testtakere har språkferdigheter på norsk som tilsvarer omtrent B1 1 etter det felles europeiske rammeverket for språk. B1 tilsvarer norskprøve 3 for voksne innvandrere som er avsluttende prøver på den statlig finansierte norskopplæringen som innvandrere i Norge tilbys. På dette nivået vil man kunne lese tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, dagligdagse ord og uttrykk eller vanlige ord knyttet til arbeidet. Man skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om kjente emner knyttet til bl.a. arbeid, skole og fritid og emner som er av personlig eller faglig interesse. Ved god kunnskap om datafaglige sammenhenger kan språkferdigheter på et lavere nivå være tilstrekelig. 1.3 Hvem kan benytte Digitaltesten 2? Testveileder for Digitaltesten 2 skal være sertifisert av Vox. Interesserte kan melde seg på sertifiseringskurs på våre hjemmesider Testveileder må undertegne på en Taushetserklæring. 1.4 Testbestilling Digitaltesten 2 er gratis og kan bestilles på Ved bestilling får testveileder tilgangskoder, kandidat ID og passord, til kursdeltakere som skal ta Digitaltesten, samt sitt eget brukernavn og passord som testveileder (gjelder kun ved førstegangsbestilling). NB! Testene må bestilles minimum tre virkedager før testdato. Sjekk for datoer rundt høytider og ferie. 1.5 Bruk Testen kan brukes til å kartlegge deltakerens nivå i forkant av en opplæring. Ved å kartlegge kursdeltagernes digitale kompetanse i forkant av opplæringen er det lettere å tilpasse innholdet i kurset til deltakernes faktiske kunnskaper, ferdigheter og forståelse. Resultatene for den enkelte kursdeltaker eller for hele grupper hjelper læreren til å målrette undervisningen mer hensiktsmessig; til å bruke tiden på de kunnskapselementene det er mest behov for i læringssituasjonen. Testlokale Testlokalet skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens 4-4. «Krav til det fysiske arbeidsmiljøet». 1 Oversikt over det europeiske rammeverket finnes her: 4

5 2 Begreper 2.1 Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav tildømmekraft. (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter, Utdanningsdirektoratet 2012). 2.1 e-modenhet Vox beskriver e-modenhet som en dimensjon av digital kompetanse, som omhandler hvordan man utvikler seg til en mer selvstendig bruker og har bevisst forhold til hvordan man håndterer digital informasjon og digitale tjenester. Norge er ett av fire land som ligger over snittet i alle ferdighetene lesing, tallforståelse og ikt i PIAAC-undersøkelsen. Norge er nummer seks i leseferdigheter og tallforståelse og nummer fire i ikt-ferdigheter. Sammen med Finland, Nederland og Sverige ligger Norge over snittet i alle ferdighetene. Dette gjelder befolkningen sett under ett. Med økt digitalisering av samfunnet er det viktig å holde seg oppdatert i digitale ferdigheter. Utfordringen blir å heve kompetansenivået hos de som har stagnert som svake brukere. Svake brukere kjennetegnes av høy alder og lav utdanning, og svært mange av dem står utenfor arbeidslivet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å holde seg oppdatert i digitale ferdigheter. 2.2 Læringsmål i digitale ferdigheter Oppgavene i Digitaltesten 2 baserer seg på læringsmål i digitale ferdigheter. Læringsmålene er en revidert versjon av Vox sine læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne. De gamle nivåene 1, 2 og 3 i de gamle Kompetansemålene tilsvarer nå nivå 1 2, 3 og 4 i (de nye) læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Endringen er gjort for å harmonisere nivåene med nivåinndelingen i Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter. I læringsmålene er nivå 1 og 2 i rammeverket (Utdanningsdirektoratet 2012) slått sammen. Endringen vil i praksis ikke ha noen betydning for hvordan lærerne skal undervise i grunnleggende ferdigheter. Hvert nivå i rammeverket inneholder en beskrivelse av hva som kjennetegner kvalifikasjonene på dette nivået. Innen hvert nivå er det flere læringsmål. Alle læringsmål er brutt ned til kunnskapselementer som er beskrevet i en egen Fagplan. Disse kunnskapselementene beskriver kvalifikasjonene, og disse igjen har generert spørsmålene i testen. Fagplanen er et vedlegg bakerst i denne manualen. På vox.no finner du også digitale læringsressurser og oppdatert informasjon om kurs og andre ressurser. 5

6 Ett av kjennetegnene for digitale ferdigheter er at det kan være vanskelig å kartlegge og beskrive hvilket nivå den enkeltes ferdigheter og kompetanse befinner på fordi det ikke er uvanlig at ens digitale ferdigheter er på flere nivåer samtidig. Man kan være på ett nivå i én digital ferdighet eller forståelse, og på et annet nivå i andre ferdigheter. Dette kalles gjerne at man har en «spiky profile» eller en «sprikete» ferdighetsprofil. 3 Nivåer og læringsmål Læringsmålene for digitale ferdigheter er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet 2012). Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke digitale ferdigheter somverktøy i ulike situasjoner. Nivå 1 2 Digitale ferdigheter på nivå 1 2 innebærer at man forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Man kjenner også til enkle nettvettregler. Nivå 3 Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Nivå 4 Digitale ferdigheter på nivå 4 innebærer at man er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Produksjon av egen ikt-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. 3.1 Grunnleggende digitale ferdigheter Grunnleggende digitale ferdigheter dreier seg om - å kunne bruke ikt-systemer, - å finne og utveksle informasjon digitalt og - produsere og presentere informasjon digitalt. Å kunne bruke ikt-systemer I vårt digitaliserte samfunn utplasseres det flere og flere digitale enheter som man må forholde seg til. Med å kunne bruke ikt-systemer som en grunnleggende ferdighet mener vi at man kan håndtere digitaliserte verktøy og tjenester for å løse konkrete oppgaver i ulike situasjoner. De fleste bruker for eksempel mobiltelefon, nettbank eller ulike registreringssystemer i arbeidslivet. Å kunne bruke ikt-systemer på en hensiktsmessig måte er mer enn selve den funksjonelle mestringen av forskjellige applikasjoner. Det innebærer også å ha en forståelse av hvordan man bruker disse på en sikker og trygg måte. 6

7 Å finne og utveksle informasjon Stadig mer informasjon og kommunikasjon er digitalisert. Informasjonsmengden som er tilgjengelig er enorm, og det er derfor nødvendig å ha en grunnleggende kjennskap til hvordan man velger ut og sikrer kvaliteten på informasjonen i forhold til eget behov og interesse. Staten inviterer til at borgerne skal kunne kommunisere digitalt med myndighetene på stadig flere områder, som for eksempel via det statlige nettstedet Minside.no. Her kan borgerne få opplysninger om sin fastlege og mulighet for å skifte fastlege, de kan få opplysninger om opptjente pensjonspoeng, og de har mulighet til å melde flytting og lignende. Produsere og presentere informasjon digitalt Siden informasjonskildene digitaliseres er det viktig også selv å kunne produsere og presentere egen informasjon ved hjelp av et presentasjonsverktøy. Det kan være nødvendig i en arbeidssammenheng, eller kanskje det å kunne presentere f.eks. digitale bilder i en privat sammenheng. Ved å inneha grunnleggende digitale ferdighetene kan man bidra til at det som produseres og presenteres blir oppfattet slik en ønsker det av mottakerne. Eksempler på verktøy er det som kalles Web 2.0, der brukeren blir forfatter i det store nettsamfunnet, eller det å kunne legge seg inn på Facebook, benytte blogging eller Wiki for å nevne noen bruksområder/ -verktøy. 4 Fagplanen og spørsmålene Spørsmålene i testen er koblet til hvert av kunnskapselementene i Fagplanen (vedlagt bakerst). Fagplanen er delt inn i de tre nivåene som så er brutt ned i Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselement. Til hvert enkelt kunnskapselement er det ett eller flere spørsmål i testen. (Noen få kunnskapselementer i fagplanen har ikke et korresponderende spørsmål, da dette var lite egnet for testing i en slik test). Spørsmålene er en blanding av flervalgsoppgaver, «klikk her»-, «dra-og-slipp»-, «fyll inn» oppgaver, samt interaktive simuleringsoppgaver, der testpersonen selv må utføre en handling via skjermen. I spørsmålene er det brukt grafiske elementer; skjermbilder og ikoner. Disse er ikke tatt fra en bestemt programvare, men er program- og plattformuavhengige. De er likevel såpass like de mest brukte ikonene at de bør kunne være enkle å kjenne igjen. Alle oppgavene blir besvart mens 7

8 brukeren er inne i selve testprogrammet. Dette skal ikke forlates under testen. Testkandidaten er altså aldri ute på Internett, eller inne på områder på sin maskin - for å løse en oppgave. Det er cirka 64 oppgaver på nivå 1,100 på nivå 2, og 40 på nivå 3. De fleste simulasjonsoppgavene er på nivå Dynamisk test med jevnlige oppdateringer Ikt-ferdigheter, -kunnskap og -forståelse er ikke en statisk kompetanse, men en kompetanse som endrer seg i takt med nye bruksområder og nytt utstyr. Testen er derfor bygget opp som en dynamisk test, med jevnlig utbytting og oppgradering av spørsmålene i takt med utviklingen av kravene til digital kompetanse; i arbeidsliv og samfunnsliv, og i takt med utviklingen av digitalt utstyr. 5 Testegenskaper 5.1 En semiadaptiv test Spørsmålene i Digitaltesten plukkes ut fra forhåndsdefinerte kriterier. For Blokk 1 stilles det 12 spørsmål som skal gi et godt grunnlag for hvilket nivå de resterende 23 spørsmål skal plukkes fra; Nivå 1-2, Nivå 3 eller Nivå 4, der 4 angir det vanskeligste nivået. 8

9 5.2 Spørsmålstyper Det benyttes seks forskjellige spørsmålstyper i Digitaltesten Flervalgsspørsmål Dette er den mest brukte spørsmålstypen. Det er bare mulig å merke ett svaralternativ Aktivt område Her skal du flytte den grønne pilen til ønsket svarområde. Det kan være flere korrekte svaralternativer. Det kan være en pil som skal flyttes, eller at man skal flytte tekst eller bilder til et definert område. 9

10 5.2.3 Simulering Her skal kandidaten gjøre en praktisk oppgave, som i dette tilfellet er å legge inn en annonse på en fiktiv webside. Simuleringene har ikoner og et grensesnitt som er universell og ikke bundet opp av en spesiell programvare eller modell Flersvarsoppgave To eller flere svaralternativer er korrekte. Det kreves at alle korrekte alternativer er merket, og at ingen av de feile er merket, for at svaret skal gi korrekt. Firkantete bokser angir at man kan merke flere alternativ Fyll inn 10

11 Markøren settes i tekstboksen, og man skriver inn svaret ved hjelp av tastaturet Nedtrekksliste Her skal man velge korrekt valg fra listen ved siden av hvert valg. Når man er fornøyd trykker man på Neste. 6 Testing 6.1 Pålogging Påloggingsvinduet ser slik ut: Deltakerregistrering Personopplysningene lagres anonymisert og ingen enkeltpersoner vil kunne identifiseres i statistikken eller evalueringen. Informasjonen som samles inn skal kunne brukes til å finne sammenhenger mellom resultater og bakgrunnsvariabler som utdanning, arbeid, alder og så videre. 11

12 Tilbakemelding Etter gjennomført test får kandidaten opp på sin skjerm en tilbakemelding om resultatet i form av tre prosentangivelser for det nivået hun er blitt testet på: Hvis kandidaten tar testen på nytt senere med samme kandidat ID, vil hun etter pålogging for Digitaltesten få tilgang til egne, tilsvarende korte rapporter fra tidligere tester. 6.2 Lyd i testen opplesning av tekst Hvis kandidatene har behov for støtte til å forstå teksten i oppgavene, kan man benytte seg av den innebygde skjermlesningsfunksjonen som finnes i Digitaltesten. For at denne skal fungere må man før testen begynner, forsikre seg om at man får lyd ved avspilling av en annen lydfil, for eksempel en mp3 fil eller liknende. Det anbefales at man benytter hodetelefoner for å ikke skape uønsket uro i testrommet. For å få lest opp tekst må man først markere det tekstområdet man ønsker, for så å trykke på ikonet for opplesing av tekst ( ). Det markerte området vil da bli lest opp. Hvis du ikke får lyd i høyttaler/hodetelefoner, skyldes dette innstillinger lokalt på pc-en. Se til at volumknapper ikke er satt til minimumsnivå eller skrudd helt av. Ta eventuelt kontakt med teknisk support lokalt hos dere. 6.3 Testgjennomføring praktiske råd Kandidatene skal avlegge testen på et testsenter, ikke hjemme eller på jobb eller andre steder der kandidaten kan motta hjelp. Testen skal gjennomføres med en testveileder tilstede, for å bistå ved eventuelle tekniske eller pedagogiske råd. Det er ikke tillatt å bruke hjelpemidler eller andre aktive programmer enn testvinduet for å besvare testen. Bruk dokumentet «Informasjon til deg som skal ta Digitaltesten» for å forberede kandidaten på testen. Dette ligger under Veiledning på Det anbefales at man kjører demotesten først for å forberede seg til Digitaltesten. Normal tid for å gjennomføre testen er på cirka 30 til 45 minutter. Det er av tekniske grunner satt en tidsbegrensning på 3 timer. 6.4 Startside for test Testen startes fra Vi anbefaler at testveileder legger denne siden inn som en favoritt i nettleseren. Ved start av test vil du gå igjennom en systemsjekk for å finne ut om du har de rette programmene installert. Alle 12

13 påkrevde programmer ligger linket opp på startsiden for test. Hvis du får feilmeldinger anbefaler vi at du gjør de påkrevde endringene. Se kapittel 9. Systemkrav for test. Support: eller telefon Avbrutt test En test som blir avbrutt, skal gjenopptas på følgende måte: Steng nettleser og start nettleseren på nytt. Gå til testens startside Når kandidaten logger inn, skal boksen med «Avbrutt test» merkes. I listen «Tester tilgjengelig for omstart», vil testen kunne startes på nytt ved å trykke på linken «Digitaltest» Support får du ved å kontakte Vox. OBS! Alle avbrutte tester som ikke er startet på nytt innen 14 dager blir slettet automatisk 7 Rapporter 7.1 Testsystemet Questionmark Perception (QMP) er et 100 % web-basert testsystem. Du kobler deg opp til test eller administrasjon ved å bruke en godkjent nettleser (se kap. 9) og Internett. Testserveren er satt opp slik at det skal være tilstrekkelig båndbredde og kapasitet til test. Både administrasjon og start av testen gjøres fra en nettleser. 7.2 Grupperapport Tetsveileder henter grupperapporter fra Da får hun opp: Testveiledertilgang for Vox Klikker på Login øverst til høyre og logger seg inn med sin testleder ID og passord - tilsendt av Vox. 13

14 så får hun opp alle "sine" kandidater. N.B!: Denne rapporten virker på IE9, 10, 11, Chrome 33, 35, FF 27, Safari/iPad, Chrome/Android. Klikker deretter på den enkelte kandidaten og får opp denne kandidatens resultater slik: 14

15 Deretter dobbeltklikker på en av linjene til høyre/del-testen og får opp resultatene slik: Klikker så på det enkelte spørsmålet og kommer rett inn i Fagplanen på det riktige Kunnskapselementet det som her er markert i mørk blått. Da ser man lett hvilket område og læringsmål det aktuelle spørsmålet tilhører. 15

16 7.3 Egen kandidat oversikt Når du bestiller innloggingskoder fra oss på får du på e-post tilsendt en oversikt i Excel med kandidat-id, passord og gruppenavn for dine deltakere. Her kan du i tillegg fylle inn kolonner med opplysninger som du måtte trenge. Kandidat ID Passord Gruppe Fornavn Etternavn xxxxxxx yyyyyyy ccccccc Resultat førtest Nivå/prosent Resultat ettertest Nivå/prosent Gruppenavnet brukes neste gang du bestiller. Resultatet (nivå + prosent) kan du få av deltakeren når h*n kommer til siste skjermbilde i testen. OBS! Før du starter testingen, bør du gjøre oppmerksom om at de gir deg beskjed når de er kommet til dette siste skjermbildet i testen. Rapporten over kan deltaker også få etter at testen er avsluttet ved å gå inn på rapporter i valgene av faner. Denne ligner i format på den testveileder kan ta ut, men er uten detaljerte tilbakemeldinger på hver oppgave. 16

17 8 Systemkrav for test 8.1 Nettlesere Følgende nettlesere kan brukes for å avlegge Digitaltesten 2. Legg merke til at ikke alle kan brukes til å kjøre rapporter. Disse er merket med røde kryss. Når en nettleser blir oppgradert er det ingen automatikk at denne vil kunne brukes til testing. Generelt blir nyere versjoner prioritert, slik at de vil fungere, mens eldre versjoner ikke blir prioritert. Nettlesere støttet i Windows Nettleser Administrasjon Gjennomføre Digitaltesten Internet Explorer 8 Internet Explorer 9 og 10 * * Internet Explorer 11 Firefox 3.x- 13 Opera Nettlesere støttet i Macintosh Nettleser Administrasjon Kjøre tester Firefox 3.x - 13 ios 4-5 Android browser 2+/app Safari 3.x-4 Ad nettlesere støttet i Windows: *) IE9 og 10 støttes men tester som kjøres på «uvanlige» skjermstørrelser kan ha noen utfordringer. NB! Med IE11 fungerer ikke simuleringsoppgavene - så da anbefaler Norsk Test at man nedgraderer til IE10 eller benytter nettleseren Firefox. Testen fungerer heller ikke tilfredsstillende i Opera. Dette har sammenheng med kompleksitet i testen å gjøre. Dersom testen utelukkende bestod av flervalgsoppgaver ville man kunne tatt test i Opera. Benytt lenken «Start digitaltesten» på siden 17

18 8.2 Javascript Det er krav om JavaScript er aktivert i nettleseren. Last ned siste versjon av Java. 8.3 Skjermoppløsning Skjermoppløsning 1024*768 eller høyere. Hvis skjermen er innstilt på en lavere oppløsning vil du få en advarsel i nettlesersjekken når Digitaltesten skal startes. Hvis du velger å ignorere varselet, vil det være behov for å rulle skjermbildet i testen. 8.4 Flash Player Det må være installert Adobe Flash Player for å gjennomføre Digitaltesten. Det anbefales å bruke den til en hver tid nyeste versjonen av programvaren som er kompatibel med ønsket. Programvaren har forskjellige versjonsnummer for de forskjellige plattformene og nettleserne. Hvis det er problemer med å besvare simuleringsspørsmål, anbefales det å oppdatere denne programvaren. 8.5 Systemsjekk Hvis du har problemer med å få startet en test kan du kontakte Vox på Feilmeldinger 9.1 Får ikke hentet ut rapporten for deltakerne mine Sjekk at du har fulgt alle de riktige skrittene i kapittel 7 for uttak av rapporter. Logg deg inn på vox.no/testadmin med brukernavn og passord. Hvis du ikke finner hjelp i manualen, send en epost til 9.2 Deltakerne får ikke opp testen Mine deltakere klarer å logge seg inn og fylle ut siden med personlige data. Deretter komme de ikke videre. Svar Ta kontakt med Vox, ring Vi må sjekke om testene er blitt tildelt. 18

19 9.3 Deltakerne får ikke opp simuleringsspørsmålene IE 11 kan ikke brukes til digitaltesten da virker ikke simuleringsoppgavene. Det anbefales å bruke Firefox til både regnetesten og digitaltesten. Hvis du har Windows 7 eller 8 og IE 10 og har problemer med simuleringsspørsmålene kan du enten benytte Firefox eller gjøre følgende for å få Flash til å fungere: Windows 8: 1. Sjekk at Shockwave Flash er aktivert i IE10: a. Gå til Verktøy > Administrer tillegg b. Sjekk om Shockwave Flash Object er aktivert under verktøylinjer og utvidelser. c. Aktiver denne, start nettleseren på nytt og forsøk igjen. 2. Sjekk at AktivX-filtrering IKKE er aktivert (haket av) under verktøysmenyen. 3. Oppdater driveren til skjermkortet, og prøv igjen. Windows 7: Sjekk om service pack KB er installert. Avinstaller denne og prøv igjen. Gå til verktøy > Alternativer for Internett > Avansert > Akselerert grafikk Aktiver «Bruk programvaregjengivelse i stedet for GPU-gjengivelse Prøv igjen. Avinstaller og installer flash player på nytt. 19

20 10 Vedlegg: Taushetserklæring Sertifisering og taushetserklæring For å bli godkjent som testveileder av Digitaltesten må man sertifiseres gjennom et dagskurs arrangert av Vox. Den endelige sertifiseringen skjer ved at man på kursdagen får utlevert en taushetserklæring som undertegnes og leveres inn. Teksten i erklæringen er gjengitt under. Taushetserklæring - kopi Undertegnede,., er sertifisert testveileder fra Vox for Digitaltesten og erklærer at jeg er gjort kjent med og er inneforstått med at jeg har taushetsplikt. Dette innebærer blant annet at jeg bare skal distribuere testresultater og annen informasjon fra testen til den deltakeren det gjelder. Taushetsplikten gjelder både testresultater for deltakere i egen gruppe og andre deltakeres testresultater jeg mot formodning skulle få kjennskap til. Som testveileder forplikter jeg meg til ikke å slippe andre inn på Digitaltesten enn de deltakerne jeg er blitt tildelt innloggingsdata for av Vox. Det er bare sertifiserte testveiledere som kan bestille innloggingsdata for deltakere på kurs. Det er ikke anledning til å kopiere oppgaver eller på andre måter gjøre oppgavene i testen kjent for andre. Oppdages overtredelse, vil testveileder få inndratt sin sertifisering. 20

21 11 Fagplan Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer 1 Bruk av iktsystemer 1.1 Kjenne igjen og bruke grensesnittløsninger (ikoner, knapper) Datamaskin Bruke oppstart Slå av pc. Slå på pc. Få den ut av hvilemodus Justere lyd-innstillinger Bruke skrivebordet Bruke ikoner på skrivebordet til å starte et program Bruke oppstartmeny til å finne og starte et program Minimere, gjenopprette og avslutte et program Digitale verktøy Bruke multifunksjonsskriver Kunne skrive ut et dokument Kjenne til skanning av et dokument Kjenne til hvordan man tar tosidig utskrift hvis skriveren tillater det Bruke mobiltelefon Kunne motta og sende en SMS melding på mobiltelefonen Kunne legge inn en kontakt Ta et bilde og gjenfinne det Spille av en musikkfil Sette mobiltelefonen på lydløs Kunne laste ned og bruke en app Sette mobiltelefonen i flymodus Kjenne til bruk av flere SIM-kort 1

22 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer Mapper og dokumenthåndtering Bruke mapper Navngi og lagre et dokument i en mappe Finne igjen og åpne et dokument Vite forskjell på en mappe og en fil 1.2 Følge anbefalte rutiner for trygg og sikker bruk av utstyr og tjenester Sikkerhet ved bruk av Internett og digitale tjenester Sjekke antivirusprogram Være oppmerksom på at man kan få virus ved åpning av e- post vedlegg Være oppmerksom på problemer som kan oppstå ved nedlasting av filer og programmer fra Internett Kjenne til viktigheten av at datamaskinen har antivirusprogram og brannmur Oppdatere antivirusprogram via Internett Vite at man aldri skal oppgi kontoopplysninger og fødselsnummer via e-post Kjenne til viktigheten av å holde datamaskinen din oppdatert av hensyn til sikkerheten Benytte minibank Bruk av pinkode Bruke arbeidsstasjon Vite hva en skimmer er og være bevisst muligheten for at en skimmer er montert Sikker innlogging på egen arbeidsstasjon Bruke sosiale medier Bruke Facebook Kjenne til og kunne bruke Twitter

23 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer 1.3 Følge anbefalinger i forhold til ergonomi Helse og sikkerhet Forebygge fysiske problemer Kjenne til gode strategier for å unngå belastningsskader når du bruker digitale verktøy Kunne liste opp noen helsemessige problemer som kan oppstå i forbindelse med bruk av datamaskiner. 1.4 Ta i bruk enkle digitale verktøy og tjenester etter instruksjon/veiledning Digitale tjenester i hverdagen Bruke berøringsskjerm Kunne bruke berøringsskjerm for å utføre en tjeneste Kunne bruke navigasjonssystem til å finne fram til en adresse Benytte digital dekoder Kunne få til å se på tv /stille inn med digital dekoder Kunne koble til en digital dekoder Håndtere printer Kunne velge/legge til printer Kunne bytte blekkpatroner Bruke digitale læringsplattformer Kunne logge seg inn på en digital læringsplattform Kunne finne klassemappen Kunne orientere seg i læringsplattformens struktur Bruke Intranett Forstå hva et Intranett er og vite forskjellen på Internett og Intranett. 2 Søking og utveksling av digital informasjon. 2.1 Bruke informasjonskilder Internett Bruke søkemotorer Finne fram til søkemotorer på Internett Finne informasjon på nett ved hjelp av en søkemotor Vurdere relevans på de mange treff man får etter et søk. 3

24 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer Finne kurs- og utdanningstilbud på Internett Vite om noen offentlige sider som gir gode råd om søk på Internett Kunne finne egnet søkemotor Kunne velge kloke søkeord 2.2 Hente relevant informasjon fra en kjent digital kilde Databaser/arkiv system Bruke offentlige registre på Internett Kunne sjekke heftelser og registreringer Kjenne til at det er mulig å reservere seg mot uønsket reklame og/eller mot telefonselgere Bruke biblioteket Utføre et søk etter en bestemt forfatter eller boktittel Reservere en bok via Internett. 2.3 Motta og bearbeide iktbasert informasjon Bruk av enkle digitale arkivfunksjoner og saksbehandlings -program E-post Motta og sende e-post Finne saker ved hjelp av sorteringsfunskjoner i saksbehandlingsprogrammet, som dato, journalnummer, tittel, eier eller lignende Motta og lese e-post. 2.4 Sende informasjon til en eller flere brukere Internett Levere selvangivelse Sende e-post Vite at det er god nettskikk å fylle ut emne-feltet i en e-post Bruke adresseboka til å legge til mottakere av e-post Legge til mottaker i kopi-feltet Legge til vedlegg i en e-post Åpne vedlegg i en e-post Opptreden ved mottak av feilsendt e-post Innlevering til skatteetaten sine sider. 4

25 Nivå1-2 Kategori Læringsmål Måleområde Oppgave Kunnskapselementer digitalt 2.5 Bruke kildekritikk og ha kunnskap om opphavsrett Internett Forholde seg til opphavsrett Kjenne til riktig bruk av, og henvisning til, kilder i forbindelse med innlevering av en oppgave. 3 Produksjon og presentasjo n av digital informasjon. 3.1 Skrive inn og redigere informasjon for å få tilgang til digitale tjenester Offentlig informasjon Bruke Minside.no Logge på Gjøre endringer i egen profil Bestille nye pin-koder Endre fastlege Bruke digitalt søknadsskjema Kunne legge inn opplysninger i et digitalt søknadsskjema 3.2 Bruke tekstbehandlingsverktøy Tekstbehandling Bruke tekstbehandlingsprogram Opprette et nytt dokument Skrive inn tekst Endre et tidligere lagret dokument og lagre på nytt. 3.3 Bruke regneark Regneark Bruke regnearkprogra m Åpne et regneark bedriften bruker til timeregistrering Gjøre endringer i arbeidstid. 3.4 Bruke presentasjonsverktøy Presentasjons - verktøy Bruke presentasjons verktøy Sette inn tekst i egen presentasjon Sette inn bilde i en presentasjon. 3.5 Identifisere og rette enkle feil Hjelpefunksjoner Bruke retteprogram Identifisere og rette feil i et dokument ved hjelp av stavekontroll. 5

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1

Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 Andre digitale verktøy nivå 1 3 1 1. Andre digitale verktøy nivå 1 Benytte digital dekoder Benytte minibank Bruke Brønnøysundregisteret Bruke digitale læringsplattformer Bruke minside.no Bruke mobiltelefon

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Manual for testveiledere, Digitaltesten 2

Manual for testveiledere, Digitaltesten 2 Manual for testveiledere, Digitaltesten 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav til leseferdigheter...

Detaljer

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport

Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Manual for testveiledere Digitaltesten2 med grupperapport Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe og forutsetninger... 4 1.1 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 4 1.2 Krav

Detaljer

Manual for testveiledere, Regnetesten

Manual for testveiledere, Regnetesten Manual for testveiledere, Regnetesten 1 Om Regnetesten... 3 1.1 Bakgrunn for testen... 3 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 3 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten?... 4 2 Begreper... 4 2.1

Detaljer

Manual for testveildere

Manual for testveildere Manual for testveildere Regnetesten Kurs Deltaker Innholdsfortegnelse 1 Om Regnetesten... 3 1.1 Bakgrunn for testen... 3 1.2 Forutsetninger for å kunne gjennomføre testen... 3 1.3 Hvem kan benytte Regnetesten?...

Detaljer

Testadministrasjon. Digitaltesten

Testadministrasjon. Digitaltesten Testadministrasjon Digitaltesten Gjennomføringen Testveileder i Digitaltesten = lærer i data Kun sertifiserte testveiledere fra Vox kan gjennomføre kartleggingen Alternativt: Testveileder leder testingen

Detaljer

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test 2 - en diagnostisk test Innlogging Kursrom 315 Brukernavn:.\kurs Passord: Kurs315 Trådløst nettverk Brukernavn: tlgjestvox Passord: xov01 Program Om testen Dere prøver selv. Denne skal ikke bestås Lunsj

Detaljer

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test. Ellen Gard

Digitaltesten 2 - en diagnostisk test. Ellen Gard Digitaltesten 2 - en diagnostisk test Digitaltesten Et samarbeidsprosjekt mellom Vox og Norsk Test AS Vox tildeler tester og sertifiserer tilbydere Norsk Test drifter testen fra sin server Test Test =

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Digitaltesten 2. Testadministrasjon

Digitaltesten 2. Testadministrasjon 2 Testadministrasjon Testveileders oppgaver: Oppstart Opplæring Bestille tester Veilede deltaker/ vurdere opplærings behov Klargjøre pcer Tar ut rapporter Informere om testen Gjennomføre testen Oppstart

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE

IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE IKT-PLAN FOR VAULEN SKOLE FAGPLAN MED KONKRETE LÆRINGSMÅL FOR ELEVENE 1. klasse Kriterier Jeg kan Generell datakunnskap 1. Kunne navnet på pc-ens deler. Jeg kan peke på tastaturet, skjermen, datamaskinen

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK

Internett Kunnskapsområde Kunnskapselement OK Følgende er pensum for modulen Internett og kommunikasjon, og danner grunnlaget for testen: Internett Begreper Sikkerhetsaspekter Forstå uttrykkene Internett, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator

Detaljer

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole

Plan for digital kompetanse. Kringlebotn skole Plan for digital kompetanse Kringlebotn skole 2013/2014 Kompetansemål etter 2. trinn: Bruk av datamaskinen: Elevene bruker datamaskinen til tekstskriving og bruk av ulike nettressurser. Elevene får sitt

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole

JEG KAN.. 1.trinn. IT-plan for elever ved Rørvik skole 1.trinn Jeg kan peke på: Tastaturet Skjermen Datamaskinen Musa Jeg kan slå på og av datamaskinen på riktig måte. Jeg kan trykke på start og logge på og av. Jeg kan starte et program ved hjelp av startmenyen.

Detaljer

Prinsipp for IKT- opplæringen

Prinsipp for IKT- opplæringen 1 Prinsipp for Dagens samfunn stiller krav til digitale ferdigheter hos elevene. På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til

Detaljer

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere

Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Manual for Testleder i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere Oppdatert manual og viktige nyheter finnes på www.autorisasjonsordningen.no M a n u a l f o r T e s t l e d e r V.12 20130115 Side

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets bruk av begrepet digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

9 tips til sikrere PC

9 tips til sikrere PC 9 tips til sikrere PC 1. Installer antivirusprogram, oppdater den og aldri installer 2 antivirusprogrammer samtidig 2. Kjør Windows Update/Microsoft Update manuelt og sørg for at alt er installert. Slå

Detaljer

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Manual for Testledere i Finansnæringens autorisasjonsordninger Oppdatert manual kan lastes ned fra www.finaut.no Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Testlederens rolle...

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve

Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Manual for elektronisk registrering av praktisk prøve Oppdatert manual finner du på http://afr.norsktest.no M a n u a l f o r P r a k t i s k p r ø v e s y s t e m V.1 20091014 Side 1 av 9 Innhold 1. Elektronisk

Detaljer

Digital hjemmeeksamen PPU

Digital hjemmeeksamen PPU Digital hjemmeeksamen PPU Før du går opp til eksamen er det viktig at du er kjent med eksamensløsningen eksamen.uio.no. Denne løsningen kobler dere opp mot den terminalserver på UiO gjennom eget brukernavn

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2

Norskavdelingen ALFA A1 A2 B1 B2 Voksenopplæringen i Skien Norskavdelingen IKT plan; læringsmål og progresjon ALFA A1 A2 B1 B2 - slå på/av PC - lære innlogging; brukernavn - lære å forstå skrivebordet - bruk av hodetelefoner - øve bruk

Detaljer

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010

DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 DIGITAL KOMPETANSE TYRISTRAND SKOLE 2008-2010 HVA SKAL VI LÆRE PÅ DE ULIKE TRINN? TRINN: MÅL: ANSVARLIG: 1 Dataregler lån og bruk av skolens utstyr Starte opp en PC Skal sammen med lærer kunne logge seg

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser.

Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. Ny på nett Internett. Bruk av nettleser. 180311 Litt film Hva er internett? Verdensomspennende nettverk av datamaskiner Mange forskjellige typer tjenester Informasjon Kommunikasjon Først: litt om sikkerhet

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET:

Digitale ferdigheter. Hva er digitale ferdigheter? Ferdighetsområder i digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: Digitale ferdigheter ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.0.016 Hva er digitale ferdigheter? Digitale ferdigheter vil si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole

Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Lindesnes kommune Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole Vedlegg til Plan for IKT i oppvekst 2008-2011 Ferdighetsmål for IKT-bruk i barnehage og grunnskole - Lindesnes kommune 1/12 Trappemål

Detaljer

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0

Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 Informasjon for nye brukere Versjon 1.0 I nnholdsfortegnelse Forberedelser s. 2 Lage bruker på games.wewanttoknow.com s. 3 Legge til elever s. 4 Systemkrav for DragonBox edu s. 6 Rapporteringsverktøy s.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9

Learning Online. DataPower. Brukerveiledning. Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x ISBN: 978-82-477-1820-9 Utgitt av DataPower Learning AS 2008 Sats og layout: Varemerker: DataPower Learning AS DataPower Learning Online er registrert

Detaljer

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen

Sigdal kommune. Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Sigdal kommune Lokal IKT plan for utvikling av digitale ferdigheter for elevene i Sigdalskolen Prestfoss 22.6 2009 Revidert 14.6.2011 I Kunnskapsløftet er det å kunne bruke digitale verktøy en av de fem

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter som en grunnleggende ferdighet Digitale ferdigheter Buskerud 15. august 2013 Opplæring i digitale ferdigheter Hva Hvorfor Hvordan Digitale ferdigheter Kunnskapsløftets

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer