PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar."

Transkript

1 PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene man bør unngå KPMGs Topplederkonferanse CNN-profil og ex-nato-sjef blant foredragsholderne + Hva sjakk har til felles med business

2 I KPMG legger vi stor vekt på å lytte til impulser utenfra. Vi engasjerer oss i diskusjoner enten direkte med kundene våre eller med personer som betyr mye for dem. I denne utgaven av Perspektiver gjengir vi noe av det vi har lært gjennom slike aktiviteter. Resultatene fra vår spørreundersøkelse blant alle Norges sparebanksjefer er ett eksempel, samtalen mellom Nordeas oljeanalytiker Thina Saltvedt og KPMGs oljeansvarlige, Julie Berg, er et annet. Et tredje eksempel er den forestående KPMGs Topplederkonferanse, hvor internasjonale stornavn kommer til Oslo 11. november for å diskutere hvordan geopolitiske konflikter påvirker forretningsklimaet for vårt hjemlige næringsliv. Men det er også nyttige erfaringer å samle på arenaer som kanskje ikke like direkte er tilknyttet kunder aktiviteter som stimulerer oss eller våre ansatte på annet vis, og også disse kan du lese om her. KPMG var stolt hovedsamarbeidspartner for Sjakk- OL i sommer, vår kollega Anette Kristiansen (som du kanskje leste om i forrige nummer) har nå gjennomført sin ekspedisjon og krysset Grønland på langs. En annen KPMG-ansatt Kirsti Helene Meidelsen har tilbragt deler av sommeren i Afrika på probono-oppdrag for å bistå en afrikansk hjelpeorganisasjon for barn. I sum gir slike dialoger og erfaringer oss et enda bredere grunnlag for våre tjenesteleveranser. De hjelper oss både direkte i kundearbeid, og med å identifisere trender eller utviklingstrekk som preger bransjer og påvirker kundene våre som igjen gjør at vi kan ha lærerike og verdiskapende diskusjoner med våre kunder. Jeg ønsker deg god lesning med denne nye utgaven av Perspektiver, og håper på mange interessante meningsutvekslinger fremover! Svein Wiig Redaktør og partner i KPMG

3 Innhold 4 Gjør din bedrift disse sikkerhetstabbene? Her er en oversikt over de vanligste tabbene bedrifter gjør når det gjelder datasikkerhet. 8 Oljesamtalen Nordeas Thina Saltvedt og KPMGs Julie Berg utveksler synspunkter på endringene i olje- og energibransjen. 12 Eventyrlige investeringsmuligheter i Afrika Afrika har opplevd eksplosiv vekst de siste 20 årene, men forretningspotensialet er fortsatt enormt. 16 Ti trender i produksjonsindustrien Etter finanskrisen har mange fokusert på finansiell risiko. Nå er tiden kommet for å fokusere på bærekraftig vekst. 18 KPMG bidrar til sjakkfeberen KPMG sponser sjakk-ol, og hadde sin egen turnering med finale midt under lekene i Tromsø. 14 KPMG til unnsetning Psykologene i Cut-e behøvde litt ekstra hjelp til regnskap og økonomi. Kompetansen og fleksibiliteten fant de i KPMG Tøff tur over Grønland I våres krysset Anette Kristiansen Grønland fra sør til nord. Da lærte hun mye hun har bruk for som konsulent i KPMG. 28 Appen som redder reisen KPMG har utviklet en ny app som forenkler tilværelsen for forretningsreisende og deres arbeidsgivere. 30 Sykler for samhold KPMG stilte med stort lag da Den store styrkeprøven gikk fra Trondheim til Oslo. Den høye deltakelsen er ingen tilfeldighet. Lederagenda bank 2014 KPMGs nye undersøkelse blant norske sparebanker viser at de utfordres av teknologi og tøffere konkurranse Slik sikrer du rent renhold Arbeidstilsynet vil trappe opp kontrollen med kjøpere av renholdstjenester. Er du klar hvis de banker på hos din bedrift? 36 Til Afrika på oppdrag Kirsti Helene Rødfjell Meidelsen har vært i Zambia for å bistå en afrikansk hjelpetelefon for barn. Topp-team til KPMGs Topplederkonferanse I november kommer flere internasjonale toppnavn enn noen sinne til KPMGs Topplederkonferanse. 40 EU bør vente med reguleringer KPMG har analysert planlagte regelendringer på bankfronten. Rådet er klart: Dette bør EU vente med. NY SPALTE! Kjell setter perspektiv på ting.

4 CYBERSIKKERHET Vanlige Her er en oversikt over de vanligste tabbene bedrifter gjør når det gjelder datasikkerhet, og som kan få dramatiske utfall. Slik sikrer du din bedrift bedre. 4 PERSPEKTIVER

5 CYBERSIKKERHET sikkerhetstabber som bedrifter gjør Vi skaper, samler og deler mer informasjon i dag enn noen gang tidligere. Samtidig har denne informasjonen aldri hatt større verdi. Og jo større verdier vi besitter, jo mer utsatt er vi for tyveri datatyveri. Dette er et problem som vokser i omfang og volder stadig mer skade for bedrifter. I en tid med et bredt spekter av datamaskiner, åpnes IT-systemer stadig mer. Det gjør at vi mister litt av kontrollen og blir mer sårbare. Cyberkriminelle kjenner godt til disse sårbarhetene og finner stadig mer kreative måter å utnytte dem på. - Daglig ser vi at bedrifter blir utsatt for cyberangrep fra enkelpersoner eller grupper som ønsker å stjele verdier og forstyrre virksomheter. Vi hjelper kundene våre med enkle grep som kan effektivisere interne prosesser og skape merverdi for organisasjonen deres, samtidig som vi informerer dem om eksisterende og nye trusler, sier Arne Helme, som leder tjenesteområdet teknologi i KPMGs rådgivningsenhet. Helme er spesialist på IT-arkitektur, infrastruktur og sikkerhet, og har betydelig erfaring med cyberkriminalitet. Han sier at teknologi ikke alene er tilstrekkelig for å stoppe problemet, og at riktig kompetanse og fremgangsmåte er vel så viktig. - Vi blir mer og mer avhengig av IT-tjenester. Dette vet nettkriminelle, så problemet kommer til å vokse i omfang fremover. Angrep som skaper avbrudd i IT-prosesser kan ramme bedriftens tjenenester og tilgjengelighet med stor kraft, og bli svært kostbart. Her gjelder det altså å vite hvordan man skal beskytte seg, sier Helme. KPMGs eksperter har utarbeidet en oversikt over de vanligste tabbene bedrifter gjør når det gjelder cyberkriminalitet, og de beror ofte på vanlige misforståelser. Her er fem av dem: Vi må oppnå 100 prosent sikkerhet Feil. Denne målsetningen er verken realistisk eller mulig. Nesten alle flyselskap hevder at flysikkerheten er deres høyeste prioritet samtidig som de erkjenner at flyvning er forbundet med risiko. Det samme gjelder for cybersikkerhet. Offentlig kjent eller ikke, nesten alle store, kjente, virksomheter opplever konstant informasjonstyveri det være seg alt fra enkle angrep til omfattende angrep på kjernesystemer, og absolutt beskyttelse mot dette er ikke mulig, sier Helme. - Men når det er sagt, er det mye vi kan gjøre. Ved å forstå truslene, være klar over bedriftens sårbarheter for dem og ha mekanismer på plass, kan man oppdage truslene og sette i gang effektive mottiltak slik at bedriften kan minimere skadeomfanget. Forebygging er nøkkelordet her, sier han. Ved å investere i den beste teknologien, er vi trygge Feil. Effektiv informasjonssikring dreier seg langt mindre om teknologi enn hva mange tror. Produkter som brukes til bekjempelse av cyberkriminalitet blant annet til påvisning av inntrengere er avgjørende for grunnleggende datasikkerhet. Men de erstatter ikke en helhetlig og robust sikkerhetsstrategi. - Tekniske verktøy bør være et resultat av en slik strategi ikke selve drivkraften. Selv om arbeidet med informasjonssikring vanligvis ledes av en IT-avdeling, er det viktig at også brukerne er årvåkne, kjenner farene og tar forhåndsregler. Tekniske verktøy er en bortkastet investering dersom de ansatte ikke forstår at hver og en av dem har et ansvar for å holde nettverket trygt, sier Helme. Social engineering, det at hackere manipulerer ansatte for å få tilgang til systemer, er fortsatt en av de største risikoene bedrifter og andre virksomheter står overfor. - Teknologien kan ikke beskytte oss mot menneskelige faktorer, og her har ledere et særlig viktig ansvar. De må vise en oppriktig interesse for disse problemstillingene og finne engasjerende måter å lære opp de ansatte på. Ofte handler det om å skape en kultur der de ansatte er årvåkne og PERSPEKTIVER

6 CYBERSIKKERHET oppmerksomme på risikoatferd, og der det er naturlig å ta opp eventuelle bekymringer med sine overordnede, sier Helme. Våre våpen må være bedre enn dem hackerne bruker Feil. Sikkerhetsbestemmelser bør først og fremst være et resultat av bedriftens strategiske målsetninger. Kampen mot nettkriminalitet er en kamp som ikke kan vinnes «militært». Angriperne utvikler stadig nye metoder, og de tar i bruk stadig mer moderne teknologi for å trenge igjennom vårt forsvar her vil vi alltid være ett skritt bak angriperne. Er det da i det hele tatt noen vits å investere i avanserte verktøy for å hindre angrep? - Gitt den uendelige verdien av et selskaps informasjon, og de alvorlige følgene det kan få dersom kjernevirksomheter blir lammet, er det hensiktsmessig å gjøre det man kan for å oppdage datatrusler herunder å investere i tekniske verktøy og IT-systemer, sier Helme. Det er et lederansvar å holde seg orientert om hvilke typer angrep bedriften utsettes for, og prøve å få besvart hvorfor bedriften angripes, sier Helme. Han minner om at en bedrift kan ha en annen oppfatning om hva som er bedriftens verdier enn hva kriminelle har. - Som leder må du spørre deg selv hva bedriftens verdier er, og du må vite hvilke systemer og mennesker som har tilgang på disse verdiene, sier Helme. Han bemerker at virksomhet og teknologi ofte henger tett sammen. Cybersikkerhet handler om effektiv overvåking Feil. Evnen til å lære er like viktig som evnen til å overvåke. Erfaring viser at cybersikkerhet i stor grad drives fremover når man skal etterleve nye lover og forskrifter. Dette er forståelig, men det å følge lover og forskrifter er langt fra den beste strategien i kampen mot cyberkriminalitet. - Bare virksomheter som evner å forstå hva som skjer i omverdenen, som følger med på trender og bruker disse innsiktene til å utvikle retningslinjer og strategier, vil lykkes i kampen mot nettkriminalitet på lang sikt, sier Helme. Dette er viktig: Virksomheten må forstå hvordan trusler utvikler seg og hvordan de skal forutse dem. Denne tilnærmingen er mer kostnadseffektiv på lang sikt enn å bygge stadig høyere sikkerhetsmurer. Virksomheten må forsikre seg om at hendelser evalueres på en slik måte at man kan trekke lærdom av dem. I praksis blir hendelser ofte ikke registrert eller vurdert, og dermed vil man ikke lykkes med å få på plass bedre sikkerhetsforanstaltninger i fremtiden. Det samme gjelder overvåking av dataangrep. I mange tilfeller har noen i bedriften gjort flere funn uten å dele dem med resten av organisasjonen og da lærer organisasjonen ingenting. Det må også stilles krav til kompetanse, for dersom den som overvåker ikke forstår hva han eller hun ser, er det til liten nytte. Virksomheten bør også utvikle en metode for hele selskapet for å vurdere sikkerhetsrapportene inkludert protokoller for å fastslå risikonivå og eskaleringer, samt metoder for å gi styret innsikt i risikoer og hvordan angrep kan ramme kjernevirksomheter. 6 PERSPEKTIVER

7 Vi må rekruttere de beste fagfolkene til å forsvare oss Feil. Cybersikkerhet er ikke en avdeling, men en holdning. Cybersikkerhet blir ofte sett på som et ansvar som hører inn under spesialiserte fagfolk. - Denne tankegangen er uheldig og kan skape en falsk følelse av sikkerhet. Samtidig kan det medføre at det brede lag av organisasjon unnlater å ta ansvar. Den virkelige utfordringen er derfor å gjøre sikkerhet til noe vi tenker på i det daglige, og det bør derfor bli en del av HR-reglementet. Godtgjørelser bør også vurderes som virkemiddel. Sikkerhet bør videre ha en sentral plass i forbindelse med utvikling av nye IT-systemer og ikke slik det ofte er være en ettertanke ved slutten av slike prosjekter, sier Helme. KPMG-dagen NOVEMBER - DESEMBER 2014 Akkurat nå står myndighetene midt i en forenklingsprosess som skal gi Bedrifts-Norge valgmuligheter og handlefrihet. Regjeringen mener forenklinger må til for at landet skal kunne stå imot utviklingen både innen internasjonal konkurranse og makroøkonomiske trender. Endringene kommer og har allerede begynt å komme på mange fronter, norsk næringsliv er nå i en brytningsperiode. Deler av endringene berører aller mest hverdagen til den økonomiansvarlige eller regnskapssjefen: Ett eksempel er innskjerpingene som må være gjennomført fra og med 2014, et annet er de nye og vidtrekkende forenklingsforslagene som kom i sommer, og det finnes mange flere. KPMG KOMPETANSE: Arne Helme Partner Tlf: Men deler av de nye reglene må også finne sin vei inn i vurderinger og disposisjoner som eiere, styre eller daglig leder gjør: utbyttepolitikk, skattespørsmål (ikke minst på egenkapitaltransaksjoner) generasjonsskifter, og forslaget til Ny norsk regnskapsstandard for bare å nevne noe. For å hjelpe deg med å holde det strategiske og praktiske grepet om slike forhold har vi satt sammen KPMG-dagen. Her oppdaterer vi deg ikke bare på alt du behøver å vite om endringer i regelverket, vi viser deg også grep og verktøy du kan benytte for å skaffe deg eller videreutvikle det konkurransemessige forspranget. KPMG-dagen holdes i flere byer i november og desember. Meld deg på: kpmg.no PERSPEKTIVER

8 OLJE OG GASS MØTTES PÅ MESSEN Thina Saltvedt (t.v.) og Julie Berg møttes på oljemessen i Stavanger for en samtale om den internasjonale utviklingen i oljebransjen. 8 PERSPEKTIVER

9 OLJE OG GASS OLJESAMTALEN Olje- og energibransjen endrer seg stadig hurtigere, og behovet for innsikt og kunnskap bidro nok til rekorddeltagelsen på årets oljemesse. Der møttes Nordeas Thina Saltvedt og KPMGs Julie Berg for en samtale. Det er neppe noen overdrivelse å si at Thina Saltvedt kjenner Oljemessen i Stavanger (ONS) bedre enn sin egen bukselomme. Som oljeanalytiker i Nordea er ONS en sentral arena for henne, og hun kan knapt gå ti skritt på utstillingsgulvet uten å møte gamle kjente eller bli gjenkjent av fremmede. Som kvinne i en mannsdominert bransje har hun dessuten aldri forsøkt å «gli inn i mengden» av dresskledde herrer, men sverge til skjørt, drakter og kjoler antrekk som i liten grad innebærer bukselommer. KPMG-partner Julie Berg, som leder vår bransjesatsing på olje- og gasselskaper, kunne også nikke gjenkjennende til omgivelsene da hun og Saltvedt møttes til en prat i O-hallen på messen. Og det var ikke bare av oljerelaterte årsaker: Siden Julie begynte å spille ishockey for et års tid siden, har hun drømt om å spille kamp i nettopp denne hallen. Midt under Oljemessen hvor det i år kom mer enn besøkende fra bedrifter og over 100 land møttes de to for en samtale om hva som rører seg i denne internasjonale og verdensomspennende bransjen. Thina Saltvedt: Det skjer utrolig mye spennende i mange områder internasjonalt nå. Fremveksten av skiferolje og -gass har åpnet opp mange nye muligheter som påvirker hele industrien. Samtidig har Kina investert tungt, blant annet i Afrika. Flere steder der kineserne har investert mangler de teknologi til å sikre optimal utvinning, så de er ivrige etter å kjøpe selskaper og plukke med seg kunnskap. Dette gjelder særlig innen produksjon av skiferolje og -gass, hvor de etter hvert kan begynne å gjøre veldig spennende ting også hjemme i Kina. dersom man hegner om oljebransjen og verner den for lenge mot omstilling, får vi dem ikke over i annet virke. - Alt dette vil jo påvirke ressursbalansen og verdensmarkedet. Vil kineserne måtte ta oljen som utvinnes fra deres felter i Afrika, og trekke den hjem til Kina? Eller klarer de å sikre seg nok kompetanse til å utvinne skifergass hjemme, slik at de kan fortsette med å selge den afrikanske oljen lokalt, og heller sikre markedsadgang der for sine øvrige produkter? Julie Berg: Hvor ser du Russland i dette? Jeg mener, årets begivenheter har latt Europa føle litt på at de er veldig eksponert for svingninger i gassleveranser fra Russland. Og Russland har kanskje følt seg leveransemessig låst til Europa, så begge parter ønsker nok risikospredning hver på sin måte. Utvilsomt. Russerne har signert en stor kontrakt på å levere gass til Kina, og det skal bygges en rørledning for transport dit innen utgangen av dette tiåret med de implikasjonene det får for europeisk og amerikansk forhandlingsmakt i ulike situasjoner. Absolutt. Og Kina, som altså har økt samarbeidet med Russland, er nok veldig redde for å gjøre seg avhengige av energi fra én bestemt region eller leverandør. De jobber derfor også opp mot andre energieksporterende land i regionen, enten det er Australia, Indonesia eller Turkmenistan, for å spre risiko. Men 100 prosent av russernes LNG-ressurser er jo nå signert opp til Asia, hovedsakelig Japan og Sør Korea, så det er nok der de ser det største energibehovet. Samtidig som Europa stagnerer både i produksjon og konsum. Ja veksten der er jo ikke ventet å bli så stor. Gassbehovet kan øke noe, men det er jo i denne verdensdelen man tror økningen vil være minst. Og da bør kanskje vi her i Norge tenke grundig over om det virkelig er Europa som skal være fokus for vår gasseksport fremover. 95 prosent av gassen vår går til Europa PERSPEKTIVER

10 OLJE OG GASS Om den amerikanske importen hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. via rørledninger, men hva skal vi gjøre med den nye gassen som vi ønsker å produsere? Planen er foreløpig å bygge nye rørledninger til Europa, hvor de både ønsker å løsrive seg fra Russland samt innfri klimamålene sine. Men er det gass de vil ha, eller kommer de til å gå rett på mer miljøvennlig energi? Ikke får de kvotemarkedet til å fungere helt heller, så dette er jo på mange måter et av de mest usikre markedene fremover. Hvor realistisk tror du det er at amerikansk eksport av skifergass vil få en påvirkning på det europeiske markedet? Jeg tror ikke USA blir veldig store i Europa. De begynner nok å eksportere en gang i løpet av 2015 eller 2016, og er allerede i gang med å bygge de nødvendige terminalene. Men det er jo ikke mange terminaler på beddingen frem til Dessuten er den amerikanske industrien så mektig at det er vanskelig å se for seg at eksporten skal bli særlig sterk, gitt den fordelen lave gasspriser gir de hjemlige industriaktørene. Så er det jo tilbake til at det er i Asia behovet er definitivt størst, så til Europa tror jeg ikke det vil komme særlig mye. Men en substitusjonseffekt har det jo likevel, gjennom at olje som ellers ville vært eksportert til USA blir liggende og holde prisene nede i Europa? Ja, på olje ser vi dette allerede. Om den amerikanske importen hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar, enn 102 som nå. I sommer var etterspørselen overraskende svak, ikke bare i Europa, men også i USA og Japan. Da det i denne perioden igjen begynte å komme olje fra Libya på markedet, var det problemer med å finne kjøpere nettopp på grunn av den amerikanske situasjonen. Dette løser seg vel gjennom at Saudi-Arabia sannsynligvis kutter produksjonen, men slike problemstillinger er jo noe ganske annet enn vi har sett tidligere. Nå er det jo også mange andre forhold som påvirker oljeprisen. For eksempel er det en gryende bekymring i finansbransjen for vestlige myndigheters ønske om strengere kontroll med oljederivater. Det har blant annet vært snakket om at alle handler og kontrakter må innrapporteres. Frykten dreier seg på den ene siden om at dette kan hemme likviditeten i markedet og dermed skape dårligere prissetting for olje, og på den andre siden at handelen vil flytte seg fra USA og Europa til mindre reguleringsivrige markeder i Asia. Det blir uansett veldig interessant å følge utviklingen fremover. Høy oljepris bidrar til å øke sjansen for at oljeselskapene våger å satse på å utvikle nye felt, samtidig som dyr olje medfører at alternative energikilder kan bli mer konkurransedyktige. Det er ikke uten grunn at et tema her på messen er effektivisering av store prosjekter. Aktørene har jo også blitt kritisert for å være gammeldags med sitt ensidige fokus på olje i energimiksen, og for at de bruker mer av sin oppfinnsomhet på å kutte kostnader og beholde marginer enn på å utforske alternative energikilder og tenke nytt. 10 PERSPEKTIVER

11 OLJE OG GASS MAN MÅ HUSKE PÅ at det ikke er oljen i seg selv som har skapt rikdommen i Norge, men folkene som har klart å utnytte den oljebransjen og verner den for lenge mot omstilling, får vi dem ikke over i annet virke. Det hemmer den endringen, den nyskapingen som må komme hele veien. Men er det ditt inntrykk at andre land ligger foran Norge i å ta disse omstillingene? Det kommer an på hvilke aspekt man vektlegger. Produksjonen på norsk sokkel er jo mye renere enn den har vært andre steder. Samtidig foreligger det målinger som klart viser at Norge er ledende på å kutte karbonutslipp, og Statoil har jo vært veldig tidlig ute med å gjøre det. Så miljømessig, som jo er en nødvendig omstilling, har Norge internasjonalt sett mange fordeler. Og når vi snakker om miljø: Internasjonale politikere reiser rundt og prøver å forplikte seg til å redusere sine nasjoners karbonutslipp. Samtidig viser de store oljeselskapene, gjennom verdivurderingene de oppgir for reservene sine i sin finansielle rapportering, at de ikke har noen tro på at politikerne vil få gjennomslag. Det er jo et tankekors! Det er en gryende bekymring i finansbransjen for vestlige myndigheters ønske om strengere kontroll med derivater. Helt klart. Man så en litt annen innstilling før finanskrisen; da endret flere av de store, internasjonale oljeselskapene seg til energiselskaper, og så veldig «grønt» på tilværelsen. Men da det begynte å bli tøffere i finansmarkedene, søkte de tilbake til kjernevirksomhet og det trygge, gamle. Men vi skal ikke glemme at selskapene, ikke minst i Norge, hittil har latt ingeniørene legge ned store ressurser i å utvikle ny og spennende teknologi. På mange områder er vi jo verdensledende. Det er riktig. Det blir en utfordring å få denne kompetansen overført til andre arenaer enn olje, særlig så lenge oljebransjen er så betalingsdyktig og står så sterkt i norsk økonomi. Man må huske på at det ikke er oljen i seg selv som har skapt rikdommen i Norge, men folkene som har klart å utnytte den hente den opp og skape en formue av den. De folkene er der jo ennå, men dersom man hegner om I en sånn sammenheng kan man si at de har truffet godt med denne oljemessen den heter jo «Change», og det skjer absolutt noe nå. Selskapene kan ikke lenger si at dette ikke er en «issue» for dem, selv om flere av dem kanskje ikke fullt ut har innsett rekkevidden av det. Nå er det ikke lenger bare miljøbevegelsen som bryr seg om dette, nå har andre områder av markedet, heriblant investorene, begynt å etterlyse selskapenes miljøstrategi og vurdere deres grønne profil. De får også støtte hos politikerne, og ikke lenger bare hos dem som ønsker å stenge oljesektoren i morgen. PERSPEKTIVER

12 OLJE OG GASS Eventyrlige investeringsmuligheter i Afrika Til tross for at mindre enn åtte prosent av verdens påviste oljereserver er i Afrika, har regionen opplevd en eksplosiv vekst de siste 20 årene. - Forretningspotensialet er fortsatt enormt, sier Julie Berg, partner og leder for KPMG Norges bransjesatsing på olje- og gasselskaper. I KPMG vet vi godt at Afrikas oljehistorie allerede strekker seg over flere tiår, noen steder faktisk hele hundre år tilbake i tid. Men gjennom vårt store nettverk av eksperter i regionen, vet vi også at potensialet fremdeles er enormt. Dette var bakgrunnen for at vi inviterte representanter fra KPMG i Angola, Nigeria og Øst-Afrika til å holde seminaret "Doing Business in Africa" i Oslo og Stavanger tidligere i år. KPMG-seminaret tok for seg Vest- Afrika, Nigeria, Angola og Øst-Afrika, og presenterte muligheter og utfordringer som utenlandske investorer bør gjøre seg kjent med. Mulighetene er store, og mange av utfordringene kan håndteres godt med en solid plan og et godt, lokalt team. Veksthistorier Benson Ndung u, som er Managing Partner og Country Leader for KPMG Uganda og Øst-Afrika, har lang erfaring fra både energi- og råvaresektoren og fra revisjon av internasjonale selskaper. Han understreket hvordan funn av store oljeog gassreserver i Øst-Afrika gjennom de siste åtte år har vekket håp blant investorer og store olje- og gasselskaper. De håper at landet nå kan bli en viktig og lønnsom energiaktør i global sammenheng. Mulighetene er store også andre steder. Det antas at det finnes enorme, uoppdagede reserver både på land og til havs. Hoveddelen av de kjente reservene, rundt 4,5 milliarder fat, ligger i Uganda og Kenya. Betydelige forekomster av naturgass er oppdaget i Tanzania, og vesentlige metanforekomster er funnet i Rwanda. Reservene er under utvikling og avtaler inngås for å lage rørledninger og raffinerier i regionen. Den viktigste formen for avtaler i EAC (The East African Community, et slags afrikansk motstykke til EU) er foreløpig en produksjonsdelingsavtale, en såkalt PSA-struktur, mellom oljeselskap og regjering. Det finnes enkelte utfordringer knyttet til utlendingers aktivitet og investeringer. Skattesatsene ligger vanligvis på 30 prosent, og det finnes ulike insentiver som utenlandske investorer kan nyttiggjøre seg. 12 PERSPEKTIVER

13 TEMA DET ANTAS at det finnes enorme, uoppdagede reserver i Afrika, både på land og til havs. EAC arbeider nå med å samordne landenes rammeverk, slik at det blir enklere for utenlandske investorer å navigere. Dette inkluderer en tollunion og skritt mot et felles marked. En monetær union er også på trappene. EAC har til sammen et areal på 1,82 millioner kvadratkilometer og en befolkning på over 141 millioner mennesker, hvorav en stor andel er under 30 år. Landenes samlede BNP er nær 100 milliarder dollar. Nøkkelen til suksess Foredragsholderne beskrev enorme muligheter for regionen, men tok også opp utfordringer på lokalt nivå som ikke bør overses, som fordelingspolitikk, lokalbefolkningens utdanningsnivå og mangelen på infrastruktur som støtter næringen. De afrikanske landene som kan vise til de hittil beste resultatene har lært av feil begått i andre land, og har jobbet aktivt med å legge forholdene til rette for utenlandske investorer. Nøkkeltall for medlemsland i The East African Community/EAC LAND Uganda Kenya Tanzania VIKTIGSTE NÆRINGER Jordbruk Turisme Fiske Produksjon Jordbruk Fiske Produksjon Turisme Turisme Jordbruk Produksjon Gruvedrift ØKONOMISKE UTFORDRINGER Fattigdom Arbeidsledighet Inflasjon Infrastruktur Stigende utenlandsgjeld Klimatiske forhold Terroristangrep Arbeidsledighet Inflasjon Fattigdom Arbeidsledighet BNP-VEKST (snitt) INFLASJON 5,2 % 6,4 % 4,5 % 6,27 % 7,0 % 5,6 % KPMG har flere eksperter med omfattende kunnskap om bransjen og skatteregler, og de hjelper utenlandske investorer over hele EAC og her hjemme. Vårt beste råd til utenlandske investorer som ønsker å satse i regionen, er å ha et solid team av lokale rådgivere som holder deg oppdatert når du går inn på det afrikanske markedet. En solid og detaljert forretningsplan, samt et robust team av dedikerte medarbeidere lokalt, er nøkkelen til suksess. Rwanda Produksjon Jordbruk Turisme Fattigdom Internasjonale handelshindringer Ubalanse i utenrikshandelen 9,9 % 3,4 % KPMG KOMPETANSE: Burundi Jordbruk Produksjon Bygg og anlegg Inflasjon Fattigdom Stor utenlandsgjeld Infrastruktur 4 % 5,9 % Julie Berg Partner Tlf: PERSPEKTIVER

14 KUNDEINTERVJU Psykologene i cut-e behøvde litt ekstra hjelp til regnskap og økonomi. Kompetansen og fleksibiliteten fant de i KPMG Accounting. KPMG til unnsetning da psykologene trengte hjelp Cut-e leverer nettbaserte tester og spørreskjema til utvelgelse og utvikling av medarbeidere og ledere. Selskapet, som hovedsakelig består av psykologer, brukte tidligere et eksternt byrå til å føre regnskap. Byrået gjorde en grei jobb, men manglet kompetanse på områder hvor cut-e behøvde hjelp. Løsningen ble ekspertene i KPMG Accounting og skytjenesten til regnskapsprogrammet Xledger. Vi tok inn en ansatt fra KPMG på heltid her en periode, primært for å hjelpe oss i forbindelse med et joint venture vi inngikk i Dubai. Komplekse avtaler og nødvendige registreringer måtte på plass, og vi behøvde en som var ekspert på økonomiske transaksjoner på tvers av landegrensene, sier Rudi Myrvang, som er adm. direktør i cut-e Nordic. Etter denne perioden fikk selskapet på plass en ressurs selv som tar regnskapet, men KPMG Accounting gjør fremdeles lønnskjøringene til cut-e. cut-e trengte råd og assistanse innen skatt, avgift, toll og lønn, og ønsket oss i bakhånd dersom det skulle dukke opp andre problemer underveis som de trengte hjelp med. Og det fikk de, naturligvis. Vi skreddersyr løsninger og tjenester basert på kundens behov, og først når kunden er fornøyd, er vi fornøyd, sier Marius Berg, daglig leder i KPMG Accounting. Kunden i førersetet KPMG hjelper norske virksomheter med lønn og regnskap inkludert systemløsninger, og er størst i landet på å håndtere lønn for utenlandske arbeidstagere i Norge. I tillegg er selskapet størst på MVA-representasjon her til lands. Berg påpeker at KPMGs bruk av skyløsninger har vært et viktig bidrag for kundetilfredsheten. Skyløsningen til Xledger har gjort det mulig å organisere regnskapet på en mye mer brukervennlig måte, der både regnskapsfører og kunde kan logge seg på og ha tilgang til samme data, sier han. Dette har i sin tur gitt kunden bedre oversikt og kontroll enn noen gang tidligere samtidig som det har åpnet for nye muligheter. Regnskapsføreren kan nå enklere inkludere kunden i regnskapsarbeidet, dersom kunden ønsker det. Tradisjonelle regnskapsførere har vanligvis ført regnskapet på sitt system, der kunden ikke har hatt tilgang, og kunden har da ofte Vi skreddersyr løsninger og tjenester etter kundens behov, og først når kunden er fornøyd, er vi fornøyd. Marius Berg, daglig leder i KPMG Accounting 14 PERSPEKTIVER

15 KUNDEINTERVJU VI BEHØVDE EN EKSPERT på økonomiske transaksjoner på tvers av landegrensene, sier Rudi Myrvang, adm. dir. i cut-e Nordic (t.v.). Til høyre KPMG-partner Marius Berg. måttet vente en stund på resultatene fra forrige måned. I dag sitter kunden i førersetet, med full kontroll og tilgang på daglig oppdaterte tall, sier Berg. Ikke dyrere Da cut-e tok i bruk KPMGs tjenester og den nye teknologien, skjedde det uten at utgiftene til regnskapsførsel steg. Vi har omtrent de samme kostnadene på økonomifunksjonen som før. Derimot har tilgjengeligheten, fleksibiliteten og ikke minst sikkerheten, blitt bedre. Nå har vi et regnskapssystem som håndterer våre behov. Vi bruker det også til timeregistrering, og jeg har en mistanke om at timeregistreringen var langt mer tilfeldig tidligere, sier Myrvang. KPMG KOMPETANSE: Marius Berg Partner Tlf: PERSPEKTIVER

16 INDUSTRI 10 trender som preger produksjonsindustrien Etter finanskrisen har mange foretak fokusert på å redusere risiko generelt, og finansiell risiko spesielt. Nå er tiden kommet for å fokusere på vekst bærekraftig vekst. Industrial Manufacturing Megatrends Research KPMG-rapporten «Industrial Manufacturing - Megatrends Research», beskriver i detalj resonnementene bak hver enkelt av de 10 trendene som nevnes i denne artikkelen, og rapporten er tilgjengelig for nedlasting på: kpmg.no/perspektiver Mens usikkerhet preger verdensøkonomien, forandrer verden seg rundt oss. Markeder, forretningsmodeller, produksjonsprosesser og hele verdikjeder tilpasser seg nye muligheter eller trusler, men innimellom det hele finnes det fellestrekk som kan kaste nytt lys over helheten. - Noen av disse fellestrekkene spiller en viktigere rolle for utviklingen. De driver igjennom dyptgripende endringer i bransjer og regioner, og transformerer verden slik vi kjenner den. Disse kalles gjerne megatrender, og fremtidens produsenter bør følge dem tett for å opprettholde sin konkurransekraft og sine markedsposisjoner, sier KPMGpartner Thore Kleppen. Han forteller at KPMGs eksperter i rapporten «Industrial Manufacturing - Megatrends Research» har identifisert 10 slike megatrender som vil påvirke muligheten for vekst i europisk produksjonsbasert industri. KPMG KOMPETANSE: Thore Kleppen Partner Tlf: PERSPEKTIVER

17 TEMA 1FRAMTIDENS FABRIKK Automatisering er trolig mer kostnadseffektivt enn å outsource produksjon til fremvoksende økonomier. IT-sikkerhet vil bli mye viktigere framover i verdikjeder som blir stadig mer integrerte mellom virksomheter i forskjellige politiske regimer. Virksomheter pålegges økte lovkrav, flere internasjonale reguleringer, strengere industristandarder og skjerpede krav fra kundene. 7 NANOTEKNOLOGI OG NANOPRODUKSJON Nanoteknologi forventes å være sentralt i å skape større bærekraft. Nanoteknologi betegner blant annet design av kjemiske eller fysiske stoffer og strukturer med utgangspunk i atomer, molekyler eller elementer med størrelse på 0,1 100 nanometer (milliondels millimeter). Siden vi ikke vet hvordan nanoproduksjon og nanopartikler påvirker helse, miljø og sikkerhet, vil det kreve robust risikostyring for å kontrollere de utfordringer og muligheter nanoteknologien representerer. 2 3 NEAR-SHORING Produksjonsvirksomheter vil fortsette å sette ut støttefunksjoner for å fokusere på kjernevirksomhet. Lønningene i lavkostlandene øker, slik at fordelen med offshoring reduseres vesentlig. Østeuropeiske land med stabile regimer forventes å få vesentlige investeringer i produksjon. ETTERSPØRSELSKIFT MOT ØST Asias globale innflytelse er økende. Vesten vil ikke ha den samme definisjonsmakten framover som den historisk har hatt. Lokal produkt- og tjenesteutvikling, produksjonsog monteringsmiljøer vil bli viktigere for å møte behov i lokale markeder. 8 9 TJENESTEDREVNE FORRETNINGSMODELLER I PRODUKSJONSVIRKSOMHETER Produksjonsvirksomheter bør utvikle tjenester i tilknytning til sine produkter for å øke egen verdiskapning, og de bør forankres i en bredere forståelse av kundenes behov. Tjenester tilknyttet den norske byggebransjens behov for kortere byggetid er ett slikt eksempel. Produksjonsvirksomheter har i dag en utfordring i å løfte både ny og kjent teknologi over i kommersielle løsninger som kombinerer nye tjenester og eksisterende produkter med behov i markedet. INNKJØPSSTYRING Virksomheter behøver en kompetent innkjøpsorganisasjon som er riktig involvert i verdikjeden gjennom definerte, kontrollerte innkjøpsprosser i verdensklasse. 4 KLYNGEDANNELSE OG -UTVIKLING Industriklynger vil være avgjørende for å styrke innovasjon og effektivisering, noe som vil kreve særlig oppmerksomhet fra norske selskaper. Innkjøpsstyringen må ha en helhetlig tilnærming som omfatter både leverandører, agenter og underleverandører med tanke på både samfunnsansvar og forretningsdrift. 5 Det blir viktigere å opprettholde geografisk nærhet til utviklingssentrene til store kunder, samt til europeiske forskningsmiljøer. ENERGI- OG RESSURSEFFEKTIVISERING Gode prosesser for å kontrollere priser på innsatsfaktorer, energiforbruk og logistikk påvirker konkurranseevnen. Automatisering og bruk av ny teknologi som 3D-printing vil være sentralt i arbeidet med å effektivisere råstoff-forbruket, redusere energibruk og redusere svinn. 10 3D-PRINTING ELLER -PRODUKSJON Prototyper eller produkter kan nå fremstilles gjennom å tilføre lag på lag av plast, metaller eller andre materialer i flytende- eller pulverform gjennom 3D-skrivere. Dette vil skape nye forretningsmodeller som kan endre bransjer og virksomheter. Verktøyindustrien vil påvirkes dramatisk, mens de fleste produksjonsvirksomheter vil få betydelige endringer i oppbygning og organisering av verdikjeden. 6 TILGANG PÅ KOMPETANSE OG TALENTER Det vil bli økt etterspørsel etter talenter innen matematikk, informatikk, naturvitenskap og teknologi (såkalte MINT*-talenter). Her har Norge et stort potensial for forbedring. Personer med spesialisert kompetanse vil kunne kreve høyere lønn. PERSPEKTIVER

18 SJAKK KPMG CHESS COMPETITION Nysgjerrig på sjakk eller durkdreven stormester? Prøv Chess Xpress på dn.no/sjakk KPMG bidrar til sjakkfeberen Etter en meget spennende finale mellom økonomistudenten Endre Larsplass fra Universitetet i Tromsø og advokat og partner i advokatfirmaet Hjort, Alex Borch, var det til slutt Endre som gikk av med seieren i KPMG Chess Competition KPMG var stolt hovedpartner til sjakk-ol som gikk av stabelen i Tromsø i august. Under sjakkolympiaden i Tromsø avholdt KPMG også finalen i sin egen sjakkkonkurranse - KPMG Chess Competition der studenter og næringslivsrepresentanter fra hele landet møttes over sjakkbrettene for å avgjøre hvem som var best i amatørsjakk. - Sjakk krever at du har evnen til å vurdere langsiktige konsekvenser i et stort mulighetsrom. Du må finne innovative løsninger på komplekse problemstillinger. Og ikke minst: du må ha solid kompetanse og innsikt. Slik er det for oss i KPMG også. Derfor var det ingen tilfeldighet at vi var hovedpartner til sjakk-ol, sier partner og adm. direktør i KPMG, Stein-Ragnar Noreng. Turnering for amatører I månedene fram mot sjakk-ol i Tromsø arrangerte KPMG, i samarbeid med Norges Sjakkforbund og lokale sjakklubber, en landsomfattende sjakkturnering for amatører. Turneringene var åpen for alle nivåer, fra de som knapt visste hvordan de sorte og hvite brikkene skulle flyttes, til de som kanskje var aktive som barn og ungdom, men siden ikke har spilt noe særlig. Siden turneringen var for amatører, hadde imidlertid ikke spillere med såkalt rating fra Norges Sjakkforbund anledning til å delta. De innledende rundene i KPMG Chess Competition ble arrangert på en rekke høyskoler og universiteter. I tillegg samlet også noen av KPMGs avdelingskontorer kunder og andre kontakter til noen runder på sjakkbrettet. I Tromsø samlet KPMG vinnerne fra alle de innledende rundene, og med god hjelp av både Tromsø Sjakklubb og Norges Sjakkforbund ble det en spennende ettermiddag der altså studenten Endre Larsplass til slutt trakk det lengste strået. Vekket interessen ytterligere - Sjakk har fått en helt annen posisjon i Norge de siste årene, naturligvis mye takket være Magnus Carlsen. Vi opplever at mange syns det er morsomt og spennende å følge med på sjakk, og ikke minst at de syns det er gøy å spille sjakk selv også. Gjennom KPMG Chess Competition tror jeg vi vekket ytterligere sjakkinteresse hos flere, sier Guro Steine, kommunikasjonsdirektør i KPMG. - Sjakk er en idrett som fokuserer på egenskaper som strategisk tenkning, framtidsfokus og evne til å se løsninger på komplekse problemstillinger. Dette er egenskaper som passer godt med KPMGs virksomhet, og vi syns derfor det var naturlig å være hovedpartner til sjakk-ol, det største idrettsarrangementet i Norge i Det gode samarbeidet vi har med Norges Sjakkforbund vil fortsette, og vi ser ikke bort fra at det blir KPMG Chess Competition i 2015 også, sier Stein- Ragnar Noreng. Se mer på kpmg.no 18 PERSPEKTIVER

19 SJAKK Hva har sjakk til felles med business? Sjakk handler om å se fremover, om å lese spill og tenke strategisk. For å få til det, må du evaluere posisjoner, sette deg mål og lage langsiktige planer for hvordan du ønsker å utvikle spillet. Mange av kvalitetene som definerer en god sjakkspiller, er også karaktertrekk som går igjen hos gode ledere i forretningslivet. Dette kan sjakk lære deg om business: Du må tenke strategisk. En god sjakkspiller kan se mange trinn frem og vurdere hva som er det beste strategiske trekket her og nå. I business er dette en avgjørende suksessfaktor. Du må ha fokus og tålmodighet. Sjakk krever mange timers intens konsentrasjon og fokus. Kjappe og utålmodige trekk som kommer for tidlig i spillet, kan utgjøre en stor risiko. Dette gjelder også i business: Du trenger et godt fundament for alle avgjørelser, gjennom grundig innsikt i markedet, kundene og konkurrentene. Du må tenke ut av boksen. En sjakkspiller blir aldri virkelig god hvis han bare spiller etter boka. Han må ha evnen til å tenke nytt og kreativt, og han må kunne overraske med løsninger ingen har tenkt på. I business er innovasjon en forutsetning for å kunne hevde seg mot konkurrentene og bygge sin unike posisjon. Du må være dypt dedikert til oppgaven. Verdens beste sjakkspillere tenker på sjakk døgnet rundt, selv i drømme. De er dypt dedikerte og trener beinhardt for å være på topp. Også i forretningslivet er hardt arbeid og faglig dyktighet helt nødvendig for å lykkes. Du må følge spillereglene. En sjakkspiller diskvalifiseres dersom han ikke følger spillereglene. Næringslivet har også regler, og det kan ha store konsekvenser å bryte dem. Du må ta hensyn til konkurrentens trekk. I sjakk må man alltid vurdere motspillerens trekk grundig. Hvilken strategi har han lagt for å utkonkurrere deg? Hvilke mottrekk kan du gjøre for å snu situasjonen til din fordel? I business er det viktig å sette seg grundig inn i hva konkurrentene driver med. Og du må være forberedt på deres neste trekk, slik at du beholder handlefriheten som gir deg optimal konkurransekraft. Du må være en gentleman. Sjakk er en gentlemanssport, med uskrevne regler og der motstanderen behandles med respekt. I business kommer man ingen vei uten respekt, ydmykhet og menneskelighet og et godt øye også for de uskrevne reglene. Du må ha «vinnerskalle». Et sterkt konkurranseinstinkt er viktig for å bli en vinner i sjakk. Det handler om å kunne gå i kjelleren etter ressurser for å unngå et nederlag, og om det går feil vei, må man evne å reise seg igjen. Den mentale innstillingen betyr alt, også i business. Det handler om å virkelig ville lykkes. Du må alltid være godt forberedt. Grundige forberedelser er avgjørende for å vinne i sjakk. Dette er kritisk i business også. Du må ofre noe på veien for å vinne. I sjakk oppstår det situasjoner hvor det lønner seg å ofre en brikke for å vinne en fordel på sikt. Det samme gjelder for enkelte beslutninger og investeringer i business; noen ganger kan det å gi slipp på en kortsiktig gevinst gjøre det enklere å oppnå et langsiktig mål. PERSPEKTIVER

20 BANK Undersøkelse blant norske sparebanker: Teknologi og tøffere konkurranse utfordrer bankene Norske sparebanker venter seg mer konkurranse fremover, mest fra store nordiske og nye aktører, men også fra banker i nabolaget. Dette er én av konklusjonene i KPMGs spørreundersøkelse Lederagenda Bank To av tre sparebanksjefer oppgir at deres viktigste konkurrenter i dag er store, nordiske aktører. Halvparten av banksjefene ser også lavkost internettbanker som store konkurrenter, mens en tredjedel oppgir at andre lokale sparebanker er de største konkurrentene. Dette konkurransebildet er imidlertid i endring, viser KPMGs spørreundersøkelse «Lederagenda Bank 2014», som ble gjennomført tidligere i år. De nye konkurrentene Fremover venter to av tre banksjefer økt konkurranse primært fra lavkost internettbanker. Annenhver banksjef frykter høyere aktivitet fra store, nordiske aktører, mens to av fem tror konkurransen vil bli sterkere også fra nyetableringer gjort av aktører utenfor dagens finansbransje. Dette må ses i sammenheng med at drøyt halvparten av banksjefene forventer svekket kundelojalitet, sier partner Are Jansrud, ansvarlig for KPMGs bransjesatsing mot bank- og finanssektoren. Det er også verdt å merke seg at kostnadene relatert til IT-utvikling nå fremstår som en av de viktigste drivkreftene til strukturendringer i bransjen, sier han. Av viktige teknologiske endringer for bankene fremover, er det mobilbanken som fremheves av flest respondenter. Andre sentrale teknologitrender er digitale banker, videomøter, andre betalingsløsninger og raskere løsninger. Strukturendringer Likevel tror de fleste ennå at reduksjonen i antall norske sparebanker vil fortsette forsiktig og gradvis. Mens det i 2010 var hele 22 prosent som trodde det ville bli vesentlig færre sparebanker i løpet av de fem påfølgende årene, er denne andelen nå tilbake på 2007-nivå: 10 prosent (11 prosent i 2007). Kompetansebehov og regulatoriske endringer vurderes fortsatt som de viktigste driverne for strukturendringer i bankbransjen. Som i 2007 er kompetansebehovet igjen den utfordringen de fleste peker på (67 prosent av 20 PERSPEKTIVER

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2014. slår bankene. Salgsdirektør Siri Børsum F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2014 slår bankene Salgsdirektør Siri Børsum K O M P L E T T C R O W D F U N D I N G t e g n e s e r i e R O B O T E R M C A S H A N S A T T E ØNSKER DU Å HOLDE

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Vellykket entreprenørskap

Vellykket entreprenørskap Vellykket entreprenørskap Et retrospektivt case-studie av oppstartsbedriften PramPack, med fokus på viktige suksessfaktorer Audun Ueland Industriell økonomi og teknologiledelse Oppgaven levert: Juni 2011

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet

Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet OUTSOURCING HVA VISER FORSKNING OM MÅL OG RESULTAT? Flytting av arbeidsoppgaver til utlandet Outsourcing Offshoring Backsourcing Utsetting Utflagging Bortsetting Utflytting Hjemhenting Selektiv outsourcing

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Idrett med sparebankstøtte

Idrett med sparebankstøtte Nr. 8-2013 - 96. årgang Idrett med sparebankstøtte Side 28 Ny æra for internasjonale reguleringer Side 10 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 8 2 0 1 3 1 Bransjeseminar om egenkapitalbevis Presentasjon

Detaljer