Kurskatalogen når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33"

Transkript

1 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt egnet - side 103

2 Kjære kursdeltaker NARFs kursvirksomhet vokser videre takket være svært mange meget godt fornøyde kursdeltakere, og nye som har fått øynene opp for NARFs omfattende og gode kursvirksomhete. Vi ser av kursevalueringene at det er gjennomgående meget god tilfredshet med bredden i kurstemaene, våre kurslederes gjennomføring av kursene og den servicen våre kursdeltakere får både før, under og etter kursgjennomføringen. Det setter vi stor pris. Det er et stort ansvar å forvalte god kundetilfredshet. Ikke minst er det viktig å holde kontinuerlig fokus på mulige forbedringer, og ta høyde for alt kan gjøres bedre og det gjør vi! Kurskalkulator De fleste av dere har sikkert blitt fortrolig med den nye kurskalkulatoren, som er tilgjengelig for alle medlemmene. På Min side får dere tilgang til den. Kalkulatoren holder oversikten over de NARFkursene du har tatt, og viser deg hvilke kurs du mangler på de ulike emneområdene for å være à jour i henhold til oppdateringskravene. Her får du også forslag til kurs du kan ta i de emnene du mangler timer. Det fine med kalkulatoren er at du dessuten kan legge inn kurs som du tar hos andre, slik at du til enhver tid kan ha en samlet oversikt. Har du spørsmål til dette kan du ringe oss eller sende en mail. Kurs på web oppdateres og videreutvikles nærmest kontinuerlig, slik at det skal bli lettere å finne aktuelle kurs og enklere å melde seg på kurs. Vi hører gjerne fra dere som er brukere om hvordan vi kan gjøre det ennå enklere og mer oversiktlig. Send oss gjerne noen ord til Nye Medarbeiderprogram Vi kompletterer våre to eksisterende Medarbeiderprogram med to nye: Medarbeiderprogrammet IIIBokføring og GRFS Medarbeiderprogrammet IV Næring og lønn Hensikten med Medarbeiderprogrammene er å gi nye og uerfarne medarbeidere eller medarbeidere som trenger videreopplæring nyttige og lærerike kurstilbud fra NARF i kjernen av regnskapsføreryrket. På den måten kan NARF avlaste byråene. À jour Dette er en nyhet av året.til de aller fleste kursene blir det laget en artikkel som oppsummerer de viktigste punktene og det du absolutt bør ha kunnskap om. Artikkelen skal hjelpe deg til å holde fokus på viktige nyheter, fallgruver og tips til det daglige arbeidet som regnskapsfører. Artikkelen vil få navnet til de enkelte kursene, som for eksempel: À jour Skatt 2008, og blir gjort gratis tilgjengelig for alle kursdeltakerne på det aktuelle kurset etter kursets gjennomføring. Artikkelen vil også kunne bestilles av andre. Fagdager om våren Som du sikkert har sett lanserer vi nå Fagdager om våren. De har kommet for å bli. Grunnen er at vi registrerer stadig flere regnskapsbyråer, som er tidlig ferdig med årsoppgjøret og ønsker å spre kurssesongen over et større tidsrom. Vi har foreløpig begynt litt i det små, men vil gradvis utvide dette tilbudet. Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god kurshøst Jørgen Lund Fagsjef kompetanse og utvikling Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

3 Innhold Verdt å vite Verdt å vite 5 Enkeltstående kurs 45 Praktiske opplysninger...6 Kursoversikt fagdager...8 Kursoversikt enkeltstående kurs...10 Fagdager i Norge og Sverige 13 Konseptbeskrivelse...14 Kursoversikt Bergen Bergen Bodø...17 Drammen...18 Hamar...19 Kristiansand...20 Oslo Oslo Oslo Sandefjord...25 Stavanger...27 Tromsø...28 Trondheim Trondheim Ålesund...31 Strømstad...32 Kursbeskrivelser og stedsoversikter Skatt og regnskap 2008/ Årsoppgjør i praksis for AS...48 Årsoppgjør for EPF...49 NARFs Lederutviklingsprogram: Ledelse Arbeidsmiljø Verdiskaping...51 Slik bruker du Altinn og Brønnøysundregistrene mer effektivt...52 Merverdiavgift over landegrensene...53 Etikk for revisor og regnskapsfører Konsernregnskap...55 Virksomhetsoverdragelse...56 IFRS i norske årsregnskap...57 Offentlige tilskudd gaver eller forpliktelser?...58 Strategi og økonomi hvordan underbygge strategiske valg med økonomiske beregninger...59 Kvalitetskontrollseminar Fremragende presentasjoner hemmeligheten bak fortellingens fortrylling...61 Valg av tjenestepensjonsløsning...62 Organisering og drift hvorfor driver du regnskapsbyrå?...63 Medarbeiderprogrammet Medarbeiderprogrammet Medarbeiderprogrammet 3 bokføring og GRFS...68 Medarbeiderprogrammet 4 Næring og lønn...70 Fagdager i Norge Fagdager i utlandet Enkeltstående kurs Fagdager i utlandet 33 Konseptbeskrivelse...35 Kursoversikt Fagdager på Mallorca...36 Fagdager på Gran Canaria...39 Fagdager i Sør-Afrika...42 Kursbeskrivelser 73 Detaljert informasjon om fagdagskursene Regnskap...74 Skatt/avgift...78 Regnskapsførerregelverket/ god regnskapsføringsskikk/etikk...88 Rettslære...96 Bedriftsøkonomi og administrasjonskurs Kursbeskrivelser Godt egnet 103 For ansatte i interne økonomi- og regnskapsavdelinger Godt egnet Med forbehold om trykkfeil. 3 Verdt å vite

4

5 1 VERDT Å VITE NYTTIG INFORMASJON OM KURSOPPLEGGET FOR 2008 Her finner du praktiske opplysninger og totale oversikter over alle våre kurs i inneværende sesong. Verdt å vite

6 Praktiske opplysninger Hvem kan delta? Alle som arbeider i regnskap-, økonomi- eller rådgivningsfunksjon vil ha utbytte av våre kurs. Kursene er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifters situasjon. Oppdatering For å kunne forbli autorisert regnskapsfører stilles det krav til etterutdanning.til hvert av kursene er det således angitt hvilken oppdatering det enkelte gir. Angivelsen er foretatt med utgangspunkt i endringsforslag fra Kredittilsynet, slik det er fremstilt i høringsnotat av 9. september 2005 samt senere justeringer etter behandlingen av innkomne høringssvar. Dette innebærer et etterutdanningskrav tilsvarende 77 timer i løpet av tre år, og som minimum skal inneholde: - 21 timer finansregnskap/bokføring - 21 skatterett/avgiftsrett - 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, etikk - 7 timer rettslære De resterende 14 timer kan enten utgjøres av de fagene som er nevnt eller av obligatoriske fag som inngår i plan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. Dokumentasjon på etterutdanningen må oppbevares etter de regler som er gitt i regnskapsførerforskriften. Revisorer Selv om det ikke er angitt eksplisitt vil flesteparten av kursene også gi oppdatering i medhold av etterutdanningskravet for revisorer. For nærmere om dette etterutdanningskravet, herunder krav til timeantall og fagfordeling, vises til forskrift 24. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer kapittel 2. Kursavgift Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og kursdokumentasjon med mindre annet er oppgitt. Fakturert beløp skal være betalt før kursstart. De fleste kursene varer fra kl 0900 til Prisene er oppgitt per kursdag. Kursavgift fagdager i Norge Personmedlemmer NARF kr Ansatte i medlemsbyrå NARF Ekstra kr Ikke medlem kr Kursavgift for enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene i kapittel 4. Kursavgift for kurs i utlandet og enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene. På vår kursavdeling vil du finne følgende personer som kan svare på spørsmål (fra venstre) Kristin Havness Bredesen Heidi Lorentzen 6 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

7 Verdt å vite ERFA Kurs Pris og oversikt over aktuelle kurs fås ved henvendelse til NARF Ekstra AS. Avlysning av kurs Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 20 deltakere. Rabattbetingelser Fagdager i Norge Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå som bestiller kurs innen 20. august 2008 oppnår kr 300 i rabatt per kursdag. NB! Gjelder bare høstens fagdager. Kursbevis Medlemmer henter selv ut kursbevis ved å logge seg inn på «Min side» på Ikke medlemmer får tilsendt kursbevis. Avmelding Avmelding må skje skriftlig.ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift.ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvar overfor hotellet. For fagdager i utlandet gjelder egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement. Erstatning Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Påmelding sendes til: NARF Ekstra AS, postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon , faks , e-post: Se baksiden for påmeldingsskjema. Har du spørsmål? Har du spørsmål som du ikke finner svar på her i katalogen? Da kan du kontakte oss på telefon eller e-post vil i løpet av kurssesongen bruke våre internettsider og NARF-info for å informere om ekstrakurs, eventuelle avlysninger og endringer. Jørgen Lund Ragnhild Juvik Verdt å vite

8 Fagdager Kursinfo. Oppdatering (timer) Regnskap Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/avgiftsrett RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk/etikk Rettslære Annet Bergen 1 side 15 Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Side Svein Wiig Avstemming og dokumentasjon - sett opp mot kravene i GRFS og bokføringsloven Side Terje Melhus Regnskapsføring og økonomibistand for produksjonsbedrifter Side Unn Kristin Nygaard Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter Side 76 7 Helge Mass Andersen Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Side Unn Kristin Nygaard God regnskapsskikk for små foretak Side 77 7 Svein Harald Wiik Bodø Bergen 2 side 16 Skatt/avgift Skatt 2008 Side 78 7 Svein Harald Wiik MVA 2008 Side 78 7 Svein Harald Wiik MVA fordypning i aktuelle tema Side 79 7 Trude Nyberget Praktisk utenlandsbeskatning benytt mulighetene Side 80 7 Geir Hole Deltakerlignede selskaper ANS, DA, KS og indre selskap Side 81 7 Svein Harald Wiik Skatteoptimalt kapitaluttak Side 81 7 Lars Aasen Lønnsinnberetning - reise, diett og naturalytelser Side 82 7 Harald Breivik Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Side 83 7 Harald Breivik Arv og generasjonsskifte Side 84 7 Svein Harald Wiik Utenlandsk arbeidskraft i Norge Side85 7 Marianne Killengren Bokettersyn er du forberedt Side 86 7 Roy Kristensen Skatterett de viktigste spørsmålene Side 86 7 Harald Strandenæs Regnskapsførerregelverket/god regnskapsskikk/etikk Lov og rett for regnskapsførere 2008 Side 88 7 Harald F. Strandenæs Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Side 89 7 Roy Kristensen Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Side 90 7 Terje Melhus God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Side 91 7 Helge Mass Andersen Hvitvaskingsloven hvordan berører lovkravene ditt byrå? Side 91 7 Roy Kristensen KS Komplett - effektiv og god kvalitetssikring Side 92 7 Helge Mass Andersen Etikk for revisor og regnskapsfører 2008 Side 93 7 Harald Strandenæs Oppdragsansvarlig hva rollen innebærer Side 94 7 Ellen Egenæs Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Side 95 7 Unn Kristin Nygaard Rettslære Arbeidsrett regler, råd og vink Side 96 7 Øystein Olaussen «Inn med utestående» forberedelse til nedgangstider Side 96 7 Rune Stavenes Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Side 97 7 Magne Teigland Foretaksformer forskjeller og likheter Side 98 7 Magne Teigland Bedriftsøkonomi og administrasjonsfag Regnskapsfører som styreressurs Side Pål Kristiansen Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Side Finn Steinar Heimly Regnskapsforståelse og rapportering til kunden Side Helge Mass Andersen Regnskapsrådgivning - fra teori til praksis Side Petter Buran Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

9 Fagdager i Norge Fagdager i utlandet Verdt å vite side 17 Drammen side 18 Hamar side 19 Kristiansand side 20 Oslo 1 side 22 Oslo 2 side 23 Oslo 3 side 24 Sandefjord side 25 Stavanger side 27 Tromsø side 28 Trondheim 1 side 29 Trondheim 2 side 30 Ålesund side 31 Strømstad side 32 Mallorca side 36 Gran Canaria side 39 Sør-Afrika side Se egen oversikt og omtale side 36 Se egen oversikt og omtale side 39 Se egen oversikt og omtale side Verdt å vite

10 Enkeltstående kurs Oppdatering (timer) (e) Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/avgiftsrett RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Rettslære Annet Bergen Skatt og regnskap 2008/2009 Side 46 3,5 3,5 Roy Kristensen, Svein Wiig og Svein Harald Wiik Årsoppgjør i praksis for AS 2 dagers kurs Side Jan Sørbø Årsoppgjør for EPF Side Terje Melhus NARFs Lederutviklingsprogram: Ledelse Arbeidsmiljø Verdiskaping Side Karin Hjertaker Slik bruker du Altinn og Brønnøysundregistrene mer effektivt Side 52 3,5 3,5 Signar Slottøy Merverdiavgift over landegrensene Side 53 7 Roy Kristensen Etikk for revisor og regnskapsfører 2008 Side 54 7 Harald Strandenæs Konsernregnskap 2 dagers kurs Side Terje Jacobsen Virksomhetsoverdragelse 2 dagers kurs Side ,5 3,5 Terje Jacobsen IFRS i norske årsregnskap Side Roy Kristensen Offentlige tilskudd gaver eller forpliktelser? Side Per Even Bjørnevåg Strategi og økonomi hvordan underbygge strategiske valg med økonomiske beregninger Side 59 7 Pål Berthling-Hansen Kvalitetskontrollseminar 2008 Side 60 7 Roy Kristensen, Jan Sørbø Fremragende presentasjoner hemmeligheten bak fortellingens fortrylling Side 61 Sjur Dagestad Valg av tjenestepensjonsløsning Side 62 7 Agnes Bergo Organisering og drift hvorfor driver du regnskapsbyrå? Side 63 7 Karl Asbjørn Kjennerud Medarbeiderprogrammet I grunnkurs 4 dagers kurs Side 64 Dag 1 : Praktisk bokføring Thor Andersen Dag 2 : Bransjestandarder, periodisering og rapportering Thor Andersen Dag 3 : Avgiftsbehandling og lønnsregler Jan Sørbø Dag 4 : Kvalitetssikring Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet II videregående 4 dagers kurs Side Dag 1 : Bokføringsloven Helge Mass Andersen Dag 2 : Regnskapsførerregelverket Helge Mass Andersen Dag 3 : MVA Jan Sørbø Dag 4 : Årsoppgjør Jan Sørbø Medarbeiderprogrammet III bokføring og GRFS 3 dagers kurs Side Dag 1 : Bokføringsloven Terje Melhus Dag 2 : Bokføringsloven Terje Melhus Dag 3 : Kvalitetsarbeidet fra medarbeiders ståsted Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet IV Næring og lønn 2 dagers kurs Side Dag 1 : Skatt næring Harald Breivik Dag 2 : Skatt person Harald Breivik 10 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

11 Stedsoversikt Verdt å vite Bodø Kristiansand Lillehammer Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Ålesund Se egen oversikt og omtale side 46 og Verdt å vite

12 Hvordan få mer fornøyde kunder og tid til nye oppdrag? Tidkrevende manuelle rutiner Som de fleste andre i regnskapsbyråbransjen, antar vi at dere har stor pågang fra potensielle nye kunder, men knappe personalressurser til å påta dere fl ere oppdrag. Mye av tiden brukes til manuelt arbeid, slik som bilagssortering, klargjøring og registrering. Tettere knytning til kunden Automatiser disse tidkrevende manuelle prosessene, og la kunden gjøre noe av jobben selv. Da knyttes kunden mye tettere opp mot dere, og det blir lettere å få bedre struktur på arbeidet både for dere og kunden. Webportal og skanning Gjennom våre løsninger kan deres kunder enkelt gjøre mye av registreringsjobben selv. Vår nye webportal har enkle skjermbilder for fakturering, timeregistrering og rapportutskrift, hvor deres kunder jobber direkte mot samme database som dere. Kundene kan også skanne og attestere sine inngående fakturaer, dere konterer og bokfører de ferdig. Med en automatisert bilagsinnsamling kan dere også tilby betalingsløsninger for kundene deres. Regnskapet blir raskere à jour - uten å føre nesten noen manuelle bilag. Daldata ASP Med ASP-løsning fra Daldata har du til enhver tid oppdaterte programversjoner, tilgjengelighet uten begrensninger og faste forutsigbare kostnader for din IT-drift. Høres dette interessant ut? Kontakt Monika Berndtsson daldata.no for avtale med en av våre rådgivere det kan være første steg over i en enklere hverdag! Daldata As er totalleverandør av stabile og sikre IKT-løsninger for regnskapsbyråer, små og mellomstore bedrifter. Med 25 års erfaring, 110 ansatte, 7 kontorer og kunder over hele landet er vi en solid samarbeidspartner.

13 2 FAGDAGER I NORGE STEDSOVERSIKT Her finner du oversikt over hvilke kurs som arrangeres på de forskjellige fagdagsstedene. Fagdager i Norge

14 Fagdager i Norge møteplassen for de som søker kunnskap i regnskap, skatt og avgift Stadig færre kan være foruten NARFs Fagdager det blir litt som i Tinereklamen: Jeg må ha det bare må ha det. I alle fall er det noe vi, som lager og tilrettelegger disse Fagdagene, opplever titt og ofte gjennom gode og hyggelige tilbakemeldinger, kursevalueringer og kontakt med kursdeltakere i ulike deler av landet. NARFs Fagdager har i en årrekke vært det arrangementet der regnskapsførere, økonomer, revisorer og bedriftsledere har kunnet hente den nødvendige faglige oppdateringen og ajourføringen innenfor regnskap, skatt og avgift. Alle dem som deltok på våre kurs skulle føle seg sikre på at den kunnskapen de fikk var solid og til å stole på. I løpet av de siste 10 årene har Fagdagene utviklet seg fra å være dette sikre og gode faglige oppdateringsstedet til å bli et sted der man i tillegg får mange andre viktige impulser og opplevelser til nytte og inspirasjon for seg selv og egen virksomhet. Dette har noe med det samfunnet vi lever i, der vi i økende grad forventer at nytte skal kombineres med inspirasjon og gode opplevelser. Derfor er NARFs Fagdager blitt et kjennetegn på kollegakontakt, erfaringsutveksling mellom kollegaer, nye bekjentskaper som en tilvekst til eget nettverk, sosial kontakt og hygge alt dette som forsterker verdi-opplevelsen for den enkelte kursdeltaker. Et økende antall kurstilbud/fagdager i utlandet har gitt denne gode rammen ytterligere betydning ved å gi kursdeltakerne en kombinasjon av faglig nytte, kollegakontakt, forsterket nettverk og sosial hygge med det behagelige og gode livet. Selv om det kan høres svulstig ut, er Fagdagene blitt et langt på vei komplett tilbud i stand til å påvirke mange av våre sanser og behov. Det skal være en opplevelse å være deltaker på NARFs Fagdager og det er viktig for oss at du forventer dette og at du opplever det slik. 14 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

15 Bergen 1 - kurs nr. 120 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Hvitvaskingsloven hvordan berører lovkravene ditt byrå? Gjeldende og nye regler om pliktene Fokus på både regnskapsbyrået og kundene Forslag til implementering av rutiner Roy Kristensen Sekvens 2 a Regnskapsrådgivning fra teori til praksis Regnskapsførerens «nye» rolle - kun for nye medarbeidere? Markedets ønsker vs våre holdninger Byråets organisering og ambisjoner for økt salg av rådgivningstjenester Petter Buran Sekvens 3 a Arbeidsrett 2008 regler, råd og vink Arbeidsretten integrert del av virksomheten Kostbare kriser Omorganisering Arbeid og skatt Øystein Olausen 7 timer rettslære Sekvens 4 a Arv og generasjonsskifte Arveavgift Skatt Skifteregler Arverett Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Sekvens 5 a Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Formelle rammebetingelser og den nytteverdien de utgjør Intern kontroll og komponentene som omfattes Velfungerende arbeidsrutiner Optimalisering av samarbeidet mellom kunde og byrå Fagdager i Norge 7 timer RF-regelverket /god regnskapsføringsskikk, etikk Side 91 7 timer annet Side 102 Side 96 Side 84 Unn Kristin Nygaard 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 95 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter MVA fordypning i aktuelle tema Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Skatt 2008 Handelsbedriftens budsjettering Varelager Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til handelsbedriften Helge Mass Andersen 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 76 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly 7 timer annet Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Håkonsgt. 3 5, Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 15 Fagdager i Norge Kursoversikt

16 Bergen 2 - kurs nr. 121 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Aksjeloven - nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsfører som styreressurs God regnskapsskikk for små foretak Oppdragsansvarlig hva rollen innebærer Eiendomsselskaper og entreprenører Regnskap og skatt Praktiske problemstillinger Svein Wiig 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer skatterett/avgiftsrett Side 74 Aksjeloven med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 97 Hvordan forsterke forretningsområdet til kunden Fokus på visjon mål og strategi Bidra til gjennomførings kraft hos kunden Hvordan bidra til å sette mål for kunden Hvordan sikre underlag for beslutning og hvordan bidra til gjennomføring av vedtak Pål Kristiansen 7 timer annet Praktisk bruk av NRS 8 Talleksempler og beskrivelse av ulike problemstillinger Det praktiske en avlegger av årsregnskap behøver å vite om god regnskapsskikk Svein Harald Wiik 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 77 Oppdragsansvarliges formelle og reelle ansvar Forholdet til kontorets leder og forholdet til øvrige medarbeidere på oppdraget Forholdet til kundene Gjennomføring av kvalitetskontroll Ellen Egenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 94 Side 100 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Foretaksformer forskjeller og likheter Regnskapsforståelse og rapportering til kunden Lov og rett for regnskapsførere 2008 Skatterett de viktigste spørsmålene Skatteoptimalt kapitaluttak Gjennomgang av de ulike former for foretak / sammenslutninger Hvem passer de ulike foretaksformer for Regler som regulerer forholdene mellom eiere og foretaket Magne Teigland 7 timer rettslære Side 98 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Regnskapsfører rolle og relasjon Utviklingstrekk i regnskapsbransjen hvor går vi/konsekvenser Rettslige krav til regnskapsførerrollen/ oppdragsutførelsen Ansvar og konflikt Harald Strandenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Uttak fra selskap eid av personlige eiere Selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap Transaksjoner mellom nærstående dokumentasjonskrav Lars Aasen 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 88 Side 81 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Håkonsgt. 3 5, Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 16 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

17 Bodø - kurs nr. 180 Dag 1 - Tirsdag Dag 2 - Onsdag Dag 3 - Torsdag Dag 4 - Fredag Sekvens 1 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Sekvens 2 a Skatt 2008 Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Sekvens 3 a Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Harald Breivik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 83 Sekvens 4 a MVA fordypning i aktuelle tema Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Fagdager i Norge Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Rica Hotel Bodø Priser for overnatting: Adresse: Sjøgata 23, Bodø Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 17 Fagdager i Norge Kursoversikt

18 Drammen - kurs nr. 117 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus MVA fordypning i aktuelle tema Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Skatt 2008 Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget Aksjeloven - med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland Formelle rammebetingelser og den nytteverdien de utgjør Intern kontroll og komponentene som omfattes Velfungerende arbeidsrutiner Optimalisering av samarbeidet mellom kunde og byrå Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 7 timer rettslære Side 97 Unn Kristin Nygaard 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 95 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b «Inn med utestående» forberedelse til nedgangstider Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Skatterett de viktigste spørsmålene Regnskapsføring og økonomibistand for produksjonsbedrifter Kunnskap om innfordring gir bedre dekning Hvordan komme til midlene Hvordan skal regnskapsfører forholde seg i en konkurs Rune Stavenes 7 timer rettslære Side 96 Etikk - fokus på holdninger og moral Verdistyrt ledelse gir økonomisk merverdi Etiske dilemmaer i praksis Roy Kristensen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Økonomistyrng Kalkulasjoner Lagerstyring Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Side 75 7 timer annet Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: First Hotel Ambassadeur Priser for overnatting: Adresse: Strømsø torg 7, Drammen Enkeltrom inkl. frokost: kr 955 per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 18 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

19 Hamar - kurs nr. 150 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Sekvens 2 a Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjenesteytende næringer Praktiske verktøy for oppfølging Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Sekvens 3 a God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 91 Sekvens 4 a Arv og generasjonsskifte Arveavgift Skatt Skifteregler Arverett Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 84 Sekvens 5 a Skatt 2008 Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Fagdager i Norge Side 77 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Utenlandsk arbeidskraft i Norge Regnskapsforståelse og rapportering til kunden MVA fordypning i aktuelle tema Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Foretaksformer forskjeller og likheter Hva må du vite når det vurderes å engasjere utenlandsk arbeidskraft Praktisk håndtering overfor myndighetene Riktig rådgivning, unngå å komme i ansvarsposisjon Marianne Killengren 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 85 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly 7 timer annet Gjennomgang av de ulike former for foretak / sammenslutninger Hvem passer de ulike foretaksformer for Regler som regulerer forholdene mellom eiere og foretaket Magne Teigland 7 timer rettslære Side 98 Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hamar Priser for overnatting: Adresse: Vangsveien 121, Hamar Enkeltrom inkl. frokost: kr 925 per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 19 Fagdager i Norge Kursoversikt

20 Kristiansand - kurs nr. 170 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Skatt 2008 Skatterett de viktigste spørsmålene Lov og rett for regnskapsførere 2008 Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Regnskapsfører rolle og relasjon Utviklingstrekk i regnskapsbransjen hvor går vi/konsekvenser Rettslige krav til regnskapsførerrollen/ oppdragsutførelsen Ansvar og konflikt Harald Strandenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 88 Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjenesteytende næringer Praktiske verktøy for oppfølging Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Side 77 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsforståelse og rapportering til kunden MVA fordypning i aktuelle tema Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Aksjeloven - med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 97 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Etikk - fokus på holdninger og moral Verdistyrt ledelse gir økonomisk merverdi Etiske dilemmaer i praksis Roy Kristensen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Harald Breivik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 83 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Quality Hotel & Resort Kristiansand Priser for overnatting: Adresse: Sørlandsparken, Kristiansand Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 20 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

KURSNR. OG KURSSTED når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Returadresse: NARF Ekstra AS Postboks 99 Sentrum 0101 Oslo Kurskatalogen 2007 Påmeldingsskjema til NARF kurs Vennligst benytt ett skjema per kursnr./fagdagsted. Fyll ut opplysningene nedenfor og send skjemaet

Detaljer

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift

Kurskatalog. Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift Kurskatalog 2012 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Læringsprogrammer i byråutvikling Bedriftsøkonomi Regnskap og bokføring Rettslære RF-regelverket/GRFS Skatt og avgift www.narf.no 1 HVIS DU MELDER

Detaljer

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no

KURSKATALOG. Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser. www.narf.no KURSKATALOG 2015 Kurs i Norge Fagdager i utlandet Nettkurs Emnebeskrivelser www.narf.no - Din partner i møtet med kunden Vårt fokus er: Regnskapsnær rådgivning Pintell er laget for at du skal bli enda

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

våren 2007 (2. 7. mai)

våren 2007 (2. 7. mai) Fagdager på Svalbard våren 2007 (2. 7. mai) Påmeldingsfrist: 4. jan. 07 Svalbard siste stopp før Nordpolen, men kanskje ditt første stopp til neste kurssesong. Tenk deg samfunnetsyttergrense med vill natur,

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

Bokføringsregelverket

Bokføringsregelverket Innledning Foreleser Bokføringsregelverket En praktisk gjennomgang av bokføringsregelverket for regnskapsførere. Kurset innledes med en overordnet gjennomgang av bokføringsregelverket. Deretter en mer

Detaljer

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling.

Som forening er vi bindeleddet mellom medlemmene. Vi legger til rette for et sterkt fellesskap med erfaringsnettverk og kompetansedeling. Velkommen til NARF Sandra Riise Administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon. Foreningen ble etablert i 1969, og organiserer

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse

SpareBank 1 Regnskapshuset. Fagdager 2015 kursbeskrivelse SpareBank 1 Regnskapshuset Fagdager 2015 kursbeskrivelse Regnskap Bokføring Regnskap i krisetider - Kurs 1A og 3A Hva må man som regnskapsfører være spesielt oppmerksom på ved avleggelse av årsregnskap

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI

NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI NARF 2015 ÅRSMØTE STED: BERGEN, SCANDIC ØRNEN HOTEL DATO: 10. - 12. JUNI TEMA FOR ÅRSMØTET Årsmøtet 2015 handler om hva som skal til for å takle fremtidens utfordringer fra kunder som forventer mer, krav

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Skatterett/Avgiftsrett. RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer. Finansregnskap. Rettslære. Bokføring. Annet

Skatterett/Avgiftsrett. RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer. Finansregnskap. Rettslære. Bokføring. Annet Annet Skatterett/Avgiftsrett Bokføring Finansregnskap Rettslære RF-regelverket/GRFS Ingen opdat.timer Tittel Foreleser 1 Pensjon- og trygdeplanlegging for næringsdrivende Jan Henrik Bangen 2 2 Jus for

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 1-årig påbyggingsstudium i revisjonsfag Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå 1-årig studium Innledning I henhold til studieplanen Se egen

Detaljer

HØYSPENNINGSKURS 2014

HØYSPENNINGSKURS 2014 Utdanningssektoren FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Kurs- og kompetansesenter HØYSPENNINGSKURS 2014 Vi tilbyr godkjente høyspenningskurs for skipselektrikere/elektriker m/tilleggskompetanse (H01-kurs) og oppgradering

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Påbyggingsstudium i revisjon Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad

Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Velkommen til årets vårkonferanse Lønn og Personal på Farris Bad Business skal være pleasure. for brukere av Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn Program 8. - 10. juni 2016 Onsdag 8. juni 11.00 Registrering

Detaljer

GJELDER kurs seminar fjernopplæring

GJELDER kurs seminar fjernopplæring GJELDER 2012 kurs seminar fjernopplæring FORORD Daldata er totalleverandør innen IKT-produkter og - tjenester. Det innebærer at vi også arrangerer ulike kurs, samt tilbyr opplæring via andre plattformer.

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Nes Regnskapsbyrå AS Bryggevegen 24 2350 NES PÅ HEDMARKEN VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/2281 26.06.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til to år som deltidsstudium.

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et påbyggingsstudium som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år for heltidsstudenter.

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no

Kurskatalog 2013. skatt - avgift - regnskap - økonomi. skatt.no Kurskatalog 2013 skatt - avgift - regnskap - økonomi skatt.no 1 Om har over 16 000 medlemmer og jobber for en enklere skattehverdag for alle. Vi har i over 30 år holdt kurs for revisorer, regnskapsførere,

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Merknader - endelig rapport

Merknader - endelig rapport Data & Regnskap AS Postboks 345 Sentrum 6401 MOLDE VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 17/5596 05.10.2017 Merknader - endelig rapport 1. Sakens bakgrunn Finanstilsynet viser til stedlig regnskapsførertilsyn

Detaljer

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10

Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Velkommen til kurs! Høst/vinter 2009/10 Introduksjon 2009/10 Siden starten har vi arrangert fagkurs for våre kunder. Ikke bare er dette en flott mulighet til å oppdatere seg på endringer i programvare

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV REGNSKAPSFØRERFORSKRIFTEN 1. INNLEDNING Finanstilsynet fører tilsyn med autoriserte regnskapsførere, jf. finanstilsynsloven 1 første ledd nr. 19. Finanstilsynets tilsyn

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse) Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4.

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.

Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Page 1 of 7 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v. Dato FOR-1999-02-08-196 Departement Finansdepartementet Publisert I 1999 517 Ikrafttredelse 08.02.1999 Sist endret FOR-2014-01-14-25 fra 01.07.2014

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Velkommen til NARF Sandra Riise administrerende direktør NARF NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) er regnskapsførernes kompetanseorganisasjon.

Detaljer

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag

GRUNNLEGGENDE BOKFØRING. Bokføring, fakturering og bilag Bokføring, fakturering og bilag 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. https://miniforetak.no/

Detaljer

Krav til etterutdanning for revisorer

Krav til etterutdanning for revisorer Rundskriv Krav til etterutdanning for revisorer RUNDSKRIV: 10/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Revisjonsselskaper Revisorer FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning

Detaljer

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger)

Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Invitasjon til kurs i rørinspeksjon med videokamera på HOVEDLEDNINGER (Det avholdes eget kurs for stikkledninger) Sted: Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 29. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge

Detaljer

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS. Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS Tilbud til gründere ved Innovasjonssenter Gløshaugen VI SKAPER FRAMTIDENS REGNSKAPSHUS Vi er en av de største aktørene i regnskapsbransjen i Norge Over 200 medarbeidere

Detaljer

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk

Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Fyll posen med kvalitetsprodukter. Bestill varene på narf.no/butikk Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere NARFs produktkatalog Fyll posen med kvalitetsprodukter fra NARF Bestill varene på narf.no/butikk Postadresse: Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (eget kurs for stikkledninger er under utarbeidelse). Sted : Clarion Hotel Oslo Airport, Hans Gaarder veg 15, 2060 Gardermoen Tid: 4. - 5. juni 2013 Påmeldingsfrist:

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014

Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Opprettelse av nye selskaper i FINALE Årsoppgjør 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Nye funksjoner ved opprettelse av nye selskaper Denne presentasjonen er aktuelt for følgende

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger).

Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Invitasjon til spylekurs avløp for hovedledninger (Det avholdes eget kurs for stikkledninger). Sted : Ambassadeur Hotel Tid: 27. - 28. oktober 2015 Påmeldingsfrist: 27.09.2015 Rørinspeksjon-Norge (RIN)

Detaljer

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon

Studieplan 2007/2008. Videreutdanning i revisjon Videreutdanning i revisjon Studieplan 2007/2008 Beskrivelse Viderutdanningen i revisjon er et tilbud til studenter som allerede har gjennomført et 2-årig høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Corporater akademiet 2015

Corporater akademiet 2015 Corporater akademiet 2015 1 Innholdsfortegnelse Kurskalender 2015... 3 1. Corporater EPM v4 Administrator 1 og 2... 4 2. Corporater EPM Beste praksis ved implementasjon... 4 3. Corporater Teknikk og integrasjon...

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler)

KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) KURS Maskinsikkerhet & CE (4 deler) Ekeberg Marine AS, i samarbeid med JL Safety AB, tilbyr igjen kurs i maskinsikkerhet, risikoanalyse og CE merking. Dette er et populært kurs som JL Safety AB har avholdt

Detaljer

Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør

Temadag  For at vi skal være stolt av jobben vi gjør FAGFORBUNDET TROMS seksjon helse og sosial (SHS) inviterer til Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør Auditoriet 1.etg UNN Harstad Mandag 10.juni 2013 Kommunestyresalen på rådhuset,finnsnes

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1:

Grunnkurs i asfalt - Program, del 1: transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker Grunnkurs i asfalt Grunnkurs innen asfalt - hvordan produsere, Hvordan produsere, transportere og legge ut kvalitetsmessige asfaltdekker. Kurset vil

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen.

Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Jobb et skritt foran. Velg nettskyen. Velkommen til fremtiden Vil du ligge et skritt foran dine konkurrenter, er en forretningsløsning i nettskyen en smart investering. Dyre løsninger med servere, dårlige

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2011 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer