Kurskatalogen når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalogen 2008. når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5. Fagdager i Norge - side 13. Fagdager i utlandet - side 33"

Transkript

1 Kurskatalogen 2008 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 13 Fagdager i utlandet - side 33 Enkeltstående kurs - side 45 Kursbeskrivelser - side 73 Godt egnet - side 103

2 Kjære kursdeltaker NARFs kursvirksomhet vokser videre takket være svært mange meget godt fornøyde kursdeltakere, og nye som har fått øynene opp for NARFs omfattende og gode kursvirksomhete. Vi ser av kursevalueringene at det er gjennomgående meget god tilfredshet med bredden i kurstemaene, våre kurslederes gjennomføring av kursene og den servicen våre kursdeltakere får både før, under og etter kursgjennomføringen. Det setter vi stor pris. Det er et stort ansvar å forvalte god kundetilfredshet. Ikke minst er det viktig å holde kontinuerlig fokus på mulige forbedringer, og ta høyde for alt kan gjøres bedre og det gjør vi! Kurskalkulator De fleste av dere har sikkert blitt fortrolig med den nye kurskalkulatoren, som er tilgjengelig for alle medlemmene. På Min side får dere tilgang til den. Kalkulatoren holder oversikten over de NARFkursene du har tatt, og viser deg hvilke kurs du mangler på de ulike emneområdene for å være à jour i henhold til oppdateringskravene. Her får du også forslag til kurs du kan ta i de emnene du mangler timer. Det fine med kalkulatoren er at du dessuten kan legge inn kurs som du tar hos andre, slik at du til enhver tid kan ha en samlet oversikt. Har du spørsmål til dette kan du ringe oss eller sende en mail. Kurs på web oppdateres og videreutvikles nærmest kontinuerlig, slik at det skal bli lettere å finne aktuelle kurs og enklere å melde seg på kurs. Vi hører gjerne fra dere som er brukere om hvordan vi kan gjøre det ennå enklere og mer oversiktlig. Send oss gjerne noen ord til Nye Medarbeiderprogram Vi kompletterer våre to eksisterende Medarbeiderprogram med to nye: Medarbeiderprogrammet IIIBokføring og GRFS Medarbeiderprogrammet IV Næring og lønn Hensikten med Medarbeiderprogrammene er å gi nye og uerfarne medarbeidere eller medarbeidere som trenger videreopplæring nyttige og lærerike kurstilbud fra NARF i kjernen av regnskapsføreryrket. På den måten kan NARF avlaste byråene. À jour Dette er en nyhet av året.til de aller fleste kursene blir det laget en artikkel som oppsummerer de viktigste punktene og det du absolutt bør ha kunnskap om. Artikkelen skal hjelpe deg til å holde fokus på viktige nyheter, fallgruver og tips til det daglige arbeidet som regnskapsfører. Artikkelen vil få navnet til de enkelte kursene, som for eksempel: À jour Skatt 2008, og blir gjort gratis tilgjengelig for alle kursdeltakerne på det aktuelle kurset etter kursets gjennomføring. Artikkelen vil også kunne bestilles av andre. Fagdager om våren Som du sikkert har sett lanserer vi nå Fagdager om våren. De har kommet for å bli. Grunnen er at vi registrerer stadig flere regnskapsbyråer, som er tidlig ferdig med årsoppgjøret og ønsker å spre kurssesongen over et større tidsrom. Vi har foreløpig begynt litt i det små, men vil gradvis utvide dette tilbudet. Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god kurshøst Jørgen Lund Fagsjef kompetanse og utvikling Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

3 Innhold Verdt å vite Verdt å vite 5 Enkeltstående kurs 45 Praktiske opplysninger...6 Kursoversikt fagdager...8 Kursoversikt enkeltstående kurs...10 Fagdager i Norge og Sverige 13 Konseptbeskrivelse...14 Kursoversikt Bergen Bergen Bodø...17 Drammen...18 Hamar...19 Kristiansand...20 Oslo Oslo Oslo Sandefjord...25 Stavanger...27 Tromsø...28 Trondheim Trondheim Ålesund...31 Strømstad...32 Kursbeskrivelser og stedsoversikter Skatt og regnskap 2008/ Årsoppgjør i praksis for AS...48 Årsoppgjør for EPF...49 NARFs Lederutviklingsprogram: Ledelse Arbeidsmiljø Verdiskaping...51 Slik bruker du Altinn og Brønnøysundregistrene mer effektivt...52 Merverdiavgift over landegrensene...53 Etikk for revisor og regnskapsfører Konsernregnskap...55 Virksomhetsoverdragelse...56 IFRS i norske årsregnskap...57 Offentlige tilskudd gaver eller forpliktelser?...58 Strategi og økonomi hvordan underbygge strategiske valg med økonomiske beregninger...59 Kvalitetskontrollseminar Fremragende presentasjoner hemmeligheten bak fortellingens fortrylling...61 Valg av tjenestepensjonsløsning...62 Organisering og drift hvorfor driver du regnskapsbyrå?...63 Medarbeiderprogrammet Medarbeiderprogrammet Medarbeiderprogrammet 3 bokføring og GRFS...68 Medarbeiderprogrammet 4 Næring og lønn...70 Fagdager i Norge Fagdager i utlandet Enkeltstående kurs Fagdager i utlandet 33 Konseptbeskrivelse...35 Kursoversikt Fagdager på Mallorca...36 Fagdager på Gran Canaria...39 Fagdager i Sør-Afrika...42 Kursbeskrivelser 73 Detaljert informasjon om fagdagskursene Regnskap...74 Skatt/avgift...78 Regnskapsførerregelverket/ god regnskapsføringsskikk/etikk...88 Rettslære...96 Bedriftsøkonomi og administrasjonskurs Kursbeskrivelser Godt egnet 103 For ansatte i interne økonomi- og regnskapsavdelinger Godt egnet Med forbehold om trykkfeil. 3 Verdt å vite

4

5 1 VERDT Å VITE NYTTIG INFORMASJON OM KURSOPPLEGGET FOR 2008 Her finner du praktiske opplysninger og totale oversikter over alle våre kurs i inneværende sesong. Verdt å vite

6 Praktiske opplysninger Hvem kan delta? Alle som arbeider i regnskap-, økonomi- eller rådgivningsfunksjon vil ha utbytte av våre kurs. Kursene er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifters situasjon. Oppdatering For å kunne forbli autorisert regnskapsfører stilles det krav til etterutdanning.til hvert av kursene er det således angitt hvilken oppdatering det enkelte gir. Angivelsen er foretatt med utgangspunkt i endringsforslag fra Kredittilsynet, slik det er fremstilt i høringsnotat av 9. september 2005 samt senere justeringer etter behandlingen av innkomne høringssvar. Dette innebærer et etterutdanningskrav tilsvarende 77 timer i løpet av tre år, og som minimum skal inneholde: - 21 timer finansregnskap/bokføring - 21 skatterett/avgiftsrett - 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk, etikk - 7 timer rettslære De resterende 14 timer kan enten utgjøres av de fagene som er nevnt eller av obligatoriske fag som inngår i plan for Bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA. Dokumentasjon på etterutdanningen må oppbevares etter de regler som er gitt i regnskapsførerforskriften. Revisorer Selv om det ikke er angitt eksplisitt vil flesteparten av kursene også gi oppdatering i medhold av etterutdanningskravet for revisorer. For nærmere om dette etterutdanningskravet, herunder krav til timeantall og fagfordeling, vises til forskrift 24. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer kapittel 2. Kursavgift Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffepauser og kursdokumentasjon med mindre annet er oppgitt. Fakturert beløp skal være betalt før kursstart. De fleste kursene varer fra kl 0900 til Prisene er oppgitt per kursdag. Kursavgift fagdager i Norge Personmedlemmer NARF kr Ansatte i medlemsbyrå NARF Ekstra kr Ikke medlem kr Kursavgift for enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene i kapittel 4. Kursavgift for kurs i utlandet og enkeltstående kurs Se kursbeskrivelsene. På vår kursavdeling vil du finne følgende personer som kan svare på spørsmål (fra venstre) Kristin Havness Bredesen Heidi Lorentzen 6 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

7 Verdt å vite ERFA Kurs Pris og oversikt over aktuelle kurs fås ved henvendelse til NARF Ekstra AS. Avlysning av kurs Gjennomføring av kurs forutsetter minimum 20 deltakere. Rabattbetingelser Fagdager i Norge Medlemmer og ansatte i medlemsbyrå som bestiller kurs innen 20. august 2008 oppnår kr 300 i rabatt per kursdag. NB! Gjelder bare høstens fagdager. Kursbevis Medlemmer henter selv ut kursbevis ved å logge seg inn på «Min side» på Ikke medlemmer får tilsendt kursbevis. Avmelding Avmelding må skje skriftlig.ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart beregnes halv kursavgift.ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart beregnes full kursavgift. Kursavgift bortfaller kun ved innlevering av sykemelding. Ved hotellreservasjon kommer i tillegg eventuelt ansvar overfor hotellet. For fagdager i utlandet gjelder egne regler som vil fremgå for hvert enkelt arrangement. Erstatning Vårt erstatningsansvar begrenser seg oppad til kursavgiftens størrelse. Påmelding sendes til: NARF Ekstra AS, postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon , faks , e-post: Se baksiden for påmeldingsskjema. Har du spørsmål? Har du spørsmål som du ikke finner svar på her i katalogen? Da kan du kontakte oss på telefon eller e-post vil i løpet av kurssesongen bruke våre internettsider og NARF-info for å informere om ekstrakurs, eventuelle avlysninger og endringer. Jørgen Lund Ragnhild Juvik Verdt å vite

8 Fagdager Kursinfo. Oppdatering (timer) Regnskap Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/avgiftsrett RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk/etikk Rettslære Annet Bergen 1 side 15 Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Side Svein Wiig Avstemming og dokumentasjon - sett opp mot kravene i GRFS og bokføringsloven Side Terje Melhus Regnskapsføring og økonomibistand for produksjonsbedrifter Side Unn Kristin Nygaard Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter Side 76 7 Helge Mass Andersen Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Side Unn Kristin Nygaard God regnskapsskikk for små foretak Side 77 7 Svein Harald Wiik Bodø Bergen 2 side 16 Skatt/avgift Skatt 2008 Side 78 7 Svein Harald Wiik MVA 2008 Side 78 7 Svein Harald Wiik MVA fordypning i aktuelle tema Side 79 7 Trude Nyberget Praktisk utenlandsbeskatning benytt mulighetene Side 80 7 Geir Hole Deltakerlignede selskaper ANS, DA, KS og indre selskap Side 81 7 Svein Harald Wiik Skatteoptimalt kapitaluttak Side 81 7 Lars Aasen Lønnsinnberetning - reise, diett og naturalytelser Side 82 7 Harald Breivik Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Side 83 7 Harald Breivik Arv og generasjonsskifte Side 84 7 Svein Harald Wiik Utenlandsk arbeidskraft i Norge Side85 7 Marianne Killengren Bokettersyn er du forberedt Side 86 7 Roy Kristensen Skatterett de viktigste spørsmålene Side 86 7 Harald Strandenæs Regnskapsførerregelverket/god regnskapsskikk/etikk Lov og rett for regnskapsførere 2008 Side 88 7 Harald F. Strandenæs Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Side 89 7 Roy Kristensen Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Side 90 7 Terje Melhus God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Side 91 7 Helge Mass Andersen Hvitvaskingsloven hvordan berører lovkravene ditt byrå? Side 91 7 Roy Kristensen KS Komplett - effektiv og god kvalitetssikring Side 92 7 Helge Mass Andersen Etikk for revisor og regnskapsfører 2008 Side 93 7 Harald Strandenæs Oppdragsansvarlig hva rollen innebærer Side 94 7 Ellen Egenæs Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Side 95 7 Unn Kristin Nygaard Rettslære Arbeidsrett regler, råd og vink Side 96 7 Øystein Olaussen «Inn med utestående» forberedelse til nedgangstider Side 96 7 Rune Stavenes Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Side 97 7 Magne Teigland Foretaksformer forskjeller og likheter Side 98 7 Magne Teigland Bedriftsøkonomi og administrasjonsfag Regnskapsfører som styreressurs Side Pål Kristiansen Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Side Finn Steinar Heimly Regnskapsforståelse og rapportering til kunden Side Helge Mass Andersen Regnskapsrådgivning - fra teori til praksis Side Petter Buran Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

9 Fagdager i Norge Fagdager i utlandet Verdt å vite side 17 Drammen side 18 Hamar side 19 Kristiansand side 20 Oslo 1 side 22 Oslo 2 side 23 Oslo 3 side 24 Sandefjord side 25 Stavanger side 27 Tromsø side 28 Trondheim 1 side 29 Trondheim 2 side 30 Ålesund side 31 Strømstad side 32 Mallorca side 36 Gran Canaria side 39 Sør-Afrika side Se egen oversikt og omtale side 36 Se egen oversikt og omtale side 39 Se egen oversikt og omtale side Verdt å vite

10 Enkeltstående kurs Oppdatering (timer) (e) Kursbeskrivelse Finansregnskap/bokføring Skatterett/avgiftsrett RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Rettslære Annet Bergen Skatt og regnskap 2008/2009 Side 46 3,5 3,5 Roy Kristensen, Svein Wiig og Svein Harald Wiik Årsoppgjør i praksis for AS 2 dagers kurs Side Jan Sørbø Årsoppgjør for EPF Side Terje Melhus NARFs Lederutviklingsprogram: Ledelse Arbeidsmiljø Verdiskaping Side Karin Hjertaker Slik bruker du Altinn og Brønnøysundregistrene mer effektivt Side 52 3,5 3,5 Signar Slottøy Merverdiavgift over landegrensene Side 53 7 Roy Kristensen Etikk for revisor og regnskapsfører 2008 Side 54 7 Harald Strandenæs Konsernregnskap 2 dagers kurs Side Terje Jacobsen Virksomhetsoverdragelse 2 dagers kurs Side ,5 3,5 Terje Jacobsen IFRS i norske årsregnskap Side Roy Kristensen Offentlige tilskudd gaver eller forpliktelser? Side Per Even Bjørnevåg Strategi og økonomi hvordan underbygge strategiske valg med økonomiske beregninger Side 59 7 Pål Berthling-Hansen Kvalitetskontrollseminar 2008 Side 60 7 Roy Kristensen, Jan Sørbø Fremragende presentasjoner hemmeligheten bak fortellingens fortrylling Side 61 Sjur Dagestad Valg av tjenestepensjonsløsning Side 62 7 Agnes Bergo Organisering og drift hvorfor driver du regnskapsbyrå? Side 63 7 Karl Asbjørn Kjennerud Medarbeiderprogrammet I grunnkurs 4 dagers kurs Side 64 Dag 1 : Praktisk bokføring Thor Andersen Dag 2 : Bransjestandarder, periodisering og rapportering Thor Andersen Dag 3 : Avgiftsbehandling og lønnsregler Jan Sørbø Dag 4 : Kvalitetssikring Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet II videregående 4 dagers kurs Side Dag 1 : Bokføringsloven Helge Mass Andersen Dag 2 : Regnskapsførerregelverket Helge Mass Andersen Dag 3 : MVA Jan Sørbø Dag 4 : Årsoppgjør Jan Sørbø Medarbeiderprogrammet III bokføring og GRFS 3 dagers kurs Side Dag 1 : Bokføringsloven Terje Melhus Dag 2 : Bokføringsloven Terje Melhus Dag 3 : Kvalitetsarbeidet fra medarbeiders ståsted Helge Mass Andersen Medarbeiderprogrammet IV Næring og lønn 2 dagers kurs Side Dag 1 : Skatt næring Harald Breivik Dag 2 : Skatt person Harald Breivik 10 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

11 Stedsoversikt Verdt å vite Bodø Kristiansand Lillehammer Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Ålesund Se egen oversikt og omtale side 46 og Verdt å vite

12 Hvordan få mer fornøyde kunder og tid til nye oppdrag? Tidkrevende manuelle rutiner Som de fleste andre i regnskapsbyråbransjen, antar vi at dere har stor pågang fra potensielle nye kunder, men knappe personalressurser til å påta dere fl ere oppdrag. Mye av tiden brukes til manuelt arbeid, slik som bilagssortering, klargjøring og registrering. Tettere knytning til kunden Automatiser disse tidkrevende manuelle prosessene, og la kunden gjøre noe av jobben selv. Da knyttes kunden mye tettere opp mot dere, og det blir lettere å få bedre struktur på arbeidet både for dere og kunden. Webportal og skanning Gjennom våre løsninger kan deres kunder enkelt gjøre mye av registreringsjobben selv. Vår nye webportal har enkle skjermbilder for fakturering, timeregistrering og rapportutskrift, hvor deres kunder jobber direkte mot samme database som dere. Kundene kan også skanne og attestere sine inngående fakturaer, dere konterer og bokfører de ferdig. Med en automatisert bilagsinnsamling kan dere også tilby betalingsløsninger for kundene deres. Regnskapet blir raskere à jour - uten å føre nesten noen manuelle bilag. Daldata ASP Med ASP-løsning fra Daldata har du til enhver tid oppdaterte programversjoner, tilgjengelighet uten begrensninger og faste forutsigbare kostnader for din IT-drift. Høres dette interessant ut? Kontakt Monika Berndtsson daldata.no for avtale med en av våre rådgivere det kan være første steg over i en enklere hverdag! Daldata As er totalleverandør av stabile og sikre IKT-løsninger for regnskapsbyråer, små og mellomstore bedrifter. Med 25 års erfaring, 110 ansatte, 7 kontorer og kunder over hele landet er vi en solid samarbeidspartner.

13 2 FAGDAGER I NORGE STEDSOVERSIKT Her finner du oversikt over hvilke kurs som arrangeres på de forskjellige fagdagsstedene. Fagdager i Norge

14 Fagdager i Norge møteplassen for de som søker kunnskap i regnskap, skatt og avgift Stadig færre kan være foruten NARFs Fagdager det blir litt som i Tinereklamen: Jeg må ha det bare må ha det. I alle fall er det noe vi, som lager og tilrettelegger disse Fagdagene, opplever titt og ofte gjennom gode og hyggelige tilbakemeldinger, kursevalueringer og kontakt med kursdeltakere i ulike deler av landet. NARFs Fagdager har i en årrekke vært det arrangementet der regnskapsførere, økonomer, revisorer og bedriftsledere har kunnet hente den nødvendige faglige oppdateringen og ajourføringen innenfor regnskap, skatt og avgift. Alle dem som deltok på våre kurs skulle føle seg sikre på at den kunnskapen de fikk var solid og til å stole på. I løpet av de siste 10 årene har Fagdagene utviklet seg fra å være dette sikre og gode faglige oppdateringsstedet til å bli et sted der man i tillegg får mange andre viktige impulser og opplevelser til nytte og inspirasjon for seg selv og egen virksomhet. Dette har noe med det samfunnet vi lever i, der vi i økende grad forventer at nytte skal kombineres med inspirasjon og gode opplevelser. Derfor er NARFs Fagdager blitt et kjennetegn på kollegakontakt, erfaringsutveksling mellom kollegaer, nye bekjentskaper som en tilvekst til eget nettverk, sosial kontakt og hygge alt dette som forsterker verdi-opplevelsen for den enkelte kursdeltaker. Et økende antall kurstilbud/fagdager i utlandet har gitt denne gode rammen ytterligere betydning ved å gi kursdeltakerne en kombinasjon av faglig nytte, kollegakontakt, forsterket nettverk og sosial hygge med det behagelige og gode livet. Selv om det kan høres svulstig ut, er Fagdagene blitt et langt på vei komplett tilbud i stand til å påvirke mange av våre sanser og behov. Det skal være en opplevelse å være deltaker på NARFs Fagdager og det er viktig for oss at du forventer dette og at du opplever det slik. 14 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

15 Bergen 1 - kurs nr. 120 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Hvitvaskingsloven hvordan berører lovkravene ditt byrå? Gjeldende og nye regler om pliktene Fokus på både regnskapsbyrået og kundene Forslag til implementering av rutiner Roy Kristensen Sekvens 2 a Regnskapsrådgivning fra teori til praksis Regnskapsførerens «nye» rolle - kun for nye medarbeidere? Markedets ønsker vs våre holdninger Byråets organisering og ambisjoner for økt salg av rådgivningstjenester Petter Buran Sekvens 3 a Arbeidsrett 2008 regler, råd og vink Arbeidsretten integrert del av virksomheten Kostbare kriser Omorganisering Arbeid og skatt Øystein Olausen 7 timer rettslære Sekvens 4 a Arv og generasjonsskifte Arveavgift Skatt Skifteregler Arverett Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Sekvens 5 a Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Formelle rammebetingelser og den nytteverdien de utgjør Intern kontroll og komponentene som omfattes Velfungerende arbeidsrutiner Optimalisering av samarbeidet mellom kunde og byrå Fagdager i Norge 7 timer RF-regelverket /god regnskapsføringsskikk, etikk Side 91 7 timer annet Side 102 Side 96 Side 84 Unn Kristin Nygaard 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 95 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Regnskapsføring og økonomibistand for handelsbedrifter MVA fordypning i aktuelle tema Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Skatt 2008 Handelsbedriftens budsjettering Varelager Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til handelsbedriften Helge Mass Andersen 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 76 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly 7 timer annet Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Håkonsgt. 3 5, Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 15 Fagdager i Norge Kursoversikt

16 Bergen 2 - kurs nr. 121 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Fast eiendom og entrepriser - regnskap og skatt Aksjeloven - nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsfører som styreressurs God regnskapsskikk for små foretak Oppdragsansvarlig hva rollen innebærer Eiendomsselskaper og entreprenører Regnskap og skatt Praktiske problemstillinger Svein Wiig 5 timer finansregnskap/ bokføring, 2 timer skatterett/avgiftsrett Side 74 Aksjeloven med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 97 Hvordan forsterke forretningsområdet til kunden Fokus på visjon mål og strategi Bidra til gjennomførings kraft hos kunden Hvordan bidra til å sette mål for kunden Hvordan sikre underlag for beslutning og hvordan bidra til gjennomføring av vedtak Pål Kristiansen 7 timer annet Praktisk bruk av NRS 8 Talleksempler og beskrivelse av ulike problemstillinger Det praktiske en avlegger av årsregnskap behøver å vite om god regnskapsskikk Svein Harald Wiik 7 timer finansregnskap/ bokføring Side 77 Oppdragsansvarliges formelle og reelle ansvar Forholdet til kontorets leder og forholdet til øvrige medarbeidere på oppdraget Forholdet til kundene Gjennomføring av kvalitetskontroll Ellen Egenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 94 Side 100 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Foretaksformer forskjeller og likheter Regnskapsforståelse og rapportering til kunden Lov og rett for regnskapsførere 2008 Skatterett de viktigste spørsmålene Skatteoptimalt kapitaluttak Gjennomgang av de ulike former for foretak / sammenslutninger Hvem passer de ulike foretaksformer for Regler som regulerer forholdene mellom eiere og foretaket Magne Teigland 7 timer rettslære Side 98 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Regnskapsfører rolle og relasjon Utviklingstrekk i regnskapsbransjen hvor går vi/konsekvenser Rettslige krav til regnskapsførerrollen/ oppdragsutførelsen Ansvar og konflikt Harald Strandenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Uttak fra selskap eid av personlige eiere Selskapsrettslige egenkapitaltransaksjoner Generasjonsskifte av aksjer, og gaver fra aksjeselskap Transaksjoner mellom nærstående dokumentasjonskrav Lars Aasen 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 88 Side 81 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Bergen City Priser for overnatting: Adresse: Håkonsgt. 3 5, Bergen Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 16 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

17 Bodø - kurs nr. 180 Dag 1 - Tirsdag Dag 2 - Onsdag Dag 3 - Torsdag Dag 4 - Fredag Sekvens 1 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Sekvens 2 a Skatt 2008 Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Sekvens 3 a Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Harald Breivik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 83 Sekvens 4 a MVA fordypning i aktuelle tema Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Fagdager i Norge Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Rica Hotel Bodø Priser for overnatting: Adresse: Sjøgata 23, Bodø Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 17 Fagdager i Norge Kursoversikt

18 Drammen - kurs nr. 117 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus MVA fordypning i aktuelle tema Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsorganisasjon med fokus på drift og kundeforventninger Skatt 2008 Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget Aksjeloven - med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland Formelle rammebetingelser og den nytteverdien de utgjør Intern kontroll og komponentene som omfattes Velfungerende arbeidsrutiner Optimalisering av samarbeidet mellom kunde og byrå Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 7 timer rettslære Side 97 Unn Kristin Nygaard 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 95 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b «Inn med utestående» forberedelse til nedgangstider Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Skatterett de viktigste spørsmålene Regnskapsføring og økonomibistand for produksjonsbedrifter Kunnskap om innfordring gir bedre dekning Hvordan komme til midlene Hvordan skal regnskapsfører forholde seg i en konkurs Rune Stavenes 7 timer rettslære Side 96 Etikk - fokus på holdninger og moral Verdistyrt ledelse gir økonomisk merverdi Etiske dilemmaer i praksis Roy Kristensen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Økonomistyrng Kalkulasjoner Lagerstyring Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Side 75 7 timer annet Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: First Hotel Ambassadeur Priser for overnatting: Adresse: Strømsø torg 7, Drammen Enkeltrom inkl. frokost: kr 955 per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 18 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

19 Hamar - kurs nr. 150 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Sekvens 2 a Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjenesteytende næringer Praktiske verktøy for oppfølging Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Sekvens 3 a God regnskapsføringsskikk med fokus på leveranseforpliktelser Kvalitetssikring av arbeid Kvalitetskontroll i byrået Dokumentasjonskrav til utført arbeid Helge Mass Andersen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 91 Sekvens 4 a Arv og generasjonsskifte Arveavgift Skatt Skifteregler Arverett Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 84 Sekvens 5 a Skatt 2008 Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Fagdager i Norge Side 77 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Utenlandsk arbeidskraft i Norge Regnskapsforståelse og rapportering til kunden MVA fordypning i aktuelle tema Lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling og budsjettering Foretaksformer forskjeller og likheter Hva må du vite når det vurderes å engasjere utenlandsk arbeidskraft Praktisk håndtering overfor myndighetene Riktig rådgivning, unngå å komme i ansvarsposisjon Marianne Killengren 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 85 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Gjennomgang av konseptet for lønnsomhetsstyrt bedriftsutvikling Bruk av Lønnsomhetsbarometeret gir lønnsomhetspotensialet i kroner Konkurrentsammenlikning på aktuelle fokusområder for økt lønnsomhet Utvikling av handlingsplaner Finn Steinar Heimly 7 timer annet Gjennomgang av de ulike former for foretak / sammenslutninger Hvem passer de ulike foretaksformer for Regler som regulerer forholdene mellom eiere og foretaket Magne Teigland 7 timer rettslære Side 98 Side 100 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Scandic Hamar Priser for overnatting: Adresse: Vangsveien 121, Hamar Enkeltrom inkl. frokost: kr 925 per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 19 Fagdager i Norge Kursoversikt

20 Kristiansand - kurs nr. 170 Dag 1 - Mandag Dag 2 - Tirsdag Dag 3 - Onsdag Dag 4 - Torsdag Dag 5 - Fredag Sekvens 1 a Sekvens 2 a Sekvens 3 a Sekvens 4 a Sekvens 5 a Skatt 2008 Skatterett de viktigste spørsmålene Lov og rett for regnskapsførere 2008 Regnskapsføring og økonomibistand for tjenesteytende foretak Obligatoriske regnskapsførerkrav som bør få størst fokus Foretaksmodellen, beregning av personinntekt Nedre grense for næringsvirksomhet Nyheter 20 skattespørsmål og svar (eller flere) Svein Harald Wiik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 78 Aksjonær- og fritaksmodell Deltakerlignede selskap Generasjonsskifte Bokettersyn Harald Strandenæs 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 86 Regnskapsfører rolle og relasjon Utviklingstrekk i regnskapsbransjen hvor går vi/konsekvenser Rettslige krav til regnskapsførerrollen/ oppdragsutførelsen Ansvar og konflikt Harald Strandenæs 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 88 Budsjettering innen tjenesteytende foretak Dokumentasjon av omsetning Et bedre regnskapsprodukt til tjenesteytende foretak Spesielle bokføringsregler innenfor tjenesteytende næringer Praktiske verktøy for oppfølging Unn Kristin Nygaard 6 timer finansregnskap/ bokføring, 1 time skatterett/avgiftsrett Oppdragsavtale med vedlegg Interne rutiner hos kunde Fullmakter Kommentar til perioderegnskap Kvalitetskontroller Terje Melhus 7 timer RFregelverket/god regnskapsføringsskikk, etikk Side 90 Side 77 Sekvens 1 b Sekvens 2 b Sekvens 3 b Sekvens 4 b Sekvens 5 b Aksjeloven nyheter og tidsaktuelle temaer Regnskapsforståelse og rapportering til kunden MVA fordypning i aktuelle tema Etiske dilemmaer ved regnskapsføring Fradragsrettigheter for næringsdrivende 2008 Aksjeloven - med vekt på aktuelle temaer og endringer siste året Utarbeidelse av dokumentasjon Konsekvenser ved manglende dokumentasjon Magne Teigland 7 timer rettslære Side 97 Rapportering til kundens beste Praktiske lønnsomhetsorienterte råd Sentrale kunnskapsområder for saksbehandler Helge Mass Andersen 7 timer annet Side 101 Justerings- og uttaksreglene Næringsmessig utleie av hytter og fritidseiendom Ofte stilte spørsmål Nyheter 2008 hva kan forventes i 2009 Risikoområder Trude Nyberget 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 79 Etikk - fokus på holdninger og moral Verdistyrt ledelse gir økonomisk merverdi Etiske dilemmaer i praksis Roy Kristensen 7 timer RF-regelverket, god regnskapsføringsskikk, etikk Side 89 Praktisk gjennomgang av fradragsreglene for næringsdrivende Hvordan utnytte fradragsreglene best mulig Harald Breivik 7 timer skatterett/ avgiftsrett Side 83 Påmeldingsfrist: Kursvarighet: 09:00-16:00 Hotellinformasjon: Quality Hotel & Resort Kristiansand Priser for overnatting: Adresse: Sørlandsparken, Kristiansand Enkeltrom inkl. frokost: kr per natt Tlf: Dobbeltrom inkl. frokost: kr per natt 20 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller!

Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Kurskatalogen 2009 når kunnskap, nettverk og inspirasjon teller! Verdt å vite - side 5 Fagdager i Norge - side 15 Fagdager i utlandet - side 37 Enkeltstående kurs - side 45 Emnebeskrivelser - side 69 www.narf.no

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette.

Reguleringen og tilsynet med bransjen er da også rettet inn mot dette. Regnskapsførerbransjen fra et tilsynsperspektiv 14. juni 2012 Innledning Regnskapsførerne ivaretar en viktig funksjon for det brede næringsliv. Små og store bedrifter er avhengige av å fakturere inntektene,

Detaljer

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven

NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Høsten er her. I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 5. SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven NR. 2 2009 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Høsten er her SIDE 3 Leder SIDE 5 I dette nummer, bl.a.: «Utvalget» Det nyttige hjelpemiddel SIDE 9 Hvilken betydning har regnkapsførerloven for skatteetaten og den

Detaljer

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG. Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2014 2015 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2014/15 Finale Systemer as går inn i vår 27 sesong, og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Det er mange

Detaljer

Økonomisk styring og kontroll. Punktum.

Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Høst/vinter 2013 2014 KURSKATALOG Økonomisk styring og kontroll. Punktum. INTRODUKSJON 2013/14 INNHOLD 2013/14 Vi går inn i vår 26. sesong og ønsker nye og gamle brukere velkommen på kurs. Finale Systemer

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST:

9regnskaps- løsninger. Slik har vi testet STORTEST: PC World REGNSKAP Computerworld 29 Økonomisystemer for deg som driver alene Et enkeltpersonforetak er en del av privatøkonomien til eieren, og det er viktig at du selv har kontroll så du ikke setter hus

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer