Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013"

Transkript

1 Oppsummering av den første brukerundersøkelsen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Hva sier pasientene? Erfaringer med døgninstitusjoner innen TSB 2013 Mona Haugum, forsker

2 Disposisjon Om undersøkelsen Bakgrunn Formål Rapportering Metoder Resultater Oppsummering Veien videre

3 Hvem er seksjon for brukeropplevd kvalitet? Nasjonal funksjon for å måle brukererfaringer Nasjonale pasienterfaringsundersøkelser (PasOpp) Pasienter erfaringer fra somatiske sykehus Pasienters erfaringer etter kontakt med legevakt Pasienters erfaringer etter kontakt med fastlege Pasienters/brukeres erfaringer med svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre Norsk del av Commonwealth Funds internasjonale helsesystemundersøkelser Befolkningsundersøkelser om pasientsikkerhet og kvalitet Fokus på pasientrapporterte erfaringer ikke tilfredshet Fokus på pasienterfaringer ikke klinisk kvalitet Pasientprioriteringer som basis for måledimensjoner Standard arbeidsmetoder Utvikling og validering av spørreskjema Datainnsamling Tilrettelegging og analyse av data Rapportering

4 Bakgrunn for undersøkelsen Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til RHFene for 2013 Kunnskapssenteret fikk oppdrag fra Helsedirektoratet Undersøkelsen ble gjennomført Blant voksne pasienter med døgnopphold innen TSB Ved offentlige døgninstitusjoner Og private døgninstitusjoner med avtaler med RHF På grunn av kort tidshorisont ble ikke seksjonens standard metoder brukt Kun deskriptiv statistikk Ikke utviklet sammenligningsmetodikk

5 Formål Å fremskaffe systematisk informasjon om pasienterfaringer innen TSB Som grunnlag for Kvalitetsforbedring lokalt Nasjonal statistikk Viktig kilde for kunnskap om kvaliteten på sentrale områder i institusjonens virksomhet

6 Rapportering av resultater Institusjonsrapporter 88 poster og institusjoner 29 avdelinger, HF og private organisasjoner/stiftelser 4 RHF Hovedrapport Nasjonale tall Fritekstkommentarer

7 Metoder

8 Populasjon og avgrensninger Populasjon Pasienter 16 år og eldre Med døgnopphold på institusjoner innen TSB Rene avrusningsenheter ekskludert Tidspunkt Gjennomført på en på forhånd avtalt dag i løpet av Uke 37 ( september) 2013 Ett unntak som gjennomførte uke 40

9 Gjennomføring av undersøkelsen Utlevering og innlevering av spørreskjema på institusjon Anonymt kvalitetssikringsprosjekt Registreringsskjema fra institusjonene Grunnlag for svarprosent

10 Spørreskjema Utviklet etter standard metoder Testet gjennom pilotundersøkelse Litt om din bakgrunn (2 spørsmål) Mottakelse og ventetid (3 spørsmål) Behandlerne/personalet (6 spørsmål) Behandlingen (9 spørsmål) Miljøet og aktivitetstilbudet (5 spørsmål) Forberedelse til tiden etter utskrivning (4 spørsmål) Andre vurderinger (7 spørsmål) Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner (3 spørsmål) Hjelp fra kommunen du bor i (2 spørsmål + åpent felt) Bakgrunnsopplysninger (9 spørsmål) To åpne spørsmål med mulighet for å skrive mer om erfaringer med institusjonen og med kommunen

11 Svarprosent 1245 pasienter fordelt på 98 institusjoner 12 ekskludert ut fra særlig menneskelige hensyn 163 var ikke til stede Korrigert bruttoutvalg: besvarte spørreskjemaer mottatt i Kunnskapssenteret Gir en svarprosent på 91

12 KoRus-Nord 8 institusjoner 91 svarere Nordlandssykehuset HF: Psykisk Helse og Rusklinikk Kortidsenhet Rus (Salten DPS) Helse Finnmark HF: Klinikk psykisk helsevern og rus Finnmarksklinikken I tillegg døgnplasser hos Kirkens Bymisjon Veslelien Manifestsenteret Fossumkollektivet Helgelandssykehuset HF Rusavdelingen Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Nordlandsklinikken ReStart korttids rusbehandling Færingen Private Sigma Nord 2 avdelinger

13 Beskrivelse av svarerne Nasjonalt KoRus-Nord Andel menn: 67 prosent 73 prosent Gjennomsnittlig alder: 37 år 40 år Gjennomsnittlig alder når de fikk et rusproblem: 20 år 22 år Sivilstatus: 20 prosent gift eller samboende 19 prosent gift eller samboende Utdanningsnivå: 41 prosent grunnskole, 47 prosent videregående skole, 12 prosent høyskole/universitet 35 prosent grunnskole, 49 prosent videregående skole, 15 prosent høyskole/universitet Fysisk helse: 62 prosent utmerket, meget god eller god 58 prosent utmerket, meget god eller god Psykisk helse: 55 prosent utmerket, meget god eller god 54 prosent utmerket, meget god eller god

14 Beskrivelse av svarerne - forts Mest brukte rusmiddel før innleggelse Alkohol Medikamenter Cannabis Kokain/amfetamin Heroin/morfinstoffer Annet Nasjonalt:46% K-Nord:59% Nasjonalt:44% K-Nord:48% Nasjonalt:44% K-Nord:41% Nasjonalt:47% K-Nord:40% Nasjonalt:26% K-Nord:21% Nasjonalt:13% K-Nord:11% Tid innlagt ved denne institusjonen 0-2 uker 3-11 uker 3-6 måneder 7-12 måneder Over 12 måneder Nasjonalt:15% K-Nord:24% Nasjonalt:39% K-Nord:53% Nasjonalt:27% K-Nord:17% Nasjonalt:15% K-Nord:4% Nasjonalt:5% K-Nord:1%

15 Resultater

16 Avklaringer - resultater Mye tall Utvalgte spørsmål Ut fra gjennomsnittsskåre i KoRus-Nord innen hver spørreskjemadel (sammenlignet med seg selv) «Dårligst» og «best» Nasjonale tall på samme spørsmål Ujusterte tall, så ikke direkte sammenlignbart Fritekstkommentarer Nasjonale: bearbeidet Illustrerer poenger eller syn flere har gitt uttrykk for i kommentarene KoRus-Nord: ikke bearbeidet Kommentarer fra enkeltpasienter

17 Mottakelse og ventetid 47% Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=88) KoRus-Nord 23% Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=88) % Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=950) Nasjonalt 24% Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=950)

18 Mottakelse og ventetid Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da du kom? (N=88) [ ] kjempegodt mottatt KoRus-Nord Min erfaring er meget god, hadde grudd meg enormt til oppholdet[ ] Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=88) Nasjonalt Fikk du informasjon om institusjonens regler og rutiner da Ikke fornøyd du kom? med (N=950) at jeg måtte vente i 7 mnd. før jeg fikk starte med samtaler med psykolog og i tillegg måtte mase om dette! Var måten du ble tatt imot på ved institusjonen tilfredsstillende? (N=950) Lang ventetid for å få plass på rusbehandling [ ] 1.mnd inneholdt for det meste kartlegging, så kom feriemåneder. Har ennå ikke hatt ansvarsgruppemøte, jeg har to mnd. igjen her, og har så vidt begynt å skje ting har gått og sparka småstein i 3-4 mnd 17

19 Behandlerne/personalet 51% Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=83) KoRus-Nord 14% I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=87) % Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=927) Nasjonalt 20% I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=945)

20 Behandlerne/personalet Har en fra behandlerne/personalet hatt hovedansvaret for deg? (N=83) [ ] altfor mye kontroll og lite omsorg 6 16 Kunne tenkt meg at flere med bakgrunn i rus jobbet her KoRus-Nord Jeg trives her jeg er, gode terapeuter, godt miljø blant pasienter og ansatte. [ ]. Jeg stortrives I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=87) Mange forskjellige ansatte slik at man ikke blir trygg De ansatte er Har altfor en fra behandlerne/personalet fastlåste i forestillingen hatt hovedansvaret om for hvordan vi narkomane er og deg? tenker. (N=927) Vi er etter deres oppfatning noen stakkarer med dårlig hygiene og lav IQ. Det blir antatt at vi ruser oss Nasjonalt for å døyve vårt grusomme liv og mindreverd I hvilken grad har du blitt møtt med høflighet og respekt? (N=945) Det er første gangen jeg har blitt møtt som et menneske. Har fått være meg selv uten kritikk. De som jobber her er 26 helt fantastiske 33 I forhold til ansatte bør det ansettes mer folk som er tidligere 16 rusmisbrukere 41 og som 39 har klart å overvinne rusen, kontra faglærte som ikke vet hva det innebærer i forhold til mange ting, som å kjempe seg gjennom et tungrodd system 29

21 Behandlingen 68% Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=69) % KoRus-Nord 41% Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=87) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=88) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=763) % % Nasjonalt 51% Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=913) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=934) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte

22 Behandlingen KoRus-Nord Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=69) 9 17 [ ] har et veldig godt behandlingsopplegg som gir meg 100% trygghet til å kunne lykkes. Nivået her ved [ ] er høyt og meget tilfredsstillende Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=87) Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine behov? (N=88) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Har du fått hjelp med psykiske plager? (N=763) I svært stor grad Synes det er altfor mye fokus på rus og ikke de menneskelige problemene som har gjort at vi har havnet på rusinstitusjon Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Det er tøft å bli konfrontert med hvem jeg egentlig er. Lærer ufattelig mye hver dag, det er nok ikke bare avhengige mennesker som har godt av denne behandlingen Svært stort utbytte Nasjonalt Fokuset på fellesskapet som behandlingsmodell gir lite rom Opplever du at behandlingen har vært tilpasset dine for behov? individuell (N=934) tilpasning, samtidig som fellesskapstenkningen er veldig virkningsfull Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Alt i alt, hvilket utbytte har du hatt av behandlingen ved institusjonen? (N=913) De snakker om at det skal være en psykolog her, men det har det ikke vært mens folk har vært her nå (11 mnd.+) Ikke noe utbytte Lite utbytte En del utbytte Stort utbytte Svært stort utbytte

23 Miljøet og aktivitetstilbudet 56% Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=91) KoRus-Nord 15% Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=91) % Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=958) Nasjonalt 17% Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=959)

24 Miljøet og aktivitetstilbudet Har store problem med avrusningspasienter blant Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært «rene» pasienter tilfredsstillende? (N=91) KoRus-Nord Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=91) [ ] Altfor lite fokus på fysisk helse 02 Enkelte har behov for å være alene og i fred innimellom [ ] Nasjonalt Har aktivitetstilbudet ved institusjonen vært tilfredsstillende? (N=958) Kunne vært flere inspirerende utflukter, blir litt mye dødtid Har du følt deg trygg ved institusjonen? (N=959) Mer aktiviteter og tett oppfølging gjør at man fortere blir frisk 5 03 Reagerer litt på hvor høy terskel her er for rus på avdelingen. Det skaper enorm uro og utrygghet, og jeg føler at de som sprekker blir mer ivaretatt! Jeg får alt for lite privatliv. Det er vanskeligere å holde seg unna rus her enn ute. For når du er ute så velger du selv hvem du vil omgås med. Men om du er her inne blant folk som ruser seg, har du ingen valg 32 17

25 Forberedelse til tiden etter utskrivning 85% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=63) KoRus-Nord 70% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrvning? (N=74) % Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=727) Nasjonalt 63% Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? (N=784)

26 Forberedelse til tiden etter utskrivning KoRus-Nord Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg med praktiske løsninger for tiden etter utsikrivning? (N=63) Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrvning? (N=74) Mine erfaringer fra [ ] er bra. [ ] forberedelsen før utskriving/etter behandling kan bli mye bedre Men behandlingsplassen lever i sin egen liten boble. Når man kommer ut så står man på egne Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg føtter. Eller evt. med en praktiske annen løsninger institusjon, for tiden etter utsikrivning? men andre 18 regler og retningslinjer. Overgangen (N=727) kan være vanskelig. Og et såkalt ettervern burde skjerpes Nasjonalt opp og få mer oppmerksomhet. Det er som regel der man sprekker eller gir opp og kommer som en rekyl tilbake til start [ ] 11 Opplever du at behandlerne/personalet har hjulpet deg slik at du kan få et meningsfullt liv etter utskrivning? (N=784) Er jeg moden for å møte hverdagen når jeg kommer ut? 18 Jeg har positive erfaringer med oppholdet, 24 men det kan 28 virke som 21 det hviler 9 vel mye på en selv å få ordnet med grunnleggende ting som bolig og sysselsetting Jeg kommer til å få et bra liv etter å ha vært i TS

27 Andre vurderinger 86% Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=62) KoRus-Nord 30% Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=89) % Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=714) Nasjonalt 42% Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=927)

28 Andre vurderinger KoRus-Nord Svært gode erfaringer Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=62) Vil på det sterkeste anbefale behandlingen jeg har mottatt ved [ ] til andre rusavhengige Gjør hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine? (N=89) Opplever du at behandlerne/personalet har samarbeidet godt med dine pårørende? (N=714) Jeg får lite med åpninger for å gå inn i gamle mønster. Jeg takler livet og andre mennesker uten å ruse meg og jeg har lært meg å holde Nasjonalt fokus på de viktige tingene i livet[ ] Jeg har erfart at jeg har Gjør hjelpen veldig og behandlingen godt av du å får være ved institusjonen i behandling selv deg bedre om i det stand er til å tungt forstå rusproblemene å være dine? her (N=927) noen ganger Oppholdet har vært meget bra. Det blir lettere å få et bedre liv 34 Vi blir heller ikke rustet til livet der ute, da det er 0 (null) sosial trening her

29 Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=85) 88% 80 KoRus-Nord Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N= 53) Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=934) 88% 80 Nasjonalt Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N=605) Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

30 Tidligere innleggelser ved rusinstitusjoner 100 Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=85) 80 KoRus-Nord Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N= 53) Nasjonalt Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger Har du vært innlagt på en rusinstitusjon før denne innleggelsen? (N=934) Jeg har tidligere vært innlagt ved denne institusjonen uten å lykkes i å bli rusfri. Forskjellen denne gangen er min egen motivasjon Nei Ja, én gang Ja, 2 ganger Ja, 3-5 ganger Ja, mer enn 5 ganger 9 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Hvis du tidligere har vært innlagt, synes du oppfølgingen/ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende? (N=605) Har aldri følt at jeg har fått så god hjelp tidligere. Verken her eller på andre behandlingsopplegg I stor grad I svært stor grad Min tidligere erfaring fra andre institusjoner har heller ikke fokusert på ettervern. Der har jeg fått et klaps på skulderen og blitt ønskt lykke til uten at leilighet, jobb eller nettverk har vært i orden. Ser at dette er noe av det viktigste med hele behandlingen Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I svært stor grad

31 Hjelp fra kommunen du bor i Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) 82% Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=91) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad 78% Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

32 Hjelp fra kommunen du bor i Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) Nav, inkludert spesifikke avdelinger/ funksjoner 82% LAR Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=91) DPS Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad Psykolog Familie og venner Ruspoliklinikk Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) 78% Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk ungdomsteam Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) «Ikke fått 19 hjelp» 7 6 Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

33 Hjelp fra kommunen du bor i [ ] oppfølgingen en vits! Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=70) Dette er det beste av erfaring innenfor rusbehandling Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, har hjelpen alt i alt vært tilfredsstillende? (N=793) I svært stor grad Har ei flink ruskonsulent som hjelper til med å få system og orden på økonomien, og hjelper med andre praktiske ting [ ] har mye bra, men trenger mer kunnskap og samarbeid med klinikk for å lykkes Ingenting skjer, får beskjed om at så lenge Hvis du tidligere jeg sliter har fått hjelp med fra kommunen det problemet du bor i, hvem/hvilken jeg har [ ] så vil instans jeg har ikke vært viktigst få noe for deg? annet. (N=91) Svært misfornøyd Anser utdeling av bolig blir et resultat av «tryne-faktor» Jeg føler at 25 NAV ikke ser på saken min som så alvorlig som den faktisk er Jeg har fått lite hjelp fra kommune, ruskonsulent, NAV etc. Har strevet i over 1 år med å få innleggelse, har måttet bo på gata, ikke fått NOEN form for hverken sosialhjelp, nødhjelp, bolig eller avrusing! Hvis du tidligere har fått hjelp fra kommunen du bor i, hvem/hvilken instans har vært viktigst for deg? (N=978) Ikke fornøyd med tilbud fra kommune, veldig fornøyd med fastlege og DPS Jeg Ikke i har det hele ikke tatt fått I liten hjelp grad av noen I grad i kommunen jeg bor I stor i grad til å ordne I svært meg stor grad bolig! Jeg har enten bodd på gaten eller på et skittent hospits i flere år

34 Oppsummering

35 Oppsummering nasjonale resultater Stort forbedringspotensial på flere områder Både når det gjelder institusjonen man er innlagt ved, tidligere erfaringer med ettervern og kommunale tjenester Positive tilbakemeldinger: Føler seg trygge på institusjonen Møtt med høflighet og respekt

36 Oppsummering resultater KoRus-Nord Ser relativt likt ut som for nasjonalt nivå Samme områder hvor forbedringspotensialet er størst Kan se ut som at det er forskjeller på noen enkeltspørsmål, men Ikke justerte tall Ikke testet for forskjeller Positive tilbakemeldinger: Møtt med høflighet og respekt Føler seg trygge ved institusjonen Hjelpen og behandlingen ved institusjonen bidrar til forståelse av rusproblemet

37 Veien videre

38 Ny undersøkelse Bestilling fra Helsedirektoratet: Ny undersøkelse innen TSB gjennomført i 2014 Metoder, inklusjonskriterier og rapportering lik 2013 Gir et nytt målepunkt; kan si noe om endringer Arbeides parallelt med sammenligningsmetodikk og muligheter for kvalitetsindikatorer

39 2014 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

PasOpp rapport Nr

PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Oslo universitetssykehus HF: Senter for rus- og avhengighetsbehandling (SRA), Avdeling avhengighetsbehandling

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp rapport Nr 7-2014 Nasjonalt

Detaljer

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr

Nr PasOpp- PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON?

HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? HVA ER DINE ERFARINGER MED DØGNOPPHOLD I RUSINSTITUSJON? Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne høre om

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon. Rapport fra Kunnskapssenteret Nr Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Drammen DPS. Akuttseksjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Sitering

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 73

PasOpp-rapport 2016: 73 PasOpp-rapport 2016: 73 Helse Møre og Romsdal HF, Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling, Ålesund Behandlingssenter, Seksjon for behandling/utredning Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny

PasOpp-rapport 2016: 78. N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny PasOpp-rapport 2016: 78 N.K.S. Kvamsgrindkollektivet, Avdeling Borkny Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen

PasOpp-rapport 2016: 101. Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen PasOpp-rapport 2016: 101 Oslo universitetssykehus HF, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Seksjon rus og avhengighetsbehandling voksen Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland

PasOpp-rapport 2016: 54. Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland PasOpp-rapport 2016: 54 Helse Stavanger HF, Avdeling for unge voksne, Veksthuset i Rogaland Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 124. Helse Midt-Norge RHF, private PasOpp-rapport 2016: 124 Helse Midt-Norge RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 126. Helse Nord RHF, private PasOpp-rapport 2016: 126 Helse Nord RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private

PasOpp-rapport 2016: 117. Helse Sør-Øst RHF, private PasOpp-rapport 2016: 117 Helse Sør-Øst RHF, private Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter

PasOpp-rapport 2016: 129. Riisby behandlingssenter PasOpp-rapport 2016: 129 Riisby behandlingssenter Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet

PasOpp-rapport 2016: 131. Stiftelsen Fossumkollektivet PasOpp-rapport 2016: 131 Stiftelsen Fossumkollektivet Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse.

Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Pasienters erfaringer med institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultater fra en pilotundersøkelse. Notat fra Kunnskapssenteret februar 2011 Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 145. Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 145 Helse Midt-Norge RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon

PasOpp-rapport 2016: 130. Stiftelsen Kirkens Bymisjon PasOpp-rapport 2016: 130 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer

Detaljer

Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater. Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016

Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater. Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016 Brukerorientering av helsetjenesten: bakgrunn, målemetoder og resultater Øyvind Andresen Bjertnæs 6. april 2016 Innhold 1. Kort om seksjon for brukeropplevd kvalitet 2. Bakgrunn og begreper 3. Målemetoder

Detaljer

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter

Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 378 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Møre og Romsdal, Molde Behandlingssenter Utgitt

Detaljer

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner

PasOpp-rapport 2016: 143. Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner PasOpp-rapport 2016: 143 Helse Sør-Øst RHF, private og offentlige institusjoner Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret

Detaljer

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu og Frank Nohr, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB 1, analyse av pris og

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Oslo universitetssykehus HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 419 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Oslo universitetssykehus HF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse

Resultat av. Pasienterfaringsundersøkelse Resultat av Pasienterfaringsundersøkelse Juni 2015 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for undersøkelsen... 3 1.2 Gjennomføring av undersøkelsen... 3 2.0 Resultater... 4 2.1 Personalia... 4 2.2 Bolig...

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Midt-Norge RHF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. Helse Midt-Norge RHF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr 2017: 451 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 Helse Midt-Norge RHF Utgitt av Folkehelseinstituttet,

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014

Nr 3-2006 PasOpprapport. PasOpp rapport Nr 7-2014 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014 Resultater for St. Olavs Hospital HF, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Trondheimsklinikken, Ungdomsavdeling PasOpp

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost

Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Pasienterfaringsundersøkelse ved HSR, revmatologisk sengepost Bakgrunn: I Helse Vest RHF sitt oppdragsdokument beskrives det at HSR skal: «Gjennomføre lokale pasienterfaringsundersøkingar på behandlingseiningsnivå

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Nasjonale. nye PPT-mal

Nasjonale. nye PPT-mal Nasjonale Kunnskapsesenterets brukererfaringsundersøkelser: nye PPT-mal status og utviklingstrekk Øyvind Andresen Bjertnæs, Forskningsleder Seksjon for brukeropplevd kvalitet Innhold 1. Innledning 2. Utvalgte

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat fra Kunnskapssenteret Oktober 2014 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfatter Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark. Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater for Modum Bad. Senter for familie og samliv Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016

Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr. 2017: 265 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 Bærum DPS Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Prosjektkoordinator

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr

Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak. PasOpp rapport Nr Pasienterfaringer med norske sykehus: Resultater for region og foretak PasOpp rapport Nr 4 2012 Tittel English title Institusjon Anlig Forfattere Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2011. Resultater

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

BRUKEROPPLEVD KVALITET. PasOpp-rapport nr. 2017: 297. Sykehuset i Vestfold HF

BRUKEROPPLEVD KVALITET. PasOpp-rapport nr. 2017: 297. Sykehuset i Vestfold HF 2017 BRUKEROPPLEVD KVALITET PasOpp-rapport nr. 2017: 297 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016 Sykehuset i Vestfold HF Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere

Detaljer

treatment; health care surveys

treatment; health care surveys Utgitt av Tittel English title Ansvarlig Forfattere Folkehelseinstituttet avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert

Detaljer

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus

Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 Institusjonsresultater ved Akershus universitetssykehus Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 5-2006 (PasOpp-rapport) Kapittel 1 Leseveiledning Tittel

Detaljer

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Disposisjon: Litt historie Om brukermedvirkning på systemnivå

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014 Resultater for Drammen DPS PasOpp-rapport Nr. 5 2014 Tittel Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2014. Resultater for Drammen

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp

Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Onkologisk seksjon Brukerundersøkelse Palliativt kreftforløp Våren 2014 Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk kirurgi, Tønsberg Om prosjektet Hensikten med denne undersøkelsen

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014 PasOpp-rapport Nr. 6 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere

Detaljer

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet;

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Avd.overlege Reidar Høifødt, Psykisk helse og rusklinikken, UNN, mars -16 Problemstilling og idé Vi antar

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset Østfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Østfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Klinikk Kirkenes. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Klinikk Kirkenes PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering

2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering 2013 Pasienttilfredshet VHSS _ Rehabilitering og Arbeidsrettet rehabilitering Prosent Om oppholdet: 6 5 4 3 2 1 Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen? Ble du tatt imot på en god måte da du

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken. PasOpp-rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for OUS Hjerte-, lungeog karklinikken PasOpp-rapport Nr 1 2014 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R

Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R Tilbakeholdsfasen S T I G T E N N Å S O V E R L E G E P S Y K I S K H E L S E O G R U S K L I N I K K E N U N N H F N O V E M B E R 2 0 1 6 Disposisjon UNNs mandat UNNs forutsetninger for håndtering av

Detaljer

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Institusjonsvise resultater

Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Institusjonsvise resultater Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Pasienterfaringer ved poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet i Norge Institusjonsvise resultater PasOpp-rapport nr 8-2004 PasOpp Pasientopplevelser

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer. PasOpp rapport Nr 3 2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset Innlandet Lillehammer PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

KoRus vest-bergen Reidar Dale

KoRus vest-bergen Reidar Dale HJELLESTADKLINIKKEN Mål problemstilling Ønsket med evalueringen var å få et innblikk i hvilke opplevelser pasientene har hatt, hvilke meninger de hadde om musikkterapi og hva nytte de tenker de har hatt

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Vestre Viken HF. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Vestre Viken HF PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012.

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

2016 Rehabilitering - Eigersund

2016 Rehabilitering - Eigersund 2016 Rehabilitering - Eigersund Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 06.okt.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate: 51 Statistikk: spørsmål 1-4 Om oppholdet Spørsmål

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2.1 Innledning Som ledd i arbeidet med en nasjonal retningslinje for avrusning fra ulike rusmidler og vanedannende legemidler ble det i 2011 2012 foretatt

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Sykehuset i Vestfold. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Sykehuset i Vestfold PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske sykehus i

Detaljer

Videre prosess for å utvikle

Videre prosess for å utvikle Rus* og psykisk helsevern Videre prosess for å utvikle tilbudet t i Nord *-mest fokus på rus Seminar for styrene i Helse Nord 24.03.2009 kl. 08.30 09.10 Raddison SAS Bodø Jan Norum Jan.norum@helse-nord.no

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp

Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Brukerundersøkelse på DPS Vinderen 2011 En pilotundersøkelse som en del av et prosjekt: Brukermedvirkning 2011 vi trapper opp Foretatt på tre enheter: Psykiatrisk poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri

Detaljer

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr

Pasienters erfaringer med norske sykehus i Resultater for Stavanger universitetssjukehus. PasOpp rapport Nr Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012 Resultater for Stavanger universitetssjukehus PasOpp rapport Nr 3 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Pasienterfaringer med norske

Detaljer

Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater for Sykehuset Innlandet HF. PasOpp-rapport Nr 6 2013

Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater for Sykehuset Innlandet HF. PasOpp-rapport Nr 6 2013 Brukererfaringer i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen Resultater for Sykehuset Innlandet HF PasOpp-rapport Nr 6 2013 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Brukererfaringer i svangerskaps-,

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer