BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste Bruk mindre tid på administrasjon Prediktiv analyse Hjelper deg å se inn i fremtiden Samhandling Integrer med sosiale medier OPPNÅ EFFEKTIV OBLIGATORISK INFRASTRUKTUR - Det er ingen tvil om at ERP-systemene får en stadig rikere funksjonalitet, sier Bo Hjort Christensen, studierektor ved Handelshøyskolen BI. SAMHANDLING Jørgen Kadal og Kristian Ramsrud: Unngå problemer gjennom samhandling og bedre forståelse av prosessene. Det Norske Veritas forteller mer om sin BI-utvikling. FOTO: TOM AMRIATI-LØVÅS/SHUTTERSTOCK Vil du bli vår neste suksesshistorie? Mange bedrifter er allerede kjent med våre dyktige og dedikerte SAP-konsulenter, vellykkede implementeringer, proprietære bransjeløsninger og innovative produkter. Les mer om våre kunders erfaringer med SAP og 2C change på 2cchange.no

2 2 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Er Business Analytics (BA) kun et nymotens navn for Business Intelligence (BI)? Man kan kanskje si at BI handler om å forstå gårsdagen, mens BA fokuserer på morgendagen. Begge deler er viktige! Business Intelligence eller Business Analytics? Ja takk! Det skal vel godt gjøres å ikke ha fått med seg den enorme satsingen på Business Intelligence (BI) og særlig Business Analytics (BA) som alle ledende leverandører og de fleste fremragende bedrifter har brukt mye tid og krefter på de siste årene. Denne trenden bare stiger. BI-renessanse Gartner snakker om ReBIrth 1 av BI på sin BI Summit 2011 i London, og henviser til både optimal utnyttelse av eksisterende løsninger og nye teknologiske muligheter som for eksempel inmemory -verktøy som QlikView og IBM TM1, nye skytjenester for BI (IDC spår vekst på over 22 prosent per 2013), mobile BI-løsninger som særlig iphone og ipad har aktualisert i det siste og mer. På nettet finner man lett utallige eksempler på hvordan både store og små bedrifter på tvers av bransjer bruker BI i stadig økende grad til å foredle kundemassen og øke lønnsomheten, kostnadseffektiviteten, konkurranseevnen og mye mer. BI verdifokus Spesielt har finanskrisen 2 bidratt til et enda sterkere fokus på BI i bedriftene som trenger å forstå den nye markedsutviklingen og sikre pålitelig risikostyring, samtidig som behovet for moderasjon i forhold til nye satsinger har ført til en sunn trend om optimalisering av de eksisterende datavarehus og BI-løsninger. Konsolidering av BI-siloer og fragmenterte avdelings-løsninger, økt selvbetjening, opprydding i gamle data og rapporter, økt verdifokus og nedskalering av ulønnsomme BI-deler er noen stikkord. BI-muligheter De er mange, og flere kommer. 3 Utvalget av BI-verktøy, særlig til spesialisert bruk, bare øker. De blir billigere, enklere å ta i bruk og gir stadig større avkastning. Man kan nærmest velge og vrake BI-verktøy i dag. I motsetning til tidligere, da BI krevde år å implementere og var forbeholdt noen få privilegerte brukere i bedriften, er det i dag stadig flere som bruker BI på alle plan i organisasjonen. I tillegg er mye BI-funksjonalitet innebygd i alle ledende ERPplattformer og de fleste standardapplikasjoner i dag. VIKTIGE TRENDER: Willy Koulichev Executive Director, Ernst & Young og styremedlem i Den Norske Dataforening Prediktiv analyse Lønnsomhet Treffsikkerhet Risikostyring Forstå bedre hva som kommer, øke kvaliteten til prognosene, sikre forsprang. Sosial BI pinionsanalyser Personalisert BI Nye kanaler Få økt innsikt i fremtidig etterspørsel og nye muligheter. BI-samhandling Kunnskapsdeling Beslutningskvalitet Nytenkning Effektiv og inkluderende beslutningsprosess, bedre resultater. Hva betyr BI for deg? Man kan kanskje sammenligne BI med overgangen til 4 bruk av PC og Internett. Vi er allerede avhengige av BI, enten vi ser dette eller ei. Hverdagen preges av en uavbrutt utveksling, bearbeidelse og analyse av informasjon, enten vi er i butikken, hjemme eller på jobben. Hvor mange har kjøpt denne varen og hva ellers lurte de på? Hva er de beste prisene? Hva blir salgsresultatet neste måned? Skal jeg selge eller kjøpe? Ja, tenk selv. Siste nytt er at BI er for fullt på vei inn i de sosiale nettverkene som f.eks. Facebook, Twitter og LinkedIn. Det forventes en enorm utvikling av de såkalte Social and Collaborative BI -løsninger fra den relativt ferske familien av Collaborative Decision-Making -plattformer (CDM). Og dette er bare en forsmak av BI-utviklingen vi har i vente. Hovedbudskapet til både bedrifter og enkeltpersoner er å omfavne BI enda tettere som et av våre viktigste verktøy for nødvendig innsikt, beslutningsevne og handlekraft på veien mot en enklere hverdag og suksessfull fremtid. VI ANBEFALER Arne Hjeltnes CEO Creuna AS SIDE Vi må regne med radikale forandringer på hvordan vi utnytter kunnskap om kunder, segmenter og markeder. En hverdag med BI s. 22 Lurer du på hvorfor det ofte er speil i heisen? Ekspertene svarer s. 18 Råd og tips til deg som skal investere i Business Intelligence. Vi hjelper våre lesere til å lykkes! BUSINESS INTELLIGENCE 6. UTGAVE, FEBRUAR 2011 Adm.dir.: Elisabet Rosenqvist Redaksjonssjef: Emma Wirenhed Redigerer: Lii Treimann Prosjektleder: Terje Dybdahl Telefon: E-post: Distribueres med: Finansavisen Trykk: Media Norge Trykk Oslo Korrektur: Slett og rett, Storslett Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Datavarehus Rapportering Analyse Rådgivning Risk management Performance management consulting business intelligence

3 GRATIS DELTAGELSE! MELD DEG PÅ NÅ: NO.PLATON.NET/BB 22. MARS 29. MARS 05. APRIL 03. MAI 24. MAI 31. MAI

4 4 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET TIP/STEP 1TIPS NYHETER 0 OPPNÅ EFFEKTIV INFORMSJONS- DELING MED BI TILRETTELEGG XXXXXX XXXXXXXX FOR SAMHANDLING Spørsmål: Hvordan vil Business Intelligence prege forretningsforståelsen i tiden som kommer? Svar: Utveksling og samkjøring av data på tvers av systemer og avdelinger vil bli en ny arbeidsmodell. Tiden da Business Intelligence (BI) handlet om å samle salgsog kundedata for å gi ledelsen en rapport, hører gårsdagen til. Måten vi arbeider på og hvordan vi løser oppgaver i en organisasjon har endret seg radikalt de siste årene, sier daglig leder i RAV Norge, Lars-Roar Masdal. Det vi ser, er at BI-leverandørene begynner å levere løsninger som åpner for tettere og mer samhandling. Grensesnittene mellom ulike løsninger viskes bort, slik at det åpnes for effektiv informasjonsdeling blant ansatte. Dette vil få stor betydning for hvordan vi organiserer samarbeidet i virksomhetene, sier han. Med integrasjon mot sosiale medier som MSN, Facebook, Lotus Live, Twitter og andre sanntidskanaler, får vi nå helt andre muligheter til å dele og utveksle informasjon. Det er riktig, sier partner i RAV Norge, Atle Melbo. Jeg kan nå hente opp en rapport fra en gitt avdeling, og er det spørsmål kan jeg bruke for eksempel MSN, se om rapportansvarlig er tilgjengelig og formidle spørsmålene umiddelbart over en chat. Er det behov for en større diskusjon med andre avdelinger eller involverte, kan jeg enkelt åpne et chatrom med flere deltakere og få gjennomført hele runden nærmest umiddelbart. Det beste er at hele seansen kan dokumenteres, forteller han. Mange virksomheter er tilbakeholdne med å åpne for bruk av sosiale medier i en arbeidssituasjon. Hvordan harmonerer dette med en friere flyt av nødvendig informasjon? Hvis vi med sosiale medier i jobbsammenheng mener at vi kan få lettere tilgang til kvalitetssikret informasjon, kunne agere raskere og kommunisere bedre, vil det være et viktig aktiva for de fleste bedrifter. Men hvis holdningen er at sosiale medier kun er for å sladre med venner og spille FarmVille, da har det ingen Lars-Roar Masdal daglig leder,rav Norge AS hensikt å implementere slike modeller, svarer Masdal. Det handler om å kunne se gjennom informasjonsjungelen og få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig av de dataene man har, skyter Melbo inn. Noen ganger vil dette kreve en total omlegging av ITorganisasjonen, mens i andre tilfeller vil en videreutvikling av systemene komme mer naturlig. Veien frem til et samhandlende arbeidsmiljø går fra gårsdagens rapportgeneratorer til intuitive analyser som bl.a. gir forslag til ulike scenarioer vi i fellesskap beslutter er best. Vi ser også at noen aktører innen Open Source begynner å gjøre seg bemerket, og det vil bli en spennende utvikling å følge, sier han. Utfordringen blir om virksomhetene klarer å omstille seg til å ta i bruk de mulighetene som byr seg. Det er riktig, sier Masdal. Vi beveger oss nå fra å samle og bearbeide informasjon (tradisjonell BI) til å se mer på behovet for å sette sammen de riktige menneskelige relasjoner i bearbeidelsen av de dataene som blir kommunisert, sier han til slutt. TOM AMRIATI-LØVÅS rav.no

5 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FEBRUAR JOBBER AKTIVT MED BI Jørgen Kadal, Business Relationship Manager for BI, i DNV og Kristian Ramsrud, Service Manager Data Warehouse i DNV. FOTO: DEN NORSKE VERITAS Rolletilpasset informasjon Spørsmål: Hvordan har utviklingen av Business Intelligence påvirket prosessene i Det Norske Veritas? Svar: Ved å integrere Business Intelligence inn i de ansattes arbeidsprosesser, kan vi nå tilby relevant informasjon i den konteksten man jobber. Denne informasjonen er rolletilpasset og tilrettelagt inn i arbeidsflaten. Disse tilpasningene til våre prosesser sikrer at riktig informasjon er lett tilgjengelig når man trenger den og resulterer i bedre samhandling internt. EKSEMPEL Vår satsing på interne BI-løsninger har gitt oss et godt utgangspunkt for å videreføre en sømløs informasjonsflyt. På sikt ønsker vi dette også ut mot våre kunder, sier Business Relationship Manager for BI, Jørgen Kadal, i Det Norske Veritas (DNV). Gjennom aktiv BI-støtte i arbeidsprosessene, er det nå mye lettere å få til felles forståelse og god samhandling. Dette gjelder både internt i DNV og ut mot våre kunder. Resultatet er at vi har fått en helt annen kontroll på dataflyten i de ulike prosessene. For våre rådgivere gir dette en helt annen innsikt i og trygghet på dataene. Dette er grunnlaget for jevn og høy kvalitet på våre tjenester, sier han. Grunnlaget for all BI-satsing i DNV kommer fra et sentralt datavarehus der alle dataene for prosessene er tilgjengelig. For å støtte effektiv samhandling, har vi etablert en åpen samhandlingsplattform (wiki), sier Service Manager Data Warehouse, Kristian Ramsrud. Vi har sett på arbeidsprosessene fra et datavarehusperspektiv og undersøkt hvilke data som kreves. I noen tilfeller er dette data som er lett tilgjengelig, mens det i andre sammenhenger er komplekse beregninger fra mange ulike datakilder. Dette har bl.a. økt vår bevisstgjøring og forbedret vår dokumentasjon av flyten av data i varehuset. Tidligere kunne vi risikere å få problemer dersom vi for eksempel endret noe som vi ikke så direkte nytten av, men som likevel viste seg å utføre viktige oppgaver i andre prosesser. Vi unngår nå dette gjennom samhandling og bedre forståelse av prosessene, sier han. Kunnskap og trygghet BI-løsningen har skapt mange nye muligheter for oss og våre kunder, forklarer Kadal. Det bunner i et ønske om å kunne tilføre alle ledd i virksomheten både kunnskap og trygghet. Dette er ekstra viktig når vi kommer til kundeleddet, som vi selvsagt ønsker å opprettholde vårt sterke tillitsforhold til. Du ønsker alltid å tilstrebe at beslutningstakere i en organisasjon skal få relevant informasjon i den konteksten vedkommende arbeider, sier Kadal. Dette er, og har vært i en tid nå, gjenstand for et sterkt fokus i arbeidet med BI hos oss, og vi har mange eksempler på at dette er en god måte å tenke informasjonsstruktur på. Det vi arbeider for, er at all nøkkelinformasjon rundt aktuelle problemstillinger kan hentes og bearbeides på den daglige arbeidsflaten, poengterer Ramsrud. Et av delmålene for dette prosjektet var å hjelpe vår virksomhet til å forstå hva den kan gjøre for å bli bedre, sier Kadal. Det er vi på god vei til å realisere med de løsningene vi har valgt, avslutter han. TOM AMRIATI-LØVÅS KLASSIFIKASJON AV SKIP En nøkkel til sikker skipsdrift I utviklingen av den moderne maritime industri har klassifikasjon av skip vist seg å være et av de viktigste bidragene til et system som sikrer liv, eiendom og miljø. Klassifikasjon et konsept basert på tre hovedelementer som gjelder både for nybygg og den operasjonelle fasen. Sette normer (Klassifiseringsregler). Bekrefte overensstemmelse med normer. (Godkjenning av spesifikasjoner og tegninger, besiktigelser og testing). Dokumentere av overensstemmelse med normer (Besiktigelsesrapporter, klassifiseringssertifikater). Det Norske Veritas klassifiseringsregler er basert på bred erfaring samlet gjennom mer enn 140 år, i tillegg til omfattende forsknings- og utviklingsprogrammer. Oppgavene utføres av systematisk trenede og kvalifiserte inspektører og approbasjonsingeniører og eksperter, godt hjulpet av moderne IT teknologi. Som en del av klassifiseringen, sertifiserer DNV også materialer, komponenter, produkter og systemer som er relevante for sikker drift og kvalitetssikring av skip, fritidsbåter, små yrkesfartøy og flytende offshoreenheter. Designgodkjennelsen, typegodkjennelsen og produksjonsoppfølgingen sikrer at systemer, produkter og komponenter ivaretar sin hensikt, og at de tilfredsstiller DNV s krav eller andre spesifiserte standarder. TOM AMRIATI-LØVÅS hjelper vår virksomhet til å forstå hva den kan gjøre for å bli bedre. RAV har løsninger som gjør dette mulig. Vi

6 6 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS BRUK ET HELINTEGRERT SYSTEM NYHETSGLIMT Grethe Opsal kommunikasjons- og markedssjef, AtB MOBILTILPASSEDE NETTSIDER Velger god mobilside foran egen app Slik øker de fortjenesten Spørsmål: Hvordan kan man spare penger på et effektivt forretningsstyringssystem? Svar: Gjennom at man bruker mindre tid på administrasjon. SUKSESSHISTORIEN Pro/SAP er et ansatteid konsulentselskap innen fagområdet ERP-systemer. Selskapet ble etablert i 1997, ble utnevnt til Gasellebedrift i 2008 og 2009 og teller i dag 12 virksomhetskonsulenter. I startfasen, da vi bare var fire, benyttet vi Excel til økonomistyringen. Etter hvert som selskapet vokste, økte også behovet for mer styring, og vi tok derfor i bruk Mamuts løsning for rundt ti år siden. Etter å ha vært innom en en enklere SAP-løsning, landet vi i fjor til slutt på et helintegrert forretningssystem. Vi hadde behov for en løsning med sterk analysefunksjonalitet der alle prosessene var integrert. I tillegg måtte det ha et enkelt og brukervennlig grensesnitt, sier Bjørn Støverud, administrerende direktør i Pro/SAP Norge. Det var viktig å ha et brukervennlig system som tok minimalt med tid i administrasjon. Vi i administrasjonen er også ute som konsulenter. For hver time som må brukes på unødvendig administrasjon, taper vi penger. Med denne løsningen kan vi nå fakturere flere timer, sier Støverud, som anslår at de sparer inn en 40 prosents stilling i administrasjonen med det nye systemet. FAKTA OM LØSNINGEN: En komplett SAP-løsning for konsulentvirksomheter, revisjonsselskaper, advokatbyråer og andre selskaper innen salg av profesjonelle tjenester. Systemet er satt opp ut fra norske forhold, med det datasettet som forventes. I tillegg har man tilgang til beste praksis-prosesser for hver enkelt bransje, dokumentert av SAP og Sariba. Dessuten legges egne erfaringer kontinuerlig inn Vi har oppdrag over hele landet. Nå kan de enkelt logge inn via nettet og føre opp timene sine. Bjørn Støverud administrende direktør, ProSAP Norge AS Brukervennlig Pro/SAP lever av å fakturere timer. Derfor er det viktig å ha et system med enkel håndtering av timeregistrering. Vi har oppdrag over hele landet. Nå kan de enkelt logge inn via nettet og føre opp timene sine. Det er også lett å føre andre kostnader som konsulentene har i sitt arbeid, forteller Støverud. Kostnader som skal belastes kunden, følger enkelt timene og overføres rett ned på utgående faktura. For ledelsen er det også viktig å ha tilgang til systemet overalt. Jeg jobber rundt 50 prosent ute hos kunder. Det er viktig at jeg kan følge med på virksomheten der jeg i løsningen, slik at de kan gjenbrukes senere. Dermed slipper man dobbelarbeid. Systemet dekker de fleste forretningskritiske områder. Man har integrert blant annet prosjektstyring og prosjektadministrasjon, salg og innkjøp integrert med prosjekt, ressursplanlegging, intern- og eksternregnskap, CRM, timeregistrering, reiseregning, lønnsadministrasjon og personalutvikling. FÅ KONTROLL En viktig del av et godt forretningssystem er å ha god oversikt over økonomien. FOTO: SHUTTERSTOCK måtte være. Løsningen vi bruker nå fungerer smidig, enten vi har fastlinjer eller bruker mobiltelefonen for tilkobling, sier Støverud. Systemet har en såkalt cockpit som blant annet gir nøkkeltall på planlagt og faktisk drift per dag. Våre konsulenter må føre timer hver dag. Dermed har vi full kontroll, sier han. Økonomisk kontroll En viktig del av et godt forretningssystem er å ha god oversikt over økonomien. Dette systemet unikt, slik vi ser det. Det er utrolig gode funksjoner for oppfølging og kobling av betalinger mot postene i leverandørkontoen. Vi har full oversikt over hvor mye vi skal ut med til enhver tid. Tilsvarende ser vi også på kundesiden hvor mye som kommer inn samt hvor mye vi forventer av kostnader i form av lønn og avgifter. Likviditetsstyringen er blitt utrolig enkelt og smidig, sier han. Dette er en helintegrert løsning som gir ledelsen god oversikt, sier Støverud, som ser for seg å vokse videre med systemet. Det ligger masse funksjonalitet i systemet som vi kan ta i bruk ut fra hvilken vekst vi klarer å oppnå. Denne løsningen vokser med oss, sier Støverud. SJUR FRIMAND-ANDA AtB ville nå sine kunder der de er. Løsningen ble mobiltilpassede nettsider. Vi er et kollektivselskap og ønsker at kundene skal få viktig informasjon der de er i forhold til å reise med buss. De fleste av oss har mobiltelefoner, så derfor var det naturlig for oss å satse på dette. Det handler om å være tilgjengelig der kunden er og på en måte som er enkel å ta i bruk, sier markedssjef Grethe Opsal i AtB. Det var aldri et alternativ å lage en egen smartphone-applikasjon. Vi ville ha en nettside som fungerte på alle mobiltelefoner. Med en applikasjon begrenser du deg til et fåtall telefoner. Vi har et vidt spekter av kunder, og det er viktig at vår mobile nettside kan brukes av alle. Samtidig går det jo å legge nettsiden som snarvei på smarttelefonene. Da fungerer den jo i praksis som en applikasjon, sier Opsal. I tillegg er det lettere å endre og oppdatere nettsiden. Lite innhold på siden En stor utfordring når man skal lage en nettside for mobil, er å velge hva som skal med. Det er viktig å ikke fylle opp med for mye informasjon. Det er en utfordring å prioritere. I tillegg må man tenke på at sidens innhold ikke skal være for tungt å laste opp, sier Opsal. For AtB var prioriteringen enkel. Det første du møter på våre mobilsider er reiseplanleggeren. Det er den de fleste som er inne hos oss bruker. Folk vil vite hvordan de kan komme seg raskest mulig fra A til B og hva dette vil koste. Men vi har også lenket til den vanlige hjemmesiden, slik at de som vil ha mer informasjon kan få det, sier markedssjefen. Mobilsiden har vært oppe siden august Mottakelsen blant kundene har vært god. Vi vet at mange av våre kunder velger mobiltjenester i sin kontakt med oss. Tilbakemeldingene så langt er gode, sier Opsal.

7 ORACLE DATAVAREHUS Mange av Bicons kunder har foretatt betydelige investeringer innen Datavarehusløsninger, og vi tilbyr tjenester som skal sikre at disse investeringene gir maksimal verdi. Vi vet at hver kunde er unik, og tilbyr derfor fleksible og skreddersydde tjenester slik at de passer dine krav. Våre tjenester inkluderer: OPTIMALISERING AV YTELSE Både last av datavarehus og sluttbrukernes spørringer inkluderer ofte store datamengder. Dersom man ikke håndterer dette riktig, risikerer man å ende opp med en ineffektiv løsning og misfornøyde brukere. Vår tilnærming til optimalisering starter med en generell helsesjekk på Datavarehuset, før vi ser på spesifikke spørringer og problemområder. Basert på funnene anbefaler vi så nødvendige tiltak for å bedre ytelsen. STRATEGI FOR KONSOLIDERING AV BI INFRASTRUKTUR Som et resultat av oppkjøp, fusjoner og avdelingsspesifikke krav, vil mange virksomheter forvalte flere Datavarehus og rapporteringsløsninger. Bicon kan gi råd om hvordan disse kan konsolideres til én helhetlig BI-infrastruktur som understøtter virksomhetens strategiske mål. RÅDGIVNING KNYTTET TIL ORACLE DATABASE- TEKNOLOGI Databaseoppgradering av Oraclebaserte datavarehus kan i seg selv være en utfordrende oppgave. I tillegg må man ta en del grep for å nyttiggjøre seg ny funksjonalitet, og oppnå forbedret ytelse i den nye versjonen. Bicon tilbyr en én-dags workshop hvor vi gjennomgår nye funksjoner og gir konkrete råd om hvordan disse kan anvendes for å øke verdien og brukeropplevelsen på kundens REVISJONER OG HELSE- SJEKKER FOR DATAVAREHUS I likhet med andre virksomhetskritiske områder, bør også Datavarehus- og BIløsninger gjennomgå jevnlige revisjoner for å sikre at de fortsatt oppfyller bedriftens strategiske, taktiske og operasjonelle mål. Bicon tilbyr denne typen helhetlige vurderinger i tillegg til analyse av mer spesifikke aspekter som datakvalitet, ytelse og aggregeringstrategi. ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE 11G (OBIEE) Som en ledende aktør innen utvikling av Oraclebaserte BI- og Datavarehusløsninger, har Bicon i lang tid vært forberedt på den nye versjonen av Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. For å hjelpe virksomheter til å utnytte kraften i dette verktøyet, har Bicon utviklet en rekke innovative metoder for implementering, oppgradering og opplæring. Disse skal til sammen sikre maksimalt utbytte av kundens eksisterende og fremtidige investeringer. BICON AS Øvre Slottsgate Oslo Telefon: Telefax: Epost: Nettside:

8 8 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Enklere internasjonalisering 3TIPS VELG ET GODT ERP-SYSTEM 5 med riktig ERP-system Spørsmål: Hvordan kan et ERP-system hjelpe til hvis man skal ekspandere internasjonalt? Svar: Ved å ha et system som enkelt kan tilpasses de ulike markedene. Bjørn Tollevsen Produkt Manager ERP, Microsoft Dynamics Thomas Ajspur senior director Microsoft Dynamics AX ved Avanade Nordics Å jobbe internasjonalt stiller store krav til et effektivt og godt ERPsystem. Når man skal ut i den store verden, møter man en rekke utfordringer i tillegg til språk og kultur. Ofte kan bedrifter tro at de vet hva de gjør i alle land. Den virkeligheten vi ser, viser at man ikke har helt kontroll, sier Thomas Ajspur, senior director Microsoft Dynamics AX ved Avanade Nordics. Avanade er et stort internasjonalt IT-konsulentkonsern som blant annet jobber med å levere forretningssystemer til kunder over hele verden. Det første man må tenke på hvis man skal ekspandere utenlands, er å finne ut hvordan man jobber nå og hvordan man skal jobbe i fremtiden. I dag er det mange som bare ruller ut hovedkontorets løsning, uten tanke på om det vil fungere utenlands, sier Ajspur. Det gjelder å få oversikt over hvilke spesielle forhold man må ta INTERNASJONALT SYSTEM. Et godt internasjonalt ERP-system må ta hensyn til lokale lover og regler, samtidig som det prater godt på tvers av landegrensene. FOTO: SHUTTERSTOCK med i beregningen i de ulike landene. Analysefasen må være grundig. Man må se på hvilke behov som finnes og hvordan man kan jobbe. Man skal ikke stikke under stol at det kan være et komplekst arbeid. Derfor er det viktig å involvere avdelingene i de strategisk viktigste landene. Dermed får også de eierskap til FAKTA INTERNASJONALISERING Deling av informasjon Norske bedrifter befinner seg 1 på en global konkurransearena - enten de skal inn i utenlandske markeder eller møter internasjonal konkurranse på hjemmemarkedet. den nye måten å jobbe på. Dette vil gjøre det lettere å få til en suksessfull implementering, sier han. Tvers over landegrenser Internasjonalisering handler 2 selvsagt om å utnytte nye markedsmuligheter, som følge av den økte globaliseringen. Men det handler også om å innovere for å møte ny og kanskje økt konkurranse rett og slett om å bli internasjonalt konkurransedyktige. Stikkord er bedriftssamarbeid over landegrensene, deltagelse i verdiskapende nettverk, tilgang på ny teknologi og overføring av kunnskap. Styreinformasjon Med riktig valg av ERP-system 3 kan bedriften styre vekst og endring ved å bygge lønnsomme relasjoner i forsyningskjeden. Utvider bedriften til nye territorier, lanserer nye produkter og tjenester eller styrker virksomheten gjennom sammenslåinger og oppkjøp kan slike systemer hjelpe bedriften med og raskt tilpasse interne prosesser. KILDE: INNOVASJON NORGE OG MICROSOFT Bedre styring Et godt internasjonalt ERP-system må ta hensyn til lokale lover og regler, samtidig som det prater godt på tvers av landegrensene. Men til syvende og sist handler det om å gi en mer effektiv drift, både lokalt og globalt. For ledelsen er det et viktig styringssystem der de kan følge virksomheten i de ulike landene så tett som de selv ønsker. Alt for å kunne ta rett beslutninger for at man skal vinne i konkurransen med andre. Ledelsen kan se hvordan de ulike divisjonene gjør det og ta beslutninger ut fra dette. Med et fullintegrert ERP-system kan man følge hele prosessen, fra produksjon til produktet selges til sluttbruker. Med full oversikt blir det lettere å ta beslutninger som effektiviserer prosessen. Man får også mulighet for å optimere flere verdier. Ting som brukes ett sted, kan lett tas i bruk også i andre land, sier Ajspur. Nyttig for bedrifter Thomas Ajspur har i mange år jobbet med Microsofts Dynamics AX-system. De er overbevist om at dette er et verktøy som vil være nyttig for internasjonale bedrifter. AX er et modent produkt med internasjonale maler integrert i løsningen. Dermed kreves det langt mindre tilpasning og utvikling når man skal utenlands. Man slipper å legge inn spesielle ting for hvert land. I stedet kan man ta utgangspunkt i produktet, sier Ajspur. I dag er Dynamix AX klargjort for bruk i 38 land, med 43 ulike språk. Dette er en sikkerhet for kunden. Vi garanterer at vårt system følger de krav som hvert enkelt land har. Funksjonaliteten for de ulike landene ligger i samme database, så dermed er det enkelt å bytte mellom land, sier Bjørn Tollevsen, produktansvarlig for ERP ved Microsoft Norway. SJUR FRIMAND-ANDA BJØRN TOLLEVSENS TIPS TIL ET INTERNA- SJONALT ERP-SYSTEM Finn problemene Gir ledelsen god oversikt 1 over hele organisasjonen globalt. Dermed blir det lettere å identifisere problemområder der man må ta ekstra tak. Det er også lettere å se hvordan man kan skape synergieffekter mellom de ulike avdelingene. Ny teknologi For mange bedrifter vil det å 2 investere i teknologi gi dem fleksibilitet og hjelpe dem gjennom usikre økonomiske tider. Den riktige forretningsløsningen kan hjelpe medarbeidere å arbeide raskt og effektivt, håndtere vekst og tilfredsstille de kravene et globalt marked stiller. Brukergrensesnitt Et godt ERP-system har et 3 intuitivt og gjenkjennelig brukergrensesnitt. Dette gjør at de ansatte slipper å bruke mye tid på å lære seg nye datasystemer. I tillegg vil et enhetlig grensesnitt gjøre det lettere å samarbeide på tvers av landegrensene,. Reguleringer og krav Virksomheter som skal jobbe internasjonalt, møter en 4 rekke ulike reguleringer og myndighetskrav. Kravene varierer mellom ulike land og regioner. Det kan være Sarbanes-Oxley (SOX), EU-krav og bransjereguleringer. Sørg for at ditt system takler de ulike reguleringene. Tenk lagsiktig Bruk god tid på å analysere 5 hvilke behov dere har. Tenk også langsiktig. Hvor er dere om tre til fem år, og hvilke behov vil dere ha da? Vi skaper lønnsomme virksomheter Foto: Anders Olsen og ide: lemon.no

9

10 10 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS Få bedre oversikt over bedriftens fremtid PEK UT DE RETTE KPIENE STEFAN HOLMS TIPS VED VALG AV SYSTEMSTØTTE TIL VIRKSOMHETSSTYRING Spørsmål: Hvordan kan et godt styringssystem bidra til at bedriften går rett vei? Svar: Ved at ledelsen får bedre prognoser for fremtiden. KATEGORI Uten gode systemer og tilstrekkelig rapportering, vil det være vanskelig for ledelsen å ha god styring på bedriften. Dette er ekstremt viktig for å kunne styre butikken i rett retning. For det private handler det om å ha fokus på god inntjening, samtidig som man har god internkontroll og følger kravene fra offentlig forvaltning. For å lykkes med dette må man ha et godt regnskap som fundament, sier Stefan Holm, Senior Manager i avdelingen for Financial Management i KPMG Advisory. Men det er ikke bare de finansielle tallene som er viktige. Vel så viktig er det å se på den ikke-finansielle informasjonen. Det er naturlig for en virksomhet å se fremover. Men for å kunne gjøre dette på en god måte, må man ha gode data for det som har skjedd og dermed lage gode analyser av forventninger fremover, sier han. Ikke-finansiell informasjon kan være momenter som endringer i kundemasse, salgsforløp, sesonghensyn, bemanning med mer. Ikke-finansiell informasjon er undervurdert i den løpende rapporteringen, sier Holm. Stefan Holm Senior Manager, Financial Management i KPMG Advisory LEGG EN STRATEGI Bedriftene må ha et aktivt forhold til hvilke indikatorer som er viktige for god inntjening og for å effektivisere utgiftssiden, sier Stefan Holm, Senior Manager, KPMG Advisory. FOTO: SHUTTERSTOCK Blitt bedre Ifølge Holm har norske bedrifter bedret seg i forhold til bruk av systemstøtte til virksomhetsstyring og rapportering. Bedriftslederne har fått opp øynene for hvilke verktøy som finnes og hvordan de kan brukes for å få en bedre drift. Men til syvende og sist handler det om at bedriften er flink på å peke ut de rette KPIene (key performance indicator) og skaffe gode data for dette. Det er mye å hente for de som skal legge de strategiske linjene. Et godt rapporterings- og styringssystem hjelper dem å treffe riktige beslutninger, slik at de kan bli bedre og differensiere seg fra andre aktører. Det er viktig at beslutningstakere har fokus på dette området, sier Holm. Som eksempel trekker han frem en salgsorganisasjon. Ved å ha gode data for hvordan og hvor lang tid salgsprosessen tar, sammen med hvor mange av de pågående salgene organisasjonen faktisk lander, kan man på en mye bedre måte gjøre prognoser for fremtiden. Gjennom å evaluere disse dataene kontinuerlig, blir fremtidsbildet klarere og mer korrekt. Krevende For å kunne hente nyttig informasjon ut fra et rapporterings- og virksomhetsstyringssystem, er man avhengig av å peke ut de rette KPI-ene samt å kvalitetssikre dataene man får inn. Dette er veldig krevende. Det gjelder å ha sterkt fokus på hvilke KPI-er man skal styre etter, sier Holm. Bedriftene må ha et aktivt forhold til hvilke indikatorer som er viktige for god inntjening og for å effektivisere utgiftssiden. Her kan man ikke la tilfeldighetene råde. Samtidig må man være oppmerksom på at hvilke av KPI-ene som er viktige kan endres over tid med endringer i forbruksmønster og markedssituasjon, sier han. Et godt rapporterings- og virksomhetsstyringssystem vil også FAKTA Virksomhetsstyring handler om å ha kontroll på prosesser, logistikk, data, informasjon og ansatte. Det finnes en rekke ulike IT-systemer som kan hjelpe deg å få bedre styring på virksomheten din innen en rekke områder. Eksempelvis vil gode Business Intelligenceløsninger hjelpe deg med å samle inn, analysere og tilgjengeliggjøre informasjon som gjør at ledere kan ta bedre beslutninger. God virksomhetsstyring handler om å skape og bevare kunne hjelpe til med selve analysen av innhentede data. Mange systemer har predefinerte maler for analyser og leverer standardrapporter på momenter som ansatte, sykefravær og makrobildet, sier Holm. Men et godt system er ikke bedre enn dem som bruker det. Dette er noe bedriften bør bruke tid og penger på. Det holder ikke å anskaffe et godt rapporteringssystem. Det er hvordan det brukes og hvilken KPI-er som velges som vil være avgjørende for om bedriften klarer å hente en fordel ut av det, sier Holm. SJUR FRIMAND-ANDA verdier. Dette innebærer å styre risiko, etablere tydelige kontrollsystemer og kommunisere organisasjonens helsetilstand til kapitalmarkedene. Det samme er evnen til å forebygge økonomisk mislighet og å overholde lover og regler. Interessenter og investorer vurderer i stadig sterkere grad selskaper ut fra kvaliteten på virksomhetsstyringen. Dette innebærer at gjennomsiktighet, ærlighet og styring av selskapsmessige og sosiale forpliktelser teller stadig mer. FOTO: CF WESENBERG Stefan Holm Senior Manager, Financial Management i KPMG Advisory Se fremover i tid. Det vanligste er å ha et perspektiv på tre til fem år fremover. Hvor vil man at organisasjonen skal være da og hvilke endringer kan man forvente i et makroperspektiv? Hvor går bransjen, og hvordan skal din bedrift sikre at dere går foran og ikke dilter etter? Dette vil være viktig når man velger hvilket system man skal bruke. Hva trenger bedriften for å nå sine mål? En klar visjon vil være viktig her. Det gjelder å identifisere de viktige driverne for bedriften fremover og la dem være sentrale i styringen. Dette må begynne på ledelsesnivå. Spør deg selv hvilke nøkkeltall du trenger som leder for å ta de riktige beslutningene. Tenk særlig på hvilken ikke-finansiell informasjon som er viktig. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er å bruke de rette nøkkeltallene for å kunne si noe om fremtidig inntjening. Vær også oppmerksom på at hvilke indikatorer som er viktige vil kunne endre seg over tid. Ha et aktivt forhold til dette. Forbered organisasjonen på at man skal innføre et virksomhetsstyringssystem. Dette kan være krevende, og datainnsamlingen vil kunne bli sett på som ekstra arbeidsintensivt. Som leder må man aktivt vise at dette er et viktig arbeid. Visjonen man jobber ut fra bør også forankres godt i organisasjonen. I slike prosesser er god endringsledelse nøkkelen for å lykkes. Når du har funnet et støttesystem som passer din bedrift, må det settes av tilstrekkelig med ressurser for å kunne ta systemet i bruk på en skikkelig måte. Dette tar tid og koster penger, men bedriften vil tjene inn dette igjen. Husk at god virksomhetsstyring bidrar til bedre lønnsomhet. SJUR FRIMAND-ANDA

11 Riktig beslutningsgrunnlag = Konkurransefortrinn Med enkel tilgang til relevante rapporter og analyser får bedriften din bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger, styre aktiviteter og legge gode strategier. Men hvordan sørger du for at informasjonen fra virksomhetssystemene dine er tilgjengelige for de medarbeiderne som trenger den? Det vet vi. Se ekspertforedrag gratis på nett Visma har samlet flere av landets ledende eksperter innen virksomhetsstyring, for å fortelle om hvordan og hvorfor effektiv tilgang til informasjon fra forretningssystemene vil gi bedriften din større konkurransekraft. En av dem er Stefan Holm fra KPMG, som har lang erfaring fra arbeid med rapportering og analyse. En annen er vår egen Ole Noer. Han jobber med Business Intelligence hver dag. På våre nettsider kan du se faglige foredrag holdt av Stefan, Ole og flere andre eksperter gratis. Gå inn på visma.no/innsiktrapportering og lær mer om: visma.no/innsiktrapportering

12 12 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET INSPIRASJON Spørsmål: Hva betyr mobile enheter og åpen informasjonsflyt for Business Intelligence? Svar: Vi må regne med radikale forandringer på hvordan vi utnytter kunnskap om kunder, segmenter og markeder. Det viktigste er å mestre den digitale dialogen LEDER TIL LEDER MOBILITET Vi ser det over alt i parker, på toget, på flyplassen, bussen, bilkøen eller på forelesninger og i møter: Folk sitter og trykker på minilaptop-er, ipads, iphones eller andre små bærbare enheter med full kontakt med hele verden. Mobilitet betyr tilgjengelighet. Stadig mer av informasjonssøk brukes borte fra stasjonære maskiner, aviser eller telefon. Det blir også et krav fra stadig flere om å tilrettelegge for informasjon på mobile plattformer. Andelen smarttelefoner og lesebrett øker med eksplosiv fart. Dette betyr at en stor majoritet av landets forbrukere vil forvente å få funksjonelle kanaler fra sine favorittleverandører tilgjengelig på sine smarttelefoner, og de vil forvente å få det raskt. Dialog er første bud Det handler altså om å skape dialog og interaksjon mer enn å hamre gjennom ensidige budskap. Der det tidligere kun var et spørsmål om å kjøre kampanjer på print eller radio, er det nå et spørsmål om å dyrke kundegruppene på en måte som setter deg i dialog. Et poeng med de sosiale mediene er at de er kommet svært brått på, og for mange er det en stor mental omstilling å forholde seg til en så ukontrollerbar måte å markedsføre seg på, sier konsernsjef i Creuna, Arne Hjeltnes. Likevel er det viktig å være med på dialogen. Selv om du ikke kan styre den, kan du delta og påvirke i stor grad. Nå er selv store aktører i mange og direkte dialoger med sine kunder. Se bare hva Norwegian gjorde under askeproblemene. De styrte kundeservicen sin via Facebook med fremragende resultater. Ikke bare reduserte de telefonpågangen og unngikk lange køer med frustrerte passasjerer som ikke kom frem til kundeservice; de åpnet for at passasjerene kunne gi vital informasjon til hverandre om alternative transportmidler. Slik skapte de en enestående merverdi for sine brukere. Å mestre denne dialogen er den virkelige utfordringen i fremtiden, ikke hvilket utstyr eller plattform dialogen foregår på. Vinneren er den som klarer å skape verdier gjennom slik dialog, sier Arne Hjeltnes Født: 9. aug 1963 i Kristiansand Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI Stilling: Konsernsjef, Creuna AS Hjeltnes. Jeg tror at de som fortsetter å dytte budskap ut i denne fragmenterte virkeligheten vil få problemer. Vi kan se hvordan ny teknologi og bruken av den har endret musikkbransjen og reiselivsbransjen radikalt. Skal bedriften ha en app? Hva man skal velge, er avhengig av virksomheten, målgruppene og vilje til å omstille seg. Nå er det populært å skaffe seg en app fordi det er så kult, og for all del dersom en app tilfører en merverdi for kundene, vil den nok gjøre mye godt for virksomheten. Ja, sier Hjeltnes. Men altfor ofte kommer det app-er som ikke skaper noe som helst, og vi nærmer oss faretruende de samme fellene som da Internett ble populært på 1990-tallet. Alle skulle ha en hjemmeside, men de færreste visste hvorfor, og enda færre hadde forutsetninger for å drifte og følge opp denne satsingen. Vi ser noe av det samme nå, selv om det er mer kunnskap ute i bedriftene. Det mange gjør, er å etablere seg helt ukritisk med app-er og starte på sosiale medier uten noe som helst strategisk forankring eller plan for oppfølging og vedlikehold. Da blir digital kommunikasjon like verdiløs som en annonse på trykk som ingen bryr seg om, sier han. Likevel vil de med gode forretningsideer ha gode forutsetninger for å lykkes dersom de klarer å utnytte digital dialog til sin fordel. Tidligere var det bedriftene med størst markedsbudsjett som vant, men slik er det ikke lenger. De som kan etablere en verdiskapende dialog gjerne med en app eller et nettsamfunn vil vinne, men dette er et arbeid som krever mye innsats og gode strategier. Alfa og omega i all kommunikasjon i dag og i fremtiden er evnen til å engasjere mottakeren, sier Hjeltnes. Spesielt når vi får så mange inntrykk å sortere. Det betyr at de som står for innholdet lager dette så attraktivt at det engasjerer og involverer oss. Antallet som ser en reklamespot er ikke lenger avgjørende for suksess, eller for å si det på en annen måte: Ikke spør meg hvor mange som ser den, spør meg om hvor mange som involverer seg i dialogen rundt produktet eller tjenestene mine, poengterer han. TOM AMRIATI-LØVÅS

13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FEBRUAR MOBIL MARKEDSFØRING Gi fra deg styringen Spørsmål: I hvilken retning går mobil markedsføring? Svar: Det handler om å delta mer enn å styre kommunikasjonen. ENGASJEMENT Alfa og omega i all kommunikasjon i dag og i fremtiden er evnen til å engasjere mottakeren, sier Arne Hjeltnes. FOTO: VIDAR HERRE Plutselig har du ikke lenger kontroll over hva som sies og menes om produktene dine, fordi vår mobile hverdag involverer målgruppene på en helt annen måte enn tidligere. Scenarioene som er nevnt, er ikke en visjon, men dagens virkelighet. Utfordringen ligger på det menneskelige plan vi må læres opp. Det vi ser nå, er begynnelsen på en tid da informasjon ikke kan styres og du ikke kan forvente at budskapet ditt blir tatt for god fisk helt uten videre. Det hjelper ikke å lage noe som er fint på mobilen din hvis det du selger ikke holder mål, mener administrerende direktør i Creuna, Arne Hjeltnes. Den største endringen i det nye interaksjonssamfunnet er at du ikke kan slippe unna med noe som ikke er sant eller som ikke holder mål, sier han. Tidligere var vi jo opptatt av dekning, hvor mange som så budskapet, hvilke målgrupper vi snakket om, målgruppedefinisjoner og så videre. Et klassisk eksempel er der målgruppen er en britisk mann mellom femti og seksti år, høy inntekt, gift og med barn. En slik målgruppebeskrivelse dekker jo både Prins Charles og Ozzy Osbourne, og vil ha marginal verdi som grunnlag for et markedsfremstøt. I dag snakker vi mer om interesser, bevegelsesmønstre, motivasjoner og andre parametere som kan være vanskelig å fange opp, forklarer Hjeltnes. TOM AMRIATI-LØVÅS

14 14 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER Spar tid og penger på Open Source Spørsmål: Hvilke fordeler kan man få ved å bruke Open Source? Svar: Open Source, eller fri programvare, er programvare som gir større frihet, mer eierskap og bedre fl eksibilitet enn annen programvare og det er gratis. Det er flere måter å tjene penger på programvare. Noen leverandører krever en lisens for hver bruker av programmet. I tillegg tar de gjerne betalt for relaterte tjenester som installasjon, opplæring, drift, brukerstøtte osv. Dette er det vi kaller lukket programvare, som ikke gir deg samme grad av frihet som fri programvare. Andre leverandører tar ikke betalt for lisensen, men distribuerer den som fri programvare. Her kan kundene selv anvende den slik de selv ønsker. Leverandører av fri programvare tjener penger på relaterte tjenester, akkurat som andre leverandører. Full kontroll Med fri programvare får man full kontroll over IT-investeringene. Det er ingen som dikterer hva man kan gjøre eller hvilken leverandør som må benyttes. Du står fritt til å gjøre endringer i programvaren etter eget ønske, og du kan dele programvaren med andre uten restriksjoner. IDI ved NTNU la frem fakta på GoOpen (2010) som viser at fri programvare vesentlig letter utviklingen av løsninger innad i organisasjoner. Det er spesielt bruksrett og lisensieringsspørsmål som blokkerer en slik utvikling ved lukket programvare. Det kom også frem at økningen i tjenestekomponenter basert på fri programvare har økt dramatisk, med over en halv million komponenter på verdensbasis. Dette forklares med behov for gjenbruk av komponenter i bedrifter og organisasjoner. Fri programvare er ikke nødvendigvis gratis for bedrifter og Mathias Moe systemdesigner i JPG AS 5TIPS BRUK FRI PROGRAMVARE organisasjoner. Selv om lisensen ikke koster penger, kommer allikevel levetidskostnader i driften. Det er likevel mange gode eksempler på at fri programvare kan gi store besparelser. Vi benytter fri programvare i de fleste av våre grunnsystemer og baserer våre løsninger på egenutviklet kildekode med en fri programvare i bunnen, sier systemdesigner i JPG AS, Mathias Moe. Fordelene er mange. Blant annet kan vi tilby skreddersydde løsninger til en lavere pris fordi vi ikke har et lisensregime å ta hensyn til. Vi føler at det er bedre for brukerne å betale for vedlikehold og oppdatering av egne løsninger enn å måtte betale lisenser for programvare de kanskje ikke har behov for, forklarer han. Økt forutsigbarhet For sluttbrukere betyr bruken av fri programvare økt forutsigbarhet, eierskap til egne IT-løsninger og full fleksibilitet til å utvide eller endre løsningene, sier Moe. Vi ser at våre prosjekter har en svært høy grad av utvidelser og påbygningsmoduler. Dette tror vi kommer av tilgjengeligheten, prisnivået og at våre brukere er mer bevisst på de mulighetene som ligger i skredder søm, poengterer han. TOM AMRIATI-LØVÅS BI-PROSESSER Fri programvare vokser kraftig BI-verktøy basert på fri programvare utfordrer de etablerte selskapene. Ifølge Gartner AS vil fri programvare for business intelligence-verktøy bli toneangivende for all implementering av BI- prosesser blant kapitalbevisste virksomheter. Selv om analysen fra Gartner forteller at funksjonaliteten i fri programvare ennå ikke er på nivå med de store kommersielle plattformene, vokser BIverktøy basert på fri programvare kraftig. Gartner forventer en tredobling i veksten av BI-verktøy basert på fri programvare over de neste årene. Fri programvare blir sakte et vanlig alternativ for å løse behovene for daglige BI-rutiner. For mer! informasjon, se:

15 made by comperio

16 16 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FAGLIG INNSIKT Jeg har hatt gleden av å arbeide med IT-baserte forretningssystemer, altså ERP-systemer, i mer enn 30 år. I særlig grad har jeg interessert meg for de administrative systemene innen områder som økonomi, logistikk, salg og innkjøp. ERP-systemet en obligatorisk infrastruktur Vi kaller disse systemene for transaksjonssystemene, fordi de har som sitt hovedformål å formalisere og lagre forretningshendelser som reflekterer virksomhetens verdiskaping i videste forstand. Det er naturlig å si at økonomisystemet representerer selve kjernen i systemlandskapet. Alle forretningshendelser med økonomiske konsekvenser avleires i regnskapet. Begrepet transaksjon er kanskje et av de mest sentrale når vi snakker om forretningssystemer. Transaksjonsvariantene og deres datainnhold danner nemlig selve fundamentet for analyse og automatisering av administrative prosesser. Det er også på dette punkt systemene skiller seg fra hverandre. I store og modne systemer fra f.eks. SAP, IFS og Lawson har bedriftene en betydelig mulighet til å påvirke transaksjonsformatet, både med hensyn til variasjon og datainnhold. I småsystemene er det ofte motsatt, i den forstand at transaksjonsformatet er predefinert, det vil si standardisert. Jeg pleier ofte å si at transaksjonsformatene er systemets genprofil, med andre ord selve grunnstrukturen. Jeg tar opp dette temaet, som for noen kanskje kan virke litt tørt, fordi jeg merker at vi i økende grad har fokus på systemenes overflate og brukergrensesnitt. Vi snakker stadig mer om brukeropplevelsen, om farger, fonter og symboler. Om knapper og menylinjer. Dette er også viktige egenskaper og henger nøye sammen med våre krav til intuitive og selvinstruerende systemer. Men overflatekvalitet må ikke telle mer enn de indre kvaliteter. Forretningssystemets tre lag I utgangspunktet består et forretningssystem av tre lag, nemlig brukeropplevelsen (brukergrensesnittet), funksjonene (programmene) og datamodellen (databasen). Vi må evne å se sammenhengen mellom disse tre lagene. La meg ta et lite eksempel: Det er et økende krav både fra marked og myndigheter at vi skal ha en bærekraftig produksjon, det vil si grønne verdikjeder. Det betyr at våre forretningssystemer i tillegg til å produsere et monetært regnskap, også må kunne bygge et miljøregnskap. Det er ingen enkel sak, og har innvirkning på alle de tre nevnte nivåer. For det første må datamodellen inkludere en rekke nye dataelementer som beskiver råvarenes miljøegenskaper og produksjonsprosessenes miljøbelastning både med hensyn til utslipp og energiforbruk. Det må utvikles programmer som kan optimalisere en produksjonslinje med utgangspunkt i bærekraftdimensjonen. Til sist må resultatene, selve miljøregnskapet, presenteres for brukeren i et skjermbilde. Våre nye og ofte utfordrende krav til forretningssystemene kan ha dyptgripende konsekvenser, også for systemets genprofil. Det kreves genmanipulering. ERP-SYSTEMER Det er ingen tvil om at ERPsystemene får en stadig rikere funksjonalitet. Bo Hjort Christensen studierektor, Handelshøyskolen BI Rikere funksjonalitet Det er ingen tvil om at ERP-systemene får en stadig rikere funksjonalitet. Det er ikke uvanlig at innovasjon ofte skjer i små og dedikerte utviklingsmiljøer. Dette kan resultere i lansering av spennende nisjeløsninger (best-of-breed) som integreres mot ERP-systemene. Hovedregelen er imidlertid at etter noe tid vil ERP-systemet utvides til å omfatte nisjesystemets egenskaper. ERP-systemet vokser. Det kan være naturlig å spørre om det er noen funksjonelle grenser for hva som ligger innenfor rammen av ERP-begrepet. Jeg tror svaret er ganske enkelt. Det finnes en nedre grense, men ingen øvre grense. La meg forklare: Poenget med ERP-systemet er å benytte et homogent system med et transaksjonsbibliotek som spenner vidt, men som samtidig er ganske enhetlig i sine formater. Det betyr at som en absolutt nedre grense må systemet omfatte økonomi, ordre, lager, fakturering og innkjøp. Det vil si hovedprosessene i enhver handelsbedrift. I en produksjonsbedrift må vi øke innholdet til å omfatte material- og produksjonsstyring (MPS). Den øvre grensen finnes derimot ikke. Så lenge de grunnleggende kravene til ERP-systemets arkitektur opprettholdes (homogen brukeropplevelse, god programstruktur og én database), kan man berike ERPbegrepet med all mulig funksjonalitet. Foretrukket plattform Allikevel registrerer jeg at selve ERP-begrepet er under et visst press. Det argumenteres med at integrasjonsteknologien gjør det unødvendig å anskaffe store og ofte mastodonte ERP-systemer som man ofte bare utnytter en brøkdel av. Noen blander inn skybaserte tjenester, og mener denne leveransemodellen bryter ned ERP-begrepet. Jeg tror ikke det. For de fleste bedrifter vil det være både økonomisk og brukervennlig å samle brorparten av de funksjoner man trenger innenfor én systemløsning (ERP-systemet), uansett om denne leveres som en nettbasert tjeneste eller som en tradisjonell in-house-installasjon. Det vil uansett være nok av integrasjonsutfordringer både mot eventuelle fagsystemer og eventuelle nisjesystemer internt, og ikke minst mot våre forretningspartnere. ERPsystemet vil derfor i overskuelig fremtid være en foretrukket plattform, det vil si en obligatorisk infrastruktur.

17

18 18 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EKSPERTPANEL Bo Hjort Christensen studierektor, Handelshøyskolen BI Aaron Merry Solution Architect, Bicon AS Bjorn Tingstadeng Group Manager, IM&C Avanade AS Sigbjørn Høgne daglig leder, Sherpa Consulting AS Spørsmål 1: Implementeringen av BI var først og fremst frontet av ITavdelingen, men nå ser forretningssiden av virksomheten behovet i større grad. Hva er ditt syn på utviklingen? Å kunne observere en viktig endring med hensyn til hvem som er brukerne av BItjenestene og hva de brukes til. Dette dreier seg om at BItjenesten endres fra å være et elitistisk fenomen til å bli en tjeneste for nær sagt alle. Derfor må man åpne for å bygge BItjenester som skreddersys ulike roller også på funksjonærnivå. I en tid der vi i økende grad snakker om rollebaserte portaler, blir BI en obligatorisk tjeneste. Jeg ser at det stadig oftere er forretningssiden som driver virksomhetens BI-arbeid fremover. En årsak er at BI-leverandørene pakker mer funksjonalitet inn i produktene slik at forretningssiden blir mindre avhengig av IT for å få tilgang til informasjon. Med et BI-kompetansesenter (BICC) på plass, kan forretning og IT samarbeide i motsetning til den tradisjonelle konflikten der forretningssiden opplever IT som en flaskehals styrt av rigide rutiner. BI har alltid vært viktigst for forretningssiden. Videre kan BIløsninger i dag bli meget omfattende, og IT har gjerne en viktig rolle i slike prosjekter. I sum gjør dette at IT har en betydelig rolle i forbindelse med mange BI-investeringer. Vi har også sett en trend der IT aksepterer at man ikke alltid kan løse alle BI-utfordringer. Dette har ført til en ny generasjon brukerrettede verktøy for forretningssiden. IT står svakere nå som pådriver innen BI, men har fortsatt en sentral rolle da mange organiserer datavarehusressurser inn under IT-sjefen. Trenden viser at man må ta hensyn til IT-strategien. Det er naturlig at forretningssiden fronter BI. Det er de som må sørge for ROI. IT kan fortsatt være sentral hvis man organiserer BI som egne grupperinger under IT. I BICC finner IT sin naturlige plass som rådgiver. Spørsmål 2: Hvorfor skal bedrifter investere i BI-løsninger akkurat nå? Det er viktig at beslutninger fattes på et godt grunnlag. Det vil si at gode analyser og faktum legges til grunn. Det er en klar tendens til en profesjonalisering i det norske bedriftsmarkedet. Det kreves gode analyse- og rapporteringsverktøy. Ofte er det ikke data som mangler, men evnen til å utnytte dem på en god måte. En god strategi og godt definerte behov danner en god plattform for å gå til anskaffelse. BI-markedet har de siste årene hatt kontinuerlig vekst, og det er derfor svært sannsynlig at konkurrerende aktører har investert i nye eller eksisterende BI-løsninger. Riktig anvendelse av informasjon kan bl.a. utjevne konkurrenters økonomiske forsprang, avdekke nye forretningsmuligheter og forbedre kundeservicen. Det er alltid behov for å investere i BI-løsninger fordi disse støtter opp under viktige forretningsprosesser. Disse endrer seg over tid. Større investeringer, som å se over hele BIporteføljen, er en kontinuerlig prosess som tar tid. Her kommer typisk kost/nytte-betraktninger inn og hvilken strategi en virksomhet har for valg av sluttbrukergrensesnitt, kontorstøtteverktøy og databaseplattformer. Markedet eller trender bør ikke styre når en virksomhet skal satse på BI. Det hele handler om timing og modenhet internt i virksomheten. Hvis din virksomhet skal satse på BI nå, er det fordi behovet er sterkt og at viljen og evnen til å investere står i forhold. Generelt begynner software til BI å bli modent, selv om vi fortsatt ser at en del leverandører bruker 3D-grafer, flash og speedometer for å selge. Spørsmål 3: Hvilket råd ville du gitt en bedrift som skal investere i BI? Valget må bygge på hva som er selve formålet med analysene, hvilken styringsmodell bedriften velger og hvordan denne modellen kan omsettes i konkrete målemetoder både på selskaps- og ansatt-/rollenivå. Valg BI inkluderer også en vurdering av datakvalitet. Ofte når bedriftens datagrunnlag gjøres tilgjengelig for et BI-verktøy, vil det avdekkes kvalitetsbrister og mangler. En grundig analyse av datakvalitet vil være svært viktig. Dra nytte av tidligere erfaringer og få på plass et godt rammeverk for virksomheten. I den forbindelse bør man vurdere hvor på BI-modenhetskalaen man befinner seg og danne et BI-kompetansesenter (BICC) bestående av nøkkelinteressenter og en sponsor fra toppledelsen. På denne måten oppnår man en felles forståelse for prosjektet og godt forankrede prioriteringer i henhold til det strategiske og taktiske ambisjonsnivået. Man må forstå kravene fra brukersiden. Er dette rapportering til mange brukere, avansert statistikkhåndtering for et lite antall brukere eller er det f.eks CPM/planleggingsapplikasjoner det dreier seg om? De ulike leverandørene er gode på noen områder og ikke nødvendigvis best i alt. Overordnede valg vil måtte baseres på de viktigste kravene. BI uten forankring på forretningssiden lykkes kun i begrenset grad. BI handler om målstyring, roller, arbeidsprosesser og forretningsutvikling. Software og teknologi er kun hjelpemidler. Hvilke mennesker som skal lage løsningen er derfor mye viktigere enn hvilke verktøy du bruker. Sørg for å ha en intern entusiast som virkelig tar på seg ansvaret for å lage en bra løsning. Bruks også tid på å designe en arkitektur som er fleksibel, åpen og mottagelig for endringer. Sharpening Your Data Modeling Skills with

19 ERP i SharePoint 2010: Arbeidsglede satt i system - Vi forholder oss til mennesker og jobben de utfører hver dag, og bruker teknologi for alt den er verdt til å påvirke arbeidslysten. Vi ser etter de praktiske mulighetene med teknologi og programvare, realiserer stadig flere drømmer og visjoner om hvordan arbeidsdagen bør være for våre kunder, sier administrerende direktør i IT NOR, Anders Hansteen Reitan. Hele bedriften i ett eneste skjermbilde Ved å samle alle nødvendige programmer i en portal, får medarbeidere i bedrifter som velger løsningene fra IT NOR en arbeidsflate å forholde seg til. Vi snakker om et grafisk visuelt dashbord i SharePoint 2010, hvor man kan legge til alle de apps du som bruker har behov for. - Selv rutinemessige oppgaver som rapportering, reiseregninger, og prosjektoppfølging kan bli en glede, når en enkelt ser nytteverdien og verktøyene blir lett tilgjengelig. Interaktivitet og visualisering gjør at hver enkelt medarbeider får en reell støtte til å se hva som må gjøres, og arbeidet blir vesentlig enklere å dele med kollegaer. Få mer ved å dele kunnskap og kompetanse er vårt motto, poengterer Reitan. - Alle deltagere i ett prosjekt får lett oversikt i ett og samme virtuelle arbeidsrom, uansett hvor de måtte befinne seg. På en flate ligger alt fra prosjektplan, møtereferater, risikoanalyser til kontaktlister, til funksjoner som timelister, reiseregning og fakturering. Sannsynligheten for at prosedyrene for prosjektgjennomføring blir fulgt, øker når alle brukere forholder seg til samme verktøykasse og blir guidet gjennom arbeidsprosessene, forklarer Reitan. Synliggjøring av resultater Sharepoint 2010 integrert med ERP systemer kan erstatte tradisjonelle BI og rapporteringsløsninger. Verktøykassen er stor og innholdsrik og effekten av å ta i bruk løsningene fra IT NOR er at resultater blir synlige, både når det gjelder hva som virker og hva som må forbedres i virksomheten. Data blir visualisert på en helt ny måte enn i tradisjonelle rapporteringsløsninger, og man krysser enkelt data fra flere datakilder. F.eks. kan du gå fra et kart som viser salgstall, til dokumenter som viser historikken i kundeoppfølging, helt ned til detaljert informasjon som firma- og kredittopplysninger. - Det skal være lett å se hva som må gjøres, samt å gjøre noe med det! Når økonomidata krysses med f.eks. kartdata, og du ser raskt hvilke regioner som flyter bra, og hvor eventuelt innsatsen må forsterkes. Beslutningstagere får en helt unik oversikt, og ikke minst er det lett for alle å gi hverandre ros når innsatsen blir så synlig, påpeker Reitan. Kunnskapsbedrifter drukner i informasjon - Alle snakker om verdien av kunnskap og deling av informasjon, men sannheten er at de fleste mangler fullstendig kultur for dokumentering og informasjonsdeling. For mange er dokumentering kun et pliktløp og skippertaksøvelser, og hvor enkelt er det å google i denne kunnskapen i ettertid, spør Reitan - Kunnskap skal være alt annet enn tilfeldig, og med vår løsning kan bedriften lage sitt kunnskapshierarki hvor det er enkelt å legge ut både strukturert og ustrukturert informasjon. Alt på samme arbeidsflate, smiler Reitan. Uansett hvor kunnskapen blir lagret så er informasjonen lett søkbar, og kan kobles sammen på et utall ulike måter. For eksempel kan notater fra et møte kobles til møtedeltakere, samarbeidspartnere, et eksisterende prosjekt eller produkt. Alle kan enkelt få samme informasjon. Anders Hansteen Reitan administrerende direktør i IT NOR Helhet, oversikt, brukerstyrte prosesser og kunnskapsdeling er fremtiden for alle bedrifter Fremtidstrenden er helhet og oversikt - Grunnlaget for den nye løsningen fra IT NOR er Microsoft SharePoint Helhet, oversikt, brukerstyrte prosesser og kunnskapsdeling er fremtiden for alle bedrifter, mener Reitan. Vi lever i en delekultur, og derfor har vi valgt å profesjonalisere de beste funksjonene fra sosiale medier i en profesjonell setting. Det skal være lett å hente informasjon, se hva andre gjør og fortelle hva du liker/ ikke liker, avslutter Reitan. IT NOR AS ble stiftet i 1999, og fremstår i dag som et komplett ERP hus, med spisskompetanse på AGRESSO. I tillegg har It Nor en stor avdeling for IKT utvikling og eget regnskapsbyrå. Selskapet er konsulentpartner med Unit4 AGRESSO i Norge og Sverige og arbeider med både private og offentlige virksomheter. Kjernefokus ligger på: Forretningsrådgivning Teknologi Outsourcing tlf: e-post: TRONDHEIM OSLO STEINKJER

20 20 FEBRUAR 2011 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 6TIPS Prediktiv analyse lønnsom krystallkule Alle virksomheter har kundedata i en eller annen form, men spørsmålet blir hva disse dataene brukes til? De fleste gode Business Intelligence-løsninger vil kunne fortelle deg om hvor mange kunder du mistet forrige måned og hva det betyr for bunnlinjen din. Prediktiv analyse forteller deg hvor mange kunder du kan komme til å miste neste måned, hvorfor og hvor mye du kan tjene på å beholde dem. Lars Rinnan administrerende direktør i Nextbridge AS Vi ser en markert dreining i tankegangen rundt Business Intelligence (BI), der fokuset nå beveger seg på forretningsnytten i prosessene, sier adm.dir. Lars Rinnan i Nextbidge AS. Tradisjonelt er målet med en BI-satsing å hente inn store mengder informasjon, for så å lage modeller som viser den historiske utviklingen i et selskap eller for en varegruppe i et gitt tidsrom. Det vi er mer opptatt av med prediktiv analyse, er hvorvidt disse dataene kan brukes til å modellere forretningsstrategier med fremtidsscenarioer altså å bruke tilgjengelige data til å forutse utviklingen fremover i en slik grad at det er mulig å gjøre endringer som påvirker driften i positiv retning, forklarer han. Det vi snakker om er å lage fremtidsmodeller basert på tilgjengelige data, bekrefter brobygger Harald Opdahl i Nextbridge. Hvis informasjonen i datavarehuset er der, og de er av noenlunde god kvalitet, kan alle virksomheter implementere prediktiv analyse som en del av forretningsstrategien sin, forteller han. Fakta kontra magefølelse Det finnes grenser for hvor langt du kommer med magefølelse og FAKTA Prediktiv analyse omfatter teknikker fra statistikk, datamining og spillteori. Stikkordet er analyse av historiske data for å lage antagel- 1 ser om fremtidige hendelser. Modellene sammenstiller relasjoner mellom en mengde faktorer slik at man kan vurdere risiko eller potensiale i en gitt situasjon. Dette gir beslutningsstøtte innen en rekke felt, så som finans, forsikring, helse og varehandel. En velkjent anvendelse av prediktiv analyse er Harald Opdahl PhD Biometri, avdelingsleder SAS, Nextbridge AS erfaring, spesielt i en tid der den teknologiske utviklingen går så raskt som nå. Å utnytte fakta på denne måten vil gjøre en fremtidsanalyse både mer nøyaktig og mer langsiktig, poengterer Rinnan. Også innenfor kommunikasjon kredit-scoring innen finans, som bla benyttes til å vurdere om du skal få lån. Innen en del Business Intelligence-software er algoritmer 2 for prediktiv analyse inkludert. Det samme gjelder gode bransjeløsninger innen for eksempel Risk Management. Der kjøper kunden en løsning på noen av sine forretningsutfordringer, og ikke et analyseverktøy. Det er en klar trend at avansert analyse er integrert i systemene man benytter i de løpende kjerneprosessene i virksomheten. LAG FREMTIDS- MODELLER kommer prediktiv analyse inn som et nødvendig verktøy. Ja, vi ser nå en trend der kundene begynner å forvente å bli kommunisert til på nye måter, sekunderer Opdahl. Generell massekommunikasjon erstattes mer og mer av relevant og målrettet kommunikasjon. Kunnskap om hva du har handlet før, relaterte produkter og spesielle preferanser er allerede innarbeidet hos mange forbrukere. Dette er områder der BI, og spesielt prediktive analyser, kan gi store utslag, sier han. Tradisjonelle BI-prosesser handler om produktivitetsforbedring, der data blir samlet inn og behandlet automatisk. Dette er nyttig og har en verdi i seg selv, men spørsmålet blir hvor automatisk kan det bli; før eller siden kan ikke databehandlingen gå raskere. Det er riktig, sier Rinnan. Prediktiv analyse handler mer om prosessforbedring: Du kan hele tiden hente inn mer og nyere informasjon om kundene, du kan hele tiden segmentere kundegruppene bedre og du kan gi kundene enda bedre og mer relevant informasjon. Et forsikringsselskap kan forhåndsberegne hvilke kundeprofiler som kan forsøke seg på forsikringssvindel. Et telecom-selskap kan beregne hvor mange kunder som vil forsvinne neste måned og hvorfor de forsvinner. Dette er en positiv spiral der virksomhetene bare vil bli bedre og bedre, sier Rinnan. TOM AMRIATI-LØVÅS 5 TIPS Løsningen 1 Tenk på prediktiv analyse som en løsning på forretningsbehov, ikke som verktøy og statistikere. Det er behovene som må styre informasjonsflyten, og ikke omvendt. Forretningsforståelse 2 Få tak i analytikere med personlighet, IT- og forretningsforståelse. Det er vel så viktig med god forretningsforståelse når vi snakker om utnyttelse av Bi verktøy, som dyptgående IT og analysekompetanse. En god magefølelse 3 Støtt og bekreft magefølelsen og skipperskjønnet med analyser av alle dine tilgjengelige data, både unike interne data og lånte data. Det er du som kjenner virksomheten din best, men med gode BI verktøy kan du øke marginene enda mer basert på faktorer du ikke kjenner. Modenhetsanalyse 4 Start med en modenhetsanalyse. Prediktiv analyse gir bedre resultat jo mer moden du er som BI-bruker, altså besitter data av god kvalitet som du har lett tilgang til. Sett av ressurser til datavarehus. Bedre prosesser 5 Integrer analysene i eksisterende prosesser, systemer og rutiner for å forbedre kjerneprosessene. Til syvende og sist vil du kun lykkes dersom resultater av analyser blir brukt til virksomhetskritiske avgjørelser. Det er vktig å distribuere rapporter og informasjon ut til grensesnitt som sørger for en sømløs utnyttelse av informasjonen. Kjoberg Programvare AS leverer konsulenttjenester innen alle faser av programvareutvikling og har erfaring fra komplekse IT-løsninger og e-handelsløsninger. Løsningene utvikles i nært samarbeid med kundene og ved bruk av moderne utviklingsmetoder og verktøy. KP P Vi har også utviklet en serie programmoduler for entreprenørbransjen som dekker: KP KJOBERG AS Programvare for entreprenører

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET

6TIPS TIL BEDRE LØNNSOMHET Betaling med kredittkort Reduser risikoen for tapte inntekter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fokus på bemanning Med et felles IT-system får bedriften kontroll Skånsom inkasso Bruk en profesjonell

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING. IT-outsourcing? Service Sikre dine interesser med gode avtaler DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Kompetanse Derfor tjener du på å velge proff IT-ekspertise Risiko Dette bør enhver kunne om outsourcing av

Detaljer

omstilling og restrukturering

omstilling og restrukturering Karriererådgivning Kartlegg kompetansen og få hjelp til ny jobb Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nedbemanning Slik gjennomføres en god omstilling Styringsretten Sett klare grenser for arbeidstakerne

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS OM OUTSOURCING FOR VINTER/VÅR 2009 E-faktura En tredjedel av bedrifter interessert i e-faktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leverandørkriterier Fem tips fra smbbedrift med suksess Ekspertene svarer Hvorfor sette ut deler

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013

GRÜNDERMESSEN ULLEVÅL BUSINESS CLASS WWW.GRUNDERMESSEN.NO. 20.-21. November 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NOVEMBER 2013 NR. 1 FOTO: OLE MUSKEN LES OM GUTTA BAK MOODS OF NORWAY - Fra idé til bedrift, to sider av prosessen VI HAR SPURT EKSPERTENE - Nøkkelfaktorer,

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Velg felles betalingssentral

Velg felles betalingssentral Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Cash Management 2. utgave - MARS 2008 inside: Lagerstyring: betalingsterminal: Klager for å Fryser du ned Kort-vei til bedre likviditet utsette betaling kapitalen?

Detaljer