Undervisningsplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningsplan for jegerprøvens obligatoriske kurs"

Transkript

1 Undervisningsplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis 4. Samling Artskunnskap 5. Samling Lover og forskrifter 6. Samling Skyting og fangst 7. Samling Jaktformer og ettersøk 8. Samling Jakthunder og dressur 9. Samling Ivaretakelse av viltet

2 1. SAMLING JAKT OG HOLDNINGER læringsmål Eleven skal ha innblikk i jaktens historikk i Norge kunne gjøre rede for betydningen av jakt og fangst i tidligere tider og i dagens samfunn se jaktens plass i dagens samfunn samt være bevisst holdninger og etikk i forbindelse med jaktutøvelsen forstå nødvendigheten av å utøve jakt på en mest mulig human, sikker og akseptabel måte for å sikre samfunnets aksept, respekt for viltet, ansvarsfull våpenhåndtering og jaktutøvelse etc. forstå hvorfor det i dag er behov for obligatorisk jegerutdanning i Norge GJENNOMFØRING 3 timer undervisning. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Ved gjennomgang av denne leksjonen er det viktig at instruktøren fyller ut med egne erfaringer og prøver å anskueliggjøre stoffet med eksempler. Viktigheten av å følge de angitte regler må presiseres sterkt. TEMA FOR SAMLING 1 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 1.0 Innledning og presentasjon Presentasjon av instruktør Presentasjons av arrangør/ forening Kursplan, datoer, tidspunkt og oppmøtested Elektronisk jegerprøveeksamen Oppfordre til spørsmål Presentasjon av deltakerne Registrering av navn, adresse, fødselsår på rapportskjema til studieforbund Registrering av oppmøte tidspunkt og oppmøtested Forelesing Egenprodusert Power Point presentasjon 20

3 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 1.1 Jakt og holdninger Hva er jakt? sosialt glede friluftsliv fysisk trening ta liv mat våpenhåndtering Åpen runde/ Gruppebasert Evt bilder 20 Hvorfor jakt og jegerprøven? Film DVD 1 Plansje Grunn- Gå gjennom paragrafene 1, 2, 3, 19 Forelesing Jegerens lovsamling 30 prinsipper for human og og 20 i viltloven. Forklar innholdet gjennom å knytte de til praktiske Lovdata sikker jakt eksempler. Jegerens dilemma, «Er dette sjansen?» «Kommer det flere sjanser?» «Er jeg god nok skytter?» Jaktas plass i det moderne samfunnet Spørsmål og diskusjon 1.3 Regler for Hva er human jakt? Film: Grunn- DVD 1 human Ikke skyte på for lang avstand prinsipper «Fart» jaktutøvelse Ikke skyte moren fra kalven Riktig skuddvinkel Ikke skyte på dyr i flokk Rent skuddfelt Diskusjon/ gruppediskusjon Avstand Skuddvinkel Dyr i flokk Rent skuddfelt Innskutt våpen Innskutt våpen? 25 Debatt Plansje Spørsmål? Avslutning Tid og sted for neste samling, tema våpen og ammunisjon Litteraturhenvisning Nettressurs med kontrollspørsmål på

4 2. SAMLING VÅPEN OG VÅPENLOVGIVNINGEN læringsmål Eleven skal ha kjennskap til de forskjellige våpentypenes oppbygging, funksjon og virkemåte ha kjennskap til de forskjellige ammunisjonstypenes funksjon og virkemåte ha kjennskap til sikker og forskriftsmessig våpenhåndtering i alle situasjoner kunne visitere (sjekke at våpenet er uladd), lade/tømme og sikre/avsikre våpen GJENNOMFØRING 3 timer undervisning. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Ved gjennomgang av denne leksjonen er det viktig at instruktøren har tilgjengelig et bredt utvalg av våpen og ammunisjonstyper for å illustrere lærestoffet. TEMA FOR SAMLING 2 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, opprop og registrering Ønske velkommen, registrere oppmøte Spørsmål fra samling 1? Kontrollspørsmål Dagens tema: jaktvåpen, ammunisjon og våpenlovgivningen 2.1. Våpen Lokale eksempler? Film «Våpen sterke 20 sterke krefter Diskusjon krefter», DVD Våpen Våpenloven og våpenforskriften Plansje ansvar og krav erverv oppbevaring transport Jegerens lovsamling Lovdata aldersgrenser Viltlovgivningen og våpen Viktig at kandidatene får kjennskap til hvor bestemmelsene er tilgjengelig

5 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 2.3 Våpenets Demonstrer ulike typer våpen Forelesing Diverse jaktvåpen 30 oppbygging og funksjon og hvordan de er bygd opp. De ulike våpentypene rifle, hagle og kombivåpen bør demonstreres. Vis sikringsfunksjon. La kandidatene selv få holde, forsøke demontering m.m. Demonstrasjon Gruppeøving 2.4 Regler for sikker jaktutøvelse Kjør «Sikkerhet før jakta» Kjør «Sikkerhet etter jakta» Oppsummering Spørsmål Film - Debatt Film - Debatt «God jakt»- sekvensene DVD 1 - Plansje 15 DVD 1 - Plansje 15 DVD Ammunisjon Vis hagleammunisjon Forelesing Plansje sikkerhetssoner Forklar boring og haglestørrelser Demonstra- Ballistikk sjon Vis rifleammunisjon Vis skutt prosjektil og gjennomskåret prosjektil. Ballistikk. 2.6 Krav til Forklar kravene og hvordan de jaktammunisjon varierer mellom arter 2.7 Skyteteknikk Kjør «Skyteteknikk». Debatt, spørsmål. Gjør oppmerksom på at dette repeteres i samling 6 Avslutning Spørsmål? Tid og sted for neste samling, Tema: Sikker våpenhåndtering, utstyr. Forelesing Demonstrasjon Plansje Forelesing Jegerens Lovsamling Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Film DVD Samling 3 foregår ute, gjør oppmerksom på utstyr de skal ha med. Litteraturhenvisning Nettressurs med kontrollspørsmål på

6 3. SAMLING HUMAN OG SIKKER JAKT I PRAKSIS læringsmål Eleven skal ha forståelse for og kunnskap om sikkerhet og avstandsbedømmelse i forbindelse med håndtering og bruk av våpen i aktuelle jaktsituasjoner kunne håndtere våpenet korrekt i situasjoner som: Under transport, ut/inn av bil, over hinder og bekker og i møte med andre mennesker ha grunnleggende kjennskap til bruk av kart og kompass GJENNOMFØRING 3 timer undervisning. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Denne samlingen er en praktisk øvelse som bør foregå ute. Det er nødvendig at instruktøren opparbeider en form for rundløype der kandidatene skal få anledning til å øve på og vise at de innehar den nødvendige kunnskap i forbindelse med våpenbehandling, sikkerhet, avstandsbedømmelse og bruk av kart og kompass/gps. TEMA FOR SAMLING 3 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Opprop og registering Velkommen Spørsmål fra forrige samling? Hovedpunkter og organisering av samling Rundløype Deltakerne deles i grupper, begrens antall pr gruppe. Gruppene skal gå hver sin vei, noen bærende på våpen. I løpet av runden vil de møte andre grupper, og dere diskuterer hvordan man som våpenbærer ter seg i møte med andre mennesker. PAUSE legges inn midtveis. Lag gjerne bål, det gir god stemning og rom for spørsmål og meningsutvekslinger. Gruppebasert

7 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Post 1: Våpenhåndtering Be en av deltakerne om å hente et våpen som ligger i en bil. Alle de andre observerer. Hva skal den som henter våpen huske på i denne situasjonen? (Sjekke om våpenet er uladd. Hvordan bære det?) Hva slags våpen har deltakeren hentet? Hvordan ser vi det? Gjenta punktene for hver deltaker. Hvordan oppbevares våpen under reise? Hvordan oppbevares ammunisjon under reise? Hvordan oppbevares ammunisjon under jakten? Gjennomgå situasjoner som snø i løpet, kulde og fuktighet i våpenet. Legg våpnene tilbake i bilen alene/sammen med andre. Håndtering av hund kombinert med bæring av våpen. Gruppebasert Våpen 40 Post 2: Bekledning og utstyr Post 3: Postplassering Denne posten kan naturligvis repeteres/ kombineres med pausen. Ull, bomull, fleece, Gore-Tex, vanntett, vindtett. Dette sees i forhold til om man posterer eller er gående. Lydløst/lyd. Kamuflasje kontra det å være synlig. Fottøy: Gummistøvler, lærstøvler, «pustende» støvler, høye/lave. Postmerking, skytesoner, opp førsel på post (med tanke på vilt og mennesker). Bygging av tårn og fordelen ved postering i tårn for sikker het og jaktutbytte. Gruppebasert Gruppebasert 40

8 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Post 4: Avstandsbedømmelse (Lys/skygge/hellinger/vann/ dalføre). Bør holdes innenfor akseptable jaktavstander. Det fokuseres på hold innen normale jaktsituasjoner. Motivering: Still spørsmålet: Hvorfor er det viktig at vi er gode på rask avstandsbedømmelse? Still spørsmålet: Hvordan kan man trene på dette? Haglehold korte avstander. Maksimale skuddhold på småvilt med haglgevær. Maksimale skuddhold på hjortevilt med rifle. Hvordan avstander oppfattes i ulike situasjoner. Synsbedrag: Bedømmes for kort: sjøer, sletter, nedoverhellinger, belysning. Bedømmes for langt: Rennende vassdrag, rette skogglenner, mothellinger, dårlig sikt. Enkle metoder for avstands bedømmelse: Pinnemetoden: kvist siktepunkt siktepunkt avstand mellom x. Kikkerter m.v. til avstands bedømmelse. Gruppebasert Pappdyr, figurer 30 Post 5: Kart, kompass og GPS Trening i avstandsbedømmelse. Arrangøren må på forhånd ha laget et lokalt opplegg. Følgende forslag kan benyttes: Ta ut kompasskurs til synlige punkter. Hvor mange grader skal man gå på? Finnes det lokale kart (orienteringskart), så bruk gjerne disse til enkle oppgaver, som å «lese» kartet. Man kan gi en oppgave der deltakerne skal gå på kompasskurs, for eksempel 5 meter på 220 grader, 7 meter på 140 grader osv. fra et gitt sted. Alle bør ideelt havne på samme sluttpunkt. Forklare hvordan GPS virker og styrker/svakheter. Gruppebasert 20

9 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Post 6: Førstehjelp Ha fokus på de viktigste grepene: Gruppebasert 20 og førstehjelpsutstyr Sjekke puls, evt hjertekompresjon. Sjekke pust, evt åpning av luftveier og munn til munn. Sjekke større blødninger, evt trykkbandasje, turnikè. Stabilisering av pasient til hjelp ankommer. Ha helst et fokus mot de mest sannsynlige skadene under jakt, fall ulykker og kutt, evt skuddskade. 3.2 oppsummering Spørsmål til dagens undervisning? Minne om at de to neste samlingene kan tas på internett hjemmefra dersom elevene ønsker det. Understreke at arrangøren tilbyr gjennomgang av disse samlingene.

10 4. SAMLING ARTSKUNNSKAP læringsmål Eleven skal kunne identifisere jaktbare arter og deres forvekslingsarter ha nødvendig kjennskap til jakttidene for de jaktbare artene GJENNOMFØRING 3 timer undervisning eller selvstudium. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Jegerprøvekandidaten kan tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning. Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se Det er viktig at det er kandidaten selv som kan velge om han/hun ønsker å ta denne samlingen som e-læring eller motta tilbud om undervisning. Det skal tilbys undervisning for de kandidatene som ønsker et slikt tilbud. Læremateriellet foreligger oppdatert på Læremateriellet er à jour pr og foreligger på DVD 2 versjon Ved klasseromsundervisning kan DVD 2 brukes, evt kan man kjøre en oppdatert versjon fra For å levendegjøre undervisningen anbefaler vi at instruktøren tar med aktuelle preparater eller lignende. Avhengig av instruktørens opplegg kan lyden slås av i hele eller deler av kurset. For klasseromsundervisning foreligger oppgavesett med fasit tilgjengelig i støttemateriellet for instruktøren. TEMA FOR SAMLING 4 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, opprop og registrering Noen spørsmål fra forrige samling? I dag skal vi snakke om artskunnskap. Viktig å motivere for hvorfor man som jeger skal ha en allmenn innsikt og artskunnskap, også i forhold til arter som er lite aktuelle for egen jakt. Nettbasert støtte på Bruke avisoppslag, lokale historier. Bruk eksempler på betydning av arts kunnskap for forståelse av jakt og andre jegere. Bruk avisoppslag om feil vurdering av art og lignende.

11 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 4.1. Artskunnskap Hjortedyr Foruten å kjenne artene er det viktig under Kjever, 20 praktisk jakt å ha kunnskap om skille mellom alder og kjønn og de utfordringer dette innebærer. gevir, beitespor, klauver Bjørnefamilien Registrering som lisensjeger Haredyr og andre gnagere Hundefamilien Mårdyrene Pels, tane. Fokus på pelsverdi og predatorkontroll. Beitespor, tenner Fokus på pelsverdi og predatorkontroll Katte familien Fokus på pelsverdi og predatorkontroll. Pels, tane Seler Pelsverdi, forvaltes via fiskeridirektoratet. Pels, fangstredskap 5 Søknad om jakt hos fylkeskommunen Villsvin Fokus på jaktressurs, men er en fremmed art. Fare for sykdomsspredning, først og fremst svinepest, men også mulig vert for trikiner. Skinn, trofèer Muflon Hønse fugler Bestandssvingninger, betydning som jaktbart Preparater, 20 vilt, utbredelse, biologi. fjær, føtter og nebb Vadefugler Utbredelse av de jaktbare artene. Biologi, jakt Preparater på høsttrekk Skarver Utbredelse, sjøfugljaktas «storvilt». Preparater, nebb, føtter Måker Bare to jaktbare arter nå. Viktig å kunne ungfugl av ulike arter. Unge måker som matressurs Ender Stor gruppe med mange arter. Viktig å fremme skille mellom undergruppene gress-, dykkog fiskender. Sammen ligning av størrelse er viktig under arts bestemmelse. Viktig å skape kunnskap om draktskiftene. Ta utgangspunkt i de(n) arten(e) kandidatene kjenner Gjess Stor kjøttressurs i økning både i bestander og utbredelse. Preparater, nebb, føtter Preparater, silhuetter Preparater Duer Preparater Kråkefugler Fokus på kjøttverdi og predatorkontroll. Preparater Troster Preparater 5

12 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 4.2. Test Testspørsmål jegerprøven. Bruk tester i instruktørmateriellet. Legg gjerne til spørsmål der du har gode bilder eller preparater du kan bruke. Oppsummering og avslutning. Neste samling skal vi snakke om lovverket en som jeger må kjenne til. 15

13 5. SAMLING LOVER OG FORSKRIFTER læringsmål Eleven skal ha kjennskap til og forståelse for behovet av regelverket som regulerer forhold knyttet til praktisk jakt, jaktmetoder og ettersøk kunne innholdet i lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) dager med jaktforbud, 19 human jakt, 20 bruk av våpen under jakt, 21 bruk av motordrevet framkomstmiddel under jakt, 23 bruk av hund under jakt, 34 forfølgingsretten, 45 ferdsel med våpen på annen manns grunn, 46 jaging og lokking av vilt kjenne til naturmangfoldloven og dennes betydning for viltloven kjenne aktuelt innhold i fjelloven, dyrevelferdsloven, våpenloven, hundeloven, friluftsloven, lov om motorisert ferdsel i utmark og brann- og eksplosjonsvernloven kjenne til forskrifter knyttet opp til viltloven: - Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun - Forskrift om forvaltning av hjortevilt - Forskrift om forvaltning av bever - Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon kjenne til forskrift om regulering av sel på norskekysten ha kjennskap til høstningsprinsippet og bærekraftig forvaltning ha kjennskap til forvaltningsnivåene i Norge GJENNOMFØRING 3 timer undervisning eller selvstudium. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Jegerprøvekandidaten kan tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning. Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se Det er viktig at det er kandidaten selv som kan velge om han/hun ønsker å ta denne samlingen som e-læring eller motta tilbud om undervisning. Det skal tilbys undervisning for de kandidatene som ønsker et slikt tilbud. Læremateriellet foreligger oppdatert på Læremateriellet er à jour pr og foreligger på DVD 2 versjon Ved klasseromsundervisning kan DVD 2 brukes, evt kan man kjøre en oppdatert versjon fra For klasseromsundervisning foreligger oppgavesett med fasit tilgjengelig i støttemateriellet for instruktøren.

14 TEMA FOR SAMLING 5 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, Noen spørsmål fra forrige samling? opprop og I dag skal vi snakke om lov verket og regu lering registrering. av jakta. 5.1 Bakgrunnen for I denne delen av jegerprøvepensumet kan 15 regulering av jakta avisoppslag, lokale historier m.m. benyttes opp til lærestoffet slik at elevene opplever det som betydningsfullt for seg i sin kommende jakt. Det er viktig å eksemplifisere stoffet. Fokuser på det som er viktig å vite før du reiser på jakt og mens du er på jakt. 5.2 Aktuelt lovverk Læremålene for samlingen omhandler en Jegerens 45 og forskrifter rekke lover og forskrifter med bestemte paragrafer elevene skal kjenne til. I den elektroniske versjonen av jegerprøvemateriellet (DVD 2) er alle disse berørt. Vi anbefaler derfor å bruke DVD under undervisningen. Alternativt kan du som instruktør fylle inn med lokale og velkjente eksempler på aktuelle steder i undervisningen. Ved vanlig klasseromsundervisning må kandidatene få anledning til å lete i lovsamlinger for å bli kjent med oppbygging og innhold i lovverket. Bruk tid på å knytte sammenheng mellom lovtekst og holdninger som må ligge til grunn under jaktutøvelsen. lovsamling Lovdata Nettbasert støtte på Helgeturen DVD Elgjakta DVD Test Kandidatene får utlevert testspørsmålene i instruktørmateriellet og besvarer disse. Det kan være en fordel at to og to arbeider sammen. Spørsmålene gjennomgås i plenum. 20

15 6. SAMLING SKYTING OG FANGST læringsmål Hagle: Deltakerne skal ha forståelsen av haglenes virkning på ulike avstander vite hvordan haglenes effekt på planke er ha kjennskap til skyteteknikk etter bevegelig mål kunne holde riktig i hagla forstå viktigheten av riktig sving-, sikte- og avtrekksteknikk Rifle: Deltakerne skal ha grunnleggende kjennskap til skyteteknikk; pusteteknikk, avtrekksteknikk, sikteteknikk og tørrtrening vite om optimal utnyttelse av kikkerten og viktigheten av avstanden mellom øye og kikkert kunne holde riktig i rifla kjenne til kulens endrede treffpunkt ved ulike avstander (ballistikk) Fangst: Deltakerne skal vite hvordan oppsetting og bruk av feller skjer i praksis GJENNOMFØRING 6 timer undervisning ute. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Til denne kurskvelden er det en fordel om instruktøren(e) selv har gått Norges Jeger- og Fiskerforbunds instruktør kurs for skyting med hagle og skyting med rifle, eventuelt får hjelp av minst en annen med disse kursene. Det er viktig at instruktørene har med ulike våpen med ulike siktemidler/-typer til demonstrasjon. OBS! De foreningene som ikke disponerer godkjent riflebane kan søke politiet om godkjenning til å bruke kal. 22 på offentlig godkjent leirduebane. Skulle også dette være umulig, kan det skytes med miniatyrvåpen. TEMA FOR SAMLING 6 Tema Stikkord Varighet Velkommen. Opprop og registering Fortsett med å fortelle om hovedpunktene i kveldens undervisning, samt hvordan samlingen vil bli organisert. Pauser og mat legges inn etter som det passer lokalt. Viktig å fordele i grupper slik at ikke det blir for mye venting. 15

16 Tema Stikkord Varighet 6.1 Hagleskyting Jakt med hagle Repetisjon: Hva er maksimal skuddavstand for hagle? Forskjell på sideskudd og mot-/bakskudd. Hvilke haglstørrelser brukes på ulike viltarter? Avliving av skadet småvilt. Hare og fuglevilt. OBS Benytt aldri våpenet til slagvåpen!! Transport/sikring. Bæring av våpenet. Repetisjon fra samling 3, både under transport og der vilt plutselig kan dukke opp. På post. Sikring av våpenet: Hanesikring. Avtrekkerstanssikring. Avtrekker sikring. Skyteteknikk Peke riktig og hurtig. Skjeftet til kinnet, ikke omvendt. Å holde foran. Medfølgende foranhold. Øyedominans. La alle deltakerne teste sin øyedominans. Venstredominans: Lukk venstre øye under skyting. Høyredominans eller ingen dominans: Begge øyne åpne, hvorfor? Skytetrening. Skytestilling: Bane / i felt. Tips om fluktskyting 1. Skytestilling 2. Forsøk å skyte med begge øynene åpne. 3. Bevegelser skal kun skje i hofter, knær og ankler. 4. Konsentrer blikket om målet, ikke på løpet. 5. Sving med jevn hastighet. Målet skal feies vekk. 6. Stopp ikke svingen før eller under avtrekk. 7. Det er venstre hånd som treffer. Forsøk å peke! 8. Man sikter aldri under fluktskyting. 9. La være å skyte hvis du mener holdet er for langt. Skyting Skyte på planke. Studere effekten. Skyte på stillestående mål på to ulike hold. Inntil 5 og 5 skyter minimum 15 skudd på lerdue hver. Prøveskyting på papirblink. Haglspredning ulik ammunisjon. Anbefal: Videre trening skytekurs. Spør om det er noen spørsmål til denne økten. 120

17 Tema Stikkord Varighet 6.2 Rifleskyting Avdrift: Øker med økende vind og økende avstand til viltet. Maksimalt hold: 150 meter. Skudd i hellende terreng Treff- og siktepunkt. Skudd på dyr i bevegelse: Dyrets hastighet, skuddavstand, skuddets hastighet Konklusjon: Holde foran Presiser krav til trening! Avdrift og skudd i hellende terreng har så liten praktisk betydning på jakt at det ikke behøves å kompensere for dette. Avlivning av skadet hjortevilt. Plassering av dødsskudd. Sikkerhet under jakt. Trening og gode vaner (forflytting, lading, sikring). Forskjell på trening og jakt (Krav til rask vurdering på jakt). Anlegg (sikreste skudd er med anlegg) Skyting med anlegg alltid hånd mellom våpen og anlegg! a) Skyting med fast anlegg. Mykt underlag b) Skyting med sideanlegg c) Skytestokk som anlegg Skytestillinger Sittestilling Stående skyting Knestående Liggende Frihåndsskyting Rytmen i skytingen Sikting ett eller begge øynene åpne? Avtrekket Still spørsmålet: Hva tror deltakerne at de vanligste feilene som gjøres ved avtrekket er? Stikkord: Lukke øynene, rykk, skulderbevegelse, pusting OBS Aldri fingeren på avtrekkeren før finsikting Poengter jevnlig skytetrening! Skyting med rifle Alle deltakerne får skyte med rifle kal..22 LR eller annet kaliber (Grovere kaliber eller miniatyr.) Avslutt med å spørre om det er spørsmål til dagens rifleundervisning. 120

18 Tema Stikkord Varighet 6.3 Feller og fangst Fangstredskap som fanger viltet levende Tillatte redskaper demonstrere disse. Regler for tilsyn av fangstredskaper som fanger viltet levende. Mink, jerv og gaupe + rev og grevling. Bruk av fangstredskaper som fanger viltet levende. Avlivning av fanget vilt. Hva er tillatt? Bruk av fangstredskap som avliver viltet. Tillatte redskaper, oppsett og virkemåte Tilsyn og vilkår Meldeplikt ved bruk av slagfeller Bruk av snarer til fangst av ryper. Hvem, hvor i landet, meldeplikt, fangstrapport. 5

19 7. SAMLING JAKTFORMER OG ETTERSØK læringsmål Deltakerne skal ha kjennskap til forskjellige jaktmetoder, med og uten hund, på småvilt og storvilt (hjortevilt og rovvilt) kunne rutinene for ettersøk av skadet vilt GJENNOMFØRING 3 timer undervisning. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. TEMA FOR SAMLING 7 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, Sjekk om det er spørsmål til tidligere 15 opprop og registrering samlinger, evt internettgjennomgangen på samling 4 og 5. I dag skal vi snakke om jaktformer og ettersøk av skadet vilt Jaktformer Posteringsjakt DVD 1 45 Løshundjakt Plansje Snikjakt 24, 25 Jakt med stående hund Støkkjakt Feller Fellefangst Del opp i sekvenser og diskuter etter hvert kapittel på DVD.

20 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 7.2 Ettersøk av Skadeskyting ødelegger god jakt. DVD 1 60 skadet hjortevilt Hva er årsakene til at det skadeskytes? Plansje 28 Hva sier loven? Skuddreaksjon Merking/Registrering Jegeradferd etter påskyting. Spørsmål som skal besvares av skytter: Hvor er dyret truffet? Hvilke skuddtegn så du? Flere dyr i følge? Hvilket kjønn? Hvilken alder? Fluktretning? Skuddplassen skal undersøkes nøye av hundefører. Se etter: Hår og hårrester Blod Beinsplinter Vominnhold Klovavtrykk Eventuelt kulenedslag (bom) Praktisk ettersøk Ventetid Planlegging Plansje 31, 32 Forposter Hund, fører og skytter Rolig, lydløs fremferd Årvåkne og observante. Stol på hunden. Ettersøk og lysforhold Unntak fra regelen ovenfor: Påskytning når det nærmer seg skumringstid. Bruk av kunstig lys i ettersøket er forbudt. 7.3 Ettersøk av Viktige forholdsregler DVD 1 50 skadet småvilt Skuddplassundersøkelse - sportegn Praktisk ettersøk Rev Hare Bever Plansje 26, 27 Plansje 29, 30 Ryper Skogsfugl Sjøfugl Oppsummering og Oppklarende spørsmål. avslutning Gjør oppmerksom på at neste samling kan tas på nett som hjemmestudium dersom eleven ikke ønsker å følge tilbud om gjennomgang fra arrangøren.

21 8. SAMLING JAKTHUNDER OG DRESSUR læringsmål Eleven skal ha grunnleggende kunnskap om jakthundraser kjenne til aktuelle hunderaser til de forskjellige jaktformene forstå viktigheten av å ha dresserte jakthunder GJENNOMFØRING 3 timer undervisning eller selvstudium. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. Jegerprøvekandidaten kan tilegne seg stoffet ved e-læring i stedet for å møte opp til undervisning. Kandidaten må da avlegge en test i e-læringsprogrammet som kan mailes eller tas med til instruktøren som dokumentasjon på at samlingen er gjennomgått. Se Det er viktig at det er kandidaten selv som kan velge om han/hun ønsker å ta denne samlingen som e-læring eller motta tilbud om undervisning. Det skal tilbys undervisning for de kandidatene som ønsker et slikt tilbud. Læremateriellet foreligger oppdatert på Læremateriellet er à jour pr og foreligger på DVD 2 versjon Ved klasseromsundervisning kan DVD 2 brukes, evt kan man kjøre en oppdatert versjon fra For klasseromsundervisning foreligger oppgavesett med fasit tilgjengelig i støttemateriellet for instruktøren. TEMA FOR SAMLING 8 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, opprop og registrering Noen spørsmål fra forrige samling? I dag skal vi snakke om hunderaser som brukes under jakt. For å få optimalt utbytte av samlingen bør de mest aktuelle rasene lokalt vises frem under samlingen. Dersom du har erfarne hundeeiere som kan fortelle om hvordan hunden arbeider under jakt gir det flott variasjon i undervisningen. Nettbasert støtte på

22 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet 8.1 Jakthundrasene Det er viktigere at kandidatene har full Hunder og 90 oversikt over jakthundgruppene ut fra bilder og videoklipp og hvordan de arbeider enn at de har detaljkunnskap om alle rasene i en gruppe. De skal være i stand til å kjenne de vanligste rasene. Bruk av jakthund varierer over landet og det vil være en fordel for kandidatene om instruktørene tar utgangspunkt i lokale tradisjoner hva gjelder jakthundbruk. jakthundeiere. 8.2 Dressur Det anbefales bruk av gode hundeinstruktører. Hunder og 50 Gjennom praktisk demonstrasjon skapes en større forståelse for betydning av dressur for bruk og hold av jakthund. Grunndressur kan gjerne demonstreres på en hvilken som helst rase. Jakthund dressuren skiller seg litt avhengig av jaktform. Denne forståelsen er viktig for kandidatene å få med seg da det gir knagger å henge både artskunnskap og jaktutøvelse på. jakthundeiere. 8.3 Test Testspørsmål 20 Bruk tester i instruktørmateriellet. Oppsummering og avslutning Gi informasjon om neste og avsluttende samling.

23 9. SAMLING IVARETAKELSE AV VILTET læringsmål Eleven skal ha kjennskap til ivaretakelse av felt vilt ha kjennskap til hvordan man kan komme i gang som jeger være motivert til å begynne å jakte selvstendig eller sammen med andre GJENNOMFØRING 3 timer undervisning. I henhold til forskrift 18. desember 2009 om studieforbund og nettskoler er en kurstime 60 minutter med organisert læring. Instruktøren kan legge inn pauser på inntil 15 minutter per time der det er hensiktsmessig. TEMA FOR SAMLING 9 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Velkommen, Sjekk om det er spørsmål til tidligere opprop og registrering samlinger, evt internettgjennomgangen på samling 8. I dag skal vi snakke om håndtering av felt vilt. Kandidatene skal få introduksjon til jaktmuligheter i sitt nærområde og for øvrig ellers. Informasjon om oppfølgingskurs innen skyting og jakting er naturlig å komme inn på. Det vil være fornuftig å gi kandidatene anledning til teste seg på eksempelprøven på som en forberedelse til eksamen. 9.1 Ivaretakelse av viltet Der det er praktisk mulig er demonstrasjon på dødt vilt en god læring for kandidatene. Stikkord: Ressursutnyttelse Hjelpemidler Kjøttemperatur Bakterier Renslighet Modning, døgngrader Dødt vilt 20

24 Tema Stikkord Arbeidsform Materiell Varighet Behandling av Stikkord: Demonstrasjon DVD 1 30 felt hjortevilt Utvomming Flåing Transport Dødt vilt Behandling av Stikkord: Demonstrasjon DVD 1 30 felt småvilt og fugl Flåing Ribbing Fjerning av innvoller eller ikke Dødt vilt 9.2 Hvordan Her er det viktig å gi kandidatene den DVD 1 30 kommer jeg meg på jakt? informasjon de trenger for å komme i gang med sitt jegerliv på egenhånd. Snakk gjerne om mulighetene lokalt i grupper eller plenum. Oppsummering av kurset, spørsmål, eksamenstest Husk å gi informasjon om eksamen og eksamensavgift 60

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. juli 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human og sikker jakt i praksis

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Studieplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. oktober 2012 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling Human

Detaljer

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs

Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Foto: Kjell-Erik Moseid Studieplan for jegerprøvens obligatoriske kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. desember 2016. Ikrafttredelse 1. januar 2017. for jegerprøvekurset Obligatorisk jegerprøvekurs må

Detaljer

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 1. januar 2013 Innhold 1. Samling Jakt og holdninger 2. Samling Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling

Detaljer

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Foto: Kjell-Erik Moseid Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. desember 2016. Ikrafttredelse 1. januar 2017. Læringsmål for jegerprøvekurset Obligatorisk

Detaljer

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs

Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Foto: Kjell-Erik Moseid Undervisningsplan for jegerprøvens obligatorisk kurs Fastsatt av Miljødirektoratet 1. april 2017. Læringsmål for jegerprøvekurset Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb

Velkommen til jegerprøvekurs. Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Velkommen til jegerprøvekurs Arrangør: Trøndelag Harehundklubb Kursinformasjon Jegerprøven: Grunnkurset for alle som skal jakte 30 timers kurs Mest teori, men også praktiske øvelser Teoretisk eksamen Kursopplegg

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49.

INNHOLD. Velkommen til jegerprøven... 13. Introduksjon... 17. Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25. Våpen og våpenlovgivning... 49. INNHOLD Velkommen til jegerprøven... 13 Introduksjon... 17 Kapittel 1 Holdninger til jakt og jaktutøvelse... 25 Jakt og holdninger... 25 Jaktutøvelse slik at samfunnet kan akseptere den... 29 Regler for

Detaljer

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter

Velkommen til samling 6. Lover og forskrifter Velkommen til samling 6 Lover og forskrifter Temaer samling 6 Lover og forskrifter Bakgrunn for regelverk Gjennomgang av de viktigste lovene og forskriftene Kort innføring i andre relevante vedtak Forvaltningsnivå

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Temaer samling 7 Jaktformer med og uten hund Ettersøk av skadd vilt Jaktformer med hund Bandhund Hunderaser Norsk elghund svart og grå Aktuelle arter Elg, villrein, hjort

Detaljer

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør:

Velkommen til jegerprøvekurs 20. Arrangør: Velkommen til jegerprøvekurs 20 Arrangør: Jegerprøveinstruktør Navn: Mobil: E-post: Informasjon 30 timer kurs: - Teori - Praktiske øvelser - Artskunnskap - Opplæring i fangst - Rifle- og hagleskyting -

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til samling 8. Ettersøk

Velkommen til samling 8. Ettersøk Velkommen til samling 8 Ettersøk Skadeskyting og ettersøk noe som kan skje meg? Jakten utøves på storsamfunnets premisser Uforsvarlig skyting vet vi nok til å unngå Skadeskyting ved uhell og feilvurderinger

Detaljer

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen

Velkommen til samling 2. Tema: Våpen og våpenlovgivningen Velkommen til samling 2 Tema: Våpen og våpenlovgivningen Oppsummering samling 1 1. Hvorfor har vi obligatorisk jegeropplæring? 2. Hvordan skal vi jegere oppføre oss for at motstanden mot jakt ikke skal

Detaljer

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00

Eksamensdato hos Fredrikstad kommune: 4.februar Kl 18:00 Kjære kursdeltager! Velkommen til jegerprøvekurs januar 2016! Arrangør: Onsøy Jeger & Fiskeforening. v/ Studieforbundet Natur og miljø. Instruktør: Ole Bendiksen 90602241 Kontaktes helst på e-post: ojff@jegerproven.org

Detaljer

Viktige forholdsregler

Viktige forholdsregler BLE DET BOM? Viktige forholdsregler Hvert år blir dyr skadeskutt under jakt, og noen blir påført store lidelser. Det er ikke realistisk å tro at skadeskyting av vilt kan unngås helt, men enhver jeger har

Detaljer

Velkommen til samling 7. Jaktformer

Velkommen til samling 7. Jaktformer Velkommen til samling 7 Jaktformer Oppsummering samling 6 Hvilke to lover er helt sentrale for jegeren i Norge? Hva er naturmangfoldloven? Hva er aldersgrense for å drive småviltjakt? Hvilke dyr blir regna

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon

Våpenloven. Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Våpenloven Omfatter vanlig sivil besittelse av alle typer skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Krever tillatelse fra politiet for alle våpen med grovere kaliber enn 4.5mm. (Gjelder også luft og fjærvåpen)

Detaljer

Vilt- og fiskesamling 2016

Vilt- og fiskesamling 2016 Willy Rudborg Fylkesinstruktør ettersøk NJFF Nordland Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst Forskrift om forvaltning av hjortevilt Definisjoner Bestansplan Bestandsplanområde Vald Jaktfelt Bestandsplan

Detaljer

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte?

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? Eksamen 2 1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? A. ja B. nei C. nei, alle må bære det i reim over skuldra 2. Spørsmål Disse jegerne er på sjøfugljakt

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF.

Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Velkommen til Jegerprøven og Solemskogen JFF. Våre kurs fører frem til jegerprøveeksamen, og holdes av erfarne godkjente instruktører på G-MAX Storo, Vitaminveien 6 (vis a vis Storo senteret), fra klokken

Detaljer

Målestokk Ekvidistanse GPS Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort: I kraftig sollys og klarvær med snø, fordi gjenstander, dyr og mennesker ( objektet) kommer så tydelig fram mot bakgrunnen.

Detaljer

Ettersøk av skadet storvilt

Ettersøk av skadet storvilt Ettersøk av skadet storvilt Froland kommune Øyvin Froland Lovverk Jakt skal utøves på en human måte. Viltet skal avlives så raskt som mulig ved skadeskyting. Dette er primært en oppgave for jeger og jaktlag,

Detaljer

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger

- Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Viltloven (jaktlederen) 26a. Det skal utpekes en jaktleder Men.. - Oppgaver og plikter er ikke forskriftsfestet. - Hver enkelt deltaker er ansvarlig for sine handlinger Jaktlederen bør - Koordinere jakta

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen Skyteprøve for storviltjegere Jegere som jakter storvilt med rifle

Detaljer

Rifleskyting for storviltjegere

Rifleskyting for storviltjegere Rifleskyting for storviltjegere Heftet er utarbeidet i samarbeid mellom Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen, med støtte fra Miljødirektoratet Skyteprøve for storviltjegere Jegere

Detaljer

HUMAN JAKTUTØVELSE. " Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter

HUMAN JAKTUTØVELSE.  Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter " Skyt aldri på for lange hold - hjortevilt i ro, max 150 meter - hjortevilt i bevegelse, (gange) max 80 meter " Skyt aldri på dyr som står tett (flokk) " Skyt aldri på friske dyr i flukt " Skyt aldri

Detaljer

Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007

Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007 Arrangørtips Norges Jeger- og Fiskerforbund Februar 2007 I dette heftet finner du tips til planlegging og gjennomføring av ulike kurs og aktiviteter for nye jegere. Disse er utarbeidet i sammenheng med

Detaljer

Elg-jaktlagets ettertanke

Elg-jaktlagets ettertanke Elg-jaktlagets ettertanke 7500 elg-skyttere vil dele sin erfaring med dere. Har dere noe å lære? Elg-jaktlagets ettertanke Hvor gode er dere? Ingen vet hvor god han er før han har sammenlignet seg med

Detaljer

Endringer i viltloven. Ved Arild Sørensen

Endringer i viltloven. Ved Arild Sørensen Endringer i viltloven Ved Arild Sørensen Miljødirektoratet Jakt og fangst Jakt og fangst er friluftsliv Friluftsliv er helse Ivaretakelse av naturmangfold Human jakt Verdiskaping Salg av jakt og fiske

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund

Ettersøk. - avtaler, - bruk av lys og. - nye regler. Roar Lundby. Norges Jeger- & Fiskerforbund Ettersøk - avtaler, - bruk av lys og - nye regler. Roar Lundby Norges Jeger- & Fiskerforbund Hell, 6.november 2014 Avtaler Frykter at vi vil miste mange ettersøksekvipasjer etter 1.april 2016. Ønsker å

Detaljer

Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Høring endring i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Innledning Miljødirektoratet sender på høring endringer i forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 3. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høring på forslag til endring i forskrift 22.03.2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Direktoratet for Naturforvaltning Namsos, 30. september 2011 Ansvarlig advokat: Bjørn Terje Smistad Vår ref. oppgis ved henvendelse: 11/01045 Deres ref.: 2011/8483 ARE-FR-TST Høring på forslag til endring

Detaljer

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst Bakgrunn Miljødirektoratet Terje Qvam og Ingebrigt Stensaas Dagh Bakka db@skogkurs.no Tlf.: 950 87 950 Deres ref.: 2014/12525 Vår ref.: 652190 Dato: 09.12.2014 Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt,

Detaljer

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret

Jakt på ulv. Eivind Lurås. NJFF og Jakt- og Fiskesenteret Jakt på ulv Eivind Lurås NJFF og Jakt- og Fiskesenteret November 2014 Skal snakke litt om Forberedelser/administrasjon Lovverk, instrukser, kontroll Organisering Sporing Jakt Trofeet Håndtering av presse/ikke

Detaljer

Last ned Den nye jegerprøveboka - Anund Helgesen. Last ned

Last ned Den nye jegerprøveboka - Anund Helgesen. Last ned Last ned Den nye jegerprøveboka - Anund Helgesen Last ned Forfatter: Anund Helgesen ISBN: 9788241914553 Antall sider: 294 Format: PDF Filstørrelse: 11.48 Mb Den nye jegerprøveboka er skreddersydd for dagens

Detaljer

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring)

OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) OVERSIKTSPROGRAM ( alternativ gjennomføring) UNDERDISIPLIN LEKSJ NR ANT TIM A. INSTRUKSJON Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon A 3 2 Elevinstruksjon

Detaljer

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting.

Skyting med hagle. Førstehjelp for nybegynnere. Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. Skyting med hagle Førstehjelp for nybegynnere Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting. 1 Skyting med hagle. Ei hagle er beregnet på skudd ut til 25 meter. Haglsvermen dekker

Detaljer

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring.

Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet Oslo, 10.14.14 Dok.id: Brevmal.doc Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - høring. Miljødirektoratet har sendt på høring revisjon av forskrift 2002-03 -22-313 om

Detaljer

Hjorteviltjakt. -Dyret -Jegeren -Jaktkameratene.

Hjorteviltjakt. -Dyret -Jegeren -Jaktkameratene. Hjorteviltjakt Til glede for: -Dyret -Jegeren -Jaktkameratene Rart med det Utrolig hvor dødelig det er med et skudd gjennom begge lungene. Bom og skadeskyting på hjortevilt. Elg Hjort Villrein Rådyr Sto

Detaljer

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune

Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruks til jaktlagene i Bardu kommune Instruksen gjelder også for jaktlag i andre kommuner som er knyttet til bestandsplanområder som administreres fra Bardu kommune. Skjemaer og innsamlet biologisk

Detaljer

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Jakt på innmark- viktig i SF 50 60% av hjorten som blir skutt i Sogn og Fjordane blir skutt på innmark. Dette tilsvarer 5-6000 hjort i året

Detaljer

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi?

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Underveisrapport fra Bedre Rådyrjakt Rådyrjakta 2013 977 førsteskudd mot rådyr Hjelper du oss videre? Flere spørreskjema fra rådyrjakta 2014 kan gi oss sikrere svar.

Detaljer

SKYTEINSTRUKTØRKURS I

SKYTEINSTRUKTØRKURS I SKYTEINSTRUKTØRKURS I STUDIEPLAN FOR GJENNOMFØRING I SAMLAG UNDERDISIPLIN LEKSJ. NR ANT. TIMER A. INSTRUKSJONSLÆRE HANNE Instruksjonsprinsipper A 1 2 Tildeling av elevoppgaver A 2 1 Forberedelse til elevinstruksjon

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud

Konkurransegrunnlag. Åpent anbud Konkurransegrunnlag Åpent anbud Kjøp av tjenester til ettersøk av skadet vilt og håndtering av dødt vilt langs kommunale veger. 1.0 Avtalens formål og lovverk: Ansvar for ettersøk av skadet vilt (utenom

Detaljer

Dressur Instruktør Mars 2018

Dressur Instruktør Mars 2018 Dressur Instruktør 16.-18. Mars 2018 Kurset bygger på teoretisk og praktisk opplæring av hund og eier, med vekt på praktisk innlæring. Vi vil la teori og praksis gå hånd i hånd, med vekt på øvelseslære

Detaljer

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar

NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Sendes kun elektronisk Vår ref: 522.0 Deres ref: 201205477- /PHV Hvalstad, den: 06.09.12 NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen - høringssvar

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

AMMUNISJONSGUIDE FOR JEGERE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, finansiert av Miljødirektoratet. Ammunisjonsguide 1

AMMUNISJONSGUIDE FOR JEGERE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, finansiert av Miljødirektoratet. Ammunisjonsguide 1 AMMUNISJONSGUIDE FOR JEGERE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, finansiert av Miljødirektoratet Ammunisjonsguide 1 INNHOLD HAGLEAMMUNISJON... 3 Hastighet.... 3 Regelen for utgangshastighet....

Detaljer

Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov

Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning og forslag til ny våpenlov Justis- og beredskapsdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201201827 201201006-/OB Høring - NOU 2011 : 19 Ny våpenlov - Gjennomgang av gjeldende våpenlovgivning

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst

Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Høringsnotat Forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) ser nå behov for å revidere noen av bestemmelsene

Detaljer

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever

STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever STUDIEPLAN FOR SKYTEINSTRUKTØRKURS I Forsvarets personell, befal og befalsskoleelever Målsetning DFS sin målsetning med kurset er å støtte Forsvarets avdelinger med grunnleggende skyteinstruktøropplæring

Detaljer

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi?

Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Rådyra, små og kjappe,- men treffer vi? Oppsummering av 1409 førsteskudd mot rådyr En jegerundersøkelse i regi av NJFF, finansiert av Miljødirektoratet NJFF 2015 1 Ramme for undersøkelsen Datainnsamling

Detaljer

Vår ref /4261. Konsekvensvurdering endring av reguleringen av blyhagl

Vår ref /4261. Konsekvensvurdering endring av reguleringen av blyhagl Klima- og Miljødepartementet (KLD) Vår ref 10.03.2015 12/4261 Konsekvensvurdering endring av reguleringen av blyhagl Stortinget vedtok den 4. februar 2015 å innføre blyhagl på jakt utenom våtmarker og

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane

Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Sak 9-14 Landsmøtesak fra NJFF- Hordaland og NJFF Sogn og Fjordane Økt satsing på ettersøk Formål Ettersøk av påskutt og trafikkskadd hjortevilt er en naturlig del av henholdsvis norsk jakt og viltforvaltning.

Detaljer

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003.

Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Resultat fra undersøkelsen: Bedre hjortejakt 2003. Skytternes alder. Jegernes alder. Jegerne var mellom 16 og 83 år Gjennomsnittalder: 45 år. 50% av jegerne er mellom 35 og 55 år 21 av 2957 skudd ble løst

Detaljer

Regler/rutiner for Ettersøk.

Regler/rutiner for Ettersøk. Regler/rutiner for Ettersøk. Veiledningshefte for ettersøk, Lierne kommune Først en begrepsforklaring: Det er i denne sammenhengen snakk om to organiseringsnivå under jakta. 1. 1: Jaktfelt (også kalt jaktvald)

Detaljer

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Vedtatt og trer i kraft 12. oktober 2015 i medhold av lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven)

Detaljer

Innhold. Alle fotos: Kjell-Erik Moseid. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Alle fotos: Kjell-Erik Moseid. Foto: Grete Mikalsen 2007 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Jakttidene for perioden 2007 2012.............. 4 Hvordan bli en bedre hjorteviltjeger?............ 6 Bør du velge fint eller

Detaljer

Jakt i Vestfoldskjærgården

Jakt i Vestfoldskjærgården Jakt i Vestfoldskjærgården 1:80 000 September 2017 Bakgrunnskart: FKB kartdata Tillatelsesnummer Statens kartverk: Mad12002 - R127454 Tillatelsesnummer GEOVEKST: GV-L-0700 Målestokk 1:80 000 10 km 5 2,5

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad. Rev 4

Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad. Rev 4 Guide og huskeliste for pistolskyting. Av A. Kolstad Når en starter med pistolskyting har alle sin forestilling av hvordan dette er. Noen har prøvd før og noen har knapt lekt med kruttlapp-pistol. Instruktørene

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008

NB NB! NB! Kl. 19.00 er alle utmarkslag i Stokke og Stokke og Sandefjord storvald invitert til oppsummeringsmøte etter hjorteviltjakten 2008 STOKKE KOMMUNE VILTNEMNDA Møteinnkalling Møtested: Kantina i Rådhuset, 3. etg. Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 18.00 NB NB! Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 51 09, el. e-post: ingrid.knotten.haugberg@stokke.kommune.no

Detaljer

Ettersøksplikt. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp

Ettersøksplikt. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp Ettersøksplikt Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst - 27, 1. ledd: Den som under jakt eller forsøk k påp felling skadeskyter storvilt, plikter å gjøre det en kan for å avlive dyret snarest

Detaljer

NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJON 2008

NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJON 2008 NJFFs GUIDE TIL HAGLEAMMUNISJN 2008 Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund Noen tips til deg som jakter med hagle Haglskuddet er dødelig når du treffer viltet med et tilstrekkelig antall

Detaljer

Jegerens lovsamling Utgave 4, mai 2012

Jegerens lovsamling Utgave 4, mai 2012 Jegerens lovsamling Utgave 4, mai 2012 med Norges Jeger- og Fiskerforbund Innhold Forord.... 5 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)... 6 Kapittel I. Formål og virkeområde mv.....

Detaljer

PRESISJONSSKYTING (Del 1)

PRESISJONSSKYTING (Del 1) 1 PRESISJONSSKYTING (Del 1) Generelt. Vi må starte et sted. Da er det viktig å finne det beste stedet. Vi må vite hva vi skal starte med, og da er det nødvendig å ha god kunnskap og kyndig hjelp. Presisjonsskyting

Detaljer

det ikke er praktisk mulig å bringe hunden til skuddstedet innen 4 timer. Dersom jeger bruker 1 time på å konstatere at det kreves en godkjent

det ikke er praktisk mulig å bringe hunden til skuddstedet innen 4 timer. Dersom jeger bruker 1 time på å konstatere at det kreves en godkjent 23. Krav om godkjent ettersøkshund Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold

Detaljer

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol

intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 4 intro Trenerkurs Trener 1 (T1) Pistol 5 Praktisk informasjon Mål for kurset Lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå,

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder Jakt påp sjøfugl Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner hengig aktuelle arter og metoder 1 Versjon 2, juni 2007 Sikkerhet som grunnlag Sikkerhet

Detaljer

Å evaluere en solskinnshistorie

Å evaluere en solskinnshistorie En evaluering av det obligatoriske jegerprøvekurset 2015 Å evaluere en solskinnshistorie NaCL AS Innhold Å evaluere en solskinnshistorie... 2 - Evaluering av det obligatoriske jegerprøvekurset 2015...

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 15 1 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-238-2001 (J-145-2000 UTGÅR) Bergen, 5.12.2001 HØ/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM FORVALTNING

Detaljer

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT

UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Arkivsak-dok. 10/02399-5 Saksbehandler Tonje Rundbråten Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 22.9.2010 UTVIDA JAKTTID FOR HJORT Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 1. Det åpnes

Detaljer

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill

Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Miljødirektoratet Vår ref: Deres ref: 2014/14419 Hvalstad, den:12.05.15 Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring vedr oppfølgingen

Detaljer

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler VEILEDER M-520 2016 Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson SP Dag Ivar Borg AP Terje Selen V

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson SP Dag Ivar Borg AP Terje Selen V Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Malm, Verran servicekontor Dato: 11.08.2011 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Olav Folden SP Hege Eriksson

Detaljer

Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr

Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr Bedre Rådyrjakt Underveisrapport fra 2013 Om hagleskyttere, rifleskyttere og kjappe rådyr Resultater fra jakta 2011, 2012 og 2013 NJFF i Møre og Romsdal samlet høsten 2011 og 2012 inn jegeres erfaring

Detaljer

4 Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate posten.

4 Gi beskjed om hvem som skal ha den enkelte post, og når mannskapet kan forlate posten. I kommentarer til forskrift om Forvaltning av hjortevilt (rundskriv 3/90) har direktoratet satt opp følgende punktliste som veiledning for jaktlederens oppgaver: 1. Påse ved fremmøte at samtlige deltakere

Detaljer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer

Veiledning april 2008 Viltloven. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. med kommentarer Veiledning april 2008 Viltloven Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer Innhold Utøvelse av jakt, felling og fangst Innledning... 3 Kapittel 1. Generelle bestemmelser.... 4 Kapittel

Detaljer

JEGERENS LOVSAMLING UTGAVE 6, AUGUST 2014

JEGERENS LOVSAMLING UTGAVE 6, AUGUST 2014 JEGERENS LOVSAMLING UTGAVE 6, AUGUST 2014 MED NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Innhold Forord....5 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold)....6 Kapittel I. Formål og virkeområde mv.....6

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2015 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Kalv felt i veslelegerkvelven

Detaljer

ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE

ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE ETTERSØK FOR DE VIDEREKOMMENDE «Ettersøk - for de viderekommende» 1. utgave: NJFF-Hedmark v/ Ole Mattis Lien og NJFF v/ Roar Lundby Takk til NJFF-Hedmark v/ Arnfinn Lien, Ada Bredalen og Knut Røise Olsen

Detaljer

REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010

REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010 REGISTER FOR ØKTVALG AV BASIS TØRRTRENING/ SKYTETRENING OG KOMBINASJONSTRENING 2009-2010 Tørrtrening Kjør overdreven pusteteknikk, slik at du får tilnærmet de samme bevegelsene i børsa som du har i konkurranse.

Detaljer

Paradigmer i føreropplæringen

Paradigmer i føreropplæringen Paradigmer i føreropplæringen Sonja Sporstøl Seksjonsleder Trafikant Paradigme For å kunne kalle noe et paradigmeskifte må det være en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder Et

Detaljer

Utøvelse av jakt, felling og fangst

Utøvelse av jakt, felling og fangst Foto: Kjell-Erik Moseid / NN / Samfoto TE 1177 Layout: Guri Jermstad Trykk:? Rundskriv april 2006 Viltloven Utøvelse av jakt, felling og fangst 7485 Trondheim Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01

Detaljer

friluftsliv 2015 2016

friluftsliv 2015 2016 Årsplan Natur, miljø og Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: Lærer(e): friluftsliv 2015 2016 8.-10. årstrinn Måns Bodemar Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer