Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?"

Transkript

1 Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Anne Eskild, professor Universitetet i Oslo Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus Jordmordagene Oslo, 2009

2 Viktige samfunnshelsespørsmål siste 100 år 100 år siden: Tuberkulosekontroll år siden: Fruktbarhetsregulering, trygge fødsler I dag og om 50 år: Hva er utfordringene?

3 Hvor lenge lever vi? Liten endring i forventet levetid etter fylte 60 år

4 Mødredødlighet

5 Hva er helse? Hva er kvinnehelse? God helse er mer enn fravær av sykdom Kunnskap om kjønnsforskjeller i sykdommer gir innblikk i kvinners og menns helse

6 Hva skal jeg snakke om? Kvinnens sykdommer forskjellig fra mannens? Hva er kvinnesykdommer? Hvilke sykdommer tar kvinners liv endringer Ubestemte plager Hva skjer med mor Når støtte ved fødsel avhenger av lønnsarbeid? Utfordringer for å bedre kvinners helse

7 Kvinnens sykdommer forskjellig fra mannens? Kvinnesykdommer er sykdommer som er bare hos kvinner hyppigst hos kvinner hos flest kvinner fordi kvinner er i flertall blant de eldste NOU 1999:13 Kvinners helse. Er kvinnen lik mannen?

8 Kvinnesykdommer Sykdommer bare hos kvinner: Kreftsykdommer brystkreft livmorhalskreft eggstokkreft livmorkreft

9 Kvinnesykdommer Sykdommer bare hos kvinner: Sykdommer/lidelser i repoduksjonsorganer blødningsforstyrrelser inkontinens nedfall av skjede/livmor plager i overgangsalderen Sykdommer i graviditet/fødsel svangeskapsforgiftning angst/depresjon bekkenløsning fødselsskader abort

10 Kvinnesykdommer Sykdommer hyppigst hos kvinner: lavt/høyt stoffskifte diabetes type 2 leddgikt depresjon tarmsykdommer urinveisinfeksjon osteoporose/brudd fibromyalgi ubestemte plager" hodepine/migrene konsekvenser av vold

11 Sykdommer i høy alder; flere kvinner enn menn hjerteinfarkt hjerneslag demens nedsatt syn og hørsel bevegelseshemming

12

13 Kvinnesykdommer Sykdommer i høy alder Brudd/osteoporose nye lårhalsbrudd per år økt dødelighet etter brudd 1/3 av akuttkirurgisk beredskap 5-dobling siden 1950 fortsatt økning 4 x hyppigheten i Sør-Europa årsaker? forebygging?

14 Hvilke sykdommer tar kvinners liv? Brystkreft >2 000 nye tilfeller per år i Norge økning > 50% på 15 år blant kvinner under 50 år ca. 800 dør av sykdommen per år Mangler kunnskap om: årsaker/forebyggingsmuligheter helbredende behandling evaluering av screening

15

16

17 Lungekreft >500 kvinner får lungekreft hvert år > 50% dør etter ett år Øker mest blant kvinner 500% økning fra 1954 til % av tilfellene skyldes røyking Mangler: Effektive strategier for å påvirke røykevanene Kan screening redde liv?

18 Endringer i røykevaner

19 COPD Mortality by Gender, U.S., Number Deaths x Men Women Source: US Centers for Disease Control and Prevention, 2002

20 Livmorkreft aldersjustert insidens i Norge, Rate per Year of diagnosis

21 Utviklingen for gj. snitt BMI hos 40-åringer , Finnmark og Troms Kilde: Folkehelseinstituttet

22 Dødelighet av livmorhalskreft i Norge og Finland , Dødelighet 8,0 7,0 6,0 Norge Finland 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Year

23 Livmorhalskreft 300 nye tilfeller per år/ca 70 kvinner som dør Årsak seksuelt overførbart virus (15 HPV typer) andre faktorer bidrar Forebyggingsmuligheter screening (3000 opereres hvert år for forstadier for kreft) vaksine? atferdendring?

24 HPV-vaksine? Bevilget penger (100 mill i året) 12 åringer (3 sprøyter på ett år) Vaksinen beskytter mot HPV16/18 Det finnes 10 andre kreftfremkallende HPV-typer Forekomst av ulike HPV-typer i kreftvev eller i befolkningen er ikke godt kjent Kunnskap om HPV og vaksinen er antakelig mangelfull

25 Endringer i dødelighet av hjerteinfarkt

26 Plager som reduserer kvinners livskvalitet Mange kvinneplager er usynlige konsekvenser av vold urininkontinens (20-30%) kroniske smertetilstander seksuelle problemer depresjon selvmordsforsøk svangerskap/småbarnsmødre/eldre alkoholproblemer

27 Mange kvinneplager mangler objektive mål og diagnostiske kriterier bekkenløsning fibromyalgi tarmplager kronisk tretthet kronisk smerte Objektive mål for sykdom er et inngangskort til uføretrygd

28 Kvinner og menn kan ha ulik effekt av medikamenter Ulik effekt i ulike faser av kvinners liv menstruasjonssyklus graviditet/amming før, under og etter fertil periode Kvinner og menn har ulikt forbruk av medikamenter østrogen blodtrykksmedisin smertestillende nerve/sovemedisin

29 Bruk av beroligende medisin, siste 14 dager Kilde: Helseundersøkelsen 1995, SSB Alder Kvinner Menn Kvinne/mann ratio år 2,4 % 1,2 % 2, år 5,9 % 2,9 % 2, år 11,4 % 6,2 % 1, år 5,7 % 2,9 % 2,0

30 Kvinner og menn har ulikt sykdomsforløp ved samme diagnose: hjerneslag hjerteinfarkt forhøyet blodtrykk Kvinner er mer sårbare for: tobakk narkotika alkohol

31 Kommersielle interesser knyttet til helse Du er ikke syk, men du kan bli det og du kan alltids bli litt friskere Forebyggende behandling: blodtrykksmedisin kolesterolsenkende medisin osteoporosemedisin østrogener Diagnostikk av risikofaktorer: beinmasse kolesterol tidlig svangerskap humant papilloma virus

32 Oppsummering: Er kvinners sykdommer forskjellig fra mannes? Økning i kreft i reproduksjonsorganer bryst, livmor Dødelig lungesykdom øker mest hos kvinner Flest kvinner blant de gamle som er syke Kvinners sykdommer er mer usynlige og mangler objektive kriterier som er inngangsporten for trygd Ulikt forbruk og virkning av medikamenter

33 Kvinner rettigheter som mødre - et samfunnsspørsmål? Reproduksjon er det viktigste som skjer i et samfunn Blir kvinnen som mor tatt vare på i dag? i Folketrygden i helsevesenet Selvbestemt fødsel?

34 Folketrygden og mors rettigheter Foreldrepenger gis bare til kvinner i lønnsarbeid Foreldrepenger ved fødsel er basert på morens lønnsinntekt, men permisjonen må deles med faren Maksimale rettigheter når kvinnen ikke lenger er fruktbar? Mødre som ikke har lønnsarbeid har få rettigheter Skoleelever, studenter, hjemmeværende, på attføring osv. Enkepensjonen er borte Støtte til enslig forsørger er vesentlig redusert Barnebidrag reduseres etter antall overnattinger hos faren

35 Helsevesenet og mors rettigheter De store fødeavdelingene er overbelastet. Vi har nesten har fått "drive-in deliveries" med to dagers opphold på barselavdelingene. Dette i en situasjon hvor: mange knapt har sett et spedbarn før 30% er operativt forløst Kvinnene er eldre og sykere For femti år siden var kvinnen 10 dager på barselavdelingen og hun fikk husmorvikar når hun kom hjem

36 Fødsel eller abort hva bestemmer? Det finnes ingen systematiske studier i Norge om hvem som tar abort sammenliknet med hvem som føder Offentlig støtte ved fødsel varierer ettersom hvem som føder mellom kr og kr Kan det tenkes at offentlig støtte ved fødsel påvirker fødsels- og abortmønsteret?

37 Reproduksjonsmønsteret i Oslo Problemstillinger: Hvilken betydning har utdanning for graviditet blant norske og pakistanske kvinner bosatt i Oslo? Hvilken betydning har utdanning alder, paritet og bosted i Oslo for å velge abort framfor fødsel?

38 Materiale og metode Registerstudie Hvem studerte vi? norske (n=94 428) og pakistanske kvinner (n=5 390), år, i Oslo Periode i

39 Resultater Andel kvinner, år, i Oslo som føder eller tar abort Norske 16% Pakistanske 27%

40 Andel som føder eller tar abort etter utdanningsnivå, norske kvinner fødsel abort høgskole videregående <videreg. ingen oppl.

41 Antall fødsler og aborter etter alder, 5000 norske kvinner fødsel abort < >40

42 Pakistanske kvinner Blant kvinner med høyskole eller høyere utdanning (6% av alle), føder 22%, 3% tar abort, 1,2% både fødsel og abort Blant kvinner uten informasjon om utdanning (27% av alle), føder 27%, 3% tar abort, 2% begge deler

43 Oppsummering Det er store etniske og sosiodemografiske forskjeller i reproduksjonsmønster i Oslo i andel som blir gravid i andel som velger abort, gitt graviditet Skjer det en seleksjon til fødsel etter mødrenes inntekt og utdanning?

44 Må man ha lønnet arbeid for å bli mor? Er arbeidslinja til fordel for fruktbarheten, gravide og barns helse?

45 Utfordringer for å bedre kvinners helse: Mer rettferding fordelig av fødselspenger Prioritere områder hvor det er behov for tiltak Sykdommer som er økende demens, brudd, livmorkreft Sykdommer som har lite fokus sykdommer i graviditet/barseltid/abort Sykdommer som er særlig alvorlig lungekreft, KOLS)

46 Kvinners helse et viktig samfunnsspørsmål? Ja, uten kvinner med god helse stopper samfunnet

47

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge rapport 21:2 Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Rapport 21:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år

rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år rapport 2011:5 Barnepass fram til 18 måneder Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år Synnve Schjølberg Ratib Lekhal Marika Vartun Siri Saugestad

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Rapporter 2008/35 Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer