DME (diabetisk makulaødem)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DME (diabetisk makulaødem)"

Transkript

1 DME (diabetisk makulaødem) En brosjyre om diabetesrelatert synstap

2

3 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen, mer verdsatt enn både mer verdsatt enn både hørselen og luktesansen. hørselen og luktesansen. Øynene er vår inngang til Øynene er vår inngang til verden, all dens skjønnhet verden, all dens skjønnhet og og menneskene menneskene i i den. den.

4 Sykdommen, utvikling HVA ER AMD? AMD Forekomsten er en sykdom av diabetes i øyets i gule befolkningen flekk, som er har økende. den medisinske Helsedirektoratet betegnelsen anslår makula. at omlag Du leser denne mennesker brosjyren i Norge har ved diabetes hjelp av i din dag. gule Omtrent flekk, den gule av disse flekken har type er 1-diabetes, det mest sentrale mens resten området har type av netthinnen, 2-diabetes. som I tillegg er et antar lysfølsomt man at vev kanskje bakerst nesten i øyet. like Netthinnen mange type fungerer nesten som filmen i et kamera. 2-diabetikere kan ha sykdommen uten å vite det selv. Den gule flekken, eller makula, lar oss oppfatte finere detaljer Både type og det 1-diabetes meste og av type fargesynet. 2-diabetes Den kan sørger føre til for senskader, kan lese, såkalte gjenkjenne diabeteskomplikasjoner. ansikt, kjøre bil De og vanligste utføre at vi andre senskadene aktiviteter er hjerte- som krever og karsykdom et godt syn. samt skader på øyne, nyrer og nervesystemet. Risikoen for senskader Tverrsnitt øker med med varigheten av sykdommen og med dårlig av blodsukkerkontroll. øyet Jevnlig kontroll og god behandling fra et tidlig tidspunkt kan forsinke og forebygge diabeteskomplikasjoner. 4 4 Netthinne (retina) Den gule flekk (makula)

5 Diabetespåvirkning på øynene PASS PÅ ØYNENE DINE! Diabetes Det er viktig kan at medføre vi passer ulike på komplikasjoner øynene for å beskytte i øynene, som synet, blant særlig annet fordi grå synet stær kan (katarakt) bli dårligere og grønn medstær (glaukom). alderen. Aldersrelatert Den vanligste makula og potensielt degenerasjon mest syns- (AMD) truende er sykdom komplikasjonen som især er rammer imidlertid eldre. diabetisk Kunnskapen retinopati. Diabetisk om AMD retinopati er ikke særlig er en stor, samlebetegnelse og sykdommen på sykdom er den hyppigste årsaken til store synstap og til leseblindhet i øyets netthinne (retina) på grunn av diabetes. Blant de blant personer over 50 år verden over. Ca. hver 10. som har hatt diabetes i over 20 år vil nesten alle med type nordmann over 60 år har AMD. 1-diabetes og mer enn 60% av de med type 2-diabetes utvikle Denne noen brosjyren form er for utarbeidet retinopati. for 1 å gi informasjon om AMD om sykdommen, om hvordan synet Hos påvirkes, 1-3 % om kan behandlingsmuligheter diabetisk retinopati utvikle og seg noen til diabetisk å leve makulaødem med AMD. (DME) med nedsatt syn. 2 DME er den råd om viktigste årsaken til helt eller delvis synstap i den yrkesaktive del av befolkningen. Høyt blodsukkernivå over tid kan føre til ødeleggelse av øyets små blodkar og gi nedsatt blodsirkulasjon i områder av netthinnen. Dette kan medføre vekst av nye skjøre blodkar som kan gi lekkasje av væske og blod. 5 3

6 Section 3 Visual impairment due to DME HVA ER AMD? AMD Det kan er en også sykdom avleires i øyets fettstoffer gule flekk, i netthinnen. som har den What medisinske is betegnelsen DME and makula. how Du leser does denne it brosjyren Makula, affect eller ved my hjelp den gule vision? av din flekk, gule er (cont d) flekk, det området den gule av nettflekken hinnen er som det er mest ansvarlig sentrale for området skarpsynet. av Når netthinnen, lekkasje som One av væske er of et the lysfølsomt skjer contributing i makulaområdet, vev bakerst factors oppstår for i øyet. DME Netthinnen det is som a substance kalles fungerer called vascular nesten som endothelial filmen growth i et kamera. factor A (VEGF-A), which diabetisk causes makulaødem. leakage and thickening in the layers of Den your gule retina flekken, that damage eller makula, your vision lar oss oppfatte finere detaljer Healthy og det retina meste av fargesynet. Retina Den affected sørger by for at Normal netthinne Netthinne affisert av DME vi kan lese, gjenkjenne et ansikt, kjøre DME bil og utføre andre aktiviteter som krever et godt syn. Tverrsnitt (Macula) av øyet It my be that the visual impairment due to DME has already started to affect your ability Netthinne to do everyday (retina) things like reading, shopping, and driving Den gule flekk (makula) Most patients will need to see their doctor regularly for tests and treatment 4 6 VEGF-A causes new, weak Frigjøring av vekstfaktor forårsaker vekst blood av vessels nye, skjøre to blodkar grow and som kan leak, gi lekkasje damaging og skade the macula makula

7 Risikofaktorer HVA TIDLIGE ER AMD? STADIER AV AMD I Kan tidlige jeg stadier gjøre av noe sykdommen for å forebygge? vil små mengder avfallsstoffer hopes opp bak netthinnen. De sees som Som flekker, diabetiker også er kalt det mye druser. du kan gjøre selv for å forebygge øyelegen utviklingen utvider av senskader. pupillen din Den og beste ser inn måten på den å Når bakerste behandle delen diabetisk av øyet øyesykdom ditt, kan på han er å se forebygge eventuelle den. druser. Din fastlege På dette kan hjelpe tidspunktet deg med kan råd du om godt gode ha levevaner normalt syn. for å En få best av 3 mulig personer kontroll over på: 75 år har slike druser. Kun hos ca en av 10 personer utvikles tilstanden videre til Blodsukker et egentlig synstap. Fysisk aktivitet Synstap Røykeslutt hører til det sene stadiet av sykdommen. Kosthold Blodtrykk Kolesterol og fettstoffer Mange personer som får diagnosen type 2-diabetes, har hatt sykdommen en stund uten å være klar over det. De kan derfor ha rukket å utvikle netthinneforandringer før diabetesdiagnosen er stilt. Derfor er det viktig at disse henvises til øyelege når Druser de har avleires fått diabetesdiagnosen. under netthinnen 7 5

8 NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 6 DET ER TO FORMER FOR AMD TØRR OG VÅT - Personer med diabetes bør gå til årlig kontroll hos Omkring 85-90% av de personer som har AMD, har øyelege. Har du ikke tegn til øyeskader, og sykdommen er den tørre formen. Denne utvikles som regel over stabil og velregulert, kan kontroll hvert andre år være nok. flere år med opphopning av druser. Disse drusene Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes gjør til sist den gule flekken tynnere 3 og den slutter Har med du tiden fått å påvist fungere. retinopati og eventuelt diabetisk makulaødem Personer med vil tørr øyelegen AMD opplever ofte anbefale ofte blanke hyppigere flekker kontroller. i det sentrale Det synet, er også for viktig eksempel at du faller selv følger enkelte med bokstaver ut når endringer man leser i synet en tekst. ditt og kontakter legen din på eventuelle hvis synet endres. Det finnes forskjellige hjelpemidler, som for eksempel Tabell: forstørrelsesglass, Tidspunkt undersøkelse slik at hos de øyelege fleste med tørr AMD Nasjonale kan leve kliniske et nesten retningslinjer normalt diabetes liv. 3 Diabeteskategori Type 1-diabetes Type 2-diabetes Svangerskapsdiabetes Første undersøkelse 5 år etter diagnose Ved diagnose Helst før eller så tidlig som mulig i svangerskapet Kontrollhyppighet uten retinopati a Årlig/hvert 2. år eventuelt sjeldnere ved stabilt blodsukker (HbA1c) og stabilt blodtrykk. Årlig/hvert 2. år eventuelt sjeldnere ved stabilt blodsukker og blodtrykk. En gang tidlig i svangerskapet b a Er det påvist retinopati, kan det være nødvendig med hyppigere og spesielle kontroller/undersøkelser. b Foreligger det mikroalbuminuri (protein i urinen), bør undersøkelsen gjentas etter 3-4 måneder. 8 6

9 Hvordan kan jeg vite om jeg har DME? Utviklingen av diabetes retinopati skjer gradvis, og i mange tilfeller uten at du selv merker det før det har gått lang tid. Det er derfor svært viktig at du går til regelmessig kontroll hos øyelege når du har fått diagnosen diabetes. Ofte vil forandringene først oppdages hos øyelegen. Makula er det mest sentrale området av netthinnen. Makula lar oss oppfatte finere detaljer og står for det meste av fargesynet. Den sørger for at vi kan lese, gjenkjenne et ansikt, kjøre bil og utføre andre aktiviteter som krever et godt syn. Et av de tidligste symptomene på DME kan være svekket mørkesyn og dårligere tilpasning mellom lys og mørke. Etter hvert vil man kunne få dårligere evne til å skille mellom kontraster og redusert synsskarphet i det sentrale synsfeltet. Fargesynet vil også bli dårligere med utviklingen av sykdommen. 9

10 I senere stadier av DME vil synet bli sløret og det kan oppstå helt bortfall av syn i enkelte områder (synsfeltutfall). Symptomer fra andre øyekomplikasjoner kan også gi synsbortfall og eventuelt smerter. Synstapet vil kunne medføre redusert evne til å utføre dagligdagse aktiviteter og det er ikke uvanlig å oppleve nedstemthet som en følge av dette. Snakk med dine pårørende om de problemer du opplever, eventuelt kan legen din hjelpe deg med støttemuligheter. Normalt syn Synstap som følge av DME 10

11 Type-2 diabetikere kan, som andre, ha synssvekkelse som ikke skyldes diabetes. Katarakt (grå stær) og AMD (aldersavhengig makuladegenerasjon/ forkalkning) er de vanligste årsakene til synstap utenom diabetisk retinopati. 11

12 Kan DME behandles? Målet med behandlingen er å bremse videre sykdomsutvikling, forbedre synsfunksjon og dermed forbedre din daglige funksjon. Laser har en viktig plass i behandlingen av diabetisk retinopati. Behandling med laser vil kunne bidra til å stabilisere tilstanden og forhindre ytterligere synstap. I noen tilfeller vil laserbehandling også kunne gi en viss bedring av synet. Hos noen kan behandling med såkalte vekstfaktorhemmere være aktuelt. Vekstfaktorhemmere hindrer vekst av og lekkasje fra skjøre blodkar og vil dermed kunne redusere hevelsen i skarpsynsområdet. Behandlingen vil kunne stabilisere synet og hos mange også gi forbedret syn. Behandlingen gis som en injeksjon med medisin inn i øyet og må gjentas med jevne mellomrom vanligvis en gang i måneden til å begynne med. I enkelte tilfeller vil kirurgisk behandling være aktuelt. 12

13 Hvordan kan jeg få mer informasjon? Fastlegen din Øyelegen din Diabetesforbundet, Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo, telefon Norges Blindeforbund, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo, telefon

14 Referanser 1. Fong D. S. et al.: Retinopathy in Diabetes. Diabetes Care 27 (Suppl. 1) Minassian D et al.: Poster presented at the 2005 Wales Diabetic Retinopathy Screening Service (WDRSS) conference Nov , Liverpool, UK 3. Nasjonale kliniske retningslinjer: DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet archive/00317/diabetes Forebygg_317439a.pdf 14

15 15

16 Novartis Norge AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Tlf.: Faks: NOXXXXXXXXXX

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer Øyesykdommer en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon Svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn Normalt syn: Ikke vanskelig å kjenne igjen folk på gaten når synet er

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)?

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no Innhold Hvem bør være oppmerksom på glaukom (grønn stær)?... 3 Hva er glaukom?... 4 Ta vare på synet

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Diabetes LFH. kunnskap

Diabetes LFH. kunnskap Diabetes LFH kunnskap LFH kunnskap DIABETES Diagnostisering og behandling «En sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater om samfunnsmessige konsekvenser av forekomsten av diabetes i den norske

Detaljer

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn

En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Øyesykdommer en hefteserie En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Slag og syn Hjerneslag er en skade der det har oppstått en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Dette skjer hovedsakelig

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling...

Diabetes en innledning... 2. Type 1-diabetes... 3. Type 2-diabetes... 4. Svangerskapsdiabetes... 5. Symptomer på diabetes... 6. Behandling... DVD om diabetes på arabisk og tyrkisk Innhold Diabetes en innledning... 2 Type 1-diabetes... 3 Type 2-diabetes... 4 Svangerskapsdiabetes... 5 Symptomer på diabetes... 6 Behandling... 7 Kosthold... 8 En

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn.

Skole/barnehage. Hilsen oss på store barn. Skole/barnehage Nær halvparten av foreldrene til barn med diabetes mener skolen er lite forberedt på å ta imot barn med diabetes, og like mange er misfornøyd med måten barna deres blir ivaretatt av skolen

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen

Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Er du gravid? informasjon om svangerskapsomsorgen Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet 2005. Opptrykk Helsedirektoratet 2011. Brosjyren bestilles fra Trykksakekspedisjonen Helsedirektoratet Pb 7000.

Detaljer