Innlandets behov for arbeidskraft I fremtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlandets behov for arbeidskraft I fremtiden"

Transkript

1 Karriereveiledning Innlandets behov for arbeidskraft I fremtiden - Kompetansebarometeret Hva skal til for å lykkes? Åge Skinstad, Regiondirektør 3/

2

3 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov. Er gjennomført for fjerde gang Kartleggingen er gjennomført i mai i år. Ca bedrifter ble spurt og besvarte svarprosent på 30,5 %. God fordeling på både landsforening, region og etter bedriftsstørrelse. Samtlige landsforeninger og regioner inngår. Representativt for NHOs medlemsmasse, ikke nødvendigvis norsk næringsog arbeidsliv. En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse. Ikke alene egnet verktøy for dimensjonering av utdanning eller veileder for utdanningsvalg. 3

4 Hovedresultater I hvilken grad bedriften har et udekket kompetansebehov og konsekvensene for dette Læring som foregår i bedriften Hvilke kompetanser har bedriftene behov for utdanningsnivå fagområder yrkesfag fagskoleretning ingeniørbehov Digitalisering og automatisering av prosesser og arbeidsoppgaver type digitalisering/automatisering motivasjon for å digitalisere/automatisere har digitalisering endret behovene for kompetanse 4

5 Hvem er NHO-bedriftene? 5

6 I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i 2017? 60% 50% 52% 40% 30% 35% 20% 10% 0% 7% 6% I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt 6

7 I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i ? 60% 50% 40% 51% 50% 46% 52% Udekket kompetansebehov: 2014: 58 % 2015: 57 % 2016: 52 % 2017: 59% 30% 34% 36% 38% 35% 20% 10% 0% 7% 7% 8% 9% 6% 7% 7% 6% I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

8 Bedrifter med udekket kompetansebehov etter landsforening % 80% 70% 60% 50% 79% 67% 67% 65% 63% 62% 62% 61% 59% 58% 57% 56% 54% 54% 47% 40% 36% 34% 30% 20% 10% 0%

9 Bedrifter med udekket kompetansebehov etter NHO-regioner 80% 70% 67% 65% 60% 50% 63% 62% 61% 61% 60% 59% 59% 58% 58% 58% 54% 54% 52% 52% 40% 30% 20% 10% 0%

10 Konsekvenser av udekket kompetansebehov 45% 40% 59 prosent av bedriftene hadde et udekket kompetansebehov. 35% 30% 40% av disse har tapt kunder eller markedsandeler 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tapt kunder eller markedsandeler Skrinlagt eller utsatt utvidelsen av virksomheten Redusert virksomheten 37 % av disse har skrinlagt eller utsatt utvidelsen av virksomheten 20 % av bedriftene med udekket kompetansebehov har redusert virksomheten I stor grad I noen grad 10

11 Bedriftenes metode for å få tilstrekkelig kompetanse (N=3282) 90% 80% 70% 60% 52% 50% 45% 40% 30% 36% 20% 10% 0% 31% Heve kompetansen til dagens ansatte 32% 6% Sette ut tjenester til andre (outsource) 11% Leie inn ekspertise for en periode I stor grad I noen grad 27% Ansette nye personer fra det norske arbeidsmarkedet 17% 5% Ansette nye personer fra utlandet 11

12 Bedrifter som i stor og noen grad vil ansette fra norsk arbeidsmarked og fra utlandet (N=3282) 100% 90% 89% 84% 80% 70% 79% 76% 76% 76% 76% 75% 74% 74% 72% 70% 70% 64% 61% 60% 56% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 34% 26% 24% 6% 14% 34% 0% 10% 21% 22% 16% 26% 13% 21% 33% 6% 17% Norsk arebeidsmarked Personer fra utlandet 12

13 Hvordan bedriftene vil heve kompetansen av eksisterende ansatte (N=3282) Tilby kurs/opplæring internt i bedriften 34% 43% Tilby kurs/opplæring i regi av eksterne tilbydere 22% 51% Legge til rette for at ansatte tar fagbrev eller svennebrev 31% 25% Legge til rette for at ansatte tar fagskoleutdanning 10% 24% Legge til rette for at ansatte tar bachelor/master kombinert med jobb på fritid 5% 21% Legge til rette for at ansatte tar bachelor/master som integrert del av jobb 3% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13 I stor grad I noen grad

14 Kompetanseheving i bedriften Bedriften legger til rette for den ansattes kompetansehevning Kompetanseheving foregår internt i bedriften mellom erfarne og nyansatte Bedriften har behov for at ansatte tar etter- og videreutdanning eller kurs Bedriften har behov for å lære de ansatte opp i bruk av nytt utstyr 49% 49% 44% 47% 42% 42% 42% 39% Bedriften savner økonomiske støtteordninger for kompetanseheving 35% 34% Utdanningsinstitusjonene tilbyr de kurs og utdanningstilbud som bedriften trenger 15% 41% Bedriften savner godkjenningsordninger for kompetanse 14% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Ikke relevant 14

15 Bedriftenes behov etter fagområder (N=5557) Håndverksfag 28% 23% Ingeniør og tekniske fag 21% 25% Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og 8% 27% Matematikk/naturvitenskapelige fag 5% 11% Samferdselsfag 2% 7% Primærnæringsfag 3% 6% Lærerutdanning og pedagogiske fag 2% 5% Helse sosial og idrettsdfag 3% 4% Forsvars og sikkerhetsfag 1% 5% Humanistiske og estetiske fag 1% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I stor grad I noen grad 15

16 Bedriftenes behov for håndverksfag, ingeniørfag og samfunnsfag, juridiske og økonomiske fag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45% 8% 80% 56% 88% 54% 17% 6% 67% 45% 59% 7% 13% 6% 44% 12% 46% 34% 36% 8% 41% 30% 42% 29% 17% 18% 81% 73% 74% 79% 55% 27% 57% 46% 51% 46% 16 Håndverksfag Ingeniør og tekniske fag Samfunnsfag juridiske fag økonomiske og adm fag

17 Bedriftenes behov etter utdanningsnivå Videregående opplæring, yrkesfag 35% 26% Fagskoleutdanning 21% 30% Bachelorgrad 15% 27% Mastergrad 13% 21% Videregående opplæring studieforberedende 7% 13% Grunnskoleutdanning 10% 9% Doktorgrad 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I stor grad I noen grad 17

18 Innlandet Kompetansebehov etter utdanningsnivå (N=510) Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev, svennebrev) Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halvt til to år på nivå over videregående skole, f.eks. teknisk fagskole) Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Fullført grunnskoleutdanning Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Fullført videregående opplæring, studieforberedende programmer Doktorgrad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I stor grad I noen grad 18

19 Behov etter utdanningsnivå og bedriftsstørrelse 90% 80% 70% 60% 50% 54% 77% 46% 65% 80% 50% 71% 71% 67% 68% 63% 63% 61% 48% 40% 30% 20% 18% 23% 19% 34% 22% 30% 34% 25% 21% 22% 22% 21% 20% 18% 18% 19% 18% 10% 10% 6% 3% 4% 0% Færre enn 10 ansatte ansatte ansatte ansatte 250 ansatte eller flere 19

20 Behov for yrkesfag etter type (N=3496) Teknikk og industriell produksjon 36% Bygg- og anleggsteknikk 35% Elektrofag 30% Service og samferdsel 20% Restaurant- og matfag 16% Design og håndverk 15% Medier og kommunikasjon 12% Naturbruk 5% Helse- og oppvekstfag 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 20

21 Innlandet Behov for yrkesfag etter type (N=349) Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel Restaurant- og matfag Medier og kommunikasjon Design og håndverk Naturbruk Helse- og oppvekstfag 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 21

22 Andel bedrifter med behov for Ingeniør og tekniske fag 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 22

23 Bedriftenes behov for ingeniørtyper (N=2532) Elektroingeniør 38% Byggingeniør 32% Maskiningeniør 32% Dataingeniør 27% Prosessingeniør 21% HMS-ingeniør 17% Kjemiingeniør 9% Bioingeniør 5% Petroleumsingeniør 5% Branningeniør 3% Ortopediingeniør 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 23

24 Innlandet Behov for ingeniørtyper (N=234) Byggingeniør Elektroingeniør Maskiningeniør Dataingeniør Prosessingeniør HMS-ingeniør Kjemiingeniør Branningeniør Bioingeniør Petroleumsingeniør Ortopediingeniør 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 24

25 Behov for ingeniørtype etter landsforening 100% 90% 80% 80% 86% 90% 70% 60% 61% 56% 69% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 16% 14% 30% 17% 11% 31% 26% 18% 12% 0% 0% 29% 20% 20% 8% 9% 0% 0% 45% 42% 36% 32% 30% 9% 10% 12% 10% 49% 40% 20% 20% 31% 13% 6% 8% 5% 43% 18% 40% 42% 42% 38% 35% 32% 32% 11% 7% Byggingeniør Elektroingeniør Maskiningeniør 25

26 Digitalisering og automatisering «En av tre norske jobber (ca ) kan bli digitalisert i løpet av 20 år» (SSB) «Halvparten av alle jobber kan bli borte om 20 år» (Svensk undersøkelse) «Butikkmedarbeidere, regnskapsførere og takstmenn er blant de utsatte yrkene» (Aftenposten) «Er du postmann eller bibliotekar, kan det være på tide å finne seg en ny jobb» (E24) 26

27 Har eller planlegger bedriften å ta i bruk noen form for digitalisering/automatisering de neste fem år? Det er ikke aktuelt eller relevant for oss 34 % Bedriften planlegger å implementere digitalisering/automatisering av prosesser/arbeidsoppgaver 30 % Bedriften har implementert digitalisering/automatiserin g av prosesser/arbeidsoppgave 27

28 Digitalisering/automisering per landsforening 60% 56% 50% 40% 30% 20% 19% 50% 43% 43% 17% 42% 41% 41% 29% 39% 36% 37% 36% 35% 35% 36% 30% 33% 28% 32% 44% 42% 38% 29% 28% 28% 27% 27% 25% 25% 25% 20% 33% 20% 10% 11% 0% Bedriften har implementert digitalisering/automatisering av prosesser/arbeidsoppgaver Bedriften planlegger å implementere digitalisering/automatisering av prosesser/arbeidsoppgaver 28

29 29

30 Jo større bedriften er, dess mer aktuelt er digitalisering/automatisering 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Færre enn 10 ansatte ansatte ansatte ansatte 250 ansatte eller flere Bedriften har implementert digitalisering/automatisering av prosesser/arbeidsoppgaver Bedriften planlegger å implementere digitalisering/automatisering av prosesser/arbeidsoppgaver 30

31 Typer digitaliseringer/automatiseringer Verktøy for informasjonsdeling 32% 33% Integrert datastyring i produksjonsprosesser (tingenes 15% 24% Sensorteknologi 13% 17% Bruk av roboter, droner og annen robotteknologi 12% 22% Ny bruk av IKT ifm delingsøkonomi 11% 17% Sanntidsanalyse av store mengder data 11% 21% 3-D-printing 4% 10% Bruk av VR og AR-teknologi (virtual reality og 4% 14% Kunstig intelligens Annet 3% 4% 2% 10% 0% 10% 20% 30% 40% Andel bedrifter som planlegger Andel bedrifter som har implementert 31

32 Motivasjon for å digitalisere/automatisere Forbedre kvalitet i varer og tjenester Møte økt konkurransen i bransjen Frigjøre arbeidskraft til andre arbeidsoppgaver Redusere arbeidskraftkostnader Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester Erstatte utdaterte produkter og prosesser Få mer kunnskap om kundenes behov og atfert Gå inn i nye markeder eller øke markedsandeler Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer og Utvide spekter av varer og tjenester Forbedre helse eller sikkerhet for ansatte Redusere miljømessige effekter Redusere material- eller energikostnader Hjemflytting av produksjon 47% 34% 41% 32% 32% 38% 31% 33% 28% 30% 26% 35% 23% 33% 23% 32% 22% 32% 19% 29% 18% 30% 15% 29% 13% 27% 2% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I stor grad I noen grad 32

33 Endret behov for kompetanse etter utdanningsnivå som følge av digitalisering Fullført grunnskoleutdanning 5% 60% 35% Videregående opplæring, studieforberedende 6% 64% 30% Videregående opplæring, yrkesfag 23% 63% 14% Fagskoleutdanning 28% 62% 11% Bachelorgrad 27% 61% 12% Mastergrad 26% 60% 14% Doktorgrad 6% 70% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Større behov (%) Samme behov (%) Mindre behov (%) 33

34 Innlandet Endret behov for kompetanse etter utdanningsnivå som følge av digitalisering Fullført grunnskoleutdanning Fullført videgående opplæring, studieforberedende programmer Fullført videregående opplæring, yrkesfaglige programmer (fagbrev og svennebrev) Fagskoleutdanning (yrkesrettet utdanning fra et halv til to år på nivå over videregående skole, f.eks. teknisk fagskole) Universitets-/høgskoleutdanning på bachelornivå? Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Doktorgrad % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Større behov Samme behov Mindre behov 34

35 Endret behov for kompetanse etter fagområder som følge av digitalisering Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og 13% 75% 12% Samferdselsfag 4% 78% 17% Primærnæringsfag 4% 78% 18% Håndverksfag 23% 68% 9% Ingeniør og tekniske fag 43% 51% 7% Matematikk/naturvitenskapelige fag 19% 68% 13% Lærerutdanning og pedagogiske fag 4% 77% 19% Humanistiske og estetiske fag 2% 79% 20% Helse-, sosial- og idrettsfag 3% 78% 19% Forsvars- og sikkerhetsfag 5% 76% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Større behov (%) Samme behov (%) Mindre behov (%) 35

36 Innlandet Endret behov for kompetanse etter fagområder som følge av digitalisering Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Samferdselsfag Primærnæringsfag Håndverksfag Ingeniør og tekniske fag Matematikk/naturvitenskapelige fag Lærerutdanning og pedagogiske fag Humanistiske og estetiske fag Helse-, sosial- og idrettsfag Forsvars- og sikkerhetsfag % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Større behov Samme behov Mindre behov 36

37 Oppsummering Nesten 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov (i stor eller noen grad). Dette er noen flere enn i fjor, men på nivå med årene før. Oljebransjen og vestlandsregionen har mindre udekket kompetansebehov nå og ser ut til å ha bedre tider. Fremdeles størst etterspørsel etter kompetanse på yrkes- og fagskolenivå. Håndverkere, ingeniører og teknisk kompetanse er mest etterspurt. Men de største bedriftene har i tillegg også behov for personer med høyere utdannelse: bachelor, master og doktorgrad. Digitalisering er aktuelt for 2/3 av bedriftene og viktigste årsak er å forbedre kvaliteten i varer og tjenester. Flesteparten av bedriftene mener at de vil ha uendrede behov for kompetanse som følge av digitalisering, men flere vil også ha behov for ingeniører og tekniske fag og en tredjedel vil ha mindre behov for personer med lavere generell utdanning. 37

38 Samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater Regiondirektør, Åge Skinstad 3. Oktober 2017

39 Verdens beste!

40 Målsetting En drøm, eller et mål? Noe å strekke seg etter! Prioritere 3 Hemmelige mål er vanskelige å nå!

41 Ulikheter må dyrkes! Ulik spisskompetanse Ulike konkurranseformer Ulike individer og personligheter Individuelle målsetninger 41

42 For å bringe en mand fra et sted til et annet, må man i sannhed først finde ham, der han er. Søren Kirkegaard 42

43 KOMPETANSE

44 Utviklingen Verdens beste! Indirekte prestasjonsfaktorer! Direkte prestasjonsfaktorer! 44

45 Kontinuerlig forbedring To get better you need to change, to be perfect you have to constantly change - Winston Churchill 45

46 Støtteapparatet like viktig som løperne

47 Samarbeid 47

48 Hva kjennetegner et godt teamarbeid? Det er mest rettferdig å behandle alle ulikt! Når to er helt like, er vi en for mye. Vekk med janteloven Team Misunnelse er fyord Bryte ned egoisme, men stimulere individualitet Lytt og lær, vær ydmyk!

49 Skape begeistring! Olympiaparkens fremste oppgave

50 Ikke mange sannheter, men trening og trivsel er to av dem Smil - vis begeistring Humor og humør kan ikke overvurderes Alt vi vil prestere må vises i hverdagen Likegyldighet er begeistringens verste fiende Likhetstegn mellom godt humør og seriøsitet! 50

51 Begeistring! Lycka är inte något färdigt; det skapas av egna handlingar - Dalai Lama

52 Glede seg over andres prestasjoner!

53 Involvering Et steg forbi «medarbeiderinvolvering»: Hvis du vil skape fiender suksess, prøv å endre noe Lede de ansatte til å tørre å ta ansvar

54 Gripe muligheter 16% vekst i 2016

55 Prestasjonskultur Hvordan skaper man en vinnerkultur? Forestille seg fremtidens konkurranse Gjøre det som er nødvendig for å vinne den Kunne mer enn konkurrentene Trening = Læring 55

56 56

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn. - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater

Norges Skiforbund Langrenn. - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater Norges Skiforbund Langrenn - Veien til gull! -samarbeid og endringsdyktighet gir gode resultater 2 NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Pulsen på Innlandet. Regiondirektør, Åge Skinstad

Pulsen på Innlandet. Regiondirektør, Åge Skinstad Pulsen på Innlandet Regiondirektør, Åge Skinstad 09.02.16 Hva er Innlandet Slik kjenner vi det! 2 Wikipedia Kristiansunds minste øy Vi mangler en felles identitet! 3 Hvorfor skal vi satse på Innlandet?

Detaljer

NHO utdanning og kompetanse. Foto: Jo Michael

NHO utdanning og kompetanse. Foto: Jo Michael NHO utdanning og kompetanse Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 24400 medlemsbedrifter med 566000 årsverk 3 av 4 har færre enn 20 årsverk Samspill gir gjennomslag photo:

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015

NHOs kompetansebarometer 2015. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015 NHOs kompetansebarometer 2015 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten Arbeidsnotat

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2016. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016

NHOs kompetansebarometer 2016. Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016 NHOs kompetansebarometer 2016 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2016 Espen Solberg, Pål Børing, Kristoffer Rørstad og Tone Cecilie Carlsten Arbeidsnotat

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 8 /2015 Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Espen Solberg NHO-bedrifter i alle landsdeler trenger yrkesfaglig kompetanse Tall fra NHOs kompetansebarometer for 2015

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss?

Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss? Remix det nye arbeidslivet. Hvordan skal næringslivet i Trøndelag møte utfordringene og mulighetene som det nye arbeidslivet gir oss?» Jon Uthus, NHO Trøndelag 12.mai 2016 Om næringslivet i Trøndelag Behovet

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Teknisk Team: Elektriker

Teknisk Team: Elektriker Ingeniør Teknisk Team: Elektriker Fagbrev El.energi Elektro Ingeniør - Forsker Fagskole - Påbygning til generell studiekompetanse Teknisk Team: Plastmekaniker eller Industriell mekaniker Fagbrev Produksjon

Detaljer

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015

Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Møte om regionenes kompetansebehov i et langsiktig perspektiv - Lillehammer 09.04.2015 Kompetansebehov i Nord-Gudbrandsdal 2015-2024 Regionalt kompetanseforum Ole Aasaaren, regionsjef (leder) Unnvald Bakke,

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov

Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Fagskoleutdanninger i framtidas kompetansebehov Roger Bjørnstad Seniorøkonom i Econ Pöyry Basert på arbeid i Statistisk sentralbyrå sammen med Marit Gjelsvik, Anna Godøy, Inger Holm og Nils Martin Stølen

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet

Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring på nye felt En kartlegging av virksomheters holdning til nyere fag i tjenesteytende virksomhet Fafo-seminar 7.mai 2010 Nye fag i tjenesteytende virksomhet Fagopplæring tradisjonelt i håndverksfagene,

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Innhold 2 Om fagskolen ved rektor Ketil Solbakke Hva er fagskoleutdanning Hvem er Østfold fagskole Hvem er våre studenter

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013

Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 KONFIDENSIELT «lpnr» Pb. 5183 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: 22 59 51 00 Telefaks: 22 59 51 01 Kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede 2013 Du vil bli guidet gjennom spørreskjemaet ved hjelp av pilhenvisninger

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen

Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Knut Ole Rosted - AVO, 20.jan 2012 FAGSKOLE Kompetansebehov i lys av samhandlingsreformen Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjennomstrømning i høyere utdanning

Gjennomstrømning i høyere utdanning 1 Gjennomstrømning i høyere utdanning v/torill Vangen, seniorrådgiver. Anne Marie Rustad Holseter, seniorrådgiver. Seksjon for utdanningsstatistikk Statistisk sentralbyrå 1 Innhold Datagrunnlaget Flere

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 Espen Solberg og Pål Børing NHO-bedrifter har stor tro på samarbeid om høyere utdanning Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at mer enn 8 av 10 NHO-bedrifter

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005 Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Bakgrunn, formål og metode Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kjennskapen til NITO samt å kartlegge noen holdninger

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2014

NHOs kompetansebarometer 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Pål Børing Tone Cecilie Carlsten 27.08.2014 NHOs kompetansebarometer 2014 - hvilken arbeidskraft trenger vi? Presentasjon ved Karrierekonferansen i

Detaljer

VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016

VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016 VEIEN VIDERE! FROLAND SKOLE Rådgiver 2016 10 år på skole i Froland er snart historie. 7 år her og 3 år her Hva nå? Hvor setter ditt barn nå kursen? Hva er drømmen? Din håpefulle står nå foran et veiskille

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland. Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 11. november 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Salgssymposiet 29. november 2011

Salgssymposiet 29. november 2011 Salgssymposiet 29. november 2011 1 Agenda Kort om FINN og historien til Konsernkunde Salg Hva har jeg hatt fokus på i oppbyggingen av en sterk salgskultur? Medaljen har en bakside det er viktig å være

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD

TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD Møtedato: 27. mars 2015 09/15: INNKALLING OG DAGSORDEN Vedtak Innkalling og dagsorden vedtas slik den foreligger Saksutredning: Den utsendte innkalling og dagsorden legges frem for godkjenning 1 Møtedato:

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1

Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar. Tavleforum 14.10.08 1 Rekruttering og utdanning av tavlemontører Bransjens ansvar Tavleforum 14.10.08 1 Gunnar Visnes Fagsjef Kompetanse i NELFO/Norsk Teknologi Leder i faglig råd Elektro Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse:

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer