Hestesporten totalt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hestesporten totalt: 2004 2003 2002 2001"

Transkript

1 04 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD AD har ordet 3 Styrets beretning Banene Pengeflyten Hestesportens organisasjon 12 Utviklingen i spillemarkedet 14 Norsk Jockeyklub 16 Det Norske Travselskap 18 Norsk Hestesenter 20 Resultatregnskap Balanse Finansiell informasjon 24 Noter 25 Revisors rapport fra start til mål 31 Driftsselskaper og totalisatorbaner 35 Hestesporten totalt: Totalisatoromsetning totalt, mkr: Antall løpsdager: Antall startende hester (norskregistrerte): Overføringer til aktive, "hestenetto": 207,9 194,4 223,2 252,5 Overføringer til formålet totalt: 458,1 410,5 435,4 483,0 Norsk Rikstoto: Resultat etter disposisjoner, mkr.: 21,1 8,3 0,0-15,5 Totalisatorspill totalt: 8,7 % -2,6 % - 5,6 % + 2,1 % Spill utenfor bane: 10,8 % -0,9 % - 3,9 % + 4,5 % Spill på bane: - 7,6 % - 13,9 % - 15,6 % - 9,5 % 2 Hestesportens bruk av penger (i prosent): Premier til spillerne: 65,6 66,5 66,6 Provisjoner: 5,9 5,9 6,1 Statsavgift: 3,7 3,7 3,7 Driftskostnader: 13,2 12,6 11,8 Avskrivning og finans: 2,5 2,8 3,2 Premier til hesteeierne: 7,9 8,1 9,0 Brutto resultat: 1,2 0,4-0,4 SUM 100,0 100,0 100,0 Norsk Rikstoto Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

3 AD HAR ORDET Et vendepunkt 2004 ble et svært godt år for Norsk Rikstoto. Etter to år med omsetningsnedgang og store kostnadskutt, endte 2004 opp med den nest største totalomsetningen i Norsk Rikstotos historie og et rekordstort overskudd. Gledelig nok er det hestesportens flaggskip, V75, som har hovedæren for at 2004 ble et vendepunkt. Godt hjulpet av en stadig større bonuspott, Jokerpotten, og med en økende grad av markedsføring, endte Norsk Rikstoto opp med en omsetning på kroner. Dette er bare fire millioner fra toppnoteringen i I et spillemarked som har blitt stadig mer opphetet, er det gledelig å registrere at omsetningsveksten i hovedsak har kommet ved at vi har fått mange nye spillere innen lykkesegmentet i tillegg til de faste spillerne. Det er således ikke de faste kundene som har lagt igjen mer penger i potten snarere at flere har testet hestespill. Og da i særdeleshet V75. Dette er en situasjon som er svært betryggende. Det er viktig at vi kan tilby produkter som er attraktive for stadig nye grupper kunder. Ved årets slutt hadde vi flere enn registrerte kunder og vi antar at flere enn en halv million nordmenn spilte på hest. Årsresultatet endte på nesten 31 millioner kroner i overskudd. Noen av midlene vil bli overført til stifterne, mens 21,1 millioner kroner foreslås lagt til egenkapitalen som dermed er i underkant av 30 millioner kroner. Streng kostnadskontroll har vært et nøkkelord i Norsk Rikstoto de siste årene. Slik vil det fortsatt være, men samtidig er NR opptatt av å være langt framme når det gjelder å utnytte nye distribusjonskanaler. Mot slutten av året ble det mulig å kjøpe Lyntoto-bonger hos dagligvarekjeden ICA, og NR jobber for at flere av de største kjedene vil følge etter. I tillegg har spill via mobilen hatt et godt oppsving i Også denne kanalen forventer vi skal vokse i de nærmeste årene. Gledelig er det også at vår egen Internett-portal har fortsatt veksten. Spill på har økt med flotte 91 millioner til 303 millioner kroner i 2004 og viser at satsingen på en fleksibel, kundevennlig og sikker elektronisk innleveringsplattform har vært svært suksessfull. Fortsatt vil kampen om kundene være hard. Anslag fra Lotteritilsynet viser at det totale norske spillemarkedet i 2004 lå på nærmere 43 milliarder kroner. Automatmarkedet stod for mer enn 26 av disse milliardene. Lotteritilsynets anslag viser videre at det ble spilt fra Norge hos utenlandske bookmakere for 1,8 milliarder kroner. Det er ingen grunn til å tro at konkurransen fra norske eller utenlandske aktører vil bli mindre neste år. Av den grunn må Norsk Rikstoto fortsatt holde tempoet oppe. Både i forhold til å beholde eksisterende kunder, men også for å rekruttere stadig nye. I den forbindelsen jobber NR med et helt nytt produkt som etter planen vil markedslanseres neste år, og hvor hovedmålgruppen er lykkespillere. Sportslig har 2004 vært et godt år. Hestesporten trenger profiler, og hester som Steinlager, Thai Tanic, Jetstile og Ihla Grande har skaffet både sporten og spillet flott pr. i året som har gått. Organisatorisk skjedde mye i En avtale mellom Norsk Rikstoto og Norske Spill AS (Reitangruppen og en rekke frivillige organisasjoner) ble inngått, men denne avtalen er fortsatt ikke ferdigbehandlet av Landbruks- og matdepartementet. I tillegg har stifterne arbeidet for å omdanne Norsk Rikstoto fra stiftelse til aksjeselskap. Dette arbeidet har foreløpig stoppet opp, da Finansdepartementet ikke støttet søknaden om skattefritak for aksjeselskapet. Et godt år er unnagjort. Nå gjelder det å jobbe knallhardt for å utvikle sporten og spillet videre. 3 Arne Herberg Administrerende direktør

4 STYRETS BERETNING Stiftelsen Norsk Rikstoto er eksklusiv rettighetsinnehaver for alt spill på hest i Norge. Konsesjonen er gitt av Landbruksdepartementet og løper til 1. januar Økonomiske resultater 2004 ble et svært godt år for norsk hestesport. Spill på hest økte med 209 millioner kroner fra kroner i 2003 til kroner i Svært gledelig var det at flaggskipet V75 var en vinner i spillemarkedet med en omsetningsøkning på 300 millioner kroner. Etter et par år med nedadgående omsetningskurve og tapte markedsandeler i et stadig tøffere marked, er det gledelig at 2004 brøt trenden. Anslagsvis nye kunder ble registrert i løpet av året. V75 var inngangsporten. Omsetningsøkningen kom derfor som en følge av at flere kjøpte hestespill ikke på grunn av at de faste kundene kjøpte mer spill. Det er imidlertid fortsatt grunn til å være bekymret for de underliggende trendene innenfor internasjonale spill. Internasjonale bookmakere får stadig større grep om også det norske markedet. Det er anslått at spillere i Norge spilte på hest hos internasjonale bookmakere for formidable 400 millioner kroner i Myndighetene har så langt ikke stilt noen forpliktelser overfor disse selskapene i forbindelse med deres virksomhet i Norge. Også automatmarkedet har fortsatt å stige i Fra hele 22 milliarder kroner i omsetning i 2003, viser tall fra Lotteritilsynet at denne summen har økt til rundt 26 milliarder kroner i Årsresultatet Det regnskapsmessige resultatet før overføringer ble i kroner. Til formålet ble det overført kroner. Styret foreslår å bruke 9,7 millioner kroner til disposisjoner, mens resten av overskuddet, kroner, tillegges egenkapitalen. Den er ved årets utløp oppe i ,26 kroner. Styret har også i 2004 hatt som et sentralt mål å øke Norsk Rikstotos egenkapital. I 2003 ble praksisen endret fra å overføre midler basert på budsjettall til faktiske omsetningstall. Denne modellen gir betydelig sikkerhet mot uforutsette svingninger i omsetningen og ble videreført i Denne overføringsmodellen vil også gjelde i Overføringene Norsk Rikstoto har foretatt følgende overføringer i 2004: Norsk Hestesenter: V75 og storløpspremier: Transporttilskudd: Det Norske Travselskap: Norsk Jockeyklub: Bidrag til avskrivning, finans og oppgradering av driftsselskapene: Sum overføringer: Av overføringene til Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub går henholdsvis 22,0 millioner kroner og 6,6 millioner kroner til hestesportens aktive i form av premier og bidrag. Provisjoner til driftsselskapene: Dette går til å dekke driftsselskapenes kostnader med drift og arrangement på banene og til premier i egen regi. Elektronisk distribusjon Styret har en ambisjon om at Norsk Rikstoto skal være med i fremste rekke i den teknologiske utviklingen. Derfor er det gledelig at distribusjon av de tradisjonelle hestespillene via Internettspill har blitt svært godt mottatt av kundene. Også i 2004 viste denne spillkanalen solid økning fra 212 millioner kroner i omsetning i 2003, til hele 303 millioner kroner i Når det gjelder andelen av totalomsetningen, ligger spill via Internett på nesten 12 prosent. Styret forventer at tillatelsen til distribusjon av spill via Internett blir gjort permanent. Norsk Rikstotos elektroniske spillsted, har blitt godt mottatt av brukerne. Både på grunn av mye og spillviktig informasjon og for at tjenesten oppleves som brukervennlig, rask og sikker. Nye kanaler I tillegg til baner, kommisjonærer og Internett, kan man nå også spille på hest via mobiltelefon eller kjøpe Lyntoto i matbutikken. Spill via mobilen har mer enn doblet seg i 2004, til nesten 4,2 millioner kroner, men fortsatt kan man kun kjøpe Lynspill gjennom denne kanalen. Mot slutten av året ble det lagt til rette for at man hos alle ICA-forhandlere skal kunne kjøpe Lyntoto både i V65, V75 og Dagens Dobbel. Det er kun disse produktene som vil bli tilgjengelige hos dagligvarekjeden. Fremtidsutsikter Mens 2002 var et svakt år for norsk hestesport med 147 millioner kroner i omsetningsnedgang, nedbemanning og store kostnadsreduksjoner, ble 2003 et skritt i riktig retning, blant annet fordi tiltakene i 2002 fikk full effekt. Styret har vært opptatt av å snu omsetningstrenden, slik at utbetalingene til formålet kunne økes samtidig som selskapets økonomiske fundament ble styrket. I så måte ble 2004 et merkeår. Starten på året var riktignok svært vanskelig omsetningsmessig, men særlig det siste halve året ble positivt. Interessen for spillet økte suksessivt, og i desember ble det satt ny rekord i V75 med hele 32,7 millioner kroner omsatt. Styret mener likevel at konkurransesituasjonen blir stadig vanskeligere, særlig som følge av konkurransen fra internasjonalt nettspill. Uten strukturelle endringer og samarbeidstiltak i markedet vil det over tid kunne bli svært vanskelig å sikre overføringene til stiftelsens formål. God distribusjon Styret i Norsk Rikstoto legger stor vekt på å utnytte selskapets sterke sider. I den sammenhengen er god distribusjon et nøkkelord. Norsk Rikstoto har rundt 1200 kommisjonærer, hvorav i overkant av 450 tilbyr kundene hestesportens egen tv-kanal, Rikstoto Direkte. Et samarbeid med Sverige og Danmark om å skape felles, attraktive spillpotter ved utvalgte storløp har vært en stor suksess, og er blitt et viktig redskap for å demme opp mot konkurransen fra internasjonale spillaktører. I tillegg er hestesporten godt eksponert på TV. Det er faste V65- og V75-sendinger på NRK2, og det er daglige Dagens Dobbel-sendinger på samme kanal. I tillegg er det storløpssendinger på NRK1 fra de viktigste løpene.

5 5

6 STYRETS BERETNING Hestesportens egen tv-kanal, Rikstoto Direkte (RD), kan tas inn av både private abonnenter og via Internett. Særlig på Internett har det blitt en markant økning i antall RD-abonnenter det siste året. Markedsføring Offisiell reklamestatistikk viser at Norsk Rikstotos andel av reklameinvesteringer i markedet steg noe igjen i 2004, sammenlignet med de to foregående år, men ligger likevel på et svært lavt nivå. Målt opp mot Norsk Tipping var andelen 12 prosent, mens Norsk Rikstotos makedsandel er på 21 prosent i forhold til Norsk Tipping. Andre spillleverandører, det vil si internasjonale bookmakere, har også blitt mer synlig i markedet, til tross for at norsk lovgivning setter forbud mot markedsføring for disse aktørene. Norske Spill Norsk Rikstoto har i 2004 ført omfattende drøftinger med sikte på å gå inn i selskapet Norske Spill AS. Dette selskapet eies i dag av Norges Røde Kors og Reitan Servicehandel, og disse har invitert Norsk Rikstoto med i samarbeidet. Det er utarbeidet et omfattende avtaleverk som regulerer Norsk Rikstotos eierskap til 1/3 i selskapet. Forhold vedrørende konsesjonen på hestespill, kontakten mot myndighetene, forvaltning av formålsmidlene og kontakten mot hestesporten og hestenæringen skal etter avtalene fortsatt ivaretas av stiftelsen Norsk Rikstoto. Styret mener at en inntreden i Norske Spill vil være strategisk viktig og gi et bedre grunnlag for å sikre overføringene til formålet enn ved å fortsette spillvirksomheten i egen regi. Dette har også fått tilslutning fra et enstemmig representantskap. Saken er imidlertid av så prinsipiell karakter at den krever konsesjonsmyndighetenes godkjenning. Hestesportens omorganisering Spørsmålet om omorganisering av hestesporens forretningssystem har stått på dagsorden i en årrekke. I løpet av 2004 har begge stifterne, DNT og NJ, gjort vedtak på sine generalforsamlinger om å omdanne Norsk Rikstoto til et aksjeselskap eid av sportsorganisasjonene. Forutsetningen for dette er at det samtidig etableres en konsernmodell der driftsselskapene går inn som datterselskaper under et Norsk Rikstoto AS. Det er utarbeidet vedtekter og aksjonæravtale for et slikt AS. Omdanningen til et AS er gjort betinget av at det skattefritaket stiftelsen Norsk Rikstoto har etter skatteloven, også blir gjort gjeldende ved et AS. I februar 2005 har Finansdepartementet meddelt at det ikke vil blir fremmet forslag om en slik endring i skatteloven. Dette innebærer at omorganiseringen stilles i bero og at Norsk Rikstoto fortsetter sin virksomhet som næringsdrivende stiftelse. Styret vil imidlertid understreke at det kontinuerlig må arbeides med tiltak som kan effektivisere driften innenfor hestesportens samlede forretningssystem. Produktbidrag Styret har som målsetting at Norsk Rikstoto til enhver tid skal kunne tilby attraktive produkter til konkurransedyktige betingelser. I den sammenhengen vil det være avgjørende å kunne knytte all provisjon og statsavgift til såkalt produktbidrag. Dette vil gjøre det mulig å heve gevinstandelen og å styrke hestespillene uten at bidraget til sporten og hesteholdet blir svekket. Driften Årsoppgjøret legges fram under forutsetning om fortsatt drift. Styret forutsetter at konsesjonen blir ytterligere forlenget. Egenkapitaldekningen er vesentlig forbedret i løpet av de to siste årene. Styret er opptatt av at selskapets produkter er forbundet med en positiv profil. Arbeidsmiljø Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i store materielle skader eller personskader i året som har gått. Arbeidsmiljøet i Norsk Rikstoto betraktes som godt. Det ble i 2004 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som nå gjøres til gjenstand for intern evaluering og oppfølging. Sykefraværet i 2004 var på 815 dager, noe som utgjør 4,6% av den totale arbeidstiden. Likestilling Norsk Rikstoto har 68 ansatte. Av disse er 19 årsverk kvinner. Kvinneandelen av arbeidsstokken har vært økende de siste årene. Norsk Rikstoto praktiserer full likestilling. Stiftelsen tilrettelegger for kurs og etterutdanning og tilstreber at begge kjønnene er representert innenfor de ulike delene av virksomheten. Ytre miljø Norsk Rikstotos virksomhet medfører ikke skadevirkninger på det ytre miljøet. Finansiell risiko Selskapets finansielle risiko er minimal. Vi har liten aktivitet mot utland og fremmede valutaer. Det er kun innen internasjonalt spill som vi er projisert for valutasvingninger. Selskapets lån er i lokal valuta, norske kroner. Selskapets politikk er at det skal følge med utviklingen innen rentemarkedet, for å fastlegge når en skal vurdere å binde rentene på langsiktige lån. Det vil ikke få alvorlige følger for selskapet om lånerenten stiger betydelig. Selskapets kredittrisiko er svært begrenset, da selskapet ikke har noen dominerende kunder. Likviditetsrisikoen anses også begrenset. Revisjon Revisjonen av regnskapet er utført av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Knut Olav Berg. Bjørn Iversen Leder Harald Herstad Nestleder Aasmund Drolsum Harald Einang Mona Søyland Geir Lundh Carl Fredrik Stenstrøm

7 Jetstile og Geir Vegard Gundersen vant både Märtha-løpet på Biri og Norsk Trav-Kriterium og avslørte seg som et kjempetalent blant de norskfødte 3-åringene. (Foto: Hesteguiden.com) 7

8 BANENE 2004 Antall baner i landet med totalisatorspill var i 2004 elleve travbaner og én galoppbane. Banenes totale inntekter ble i 2004 økt med 12,7 prosent. Premier til de aktive i sporten har høyest prioritet, og i året som gikk økte premiene med 10,1 prosent mot fjoråret. Endring Resultat banene: NOKX NOKX000 % Inntekter: Fra NR provisjoner ,0 % Fra NR bidrag avskrivning og finans ,5 % Andre inntekter ,4 % Sum: ,7 % Kostnader: Driftskostnader ,5 % Premier ,1 % Avskrivning og finans ,3 % Skatt ,3 % Sum: ,7 % Resultat etter skatt: Den viktigste inntektskilden for banene er provisjon fra NR av alt spill på hest i den enkelte region. I tillegg gir NR et bidrag som skal dekke avskrivninger og finans av tiltak verksatt før Banespill Eget banespill har i 2004 fortsatt den negative utviklingen som har vært gjeldende de siste årene. Reduksjonen av omsetningen på eget banespill var i ,7 prosent. Det var kun Jarlsberg og Forus som kunne vise til økt spill på egen bane. Banespillet har hatt følgende utvikling: Hvem var best, eget banespill: 1. Jarlsberg ,0 % 2. Forus ,1 % 3. Biri ,0 % 4. Sørlandet ,9 % 5. Øvrevoll ,4 % 6. Klosterskogen ,6 % 7. Bjerke ,9 % 8. Leangen ,1 % 9. Drammen ,3 % 10. Momarken ,9 % 11. Totonor ,8 % 12. Bergen ,6 % Regionspill De tolv totalisatorbanene hadde i 2004 inntekter fra NR på alt hestespill i sin region. Dette omfatter kommisjonærene som ligger i regionen, spill på egen bane samt spill på Internett i sin egion. Salgsoppfølging mot kommisjonærene er den enkelte løpsbanes ansvar i samarbeid med NR vedrørende landsdekkende tiltak og kampanjer. Rangering av banene etter spillutvikling Det totale hestespillet viser stor variasjon. Det var kun region Bergen som hadde en svak reduksjon i Denne omsetningen omfatter alt spill i regionen, kommisjonærspill, Internett-spill og spill på egen bane. Rangering etter regionomsetning : 1. Biri ,4 % 2. Jarlsberg ,3 % 3. Øvrevoll ,1 % 4. Drammen ,8 % 5. Totonor ,8 % 6. Leangen ,6 % 7. Klosterskogen ,1 % 8. Momarken ,1 % 9. Forus ,0 % 10. Sørlandet ,1 % 11. Bjerke ,6 % 12. Bergen ,4 %

9 BANENE 2004 Utviklingen i 2004 etter spilleprodukter og innleveringssted gir følgende tall: Omsetning 2004 NOKX000 Antall løpsdager: Baneomsetning totalt: Omsetning i 2004: V75 V5/V65 DD V/Pl/Tr/Duo BANESPILL: Bjerke 1A Øvrevoll 1B Momarken Biri Drammen Jarlsberg Klosterskogen Sørlandet Forus Bergen Leangen Totonor Sum banespill Kommisjonærspill og spill på Internet Totalt spill Investeringer Norsk Rikstoto I 2004 ble det investert 22,4 millioner kroner mot 12,3 millioner kroner i Investering i nytt hestedata-system er leasingfinansiert. Norsk Rikstotos investeringer i 2004 er fordelt på følgende poster: Investeringer: NOKX000 Lokaler 73 Programvare Pc og datautstyr 844 Kontorinventar 248 Datautstyr spillesystem Tekniske installasjoner 710 Produktutvikling Nytt hestedatasystem Sum

10 10

11 PENGEFLYTEN 2004 Kommisjonæromsetning 2 056,6 mill. kr Internett-spill 303 mill. kr Baneomsetning 263,3 mill. kr p p p TOTALOMSETNING: 2 622,9 MILLIONER KRONER q q q Gevinster til spillerne mill. kr Skatter og avgifter til staten 100,1 mill. kr Til sporten 801,8 mill. kr Øvrige inntekter 40,4 mill. kr q NORSK RIKSTOTO q Øvrige inntekter 31,9 mill. kr Renter og avskrivning 32 mill. kr Kostnader for spill 333 mill. kr Norsk Hestesenter 17,5 mill. kr p p p 333,5 mill. kr q Driftsselskapene Drift og vedlikehold Administrasjon Løpsavvikling Avskrivning og finans q Premier og oppdretterpremier 137,2 mill. kr Innskuddspremier 16,4 mill. kr 11 57,9 mill. kr 42,2 mill. kr q q q Hestesporten 224,4 mill. kr Sentralforbundene q Det Norske Travselskap 41,9 mill. kr Norsk Jockeyklub 16 mill. kr q q 22 mill. kr 6,6 mill. kr q Premie 201,5 mill. kr Oppdretterpemier 20,1 mill. kr Transporttilskudd 2,8 mill. kr

12 HESTESPORTENS ORGANISASJON Fra 1996 ble hestesporten organisert i to adskilte deler: Forretning og forening. Forretningsdelen Norsk Rikstoto har overordnet ansvar for drift og økonomi for alt totalisatorspill og har fått konsesjon for alt totalisatorspill fra Landbruksdepartementet. Ansvaret ivaretas ved at konsesjonen gis videre til tolv driftsselskaper (baner) mot at de, gjennom avtaler, forplikter seg til å følge konsesjonsbetingelsene. Gjennom samarbeid med sentralforbundene (Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub) og driftsselskapene skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl. Norsk Rikstoto beslutter på følgende områder: Antall arrangementsdager med totalisatorspill Hvor arrangementene skal legges Hvilke spilleprodukter som skal tilbys Totale budsjetter i hestesporten Alt tilknyttet spill inkludert distribusjon Fordeling av midler fra totalisatorspillet innen trav- og galoppsporten Regler tilknyttet spill og spilleprodukter må godkjennes av Landbruksdepartementet. Av overskuddet til Norsk Rikstoto bevilger Landbruksdepartementet driftstilskudd til Norsk Hestesenter på Starum. Landbruksdepartementet Konsesjon 12 Konsesjon Driftsavtale p p p 12 driftsselskaper (totalisatorbaner) Driftsselskapene er organisert som aksjeselskaper med egne styrer og har ansvar for å arrangere trav- og galoppløp, selge spill og fremme sporten i sin region.

13 HESTESPORTENS ORGANISASJON Representanskapet har 21 medlemmer: 12 utpekes av driftsselskapene (ett fra hver) 2 utpekes av Det Norske Travselskap 2 utpekes av Norsk Jockeyklub Representantskapet velger styre og godkjenner regnskapet til Norsk Rikstoto p p Valgkomité på 5 medlemmer Representantskapet velger fire medlemmer, hvorav én nominert av Norsk Jockeyklub Landbruksdepartementet oppnevner leder Gir innstilling på styremedlemmer Styre på 7 medlemmer Ett medlem nomineres av Landbruksdepartementet Ett medlem nomineres av Norsk Jockeyklub To medlemmer velges av og blant de ansatte i Norsk Rikstoto Foreningsdelen Norsk Jockeyklub 130 medlemmer NJ generalforsamling NJ styre 11 medlemmer 5 medl. + 3 fra NJ 1 fra Øvrevoll Hesteeierforening 1 fra Øvrevoll Trenerforening 1 fra Norsk Forening for Fullblodsavl 13 Generalforsamling Det Norske Travselskap Styre 14 travforbund Styre 185 travlag Styre p p Norsk Jockeyklub og Det Norske Travselskap har ansvar for å utvikle sporten og tilknyttet næringsvirksomhet, samt har ansvar for avlsvirksomheten for trav- og galopphester. Andre organisasjoner: Norsk Hesteeierforbund Norsk Travtrenerforbund Norsk Travamatørforening Norsk Forening for Fullblodsavl: 80 medlemmer Øvrevoll Trenerforening: 25 medlemmer Øvrevoll Hesteeierforening: 130 medlemmer

14 UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET flere hestespillere Mens det offentlige norske spillemarkedet på mange måter stagnerte i 2004, klarte Norsk Rikstoto å kapre nesten flere kunder. Hovedgrunnen var økt markedsføring og en stadig større Jokerpott. Spill på hest økte derfor fra millioner kroner i 2003 til 2622 millioner kroner i 2004, men bortsett fra V75 sliter de fleste produktene. Det norske spillemarkedet domineres fortsatt av automater. Lotteritilsynets tall viser at det ble spilt på automater for ufattelige 26,3 milliarder kroner i Dette er tre ganger så mye penger som Norsk Tipping omsatte for i 2004 og mer enn ti ganger så mye som det ble spilt på hest for i Norge. Norsk Rikstoto har derfor tunge konkurrenter på alle sider i det norske spillemarkedet. Kampen om kundene er beinhard. I så måte er det et enormt oppsving å kapre opp mot nye kunder slik Norsk Rikstoto klarte i Det er først og fremst Lyntoto-segmentet som har økt. Svært gledelig er det også at interessen for V75 også har gitt seg utslag i stadig høyere seertall på V75-sendingene på NRK2. Norsk Rikstoto har valgt ut V75, V65 og Dagens Dobbel som produktene som skal tv-eksponeres i riksdekkende tv. Derfor er det ekstra gledelig at disse spillene også gjør det best av hestespillproduktene. Det norske spillemarkedet har ifølge Lotteritilsynet rundt 40 milliarder kroner i omsetning. Lite tyder på at denne trenden vil snu, men Norsk Rikstoto er svært opptatt av sitt samfunnsansvar og ønsker å bidra til å forebygge spillavhengighet. Hestesportens omsetningsvekst har kommet som følge av at mange nye kunder har kommet til ikke som følge av høyere omsetning blant de faste kundene. Dette er i tråd med Norsk Rikstotos ambisjon om å være en seriøs aktør i spillemarkedet. Omsetning offentlige spill: Spill: Omsetning: Per innbygger: Automater kroner Norsk Tipping kroner Norsk Rikstoto kroner Bingo kroner Nettsteder i utlandet kroner Tallspillet Extra kroner Lotterier (minus Flax) kroner Tivoli.no/SMS.jackpot kroner Sum: kroner Hestespill fordelt etter produkt VINNER 5 % DUO 3 % TRIPPEL 11 % V75 31 % PLASS 1 % 14 V5 30 % DD 7 % V65 12 % Utvikling av spill på hest fordelt etter produkt i mill. kr. Endring fra Produkt i % 2002 V75 819,6 520,0 57,6 518,8 V65 304,0 300,0 1,3 76,7 DD 185,6 179,8 3,2 178,9 V5 790,2 836,4-5, ,5 Plass 37,6 44,9-16,3 50,3 Vinner 123,6 136,1-9,2 159,6 Duo 72,4 78,2-7,4 73,0 Trippel 289,9 318,5-9,0 337,0 Sum spill på hest 2 622, ,9 8, ,8 Hestesportens bruk av penger % % Premier til spillere 65,6 66,5 Provisjoner 5,9 5,9 Statsavgift 3,7 3,7 Driftskostnader 13,2 12,6 Avskrivning og finans 2,5 2,8 Premier til hesteiere 7,9 8,1 Brutto resultat 1,2 0,4 SUM 100,0 100,0

15 UTVIKLINGEN I SPILLEMARKEDET Totalt spill på hest ,1 84,9 86,6 88,2 90 Spill utenfor bane Spill på bane ,9 15,1 13,4 11, Utvikling av totalt spill på hest i mill. kr. Spilletype Spill på bane 263,3 285,0 331,0 Spill utenfor bane 2 359, , ,8 Sum totalt spill 2 622, , ,8 Det har vært en markant svingning i spillet de siste årene. Spill på bane har hatt en kraftig nedgang til fordel for spill utenfor bane. Krysspill er inkludert i spill på bane. Internett-spillet har hatt en kraftig vekst og økte i 2004 med 42,4 prosent. Markedsandeler offentlige spill HESTESPILL TIPPING LOTTO VIKING LOTTO 6,6 8,4 21,4 ODDSEN EXTRA FLAX/TV-FLAX-PL 10,6 6,5 12,1 15 Omsetning Endring fra Markedsandel Omsetning Omsetning i mill. kr. i % i % i mill. kr. i mill. kr. V ,7 6, Dagens Dobbel 185 2,8 1, V65/V5/V/Tr/Pl/Duo ,6 13, Sum totalisator ,7 21, Fotballtipping 801-3,0 6, Lotto med Joker ,2 34, Viking Lotto ,7 12, Oddsen ,9 10, Ekstra 812-1,2 6, Flax/TV-Flax ,6 8, Sum totalt spill ,7 100, ,4

16 NORSK JOCKEYKLUB Stort pluss på handelsbalansen 16 Ikke alt har glidd på skinner i galoppsporten i året som har gått, men heldigvis finnes en rekke lyspunkter. Det viktigste er at norske galopphester fortsatt kan skryte av et solid plussresultat på handelsbalansen Storløp: Ordinære løp: Antall hester til start: I norsk trening: Mens utenlandstrente galopphester løp inn 4,1 millioner kroner på Øvrevoll i 2004, hentet norsktrente hester pene 8,7 millioner kroner utenfor landets grenser. Dette gir et pluss i balansen på 4,6 millioner kroner. Slik er de eksakte tallene: Vunnet i Norge av utenlandstrente: 1. Svensktrente: kroner 2. Dansktrente: kroner Totalt: kroner Denne summen utgjorde 19,8 prosent av Øvrevolls totale premiebudsjett på kroner. Vunnet i utlandet Norsktrente hester har vunnet utaskjærs: 1. I Sverige: kroner 2. Danmark: kroner 3. Tyskland: kroner 4. Frankrike: kroner Totalt: kroner dopingtilfeller. Utredningen av disse har tatt svært lang tid. Før vedtak er fattet i Mattilsynet, kan ikke Norsk Jockeyklub foreta seg noe i saken, men det er å håpe at denne saken snart kan bli ferdigbehandlet. Det er overmåte viktig for galoppsporten å komme på offensiven foran den nye sesongen. I den forbindelse er det et stort pluss for Øvrevoll at banen kan lokke med milliongaranti i V5 hele sesongen igjennom. Blir man alene om riktig V5-rekke, vil man være garantert minst én million kroner, uansett faktisk omsetning i spillet. V5 er det banespillet som har slitt mest på Øvrevoll de siste årene. Derfor er det flott å kunne lansere et tiltak som kan få fart på dette populære spillet igjen. Sporten Gledelig var det at rallystjernen Petter Solberg ble hesteeier og opplevde suksess. Både Ihla Grande og Honduras var flotte 3-åringer som Rally-Petter kan få mye glede av. Sportslig har det vært mange lyspunkter i årets sesong. Blant 2-åringene har trioen Mission Impossible, Xtase og Gaston utmerket seg. Blant 3-åringene må Derby-vinneren Mick Jerome fremheves. Han er ikke så stor av vekst, men har et fighterhjerte av gull. Ihla Grande, Honduras, Farouge og Emilio har også tidvis vist skyhøy klasse. Blant de norskoppdrettede har Funny Legend vært den desidert beste med seier i både svensk og dansk 1000 Guineas, samt Breeders Crown i Sverige. No Exit har også vært en solid Lyspunkter Norsk Jockeyklub mener det er svært viktig at omorganiseringen av hestesporten nå er i full gang. NJ synes videre det er riktig å viktig å inngå allianser slik Norsk Rikstoto nå har gjort gjennom avtalen om å gå inn i Norske Spill A/S. Lanseringen av nye spill og nye distribusjonskanaler gjør at Norsk Jockeyklub ser lyst på fremtiden. Dopingsaker Dessverre ble avslutningen på galoppsesongen 2004 skjemmet av noen svært lite hyggelige Nøkkeltall i galoppsporten: År: Antall løpsdager: Antall løp: plussvariant, så blant 3-åringene har det vært mange gode hester i år. Blant de eldre har det også vært mange sterke navn. Steve s Champ og Damachida har vært de beste sprinterne, Hovman var den beste mileren mens Alpino Chileno nok var den beste stayeren. Rambo Flyer har som vanlig vært den soleklare hinderstjernen.

17 Rally-esset Petter Solberg er fenget av hestesporten og er medeier i noen av de beste galopphestene i landet - blant andre Ihla Grande. (Foto: Hesteguiden.com) 17

18 DET NORSKE TRAVSELSKAP Flere starthester i Sammenlignet med 2003 kom det flere hester til start i 2004: 5374 mot I premier ble det delt ut 14 millioner kroner mer enn i forhold til 2003, 174 millioner kroner. Rekruttering har vært sterkt prioritert av Det Norske Travselskap de siste årene. Satsing på ponnitrav har vært et av de viktigste områdene. I 2004 ble det utstedt nesten 150 nye lisenser fordelt over hele landet. Det er nå etablert ponnigrupper i de fleste av landets travlag. Et av årets høydepunkter for ponnifolket var landsleiren på Bjerke travbane i juni, hvor 130 ekvipasjer var på plass. Montè er etablert Også montèsporten har vært en viktig rekrutteringsgren i travsporten. I 2004 ble det avviklet 114 montèløp med til dels bra deltakelse. Drammen travbane er arenaen for norgesmesterskapet i montè, og i 2004 var det Hanne Borgli som klatret øverst på seierspallen, men Liv Pedersen var den som vant flest løp. 432 har i øyeblikket montèlisens i Norge. Av disse deltok 270 i løp i Gjennomsnittlig innkjørt Norskfødte varmblodstravere kjørte i gjennomsnitt inn kroner i Dette var en økning på nesten 2000 kroner fra året før ( kroner). De importerte hestene gjorde det bedre. De kjørte i snitt inn kroner mot kroner i Importene forsynte seg med like i overkant av 25 prosent av den totale premiepotten og dette er på omtrent samme nivå som året før. Gjestende hester har tatt med seg rundt 10 prosent av det norske premiebudsjettet hjem. I 2003 var det tilsvarende tallet 8 prosent. Enorm sport 2004 ble et fantastisk år for norsk travsport. På varmblodssiden dominerte Thai Tanic stort blant 4- åringene, og Steinlager ble en internasjonal slager blant de eldre. Blant 3-åringene viste både Jetstile og Mystical Dream enorm klasse. Sportslig ble 2004 bedre enn på svært mange år for norsk travsport. Steinlager tro til med en kjempeopphenting til tredjeplass i finalen av Elitloppet etter stor startgalopp, mens han var direkte overlegen i både Åby Stora Pris, Årjängs Stora Sprinterlopp og Forus Open. Jetstile tok seg av Norsk Trav-Kriterium og Prinsesse Märtha Louises pokal på Biri, mens Mystical Dream smadret den norske rekorden da han landet på 1.13,2a som overlegen vinner hjemme på Jarlsberg under trippeltravet i juli. Enorme unghester Også på kaldblodssiden ble det prestert gedigen sport. Blant de eldste viste Bokli Eld seg som den beste med ti seirer på 18 starter. Han ble også den tredje norske hesten i historien til å bryte grensen. Det gjorde han som sterk toer bak Järvsøfaks i et løp på Solvalla. Norgesmester ble han imidlertid ikke: Evigunge Ravn Jahn sikret seg NMtittelen med en glad Geir Vegard Gundersen i sulkyen. Blant 3-åringene var HG Balder suveren. Lome Elden-sønnen vant elleve av tolv starter og tapte bare for en strålende opplagt Mørtvedt Jerkeld i en fantastisk midtsommerduell på Leangen. Blant 4- åringene har Torpa Carl vist seg som den klart beste. Forus-hesten vant Norsk Trav-Derby på en stilfull måte og har alt som skal til for å etablere seg i eliten. Suksess utaskjærs Gledelig er det også at godt norsk håndverk duger også utaskjærs. I USA har Trond Smedshammer fullført et fantastisk år som travtrener ved å vinne The Triple Crown med Windsong s Legacy. Sistnevnte ble den første hesten på 33 år til å klare denne bedriften, og ble omgående solgt som avlshingst da pangprestasjonen var et faktum. Trond Smedshammer ble tildelt tittelen Årets Trener under den prestisjetunge seremonien som omfatter både trav- og passgjengersporten i USA i vinter. Her hjemme sikret Jomar Blekkan seg NM-tittelen blant travtrenerne, mens Geir Mikkelsen og Jack Lothe ble vinnere i avdelingene for stallpersonell og amatører. NM for damer ble vunnet av Liv Haslie. Landschampion ble Lars Anvar Kolle, og han endte på niendeplass i EM for travkusker. Thai Tanic er den reneste eventyrhesten i norsk travsport. Han lekte hjem både Meny Grand Prix og Norsk Trav- Derby. Trond Anderssen trener, Erik Skau og Espen Hartvig er eiere, Vidar Hop er fast kusk, mens ponnyen Minus er bestekompis og reisekamerat. (Alle foto: Hesteguiden.com)

19 19

20 NORSK HESTESENTER Norsk Hestesenter holder til i idylliske omgivelser på Starum. Senteret byr på et mangfoldig utdanningstilbud og kommer alle hesteraser til gode. (Alle foto: Norsk Hestesenter) 20 En del av rikstoto-midlene overføres hvert år til Norsk Hestesenter på Starum. Dermed kommer spill på hest alle hesteraser til gode. Hestesenteret på Starum består av 17 landsomfattende hesteorganisasjoner. Norsk Hestesenter ligger idyllisk til på Starum i Østre Toten kommune. Formålet er å fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge og å være det øverste faglige senteret for utdanning av hestepersonell og for avl av hest i Norge. Den daglige virksomheten består i stor grad av kursvirksomhet, avlsadministrasjon og forskjellige typer utredningsarbeid. Brorparten av inntektene kommer fra Norsk Rikstoto, men stiftelsen mottar også midler fra registrering, ulike typer kurs og utstillinger. Norsk Hestesenter ble stiftet 1. januar Siden den gang har aktiviteten vokst suksessivt. I dag er det stallplass til nesten 100 hester, og mot slutten av 2004 overtok Norsk Hestesenter Forsvarets mange eiendommer på stedet. Funksjonelt og trivelig Med tanke på at kursdeltakerne på Starum ofte kommer langveisfra, er det bygget et eget internat som har sengeplass til 48 personer. Det er bygget flotte ridehus og det nyeste er 20 X 60 m stort. Norsk Hestesenter har fire staller og en rekke utebokser. Det er egen smie på stedet, og det er salmakerverksted med arbeidsbenker til åtte elever. I tillegg finnes dressurbane, sprangbane, travbane, treningsløyper, rettbane og feltrittløype.

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under.

Det er dessverre en nedgang i den norske hestepopulasjonen, og det har også vært en nedgang i spill på norske løp som vist i tabellen under. Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var

Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var Konkurransen i spillmarkedet hardner til UTVIKLINGEN I SPILLMARKEDET Hovedtrekkene i det norske spillmarkedet i 2002 var en kraftig omsetningsøkning i automatmarkedet, fortsatt stor vekst i spill til utenlandske

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer