Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008"

Transkript

1 InfoMap Norge AS Mai 2008 Komme i gang med Route-LogiX versjon 5 INNHOLD Side Lage en rute 2 Skifte mellom skjermbildene 5 Knappene i de 4 hovedskjermbildene 8 Zoome i kartet 12 Kjøretøy innstillinger 13 Grunninnstillinger 14 Lagre en rute 15 Åpne en lagret rute 16 Opprette et punkt i kartet 17 Innledning Ved å ta i bruk Route-LogiX versjon 5 får du tilgang til Nordens desidert mest solgte ruteplanprogram for profesjonell bruk. Programmet er videre utviklet sammen med brukere slik at alle funksjoner (moduler) er med på å gjøre din hverdag enklere. Flere av de nyeste funksjonene i versjon 5 stammer opprinnelig fra storebror Plan-LogiX, og er gjort tilgjengelige i Route-LogiX for å etterkomme ønsket om et enda mer profesjonelt system. Har du tidligere benyttet RL4 vil du kjenne igjen den grunnleggende funksjonaliteten og deler av menyene, men plassering og utseende er forandret. I RL5 bruker vi mer symbolknapper og mindre tekst. Vi håper at du med dette komme i gang dokumentet får en flying start med RL5 og kanskje gir det deg som bruker noen gode ideer om hvordan du kan forenkle og effektivisere din hverdag ytterligere. Lykke til. NB: Dokumentet må ikke forveksles med systemets innebygde interaktive hjelpetekst! Dette dokumentet I dette dokumentet tar vi kun for oss den basic kunnskapen du behøver for å kunne bruke systemet, og vi forventer at du setter deg ytterligere inn i alle mulighetene etterhvert som du lærer systemet mer å kjenne. Brukerkurs Ønsker du og dine kollegaer en bredere gjennomgang av systemet, arrangerer vi brukerkurs, ute i bedriften eller som fjernopplæring (via internett). Kontakt oss via tlf eller for mer informasjon, priser osv

2 Lage en rute 1. Oppstartsbilde i Route LogiX 5: Vises kun kartet på siden klikk da på knappen for at se dette oppstartsbilde. 2. Klikk på knappen eller tast Ctrl-H Følgende meny vises: - 2 -

3 3. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 4. Har du klikket på knappen kan du bare taste Enter igjen, eller tast Ctrl-H for å tilføye flere punkter / stopp i en rute 5. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 6. Klikk på knappen eller tast Ctrl-L når du ønsker å beregne en rute mellom de punktene du har lagt til Kartet vises automatisk. Bilde viser veivalget for den inntastede ruten

4 7. Klikk på knappen for at se et skjermbilde med kun tekst. Klikk på knappen for at se et delt skjermbilde med både kart, rutesummering og rutebeskrivelse (mest brukt)

5 Skifte mellom skjermbildene I øverste venstre hjørne er det mulig å velge hvilke skjermbilder du ønsker å se samtidig. Dette gjør du enkelt ved å legge til eller fjerne V tegnet i feltene til høyre for teksten: Ruteplanlegging Rutebeskrivelse Rutesummering 8. Klikk på ordet Route plan eller tast Ctrl-J Ruteplanleggings menyen og kartet vises. Bilde viser menyen hvor du legger til / skaper ruter samt et kartbilde med den beregnede ruten vist som en gul strek. Start, stopp og eventuelle via punkter er markert som røde firkanter med tallene 1, 2 osv

6 9. Klikk på ordet Itinerary eller tast Ctrl-I Rutebeskrivelsen og kartet vises. Bilde viser en detaljert kjørebeskrivelse over en av de valgte rutetyper (raskeste, korteste eller billigste)

7 10. Klikk på ordet Summary eller tast Ctrl-S Rutesummeringen og kartet vises. Bildet viser en oversikt over de valgte (beregnede) rutetyper med nøkkeltall for hvert rute alternativ. 11. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M (Kun kartvisning) Kartet dekker hele skjermbilde (størst mulig kartbilde av ruten), og viser veivalget for den beregnede ruten. Du kan raskt skifte mellom de 3 (4) beskrevne skjermbildene ved å klikke på ordene Route plan, Initerary, Summary eller taste hhv. Ctrl-J, Ctrl-I, Ctrl-S og Ctrl-M

8 Knappene i de 4 hovedskjermbildene Vi vil nå se nærmere på mulighetene i de 4 skjermbildene. Ved å beveger musen over knappene vises forklaringer (Tooltips) i et eget felt nederst til venstre på skjermen eller direkte over knappene. 12. Klikk på Route plan eller tast Ctrl-J a b c d e f g h i j k l m n a) Beregn rute (beregner avstand og tid mellom besøkspunktene) b) Legg til besøkspunkt (husk landskode før postnumrene på Europakartet, f.eks. NO1356) c) Slett besøkspunkt (klikk marker - det besøket du vil slette i listen og klikk på knappen) d) Sett inn besøkspunkt midt i ruten (Legg til et besøk over den du markerer) e) Flytt besøkspunkt (klikk på besøk, klikk på knappen, klikk på ny plasering, klikk på knappen igjen) f) Snu ruten (snur rekkefølgen, f.eks. til en retur- tur) g) Rediger besøkspunkt (mulighet til å endre sted, tid eller kun se punktet på kartet) h) Optimer ruten (finner raskeste rute mellom start- og sluttpunkt ved å optimere besøksrekkefølgen i ruter med flere enn 2 viapunkter (kun Route LogiX PRO)) i) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) j) Kopier ruten (med navn, plassering og besøkstid.) k) Legg den aktive ruten til en liste (For å kunne se opptil 8 ruter på kartet samtidig) l) Lagre ruten (Lagres som jny-fil, som kan åpnes i Route LogiX 5) m) Skriv ut ruten (Skriver ut skjermprint av Ruteplanleggingsbilde) n) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) o) Velg om du ønsker å beregne raskeste, korteste eller billigste rute p) Velg om du vil starte fra et sted kl. X eller være der kl. Y (oppgis i tim:min) q) Velg om du ønsker å søke efter steder, postnummer, vei eller brukerdata (Dette kan også gjøres fra skjermbilde hvor du legger inn besøkspunktene) - 8 -

9 13. Klikk på Summary eller tast Ctrl-S (Rutesummering) a) Raskeste rutes kilometer, tid, Kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste b) Korteste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste c) Billigste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste a b c Total avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser. Velg ønsket land her. (Europa kartet) Avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser for valgte land. I øverste venstre hjørne finner du følgende knapper: d e f g h i d) Kopier Rutesummeringen e) Lagre Rutesummeringen (Lagres både som MS Excel-fil, MS Word-fil og Tekst-fil) f) Skriv ut Rutesummeringen g) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format h) Vis Rutesummeringen som et MS Word doc m) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) - 9 -

10 14. Klikk på Itinerary eller tast Ctrl-I (Rutebeskrivelse) a b c d e f g h i j k a) Skift rutetype (skifter mellom raskeste, korteste eller billigste) b) Vis akkumulert avstand, tid og kostnad fra start til ett punkt i ruten du selv bestemmer (blått markert felt i listen) c) Kopier Rutebeskrivelsen d) Lagre Rutebeskrivelsen (Lagres både som MS Excel-fil og Tekst-fil) e) Skriv ut Rutebeskrivelsen f) Skift format (skifter mellom å anvise kompasretninger, Høyre/Venstre eller ingen) g) Endre detaljnivå (velg hvor mye informasjon (fra en Brukerdatabasen) som skal vises i ruten (vises som blå skrift på rett sted i ruten)) h) Delsummering (viser en egen del summerings rapport for en ønsket strekning (markert Grønt) hvor som helst i ruten. (Ikke vist her i dette eksempelet)) i) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format j) Vis Ruteplanen som et MS Word doc (Rutebeskrivelse) k) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk))

11 15. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M Da kartet vises endel i denne manualen, viser vi her kun verktøyslinjen: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 a) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) b) Åpne en eksisterende rutefil (hente en lagret fil) c) Kopier til utklipsbordet (hvis man f.eks. ønsker å bruke dataene i MS Word) d) Unngå steder (oversikt over steder du har sperret / endret tilgjengelighet i kartet) e) Grunninnstillinger (hvordan programmet skal oppføre seg ved oppstart) f) Velg/Rediger kjøretøy (endre navn, hastigheter, BK klasse eller kjøre- og hviletider) g) Importer data til brukerdatabasen (fra et eksternt system) h) Market-LogiX (Ekstramodul i Route LogiX Professional, for å skape avstandstabeller) i) Vis/Rediger brukerdatabase (se eller rediger egne innlagte punkter eller kunder ) j) Eksporter aktiv brukerdatabase til en CSV fil (få egne kundedata ut i *.CSV format) k) Rediger veiomkostninger / forby veiklasser (Bl.a. priser på betalingsvei, MAUT osv.) l) Kopier ruten til Cache (Mulighet for å se opptil 8 ruter på kartet samtidig) m) Rense opp kartbilde (tegner opp kartbilde på nytt, nå uten unyttig informasjon) n) Kartinnstillinger (hvordan du ønsker at kart og ruter skal vises, detaljer, info etc.) o) Lage ruter direkte i kartet (venstreklikk musen = normal innleggingsmeny, høyreklikk = velg et gitt sted eller bokstavelig talt - hvor som helst i kartet (Legg til via kartet)) p) Søk etter all tilgjengelig informasjon i kartet (vei, veikryss, sted, adresse, postnr osv.) q) Nærmeste vei (pil endrer seg til et trådkors, klikk på en vei og navn + tekn. info vises) r) Nærmeste veikryss (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et veikryss og navn / nr. vises) s) Nærmeste by (pil endrer sig til et trådkors, klikk på et sted og nærmeste bynavn vises) t) Nærmeste ikon (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et bruker DB ikon og all info vises) u) Steder av Interesse (innstillinger for hvordan du ønsker å vise / se brukerdata på kartet) v) Endre fremkommelighet (steng veier eller motsatt, foretrukket rute. Mange muligheter!) w) Beregn rute (benyttes når du skaper ruter direkte i kartet (se o) - og ikke velger Ctrl-L ) x) Optimer rute (finner mest optimale rute mellom start- og slutt (kun Route LogiX PRO)) y) Velg detaljeringsgrad for kartet (venstreklikk gir automatisk et mer detaljert kartbilde, høyreklikk gir flere valgmuligheter, f.eks. mindre detaljer) z) Kun tekst (Ikke kart) æ) Både tekst og ett kart (mest brukt) ø) Ett kart (viser kartet) å) To kart (zoom inn på f.eks. kart 2 og oversiktsbilde på kart 1, prøv også høyrezoom ) 1) Kart og rasterkart (virker kun hvis du har kjøpt et spesielt rasterkart)

12 Zoome i kartet 16. Du zoomer inn ved å holde venstre museknapp nede og trekke en firkant over det område du ønsker å zoome inn på. Når du slipper knappen tegnes kartet opp på nytt. Du zoomer ut ved å høyreklikke på kartet. Følgende meny vises: Som teksten tilsier er de 5 øverste valgene relatert til zooming i kartet. Resten er funksjoner som du også finner på verktøyslinjen øverst i programmet (beskrevet under pkt. 15). Klikk på Avbryt for å lukke menyen

13 Kjøretøy innstillinger 17. Klikk på knappen eller tast Ctrl-V Menyen Velg Kjøretøy vises. Her kan du nu legge til, slette, redigere eller kopiere dine kjøretøyprofiler. Det enkelte kjøretøy redigeres ved å klikke på mappene i menyen Kjøretøy data (bemerk at mappen Arbeidstider kun er tilgjengelig i Route LogiX Pro). Under Type Kjøretøy bestemmer du deg for biltype, og eventuelt vekt, høyde og bredde på kjøretøyet. (Høyde og bredde må du selv legge inn på gjeldende veistrekning i kartet for at denne funksjonen skal ha noen innvirkning på veivalget i ruteplanen.) Route LogiX benytter type og vekt (BK klasse) for å bestemme veivalget på den enkelte ruten. (PS. Skap alltid nye kjøretøyprofiler (max 60 stk.) ved å kopiere eksisterende kjøretøyprofiler. Ikke gjør endringer i de std. kjøretøyene som ligger i systemet fra før, for da har du ingen standardprofiler å arbeide med ved behov!) Et eksempel på gjennomsnitshastigheter for tungt kjøretøy kunne f.eks. være som vist her

14 Grunninnstillinger 18. Klikk på knappen eller tast Ctrl-G Menyen Grunninnstillinger vises: Menyen Grunninnstillinger består av 4 mapper: Grunninnstillinger: Her kan du fastsette de standard verdier du benytter for bl. annet avgangstid, stopptid, om du ønsker å beregne avstanden i kilometer eller Engelske mil. I tillegg kan du oppgi om du normalt ønsker å beregne både raskeste, korteste og ev. billigste rute, eller kun raskeste. Hastighets variasjoner: Her kan du sette opp Route-LogiX til å ta hensyn til rushtrafikk ved å beregne rutene med et tillegg i kjøretiden i rushperioder. Dette oppgis med et tidsrom samt den prosentsats kjøretiden skal reguleres med. Rushtiden kan oppgis som 3 forskjellige perioder. Det er også muligt å sette opp hastigheten til f.eks. 120 % av normalt for kjøring om natten. PS. Husk alltid på å legge inn en fast starttid i Standard avgang / ankomsttid hvis du ønsker å aktivere beregninger med Rushtids avvik, ellers blir ikke ruten (tiden) korrekt beregnet! Steder: Her kan du bestemme om stedene (punktene) fra brukerdatabasen skal vises i ruteplanen, såfremt disse ligger innenfor en bestemt avstand fra ruten. Dette kunne f. eks. være dine kunder, depoter eller ferdige informasjonsdatabaser, så som Ferger, Bomstasjoner, Tungtransport (Tunneler, broer, begrensninger osv.), levert av InfoMap Norge. Oppstarts valg: Her fastsetter du måten Route LogiX skal starte opp på. For å korte ned på svartider kan du med fordel velge å laste opp hele kartet i RAM minnet (hvis du har 512 eller helst 1024 MB RAM). Du kan også sette opp at Route-LogiX skal spørre om man virkelig ønsker å lukke programmet og om man ønsker å lagre ruter ved avslutning. Samtidig har du mulighet til å bestemme hvordan Route-LogiX skal behandle utskrifter. Har du f.eks. problemer med lang utskriftstid kan disse forsøkes endret her

15 Lagre en rute 19. Klikk på knappen helt til høyre på verktøyslinjen eller tast Ctrl-A Klikk og fjern v tegnet i alle feltene, utenom det øverste (Rutefil). Klikk og erstatt * tegnet i feltet oppe til høyre med et navn som beskriver ruten, f.eks.: Oslo_Bergen_Kongsvinger.Jny (Benytt _ som skilletegn) Kontroller at riktig lagringssted er valgt i de 2 nederste feltene. Lokalt på din PC eller i et nettverk, tilghengelig for alle RL brukere i firmaet. Standar enbruker innstilling = USER-000 Nettverks versjon = USER0001, USER0002, USER0003 osv. Klikk på knappen. Ruten er nå lagret og kan gjenbrukes (se neste side)

16 Åpne en lagret rute 20. Klikk på knappen eller tast Ctrl-O 21. Velg (marker) ønsket rute (klikk på den), og trykk på knappen. (Tallet etter navnet = antall stopp på ruten, inklusive start og slutt.) Har du allerede en rute på kartet, vises følgende melding: 22. Velg Nei hvis du ikke ønsker å slå sammen rutene (bygge en stor rute ved hjelp av 2 eller flere ruter), og den eksisterende ruten byttes ut med den lagrede du ønsker å åpne. OBS: Når du åpner en lagret rute, må du alltid klikke på knappen for å vise den på kartet!

17 Opprette et punkt i kartet Du kan opprette et sted / punkt på to måter. Enten taster du inn f.eks. et stedsnavn (i fobindelse med søk eller ruteplanlegging) som ikke ligger i kartet, og svarer ja når Route-LogiX spør om du vil opprette punktet, eller du gjør som vist her: 23. Klikk på knappen eller tast Ctrl-U En Brukerdatabase meny med en liste over brukerdefinerte steder vises. Ønsker du å skape en ny Brukerdatabase, (kun mulig i Route-LogiX Professional) klikk på knappen. Tast inn et kort navn og ev. en noe lengre beskrivelse (se under) og lagre ved å klikke på knappen. For å legge til nye punkter, klikk på knappen og følgende undermeny vises: Her legger du inn navnet på punktet du ønsker å opprette (øverste felt). Det er dette navnet du heretter kan benytte som søkeord for å finne punktet i kartet eller legge det til en rute som besøkspunkt. Alle disse punktene vises nå med et * tegn foran navnet i søkelistene, noe som forteller deg at stedet / punktet er lagt inn av deg og ikke av kartleverandøren. Utover navnet kan du legge inn full adresse informasjon, Kontaktperson, tlf og faks m.m. for hvert punkt. Du kan også velge hvilket ikon (symbol) du ønsker skal vise / representere punktet på kartet. Dette endres ved å dobbeltklikke på ikonet (det lille blå flyet i ovenstående eksempel) og velge fra en stor liste med ikoner til fri benyttelse i programmet. Du kan også legge punktet inn under en gruppe (opptil 32 grupper), så du kan skille forskjellig informasjon fra hverandre på kartet. (Slå av og på alle eller kun utvalgte grupper.) Under mappen Veibeskrivelse har du ytterligere 6 felt for informasjon om alt fra veibeskrivelse til nyttig informasjon planlegger eller sjåfør kan ha bruk for å vite om akkurat denne kunden

18 PS. Husk at alt eller deler av denne informasjonen kan (om ønskelig) vises i rutebeskrivelsen, på rett sted i ruten. Skriv inn et navn f.eks. Min kunde og klikk på mappen Sted Følgende undermeny vises: Fyll i feltet for Sted med postnummer, by, stednavn, gateadresse eller nøyaktig kartreferanse (koordinat eks ). Hvilken informasjon du ønsker å bruke er avhengig av hvor detaljert kart du benytter i Route-LogiX. Gateadresser har vi pr i dag kun i Navteq kartene. Skriv f. eks. Moss som i ovenstående eksempel. Klikk på knappen og klikk på det alternativet du ønsker å bruke. Klikk på knappen for å lagre punktet / endringene. Stedet er nå lagret, og det kan flyttes på direkte i kartet ved å klikke på knappen. Den første plasseringen du laget på Moss var en grov plassering, som du nå kan endre /flytte (finpusse) ved hjelp av din eller dine kollegaers lokalkunnskap i kartet. En enklere og gjerne mer nøyaktig plassering ville ha vært å benytte Postnummer (mye brukt, finnes i alle våre kart). Klikk på knappen i øverste høyre hjørne for å lukke Brukerdatabase menyen

19 For ytterligere opplysninger henviser vi til hjelpefilen som alltid kan åpnes ved å taste F1, eller klikk på knappen i alle menyer. InfoMap Norge AS Postboks Bekkestua Tlf E-post Web side

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Nordic Field Trial System. PC-feltforsøk

Nordic Field Trial System. PC-feltforsøk Nordic Field Trial System PC-feltforsøk Veiledning i Nordic Field Trial System PC-Feltforsøk Versjon 3 Oppstart... 3 1. Liste over forsøk...3 Oversikt over egne felt... 3 Velg forsøk... 4 Tilknytt forsøksvert

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13 RoSyDIGWeb Veiledning til Søkerdelen Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Velkomstsiden.... 3 2. Søknad om gravetillatelse.... 4 2.1 Velg veimyndighet.... 4 2.2 Velg søknadstype.... 4 2.3 Utfyll kontaktinformasjon...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for GSI database. for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Bruksanvisning for GSI database for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet I denne veiledningen vil du få en kort innføring i hvordan du kan analysere GSI tall for alle norske kommuner ved hjelp av få tastetrykk.

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer