Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008"

Transkript

1 InfoMap Norge AS Mai 2008 Komme i gang med Route-LogiX versjon 5 INNHOLD Side Lage en rute 2 Skifte mellom skjermbildene 5 Knappene i de 4 hovedskjermbildene 8 Zoome i kartet 12 Kjøretøy innstillinger 13 Grunninnstillinger 14 Lagre en rute 15 Åpne en lagret rute 16 Opprette et punkt i kartet 17 Innledning Ved å ta i bruk Route-LogiX versjon 5 får du tilgang til Nordens desidert mest solgte ruteplanprogram for profesjonell bruk. Programmet er videre utviklet sammen med brukere slik at alle funksjoner (moduler) er med på å gjøre din hverdag enklere. Flere av de nyeste funksjonene i versjon 5 stammer opprinnelig fra storebror Plan-LogiX, og er gjort tilgjengelige i Route-LogiX for å etterkomme ønsket om et enda mer profesjonelt system. Har du tidligere benyttet RL4 vil du kjenne igjen den grunnleggende funksjonaliteten og deler av menyene, men plassering og utseende er forandret. I RL5 bruker vi mer symbolknapper og mindre tekst. Vi håper at du med dette komme i gang dokumentet får en flying start med RL5 og kanskje gir det deg som bruker noen gode ideer om hvordan du kan forenkle og effektivisere din hverdag ytterligere. Lykke til. NB: Dokumentet må ikke forveksles med systemets innebygde interaktive hjelpetekst! Dette dokumentet I dette dokumentet tar vi kun for oss den basic kunnskapen du behøver for å kunne bruke systemet, og vi forventer at du setter deg ytterligere inn i alle mulighetene etterhvert som du lærer systemet mer å kjenne. Brukerkurs Ønsker du og dine kollegaer en bredere gjennomgang av systemet, arrangerer vi brukerkurs, ute i bedriften eller som fjernopplæring (via internett). Kontakt oss via tlf eller for mer informasjon, priser osv

2 Lage en rute 1. Oppstartsbilde i Route LogiX 5: Vises kun kartet på siden klikk da på knappen for at se dette oppstartsbilde. 2. Klikk på knappen eller tast Ctrl-H Følgende meny vises: - 2 -

3 3. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 4. Har du klikket på knappen kan du bare taste Enter igjen, eller tast Ctrl-H for å tilføye flere punkter / stopp i en rute 5. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 6. Klikk på knappen eller tast Ctrl-L når du ønsker å beregne en rute mellom de punktene du har lagt til Kartet vises automatisk. Bilde viser veivalget for den inntastede ruten

4 7. Klikk på knappen for at se et skjermbilde med kun tekst. Klikk på knappen for at se et delt skjermbilde med både kart, rutesummering og rutebeskrivelse (mest brukt)

5 Skifte mellom skjermbildene I øverste venstre hjørne er det mulig å velge hvilke skjermbilder du ønsker å se samtidig. Dette gjør du enkelt ved å legge til eller fjerne V tegnet i feltene til høyre for teksten: Ruteplanlegging Rutebeskrivelse Rutesummering 8. Klikk på ordet Route plan eller tast Ctrl-J Ruteplanleggings menyen og kartet vises. Bilde viser menyen hvor du legger til / skaper ruter samt et kartbilde med den beregnede ruten vist som en gul strek. Start, stopp og eventuelle via punkter er markert som røde firkanter med tallene 1, 2 osv

6 9. Klikk på ordet Itinerary eller tast Ctrl-I Rutebeskrivelsen og kartet vises. Bilde viser en detaljert kjørebeskrivelse over en av de valgte rutetyper (raskeste, korteste eller billigste)

7 10. Klikk på ordet Summary eller tast Ctrl-S Rutesummeringen og kartet vises. Bildet viser en oversikt over de valgte (beregnede) rutetyper med nøkkeltall for hvert rute alternativ. 11. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M (Kun kartvisning) Kartet dekker hele skjermbilde (størst mulig kartbilde av ruten), og viser veivalget for den beregnede ruten. Du kan raskt skifte mellom de 3 (4) beskrevne skjermbildene ved å klikke på ordene Route plan, Initerary, Summary eller taste hhv. Ctrl-J, Ctrl-I, Ctrl-S og Ctrl-M

8 Knappene i de 4 hovedskjermbildene Vi vil nå se nærmere på mulighetene i de 4 skjermbildene. Ved å beveger musen over knappene vises forklaringer (Tooltips) i et eget felt nederst til venstre på skjermen eller direkte over knappene. 12. Klikk på Route plan eller tast Ctrl-J a b c d e f g h i j k l m n a) Beregn rute (beregner avstand og tid mellom besøkspunktene) b) Legg til besøkspunkt (husk landskode før postnumrene på Europakartet, f.eks. NO1356) c) Slett besøkspunkt (klikk marker - det besøket du vil slette i listen og klikk på knappen) d) Sett inn besøkspunkt midt i ruten (Legg til et besøk over den du markerer) e) Flytt besøkspunkt (klikk på besøk, klikk på knappen, klikk på ny plasering, klikk på knappen igjen) f) Snu ruten (snur rekkefølgen, f.eks. til en retur- tur) g) Rediger besøkspunkt (mulighet til å endre sted, tid eller kun se punktet på kartet) h) Optimer ruten (finner raskeste rute mellom start- og sluttpunkt ved å optimere besøksrekkefølgen i ruter med flere enn 2 viapunkter (kun Route LogiX PRO)) i) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) j) Kopier ruten (med navn, plassering og besøkstid.) k) Legg den aktive ruten til en liste (For å kunne se opptil 8 ruter på kartet samtidig) l) Lagre ruten (Lagres som jny-fil, som kan åpnes i Route LogiX 5) m) Skriv ut ruten (Skriver ut skjermprint av Ruteplanleggingsbilde) n) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) o) Velg om du ønsker å beregne raskeste, korteste eller billigste rute p) Velg om du vil starte fra et sted kl. X eller være der kl. Y (oppgis i tim:min) q) Velg om du ønsker å søke efter steder, postnummer, vei eller brukerdata (Dette kan også gjøres fra skjermbilde hvor du legger inn besøkspunktene) - 8 -

9 13. Klikk på Summary eller tast Ctrl-S (Rutesummering) a) Raskeste rutes kilometer, tid, Kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste b) Korteste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste c) Billigste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste a b c Total avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser. Velg ønsket land her. (Europa kartet) Avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser for valgte land. I øverste venstre hjørne finner du følgende knapper: d e f g h i d) Kopier Rutesummeringen e) Lagre Rutesummeringen (Lagres både som MS Excel-fil, MS Word-fil og Tekst-fil) f) Skriv ut Rutesummeringen g) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format h) Vis Rutesummeringen som et MS Word doc m) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) - 9 -

10 14. Klikk på Itinerary eller tast Ctrl-I (Rutebeskrivelse) a b c d e f g h i j k a) Skift rutetype (skifter mellom raskeste, korteste eller billigste) b) Vis akkumulert avstand, tid og kostnad fra start til ett punkt i ruten du selv bestemmer (blått markert felt i listen) c) Kopier Rutebeskrivelsen d) Lagre Rutebeskrivelsen (Lagres både som MS Excel-fil og Tekst-fil) e) Skriv ut Rutebeskrivelsen f) Skift format (skifter mellom å anvise kompasretninger, Høyre/Venstre eller ingen) g) Endre detaljnivå (velg hvor mye informasjon (fra en Brukerdatabasen) som skal vises i ruten (vises som blå skrift på rett sted i ruten)) h) Delsummering (viser en egen del summerings rapport for en ønsket strekning (markert Grønt) hvor som helst i ruten. (Ikke vist her i dette eksempelet)) i) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format j) Vis Ruteplanen som et MS Word doc (Rutebeskrivelse) k) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk))

11 15. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M Da kartet vises endel i denne manualen, viser vi her kun verktøyslinjen: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 a) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) b) Åpne en eksisterende rutefil (hente en lagret fil) c) Kopier til utklipsbordet (hvis man f.eks. ønsker å bruke dataene i MS Word) d) Unngå steder (oversikt over steder du har sperret / endret tilgjengelighet i kartet) e) Grunninnstillinger (hvordan programmet skal oppføre seg ved oppstart) f) Velg/Rediger kjøretøy (endre navn, hastigheter, BK klasse eller kjøre- og hviletider) g) Importer data til brukerdatabasen (fra et eksternt system) h) Market-LogiX (Ekstramodul i Route LogiX Professional, for å skape avstandstabeller) i) Vis/Rediger brukerdatabase (se eller rediger egne innlagte punkter eller kunder ) j) Eksporter aktiv brukerdatabase til en CSV fil (få egne kundedata ut i *.CSV format) k) Rediger veiomkostninger / forby veiklasser (Bl.a. priser på betalingsvei, MAUT osv.) l) Kopier ruten til Cache (Mulighet for å se opptil 8 ruter på kartet samtidig) m) Rense opp kartbilde (tegner opp kartbilde på nytt, nå uten unyttig informasjon) n) Kartinnstillinger (hvordan du ønsker at kart og ruter skal vises, detaljer, info etc.) o) Lage ruter direkte i kartet (venstreklikk musen = normal innleggingsmeny, høyreklikk = velg et gitt sted eller bokstavelig talt - hvor som helst i kartet (Legg til via kartet)) p) Søk etter all tilgjengelig informasjon i kartet (vei, veikryss, sted, adresse, postnr osv.) q) Nærmeste vei (pil endrer seg til et trådkors, klikk på en vei og navn + tekn. info vises) r) Nærmeste veikryss (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et veikryss og navn / nr. vises) s) Nærmeste by (pil endrer sig til et trådkors, klikk på et sted og nærmeste bynavn vises) t) Nærmeste ikon (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et bruker DB ikon og all info vises) u) Steder av Interesse (innstillinger for hvordan du ønsker å vise / se brukerdata på kartet) v) Endre fremkommelighet (steng veier eller motsatt, foretrukket rute. Mange muligheter!) w) Beregn rute (benyttes når du skaper ruter direkte i kartet (se o) - og ikke velger Ctrl-L ) x) Optimer rute (finner mest optimale rute mellom start- og slutt (kun Route LogiX PRO)) y) Velg detaljeringsgrad for kartet (venstreklikk gir automatisk et mer detaljert kartbilde, høyreklikk gir flere valgmuligheter, f.eks. mindre detaljer) z) Kun tekst (Ikke kart) æ) Både tekst og ett kart (mest brukt) ø) Ett kart (viser kartet) å) To kart (zoom inn på f.eks. kart 2 og oversiktsbilde på kart 1, prøv også høyrezoom ) 1) Kart og rasterkart (virker kun hvis du har kjøpt et spesielt rasterkart)

12 Zoome i kartet 16. Du zoomer inn ved å holde venstre museknapp nede og trekke en firkant over det område du ønsker å zoome inn på. Når du slipper knappen tegnes kartet opp på nytt. Du zoomer ut ved å høyreklikke på kartet. Følgende meny vises: Som teksten tilsier er de 5 øverste valgene relatert til zooming i kartet. Resten er funksjoner som du også finner på verktøyslinjen øverst i programmet (beskrevet under pkt. 15). Klikk på Avbryt for å lukke menyen

13 Kjøretøy innstillinger 17. Klikk på knappen eller tast Ctrl-V Menyen Velg Kjøretøy vises. Her kan du nu legge til, slette, redigere eller kopiere dine kjøretøyprofiler. Det enkelte kjøretøy redigeres ved å klikke på mappene i menyen Kjøretøy data (bemerk at mappen Arbeidstider kun er tilgjengelig i Route LogiX Pro). Under Type Kjøretøy bestemmer du deg for biltype, og eventuelt vekt, høyde og bredde på kjøretøyet. (Høyde og bredde må du selv legge inn på gjeldende veistrekning i kartet for at denne funksjonen skal ha noen innvirkning på veivalget i ruteplanen.) Route LogiX benytter type og vekt (BK klasse) for å bestemme veivalget på den enkelte ruten. (PS. Skap alltid nye kjøretøyprofiler (max 60 stk.) ved å kopiere eksisterende kjøretøyprofiler. Ikke gjør endringer i de std. kjøretøyene som ligger i systemet fra før, for da har du ingen standardprofiler å arbeide med ved behov!) Et eksempel på gjennomsnitshastigheter for tungt kjøretøy kunne f.eks. være som vist her

14 Grunninnstillinger 18. Klikk på knappen eller tast Ctrl-G Menyen Grunninnstillinger vises: Menyen Grunninnstillinger består av 4 mapper: Grunninnstillinger: Her kan du fastsette de standard verdier du benytter for bl. annet avgangstid, stopptid, om du ønsker å beregne avstanden i kilometer eller Engelske mil. I tillegg kan du oppgi om du normalt ønsker å beregne både raskeste, korteste og ev. billigste rute, eller kun raskeste. Hastighets variasjoner: Her kan du sette opp Route-LogiX til å ta hensyn til rushtrafikk ved å beregne rutene med et tillegg i kjøretiden i rushperioder. Dette oppgis med et tidsrom samt den prosentsats kjøretiden skal reguleres med. Rushtiden kan oppgis som 3 forskjellige perioder. Det er også muligt å sette opp hastigheten til f.eks. 120 % av normalt for kjøring om natten. PS. Husk alltid på å legge inn en fast starttid i Standard avgang / ankomsttid hvis du ønsker å aktivere beregninger med Rushtids avvik, ellers blir ikke ruten (tiden) korrekt beregnet! Steder: Her kan du bestemme om stedene (punktene) fra brukerdatabasen skal vises i ruteplanen, såfremt disse ligger innenfor en bestemt avstand fra ruten. Dette kunne f. eks. være dine kunder, depoter eller ferdige informasjonsdatabaser, så som Ferger, Bomstasjoner, Tungtransport (Tunneler, broer, begrensninger osv.), levert av InfoMap Norge. Oppstarts valg: Her fastsetter du måten Route LogiX skal starte opp på. For å korte ned på svartider kan du med fordel velge å laste opp hele kartet i RAM minnet (hvis du har 512 eller helst 1024 MB RAM). Du kan også sette opp at Route-LogiX skal spørre om man virkelig ønsker å lukke programmet og om man ønsker å lagre ruter ved avslutning. Samtidig har du mulighet til å bestemme hvordan Route-LogiX skal behandle utskrifter. Har du f.eks. problemer med lang utskriftstid kan disse forsøkes endret her

15 Lagre en rute 19. Klikk på knappen helt til høyre på verktøyslinjen eller tast Ctrl-A Klikk og fjern v tegnet i alle feltene, utenom det øverste (Rutefil). Klikk og erstatt * tegnet i feltet oppe til høyre med et navn som beskriver ruten, f.eks.: Oslo_Bergen_Kongsvinger.Jny (Benytt _ som skilletegn) Kontroller at riktig lagringssted er valgt i de 2 nederste feltene. Lokalt på din PC eller i et nettverk, tilghengelig for alle RL brukere i firmaet. Standar enbruker innstilling = USER-000 Nettverks versjon = USER0001, USER0002, USER0003 osv. Klikk på knappen. Ruten er nå lagret og kan gjenbrukes (se neste side)

16 Åpne en lagret rute 20. Klikk på knappen eller tast Ctrl-O 21. Velg (marker) ønsket rute (klikk på den), og trykk på knappen. (Tallet etter navnet = antall stopp på ruten, inklusive start og slutt.) Har du allerede en rute på kartet, vises følgende melding: 22. Velg Nei hvis du ikke ønsker å slå sammen rutene (bygge en stor rute ved hjelp av 2 eller flere ruter), og den eksisterende ruten byttes ut med den lagrede du ønsker å åpne. OBS: Når du åpner en lagret rute, må du alltid klikke på knappen for å vise den på kartet!

17 Opprette et punkt i kartet Du kan opprette et sted / punkt på to måter. Enten taster du inn f.eks. et stedsnavn (i fobindelse med søk eller ruteplanlegging) som ikke ligger i kartet, og svarer ja når Route-LogiX spør om du vil opprette punktet, eller du gjør som vist her: 23. Klikk på knappen eller tast Ctrl-U En Brukerdatabase meny med en liste over brukerdefinerte steder vises. Ønsker du å skape en ny Brukerdatabase, (kun mulig i Route-LogiX Professional) klikk på knappen. Tast inn et kort navn og ev. en noe lengre beskrivelse (se under) og lagre ved å klikke på knappen. For å legge til nye punkter, klikk på knappen og følgende undermeny vises: Her legger du inn navnet på punktet du ønsker å opprette (øverste felt). Det er dette navnet du heretter kan benytte som søkeord for å finne punktet i kartet eller legge det til en rute som besøkspunkt. Alle disse punktene vises nå med et * tegn foran navnet i søkelistene, noe som forteller deg at stedet / punktet er lagt inn av deg og ikke av kartleverandøren. Utover navnet kan du legge inn full adresse informasjon, Kontaktperson, tlf og faks m.m. for hvert punkt. Du kan også velge hvilket ikon (symbol) du ønsker skal vise / representere punktet på kartet. Dette endres ved å dobbeltklikke på ikonet (det lille blå flyet i ovenstående eksempel) og velge fra en stor liste med ikoner til fri benyttelse i programmet. Du kan også legge punktet inn under en gruppe (opptil 32 grupper), så du kan skille forskjellig informasjon fra hverandre på kartet. (Slå av og på alle eller kun utvalgte grupper.) Under mappen Veibeskrivelse har du ytterligere 6 felt for informasjon om alt fra veibeskrivelse til nyttig informasjon planlegger eller sjåfør kan ha bruk for å vite om akkurat denne kunden

18 PS. Husk at alt eller deler av denne informasjonen kan (om ønskelig) vises i rutebeskrivelsen, på rett sted i ruten. Skriv inn et navn f.eks. Min kunde og klikk på mappen Sted Følgende undermeny vises: Fyll i feltet for Sted med postnummer, by, stednavn, gateadresse eller nøyaktig kartreferanse (koordinat eks ). Hvilken informasjon du ønsker å bruke er avhengig av hvor detaljert kart du benytter i Route-LogiX. Gateadresser har vi pr i dag kun i Navteq kartene. Skriv f. eks. Moss som i ovenstående eksempel. Klikk på knappen og klikk på det alternativet du ønsker å bruke. Klikk på knappen for å lagre punktet / endringene. Stedet er nå lagret, og det kan flyttes på direkte i kartet ved å klikke på knappen. Den første plasseringen du laget på Moss var en grov plassering, som du nå kan endre /flytte (finpusse) ved hjelp av din eller dine kollegaers lokalkunnskap i kartet. En enklere og gjerne mer nøyaktig plassering ville ha vært å benytte Postnummer (mye brukt, finnes i alle våre kart). Klikk på knappen i øverste høyre hjørne for å lukke Brukerdatabase menyen

19 For ytterligere opplysninger henviser vi til hjelpefilen som alltid kan åpnes ved å taste F1, eller klikk på knappen i alle menyer. InfoMap Norge AS Postboks Bekkestua Tlf E-post Web side

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER.

10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER. 10 GRUNNER FOR Å BENYTTE PTV MAP&GUIDE FOR BEREGNING AV TRANSPORT KOSTNADER 1. PTV MAP&GUIDE ER INDUSTRISTANDARD FOR KOSTNADSBEREGNINGER AV VEITRANSPORTER Oppdaterte bom kostnader Kostnad per kilometer

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning

Kart for regionalt miljøtilskudd. Brukerveiledning Kart for regionalt miljøtilskudd Brukerveiledning Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg. Eiendommene du har registrert

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Allma Eiendom er et innsynsverktøyfor skogbruksplaner. Skogeier kan bruke denne tjenesten for å få oversikt over sin

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Kart i regionalt miljøtilskudd

Kart i regionalt miljøtilskudd Kart i regionalt miljøtilskudd 24.07.2017 Brukerveiledning INTRODUKSJON Når du søker regionalt miljøtilskudd elektronisk tegner du tiltakene dine i et elektronisk kart. Du slipper derfor papirvedlegg.

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Nordic Field Trial System. PC-feltforsøk

Nordic Field Trial System. PC-feltforsøk Nordic Field Trial System PC-feltforsøk Veiledning i Nordic Field Trial System PC-Feltforsøk Versjon 3 Oppstart... 3 1. Liste over forsøk...3 Oversikt over egne felt... 3 Velg forsøk... 4 Tilknytt forsøksvert

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer

Crosswords and More. Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström, illustratør Richard Hultgren, programmerer Crosswords and More Av LäraMera Program AB og Leripa AB Pedagogikk og manus Grafikk Programmering Engelsk stemme Musikk Norsk Versjon Ann Truedsson, spesialpedagog Kristina Grundström, illustratør Richard

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukerveiledning Kilden

Brukerveiledning Kilden Brukerveiledning Kilden Innhold Generelt... 2 Geografisk søk... 2 Søk ved å angi sted, adresse eller eiendom... 2 Panelene til venstre... 3 Verktøy-panelet... 3 Last ned kartdata... 4 Bakgrunnskart...

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no. Media Asset Management AS http://www.mam.no Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger https://mp.mam.no Media Asset Management AS http://www.mam.no Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 Hva er BrandMaker Markedsplanlegger?... 3 Hva trenger

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer