Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Route LogiX 5. InfoMap Norge AS. Mai 2008"

Transkript

1 InfoMap Norge AS Mai 2008 Komme i gang med Route-LogiX versjon 5 INNHOLD Side Lage en rute 2 Skifte mellom skjermbildene 5 Knappene i de 4 hovedskjermbildene 8 Zoome i kartet 12 Kjøretøy innstillinger 13 Grunninnstillinger 14 Lagre en rute 15 Åpne en lagret rute 16 Opprette et punkt i kartet 17 Innledning Ved å ta i bruk Route-LogiX versjon 5 får du tilgang til Nordens desidert mest solgte ruteplanprogram for profesjonell bruk. Programmet er videre utviklet sammen med brukere slik at alle funksjoner (moduler) er med på å gjøre din hverdag enklere. Flere av de nyeste funksjonene i versjon 5 stammer opprinnelig fra storebror Plan-LogiX, og er gjort tilgjengelige i Route-LogiX for å etterkomme ønsket om et enda mer profesjonelt system. Har du tidligere benyttet RL4 vil du kjenne igjen den grunnleggende funksjonaliteten og deler av menyene, men plassering og utseende er forandret. I RL5 bruker vi mer symbolknapper og mindre tekst. Vi håper at du med dette komme i gang dokumentet får en flying start med RL5 og kanskje gir det deg som bruker noen gode ideer om hvordan du kan forenkle og effektivisere din hverdag ytterligere. Lykke til. NB: Dokumentet må ikke forveksles med systemets innebygde interaktive hjelpetekst! Dette dokumentet I dette dokumentet tar vi kun for oss den basic kunnskapen du behøver for å kunne bruke systemet, og vi forventer at du setter deg ytterligere inn i alle mulighetene etterhvert som du lærer systemet mer å kjenne. Brukerkurs Ønsker du og dine kollegaer en bredere gjennomgang av systemet, arrangerer vi brukerkurs, ute i bedriften eller som fjernopplæring (via internett). Kontakt oss via tlf eller for mer informasjon, priser osv

2 Lage en rute 1. Oppstartsbilde i Route LogiX 5: Vises kun kartet på siden klikk da på knappen for at se dette oppstartsbilde. 2. Klikk på knappen eller tast Ctrl-H Følgende meny vises: - 2 -

3 3. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 4. Har du klikket på knappen kan du bare taste Enter igjen, eller tast Ctrl-H for å tilføye flere punkter / stopp i en rute 5. Tast inn i feltet og klikk eller tast Enter 6. Klikk på knappen eller tast Ctrl-L når du ønsker å beregne en rute mellom de punktene du har lagt til Kartet vises automatisk. Bilde viser veivalget for den inntastede ruten

4 7. Klikk på knappen for at se et skjermbilde med kun tekst. Klikk på knappen for at se et delt skjermbilde med både kart, rutesummering og rutebeskrivelse (mest brukt)

5 Skifte mellom skjermbildene I øverste venstre hjørne er det mulig å velge hvilke skjermbilder du ønsker å se samtidig. Dette gjør du enkelt ved å legge til eller fjerne V tegnet i feltene til høyre for teksten: Ruteplanlegging Rutebeskrivelse Rutesummering 8. Klikk på ordet Route plan eller tast Ctrl-J Ruteplanleggings menyen og kartet vises. Bilde viser menyen hvor du legger til / skaper ruter samt et kartbilde med den beregnede ruten vist som en gul strek. Start, stopp og eventuelle via punkter er markert som røde firkanter med tallene 1, 2 osv

6 9. Klikk på ordet Itinerary eller tast Ctrl-I Rutebeskrivelsen og kartet vises. Bilde viser en detaljert kjørebeskrivelse over en av de valgte rutetyper (raskeste, korteste eller billigste)

7 10. Klikk på ordet Summary eller tast Ctrl-S Rutesummeringen og kartet vises. Bildet viser en oversikt over de valgte (beregnede) rutetyper med nøkkeltall for hvert rute alternativ. 11. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M (Kun kartvisning) Kartet dekker hele skjermbilde (størst mulig kartbilde av ruten), og viser veivalget for den beregnede ruten. Du kan raskt skifte mellom de 3 (4) beskrevne skjermbildene ved å klikke på ordene Route plan, Initerary, Summary eller taste hhv. Ctrl-J, Ctrl-I, Ctrl-S og Ctrl-M

8 Knappene i de 4 hovedskjermbildene Vi vil nå se nærmere på mulighetene i de 4 skjermbildene. Ved å beveger musen over knappene vises forklaringer (Tooltips) i et eget felt nederst til venstre på skjermen eller direkte over knappene. 12. Klikk på Route plan eller tast Ctrl-J a b c d e f g h i j k l m n a) Beregn rute (beregner avstand og tid mellom besøkspunktene) b) Legg til besøkspunkt (husk landskode før postnumrene på Europakartet, f.eks. NO1356) c) Slett besøkspunkt (klikk marker - det besøket du vil slette i listen og klikk på knappen) d) Sett inn besøkspunkt midt i ruten (Legg til et besøk over den du markerer) e) Flytt besøkspunkt (klikk på besøk, klikk på knappen, klikk på ny plasering, klikk på knappen igjen) f) Snu ruten (snur rekkefølgen, f.eks. til en retur- tur) g) Rediger besøkspunkt (mulighet til å endre sted, tid eller kun se punktet på kartet) h) Optimer ruten (finner raskeste rute mellom start- og sluttpunkt ved å optimere besøksrekkefølgen i ruter med flere enn 2 viapunkter (kun Route LogiX PRO)) i) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) j) Kopier ruten (med navn, plassering og besøkstid.) k) Legg den aktive ruten til en liste (For å kunne se opptil 8 ruter på kartet samtidig) l) Lagre ruten (Lagres som jny-fil, som kan åpnes i Route LogiX 5) m) Skriv ut ruten (Skriver ut skjermprint av Ruteplanleggingsbilde) n) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) o) Velg om du ønsker å beregne raskeste, korteste eller billigste rute p) Velg om du vil starte fra et sted kl. X eller være der kl. Y (oppgis i tim:min) q) Velg om du ønsker å søke efter steder, postnummer, vei eller brukerdata (Dette kan også gjøres fra skjermbilde hvor du legger inn besøkspunktene) - 8 -

9 13. Klikk på Summary eller tast Ctrl-S (Rutesummering) a) Raskeste rutes kilometer, tid, Kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste b) Korteste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste c) Billigste rutes kilometer, tid, kostnader, avgang fra første besøk og ankomst til siste a b c Total avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser. Velg ønsket land her. (Europa kartet) Avstand og kjøretid oppdelt på veiklasser for valgte land. I øverste venstre hjørne finner du følgende knapper: d e f g h i d) Kopier Rutesummeringen e) Lagre Rutesummeringen (Lagres både som MS Excel-fil, MS Word-fil og Tekst-fil) f) Skriv ut Rutesummeringen g) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format h) Vis Rutesummeringen som et MS Word doc m) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk)) - 9 -

10 14. Klikk på Itinerary eller tast Ctrl-I (Rutebeskrivelse) a b c d e f g h i j k a) Skift rutetype (skifter mellom raskeste, korteste eller billigste) b) Vis akkumulert avstand, tid og kostnad fra start til ett punkt i ruten du selv bestemmer (blått markert felt i listen) c) Kopier Rutebeskrivelsen d) Lagre Rutebeskrivelsen (Lagres både som MS Excel-fil og Tekst-fil) e) Skriv ut Rutebeskrivelsen f) Skift format (skifter mellom å anvise kompasretninger, Høyre/Venstre eller ingen) g) Endre detaljnivå (velg hvor mye informasjon (fra en Brukerdatabasen) som skal vises i ruten (vises som blå skrift på rett sted i ruten)) h) Delsummering (viser en egen del summerings rapport for en ønsket strekning (markert Grønt) hvor som helst i ruten. (Ikke vist her i dette eksempelet)) i) Vis all statistikk og beregninger i MS Excel format j) Vis Ruteplanen som et MS Word doc (Rutebeskrivelse) k) Hjelp (Åpner hjelpefilen til Route LogiX 5 (Engelsk))

11 15. Klikk på knappen eller tast Ctrl-M Da kartet vises endel i denne manualen, viser vi her kun verktøyslinjen: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 1 a) Ny rute (sletter eller lagrer eksisterende rute, så du kan skape en ny) b) Åpne en eksisterende rutefil (hente en lagret fil) c) Kopier til utklipsbordet (hvis man f.eks. ønsker å bruke dataene i MS Word) d) Unngå steder (oversikt over steder du har sperret / endret tilgjengelighet i kartet) e) Grunninnstillinger (hvordan programmet skal oppføre seg ved oppstart) f) Velg/Rediger kjøretøy (endre navn, hastigheter, BK klasse eller kjøre- og hviletider) g) Importer data til brukerdatabasen (fra et eksternt system) h) Market-LogiX (Ekstramodul i Route LogiX Professional, for å skape avstandstabeller) i) Vis/Rediger brukerdatabase (se eller rediger egne innlagte punkter eller kunder ) j) Eksporter aktiv brukerdatabase til en CSV fil (få egne kundedata ut i *.CSV format) k) Rediger veiomkostninger / forby veiklasser (Bl.a. priser på betalingsvei, MAUT osv.) l) Kopier ruten til Cache (Mulighet for å se opptil 8 ruter på kartet samtidig) m) Rense opp kartbilde (tegner opp kartbilde på nytt, nå uten unyttig informasjon) n) Kartinnstillinger (hvordan du ønsker at kart og ruter skal vises, detaljer, info etc.) o) Lage ruter direkte i kartet (venstreklikk musen = normal innleggingsmeny, høyreklikk = velg et gitt sted eller bokstavelig talt - hvor som helst i kartet (Legg til via kartet)) p) Søk etter all tilgjengelig informasjon i kartet (vei, veikryss, sted, adresse, postnr osv.) q) Nærmeste vei (pil endrer seg til et trådkors, klikk på en vei og navn + tekn. info vises) r) Nærmeste veikryss (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et veikryss og navn / nr. vises) s) Nærmeste by (pil endrer sig til et trådkors, klikk på et sted og nærmeste bynavn vises) t) Nærmeste ikon (pil endrer seg til et trådkors, klikk på et bruker DB ikon og all info vises) u) Steder av Interesse (innstillinger for hvordan du ønsker å vise / se brukerdata på kartet) v) Endre fremkommelighet (steng veier eller motsatt, foretrukket rute. Mange muligheter!) w) Beregn rute (benyttes når du skaper ruter direkte i kartet (se o) - og ikke velger Ctrl-L ) x) Optimer rute (finner mest optimale rute mellom start- og slutt (kun Route LogiX PRO)) y) Velg detaljeringsgrad for kartet (venstreklikk gir automatisk et mer detaljert kartbilde, høyreklikk gir flere valgmuligheter, f.eks. mindre detaljer) z) Kun tekst (Ikke kart) æ) Både tekst og ett kart (mest brukt) ø) Ett kart (viser kartet) å) To kart (zoom inn på f.eks. kart 2 og oversiktsbilde på kart 1, prøv også høyrezoom ) 1) Kart og rasterkart (virker kun hvis du har kjøpt et spesielt rasterkart)

12 Zoome i kartet 16. Du zoomer inn ved å holde venstre museknapp nede og trekke en firkant over det område du ønsker å zoome inn på. Når du slipper knappen tegnes kartet opp på nytt. Du zoomer ut ved å høyreklikke på kartet. Følgende meny vises: Som teksten tilsier er de 5 øverste valgene relatert til zooming i kartet. Resten er funksjoner som du også finner på verktøyslinjen øverst i programmet (beskrevet under pkt. 15). Klikk på Avbryt for å lukke menyen

13 Kjøretøy innstillinger 17. Klikk på knappen eller tast Ctrl-V Menyen Velg Kjøretøy vises. Her kan du nu legge til, slette, redigere eller kopiere dine kjøretøyprofiler. Det enkelte kjøretøy redigeres ved å klikke på mappene i menyen Kjøretøy data (bemerk at mappen Arbeidstider kun er tilgjengelig i Route LogiX Pro). Under Type Kjøretøy bestemmer du deg for biltype, og eventuelt vekt, høyde og bredde på kjøretøyet. (Høyde og bredde må du selv legge inn på gjeldende veistrekning i kartet for at denne funksjonen skal ha noen innvirkning på veivalget i ruteplanen.) Route LogiX benytter type og vekt (BK klasse) for å bestemme veivalget på den enkelte ruten. (PS. Skap alltid nye kjøretøyprofiler (max 60 stk.) ved å kopiere eksisterende kjøretøyprofiler. Ikke gjør endringer i de std. kjøretøyene som ligger i systemet fra før, for da har du ingen standardprofiler å arbeide med ved behov!) Et eksempel på gjennomsnitshastigheter for tungt kjøretøy kunne f.eks. være som vist her

14 Grunninnstillinger 18. Klikk på knappen eller tast Ctrl-G Menyen Grunninnstillinger vises: Menyen Grunninnstillinger består av 4 mapper: Grunninnstillinger: Her kan du fastsette de standard verdier du benytter for bl. annet avgangstid, stopptid, om du ønsker å beregne avstanden i kilometer eller Engelske mil. I tillegg kan du oppgi om du normalt ønsker å beregne både raskeste, korteste og ev. billigste rute, eller kun raskeste. Hastighets variasjoner: Her kan du sette opp Route-LogiX til å ta hensyn til rushtrafikk ved å beregne rutene med et tillegg i kjøretiden i rushperioder. Dette oppgis med et tidsrom samt den prosentsats kjøretiden skal reguleres med. Rushtiden kan oppgis som 3 forskjellige perioder. Det er også muligt å sette opp hastigheten til f.eks. 120 % av normalt for kjøring om natten. PS. Husk alltid på å legge inn en fast starttid i Standard avgang / ankomsttid hvis du ønsker å aktivere beregninger med Rushtids avvik, ellers blir ikke ruten (tiden) korrekt beregnet! Steder: Her kan du bestemme om stedene (punktene) fra brukerdatabasen skal vises i ruteplanen, såfremt disse ligger innenfor en bestemt avstand fra ruten. Dette kunne f. eks. være dine kunder, depoter eller ferdige informasjonsdatabaser, så som Ferger, Bomstasjoner, Tungtransport (Tunneler, broer, begrensninger osv.), levert av InfoMap Norge. Oppstarts valg: Her fastsetter du måten Route LogiX skal starte opp på. For å korte ned på svartider kan du med fordel velge å laste opp hele kartet i RAM minnet (hvis du har 512 eller helst 1024 MB RAM). Du kan også sette opp at Route-LogiX skal spørre om man virkelig ønsker å lukke programmet og om man ønsker å lagre ruter ved avslutning. Samtidig har du mulighet til å bestemme hvordan Route-LogiX skal behandle utskrifter. Har du f.eks. problemer med lang utskriftstid kan disse forsøkes endret her

15 Lagre en rute 19. Klikk på knappen helt til høyre på verktøyslinjen eller tast Ctrl-A Klikk og fjern v tegnet i alle feltene, utenom det øverste (Rutefil). Klikk og erstatt * tegnet i feltet oppe til høyre med et navn som beskriver ruten, f.eks.: Oslo_Bergen_Kongsvinger.Jny (Benytt _ som skilletegn) Kontroller at riktig lagringssted er valgt i de 2 nederste feltene. Lokalt på din PC eller i et nettverk, tilghengelig for alle RL brukere i firmaet. Standar enbruker innstilling = USER-000 Nettverks versjon = USER0001, USER0002, USER0003 osv. Klikk på knappen. Ruten er nå lagret og kan gjenbrukes (se neste side)

16 Åpne en lagret rute 20. Klikk på knappen eller tast Ctrl-O 21. Velg (marker) ønsket rute (klikk på den), og trykk på knappen. (Tallet etter navnet = antall stopp på ruten, inklusive start og slutt.) Har du allerede en rute på kartet, vises følgende melding: 22. Velg Nei hvis du ikke ønsker å slå sammen rutene (bygge en stor rute ved hjelp av 2 eller flere ruter), og den eksisterende ruten byttes ut med den lagrede du ønsker å åpne. OBS: Når du åpner en lagret rute, må du alltid klikke på knappen for å vise den på kartet!

17 Opprette et punkt i kartet Du kan opprette et sted / punkt på to måter. Enten taster du inn f.eks. et stedsnavn (i fobindelse med søk eller ruteplanlegging) som ikke ligger i kartet, og svarer ja når Route-LogiX spør om du vil opprette punktet, eller du gjør som vist her: 23. Klikk på knappen eller tast Ctrl-U En Brukerdatabase meny med en liste over brukerdefinerte steder vises. Ønsker du å skape en ny Brukerdatabase, (kun mulig i Route-LogiX Professional) klikk på knappen. Tast inn et kort navn og ev. en noe lengre beskrivelse (se under) og lagre ved å klikke på knappen. For å legge til nye punkter, klikk på knappen og følgende undermeny vises: Her legger du inn navnet på punktet du ønsker å opprette (øverste felt). Det er dette navnet du heretter kan benytte som søkeord for å finne punktet i kartet eller legge det til en rute som besøkspunkt. Alle disse punktene vises nå med et * tegn foran navnet i søkelistene, noe som forteller deg at stedet / punktet er lagt inn av deg og ikke av kartleverandøren. Utover navnet kan du legge inn full adresse informasjon, Kontaktperson, tlf og faks m.m. for hvert punkt. Du kan også velge hvilket ikon (symbol) du ønsker skal vise / representere punktet på kartet. Dette endres ved å dobbeltklikke på ikonet (det lille blå flyet i ovenstående eksempel) og velge fra en stor liste med ikoner til fri benyttelse i programmet. Du kan også legge punktet inn under en gruppe (opptil 32 grupper), så du kan skille forskjellig informasjon fra hverandre på kartet. (Slå av og på alle eller kun utvalgte grupper.) Under mappen Veibeskrivelse har du ytterligere 6 felt for informasjon om alt fra veibeskrivelse til nyttig informasjon planlegger eller sjåfør kan ha bruk for å vite om akkurat denne kunden

18 PS. Husk at alt eller deler av denne informasjonen kan (om ønskelig) vises i rutebeskrivelsen, på rett sted i ruten. Skriv inn et navn f.eks. Min kunde og klikk på mappen Sted Følgende undermeny vises: Fyll i feltet for Sted med postnummer, by, stednavn, gateadresse eller nøyaktig kartreferanse (koordinat eks ). Hvilken informasjon du ønsker å bruke er avhengig av hvor detaljert kart du benytter i Route-LogiX. Gateadresser har vi pr i dag kun i Navteq kartene. Skriv f. eks. Moss som i ovenstående eksempel. Klikk på knappen og klikk på det alternativet du ønsker å bruke. Klikk på knappen for å lagre punktet / endringene. Stedet er nå lagret, og det kan flyttes på direkte i kartet ved å klikke på knappen. Den første plasseringen du laget på Moss var en grov plassering, som du nå kan endre /flytte (finpusse) ved hjelp av din eller dine kollegaers lokalkunnskap i kartet. En enklere og gjerne mer nøyaktig plassering ville ha vært å benytte Postnummer (mye brukt, finnes i alle våre kart). Klikk på knappen i øverste høyre hjørne for å lukke Brukerdatabase menyen

19 For ytterligere opplysninger henviser vi til hjelpefilen som alltid kan åpnes ved å taste F1, eller klikk på knappen i alle menyer. InfoMap Norge AS Postboks Bekkestua Tlf E-post Web side

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer