Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016"

Transkript

1 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016

2 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen

3 SAMMENDRAG Fra et Sarpsborg i knopp til et Sarpsborg i full blomst. Det er veien til vårt jubileum. Vi begynte dette forprosjektet med mange spørsmål, og få svar. Ingen har markert et 1000-årsjubileum i Sarpsborg tidligere, og derfor kan ingen si med sikkerhet hvordan dette gjøres. Derimot finnes det mange erfaringer fra liknende jubileer og arrangementer, og det har vært retningsgivende. Men vi skal ikke glemme at vi er unike. Dette handler ikke om årsjubileet i Trondheim. Eller Oslo. Og heller ikke om Kulturbyen Stavanger Det er helt andre elementer som ligger til grunn her i vår by. Vi har vår egen personlighet, vi har vår egen historie og vi har vår egen fremtid årsjubileet i Sarpsborg skal utvikle byen. Det er målet vi har lagt til grunn når vi beskriver denne veien videre. Byjubileet skal utvikle Sarpsborg på alle områder, og det skal være en katalysator til å utløse alle ubenyttede muligheter. Denne rapporten er et utgangspunkt. Gjennom blant annet en visjon, verdier og fokusområder har vi skapt en plattform for videre arbeid med byjubileet. Byjubileet skal løfte byen gjennom å ha fokus på byutvikling, involvering, fest, synliggjøring, miljø og historie. Og Sarpsborg seiler i medvind om dagen. Det er mye som er på gang allerede. Vi er ikke en by som er i ferd med å visne. Tvert i mot, så skal vi bare gjødsle, vanne, beskjære og rydde unna litt, så er byen og befolkningen mer enn klar for å blomstre for fullt. Nå handler det rett og slett om å benytte mulighetene. 3

4 Innhold SAMMENDRAG 3 INNLEDNING 6 Bakgrunn og mandat 6 Organisering 7 Fremdriftsplan 8 Prosess 9 ambisjonsnivå 12 Mandat 12 Intern ideprosess 13 Ekstern ideprosess 14 Ideer og innspill 14 Målgrupper 15 Markering av byjubileet 16 Fokusområder 17 FokusområDER 20 Byutvikling 20 Involvering 21 Fest 22 Synliggjøring 23 Miljø 24 Historie 25 profil 28 Mandat 28 Visjon 29 Verdier 31 Slagord 33 organisering 36 Mandat 36 Kommunen og Byjubileet Tusenårsparasollen 38 Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 39 Org.kart, mandat og kompetanse 41 Selskapsformer 42 Vurdering 42 Anbefaling 43 økonomiske RAMMER 46 Mandat 46 Første etablering 47 TIl slutt 50 Veien videre 50 Styringsgruppas egne ord 51 4

5 INNLEDNING Bakgrunn og mandat - Organisering- Fremdriftsplan -Prosess

6 INNLEDNING Bakgrunn og mandat Sarpsborg fyller 1000 år i 2016, og forprosjektet Byjubileet 2016 er første skritt på veien videre mot en stor jubileumsfeiring. I 2007 oppnevnte Rådmannen kommuneledelsen som administrativ arbeidsgruppe. Ordfører og kommuneledelsen gjennomførte i mars - 07 en idédugnad med tanke på hvordan dette arbeidet best kan organiseres i Sarpsborg. Det ble vedtatt at arbeidet fram mot byjubileet i Sarpsborg vil omfatte samtlige av kommunens fagområder. Det har vært viktig å starte tidlig med fokus på byjubileet og sette i gang arbeidet med planleggingen. Det ble vedtatt i 2007 at organiseringen av byjubileet skulle deles inn i ulike faser. Første fase er forprosjektet Byjubileet Forprosjektets konklusjoner legges frem til politisk behandling, og andre fase blir da arbeidet som skal gjøres i etterkant vedtaket. Tusenårsjubileet skal synliggjøre byens kvaliteter og sette Sarpsborg på kartet. Tusenårsjubileet skal være en stor satsning der byens innbyggere, lag, foreninger, kirken og næringslivet deltar i feiringen. Dette må gjøres på en måte som vekker oppmerksomhet nasjonalt. Kommuneplan, Arbeidet fram mot byjubileet i Sarpsborg vil omfatte samtlige av kommunens fagområder. Både arbeid med infrastruktur, fokus på jubileet i barnehage og skole, kulturarrangementer for barn, unge og eldre vil være viktig fram mot selve jubileumsåret. Et viktig fokus i arbeidet med byjubileet blir bevisstgjøring av innbyggerne i henhold til identitet, selvbilde, historie og framtid, og det å bygge samhold. I Bystyret i september 2007 ble det vedtatt at forprosjektet Byjubileet 2016 skulle ha følgende mandat: Avklare jubileets ambisjonsnivå Avklare organisering av arbeidet med jubileet Avklare jubileets profil Avklare de økonomiske rammene for planleggingen av arbeidet 6

7 INNLEDNING Organisering Det er Bystyret som er oppdragsgiver for forprosjektet Byjubileet 2016, og det er Sarpsborg kommune som er prosjekteier. I mai 2008 ble prosjektleder ansatt og samlokalisert med Vekst i Sarpsborg, Via Ferieverden og Visit Sarpsborg på Sarpsborgkontoret i sentrum. Formannskapet skulle i utgangspunktet være styringsgruppe, men dette ble endret i Bystyret 19.juni -08. Med bakgrunn i det store engasjementet for å bidra til helhet og samhandling, og for å få ytterligere forankring for det arbeidet som skal gjøres i tilknytning til forprosjektet, anbefalte rådmannen en korrigering av styringsgruppens sammensetning. Følgende sammensetning ble vedtatt: 3 representanter fra formannskapet 5 representanter fra kultur og næringsliv, med følgende fordeling: 1 representant fra Kirkelig fellesråd 1 representant fra Sarpsborg Idrettsråd 1 representant fra Kulturrådet i Sarpsborg 1 representant fra Vekst i Sarpsborg 1 representant fra Visit Sarpsborg Ordfører fra ungdommens bystyre Formannskapet oppnevnte styringsgruppens leder. De andre foreningene ble tilskrevet og bedt om å velge en representant og et personlig varamedlem. Styringsgruppen samlet seg for første gang 25.september Styringsgruppa har bestått av følgende medlemmer: Leder: Jan O. Engsmyr (AP) Vara: Linda I. Karlsen (AP) Sindre Martinsen (AP) Vara: Odd Jan Skriubakken (SV) Tone A. Damsleth (H) Vara: Stein Erik Westlie (FRP) Ida Delic (Ungdommens bystyre) Vara: Victoria Alvilde Klemsdal Alf-Petter Halvorsen (ViS) Vara: Terje Gulla (ViS) Hilde Sørlie (Visit Sarpsborg) Vara: Thor Anders Hansen (Visit Sarps borg) Ingvar Høstbjør (Sarpsborg Kulturråd) Vara: Turid Asbøll (Sarpsborg kulturråd) Kjell Einar Andersen (Sarpsborg Idrettsråd) Vara: Arne Hæhre (Sarpsborg Idrettsråd) Sissel Andrea Engen (Kirkelig Fellesråd) Vara: Jan Erik Sundby (Kirkelig Fellesråd) Prosjektleder: Guro Elise Berg Sekretær: Tore Kristiansen Styringsgruppa har i dette forprosjektet hatt en aktiv rolle i forprosjektets utvikling. Det vil si at gruppas medlemmer har jobbet aktivt med prosjektleder underveis, og deltatt i workshops, gruppearbeid og egenarbeid. Dette var en bevisst avgjørelse, da det var viktig at forprosjektets konklusjoner kom fra miljøene medlemmene representerer. 7

8 INNledning Fremdriftsplan Det ble tidlig laget en framdriftsplan for videre arbeid med forprosjektet, og perioden ble delt inn i tre faser. Dette var hensiktsmessig for å kunne kontrollere framgangen underveis. Forprosjektet satte seg mål for hva som skulle oppnås i hver av fasene, og kunne derfor jobbe systematisk med å nå forprosjektets milepæler. Fase 1 ble kalt oppstartfasen, og gikk fra mai til oktober. Dette var en periode hvor de viktige rammene rundt arbeidet ble lagt. Prosjektleder ble ansatt, sammensetning av styringsgruppa ble vedtatt, styringsgruppa samlet seg for første gang, erfaringer fra andre ble hentet inn og andre praktiske detaljer kom på plass. Fase 2 ble kalt den kreative fasen og gikk fra oktober til februar. Dette var perioden hvor forprosjektet hadde som mål å avklare ambisjonsnivå og profil. For å kunne avklare de punktene måtte styringsgruppa først og fremst være kreative og leke med tanken om hva et jubileum kan være. Det var viktig å få så mange ideer på bordet som mulig. I den kreative fasen var også målet å hente inn ideer utenfra. utgangspunkt i resultatene fra fase 2, ville forprosjektet konkludere vedrørende hvordan dette praktisk skulle la seg gjennomføre. Dette var perioden for de siste avgjørelsene, framstilling av rapporten og overlevering. I tillegg ble det satt av tid for evaluering, avslutning og avvikling av prosjektet etter overlevering. 1. Oppstartsfase 2. Kreativ fase 3. Konklusjonsfase Fase 3 ble kalt konklusjonsfasen. I denne perioden var målet å avklare organisering av videre arbeid med jubileet og de økonomiske rammene for planlegging av jubileet. Med 8

9 innledning Prosess Etter at framdriftsplanen var vedtatt, ble spørsmålet videre hvordan vi i forprosjektet kunne nå de målene vi hadde satt oss. Hvor begynner vi? Hvordan får vi alle ideene på bordet? Og ikke minst, hvordan skal vi konkludere? Vi vedtok en prosess for arbeidet, og prosessen viser rekkefølgen på hva som skulle avklares. Hvert eneste punkt var viktig å avklare før vi gikk videre til neste punkt. Prosessens utgangspunkt var å oppnå en felles forståelse for forprosjektets mandat i hele styringsgruppa slik at alle var enige om hva vi skulle jobbe med. Vi brukte mye tid på å bli enige om hva de fire punktene i forprosjektets mandat innholdt, og vi har stadig sett nødvendigheten av å minne oss selv på forprosjektets mandat underveis. Deretter gjennomførte vi en intern idéprosess for å finne alle ideene som allerede fantes i styringsgruppa. En ekstern idéprosess var også viktig for å få inn ideer og innspill utenifra. Dette for å få et inntrykk av hva innbyggere selv tenker om Sarpsborg i dag, og hvilke forventninger som finnes rundt Ut ifra en felles plattform og ideer fra flere hold, kunne vi avklare byjubileets ambisjonsnivå. Økonomiske rammer Organisering Profil Felles forståelse Ambisjonsnivå Intern ideprosess Ekstern ideprosess Først da vi visste hva byjubileet skulle være og hva det skulle innholde, kunne vi jobbe videre med byjubileets profil. Deretter kunne vi si hvordan et slikt arbeid bør organiseres. Og tilslutt hva en slik organisasjon vil koste. Ved siden av forprosjektets resultater, har prosessen og selve utviklingen av forprosjektet vært veldig spennende. Vi begynte med mange tanker og ideer fra forskjellige hold, samt en oppgave som var vanskelig. Fra begynnelsen av var det sterke ønsker i gruppa å gå rett på det konkrete tiltak i form av blant annet å arrangere en idédugnad for alle innbyggere, konkurranse om byjubileets logo, lansering av nettside og avduking av nedtellingsurverk. Dette var ikke forprosjektets mandat, og vi har stadig justert forprosjektets ambisjoner underveis. Svarene i forprosjektet har kommet gradvis etter flere øvelser internt i gruppa og eksternt. Dette har vært utfordrende, for vi har vært nødt til å tillate oss å jobbe med mange ubesvarte spørsmål på en gang. Samtidig har hvert resultat gitt et bevis på at prosessen har vært riktig. 9

10 10

11 ambisjonsnivå Mandat -Ekstern ideprosess- Intern ideprosess - Ideer og innspill -Målgrupper -Markering av jubileet - Fokusområder

12 ambisjonsnivå Mandat Forprosjektets mandat var å avklare jubileets ambisjonsnivå. Så hva er nå et ambisjonsnivå? Et ambisjonsnivå skal vise hvor høyt vi ønsker å strekke oss vedrørende byjubileet. Men hvordan utrykker vi dette? Vår konklusjon var at byjubileets ambisjonsnivå skulle si noe om hvem jubileet er for, hva det skal være, hvor det skal markeres og ikke minst, når det skal feires. Skal jubileet være kun for sarpinger? Dette var et av mange spørsmål som måtte besvares. Skal vi tenke at det kommer besøkende fra regionen under vår feiring? Kanskje det kommer besøkende fra hele landet? Og kanskje vi ønsker besøkende fra andre land? Det var også viktig at ambisjonsnivået kunne avklare hva byjubileet skal inneholde. Her hadde vi allerede sterke signaler med tanke på sammensetningen av styringsgruppa. Gruppa gjenspeiler tydelig hvordan dette skal være et byjubileum som favner alle områder i kommunen kultur, idrett, næringsliv, kirke, kommunen og innbyggerne. Og samtidig kommer da spørsmålet hvor byjubileet skal markeres? Skal vi ha ambisjoner om at det kun markeres i bysentrum, eller skal det markeres helt ut til kommunegrensen? Kanskje også utenfor kommunegrensene? Tilslutt var vi enige om at ambisjonsnivået også måtte avklare når byjubileet skal markeres og feires. Skal byjubileet feires kun noen uker på sommeren 2016? Skal det feires fra til i 2016? Eller begynner vi allerede nå? Disse svarene fant vi gjennom mye arbeid i den kreative fasen med intern og ekstern idéprosess. Svarene på alle disse spørsmålene og flere til, ga oss en unik plattform for hva vi ønsker å oppnå med jubileet. I tillegg fikk vi et grunnlag for alt videre arbeid i forprosjektet. 12

13 ambisjonsnivå Intern ideprosess Allerede tidlig i prosessen ble det tydelig hvor viktig det var å jobbe fram ideene aller først for å finne ambisjonsnivået. Dette var et viktig steg i den kreative fasen, og vi måtte tørre å leke med om tanken hva et byjubileum i Sarpsborg kunne være. Det ble bestemt å gjennomføre den interne idéprosessen ved hjelp av profesjonelle idéutviklere. Forprosjektet engasjerte Stig Haug fra Stig og Steins Idélaboratorium AS. Dette er et selskap som driver profesjonelt med idéutvikling, og har utarbeidet sin egen arbeidsmetode Stig og Stein Metoden. I november ble det arrangert en Kreativ Treningsleir på Stig og Steins Idélaboratorium i Oslo, og i tillegg til styringsgruppa, ble flere eksterne bidragsytere fra ulike miljøer invitert med. Den kreative treningsleieren resulterte i en idérapport med over 400 ideer. Mange suverene og fantastiske, noen urealistiske, andre mindre gode. Men det alle ideene hadde felles var at de viste hvilke områder som var viktige for de ulike miljøene i Sarpsborg. Ideene viste oss hva det var viktig å ha fokus på i forbindelse med planlegging og markering av byjubileet For eksempel kom det mange ideer vedrørende historiske spill, historiske bøker, historiske vandringer og skoleprogram. Det viser tydelig hvor viktig det er å settes fokus på historien når vi skal legge veien videre for byjubileet. Dette er også hele grunnen til at byen skal feire sitt 1000-årsjubileum. Et annet eksempel er alle ideene på hvordan byjubileet kan gjøre Sarpsborg mer synlig for resten av landet. For eksempel 17. maioverføring på NRK, Grand Prix delfinale, besøk av kongehuset, lage jubileumsmynt osv. Dette viser igjen hvor viktig det er at Byjubileet 2016 jobber med en bevisst synliggjøring av byen. Ved å foredle Idérapporten kunne derfor forprosjektet peke ut noen klare områder som skal få ekstra fokus i arbeidet med byjubileet. I ambisjonsnivået var dette svært viktig slik at vi kunne si noe om hvem, hva, hvor og når. 13

14 ambisjonsnivå Ekstern ideprosess I forprosjektet har det også vært viktig å gjennomføre idéprosesser utenfor styringsgruppa. Dette for å hente impulser og ideer fra flere hold, og kunne involvere flere sarpinger. I forprosjektsperioden har vi gjennomført 15 workshops for over 300 deltakere. Kommunens administrasjon (ledelse og virksomheter), foreninger, idrett og næringsliv har deltatt. Ved hver workshop ble det holdt en presentasjon av forprosjektets oppgave, arbeidsmetode og framdrift. Deretter ble publikum delt inn i grupper, og fikk utdelt to pratebobler. En merket 2009 og en merket I hver av prateboblene skulle deltakerne svare på spørsmålet: Hva er Sarpsborg for deg i dag? Her ønsket vi å avdekke hva sarpingene selv sier om byen sin i dag, og hva de ønsker å si om byen sin i Vi fikk blant annet vite hva sarpingene er stolte av i dag, hva de ikke er stolte av, hvilket inntrykk de har av byen sin, hva de mener burde bli bedre og hva de mener er kjennetegn for byen. Vi fikk også vite hvilke drømmer sarpingene har frem mot jubileet, hvilke forventninger de har og hva de mener det burde satses på fram mot Alle disse resultatene har vært verdifulle bidrag for forprosjektets arbeid, da dette har gitt oss et enda bredere syn på hva som er viktig på veien videre fram mot jubileet. 2009: Hva er Sarpsborg for deg idag? 2016: Hva er Sarpsborg for deg idag? Ideer og innspill Involvering har vært et viktig stikkord gjennom hele prosessen, og det vil det også være på veien videre. Dette fordi det er viktig at sarpinger skal kunne delta i planlegging og markering av byjubileet. Dette er sarpingenes byjubileum! Det ble tidlig vedtatt at prosjektleder skulle være lett tilgjengelig for publikum - og prosjektleder fikk derfor kontor på Sarpsborgkontoret i samlokalisering med Visit Sarpsborg, Via Ferieverden og Vekst i Sarpsborg. Hit har publikum kommet for å snakke om sine ideer og for å gi innspill til feiringen av byjubileet. Informasjon på kommunens nettside ble lagt ut allerede sommeren 2008, og det ble i tillegg etablert en egen e-postadresse for forprosjektet. Her kom det noe e-post helt i starten, men for det meste har publikum benyttet seg av prosjektslederens egen e- postadresse. Riktig kommunikasjon ut til publikum har hele tiden vært en utfordring, da forventingene til forprosjektet ikke alltid har vært forenelig med virkeligheten. Det lå allerede store forventninger til arbeidet rundt byjubileet da prosjektleder ble ansatt, og at det snart skulle begynne og skje noe rundt markering av Norges tredje eldste by. Det er imidlertid klart at mandatet til forprosjektet gikk på å legge de store linjene for arbeidet videre med byjubileet, ikke arrangere aktiviteter. 14

15 ambisjonsnivå Målgrupper Ambisjonsnivået skal avklare hvem byjubileet skal være for. Først og fremst skal byjubileet være for sarpinger, men vi ønsker også å nå folk utenfor Sarpsborg med byjubileet. Forprosjektet valgte uansett å dele inn i to målgrupper de som skal delta og de som skal oppleve byjubileet. Et viktig stikkord i arbeidet med byjubileet er involvering. Dette skal være en folkefest hvor sarpingene står i fokus. Det er derfor et mål at så mange som mulig skal delta i jubileet på en eller annen måte, for eksempel innbyggerne, barnehager, grunnskolen, videregående skoler, idrettsorganisasjoner, kulturinstitusjoner, lag og foreninger, næringslivet, kommuneadministrasjonen, aktører, kunstnere, artister. I tillegg skal også eksterne aktører delta i jubileet gjennom å være utøvere, artister, kunstnere, arbeide frivillig osv. Byjubileet skal selvfølgelig også oppleves, og dette ikke bare av Sarpsborgs innbyggere. Her er alle invitert! Målgruppen her er både innbyggere og alle tilreisende. I tillegg inkluderer denne målgruppen alle de som opplever jubileet uten å være fysisk tilstede. Byjubileet skal nå ut til seere via tv-overføringer og via internett. Den totale målgruppen som skal oppleve byjubileet er derfor innbyggere, besøkende fra Østfold, besøkende fra Østlandet, besøkende fra hele Norge, besøkende fra vennskapsbyene, besøkende fra andre land, turister, seere via tv og internett. Delta Oppleve 15

16 ambisjonsnivå Markering av byjubileet Ambisjonsnivået skal avklare når byjubileet skal feires. Dette har vært et spørsmål med mange ulike svar er jubileumsåret, og det har allerede fra starten av vært klart at hele året skal markeres. Fra til Dette skal være et festår og et jubileumsår fra start til slutt. Hele året skal fylles med arrangementer. Med hva med tiden fram til 2016? Skal ikke jubileet feires i forkant, og skal vi ikke varme opp til det nye året? I styringsgruppa skiller vi mellom feiring og markering. Det er forprosjektets klare oppfatning at jubileet ikke skal feires før selve jubileumsåret. Det er i 2016 det er jubileum, og ikke i årene før. Viktige milepæler er derimot nødvendig å markere. Med dette mener vi viktige skritt på veien til 2016, og viktige faktorer som bidrar til å realisere Byjubileets visjon fra knopp til full blomst. Dette kan eksempelvis være når torget står ferdig, når nedtellingsurverket er på plass, eller når nettsiden lanseres. Når det gjelder arrangementer, vil dette være Byjubileet 2016 sitt ansvar å avgjøre hva som godkjennes og prioriteres som jubileumsarrangementer. Dette er avgjørelser som vurderes ut fra Byjubileets visjon, verdier og fokusområder. Det er også viktig at arrangementer ikke merkes jubileumsarrangementer mange år i forkant. En festival kan ikke være en offisiell jubileumsfestival før i Dersom vi ser nærmere på festivalenes historie i Sarpsborg, ser vi at nivået og kvaliteten kan variere stort fra år til år. Vi kan ikke risikere at et jubileumsarrangement er på sitt høyeste nivå og viser den beste kvaliteten før jubileumsåret. Kruttet må komme i 2016! Det blir derfor opp til Byjubileet 2016 å avgjøre hva som skal markeres fremover, f eks. 11. juli 2010 når det er 2000 dager igjen eller 6. april 2013 når det er 1000 dager igjen. 16

17 ambisjonsnivå Fokusområder Ambisjonsnivået skal avklare hva byjubileet skal være og hva det skal inneholde. Dette viser seg gjennom seks fokusområder. Disse viser hva vi ønsker å oppnå i forbindelse med byjubileet. Fokusområdene er valgt på bakgrunn av det grundige arbeidet som er gjort med idéprosesser, internt og eksternt. Under hvert fokusområde er det satt mål og strategier. I tillegg er det nevnt eksempler på konkrete tiltak som oppfyller strategiene. Disse er hentet fra Idérapporten, og er på ingen måte bindende for å utføre strategiene og oppfylle målene. Byjubileet 2016 skal jobbe for en bevisst byutvikling, og dra nytte av byens evne til å være innovativ. Alt som skapes i forbindelse med jubileet bør ha varige verdier. Selve jubileet er et gullkort og en unik mulighet vi har til å utvikle byen vår. Involvering er et viktig stikkord i forbindelse med byjubileet, og sarpingene må være med i planlegging og markering. Et byjubileum er først og fremst en fest, og derfor skal Byjubileet 2016 ha fokus på full fres og fest, både før og under jubileet. Historie Miljø Synliggjøring Fest Involvering Byutvikling Det skal også settes fokus på at Sarpsborg skal vekke oppmerksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom sin visuelle profil og sine arrangementer. Dette skal styrke byens omdømme. Byjubileet 2016 skal også ta med seg framtiden inn i sitt arbeid, og fokusere på miljørettede tiltak, prosjekter og aktiviteter både i forkant og under selve jubileet. Den 1000 år lange historien er grunnen til hele jubileet, og spiller en viktig rolle i arbeidet til Byjubileet Disse fokusområdene går alle i hverandre, og er tett knyttet sammen. Oppfyllelse av et mål vil også nødvendigvis få konsekvenser for andre mål under andre fokusområder. Likevel er det viktig å skille områdene og ha 100 % fokus på de mål som er satt. 17

18 18

19 fokusområder Byutvikling - Involvering - Fest - Synliggjøring - Miljø - Historie

20 Fokusområder Byutvikling Mål Byjubileet skal skape forbedringer som varer og bidrar til at Sarpsborg blir en attraktiv by for innbyggere, næringsliv og besøkende. Strategi Byjubileet 2016 skal fungere som en katalysator for forskjønning av byrom, distrikter og tettsteder. Byjubileet 2016 skal jobbe for at prosjekter innen byutvikling har 2016 som mål Byjubileet 2016 skal skape en bevisstgjøring rundt jubileet som en unik mulighet for utvikling og samarbeid innen næringslivet Varige tiltak skal ha varige verdier Arbeidet skal evalueres underveis og i etterkant Byjubileet 2016 skal ivareta alle rettigheter Komptansen som opparbeides i Byjubileet 2016 skal ivaretas gjennom andre prosjekter Eksempler på tiltak Nytt torg og gågate ferdigstilles Arkitektkonkurranse for å skape innovative og spennende bydeler Delta i prosjekter Skape faste møteplasser for Byjubileet, næringsliv og kommunen Utarbeide rapporter Lage Byjubileumsbok Dokumentere arbeidet fra starten av 20

21 Fokusområder Involvering Mål Byjubileet skal involvere bredt og gjøre det enkelt for alle som vil være med i planleggingen og markeringen. Strategi Byjubileet 2016 skal ha en åpen kommunikasjon om arbeidet rundt jubileet. Byjubileet 2016 skal inkludere innbyggerne i planleggingen Byjubileet 2016 skal inkludere innbyggerne i markeringen Byjubileet 2016 skal skape engasjement og motivasjon Byjubileet 2016 skal skape arrangementer, aktiviteter og arenaer hvor alle kan delta Eksempler på tilak Nettside med oppdatert informasjon om alt rundt byjubileet Norges største idedugnad som involverer skoler, barnehager, næringsliv og innbyggere Arrangementer hvor flest mulig innbyggere deltar 1000årskor, bruløp, Inga fra Varteig marsj Etablere faste møteplasser mellom grupper Holde presentasjoner og workshop i ulike miljøer Utfordre miljøer til å arrangere forskjellige aktiviteter 21

22 Fokusområder Fest Mål Byjubileet skal sørge for full fres og mye moro Strategi Byjubileet 2016 skal skape arrangementer i egen regi Byjubileet 2016 skal videreutvikle eksisterende aktiviteter som oppfyller nødvendige kriterier innen kvalitet og størrelse. Byjubileet 2016 skal samarbeide med byens lag og foreninger Byjubileet 2016 skal finne nye arenaer for unike opplevelser Byjubileet 2016 skal arbeide for flest mulig arrangementer av nasjonal og internasjonal karakter Eksempler på tiltak Åpningsseremoni og avslutningsseremoni Videreutvikle/samarbeide med OIavsdagene og Litteraturuka Skape aktivitetskalender over alt som skjer Nye arrangementer: Arnardo-jubileum i 2012, Roald Dahl-feiring VM og EM (seiling, orientering, roing, golf med mer) 22

23 Fokusområder Synliggjøring Mål Byjubileet skal være godt synlig, og vekke nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Synliggjøringen skal styrke byens omdømme, og gjøre sarpingene stolte av byen sin. Strategi Byjubileet 2016 skal gjennomføre arrangementer, tiltak og aktiviteter som vekker internasjonal oppmerksomhet Byjubileet 2016 skal oppfordre/bistå/legge til rette for at miljøer i Sarpsborg arbeider for å ta en unik og ledende plass på det internasjonale nivået Byjubileet 2016 skal utvikle en kommunikasjonsplan Byjubileet 2016 skal utvikle en grafisk profil som bygger oppunder jubileets visjon Byjubileet 2016 skal iverksette visuelle tiltak lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Eksempler på tiltak Internasjonale gjester/aktører ved arrangementer Norges største idédugnad Norges beste sykkelveinett LED-light city Skilt og urverk som markerer nedtelling årseffekter (mynt, klær, parasoller, frimerker) Ambassadør-program 23

24 Fokusområder Miljø Mål Byjubileet skal ha fokus på miljø innen alle sine arbeidsområder planlegging, deltakelse og gjennomføring. Strategi Byjubileet 2016 skal ha fokus på miljørettede tiltak, prosjekter og aktiviteter Byjubileet 2016 skal ha fokus på miljø i alle sine markeringer i forkant og under selve jubileet Byjubileet 2016 skal utnytte og videreutvikle allerede eksisterende miljøkunnskap Byjubileet 2016 skal arbeide for å hente inn miljøløsninger Eksempler på tiltak Etablere samarbeid med Hafslund i forbindelse med miljøkonferansen Bli Norges beste sykkelby Plante 1000-årsskogen Miljøvennlige byggeprosjekter Etablere grønne bydeler Bli et Miljøfyrtårn Mobilisere foreninger med miljøfokus 24

25 fokusområder Historie Mål Byjubileet skal gjøre byens historie kjent for hele landet. Strategi Byjubileet 2016 skal skape en naturlig plass for byens historie i den nasjonale historiefortellingen. Byjubileet 2016 skal gjøre byens innbyggere bevisste på sin historiske arv. Byjubileet 2016 skal sørge for at Sarpsborg, som Norges tredje eldste by, prioriteres på et regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på tiltak Lage bok om Sarpsborgs historie gjennom 1000 år Historiske spill Film om Sarpsborgs historie, 1000-årsutstilling og historiefag i grunnskolen Bli et viktig satsningsområde i regionale og nasjonale kultur- og utviklingsplaner 25

26 26

27 profil Mandat -Visjon - Verdier- Slagord

28 profil Mandat Forprosjektet har som mandat å avklare jubileets profil. Ordet profil setter i gang mange tanker rundt logo, merkevare, visjon, ledestjerne, omdømme, markedsføring og visuelt uttrykk. Forprosjektet valgte å utarbeide en plattform for profil og kommunikasjon hvor vi kom fram til visjon, verdier og slagord. På den måten vil Byjubileet 2016 ha et flott utgangspunkt for å utarbeide en grafisk profil. Plattformen ble utarbeidet av styringsgruppa under ledelse av Ingebrigt Steen Jensen. En slik plattform skal svare på de store spørsmål knyttet til Byjubileet: - Hvorfor skal vi ha det? - Hva skal vi oppnå? - Hva skal vi stå for? - Hvilke egenskaper skal kjennetegne oss? - Hva skal vi love våre målgrupper? Når de store spørsmål er besvart, blir det utrolig mye enklere å besvare de små. Når vi har valgt visjon, verdier og slagord blir alt annet konsekvenser av disse valgene. Plattformen skal rett og slett gjøre det enklere for oss å ta beslutninger og gjøre valg. Begrepene skal altså ikke først og fremst være fine eller klinge godt, de skal være retningsgivende for alt vi gjør i forbindelse med byjubileet. Spørsmålet om profilen og resten av plattformen skal handle om byjubileet eller om byen, har vært et viktig spørsmål å besvare. Vi mener at byjubileet ikke er eller kan være et mål i seg selv. Byjubileet må bidra til å utvikle, løfte og profilere byen Sarpsborg på en måte som gir både kort- og langsiktige effekter. Dvs. at byjubileet skal få betydning lenge før 2016, og at det skal ha effekt lenge etterpå. Vi definerer ikke byjubileet verken som en startstrek eller en målpassering, men i sportsterminologien som et passeringspunkt. Her får vi sjekket av hvordan vi ligger an i forhold til det løpet som skal gjennomføres fra i år og langt fram i tid. Selve byubileet må selvsagt markeres på behørig vis - og det skal det også! - men hvis det bare ble en fest og et fyrverkeri der og da, har vi gitt slipp på en unik sjanse til å gjøre noe som faktisk forandrer Sarpsborg. Når det gjelder visjoner har Sarpsborg kommune allerede definert at den skal ha fokus på barn og unges oppvekst, at disse gruppene skal lykkes i Sarpsborg. Denne visjonen skal ikke vi endre på. Vi har laget en visjon for byjubileet som skal eies av hele byen og befolkningen her - altså det offentlige, det private næringsliv, idretten, kulturlivet, kirken, all annen frivillig virksomhet samt byens innbyggere i alle aldre. Vi har likevel lagt vekt på at vi ikke må skape noe som er i konflikt med den kommunale visjonen om barn og unges oppvekst, og det har vi heller ikke gjort. Tvert i mot - kommunens eksisterende visjon passer perfekt sammen med den vi foreslår for byjubileet. 28

29 profil Visjon En visjon skal kort, energigivende og tydelig si Hvorfor driver vi med dette?. De beste virksomheter i verden har slike visjoner. Disney sier at de driver sin virksomhet to make people happy. Det er en god grunn til å stå opp om morran og gå jobb - for å gjøre folk glade. Norsk Tippings visjon lyder: Vi gir drømmen en sjanse. IKEA sier Vi skal skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Byjubileets visjon skal tydelig si hva som er vitsen (for å bruke et folkelig uttrykk) med å arrangere et slikt jubileum. Visjonen skal gi oss krefter og vilje, stake ut kursen og være så tydelig at den kan brukes av alle som blir en del av prosessen og arrangementene, både før, under og etter Vårt forslag lyder slik: Fra et Sarpsborg i knopp til et Sarpsborg i full blomst Visjonen sier klart og tydelig at byjubileet først og fremst skal bidra til at Sarpsborg utvikler seg - at uforløst potensiale forløses, at gode krefter stimuleres, at vi forandrer og forbedrer oss som by, som kommune, som mennesker og som aktører i lokalsamfunnet. Det er altså ikke vår visjon å skape en heidundrandes fest der alle er med og har det moro (selv om vi skal gjøre det også!). Ei heller å få en direktesending på TV2 fra Jubileumsforestillingen. Målet er å utvikle Sarpsborg. Og å utløse gode krefter. Et byjubileum er perfekt egnet til slikt. Det gir en magisk dato for når noe skal være ferdig og andre ting godt i gang. Det virker i seg selv mobiliserende. Det gir oppmerksomhet og energi internt, og sikkert også eksternt. Hvorfor sier vi Sarpsborg og ikke byen? Hvorfor står det ikke Fra en by i knopp til en by i full blomst? Fordi vi ønsker å understreke at dette byjubileet også favner lokalsamfunnene rundt byen, samtidig som det blir feil å bruke begrepet Kommunen, siden den ikke er tusen år gammel i Hvorfor fokus på at byen står i knopp og har alle muligheter for å slå ut i full blomst? Fordi alle er enige om at mye har skjedd og enda mer er på gang i Sarpsborg. Befolkningen er i vekst. Det skjer spennende ting med torget, med gågata, med planene om et Sciencecenter, nytt sykehus på Kalnes, områdene rundt Hafslund Hovedgård, med ishockeyen og fotballen, med tanker om et Kulturhus, nytt bibliotek etc. etc. Byen har med andre ord et strålende utgangspunkt. Dette er ikke en by på sotteseng eller et samfunn i ferd med å visne. Tvert i mot - vi skal bare gjødsle, vanne, beskjære og rydde unna litt, så er byen og befolkningen mer enn klar for å blomstre for fullt. Nå handler det rett og slett om å benytte mulighetene. Visjonen vil trolig også være lett å bruke i forhold til mye som uansett kommer til å skje. Det er fint. Vi vil ha quick wins, noen kjappe suksesshistorier som kan relateres til jubileet og vår visjon for å vise at se, vi er på vei!. Blomster-metaforen skal brukes for alt den er verdt. Sarpsborg kan for eksempel lage en Jubileumshage der folk blir bedt om å plante en løk som skal slå rot, spire, blomstre, pleies og være et synlig bevis på hva som er på gang. Så kan vi, og alle tilreisende, glede oss over den hver eneste vår og sommer, og vite at den er et symbol på prosessen vi er inne i. 29

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt

SAKSUTSKRIFT. Byjubileet 2016 - forprosjekt SARPSBORG KOMMUNE SAKSUTSKRIFT Arkivsak 07/08490 Arkivkode Blank;C03;&20 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Saksgang Møtedato Saksnr Hovedutvalg kultur 13.10.2009 45/09 Bystyret 22.10.2009 63/09 Byjubileet

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker.

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Hurum idrettsråd Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Røyken rådhus kommunestyresalen, 15.09.2017 Kåre Møllerhagen, leder Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Prosjektgruppe

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Orientering: Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 14.11.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper:

TEMA 1: Evaluering av kommunens plan- og utviklingsarbeid. Følgende kom fram etter arbeid i smågrupper: Utviklingsverksted i Nord-Odal 13.august 2013 Tema: Kommunens plan- og utviklingsarbeid, utvikling av rollen som samfunnsbygger, læring av LUKprosjektet, m.m. Prosessleder: Magne Bjørnerud, www.magnebjørnerud.no

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Norwegian Organic Food and Lifestyle From The Top of The World

Norwegian Organic Food and Lifestyle From The Top of The World Norwegian Organic Food and Lifestyle From The Top of The World Norwegian Organic Food And LifeStyle From The Top of The World 18.03.10 2 Dagens Agenda 1 Hvem er Vingulmark 2 Hvordan har vi jobbet og hvordan

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter

Næringspolitikk og - strategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnsnotat - Dialogmøter Næringspolitikk og strategi for Ringeriksregionen Bakgrunnsnotat Dialogmøter 1. februar 2012 1 Bakgrunn Ringerike utvikling AS (Ru) ble etablert 6.januar 2010 og eies av Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner,

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Mari Nyhus Arkiv: 16/3478-4 Dato: 31.01.2017 BÆREKRAFTUTVALG MANDAT OG ORGANISERING Vedlegg: Sammendrag: I denne saken foreslår rådmannen mandat for Bærekraftutvalget

Detaljer

Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning

Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning Verdensmester i Begeistring av Norges befolkning 1 1 Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Møbelringen Cup Mer enn bare en håndballturnering

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802813 : E: 223 U01 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.09.2009 92/09 EN VISJON OG MULIGHETSSTUDIE

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf / Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Lillehammer-regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Fakkelgården Møtedato: 14.11.2014 Tid: 08.30-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464 / akr@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn... 2 Kap 2. Organisering, mål og arbeidsmetode... 3 2.1. Styringsgruppe... 3 2.2. Prosjektleder,

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea

Saksfremlegg. Innstilling: Saksutredning: Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Saksfremlegg Arkivsak: 09/4209-9 Sakstittel: OPPRETTE FRIVILLIGHETSENTRAL I SØRUM K-kode: C85 Saksbehandler: Erik Vea Innstilling: 1. Det søkes Kulturdepartementet om støtte til å opprette Frivillighetssentralen

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012

ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2012 Tid: Tirsdag 14. Februar 2012 Sted: Bydelsadministrasjonen BU-Salen, Nydalsveien 21 Referent: Kjetil Wevling Ordstyrer: Knut Harald Granheim TILSTEDE

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016

Mulighetsstudier for Salten Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Mulighetsstudier for Kommunikasjonsstrategi 2014 2016 Regionråd ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform innebærer, opptre koordinert,

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge

Strategidokument. Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge Strategidokument 2016-2020 Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge INNHOLDSLISTE INNHOLDSLISTE.... 2 1. INNLEDNING.... 3 2. OVERORDNET STRATEGI.... 3 2.1 Aajege overordnet idé.... 3 2.3 Målgrupper....

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele Prosjekter er et viktig verktøy hvis man vil forandre og utvikle sitt lokalsamfunn. Et prosjekt er et tiltak som kan gjennomføres med et klart definert formål innenfor et avgrenset tidsrom og som forandrer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk

Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Drammen Kommunes frivillighetspolitikk Prinsipper frivillighetspolitikk* Bedre rammebetingelser for frivillig sektor generelt Økte ressurser til lokal aktivitet og særlig lavterskelaktivitet Styrket inkludering

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift

Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Forslag fremdriftsplan for Elevbedrift Fase Aktivitet Tiltak ting å huske på! Ansvarlig Kryss av for utført 1 Hva er en elevbedrift (EB)? Hva ønsker vi å få til? Vet alle hva det innebærer å etablere en

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

Kommunedelsutvalg; hva er det?

Kommunedelsutvalg; hva er det? Kommunedelsutvalg; hva er det? Oppsummering og diskusjonsunderlag for for Kommunereformprosessen i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten 1 Hva er et kommunedelsutvalg? Kommunedelsutvalg er beskrevet

Detaljer

Modul 3 Varemerke. Generelt

Modul 3 Varemerke. Generelt Modul 3 Varemerke I denne modulen tar vi for oss begrepet varemerke, gjennomgår bruken av såkalte SWOTanalyser og ser hvordan foreningene kan utarbeide ulike typer profildokumenter. Varemerke er et navn,

Detaljer