Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016"

Transkript

1 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016

2 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen

3 SAMMENDRAG Fra et Sarpsborg i knopp til et Sarpsborg i full blomst. Det er veien til vårt jubileum. Vi begynte dette forprosjektet med mange spørsmål, og få svar. Ingen har markert et 1000-årsjubileum i Sarpsborg tidligere, og derfor kan ingen si med sikkerhet hvordan dette gjøres. Derimot finnes det mange erfaringer fra liknende jubileer og arrangementer, og det har vært retningsgivende. Men vi skal ikke glemme at vi er unike. Dette handler ikke om årsjubileet i Trondheim. Eller Oslo. Og heller ikke om Kulturbyen Stavanger Det er helt andre elementer som ligger til grunn her i vår by. Vi har vår egen personlighet, vi har vår egen historie og vi har vår egen fremtid årsjubileet i Sarpsborg skal utvikle byen. Det er målet vi har lagt til grunn når vi beskriver denne veien videre. Byjubileet skal utvikle Sarpsborg på alle områder, og det skal være en katalysator til å utløse alle ubenyttede muligheter. Denne rapporten er et utgangspunkt. Gjennom blant annet en visjon, verdier og fokusområder har vi skapt en plattform for videre arbeid med byjubileet. Byjubileet skal løfte byen gjennom å ha fokus på byutvikling, involvering, fest, synliggjøring, miljø og historie. Og Sarpsborg seiler i medvind om dagen. Det er mye som er på gang allerede. Vi er ikke en by som er i ferd med å visne. Tvert i mot, så skal vi bare gjødsle, vanne, beskjære og rydde unna litt, så er byen og befolkningen mer enn klar for å blomstre for fullt. Nå handler det rett og slett om å benytte mulighetene. 3

4 Innhold SAMMENDRAG 3 INNLEDNING 6 Bakgrunn og mandat 6 Organisering 7 Fremdriftsplan 8 Prosess 9 ambisjonsnivå 12 Mandat 12 Intern ideprosess 13 Ekstern ideprosess 14 Ideer og innspill 14 Målgrupper 15 Markering av byjubileet 16 Fokusområder 17 FokusområDER 20 Byutvikling 20 Involvering 21 Fest 22 Synliggjøring 23 Miljø 24 Historie 25 profil 28 Mandat 28 Visjon 29 Verdier 31 Slagord 33 organisering 36 Mandat 36 Kommunen og Byjubileet Tusenårsparasollen 38 Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 39 Org.kart, mandat og kompetanse 41 Selskapsformer 42 Vurdering 42 Anbefaling 43 økonomiske RAMMER 46 Mandat 46 Første etablering 47 TIl slutt 50 Veien videre 50 Styringsgruppas egne ord 51 4

5 INNLEDNING Bakgrunn og mandat - Organisering- Fremdriftsplan -Prosess

6 INNLEDNING Bakgrunn og mandat Sarpsborg fyller 1000 år i 2016, og forprosjektet Byjubileet 2016 er første skritt på veien videre mot en stor jubileumsfeiring. I 2007 oppnevnte Rådmannen kommuneledelsen som administrativ arbeidsgruppe. Ordfører og kommuneledelsen gjennomførte i mars - 07 en idédugnad med tanke på hvordan dette arbeidet best kan organiseres i Sarpsborg. Det ble vedtatt at arbeidet fram mot byjubileet i Sarpsborg vil omfatte samtlige av kommunens fagområder. Det har vært viktig å starte tidlig med fokus på byjubileet og sette i gang arbeidet med planleggingen. Det ble vedtatt i 2007 at organiseringen av byjubileet skulle deles inn i ulike faser. Første fase er forprosjektet Byjubileet Forprosjektets konklusjoner legges frem til politisk behandling, og andre fase blir da arbeidet som skal gjøres i etterkant vedtaket. Tusenårsjubileet skal synliggjøre byens kvaliteter og sette Sarpsborg på kartet. Tusenårsjubileet skal være en stor satsning der byens innbyggere, lag, foreninger, kirken og næringslivet deltar i feiringen. Dette må gjøres på en måte som vekker oppmerksomhet nasjonalt. Kommuneplan, Arbeidet fram mot byjubileet i Sarpsborg vil omfatte samtlige av kommunens fagområder. Både arbeid med infrastruktur, fokus på jubileet i barnehage og skole, kulturarrangementer for barn, unge og eldre vil være viktig fram mot selve jubileumsåret. Et viktig fokus i arbeidet med byjubileet blir bevisstgjøring av innbyggerne i henhold til identitet, selvbilde, historie og framtid, og det å bygge samhold. I Bystyret i september 2007 ble det vedtatt at forprosjektet Byjubileet 2016 skulle ha følgende mandat: Avklare jubileets ambisjonsnivå Avklare organisering av arbeidet med jubileet Avklare jubileets profil Avklare de økonomiske rammene for planleggingen av arbeidet 6

7 INNLEDNING Organisering Det er Bystyret som er oppdragsgiver for forprosjektet Byjubileet 2016, og det er Sarpsborg kommune som er prosjekteier. I mai 2008 ble prosjektleder ansatt og samlokalisert med Vekst i Sarpsborg, Via Ferieverden og Visit Sarpsborg på Sarpsborgkontoret i sentrum. Formannskapet skulle i utgangspunktet være styringsgruppe, men dette ble endret i Bystyret 19.juni -08. Med bakgrunn i det store engasjementet for å bidra til helhet og samhandling, og for å få ytterligere forankring for det arbeidet som skal gjøres i tilknytning til forprosjektet, anbefalte rådmannen en korrigering av styringsgruppens sammensetning. Følgende sammensetning ble vedtatt: 3 representanter fra formannskapet 5 representanter fra kultur og næringsliv, med følgende fordeling: 1 representant fra Kirkelig fellesråd 1 representant fra Sarpsborg Idrettsråd 1 representant fra Kulturrådet i Sarpsborg 1 representant fra Vekst i Sarpsborg 1 representant fra Visit Sarpsborg Ordfører fra ungdommens bystyre Formannskapet oppnevnte styringsgruppens leder. De andre foreningene ble tilskrevet og bedt om å velge en representant og et personlig varamedlem. Styringsgruppen samlet seg for første gang 25.september Styringsgruppa har bestått av følgende medlemmer: Leder: Jan O. Engsmyr (AP) Vara: Linda I. Karlsen (AP) Sindre Martinsen (AP) Vara: Odd Jan Skriubakken (SV) Tone A. Damsleth (H) Vara: Stein Erik Westlie (FRP) Ida Delic (Ungdommens bystyre) Vara: Victoria Alvilde Klemsdal Alf-Petter Halvorsen (ViS) Vara: Terje Gulla (ViS) Hilde Sørlie (Visit Sarpsborg) Vara: Thor Anders Hansen (Visit Sarps borg) Ingvar Høstbjør (Sarpsborg Kulturråd) Vara: Turid Asbøll (Sarpsborg kulturråd) Kjell Einar Andersen (Sarpsborg Idrettsråd) Vara: Arne Hæhre (Sarpsborg Idrettsråd) Sissel Andrea Engen (Kirkelig Fellesråd) Vara: Jan Erik Sundby (Kirkelig Fellesråd) Prosjektleder: Guro Elise Berg Sekretær: Tore Kristiansen Styringsgruppa har i dette forprosjektet hatt en aktiv rolle i forprosjektets utvikling. Det vil si at gruppas medlemmer har jobbet aktivt med prosjektleder underveis, og deltatt i workshops, gruppearbeid og egenarbeid. Dette var en bevisst avgjørelse, da det var viktig at forprosjektets konklusjoner kom fra miljøene medlemmene representerer. 7

8 INNledning Fremdriftsplan Det ble tidlig laget en framdriftsplan for videre arbeid med forprosjektet, og perioden ble delt inn i tre faser. Dette var hensiktsmessig for å kunne kontrollere framgangen underveis. Forprosjektet satte seg mål for hva som skulle oppnås i hver av fasene, og kunne derfor jobbe systematisk med å nå forprosjektets milepæler. Fase 1 ble kalt oppstartfasen, og gikk fra mai til oktober. Dette var en periode hvor de viktige rammene rundt arbeidet ble lagt. Prosjektleder ble ansatt, sammensetning av styringsgruppa ble vedtatt, styringsgruppa samlet seg for første gang, erfaringer fra andre ble hentet inn og andre praktiske detaljer kom på plass. Fase 2 ble kalt den kreative fasen og gikk fra oktober til februar. Dette var perioden hvor forprosjektet hadde som mål å avklare ambisjonsnivå og profil. For å kunne avklare de punktene måtte styringsgruppa først og fremst være kreative og leke med tanken om hva et jubileum kan være. Det var viktig å få så mange ideer på bordet som mulig. I den kreative fasen var også målet å hente inn ideer utenfra. utgangspunkt i resultatene fra fase 2, ville forprosjektet konkludere vedrørende hvordan dette praktisk skulle la seg gjennomføre. Dette var perioden for de siste avgjørelsene, framstilling av rapporten og overlevering. I tillegg ble det satt av tid for evaluering, avslutning og avvikling av prosjektet etter overlevering. 1. Oppstartsfase 2. Kreativ fase 3. Konklusjonsfase Fase 3 ble kalt konklusjonsfasen. I denne perioden var målet å avklare organisering av videre arbeid med jubileet og de økonomiske rammene for planlegging av jubileet. Med 8

9 innledning Prosess Etter at framdriftsplanen var vedtatt, ble spørsmålet videre hvordan vi i forprosjektet kunne nå de målene vi hadde satt oss. Hvor begynner vi? Hvordan får vi alle ideene på bordet? Og ikke minst, hvordan skal vi konkludere? Vi vedtok en prosess for arbeidet, og prosessen viser rekkefølgen på hva som skulle avklares. Hvert eneste punkt var viktig å avklare før vi gikk videre til neste punkt. Prosessens utgangspunkt var å oppnå en felles forståelse for forprosjektets mandat i hele styringsgruppa slik at alle var enige om hva vi skulle jobbe med. Vi brukte mye tid på å bli enige om hva de fire punktene i forprosjektets mandat innholdt, og vi har stadig sett nødvendigheten av å minne oss selv på forprosjektets mandat underveis. Deretter gjennomførte vi en intern idéprosess for å finne alle ideene som allerede fantes i styringsgruppa. En ekstern idéprosess var også viktig for å få inn ideer og innspill utenifra. Dette for å få et inntrykk av hva innbyggere selv tenker om Sarpsborg i dag, og hvilke forventninger som finnes rundt Ut ifra en felles plattform og ideer fra flere hold, kunne vi avklare byjubileets ambisjonsnivå. Økonomiske rammer Organisering Profil Felles forståelse Ambisjonsnivå Intern ideprosess Ekstern ideprosess Først da vi visste hva byjubileet skulle være og hva det skulle innholde, kunne vi jobbe videre med byjubileets profil. Deretter kunne vi si hvordan et slikt arbeid bør organiseres. Og tilslutt hva en slik organisasjon vil koste. Ved siden av forprosjektets resultater, har prosessen og selve utviklingen av forprosjektet vært veldig spennende. Vi begynte med mange tanker og ideer fra forskjellige hold, samt en oppgave som var vanskelig. Fra begynnelsen av var det sterke ønsker i gruppa å gå rett på det konkrete tiltak i form av blant annet å arrangere en idédugnad for alle innbyggere, konkurranse om byjubileets logo, lansering av nettside og avduking av nedtellingsurverk. Dette var ikke forprosjektets mandat, og vi har stadig justert forprosjektets ambisjoner underveis. Svarene i forprosjektet har kommet gradvis etter flere øvelser internt i gruppa og eksternt. Dette har vært utfordrende, for vi har vært nødt til å tillate oss å jobbe med mange ubesvarte spørsmål på en gang. Samtidig har hvert resultat gitt et bevis på at prosessen har vært riktig. 9

10 10

11 ambisjonsnivå Mandat -Ekstern ideprosess- Intern ideprosess - Ideer og innspill -Målgrupper -Markering av jubileet - Fokusområder

12 ambisjonsnivå Mandat Forprosjektets mandat var å avklare jubileets ambisjonsnivå. Så hva er nå et ambisjonsnivå? Et ambisjonsnivå skal vise hvor høyt vi ønsker å strekke oss vedrørende byjubileet. Men hvordan utrykker vi dette? Vår konklusjon var at byjubileets ambisjonsnivå skulle si noe om hvem jubileet er for, hva det skal være, hvor det skal markeres og ikke minst, når det skal feires. Skal jubileet være kun for sarpinger? Dette var et av mange spørsmål som måtte besvares. Skal vi tenke at det kommer besøkende fra regionen under vår feiring? Kanskje det kommer besøkende fra hele landet? Og kanskje vi ønsker besøkende fra andre land? Det var også viktig at ambisjonsnivået kunne avklare hva byjubileet skal inneholde. Her hadde vi allerede sterke signaler med tanke på sammensetningen av styringsgruppa. Gruppa gjenspeiler tydelig hvordan dette skal være et byjubileum som favner alle områder i kommunen kultur, idrett, næringsliv, kirke, kommunen og innbyggerne. Og samtidig kommer da spørsmålet hvor byjubileet skal markeres? Skal vi ha ambisjoner om at det kun markeres i bysentrum, eller skal det markeres helt ut til kommunegrensen? Kanskje også utenfor kommunegrensene? Tilslutt var vi enige om at ambisjonsnivået også måtte avklare når byjubileet skal markeres og feires. Skal byjubileet feires kun noen uker på sommeren 2016? Skal det feires fra til i 2016? Eller begynner vi allerede nå? Disse svarene fant vi gjennom mye arbeid i den kreative fasen med intern og ekstern idéprosess. Svarene på alle disse spørsmålene og flere til, ga oss en unik plattform for hva vi ønsker å oppnå med jubileet. I tillegg fikk vi et grunnlag for alt videre arbeid i forprosjektet. 12

13 ambisjonsnivå Intern ideprosess Allerede tidlig i prosessen ble det tydelig hvor viktig det var å jobbe fram ideene aller først for å finne ambisjonsnivået. Dette var et viktig steg i den kreative fasen, og vi måtte tørre å leke med om tanken hva et byjubileum i Sarpsborg kunne være. Det ble bestemt å gjennomføre den interne idéprosessen ved hjelp av profesjonelle idéutviklere. Forprosjektet engasjerte Stig Haug fra Stig og Steins Idélaboratorium AS. Dette er et selskap som driver profesjonelt med idéutvikling, og har utarbeidet sin egen arbeidsmetode Stig og Stein Metoden. I november ble det arrangert en Kreativ Treningsleir på Stig og Steins Idélaboratorium i Oslo, og i tillegg til styringsgruppa, ble flere eksterne bidragsytere fra ulike miljøer invitert med. Den kreative treningsleieren resulterte i en idérapport med over 400 ideer. Mange suverene og fantastiske, noen urealistiske, andre mindre gode. Men det alle ideene hadde felles var at de viste hvilke områder som var viktige for de ulike miljøene i Sarpsborg. Ideene viste oss hva det var viktig å ha fokus på i forbindelse med planlegging og markering av byjubileet For eksempel kom det mange ideer vedrørende historiske spill, historiske bøker, historiske vandringer og skoleprogram. Det viser tydelig hvor viktig det er å settes fokus på historien når vi skal legge veien videre for byjubileet. Dette er også hele grunnen til at byen skal feire sitt 1000-årsjubileum. Et annet eksempel er alle ideene på hvordan byjubileet kan gjøre Sarpsborg mer synlig for resten av landet. For eksempel 17. maioverføring på NRK, Grand Prix delfinale, besøk av kongehuset, lage jubileumsmynt osv. Dette viser igjen hvor viktig det er at Byjubileet 2016 jobber med en bevisst synliggjøring av byen. Ved å foredle Idérapporten kunne derfor forprosjektet peke ut noen klare områder som skal få ekstra fokus i arbeidet med byjubileet. I ambisjonsnivået var dette svært viktig slik at vi kunne si noe om hvem, hva, hvor og når. 13

14 ambisjonsnivå Ekstern ideprosess I forprosjektet har det også vært viktig å gjennomføre idéprosesser utenfor styringsgruppa. Dette for å hente impulser og ideer fra flere hold, og kunne involvere flere sarpinger. I forprosjektsperioden har vi gjennomført 15 workshops for over 300 deltakere. Kommunens administrasjon (ledelse og virksomheter), foreninger, idrett og næringsliv har deltatt. Ved hver workshop ble det holdt en presentasjon av forprosjektets oppgave, arbeidsmetode og framdrift. Deretter ble publikum delt inn i grupper, og fikk utdelt to pratebobler. En merket 2009 og en merket I hver av prateboblene skulle deltakerne svare på spørsmålet: Hva er Sarpsborg for deg i dag? Her ønsket vi å avdekke hva sarpingene selv sier om byen sin i dag, og hva de ønsker å si om byen sin i Vi fikk blant annet vite hva sarpingene er stolte av i dag, hva de ikke er stolte av, hvilket inntrykk de har av byen sin, hva de mener burde bli bedre og hva de mener er kjennetegn for byen. Vi fikk også vite hvilke drømmer sarpingene har frem mot jubileet, hvilke forventninger de har og hva de mener det burde satses på fram mot Alle disse resultatene har vært verdifulle bidrag for forprosjektets arbeid, da dette har gitt oss et enda bredere syn på hva som er viktig på veien videre fram mot jubileet. 2009: Hva er Sarpsborg for deg idag? 2016: Hva er Sarpsborg for deg idag? Ideer og innspill Involvering har vært et viktig stikkord gjennom hele prosessen, og det vil det også være på veien videre. Dette fordi det er viktig at sarpinger skal kunne delta i planlegging og markering av byjubileet. Dette er sarpingenes byjubileum! Det ble tidlig vedtatt at prosjektleder skulle være lett tilgjengelig for publikum - og prosjektleder fikk derfor kontor på Sarpsborgkontoret i samlokalisering med Visit Sarpsborg, Via Ferieverden og Vekst i Sarpsborg. Hit har publikum kommet for å snakke om sine ideer og for å gi innspill til feiringen av byjubileet. Informasjon på kommunens nettside ble lagt ut allerede sommeren 2008, og det ble i tillegg etablert en egen e-postadresse for forprosjektet. Her kom det noe e-post helt i starten, men for det meste har publikum benyttet seg av prosjektslederens egen e- postadresse. Riktig kommunikasjon ut til publikum har hele tiden vært en utfordring, da forventingene til forprosjektet ikke alltid har vært forenelig med virkeligheten. Det lå allerede store forventninger til arbeidet rundt byjubileet da prosjektleder ble ansatt, og at det snart skulle begynne og skje noe rundt markering av Norges tredje eldste by. Det er imidlertid klart at mandatet til forprosjektet gikk på å legge de store linjene for arbeidet videre med byjubileet, ikke arrangere aktiviteter. 14

15 ambisjonsnivå Målgrupper Ambisjonsnivået skal avklare hvem byjubileet skal være for. Først og fremst skal byjubileet være for sarpinger, men vi ønsker også å nå folk utenfor Sarpsborg med byjubileet. Forprosjektet valgte uansett å dele inn i to målgrupper de som skal delta og de som skal oppleve byjubileet. Et viktig stikkord i arbeidet med byjubileet er involvering. Dette skal være en folkefest hvor sarpingene står i fokus. Det er derfor et mål at så mange som mulig skal delta i jubileet på en eller annen måte, for eksempel innbyggerne, barnehager, grunnskolen, videregående skoler, idrettsorganisasjoner, kulturinstitusjoner, lag og foreninger, næringslivet, kommuneadministrasjonen, aktører, kunstnere, artister. I tillegg skal også eksterne aktører delta i jubileet gjennom å være utøvere, artister, kunstnere, arbeide frivillig osv. Byjubileet skal selvfølgelig også oppleves, og dette ikke bare av Sarpsborgs innbyggere. Her er alle invitert! Målgruppen her er både innbyggere og alle tilreisende. I tillegg inkluderer denne målgruppen alle de som opplever jubileet uten å være fysisk tilstede. Byjubileet skal nå ut til seere via tv-overføringer og via internett. Den totale målgruppen som skal oppleve byjubileet er derfor innbyggere, besøkende fra Østfold, besøkende fra Østlandet, besøkende fra hele Norge, besøkende fra vennskapsbyene, besøkende fra andre land, turister, seere via tv og internett. Delta Oppleve 15

16 ambisjonsnivå Markering av byjubileet Ambisjonsnivået skal avklare når byjubileet skal feires. Dette har vært et spørsmål med mange ulike svar er jubileumsåret, og det har allerede fra starten av vært klart at hele året skal markeres. Fra til Dette skal være et festår og et jubileumsår fra start til slutt. Hele året skal fylles med arrangementer. Med hva med tiden fram til 2016? Skal ikke jubileet feires i forkant, og skal vi ikke varme opp til det nye året? I styringsgruppa skiller vi mellom feiring og markering. Det er forprosjektets klare oppfatning at jubileet ikke skal feires før selve jubileumsåret. Det er i 2016 det er jubileum, og ikke i årene før. Viktige milepæler er derimot nødvendig å markere. Med dette mener vi viktige skritt på veien til 2016, og viktige faktorer som bidrar til å realisere Byjubileets visjon fra knopp til full blomst. Dette kan eksempelvis være når torget står ferdig, når nedtellingsurverket er på plass, eller når nettsiden lanseres. Når det gjelder arrangementer, vil dette være Byjubileet 2016 sitt ansvar å avgjøre hva som godkjennes og prioriteres som jubileumsarrangementer. Dette er avgjørelser som vurderes ut fra Byjubileets visjon, verdier og fokusområder. Det er også viktig at arrangementer ikke merkes jubileumsarrangementer mange år i forkant. En festival kan ikke være en offisiell jubileumsfestival før i Dersom vi ser nærmere på festivalenes historie i Sarpsborg, ser vi at nivået og kvaliteten kan variere stort fra år til år. Vi kan ikke risikere at et jubileumsarrangement er på sitt høyeste nivå og viser den beste kvaliteten før jubileumsåret. Kruttet må komme i 2016! Det blir derfor opp til Byjubileet 2016 å avgjøre hva som skal markeres fremover, f eks. 11. juli 2010 når det er 2000 dager igjen eller 6. april 2013 når det er 1000 dager igjen. 16

17 ambisjonsnivå Fokusområder Ambisjonsnivået skal avklare hva byjubileet skal være og hva det skal inneholde. Dette viser seg gjennom seks fokusområder. Disse viser hva vi ønsker å oppnå i forbindelse med byjubileet. Fokusområdene er valgt på bakgrunn av det grundige arbeidet som er gjort med idéprosesser, internt og eksternt. Under hvert fokusområde er det satt mål og strategier. I tillegg er det nevnt eksempler på konkrete tiltak som oppfyller strategiene. Disse er hentet fra Idérapporten, og er på ingen måte bindende for å utføre strategiene og oppfylle målene. Byjubileet 2016 skal jobbe for en bevisst byutvikling, og dra nytte av byens evne til å være innovativ. Alt som skapes i forbindelse med jubileet bør ha varige verdier. Selve jubileet er et gullkort og en unik mulighet vi har til å utvikle byen vår. Involvering er et viktig stikkord i forbindelse med byjubileet, og sarpingene må være med i planlegging og markering. Et byjubileum er først og fremst en fest, og derfor skal Byjubileet 2016 ha fokus på full fres og fest, både før og under jubileet. Historie Miljø Synliggjøring Fest Involvering Byutvikling Det skal også settes fokus på at Sarpsborg skal vekke oppmerksomhet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom sin visuelle profil og sine arrangementer. Dette skal styrke byens omdømme. Byjubileet 2016 skal også ta med seg framtiden inn i sitt arbeid, og fokusere på miljørettede tiltak, prosjekter og aktiviteter både i forkant og under selve jubileet. Den 1000 år lange historien er grunnen til hele jubileet, og spiller en viktig rolle i arbeidet til Byjubileet Disse fokusområdene går alle i hverandre, og er tett knyttet sammen. Oppfyllelse av et mål vil også nødvendigvis få konsekvenser for andre mål under andre fokusområder. Likevel er det viktig å skille områdene og ha 100 % fokus på de mål som er satt. 17

18 18

19 fokusområder Byutvikling - Involvering - Fest - Synliggjøring - Miljø - Historie

20 Fokusområder Byutvikling Mål Byjubileet skal skape forbedringer som varer og bidrar til at Sarpsborg blir en attraktiv by for innbyggere, næringsliv og besøkende. Strategi Byjubileet 2016 skal fungere som en katalysator for forskjønning av byrom, distrikter og tettsteder. Byjubileet 2016 skal jobbe for at prosjekter innen byutvikling har 2016 som mål Byjubileet 2016 skal skape en bevisstgjøring rundt jubileet som en unik mulighet for utvikling og samarbeid innen næringslivet Varige tiltak skal ha varige verdier Arbeidet skal evalueres underveis og i etterkant Byjubileet 2016 skal ivareta alle rettigheter Komptansen som opparbeides i Byjubileet 2016 skal ivaretas gjennom andre prosjekter Eksempler på tiltak Nytt torg og gågate ferdigstilles Arkitektkonkurranse for å skape innovative og spennende bydeler Delta i prosjekter Skape faste møteplasser for Byjubileet, næringsliv og kommunen Utarbeide rapporter Lage Byjubileumsbok Dokumentere arbeidet fra starten av 20

21 Fokusområder Involvering Mål Byjubileet skal involvere bredt og gjøre det enkelt for alle som vil være med i planleggingen og markeringen. Strategi Byjubileet 2016 skal ha en åpen kommunikasjon om arbeidet rundt jubileet. Byjubileet 2016 skal inkludere innbyggerne i planleggingen Byjubileet 2016 skal inkludere innbyggerne i markeringen Byjubileet 2016 skal skape engasjement og motivasjon Byjubileet 2016 skal skape arrangementer, aktiviteter og arenaer hvor alle kan delta Eksempler på tilak Nettside med oppdatert informasjon om alt rundt byjubileet Norges største idedugnad som involverer skoler, barnehager, næringsliv og innbyggere Arrangementer hvor flest mulig innbyggere deltar 1000årskor, bruløp, Inga fra Varteig marsj Etablere faste møteplasser mellom grupper Holde presentasjoner og workshop i ulike miljøer Utfordre miljøer til å arrangere forskjellige aktiviteter 21

22 Fokusområder Fest Mål Byjubileet skal sørge for full fres og mye moro Strategi Byjubileet 2016 skal skape arrangementer i egen regi Byjubileet 2016 skal videreutvikle eksisterende aktiviteter som oppfyller nødvendige kriterier innen kvalitet og størrelse. Byjubileet 2016 skal samarbeide med byens lag og foreninger Byjubileet 2016 skal finne nye arenaer for unike opplevelser Byjubileet 2016 skal arbeide for flest mulig arrangementer av nasjonal og internasjonal karakter Eksempler på tiltak Åpningsseremoni og avslutningsseremoni Videreutvikle/samarbeide med OIavsdagene og Litteraturuka Skape aktivitetskalender over alt som skjer Nye arrangementer: Arnardo-jubileum i 2012, Roald Dahl-feiring VM og EM (seiling, orientering, roing, golf med mer) 22

23 Fokusområder Synliggjøring Mål Byjubileet skal være godt synlig, og vekke nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Synliggjøringen skal styrke byens omdømme, og gjøre sarpingene stolte av byen sin. Strategi Byjubileet 2016 skal gjennomføre arrangementer, tiltak og aktiviteter som vekker internasjonal oppmerksomhet Byjubileet 2016 skal oppfordre/bistå/legge til rette for at miljøer i Sarpsborg arbeider for å ta en unik og ledende plass på det internasjonale nivået Byjubileet 2016 skal utvikle en kommunikasjonsplan Byjubileet 2016 skal utvikle en grafisk profil som bygger oppunder jubileets visjon Byjubileet 2016 skal iverksette visuelle tiltak lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt Eksempler på tiltak Internasjonale gjester/aktører ved arrangementer Norges største idédugnad Norges beste sykkelveinett LED-light city Skilt og urverk som markerer nedtelling årseffekter (mynt, klær, parasoller, frimerker) Ambassadør-program 23

24 Fokusområder Miljø Mål Byjubileet skal ha fokus på miljø innen alle sine arbeidsområder planlegging, deltakelse og gjennomføring. Strategi Byjubileet 2016 skal ha fokus på miljørettede tiltak, prosjekter og aktiviteter Byjubileet 2016 skal ha fokus på miljø i alle sine markeringer i forkant og under selve jubileet Byjubileet 2016 skal utnytte og videreutvikle allerede eksisterende miljøkunnskap Byjubileet 2016 skal arbeide for å hente inn miljøløsninger Eksempler på tiltak Etablere samarbeid med Hafslund i forbindelse med miljøkonferansen Bli Norges beste sykkelby Plante 1000-årsskogen Miljøvennlige byggeprosjekter Etablere grønne bydeler Bli et Miljøfyrtårn Mobilisere foreninger med miljøfokus 24

25 fokusområder Historie Mål Byjubileet skal gjøre byens historie kjent for hele landet. Strategi Byjubileet 2016 skal skape en naturlig plass for byens historie i den nasjonale historiefortellingen. Byjubileet 2016 skal gjøre byens innbyggere bevisste på sin historiske arv. Byjubileet 2016 skal sørge for at Sarpsborg, som Norges tredje eldste by, prioriteres på et regionalt og nasjonalt nivå. Eksempler på tiltak Lage bok om Sarpsborgs historie gjennom 1000 år Historiske spill Film om Sarpsborgs historie, 1000-årsutstilling og historiefag i grunnskolen Bli et viktig satsningsområde i regionale og nasjonale kultur- og utviklingsplaner 25

26 26

27 profil Mandat -Visjon - Verdier- Slagord

28 profil Mandat Forprosjektet har som mandat å avklare jubileets profil. Ordet profil setter i gang mange tanker rundt logo, merkevare, visjon, ledestjerne, omdømme, markedsføring og visuelt uttrykk. Forprosjektet valgte å utarbeide en plattform for profil og kommunikasjon hvor vi kom fram til visjon, verdier og slagord. På den måten vil Byjubileet 2016 ha et flott utgangspunkt for å utarbeide en grafisk profil. Plattformen ble utarbeidet av styringsgruppa under ledelse av Ingebrigt Steen Jensen. En slik plattform skal svare på de store spørsmål knyttet til Byjubileet: - Hvorfor skal vi ha det? - Hva skal vi oppnå? - Hva skal vi stå for? - Hvilke egenskaper skal kjennetegne oss? - Hva skal vi love våre målgrupper? Når de store spørsmål er besvart, blir det utrolig mye enklere å besvare de små. Når vi har valgt visjon, verdier og slagord blir alt annet konsekvenser av disse valgene. Plattformen skal rett og slett gjøre det enklere for oss å ta beslutninger og gjøre valg. Begrepene skal altså ikke først og fremst være fine eller klinge godt, de skal være retningsgivende for alt vi gjør i forbindelse med byjubileet. Spørsmålet om profilen og resten av plattformen skal handle om byjubileet eller om byen, har vært et viktig spørsmål å besvare. Vi mener at byjubileet ikke er eller kan være et mål i seg selv. Byjubileet må bidra til å utvikle, løfte og profilere byen Sarpsborg på en måte som gir både kort- og langsiktige effekter. Dvs. at byjubileet skal få betydning lenge før 2016, og at det skal ha effekt lenge etterpå. Vi definerer ikke byjubileet verken som en startstrek eller en målpassering, men i sportsterminologien som et passeringspunkt. Her får vi sjekket av hvordan vi ligger an i forhold til det løpet som skal gjennomføres fra i år og langt fram i tid. Selve byubileet må selvsagt markeres på behørig vis - og det skal det også! - men hvis det bare ble en fest og et fyrverkeri der og da, har vi gitt slipp på en unik sjanse til å gjøre noe som faktisk forandrer Sarpsborg. Når det gjelder visjoner har Sarpsborg kommune allerede definert at den skal ha fokus på barn og unges oppvekst, at disse gruppene skal lykkes i Sarpsborg. Denne visjonen skal ikke vi endre på. Vi har laget en visjon for byjubileet som skal eies av hele byen og befolkningen her - altså det offentlige, det private næringsliv, idretten, kulturlivet, kirken, all annen frivillig virksomhet samt byens innbyggere i alle aldre. Vi har likevel lagt vekt på at vi ikke må skape noe som er i konflikt med den kommunale visjonen om barn og unges oppvekst, og det har vi heller ikke gjort. Tvert i mot - kommunens eksisterende visjon passer perfekt sammen med den vi foreslår for byjubileet. 28

29 profil Visjon En visjon skal kort, energigivende og tydelig si Hvorfor driver vi med dette?. De beste virksomheter i verden har slike visjoner. Disney sier at de driver sin virksomhet to make people happy. Det er en god grunn til å stå opp om morran og gå jobb - for å gjøre folk glade. Norsk Tippings visjon lyder: Vi gir drømmen en sjanse. IKEA sier Vi skal skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Byjubileets visjon skal tydelig si hva som er vitsen (for å bruke et folkelig uttrykk) med å arrangere et slikt jubileum. Visjonen skal gi oss krefter og vilje, stake ut kursen og være så tydelig at den kan brukes av alle som blir en del av prosessen og arrangementene, både før, under og etter Vårt forslag lyder slik: Fra et Sarpsborg i knopp til et Sarpsborg i full blomst Visjonen sier klart og tydelig at byjubileet først og fremst skal bidra til at Sarpsborg utvikler seg - at uforløst potensiale forløses, at gode krefter stimuleres, at vi forandrer og forbedrer oss som by, som kommune, som mennesker og som aktører i lokalsamfunnet. Det er altså ikke vår visjon å skape en heidundrandes fest der alle er med og har det moro (selv om vi skal gjøre det også!). Ei heller å få en direktesending på TV2 fra Jubileumsforestillingen. Målet er å utvikle Sarpsborg. Og å utløse gode krefter. Et byjubileum er perfekt egnet til slikt. Det gir en magisk dato for når noe skal være ferdig og andre ting godt i gang. Det virker i seg selv mobiliserende. Det gir oppmerksomhet og energi internt, og sikkert også eksternt. Hvorfor sier vi Sarpsborg og ikke byen? Hvorfor står det ikke Fra en by i knopp til en by i full blomst? Fordi vi ønsker å understreke at dette byjubileet også favner lokalsamfunnene rundt byen, samtidig som det blir feil å bruke begrepet Kommunen, siden den ikke er tusen år gammel i Hvorfor fokus på at byen står i knopp og har alle muligheter for å slå ut i full blomst? Fordi alle er enige om at mye har skjedd og enda mer er på gang i Sarpsborg. Befolkningen er i vekst. Det skjer spennende ting med torget, med gågata, med planene om et Sciencecenter, nytt sykehus på Kalnes, områdene rundt Hafslund Hovedgård, med ishockeyen og fotballen, med tanker om et Kulturhus, nytt bibliotek etc. etc. Byen har med andre ord et strålende utgangspunkt. Dette er ikke en by på sotteseng eller et samfunn i ferd med å visne. Tvert i mot - vi skal bare gjødsle, vanne, beskjære og rydde unna litt, så er byen og befolkningen mer enn klar for å blomstre for fullt. Nå handler det rett og slett om å benytte mulighetene. Visjonen vil trolig også være lett å bruke i forhold til mye som uansett kommer til å skje. Det er fint. Vi vil ha quick wins, noen kjappe suksesshistorier som kan relateres til jubileet og vår visjon for å vise at se, vi er på vei!. Blomster-metaforen skal brukes for alt den er verdt. Sarpsborg kan for eksempel lage en Jubileumshage der folk blir bedt om å plante en løk som skal slå rot, spire, blomstre, pleies og være et synlig bevis på hva som er på gang. Så kan vi, og alle tilreisende, glede oss over den hver eneste vår og sommer, og vite at den er et symbol på prosessen vi er inne i. 29

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer