Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI"

Transkript

1 Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010

2 Aikido

3 Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben i Norge. Klubben ble startet ved Universitetet i Tromsø i Klubben har en kjerne av medlemmer som har trent i mange år og som gjør at klubben har mange erfarne instruktører. Instruktørene skal ha honnør, særlig hovedinstruktør Bjørn-Eirik Olsen, men også Stein-Are Engstad og Mai-Eli Johansen, og andre som stiller opp og tar treninger ved behov. Klubben har 3-5 treninger i uka, avhengig av antall nybegynnere. Stabil tilgang på gode instruktører gjør at treningene holder høyt nivå og det skjer så godt som aldri at treninger blir avlyst. Klubbens medlemsmasse har økt litt de senere år og det er jevnlig oppmøte på treninger. Vinterleiren - i 2010 Vinterleiren arrangeres årlig første helga i mars og omfatter over 15 timer trening i løpet av en langhelg. Dette er vårt største arrangement, med privat innkvartering av tilreisende gjester, felles lunsjer og felles middag. Leiren ledes av Bjørn-Eirik Olsen, den høyest graderte i Norges Aikidoforbund. Det kommer mellom 30 og 50 tilreisende til disse leirene. Høstleiren Høstleiren ble avholdt tredje helga i november. Dette er også en årlig foreteelse for å markere slutten på høstens nybegynnerkurs og opptak av de nye medlemmene. På nybegynneropptaket vårt i høst begynte 20 og av disse har 5 fortsatt å trene. Høstleiren hadde 25 deltakere. Øvrig aktivitet I år hadde klubben 6 deltakere på den årlige aikido sommerleiren på Brandbu folkehøgskole. Sommerleiren er årets høydepunkt i NAF. Leiren har mange deltakere fra både inn- og utland og varer ca en uke. I 2009 var Suganuma Sensei hovedinstruktør, mens teknisk komité i NAF har hatt ansvar for noe av instruksjonen. Å delta på leiren er både lærerikt, sosialt og inspirerende. I tillegg deltok 2 fra klubben på kashima leir i Tokyo. I tillegg har flere fra klubben vært på kortere opphold hos Suganuma Sensei (8 dan). To av klubbens medlemmer deltok på vårleir i Nederland. Styret har forsøkt å oppmuntre til deltagelse bl.a. ved økonomisk tilskudd til de som reiser på leir. Treningsforhold For å få best mulig treningsforhold vasker vi treningsmattene på hver trening. Mattesituasjonen er fortsatt ikke optimal. Problemet med at judo, som bruker samme dojo, vil ha 2 lag matter og vi ønsker ett, ble løst med at vi en gang i uka fjerner et andre lag som judo legger ut. Dette medfører ekstra vasking for oss, men er den beste løsningen vi har kunnet oppnå. For øvrig har vi gått over til å vaske i forkant av treningene fordi dojoen ofte ikke er rengjort av de som brukte den sist.

4 Styrets aktivitet Styrets har hatt 6 styremøter i 2009 har som vanlig hovedsakelig dreid seg om leirarrangering og noen sosiale arrangementer. I tillegg har et gjentagende tema vært rekruttering av nye aikidoutøvere. For styret TSI-Aikido Sekretær Asbjørn Oskal

5 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering og Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlemskap , , , Egenandel, trenerutdanning , , , Egenandel deltakelse andres stevner , , , Stevneinntekter egne arrangementer , , , Tilskudd fra Hovedstyret , , , Materiell og utstyr , , ,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3630 Tilstelninger, dans o.l ,00-40, , Tilstelinger, dans o.l 0, ,00 0,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap , , , Egne stevner, mesterskap , , , Trenerutdanning 9 773, , ,00 Varekostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr , , , Kontingenter/avgifter NAF 2 780, , , Mateiell, utstyr 7 584, , , Merker, medaljer, ol , , , Tilstelninger og dans o.l , , ,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie 0,00-32,50 0,00 Annen renteinntekt 0,00-32,50 0,00 Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder 21,28 0,00-24,00 Annen finansinntekt 21,28 0,00-24,00 Finansinntekter 21,28-32,50-24,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 51,00 254,00 300,00 Annen finanskostnad 51,00 254,00 300,00 Finanskostnader 51,00 254,00 300,00 Finansinntekter og finanskostnader 72,28 221,50 276,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , ,00 Skrevet av TSI Aikido :44:16. Side 1

6 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1910 Kasse 3 536, , , , Bankinnskudd , , , ,88 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,92 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,92 Sum Omløpsmidler , , , ,92 Sum Eiendeler , , , ,92 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat , , , , Annen egenkapital , , , , Bunden fond , , , , Udisponert overskudd 8 599, , Udekket tap 1 375, , , ,00 Sum Annen egenkapital , , , ,03 Sum Opptj. egenkapital , , , ,03 Sum Egenkapital , , , ,92 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,92 Skrevet av TSI Aikido :43:06. Side 1

7 Regnskapet for 2009 Kasserers rapport 2010 TSI-Aikido 3110: Medlemskontingent Medlemskontingentinntekten er på kr , dette er omtrent samme nivå som tidligere år. 3170/4370: Trenerutdanning Trenerutdanningen ble netto kr 4 450, mens nettobudsjettet var på kr 8 000,-. Vi har betalt reisen på forskudd for en instruktør som skal på treningsleir til Japan i Det er også innbetalt egenandel i 2009 for tilsvarende reise for en annen instruktør som vi forskuddterte denne reisen for i /4320: Egne arrangementer: Egne arrangementer ble netto overskudd på kr 3 000, mens budsjettet var på kr Egne leirer kommer inntektene fra leiravgift på vinterleiren, vi tok ingen leiravgift på høstleiren da vi hadde godt med midler på konto. Utgiftene på egne leirene er i hovedsak lunsjservering, blomster, gaver og utmerkelser, samt at vi har arrangert festmiddager på begge leirer og leie av festlokale under vinterleiren. 3310/4310: Deltagelse andres stevner og Deltagelse andres stevner ble det netto kr 6 000, mens budsjettet var på kr Det er færre som har benyttet seg av dette enn det som var avsatt i budsjettet. Postene 3310 og 4310 utgjøres i stor grad av egenandel fra, og støtte til medlemmer som drar på den store sommerleiren som årlig arrangeres av Norges Aikidoforbund (NAF) i Oslo. Alle medlemmer som har deltatt på disse stevnene og som har søkt, har fått støtte fra klubben for minst en deltagelse. Vi ga også støtte til ett medlem som var på treningsleir i Japan. 3444: Tilskudd fra hovedstyret Vi benyttet fordelingsnøkkelen, og fikk det vi hadde budsjettert med på kr /7510: Materiell, utstyr Kontoene belastes i hovedsak kjøp og salg av drakter og diverse treningsutstyr til personlig eie. Utstyret kjøpes inn i større kvanta for å få best mulig rabatter, og selges ut igjen til selvkostpris. Nettokostnaden budsjetteres med null. I og med at varelageret kan variere fra år til år, så fikk vi nettoverskudd dette året på kr 4 000,- 3670/7620: Tilstelninger, dans og moro Denne belastes sosiale arrangementer som er utenom vinter- og høstleirene. Netto så har vi hatt kr 7 000,- i kostnader på slike tilstelninger, mens budsjettet netto var på kr Vi har hatt noen sosiale pizzakvelder og en årsfest, klubben har spandert noe av dette på medlemmene. Enkel servering på års- og styremøter.

8 6310: Investering i materiell og utstyr Denne posten ble budsjettert med kr , vi har brukt Vi har kjøpt inn våpen og treningsutstyr fra Japan. Posten blir i hovedsak belastet utstyr som er til felles bruk og er tilgjengelig for alle medlemmer i klubben. 7230: Kontingenter/avgifter NAF Kostnad kr 2 780, budsjett Del av graderingsavgiften og medlemsavgiften som er betalt til Norges Aikidoforbund. 7530: Merker, medaljer og lignende. Denne posten består av gaver/blomster i forbindelse med sykdom, bursdager, bryllup, fødsler og diverse påskjønnelser. Brukt kr 1 625, budsjettet var kr Kommentar: Vi fikk mye høyere overskudd enn vi hadde budsjettert med, overskudd på kr 6 965, budsjettert var underskudd på kr Dermed så har vi kr mer i kontantinnskudd, kontanter og lignende enn vi hadde året innen. Vi sitter igjen med eiendeler(bankinnskudd, kontanter o.l.) på kr Styret mener at det kan være lurt å avsette disse eiendelene som vi nå sitter med, da vi planlegger å få til en større leir de nærmeste år. De større kostnadene som vi vil få med større leir er leie av eksterne lokaler og reisekostnader for tilreisende instruktører, samt innkvarteringer. Under året så har vi fått tettere samarbeid med hovedkasserer. Det har også blitt enklere hverdag for kasserer da vi har fått ekstern pålogging og kan sitte hjemme å føre regnskap. Det er også blitt utarbeidet en veldig god brukermanual for regnskapsføring av hovedkasserer. Medlemslister, kryssjekking oppfølging for betalt TSI-avgift har ikke vert god nok under året av oss, her har vi en jobb å gjøre videre framover. Budsjettet 2010: Budsjettet bygger til stor del på historie av regnskapet for 2009, og at balansen skal komme ut i null. Innkjøp av felles våpen og treningsutstyr blir mindre dette året. Det er mange som har meldt om at de kommer til å delta på nasjonale og internasjonale stevner, vi gir noe støtte til dette, og har høyet budsjettet noe for deltagelse på andre stevner. Så langt så ser det ut som at vi kan beholde vår lave treningsavgift for 2010, på samme nivå som tidligere. Tromsø, den 20. januar 2010 Eiulf Ringstad Kasserer TSI-Aikido.

9 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett2010, Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering og Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlemskap 0, , , Egenandel, trenerutdanning 0, , , Egenandel deltakelse andres stevner 0, , , Stevneinntekter egne arrangementer 0, , , Tilskudd fra Hovedstyret 0, , , Materiell og utstyr 0, , ,00 Salgsinntekter 0, , ,00 Annen driftsinntekt 3630 Tilstelninger, dans o.l 0, , ,00 Annen driftsinntekt 0, , ,00 Driftsinntekter 0, , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap 0, , , Egne stevner, mesterskap 0, , , Trenerutdanning 0, , ,00 Varekostnad 0, , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr 0, , , Kontingenter/avgifter NAF 0, , , Mateiell, utstyr 0, , , Merker, medaljer, ol. 0, , , Tilstelninger og dans o.l. 0, , ,00 Annen driftskostnad 0, , ,00 Driftskostnader 0, , ,00 Driftsresultat 0, ,43 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder 0,00 21,28 0,00 Annen finansinntekt 0,00 21,28 0,00 Finansinntekter 0,00 21,28 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 0,00 51,00 0,00 Annen finanskostnad 0,00 51,00 0,00 Finanskostnader 0,00 51,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 0,00 72,28 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader 0, ,15 0,00 Resultat før skattekostnad 0, ,15 0,00 Årsoverskudd / Underskudd 0, ,15 0,00 Skrevet av TSI Aikido :02:20. Side 1

10 TSI Aikido Søknad om tilskudd fra Hovedstyre 2010 TSI Aikido søker om tilskudd fra Hovedstyre i henhold til fordelingsnøkkelen. Tromsø, Tilegg til at medlemmene får en god trening og utvikling så holdes også fokus på at instruktører får trenerutdanning og oppmuntring av medlemmene til å delta på nasjonale og eventuelt internasjonale treningssamlinger. Vi gir støtte til alle medlemmer som søker om det, for deltagelse på minst en ekstern treningssamling. Vi søker derfor om kr for å komplettere og erstatte ødelagt utstyr. Det sosiale livet i klubben går ut på bl.a. servering av te og enkel drikke etter treninger, pizzakvelder, årsfest og enkel servering i treningslokalet etter misogi-trening som vi har to ganger i året. Reinslighet, orden og vask av lokalet har høy prioritet og utføres av medlemmene før hver trening. En til to ganger i året avsetter vi en treningskveld for grundigere rundvask, vedlikehold og rydding av lokalet. Etter denne rundvasken så går vi ut for å ha det sosialt, og hvor klubben spanderer noe av det sosiale. Vi søker tilskudd på til sosiale utgifter. Styremøteutgiftene vil i hovedsak være knyttet til enkel servering på styre- og års møte(ne) og klubben søker derfor om kroner i tilskudd til dette. Oppsummert søker TSI Aikido om følgende tilskudd for 2010: Vedlikehold og supplering av utstyr Kr Sosial utgifter Kr Styremøter Kr Sum tilskudd fra Hovedstyret Kr Vennlig hilsen TSI Aikido Eiulf Ringstad kasserer

11 Badminton

12

13 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Innskudd bank salg baller ,00 0, , Inntekt arrangør turnering 0,00 0, , Salgsinntekter, medlem ,00 0, , Tilskudd fra Hovedstyret , , , Ekstraordinære midler , ,00 0, Dugnad ,00 0,00 0, Egenandel utstyr/klær ,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5250 Rentefordel -28,31 0,00 0,00 Lønnskostnad -28,31 0,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6001 Reiseutgifter, tilbakebetaling 7 190,00 0,00 0, Tilbakebetaling, egenandel -200,00 0,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6 990,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler 0,00 0, , Innkjøp utstyr , , , Reisekostnader 0, ,00 0, Reiseutgifter - tilbakebetaling ,00 0, , Opphold ved reisen 2 250,00 0,00 0, Forskudd påmelding turnering 1 200,00 0,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 3,00 3,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , ,00 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , ,00 0,00 Resultat før skattekostnad , ,00 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,00 0, Årsresultat 28, ,00 0,00 Fond for vurderingsforskjeller 28, ,00 0, Overføringer annen egenkapital 4 649,00 0,00 0,00 Annen egenkapital 4 649,00 0,00 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 4 677, ,00 0,00 Disponeringer 4 677, ,00 0,00 Skrevet av TSI Badminton :43:02. Side 1

14 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1930 Bankinnskudd , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,00 Sum Omløpsmidler , , , ,00 Sum Eiendeler , , , ,00 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,00 Sum Annen egenkapital , , , ,00 Sum Opptj. egenkapital , , , ,00 Sum Egenkapital , , , ,00 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,00 Skrevet av TSI Badminton :43:20. Side 1

15 Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) TSI badminton v/børge N. Fredriksen (kasserer) Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Tromsø 16/ Kommentar til regnskapet for TSI badminton 2009 TSI badminton søkte Hovedstyret i TSI om kr i ordinær tildeling for regnskapsåret 2009 og fikk søknaden innvilget. I tillegg har klubben hatt to dugnader som til sammen ga en inntekt på kr I regnskapet fremkommer også en ekstraordinær tildeling på kr 6270 til deltakelse på turnering i Harstad januar Dette beløpet ble for øvrig søkt om allerede i 2008 som en konsekvens av at hovedstyret den gang ikke innvilget summen i den ordinære søknaden i sin helhet. I regnskapet fremgår de fleste utgiftspostene under reisevirksomhet (7140) og innkjøp av baller (7030). Vi har deltatt ved 5 turneringer og en treningssamling i løpet av 2009 (hhv 3 og 1 i 2008). TSI badminton har god økonomi og et akkumulert overskudd på kr ved utgangen av Overskuddet er i hovedsak et resultat av overbudsjettering av reisevirksomheten i TSI badminton ser ikke behov for å spare overskuddet til langsiktige investeringer og søknadssummen for ordinær tildeling for 2010 er derfor betydelig redusert i forhold til Hvis det skulle vise seg at budsjettet for 2010, som er et resultat av regnskapet for 2009, ikke strekker til, håper klubben at hovedstyret viser imøtekommenhet ved behandling av eventuelle ekstraordinære søknader. På vegne av styret i TSI badminton Børge Nilsen Fredriksen (kasserer)

16 Søknad om ordinære midler

17 Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) TSI badminton v/børge N. Fredriksen (kasserer) Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Tromsø 16. januar 2010 Søknad om ordinære midler 2010 TSI badminton ønsker med dette å søke om ordinære midler til klubbdrift for sesong Utgiftspostene er beregnet etter gjeldende fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er basert på kostnader innhentet fra leverandører av badmintonutstyr, hotell, hurtigruten/-båt og praktisk erfaringer vi har gjort oss i forbindelse med reise til turneringer. TSI badminton hadde i utgangen av 2009 et medlemstall på 26 spillere. Vi er svært fornøyde med at vi har økt andelen aktive spillere, dvs spillere som trener badminton for å bli bedre i idretten og som ønsker å delta på turneringer. TSI badminton ønsker med dette å søke hovedstyret i TSI om kr i ordinær tildeling for I det følgende kommenteres budsjettet som er presentert i tabellen bakerst i dokumentet. Søknaden er totalt 7 sider inkludert forside

18 1.0 Kommentarer til budsjettet 1.1 Utgifter klubbdrift I hovedsak er det en utgiftspost forbundet med trening og den utgjøres av baller, både fjær og plast. Fjærballer har samme enhetspris som plastballer, men varigheten under spill er kort (5-15 min), slik at vi prøver å begrense spill med fjærballer til tiden før turneringer og til teknikkøvelser. På treningene selges fjærballene til våre medlemmer med 55 % moderasjon. Trening og spill med fjærballer er en forutsetning for å bli bedre i badminton og vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å bruke fjærballer. Pga av at plastballene har god slitestyrke under spill, samt lav pris, ønsker vi fortsatt å låne disse gratis til nybegynnere/besøkende. I år ønsker TSI badminton å investere i 5 poengtavler og en reparasjonstang til racketvedlikehold. Priser er hentet inn fra nettleverandør, hhv (www.jisport.no) og Kraft har 5 baner og hver bane bør være utstyrt med en poengtavle. Ved å kjøpe inn en reparasjonstang unngår vi å måtte sende racketer til andre klubber for å gjøre enkelt vedlikehold. 1.2 Deltakelse ved turneringer TSI badminton satser på å delta med gjennomsnittlig 6 deltakere (menn og kvinner) på fire turneringer i løpet av hver sesong. Reiser og opphold begrenser seg foreløpig til å gjelde de tre nordligste fylkene. Da det er usikkert hvor turneringene blir avholdt, estimerer vi en gjennomsnittlig reisekostnad til kr 600 per person t/r. Transportmåte og opphold blir i prinsippet valgt etter hva som er billigst tilgjengelig i forhold til antall deltakere. I 2009 deltok vi for øvrig på den 17. internasjonale studentturneringen i badminton (ISBT) i Oslo og Blodslitet i Grong. Til slike reiser ønsker vi å benytte oss av muligheten til å søke ekstraordinære midler (det samme gjelder turneringer som bare enkelte av våre spillere kvalifiserer seg til). Påmeldingsavgiften ved turneringer varierer mellom kr 200 og 300 avhengig av om en ønsker å stille både i single og double/mix. Vi etterstreber å alltid stille i begge/alle klassene ved hver turnering

19 1.3 Inntekter i forbindelse med å arrangere turneringer I 2009 arrangert TSI badminton Tromsø Artic Open i samarbeid med Tromsø badmintonklubb (TBK). Overskuddet fra turneringen i 2009 ble ca kr 2000 per klubb (inntekten er ikke et bilagsført da klubbene er enige om å overføre pengene til årets turnering). 1.4 Utgifter i forbindelse med å arrangere turneringer For å klargjøre Kraft-hallen før turnering må vi leie hallen utenom åpningstider. Priser og tidsforbruk er basert på tidligere erfaringer. Som arrangør må vi stille med premier til de tre øverste plasseringene i hver klasse, alder og etter kjønn, samt double, single og mix. Til de øverste klassene, dvs over 18 år, stiller vanligvis herrer til double og single klassene B og C (totalt 12 pokaler). Kvinnene (over 18 år) stiller i samme gruppe i single. Double spilles vanligvis ikke. Dette utgjør 3 pokaler. Også for mix er det en klasse (3 pokaler). Totalt blir dette 18 pokaler. I tillegg til dette har lagene som møter ofte yngre klasser (U18, U 15 og U13). Vi antar at det ikke er mange i hver aldersgruppe, derfor totalt 9 pokaler i disse gruppene. Pokalene skal graveres. Gjennomsnittlig pris/pokal eks gravering beregnes til kr 100/stk. Prisene på pokaler og gravering er innhentet fra Berg Sport (www.bergsport.no). Antall pokaler som skal graveres: 27. Gravering: kr 1.20/bokstav. Ca 600 bokstaver. 1.5 Sosiale utgifter I forbindelse med sesongavslutning i mai og desember arrangerer vi sosiale sammenkomster for våre medlemmer hvor vi går ut på en av byens spisesteder. I desember arrangerer vi også en internturnering for å avslutte sesongen hvor det utdeles en premie til beste spiller (samme spiller kan ikke vinne to år på rad). Vi anser disse aktivitetene som svært viktige for å bli kjent med hverandre utenfor banen, samt skape tilhørlighet til TSI. 1.6 Kjøp av spillertrøyer og overtrekksdresser TSI badminton har markert seg som et godt og allsidig lag ved alle turneringer vi har deltatt ved i Faktisk har vi vært det laget som har stilt med flest deltakere fra Tromsø. For å styrke samhørigheten og øke synligheten av TSI som idrettslag ønsker vi derfor å tilby spillertrøyer og overtrekksdresser til de av våre medlemmer som deltar ved turneringene

20 For 2009 søkte vi om 12 spillerdrakter og spillertrøyer/shorts. Kun 6 av disse har blitt kjøpt inn og pengene overføres derfor til Vi har økt antall medlemmer og ønsker å tilby våre nye medlemmer klubbklær i Vi søker derfor også i år om midler til 4 spillersett. I budsjettets sammendrag er kostnaden forbundet med innkjøp av spillersett 50 % av den faktiske kostnaden i tråd med fordelingsnøkkelens forutsetninger for tildeling. 1.7 Medlemsavgift 2010 TSI badminton ønsker å gjøre den økonomiske terskelen for å melde seg inn i klubben så lav som mulig. Fra 2009 til 2010 har vi derimot økt medlemsavgiften fra 100 til 150 kr. TSI badminton har ikke andre store utgifter forbundet med trening enn baller. Vi selger fjærballene til 55 % moderasjon noe som gjør at vi får en gradert inntekt på hvert medlem utover medlemsavgiften, hvor de som spiller mest, betaler mest i form av kjøp av fjærballer

21 2.0 Budsjett for TSI badminton Utgifter klubbdrift Antall Pris/stk Sum Baller (fjær 12/pk) Baller (plast 6/pk) Midas poengtavler 1-30 (varenr B07-400) Reparasjonstang til strenger Totalt: Deltakelse turneringer T x P* Pris Sum (4x6) Reise Opphold Påmeldingsavgift Totalt: Utgifter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Leie av Krafthallen (utenom åpningstider) Pokaler inkl graveringer Totalt: Sosiale utgifter Antall Pris Sum Sosiale utgifter (årsfest/internturnering) Totalt: Spillertrøyer/overtrekksdress Antall Pris Sum Spillertrøyer/shorts Overtrekksdress Trykkeutgifter Totalt: Inntekter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Påmeldingsavgift Totalt: Inntekter medlemsavgift 2010 Antall Pris Sum Medlemsavgift Totalt: Inntekter salg av fjærballer Antall Pris Sum Salg rør a 12 baller * Turnering x personer - 6 -

22 3.0 Sammendrag av budsjett for TSI Badminton 2010 Utgifter 3.1 Klubbdrift Deltakelse turneringer (27600 x ½)* Arrangør Tromsø Artic Open Sosiale utgifter Spillertrøyer/overtrekksdresser inkl trykk (4400 x ½)* 2200 Totale utgifter: Inntekter 3.6 Arrangør Tromsø Artic Open Medlemsavgift Salg av fjærballer 7500 Totale inntekter: Totale utgifter Totale inntekter Overskudd 2009 * jfr fordelingsnøkkelen Søknadssum TSI badminton søker med dette TSI hovedstyret om kr til ordinær drift av klubben for sesongen Tromsø 16/ For TSI badminton Børge Nilsen Fredriksen (kasserer) Martin Myrlund (styreleder) - 7 -

23 Utstyrsoversikt TSI Badminton Nett og stenger som brukes av klubben holdes av Kraft. Dette er i tråd med Kraft-TSI avtalen. Det eneste utstyret TSI Badminton har er racketer og baller til de som ikke har dette. Baller er forbruksvare og disse teller vi ikke med. Vi har en del racketer som lånes ut til våre medlemmer. Dette er nybegynner racketer og de slites ganske fort. Pr hadde klubben 20 racketer pluss 10 nye som ikke var tatt i bruk. Vi supplerer disse så fort det trenges og vi garanterer at det til enhver tid er utstyr til de som ønsker å spille badminton. Leder i TSI Badminton Martin Størkersen Myrlund

24 Boksing

25 ÅRSMELDING TSI BOKSING 2009 Vi hadde et nytt styrevalg før jul, og følgende ble valgt; Leder: Christina Johannessen; epost: Nestleder: Bjørn Rasmussen, epost: Kasserer: Vibeke Aune, epost: Innkjøp: Marianne Dahl, epost: Styremedl. 1: Erik Furulund, epost: Styremedl. 2: Knut Bjørn, epost: I januar reiste to av våre boksere (Vibeke og Christina) på ei samling i Oslo på OBK, hvor de samtidig fikk delta på ei landslags samling som ble lagt før uttaket til Nordisk. Her var det tunge økter, hard sparring og masse å lære. I februar arrangerte vi ei samling på Kraft i samarbeid med Kari Jensen (styremedlem i Norges Bokseforbund) for bokseklubber i Nord-Norge. Med seg hadde hun Stein-Rune Eriksen og Morten Skotnes som trenere. Vi fikk deltakere fra både bokse- og kickbokseklubber, fra Alta, Øverbygd, Sortland, Lofoten og selvfølgelig Tromsø. 1 trening fredag, 2 lørdag og 1 på søndag. Forbundet spanderte lunch på lørdag, samt vi hadde sosialt på lørdagskveld. En suksess! Dette håper vi på å få til igjen. I mars sendte vi 2 boksere (Erik og Arne) til Bodø på Arctic Boxing. Her debuterte Erik i ringen, gikk en bra kamp, men endte dessverre med tap. På Arne ble det seier. Christina reiste litt rundt omkring før og i sommerferien for å få sparring; Trondheim (Bokseklubben av 1930), Harstad og Hammerfest (sparring med Kari Jensen). Før snøen falt i høst har vi arrangert løpetreninger for klubben på Valhall stadion minst annenhver søndag. Det fungerte veldig fint, og var samtidig godt å se medlemmene litt utenfor Kraft sine vegger. Alternative treninger blir vi å fortsette med, i løpet av januar planlegger vi å samles for å ha noen svømmeøkter på Alfheim. Første helgen i november reiste Christina til Bodø for å delta på jentesamling som arrangeres av forbundet i samarbeid med olympiatoppen (ettersom kvinneboksing er blitt en offisiell OG-gren). Hovedtrener der var Henriette Kitel (tidligere landslagsbokser, med EM-gull, VMsølv, ++) Søndagen ble det arrangerte kamper, og Christina vant sin. Første helgen i desember reiste Christina sammen med Bodø bokseklubb til Malmberget i Sverige for å delta på Barentsmesterskapet, som representanter for Norge. Hun gikk dessverre på finaletap mot en mer erfaren svenske, men internasjonal erfaring er gull verdt. I vår har vi dessverre ikke fått trenere til å dekke alle treningstidene våre, så vi har blitt nødt til å gå ned til 2 treninger i uka, med egentrening på fredager. Vi har det som et prøveopplegg i 2 måneder, men hvis treningstiden vi disponerer på Kraft ikke blir benyttet, kommer vi til å si den ifra oss for dette halvåret. Dette er altså noe vi kun ble nødt til å gjøre nå pga. mangel på trenere dette halvåret. Vibeke er høygravid, men vi regner med å ha henne tilbake i full sving på treninger til høsten. Christina Johannessen, Leder TSI-Boksing

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977 Til medlemmene i TSI Fjellgruppa 14. januar 2015 Tromsø Saksliste og sakspapirer for årsmøtet TSI Fjellgruppa 2015 Årsmøtet avholdes på Store auditorium (E-101) på NFH-bygget

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal

Midtnorsk Badmintonkrets Nord 2010 Bilagsjournal Midtnorsk Badmintonets Nord 2010 Bilagsjournal Konto Kontonavn Konto Kontonavn Konto Kontonavn 1510 Kundefordringer 1930 4440.20.92790 2050 Annen Kundefordringer Bank og kortgebyrer Annen egenkapital Bilagsdato

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987

Årsregnskap. Org.nr.: 994 891 987 Årsregnskap 2014 SVERRESBORG HOOPS BASKET Org.nr.: 994 891 987 Resultatregnskap Sverresborg Hoops Basket Driftsinntekter og kostnader Note Budsjett 14 Budsjett 15 Driftsinntekter Salgsinntekt 1-13 277-50

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen

Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag. Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00. På Fjellheim, Nerskogen Innkalling til årsmøte i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag Styret i Sørøyås-Svartdalsvegen veglag innkaller til ordinært årsmøte: Lørdag 28. mars 2015 kl 11:00 På Fjellheim, Nerskogen Innkallingen er sendt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008

Resultatregnskap TORMODSKILAG. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Resultatregnskap TORMODSKILAG Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salgsinntekter 94 290 86 415 Tilskudd 229 602 313 526 Sponsorinntekter 86 800 52 500 Medlemskontingent 3 20 270 9 750 Andre

Detaljer

Resultat. Driftsresultat

Resultat. Driftsresultat Lørenskog Skiklubb - Alpint Resultat Periode: 1-12 Dato: 03.02.2014 Side: 1 Reelt Budsjett Avvik Konto Tekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Treningsavgift

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650

Årsregnskap. for. BSI Dans. Org.nr. 975 725 650 Årsregnskap 2015 for BSI Dans Org.nr. 975 725 650 BSI Dans Informasjon om klubben BSI Dans er en gren av BSI, Bergen Studentidrett, og ble startet opp høsten 1992 for å skape et sosialt dansemiljø for

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb

Årsberetning. Finnsnes Karateklubb Årsberetning Finnsnes Karateklubb 2014 Styrets sammensetning Leder: Finn Folke-Olsen Kasserer: Bent-Arild Karlsen Styremedlem: Signhild Simonsen Styremedlem: Merethe Hansen (trakk seg høsten 2014 pga flytting)

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer