Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI"

Transkript

1 Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010

2 Aikido

3 Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben i Norge. Klubben ble startet ved Universitetet i Tromsø i Klubben har en kjerne av medlemmer som har trent i mange år og som gjør at klubben har mange erfarne instruktører. Instruktørene skal ha honnør, særlig hovedinstruktør Bjørn-Eirik Olsen, men også Stein-Are Engstad og Mai-Eli Johansen, og andre som stiller opp og tar treninger ved behov. Klubben har 3-5 treninger i uka, avhengig av antall nybegynnere. Stabil tilgang på gode instruktører gjør at treningene holder høyt nivå og det skjer så godt som aldri at treninger blir avlyst. Klubbens medlemsmasse har økt litt de senere år og det er jevnlig oppmøte på treninger. Vinterleiren - i 2010 Vinterleiren arrangeres årlig første helga i mars og omfatter over 15 timer trening i løpet av en langhelg. Dette er vårt største arrangement, med privat innkvartering av tilreisende gjester, felles lunsjer og felles middag. Leiren ledes av Bjørn-Eirik Olsen, den høyest graderte i Norges Aikidoforbund. Det kommer mellom 30 og 50 tilreisende til disse leirene. Høstleiren Høstleiren ble avholdt tredje helga i november. Dette er også en årlig foreteelse for å markere slutten på høstens nybegynnerkurs og opptak av de nye medlemmene. På nybegynneropptaket vårt i høst begynte 20 og av disse har 5 fortsatt å trene. Høstleiren hadde 25 deltakere. Øvrig aktivitet I år hadde klubben 6 deltakere på den årlige aikido sommerleiren på Brandbu folkehøgskole. Sommerleiren er årets høydepunkt i NAF. Leiren har mange deltakere fra både inn- og utland og varer ca en uke. I 2009 var Suganuma Sensei hovedinstruktør, mens teknisk komité i NAF har hatt ansvar for noe av instruksjonen. Å delta på leiren er både lærerikt, sosialt og inspirerende. I tillegg deltok 2 fra klubben på kashima leir i Tokyo. I tillegg har flere fra klubben vært på kortere opphold hos Suganuma Sensei (8 dan). To av klubbens medlemmer deltok på vårleir i Nederland. Styret har forsøkt å oppmuntre til deltagelse bl.a. ved økonomisk tilskudd til de som reiser på leir. Treningsforhold For å få best mulig treningsforhold vasker vi treningsmattene på hver trening. Mattesituasjonen er fortsatt ikke optimal. Problemet med at judo, som bruker samme dojo, vil ha 2 lag matter og vi ønsker ett, ble løst med at vi en gang i uka fjerner et andre lag som judo legger ut. Dette medfører ekstra vasking for oss, men er den beste løsningen vi har kunnet oppnå. For øvrig har vi gått over til å vaske i forkant av treningene fordi dojoen ofte ikke er rengjort av de som brukte den sist.

4 Styrets aktivitet Styrets har hatt 6 styremøter i 2009 har som vanlig hovedsakelig dreid seg om leirarrangering og noen sosiale arrangementer. I tillegg har et gjentagende tema vært rekruttering av nye aikidoutøvere. For styret TSI-Aikido Sekretær Asbjørn Oskal

5 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering og Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlemskap , , , Egenandel, trenerutdanning , , , Egenandel deltakelse andres stevner , , , Stevneinntekter egne arrangementer , , , Tilskudd fra Hovedstyret , , , Materiell og utstyr , , ,00 Salgsinntekter , , ,00 Annen driftsinntekt 3630 Tilstelninger, dans o.l ,00-40, , Tilstelinger, dans o.l 0, ,00 0,00 Annen driftsinntekt , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap , , , Egne stevner, mesterskap , , , Trenerutdanning 9 773, , ,00 Varekostnad , , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr , , , Kontingenter/avgifter NAF 2 780, , , Mateiell, utstyr 7 584, , , Merker, medaljer, ol , , , Tilstelninger og dans o.l , , ,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , , ,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt 8040 Renteinntekter, skattefrie 0,00-32,50 0,00 Annen renteinntekt 0,00-32,50 0,00 Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder 21,28 0,00-24,00 Annen finansinntekt 21,28 0,00-24,00 Finansinntekter 21,28-32,50-24,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 51,00 254,00 300,00 Annen finanskostnad 51,00 254,00 300,00 Finanskostnader 51,00 254,00 300,00 Finansinntekter og finanskostnader 72,28 221,50 276,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader , , ,00 Resultat før skattekostnad , , ,00 Årsoverskudd / Underskudd , , ,00 Skrevet av TSI Aikido :44:16. Side 1

6 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1910 Kasse 3 536, , , , Bankinnskudd , , , ,88 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,92 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,92 Sum Omløpsmidler , , , ,92 Sum Eiendeler , , , ,92 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital Udisponert resultat , , , , Annen egenkapital , , , , Bunden fond , , , , Udisponert overskudd 8 599, , Udekket tap 1 375, , , ,00 Sum Annen egenkapital , , , ,03 Sum Opptj. egenkapital , , , ,03 Sum Egenkapital , , , ,92 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,92 Skrevet av TSI Aikido :43:06. Side 1

7 Regnskapet for 2009 Kasserers rapport 2010 TSI-Aikido 3110: Medlemskontingent Medlemskontingentinntekten er på kr , dette er omtrent samme nivå som tidligere år. 3170/4370: Trenerutdanning Trenerutdanningen ble netto kr 4 450, mens nettobudsjettet var på kr 8 000,-. Vi har betalt reisen på forskudd for en instruktør som skal på treningsleir til Japan i Det er også innbetalt egenandel i 2009 for tilsvarende reise for en annen instruktør som vi forskuddterte denne reisen for i /4320: Egne arrangementer: Egne arrangementer ble netto overskudd på kr 3 000, mens budsjettet var på kr Egne leirer kommer inntektene fra leiravgift på vinterleiren, vi tok ingen leiravgift på høstleiren da vi hadde godt med midler på konto. Utgiftene på egne leirene er i hovedsak lunsjservering, blomster, gaver og utmerkelser, samt at vi har arrangert festmiddager på begge leirer og leie av festlokale under vinterleiren. 3310/4310: Deltagelse andres stevner og Deltagelse andres stevner ble det netto kr 6 000, mens budsjettet var på kr Det er færre som har benyttet seg av dette enn det som var avsatt i budsjettet. Postene 3310 og 4310 utgjøres i stor grad av egenandel fra, og støtte til medlemmer som drar på den store sommerleiren som årlig arrangeres av Norges Aikidoforbund (NAF) i Oslo. Alle medlemmer som har deltatt på disse stevnene og som har søkt, har fått støtte fra klubben for minst en deltagelse. Vi ga også støtte til ett medlem som var på treningsleir i Japan. 3444: Tilskudd fra hovedstyret Vi benyttet fordelingsnøkkelen, og fikk det vi hadde budsjettert med på kr /7510: Materiell, utstyr Kontoene belastes i hovedsak kjøp og salg av drakter og diverse treningsutstyr til personlig eie. Utstyret kjøpes inn i større kvanta for å få best mulig rabatter, og selges ut igjen til selvkostpris. Nettokostnaden budsjetteres med null. I og med at varelageret kan variere fra år til år, så fikk vi nettoverskudd dette året på kr 4 000,- 3670/7620: Tilstelninger, dans og moro Denne belastes sosiale arrangementer som er utenom vinter- og høstleirene. Netto så har vi hatt kr 7 000,- i kostnader på slike tilstelninger, mens budsjettet netto var på kr Vi har hatt noen sosiale pizzakvelder og en årsfest, klubben har spandert noe av dette på medlemmene. Enkel servering på års- og styremøter.

8 6310: Investering i materiell og utstyr Denne posten ble budsjettert med kr , vi har brukt Vi har kjøpt inn våpen og treningsutstyr fra Japan. Posten blir i hovedsak belastet utstyr som er til felles bruk og er tilgjengelig for alle medlemmer i klubben. 7230: Kontingenter/avgifter NAF Kostnad kr 2 780, budsjett Del av graderingsavgiften og medlemsavgiften som er betalt til Norges Aikidoforbund. 7530: Merker, medaljer og lignende. Denne posten består av gaver/blomster i forbindelse med sykdom, bursdager, bryllup, fødsler og diverse påskjønnelser. Brukt kr 1 625, budsjettet var kr Kommentar: Vi fikk mye høyere overskudd enn vi hadde budsjettert med, overskudd på kr 6 965, budsjettert var underskudd på kr Dermed så har vi kr mer i kontantinnskudd, kontanter og lignende enn vi hadde året innen. Vi sitter igjen med eiendeler(bankinnskudd, kontanter o.l.) på kr Styret mener at det kan være lurt å avsette disse eiendelene som vi nå sitter med, da vi planlegger å få til en større leir de nærmeste år. De større kostnadene som vi vil få med større leir er leie av eksterne lokaler og reisekostnader for tilreisende instruktører, samt innkvarteringer. Under året så har vi fått tettere samarbeid med hovedkasserer. Det har også blitt enklere hverdag for kasserer da vi har fått ekstern pålogging og kan sitte hjemme å føre regnskap. Det er også blitt utarbeidet en veldig god brukermanual for regnskapsføring av hovedkasserer. Medlemslister, kryssjekking oppfølging for betalt TSI-avgift har ikke vert god nok under året av oss, her har vi en jobb å gjøre videre framover. Budsjettet 2010: Budsjettet bygger til stor del på historie av regnskapet for 2009, og at balansen skal komme ut i null. Innkjøp av felles våpen og treningsutstyr blir mindre dette året. Det er mange som har meldt om at de kommer til å delta på nasjonale og internasjonale stevner, vi gir noe støtte til dette, og har høyet budsjettet noe for deltagelse på andre stevner. Så langt så ser det ut som at vi kan beholde vår lave treningsavgift for 2010, på samme nivå som tidligere. Tromsø, den 20. januar 2010 Eiulf Ringstad Kasserer TSI-Aikido.

9 Aikido Hovedgården UIT 9037 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2010 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett2010, Valuta NOK, Kilde Bilagsregistrering og Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3110 Salgsinntekter, Medlemskap 0, , , Egenandel, trenerutdanning 0, , , Egenandel deltakelse andres stevner 0, , , Stevneinntekter egne arrangementer 0, , , Tilskudd fra Hovedstyret 0, , , Materiell og utstyr 0, , ,00 Salgsinntekter 0, , ,00 Annen driftsinntekt 3630 Tilstelninger, dans o.l 0, , ,00 Annen driftsinntekt 0, , ,00 Driftsinntekter 0, , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4310 Andres stevner, mesterskap 0, , , Egne stevner, mesterskap 0, , , Trenerutdanning 0, , ,00 Varekostnad 0, , ,00 Annen driftskostnad 6310 Investering materiell/utstyr 0, , , Kontingenter/avgifter NAF 0, , , Mateiell, utstyr 0, , , Merker, medaljer, ol. 0, , , Tilstelninger og dans o.l. 0, , ,00 Annen driftskostnad 0, , ,00 Driftskostnader 0, , ,00 Driftsresultat 0, ,43 0,00 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen finansinntekt 8070 Renteinntekter, kunder 0,00 21,28 0,00 Annen finansinntekt 0,00 21,28 0,00 Finansinntekter 0,00 21,28 0,00 Finanskostnader Annen finanskostnad 8160 Kostnad Gebyr 0,00 51,00 0,00 Annen finanskostnad 0,00 51,00 0,00 Finanskostnader 0,00 51,00 0,00 Finansinntekter og finanskostnader 0,00 72,28 0,00 Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader 0, ,15 0,00 Resultat før skattekostnad 0, ,15 0,00 Årsoverskudd / Underskudd 0, ,15 0,00 Skrevet av TSI Aikido :02:20. Side 1

10 TSI Aikido Søknad om tilskudd fra Hovedstyre 2010 TSI Aikido søker om tilskudd fra Hovedstyre i henhold til fordelingsnøkkelen. Tromsø, Tilegg til at medlemmene får en god trening og utvikling så holdes også fokus på at instruktører får trenerutdanning og oppmuntring av medlemmene til å delta på nasjonale og eventuelt internasjonale treningssamlinger. Vi gir støtte til alle medlemmer som søker om det, for deltagelse på minst en ekstern treningssamling. Vi søker derfor om kr for å komplettere og erstatte ødelagt utstyr. Det sosiale livet i klubben går ut på bl.a. servering av te og enkel drikke etter treninger, pizzakvelder, årsfest og enkel servering i treningslokalet etter misogi-trening som vi har to ganger i året. Reinslighet, orden og vask av lokalet har høy prioritet og utføres av medlemmene før hver trening. En til to ganger i året avsetter vi en treningskveld for grundigere rundvask, vedlikehold og rydding av lokalet. Etter denne rundvasken så går vi ut for å ha det sosialt, og hvor klubben spanderer noe av det sosiale. Vi søker tilskudd på til sosiale utgifter. Styremøteutgiftene vil i hovedsak være knyttet til enkel servering på styre- og års møte(ne) og klubben søker derfor om kroner i tilskudd til dette. Oppsummert søker TSI Aikido om følgende tilskudd for 2010: Vedlikehold og supplering av utstyr Kr Sosial utgifter Kr Styremøter Kr Sum tilskudd fra Hovedstyret Kr Vennlig hilsen TSI Aikido Eiulf Ringstad kasserer

11 Badminton

12

13 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Resultatregnskap 1 detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2009, Valuta NOK, Kilde Hovedbok Periodeutvalg Periodeutvalg i fjor Budsjett denne periode Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3001 Innskudd bank salg baller ,00 0, , Inntekt arrangør turnering 0,00 0, , Salgsinntekter, medlem ,00 0, , Tilskudd fra Hovedstyret , , , Ekstraordinære midler , ,00 0, Dugnad ,00 0,00 0, Egenandel utstyr/klær ,00 0,00 0,00 Salgsinntekter , , ,00 Driftsinntekter , , ,00 Driftskostnader Lønnskostnad 5250 Rentefordel -28,31 0,00 0,00 Lønnskostnad -28,31 0,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6001 Reiseutgifter, tilbakebetaling 7 190,00 0,00 0, Tilbakebetaling, egenandel -200,00 0,00 0,00 Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler 6 990,00 0,00 0,00 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler 0,00 0, , Innkjøp utstyr , , , Reisekostnader 0, ,00 0, Reiseutgifter - tilbakebetaling ,00 0, , Opphold ved reisen 2 250,00 0,00 0, Forskudd påmelding turnering 1 200,00 0,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 3,00 3,00 0,00 Annen driftskostnad , , ,00 Driftskostnader , , ,00 Driftsresultat , ,00 0,00 Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader , ,00 0,00 Resultat før skattekostnad , ,00 0,00 Årsoverskudd / Underskudd , ,00 0, Årsresultat 28, ,00 0,00 Fond for vurderingsforskjeller 28, ,00 0, Overføringer annen egenkapital 4 649,00 0,00 0,00 Annen egenkapital 4 649,00 0,00 0,00 Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap) 4 677, ,00 0,00 Disponeringer 4 677, ,00 0,00 Skrevet av TSI Badminton :43:02. Side 1

14 Tromsøstudentenes Idrettslag 9006 TROMSØ Balanse detaljert Regnskapsår 2009 ( ), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor 1930 Bankinnskudd , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,00 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , , , ,00 Sum Omløpsmidler , , , ,00 Sum Eiendeler , , , ,00 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opptj. egenkapital Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,00 Sum Annen egenkapital , , , ,00 Sum Opptj. egenkapital , , , ,00 Sum Egenkapital , , , ,00 Sum Gjeld og egenkapital , , , ,00 Skrevet av TSI Badminton :43:20. Side 1

15 Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) TSI badminton v/børge N. Fredriksen (kasserer) Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Tromsø 16/ Kommentar til regnskapet for TSI badminton 2009 TSI badminton søkte Hovedstyret i TSI om kr i ordinær tildeling for regnskapsåret 2009 og fikk søknaden innvilget. I tillegg har klubben hatt to dugnader som til sammen ga en inntekt på kr I regnskapet fremkommer også en ekstraordinær tildeling på kr 6270 til deltakelse på turnering i Harstad januar Dette beløpet ble for øvrig søkt om allerede i 2008 som en konsekvens av at hovedstyret den gang ikke innvilget summen i den ordinære søknaden i sin helhet. I regnskapet fremgår de fleste utgiftspostene under reisevirksomhet (7140) og innkjøp av baller (7030). Vi har deltatt ved 5 turneringer og en treningssamling i løpet av 2009 (hhv 3 og 1 i 2008). TSI badminton har god økonomi og et akkumulert overskudd på kr ved utgangen av Overskuddet er i hovedsak et resultat av overbudsjettering av reisevirksomheten i TSI badminton ser ikke behov for å spare overskuddet til langsiktige investeringer og søknadssummen for ordinær tildeling for 2010 er derfor betydelig redusert i forhold til Hvis det skulle vise seg at budsjettet for 2010, som er et resultat av regnskapet for 2009, ikke strekker til, håper klubben at hovedstyret viser imøtekommenhet ved behandling av eventuelle ekstraordinære søknader. På vegne av styret i TSI badminton Børge Nilsen Fredriksen (kasserer)

16 Søknad om ordinære midler

17 Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) TSI badminton v/børge N. Fredriksen (kasserer) Hovedgården UiT 9037 Tromsø TSI Hovedstyret Hovedgården UiT 9037 Tromsø Tromsø 16. januar 2010 Søknad om ordinære midler 2010 TSI badminton ønsker med dette å søke om ordinære midler til klubbdrift for sesong Utgiftspostene er beregnet etter gjeldende fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er basert på kostnader innhentet fra leverandører av badmintonutstyr, hotell, hurtigruten/-båt og praktisk erfaringer vi har gjort oss i forbindelse med reise til turneringer. TSI badminton hadde i utgangen av 2009 et medlemstall på 26 spillere. Vi er svært fornøyde med at vi har økt andelen aktive spillere, dvs spillere som trener badminton for å bli bedre i idretten og som ønsker å delta på turneringer. TSI badminton ønsker med dette å søke hovedstyret i TSI om kr i ordinær tildeling for I det følgende kommenteres budsjettet som er presentert i tabellen bakerst i dokumentet. Søknaden er totalt 7 sider inkludert forside

18 1.0 Kommentarer til budsjettet 1.1 Utgifter klubbdrift I hovedsak er det en utgiftspost forbundet med trening og den utgjøres av baller, både fjær og plast. Fjærballer har samme enhetspris som plastballer, men varigheten under spill er kort (5-15 min), slik at vi prøver å begrense spill med fjærballer til tiden før turneringer og til teknikkøvelser. På treningene selges fjærballene til våre medlemmer med 55 % moderasjon. Trening og spill med fjærballer er en forutsetning for å bli bedre i badminton og vi ønsker at alle våre medlemmer skal ha mulighet til å bruke fjærballer. Pga av at plastballene har god slitestyrke under spill, samt lav pris, ønsker vi fortsatt å låne disse gratis til nybegynnere/besøkende. I år ønsker TSI badminton å investere i 5 poengtavler og en reparasjonstang til racketvedlikehold. Priser er hentet inn fra nettleverandør, hhv (www.jisport.no) og Kraft har 5 baner og hver bane bør være utstyrt med en poengtavle. Ved å kjøpe inn en reparasjonstang unngår vi å måtte sende racketer til andre klubber for å gjøre enkelt vedlikehold. 1.2 Deltakelse ved turneringer TSI badminton satser på å delta med gjennomsnittlig 6 deltakere (menn og kvinner) på fire turneringer i løpet av hver sesong. Reiser og opphold begrenser seg foreløpig til å gjelde de tre nordligste fylkene. Da det er usikkert hvor turneringene blir avholdt, estimerer vi en gjennomsnittlig reisekostnad til kr 600 per person t/r. Transportmåte og opphold blir i prinsippet valgt etter hva som er billigst tilgjengelig i forhold til antall deltakere. I 2009 deltok vi for øvrig på den 17. internasjonale studentturneringen i badminton (ISBT) i Oslo og Blodslitet i Grong. Til slike reiser ønsker vi å benytte oss av muligheten til å søke ekstraordinære midler (det samme gjelder turneringer som bare enkelte av våre spillere kvalifiserer seg til). Påmeldingsavgiften ved turneringer varierer mellom kr 200 og 300 avhengig av om en ønsker å stille både i single og double/mix. Vi etterstreber å alltid stille i begge/alle klassene ved hver turnering

19 1.3 Inntekter i forbindelse med å arrangere turneringer I 2009 arrangert TSI badminton Tromsø Artic Open i samarbeid med Tromsø badmintonklubb (TBK). Overskuddet fra turneringen i 2009 ble ca kr 2000 per klubb (inntekten er ikke et bilagsført da klubbene er enige om å overføre pengene til årets turnering). 1.4 Utgifter i forbindelse med å arrangere turneringer For å klargjøre Kraft-hallen før turnering må vi leie hallen utenom åpningstider. Priser og tidsforbruk er basert på tidligere erfaringer. Som arrangør må vi stille med premier til de tre øverste plasseringene i hver klasse, alder og etter kjønn, samt double, single og mix. Til de øverste klassene, dvs over 18 år, stiller vanligvis herrer til double og single klassene B og C (totalt 12 pokaler). Kvinnene (over 18 år) stiller i samme gruppe i single. Double spilles vanligvis ikke. Dette utgjør 3 pokaler. Også for mix er det en klasse (3 pokaler). Totalt blir dette 18 pokaler. I tillegg til dette har lagene som møter ofte yngre klasser (U18, U 15 og U13). Vi antar at det ikke er mange i hver aldersgruppe, derfor totalt 9 pokaler i disse gruppene. Pokalene skal graveres. Gjennomsnittlig pris/pokal eks gravering beregnes til kr 100/stk. Prisene på pokaler og gravering er innhentet fra Berg Sport (www.bergsport.no). Antall pokaler som skal graveres: 27. Gravering: kr 1.20/bokstav. Ca 600 bokstaver. 1.5 Sosiale utgifter I forbindelse med sesongavslutning i mai og desember arrangerer vi sosiale sammenkomster for våre medlemmer hvor vi går ut på en av byens spisesteder. I desember arrangerer vi også en internturnering for å avslutte sesongen hvor det utdeles en premie til beste spiller (samme spiller kan ikke vinne to år på rad). Vi anser disse aktivitetene som svært viktige for å bli kjent med hverandre utenfor banen, samt skape tilhørlighet til TSI. 1.6 Kjøp av spillertrøyer og overtrekksdresser TSI badminton har markert seg som et godt og allsidig lag ved alle turneringer vi har deltatt ved i Faktisk har vi vært det laget som har stilt med flest deltakere fra Tromsø. For å styrke samhørigheten og øke synligheten av TSI som idrettslag ønsker vi derfor å tilby spillertrøyer og overtrekksdresser til de av våre medlemmer som deltar ved turneringene

20 For 2009 søkte vi om 12 spillerdrakter og spillertrøyer/shorts. Kun 6 av disse har blitt kjøpt inn og pengene overføres derfor til Vi har økt antall medlemmer og ønsker å tilby våre nye medlemmer klubbklær i Vi søker derfor også i år om midler til 4 spillersett. I budsjettets sammendrag er kostnaden forbundet med innkjøp av spillersett 50 % av den faktiske kostnaden i tråd med fordelingsnøkkelens forutsetninger for tildeling. 1.7 Medlemsavgift 2010 TSI badminton ønsker å gjøre den økonomiske terskelen for å melde seg inn i klubben så lav som mulig. Fra 2009 til 2010 har vi derimot økt medlemsavgiften fra 100 til 150 kr. TSI badminton har ikke andre store utgifter forbundet med trening enn baller. Vi selger fjærballene til 55 % moderasjon noe som gjør at vi får en gradert inntekt på hvert medlem utover medlemsavgiften, hvor de som spiller mest, betaler mest i form av kjøp av fjærballer

21 2.0 Budsjett for TSI badminton Utgifter klubbdrift Antall Pris/stk Sum Baller (fjær 12/pk) Baller (plast 6/pk) Midas poengtavler 1-30 (varenr B07-400) Reparasjonstang til strenger Totalt: Deltakelse turneringer T x P* Pris Sum (4x6) Reise Opphold Påmeldingsavgift Totalt: Utgifter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Leie av Krafthallen (utenom åpningstider) Pokaler inkl graveringer Totalt: Sosiale utgifter Antall Pris Sum Sosiale utgifter (årsfest/internturnering) Totalt: Spillertrøyer/overtrekksdress Antall Pris Sum Spillertrøyer/shorts Overtrekksdress Trykkeutgifter Totalt: Inntekter Tromsø Artic Open 2011 Antall Pris Sum Påmeldingsavgift Totalt: Inntekter medlemsavgift 2010 Antall Pris Sum Medlemsavgift Totalt: Inntekter salg av fjærballer Antall Pris Sum Salg rør a 12 baller * Turnering x personer - 6 -

22 3.0 Sammendrag av budsjett for TSI Badminton 2010 Utgifter 3.1 Klubbdrift Deltakelse turneringer (27600 x ½)* Arrangør Tromsø Artic Open Sosiale utgifter Spillertrøyer/overtrekksdresser inkl trykk (4400 x ½)* 2200 Totale utgifter: Inntekter 3.6 Arrangør Tromsø Artic Open Medlemsavgift Salg av fjærballer 7500 Totale inntekter: Totale utgifter Totale inntekter Overskudd 2009 * jfr fordelingsnøkkelen Søknadssum TSI badminton søker med dette TSI hovedstyret om kr til ordinær drift av klubben for sesongen Tromsø 16/ For TSI badminton Børge Nilsen Fredriksen (kasserer) Martin Myrlund (styreleder) - 7 -

23 Utstyrsoversikt TSI Badminton Nett og stenger som brukes av klubben holdes av Kraft. Dette er i tråd med Kraft-TSI avtalen. Det eneste utstyret TSI Badminton har er racketer og baller til de som ikke har dette. Baller er forbruksvare og disse teller vi ikke med. Vi har en del racketer som lånes ut til våre medlemmer. Dette er nybegynner racketer og de slites ganske fort. Pr hadde klubben 20 racketer pluss 10 nye som ikke var tatt i bruk. Vi supplerer disse så fort det trenges og vi garanterer at det til enhver tid er utstyr til de som ønsker å spille badminton. Leder i TSI Badminton Martin Størkersen Myrlund

24 Boksing

25 ÅRSMELDING TSI BOKSING 2009 Vi hadde et nytt styrevalg før jul, og følgende ble valgt; Leder: Christina Johannessen; epost: Nestleder: Bjørn Rasmussen, epost: Kasserer: Vibeke Aune, epost: Innkjøp: Marianne Dahl, epost: Styremedl. 1: Erik Furulund, epost: Styremedl. 2: Knut Bjørn, epost: I januar reiste to av våre boksere (Vibeke og Christina) på ei samling i Oslo på OBK, hvor de samtidig fikk delta på ei landslags samling som ble lagt før uttaket til Nordisk. Her var det tunge økter, hard sparring og masse å lære. I februar arrangerte vi ei samling på Kraft i samarbeid med Kari Jensen (styremedlem i Norges Bokseforbund) for bokseklubber i Nord-Norge. Med seg hadde hun Stein-Rune Eriksen og Morten Skotnes som trenere. Vi fikk deltakere fra både bokse- og kickbokseklubber, fra Alta, Øverbygd, Sortland, Lofoten og selvfølgelig Tromsø. 1 trening fredag, 2 lørdag og 1 på søndag. Forbundet spanderte lunch på lørdag, samt vi hadde sosialt på lørdagskveld. En suksess! Dette håper vi på å få til igjen. I mars sendte vi 2 boksere (Erik og Arne) til Bodø på Arctic Boxing. Her debuterte Erik i ringen, gikk en bra kamp, men endte dessverre med tap. På Arne ble det seier. Christina reiste litt rundt omkring før og i sommerferien for å få sparring; Trondheim (Bokseklubben av 1930), Harstad og Hammerfest (sparring med Kari Jensen). Før snøen falt i høst har vi arrangert løpetreninger for klubben på Valhall stadion minst annenhver søndag. Det fungerte veldig fint, og var samtidig godt å se medlemmene litt utenfor Kraft sine vegger. Alternative treninger blir vi å fortsette med, i løpet av januar planlegger vi å samles for å ha noen svømmeøkter på Alfheim. Første helgen i november reiste Christina til Bodø for å delta på jentesamling som arrangeres av forbundet i samarbeid med olympiatoppen (ettersom kvinneboksing er blitt en offisiell OG-gren). Hovedtrener der var Henriette Kitel (tidligere landslagsbokser, med EM-gull, VMsølv, ++) Søndagen ble det arrangerte kamper, og Christina vant sin. Første helgen i desember reiste Christina sammen med Bodø bokseklubb til Malmberget i Sverige for å delta på Barentsmesterskapet, som representanter for Norge. Hun gikk dessverre på finaletap mot en mer erfaren svenske, men internasjonal erfaring er gull verdt. I vår har vi dessverre ikke fått trenere til å dekke alle treningstidene våre, så vi har blitt nødt til å gå ned til 2 treninger i uka, med egentrening på fredager. Vi har det som et prøveopplegg i 2 måneder, men hvis treningstiden vi disponerer på Kraft ikke blir benyttet, kommer vi til å si den ifra oss for dette halvåret. Dette er altså noe vi kun ble nødt til å gjøre nå pga. mangel på trenere dette halvåret. Vibeke er høygravid, men vi regner med å ha henne tilbake i full sving på treninger til høsten. Christina Johannessen, Leder TSI-Boksing

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd.

Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Årsberettning 2011. Dato: 8. februar 2012. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. www.keumgangteam.net. oslo@kgtkd. Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen Årsberettning 2011 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen. Dato: 8. februar 2012 Keum Gang Taekwondo St.Hanshaugen www.keumgangteam.net oslo@kgtkd.no 1 DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer