Høglund Marine Automasjon AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høglund Marine Automasjon AS"

Transkript

1 Document type Document name Page 1 of 12 Brukermanual GU-001-G Bruker manual Høglund Marine Automasjon AS GMR100 Grafisk Manøver Logger Rev Reason for issue Date Issued Checked Approved 0 Delivery ted 1 New File Open function kd ted

2 INNHOLD 1 INTRODUKSJON FORKORTELSER LOGGEMODUS / AVSPILLINGSMODUS HVA ER FORSKJELLEN? TRUE TIME OG MANUELL INSTILLING I AVSPILLINGSMODUS Å BYTTE SKJERMBILDER KURVER / TREND FUNKSJONALITET I TREND-VINDUET AVSPILLING EKSPORT VELGE TIDSROM FOR EKSPORT VELGE FILFORMAT FOR EKSPORT LAGRE EKSPORT PRILOG HVORDAN STARTE GMR100 AVSPILLING STARTE AVSPILLINGEN VALG AV ALTERNATIV AVSPILLINGSFIL Avspilling med GMR100-versjoner fra Avspilling med GMR100-versjoner utgitt før DATABASEN PARAMETRE TIL GMR100 PROGRAMMET KONTAKT INFORMASJON...12 Høglund Marine Automasjon A/S Page 2

3 1 Introduksjon GMR100 er en datalogger som kontinuerlig samler data og lagrer dem til senere inspeksjon. I tillegg til å vise verdier og symboler på skjermen (mimikkbilder), kan man spille av hendelsesforløp bakover i tid og få opp kurver på utvalgte signaler. Kopier av interessante tidsperioder kan bli tatt til harddisk eller diskett. Avspilling kan skje via nettverk, og man kan da velge å se levende data eller historiske data. GMR100 kjører enten i loggemodus eller avspillingsmodus. Merk: Dette er en generell brukerveiledning og en faktisk GMR100-levering kan variere noe. 2 Forkortelser DAT GMR HMA Prilog Data (filtype brukt av GMR100). Graphical Manoeuvre Recorder. Høglund Marine Automasjon AS, Oslo. Internet: Printer Logger, et HMA produkt for logging av alarmer/hendelser. 3 Loggemodus / Avspillingsmodus hva er forskjellen? I loggemodus, vil GMR100 være avhengig av kommunikasjon til andre systemer hvor den henter data. Skjermbildene vil oppdatere seg ut i fra dataene som mottas og indikerer den nåværende tilstanden. GMR100 kan inneholde flere bilder. Man kan i så fall veksle mellom bildene med knapper på skjermen eller panelet. Typisk hvert sekund vil så signalene bli lagret til harddisk. Én PC er satt opp til å logge, og vil kun stoppes i service-øyemed. GMR100 i avspillingsmodus vil si at man får opp et vindu i tillegg til det andre: Ved hjelp av disse knappene kan man spole seg fram og tilbake i de lagrede dataene mer eller mindre som med en video-spiller. Man kan også se de nåværende verdiene hvis man er direktekoblet til en GMR100 i loggemodus ( true time ). I tillegg kan man også ta eksporter. Merk at avspilling kan skje enten direktekoblet til loggeren via nettverk ( online ) eller på en kopi av de loggede dataene ( offline ). Uansett vil ikke en GMR100 avspiller skrive noe til dataene eller på noen som helst måte forandre noe. Ut over dette er det ingen forskjeller. Høglund Marine Automasjon A/S Page 3

4 4 True time og Manuell instilling i avspillingsmodus I Avspillingsmodus, kan man stå i to instillinger: True time Manuell Sanntidsoperasjon. Velges ved å trykke knappen TRUE time på avspillingskontrollen. Dette betyr at avspilleren viser sanntid på skjermbildene, dvs. Det samme bildet som på loggeren og oppdateres kontinuerlig. Det er maksimalt 1 sekunds forsinkelse mellom loggeren og avspilleren. Historisk operasjon. Velges ved å trykke en av de andre grønne knappene på avspillingskontrollen eller forflytte seg med skyve-knappen. I denne innstillingen observeres lagrede, historiske data. Man forflytter seg framover eller tilbake eller står stille ved hjelp av knappene i kontroll-vinduet. 5 Å bytte skjermbilder Med tastatur: Med mus: F-tastene øverst på tastaturet velger skjermbilde slik: F1 Viser bilde 1 F2 Viser bilde 2 (...etc...) F10 Viser bilde 10 1 F11 Viser forrige bilde F12 Viser neste bilde I avspillingsmodus velges skjermbilde med knappene i høyre del av avspillingskontrollen. Alternativt: Trykker man høyre musknapp i et skjermbilde, får man opp en lignende meny: Dette viser en liste over alle skjermbildene som er tilgjengelig. Dersom det finnes flere signaler i databasen enn det finnes på skjermbildene, kan disse inspiseres ved å velge det nederste menypunktet "Show GMR100 database". Se eget kapittel om hvordan bruke database-vinduet. 1 Antall skjermbilder varierer fra prosjekt til prosjekt. 1 Antall skjermbilder varierer fra prosjekt til prosjekt. Høglund Marine Automasjon A/S Page 4

5 6 Kurver / Trend I både loggemodus og avspillingsmodus, kan man få opp kurver på individuelle signaler. Dette oppnås ved å dobbeltklikke med musa på et av symbolene på skjermen. De signaler som ikke er på skjermbildene, men allikevel er i databasen, har også trend og kan ses på i database-vinduet (se eget kapittel). Dersom et symbol er knyttet til flere signaler, vil man først få opp en liste over de aktuelle signalene. Hvis ikke, vil trend-vinduet komme opp direkte. Dobbeltklikkes på symbolet over, vil man få opp en trend-kurve på et av symbolets signaler: Man får da opp eventuelt en liste over signaler som tilhører symbolet. Velger man f.eks. vindhastighet, får man opp et trendvindu på dette: Trend vinduet viser kurven over signalet og nyeste verdi er til venstre. Ved å forflytte muspekeren over grafen, vil den aktuelle verdien vises i et lite vindu som forflytter seg med musa. Høglund Marine Automasjon A/S Page 5

6 6.1 Funksjonalitet i trend-vinduet File True mode activated Dersom dette menypunktet velges, er grafen i sanntidsmodus (grafen forflytter seg kontinuerlig og viser nå-verdi. Dersom menypunktet ikke huket av, vil grafen stå stille på det tidspunktet man er. Dersom man forflytter seg med avspillings-kontrollen, vil også grafen forflytte seg til det samme tidspunktet. Start-tilstanden til dette punktet avhenger av avspillingsmodusen når trend-vinduet ble åpnet. Hvis det ble åpnet i true modus, åpnes den i true modus. Hvis ikke, åpnes trend-vinduet i manuell modus. File Print trend window Skriver ut vinduet på skriveren. File chose printer Velge en annen skriver. File Printer setup Forandre oppsettet på skriveren. File Adjust printout to paper size Å huke av dette menypunktet fører til at grafen blir forstørret til å dekke hele utskriftsarket. File Print in colours Velger å skrive ut i farger File Close trend window Lukker dette vinduet Scale 1 :X Dette menypunktet velger skaleringen på grafen. Standardvalget er 1:1, men helt opp til 1:60 kan velges. 1:60 betyr at grafen krympes 60 ganger. Merk at dette vil kunne føre til at tynne søyler i grafen ikke synes. Values Average values Dersom man har valgt annen skalering enn 1:1, vil alle verdiene leses inn før det tas et gjennomsnitt av verdiene når skaleringen foretas. Et signal som har store svingninger vil ved å velge dette menypunktet sannsynligvis vises noe mer korrekt. Values Quickest reading Velger å ikke ta gjennomsnitt av absolutt alle verdiene, men kun ta prøver innimellom. Dette vil kunne være en raskere gjennomsnittsberegning over trege nettverk. Values 100% Excact reading I motsetning til valget over, velges her å lese inn absolutt alle verdier på et signal for å ta gjennomsnittsverdien. Options Record locking Å bruke record-locking vil si at man over nettverk sikrer seg at man leser de reelle dataene når man nærmer seg nå-tidspunktet. Man vil imidlertid spare tid på å slå av dette, men dette er ikke anbefalt. Options Adjust range Dersom en kurve går nedenfor minimumsverdien eller overfor maksimumsverdien, vil grafen indikeres med rødt. Dersom man vil se hele kurven slik den faktisk er innenfor vinduet, velg dette punktet og den vil tegnes på nytt med ny minimums- og maksimumsverdi, selv om den altså går ut over beregnede grenser. Høglund Marine Automasjon A/S Page 6

7 7 Avspilling Viser tidspunktet av avspilleren er på i øyeblikket. Ett steg bakover. Stegstørrelsen bestemmes av valget i step factor (se under). Hurtigavspilling bakover i tid. Ett steg forover. Steg-størrelsen bestemmes i valget i step factor (se under). Hurtigavspilling forover i tid. Avspilling bakover i normal fart. Avspilling forover i normal fart. Stanser avspilling og forblir i den aktuelle posisjonen. Går til sanntidsmodus. Det betyr at bildet oppdateres likt som loggeren. Velger steg-størrelsen. Øverste punkt velger stegstørrelse på 1 minutt. Neste er 10 minutter, deretter 1 time og 1 dag. Denne skyve-knappen er en alternativ måte å forflytte seg i tid på. Man kan raskt forflytte seg til det omtrentlige området man vil inspisere. Å flytte knappen helt til høyre betyr å forflytte seg fram til nyeste data. Helt til venstre betyr de eldste data. Når knappen flyttes, vil tidspunktet forandres i vinduet slik at man kan se nøyaktig hvor man er i tid. Denne knappen åpner eksport vinduet. Se eget kapittel om hvordan man tar eksport. Denne knappen åpner en File Open-dialog der alternativ avspillingsfil kan velges (se kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil). De andre knappene har forskjellige navn. De åpner andre skjermbilder som er programmert inn i GMR100. Pil-Høyre forflytter muspekeren ett hakk til høyre. Pil-Venstre forflytter muspekeren ett hakk til venstre. I trend-vinduet vises tidspunktet til nyeste verdi (nærmest Y-akse) i den grønne teksten nederst til venstre. Dersom flere trend-vinduer er oppe samtidig, vil alle de vinduene som ikke er i true mode forandre tidspunkt når tidspunktet forandres i avspillings-kontrollen. Alle andre trend-vinduer i true-mode fortsetter å vise sanntids-verdiene. Dersom det ikke kommer opp noen trend når man dobbeltklikker på et symbol, kan dette skyldes en av følgende ting: Signalet lagres ikke på harddisk. Signalet er kalkulert basert på andre verdier. Symbolet støtter ikke trend. Høglund Marine Automasjon A/S Page 7

8 Dersom man ønsker å se på trend-kurver på andre signaler som ikke finnes på skjermbildene men som allikevel lagres, kan dette gjøres på følgende måte: Trykk SHIFT-D for å komme i debug-modus (trykk eventuelt med musa i hovedbildet først). Trykk på knappen. Bla deg fram i signallista til du finner det ønskede signalet. Dobbeltklikk på linja til det ønskede signalet. Dersom signalet er bit-kodet, vil man få opp en ny liste signaler. Velg det ønskede signaler der. Se også kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil. 8 Eksport Eksport vil si å kopiere ut en bit av GMR100 s datafil til en annen fil. Eksportfilas format velges mellom tre forskjellige. Eksport er kun tilgjengelig i avspillingsmodus og velges ved å trykke knappen i avspillings-vinduet: 8.1 Velge tidsrom for eksport Eksport foretas enten fra true posisjon (nyeste data) eller fra manuell posisjon (posisjonen avspilleren står på i øyeblikket). Dersom man ønsker eksport fra manuell posisjon, må man før man tar opp eksportvinduet velge start-posisjonen i avspillingskontrollen. Under From position i eksport-vinduet velger man om man vil starte eksporten fra true posisjon ( newest data ) eller manuell posisjon ( current position ). Deretter velges lengde i tid for eksporten. Dette gjøres under Number of... og Unit. Unit kan settes som sekund, minutter, timer eller dager. Number of... settes til det antall sekunder, minutter timer eller dager man ønsker å eksportere. Til sist velger man retning. Ønsker man å eksportere forover i tid eller bakover i tid (fra start-tidspunktet som valgt over)? Dette velges under Direction. Tidsrommet for eksport vil kontinuerlig oppdateres i vinduet slik at man kan kontrollere at det er korrekt. Høglund Marine Automasjon A/S Page 8

9 8.2 Velge filformat for eksport Excel file (*.CSV) Dette formatet er et tekst-format som kan tas inn i de aller fleste programmer, inkludert regneark som Excel. Formatet består av kolonner med hvert signal atskilt med semikolon. Første kolonne er tidspunktet til hver verdi. I dette formatet må man velge hvilke signaler man vil eksportere. Dette gjøres i signallista øverst til høyre i eksport-vinduet. Huk av de ønskede signalene. Data file (*.DAT) Dette er GMR100 s interne format. Dette formatet kalles grafisk eksport fordi en eksport-fil i dette formatet kan avspilles grafisk av en GMR100 avspiller på en annen maskin. Det blir i virkeligheten en identisk kopi av en bit av GMR100 s egen datafil. Alle signalene blir lagret i dette formatet. Derfor blir signallista i eksport-vinduet satt utilgjengelig. Merk at man med dette valget får opp en knapp merket one diskette under Number of.... Trykker man denne, vil eksport-lengden settes til å produsere en eksport-fil som passer inn på en 1.44MB diskett. Se også kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil. Excel file (*.XLS) Dette format er identisk med CSV formatet, bortsett fra at det er direkte i Excel s eget format. I likhet med CSV formatet, må man velge hvilke signaler man ønsker eksportert. 8.3 Lagre eksport Eksporten lagres så ved å velge Save export og ved å velge ønsket filnavn. Merk at på denne måten kan man lagre direkte på lokal harddisk, diskett, nettverks-pc eller annet spesial-drev. 8.4 Prilog Dersom Prilog benyttes sammen med GMR100, må separat(e) eksport(er) foretas fra Prilog. Selv om GMR100 lagrer alarmer/eventer i Prilog, er dette et selvstendig program. Høglund Marine Automasjon A/S Page 9

10 9 Hvordan starte GMR100 avspilling Merk: Hvis snarvei allerede finnes, se 'Starte avspillingen' lenger ned. Denne fremgangsmåten er lik enten det skal være avspilling mot en GMR100 logger eller en eksport fil (av DAT type). Det beste er å lage en snarvei på skrivebordet i Windows: Det som er viktig er at det hvite feltet under command line ovenfor er korrekt. Det er forskjellig fra installasjon til installasjon. Formatet ser slik ut hvis GMR100-filene ligger på en annen PC i nettverket: \\PC-NAVN\SHARE\GMR100-KATALOG\GMR100.EXE /P PC-NAVN SHARE GMR-KATALOG GMR100.EXE /P Nettverksnavnet til PC en hvor GMR100 loggeren går. Alternativt IP-adressen eller annen nettverksadresse som er i bruk. Dette er delingsnavnet til harddisken hvor GMR100 filene ligger. Dette defineres i filutforskeren i Windows på GMR100 logge-maskinen. Dette blir satt en gang for alle ved installasjon, men kan senere inspiseres. Man høyre-klikker på disken og velger deling eller sharing i utforskeren. Katalogen til GMR100 der hvor programfilene og datafilene ligger. Pr. Definisjon heter denne GMR100. Kommandoen til å starte GMR100 i avspillingsmodus. Dersom filene ligger på samme maskin (lokal harddisk / diskett), brukes følgende format: [DREV:]\GMR-KATALOG\GMR100.EXE /P DREV GMR-KATALOG GMR100.EXE /P Dette er hvilken harddisk GMR100 ligger på. Vanligvis C: eller D:. Katalogen til GMR100 (som over). Kommandoen til å starte GMR100 i avspillingsmodus. F.eks. D:\GMR100\GMR100.EXE /P 9.1 Starte avspillingen Når snarveien er laget, ganske enkelt dobbeltklikk på ikonet for å starte GMR100 avspilling: Høglund Marine Automasjon A/S Page 10

11 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil I GMR100-versjoner utgitt fra 2002 ble File Open-dialogen for avspilling av alternative eksport- og datafiler introdusert. Eldre GMR100-versjoner må benytte en annen framgangsmåte. Her beskrives begge framgangsmåtene Avspilling med GMR100-versjoner fra 2002 For nyere GMR100-versjoner utgitt i 2002 eller senere så kan avspilling av eksportfil eller annen GMR100 datafil enkelt utføres ved å benytte File Open dialogen. Avspillingsfilen kan ligge hvorsomhelst, også på CD: 1) I avspillingsmodus, trykk på knappen i GMR100's kontrollpanel. 2) Velg avspillingsfil fra File Open-dialogen: Dersom en senere ønsker å avspille den filen som evt. samtidig går i loggemodus benyttes samme fremgangsmåte. Under planlegging: Funksjoner for å åpne avspillingsfiler direkte fra et ZIP-arkiv Avspilling med GMR100-versjoner utgitt før 2002 Eldre GMR100-versjoner utgitt før File Open-dialogen ble introdusert forutsetter at avspillingsfilen heter GMR100.DAT og ligger på samme katalog som programfilen GMR100.EXE samt noen andre nøkkelfiler. For å utføre avspilling av alternativ avspillingsfil må følgende fremgamgsmåte benyttes: 1) Opprett en egen katalog for avspilling. 2) Kopier følgende filer fra den orginale GMR100-katalogen til den nyopprettede katalogen: GMR100.EXE, konfigurasjonsfilen (*.XLS), alle *.DLL-filer, og alle *.BIN-filer. 3) Legg avspillingsfilen i den nyopprettede katalogen og kall den GMR100.DAT. 4) Slett evt. *.PEK-filer i den nyopprettede katalogen. 5) Dobbeltklikk på GMR100.EXE i den nyopprettede katalogen. GMR100 spiller da av den alternative filen. Høglund Marine Automasjon A/S Page 11

12 For all avspilling gjelder at avspillingsfilen må være på GMR100 s interne format, dvs. den filtypen GMR100 kjører mot i loggemodus, alternativt en fil som er eksportert fra GMR100 på DAT-format. 10 Databasen For å få opp databasevinduet, trykk høyre-knappen på musa i et av skjermbildene og velg det nederst menypunktet "Show database". Alle signalene er lagret i databasen, men ikke alle blir lagret på disk og er derfor ikke tilgjengelig for trend. Trend Søking Dobbeltklikk på ei linje for å få opp trend på det aktuelle signalet. Dersom bildet skifter til en ny liste signaler, viser denne en oversikt over "under"-signaler som kan velges. Velg et av disse og dobbeltklikk på ny på det ønskede signalet. Trykk Control-F (CTRL-F) på tastaturet eller på "Search" knappen i vinduet for å søke. Skriv inn et ønsket søke-ord. Dette ordet vil søkes etter i TagName, Description, Remark og description til DI'er under bit-kodede signaler ("under-signaler") i databasen. Søkingen skiller ikke mellom store og små bokstaver. Dersom funnet, flyttes markøren til aktuell linje. Trykk CTRL-N for å søke etter neste forekomst. For å starte forfra, trykk CTRL-F på nytt. 11 Parametre til GMR100 programmet GMR100.EXE tar følgende parametre: /r Loggemodus (recorder mode). /p Avspillingsmodus (playback mode). 12 Kontakt informasjon Postadresse og besøksadresse, hovedkontor Høglund Marine Automasjon AS Leangbukta Vettre Norge Internet , forespørsler og salg , teknisk support: Telefon Fax Høglund Marine Automasjon A/S Page 12

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Hvordan velge lov eller forskrift

Hvordan velge lov eller forskrift Hvordan velge lov eller forskrift Bokmerker Klikk på tekstene i dette vinduet for å gå tilbake til hovedmeny, forord eller innholdsfortegnelse. Valg av lov eller forskrift Du kan velge alle lovene og forskriftene

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet.

Andre funksjoner. Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. Andre funksjoner Andre funksjoner Her kommer en beskrivelse av søkefunksjoner, knapper og annen funksjonalitet. 2 Under hoved Appleter får du forskjellige valg innen samme modul. 3 Under Queries ligger

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du:

Lagring i Linux. 1. Hvordan lagre tekst. Når du er ferdig med heftet skal du: Lagring i Linux Når du er ferdig med heftet skal du: 1. Kunne lagre dokument på eget område på nettet. 2. Vite forskjell på å lagre i "priv" (privat) og "pub" (public) mappe. 3. Kunne opprette egne mapper.

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Brukermanual JDL Core4 ITV

Brukermanual JDL Core4 ITV Brukermanual JDL Core4 ITV Hurtigveiledning v1.02 Vard SecurityAS post@vardsecurity.no Side 1 Innhold 1. Hovedskjermbilde... 3 1.1 Ikonforklaring... 3 2. Playback... 3 2.1 Dato og Tidslinjene... 4 2.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

DDS-CAD 6.4 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 6.4 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 24.10.2007 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 24.10.2007. 24.10.2007 3 Denne type installasjon brukes

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Meetcon oppgradering til ny versjon. Sist revidert: desember 2013

Meetcon oppgradering til ny versjon. Sist revidert: desember 2013 Meetcon oppgradering til ny versjon Sist revidert: desember 2013 Om dette dokumentet Dette dokumentet omhandler ny/endret funksjonalitet for oppgradering av Meetcon januar 2014. Løsningen har til nå blitt

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Biomekanikk AS www.biomekanikk.no 2010. Brukerveiledning Biojump matte

Biomekanikk AS www.biomekanikk.no 2010. Brukerveiledning Biojump matte Brukerveiledning Biojump matte 1 Innhold Brukerveiledning Biojump matte...1 Installering...3 Tilkobling...3 Menyoversikt...4 Innlogging...4 Administrer brukere...4 Hovedmeny...5 Velg testpersoner...5 Flerpersonredigering...6

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 5. Experior - rich test editor for FitNesse - 5.1. Forord Denne brukerveiledningen gir en oversikt over Experiors funksjonalitet og hvordan denne kan benyttes. Den kan gjerne leses i sammenheng med produktdokumentasjonen.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

[OVERFØRING AV FILER]

[OVERFØRING AV FILER] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse Innhold Windows 7 / Vista... 4 Windows XP... 7 Overføring fra minnepinne... 10 [OVERFØRING AV FILER] Brukerveiledningen viser hvordan man overfører filer fra lokal

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler.

Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler. Smart Sign Message Editor 2 for Traffic Storm lysbøyler. «SmartSign Message Editor 2» er et programmeringsverktøy for å legge inn tekster tekstskiltet, integrert I TrafficStorm lysbøyler levert av Simarud

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er

Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er Nedlasting og brenning av egne ISO-cd-er 18.1.2005, Geir Maribu, TISIP Læringsmål: Laste ned ISO-filer fra nettet, og brenne disse til en bootbar cd. ISO-filer trenger du bl.a dersom du skal installere

Detaljer

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05

Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 Brukerveiledning Løypelegging i Ocad v.9 Skrevet av Arvid Mølnvik for Spkl. Freidig 2008-06-05 1. Forarbeid I god tid før løpet: Få tak i riktig kartutsnitt på Ocad. Dette skaffer normalt Tore AngellPetersen.

Detaljer

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger).

Er du allerede har registrert brukernavn og passord, kan du logge deg på og få tilgang til tidligere opplastede filer (og filterinstillinger). Hjelpefil for Datadiagram.com Innlogging Dersom du er ny bruker Velger du linken New to datadiagram. Du vil da få opp to tilleggsfelter. En hvor du må bekrefte valgte passord samt din e-mailadresse. Dette

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukerveiledning. Pålogging og bruk av Bra DESKTOP. Braathe Gruppen AS

Brukerveiledning. Pålogging og bruk av Bra DESKTOP. Braathe Gruppen AS Brukerveiledning Pålogging og bruk av Bra DESKTOP Innhold Forberedelser... 2 Pålogging... 2 Startskjerm... 3 Bytte mellom lokal maskin og BRA Desktop... 4 Legge til skrivere... 4 Logge av/koble fra...

Detaljer

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 2004 1. Forberedelser Dere skal nå ha tatt nødvendig backup til diskett og harddisk. Oppdateringen til versjon 2.0 forutsetter at man har GK96 versjon

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge.

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge. Knarrhultguiden I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Backup Ta en backup av alle Lønn 5 databaser via Verktøy Systemvedlikehold. Åpne Verktøy Systemvedlikehold. 1 Påse at filbanen er korrekt ved å klikke på

Detaljer

Surofi Auksjonsløsning

Surofi Auksjonsløsning Surofi Auksjonsløsning SUROFIs nye webbaserte auksjonsløsning representerer en kraftig forenkling for deg som kjøper. Du kan by i sanntid som i en tradisjonell auksjon. I tillegg kan du når som helst legge

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Manual Import/eksport

Manual Import/eksport Manual Import/eksport Import fra Excel Eksport til TSM Eksport til Excel Eksport til fil Rev. 14.9 Manual import/eksport Innhold Klargjøring av Excel filen for import til MicroBuild.... 3 Import i MicroBuild...

Detaljer

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström

Av LäraMera Program AB og Leripa AB. Kristina Grundström Av LäraMera Program AB og Leripa AB Grafikk Musikk Pedagogikk Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren Norsk versjon: NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440,

Detaljer