Høglund Marine Automasjon AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høglund Marine Automasjon AS"

Transkript

1 Document type Document name Page 1 of 12 Brukermanual GU-001-G Bruker manual Høglund Marine Automasjon AS GMR100 Grafisk Manøver Logger Rev Reason for issue Date Issued Checked Approved 0 Delivery ted 1 New File Open function kd ted

2 INNHOLD 1 INTRODUKSJON FORKORTELSER LOGGEMODUS / AVSPILLINGSMODUS HVA ER FORSKJELLEN? TRUE TIME OG MANUELL INSTILLING I AVSPILLINGSMODUS Å BYTTE SKJERMBILDER KURVER / TREND FUNKSJONALITET I TREND-VINDUET AVSPILLING EKSPORT VELGE TIDSROM FOR EKSPORT VELGE FILFORMAT FOR EKSPORT LAGRE EKSPORT PRILOG HVORDAN STARTE GMR100 AVSPILLING STARTE AVSPILLINGEN VALG AV ALTERNATIV AVSPILLINGSFIL Avspilling med GMR100-versjoner fra Avspilling med GMR100-versjoner utgitt før DATABASEN PARAMETRE TIL GMR100 PROGRAMMET KONTAKT INFORMASJON...12 Høglund Marine Automasjon A/S Page 2

3 1 Introduksjon GMR100 er en datalogger som kontinuerlig samler data og lagrer dem til senere inspeksjon. I tillegg til å vise verdier og symboler på skjermen (mimikkbilder), kan man spille av hendelsesforløp bakover i tid og få opp kurver på utvalgte signaler. Kopier av interessante tidsperioder kan bli tatt til harddisk eller diskett. Avspilling kan skje via nettverk, og man kan da velge å se levende data eller historiske data. GMR100 kjører enten i loggemodus eller avspillingsmodus. Merk: Dette er en generell brukerveiledning og en faktisk GMR100-levering kan variere noe. 2 Forkortelser DAT GMR HMA Prilog Data (filtype brukt av GMR100). Graphical Manoeuvre Recorder. Høglund Marine Automasjon AS, Oslo. Internet: Printer Logger, et HMA produkt for logging av alarmer/hendelser. 3 Loggemodus / Avspillingsmodus hva er forskjellen? I loggemodus, vil GMR100 være avhengig av kommunikasjon til andre systemer hvor den henter data. Skjermbildene vil oppdatere seg ut i fra dataene som mottas og indikerer den nåværende tilstanden. GMR100 kan inneholde flere bilder. Man kan i så fall veksle mellom bildene med knapper på skjermen eller panelet. Typisk hvert sekund vil så signalene bli lagret til harddisk. Én PC er satt opp til å logge, og vil kun stoppes i service-øyemed. GMR100 i avspillingsmodus vil si at man får opp et vindu i tillegg til det andre: Ved hjelp av disse knappene kan man spole seg fram og tilbake i de lagrede dataene mer eller mindre som med en video-spiller. Man kan også se de nåværende verdiene hvis man er direktekoblet til en GMR100 i loggemodus ( true time ). I tillegg kan man også ta eksporter. Merk at avspilling kan skje enten direktekoblet til loggeren via nettverk ( online ) eller på en kopi av de loggede dataene ( offline ). Uansett vil ikke en GMR100 avspiller skrive noe til dataene eller på noen som helst måte forandre noe. Ut over dette er det ingen forskjeller. Høglund Marine Automasjon A/S Page 3

4 4 True time og Manuell instilling i avspillingsmodus I Avspillingsmodus, kan man stå i to instillinger: True time Manuell Sanntidsoperasjon. Velges ved å trykke knappen TRUE time på avspillingskontrollen. Dette betyr at avspilleren viser sanntid på skjermbildene, dvs. Det samme bildet som på loggeren og oppdateres kontinuerlig. Det er maksimalt 1 sekunds forsinkelse mellom loggeren og avspilleren. Historisk operasjon. Velges ved å trykke en av de andre grønne knappene på avspillingskontrollen eller forflytte seg med skyve-knappen. I denne innstillingen observeres lagrede, historiske data. Man forflytter seg framover eller tilbake eller står stille ved hjelp av knappene i kontroll-vinduet. 5 Å bytte skjermbilder Med tastatur: Med mus: F-tastene øverst på tastaturet velger skjermbilde slik: F1 Viser bilde 1 F2 Viser bilde 2 (...etc...) F10 Viser bilde 10 1 F11 Viser forrige bilde F12 Viser neste bilde I avspillingsmodus velges skjermbilde med knappene i høyre del av avspillingskontrollen. Alternativt: Trykker man høyre musknapp i et skjermbilde, får man opp en lignende meny: Dette viser en liste over alle skjermbildene som er tilgjengelig. Dersom det finnes flere signaler i databasen enn det finnes på skjermbildene, kan disse inspiseres ved å velge det nederste menypunktet "Show GMR100 database". Se eget kapittel om hvordan bruke database-vinduet. 1 Antall skjermbilder varierer fra prosjekt til prosjekt. 1 Antall skjermbilder varierer fra prosjekt til prosjekt. Høglund Marine Automasjon A/S Page 4

5 6 Kurver / Trend I både loggemodus og avspillingsmodus, kan man få opp kurver på individuelle signaler. Dette oppnås ved å dobbeltklikke med musa på et av symbolene på skjermen. De signaler som ikke er på skjermbildene, men allikevel er i databasen, har også trend og kan ses på i database-vinduet (se eget kapittel). Dersom et symbol er knyttet til flere signaler, vil man først få opp en liste over de aktuelle signalene. Hvis ikke, vil trend-vinduet komme opp direkte. Dobbeltklikkes på symbolet over, vil man få opp en trend-kurve på et av symbolets signaler: Man får da opp eventuelt en liste over signaler som tilhører symbolet. Velger man f.eks. vindhastighet, får man opp et trendvindu på dette: Trend vinduet viser kurven over signalet og nyeste verdi er til venstre. Ved å forflytte muspekeren over grafen, vil den aktuelle verdien vises i et lite vindu som forflytter seg med musa. Høglund Marine Automasjon A/S Page 5

6 6.1 Funksjonalitet i trend-vinduet File True mode activated Dersom dette menypunktet velges, er grafen i sanntidsmodus (grafen forflytter seg kontinuerlig og viser nå-verdi. Dersom menypunktet ikke huket av, vil grafen stå stille på det tidspunktet man er. Dersom man forflytter seg med avspillings-kontrollen, vil også grafen forflytte seg til det samme tidspunktet. Start-tilstanden til dette punktet avhenger av avspillingsmodusen når trend-vinduet ble åpnet. Hvis det ble åpnet i true modus, åpnes den i true modus. Hvis ikke, åpnes trend-vinduet i manuell modus. File Print trend window Skriver ut vinduet på skriveren. File chose printer Velge en annen skriver. File Printer setup Forandre oppsettet på skriveren. File Adjust printout to paper size Å huke av dette menypunktet fører til at grafen blir forstørret til å dekke hele utskriftsarket. File Print in colours Velger å skrive ut i farger File Close trend window Lukker dette vinduet Scale 1 :X Dette menypunktet velger skaleringen på grafen. Standardvalget er 1:1, men helt opp til 1:60 kan velges. 1:60 betyr at grafen krympes 60 ganger. Merk at dette vil kunne føre til at tynne søyler i grafen ikke synes. Values Average values Dersom man har valgt annen skalering enn 1:1, vil alle verdiene leses inn før det tas et gjennomsnitt av verdiene når skaleringen foretas. Et signal som har store svingninger vil ved å velge dette menypunktet sannsynligvis vises noe mer korrekt. Values Quickest reading Velger å ikke ta gjennomsnitt av absolutt alle verdiene, men kun ta prøver innimellom. Dette vil kunne være en raskere gjennomsnittsberegning over trege nettverk. Values 100% Excact reading I motsetning til valget over, velges her å lese inn absolutt alle verdier på et signal for å ta gjennomsnittsverdien. Options Record locking Å bruke record-locking vil si at man over nettverk sikrer seg at man leser de reelle dataene når man nærmer seg nå-tidspunktet. Man vil imidlertid spare tid på å slå av dette, men dette er ikke anbefalt. Options Adjust range Dersom en kurve går nedenfor minimumsverdien eller overfor maksimumsverdien, vil grafen indikeres med rødt. Dersom man vil se hele kurven slik den faktisk er innenfor vinduet, velg dette punktet og den vil tegnes på nytt med ny minimums- og maksimumsverdi, selv om den altså går ut over beregnede grenser. Høglund Marine Automasjon A/S Page 6

7 7 Avspilling Viser tidspunktet av avspilleren er på i øyeblikket. Ett steg bakover. Stegstørrelsen bestemmes av valget i step factor (se under). Hurtigavspilling bakover i tid. Ett steg forover. Steg-størrelsen bestemmes i valget i step factor (se under). Hurtigavspilling forover i tid. Avspilling bakover i normal fart. Avspilling forover i normal fart. Stanser avspilling og forblir i den aktuelle posisjonen. Går til sanntidsmodus. Det betyr at bildet oppdateres likt som loggeren. Velger steg-størrelsen. Øverste punkt velger stegstørrelse på 1 minutt. Neste er 10 minutter, deretter 1 time og 1 dag. Denne skyve-knappen er en alternativ måte å forflytte seg i tid på. Man kan raskt forflytte seg til det omtrentlige området man vil inspisere. Å flytte knappen helt til høyre betyr å forflytte seg fram til nyeste data. Helt til venstre betyr de eldste data. Når knappen flyttes, vil tidspunktet forandres i vinduet slik at man kan se nøyaktig hvor man er i tid. Denne knappen åpner eksport vinduet. Se eget kapittel om hvordan man tar eksport. Denne knappen åpner en File Open-dialog der alternativ avspillingsfil kan velges (se kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil). De andre knappene har forskjellige navn. De åpner andre skjermbilder som er programmert inn i GMR100. Pil-Høyre forflytter muspekeren ett hakk til høyre. Pil-Venstre forflytter muspekeren ett hakk til venstre. I trend-vinduet vises tidspunktet til nyeste verdi (nærmest Y-akse) i den grønne teksten nederst til venstre. Dersom flere trend-vinduer er oppe samtidig, vil alle de vinduene som ikke er i true mode forandre tidspunkt når tidspunktet forandres i avspillings-kontrollen. Alle andre trend-vinduer i true-mode fortsetter å vise sanntids-verdiene. Dersom det ikke kommer opp noen trend når man dobbeltklikker på et symbol, kan dette skyldes en av følgende ting: Signalet lagres ikke på harddisk. Signalet er kalkulert basert på andre verdier. Symbolet støtter ikke trend. Høglund Marine Automasjon A/S Page 7

8 Dersom man ønsker å se på trend-kurver på andre signaler som ikke finnes på skjermbildene men som allikevel lagres, kan dette gjøres på følgende måte: Trykk SHIFT-D for å komme i debug-modus (trykk eventuelt med musa i hovedbildet først). Trykk på knappen. Bla deg fram i signallista til du finner det ønskede signalet. Dobbeltklikk på linja til det ønskede signalet. Dersom signalet er bit-kodet, vil man få opp en ny liste signaler. Velg det ønskede signaler der. Se også kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil. 8 Eksport Eksport vil si å kopiere ut en bit av GMR100 s datafil til en annen fil. Eksportfilas format velges mellom tre forskjellige. Eksport er kun tilgjengelig i avspillingsmodus og velges ved å trykke knappen i avspillings-vinduet: 8.1 Velge tidsrom for eksport Eksport foretas enten fra true posisjon (nyeste data) eller fra manuell posisjon (posisjonen avspilleren står på i øyeblikket). Dersom man ønsker eksport fra manuell posisjon, må man før man tar opp eksportvinduet velge start-posisjonen i avspillingskontrollen. Under From position i eksport-vinduet velger man om man vil starte eksporten fra true posisjon ( newest data ) eller manuell posisjon ( current position ). Deretter velges lengde i tid for eksporten. Dette gjøres under Number of... og Unit. Unit kan settes som sekund, minutter, timer eller dager. Number of... settes til det antall sekunder, minutter timer eller dager man ønsker å eksportere. Til sist velger man retning. Ønsker man å eksportere forover i tid eller bakover i tid (fra start-tidspunktet som valgt over)? Dette velges under Direction. Tidsrommet for eksport vil kontinuerlig oppdateres i vinduet slik at man kan kontrollere at det er korrekt. Høglund Marine Automasjon A/S Page 8

9 8.2 Velge filformat for eksport Excel file (*.CSV) Dette formatet er et tekst-format som kan tas inn i de aller fleste programmer, inkludert regneark som Excel. Formatet består av kolonner med hvert signal atskilt med semikolon. Første kolonne er tidspunktet til hver verdi. I dette formatet må man velge hvilke signaler man vil eksportere. Dette gjøres i signallista øverst til høyre i eksport-vinduet. Huk av de ønskede signalene. Data file (*.DAT) Dette er GMR100 s interne format. Dette formatet kalles grafisk eksport fordi en eksport-fil i dette formatet kan avspilles grafisk av en GMR100 avspiller på en annen maskin. Det blir i virkeligheten en identisk kopi av en bit av GMR100 s egen datafil. Alle signalene blir lagret i dette formatet. Derfor blir signallista i eksport-vinduet satt utilgjengelig. Merk at man med dette valget får opp en knapp merket one diskette under Number of.... Trykker man denne, vil eksport-lengden settes til å produsere en eksport-fil som passer inn på en 1.44MB diskett. Se også kap. 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil. Excel file (*.XLS) Dette format er identisk med CSV formatet, bortsett fra at det er direkte i Excel s eget format. I likhet med CSV formatet, må man velge hvilke signaler man ønsker eksportert. 8.3 Lagre eksport Eksporten lagres så ved å velge Save export og ved å velge ønsket filnavn. Merk at på denne måten kan man lagre direkte på lokal harddisk, diskett, nettverks-pc eller annet spesial-drev. 8.4 Prilog Dersom Prilog benyttes sammen med GMR100, må separat(e) eksport(er) foretas fra Prilog. Selv om GMR100 lagrer alarmer/eventer i Prilog, er dette et selvstendig program. Høglund Marine Automasjon A/S Page 9

10 9 Hvordan starte GMR100 avspilling Merk: Hvis snarvei allerede finnes, se 'Starte avspillingen' lenger ned. Denne fremgangsmåten er lik enten det skal være avspilling mot en GMR100 logger eller en eksport fil (av DAT type). Det beste er å lage en snarvei på skrivebordet i Windows: Det som er viktig er at det hvite feltet under command line ovenfor er korrekt. Det er forskjellig fra installasjon til installasjon. Formatet ser slik ut hvis GMR100-filene ligger på en annen PC i nettverket: \\PC-NAVN\SHARE\GMR100-KATALOG\GMR100.EXE /P PC-NAVN SHARE GMR-KATALOG GMR100.EXE /P Nettverksnavnet til PC en hvor GMR100 loggeren går. Alternativt IP-adressen eller annen nettverksadresse som er i bruk. Dette er delingsnavnet til harddisken hvor GMR100 filene ligger. Dette defineres i filutforskeren i Windows på GMR100 logge-maskinen. Dette blir satt en gang for alle ved installasjon, men kan senere inspiseres. Man høyre-klikker på disken og velger deling eller sharing i utforskeren. Katalogen til GMR100 der hvor programfilene og datafilene ligger. Pr. Definisjon heter denne GMR100. Kommandoen til å starte GMR100 i avspillingsmodus. Dersom filene ligger på samme maskin (lokal harddisk / diskett), brukes følgende format: [DREV:]\GMR-KATALOG\GMR100.EXE /P DREV GMR-KATALOG GMR100.EXE /P Dette er hvilken harddisk GMR100 ligger på. Vanligvis C: eller D:. Katalogen til GMR100 (som over). Kommandoen til å starte GMR100 i avspillingsmodus. F.eks. D:\GMR100\GMR100.EXE /P 9.1 Starte avspillingen Når snarveien er laget, ganske enkelt dobbeltklikk på ikonet for å starte GMR100 avspilling: Høglund Marine Automasjon A/S Page 10

11 9.2 Valg av alternativ avspillingsfil I GMR100-versjoner utgitt fra 2002 ble File Open-dialogen for avspilling av alternative eksport- og datafiler introdusert. Eldre GMR100-versjoner må benytte en annen framgangsmåte. Her beskrives begge framgangsmåtene Avspilling med GMR100-versjoner fra 2002 For nyere GMR100-versjoner utgitt i 2002 eller senere så kan avspilling av eksportfil eller annen GMR100 datafil enkelt utføres ved å benytte File Open dialogen. Avspillingsfilen kan ligge hvorsomhelst, også på CD: 1) I avspillingsmodus, trykk på knappen i GMR100's kontrollpanel. 2) Velg avspillingsfil fra File Open-dialogen: Dersom en senere ønsker å avspille den filen som evt. samtidig går i loggemodus benyttes samme fremgangsmåte. Under planlegging: Funksjoner for å åpne avspillingsfiler direkte fra et ZIP-arkiv Avspilling med GMR100-versjoner utgitt før 2002 Eldre GMR100-versjoner utgitt før File Open-dialogen ble introdusert forutsetter at avspillingsfilen heter GMR100.DAT og ligger på samme katalog som programfilen GMR100.EXE samt noen andre nøkkelfiler. For å utføre avspilling av alternativ avspillingsfil må følgende fremgamgsmåte benyttes: 1) Opprett en egen katalog for avspilling. 2) Kopier følgende filer fra den orginale GMR100-katalogen til den nyopprettede katalogen: GMR100.EXE, konfigurasjonsfilen (*.XLS), alle *.DLL-filer, og alle *.BIN-filer. 3) Legg avspillingsfilen i den nyopprettede katalogen og kall den GMR100.DAT. 4) Slett evt. *.PEK-filer i den nyopprettede katalogen. 5) Dobbeltklikk på GMR100.EXE i den nyopprettede katalogen. GMR100 spiller da av den alternative filen. Høglund Marine Automasjon A/S Page 11

12 For all avspilling gjelder at avspillingsfilen må være på GMR100 s interne format, dvs. den filtypen GMR100 kjører mot i loggemodus, alternativt en fil som er eksportert fra GMR100 på DAT-format. 10 Databasen For å få opp databasevinduet, trykk høyre-knappen på musa i et av skjermbildene og velg det nederst menypunktet "Show database". Alle signalene er lagret i databasen, men ikke alle blir lagret på disk og er derfor ikke tilgjengelig for trend. Trend Søking Dobbeltklikk på ei linje for å få opp trend på det aktuelle signalet. Dersom bildet skifter til en ny liste signaler, viser denne en oversikt over "under"-signaler som kan velges. Velg et av disse og dobbeltklikk på ny på det ønskede signalet. Trykk Control-F (CTRL-F) på tastaturet eller på "Search" knappen i vinduet for å søke. Skriv inn et ønsket søke-ord. Dette ordet vil søkes etter i TagName, Description, Remark og description til DI'er under bit-kodede signaler ("under-signaler") i databasen. Søkingen skiller ikke mellom store og små bokstaver. Dersom funnet, flyttes markøren til aktuell linje. Trykk CTRL-N for å søke etter neste forekomst. For å starte forfra, trykk CTRL-F på nytt. 11 Parametre til GMR100 programmet GMR100.EXE tar følgende parametre: /r Loggemodus (recorder mode). /p Avspillingsmodus (playback mode). 12 Kontakt informasjon Postadresse og besøksadresse, hovedkontor Høglund Marine Automasjon AS Leangbukta Vettre Norge Internet , forespørsler og salg , teknisk support: Telefon Fax Høglund Marine Automasjon A/S Page 12

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner

Kartverket. Innhold. Prosedyre. Installasjon av nødvendig programvare for arbeid med SOSI-produktspesifikasjoner atens kartverk Sjø Kartverket Prosedyre Versjon: 1.5 Gjelder fra: Utarbeidet av: Magnus Karge, Knut Sælid Godkjent av: Sidenr: 1 av 39 St Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Uttrykk

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer