Introduksion. Precision "Made in Germany " for profesjonell bygging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksion. Precision "Made in Germany " for profesjonell bygging."

Transkript

1 Bruksanvisning NO

2 Innhold Introduksjon... 3 Tastatur /Display Horisontal Plan Vertikal Plan/Retnings innstilling Rotasjon Hastighet Fall Vertikal fall Manuelt fall Mask Mode Skanning Mode Sette Nivellering Følsomhet (Vind) Tilt Funksjon Batteri pakke til Laser Radio Fjernkontroll Motager Digpilot Storm Apache Kalibrering Sjekk Meny Levering Innhold Spesielle Indikasjoner og feilsøking Kort Instruksjoner Garanti Garanti Tekninske Data Leverandør Erklæring sikkerhetsinformasjon Deponering Laser Faresignal

3 Introduksion Precision "Made in Germany " for profesjonell bygging. Med utviklingen av den tredje TPL Generation, fortsetter Theis FEINWERKTECHNIK GMBH opplevelsen av mange år med den etablert Theis PROFI LASER serien på høyeste nivå med innovativ teknologi og nye design. Med den nye TPL har vi helt klart å møte etterspørselen etter en høy kvalitet helautomatisk rotasjon laser til en markedspris som gjenspeiler verdien. Med TPL kan du stole på et multi-funksjonellt, solid og nøyaktig måleinstrument "Made in Germany ". For å sikre at enheten alltid er klar til bruk, bør du observere følgende informasjon: 1. Oppbevar aldri enheten i beholderen når det er vått. 2. Sjekk presisjonen hver gang før du bruker utstyret, siden vi ikkekan akseptere noe ansvar for forskyvning. 3. Følg informasjon om håndtering av batteriet. 4. Behandle nøye laser utgang og sensor vinduer på den valgfrie detektoren. 3

4 Keyboard /Display Grovsikte Laserhode Batteripakke Ladeplugg Fall Vater libelle End stop, posisjon endring Batteri display Manual mode X/Y akse fall Mask mode Feil Scan Rotasjon eller scanning Vind Fall X/Y akse Roterer mot klokka Step mode, Fall Innstilling Roterer med klokka Step mode, Registrer valg På/Av Manual mode 4

5 1. Horisontal Plan Sikt inn stativet og sett TPL på stativet ved bruk av.stangskruen. Sikte presisjonen kommer an på størrelsen på fallet. Bruk på/av knappen til å slå på laseren. Libelle indikatoren vil blinke under opp justering. Hvis stativhodet står mer enn 5, vil dette bli ind ikert ved at laser strålen vil blinke fort og alarm symbolet vil lyse I dette fall, slå av enheten og rett opp stativet forsiktig. Når laseren har rettet seg opp vil den starte å rotere på den hastigheten som var sist i bruk. 2. Vertikal Plan / Rettning instilling Sett opp laseren eller fest den til stativet Pass på at Tastatur står oppover. Det er nødvendig, å bruke 5/8 skrue på stativet. Bruk på/av knappen til å slå på laseren. For mere informasjon se punkt 1. _ Bruk pil tastene til å rette inn laserstrålen. Ved å holde pil tasten nede vil den gå raskere. Hvis den går I ende posisjon ved innretting, vil dette indikeres ved en forandring i displayet, ved ett hurtig blinkene symbol og laserstrålen vil blinke. _ - _ - _ - Du kan null stille ende stoppen ved å bruke piltastene.. 5

6 3. Rotasjons hastighet Rotasjons hastigheten kan reguleres I fire steg: 0, 120, 600 og 800 RPM. Når du presser rotasjonsknappen første gang stopper laseren (0 RPM). Hver gang du presser rotasjonsknappen igjen økes hastigheten. Når laseren står stille, kan du bevege laserpunktet ved å bruke motklokka/medklokka rotasjons knappen. Press og hold nede en av knappene, beveger punktet seg fortere. 4. Fall Hvis stativet er vatret opp, kan du sette laseren I to fall fra -10% til +10%. For å gjøre dette, bruk først grov sikte sikt for å rette inn laseren nøyaktig til sikte punktet og da setter du fallet som følger: 1st press:grade knappen for å aktivere fallet. Fallet for siste bruk ligger lagret inne i displayet og vil automatisk bli brukt.. 2nd press: X vil blinke display. Bruk pil tastene for å sette fallet I X aksen. Ved å presse knappene en gang vil verdien forandre seg 0.01%; når du holder knappen inne vil verdien øke og gå raskere og raskere. Ved å presse begge pil tastene samtidlig vil fallet gå til 0. Du kan sette PLUS og MINUS fall. 6

7 Hvis du vil forandre fra PLUS til MINUS område (forandring av fortegn), må du presse Motklokka/medklokka rotasjon knapper. Ved å presse en gang I hvert fall. Plus, det vil ikke vises i displayet. 3gang du presser: Y vil blinke I displayet. Du kan nå bruke piltastene for å sette fallet i Y aksen, på samme måten som X aksen. 4gang du presser: er du ferdig Etter dette, vil laseren justere seg, som vil vises ved at vater lampa vil blinke i displayet. Og så, vil den justere seg inn I det fallet du satt. I denne prosedyre, vil fall setting og fall symbol blinke. Når verdiene har blitt nådd, vil fall setting og fall symbol lyse kontinuerlig. Hvis noe vil forandre laserens posisjon, vil systemet stoppe rotasjon og laserstråle fall og advarsel vil blinke i displayet. Hvis du presser fall knappen igjen kan du starte arbeidet igjen, laseren vil vatre seg opp og gå tilbake til det lagrette fall igjen. Viktig: Laserens posisjon, høyde og retning kan, muligens, være forandret. Dette betyr for å være på den sikre siden bør du skru av og på laseren igjen og justere den opp. 7

8 5. Fall i Vertikal Operation I vertikal bruk kan du sette inn grader. Men selvfølgelig, kan du bare gjøre dette i Y akse. For å gjøre dette, trykk X/Y knapp. Som i punkt Fall i Manual Mode Du har mulighet til å sette høyere grader ved bruk av grade plate eller til rekord bygging-med spesielle grader, for eksempel, du må slå av enhetens automatiske system. Du gjør dette ved å presse På/Av knappen for en lang stund (ca. 5 sek.) Denne funksjon er også mulig i vertikal bruk. Manuel mode vil vises i displayet. Rett nå inn laseren nøyaktig til sikte punktet bruk grov sikte eller optisk sikte og slå inn fallet: 1st key press: Fall symbolet vises nå I displayet og X vil blinke i ca. 10 sec. Bruk pil tastene til å sette fallet. 2nd key press: Y blinker i ca. 10 sek. X Y Y Displayet vil vise det same som i X akse. Du kan sette både PLUS and MINUS grader. Hvis du presser den nedre pil knappen, MINUS vil komme fram i displayet. Med den øvre (Plus) pil Knapp, er det ikke noe indikasjon i displayet. Viktig: I manual mode, er det ikke noe automatisk selv-justering! 8

9 7. Maskering I maskering modus, kan du begrense laserstrålen til ett valgt område Det er kun mulig med en roterende laserstråle, ikke i scanning modus. Du kan sette mask modus ved å trykke mask knapp en gang (rotasjon stopper). Mask symbol blinker i display og mask området er farvet svart. I symbol området, Laserstrålen er fremdeles på Du kan utvide området som du skal slå av med ytterligere 90 opp til 270 hver gang du trykker på tasten igjen. Ved å trykke på tasten deaktiveres igjen masken funksjonen. Bruke mot / med klokken rotasjon taster, kan du rotere masken området i ønsket retning. Når du har fullført ditt valg, trykker du rotasjon knappen for å bekrefte. Da mask symbolet ikke lenger blinker, og det viser valgt utkoblings området. Bortsett fra dette, roterer laserstrålen igjen på den hastigheten som du satt sist Masken modus innstillingene kan endres når som helst Mask modul innstillingene kan endres når som helst 8. Scanning Mode Du får til skanning modus ved å trykke på Scan tasten. Det er mulig å generere fem forskjellige størrelser av laser line. Skanning vinkelen øker hver gang du trykker på Scan tasten igjen. Den aktuelle størrelsen på laserlinjen vises på displayet (10, 20, 40, 60, 80 ) Bruk mot / med klokke rotasjons taster, kan du krysse laserlinjen riktig. Trykke på og holde nede en av tastene for raskere bevegelse av laserlinjen. Ved å trykke på rotasjonen tasten kommer du tilbake til rotasjon. 9

10 . Når du forlater skanning-modus, lagres den siste plasseringen av rotorhode. Dette betyr at hvis du velger skannemodusen igjen på et senere tidspunkt, går systemet til posisjonen for laserlinjen du valgte sist. 9. Innstilling av Nivellering Følsomhet (Vind) Hvis du, mens arbeidet med den enheten du har må justere det opp på grunn av vind, vibrasjoner eller litt sjokk, som avbryter rotasjon, kan du avhjelpe denne situasjonen ved hjelp av Vind funksjonen. Ved å trykke på Vind nøkkelen reduserer utjevning Følsomheten. The Vind Nøkkelen er blokkert i klasse modus. 10. TILT Function Ved store endringer i monteringsposisjon (f.eks uhell bevege stativ ben), sikrer en TILT funksjonen at enheten slås av og peker på det faktum av laserstrålen og Varseltrekanten blinker raskt. Etter dette, må du starte enheten på nytt. 10

11 11. Batteri pakke til Laseren.Batterinivået viser batteriets status i fire trinn. Dersom de tre barene på skjermen er blankt og utenfor rammen blinker, er batteriet flatt og du må lade den. Hvis du ikke merke til dette, slår enheten seg automatisk av etter en viss tid. Under lading blinker de tre barene fra topp til bunn. Når batteriet er fulladet, er alle linjene synlige. Lad batteriet ved romtemperatur med kun de Theis standard strømadapteren tilkoblet laderen kontakten under laseren. Lading ved temperaturer under +5 C kan føre til feil i batteriet. Lading er også mulig under drift. Overbelastning er ikke mulig Bruk kun laderen på tørre lokaler! Batteriene som brukes med Eneloop -teknologien har fordelen av lave nivåer av selvutlading. Dette betyr at hvis du ikke bruker enheten, trenger du bare å lade den hver sjette måned.. I batterirommet, kan du også bruke vanlige alkaliske mono-celler. Under ingen omstendigheter må du lade dem. Hvis du gjør dette ved en feil, vil batteriet blinke. Viktig: Vær oppmerksom på riktig polaritet. Det er ± symboler på bunnen av batterirommet. Følg informasjonen i punkt 23 for kasting. 11

12 12. Radio Fjernkontroll FB-3 (Tilleggs utstyr) Den trådløse fjernkontrollen er utformet på en toveis basis. All informasjon som skal vises på laser-skjermen kan også ses på lyse opp displayet på fjernkontrollen. De sentrale symboler på kontrollpanelet tilsvarer tastene på tastaturet laser. MANUAL driftsmodus mangler for å sikre at det ikke er mulig å legge inn denne funksjonen ved en feil. Switch on the FB-3 by pressing any key. The Slå på FB-3 ved å trykke en tast. Fjernkontrollen søker automatisk etter en passende kanal for å utelukke forstyrrelser til andre enheter. På displayet kan du se den samme informasjonen som på displayet på den tilknyttede laser. Hvis dette ikke er tilfelle, og en antenne symbol vises, kan dette skyldes en av følgende grunner: - Laseren ikke er slått på - Radio kanalen ikke er riktig - Fjernkontrollen er utenfor rekkevidde på laseren. 12

13 Trykker du begge piltastene slår du av laseren. FB-3 slår seg av etter 1 minutt. Strøm leveres med to alkaliske AAA-batterier. Levetiden er ca 60 timer. Batterisymbolet viser status for FB-3 batterier. Hvis du vil skifte batteriene, åpne dekselet på baksiden og skifte batterier. Følg riktig polaritet. For informasjon om kasting, se punkt Mottaker Se egen bruksanvisning 13

14 Digpilot Storm mottaker 14

15 Apache Thunder mottaker 15

16 14. Kalibrering Sjekk Sett opp laseren som beskrevet i punkt 1. (men på et ekstremt godt justert stativ) og juster det langs en lengde på ca 30 meter - starter med X-aksen, for eksempel - og slå den på. På slutten av avstand lengden, lag et merke på nivå med laserstrålen. Etter dette, rotere laser enheten ved 180 og foreta en måling. Gjør deretter det samme for Y-aksen. Hvis alle merkene er på toppen av hverandre eller er bare litt fra hverandre (maks 2 mm), er justering OK. Dersom merkene er langt fra hverandre, må du sende inn utstyrett. til en autorisert forhandler for sjekk. og kalibrering. For justering instruksjoner, se punkt 15, Meny 15. Meny Justering (for avstand lengde og justering, se punkt 14) Slå på laseren Press i fem sekunder Justerings mode aktivert Velg X akse. Den valgte aksen vil blinke. (X) Bruk piltaster til å justere Velg Y-aksen og juster den som X-aksen Slå av: Justerings verdier lagres Informasjon og Instillinger Slå på laseren Trykk for 5 sekunder 16

17 InF INF display e.g. G-2440; 14.1 (GDP Program Version) e.g. b-0709; (BDNS Program Version) Fabrikk nummer (6-tall) Neste meny valg Fb 5 EU Automatisk kanal valg eller still inn manuelt Velg kanal (Kanal 17 er reservert for automatisk valg.) Trådløs av: kanal 0 Aktiver for frekvens valg (trykk for 5 sekunder) EU Velg: US (Merk: Bare for USA og AUS) Lagre og neste meny valg % / Innstilling % Innstilling (% instilling er standard) Innstilling Lagre og neste meny valg Lcdb SEC.020 Visning av skjermsparer Velg Lagre og neste meny valg Lcdb Lich120 Visning av belysning intensitet Velg Lagre 17

18 Informasjon og innstillinger FB 3 z.b Trykk på knappene Serial nummer Neste Meny valg z.b.b00089 z.b.ch5 EU EU Program Version Neste Meny valg Automatisk kanalvalg eller velg manuell Velg kanal 1-16 og bekreft. (kanal 17 Er reservert for automatisk valg. Velg US (Attention: Bare for USA og AUS) Lagre og neste Meny valg z.b Batteri volt FB - 3 Neste Meny valg APO Automatisk slukking FB -3 z.b. 60 SEC Velg seconds (60 sek. is standard) Lagre og neste menyvalg z.b.lich140 Visning av belysning intensitet Velg Lagre og neste Meny valg Lich z.b. 20 SEC Visning av belysning tid Velg sec. Lagre 18

19 16. Leverings innhold Standard Tillegs utstyr Laser kikkert sikte Oppladbare batterier Radio fjern kontrol FB 3 (4 mono-seller) Mottakier Lader Stativ Bruksanvisning Koffert 17. Spesielle Indikasjoner og feilsøking Hvis dette vises: Send utstyret for kontroll kun til en autorisert servicepartner. 19

20 18. Kort Instruksjoner Slå på/av Manuel mode (trykk for 5 sek.) Hastighet (RPM) 4 trinn: Krysser laserstrålen (step mode) Fall Visning av siste inntasting Input X Input Y Bekreftelse Endre fortegn Mask mode Aktivere 90 til 270 : Deaktivering Plassering av mask område Bekrefte Skanning mode 5 trinn 10 til 80 Plassering av laserlinjen Vind Instilling av planerings følsomhet 20

21 19. Livstids Inspeksjo Alle Theis landmålingsutstyr er av høyeste kvalitet og beregnet for å gi lang levetid Regelmessige inspeksjoner og vedlikehold med jevne mellomrom opprettholde verdien av enheten og garanterer pålitelig funksjon og presisjon i lang tid. Om nødvendig, sendenheten til adressen på baksiden 20. Garanti Vi garanterer våre produkter er uten feil i materialer og utførelse i henhold til gjeldende state of the art. Skulle feil av denne typen oppstår i praktisk bruk. Du må returnere enheten eller berørte komponentene for reparasjon eller utskifting til service. Ingen garanti krav eller kreve fri eliminering av feil på grunn av feil håndtering eller lagring kan godtas, i tillegg, ingen erstatningskrav kan aksepteres, herunder krav på erstatning i særlig krav for indirekte skader. Videre vil ethvert krav om erstatning skal gjelde i tilfelle noen tekniske inngrep av tredjeparter, dvs. ikke av Theis. 21

22 21. Tekniske Data Laser Laser Klasse / High Power 2 / 3R Bølgelengde 635 nm Ouput Power / High Power < 1mW / < 5 mw Range Se mottager Selv-justerings område ± 5 Nøyaktighet 3,4 ± 2.5 mm / 50 m Fall X,Y ± 10% Hastighet RPM 4-step, counterclockwise/clockwise rotation in step mode. Skanning mode 5-step, counterclockwise/clockwise rotation in step mode. Mask mode and positionable Batteri NiMH + 4x 1.2 V, 8Ah or 4x 1.5V alkaline mono-cells Drifstid oppladbare 80h / 120h batterier/batterier 2,3 Lade tid 6h Arbeids temperatur -10 to + 50 C System for beskjyttelse IP 67 waterproof Vekt 3 kg Trådløs fjernkontroll område 1,2,3 200 m 1) Under optimale atmosfæriske forhold. 2) Under optimale forhold. 3) På 20 C 4) Parallelt med de viktigstex, Y, Z akser 22

23 22. Leverandør Erklæring/sikkerhetsinformasjon. Enheten er i samsvar med EU-direktivene RTTE 1999/5/EC. Harmoniserte standardene EN : 2006, EN :2007 og EN V.1.4.1, EN :2007, EN :2005, EN :2006, EN : A1:2001 så vell som EN V og EN50371:2002 ble brukt for vurdering. En sikkerhetsinformasjon plate er på venstre side av enheten En innebygd klasse 3R (3B med High Power versjonen) laser er installert. Dette betyr at når du åpner enheten er det en mulighet for å legge inn området av makt verdier som er høyere enn klasse 2 (3B med High Power versjonen). Hvis mulig, ikke peker laseren på folk. Ikke se inn i laserstrålen selv med optiske instrumenter. Det er ingen deler til å opprettholde eller justere inne i enheten. Vedlikehold kan kun utføres av autoriserte personer Sikkerhetsforskrifter for THEIS Class 3R HIGH-POWER LASER ENHETER Brukere må overholde BGVB2 (ulykkesforebyggende forskrifter for Laser stråling i Tyskland Bare opplært personell har lov til å bruke dette produktet for å unngå stråling med farlige laserlys. Laseren er underlagt klasse 3R Ikke fjern faresignaler på enheten! Observer og sikre strålegangen over en stor avstand! 23

24 Se aldri inn i laserstrålen eller skinne det inn i andre menneskers øyne! Dette gjelder også i stor avstand fra enheten! Sett alltid opp laseren slik at folk ikke kan skinte på i øyehøyde (ta hensyn til refleksjoner). 23. Deponering Kartleggingen enheten, bør dens tilbehør og emballasje gjenvinnes på en miljøvennlig måte. Bare EU land: Aldri satt elektrisk verktøy i husholdningsavfall! I samsvar med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr og dets innarbeiding i nasjonal lovgivning, måleutstyr som ikke lenger kan brukes samles inn separat og resirkulert på en miljøvennlig måte. (WEEE -. Reg nr. DE ) Oppladbare batterier: Aldri sett oppladbare batterier i husholdningsavfall, en brann eller i vann. I samsvar med direktiv 91/157/EØF, defekte eller brukte oppladbare batterier må resirkuleres eller avhendes på en miljøvennlig måte. Bare EU land: samsvar med direktiv 91/157/EØF, skal ikke Theis laser enheter eller brukte oppladbare batterier kan gjenvinnes eller kan returneres direkte til: THEIS FEINWERKTECHNIK GMBH Zum Bolzenbach 26 D Breidenbach Germany + 49 (0) (0)

25 Laserwarnschild für TPL Laser warning label for TPL Signal de danger «Laser» pour TPL Laserwarnschild für TPL High Power Laser warning label for TPL High Power Signal de danger «Laser» pour TPL High Power Änderungen vorbehalten Subject to changes Sous réserves de modifications THEIS FEINWERKTECHNIK GMBH D Breidenbach-Wolzhausen Germany 25

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver no Bruksanvisning Bruksanvisning STABILA er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning Laser LAX 300 G no Bruksanvisning A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m X X

Detaljer

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 48 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Laser FLS 90. Bruksanvisning

Laser FLS 90. Bruksanvisning Laser FLS 90 no Bruksanvisning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P137 Personsøker. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P137 Personsøker Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M N Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR-100 er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy for vannrett og loddrett nivellering

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nn Smoke Alarm Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Innledning 6 3 Montering 7 4 Vedlikehold 9 5 Tekniske data 10 6 Kundeservice 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 08.2015

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

EASY DIG Hurtig instruksjon

EASY DIG Hurtig instruksjon EASY DIG Hurtig instruksjon Meny Velger lasermottaker AV/PÅ Skuffevalg (hvis flere enn en er installert) Aksepter verdi Gå videre i menyen + - M 0.0 Memory Nullstill avlesning Med høyre, venstre, opp og

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKERMANUAL WR100 1

BRUKERMANUAL WR100 1 BRUKERMANUAL WR100 1 2 1: Hovedstrøms nøkkel 2: Fjernkontroll Fjernkontroll (Se side 5) 3: Enter knapp Ved forandring i parametrene må Enter knappen alltid trykkes inn både før og etter forandring. 4:

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang Brukerhåndbok orsk ør dette produktet tas i bruk første gang, må sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken leses nøye igjennom. Den som har ansvar for instrumentet, må sørge for at alle brukere forstår

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Kalibrering av Trimble Totalstasjon

Kalibrering av Trimble Totalstasjon Kalibrering av totalstasjon for SPSx30 Kalibrering av totalstasjon bør utføres regelmessig, og også ved store forandringer i temperatur, etter transport og etter støt/slag for å sikre at best mulig nøyaktighet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

REC 410 Line RF. no Bruksanvisning. REC 410 Line RF

REC 410 Line RF. no Bruksanvisning. REC 410 Line RF no Bruksanvisning 2015 Bruksanvisning STABILA er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Med mottakeren kan du kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelaserutstyr.

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer