Samhandlingsreformens folkehelsedel og konsekvenser for idretten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformens folkehelsedel og konsekvenser for idretten"

Transkript

1 Samhandlingsreformens folkehelsedel og konsekvenser for idretten

2 Vil samhandlingsreformen ha konsekvenser for idretten?..tja Kommunene har allerede et utvidet samarbeid med idretten. Samhandlingsreformen posisjonerer andre deler av frivilligheten mer enn idretten. Usikkert hvor mye kommunene vil prioritere folkehelsearbeid. Hvis kommunene prioriterer folkehelsearbeid: De kan velge å heller styrke sine egne forebyggende tjenester ut fra troen om at det gir mer resultater. Gjetning: Vi vil se svært ulike modeller fra kommune til kommune. Politisk styring kan spille en rolle. Kommunens kultur for å samarbeid med frivilligheten kan også spille inn. Foredragets formål: Gi noen (nye?) momenter som idretten kan benytte for å argumentere for sin sak.

3 Partnere i Østfoldhelsa

4 Faktorer som påvirker vår helse

5 Samhandlingsreformens nye kurs Et samfunn som ikke er bærekraftig. Paradokset man nå ser ut til å forlate: Fra Bjarne Håkon Hansens rehabilitering/tertiærforebygging til folkehelselovens primærforebygging og helsefremming Folkehelseloven 2012: Fra forebygging i helsetjenestene til helse i alt. Arbeid på gruppenivå Helse- og omsorgstjenesteloven: Arbeid på individnivå. Målet med samhandlingsreformen er å utjevne sosiale helseforskjeller (Anne-Grete Strøm-Erichsen, 2011)

6 Folkehelselovens konsekvenser for kommunene, eksempler HELSE I ALT: Implementere folkehelsearbeid i hele organisasjonen. Spesielt fokus på å utjevne sosiale ulikheter i helse. Helseovervåking og analyse av helsedata. Skriftlig oversikt over folkehelseutfordringene som igjen skal være plan- og styringsrelevante. PLIKT på å igangsette tiltak. Kommunal planstrategi. Skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

7 Logikken i folkehelseloven

8 Østfold Helseprofil 2011 Risikoen for at vi får et samfunn som ikke er bærekraftig. Østfolds største folkehelseutfordring; de sosiale ulikhetene i helse. Prosentandel som har svært god eller god helse Gjennomsnitt Høyere universitetsutdanning Grunnskole som høyeste fullførte utdannelse Yrkes-aktiv Arbeidsledig / trygdet / sosialhjelpsmottager ØSTFOLD 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1 Moss 71, ,8 81,1 42,4 Sarps-borg 71,2 85,5 58,4 81,5 36,9 Halden 75,6 89,7 59,4 86,9 34 Fredrikstad 73,6 87,7 53,2 84,1 33,6 Aremark 71,8 92,9 61,8 85,7 39,4 Eidsberg 74,2 82, ,1 37,9

9 Idrett og sosiale ulikheter i helse Lavere sosiale grupper opplever langt større barrierer enn andre knyttet til organisering og utstyr/anlegg. Siden de private treningssentrene har hatt en sterk vekst, og nå brukes av en tredjedel av den voksne befolkning, er det åpenbart fornuftig å utvikle denne treningsformen videre. Derimot er det neppe grunnlag for å bygge flere fotballbaner og idrettshaller dersom man vil øke helserelatert fysisk aktivitet for brede grupper i befolkningen. I idrettslagene, og de ulike særidrettene, dominerer menn og de øverste sosiale grupper. Friluftsliv i skog og mark, svømming, dans, og gymnastikk, er aktiviteter som bryter dette mønsteret. I disse aktivitetene er kvinner og lavere sosiale lag bedre representert. Hentet fra Breivik, et al., 2011: Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Nasjonalt råd for fysisk aktivitet.

10 Sosial kapital Hvorfor har vi tillit til kassereren? Turistforeningens hytter uten kontroll Vi gjør muntlige avtaler med leverandører Vi legger ut for andre selv om vi ikke kjenner dem godt Ansvarlige fagforeninger Aksepterer lønnskutt i dårlige tider

11 Sosial kapital, forts. Sosial kapitals opprinnelse: Nord Italia / Robert Putnam Vi gjør muntlige avtaler med leverandører Vi legger ut for andre selv om vi ikke kjenner dem godt Ansvarlige fagforeninger Aksepterer lønnskutt i dårlige tider Turistforeningens hytter uten kontroll

12 Sosial kapital, forts. Summen av det ofte uformelle samarbeidet som daglig foregår på kryss og tvers mellom borgere, mellom borgere og velferdsstat, og som hviler på tillit og normer bygget opp gjennom en lang historie.

13 Hvorfor er frivillighet viktig for sosial kapital Lav terskel for å delta (avhengig av kontingent) Alle er velkomne som støtter formålet Alle har like stor innflytelse (for eksempel i motsetning til et AS) Ledelsen må stå til ansvar for medlemmene på årsmøtet Organisasjoner fungerer som skoler i demokrati. Organisasjoner fungerer som skoler i samarbeid. Organisasjoner fungerer som skoler i solidaritetstenkning. Bygger sosiale nettverk og motvirker sosial isolasjon Der det ikke er organisasjonsliv, står det dårlig til med demokratiet. (Nils Aarsæther, Mot 2015, Sarpsborg 2010). TRILOGI 2012: 15 MAI, QUALITY.

14 Hvorfor bør vi jobbe for mer sosial kapital Flere forskere mener at jo mer integrert vi er i vårt lokalsamfunn, desto mindre sjanse har vi for å erfare alt fra forkjølelse til hjerteinfarkt, slag, kreft eller depresjon. Bedre samfunnsøkonomi Mindre kriminalitet Høyere utdanningsnivå Bedre demokrati Lykkeligere mennesker Bedre lokalsamfunn å bo i

15 Helse som et konkurransefortrinn og forvirringen om sene resultater Mindre sykefravær Mer overskudd til å gjøre en god jobb når man faktisk er på arbeid. Personer med god helse er mer tilbøyelig til etterutdanning Personer med god helse er mer tilbøyelig til å starte småbedrifter. De med god helse har høyere inntekt, høyere forbruk, betaler mer skatt. Belaster kommunale velferdstjenester i mindre grad. Personer med god helse er mer aktive i frivillig arbeid. De med god helse står lenger i arbeid. og så videre.

16 Noen råd til idretten Vær forberedt. Sett dere inn i sosial kapital: Ikke ta for gitt at kommune-østfold kan dette. Kommunen har tiltaksplikt på bakgrunn av befolkningsdata: Et utgangspunkt også for idretten. Bruk Østfold Helseprofil Må også knekke koden om utjevning av sosiale ulikheter i helse. En problemstilling: Hvordan og hvor mye vekt skal idretten legge på sosial utjevning? Idrettsbevegelsen er demokratiutvikling: Et blomstrende deltagerdemokrati. Her skapes samfunnsansvarlige borgere, jfr. Samhandlingsreformens utfordring om et samfunn som ikke er bærekraftig. Idretten er søknadsberettiget på ordninger kommunen ikke er. 1 krone kan bli til 2 Argumenter for hele frivillighetens betydning og skap samarbeid lokalt slik at man trekker i samme retning. Eks. Røde Kors besøkstjeneste. Knekk inkluderingskoden Oppsøk politiske og administrative ledere med deres budskap, gang etter gang

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune

Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Suksesskriterier for å fremme folkehelse på tvers av sektorer i Bærum kommune Helse og omsorg i plan 2012/2013 Prosjektoppgave fra studiet ved Høgskolen i Vestfold - fakultet for helsevitenskap Tonje Vågårøy

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol

Magne Bjørnerud Silje Grande Henriksen Svein Neerland Heidi Lyshol Prosessgruppens utfordring: Hva gjør vi nå? Hva må gjøres videre, lokalt og sentralt? Våre fire svar: 1. Politisk forankring 2. Folkehelse er mer enn å gå tur i skogen 3. Ta i bruk kunnskap om strategier

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Sorg uten blomster En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd Sluttrapport Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Forord Omlag 50 % av alle samliv ender med brudd. Årlig omfatter

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Idrett, politikk og økonomi

Idrett, politikk og økonomi Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt

Detaljer