Plusspakker Vedlikehold Brukerbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Innledning Om FINALE-mappen og FINALE-boken Om Finale Systemer as Produkter FINALE Årsoppgjør FINALE Skatt FINALE Rapportering FINALE Driftsmidler FINALE Investor FINALE Konsolidering FINALE Avstemming Plusspakker Flere brukere og ekstra brukerlisenser Vedlikehold Brukerstøtte Kurs Brukerbetingelser Vår Internettside 1.5 Teknisk informasjon Lisensnøkkel Krav til maskinvare Installasjon Installasjon...8 fra Cd-rom Manuell...9 oppstart av CD Nedlasting...10 fra Internett Starte...11 installasjonsprogrammet etter nedlasting ASP-miljøer Første...12 gangs oppstart av nytt program/programversjon Oversikt over hjelpefunksjoner Generelt for hjelp Veivisere Utskrift av brukerhåndbok Installasjon av Adobe Acrobat Reader Hvordan komme i gang Ny klient Lagre klient Lukke programmet Installasjonsprosedyren Side 2

3 1 1.1 Innledning Takk for at du har valgt FINALE! For oss betyr ditt valg begynnelsen på et samarbeid der våre kunnskaper innen regnskap, skatt og datateknologi kommer deg til nytte gjennom kurs, programvedlikehold og brukerstøtte. Som landets ledende leverandør av programvare innenfor årsoppgjør og skatt, er vi en samarbeidpartner med organisasjonsmessig og økonomiske ressurser til å ivareta dine ønsker og krav. For oss er det ikke nok at du bare blir kunde; vårt mål er fornøyde brukere av våre hjelpemidler for regnskapsavslutning og skatt. Vedlagte vedlikeholdsavtale og brukerstøtteavtale (ved 1. gangs kjøp av programvare) bør du undertegne og returnere til oss snarest. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med det eller andre ting. Vi ser fram til et godt samarbeide! 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken Sett gjerne FINALE-mappen i hyllen på kontoret. I den oppbevares FINALE-boken og gjenpart av vedlikeholds- og brukerstøtteavtale. I tillegg kan du sette inn info (kursbrosjyre, lisensbrev m.m som du mottar fra oss) 1.3 Om Finale Systemer as Firmaet ble etablert i Pr i dag har selskapet 13 ansatte, hvorav 8 arbeider på selskapets hovedkontor i Tromsø, 3 personer på vårt avd.kontor i Oslo, 1 person arbeider i Årviksand og 1 person på Skjervøy. 1.4 Produkter FINALE Årsoppgjør Flaggskipet i FINALE-familien FINALE Årsoppgjør er funksjonelt og brukervennlig. Programmet forenkler regnskapsavslutningen for aksjeselskaper, samvirkeforetak, kraftforetak, ansvarlige selskaper og selvstendig næringsdrivende. Unik erfaring er innarbeidet i Finale Årsoppgjør, som har vært på markedet siden Resultatet er et program med ledende faglige og tekniske løsninger. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Skatt FINALE Skatt benyttes til utarbeidelse av selvangivelser for personlig næringsdrivende. FINALE Skatt importerer data fra Årsoppgjør om næringsvirksomheten og deltakelse i deltakerlignede selskaper direkte fra FINALE Årsoppgjør og data vedrørende investeringer i og salg av verdipapirer direkte fra FINALE Investor. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: Side 3

4 1.4.3 FINALE Rapportering FINALE Rapportering er et verktøy som benyttes for å utarbeide periodiske regnskaper. FINALE Analyse integrert i programmet, slik at analyser og nøkkeltall er tilgjengelige. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Driftsmidler FINALE Driftsmidler holder orden på selskapets driftsmidler, og ivaretar alle regnskapsmessige og skattemessige relasjoner. Programmet gir deg oversikt over dine driftsmidler, enten de er aktivert, utgiftsført eller leaset. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Investor FINALE Investor gir oversikt over aksjer og andre verdipapirer (beholdning og transaksjoner), samt regnskaps- og skattemessig gevinst/tap. Programmet egner seg for investeringer i børsnoterte/ikke børsnoterte, norske og utenlandske verdipapirer. FINALE Investor er tilpasset både bedrifters, næringsdrivendes, institusjoners og privatpersoners ulike behov. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Konsolidering FINALE Konsern er et verktøy for utarbeidelse av konsernregnskap for en regnskapsperiode eller for årsoppgjør. Programmet konsoliderer regnskapet på regnskapslinjenivå. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Avstemming FINALE Avstemming, har en rekke innebygde funksjoner for avstemming og dokumentasjon, hvor det meste fylles ut direkte i regnearkene fra KS Komplett: Bankavstemming Liste over kunder med kreditsaldo Liste over leverandører med debetsaldo Avstemming av MVA Avstemming av skattetrekk Avstemming av lønn og lønnsinnberetning Spesifikasjon av hvilke transaksjoner avsetningskonti består av Dokumentasjon av driftsmiddelkonti mot driftsmiddelregisteret Programmet krever at KS komplett fra NARF er installert og at klienten er satt opp med nødvendig integrasjon mot regnskapssystemet. Side 4

5 1.4.8 Plusspakker FINALE Aksjebok (Aksjonærservice) får du enkelt og automatisk konvertert opplysningene du allerede har i aksjonærregisteret, til en elektronisk aksjebok med nummerering av aksjene. Aksjeboken kan enkelt skrives ut, og utskriften inneholder de opplysningene som er nødvendig i henhold til aksjelovens krav. Fåes som tilleggspakke til FINALE Årsoppgjør og Rapportering. FINALE E-postmodul gir deg muligheter til å sende og motta data direkte i programmet: Du kan sende en eller flere rapporter direkte til e-post. Du kan sende ligningsoppgavene direkte til e-post. Du kan sende analyserapporter direkte til e-post. Du kan sende sikkerhetskopi av klienter direkte til e-post. Dersom du anvender Outlook Express eller Microsoft Outlook som e-post-klient, kan du også legge tilbake en sikkerhetskopi av en klient direkte fra e-postprogrammet. Dersom du har flere vedlegg du ønsker å legge ved, kan du enkelt la e-postmeldingen "hvile" og legge til mer innhold i rapporten. Ved skifte av klient, nullstilles innholdet automatisk av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke legger ved rapporter fra andre klienter. FINALE Analyse er et kraftig presentasjonsverktøy, som analyserer og lager grafiske presentasjoner av alle regnskapsdata, nøkkeltall og tilleggsvariabler i FINALE Årsoppgjør. FINALE Rapportgenerator gir deg mulighet til å bygge opp dine egne rapporter og leveres innebygget i FINALE Årsoppgjør, Rapportering og Konsolidering. FINALE Avstemming, fåes som tilleggspakke til FINALE Årsoppgjør og Rapportering. Programmet har en rekke innebygde funksjoner for avstemming og dokumentasjon, hvor det meste fylles ut direkte i regnearkene fra KS Komplett. Bankavstemming Liste over kunder med kreditsaldo Liste over leverandører med debetsaldo Avstemming av MVA Avstemming av skattetrekk Avstemming av lønn og lønnsinnberetning Spesifikasjon av hvilke transaksjoner avsetningskonti består av Dokumentasjon av driftsmiddelkonti mot driftsmiddelregisteret Flere brukere og ekstra brukerlisenser Følgende gjelder for alle våre programmer: Programvarelisensen gir tillatelse til å installere programmet på en enkelt maskin for bruk av en enkelt bruker. Dersom det er ønskelig at flere enn en bruker skal arbeide med programmet, eller programmet ønskes installert på flere enn en maskin, anskaffes ekstra brukerlisenser Vedlikehold FINALE-programmene blir fortløpende vedlikeholdt og oppdatert med hensyn til nye regnskapsog skatteregler. For å få tilgang til årlige oppdateringer av programmene, tegnes en vedlikeholdsavtale. Vedlikeholdsavtalen er en rimelig og god garanti for kontinuitet, problemfri drift og oppgradering til senere versjoner. Vedlikeholdsavtalen gjelder for, til enhver tid, alle FINALE-programmene som er installert hos kunden. Avtalen løper til den sies opp skriftlig. Side 5

6 Brukerstøtte Gjennom avtaler sikres brukerne en kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. Brukerstøtteavtale Tjenesten innebærer fri support i kontortiden (telefon, e-post og telefaks). Du ringer gratis grønt nummer, som fåes oppgitt ved tegning av avtale. Tjenesten er betjent mandag - fredag kl Du mottar også e-post fra oss med tips & råd, evt. feilmeldinger og beskjed om nye versjoner på web. Ved henvendelse til oss via e-post benyttes en egen hemmelig e-post adresse, som du får oppgitt ved tegning av avtale. Prisen på brukerstøtteavtale er avhengig av produktsammensetningen du har. Be gjerne om pristilbud. Avtale om FINALE e-support Du mottar e-post fra oss med tips & råd, evt. feilmeldinger og beskjed om nye versjoner på web. Tjenesten innebærer ikke avtale om support. Supporthenvendelser til oss via e-post eller telefaks blir belastet med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter. Prisen for avtale om FINALE e-support er kr. 500,- pr. år Ikke brukerstøtteavtale Kunder uten avtale benytter sentralbordet på telefon: og blir belastet med kr. 250,pr. påbegynt kvarter. Supporthenvendelser til oss via e-post eller telefaks blir også belastet med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter. Ved supporthenvendelser pr e-post eller telefaks, vil vi be om at følgende oppgis: Kundenummer Kundenavn Telefonnummer Program Programversjon (Bruk Hjelp-> Om.. for å finne programversjon) Sentralbordet benyttes til henvendelse av administrativ art, hjelp til 1.gangs installasjon, lisensnøkler, kurs etc Kurs Det er ikke noe krav at du skal gå på kurs for å lære å bruke FINALE-programmene, men det er en fordel. Finale Systemer har over hele landet bygd opp et omfattende kurstilbud. Tilbudet omfatter ulike kurstyper knyttet til FINALE-programmene og årsoppgjørsteori, hvorav flere av disse er godkjent av både Den norske Revisorforening og NARF. Dersom det er ønskelig, kjører vi også bedriftsinterne kurs tilpasset kundens behov. Se egen kursplan for mer informasjon, eller les mer om våre kurs på Brukerbetingelser 1. EIENDOMSRETT Finale Systemer as har opphavs- og eiendomsretten til all programvare denne forsendelsen inneholder. 2. BRUKSRETT Bruksretten omfatter bruk av leverte program med tilhørende brukerdokumentasjon ihht kjøp av antall lisenser. Bruker har ingen rettslig adgang til å selge datamaskiner med tilhørende FINALE-programmer. Brukere har heller ikke adgang til å kopiere programvaren til bruk i datterselskaper, avd. kontorer eller andre bedrifter innen samme konsern. Blir bruker konkurs, eller nedlegges virksomheten opphører bruksretten automatisk. Bruker plikter å innrette seg slik at ulovlig kopiering ikke finner sted av brukers ansatte eller andre som har tilgang til brukers dataanlegg. Hvis bruker uaktsomt overtrer disse bestemmelser skal han kompensere Finale Systemer as minimum ti ganger programmets veiledende pris. Side 6

7 3. GARANTIER Finale Systemer as forplikter seg til å rette alle vesentlige feil på dagens versjon av FINALEprogrammene som er dokumentert av bruker. 4. ANSVARBEGRENSNING Finale Systemer as eller forhandler har ikke ansvar for tap bruker eller tredje part er blitt påført som følge av feil i programmene, dokumentasjonen eller feilaktig bruk av programmene Eventuell erstatning vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til verdien av vedlikeholds- og serviceavtalen for inneværende periode. 5. NYE VERSJONER Oppgradering og vedlikehold vil skje i henhold til vedlagte vedlikeholdsavtale. 6. LEVERINGSVILKÅR Programvaren anses levert ved utgivelse av lisensnøkkel/kode fra Finale Systemer as. Denne avtale gjelder fra samme dato. 7. BETALINGSVILKÅR Bruksretten for programmene spesifisert i denne avtalen forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. 8. AVTALENS VARIGHET Brukerbetingelser gjelder så lenge bruker disponerer de programmene som dekkes av avtalen. Ved eventuelt opphør i bruk av programmene skal bruker uten opphold skriftlig meddele Finale Systemer as om dette. 9. MISLIGHOLD Dersom bruker vesentlig misligholder noen deler av denne avtalen kan Finale Systemer as og eventuell forhandler heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve systemet levert tilbake og kreve erstatning (se pkt. 2) 10. TVISTEMÅL Denne avtalen erstatter alle tidligere inngåtte avtaler så vel som muntlige med hensyn til bruk av programvaren. Tvist om forståelse og gjennomføring av denne avtale skal avgjøres ved voldgift. Voldsgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer med mindre partene er enige om at et medlem er tilstrekkelig. Under enhver omstendighet oppnevnes medlemmene herunder rettens formann av justitiarius ved nærmest herredsrett til Finale Systemer as eventuelt forhandler. Voldsgiftsrettens omkostninger bæres av partene med en halvpart hver. For øvrig kommer bestemmelse i tvistemålslovens kap. 32 til anvendelse. 11. GENERELT Dersom bruker på et senere tidspunkt utvider med bruk av flere av FINALE-programmoduler på samme dataanlegg vil denne avtale automatisk gjelde også disse programmoduler selv om ikke dette er spesielt avtalt Vår Internettside Vår hjemmeside på internett inneholder bl.a.: mulighet for å laste ned programvare informasjon om nye versjoner av programmer informasjon om nye produkter fra Finale Systemer kursinformasjon diverse tips og råd om bruk av vår programvare Besøk vår hjemmeside på Side 7

8 1.5 Teknisk informasjon Lisensnøkkel FINALE-programmene er avhengig av at en lisensnøkkel registreres for at du skal få adgang til alle mulighetene i programmene. Lisensnøkkelen benyttes ved 1.gangsinstallasjon, og du må også legge inn ny nøkkel ved starten av hvert årsoppgjør. Kunder med gyldig vedlikeholdsavtale får automatisk tilsendt nye lisensnøkler hvert år. Dersom du har installert et program og ikke lagt inn gyldig lisensnøkkel, får du fram en demoversjon av programmet. Demo-versjonen medfører at visse funksjoner (utskrift, eksporter, klipp, kopier, lim osv.) ikke virker. Programmene er imdlertidig ferdig installert, du kan benytte alle registrerings- og avslutningsfunksjoner. Hvis du ønsker at disse funksjonene skal aktiveres, ta kontakt med Finale Systemer og du vil få tildelt et kundenummer og en lisensnøkkel. Programmet tar vare på data som du har registrert i demo-versjonen. Registrering av lisensnøkkel og kundenummer gjøres under meny Hjelp -> registrer lisens Krav til maskinvare 1 PC (Pentium/Celeron) 200 Mb disk lagringskapasitet for programvare Ca. 10 Mb lagringskapasitet pr. klient Anbefalt hukommelse 512 MB (minimum 256 MB) CD-ROM spiller Windows 2000/XP/Vista Standard Windows utskriftsmodul, støtter alle typer skrivere. Anbefalt skjermoppløsning minimum 1024x768 på 17" eller større skjerm. Maskinvareoppsett Maskinvareoppsettet i Kontrollpanel > Regionale innstillinger: Det anbefales et kort datoformat av type dd.mm.åååå (norsk) eller dd.mm.yyyy (engelsk) Installasjon FINALE-programmene installeres fra Finales Produkt-CD (automatisk eller manuell oppstart) eller etter nedlasting fra internett Installasjon fra Cd-rom Produkt-CDèn inneholder FINALE-programmene, og installasjonen velges fra et eget installasjonsprogram som i tillegg til produkt(ene) også inneholder eventuelle følgeskriv og/eller råd og veiledning om installasjonsprosedyren.du kan skrive ut følgeskrivene, hvis du ønsker å lese disse før installasjon. Vi anbefaler en slik fremgangsmåte. Våre følgeskriv inneholder relatert informasjon om det aktuelle produktet du ønsker å installere. Steg 1: Sett inn FINALE-CD i CD-ROM stasjonen Installasjonsprogrammet startes normalt opp automatisk. Steg 2: Valg av program som skal installeres Dette bildet framkommer automatisk ved å sette FINALE-CD i Cd-romstasjonen. Side 8

9 Klikk på et av ikonene i høyre kant av installasjonsbildet for installasjon av programmet. Steg 3: Starte installasjonen av valgt program Etter at et produkt er valgt, her et eksempel fra installasjon av FINALE Årsoppgjør Følg deretter veiledningen under kap. "Installasjonsprosedyren" Manuell oppstart av CD Sett inn CD`en i Cd-romstasjonen, trykk på Start-knappen og velg Kjør. skriv inn D:\install.exe hvis CD-stasjonen har D. Trykk deretter på OK-knappen, og installasjonsprogrammet starter. Følg så veiledningen under kap. "installasjonsprosedyren". Side 9

10 Nedlasting fra Internett Nedlasting foretas fra Framgangsmåte: 1. Gå på meny Nye versjoner. 2. Velg produkt som du vil laste ned og fyll ut skjemaet med selskapsnavn og e-post 3. Klikk på linken for nedlasting. Følgende skjermbilde kommer fram: Velg alltid "lagre". Alle deler av installasjonsprogrammet må lastes ned til samme område på disken. Vi anbefaler at du lagrer filene på en tom katalog slik at de nedlastede filene enkelt kan slettes etter installasjon. NB! Filene bør ikke lagres på FINALE-katalogen. Velg om ønskelig knappen "Opprett ny mappe" for å lage en ny mappe for å lagre installasjonsfilen på. Trykk deretter på knappen Lagre. Gjenta prosessen dersom programmet består av flere filer som skal lastes ned. NB! Husk på å lagre alle filer til samme katalog. Når mappen der du skal lagre filen er valgt eller opprettet, velger du "Åpne"- eller "Lagre"knappen for å fortsette. Så lenge nedlastingen pågår, vises et bilde tilsvarende dette bildet: Dersom det i bildet er avkrysset i "Lukk dialogboksen når nedlastingen er fullført", vil bildet lukkes automatisk etter at nedlastingen er foretatt. Side 10

11 Vi anbefalerat du fjerner haken for å lukke dialogboksen. Etter at filen er ferdig nedlastet kan du velge "åpne" og installasjonen vil starte. Følg deretter installasjonsveiledningen i kap Dersom installasjonen bare består av en enkelt fil: Dersom det ikke er krysset av i feltet "Lukk dialogboksen når nedlastingen er fullført", vil det framkomme en melding om at nedlastingen er ferdig. Da kan du trykke direkte på "Åpne"knappen for å starte installasjonen Starte installasjonsprogrammet etter nedlasting Bruk START-knappen i Windows, og velg deretter KJØR (RUN for engelsk versjon av Windows). Følgende bilde kommer deretter fram: Installasjonsprogrammets fil INSTALL.EXE skal startes opp fra katalogen der den ble lagret. Følgende alternative framgangsmåter velges for å starte installasjonsprogrammet: Skiv inn installasjonsprogrammets plassering og navn, f. eks C:\INSTALL\INSTALL.EXE eller velg knappen Bla igjennom for å velge plasseringen av installasjonsprogrammet, trykk deretter på Åpne-knappen. Du får følgende bilde fram: Side 11

12 Trykk på OK-knappen for å starte selve installasjonsprosessen. Følg deretter veiledningen under kap. "Installasjonsprosedyren" ASP-miljøer Installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering i ASP-miljøer Se eget dokument for dette på vår hjemmeside: (søk på ASP) Første gangs oppstart av nytt program/programversjon Første gangs oppstart av ny FINALE-programvare, eller ny versjon vil som oftest sette igang en installasjon eller oppdatering av FINALE-Systemoppsett: FINALE Systemoppsett i ny versjon må alltid installeres for å sikre korrekt bruk av FINALEprogrammet på arbeidsstasjonen. FINALE Systemoppsett blir alltid satt igang hver gang en ny FINALE-versjon blir kjørt for første gang på en arbeidsstasjon. Systemoppsettet kopierer programfiler til systemkatalogene på arbeidsstasjonen (normalt katalogen C:\WINDOWS med underkataloger). Trykk på Avslutt når systemoppsettet er ferdig installert. I enkelte tilfeller vil programmet ønske omstart av maskinen. Avslutt i tilfelle andre programmer som er åpne, lagre informasjon i disse og trykk OK eller Ja for omstart av maskinen. Start deretter FINALE-programmet på nytt etter at maskinen er startet opp igjen. Side 12

13 1.6 Oversikt over hjelpefunksjoner Generelt for hjelp Alle FINALE-Programmene har et eget menyvalg for Hjelp. Ved å velge meny Hjelp>Innhold, får du tilgang til hjelpesystemet. Der kan du bl.a. søke på stikkord, eller du kam bla deg gjennom hele hjelpesystemet, kap. for kap. Andre menypunkter på menyen Hjelp: Nyheter: Tekstdokument med informasjon om den siste versjonen av programmet. Dokumentasjon: Inneholder brukerhåndbok, nyheter og tillegg til brukerhåndbok. Du har mulighet for utskrift av disse ved at du har installert Acrobat Reader. Registrer lisens: Her registreres kundenummer og lisensnøkkel. Dagens tips: Her vises små tips i bruk av programmet. Brukerstøtte: Informasjon om brukerstøtte Internett linker: Nyttig informasjon vedr. FINALE Finale`s hjemmeside: Link til Send e-post: Du kan sende e-post direkte til Finale Systemer. Om.: Informasjon om hvilken versjon som er installert. Informasjon om applikasjonen: Funksjon som viser programmets status til enhver tid. Er nyttig ved teknisk brukerstøtte Veivisere Veivisere finnes i navigatoren under Relevante emner ved å trykke på knappen Vis veivisere. Veiviserne framkommer i menyen for relevante emner etter at du klikker på knappen for Vis veivisere eller i relevanslisten for aktuelle funksjoner. I oversikten klikker du på et aktuelt tema for veivisere, og når du klikker på selve veiviseren, skifter Relevante emner utseende til et Veiviser-modus med følgende utseende: Side 13

14 Funksjoner som er tilgjengelig i veiviser-modus: Neste-knapp: Aktiviserer neste steg i veiviser-steg-listen Forrige-knapp: Aktiviserer foregående steg i veiviser-steg-listen Avslutt-knapp: Avslutter veiviseren og bringer Relevante emner tilbake til normalt utseende. Velg steg: Klikk med musen på et hvilket som helst steg i veivisereren for å aktivisere dette steget. Navigere til andre områder, funksjoner, skjemaer og rapporter: Mens en veiviser er aktivisert, kan du navigere deg til andre deler av programmet, se på skjemaer, rapporter, registrere data osv. En veiviser er kun en relevansliste med forklarende tekst, mens programmet fungerer som normalt. Du kan komme tilbake til veivisere-stegene med å klikke på et steg i veiviseren eller trykk på Neste-, Forrige- eller Avslutt-knappen. Instruksjoner i veiviseren: I nedre del av arbeidsområdet, vil det vises en forklarende tekst til veiviserstegene med forklaring til hva du skal gjøre i det enkelte veiviser-steget. Veivisere er dynamiske: Veiviserne er oppbygd dynamisk. Dette betyr for det første at aktuelle veivisere vil enten vises eller ikke vises ut fra forhold på klienten. For det andre betyr det at innholdet i veiviserne også er dynamiske, og kan opptre forskjellig ut fra klientens forhold. Side 14

15 Dynamikken hensyntar følgende forhold: Program (FINALE Årsoppgjør eller FINALE Periodisering) Selskapstype (Enten aksjeselskap eller Personlig / ANS) Beskatningsform (Aksjeselskap som selskapstype, men avhengig av beskatningsform Aksjeselskap / Samvirkelag / Kraftforetak) Næringsoppgave (RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1 i bruk på klienten) Delingsforetak (Avkrysset eller ikke avkrysset for delingsforetak i Firmaopplysninger) Deltakerlignet (Personlig / ANS med/uten avkryssing for Deltakerlignet i Firmaopplysninger) Klientstatus (Klient er åpnet eller ikke åpnet i programmet) Skjema-status (Et skjema vises i navigatoren kun hvis skjemaet finnes) Dette medfører at veiviserne kun viser de steg som er aktuelle for den enkelte klient på en dynamisk måte Utskrift av brukerhåndbok Brukerhåndboken finnes på menyen Hjelp > Dokumentasjon >Brukerhåndbok. Brukerhåndbokene for FINALE-programmene er laget i Acrobat Reader, format (*.PDF). For å lese og skrive ut brukerhåndbøkene kreves det at Acrobat Reader versjon 4.00 eller høyere er installert Installasjon av Adobe Acrobat Reader Dersom brukerhåndboken ikke lar seg starte, kan det skyldes at Adobe Acrobat Reader ikke er installert. Adobe Acrobat Reader er et gratisprogram som er mye benyttet for å lese dokumenter i Windows. Følg veiledningen som følger om installasjon av programmet. Alternativ 1: Laste ned programmet fra internett fra internettadressen Alternativ 2: Installere programmet fra FINALE`s Cd-rom Velg åpne eller utforsk Cd-rom. Du finner programmet på Cd`ens rotkatalog. 1.7 Hvordan komme i gang Ny klient Ikonet Ny eller hurtigtast-kombinasjonen Ctrl + N kan brukes i stedet for menypunktet. Dette valget oppretter en ny klient. Bildet for firmaopplysninger vil framkomme for registrering av fast klientinformasjon. Klienten vil bli opprettet når man bruker ikonet Opprett Lagre klient Når en klient blir åpnet i et FINALE-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til en arbeidskatalog. Når klienten er innlest arbeider programmet mot arbeidskatalogen. Ingen data blir skrevet til klientkatalogen uten at brukeren spesielt ber om det. Lagring av data fra arbeidskatalogen til klientkatalogen kan utføres underveis mens du arbeider med klienten: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lagre. Side 15

16 2. Bruk av hurtigtasten Ctrl + S. 3. Bruk av funksjonsknappen Lagrer klienten. Side 16

17 Lagring av klientdata kan utføres når klienten lukkes ved å bruke en av følgende framgangsmåter: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lukk. 2. Bruk av funksjonsknappen Lukker klienten. Når klienten lukkes, vil følgende dialogboks framkomme, dersom programmet har identifisert at klientdata er endret: Ved å trykke på menyknapp Ja vil klientdataene bli lagret før klienten lukkes. Ved å trykke på knappen Nei vil klienten bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen. Ved å trykke på Avbryt vil operasjonen bli avbrutt og klienten er fortsatt åpen. Når klienten lukkes, vil alltid klientdataene bli slettet fra arbeidskatalogen etter at dataene er lagret i klientkatalogen. Ved uventet programavbrudd vil klientdataene fortsatt være lagret i arbeidskatalogen Lukke programmet Programmet kan lukkes på en av følgende måter, som alle er standard Windows-metoder for å lukke programmet: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lukk. 2. Bruk av hurtigtast for lukking av Windows-programmer Alt+F4. 3. Klikke med venstre museknapp på ikonet i øvre høyre hjørne av FINALE-programmet. 4. Dobbelklikke med venstre museknapp på FINALE-programmets ikon i øvre venstre hjørne av skjermen: 5. Enkeltklikke med høyre museknapp på FINALE-programmets ikon i øvre venstre hjørne av skjermen, og deretter trykke på Lukk på menyen som da framkommer: Alle varianter av å lukke programmet medfører at det framkommer spørsmål om klientdata skal lagres, dersom klientdata er endret under bruk av FINALE-programmet. Side 17

18 2 Installasjonsprosedyren Installasjonsprosedyren Steg 1: Sette i gang installasjonsprosessen Steg 2: Identifisere andre versjoner av programmet som er installert Normalt vil følgende bilde komme opp for å sikre at FINALE-programmet blir installert på samme plass som foregående installasjon av programmet. Her er det mulig å velge hvor programmet skal søke etter andre versjoner av det aktuelle FINALE-programmet. Du kan også velge at installasjonsprogrammet skal søke på nettverkstasjoner dersom installasjonsprogrammet identifiserer at maskinen er pålogget et nettverk. Steg 3: Dersom programmet finner andre versjoner av programmet installert: Dersom installasjonsprogrammet finner tidligere versjoner, vil følgende bilde framkomme: Side 18

19 Installasjonsprosedyren Dersom du velger å installere i denne katalogen, klikker du på knappen Neste. Steg 4: Valg av katalog for installasjon av programmet Installasjonsprogrammet vil foreslå installasjon på lokal disk i katalogen c:\programfiler\finale. Dersom denne katalogen er ønskelig for installasjon, gå videre til steg 6. Hvis du ønsker å endre katalog og/eller stasjon som produktet skal installeres på, trykk på knappen Bla igjennom. Steg 5: Endring av målmappe for installasjon I skjermbildet som er vist i steg 4, trykker du på "Bla igjennom" for å få fram følgende bilde: Velg korrekt disk og stasjon på valgt disk som programmet skal installeres på. Det er også mulig å skrive inn navnet på en katalog som ikke finnes fra før. Denne meldingen kan framkomme under installasjonen og besvares med "Ja", dersom det er Side 19

20 ønskelig å bruke katalogen til installasjon av dette programmet. Installasjonsprosedyren NB! Vær oppmerksom på at en installert versjon av FINALE Årsoppgjør/Rapportering har en underkatalog som heter FINALE, slik at dersom programmet installeres på C:\PROGRAMFILER\FINALE, vil det også eksistere en katalog som heter C:\PROGRAMFILER\FINALE\FINALE. Programmet skal da IKKE installeres i katalogen C:\PROGRAMFILER\FINALE\FINALE, men i katalogen C:\PROGRAMFILER\FINALE. Etter at katalog for installasjon er valgt, går du tilbake til steg 4 og fortsetter deretter til steg 6 i installasjonsbeskrivelsen. Side 20

21 Installasjonsprosedyren Steg 6: Valg av oppstart For å starte programmet, kan du legge til programmet til et menypunkt på Start-knappen for din datamaskin. Følgende bilde framkommer for valg av menypunkt: Her velges: 1. Hvilken mappe på Start-knappen >Programmer > Velg mappenavn som programmet skal startes fra. 2. Om det skal legges på et oppstartikon på skrivebordområdet for oppstart av programmet. Trykk på Neste. Steg 7: Sette i gang installasjonen etter valg av alle installasjonsalternativene Trykk på Neste for å starte kopiering av filer til programkatalogen. Side 21

22 Installasjonsprosedyren Når kopiering av filer er avsluttet, vil du få følgende bilde: Du kan starte programmet direkte ved å huke av i boksen "Start FINALE<programnavn> og trykke på Avslutt. Dersom det ikke hukes av i "Start FINALE <programnavn> vil installasjonen avsluttes. Side 22

23 Finale Systemer as Hovedkontor Stakkevollveien 35 Postboks Tromsø Telefon Telefaks Web-sider: E-post: Oslokontoret Ravnåsveien Oslo Telefon Telefaks Foretaksreg. NO MVA

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming FINALE Skatt FINALE Investor NARF Avstemming Versjon 28.0 26.11.2015

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installasjonsveiledning for Clue 10

Installasjonsveiledning for Clue 10 Installasjonsveiledning for Clue 10 (For serverinstallasjoner og distribusjon av programvare, se egen dokumentasjon her.) Ulike installasjoner Lisensiert programvare automatisk aktivert (anbefalt metode)...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3

Huldt & Lillevik Lønn 2008-10-06. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.3 Versjon 5.08.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Installere og oppdatere Altinn Monitor... 2 2 Oppdatere til 5.08.3... 2 2.1 Oppdatere versjon via Internett...2 2.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479

Huldt & Lillevik Lønn 2010-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.10.2 Build 479 Lønn 5.0 Versjon 5.10.2 Build 479 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.2 build 479... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Altinn innsending...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012

Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012 Konvertering av klientdata fra Sticos A rsoppgjør 2011 til Total A rsoppgjør 2012 Dette dokumentet beskriver fremgangsmåten på hvordan grunnlagsdata for den enkelte klient kan eksporteres fra Sticos Årsoppgjør

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Nyheter og endringer i 2014

Nyheter og endringer i 2014 Nyheter og endringer i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Nyheter i 2014 Presentasjonen inneholder nyheter i FINALE Årsoppgjør i 2014, og inkluderer også nyheter som allerede

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Oppdatere til ny versjon Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppdatere til ny versjon Oppdatere Lønn 5.0 Denne veiledningen omhandler oppdatering av Huldt & Lillevik Lønn 5.0 versjon 5.10.2 eller nyere. Forberede oppdateringen Forutsetninger

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0

GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 GK96 Installasjonsveiledning for oppdatering til 2.0 2004 1. Forberedelser Dere skal nå ha tatt nødvendig backup til diskett og harddisk. Oppdateringen til versjon 2.0 forutsetter at man har GK96 versjon

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 26.10.2007 Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen

FINALE Avstemming. Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen FINALE Avstemming Årsoppgjørskurs 2014 Ola Odden og Hermod Gundersen 1 Innhold i dette foredraget Dette foredraget vil være en gjennomgang av FINALE Avstemming med fokus på tips og triks i ulike deler

Detaljer

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser N o r T r i m 4.70 modul NorNet as NorNet - Lørenskog Postboks 510, 2057 Jessheim Snøklokkevn. 8, 1475 Finstadjordet : 63 97 35 12 : 63 97 35 12 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Gunnar Sønsteby

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer