Plusspakker Vedlikehold Brukerbetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Innledning Om FINALE-mappen og FINALE-boken Om Finale Systemer as Produkter FINALE Årsoppgjør FINALE Skatt FINALE Rapportering FINALE Driftsmidler FINALE Investor FINALE Konsolidering FINALE Avstemming Plusspakker Flere brukere og ekstra brukerlisenser Vedlikehold Brukerstøtte Kurs Brukerbetingelser Vår Internettside 1.5 Teknisk informasjon Lisensnøkkel Krav til maskinvare Installasjon Installasjon...8 fra Cd-rom Manuell...9 oppstart av CD Nedlasting...10 fra Internett Starte...11 installasjonsprogrammet etter nedlasting ASP-miljøer Første...12 gangs oppstart av nytt program/programversjon Oversikt over hjelpefunksjoner Generelt for hjelp Veivisere Utskrift av brukerhåndbok Installasjon av Adobe Acrobat Reader Hvordan komme i gang Ny klient Lagre klient Lukke programmet Installasjonsprosedyren Side 2

3 1 1.1 Innledning Takk for at du har valgt FINALE! For oss betyr ditt valg begynnelsen på et samarbeid der våre kunnskaper innen regnskap, skatt og datateknologi kommer deg til nytte gjennom kurs, programvedlikehold og brukerstøtte. Som landets ledende leverandør av programvare innenfor årsoppgjør og skatt, er vi en samarbeidpartner med organisasjonsmessig og økonomiske ressurser til å ivareta dine ønsker og krav. For oss er det ikke nok at du bare blir kunde; vårt mål er fornøyde brukere av våre hjelpemidler for regnskapsavslutning og skatt. Vedlagte vedlikeholdsavtale og brukerstøtteavtale (ved 1. gangs kjøp av programvare) bør du undertegne og returnere til oss snarest. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål i forbindelse med det eller andre ting. Vi ser fram til et godt samarbeide! 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken Sett gjerne FINALE-mappen i hyllen på kontoret. I den oppbevares FINALE-boken og gjenpart av vedlikeholds- og brukerstøtteavtale. I tillegg kan du sette inn info (kursbrosjyre, lisensbrev m.m som du mottar fra oss) 1.3 Om Finale Systemer as Firmaet ble etablert i Pr i dag har selskapet 13 ansatte, hvorav 8 arbeider på selskapets hovedkontor i Tromsø, 3 personer på vårt avd.kontor i Oslo, 1 person arbeider i Årviksand og 1 person på Skjervøy. 1.4 Produkter FINALE Årsoppgjør Flaggskipet i FINALE-familien FINALE Årsoppgjør er funksjonelt og brukervennlig. Programmet forenkler regnskapsavslutningen for aksjeselskaper, samvirkeforetak, kraftforetak, ansvarlige selskaper og selvstendig næringsdrivende. Unik erfaring er innarbeidet i Finale Årsoppgjør, som har vært på markedet siden Resultatet er et program med ledende faglige og tekniske løsninger. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Skatt FINALE Skatt benyttes til utarbeidelse av selvangivelser for personlig næringsdrivende. FINALE Skatt importerer data fra Årsoppgjør om næringsvirksomheten og deltakelse i deltakerlignede selskaper direkte fra FINALE Årsoppgjør og data vedrørende investeringer i og salg av verdipapirer direkte fra FINALE Investor. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: Side 3

4 1.4.3 FINALE Rapportering FINALE Rapportering er et verktøy som benyttes for å utarbeide periodiske regnskaper. FINALE Analyse integrert i programmet, slik at analyser og nøkkeltall er tilgjengelige. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Driftsmidler FINALE Driftsmidler holder orden på selskapets driftsmidler, og ivaretar alle regnskapsmessige og skattemessige relasjoner. Programmet gir deg oversikt over dine driftsmidler, enten de er aktivert, utgiftsført eller leaset. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Investor FINALE Investor gir oversikt over aksjer og andre verdipapirer (beholdning og transaksjoner), samt regnskaps- og skattemessig gevinst/tap. Programmet egner seg for investeringer i børsnoterte/ikke børsnoterte, norske og utenlandske verdipapirer. FINALE Investor er tilpasset både bedrifters, næringsdrivendes, institusjoners og privatpersoners ulike behov. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Konsolidering FINALE Konsern er et verktøy for utarbeidelse av konsernregnskap for en regnskapsperiode eller for årsoppgjør. Programmet konsoliderer regnskapet på regnskapslinjenivå. Les mer om programmet i vår produktbrosjyre eller besøk vår hjemmeside: FINALE Avstemming FINALE Avstemming, har en rekke innebygde funksjoner for avstemming og dokumentasjon, hvor det meste fylles ut direkte i regnearkene fra KS Komplett: Bankavstemming Liste over kunder med kreditsaldo Liste over leverandører med debetsaldo Avstemming av MVA Avstemming av skattetrekk Avstemming av lønn og lønnsinnberetning Spesifikasjon av hvilke transaksjoner avsetningskonti består av Dokumentasjon av driftsmiddelkonti mot driftsmiddelregisteret Programmet krever at KS komplett fra NARF er installert og at klienten er satt opp med nødvendig integrasjon mot regnskapssystemet. Side 4

5 1.4.8 Plusspakker FINALE Aksjebok (Aksjonærservice) får du enkelt og automatisk konvertert opplysningene du allerede har i aksjonærregisteret, til en elektronisk aksjebok med nummerering av aksjene. Aksjeboken kan enkelt skrives ut, og utskriften inneholder de opplysningene som er nødvendig i henhold til aksjelovens krav. Fåes som tilleggspakke til FINALE Årsoppgjør og Rapportering. FINALE E-postmodul gir deg muligheter til å sende og motta data direkte i programmet: Du kan sende en eller flere rapporter direkte til e-post. Du kan sende ligningsoppgavene direkte til e-post. Du kan sende analyserapporter direkte til e-post. Du kan sende sikkerhetskopi av klienter direkte til e-post. Dersom du anvender Outlook Express eller Microsoft Outlook som e-post-klient, kan du også legge tilbake en sikkerhetskopi av en klient direkte fra e-postprogrammet. Dersom du har flere vedlegg du ønsker å legge ved, kan du enkelt la e-postmeldingen "hvile" og legge til mer innhold i rapporten. Ved skifte av klient, nullstilles innholdet automatisk av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke legger ved rapporter fra andre klienter. FINALE Analyse er et kraftig presentasjonsverktøy, som analyserer og lager grafiske presentasjoner av alle regnskapsdata, nøkkeltall og tilleggsvariabler i FINALE Årsoppgjør. FINALE Rapportgenerator gir deg mulighet til å bygge opp dine egne rapporter og leveres innebygget i FINALE Årsoppgjør, Rapportering og Konsolidering. FINALE Avstemming, fåes som tilleggspakke til FINALE Årsoppgjør og Rapportering. Programmet har en rekke innebygde funksjoner for avstemming og dokumentasjon, hvor det meste fylles ut direkte i regnearkene fra KS Komplett. Bankavstemming Liste over kunder med kreditsaldo Liste over leverandører med debetsaldo Avstemming av MVA Avstemming av skattetrekk Avstemming av lønn og lønnsinnberetning Spesifikasjon av hvilke transaksjoner avsetningskonti består av Dokumentasjon av driftsmiddelkonti mot driftsmiddelregisteret Flere brukere og ekstra brukerlisenser Følgende gjelder for alle våre programmer: Programvarelisensen gir tillatelse til å installere programmet på en enkelt maskin for bruk av en enkelt bruker. Dersom det er ønskelig at flere enn en bruker skal arbeide med programmet, eller programmet ønskes installert på flere enn en maskin, anskaffes ekstra brukerlisenser Vedlikehold FINALE-programmene blir fortløpende vedlikeholdt og oppdatert med hensyn til nye regnskapsog skatteregler. For å få tilgang til årlige oppdateringer av programmene, tegnes en vedlikeholdsavtale. Vedlikeholdsavtalen er en rimelig og god garanti for kontinuitet, problemfri drift og oppgradering til senere versjoner. Vedlikeholdsavtalen gjelder for, til enhver tid, alle FINALE-programmene som er installert hos kunden. Avtalen løper til den sies opp skriftlig. Side 5

6 Brukerstøtte Gjennom avtaler sikres brukerne en kontinuerlig brukerstøtte og telefonsupport. Brukerstøtteavtale Tjenesten innebærer fri support i kontortiden (telefon, e-post og telefaks). Du ringer gratis grønt nummer, som fåes oppgitt ved tegning av avtale. Tjenesten er betjent mandag - fredag kl Du mottar også e-post fra oss med tips & råd, evt. feilmeldinger og beskjed om nye versjoner på web. Ved henvendelse til oss via e-post benyttes en egen hemmelig e-post adresse, som du får oppgitt ved tegning av avtale. Prisen på brukerstøtteavtale er avhengig av produktsammensetningen du har. Be gjerne om pristilbud. Avtale om FINALE e-support Du mottar e-post fra oss med tips & råd, evt. feilmeldinger og beskjed om nye versjoner på web. Tjenesten innebærer ikke avtale om support. Supporthenvendelser til oss via e-post eller telefaks blir belastet med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter. Prisen for avtale om FINALE e-support er kr. 500,- pr. år Ikke brukerstøtteavtale Kunder uten avtale benytter sentralbordet på telefon: og blir belastet med kr. 250,pr. påbegynt kvarter. Supporthenvendelser til oss via e-post eller telefaks blir også belastet med kr. 250,- pr. påbegynt kvarter. Ved supporthenvendelser pr e-post eller telefaks, vil vi be om at følgende oppgis: Kundenummer Kundenavn Telefonnummer Program Programversjon (Bruk Hjelp-> Om.. for å finne programversjon) Sentralbordet benyttes til henvendelse av administrativ art, hjelp til 1.gangs installasjon, lisensnøkler, kurs etc Kurs Det er ikke noe krav at du skal gå på kurs for å lære å bruke FINALE-programmene, men det er en fordel. Finale Systemer har over hele landet bygd opp et omfattende kurstilbud. Tilbudet omfatter ulike kurstyper knyttet til FINALE-programmene og årsoppgjørsteori, hvorav flere av disse er godkjent av både Den norske Revisorforening og NARF. Dersom det er ønskelig, kjører vi også bedriftsinterne kurs tilpasset kundens behov. Se egen kursplan for mer informasjon, eller les mer om våre kurs på Brukerbetingelser 1. EIENDOMSRETT Finale Systemer as har opphavs- og eiendomsretten til all programvare denne forsendelsen inneholder. 2. BRUKSRETT Bruksretten omfatter bruk av leverte program med tilhørende brukerdokumentasjon ihht kjøp av antall lisenser. Bruker har ingen rettslig adgang til å selge datamaskiner med tilhørende FINALE-programmer. Brukere har heller ikke adgang til å kopiere programvaren til bruk i datterselskaper, avd. kontorer eller andre bedrifter innen samme konsern. Blir bruker konkurs, eller nedlegges virksomheten opphører bruksretten automatisk. Bruker plikter å innrette seg slik at ulovlig kopiering ikke finner sted av brukers ansatte eller andre som har tilgang til brukers dataanlegg. Hvis bruker uaktsomt overtrer disse bestemmelser skal han kompensere Finale Systemer as minimum ti ganger programmets veiledende pris. Side 6

7 3. GARANTIER Finale Systemer as forplikter seg til å rette alle vesentlige feil på dagens versjon av FINALEprogrammene som er dokumentert av bruker. 4. ANSVARBEGRENSNING Finale Systemer as eller forhandler har ikke ansvar for tap bruker eller tredje part er blitt påført som følge av feil i programmene, dokumentasjonen eller feilaktig bruk av programmene Eventuell erstatning vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til verdien av vedlikeholds- og serviceavtalen for inneværende periode. 5. NYE VERSJONER Oppgradering og vedlikehold vil skje i henhold til vedlagte vedlikeholdsavtale. 6. LEVERINGSVILKÅR Programvaren anses levert ved utgivelse av lisensnøkkel/kode fra Finale Systemer as. Denne avtale gjelder fra samme dato. 7. BETALINGSVILKÅR Bruksretten for programmene spesifisert i denne avtalen forfaller til betaling i henhold til de til enhver tid gjeldende betalingsbetingelser. 8. AVTALENS VARIGHET Brukerbetingelser gjelder så lenge bruker disponerer de programmene som dekkes av avtalen. Ved eventuelt opphør i bruk av programmene skal bruker uten opphold skriftlig meddele Finale Systemer as om dette. 9. MISLIGHOLD Dersom bruker vesentlig misligholder noen deler av denne avtalen kan Finale Systemer as og eventuell forhandler heve avtalen med umiddelbar virkning og kreve systemet levert tilbake og kreve erstatning (se pkt. 2) 10. TVISTEMÅL Denne avtalen erstatter alle tidligere inngåtte avtaler så vel som muntlige med hensyn til bruk av programvaren. Tvist om forståelse og gjennomføring av denne avtale skal avgjøres ved voldgift. Voldsgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer med mindre partene er enige om at et medlem er tilstrekkelig. Under enhver omstendighet oppnevnes medlemmene herunder rettens formann av justitiarius ved nærmest herredsrett til Finale Systemer as eventuelt forhandler. Voldsgiftsrettens omkostninger bæres av partene med en halvpart hver. For øvrig kommer bestemmelse i tvistemålslovens kap. 32 til anvendelse. 11. GENERELT Dersom bruker på et senere tidspunkt utvider med bruk av flere av FINALE-programmoduler på samme dataanlegg vil denne avtale automatisk gjelde også disse programmoduler selv om ikke dette er spesielt avtalt Vår Internettside Vår hjemmeside på internett inneholder bl.a.: mulighet for å laste ned programvare informasjon om nye versjoner av programmer informasjon om nye produkter fra Finale Systemer kursinformasjon diverse tips og råd om bruk av vår programvare Besøk vår hjemmeside på Side 7

8 1.5 Teknisk informasjon Lisensnøkkel FINALE-programmene er avhengig av at en lisensnøkkel registreres for at du skal få adgang til alle mulighetene i programmene. Lisensnøkkelen benyttes ved 1.gangsinstallasjon, og du må også legge inn ny nøkkel ved starten av hvert årsoppgjør. Kunder med gyldig vedlikeholdsavtale får automatisk tilsendt nye lisensnøkler hvert år. Dersom du har installert et program og ikke lagt inn gyldig lisensnøkkel, får du fram en demoversjon av programmet. Demo-versjonen medfører at visse funksjoner (utskrift, eksporter, klipp, kopier, lim osv.) ikke virker. Programmene er imdlertidig ferdig installert, du kan benytte alle registrerings- og avslutningsfunksjoner. Hvis du ønsker at disse funksjonene skal aktiveres, ta kontakt med Finale Systemer og du vil få tildelt et kundenummer og en lisensnøkkel. Programmet tar vare på data som du har registrert i demo-versjonen. Registrering av lisensnøkkel og kundenummer gjøres under meny Hjelp -> registrer lisens Krav til maskinvare 1 PC (Pentium/Celeron) 200 Mb disk lagringskapasitet for programvare Ca. 10 Mb lagringskapasitet pr. klient Anbefalt hukommelse 512 MB (minimum 256 MB) CD-ROM spiller Windows 2000/XP/Vista Standard Windows utskriftsmodul, støtter alle typer skrivere. Anbefalt skjermoppløsning minimum 1024x768 på 17" eller større skjerm. Maskinvareoppsett Maskinvareoppsettet i Kontrollpanel > Regionale innstillinger: Det anbefales et kort datoformat av type dd.mm.åååå (norsk) eller dd.mm.yyyy (engelsk) Installasjon FINALE-programmene installeres fra Finales Produkt-CD (automatisk eller manuell oppstart) eller etter nedlasting fra internett Installasjon fra Cd-rom Produkt-CDèn inneholder FINALE-programmene, og installasjonen velges fra et eget installasjonsprogram som i tillegg til produkt(ene) også inneholder eventuelle følgeskriv og/eller råd og veiledning om installasjonsprosedyren.du kan skrive ut følgeskrivene, hvis du ønsker å lese disse før installasjon. Vi anbefaler en slik fremgangsmåte. Våre følgeskriv inneholder relatert informasjon om det aktuelle produktet du ønsker å installere. Steg 1: Sett inn FINALE-CD i CD-ROM stasjonen Installasjonsprogrammet startes normalt opp automatisk. Steg 2: Valg av program som skal installeres Dette bildet framkommer automatisk ved å sette FINALE-CD i Cd-romstasjonen. Side 8

9 Klikk på et av ikonene i høyre kant av installasjonsbildet for installasjon av programmet. Steg 3: Starte installasjonen av valgt program Etter at et produkt er valgt, her et eksempel fra installasjon av FINALE Årsoppgjør Følg deretter veiledningen under kap. "Installasjonsprosedyren" Manuell oppstart av CD Sett inn CD`en i Cd-romstasjonen, trykk på Start-knappen og velg Kjør. skriv inn D:\install.exe hvis CD-stasjonen har D. Trykk deretter på OK-knappen, og installasjonsprogrammet starter. Følg så veiledningen under kap. "installasjonsprosedyren". Side 9

10 Nedlasting fra Internett Nedlasting foretas fra Framgangsmåte: 1. Gå på meny Nye versjoner. 2. Velg produkt som du vil laste ned og fyll ut skjemaet med selskapsnavn og e-post 3. Klikk på linken for nedlasting. Følgende skjermbilde kommer fram: Velg alltid "lagre". Alle deler av installasjonsprogrammet må lastes ned til samme område på disken. Vi anbefaler at du lagrer filene på en tom katalog slik at de nedlastede filene enkelt kan slettes etter installasjon. NB! Filene bør ikke lagres på FINALE-katalogen. Velg om ønskelig knappen "Opprett ny mappe" for å lage en ny mappe for å lagre installasjonsfilen på. Trykk deretter på knappen Lagre. Gjenta prosessen dersom programmet består av flere filer som skal lastes ned. NB! Husk på å lagre alle filer til samme katalog. Når mappen der du skal lagre filen er valgt eller opprettet, velger du "Åpne"- eller "Lagre"knappen for å fortsette. Så lenge nedlastingen pågår, vises et bilde tilsvarende dette bildet: Dersom det i bildet er avkrysset i "Lukk dialogboksen når nedlastingen er fullført", vil bildet lukkes automatisk etter at nedlastingen er foretatt. Side 10

11 Vi anbefalerat du fjerner haken for å lukke dialogboksen. Etter at filen er ferdig nedlastet kan du velge "åpne" og installasjonen vil starte. Følg deretter installasjonsveiledningen i kap Dersom installasjonen bare består av en enkelt fil: Dersom det ikke er krysset av i feltet "Lukk dialogboksen når nedlastingen er fullført", vil det framkomme en melding om at nedlastingen er ferdig. Da kan du trykke direkte på "Åpne"knappen for å starte installasjonen Starte installasjonsprogrammet etter nedlasting Bruk START-knappen i Windows, og velg deretter KJØR (RUN for engelsk versjon av Windows). Følgende bilde kommer deretter fram: Installasjonsprogrammets fil INSTALL.EXE skal startes opp fra katalogen der den ble lagret. Følgende alternative framgangsmåter velges for å starte installasjonsprogrammet: Skiv inn installasjonsprogrammets plassering og navn, f. eks C:\INSTALL\INSTALL.EXE eller velg knappen Bla igjennom for å velge plasseringen av installasjonsprogrammet, trykk deretter på Åpne-knappen. Du får følgende bilde fram: Side 11

12 Trykk på OK-knappen for å starte selve installasjonsprosessen. Følg deretter veiledningen under kap. "Installasjonsprosedyren" ASP-miljøer Installasjon av FINALE Årsoppgjør og FINALE Rapportering i ASP-miljøer Se eget dokument for dette på vår hjemmeside: (søk på ASP) Første gangs oppstart av nytt program/programversjon Første gangs oppstart av ny FINALE-programvare, eller ny versjon vil som oftest sette igang en installasjon eller oppdatering av FINALE-Systemoppsett: FINALE Systemoppsett i ny versjon må alltid installeres for å sikre korrekt bruk av FINALEprogrammet på arbeidsstasjonen. FINALE Systemoppsett blir alltid satt igang hver gang en ny FINALE-versjon blir kjørt for første gang på en arbeidsstasjon. Systemoppsettet kopierer programfiler til systemkatalogene på arbeidsstasjonen (normalt katalogen C:\WINDOWS med underkataloger). Trykk på Avslutt når systemoppsettet er ferdig installert. I enkelte tilfeller vil programmet ønske omstart av maskinen. Avslutt i tilfelle andre programmer som er åpne, lagre informasjon i disse og trykk OK eller Ja for omstart av maskinen. Start deretter FINALE-programmet på nytt etter at maskinen er startet opp igjen. Side 12

13 1.6 Oversikt over hjelpefunksjoner Generelt for hjelp Alle FINALE-Programmene har et eget menyvalg for Hjelp. Ved å velge meny Hjelp>Innhold, får du tilgang til hjelpesystemet. Der kan du bl.a. søke på stikkord, eller du kam bla deg gjennom hele hjelpesystemet, kap. for kap. Andre menypunkter på menyen Hjelp: Nyheter: Tekstdokument med informasjon om den siste versjonen av programmet. Dokumentasjon: Inneholder brukerhåndbok, nyheter og tillegg til brukerhåndbok. Du har mulighet for utskrift av disse ved at du har installert Acrobat Reader. Registrer lisens: Her registreres kundenummer og lisensnøkkel. Dagens tips: Her vises små tips i bruk av programmet. Brukerstøtte: Informasjon om brukerstøtte Internett linker: Nyttig informasjon vedr. FINALE Finale`s hjemmeside: Link til Send e-post: Du kan sende e-post direkte til Finale Systemer. Om.: Informasjon om hvilken versjon som er installert. Informasjon om applikasjonen: Funksjon som viser programmets status til enhver tid. Er nyttig ved teknisk brukerstøtte Veivisere Veivisere finnes i navigatoren under Relevante emner ved å trykke på knappen Vis veivisere. Veiviserne framkommer i menyen for relevante emner etter at du klikker på knappen for Vis veivisere eller i relevanslisten for aktuelle funksjoner. I oversikten klikker du på et aktuelt tema for veivisere, og når du klikker på selve veiviseren, skifter Relevante emner utseende til et Veiviser-modus med følgende utseende: Side 13

14 Funksjoner som er tilgjengelig i veiviser-modus: Neste-knapp: Aktiviserer neste steg i veiviser-steg-listen Forrige-knapp: Aktiviserer foregående steg i veiviser-steg-listen Avslutt-knapp: Avslutter veiviseren og bringer Relevante emner tilbake til normalt utseende. Velg steg: Klikk med musen på et hvilket som helst steg i veivisereren for å aktivisere dette steget. Navigere til andre områder, funksjoner, skjemaer og rapporter: Mens en veiviser er aktivisert, kan du navigere deg til andre deler av programmet, se på skjemaer, rapporter, registrere data osv. En veiviser er kun en relevansliste med forklarende tekst, mens programmet fungerer som normalt. Du kan komme tilbake til veivisere-stegene med å klikke på et steg i veiviseren eller trykk på Neste-, Forrige- eller Avslutt-knappen. Instruksjoner i veiviseren: I nedre del av arbeidsområdet, vil det vises en forklarende tekst til veiviserstegene med forklaring til hva du skal gjøre i det enkelte veiviser-steget. Veivisere er dynamiske: Veiviserne er oppbygd dynamisk. Dette betyr for det første at aktuelle veivisere vil enten vises eller ikke vises ut fra forhold på klienten. For det andre betyr det at innholdet i veiviserne også er dynamiske, og kan opptre forskjellig ut fra klientens forhold. Side 14

15 Dynamikken hensyntar følgende forhold: Program (FINALE Årsoppgjør eller FINALE Periodisering) Selskapstype (Enten aksjeselskap eller Personlig / ANS) Beskatningsform (Aksjeselskap som selskapstype, men avhengig av beskatningsform Aksjeselskap / Samvirkelag / Kraftforetak) Næringsoppgave (RF-1167 Næringsoppgave 2 eller RF-1175 Næringsoppgave 1 i bruk på klienten) Delingsforetak (Avkrysset eller ikke avkrysset for delingsforetak i Firmaopplysninger) Deltakerlignet (Personlig / ANS med/uten avkryssing for Deltakerlignet i Firmaopplysninger) Klientstatus (Klient er åpnet eller ikke åpnet i programmet) Skjema-status (Et skjema vises i navigatoren kun hvis skjemaet finnes) Dette medfører at veiviserne kun viser de steg som er aktuelle for den enkelte klient på en dynamisk måte Utskrift av brukerhåndbok Brukerhåndboken finnes på menyen Hjelp > Dokumentasjon >Brukerhåndbok. Brukerhåndbokene for FINALE-programmene er laget i Acrobat Reader, format (*.PDF). For å lese og skrive ut brukerhåndbøkene kreves det at Acrobat Reader versjon 4.00 eller høyere er installert Installasjon av Adobe Acrobat Reader Dersom brukerhåndboken ikke lar seg starte, kan det skyldes at Adobe Acrobat Reader ikke er installert. Adobe Acrobat Reader er et gratisprogram som er mye benyttet for å lese dokumenter i Windows. Følg veiledningen som følger om installasjon av programmet. Alternativ 1: Laste ned programmet fra internett fra internettadressen Alternativ 2: Installere programmet fra FINALE`s Cd-rom Velg åpne eller utforsk Cd-rom. Du finner programmet på Cd`ens rotkatalog. 1.7 Hvordan komme i gang Ny klient Ikonet Ny eller hurtigtast-kombinasjonen Ctrl + N kan brukes i stedet for menypunktet. Dette valget oppretter en ny klient. Bildet for firmaopplysninger vil framkomme for registrering av fast klientinformasjon. Klienten vil bli opprettet når man bruker ikonet Opprett Lagre klient Når en klient blir åpnet i et FINALE-program, blir klientdataene kopiert fra klientkatalogen til en arbeidskatalog. Når klienten er innlest arbeider programmet mot arbeidskatalogen. Ingen data blir skrevet til klientkatalogen uten at brukeren spesielt ber om det. Lagring av data fra arbeidskatalogen til klientkatalogen kan utføres underveis mens du arbeider med klienten: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lagre. Side 15

16 2. Bruk av hurtigtasten Ctrl + S. 3. Bruk av funksjonsknappen Lagrer klienten. Side 16

17 Lagring av klientdata kan utføres når klienten lukkes ved å bruke en av følgende framgangsmåter: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lukk. 2. Bruk av funksjonsknappen Lukker klienten. Når klienten lukkes, vil følgende dialogboks framkomme, dersom programmet har identifisert at klientdata er endret: Ved å trykke på menyknapp Ja vil klientdataene bli lagret før klienten lukkes. Ved å trykke på knappen Nei vil klienten bli lukket uten at klientdata blir lagret i klientkatalogen. Ved å trykke på Avbryt vil operasjonen bli avbrutt og klienten er fortsatt åpen. Når klienten lukkes, vil alltid klientdataene bli slettet fra arbeidskatalogen etter at dataene er lagret i klientkatalogen. Ved uventet programavbrudd vil klientdataene fortsatt være lagret i arbeidskatalogen Lukke programmet Programmet kan lukkes på en av følgende måter, som alle er standard Windows-metoder for å lukke programmet: 1. Bruk av menypunktet Firma > Lukk. 2. Bruk av hurtigtast for lukking av Windows-programmer Alt+F4. 3. Klikke med venstre museknapp på ikonet i øvre høyre hjørne av FINALE-programmet. 4. Dobbelklikke med venstre museknapp på FINALE-programmets ikon i øvre venstre hjørne av skjermen: 5. Enkeltklikke med høyre museknapp på FINALE-programmets ikon i øvre venstre hjørne av skjermen, og deretter trykke på Lukk på menyen som da framkommer: Alle varianter av å lukke programmet medfører at det framkommer spørsmål om klientdata skal lagres, dersom klientdata er endret under bruk av FINALE-programmet. Side 17

18 2 Installasjonsprosedyren Installasjonsprosedyren Steg 1: Sette i gang installasjonsprosessen Steg 2: Identifisere andre versjoner av programmet som er installert Normalt vil følgende bilde komme opp for å sikre at FINALE-programmet blir installert på samme plass som foregående installasjon av programmet. Her er det mulig å velge hvor programmet skal søke etter andre versjoner av det aktuelle FINALE-programmet. Du kan også velge at installasjonsprogrammet skal søke på nettverkstasjoner dersom installasjonsprogrammet identifiserer at maskinen er pålogget et nettverk. Steg 3: Dersom programmet finner andre versjoner av programmet installert: Dersom installasjonsprogrammet finner tidligere versjoner, vil følgende bilde framkomme: Side 18

19 Installasjonsprosedyren Dersom du velger å installere i denne katalogen, klikker du på knappen Neste. Steg 4: Valg av katalog for installasjon av programmet Installasjonsprogrammet vil foreslå installasjon på lokal disk i katalogen c:\programfiler\finale. Dersom denne katalogen er ønskelig for installasjon, gå videre til steg 6. Hvis du ønsker å endre katalog og/eller stasjon som produktet skal installeres på, trykk på knappen Bla igjennom. Steg 5: Endring av målmappe for installasjon I skjermbildet som er vist i steg 4, trykker du på "Bla igjennom" for å få fram følgende bilde: Velg korrekt disk og stasjon på valgt disk som programmet skal installeres på. Det er også mulig å skrive inn navnet på en katalog som ikke finnes fra før. Denne meldingen kan framkomme under installasjonen og besvares med "Ja", dersom det er Side 19

20 ønskelig å bruke katalogen til installasjon av dette programmet. Installasjonsprosedyren NB! Vær oppmerksom på at en installert versjon av FINALE Årsoppgjør/Rapportering har en underkatalog som heter FINALE, slik at dersom programmet installeres på C:\PROGRAMFILER\FINALE, vil det også eksistere en katalog som heter C:\PROGRAMFILER\FINALE\FINALE. Programmet skal da IKKE installeres i katalogen C:\PROGRAMFILER\FINALE\FINALE, men i katalogen C:\PROGRAMFILER\FINALE. Etter at katalog for installasjon er valgt, går du tilbake til steg 4 og fortsetter deretter til steg 6 i installasjonsbeskrivelsen. Side 20

21 Installasjonsprosedyren Steg 6: Valg av oppstart For å starte programmet, kan du legge til programmet til et menypunkt på Start-knappen for din datamaskin. Følgende bilde framkommer for valg av menypunkt: Her velges: 1. Hvilken mappe på Start-knappen >Programmer > Velg mappenavn som programmet skal startes fra. 2. Om det skal legges på et oppstartikon på skrivebordområdet for oppstart av programmet. Trykk på Neste. Steg 7: Sette i gang installasjonen etter valg av alle installasjonsalternativene Trykk på Neste for å starte kopiering av filer til programkatalogen. Side 21

22 Installasjonsprosedyren Når kopiering av filer er avsluttet, vil du få følgende bilde: Du kan starte programmet direkte ved å huke av i boksen "Start FINALE<programnavn> og trykke på Avslutt. Dersom det ikke hukes av i "Start FINALE <programnavn> vil installasjonen avsluttes. Side 22

23 Finale Systemer as Hovedkontor Stakkevollveien 35 Postboks Tromsø Telefon Telefaks Web-sider: E-post: Oslokontoret Ravnåsveien Oslo Telefon Telefaks Foretaksreg. NO MVA

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer