Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo 2008"

Transkript

1 1 Abonnementer aviser, bøker, tidsskrifter 044 Adgang, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Adgangsbegrensninger og opptaksregler 411 Adgangskontroll sikring av bygninger og /eller større områder Adgangskontroll - vedlikehold, ombygging og sikring av UiOs bygg og anlegg Adjunktkompetanse, regler 302 Administrasjonsspørsmål, interne 091 Administrative avdelinger, organisasjonsmessig oppbygging 011 Administrative enheter, faste 012 Advarsler, studenter 425 Akademisk boikott 078 Akademiske grader, utenlandske, vurdering 576 AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani), arbeid Aksjer, universitetets 171 Aksjeselskap 121 Alarm sikring av bygninger og /eller større områder Alarm vedlikehold, ombygging og sikring av UiOs bygg og anlegg Aldersgrensebestemmelser 253 Allmannamøte, student 441 Alumniorganisasjoner 443 AMU (Arbeidsmiljøutvalget) 012 Anbudsforskrifter, inventar, utstyr, transportmidler 050 Andre norske forskningsinstitusjoner 015 Andre norske undervisningsinstitusjoner 015 Anke, klage i tilsettingssaker Anke, klage i undervisningsspørsmål 335 Anlegg, leide Anlegg, UiOs bygg 032 Annet om budsjett 119 Annet om budsjettinnspill 114 Annet om doktorgrader og doktorgradskandidater 571 Annet om etter- og videreutdanning, spesialistutdanning og voksenopplæring 336 Annet om forskningsformidling 503 Annet om forskningstermin, utenlandsopphold, mottak av utenlandske forskere 539 Annet om forskning ved de enkelte fakulteter, sentre, institutter, enheter 561 Annet om klage på opptak/generell studiekompetanse/realkompetanse 415 Annet om nasjonalt undervisningssamarbeid 306

2 2 Annet om opptak 413 Annet om organisert forskerutdanning ved UiO 522 Annet om planlegging av evt. nye program og om omorganisering 331 Annet om retningslinjer og regelverk for organisert forskerutdanning ved UiO 521 Annet om stønader og stipend 128 Annet om Universitets feiringer 889 Annet om utgifter og inntekter 135 Ansettelser Ansiennitet, opprykk 222 Antegnelser 134 Anvisningsmyndighet 121 Anvisningsrett 121 Arbeidsavtaler, ansatte 221 Arbeidsgiveransvar Arbeidsgiveravgift 236 Arbeidsmarkedsetaten, kontakt med 852 Arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmiljøloven (Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø) 202 Arbeidsmiljøundersøkelser Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 012 Arbeidsplassbesøk Arbeidstvister 257 Arbeidstvister, lover om 203 Arbeidstøy 061 Arbeidstøy/vareklær, godtgjørelse Arbeidsulykker Arbeidsvilkår, arbeidsforhold, tjenestetvister 250 Arkiv, elektronisk 041 Arkiv, saker som angår 041 Arkivbegrensning 041 Arkivdepot 041 Arkivinspeksjon 041 Arkivledelse 041 Arkivnøkkel 041 Arkivordningen 041 Arkivplan ( henvisninger til og informasjon om) 041 Arkivregler, -rutiner 041 Arkivtjeneste, generelt 041

3 3 Arkivutstyr, anskaffelser 052 Attestasjon 121 Attester 224 Attføring Audiovisuelle hjelpemidler (Jfr.055) 313 Audiovisuelle tjenester 049 Audiovisuelt utstyr i undervisning (AV-utstyr) 313 Audiovisuelt utstyr, anskaffelse, vedlikehold (AV-utstyr) 055 Auditorier, disponering 311 Auditorieutstyr, disponering 312 Autorisasjon for medisinske kandidater Avgifter 135 Avhandlinger 571 Avisklipp 046 Avlevering av arkiv 041 Avskjed 213 Avsluttede personalmapper 228 Avsluttede studentmapper 428 Avspasering 251 Avtaleverk, stillinger og personale 204 AV-utstyr (Audiovisuelle) i undervisning 313 Bachelorgrad, karakter, vitnemål 374 Bachelorgrad, klage, opptak 415 Bachelorprogrammer Bankkonti, universitetets 171 Barnehageplass, ansatte 256 Bedriftshelsetjeneste Bedriftsidrett 255 Bedømmelse 571 Bedømmelseskomiteer, doktorgrad (PhD) 571 Bekreftelse om lønnsforhold 234 Bemanningsplaner 211 Beordringstillegg 242 Beredskap, administrative 004 Beredskapsøvelser 004 Beredskapsplaner for helse, miljø og sikkerhet Bestillingsfullmakt / bestillingsrett 121 Bestillingsrett 121

4 4 Besøksstatistikk, bibliotek og museum 730 Bevilgning, justering internt 123 Bevilgninger, ubrukt, overføring fra foregående år (Jfr.116) 122 Bevilgningsreglement i staten 101 Bibliotek, samarbeide med eksterne 015 Bibliotek, samlingene UB, generelt 710 Bibliotekkurs 341 Bibliotekportaler 714 Bibliotekstruktur og etiske regler 70 Biblioteksystemer 714 Bibliotektjeneste 044 BIBSYS 714 Bildetjeneste 811 Biler, anskaffelse og vedlikehold 057 Bilgodtgjørelse 244 Billighetserstatninger 155 Bistillinger, regler 215 Boksamlingene, vitenskapelig 711 Boliger 035 Borettslag 035 Bortsetting av arkivmateriale 041 Bortvisning, studenter 425 Brannvern vedlikehold, ombygging og sikring av Uios bygg og anlegg Brannvern sikring av bygninger og/eller større områder Brosjyrer om UiO 811 Brukerstøtte, IKT 042 Brukerundersøkelser, studentrekruttering 820 Bruksendring (eiendom/tomt) 031 Budsjettdisponeringsmyndighet 121 Budsjettendringer 116 Budsjettinnsparinger 116 Budsjettinnspill fagavdelinger 111 Budsjettinnspill, fakultetenes og tilsvarende enheters 112 Budsjettinnspill, instituttenes og tilsvarende enheters 113 Budsjettinnspill, UiO til Dep. 114 Budsjettramme, årsplan 022 Budsjettrundskriv (se Budsjettinspill de enkelte nivåer ) Budtjenester 041

5 5 Bygg, leide Byggforskrifter 030 Byggeprosjekter hvor UiO medvirker 033 Byggeprosjekter, UiOs bygg og anlegg 032 Byplanlegging 030 Bytte av studieplasser 413 Bøker, abonnementer 044 Bøker, innbinding 045 Copyright, forskning 565 Co-Tutelle (Joint degrees) 572 Database for høyere utdanning (DBH) rapport 024 Databaser og statistikk (Herunder Frida og tidligere ForskDok) 503 Databriller Datadrift, IKT utvikling 042 Datamaskin, hjemlån, student 313 Datarekvisita 062 DBH, rapporten til Databasen for høyere utdanning 024 Dekan, prodekan, forskningsdekan, studiedekan (også valg) 011 Dekanmøtene 071 Dekningsbidrag, eksternt finansiert forskning, regler 540 Dekningsbidrag, prosjekter finansiert av andre organer, fritak 542 Dekningsbidrag, forskningsvirksomhet NFR opprettet prosjekter 564 Dekningsbidrag/overhead 115 Delegering av myndighet i administrative saker 011 Delinstrukser, UiO 101 Deltakelse i utredningsutvalg, prosjekter o.l. 016 Deltidslønn 234 Deltidsstudenter 424 Departementets hovedinstruks 101 Diettgodtgjørelse, innenlands 241 Diettgodtgjørelse, utenlands 241 Digital forvaltning 009 Digitale medier, lisenser på vitenkilder 714 Displinærsaker, ansatte 226 Displinærsaker, studenter 425 Disposisjonsskriv 116 Disputas, doktorgrad (PhD) 571 Divisjonsstyrer, NFR 511

6 6 Doktorgrad (PhD), avhandlinger 571 Doktorgrad (PhD), bedømmelseskomiteer 571 Doktorgrad (PhD), disputas 571 Doktorgrad (PhD), forelesning 571 Doktorgradkandidater ved UiO, søknader 571 Doktorgradsbedømmelse (dr.philos.) 571 Doktorgradskandidater (PhD), forlengelse av perioden 571 Doktorgradskandidater (PhD), fremdriftsrapport 571 Doktorgradskandidater (PhD), godkjenning av opplæringsdel 571 Doktorgradskreeringer 882 Doktorgradsopprykk, regler Doktorgradsprøven, dispensasjon fra reglement 571 Doktorgradsreglement 571 Donasjon, samlingene 719 Dr.philos., doktorgradsbedømmelse 571 Drift/forvaltning, bygninger og eiendommer Dyreforsøk, reglementer 561 Dødsfall, studenter 429 Døgnåpen forvaltning 009 Effektiviseringstiltak, generelle 006 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler, offentlige bestemmelser 030 Eiendomsforhold (grunnervervelser, grunnavståelser, bruksendring) 031 Eiendomsforvaltning og drift Eiendomsrett til oppfinnelse gjort av ansatte, godtgjørelse Eksamen arrangert utenfor UiO Eksamen etter fristens utløp, adgang og klage Eksamen flere ganger enn reglementert, adgang og klage Eksamen for eksterne institusjoner arrangert ved UiO Eksamen uten å være immatrikulert, adgang og klage Eksamen, bruk av hjelpemidler Eksamen, felles reglement 300 Eksamen, obligatorisk innlevering, fritak Eksamen, reglement og lover 370 Eksamen, trekke seg fra Eksamen, utsatt Eksamener, statistikk 301 Eksamensadministrasjon og avvikling, regler 371.0

7 7 Eksamensadministrasjon og -avviklingen, klage, anke over formelle feil Eksamensgebyr Eksamensgrader 374 Eksamensgrader, klage 374 Eksamensgrader, regler 374 Eksamenskommisjoner, oppnevning Eksamensoppgave, utsettelse for innlevering 372 Eksamensoppgaver, klage på (ikke sensur) 372 Eksamensordninger, regler 370 Eksamensplikt 321 Eksamensreglementet, dispensasjon Eksaminasjon, eksaminatorer, regler Ekskursjoner, studieturer 349 Eksterne organer for forskning, andre (jfr.541/542) Eksternt finansiert forskning, opprettet prosjekt (FNR se 564) 542 Eksternt finansiert forskning, søknadsprosessen ( FNR se 563) 541 Eksternt finansiert prosjekter av andre organer opprettet prosjekt 542 Eksternt finansiert prosjekter av andre organer - søknadsprosessen 541 Eksternt finansierte prosjekter (jfr. 541 og 563 ) 115 Eksternt finansiert prosjekter, NFR, søknadsprosessen 563 Eksternt finansiert virksomhet, regler og bestemmelser 540 Ekstra midler, søknad fra UiO til departementet 116 Ekstra tid under eksamen Ekstrahjelp, tilsetting Ekstraordinære opptak/suppleringsopptak 413 Ekvivalering av utenlands utdanning Elektrisk forsyning/energi for eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Elektronisk arkiv 041 Elektroniske hjelpemidler Fronter, Lectora, elektronisk støttet undervisning 316 Emblemer 000 Emeriti, professor 219 Emnegrupper, evaluering av emner og emnegrupper Emnegrupper, nedleggelse av emner og emnegrupper Emnegrupper, opprettelse av emner og emnegrupper Emnene, evaluering av undervisning 333 Emnene, undervisning 333 Emner, evaluering av emner og emnegrupper Emner, nedleggelse av emner og emnegrupper 332.8

8 8 Emner, organisering og drift 333 Emner, opprettelse av emner og emnegrupper Endret/økt opptak 411 Energi/elektrisk forsyning Engasjementer, tilsetting Engelske betegnelser, terminologibruk 000 Enhetene (fakulteter og underliggende institutter, sentre og enheter) 011 Enkeltemne, klage, opptak 415 ENØK (Energiøkonomisering) E-post-adresser 041 E-post, arkivtjeneste 041 E-post, reglement for håndtering 041 ERASMUS, EU-program, utvekslingsavtaler, studenter og lærere, høyere utdanning 307 Erstatninger 155 Eter, læremidler 314 Etter- og videreutdanning (EVU) finansiert av andre (f. eks. Norgesnettrådet) 336 Etter- og videreutdanning (EVU) for ansatte 270 Etter- og videreutdanning (EVU) for studenter 336 Etter- og videreutdanning for utlendinger i Norge 336 Etter- og videreutdanning i utlandet 336 Etter- og videreutdanning ved Uio 336 EU (Europeisk Union) forskningsinformasjon, NFR 511 Europeisk (Europarådet, EU, EFTA o.l) nasjonalt og internasjonalt samarbeid 079 Europeisk forskningssamarbeid 507 Europeisk undervisningssamarbeid 307 Evakueringsplaner 004 Evaluering av ekstern virksomhet 027 Evaluering av emner og emnegrupper Evaluering av intern virksomhet 027 EVU (Etter- og videreutdanning) for ansatte 270 EVU (Etter- og videreutdanning) for studenter 336 EVU (Etter- og videreutdanning) i regi av andre 336 EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) samarbeid 079 Fadderordningen, student 441 Fagavdelinger, budsjettinnspill 111 Fagdimensjonering 331 Fag- og forskningsområder, utvikling 561 Fag- og forskningsprogrammer, utvikling 561

9 9 Fagforeninger 014 Fagkomiteer, NFR 511 Fagkritisk dag Faglig godkjenning på grunnlag av norsk utdanning Faglig godkjenning på grunnlag av utdanning fra UiO Faglig-pedagogisk dag 852 Fagutvalgene, student 441 Fakturaer og regninger, korrespondanse om 139 Fakultetenes og tilsvarende enheters budsjettinnspill 112 Fakulteter, organisasjonsmessig oppbygging 011 Fakultetsbibliotekene, organisasjonsmessig oppbygging 011 Fellesgrad (Joint degrees) 572 Feltstasjoner, administrative 011 Feltstasjoner, egne, drift og vedlikehold Feltstasjoner, leide, drift og vedlikehold Ferie, opptjening 252 Ferie, overføring 252 Feriegodtgjørelse 252 Ferieloven (Lov om ferie) 252 Fjernundervisning, nettbasert fleksibel læring 342 Flagging 000 Fleksibel læring (IKT), nettbasert fjernundervisning, korrespondanseundervisning 342 Fleksitid 251 Flyttegodtgjørelse 242 Fond 161 Fond, studenter 463 Forbruksvarer rekvisita, innkjøpsregler 060 Fordeling, fakultetene og tilsvarende enheters 125 Forebyggende tiltak, HMS Forelesere honorarer 233 Forelesere, UiO, utadrettet profilering 854 Forelesninger, doktorgrad (PhD) 571 Forelesningsplikt 321 Forespørsel om begrunnelse for sensur Forespørsel om samarbeid internasjonalt 071 Forespørsel om samarbeid nasjonalt 075 Forfatterrettslighet, forskning 565 Forhandlinger, lønn 231.3

10 10 Formidling av forskningsprosjekt og forskningskompetanse 503 Formidlingspolitikk, forskning 503 Formidlingspris 503 Formidlingstiltak, samfunnskontakt 853 Forsikringer 156 ForskDok database (historisk) 503 Forskere,egne - utenlandsopphold 533 Forskere, mottak av utenlandske forskere ved norske universitet 536 Forskerkurs 522 Forskerrekruttering, planer, tiltak, virkemidler o.l. 523 Forskerrekruttering, forskerutdanning, regler 520 Forskerrekruttering, organisert 523 Forskerskole Organisert forskerutdanning ved UiO 522 Forskerskoler Forskningsorganer ved UiO 515 Forskerutdanning, kursvirksomhet 522 Forskerutdanning, kvalitetssikring 523 Forskerutdanning, nasjonalt samordning 520 Forskerutdanning, rammer og regelverk 521 Forskerutdanning, rammer og regelverk ved tidligere/gamle forskningsprogram. 521 Forskerutdanning, rammer og regelverk, grunnenheter 521 Forskerutdanning, rammer og regelverk, program 521 Forskerutdanning, rammer og regelverk, UiO 521 Forskerutdanning, UiO, opptaksregler/opptaksrammer 522 Forskerutdanning, utdanningstilbud 522 Forskerutdanning, utredning 501 Forskning på tvers av fagområder 561 Forskning, andre eksterne organer (jfr.541/542) 512 Forskning, copyright 565 Forskning, databaser 503 Forskning, eiendomsrett 565 Forskning, fakulteter, sentre, institutter, enheter (jfr.502) 561 Forskning, forfatterrettslighet 565 Forskning, formidlingspolitikk 503 Forskning, grunnenheter 561 Forskning, innstatsområdene, UiO 502 Forskning, institutter, sentre, enheter 561 Forskning, kommersialisering 565 Forskning, langtidsplanlegging, UiO 502

11 11 Forskning, medaljer, prisoppgaver og vitenskapelig priser 568 Forskning, opphavsrett 565 Forskning, patentrettigheter 565 Forskning på tvers av fagområder 561 Forskning, tverrfaglig/tverrfakultær ved UiO 562 Forskning, utredning 501 Forskningsaktiviteter 502 Forskningsbasert nyskaping 565 Forskningsdagene 853 Forskningsdekan, valg 011 Forskningsetikk 500 Forskningsevaluering 504 Forskningsfartøyer, anskaffelse, vedlikehold 057 Forskningsfelter 502 Forskningsformidling 503 Forskningsformidling, søknad om midler 503 Forskningsfusk 569 Forskningsinstitusjoner, norske 015 Forskningskompetanse, formidling 503 Forskningsnettet i Norge (UNINETT) 042 Forskningsnettverk, eksterne 514 Forskningsområder, tematiske 561 Forskningsorganer og nettverk 514 Forskningsorganer ved UiO (jfr.012,013) 513 Forskningsorganer, eksterne 514 Forskningsorganer, organisering 510 Forskningspermisjoner, regler 214 Forskningsplaner 502 Forskningspolitikk, nasjonal og internasjonal 500 Forskningspriser 568 Forskningsprogrammer, nasjonale og internasjonale, deltakelse 567 Forskningsprogrammer, planlegging av nye 561 Forskningsprosjekter, eksternt finansiert, avtaler/kontrakter 542 Forskningsprosjekter, formidling 503 Forskningspublikasjoner, egne 811 Forskningsrapporter fra UiO 561 Forskningsresultater 564 Forskningsresultater, prosjekter finansiert av andre organer 542

12 12 Forskningssamarbeid i Norge 506 Forskningssamarbeid innen UiO 505 Forskningssamarbeid, nordisk, europeisk, internasjonalt 507 Forskningssamarbeid, nasjonalt 506 Forskningsstasjoner, administrative 011 Forskningsstatistikk 503 Forskningsstipend 524 Forskningsstrategi 502 Forskningsstøtte, tildeling vitenskapelig personale 524 Forskningstermin (jfr.221) 532 Forskningstermin, regler og rammeverk 531 Forskningsutredninger 502 Forskningsvirksomhet, NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 Forskningsvirksomhet, NFR prosjekter/oppdrag - søknadsprosessen 563 Forsøk på fusk, studenter 425 Forsøksdyr, reglementer 561 Fortrinnsrett, tilsettinger Forvaltning/drift, bygninger, eiendommer, regler Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) 000 Fotobestilling 731 Fotorettigheter 731 FoU (Forskning og utvikling), statistikk 501 Fredning, områder/arter (etter høringsrunder) 763 Fredningssaker, kulturminnevern 751 Fredningssaker, naturvern/miljøvern 761 Fremdriftsrapporter 571 Frida forskning database 503 Fritak på grunnlag av norsk utdanning Fritak på grunnlag av utdanning fra UiO Fritak på grunnlag av utenlandsk utdanning Fritak for dekningsbidrag eksternt finansiert forskning 542 Fritak for dekningsbidrag NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 Fritak, fremmøte ved mobilisering 004 Fritak, obligatorisk innlevering av eksamen Fritak, obligatorisk kurs og oppmøte Fritak, undervisning, studenter Fullmakter 121 Funksjonshemmende studenter, spesielle behov 424

13 13 Fusk, forsøk på, studenter 425 Fødselspermisjon, regler, ansatt 214 Fødselspermisjon, regler, student 420 Fødselspermisjon, søknad student 421 Garantier 164 Garasjer 031 Gartnerarbeid Gaver, ansatt 225 Gaver, tilvekst 712 Generell studiekompetanse, klage på avgjørelser om 415 Generelt om doktorgradsprogrammer 571 Generelt om forskning ved de enkelte enhetene 561 Generelt om opptak 413 Generelt om organisert forskerutdanning 522 Generelt, Budsjettinnspill til Departementene,fakultetenes og tilsvarende enheters 114 Gjennomstrømming 401 Gjesteforelesere, engasjement Gjesteforelesere, invitasjon, utveksling 324 Gjesteforelesninger 324 Gjesteprofessorer, engasjement Godkjenning av opplæringsdel 571 Godkjenning av utdanning som faglig jevngod med grad Godkjenning, norsk utdanning Godkjenning, utdanning fra Uio Godkjenning, utenlandsk utdanning Godtgjøringer, retningslinjer 130 Gradsreglement 370 Grafisk profil, organisasjon og administrasjon 000 Grafisk profil, materiell for profilering av UiO, retningslinjer 810 Grunnbevilgning, eksternt finansiert forskning, regler 540 Grunnenheter, organisasjonsmessig oppbygging 011 Gruppeundervisning, kollokvier 344 Habilitetsregler og -spørsmål 000 Heiser/heisanlegg, drift og vedlikehold Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helsetjeneste, ansatte Helsetjeneste, studenter 452 Heraldikk, emblemer, logo o.l 000

14 14 Hjelpelærere honorarer 233 Hjelpemidler, bruk av under eksamen Hjelpemidler, elektroniske elektronisk støttet undervisning 316 Hjemmesider ved UiO, planlegging 042 HMS (Helse, miljø og sikkerhet) Honorarer, ansatt 233 Honorarer, retningslinjer 130 Honorarsatser 233 Hospitanter, avtaler Hospitanter/hospitering, undervisning 345 Hospitering, ansatte 275 Hovedavtalen 204 Hovedfag til og med våren Hovedfagsundervisning t.o.m. 2007, bestemmelser 330 Hovedfordeling, fakultetene og tilsvarende enheters 125 Hovedfordeling, årsplan 022 Hovedinstrukser, departementet 101 Hovedinstrukser, UiO 101 Hovedpostene, disponering av ved instituttene og tilsvarende enheters 126 Hovedpostene, omdisponering 126 Hovedpostene, tildeling til tiltak/årsplanavsetninger 127 Hovedstyre, NFR 511 Hovedtariffavtalen Hovedtildeling ved UiO 123 Hovedvernombud Humanioradagene 853 Husleie Hærverk generelle kontrollordninger 005 Hærverk/tyveri vedlikehold, ombygging og sikring av UiOs bygg og anlegg Hærverk/tyveri sikring av bygninger og/eller større områder Høgskoler, samarbeid med norske 015 Høringer, eksterne 008 Høyere akademiske grader ved UiO, regler 571 ID-kort, studenter 419 Idrett, ansatte 255 Idrett, studenter 451 Idrettsanlegg 035 Idrettspermisjoner, regler 214

15 15 IKT i bibliotek 714 IKT, kontrakter, maskinvare, programvare 053 IKT, passord, konto brukerstøtte 042 IKT, programvare og maskinvare, innkjøp 053 IKT, utstyr, anskaffelse 053 IKT-brukerstøtte, tjenester 042 IKT-planlegging 042 IKT-samarbeid med andre institusjoner 042 IKT-systemer, administrative 042 IKT-tjenester, informasjons- og kommunkasjonsteknologi 042 IKT-tjenester, utførelser 042 IKT-utvikling av datadrift 042 Informasjon om studietilbud ved UiO, studentrekruttering 829 Informasjon til studenter ved UiO 431 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT-tjenester 042 Informasjonssikkerhet, lov om (Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste) 000 Innbrudd 005 Innkjøpsavtaler, -regler for inventar, utstyr, transportmidler 050 Innpassing, norsk utdanning Innpassing, utdanning fra UiO Innpassing, utenlandsk utdanning Innsatsområdene, forskning, UiO 502 Innsynsbegjæringer i saksdokumenter, særskilte saker 855 Inntakskvalitet, studietilbud på emnenivå 353 Inntakskvalitet, studietilbud på programnivå 352 Inntekter 135 Institusjoner med spesiell tilknytning til UiO 015 Instituttenes og tilsvarende enheters budsjettinnspill 113 Institutter, organisasjonsmessig oppbygging 011 Instrukser, generelle 000 Internasjonal solidaritet 078 Internasjonalt (FN, NATO, OECD, GATT o.l.) nasjonalt og internasjonalt samarbeid 079 Internasjonalt forskningssamarbeid 507 Internasjonalt undervisningssamarbeid 307 Interninformasjon 046 Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet Inventar, anskaffelser, avhending, vedlikehold 051 Irettesettelser, studenter 425

16 16 Joint degrees (Fellesgrad Co-Tutelle) 572 Journalførings- og skriveregler 041 Journalperiode 041 Jubileer, eksterne 859 Jubileer, interne 046 Juridisk hjelp for studenter (Juss-Buss) 449 Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 449 Kantinetilbud, ansatte 255 Karakterer 374 Karrieredagen 852 Karriereplaner 270 Kassasjon av arkivmateriale 041 Kassasjonsplan 041 Kataloger om UiO 811 Katastrofeplaner 004 Kjemiske stoffer, håndtering Kjønnskvotering 271 Klage over formelle feil, eksamensadministrasjon og -avviklingen Klage på avgjørelser om generell studiekompetanse/realkompetanse 415 Klage på avgjørelser om opptak til de enkelte studieprogrammene og mastergrad 415 Klage på avgjørelser om opptak til de enkelte studieprogram, bachelorgrad, årsenhet, enkeltemne Klage på eksamensoppgaver (ikke sensur) 372 Klage på sensur Klage på vurdering av søknad om opptak, vurdering av studiekompetanse 412 Klage, anke i tilsettingssaker Klage, anke i undervisningsspørsmål 335 Klage, eksamensgrader 374 Klage, muntlig eksamen Klage, studentstipendier 463 Klagenemnd, Den sentrale ved UiO 012 Klinisk undervisning 343 Kollokvier 344 Kollokvierom, disponering 311 Kommersialisering, forskning 565 Kommisjoner, honorarer 233 Kompensasjonstillegg 242 Konferanser, eksterne

17 17 Konferanser, interne 046 Konferanser, vitenskapelige 509 Konsesjonsplikt, prosjekter finansiert av andre organer 542 Konsesjonsplikt, NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 Konsulenttjenester, kjøp 043 Kontingent/bidrag til internasjonale organisasjoner 152 Kontoplan 131 Kontorrekvisita 062 Kontorstøtte 045 Kontorteknisk utstyr, anskaffelser og avhending 052 Kontortjenester og støttefunksjoner 045 Kontrakter/avtaler NFR opprettet prosjekt/oppdrag 564 Kontrollordninger, generelle 005 Kopieringsmaskiner 052 Korrespondanseundervisning, fleksibel læring 342 Kortrapport med diverse rapportopplysninger 024 Kreering, doktorgrad (PhD) 571 Kriseplaner 004 Kulturavtaler med andre land 072 Kulturelle aktiviteter, studenter 451 Kulturelle forhold, studenter 450 Kulturminner, kjøp og sikring 752 Kulturminner, vedlikehold 756 Kulturminnevern, fredningssaker 751 Kulturminnevern, generelt 750 Kulturminnevern, marint 754 Kulturminnevern, offentlig planlegging 757 Kulturminnevern, samisk 755 Kulturminnevern, vernesaker 751 Kunstnerisk utsmykning 037 Kvalifikasjonsopprykk Kvalifiseringsstipend, tilsetting Kvalitetsprisen 392 Kvalitetssikring av forskning 522 Kvalitetssikring, forskerutdanning, UiO 522 Kvalitetssikring, studietilbud på emnenivå 353 Kvalitetssikring, studietilbud på programnivå 352 Kvoteprogrammet 077

18 18 Laboratorieutstyr 063 LAMU (Lokalt arbeidsmiljøutvalg) Landsdelsplanlegging, regionplanlegging, byplanlegging o.l. 030 Landskapsplaner, parkanlegg, friarealer 031 Langtidsplaner 021 Langtidsplanlegging, forskning, UiO 502 Lavere grad årsenheter Lavere grad, klage, opptak 415 Legater 161 Legatmidler, studenter, generelt 463 Legitimasjon 005 Leide bygg og anlegg Leiekontrakter Lektorkompetanse, regler 302 Leseplasser og lesesaler, disponering 311 Lesesalsstatistikk 730 Lesesalsutstyr og -inventar, disponering 312 Lik, læremidler 314 Likestilling, tiltaksplaner 271 Likestillingsloven (Lov om likestilling mellom kjønnene) 201 Likestillingspolitikk, ansatte 271 Likestillingspolitikk, studenter 400 Lisens for medisinske kandidater Lisenser på vitenkilder, digitale medier 714 Lisensprogram Logo 000 Lokaler, disponering og bruk av egne og leide Lokaler, utleie/utlån Lokalt arbeidsmiljøutvalget (LAMU) Lov om opphavsrett til åndsverk 000 Lov om personopplysninger 000 Læremateriell, skriftlig 315 Lærerbehov 320 Læringsmiljø, pris for godt 392 Lærlingbedrift, opplæringsplan godkjenning 276 Lærlingbedrift, oppnevning fagansvarlig 276 Lærlinger, avtaler Lærlinger, Lov om fagopplæring i arbeidslivet 201

19 19 Lønn etter dødsfall 234 Lønn, forskudd, fradrag, trekk 234 Lønn, retningslinjer 130 Lønns-, Økonomi- og Personalsystem (LØP) 042 Lønn, justering, regulering, normering Lønnsoverføringer 172 Lønnsplassering av stillinger, lokale forhandlinger Lønnspolitikk, -statistikk 230 Lønnstillegg, særlige, regler Lønnsutbetaling, regler 234 LØP (Lønns-, Økonomi- og Personalsystem) 042 Lån 163 Lånekassen 461 Makuleringsmaskiner 052 Marint kulturminnevern 754 Markedsføring av studietilbud, studentrekruttering 829 Maskiner, anskaffelse, vedlikehold 057 Maskinvare, programvare (IKT utstyr) 053 Mastergrad (masterprogram), klage, opptak 415 Mastergrad, etter- og videreutdanning i utlandet 336 Mastergrad, karakter, vitnemål 374 Masterkontrakter 421 Masterkontrakter, bestemmelser 330 Masterprogrammer Masterprogrammer på grunnlag av bachelorprogrammet ved eget fakultet Masterundervisning, bestemmelser 330 Medarbeidersamtaler 270 Media, kontakt 851 Medier, digitale 714 Medier, digitale, lisenser på vitenkilder 714 Medlemskap/deltakelse i samarbeidsfora/-organer internasjonalt 071 Medlemskap/deltakelse i samarbeidsfora/-organer nasjonalt 075 Militærtjeneste, permisjon, regler 214 Militærtjeneste, student 421 Miljøvern, dispensasjoner, spesialtillatelser 767 Miljøvern, forurensning 766 Miljøvern, fredningssaker og vernesaker 761 Miljøvern, generelt 760

20 20 Miljøvern, naturforvaltning 765 Miljøvern, vannkraftutbygging 764 Mottak av utenlandske forskere 536 Museale organisasjoner 015 Museene, organisasjonsmessig oppbygging 011 Museumsetiske regler 70 Museumsstruktur 70 Myndighets-, oppgave- og ansvarsfordeling 564 Myntbestemmelser 739 Målbruk, målform 000 Nabointeresser 031 Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) 374 Nasjonalbudsjett, revidert 116 Nasjonalbudsjettet 100 Nasjonale fagråd 306 Nasjonalt forskningssamarbeid 506 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 306 Nasjonalt undervisningssamarbeid, andre høyere undervisningsinstitusjoner 306 Nasjonalt undervisningssamarbeid, generelt 306 Nasjonalt undervisningssamarbeid, andre institusjoner 306 Nasjonalt veiledende forskrifter for forskerutdanning 521 Naturkatastrofer 004 Naturvern, dispensasjoner, spesialtillatelser 767 Naturvern, forurensning 766 Naturvern, fredningssaker og vernesaker 761 Naturvern, generelt 760 Naturvern, naturforvaltning 765 Naturvern, vannkraftutbygging 764 Nettbasert informasjon om studier, forskning og formidling ved UiO 812 Nettbasert fjernundervisning, fleksibel læring 342 Nettbaserte undervisningsmetoder 344 Nettilgang 042 NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 NFR prosjekter/oppdrag - søknadsprosessen 563 NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning), statistikk 501 NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 306 Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFa) 514

21 21 Nordisk ministerråd 079 Nordisk ministerråds mobilitets- og støtteprogram (NORDPLUS), utvekslingsavtaler 307 Nordisk forskningssamarbeid 507 Nordisk (Nordisk råd, Nordisk ministerråd o.l) nasjonalt og internasjonalt samarbeid 079 Nordisk undervisningssamarbeid 307 NORDPLUS (Nordisk ministerråds mobilitets- og støtteprogram), utvekslingsavtaler 307 NorFa (Nordisk forskerutdanningsakademi) 514 Norges forskningsråd (NFR) (enkeltprosjekter på 563/564) 511 Norsk utdanning faglig godkjenning (innpassing/fritak, godskriving) Norske universiteter og vitenskapelige høgskoler 015 NUFU-avtalen, søknader (Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning) 077 NVB (Nasjonal vitnemålsdatabase) 374 Nyansatte, introduksjon av 272 Nyhetsbrev 813 Nyskaping, forskningsbasert 565 Nøkkelsystem/nøkkelkort sikring av bygninger og /eller større områder Nøkkelsystem/nøkkelkort vedlikehold, ombygging og sikring av UiOs bygg og anlegg Offentlige bestemmelser. Plandata 030 Offentlighetsloven (Lov om offentlighet i forvaltningen) 000 Omgjøring av ledige stillinger, lokale forhandlinger Ominnredninger, leide bygg og anlegg Ominnredninger, UiOs bygg og anlegg Omsorgspermisjoner, regler 214 Omstillinger, generelle rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak 006 Omstillingsavtalen 204 Oppfinnelser gjort av ansatte, godtgjørelse for og eiendomsrett til Oppfølging av aksjeselskap 121 Oppgjørskontoordninger 121 Opphavsrett til åndsverk, lov om 000 Opphavsrett, ansatte Oppholdstillatelse, norske studenter i utlandet 422 Oppholdstillatelse, utenlandske studenter i Norge 423 Opplæring, ekstern, ansatte 274 Opplæring, intern 273 Oppretting og utvikling av SSF 561 Opprykk, ansiennitet 222 Opprykk, spesielle Oppsigelse 213

22 22 Opptak, admistrasjon 413 Opptak, bachelorgrad 413 Opptak, bachelorgrad, klage 415 Opptak, ekstraordinære 413 Opptak, enkeltemne 413 Opptak, enkeltemne, klage 415 Opptak, forfalskning av vitnemål 415 Opptak, generell studiekompetanse/realkompetanse 413 Opptak, generelt 413 Opptak, klage, regler 415 Opptak, kunngjøring 413 Opptak, lavere grad 413 Opptak, lavere grad, klage 415 Opptak, mastergrad 413 Opptak, mastergrad (masterprogram), klage 415 Opptak, realkompetanse 413 Opptak, registrering av søknad, klage 415 Opptak, studieprogrammene, klage 415 Opptak, studieprogrammene, mastergrad 413 Opptak, søkerestatistikk 401 Opptak, søknad etter fristen, ufullstendige 415 Opptak, utenlandske studenter 413 Opptak, årsenhet 413 Opptak, årsenhet, klage 415 Opptaksordningen, evaluering 413 Opptaksregler 411 Ordener, ansatte 225 Ordensstraff, ansatte 226 Ordensstraff, studenter 425 Organisasjon og administrasjon annet 090 Organisasjoner, norske studenter i utlandet 442 Organisasjoner, utenlandske studenter i Norge 442 Organisasjonskart 011 Organisasjonsmessig oppbygging 011 Organisert forskerutdanning, nasjonalt veiledende forskrifter 521 Orkester, studenter 451 Overgangsstatus ved tilsetting Overhead/dekningsbidrag 115

23 23 Overhead projektor, anskaffelse, vedlikehold 055 Overhead, beregning av 115 Overtallighet, personale Overtid 251 Overtidsgodtgjørelse Parkanlegg 031 Parkeringsplasser, garasjer, 031 Patentrettigheter, forskning 565 PBL (Problembasert læring), veiledere 322 PC, bruk av under eksamen Pensjon 235 Permisjon for å gå inn i annen stilling, regler 214 Permisjon fra studiet 421 Permisjon, fravær regler 214 Personal og lønnssytem (POLS) 042 Personalmapper 221 Personalmapper, avsluttede 228 Personalpolitikk 271 Personalreglement Personalutvikling 270 Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) 000 Personvern, studenter 426 Personvern, tilsatte 227 PhD-programmet, opptak 571 Plan- og bygningsloven 030 Plandata, eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 030 Planlegging av nye forskningsprogrammer 561 Planlegging av nye program 331 Planlegging/programmering UiOs bygg og anlegg 032 Planlegging/programmering 033 Plantesamlinger som læremidler 314 Plassering av midler 121 Pliktavlevering, korrespondanse og annet om 814 Politianmeldelser, studenter 425 POLS (Personal og lønnssytem) 042 Populærvitenskapelig pris for studenter 392 Portalløsninger, offentlige 009 Posteringsfullmakter 116

24 24 Post- og budtjeneste 041 Praksisplasser, avtaler Praksisveiledere 323 Praktikanttjeneste og utveksling, studenter 343 Praktisk undervisning. Praktikanttjeneste og utveksling. Turnustjeneste. Klinisk undervisning. Presse, kontakt, konferanser 851 Pressemeldinger 813 Pris for godt læringsmiljø 392 Priser, personale 225 Priser, studenter 392 Priser, vitenskapelige 568 Problembasert læring (PBL), veiledere 322 Prodekan, valg 011 Professores emeriti 219 Professorkompetanse, bedømmelse og opprykk, ekstern søker Professorkompetanse, bedømmelse, regler Professorkompetanse, bedømmelse og opprykk, intern søker Professorstipend, tilsetting Profilering av studietilbud, studentrekruttering 829 Profilering av UiO, evaluering 818 Profilering av UiO, generelt 810 Profilering av UiO, publikasjoner og informasjonsmateriale 811 Programmer, fagdimensjonering 331 Programmer, innføring av nye 331 Programmer, nedleggelse 331 Programmer, opprettelse og planlegging av nye 331 Programstyrer, NFR 511 Prorektor, valg 011 Prosjekter finansiert av andre organer - søknadsprosessen (NFR se 563) 541 Prosjekter finansiert av andre organer opprettet prosjekt(nfr se 564) 542 Prosjekter nedsatt av andre, deltakelse 016 Prosjekter, eksternt finansierte, budsjett (jfr. 541) 115 Prosjektering/bygging, UiOs bygg og anlegg 032 Prosjektering/bygging 033 Prosjektstillinger, regler 216 Publikumstjenester, arrangementer 733 Publikumstjenester, foreninger, o.l

25 25 Publikumstjenester, generelt 730 Publikumstjenester, salgsvirksomhet 731 Publikumstjenester, undervisningsopplegg for skoler 735 Publikumstjenester, åpningstider 730 Publiseringspolitikk 503 Påbygging 033 Påbygging, UiOs bygg og anlegg 032 Påskjønnelser, ansatte 225 Påskjønnelser, studenter 392 Rammekvalitet for studiet 351 Rammetall 110 Rasjonaliseringstiltak, generelle 006 Rapporten til Database for høyere utdanning (DBH) 024 Rapportering NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 Realkompetanse, klage på avgjørelser om 415 Refusjoner 153 Regelverk og instrukser om økonomistyring- og regnskapsordninger i underliggende enheter Regnskap, avsluttet 133 Regnskap, ettersyn/kontrolltiltak 132 Regnskap, retningslinjer 130 Regnskapsordninger, -saker 131 Regnskapsordninger, regelverk, instrukser 121 Regulativer Rehabilitering, UiOs bygg og anlegg Reiseforsikring, tjenestereiser 241 Reiseforskudd, tjenestereiser 241 Reiser, faglige og vitenskapelige, regler 241 Reiseregninger, innenlands 241 Reiseregninger, utenlands 241 Reklame om studietilbud, studentrekruttering 829 Rekommandert post 041 Rekrutteringspolitikk 271 Rekrutteringspolitikk, studenter (jfr. 820) 402 Rektor, prorektor(også valg) 011 Rekvisita 062 Relegasjon, studenter 425 Renhold, kontrakter

26 26 Renovering, reparasjon, restaurering, UiOs bygg og anlegg Reparasjoner, leide bygg og anlegg Representasjon i eksterne utredningsutvalg, prosjekter og lignende 016 Representasjon i råd, styrer, utvalg nedsatt av andre 016 Representasjonsmidler, regler for bruk av 110 Reprotjenester 045 Resultatkvalitet, studietilbud på emnenivå 353 Resultatkvalitet, studietilbud på programnivå 352 Rettshjelp, gratis, studenter (Juss-Buss) 449 Revisjon 134 Riksrevisjonen, saker rettet mot 134 Romdisponering, undervisningslokaler 311 Romfordeling, kontorplass Romsituasjonen/rombehov Rundskriv, interne 091 Rutinebeskrivelser 101 Rådgivende utvalg, NFR 511 Saker om arkiv og arkivordningen 041 Saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk 000 Samarbeidsavtaler/rammeavtaler internasjonalt 075 Samarbeidsavtaler/rammeavtaler nasjonalt 071 Samfunnskontakt, evaluering 858 Samisk kulturminnevern 755 Samlingene, analyser, donasjon, kopiering, prøver 719 Samlingene, arkiver, databaser, kataloger, kartotek, magasiner 711 Samlingene, bevaring, konservering 715 Samlingene, deponering 713 Samlingene, generelt 710 Samlingene, henvendelser om 718 Samlingene, innlån 713 Samlingene, lån 713 Samlingene, tilbakeføring 713 Samlingene, tilvekst 712 Samlingene, utlån 713 Samlingene, vitenskapelige boksamling 711 Sammenslåing, programmer 331 Samordning av pensjon og trygd 235 Sangforening, studenter 451

27 27 Selvassuranse, ordning for 157 Semesteravgift, -kort 419 Seminarer arrangert av UiO 046 Seminarer, eksterne 852 Seminarrom, disponering 311 Sensor, oppnevning av ekstern Sensorer, honorarer 233 Sensorer, kunngjøringer Sensorer, ordinære og ekstraordinære Sensur, forespørsel om begrunnelse for sensur Sensur, frister Sensur, klage Sensur, regler og lover Sensurplikt 321 Senter for fremragende forskning, oppretting og utvikling av 561 Sentra, stiftelser under Universitetsstyret (nevnes alfabetisk) 011 Sentre, organisasjonsmessig oppbygging 011 Signaturkort 121 Sikkerhetsloven (Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste) 000 Sikring av bygninger, større områder Sikring av eiendommer og bygninger Sikring av UiOs bygg og anlegg (det enkelte bygg) Sivilarbeidere, avtaler Sivilarbeidertjeneste, permisjon, regler 214 Skademeldinger Skadeoppgjør 156 Skatter 135 Skift- og turnustjeneste 252 Skikkethetsvurdering i høgre utdanning, forskrift 410 Skikkethetsvurderinger, enkeltsaker 419 Skikkethetsforskriften (Forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanning) 300 Skjeletter som læremidler 314 Skrive og journalføringsregler 041 Snørydding SOKRATES, EUs handlingsprogram for allmennutdanning 307 Solidaritet, internasjonal 078 Sommerskole, Den internasjonale 349 Sosiale aktiviteter, studenter 451

28 28 Sosiale forhold, studenter 450 Spesialarkiv 041 Spesialavfall, håndtering Spesialistutdanning 336 Spesielle behov, studieforhold for studenter 424 Sprinkleranlegg Sprit som læremidler 314 Språkvask, kjøp av konsulenttjenester 043 Standardiseringsspørsmål, forbruksvarer og rekvisita 060 Startpakke 524 Statens bevilgningsreglement 101 Statens lærerkurs, etterutdanning i regi av andre 336 Statens lånekasse for utdanning 461 Statens Pensjonskasse (SPK), medlemskap 235 Statens økonomireglement med funksjonelle krav 101 Statistikk om stillinger og personale 208 Statistikk, besøks- og lesesals- 730 Statistikk, forskning 501 Statistikk, forskningsformidling 503 Statistikk, FoU (Forskning og utvikling) 501 Statistikk, lønn 230 Statistikk, NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning) 501 Statistikk, samlinger og forvaltning 70 Statistikk, studenter 401 Statsforetak 121 Stedfortredergodtgjørelse Stein-/mineral-/bergartsamlinger som læremidler 314 Stiftelser under Universitetsstyret, sentra 011 Stillinger, statistikk om 208 Stillingsbeskrivelser, -instrukser 211 Stillingsbetegnelser, lokale forhandlinger Stillingsoversikter 210 Stilllingsbudsjett 113 Stipend, ansatte 275 Stipend, student, UiO's 463 Stipendiater, utenlandsopphold 522 Stipendiater, utenlandsopphold 534 Stipendiater, utveksling 522

29 29 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon 001 Strategiske planer 021 Streik, ansatte 257 Strålevern Studentarbeidsplasser, disponering 311 Studentaviser 444 Studentbetjenter, tilsetting Studentboliger 459 Studentdemonstrasjoner 429 Studenter, personvern 426 Studentforeninger 442 Studentkort, -legitimasjon 419 Studentmapper 421 Studentmapper, avsluttede 428 Studentmenigheten, -presten 451 Studentorgan, -utvalg ved UiO 441 Studentorganisasjoner, ekstern 442 Studentregisteret 419 Studentrekruttering, brukerundersøkelser 820 Studentrekruttering, evaluering 828 Studentrekruttering, informasjon om studietilbud ved UiO 829 Studentrekruttering, kontakt med skoler 821 Studentstatistikk 401 Studentstipender, UiO s, klage 463 Studentstipendier, UiO's 463 Studentstipendkomiteen 463 Studentstipendtildeling, andre institusjoners 463 Studentstipendtildelinger, utenlandske 463 Studentuka 451 Studenturo 429 Studentutveksling, norske studenter i utlandet, enkeltsaker 422 Studentutveksling, utenlandske studenter i Norge, enkeltsaker 423 Studieavbrudd 421 Studiedekan, valg 011 Studiekompetanse, vurdering for Statens lånekasse 412 Studiekompetanse, vurdering 412 Studiekvalitet, årsrapport 354 Studielån 461

30 30 Studieplasser, bytte 413 Studieprogrammene, klage, opptak 415 Studieprogrammer (dagens utgave) 332 Studier, felles reglement 300 Studiereiser, ansatte 275 Studiestart, utsettelse av 413 Studietilbud ved UiO, markedsføring 811 Studieveiledning, studenter ved UiO 432 Styrertillegg Styret, UiO 011 Styringsdialog/tilstandsrapporter 022 Styringskvalitet og rammekvalitet for studiet 351 Styringsorganer ved UiO, regler 011 Støtte til forskningsassistanse/språkvask 128 Støtte til forskningsrelaterte støttefunksjoner 128 Støtte til kontorhold o.l for studentutvalg og fagutvalg 128 Støtte til reiser, konferanser, seminarer, ansatte 128 Støtte til reiser, konferanser, seminarer, studenter 128 Suppleringsavtaler, stillinger, personale 204 Suppleringsopptak 413 Sykepermisjon, ansatt, regler 214 Sykepermisjon, student, regler 420 Særavtaler, lønn og pensjon Særavtaler, stillinger, personale 204 Særlige tillegg og godtgjørelser, lønn og pensjon Særordninger under eksamen Særtariffavtale Søknad om midler til forskningsformidling 503 Søknad om forlengelse av perioden 571 Søknad om opptak til PhD-programmer 571 Søknader NFR opprettet prosjekter/oppdrag 564 Taushetserklæringer 221 Teknisk-vitenskapelig utstyr, anskaffelse og vedlikehold 054 Teletjenester 042 Terminologibruk ved UiO 000 Testamentarisk gave, gjenstand 712 Testamentarisk gave, midler 135 Tidsskrifter, abonnementer 044

31 31 Tidsskrifter, undervisningsmateriell 315 Tildelingsbrev fra departementet, bevilgning 116 Tilfluktsrom 036 Tilleggsbevilgninger, budsjettendringer 116 Tilleggssøknader fra fakultetene, bevilgning 123 Tilpasningsavtalen 204 Tilsatte, personvern 227 Tilsetting, regler Tilsetting, teknisk-administrative stillinger, fast og åremål, vikariater Tilsetting, vitenskapelig stillinger, kunngjøring, fast og åremål, vikariater Tilsettingsråd, -utvalget 012 Tilskudd til spesielle formål, kontingent og andre bidrag 152 Tilskuddsordningen, -regler, forvaltning og evaluering 151 Tilstandsrapporter, styringsdialog 022 Tilvekst, samlingene 712 Timelærer, honorarer 233 Timesatser, timebetalt undervisnings- og forskningsarbeid 233 Tjenesteleiligheter, gjesteforskere og forelesere 035 Tjenestelig tilrettevisning, ansatte 226 Tjenestemannsorganisasjonene 014 Tjenestemannsloven 201 Tjenesteplikten tillegg Tjenester 040 Tjenestereiser 241 Tjenestereiser innenlands 241 Tjenestereiser utenlands 241 Tjenestetvister 257 Tjenestetvister (Lov om tjenestetvister) 203 Tjenesteuttalelse 224 Toll og avgifter 135 Tomteinteresser 031 Toppstillinger, tilsetting Trafikkplaner 031 Transportmidler, anskaffelse, vedlikehold, avhending 057 Trygd 235 Turnus- og skifttjeneste 252 Turnustjeneste 343 Tverrfaglig/tverrfakultær forskning ved UiO 562

32 32 Tyveri 005 UDI (Utlendingsdirektoratet), samarbeid 077 UiO-NOARK 041 UiOs budsjettinnspill til Departementet 114 UiOs delinstrukser 101 UiOs hovedinstruks 101 Ulykker, uhell Undervisning, bestemmelser, evaluering, organisering 330 Undervisning, elektroniske hjelpemidler, elektronisk støttet undervisning 316 Undervisning, klinisk, praktisk 343 Undervisning, statistikk 301 Undervisningsfritak, studenter Undervisningsinstitusjoner, norske 015 Undervisningskompetanse for skoleverket 302 Undervisningskvalitet, studietilbud på emnenivå 353 Undervisningslengde 330 Undervisningsmateriell - disponering og bruk 310 Undervisningsmateriell, skriftlig 315 Undervisningsopplegg for skoler, publikumstjenester 735 Undervisningspersonell oversikter 320 Undervisningspersonell, norsk i utlandet 329 Undervisningspersonell, utenlandsk i Norge 329 Undervisningsplikt 321 Undervisningsregnskap 325 Undervisningssamarbeid, internasjonalt, nordisk, europeisk 307 Undervisningssamarbeid med andre institusjoner (friundervisningen) 306 Undervisningssamarbeid med høgskoler og universiteter 306 Undervisningssamarbeid, nasjonalt 306 Undervisningsspørsmål, klage og anke 335 Undervisningsterminer, organisering 330 Undervisningstiltak og metoder, spesielle 340 Undervisningsutvalg 012 Ungmessen 823 Uniformer 061 Uniformsgodtgjørelse UNINETT (Forskningsnettet i Norge) 042 Universiteter og høgskoler, lov om 010 Universiteter, norske 015

33 33 Universitets feiringer generelt 880 Universitetets årsfest 881 Universitets- og høgskolerådet 071 Universitetsadministrasjonen og de administrative avdelingene 011 Universitetsbiblioteket, boksamlingene 710 Universitetsbiblioteket, faktultetsbibliotekene, museene 011 Universitetsbiblioteket, organisasjonsmessig oppbygging 011 Universitetsloven (Lov om universiteter og høgskoler) 010 Universitetspedagogiske kurs 273 Universitetsråd, Den norske 015 Universitetsstipendiater, tilsetting Universitetsstyret, (valg og sammensetning) 011 USIT (Universitetets Senter for Informasjonsteknologi), tjeneste 042 Utdannelsespermisjoner, regler 214 Utdanning, undervisning og eksamene, statistikk 301 Utdanning, vurdering av norsk studiekompetanse 412 Utdanning, vurdering av utenlandsk studiekompetanse 412 Utdanningskvalitetsprisen (NOKUT prisen) 392 Utdanningsmesser, deltakelse og kontakt 823 Utdanningspolitikk 300 Utdanningsstillinger, tilsetting Utdanningstilbud/kursviksomhet 522 Utenlandsk utdanning, godkjenning Utenlandsk utdanning, godkjenning og faglig innpassing, regler Utenlandsk utdanning, omfangsvurdering av (NOKUT saker) Utenlandske forskere, mottak 536 Utenlandske forskere, annet om forskningstermin, utenlandsopphold, mottak av utenlandske forskere Utenlandsopphold, egne forskere 533 Utenlandsopphold, stipendiater 522 Utenlandsopphold, stipendiater 534 Utførelse av IKT-tjenester 042 Utgifter 135 Utlån/utleie disponering og bruk av egne og leide lokaler Utredning om forskning og forskerutdanning 501 Utredninger, eksterne 008 Utsettelse av studiestart 413 Utsmykning av bygg og eiendommer

34 34 Utstenging fra studiet 425 Utstillinger, generelt 740 Utstillinger, permanente 741 Utstillinger, samarbeidsprosjekter 748 Utstillinger, temporære 742 Utveksling, ansatte 275 Utvikling av fag- og forskningsområder 561 Utviklingsland, samarbeid med 077 Vakttjeneste sikring av bygninger og/eller større områder Vakttjeneste vedlikehold, ombygging og sikring av Uios bygg og anlegg Valgreglement for UiO 011 Vandreutstillinger 743 Vann/avløp for eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler Vedlikehold, kontorteknisk utstyr 052 Vedlikehold, leide bygg og anlegg Vedlikehold, UiOs bygg og anlegg Veiledere, PBL (Problembasert læring) 322 Vekttall 374 Velferdsbygg 035 Velferdsmidler, disponering 255 Velferdspermisjoner, regler 214 Velferdspris 225 Velferdstiltak 255 Velferdsutvalg 012 Ventilasjon, avtaler, kjøp og vedlikehold Verdipapirer, universitetets 171 Verneombud Verneplikttjeneste, student 421 Vernerunde på arbeidsplass Vernesaker, kulturminnevern 751 Vernesaker, naturvern/miljøvern 761 Vernetjeneste Verneutstyr 061 Video/fjernsyn utstyr, anskaffelse, vedlikehold 055 Videre- og etterutdanning (EVU) for ansatte 270 Videreutdanning for studenter 336 Videreutdanning for utlendinger i Norge 336 Videreutdanning i utlandet 336

35 35 Virksomhetsplaner 022 Virksomhetsrapportering 024 Vitenskapelig utstyr, anskaffelse, vedlikehold 054 Vitenskapelige høgskoler, norske 015 Vitenskapelige stillinger, kunngjøring, tilsetting fast og åremål Vitenskapelige stipendier av fonds og legatmidler, tildeling 162 Vitenskapelige universiteter, norske 015 Vitnemål 374 Voksenopplæring, ikke kompetansegivende kurs 336 Web-sider, planlegging 042 WTO (World Trade Organisation), internasjonalt samarbeid 079 Yrkesskader Æresdoktorer 577 Økonomioppfølging 131 Økonomiforvaltningen i staten, funksjonelle krav 120 Økonomiforvaltningen ved UIO, funksjonelle kravene til økonomiforvaltning i staten 121 Økonomirapporter, interne og eksterne 131 Økonomireglementet i staten 101 Økonomisaker ved UiO, rutinebeskrivelser for 101 Øvingslærere 323 Åndsverksloven (Lov om opphavsrett til åndsverk) 000 Åpen dag ved UiO 822 Årsenhet, klage, opptak 415 Årsenheter Årsfest, Universitetets 881 Årsplan (budsjettramme, innspill, vedtak) 022 Årsplaner, hovedfordeling 022 Årsplaner, innspill, vedtak 022 Årsplanavsetninger 127 Årsrapport/kortrapport 024 Årsrapport, studiekvalitet 354

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm

file:///m /pc/dokumenter/web%20sidene/arkivnokkel-uio27(1).11.2007_complete.htm 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger, lov

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005.

Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. ØYNØKKEL FOR U10 Oktober 2005 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Oktober 2005 1 FORORD Denne arkivnøkkelen er utarbeidet for Universitetet i Oslo og trådte i kraft 01. januar 2005. Arkivnøkkelen er utarbeidet

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå

Navn Hva legges her Sekundærkoder Brukes ikke, legg på lavere nivå 1 0 0 0 0 Organisasjon og administrasjon 2 00 00 00 00 Generelt om organisasjon og administrasjon 3 000 000 000 000 Generelle instrukser og bestemmelser Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov,

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten

PLATTFORM. Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013. Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten PLATTFORM Mathias U.S. Bratz-Queseth Universitetsstyrevalget 2013 Jeg ønsker å styrke utdanningskvaliteten ved Universitetet i Bergen. Det vil være det viktigste for meg hvis jeg blir valgt til universitetsstyret.

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

Delegasjonsreglement for HiG

Delegasjonsreglement for HiG sreglement for HiG 1. GENERELT Dette delegasjonsreglementet er vedtatt i samsvar med 9-1 i Lov om universiteter og høgskoler. 9-1. (2) Alle beslutninger ved private universiteter og høyskoler truffet av

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sakS 7/2014

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 58 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 58 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Offentlig journal Journaldato: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2006/00378-018 U Datert: 01.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/PERSRAAD Til: ***** U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad:

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Mandat og sammensetning av utvalgene

Mandat og sammensetning av utvalgene FAST 11-16 VEDLEGG 1 Mandat og sammensetning av utvalgene Studiekvalitetsutvalg på fakultetsnivå: Mandat i. Studiekvalitetsutvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen. ii. Styret delegerer myndighet

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper

DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I ÅLESUND Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009. 1. Innledning. 2. Definisjoner og begreper DELEGASJONSREGLEMENT FOR Vedtatt av styret for Høgskolen i Ålesund 25.juni 2009 1. Innledning Ledelse medfører ansvar Leder sitt ansvarsområde skal være definert, konkretisert og kommunisert. Ansvar og

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT

DELEGASJONSREGLEMENT DELEGASJONSREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I FINNMARK Vedtatt i høgskolestyret 11. desember 2008. 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Virkeområde... 4 3 Formål... 4 4 Organisasjonskart... 4 5 Generelle bestemmelser om

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Offentlig journal. Sak: NFR søknad " Promary and secondary objectives of the project " Dok: Søknad til NFR

Offentlig journal. Sak: NFR søknad  Promary and secondary objectives of the project  Dok: Søknad til NFR Offentlig journal Journaldato: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2010/00582-001 U Datert: 31.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: PRODMED/[Ufordelt] Til: Norges Forskningsråd Sak: NFR søknad

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET OPERATIV INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. januar 2014 Mari Sundli Tveit rektor Operativ instruks for økonomiforvaltningen ved NMBU - gjeldende fra

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver

Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver kunnskap gir vekst Hvordan bør lokal fagforening følge opp lønns- og personalspørsmål ved omstillinger og endring i oppgaver Kristian Mollestad, hovedtillitsvalgt, Forskerforbundet ved UiO www.forskerforbundet.no

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FORSKNINGSADMINISTRASJON Følgende har vært medlemmer i arbeidsgruppen: Førsteamanuensis Andrew Kristiansen, Forskerforbundet Prodekan Tove Leming, AFL Prodekan Marie-Theres Federhofer,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet

Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet Foto: Jaro Haaland Strategisk plan 2010-20 for Det juridiske fakultet Vi skal medvirke til å styrke Universitetet i Oslos internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet gjennom et nært samspill

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer