Bent Gether-Rønning (H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bent Gether-Rønning (H)"

Transkript

1 Oslo kommune Protokoll 5/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 12. september 2013 kl Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Bent Gether-Rønning (H) May-Brith Døssland (V) Gunnar Løchø Brevig (V) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Brit Teien (H) Øyvind A. Tandberg (H) Henriette Amundrustad (H) Kristin Vik (H) Bente M. Larsen (Ap) Helene Salvesen (Ap) Bjørn Gilbert (Ap) Anne Marit Heber Nærby (Ap) Kai Erik Jensen (Ap) Hanne Lyssand (SV) Hans A. Kielland Aanesen (FrP) Erik Borge Skei (V) Per Henry Christiansen (H) Per Morten Klette (H) Pål Sørgaard (Ap) Sigmund Hov Moen (Ap) Gunnar Løchø Brevig (V) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Øyvind A. Tandberg (H) Bjørn Gilbert (Ap) Kai Erik Jensen (Ap) Preben Winger, fung. bydelsdirektør Eivind Aasnes Marthinsen, økonomisjef Marit Neby

2 Åpen halvtime Ingen saker. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent. Godkjenning av sakskart Følgende saker ble lagt til på sakskartet: Sak 114 /13 Søknad om servering- og skjenkebevillling ved Pepe Nero, Nydalen alle 19 Sak 115 /13 Supplering av medlemmer i råd og utvalg Sak 116 /13 Kriterier for kollektivruter Sakskartet ble deretter godkjent. Informasjon Ansettelse av ny bydelsdirektør. Øyvind Henriksen er ansatt som ny bydelsdirektør og tiltrer 01. oktober. Elvelangs i fakkellys. Elvelangs i fakkellys arrangeres torsdag 19. september. Ordfører Fabian Stang vil stå for åpningen. Fung. bydelsdirektør Preben Winger og BU-leder vil være tilstede. Funn av asbest på Sogn vgs. Det ble i forrige uke gjort funn av asbest ved Sogn videregående skole. 350 elever flyttes nå midlertidig til Morellbakken skole. Bydelen flytter skolehelsetjenesten ved Sogn vgs til Morellbakken. Eventuelt 1 sak (SV). Protokoller til orientering: Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Protokoll fra møte i MPS-komiteen Protokoll fra møte i KO-komiteen Protokoll fra møte i RFF Protokoll fra møte i ungdomsrådet Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i MBU ii

3 Saker behandlet under møte Sak 93 /13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Sak 94 /13 Statistikk fra søknadskontoret... 1 Sak 95 /13 Rapportering økonomisk status pr juli Sak 96 /13 Fremdriftsplan budsjett Sak 97 /13 Tertialstatistikk for bydelene pr Sak 98 /13 Klagesaker 1. halvår Sak 99 /13 gjort på sommerfullmakt Sak 100 /13 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo - nye satser pr Sak 101 /13 Oppnevning av driftsstyrerepresentanter til Morellbakken ungdomsskole fra skoleåret 2013/ Sak 102 /13 STATUS BARNEHAGEPLASSER OG HOVEDOPPTAK 2013/14 pr Sak 103 /13 Navnsetting av ny grunnskole på Berg... 4 Sak 104 /13 Barne - og ungdomstilbud -Inngåelse av leiekontrakt Vestgrensa Sak 105 /13 Deltakelse i prosjektgruppe for Abel Loftet... 5 Sak 106 /13 Underveisrapportering - Bydelsutvalgets verbalvedtak til budsjett Sak 107 /13 Høringsutkast-forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo. Vedtekter og juridisk bindende vedtekter... 5 Sak 108 /13 Byggesak i Nordmarka til uttalelse-store Gørja... 6 Sak 109 /13 Oppstartsmøte-Treningshall for Ishockey-Norges Idrettshøgskole-Sognsveien Sak 110 /13 Oppstartsmøte -Olav Troviks vei 2-50, Kringsjå studentby... 7 Sak 111 /13 Varsel om detaljregulering av Kjelsåsveien 114/ Sak 112 /13 Klage på nedleggelse av bysslinje Sak 113 /13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - utvidet areal BI hovedrestaurant... 8 Sak 114 /13 Søknad om servrings- og skjenkebevillling ved Pepe Nero, Nydalen alle Sak 115 /13 Supplering av medlemmer i råd og utvalg... 9 Sak 116 /13 Kriterier for kollektivruter iii

4

5 Sak 93 /13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget godkjenner protokoll fra møtet Sak 94 /13 Statistikk fra søknadskontoret Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret pr og til orientering. Behandling Statistikk pr ble omdelt i møtet. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar statistikk fra søknadskontoret pr og til orientering. Sak 95 /13 Rapportering økonomisk status pr juli 2013 Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr juli 2013 til orientering ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar rapportering om økonomisk status pr juli 2013 til orientering Sak 96 /13 Fremdriftsplan budsjett 2014 Bydelsutvalget tar fremdriftsplan for budsjett 2014 til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar fremdriftsplan for budsjett 2014 til orientering. 1

6 Sak 97 /13 Tertialstatistikk for bydelene pr Bydelsutvalget tar tertialstatistikk for bydelene pr til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar tertialstatistikk for bydelene pr til orientering. Sak 98 /13 Klagesaker 1. halvår 2013 Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i bydel Nordre Aker 1. halvår 2013 til orientering ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar oversikt over klager og klagesaksbehandling i bydel Nordre Aker 1. halvår 2013 til orientering Sak 99 /13 gjort på sommerfullmakt 2013 Bydelsutvalget tar vedtak etter sommerfullmakt til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar vedtak etter sommerfullmakt til orientering. Sak 100 /13 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo - nye satser pr Bydelsutvalget tar nye satser for godtgjøring av folkevalgte verv til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar nye satser for godtgjøring av folkevalgte verv til orientering. 2

7 Sak 101 /13 Oppnevning av driftsstyrerepresentanter til Morellbakken ungdomsskole fra skoleåret 2013/14 Saken behandles i førstkommende arbeidsutvalg og bydelsutvalg. Behandling Saken var på dagsorden i arbeidsutvalgsmøte og partiene ble enige om å stille med forslag til representanter i BU-møtet. Forslag Omforent forslag: Driftstyre ved Morellbakken skole Anne Marit Heber Nærby (Ap) fast representant. Sidsel Kjeldaas Salte (H) fast representant. Svein Magne Kjeldby (V) fast representant Hans A. Kielland Aanesen (FrP) 1. vara Hanne Lyssand (SV) 2. vara Osvaldo Dorich Cordero (Ap) 3. vara Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Driftstyre ved Morellbakken skole Anne Marit Heber Nærby (Ap) fast representant. Sidsel Kjeldaas Salte (H) fast representant. Svein Magne Kjeldby (V) fast representant Hans A. Kielland Aanesen (FrP) 1. vara Hanne Lyssand (SV) 2. vara Osvaldo Dorich Cordero (Ap) 3. vara Sak 102 /13 STATUS BARNEHAGEPLASSER OG HOVEDOPPTAK 2013/14 pr : Kultur - og oppvekstkomiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Grefsen/Disen/Lillo og ber om at administrasjonen intensiverer arbeidet med å opprette flere plasser i den delen av bydelen. Bydelsutvalget tar status barnehageplasser og hovedopptak 2013 til orientering. ble enstemmig vedtatt. 3

8 Bydelsutvalget er bekymret for mangel på barnehageplasser i området Grefsen/Disen/Lillo og ber om at administrasjonen intensiverer arbeidet med å opprette flere plasser i den delen av bydelen. Bydelsutvalget tar status barnehageplasser og hovedopptak 2013 til orientering. Sak 103 /13 Navnsetting av ny grunnskole på Berg Miljø, plan og samferdselskomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak: MPS anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Ny grunnskole får navn; Berg skole. Kultur- og oppvekstkomiteen har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak: KO anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget utlyser en navnekonkurranse for den nye barneskolen der Berg VGS ligger i dag. Kultur- og oppvekstkomiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 10 (5 AP, 1SV, 2V, 2H) mot 5 (4H, 1FRP) stemmer. Bydelsutvalget utlyser en navnekonkurranse for den nye barneskolen der Berg VGS ligger i dag. Sak 104 /13 Barne- og ungdomstilbud - Inngåelse av leiekontrakt Vestgrensa 2 Kultur- og oppvekstkomiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Bydelsutvalget er svært fornøyd med administrasjonens raske arbeid med å få til gode tilbud og berømmer også det store engasjementet og bidraget fra lokalmiljøet i forbindelse med å realisere Abel Loftet. Bydelsutvalget tar ellers saken til orientering. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget er svært fornøyd med administrasjonens raske arbeid med å få til gode tilbud og berømmer også det store engasjementet og bidraget fra lokalmiljøet i forbindelse med å realisere Abel Loftet. Bydelsutvalget tar ellers saken til orientering. 4

9 Sak 105 /13 Deltakelse i prosjektgruppe for Abel Loftet Kultur- og oppvekstkomiteen anbefaler at bydelsutvalget fatter følgende vedtak: Kristin Vik (H) stiller som fast medlem i prosjektgruppe for Abelloftet. May-Brith Døssland (V) stiller som vara. I tillegg inviteres en representant fra Nordre Aker Ungdomsråd. Prosjektgruppen rapporterer til K/O. Omforent forslag til vedtak Det opprettes en veiledende prosjektgruppe for å følge opp utviklingen av Abel Loftet. Gruppen skal ha medlemmer fra administrasjonen, lokale aktører, KO-komiteen og Nordre Aker Ungdomsråd. Fra KO-komiteen velges Kristin Vik (H) som fast medlem og May-Brith Døssland (V) som vara. Nordre Aker Ungdomsråd oppnevner en representant til gruppen. Prosjektgruppen rapporterer til KO. Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Det opprettes en veiledende prosjektgruppe for å følge opp utviklingen av Abel Loftet. Gruppen skal ha medlemmer fra administrasjonen, lokale aktører, KO-komiteen og Nordre Aker Ungdomsråd. Fra KO-komiteen velges Kristin Vik (H) som fast medlem og May-Brith Døssland (V) som vara. Nordre Aker Ungdomsråd oppnevner en representant til gruppen. Prosjektgruppen rapporterer til KO. Sak 106 /13 Underveisrapportering - Bydelsutvalgets verbalvedtak til budsjett 2013 Undeveisrapportering av verbalvedtakene for budsjett 2013 tas til orientering ble enstemmig vedtatt. Undeveisrapportering av verbalvedtakene for budsjett 2013 tas til orientering Sak 107 /13 Høringsutkast - forslag til endring i skilt- og reklameplan for Oslo. Vedtekter og juridisk bindende vedtekter MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: 5

10 Bydel Nordre Aker har ingen bemerkninger til de foreslåtte endringene i skilt- og reklameplanen for Oslo Kommune. ble enstemmig vedtatt. Bydel Nordre Aker har ingen bemerkninger til de foreslåtte endringene i skilt- og reklameplanen for Oslo Kommune. Sak 108 /13 Byggesak i Nordmarka til uttalelse - Store Gørja MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak; Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen bemerkninger til den planlagte restaureringen av damanlegget og damhytten ved Store Gørja i Nordmarka ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen bemerkninger til den planlagte restaureringen av damanlegget og damhytten ved Store Gørja i Nordmarka Sak 109 /13 Oppstartsmøte - Treningshall for Ishockey - Norges Idrettshøgskole - Sognsveien 220 MPS anbefaler BU å vedtak følgende planbemerkning: Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen bemerkninger til planforslaget. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker har ingen bemerkninger til planforslaget. 6

11 Sak 110 /13 Oppstartsmøte - Olav Troviks vei 2-50, Kringsjå studentby MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter planforslaget for nye studentboliger på Kringsjå. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget i Nordre Aker støtter planforslaget for nye studentboliger på Kringsjå. Sak 111 /13 Varsel om detaljregulering av Kjelsåsveien 114/116 MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bydel Nordre Aker er positiv til videreutvikling av Kjelsåsveien til de angitte formål, men vil gi følgende innspill i planarbeidet: 1. Bydelen har mangel på grøntarealer og ønsker derfor å bevare søndre del av tomten som offentlig grøntområde (selv om denne delen av tomten ikke formelt er regulert til dette formål i dag). 2. Byggehøyden bør ikke økes selv om utnyttelsesgraden dermed reduseres 3. Bydelen ber om at ny bebyggelse underordner seg den særegne sveitservillaen slik at denne kommer til sin rett. 4. Trafikkstøy fra Grefsenveien forutsetter at det gjennomføres omfattende støykompenserende tiltak ved utformingen av bygninger og den enkelte boligenhet, slik den støyfaglige utredningen viser nødvendigheten av. ble enstemmig vedtatt. Bydel Nordre Aker er positiv til videreutvikling av Kjelsåsveien til de angitte formål, men vil gi følgende innspill i planarbeidet: 1. Bydelen har mangel på grøntarealer og ønsker derfor å bevare søndre del av tomten som offentlig grøntområde (selv om denne delen av tomten ikke formelt er regulert til dette formål i dag). 2. Byggehøyden bør ikke økes selv om utnyttelsesgraden dermed reduseres 3. Bydelen ber om at ny bebyggelse underordner seg den særegne sveitservillaen slik at denne kommer til sin rett. 4. Trafikkstøy fra Grefsenveien forutsetter at det gjennomføres omfattende støykompenserende tiltak ved utformingen av bygninger og den enkelte boligenhet, slik den støyfaglige utredningen viser nødvendigheten av. Sak 112 /13 Klage på nedleggelse av busslinje 55 7

12 MPS anbefaler BU å fatte følgende vedtak: Bydelsutvalget reagerer svært negativt på Ruters nærmest umiddelbare nedleggelse av rute 55 tross tidligere enstemmige BU vedtak i Nordre Aker bydel om at busslinje 55 fyller et stort behov i bydelen og at busstilbudet må opprettholdes også etter stenging av Kapellveien forbi Grefsen skole. Behov for å beholde busstilbudet som linje 55 dekker er nå, om mulig enda større bl.a. gjennom: Utvidelse av Grefsen barneskole Bydekkende kirkegård Ny Morellbakken skole Etablering av flerbrukshall Stor andel eldre kombinert med krevende topografi som gjør selv korte gangavstander vanskelig Nordre Aker bydel ber derfor Ruter: 1. Gjenåpne busslinjen straks og at denne kjører sin nåværende trasé så lenge Kapellveien er åpen for trafikk. 2. Starte arbeidet med å velge alternativ trase, slik at denne er klar når Grefsen skole er ferdigstilt og Kapellveien stenges for forbikjøring ved skolen. ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget reagerer svært negativt på Ruters nærmest umiddelbare nedleggelse av rute 55. tross tidligere enstemmige BU vedtak i Nordre Aker bydel om at busslinje 55 fyller et stort behov i bydelen og at busstilbudet må opprettholdes også etter stenging av Kapellveien forbi Grefsen skole. Behov for å beholde busstilbudet som linje 55 dekker er nå, om mulig enda større bl.a. gjennom: Utvidelse av Grefsen barneskole Bydekkende kirkegård Ny Morellbakken skole Etablering av flerbrukshall Stor andel eldre kombinert med krevende topografi som gjør selv korte gangavstander vanskelig Nordre Aker bydel ber derfor Ruter: 1. Gjenåpne busslinjen straks og at denne kjører sin nåværende trasé så lenge Kapellveien er åpen for trafikk. 2. Starte arbeidet med å velge alternativ trase, slik at denne er klar når Grefsen skole er ferdigstilt og Kapellveien stenges for forbikjøring ved skolen. Sak 113 /13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - utvidet areal BI hovedrestaurant BU tar administrativt vedtak vedrørende anbefaling av serverings- og skjenke bevilling ved BI Hovedrestaurant,Sandakerveien (utvidetareal, medåpnings- og skjenke tid inne til kl.03.00/02.30 ) til orientering. 8

13 ble enstemmig vedtatt BU tar administrativt vedtak vedrørende anbefaling av serverings- og skjenke bevilling ved BI Hovedrestaurant,Sandakerveien (utvidetareal, medåpnings- og skjenke tid inne til kl.03.00/02.30 ) til orientering. Sak 114 /13 Søknad om serverings - og skjenkebevilling ved Pepe Nero, Nydalen alle 19 Bydelsutvalget anbefaler at Pepe Nero, Nydalen alle 19, ved søker Pepe Nero AS, innvilges serverings- og skjenkebevilling med åpnings- og skjenketid inne til kl / ble enstemmig vedtatt Bydelsutvalget anbefaler at Pepe Nero, Nydalen alle 19, ved søker Pepe Nero AS, innvilges serverings- og skjenkebevilling med åpnings- og skjenketid inne til kl / Sak 115 /13 Supplering av medlemmer i råd og utvalg Saken legges frem uten innstilling. Forslag Høyres forslag til vedtak: Per Morten Klette (H) går ut av sine verv i ungdomsrådet, tilsynsutvalget ved Nordberghjemmet og kultur- og oppvekstkomiteen, og det suppleres med følgende representanter: Ungdomsrådet: Niklas Hambro Sandal (H) Tilsynsutvalget på Nordberghjemmet: Henning Stene (H) Kultur- og oppvekstkomiteen: Sidsel Kjeldaas Salte Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Per Morten Klette (H) går ut av sine verv i ungdomsrådet, tilsynsutvalget ved Nordberghjemmet og kultur- og oppvekstkomiteen, og det suppleres med følgende representanter: Ungdomsrådet: Niklas Hambro Sandal (H) 9

14 Tilsynsutvalget på Nordberghjemmet: Henning Stene (H) Kultur- og oppvekstkomiteen: Sidsel Kjeldaas Salte Sak 116 /13 Kriterier for kollektivruter Saken legges frem uten innstilling. Forslag fra Høyre Bydelsutvalget ber om at representanter fra Ruter inviteres til en befaring i Lillo-området for å se på situasjonen ifm stenging av rute 54A. Bydelsutvalget sender følgende brev til Samferdselskomitéen, Samferdselsbyråd og Sosialbyråd: Til Samferdselskomitéen Samferdselsbyråd Sosialbyråd BEDRE KRITERIER FOR LOKALE KOLLEKTIVRUTER Sett i lys av Ruters nedleggelse av Rute 55 ser bydelsutvalget behov for å ta denne saken opp på prinsipiell basis overfor Byråd og Bystyre. Bakgrunn Rute 55 er delt i to, Rute 55A og 55B, der rute 55A har fungert som en matebuss mellom Nydalen, Storo og Lillo Terrasse i flere år. Bussruten har forbundet viktige kollektivknutepunkter (Nydalen og Storo), offentlig service (NAV mm), Storosenteret, boligområder på Lillo Terrasse og i Kapellveien, Grefsen kirkegård, Grefsen skole, Lillohjemmet, Morellbakken skole, mm. Med virkning fra 19.august kansellerte Ruter denne kollektivruten. Ifm med stengingen har Ruter anført flere grunner, bl.a. at Kapellveien skal stenges ved Grefsen skole når denne gjenåpnes høsten 2014 og at trafikkgrunnlaget har vært dårlig. Det er nærliggende å anta at det er økonomien i ruten som er det viktigste argumentet til Ruter for å stenge ruten allerede nå. Bydelsutvalget har i egen sak 112/13 (vedlagt) anført flere argumenter overfor Ruter som delvis tilbakeviser noen av deres argumenter for stenging og delvis lister andre argumenter som Ruter sannsynligvis ikke har vurdert i saken. Behov for klare kriterier Bydelsutvalget er klar over at oppsett av kollektivrutene i hovedsak er overlatt Ruter som faginstans og er enig i at dette kan være fornuftig. Vi ser imidlertid at det må foreligge klare retningslinjer fra politisk hold for hvilke kriterier som skal benyttes ved legging av rutenettet. Selv om et lønnsomhetsprinsipp skal praktiseres ved drift av kollektivtrafikken vil det være tilfeller der snever lønnsomhet ved driften må være underordnet hensynet til spesielle forhold 10

15 og brukergrupper. Det er ønskelig at det klargjøres bedre politisk hva som bør være kriterier for å opprette eller opprettholde mindre økonomisk lønnsomme ruter. Det er naturlig for oss å bruke rute 55A som eksempel, men tilsvarende betraktninger vil være gjeldende også for andre steder/ruter der tilsvarende forhold eksisterer. Rute 55A fungerte som det eneste tilbudet for mange eldre for å komme seg til kjøpesentre, offentlige tjenester og øvrig kollektivtilbud. Spesielle forhold vi mener bør tilsi mindre strenge lønnsomhetskrav: Topologi - Når topologien i området, med til dels krevende bakker, gjør det vanskelig å komme til andre mulige kollektivholdeplasser. Selv om avstand i luftlinje mellom alternativ kollektivtransport på Ring 3 og Kapellveien kan synes å være beskjeden gjør høydeforskjellen det vanskelig eller umulig å forsere dersom man er dårlig til bens. Enda vanskeligere blir dette på vinterstid. Tilgang til offentlige tilbud Når det er ønskelig å redusere bilbruk til offentlige tilbud til et minimum og parkeringsmulighetene reduseres for å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil. Dette forutsetter at det foreligger et alternativ gjennom kollektivtransport. Rute 55A betjente flere offentlige tilbud der man er oppfordret til å la bilen stå. Dette gjaldt spesielt skolene og flerbrukshallene på Grefsen og Engebråten. Grefsen gravlund og Lillohjemmet i området forsterker dette behovet. I andre «enden» betjente ruten offentlige tjenester og store knutepunkt (Storo/Nydalen). Begrensede lokale parkeringsmuligheter Når områder har høy utnyttelsesgrad og lite parkeringskapasitet. Valget står mellom et godt kollektivtilbud eller veier sprengt av mye biltrafikk med vanskelige parkeringsforhold. Rute 55A har spesielt betjent boligområdet Lillo Terrasse. Dette er et område med lav parkeringsdekning (ca 30%). Området er også definert som en del av indre by. For å kunne holde biltettheten nede er det imidlertid en forutsetning med et godt alternativ til bil. Bydelsutvalget i Nordre Aker mener at slike kriterier må vektlegges ved legging av kollektivrutene i Oslo for å hindre mindre ønskelige effekter, både økonomiske og sosiale. Bydelsutvalget i Nordre Aker ber Byråd og/eller bystyret om raskt å klargjøre overfor Ruter at slike kriterier må vektlegges ved legging av kollektivrutene i Oslo. Dette bør føre til at rute 55A gjenåpnes, og at det satses på tilsvarende ruter i byen for øvrig. Høyres forslag til vedtak, med innspill fra øvrige partier, ble enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget ber om at representanter fra Ruter inviteres til en befaring i Lillo-området for å se på situasjonen ifm stenging av rute 54A. Bydelsutvalget sender følgende brev til Samferdselskomitéen, Samferdselsbyråd og Sosialbyråd: Til Samferdselskomitéen Samferdselsbyråd Sosialbyråd BEDRE KRITERIER FOR LOKALE KOLLEKTIVRUTER 11

16 Sett i lys av Ruters nedleggelse av Rute 55 ser bydelsutvalget behov for å ta denne saken opp på prinsipiell basis overfor Byråd og Bystyre. Bakgrunn Rute 55 er delt i to, Rute 55A og 55B, der rute 55A har fungert som en matebuss mellom Nydalen, Storo og Lillo Terrasse i flere år. Bussruten har forbundet viktige kollektivknutepunkter (Nydalen og Storo), offentlig service (NAV mm), Storosenteret, boligområder på Lillo Terrasse og i Kapellveien, Grefsen kirkegård, Grefsen skole, Lillohjemmet, Morellbakken skole, mm. Med virkning fra 19.august kansellerte Ruter denne kollektivruten. Ifm med stengingen har Ruter anført flere grunner, bl.a. at Kapellveien skal stenges ved Grefsen skole når denne gjenåpnes høsten 2014 og at trafikkgrunnlaget har vært dårlig. Det er nærliggende å anta at det er økonomien i ruten som er det viktigste argumentet til Ruter for å stenge ruten allerede nå. Bydelsutvalget har i egen sak (vedlagt) anført flere argumenter overfor Ruter som delvis tilbakeviser noen av deres argumenter for stenging og delvis lister andre argumenter som Ruter sannsynligvis ikke har vurdert i saken. Behov for klare kriterier Bydelsutvalget er klar over at oppsett av kollektivrutene i hovedsak er overlatt Ruter som faginstans og er enig i at dette kan være fornuftig. Vi ser imidlertid at det må foreligge klare retningslinjer fra politisk hold for hvilke kriterier som skal benyttes ved legging av rutenettet. Selv om et lønnsomhetsprinsipp skal praktiseres ved drift av kollektivtrafikken vil det være tilfeller der snever lønnsomhet ved driften må være underordnet hensynet til spesielle forhold og brukergrupper. Det er ønskelig at det klargjøres bedre politisk hva som bør være kriterier for å opprette eller opprettholde mindre økonomisk lønnsomme ruter. Det er naturlig for oss å bruke rute 55A som eksempel, men tilsvarende betraktninger vil være gjeldende også for andre steder/ruter der tilsvarende forhold eksisterer. Rute 55A fungerte som det eneste tilbudet for mange eldre for å komme seg til kjøpesentre, offentlige tjenester og øvrig kollektivtilbud. Spesielle forhold vi mener bør tilsi mindre strenge lønnsomhetskrav: Topologi - Når topologien i området, med til dels krevende bakker, gjør det vanskelig å komme til andre mulige kollektivholdeplasser. Selv om avstand i luftlinje mellom alternativ kollektivtransport på Ring 3 og Kapellveien kan synes å være beskjeden gjør høydeforskjellen det vanskelig eller umulig å forsere dersom man er dårlig til bens. Enda vanskeligere blir dette på vinterstid. Tilgang til offentlige tilbud Når det er ønskelig å redusere bilbruk til offentlige tilbud til et minimum og parkeringsmulighetene reduseres for å gjøre det mindre attraktivt å kjøre bil. Dette forutsetter at det foreligger et alternativ gjennom kollektivtransport. Rute 55A betjente flere offentlige tilbud der man er oppfordret til å la bilen stå. Dette gjaldt spesielt skolene og flerbrukshallene på Grefsen og Engebråten. Grefsen gravlund og Lillohjemmet i området forsterker dette behovet. I andre «enden» betjente ruten offentlige tjenester og store knutepunkt (Storo/Nydalen). Begrensede lokale parkeringsmuligheter Når områder har høy utnyttelsesgrad og lite parkeringskapasitet. Valget står mellom et godt kollektivtilbud eller veier sprengt av mye biltrafikk med vanskelige parkeringsforhold. Rute 55A har spesielt betjent boligområdet Lillo Terrasse. Dette er et område med lav parkeringsdekning (ca 30%). Området er også definert som en del av indre by. For å kunne holde biltettheten nede er det imidlertid en forutsetning med et godt alternativ til bil. 12

17 Bydelsutvalget i Nordre Aker mener at slike kriterier må vektlegges ved legging av kollektivrutene i Oslo for å hindre mindre ønskelige effekter, både økonomiske og sosiale. Bydelsutvalget i Nordre Aker ber Byråd og/eller bystyret om raskt å klargjøre overfor Ruter at slike kriterier må vektlegges ved legging av kollektivrutene i Oslo. Dette bør føre til at rute 55A gjenåpnes, og at det satses på tilsvarende ruter i byen for øvrig. Eventuelt Hanne Lyssand (SV) etterlyser informasjon om Sverre Enevolds plass. Svar fra administrasjonen: Dette er knyttet til utviklingen av Myrerjordet som er noe forsinket, og er ikke glemt. Møtet ble hevet kl. 20:40 Oslo, Bent Gether- Rønning BU-leder Preben Winger fung. Bydelsdirektør Marit Neby møtesekretær 13

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Kjelsås skole, Asbjørnsensvei 3, 0494 Oslo Møtetid: Tirsdag 27. august 2013 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 31.05.2012 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Forfall: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 05.05.14 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning (H)

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 1/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Torsdag 13. februar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Per-Henry Christiansen (H)

Per-Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 3/12 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i arbeidsutvalget torsdag 08.12.2011 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 1. etasje. Tilstede: Bent Gether-Rønning

Detaljer

Per- Henry Christiansen (H)

Per- Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 1/12 Møte: Helse- og sosialkomitè Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 28. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Per Henry Christiansen (H)

Per Henry Christiansen (H) Protokoll 2/13 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Grefsen/Kjelsås eldresenter Møtetid: tirsdag 28. mai 2013 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Per Henry Christiansen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Bente M. Larsen (A) Bernt Sverre Mehammer (SV) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Morellbakken skole, Morellsvei 20, 0487 Oslo Møtetid: Tirsdag 11. mars 2014 kl. 18.00 Befaring kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, Ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 04. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 4/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 25. september 2012 kl. 18.00 Sekretariat: driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Sigmund Hov Moen A Anne Ebbing SV Hans A. Kielland Aanensen FrP Henriette Amundrustad H Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 13. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A)

Bente M. Larsen (A) Sidsel Kjeldaas Salte (H) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) Bernt Sverre Mehammer (SV) Kai Erik Jensen (A) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalen VGS, biblioteket. Nydalsveien 30 c, 0484 Oslo. Møtetid: Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 18.00

Detaljer

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdierktør

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdierktør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 27. februar 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A

Erik B. Skei V. Bent Gether- Rønning H Sidsel Kjeldaas Salte H Arne Østreng FrP Snorre Kverndokk SV Helle Solberg A Sigmund Hov Moen A Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalveien 21 Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Borge Skei V. Arne Østreng, FrP. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Arne Østreng, FrP. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 7/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A Asle Reium SV. Sabitri Banjerij A. Preben Winger, avdelingssjef 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef

May-Brith Døssland V. Cecilie Amdahl H. Ingen. Preben Winger, avdelingsdir Eivind Marthinsen, avd.sjef 1 Protokoll 6/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg. kantina Møtetid: tirsdag 30. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef

May-Brith Døssland V. Bente Larsen for Lene Christiansen. Preben Winger, avdelingsdir. Inger Øiseth, seksjonssjef Kristin Voldsnes, seksjonssjef Protokoll 4/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Møterom 5.etg Møtetid: tirsdag 24. august 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Helle Solberg A. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Helle Solberg A. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 06/12 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 08. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV)

Bente M. Larsen (A) Tale Pleym (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 1/13 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Ullevål Skole, personalrom Møtetid: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Mona Taasen, bydelsdirektør

Mona Taasen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 22. mai 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 9/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 9/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 02. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder

Bent Gether-Rønning H. Ingen. Preben Winger, avdelingsleder Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, 5.etg Møtetid: torsdag 26. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 05/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 22. august 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Erik B. Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Ingen. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 25. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Borge Skei V. Anne Ebbing for Tone Manum. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Morten Stubberud, Ruter

Erik Borge Skei V. Anne Ebbing for Tone Manum. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Morten Stubberud, Ruter Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 03/12 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 16. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Ingen. Preben Winger, Avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 18. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Skei V. Preben Winger, ass. Bydelsdirektør

Erik Skei V. Preben Winger, ass. Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/14 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-sal, Nydalsveien 21 Møtetid: Mandag 10. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H

Svein Erik Sønsteby H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 8/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien21, møterom Møtetid: mandag 28. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H

Erik Borge Skei V. Henriette Amundrustad H Sigmund Hov Moen A. Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 27. mai 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef

Sabitri Banerij for Iver Christiansen Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 11. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen

Bente M. Larsen for Lene S. Christiansen Kristoffer Gustavsen for Cecilie Amdahl Brita Østvold for Monika Gulmoen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, Glasshuset Nordberg skole Møtetid: tirsdag 08. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

Bente M. Larsen A. Ingen

Bente M. Larsen A. Ingen Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/12 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: tirsdag 17. april 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder:

Detaljer

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth

May-Brith Døssland V. Nina Liljedahl Kahn. Avd.dir. Preben Winger Sosialsjef Liv Øyen Leder av barnevernet Inger Øiseth 1 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/10 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: tirsdag 16. februar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør

Ivar Christiansen A. Svein Erik Sønsteby H. Tore Grøv H. Preben Winger, avdelingsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg Møtetid: mandag 17. januar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 1/08

Oslo kommune. Protokoll 1/08 Oslo kommune Protokoll 1/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: BU-salen Møtetid: tirsdag 15. januar 2008 kl. 18.00-2020 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Cathrine Løland (H) Cathrine

Detaljer

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Geir Helle, Bymiljøetaten

Erik Borge Skei V. Ingen. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Geir Helle, Bymiljøetaten Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 08. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir.

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerij A. Preben Winger, avd. dir. Oslo kommune bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/10 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Lille Hauge Møtetid: mandag 22. mars 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Per Henry Christiansen (H)

Per Henry Christiansen (H) Oslo kommune Protokoll 4/16 Møte: Bydelsutvalget Møtested: BU-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 16. juni 2016 kl. 18.00 Sekretariat: Økonomiavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Bjørn Iddeng FrP. Ivar Christiansen A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 20. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent

Svein Erik Sønsteby H. Snorre Kverndokk SV. Hanne Lyssand SV. Preben Winger, avdelingssjef. Knut Hammervold, spesialkonsulent Oslo kommune Bydel Nordre Aker Plan- og miljø Protokoll 1/07 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 15. januar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Oppvekstavdelingen Møteleder:

Detaljer

Bent Gether-Rønning H

Bent Gether-Rønning H Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 13. desember 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Ivar Christiansen A. Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, ass. bydelsdirektør

Ivar Christiansen A. Tor Løken for Bjørn Iddeng. Preben Winger, ass. bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 4/11 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, Kantina 5.etg. Møtetid: mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV)

Bente M. Larsen (A) Kristin Vik (H) Kjetil Berkvist (FRP) May-Brith Døssland (V) Bernt Sverre Mehammer (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 5/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Jørgen Øverbye (SV)

Bente M. Larsen (A) Jørgen Øverbye (SV) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 2/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Tirsdag 29. april 2014 kl. 17.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 21.01.2010 Møtet ble avholdt i administrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, 2. etasje. Tilstede: Egil K. Ihlen, leder H

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/12 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/15 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Egil K. Ihlen (H) BU-leder

Egil K. Ihlen (H) BU-leder Oslo kommune Protokoll 6/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 03. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Egil K. Ihlen

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 7/09

Oslo kommune. Protokoll 7/09 Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 08. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wera B Holst Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune BYDEL Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/15 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Møterom «Akerselva» Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/14 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Nydalsveien 21, Møterom Lille Hauge. Møtetid: Tirsdag 02. september 2014 kl. 14.30

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 30. januar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør

May-Brith Døssland V. Kristoffer Gusatvsen H. Mona Taasen, Bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 5/09 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef

Ivar Christiansen A. Wenche Riiser A. Sabitri Banerji A. Preben Winger, avdelingssjef Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 3/08 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: BU-salen Møtetid: mandag 10. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Per Elling Braseth-Ellingsen (V) May-Brith Døssland (V) Cecilie Amdahl (H) Fung. bydelsdirektør Ellen Oldereid Driftssjef Preben Winger

Per Elling Braseth-Ellingsen (V) May-Brith Døssland (V) Cecilie Amdahl (H) Fung. bydelsdirektør Ellen Oldereid Driftssjef Preben Winger Oslo kommune Protokoll 4/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg Møtetid: torsdag 07. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen

Tove Stien, bydelsdirektør Vibeke Fjelltun Nilsen Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 9/04 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: torsdag 02. desember 2004 kl. 18.30 Sekretariat: Vibeke Fjelltun Nilsen Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 2/09 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, møterom Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Bent Gether- Rønning (H)

Bent Gether- Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 6/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bu-salen, Nydalsveien 21 Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 6/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anita I. B. Christiansen Møteleder: Tilstede: Anders Ørnø

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 13. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 53 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 7/10 Møte: Bydelsutvalget Møtested: 1 et, BU-sal Møtetid: torsdag 18. november 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Neby Møteleder: Tilstede: Bent Gether-Rønning (H) Hans A. Kielland

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21, 5. etg. Møtetid: tirsdag 01. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Bydelsutvalget Protokoll 6/12 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 25. oktober 2012 kl. 18.00 Sekretariat: Administrasjonsavdelingen Møteleder:

Detaljer

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent

Eivind Brett (FrP) Terje Aadalen, institusjonssjef Wenche M. Hansen, spesialkonsulent Protokoll 5/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nordberghjemmet Møtetid: tirsdag 23. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Marit Mykland Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte:

Detaljer

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF)

Ulf Stigen (FrP) Ulf Stigen (FrP) Erik Telnes (SV) Ingvald Bore (H) Steinar Lende (A) Frode Woldsund (KrF) Erling Kvernevik (V) Frode Woldsund (KrF) Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ekebergveien 243, BU salen Møtetid: mandag 16. april 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE)

Erik B. Skei V. Bent- Gether Rønning H, (under informasjonen fra PBE) Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 6/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: Mandag 07. oktober 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 06. oktober 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 1/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bolig for utviklingshemmede, Neptunvn. 24 Møtetid: tirsdag 19. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Torsdag 25. september 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: Møteleder:

Detaljer

Per Johannessen, bydelsdirektør

Per Johannessen, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 14. januar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 4/13

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 4/13 Oslo kommune Administrasjonen Protokoll 4/13 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 06. juni 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H)

Bent Gether-Rønning (H) Oslo kommune Protokoll 1/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: torsdag 14. februar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. juni 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Bent Gether-Rønning (H) Pål Sørgaard (A) Bjørn Gilbert (A)

Bent Gether-Rønning (H) Pål Sørgaard (A) Bjørn Gilbert (A) Oslo kommune Protokoll 6/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: torsdag 10. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: administrasjonsavdelingen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 21. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/10 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00

Detaljer

Anders Ørnø Røberg-Larsen (AP)

Anders Ørnø Røberg-Larsen (AP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 05/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 22. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Protokoll 4/10 Møte: Møtested: Møtetid: Sekretariat: Helse- og sosialkomite Nydalsveien 21, BU-salen tirsdag 28. september 2010 kl.18.00 Marit

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 16. januar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 21. februar 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) Wenche Hansgaard (A) Kim Raubakken (H) Ingrid Rødnes (SV) Ewa Thim (F) Victoria Rweikiza (R) Ole-Martin Bergman (A)

Wenche Hansgaard (A) Wenche Hansgaard (A) Kim Raubakken (H) Ingrid Rødnes (SV) Ewa Thim (F) Victoria Rweikiza (R) Ole-Martin Bergman (A) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 17. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421969 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 24. oktober 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør

Erik Borge Skei V. Anne Marit H. Nærby A. Helle Solberg H. Preben Winger, ass.bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Protokoll 1/13 Møte: Miljø, plan og samferdselskomiteen Møtested: Nydalsveien 21, BU-salen Møtetid: mandag 28. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 24. februar 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 6/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 17.09.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/14 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 14. august 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A)

Wenche Hansgaard (A) May-Liz Amundsen (A) Ole Martin Bergmann (A) Odd A. Lindblom (A) Festus Kwadwo Lartey-Adjei (A) Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Møtetid: torsdag 31. januar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Wenche

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 19 11 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 1/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V)

Per Aschjem (Rødt) Brit Teien (H) Stine Møller Nilsen (V) Protokoll 3/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsvn 21, 5 etg. Møtetid: onsdag 23. april 2008 kl. 18.00 21.00 Sekretariat: Wenche M Hansen Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/13 Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Møtested: BU-salen Møtetid: Torsdag 15. august 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 23439917 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Oslo kommune Bydel Nordre Aker Avdeling for helse og omsorg Møteinnkalling 1/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Nydalsveien 21 Møtetid: tirsdag 08. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23473961 SAKSKART

Detaljer