Laget av: Lars Berge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laget av: Lars Berge"

Transkript

1 Laget av: Lars Berge

2 Innholdsfortegnelse: Side 2 4: Oppdrag 1 Side 4: Oppdrag 2 Side 5: Oppdrag 3 og 4 Side 6 9: Oppdrag 5 Side 10 11: Oppdrag 6 Side 12 13: Oppdrag 7 Side 14: Oppdrag 8 og 9 Side 15: Oppdrag 10 Side 16: Oppdrag 11 Side 17: Oppdrag 12 Side 18: Kilder 1

3 Oppdrag 1: FORDELER OG ULEMPER AKSJESELSKAP FORDELER Begrenset økonomisk ansvar for aksjonæren(e) (eieren/eierne) gjør at selskapsformen er godt egnet for prosjekter med høy risiko. Selskapsformen er godt regulert gjennom aksjeloven. Det kan være lettere å få inn egenkapital til et AS enn til andre selskapsformer. Det kan være lettere å selge aksjer enn eierandeler. Grunnlaget for formuesskatt for en aksjeeier er lavere enn for en andelseier/deltaker eller innehaver av enkeltpersonforetak, siden formuesverdien i et AS reduseres til 65 prosent ved formuesbeskatningen. Grunnlaget for arveavgift er lavere i et ikke børsnotert AS enn i et ENK. I AS sammenheng kan avgiftsgrunnlaget reduseres til 30 prosent av den skattemessige formuesverdien av det som arves hvis arvingen velger det. Ved mye reisevirksomhet kommer også hovedaksjonær(er) inn under reglene for statens reiseregulativ, og kan benytte seg av statens satser. ULEMPER Det er flere krav til formaliteter mv ved etablering og drift enn ved andre foretaksformer. Det kreves en aksjekapital på kroner for å starte. Selskapet må ha revisor uansett hvor beskjeden driften er. Aksjonærer får tilgang til selskapets kapital kun gjennom reglene for utbytte. Aksjeloven har strenge regler om begrensning av utbytte. Mulighetene for utdeling av utbytte begrenses også av at det skal tas hensyn til inntrådte eller påregnelige tap etter balansedagen (normalt 31. desember). Aksjonærer kan ikke motta utbytte før regnskapet er avsluttet, hvilket kan bety måneder å vente. Det er klare regler med strenge strafferammer i aksjeloven om at daglig leder og styre må vurdere selskapets økonomiske situasjon minst hver tredje måned, med plikt til å sette i gang tiltak hvis egenkapitalen blir for lav. En forpliktelse til å yte en arbeidsinnsats i framtida kan ikke brukes som kapitalinnskudd (her: betaling for aksjer) og gi grunnlag for eierbrøk, slik som i ANS/DA. 2

4 FORDELER OG ULEMPER ANSVARLIG SELSKAP FORDELER Deltakerne (eierne) står fritt når det gjelder kapitalinnskudd. En forpliktelse til å yte en arbeidsinnsats i framtida kan gå inn som kapitalinnskudd og gi grunnlag for eierbrøk. Underskudd i en startfase går direkte til fradrag i deltakernes selvangivelse. Det er forholdsvis enkelt skattemessig og ellers å omdanne et ANS/DA til et AS dersom det ønskes. ANS/DA formen innebærer stor avtalefrihet eierne imellom i selskapsavtalen. I ansvarlig selskap kreves som hovedregel enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger. Dermed kan enhver deltaker følge med i hva som skjer i selskapet. Det er revisorplikt bare for ansvarlige selskaper som har mer enn fem deltakere i hovedstilling (minst 20 t/uke) eller som har driftsinntekter av den samlede virksomheten som overstiger fem millioner kroner (uten moms). Ansvarlig selskap har begrenset regnskapsplikt så sant det har under fem ansatte eller har mindre enn fem milloner kroner i salgsinntekt, evt har maks fem deltakere og ingen av deltakerne er juridisk person med begrenset ansvar. Grunnlaget for arveavgift er lavere i et ansvarlig selskap enn i et ENK. I ANS/DA sammenheng kan avgiftsgrunnlaget reduseres til 30 prosent av den skattemessige formuesverdien av det som arves hvis arvingen velger det. ULEMPER Det er svært stor personlig risiko hvis selskapet må drive med eller kan opparbeide gjeld, og det oppstår tap eller konkurs. Deltakerne må dekke gjeld av sine personlige midler. Deltakerne vet ikke hvor store samlede gjeldsforpliktelse de påtar seg, og de kan (i ANS) også måtte dekke andre deltakeres gjeldsforpliktelser. Det kan være vanskelig å selge egne selskapsandeler pga det personlige økonomiske ansvaret. En deltaker som trer ut, vil fortsatt ha ansvar for selskapets eldre gjeld, unntatt hvis kreditorene godtar at en evt. ny deltaker overtar ansvaret for denne gjelden. Det kan bremse effektiviteten i driften av et ansvarlig selskap at det som hovedregel kreves enighet blant alle deltakerne for at det skal fattes viktige beslutninger. Overskudd beskattes hos deltakerne sammen med annen inntekt. Det kan bety at inntekten fra selskapet beskattes med opptil 50,7 prosent (54,2 prosent med høyeste toppskattesats i 2005) fra første krone hos deltakere med inntekt fra annet hold. Deltaker i ansvarlig selskap som reiser mye for selskapet er næringsdrivende og kan ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Diett dekkes bare for utgifter som dokumenteres med kvittering. 3

5 Konklusjon: Med tanke på at det er 3 personer som starter opp bedriften sammen, kan man utelukke enkeltpersonforetak helt fra begynnelsen. Fordelene og ulempene som er vist over, sier en del om hva godene er med de forskjellige formene, men også hva baksiden er. For eksempel et aksjeselskap koster det , i aksjekapital å opprette, men man står da ikke personlig ansvarlig ved konkurs. Mens med et ansvarlig selskap, står man fult ansvarlig for selskapets økonomi, men man slipper å betale de , i aksjekapital. Med et aksjeselskap kreves det også at mange formaliteter må gjennomgås i forhold til et ansvarlig selskap, noe som kan være mye jobb i startfasen av et prosjekt. Men i en startfase kan det også være vanskelig å bli enige om hva man egentlig skal drive med og satse på, noe som kan skape problemer for både et ansvarlig selskap og et aksjeselskap. I et aksjeselskap har man derfor et demokratisk styre som tar seg av alle beslutninger, mens i et ansvarlig selskap må de partene som eier bedriften komme til en enighet. Med tanke på at , ikke er så alt for mye penger for en bedrift som skal starte opp, spesielt med 3 personer involvert, går jeg for ett aksjeselskap, grunnet at de , er en engangs sum, men den sikrer deg også senere i tilfelle man går konkurs. Det er også mye lettere å selge aksjer enn eierandeler, og starte samarbeid med større bedrifter og organisasjoner. Oppdrag 2: 4

6 Oppdrag 3: Ø Partner AS skal med innovativt design og miljøvennlige metoder produsere avfallsbeholdere til bedrifter og privatpersoner. Ved et tett samarbeid med forskjellige aktører innenfor bygg, jernvare, renhold, kontor og diverse andre, skaper vi det perfekte produktet helt fra ide stadiet til et ferdig produkt, som fungerer like bra inne som ute. Oppdrag 4: Januar Februar Mars Totalt Inntekter: Salgsinntekter Startkapital Totalt: Variable kostnader: Matrialer Strøm Vann & Kolakk Sum Variable Kostnader Faste kostnader: Husleie Renovasjon Telefon & Internett Feriepenger Arbeidsgiveravgift Lønn Sum Faste Kostnader Resultat

7 Daglig leder Kaj Jack Oppdrag 5: Sekretær for Daglig Leder Lene Alexandra Øyen Personalsjef Sonja Paulsen Produktsjef Ane Rikke Willingen Salgs og Markedsføringssjef Sveinung Hokstad Lagersjef Produksjon Ansatt nr. 1 Salg og Markedsføring Ansatt nr. 1 Lagerassistent Produksjon Ansatt nr. 2 Salg og Markedsføring Ansatt nr. 2 Produksjon Ansatt nr. 3 Produksjon Ansatt nr. 4 Produksjon Ansatt nr. 5 Produksjon Ansatt nr. 6 6

8 Utstyr Pris per Antall Pris total PC: HP Pavilion HPE 010sc BenQ 19" LCD T902HDA Ace CUB PC Totalt Server: HP ProLiant ML350T G6, Xeon E BenQ 19" LCD T902HDA Ace CUB Server totalt Nettverk: 300 meter nettverkskabel Krympetang RJ45 kontakter, 10 stk. 22,9 3 68,7 3Com Gigabit Switch 5P Com OC Managed Gigabit PoE switch Nettverk totalt 4761,7 Telefon: 3COM Business 3103 Manager Phone CISCO IP PHONE 521SG Telefon totalt 7557 Nettverksutstyr: CANON printer I sensys MF9170 (2232B012) Nettverksutstyr totalt Programvare: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2007 STANDARD 1 LICS NO ( ) Autodesk Inventor Norton Internet Security 2010 Norsk Programvare totalt Backup: Brannsikker backup safe HP StorageWorks LTO448 SAS Ext Drive Backup totalt Totalt: ,7 7

9 PC: Til PC ene valgte jeg en HP Pavilion med en 2.66GHz prosessor og 6 GB RAM, som skal ha mer enn nok for systemressurser til kontorarbeidet. Windows 7 inkludert. Til skjermen valgte jeg en BenQ 19, BenQ er kjent for gode kvalitetsskjermer til en lav pris. Tastatur og mus valgte jeg ut ikke minst etter pris, men også etter ergonomisk utforming, og funksjonalitet i forhold til kontorarbeidet. Server: Serveren jeg valgte var en HP ProLiant, med 2x 2.66GHz Xeon prosessor, 24GB RAM (Støtte for 144 GB). Det er en ganske kraftig server i forhold til bedriften, men pris kontra kvalitet, så er den ikke så veldig dyr. Utstyrt med 6x SCSI frontmonterte HDD er, er den enkel å ha med å gjøre, samtidig som det er massevis av lagringsplass. Den er ganske liten, så den tar ikke opp mye plass, og kommer ferdig levert med valgfritt OS. Den har også 4x Nettverkstilkoblinger. Har valgt samme skjerm og tastatur+mus som på kontor PC ene, grunnet pris og at man ikke trenger noe særlig bedre på en server PC. Nettverk Til nettverket så bestemte jeg meg for å lage kablene selv, så jeg kjøpte inn 300 meter med CAT 5E, og 30 kabelhoder. Jeg kjøpte også inn en 3Com switch, 10 porter og 10gbit nettstøtte, noe som skal holde i massevis for denne bedriften. Jeg kjøpte også en 5 porter 3Com Gigabit Switch til sekretærens utstyr. Nettverksoppset: Internettingang Server Lagersjef Switch (10 port) Personalsjef Sekretær Daglig Leder Produktsjef Salgs og Markedsføringssjef Salgs og Markedsføring #1 Salgs og Markedsføring #2 Switch (4 port) Sentralbord Nettverks skriver 8

10 Telefon Først og fremst satset jeg på å kjøre alle telefoner på nettverkslinja, noe som sparer på både kabling og man kan ha et mer integrert system. Jeg kjøpte et 3Com sentralbord som blir plassert inne hos sekretæren, som kan videreføres til de andre telefonene i lokalet. Jeg kjøpte også inn 7 telefoner som skal kobles i det samme nettverket, en på hvert kontor utenom sekretærens. Nettverksutstyr Jeg kjøpte inn en Canon printer I sensys, som er utstyrt med både skanner, printer, fax og kopieringsmuligheter. Denne skal også kobles i nettverket, og plasseres inne hos sekretæren. Den er utstyrt med en farge laser, og kan printe opp til 600 DPI. Programvare Først og fremst kjøpte jeg inn Microsoft Office Professional til alle PC ene i lokalet utenom serveren, siden dette er brukt til bortimot alle arbeidsoppgaver. Jeg kjøpte også inn et program som heter Autodesk Inventor, som er et 3D design program med ekstremt mange muligheter. Grunnet pris kjøpte jeg bare inn en, som skal installeres på Ane Rikke s PC siden hun er produktsjef. Jeg kjøpte også inn Norton Internet Security til alle PC ene, inkludert serveren. Backup Som backupløsning har jeg valgt HP s StorageWorks, som lagrer backupen på en tape. Denne tapen skal så plasseres i en brannsikker safe, lokalisert inne hos lafersjefen. (Det er satt opp 2x Nettverksuttak per kontor, en for PC og en for Telefon) Leverandører: Komplett.no Kontorutstyr.com Biltema 9

11 Oppdrag 6: Hva er operativsystem og hvilken betydning har den for en PC? For at en datamaskin skal kunne gjøre noe som helst, trenger den et styringsprogram. Vi kaller dette styringsprogrammet for et operativsystem. Operativsystemet har som oppgave å tildele maskinressurser til andre programmer. Skal du f.eks. lagre en fil i Word, kaller Word opp operativsystemet for å få denne handlingen utført. Hvilke operativsystemer er tilgjengelige og hvilke anbefaler du? De operativsystemene som er mest brukt i dag, er: o Microsoft Windows Windows er det operativsystemet med størst markedsandel i verden, og har derfor også best støtte når det kommer til programvare og brukerstøtte. Windows kommer i mange forskjellige versjoner, som for eksempel Windows XP, Vista, 7, Server 2000, Server 2003, Server 2008 osv. Siden Microsoft er de største på markedet når det kommer til operativsystemer, er nesten alt man trenger av programmer og administrative verktøy tilgjengelig. Ulempene med Windows er at det koster en del for lisens avtaler, og at det er det operativsystemet det er lettest å få virus på. Windows er det mest allsidige operativsystemet man har, og kan rett og slett brukes til nesten alt. Har man pengene til å kjøpe lisensene, anbefaler jeg Windows på det sterkeste. o Mac OSX Mac har i like lang tid som Microsoft utviklet operativsystemer, og selv om de er litt forskjellige, er det mange like trekk. Hovedforskjellen med Windows er nok at Mac s OSX er mer basert på grafisk behandling, som bilde/video redigering. Mac har ikke like stor støtte når det kommer til programmer og ekstrautstyr som Windows, men er nok i mellomklassen. De fleste programmer kan man også finne en erstatning til, for eksempel kan man skaffe OpenOffice isteden for Microsoft Office. Prisen på Mac s operativsystem er ikke dyr, men siden man nesten alltid må kjøpe en ny Mac når det kommer et nytt operativsystem, øker prisen ganske mye. Personlig vil jeg si at en Mac er kun for de som er spesielt interesserte. o Linux Linux finnes i mange forskjellige varianter, for eksempel Ubuntu og OpenSUSE. Linux er nok den minste på markedet, men er også gratis. Det er nok ganske liten brukerstøtte og programvarestøtte for Linux, men som med Mac kan man alltid finne erstatninger. Linux er dedikert det beste operativsystemet å bruke på en server, siden det er stabilt, og det fungerer rett og slett som det skal. Linux er det man kaller 10

12 for open source, noe som vil si at man kan redigere koden i operativsystemet så mye man vil, noe som Mac s OSX og Microsoft s Windows ikke er. Linux er et veldig allsidig og sikkert operativsystem, noe som jeg klart ville anbefalt en bedrift som vil spare på kostnadene. Jeg ville spesielt anbefalt bruk av Linux på en server PC. De har alle styrker og svakheter, så hva man velger avhenger av hva man skal bruke det til. Linux: Server, Gratis OS, Spesielt interesserte Mac: Grafisk behandling, Spesielt interesserte Microsoft: Server, Arbeids PC, Media stasjon, Generell bruk, Enklest for nye brukere Hvilket operativsystem bør jeg ha på serveren? De operativsystemene jeg ville anbefalt ville enten vært Linux eller Windows Server 2008 Fordelene med Windows Server 2008: Veldig god brukerstøtte Veldig god programvare og komponentstøtte Ulempe r med Windows Server 2008: Dyre lisenser Fordelene med Linux: Ekstrem stabilitet Er det noen forskjell på operativsystem på server og PC? I så fall hvilke? Operativsystemet på en server PC har et helt forskjellig oppsett i forhold til det man har på en vanlig PC. På din vanlige PC vil man som regel at ting skal se bra ut, at man kan ha mange forskjellige applikasjoner som for eksempel en mediaspiller, eller forskjellige 3D effekter etc. På en server PC derimot, har man som regel fjernet alt som er av unødvendige applikasjoner og GUI (Graphical User Interface), og satser heller på stabilitet, ytelse og multi (Flere brukere logget inn samtidig). Det er også støtte for bedre utstyr på en server brukere PC, noe som betyr at en server PC kan få bedre utbytte av systemressurser en man kan på en vanlige PC. 11

13 Oppdrag 7: 1. Fjern program du ikke bruker Mange programmer man installerer og kanskje ikke bruker mer kan ta opp unødvendige systemresurser, noe som gjør at datamaskinen blir tregere. Jeg ville derfor gått igjennom dette med Kai først, for å se hva slags programmer som kan fjernes eller ikke. 2. Virus? Som regel er ikke de fleste virus noe annet en irriterende, og kan enkelt fjernes/blokkeres med et antivirus program før det i det hele tatt har fått gjort noen skade på maskinen. Men det er ikke 100 % sikkert, og det kan være et virus som gjør at datamaskinen henger eller blir tregere. 3. Fjern cookies og spyware Cookies og Spyware tar som regel opp unødvendig plass, og unødvendige systemressurser. Man bør fjerne dette med jevne mellomrom, og man har en del verktøy man kan bruke for å gjøre dette: Spybot: Search & Destroy: Spybot er et veldig fint og brukervennlig program til å fjerne Adware og Spyware fra datamaskinen. De fleste datamaskiner har nok ikke spyware eller adware på datamaskinen, men det kan være lurt å sjekke innimellom. CCleaner: CClean er er et veldig fint program for fjerning av unødvendige midlertidige filer, samt flere funksjoner vi kommer tilbake til etterpå. 4. Rensk opp harddisken din På en hard disk blir det alltid lagret masse unyttig informasjon, som tar opp plass og systemressurser, noe som kan føre til en treg datamaskin. En enkelt måte å fjerne dette (Windows) er som følgende: Klikk på Startmenyen nederst til venstre og velg Kjør. I feltet som kommer opp, skriver du cleanmgr. Velg harddisken i rullegardinmenyen, klikk ok, og de unødvendige filene letes opp. Kryss av for alle alternativer utenom Komprimer gamle filer, og klikk igjen på ok. 5. Fjern programmer under oppstart Som regel når man starter opp en datamaskin, startes en rekke programmer. For hvert enkelt program som skal starte opp, kreves det mer ressurser av datamaskinen, og oppstarten blir tregere. Det kan derfor være lurt å gå igjennom hvilke programmer man vil eller ikke vil at skal starte opp, enten med hjelp av CCleaner, eller den innebygde funksjonen i Windows: Klikk på Startmenyen nederst til venstre og velg Kjør. I feltet som kommer opp, skriver du msconfig. I vinduet som kommer opp velger du fanen som heter Oppstart. Så kan du fjerne hakene på de programmene du ikke vil skal starte opp når du starter Windows. 12

14 6. Rensk opp i Windows registeret I registeret blir det stadig vekk lagret unyttig informasjon når man installerer, avinstallerer eller sletter programvare og filer. Det kan være lurt å gå igjennom registeret og sleppe unyttig informasjon. Et program man kan bruke til dette som tar det meste av unyttig informasjon, er CCleaner. 7. Fjern fancy ting På de nyere versjonene av Windows, for eksempel Vista og Windows 7, er det mange fancy ting som bruker veldig mye av systemet. For eksempel har man Aero, et grafikksystem som gjør at operativsystemet ser mye bedre ut, ved å gi for eksempel 3D tabbing mellom programmer. Ved å skru av disse funksjonene, kan systemet bli mye kjappere. 8. Diskdefragmentering Ved installasjon og avinstallasjon, kan et program bli fragmentert, og det kan ligge igjen rester som gjør at et annet program kanskje må lagres på flere sektorer enn nødvendig. Ved å diskdefragmentere, komprimerer man den fragmenterte informasjonen, noe som gjør at datamaskinen kan lese informasjon kjappere, og dermed øke prestasjonen til datamaskinen. Man kan enten bruke den innebygde funksjonen i Windows, som ligger under Tilbehør > Systemverktøy, eller man kan laste ned alternative defragmenterinsprogram, som for eksempel Defraggler. Er datamaskinen fortsatt treg? Hvis datamaskinen fortsatt er treg etter dette, kan det hende at noe av hardwaren er ødelagt, for eksempel RAM brikkene. Man kan da kjøre MEMTEST86+, som man får lastet ned på Hvis det oppdages en feil på RAM brikkene, bør disse sendes inn til leverandør eller fabrikant snarest. 13

15 Oppdrag 8: De fleste butikker som for eksempel Elkjøp har en ordning hvor man kan levere inn gammelt elektronisk utstyr helt gratis for destruering på en miljøvennlig måte. Dette er et tilbud Kai Jack burde ta nytte av, pga: Helt gratis. Destrueres på en sikker og miljøvennlig måte Plikt til å ta imot EE avfall Forhandler skal ta EE avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i retur i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Forhandler skal også ta imot EE avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE produkter. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som forhandleren omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE produkt er solgt. Når EE produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale, herunder ved postordresalg og netthandel, skal forhandler etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE avfall. Forhandler skal ta i mot EE avfallet vederlagsfritt, men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av EE avfall. Prisen for forsendelse må ikke overstige det beløp forhandler krever ved forsendelse av tilsvarende mengde solgte EE produkter. Punkt 2, 1 4 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall Oppdrag 9: I en database som inneholder personlige opplysninger er det strenge regler på hva man kan ha i databasen, og hva man ikke kan ha i databasen. For eksempel i en kunde database har man ikke lov til å publisere informasjon som for eksempel personnummer. Men man har lov til å publisere informasjon som skal kunne bli brukt ved anledninger som når en bedrift for eksempel skal ha masseutsendelser til sine kunder; Navn, Adresse, Telefonnummer, og lignende. Man har heller ikke lov til å publisere konfidensiell informasjon i disse databasene, som for eksempel en kundes historie som kunden kanskje har fortalt til deg. Dette går på taushetsplikten mellom kunde og serviceyter. 14

16 Oppdrag 10: Brosjyre innside: Brosjyre utside: 15

17 Oppdrag 11: 16

18 Oppdrag 12: Kurs oppsett: Gå igjennom Word: o Lage masseutsendelser i Word. o Hvordan man lager dokumenter, lagrer og skriver ut, og enkel formatering. o Gå igjennom problemer kunden har. o Lage Brevmal. Gå igjennom Excel: o Lage dokumenter og formatering. o Enkle funksjoner og regnskapsoppsett. o Lagring og utskrift. Det er satt opp 5 dager ganger 2 timer på hele kurset, og en pris på 1000,. 17

19 Kilder: wift/ldles?doc=/sf/sf/sf html#

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Hold orden på kundene i skyen

Hold orden på kundene i skyen -systemer Hold orden på kundene i skyen Test av fem webbaserte -systemer Et -system på nettet gir deg oversikt over kunder og avtaler fra hvor som helst. Du kan bruke smarttelefn, nettbrettet eller pc-en.

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter 22 Computerworld PC World CRM CRM smører salgsap Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter En mer personuavhengig saksbehandling og enkel oversikt over kundekontakten er noe alle trenger. I tillegg har

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer