- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk"

Transkript

1 Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg hører til Raho Moussa (22) fra Hammerfest mener at det negative fokuset på somaliere i Norge går verst ut over dem som har minst med det å gjøre. Side 4 - Det gjelder å tenke positivt 291 kommuner er spurt om å ta i mot til sammen 8000 nye innbyggere i Familien Ashgari/ Moradi flyttet inn i nye leilighet i Skedsmo kommune for tre måneder siden. Ashgari ønsker å jobbe i barnehage, mens Moradi vil starte eget byggefirma. Side 5 Tjener på å bosette flyktninger Kommunene har svært mye å vinne på å bosette flere flyktninger, mener Skedsmo-ordfører Anita Orlund. Side 2 Snart selvstendige Abdishakur Yusuf, 19 (t.v.) og Abdi Ali, 19 bor i bofellesskap for enslige mindreårige i Bærum kommune. Yusuf er snart ferdig på skolen og ønsker å flytte for seg selv, mens Ali vil ta fagbrev som maler. Side 4 Nordbosetteren Den dagen du har fått opphold er den første dagen i ditt nye liv. Du er full av pågangsmot og vilje til å satse, sier Dulo Dizdarevic, leder av IMDi Nord. Side 5 Integrering i fisk Av totalt 70 ansatte ved fiskebedriften Nordfish i Hadsel kommune har 20 minoritetsbakgrunn. Side 6

2 2 Bilag til Kommunal Rapport Oktober 2008 Samarbeid lokalt gir resultater Kommunene gjør en god jobb med integrering. Hele 7 av 10 klarer seg selv økonomisk etter avsluttet introduksjonsprogram på inntil 2 år. Noen trenger mer tid, men stadig flere kommer i jobb. Det er bra for den enkelte, for kommunen og for samfunnet. Grunnlaget er lagt for å ta i mot flere nye innbyggere og skape gode resultater. Kommunene har svært mye å vinne på å bosette flere flyktninger, mener Skedsmo-ordfører Anita Orlund. Samarbeid nasjonalt og lokalt er nødvendig for å lykkes med integrering. KS og staten samarbeider om bosetting, fastsetter behovet på nasjonalt nivå og fordeler antall hver kommune forespørres om å ta i mot. IMDi samarbeider med hver enkelt kommune (og bydel) om antall, tidspunkt og praktiske forhold rundt flytting til kommunen. Kommunene har bygget opp tiltakskjeder som sikrer god mottakelse, bolig, norskopplæring og kvalifisering og overgang til arbeid. Inntrykket er at kommuner som får til godt samarbeid mellom ulike kommunale tjenester, NAV, voksen opplæring, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner, oppnår de beste resultatene. Hadsel kommune i Nordland som du kan lese om i denne avisen kan vise til svært gode resultater som følge av samarbeid mellom norskopplæringssenteret og det lokale næringsliv. Bedriften får arbeidskraft, samtidig som flyktningene lærer fortere norsk og blir bedre integrert i lokalsamfunnet. Ressurs Mennesker er vår viktigste ressurs. Før var fokus på samfunnets evne til å hjelpe. Nå legger vi mer vekt på hjelp til selvhjelp rettigheter og plikter. Vi må mobilisere ressursene hver enkelt har, stille krav, gi ansvar og vise tillit. Aldri før har så mange innvandrere vært i jobb. Hele er sysselsatt. Av disse kommer ca fra såkalt ikke-vestlige land. Statistikken taler sitt tydelige språk: det er mange som lykkes og som skaper verdier for fellesskapet. I denne avisen møter du noen av dem. Raho Moussa fra Hammerfest jobber som assistent på Hammerfest Pensjonærhjem og ved den kommunale hjemmetjenesten. Neste høst begynner hun på sykepleierutdanningen. Familien Ashgari/Moradi har nettopp flyttet inn i ny leilighet, nå drømmer hun om en jobb i barnehage, mens mannen ønsker å starte sitt eget byggefirma. Flere flyktninger trenger en kommune i Flere kommuner trenger nye innbyggere. Kommunen bestemmer hvor mange nye innbyggere kommunen vil ta i mot i løpet av Bedre service til kommunene IMDi arbeider hardt for å bistå kommunene bedre. Vi vil gi flyktninger og kommunene mer og bedre informasjon før flytting til kommunen. Kommuner som ønsker inviteres til tettere samarbeid om hvordan skaffe flere boliger. Ansatte i introprogram og voksenopplæring får tilbud om etterutdanning. Økonomiske konsekvenser av å bosette flere kan lett beregnes ved bruk av bosettingskalkulatoren på Frivillige organisasjoner får støtte sentralt til å yte bedre bistand lokalt. Kommuner som vil prøve ut nye arbeidsmetoder inviteres til samarbeid og kan få økonomisk støtte. Vi kommer gjerne på besøk for å diskutere praktiske løsninger med din kommune. Osmund Kaldheim, direktør i IMDi EN VINN-VINN-SITUASJON: Ordfører Anita Orlund i Skedsmo kommune ønsker flere flyktninger velkommen til kommunen. Tjener på å bosette Det er ikke Skedsmo kommunes utsikter til gull og grønne skoger som fikk ordfører Anita Orlund til å gå ut i media og oppfordre kommunene til nasjonal dugnad for å bosette flere flyktninger, en oppfordring som skapte debatt over hele landet for noen uker siden. Hovedargumentet hennes er at dette er et ansvar for medmennesker vi alle må ta. Men ordføreren er ikke i tvil om at det er gevinster å hente ved å bosette flere flyktninger. Evalueringer viser at kommunene rundt om i landet er fornøyd med tilskuddsordningene, som er viktige virkemidler i integreringsarbeidet. Orlund er av samme oppfatning. Nå er tilskuddene av en slik størrelse at det setter oss i stand til å gjøre jobben vår. Asker har forholdsvis nylig laget regnskap. De oppdaget at de gikk i pluss. Det samme gjorde vi for et par år siden. Det viste seg at det økonomiske argumentet for å la være å bosette flyktninger ikke er til stede i det hele tatt, sier ordføreren. Orlund forteller om en overveldende stor positiv respons fra hele landet etter utspillet i media, og hun erfarte raskt at det er viktig å tydeliggjøre hva man snakker om. Og her snakker vi altså om mennesker som har fått opphold i landet. Ett sted må de bo. Det verste som kan skje, er at de blir værende i mottak, sier hun. Spørsmålene har vært mange. Blant annet lurer folk på om vi har råd til det. Noen tenker at det vil gå på bekostning av sykehjemsplasser i kommunen. Det vil det ikke. Vi får integreringsstilskudd i fem år, i tillegg til andre tilskudd. Hvis vi gjør jobben vår de fem første årene, greier flyktningene seg selv, sier Orlund. Kommune-Norge trenger folk Undersøkelser viser at sju av ti bosatte er selvhjulpne etter avsluttet introduksjonsprogram. Skedsmo kommune tjener altså på å bosette flyktninger? Ja. I kroner og øre går vi i pluss, selv om det varierer fra år til år. Men overskuddet gjelder også arbeidskraft på litt lengre sikt, og her kan også vi i Skedsmo bli flinkere. Vi må bli mer bevisste på å bruke introduk sjonsprogrammet til å kvalifisere folk til yrker vi trenger. Det er mange eksempler på flyktninger som står på, jobber og tar fagbrev. Denne driven må vi få inn i systemet. Kommune-Norge trenger folk. Dette er en unik mulighet til å kvalifisere med penger vi har fått. Sånn sett slår vi to fluer i ett smekk det er en vinn-vinnsituasjon både for dem som bosettes, og for kommunen. Utfordringer Orlund er ikke ute etter å male bildet rosenrødt. Kommuner har ulikt utgangspunkt. Alt går ikke smertefritt i Skedsmo heller. Der er utfordringene å finne nok boliger, og sånn vil det også være i Men setter vi oss et mål, får vi det til, sier ordføreren, som ikke kjøper argumentet om at vi først må sørge for å ta vare på dem som allerede er her. Det er tull, sier jeg. Å ta vare på dem som bor her, er jo jobben vår, det! Det kan dessuten ikke være sånn at vi skal ha perfekte løsninger for oss som bor her fra før, før vi skal kunne hjelpe andre. IMDi Nord IMDi Nord har bedt 40 kommunar i Nordland, Troms og Finnmark om å busetja til saman 1185 personar i Nordland Bodø 90 Narvik 45 Brønnøy 15 Alstahaug 25 Vefsn 30 Nesna 30 Hemnes 20 Rana 60 Saltdal 15 Fauske 20 Vestvågøy 20 Hadsel 60 Sortland 30 Andøy 20 Vågan 30 Steigen 10 Ballangen 10 Leirfjord 15 Hamarøy 10 Meløy 10 Bindal 10 Troms Harstad 80 Tromsø 80 Kvæfjord 30 Bardu 10 Salangen 20 Lenvik 30 Gratangen 10 Skjervøy 10 Nordreisa 50 Tranøy 20 Berg 20 Finnmark Vadsø 120 Hammerfest 25 Alta 30 Sør-Varanger 25 Nordkapp 10 Kvalsund 10 Porsanger 10 Båtsfjord 20 Leiar i IMDi Nord: Dulo Dizdarevic, tlf: / Temabilag fra IMDi Utgiver: IMDi, Hausmannsgt , Pb 8059 Dep 0031 Oslo Ansvarlig redaktør: Maria Brit Espinoza Tlf Epost: Layout/ombrekking: 07- Gruppen AS Distribusjon: Kommunal Rapport, oktober 2008 Trykk: Nr 1 Trykk AS Tekst/Foto: Britt Arnøy, Kamran Karimi, Dino Prohic, Alexandra R. Tufteland

3 Bilag til Kommunal Rapport Oktober Mennesker er vår viktigste ressurs No ventar 1152 personar på busetting i ein kommune. I 2009 treng enda fleire bustad. 15. september sendte IMDi brev til 291 kommunar der dei vart bedt om å ta imot til saman 8000 nye innbyggjarar i Flyktningar er ein ressurs som gir eit verdifullt bidrag til lokalsamfunn i heile Noreg, seier direktør i IMDi, Osmund Kaldheim. Namn: Abdi Ali Bustad: Bærum Yrke: Vil bli maler Namn: Raho Moussa Bustad: Hammerfest Yrke: Assistent, vil bli sjukepleiar 107 Andre land Dette tyder søylene Einslege menn Einslege kvinner Familiar Norge Dei 10 største nasjonalitetane som ventar på busetting. 14 Syria E U R O P A Serbia, Montenegro 17 A F R I K A Serbia, Montenegro 27 Iran Syria Russland Eritrea Etiopia 41 Etiopia Iran Somalia 112 Irak A S I A Statslaus Afghanistan Somalia Bosettings kalkulatoren hjelper deg I høst har kommunene fått et nytt verktøy: bosettingskalkulatoren. Den skal hjelpe kommunene til å se de økonomiske konsekvensene av å bosette flere flyktninger, sier Jone Håland ved IMDis kontor i Bergen. Namn: Buraale Jaylwani Bustad: Hammerfest Yrke: Reinhaldar Ved å plotte inn antall ekstra flyktninger som vurderes bosatt, kan du se hvordan dette vil påvirke inntekter og utgifter. Dersom en kommune eksempelvis vurderer å øke antallet fra 30 til 50, setter de inn tallet 20. Resultatene i kalkulatoren vil 475 einslege menn da vise de økonomiske konsekvensene av å bosette disse 20 ekstra, sier Håland. Bruken av kalkulatoren forutsetter at kommunen allerede har et mottaksapparat, og viser at det kan være økonomisk gunstig for kommunene å bosette flere. Totalt 1152 Afghanistan i familiar 146 einslege kvinner 253 Russland Eritrea Irak * Tall per 31. august 2008 Du finner bosettingskalkulatoren på IMDis hjemmesider: bosettingskalkulator Integreringstilskudd Kommunen mottar et integreringstilskudd over fem år fra IMDi per flyktning de bosetter. Tilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har ved bosetting og integrering av flyktningen. Det gis et ekstra engangstilskudd for bosetting av personer som har fylt 60 år ved bosetting. Etter begrunnet søknad kan kommuner tildeles et engangstilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemninger. Ved særlig alvorlige funksjonshemninger kan det tildeles tilskudd i inntil fem år. Siden forslag til statsbudsjett ble offentliggjort etter at avisen gikk i trykken, finnes oppdaterte tal for de ulike tilskuddene på Tilskudd for opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Kommunen mottar et tilskudd over fem år fra IMDi per flyktning med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. For personer fra vestlige land med plikt til opplæring mottar kommunen et mindre beløp over fem år. Resultattilskudd: Utbetales til kommuner per beståtte muntlig og skriftlig del av Norskprøve 2 og 3. Skjønnstilskudd: Gis til kommuner som har tre eller færre personer med rett og plikt til opplæring og der interkommunalt samarbeid er vanskelig. Basistilskudd: Kommuner med mellom 4 og 150 personer i personkretsen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap får basisstøtte. Siden forslag til statsbudsjett ble offentliggjort etter at avisen gikk i trykken, finnes oppdaterte tal for de ulike tilskuddene på IMDi Midt-Noreg IMDi Midt-Noreg har bedt 38 kommunar i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag om å busetja til saman 1260 personar i Leiar i IMDi Midt-Noreg: Kari Laupstad, tlf: / Møre og Romsdal Molde 50 Kristiansund 50 Ålesund 60 Herøy 20 Ulstein 20 Hareid 20 Volda 35 Ørsta 35 Sykkylven 20 Haram 15 Sunndal 20 Aukra 15 Giske 15 Eide 15 Fræna 15 Skodje 15 Aure 15 Tingvoll 15 Sør-Trøndelag Trondheim 300 Oppdal 25 Orkdal 35 Melhus 25 Skaun 20 Malvik 20 Klæbu 20 Hemne 20 Midtre Gauldal 20 Røros 15 Frøya 10 Hitra 10 Nord-Trøndelag Steinkjer 50 Namsos 50 Stjørdal 50 Levanger 50 Verdal 35 Meråker 20 Grong 20 Vikna 15

4 4 Bilag til Kommunal Rapport Oktober 2008 Einslege mindreårige: Omsorg og oppfølging I august vart det busett 23 einslege mindreårige. Det er busett 109 hittil i år. 88 vart busett frå mottak og 21 kom som overføringsflyktningar. Per sit 99 barn og unge i mottak og ventar på å verta busette. 16 av desse er under 15 år. 6 har venta meir enn tre månader på busetting. 83 er over 15 år. 40 av desse har venta i meir enn tre månader. Per er gjennomsnittleg ventetid i mottak for busettingsklare tre månader. Ei auke på to månader frå I 2008 har 26 kommunar gjort vedtak om busetting av 130 einslege mindreårige. Behovet for busetting er no oppjustert til 228 grunna auka tilstrøyming av einslege mindreårige i Tilskot Kommunar får eit særskilt tilskot per einsleg mindreårig dei buset. Tilskotet vert utbetalt kvart år til og med det året ungdommen fyller 20 år. Tilskotet er meint for å gi ungdommane eit godt omsorgstilbod, og for at dei unge skal verta sitjande kortast mogeleg på asylmottak. Abdishakur Yusuf (19), t.v. og Abdi Ali (19) er snart klare for å flytte ut av bofellesskapet i Bærum. Bofellesskap er et av Bærum kommunes tilbud til enslige mindreårige flyktninger. Lurt, synes Abdishakur Yusuf og Abdi Ali, som deler leilighet med tre andre somaliere. Leiligheten på Kolsås har en stor stue, kjøkken med åpen løsning, vaskerom, bad og toalett og ett rom til hver av de fem beboerne. I tillegg er det et rom for dem som arbeider her en såkalt medlever. Her har Abdi Ali (19) bodd i fire år og Abdishakur Yusuf (19) i to år, mens Aser Bahir Mahmoud (22) er for veteran å regne med hele seks års botid. Tiden flyr! slår han fast med et smil. En familie Målet med denne boformen er å kunne gi et bo- og omsorgstilbud til flyktninger som har behov for bistand på vei mot å bli selvstendige, forteller Zeljko Bosnjak som er leder for botiltaksavdelingen i kommunens barnevern. Guttene lever sine hverdagsliv med små og store gjøremål. Når Yusuf kommer fra skolen i Sandvika ved tida, slapper han litt av og lager mat hvis det er hans tur. Noen dager trener jeg på treningssenteret, og så gjør jeg lekser og ser litt på tv. Vi føler oss som en familie, sier Mahmoud. Ja, som brødre, bekrefter Ali. Blir sett Sju av ti ansatte i bofellesskapene har fremmedspråklig bakgrunn. Det er absolutt en fordel fordi ansatte kan bruke språk, kulturforståelse og egne erfaringer i situasjoner som kan være utfordrende for de unge beboerne, forteller Sissel Olsen som er bofellesskapskoordinator for enslige mindreårige flyktninger i kommunen. For å knekke sosiale koder har de ansatte erfart at kreative løsninger, som for eksempel rollespill, fungerer bedre enn å snakke og snakke. Og om det er mange utfordringer med denne boformen, er fordelene flere, mener Bosnjak og Olsen. Man slipper å føle ensomhet, som mange hybelboere kan gjøre. Bor du sammen med andre, er det noen som ser deg, sier Olsen. Denne måten å bo på gir rom for omsorg og oppfølging med hensyn til individuelle behov. Poenget er å skape gode forutsetninger for integrering og selvstendighet videre i livet, understreker Bosnjak. Planer for framtiden Guttene har mange planer for fremtiden. Mahmoud skal snart flytte på hybel. Han skal fortsette å jobbe, men er bestemt på å ta videre utdanning. Ali vil ta fagbrev som maler, komme seg ut i jobb og flytte for seg selv. Yusuf ser fram til å bli ferdig på skolen i denne omgang, og vet ikke helt hva han vil videre. Men målet er å flytte ut, og gifte meg hvis det blir mulig! sier han. - Jeg er finnmarking, jeg Raho Moussa (22) fra Hammerfest mener at det negative fokuset på somaliere i Norge går verst ut over dem som har minst med det å gjøre. Raho Moussa kom til Norge 11 år gammel. I dag jobber hun som assistent på Hammerfest Pensjonærhjem og ved den kommunale hjemmetjenesten. Neste høst skal hun etter planen begynne på sykepleierutdanningen. Jeg er finnmarking, jeg. Jeg forstår ikke hvorfor folk i det hele tatt vil bo på Østlandet, sier Moussa. Alle er individer På lik linje med andre somaliere som bor i Hammerfest, mener Moussa at det er ubehagelig at media fokuserer utelukkende på negative ting som skjer i det somaliske miljøet. Når vi hører på nyhetene at noe kriminelt er blitt begått av mennesker med afrikansk bakgrunn, håper vi at det ikke er en somalier. Men at det er trøbbel med alle somaliere er ganske langt fra virkeligheten. Å sette alle i en bås er feil. Alle folk er individer og bør betraktes slik, sier Moussa. Best i nord Hun ble sammen med familien sin bosatt i Hammerfest kommune, og har bodd der siden. Her er det godt å bo. Jeg liker å ha en jobb som jeg kan gå til og føler at det er her jeg hører til. Det gjør meg ingenting at det til tider kan være en ganske ensformig levemåte. Det enkle livet i nord kan på et vis være en grei måte å forebygge negative ting på. Her er det litt kjedelig, og det er bra. Utvalget av dumme ting som folk kan finne på å gjøre, er noe mindre, sier Moussa. IMDi Vest IMDi Vest har bedt 51 kommunar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane om busetja til saman 1680 personar i Rogaland Eigersund 25 Gjesdal 25 Haugesund 60 Hå 30 Karmøy 50 Klepp 30 Lund 15 Randaberg 15 Sandnes 75 Sola 25 Stavanger 140 Time 30 Tysvær 30 Strand 20 Hjelmeland 25 Vindafjord 25 Sauda 25 Suldal 25 Rennesøy 25 Finnøy 20 Hordaland Askøy 35 Bergen 300 Bømlo 25 Fjell 35 Kvam 25 Kvinnherad 20 Lindås 25 Os 20 Stord 25 Sund 25 Sveio 20 Voss 35 Ullensvang 15 Etne 20 Radøy 20 Samnanger 15 Vaksdal 20 Odda 30 Meland 20 Sogn og Fjordane Eid 15 Flora 35 Jølster 15 Førde 25 Gloppen 20 Sogndal 20 Leikanger 15 Stryn 25 Vik 15 Årdal 15 Høyanger 15 Vågsøy 20 Leiar i IMDi Vest: Ohene Aboagye, tlf: /

5 Bilag til Kommunal Rapport Oktober NORDBOsetteren Den dagen du har fått opp hold er den første dagen i ditt nye liv. Du er full av pågangsmot og vilje til å satse, sier Dulo Dizdarevic, leder av IMDi Nord. - Viktig å greie seg selv Ingen stor overgang men likevel en milepæl. Åtte år etter at familien Ashgari/ Moradi måtte flykte fra Iran, kan de ta fatt på sitt nye liv i Norge. Da Mojgan Ashgari (44), Said Moradi (47) og sønnen Aidin Moradi (18) for tre måneder siden kunne flytte inn i egen leilighet, ble ikke overgangen så stor. Etter fem år i Norge er familien for lengst fortrolig med det norske samfunnet. Grunnlaget er lagt gjennom fire år i desentralisert mottak, en ordning Ashgari og Said Moradi priser seg lykkelig over. Godt å bo I en fireroms leilighet på Strømmen i Skedsmo kommune har de levd vanlige dager mens de ventet på avgjørelsen om opphold. I leiligheten på Strømmen var det veldig godt å bo. Vi brukte tiden på å lære, og ledelsen var alltid klar til å hjelpe oss. Vi hadde veldig god kontakt med naboen også; vi snakket ofte over gjerdet, sier Ashgari. Selv har hun i hele perioden engasjert seg ved mottakskontoret. Hun har fungert som tolk, vært med på å arrangere utflukter, og vært aktiv i kvinnegruppe. Said Moradi er nevenyttig og har trådt til med reparasjoner av lokalet. Vil jobbe Ni måneder etter oppholdstillatelsen fant de endelig en passende leilighet via en venn. I gleden over den nye starten har ekteparet og sønnen fått en ekstra opptur. Datteren Isoda Moradi (22), hennes ektemann og vesle Adrian på seks måneder har valgt å flytte til Strømmen fra Florø. Isoda Moradi er i full gang med jobben som assistent ved Stalsberg sykehjem på Strømmen, og mannen på bilverksted i Oslo. Det er kjempeviktig å komme ut i jobb og greie seg selv. Jeg er veldig glad i barn, så jobb i barnehage hadde vært fint, sier Ashgari. Said Moradi jobbet som teppedesigner i Iran. Nordmenn har ikke samme kultur for tepper som iranere, slår de fast med en god latter. Så han ønsker jobb i bygningsbransjen. Målet er eget firma, men først må han bli bedre i norsk. Samler på gode erfaringer Familien har bevisst valgt å samle på positive opplevelser de har hatt i Norge. Denne holdningen mener de det er viktig å ta vare på. Det er mange utfordringer ved å etablere seg, men sånn er det når en skal skape seg et nytt liv. Da gjelder det å tenke positivt, sier Isoda Moradi. Dulo Dizdarevic kom til Norge i 1993, da han halvannet år etter krigens utbrudd måtte flykte fra Bosnia. 1. september i år begynte han i stillingen som leder av IMDi Nord. Mens litt over 5000 skal bosettes over hele landet i år, vil 8000 flyktninger trenge bolig neste år. Nærmere 1200 av dem er planlagt bosatt i nord. Alle er mennesker som har fått opphold og venter på å komme i gang med sitt nye liv. Det haster. - De aller fleste er opptatt av å gi noe tilbake, men man er avhengig av en mulighet til å starte. Den første tiden er ekstremt viktig. Når du har fått ja til opphold, er du full av pågangsmot og klar til å satse. Hvis du da blir værende i mottak et år til, blir du satt tilbake fem år. Det å ikke få begynne på det nye livet kan slite mer enn tiden du venter på oppholdstillatelse. Derfor er bosetting fra dag én det optimale, sier Dizdarevic. Raushet i nord Statistikken viser at kommuner i landets tre nordligste fylker utmerker seg i arbeidet med å bosette flyktninger. Før IMDi i midten av september sendte brev til alle landets kommuner og ba dem å bosette flere, ringte de kommunene i samme ærend. IMDi Nord ringte 41 kommuner. Ingen sa nei! forteller Dulo Dizdarevic. Han tror ikke kommunene er dumsnille eller lukker øynene for utfordringene det medfører. Kommuner lurer på hvor de skal finne husvære nok, og noen vurderer antallet de blir bedt om å bosette. Men det stopper dem ikke fra å gi et positivt svar. Hvorfor er Nord-Norge så gode på å bosette? Jeg tror det har med den nordnorske rausheten å gjøre. På mange måter har folk der et mer sør-europeisk lynne. Holdningen nordpå er: «Vi står han av». Kommunene i nord tenker sånn: «Utfordring? Ja. Men vi står han av.» Er flyktningene som skal bosettes en ressurs? Hvis lokalmiljøet er interessert i å benytte dem, er de en ressurs. Hvis lokalmiljøet ikke er interessert, blir de det ikke. Hvordan bør kommunene tenke når de nå blir bedt om å bosette flere flyktninger? Det står ikke på økonomien, sier Imdi Nord-lederen med ettertrykk. Og når det ikke står på økonomien, står det på viljen. Kommunene skal tenke: «Ja, vi stilles overfor en utfordring. Det er ikke alltid enkelt. Men drar vi i samme retning og er genuint interessert, greier vi det nok.» Familiar Per ventar 531 personar i familiar på bustad. 251 personar i familiar har venta over 6 månader. Dei fleste av desse har IMDi bedt kommunane om å busetja. Per er 238 personar i familiar busettingsklare, men IMDi har framleis ikkje bedt kommunane å busetja desse. Dei tre største nasjonalitetane er Russland, Eritrea og Irak. Per var gjennomsnittleg ventetid frå vedtak til busetting for familiar 5,8 månader. Dette er marginalt høgare enn det totale gjennomsnittet som er på 5,7 månader. IMDi Sør IMDi Sør har bedt 44 kommunar i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder om å busetja til saman 1175 personar i Telemark Porsgrunn 80 Skien 120 Notodden 30 Siljan 15 Bamble 40 Kragerø 35 Drangedal 15 Nome 25 Bø 20 Sauherad 20 Tinn 20 Seljord 15 Fyresdal 10 Vinje 10 Aust-Agder Risør 20 Grimstad 35 Arendal 75 Gjerstad 15 Vegårshei 15 Tvedestrand 15 Froland 15 Lillesand 20 Birkenes 15 Åmli 15 Iveland 15 Evje og Hornnes 15 Bygland 10 Valle 15 Bykle 15 Vest-Agder Kristiansand 150 Mandal 30 Farsund 25 Flekkefjord 20 Vennesla 30 Songdalen 20 Søgne 30 Marnardal 15 Åseral 10 Audnedal 10 Lindesnes 15 Lyngdal 20 Hægebostad 10 Kvinesdal 15 Sirdal 10 Leiar i IMDi Sør: Tormod Fidje, tlf: /

6 6 Bilag til Kommunal Rapport Oktober 2008 Hadsel kommune Kommune i Nordland fylke. Ordfører: Kjell Børge Freiberg (FrP). Positiv folkevekst i Lang tradisjon med bosetting av flyktninger. Kommunen har bosatt over 100 flyktninger siden Hadsel er anmodet om å bosette 60 personer i Norskprøve Det finnes to avsluttande nasjonale prøvar i norsk, Norskprøve 2 og 3. Norskprøve 3 testar språkkunnskapen på eit høgare nivå enn Norskprøve 2. Av dei som gjekk opp til eksamen i Norskprøve 2 fyrste halvår av 2008, bestod 93 prosent den munnlege delen og 54 prosent den skriftlege delen. Av dei som gjekk opp til Norskprøve 3, bestod 81 prosent den munnlege og 47 prosent den skriftlege delen. Fisker etter flyktninger Den lokale fiskeribedriften Nordfish og norskopplæringssenteret Ibos samarbeider tett med integrering av flykt ninger i det lokale samfunnet i Hadsel kommune i Nordland. Av totalt 70 ansatte ved Nordfish har 20 minoritetsbakgrunn. Dette er ifølge personalsjefen Jonny Karoliussen ingen tilfeldighet. Vi har valgt å kjøre et tett samarbeid med Ibos og det har så langt vist gode resultater. Vi føler at vi får noe på kjøpet, sier Karoliussen. Nordfishskole: Ved opplæringssenteret Ibos i Hadsel lærer man mye mer enn bare språket. Nordfish-skole Norskopplæringen og Nordfish har samarbeidet om et treningsprosjekt for folk som ønsker å arbeide ved fiskeribedriften. Ibos har i samarbeid med Nordfish og Sortland kommune arrangert et kurs der folk som går på norskkurs, også får mulighet til å gjennomføre en Nordfish-skole. Der får de innføring i HMS-rutiner, kvalitetssikring og andre praktiske ting de må vite når de skal jobbe ved en fiskeribedrift. Samtidig lærer de norsk. Dette er et viktig ledd i bosettings arbeidet, sier leder ved Ibos Grethe Andreassen. Positiv folkevekst Hadsel kommune har en lang tradisjon med å bosette flyktninger. På lik linje med andre kommuner i Nord-Norge har også Hadsel vært utsatt for utflytting. Men i 2007 hadde kommune en positiv folkevekst. Ting endrer seg her. De senere år har vi merket en stadig større etterspørsel etter arbeids kraft i de store bedriftene i kommunen. Så langt har vi hatt positive erfaringer med å bosette flyktninger, mye takket være dyktige ansatte i kommunen som lykkes med å integrere disse personene i lokalsamfunnet, sier ordfører i Hadsel kommune Kjell Børge Freiberg. Tette bånd Både kommunene og Nordfish føler at samarbeidet har gitt gode resultater. Det kravet vi stiller, er at de skal kunne en del norsk før de får arbeid her, seier Karoliussen. Bosettingsarbeidet i Hadsel kommune har så langt gitt gode resultater. Folk som blir bosatt i kommunen, er selvhjulpne etter kort tid. Det som er spesielt gunstig for både kommunen og flyktninger, er å ha samarbeid med en stor arbeidsgiverbedrift, slik som Nordfish, sier Grethe Andreassen. Somaliere rett i ARBEID Hammerfest kommune har høyeste sysselsetting blant somaliere i Norge, rundt 78 prosent. Somaliere fra byen mener selv at statistikken er helt feil. Det kan ikke stemme. Tallet må være høyere. Her er vi alle i arbeid, sier Buraale Jaylwani. Jacob Yousuf Osman og Bashir Ali Handule nikker samtykkende. Alle tre er ansatt ved Snøhvitanlegget og jobber med renhold. For egen maskin Jaylwani har bodd i Norge i fire år. De siste tre årene har han vært i arbeid. Jeg skaffet meg en jobb så snart jeg kunne. Man kan si at jeg var litt heldig med stedet jeg kom til, sier han. Bashir Ali Handule sier, ikke helt uten stolthet, at han selv har funnet det arbeidet han er i nå. Denne jobben fikk jeg uten hjelp fra kommunen eller staten, sier Handule. Både han og Jaylwani er blant dem som ble bosatt i Finnmark. Jacob Yousuf Osman har blant annet vært bosatt i Oslo. Jeg har bosatt meg her selv, sier han smilende. Osman sier at somaliere som bor i østlandsområdet, har vanskelig for å skaffe seg arbeid. Jeg kjenner flere som har vært arbeidsledige i lang tid, og som måtte flytte hit for å få jobb, sier Handule. Skepsisen Det er ikke til å legge skjul på at det er en relativt utbredt skepsis blant arbeidsgivere når det gjelder ansettelse av somaliere. Jeg har aldri hørt om en arbeidsgiver som klager over somaliere her eller andre steder i Finnmark. Folk vil jo jobbe hele tiden, sier Jaylwani. Alle tre påpeker at ingen av dem har gått glipp av en arbeidsdag siden de startet å jobbe på Snøhvit. Jacob har jobbet her i to og et halvt år, og jeg og Bashir har jobbet her i tre år. Ingen av oss har vært sykmeldt en eneste dag. Det viser hva slags forhold vi har til jobben, sier Jaylwani. Frå introduksjonsprogram til jobb og utdanning 24 kommunar hadde 100% overgang til jobb eller utdanning for deltakarane som avslutta introduksjonsprogrammet i Best i klassen var Rana kommune. Av 11 deltakarar fekk 7 jobb, medan 4 byrja i utdanning. Einslege Per ventar 621 einslege på å busetjast. Av desse er 146 kvinner og 475 menn. Av 621 som IMDi framleis ikkje har bedt kommunane om å busetja, er 383 einslege. 291 av desse er menn og 92 kvinner. 203 busettingsklare einslege har venta i over 6 månader. IMDi Indre Aust IMDi Indre Aust har bedt 64 kommunar i Buskerud, Hedmark og Oppland om å busetja til saman 1320 personar i Buskerud Drammen 120 Lier 40 Hurum 20 Røyken 35 N. Eiker 35 Ø. Eiker 35 Kongsberg 40 Flesberg 10 Ringerike 40 Hole 15 Modum 30 Sigdal 10 Krødsherad 10 Flå 10 Nes 10 Gol 15 Ål 15 Hemsedal 10 Hol 10 Hedmark Folldal 15 Alvdal 10 Os 10 Tolga 10 Tynset 15 Rendalen 10 Stor-Elvdal 10 Engerdal 10 Trysil 20 Åmot 10 Elverum 45 Hamar 50 Ringsaker 40 Stange 30 Løten 15 Grue 10 Kongsvinger 25 Våler 10 Åsnes 10 Sør-Odal 10 Nord-Odal 10 Eidskog 10 Oppland Gran 30 Lunner 25 Jevnaker 15 Gjøvik 70 Vestre Toten 20 Østre Toten 20 Nordre Land 15 Søndre Land 10 Lillehammer 50 Gausel 10 Øyer 15 Ringebu 10 Nord-Fron 15 Sør-Fron 10 Sel 10 Vågå 15 Lom 15 Øystre Slidre 10 Etnedal 10 Sør-Aurdal 10 Nord-Aurdal 15 Vestre Slidre 15 Vang 10 Leiar i IMDi Indre Aust Geir Halmrast, tlf: /

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes

Bruker/pårørendeundersøkelse. Brukerundersøkelse i 2014, ikke. pårørendeundersøkelser. Ja. https://www. oppdal.kom mune.no/gl obalmeny/tjenes BRUKER- OG PÅRØRENDEUNDERSØKELSER I NORSKE KOMMUNER Spørsmålet som ble stilt kommunene: "Hei. Jeg er pårørende til en som ligger på sykehjem i kommunen. Som pårørende har jeg blitt interessert i kvaliteten

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 Antall salgssteder for alkohol fordelt på bevillingskombinasjon,1980 2009...

Detaljer

Medlemmer per Fylkesvis

Medlemmer per Fylkesvis Medlemmer per 27.02.17 Fylkesvis Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog kommune

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Kommuneproposisjonen, RNB 2016

Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen, RNB 2016 Melissa Laanela 11. mai 2016 Arbeid Aktivitet Omstilling 3 Prosent av driftsinntektene 6 Beste driftsresultat siden 2006 5 4 3 2

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2017

Om tabellene. Januar - desember 2017 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Kommune. Antall I alt 01

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler

Statens vegvesen. Ny tilskuddsordning til kommunesektoren - søknad om midler HORDALAND FYLKESKOMMUNE.nr. / Fylkeskommuner Bykommuner Pilotkommuner universell utforming Statens vegvesen 16 JAN. 2008 Arkivar. >3/ Saksh. Eksp. U.off. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår

Detaljer

Partier, partiledd og partikoder

Partier, partiledd og partikoder , s. 1 Partier, partiledd og partikoder Oversikten er et uttrekk fra partiportalen.no, 02.01.2017. For å finne parti-id til ditt partiledd eller parti, klikk på ditt parti i Innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 2003/1257-500 199703200-169 05.04.2004 Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling Forurensingslovens

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana?

hasj Hvor mange ganger i løpet av siste år har du brukt hasj eller marihuana? hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken fram mot, har vi sett en markert nedgang det siste tiåret i bruken av hasj og marihuana i aldersgruppa

Detaljer

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset?

alkohol Hvor mange ganger i løpet av siste år har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset? alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon som forteller at alkohol og rus ikke bare er et problem, men også forbundet med lyse og positive sider. Til tross for at voksne drikker mer alkohol enn

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Saman om ein betre kommune og innovasjon

Saman om ein betre kommune og innovasjon Saman om ein betre kommune og innovasjon Fredrik Rivenes Seniorrådgiver, KRD Kommunalavd. 1. Nettverkssamling InnovasjonP2, Gardermoen 12.-13. mars 2013 God morgen! Hva er innovasjon Hvorfor innovasjon

Detaljer