INSPIRIA SCIENCE SENTER SARPSBORG. Forretningsplan - UtVite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSPIRIA SCIENCE SENTER SARPSBORG. Forretningsplan - UtVite"

Transkript

1 INSPIRIA SCIENCE SENTER SARPSBORG Forretningsplan - UtVite Laget til: Geir Normann Andersen Forberedt av: UtVite, 2STUE, Greåker videregående skole 7. mai 2014! 1 av 12!

2 INSPIRIA SCIENCE SENTER FORRETNINGSPLAN - UTVITE 1 SAMMENDRAG 3 Løsning 3 Prosjektsammendrag 7 Del I Opplysninger om bedriften 10 ANALYSE 11! 2 av 12!

3 INSPIRIA SCIENCE SENTER SAMMENDRAG Hovedmål og vekstambisjoner Utnytte dataene/informasjonen vi har samlet inn fra undersøkelsene til å utrette/oppfordre relevante forbedringer av vitensentrenes forretningsstrategier, og måten de tiltrekker ungdommer som kunder på. Forretningsidé og kundeverdi Undersøke hvilke metoder vitensentre kan bruke for å appellere til flere aldersgrupper, i dette tilfelle ungdom. LØSNING Rådets to-delte oppgave Vår løsning er å implementere et ungdomsråd internt/eksternt i samarbeid med Inspiria Science senter, som et forsøksprosjekt for å kartlegge mulighetene for videre utvikling. Rådet vil i hovedsak oppfordre/utrette konkrete handlingsplaner for å i høyere grad appellere til ungdom. Rådet slik vi tenker det vil i hovedsak ha to primære oppgaver. 1. Gi tilbakemeldinger på forslag og aktivitetene Inspiria foretar. 2. Fremme egne forslag og ideer i tråd med rådets formål. Dette vil gjøre at rådet kan komme med innspill på ideer fra Inspirias ledelse, og hjelpe til med utformingen og eventuelt gjennomførelsen av aktiviteter. I tillegg kan rådet utforme egne aktiviteter, og hvis ledelsen er enig i disse kan de også utføres. Vi vil at rådet skal hjelpe Inspiria i arbeidet med å nå ut til ungdom. Derfor er det viktig at rådet ikke kun hjelper til med evaluering av aktiviteter og lignende, men også er behjelpelige i utviklingsprosessen. På den måten tror vi flere unge vil få med seg hva som skjer på Inspiria, og også møte opp. I tillegg er prinsippet om at ungdom kjenner ungdom best viktig, og derfor tror vi at aktiviteter utformet av rådet selv vil trekke ungdom til Inspiria.! 3 av 12!

4 Sammensetningen av rådet Ungdomsrådet vil ha som oppgave å finne ut hva ungdom selv ønsker å gjøre på Inspiria og hva som skal til for å trekke ungdom til senteret. Ulike sammensetninger av rådet vil ha mye å bety for rådets funksjon. Et viktig aspekt angående sammensetningen av rådet er hvilke kundesegmenter man ønsker å rette seg mot. Skal man velge et råd bestående av kun interesserte for å få et mer målrettet råd, eller velge ungdommer fra ulike interessegrupper blant ungdom for å prøve og lettere nå et større kundesegment. Et råd bestående av ulike interessegrupper vil være bra for markedsføringen av aktivitetene til de ulike markeds-gruppene ettersom medlemmer av rådet har nærmere kontakt med dem. Dette vil gi tydeligere markedsførings-strategi for hver interessegruppe. Et sannsynlig problem med et råd som følger denne modellen er at det kan oppstå uenigheter rundt hvordan senteret bør brukes og hvilke forslag som bør realiseres. En annen modell for rådet kan være bestående av ungdommer som er mer interessert i realfag. Dette rådet vil ikke ha samme mulighet til å nå like mange interesse-grupper like lett, men det vil mest sannsynlig bli mindre uenighet internt i rådet, slik at rådet raskere kan fatte beslutninger. Et slikt råd vil også lettere kunne ta vare på realfagsinnholdet i de utstillingene og aktivitetene som skal trekke ungdom. Et råd av spesielt interesserte vil også ha mer kunnskaper innen realfag og vil vite mer om hvordan man skal gjøre det spennende. I tillegg vil medlemmene av rådet kunne markedsføre Inspiria til andre interesserte som kanskje ikke vet om alt som foregår på senteret. Rådets oppbygging Rådet vil hovedsakelig bestå av en gruppe ungdom som sier seg villig/ønsker å forbedre Inspiria for ungdom, slik at det ikke lenger bare er et senter for barnefamilier. Ungdom ikke bare fra Sciencelinja, men en god blanding av all type ungdom fra byggfag til helse og sosial. Dette vil føre til at man kan se på saker fra de fleste ungdoms perspektiver og ikke en ensidig side av saken. Rådet vil samarbeide tett med Inspirias ledergruppe, og fremme forslag og ideer som ungdom kanskje skulle ønske Inspiria hadde tenkt på fra før. Dette rådet vil da kunne ha en innvirkning på utviklingen av Inspiria, og ha muligheten til å gjøre forslagene/ideene til realitet.! 4 av 12!

5 Selv om rådet ønsker å jobbe tett med ledelsen, ønsker vi ikke å bli styrt av dem. Vi ønsker å være en uavhengig og selvstendig gruppe som har innvirkning på Inspiria som bedrift, og ikke bare kommer med forslag som ingen følger opp. Rådet vil kunne fungere som et mellomledd, og eventuelt komme med ønskede endringer på forslag før de blir sendt videre til realisering. Belønning av ungdomsråd Hvordan belønne og finansiere et ungdomsråd: - Fast lønn - Betalt en andel av det som idéene til rådet tjener - Betalt for antall idéer som Inspiria syntes er interessante og vil gå videre med - Frivillig arbeid til CV Hvordan kan Inspiria nå frem til ungdommen Småbarnsfamilien har vært delsegmentet som har tatt størst plass i markedsføringen til Inspiria. Dette reflekteres blant annet i form av attraksjoner og arrangementer som tilbys i vitensenteret. Størsteparten av utstillingene og attraksjonene på Inspiria er beregnet for småbarn og barneskoleelever. Dersom vi ser på salgstallene, ser vi at Inspirias markedsstrategi for småbarnsfamiliene har vært meget vellykket. Samtidig ser vi at Inspiria har drevet fokus vekk fra ungdommen. Hvordan kan så Inspiria skifte fokus mot ungdommen og gjenopprette kommunikasjon som tidligere har vært preget av kommunikasjonsbrudd? Det ser ut til at Inspiria trenger en rebranding. Inspiria blir av mange ungdommer sett på som et sted man drar til dersom man er nødt i forbindelse med skolearbeid. Det er altså meget få ungdommer som velger å oppsøke Inspiria frivillig. Inspiria blir også ansett for å være et vitensenter som har mye å by på for småbarnsfamilier, men med et manglende tilbud for ungdom. Vitensenteret er derfor nødt til å endre ungdommenes oppfatning av Inspiria. Rebranding-prosessen kan deles i to: Den første delen omhandler endringer i attraksjoner og utstillinger, mens den andre delen tar for seg endringer i markedsføringsstrategien. Ifølge undersøkelsene UtVite gjennomførte høsten 2013, fant vi ut at ungdommer ønsket seg flere interessante foredrag ulike arrangementer og begivenheter konkurranser Et annet gjennomgående trekk i undersøkelsene, er at ungdommer er interessert i attraksjoner og utstillinger som de finner utfordrende. Attraksjoner som gjør at ungdommen lærer mer om seg selv og sine evner, er også blitt etterlyst.! 5 av 12!

6 Dersom Inspiria er villige til å rebrande seg selv for ungdommen, er det nødt til å ha en ny inngang til realfagene. Vi lever i dag i et informasjonssamfunn, hvor teknologien utvikler seg raskt. Det er ungdommen som daglig benytter seg av de teknologiske nyvinningene og som er interessert i den teknologiske utviklingen. Inspiria har mulighet til å rebrande seg selv som et attraktivt og interessant vitensenter dersom det setter fokus på teknologiske fremskritt og oppfinnelser. Vi ser altså at vitensenteret er nødt til å ta for seg dagsaktuelle temaer og knytte disse temaene til realfagene. Mange av attraksjonene som finnes på Inspiria per nå tar for seg prinsipper i vitenskapen som allerede er godt kjent. Derimot er det mangel på installasjoner som tar for seg nye satsningsområder innen naturvitenskapen. Det kan føre til at naturvitenskapen blir sett på som noe fjernt, noe som hører fortiden til. Ungdomsrådet skal opptre som et rådgivende organ, hvor ungdommer hovedsakelig fra Fredrikstad og Sarpsborg skal bidra til å gjenopprette kommunikasjonen mellom ungdommen og vitensenteret. Vi mener at ungdommer egner seg best til å planlegge og/eller arrangere evenementer på et vitensenter, nettopp fordi de er ungdommer medlemmene av Ungdomsrådet tilhører det segmentet som vitensentrene forsøker å nå. Ved å engasjere ungdommen vil Inspiria gå fra å være et vitensenter laget for småbarnsfamiliene, til å bli et vitensenter som i tillegg er opptatt av ungdommen og deres assosiasjoner til naturvitenskapelige temaer. Dersom Inspiria ønsker å nå ungdommen, er det altså nødt til å framstå som moderne, interessant og opptatt av ungdomsmedvirkning.! 6 av 12!

7 PROSJEKTSAMMENDRAG I arbeidet med forberedelsen av ungdomsrådet har vi tatt utgangspunkt i en sammensatt vurdering av et flertall ulike innsamlinger av informasjon. I arbeidet med UtVite-prosjektet har vi brukt følgende innsamlingsmetoder: - Verdenscafè - Nettbasert undersøkelse - Spørreskjema - Gruppeintervju Verdenscafè Er en metode som bygger på at deltakerne skal kunne komme med ideer og tanker i et avslappet miljø, der avsporinger vil være en naturlig del av prosessen. Vi hadde fem bord med seks elever hver. Elevene som deltok går første året på Sciencelinja ved Greåker vgs skoleåret 13/14. Hvert bord var dekket med gråpapir, tusjer, kjeks og saft, og dermed ble det lett å skrive ned tanker og ideer som man kom opp med. Ved hvert bord var det et tema man skulle diskutere med relasjon til Inspiria som vitensenter. Vi tok i bruk følgende temaer: - Utforming - Utstilling - Markedsføring - Aktiviteter - Bruksområde og økonomi Disse temaene ble så diskutert ved bordene i en halvtime og ideer ble skrevet ned på gråpapiret. Deretter ble det satt sammen nye grupper ved bordene, slik at det var en elev som har jobbet med hvert av temaene på de nye gruppene. I de nye gruppene fortalte de forskjellige elevene om hva de hadde snakka om, rundt de ulike temaene. Deretter ble elevene samla i de opprinnelige gruppene og de oppsummerte alt det de hadde kommet fram til og samlet det sammen på en plakat og presenterte dette for alle. De konkrete forslag og tanker som kom fram under verdenscafèen var: Utforming: - Moderne høyteknologisk utseende på vitensentre - Lyst, lett bygg, mye vinduer og hvite farger. - God plass til utstillinger. - Inspiria trenger mer plass og mer å gjøre. - Bruke planetariet mer, f.eks. til filmvisninger. - Mer bruk av utearealet. - Inspiria er et lekkert type bygg. - Ha LAN (Local Area Network) på Inspiria i helgene, LAN er populært blant ungdom. - Teste og oppleve Oculus Rift (Virtual Reality) og konkurrere mot hverandre. - Spille paintball på Inspiria. - Bygge senteret større slik at det er plass til aktiviteter for forskjellige aldersgrupper. - Aktiviteter for de som er litt eldre også.! 7 av 12!

8 - Liknende som Science-lekene (en lagkonkurranse med konkurranser både for kropp og hode) på Inspiria. - Konkurranser, hvor man kan gjøre noe selv og ikke bare se på at det blir gjort. Utstilling: - Grunnstoff-lek: periodesystemet hvor du skal plassere de riktige grunnstoffene på riktig plass. - Atomsimulering: Stor skjerm hvor man kan se hvordan forskjellige atomer reagerer. - Installasjoner hvor man kan teste seg selv, f.eks. punching-ball. - Battleships eller sjakk i stor størrelse som man fysisk kan flytte på ting. Markedsføring: - Høy billettpris - Dårlig beliggenhet - Reklamere med skilt ved E6, på kino og nettaviser. F.eks. dele siden og like på Facebook for å vinne premie - Stand i kjøpesentre hvor man kan konkurrere mot andre - Vise flere varierende 3D filmer som er mer aktuelle for ungdommer også - Forbedre transport fra bussterminalene Aktiviteter: - Arrangere ungdomskvelder med gratis transport. F.eks. vise film, bestille pizza, vinne premier i konkurranser - Studieveiledning som ENTER i Fredrikstad. Hvor man kan få hjelp med ulike faglige temaer. - Temakvelder/yrkeskvelder rettet mot ungdom: "Helsearbeider som kommer og snakker om helsefaget." - Foredragsholdere som holder foredrag om yrket sitt. - Ha spennende forsøk, litt eksplosjoner, litt lyd, lys osv. - Kurs for å få folk til å bli mer interessert i realfag rettet mot ungdom. Bruksområde og økonomi: - Åpen lab hvor man kan se på spennende eksperimenter på laben. - Billigere å se film her enn å se film i byen for å trekke ungdom hit i stedet. - Leksehjelp på senteret slik at man kan komme hit for hjelp med lekser. - Utleie av senteret, konfirmasjon. - Uteområder, vannaktiviteter med vannballonger, hoppeslott, turneringer og «Capture the flag» på utsiden. - Akvarium med masse fargerike fisker som kan trekke spesielt interesserte og danne et spennende miljø. Det er mye likt som går igjen på de ulike temaene, elevene kom med mange konkrete forslag. Det som går igjen er informasjon og utprøving av nye teknologiske apparater, test deg selv-aktiviteter, informasjon om ulike realfaglige yrker og å bruke Inspirias uteområde mer. I tillegg ser vi at flere av forslagene allerede er et tilbud på Inspiria. Spørreundersøkelse Via nettstedet laget vi en spørreundersøkelse med fokus på ungdommers tanker om Inspiria og vitensentre generelt. Spørreundersøkelsen ble blant annet delt via sosiale medier og vi kan regne med at mange elever som studerer realfag på videregående skole svarte på undersøkelsen. Resultatene fremstilt grafisk ligger vedlagt rapporten («Resultater fra den nettbaserte undersøkelsen»). Det som er felles og verdt å trekke frem er den generelle interessen for realfag hos deltatt ungdom. Vi kan også se at det først og fremst er underholdningsverdien som er viktigst for mange ungdommer, og at læringsutbyttet kommer i andre rekke. Det ungdommer selv mener, trekker ungdommer til vitensentre er foredrag, arrangementer og konkurranser.! 8 av 12!

9 Veldig mange er på vitensentre er med skolen. (92%) Venner på fritiden (13%) Familie (17%) Jobb (9) I forbindelse med arrangementer (11%) Underholdning er viktigst (90%) Faglig (52%) Utfordrende (42%) Lære om seg selv (26%) Kan være mer komplekse (ha flere trinn) Faglig og underholdene 50% vil betale kr Spørreskjema - Ungdomsskole Klasse 8a ved Hafslund ungdomsskole var med på en spørreundersøkelse der det var 5 spørsmål med svaralternativer. Resultatene for spørreundersøkelsen ligger vedlagt («Resultater for spørreundersøkelsen ved Hafslund Ungdomsskole»). Denne undersøkelsen viste at ungdom ofte er på vitensentre i forbindelse med skolen, derfor er det viktig å opprettholde et godt skoletilbud. Gjennom denne undersøkelsen så vi også at matematikk kom dårlig ut med tanke på yndlingsfag hos elevene, mens naturfag kom bedre ut. Gruppeintervju i ungdomsskolen Vi gjennomførte et gruppeintervju med fem elever ved Hafslund Ungdomsskole. Intervjuet ble gjort med utgangspunkt i de samme spørsmålene som ble stilt i spørreskjemaet (Vedlegg: «Resultater for spørreundersøkelsen ved Hafslund Ungdomsskole»). I intervjuet kom elevene med mange konkrete forslag som var like de ideene som kom fram under Verdenscafèen. Intervjuobjektene nevnte også at foreldre er en god måte å engasjere barn til å dra på vitensentre, samt at Inspiria kan være et sted for å se hva man kan bruke realfag til.! 9 av 12!

10 DEL I OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Registrert dato/år Organisasjonsnr. 9 siffer Postadresse Postnr. og -sted Besøksadresse xx/xx-xx xxxxxxxxx Bjørnstadveien 16, 1712, Grålum Bjørnstadveien 16, 1712, Grålum Telefonnr / E-postadresse Web-adresse Bedriftens kontaktperson Mailadresse og telefonnummer Eierforhold Styre Ledelse Bransje inspiria.no Rina Sylanaj Gard Eirik Dahle Nitavskis Johanne Saxegård August Borgmo Dagny Stuedahl Ikke spesifisert Rådgivningstjenester Kort om bedriftens historie Hva har bedriften oppnådd så langt Kritiske suksessfaktorer i nærmeste fremtid! 10 av! 12

11 ANALYSE Interne arbeidsbetingelser Produkt Sterke sider - Kontinuerlig etterspørsel - Unikt produkt som skiller seg ut fra konkurrentene - Opplevelsen varierer fra gang til gang - Særegen vinkling til realfag - Fokus på læring - Godt faglig personell med høy kompetanse Svake sider - Sterkt fokus på barn, kontra ungdom og voksne med realfaglig interesse - For liten innsikt i ungdommers interessevaner - Kjedelige attraksjoner - Bruksarealet for åpent for visse situasjoner, hvor omgivelsene kan ha en forstyrrende effekt - Begrenset målgruppe Plass Påvirkning - Direkte distribusjon i form av en opplevelse ved senteret - Inspirias fasiliteter har en moderne og høy standard som reflekterer fokuset på kvalitet de legger i opplevelsen - Flott beliggenhet ved E6, som kan trekke flere kunder - Synlig beliggenhet for forbikjørende - Sentrumsnært for beboerne i Sarpsborg - Gode transportmuligheter - Skaper arbeidsplasser i Østfold - Forbundet med lav risiko i forhold til for eksempel et dyrt kjøp som bil, hus, etc med hensyn til kjøp og forbruk - Produktet markedsfører seg selv gjennom eksempelvis anbefalinger blant familie, venner og bekjente, butikker, etc - Inspiria har høy kundelojalitet - Senteret har et appellerende design - Liten kontroll over mellomledd i produksjonsyklusen fordi innholdet i utstillingene kommer fra eksterne kilder. - Plasseringen i Sarpsborg gir lavt besøksantall kontra eks. Oslo, Bergen, Stavanger, etc. - Bedriften har liten kontroll over eksterne påvirkninger som mediadekning, anmeldelser av produktet, etc! 11 av! 12

12 Pris Personal Økonomi - Lav pris i forhold til konkurrenter på markedet, spesielt tatt i betraktning at bedriften produserer alle varene lokalt - Produktet har en stabil pris fordi bedriften hverken er i vekstfase eller modningfase, men holder seg jevnt attraktivt over lengre tid på grunn av markedet de befinner seg i - Prisen representerer krysningforholdet mellom selgerens og kjøperens verdioppfatning - Markedsbasert prissetting - Bidrar til å skape lokale arbeidsplasser - Stabile arbeidsplasser for de ansatte såfremt markedet for slike produkter opprettholdes - Personalet hos Inspiria har et sterkt samhold og stort engasjement for produktet de leverer - Høy innovativ kapasitet - Kunnskap og erfaring med tilbudet de tilbyr - Relativt stabil økonomisk situasjon - Stabile inntekter - Kunne satt høyere pris på produktet for å skape mer fortjeneste til forbedring av produkter, markedsføring og produksjon - Muligheter for høyere profitt ved økt pris! 12 av! 12

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Ungdomsmedvirkning Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Hvorfor I Kunnskap om publikumsgruppen Hva opplever ungdom som engasjerende? Hva opptar ungdom? Hvordan opplever ungdom vitensentre

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg

Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Ungdoms utdannings- og yrkesvalg Et lite blikk på ulike innfallsvinkler og resultater Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland Utgangspunkt Nasjonal kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg, Senter for

Detaljer

Min fantastiske kropp

Min fantastiske kropp Lærerveiledning Passer for: Varighet: Min fantastiske kropp 1.og 2.trinn 60 minutter Min fantastiske kropp er et alderstilpasset program, variert og involverende. Gjennom bruk av spennende rekvisitter,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

Innovasjonscamp 2017

Innovasjonscamp 2017 Fylkesmannen i Hordaland Innovasjonscamp 2017 06. 20. mars 2017 I samarbeid med opplæringen i kriminalomsorgen ved Fylkesmannen i Hordaland, Kriminalomsorgsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap Østfold.

Detaljer

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA

SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA SKAPER REALFAGSGLEDE! 17. oktober 2014 Geir Endregard Adm. Dir. INSPIRIA 1. Nordnorsk vitensenter 2. Vitensenteret i Trondheim 3. VilVite 4. Jærmuseet 5. Norsk Teknisk Museum 6. INSPIRIA science center

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

- hva har vi lært så langt?

- hva har vi lært så langt? - hva har vi lært så langt? Formidlersamlingen, 3. februar Merethe Frøyland, Dagny Stuedahl og Ingrid Eikeland med tre forskerspørsmål Hvordan kan vitensenterne fungere bedre som læringsarena? Hvilken

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme

Leirskole tilbudet for Tjømebarna. Foreldreutvalgene Tjøme Leirskole tilbudet for Tjømebarna Foreldreutvalgene Tjøme Økonomiplan 2013 2016 I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 er det foreslått å redusere Lindhøys budsjett med 145.000 Kr per år fra

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn

2013-14. Haugjordet ungdomsskole VALGFAG. 9.trinn 2013-14 Haugjordet ungdomsskole VALGFAG 9.trinn Informasjonshefte om valgfag. Høsten 2012 ble det innført valgfag på ungdomsskolen for 8. trinn. Bakgrunnen for nye valgfag er at de skal bidra til økt motivasjon

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Vi klekker ut fremtidens forskere!

Vi klekker ut fremtidens forskere! Vi klekker ut fremtidens forskere! Forskerfabrikken stimulerer barns interesse for naturvitenskap og forskning. Flere tusen barn har gått på Forskerfabrikkens forskerkurs. Men barna mister ikke denne interessen

Detaljer

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6

Sammendrag: Forretningsideen Mål: Produktbeskrivelse og skisse: Situasjonsanalyse Fremtidsplan... 6 1 Innhold Sammendrag:... 2 Forretningsideen... 2 Mål:... 3 Produktbeskrivelse og skisse:... 3 Situasjonsanalyse... 4 Fremtidsplan... 6 Markedsundersøkelse... 6 Markedsplan:... 7 Personal:... 9 Sammendrag:

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fyrstikkalleen skole (gs)

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fyrstikkalleen skole (gs) Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Fyrstikkalleen skole (gs) Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og

Detaljer

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum?

Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Hvordan kommuniserer utstillingen med publikum? Erfaringer og funn fra studier ved 8 vitensentre i Norge. Ida Marie Bøe, VilVite Bergen Vitensenter Introduksjon Vitensentrene i Norge Utvite, forskningsprosjekt

Detaljer

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010

Forretningsplan. Hovedelementer VINN, 2010 Forretningsplan Hovedelementer VINN, 2010 Hva er en forretningsplan? En forretningsplan finnes i et utall varianter, - med ulike utgangspunkt, - ulike oppsett, - og med ulike prioriteringer i forhold til

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Fravær pa Horten viderega ende skole

Fravær pa Horten viderega ende skole Fravær pa Horten viderega ende skole Horten videregående skole har hatt problemer med høyt fravær og frafall blant sine elever. Når vi skulle velge oppgave, synes vi det kunne være spennende å finne ut

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter

Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Løgndetektoren 9. trinn 90 minutter Løgndetektoren er et skoleprogram der elevene skal lage og teste en løgndetektor. Elevene lærer om elektroniske komponenter og

Detaljer

12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør

12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør 12. April 2016 Geir Endregard Adm. Direktør MIN BAKGRUNN - Hovedfag i Naturmiljøkjemi Ansettelser: - 7 år som miljøaktivist - 3 år miljøansvarlig i Norsk Folkehjelp - 7 år Informasjon/markedsansvarlig

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb

Sluttrapport. «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Sluttrapport «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet» Bø Dykkerklubb Rehabilitering, 2010/3/0311, «Tilrettelegging av Fritidsaktivitet», Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite`. Sammendrag:

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen

UB Tøv og fanteri. Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen UB Tøv og fanteri Mari Helene Gjetvik Sara Emilie Jåma Jennie Andrea Selen 1 UB Tøv og fanteri UB Tøv og fanteri Mære Landbruksskole 7710 Sparbu Mari Helene Gjetvik Mari_gjetvik92@hotmail.com OM BEDRIFTEN

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg. Last ned

Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg. Last ned Last ned Naturfag som allmenndannelse - Svein Sjøberg Last ned Forfatter: Svein Sjøberg ISBN: 9788205376441 Antall sider: 440 Format: PDF Filstørrelse:32.32 Mb Naturfag som allmenndannelse er blitt et

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Disposisjon forretningsplan

Disposisjon forretningsplan Disposisjon forretningsplan 1. Forside og innholdsfortegnelse Forsiden bør inneholde følgende informasjon: Ungdomsbedriftens navn Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet Årstall for når ungdomsbedriften

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN

WES. Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN WES Wireless Energy System FORRETNINGSPLAN 27. JANUAR 2012 1 INNHOLD: 1.OM GRUPPEN...s. 3 2.FORRETNINGSIDÈ...s.4! 2.1 INFORMASJON...s.4! 2.2 STIKKONTAKT...s.4! 2.3 LYSBRYTER...s.5! 2.4 SIKRINGSSKAP...s.5!

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

FAU-møte Oppsummering/ referat

FAU-møte Oppsummering/ referat FAU-møte 23.1.2017 Oppsummering/ referat Dato/tid: 23.1.2017/18:00-20:00 Sted: Personalrommet Navn Verv E-post Telefon Anne-Lise Edvardsen Leder + SU anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no 94362669 Knut

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Etablererkurs i Hedmark

Etablererkurs i Hedmark Etablere i Hedmark Etablererkurs i Hedmark Ved AButvikling as AButvikling arrangerer kurset i oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune Målsetninger for kurset Flere og bedre etableringer i Hedmark Et best mulig

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST

KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST KREATIVITET NYSGJERRIGHET EKSPERIMENTLYST S TIFTELSEN N ORDNORSK VITENSENTER STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN 2011-2015 1) INNLEDNING Nordnorsk vitensenter (heretter kalt Vitensenteret) ble stiftet 29.08.02.

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»!

SMAP Konferanse Om arkitektur «spiller det noen rolle»! SMAP Konferanse 27.03.2017 Om arkitektur «spiller det noen rolle»! Om arkitektur, spiller den noen rolle 1. Om LINK arkitektur 2. Hvem er jeg 3. Spiller arkitekturen en rolle? 4. Arbeidsplass, hva er det

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

Barn og unges mediebruk en arena for læring?

Barn og unges mediebruk en arena for læring? Barn og unges mediebruk en arena for læring? Forord: Mitt arbeid med oppgaven: I begynnelsen av arbeidet med denne oppgaven reflekterte jeg rundt om hvilket tema jeg ønsket å skrive om, og hvilke tema

Detaljer

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vi engasjerer ungdommen i kommunereformen! Melhus Kommune 16000 innb Styringsgruppe nedsatt for å arbeide med kommunereformen i Melhus Innbyggerkartlegging i regi av Sentio ble foretatt. Et representativt

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg

Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg 1 Fylkesordfører Runar Sjåstad utkast til åpningsinnlegg Innledning begrunnelse for temadag Velkommen til den første dagen i fylkestinget. I dag skal vi ha videregående opplæring som temadag og vi har

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring?

Høgskolen i Vestfold (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? Høgskolen i (HiVe) Hvordan kan bruk av en interaktiv tavle medvirke til endring i skolen og bedre tilpasset opplæring? På hvilken måte kan bruk av Smart Board være en katalysator for å sette i gang pedagogisk

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer