Andebu. INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/ årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu Andebu barnefestival 2010

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune Ordføreren har ordet I Andebustikka som kom ut før ferien skrev jeg om festetomter. Historien om hvorfor vi har så mange festetomter, og dagens utfordring ved at huseiere har bolig på festet tomt. Saken om hvor mye grunneiere skal ha for områdene sine, ble behandlet av Tønsberg tingrett i mai. Dommen ble klar i slutten av juni, men det er klart at samtlige eiendommer som ble berørt i saken, nå er anket til lagmannsretten. Det vil derfor gå en viss tid før vi får en rettskraftig dom. E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Inger Moe Åpningstider Ekspedisjonen/sentralbordet på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret kl Det kan selvfølgelig gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. For drøyt seks år siden inngikk Andebu kommune en avtale med Telenor som gjorde at alle telefonsentralene i vår kommune ble oppgradert for ADSL- tilknytning. Flere hundre husstander kom på nett i løpet av kort tid, men i noen områder var ikke det mulig. To av de områdene, Skjelland/Hotvedt og Gran, har sendt mange henvendelser til kommunen om hvor håpløst dette er. På Skjelland har vi flere bedrifter som sliter med kommunikasjonen og har tenkt på at kanskje de må finne et annet sted å drive næring. 12 kommunesamarbeidet i Vestfold har gjennom prosjektet Bredbånd til alle bygget opp et nett som Andebu nå får glede av. Vi har fått statlige midler og bedriftene og kommunen har bidratt. Det er firmaet Direct Connect as som nå har bygd ut et trådløst nett i disse områdene. Vi markerer åpningen av dette i disse dager. Det har blitt høst og jeg er nå på vei inn i mitt siste av 12 år som ordfører i Andebu. Det har vært og er en spennende oppgave som jeg er veldig takknemlig for at dere har gitt meg. Jeg er langt fra lei av den, men har kommet til at det vil være sundt med et bytte både for meg, og ikke minst for Andebu kommune. De politiske partiene er i gang med å rekruttere kandidater til listene og finne ordførerkandidater. Mitt råd er: Hvis du har interesser i hvordan Andebu skal utvikle seg, hva slags skole vi skal ha, hvilke tjenester de eldre skal få, hvor vi skal legge boligområdene og næringsområdene, si ja til utfordringen. Lokaldemokratiet er ikke perfekt, men av de alternativer vi har er dette avgjort det beste. Her har vi alle et ansvar. Noen har gjort jobben før oss. Vi sitter med ansvaret nå, og nye mennesker må ta stafettpinnen videre. For meg er det enkelte menneske det viktigste. I en trang økonomi gjør vi noen ganger valg som noen forteller meg er gale. Jeg ønsker meg ikke et samfunn der alle er enige, men et samfunn der vi sammen finner løsninger som gjør at flest mulig opplever at det er Bra å bo i Andebu. Beste hilsen Hans Hilding Hønsvall Forsidebilde: Den nye masta som er satt opp på Halumåsen gir bredbåndsforbindelse til flere områder i Andebu som tidligere ikke har hatt tilgang til bredbånd. STARTE VIRKSOMHET I ANDEBU? Er du en gründer? Har du en spennende forretningsidé? Tenker du å starte eget firma men vet ikke helt hvor du skal begynne? START kan hjelpe deg. Vi viser deg hvilke instanser du bør og må kontakte i oppstarten. Vi tipser deg om gode hjelpere du kan dra nytte av. Hos oss møter du en lokal koordinator som blir din egen veileder, diskusjonspartner og døråpner. En god start gjør fortsettelsen enklere. Du er velkommen til å ta kontakt med oss. START! gratis veiledning for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Kontoret i Sandefjord dekker også Andebu og Stokke: Tlf Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 2

3 Landbrukskontoret Andebu og Stokke Andebu ungdomsråd på Stortinget Fra 1. september 2010 er det felles landbrukskontor for Andebu og Stokke kommune. Målet med samarbeidet er å få til et tilgjengelig landbrukskontor for innbyggerne i Andebu og Stokke. Landbrukskontoret er plassert i Andebu herredshus. Hver mandag vil landbrukskontoret også være bemannet i Stokke. Her er de ansatte ved landbrukskontoret: Heidi Hegna har 70% stilling og kommer fra landbrukskontoret i Stokke, hvor hun har vært ansatt siden Tor Brobakke er nyansatt i 50% stilling. Han er jurist og skal fortrinnsvis jobbe med lovsaker. Han har tidligere jobbet i Statens landbruksforvaltning. Terje Rasmussen har 100% stilling og har arbeidet i Andebu siden Han jobber med tilskuddssaker, miljøog viltsaker. Egil Rønning er virksomhetsleder teknisk og fungerer for tiden også som skogbrukssjef i Andebu og Stokke. (Inntil Ingrid Knotten Haugberg er tilbake fra permisjon) Ungdomsrådet samlet foran Stortinget med ordfører Hans Hilding Hønsvall som var en av reiselederne. Som en takk for god innsats i klasse- og elevrådene på skolene i Andebu samt for deltagelse i ungdomsrådet i kommunen, ble elevrepresentantene belønnet med en tur til Stortinget onsdag 2. juni. Opplegget startet med en omvisning, deretter overvar elevene spontanspørretimen og fikk høre statsråder ble utfordet på bl.a. kommuneøkonomi, barnevern, finanspolitikk og jordbruksoppgjør. Høydepunktet var likevel et besøk på stortingspresidentens kontor, der Dag Terje Andersen tok imot oss og fortalte om en stortingspresidents hverdag. Dagen før hadde dronning Beatrix fra Nederland vært på det samme kontoret, så vi kan trygt si at standarden på besøkene forble høy. Fra venstre rundt bordet: Terje Rasmussen, Egil Rønning, Heidi Hegna og Tor Brobakke. Andebu kulturskole Kulturskolen har ledige plassen på Musikk fra livets begynnelse som er et tilbud til deg som har barn i alderen 0-3 år. Vi bruker Mariarommet i Grantoppens lokaler ved Vevkroken i Andebu sentrum. Alle som ønsker en prøvetime er velkommen på onsdager kl Ved spørsmål ta kontakt med kulturskolerektor Hege Bach på tlf Andebu Stikka nr Nyansatt i Andebu Thore Helge Larsen er ansatt som Prosjektleder ved virksomhet teknisk i 3 år med ansvar for utbygging av barnehage, utvidelse av barneskole og utvidelse av sykehjem. Thore er 54 år og er bosatt i Sandefjord. Han er utdannet byggmester og takstmann. Han har vært selvstendig næringsdrivende i 30 år i firma Larsen & Skorge. Fritiden går med til familie, logearbeid, scenografi, kunst og arkitektur.

4 Velkommen til nytt barnehageog skoleår! Denne høsten startet ca. 330 barnehagebarn og 770 barn i grunnskolealder i våre barnehager og skoler. For å møte disse har vi ca. 80 lærere, 30 førskolelærere og 100 andre tilsatte. Det er spesielt hyggelig å ønske alle førstegangsbarnehagebarn og nye 1. klassinger med foresatte velkommen. For disse barna begynner nå en ny epoke i livet. Nye venner, nye voksne å forholde seg til, og ikke minst den store oppgaven det er for disse små å tilpasse seg en ny hverdag, byr på spennende utfordringer for både barn og foresatte. Våre ansatte skal gjøre alt hva de kan for at alle skal få gode barnehage- og skoledager. For småskoletrinnet starter tilbudet om leksehjelp denne høsten. Det er ingen betingelse at barnet går på SFO for at leksehjelpstilbudet benyttes. Leksehjelp vil være et tilbud om ytterligere læring, men vil også kunne avhjelpe foresatte i en travel hverdag. Dette kan være med på å gi barna mer tid til lek og fritidsaktiviteter. Men det er fortsatt de foresatte som må sørge for oppfølging og som har ansvaret for leksene. 1. klasse ved Høyjord skole sammen med lærer Inger Thoresen. Med nye utfordringer for barna, kommer også nye utfordringer for de voksne. Mye skal følges opp. Som foresatte har dere sikkert store krav til både barnehage og skole, men vi har også store krav til dere. Skal barna utvikle seg slik vi alle ønsker, tilegne seg ny kunnskap og ikke minst finne seg til rette og fungere i en større sammenheng, er vi avhengig av de foresattes hjelp og støtte. Vi håper at et samarbeid bygd på respekt og forståelse 1. klasse ved Kodal skole sammen med kontaktlærer Elisabeth Enger Lund, lærer Inger Lise Haugen og assistent Berit Gåsholt. for hverandre blir til beste for alle i året som nå ligger foran oss. Lykke til både barn, ungdom, foresatte og ansatte! Hilsen Bjørn Aamodt, kommunalsjef 1. klasse ved Andebu skole med lærerne Aaste Kleppan Rui og Tone Berg Hansen. Andebu bibliotek Åpningstider: Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Lørdag kl Utenom åpningstidene kan bøker leveres i bokinnkastet ved personalinngangen til nybygget som biblioteket ligger i. Velkommen til biblioteket! Litteraturuka i Vestfold Litteraturuka i Vestfold arrangeres i år andre uka i november, og det blir mange flotte og spennende møter med ulike forfattere rundt i fylket. I anledning Bjørnsonåret har vi invitert Teater URO til Andebu bibliotek med De gode gjerninger redder verden - en kabaret om dikteren og samfunnsdebattanten Bjørnstjerne Bjørnson. Tre kunstnere har tatt utgangspunkt i saker Bjørnson var opptatt av. Med musikk, sang og drama viser de oss spennende og kanskje ukjente sider av Bjørnson. De minste kan glede seg til flott underholdning av billedbokforfatteren og illustratøren Anna Fiske. Hun har vunnet en rekke priser, og mange barn kjenner og elsker bøkene hennes. Gled dere til høsten og Litteraturuka i Vestfold!

5 Sammen om oppvekst: med fokus på sammenhengen mellom barnehage og skole Overgang fra barnehage til skole betyr et stort skritt over i en ny hverdag, både for barn og foresatte. Andebu kommune har hatt fokus på dette i et prosjekt som startet opp høsten 2008 og avsluttes i desember Nå i august startet 75 barn i 1. klasse fordelt på de tre barneskolene i kommunen. Alle foresatte til disse barna hadde tilbud om å få delta i trekant-samtale med pedagogen fra barnehagen og fra skolen i mai/juni. Formålet med denne samtalen er å dele kunnskap om barnet, ha dialog om hva barnet trenger framover og sammen bidra til en god overgang fra barnehage til skole. Dette er en ordning vi ønsker å fortsette med. Robuste og lærende barn er felles grunnverdier i prosjektet. I disse begrepene legger vi blant annet vekt på at barnet kjenner seg trygg på egne evner, kan tåle å streve litt og møte motstand. En bevissthet på at jeg kan lære er grunnleggende for hvordan vi takler nye utfordringer. Mestringsopplevelsen av å få det til, jeg kan er også vesentlig for hvordan vi møter utfordringer. Modellen til høyre viser en skisse med fire viktige områder i barnets utvikling. Midt i sentrum står mestring. Alt påvirker hverandre gjensidig. Foreldreveiledningsgrupper I høst starter det opp to grupper med foreldreveiledning på Familiesenteret. Den ene gruppa startet 30. august og går over 8 ganger. Det er fem påmeldte deltakere. Dette er et samarbeid mellom helsestasjonen, barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste for barn og unge. Kurset er bygget på trygghetssirkelen som skal styrke foreldrene i sin rolle som foreldre, lære å se barnas behov og gi foreldrene en forståelse av deres viktige betydning som omsorgsgivere. Det vil bli mye refleksjon rundt det å være foreldre, og det vil bli vist en del videoklipp av vanlige situasjoner i dagliglivet. Målsettingen er også å bygge sosialt nettverk. Den andre gruppa er det to helsesøsterstudenter som er ansvarlige for. Kurset starter 27. september og går over 6 ganger. Målsettingen er at foreldre skal finne tryggheten og få bekreftelse på at de er gode foreldre og at de skal få et enda bedre samspill med barna sine. Foreldre vil møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer i forholdet foreldre og barn. Selv om disse kursene allerede er i gang når Andebustikka kommer ut håper vi å få til nye kurs med foreldreveiledning. Ta kontakt med familiesenteret hvis du synes dette kunne være interessant, så kan vi sende deg beskjed når vi starter nytt kurs. Jeg trenger deg til å... Jeg trenger deg til å.. Alltid: vær STØRRE, STERKERE, KLOKERE, og GOD Når mulig: følg barnets behov Når det er nødvendig: ta tak. Circle of Security 1999 For copyright information go to Revidering kommuneplan Kommunestyret behandlet i sak 092/08 forprosjekt med mandat til å vurdere behov for endringer i nåværende kommuneplan. I sak 020/10 ble rapport fra forprosjektet lagt fram, og konklusjonene i forprosjektet er innarbeidet i forslag til planprogram. Forslag til planprogram ble lagt ut til høring i juni, med høringsfrist 16. september. Forslag til planprogram ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Forslag til planprogram skal opp til endelig behandling etter at høringsuttalelser er kommet inn. Planprogrammet vil evt. justeres noe med bakgrunn i høringsuttalelser, og vil bli fremmet for politisk behandling i løpet av høsten. Andebu Stikka nr

6 18. og 19. juni ble det for femte året på rad arrangert Barnefestival her i Andebu. Barnehagene tjuvstartet det hele med dukketeaterforestillinger. Knut Alfsen i Levende Dukker turnerte rundt i alle barnehagene med sine fantastiske og livaktige dukker. Alle barna satt som tente lys og fulgte med da dukkene blant annet feiret bursdag midt på natten og hørte ringeklokker som ringte av seg selv. Fredag 18. juni braket det løs og dagen startet med aktiviteter for barn og unge. Samtidig som butikkene flyttet ut i sentrum, var det mulig å ta med sine syke bamser til bamsesykehus, bli malt i ansiktet, prøve seg på både svampekast og bueskyting eller ha en real putekrig. På kvelden var det konsert med vår egen Jørgen Dahl Moe og svenske Ulrik Munther, vinner av Melodi Grand Prix- Nordic Sammen og hver for seg leverte de en strålende konsert til stor glede for publikum. Med deres dyktighet og ikke minst sjarm, er det ingen tvil om at de begge har en framtid i musikkbransjen. Den lange autografkøen etter konserten viste hvor populære guttene er, så det var godt de hadde jukset litt og skrevet autografer på forhånd. Underveis var det også innslag fra artister fra årets UKM (ungdommens kulturmønstring), med et høyt nivå på alle artistene. Lørdagen var det også aktiviteter i sentrum, og utover dagen kunne man møte Klovnen Koko på biblioteket. Han presenterte et klovneshow i et forrykende tempo. Både små og store fikk virkelig trimmet lattermusklene da han tullet og tøyset seg gjennom en hel time. Tradisjonen tro deltok barnekorene Friskus og Joy Sing også denne gangen. I år avsluttet de barnefestivalen sammen med Malin Reitan, melodi Grand Prix Junior-vinner De har lenge hatt en drøm om å få stå på scenen sammen med Malin, og endelig kunne drømmen gå i oppfyllelse. Ingvild Eriksen kunne tilby ansiktsmaling. Her er det Eirin Johanson som blir malt. Jørgen og Ulrik skriver autografer. På tross av værgudene som ikke var på vår side denne helgen, er det gledelig at godt over 900 publikummere tok turen til Barnefestivalen de to dagene den varte. En stor takk til alle medhjelpere, Andebu Skolers Musikkorps, ungdomsklubben, Sentrumsforeninga og ikke minst sponsorene som gjorde det mulig å gjennomføre en flott og innholdsrik Barnefestival! 2Boys i aksjon på festivalscenen.

7 Andebu pensjonistforening 35 år! Lille Tiri Jensen Aarøe likte godt klovnen Koko. Foreningen ble stiftet 2. oktober I stiftelsesdokumentet står det at lottene innkalte pensjonister i Andebu til stiftelse av Andebu pensjonistforening. Det meldte seg 22 medlemmer. Kjell Jegard fikk i oppdrag å arbeide videre med saken og å danne et styre. I dag er det ca 130 medlemmer i foreningen. Møtene holdes på Andebu pensjonistsenter hver onsdag. Andebu pensjonistforening er en viktig forening for pensjonistene, den er en av de 29 lokalforeninger i Vestfold som er medlem av norsk pensjonistforbund. 1. desember blir det jubileumsaften for medlemmene på Andebu pensjonistsenter. Programmet er under planlegging og vi ser fram til en flott aften. Se mer informasjon under Hva skjer bakerst i Andebustikka. Svampkasting! Aslaug Gravdal, leder av Andebu pensjonistforening Søknad om spillemidler 2011 Vi minner om at fristen for å melde fra om aktuelle søknader om spillemidler for 2011 er 15. oktober Alle søknader må være ferdigstilt og godkjent innen utgangen av dette året. Alle søknader skal leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg til fysisk aktivitet og til lokale kulturbygg. Alle typer lag og foreninger kan søke om støtte til etablering av anlegg til ulike kulturaktiviteter. I de senere årene har en lang rekke anlegg i Andebu fått støtte fra spillemidlene. Det gjelder store, kostbare anlegg som skytebane, kunstgressbane, lysløyper og lagshus og mindre kostnadskrevende anlegg som turstier, akebakker og balløkker. Tilskuddene fra spillemidlene utgjør mellom 30 og 50% av de totale godkjente kostnadene. Lagene kan legge inn betydelig dugnadsinnsats og slik redusere behovet for egenkapital. Erfaringen tilsier at utarbeiding av søknader best kan skje i et samarbeid mellom søker og kommunen. For nærmere informasjon ta kontakt med leder av kulturvirksomheten i Andebu kommune eller tlf / Andebu kommunes kulturpris 2010 Tradisjonen tro blir det også i år Kulturkveld på Andebu menighetshus med utdeling av årets kulturpris. Arrangementet finner sted torsdag 20. oktober. Som seg hør og bør blir det foredrag, kulturprisutdeling, underholdning og bevertning. I tillegg blir det åresalg og utdeling av premier til spreke idrettsfolk og ivrige turgåere. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside og plakater vil bli hengt opp ved butikkene og banken. Vi ønsker velkommen til en trivelig kveld. Andebu Stikka nr

8 Bredbåndsutbygging i A Skjelland/Hotvedt og Gran- områdene i Andebu kommune har lenge hatt dårlig og manglende bredbånd. I disse dager vil disse områdene få mulighet til å knytte seg til et nytt bredbåndsnett. Statlige midler til utbygging av bredbånd i Andebu Tilgang til bredbåndsnettet er grunnleggende for at folk skal kunne ta del i kunnskapssamfunnet. Det er viktig for skoleopplæring, for tilgang til offentlige og private tjenester og for næringsutvikling. Den statlige tildelingen har tidligere muliggjort en etterlengtet utbygging i 8 Vestfoldkommuner, og nå også i Andebu. God infrastruktur er viktig for utvikling av Andebusamfunnet Etter at utbyggingen er gjennomført, vil alle innbyggerne i Skjelland/Hotvedt og Granområdene få mulighet til rask internettilgang og kan benytte nettbank, e-post, IP telefoni, hjemmesider og andre internettbaserte tjenester. Utbyggingen som 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) nå har fått statlige kroner for å gjennomføre i Andebu, vil gi bredbåndtilgang til ca 55 husholdninger som tidligere har hatt begrenset eller manglende bredbåndstilgang. I tillegg vil flere næringsområder, Høyjord skole og barnehage nå få raskere bredbånd. Områdene som nå blir utbygd er ikke interessante for kommersielle aktører, og det er nødvendig å tilby investeringstilskudd for å gjennomføre regjeringens lovnad om full bredbåndsdekning. I tillegg til støtte fra staten, bidrar både utbygger, næringslivet og kommunen selv med midler. Utbyggingen vil gi et fast, radiobasert bredbåndsnett, og gir en minimum båndbredde på 1 mbps ned- og 0,5 mbps opplastningshastighet til sluttbruker, men mange vil få tilbud om vesentlig høyere båndbredde. Priser til sluttbruker skal være markedspriser. Hvorfor Direct Connect? 12-kommunesamarbeidet i Vestfold fikk for en tid siden en større bevilgning til bredbåndsutbygging i Vestfold fra staten gjennom Høykomprosjektet til Norges forskningsråd. Ved en anbudsrunde fikk Direct Connect anbudet. Fire av nabokommunene våre ble med fra starten av: Lardal, Larvik, Re og Stokke. Andebu har nå også kommet med og dette gjør det mulig at de deler av bygda som ikke har hatt eller har hatt dårlig nettforbindelse på kabel nå kan kople seg opp trådløst. Det bygges videre på det nettet som allerede er der i Stokke og Re. For bedriftene på Skjelland er dette en nødvendighet for de har slitt med dette lenge. Høyjord skole vil bli koplet opp på det samme systemet i løpet av september. Prosjektet avsluttes i høst og det er viktig at de innbyggerne som trenger bredbånd, men ikke kan få, melder seg. Se mer informasjon om tilbudet på Kontaktpersoner Hans Hilding Hønsvall, prosjektleder, mobil Torill Lønningdal, daglig leder 12k, mobil

9 ndebu Mette og Gunnar Halum er endelig på nett Mette og Gunnar Halum var de første som fikk mulighet til å knytte seg til den nye bredbåndsforbindelsen i Skjelland/Hotvedtområdet, den nye masta er satt opp på Halumåsen, like i nærheten av gården deres på Halum. - Endelig kan vi bruke nettet fullt ut her ute på Halum, sier Gunnar og Mette Halum. Ekteparet Halum bruker nettet mye. De reiser mye utenlands, særlig til Spania, der de har leilighet. Både når de er hjemme og i ferieleiligheten sin i Spania har de behov for å holde kontakt med venner og familie via nettet. De bruker, som de fleste andre, nettet til å lese aviser og skaffe seg informasjon om alt de er opptatt av. - Vi hadde veldig dårlig kapasitet på nettet tidligere, sier Gunnar Halum. Særlig når jeg skulle laste ned litt større ting, som for eksempel oppdatering på GPSen, det kunne ta en halv dag, og det ble nesten et umulig prosjekt. Å ha hjemmekontor her på gården eller i denne delen av bygda, ville være umulig med dagens krav til kommunikasjon. Selve prosessen er de veldig fornøyde med og de kan ikke få fullrost gutta fra Direct Connect som har levert bredbåndsforbindelsen. Ekteparet Mette og Gunnar Halum fikk være med i helikopteret på rekognosering i Halumåsen. Gunnar hadde sett bygda, gården og Halumåsen i fugleperspektiv før, men det hadde ikke Mette, som syntes dette var veldig moro. De hadde fryktet at masta var større og ville synes mer. Masta er 24 meter høy og den ruver ikke, men føyer seg fint inn i terrenget, mener de. Selv om masta ikke er av de største har den stor rekkevidde: Det er målt at den har kapasitet til å rekke helt til Borgen mølle, legger Gunnar til. - Vi i dette området har venta lenge på dette og både vanlige nettbrukere og næringslivet har vært ganske tålmodige vi er nok ikke slike som maser så mye, sier Gunnar Halum og smiler litt. Mette nikker og er veldig enig i den uttalelsen. - Vi er veldig fornøyde så langt, sier Mette og Gunnar. - Dette betyr mye for oss, for bygda og ikke minst alle som driver små og store næringer her. Ny hovedbankavtale Andebu kommune har i samarbeid med kommunene Lardal og Tjøme avholdt konkurranse med forhandlinger til ny hovedbankavtale. Kriterier for valg av tilbud ble vedtatt i formannskapet. Forhandlingene foregikk i Andebu herredshus i juni, og i alt 5 banker var inne til forhandlinger. Den banken som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet til den enkelte kommune, ble vinner av konkurransen. I Andebu og Lardal kommuner ble Andebu Sparebank vinner av konkurransen, for Tjøme kommune var det Sparebank 1 som stakk av med seieren. Ny hovedbankavtale for kommunen omfatter avtale på kommunens Andebu Stikka nr betalingsstrømmer (innskudd/transaksjoner/betalingsformidling), cash management, service/teknisk bistand og rådgivningskompetanse. Andebu kommune har i dag omlag 50 mill kr stående i Andebu sparebank. Kirkelig fellesråd, Overformynderiet og Andebu kommunale pensjonskasse har anledning til å knytte seg til avtalen. Avtalen med Andebu Sparebank ble signert tirsdag 7. september. Avtalen er for 3 år med opsjon på ytterligere 1 år. 9

10 Sykehjemmet og hjemmetjenester: Folkehelse - Bra å bo i Andebu Trim, trygghet og trivsel skal gi bedre folkehelse i Andebu kommune. I Andebu blomstrer arbeidet for å få en bedre folkehelse. Vi bygger stein på stein for at det skal bli enda bedre å bo i Andebu. Mange har fokus på samme mål, nemlig Trim, Trygghet og Trivsel. Kommunen satser på folkehelse I revidering av kommuneplanen vil det være fokus på satsning og prioritering av folkehelse. Planen vil ha som mål å fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, og bidra til å forebygge kriminalitet. Andebu kommune har vedtatt å arbeide for å bli et Trygt lokalsamfunn, og mange av tiltakene er bygd opp etter samarbeidsmodellen Partnerskap for folkehelse. I tillegg er Handlingsprogram Gode oppvekstvilkår for barn og unge vedtatt, og lokalt handlingsprogram i Andebu er under utarbeidelse. Dette er viktige områder som må tas hensyn til i det videre arbeid med rullering av kommuneplanen. Å prioritere folkehelse innebærer blant annet en bevisst og god forvaltning av arealer og naturressurser, en godt utbygd helse- og sosialtjeneste, gode oppvekstvilkår for barn og unge med levende nærmiljøer som gir identitet og tilhørighet, et levende og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Kodal skole kurser elever til å være trivselsledere i friminuttene og har i samarbeid med LI- ONS Andebu og Helselaget Kodal, FAU og Kodal idrettslag etablert et partnerskap rundt skolens nærmiljø. Partnerskapet skal på forskjellige områder bidra med ressurser til å få en større gjennomslagskraft for å få ønsket om å etablere en skole for hele mennesket oppfylt. Målet er å oppnå større trivsel og færre konfliktsituasjoner i friminuttene. Skolen har startet med å dekorere skolegården. Nærmiljøtiltak ved Andebu sykehjem Det er etablert Partnerskap for folkehelse hvor Andebu Idrettslag, Lions, Mental Helse og Andebu kommune ved Anexet og Vesteråt barnehage planlegger å utbedre og lage Aktivitetsplassen til felles bruk og glede. Skolegården på Kodal skole. Førstehjelpskurs De siste månedene har det vært flere drukningsulykker. Mange ulykker har involvert barn og det er uakseptabelt mange som omkommer i drukningsulykker i Norge hvert år. - Vi må ha en nasjonal dugnad rundt fokuset på drukning og førstehjelp, sier Generalsekretær i Røde Kors, Børge Brende. - I tillegg er det viktig å lære seg livreddende førstehjelp. Vi vet at det er i de første minuttene etter at noe er skjedd vi kan redde liv, avslutter Brende. Andebu Røde kors skal i et partnerskap med Andebu kommune gjennomføre førstehjelpskurs 14. og 21 oktober. Sett av datoene nå meld deg på til Andebu Røde kors tlf Det vil bli lagt ut nærmere informasjon på Andebu kommunes nettside. Fallforebyggende, balansekurs gjennomføres hver mandag; Andebu pensjonistsenter kl , Kodal eldresenter kl og Høyjord pensjonistsenter kl Møt opp, kurset er gratis. Samarbeidet om bokser med sand til sandstrøing og batteribytting i brannvarslere vil bli gjennomført i november desember som ifjor. Lions Andebu, Brannvesenet, Andebu Brannkasse Gjensidige, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet samarbeider med Andebu kommune om dette tiltaket. Sammen er vi sterke og skal gjøre Andebu tryggere. 10

11 Aktivitetskalender for Andebu sykehjem og omegn Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Sted: mandag Peisestua sykehjemmet Atriet sykehjemmet Pensjonistsenteret tirsdag Hyggetreff m/vafler kl Lett trim (ulike uker) Middagsservering kl (påmelding) Allsang kl onsdag torsdag fredag Blanda Drops kl Bingo(like uker) kl Kort og Spill (ulike uker) kl Andakt kl Lesing (like uker) kl Middagsservering kl (påmelding) Balansetrim kl Middagsservering kl (påmelding) Andebu Pensj.forening 3 møter pr. mnd kl møte pr. mnd kl Egenbetaling praktisk bistand Antall timer pr. mnd. 1 time 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer 7 timer Samlet inntekt i husstanden under 2G kr 160 Samlet inntekt i husstanden mellom 2 og 3 G kr 244 kr 488 kr 732 kr 750 osv. Max pris pr. mnd. kr 160 kr 750 Samlet inntekt i husstanden over 3G kr 244 kr 488 kr 732 kr 976 kr 1220 kr 1464 kr 1708 Tabellen sto også i forrige utgave av Andebustikka, men dessverre med en del feil. Tabellen i denne utgaven er den korrekte versjonen. osv. Ingen max grense pr. mnd. Startlån Andebu kommune Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis som lån i ordinære kredittinstitusjoner. Hvem kan få: Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, personer med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Andebu Stikka nr Startlån gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. For nærmere informasjon kontakt NAV kontoret eller Søknadsfrist for å komme i betraktning for inneværende år er satt til og kan sendes til Nav Andebu, Postboks 130, 3162 Andebu. Hva kan det gis lån til: Kjøp av brukt bolig Nybygg Utbedring Refinansiering. Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. 11

12 Kildesortering TØMMERUTINER 2010: Det ble innført ny innsamlingsordning for husholdningsavfall fra mai 2009 og det vises til tekst nedenfor. Lurer du på noe, sjekk på Husholdningsavfall skal sorteres i 5 fraksjoner, som hentes av renovatøren: Bioavfall (hver uke), plast og papir/papp/ kartong og restavfall (vekselvis hver 3. uke). I tillegg hentes glass-/metallemballasje hver 6. uke. Følgende tømmerutine er fastsatt: BIO matrester mv, PL plast, PP papir/papp/kartong, RA restavfall, Måned uke nr. Fraksjon Oktober 39 BIO + RA 40 BIO + PL 41 BIO + PP 42 BIO + RA 43 BIO + PL November 44 BIO + PP 45 BIO + RA Innsamling av glass/metallemballasje er avhengig av hvor du bor, så sjekk i kalender eller på Vesars hjemmeside. Vesar har utarbeidet en egen informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen. Det er mulig å få hentet grov- og/eller hageavfall ved å bestille dette hos Vesar. Se Vesars hjemmeside eller ta kontakt på tlf Ny dunke til plastemballasje Plastemballasje hentes nå hver 3. uke hjemme hos deg. Standardløsning er at du ved behov får utdelt en plastsekk til å samle plastemballasjen i. Dersom du imidlertid ønsker å benytte dunke også til plastemballasje, kan Vesar snart tilby dette for enkelthusstander. I skrivende stund er ikke dette tilbudet trådt i kraft og det vises derfor til Vesars hjemmeside. Dunke til plastemballasje for en husstand vil være på 240 liter, Måned uke nr. Fraksjon 46 BIO + PL 47 BIO + PP Desember 48 BIO + RA 49 BIO + PL 50 BIO + PP 51 BIO + RA 52 BIO + PL en størrelse større enn hva som er standard for andre avfallstyper. Denne løsningen koster kr 200 i året og vil bli belastet fakturaen for kommunale gebyr. De som bestiller beholder vil ikke lenger få utlevert sekker til plastemballasjen. Avfallet samles i bæreposer av plast og kastes rett i beholderen. Behov for nye bioposer/plastsekker Dersom du trenger bioposer eller sekker til plastemballasje, kan du få dette av renovatøren på tømmedagen. Bind en biopose eller plastpose på avfallsdunken/stativet, så legger renovatøren igjen det du trenger. Ekstra restavfallssekker Restavfall hentes hver 3. uke og renovatøren vil da kun ta med en restavfallssekk pr. abonnement. Dersom du har mer restavfall enn dette, skal spesielle grønne sekker fra Vesar merket Ekstra-sekk benyttes. Disse sekkene er på 160 liter og kan kjøpes for kr 42 pr. stk. hos virksomhet teknisk, ved å kontakte renovatøren (min. 10 sekker) på tømmedagen eller kontakte Vesar. Andre typer sekker vil ikke bli tatt med. Andebu frivilligsentral Andebu frivilligsentral flytter - nå får vi store lokaler Vi flytter hjem igjen til det tidligere Familiesenteret nærmere bestemt til lokalene der helsestasjonen var tidligere. Endelig blir et stort ønske oppfylt, nemlig å være på bakkeplan med god plass til mange gode aktiviteter og muligheter! Vårt håp og visjon er med tiden å kunne åpne dørene alle de fem ukedagene - og gjerne bruke lokalene også på kveldstid. Det er en del som må på plass innen vi kan flytte, men vi håper det blir før jul. I skrivende stund har 6 frivillige medarbeidere sagt seg villig til en dugnadsjobb i forhold til malerarbeidet. Dette er flotte, entusiastiske mennesker, som ikke var vanskelig å be. En stor, stor honnør til dem! Å være med å utforme vårt blivende husvære gir følelse av eierskap til vår nye sentral. >>> 12

13 Sammen mot null Ny trafikksikkerhetsplan Gjeldene trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i kommunestyret. Etter dette er planens handlings-/tiltaksplan rullert i teknisk utvalg. Det er nå tid for utarbeidelse av en ny TS-plan for perioden , og vi ønsker innspill fra alle, om hovedmål, tiltak i handlingsplan (organisatoriske, fysiske og trafikantrettede) mv. Hva kan du og andre trafikanter, kommunen med flere gjøre for økt sikkerhet langs veiene i kommunen? Hvilke mål bør vi ha? Er nullvisjon en riktig visjon? Dagens TS-plan har følgende hovedmål: Antall personskadeulykker med drepte/hardt skadde skal reduseres med 25 % innen 2012 Trafikkopplæring i skolen og informasjon om trafikksikkerhet til befolkningen skal styrkes Som et verdigrunnlag er nullvisjonen innarbeidet i planen med følgende ordlyd: Vi kan ikke akseptere at mennesker blir drept eller får varige eller alvorlige skader i trafikken i Andebu. Vedtatt Trafikksikkerhetsplan og handlingsplan 2009 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Forslag til ny TS-plan vil bli lagt ut på høring på kommunens hjemmeside i høst/vinter. Innspill kan sendes på e-post til Ved ev. spørsmål, kontakt virksomhet teknisk, tlf Trafikksikkerhetstiltak 2010 Veilys er et effektivt trafikksikkerhetstiltak og kommunen har derfor fokusert på denne type tiltak de seneste årene. I høst videreføres veilyset ca. 500m langs Vestre Andebu vei fra eks. veilys ved kommunens lager og sørover mot Døvlehamna. Sangeplass ved herredshuset/andebu skole I 2006 ble det opparbeidet ny parkeringsplass ved herredshuset/andebu barneskole med eget område for av- og påstigning for skoleelever og andre. Fra gammelt av er å sange det samme som å klemme, og vi syntes sangeplassen er et fint navn på området. Det er satt opp skilt med henvisning til Sangeplassen for rask avog påstigning. Mange benytter plassen til levering og henting av skolelever, men det er plass til flere. Det oppfordres til økt bruk av Sangeplassen, slik at snuing/rygging unngås. Bruk reflex Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! Mørke og glatte veier Vinteren er snart i anmarsj, så vær forberedt på mørke og glatte veier. Sjekk og ev. bytt vindusviskere og lyspærer, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! Hvis noen i bygda har lyst til å støtte oss med praktisk eller annen hjelp, er vi storfornøyd for henvendelser. Vi i frivilligsentralen gleder oss enormt til vi er på plass og til vi kommer i orden og kan ønske alle velkommen til et nytt arbeids-/ treffsted. Andebu kommune, styret og arbeidsgruppa vil at dette skal bli et godt sted å være for alle generasjoner et sted som alle kan være med å utforme. Kom gjerne med ideer og ønsker om aktiviteter som vi kan bruke arealene til! Andebu Stikka nr Hva driver egentlig Andebu frivilligsentral med? Rekruttering av frivillige medarbeidere pågår hele tiden. Men frivilligsentralen jobber på mange forskjellige felt. Her er noe av det som har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart Arrangerer turer for beboere på sykehjemmet og i omsorgsblokka og andre brukere Rusleturer Sosiale nettverk på sykehjemmet til f.eks bingotreff, middagsservering, hyggetreff Forskjellige aktiviteter på dagsenteret som høytlesingsgruppe, kort- og spillegruppe Les & lær prosjekt i barnehagene og skolene Flere arrangementer, kurs opplegg for og med flyktninger som for eksempel opprettelse av internasjonal kvinnegrupppe, tur til Stortinget osv. Barnevaktkurs Burotaksjon Strikkekafe Datakurs og mobiltelefonkurs for godt voksne Samtalegruppe for kreftrammede Danseverksted for ungdom Gjenbruket i Kodal Seniordans Hele oversikten over frivilligsentralens aktiviteter siden oppstart i 2001 kan du finne på NOMINASJON til Frivillighetsprisen 2010 Andebu frivilligsentral og Andebu Sparebank i samarbeid med lag og foreninger, ønsker å hedre den frivillige innsatsen i bygda vår. DU kan være med på å avgjøre hvem som skal bli hedret dette året! Prisen skal gis til en person eller lokal forening, som bedrer livskvaliteten for andre, og som gjennom sitt frivillige arbeid, utmerker seg på en positiv måte. Send skriftlig forslag til Andebu kommune, Frivilligsentralen, Andebu sentrum 1, 3158 Andebu. Frist 15. OKTOBER 13

14 TV-aksjonen 2010: Flyktninghjelpen TV-aksjonen 2010 er tildelt Flyktninghjelpen. TV-aksjonsdagen er 24. oktober. Flyktninghjelpen er Norges største internasjonale humanitære organisasjon, og ble stiftet i 1946 under navnet Europahjelpen. Før 2005 gikk organisasjonen under navnet Flyktningrådet. De har hatt TV-aksjonen fire ganger. Hva gjør Flyktninghjelpen? Flyktninghjelpen har i dag aktiviteter rundt i 20 land der de Bistår med leirdrift, husbygging, juridisk hjelp, distribusjon av nødhjelp og utdanning. Flyktninghjelpens formål er å fremme og beskytte rettighetene til mennesker som er på flukt, både i eget land og på tvers av landegrensene. Det er i dag over 43 millioner mennesker på flukt på verdensbasis, fordelt på 27 millioner internt fordrevne (flyktninger i eget land) og 16 millioner flyktninger som befinner seg i andre land enn sitt eget. Mennesker på flukt mangler ofte tilgang på elementære goder, og trenger hjelp til å skaffe seg mat, vann og husly. De har i liten grad muligheten til å hevde rettighetene sine, og mangler beskyttelse mot overgrep. De befinner seg ofte også i noen av verdens farligste og minst tilgjengelige områder. Vi har mulighet til å hjelpe Hvordan ville du klart deg om du måtte flykte fra alt du eier og har? Om du bare var en av flere hundre tusen mennesker som måtte kjempe for å få det lille som var å få av hjelp? Som for eksempel. flomofrene i Pakistan. Det er ikk lett for oss her oppe i trygge Norge å sette oss inn i en slik situasjon. Nå har vi mulighet til å hjelpe via NRK s TV-aksjon som er verdens største og viktigste dugnad der bøssebærere besøker landets 1,8 millioner husstander. Aksjonen samler inn mer penger pr. hode enn noen annen aksjon i verden og kommunekomiteene er innsamlingsaksjonens organisatoriske ryggrad. Årets kommunekomité I årets kommunekomité sitter representanter fra Høyjord, Andebu og Kodal Idrettslag og Høyjord Speidertropp. I tillegg møter som leder, Bjarne Sommerstad utpekt fra Andebu formannskap, og som sekretær konsulent Gro Fadum Holm. Hvordan bli bøssebærer Kommunekomiteens arbeid blir fortrinnsvis å rekruttere bøssebærere. Vi oppfordrer alle dere som blir forspurt om å være positive, ta imot utfordringen og delta som bøssebærer på aksjonsdagen. Flyktninghjelpen er avhenging av din innsats for at innsamlingen skal bli vellykket! Å gå med bøsse tar omtrent to timer - og har du lyst til å gå med bøsse, men ikke blir spurt - ta kontakt med Gro Fadum Holm på tlf eller mobil , så ordner vi det. I tillegg kan du ringe inn på et sentralt påmeldingsnummer er du fra Andebu vil du få navnet tilsendt. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å ta godt imot bøssebærerne den 24. oktober! Tur til Vindfjelltunet Disse var med: Jan Oddvar Haugerød, Finn Olsen, Brit Mai Aasen, Bjarne Holm, Dag Kristiansen, Hildegunn Fjære, Tor Himberg, Johnny Orerød. Georg og Reidun Lunde Oddvar Kåre Lund, Hanne Wenche Janshaug. Vigdis Midtbø, Elna Thorsteinsen, Ragnhild Skjeggerød. Anton Hallenstvedt, Margit og Eva Berg, Inga Bråvold, Ida Merethe Kolkinn, Arvid Hvitstein, Peter Besseberg og Oddvar K. Lund. Turen startet fra sykehjemmet i Andebu og mange frivillige stilte velvillig opp til å kjøre. Vel fremme på Vindfjelltunet fikk vi servert nydelig viltgryte med poteter og tyttebær. Det var sang og musikk av Finn Olsen og Gunnar Mo, og- Britt Mai Aasen stilte opp til allsang. (Med hjelp av Tor Himberg og Linda Linnestad). Nydelig fruktdessert med krem og kaffe ble servert av Espen Høgseth som nå driver Vindfjelltunet. Han fortalte også litt om Vindfjelltunet og hvordan det ble drevet i årenes løp. Ny dagstur til Vindfjelltunet 7. oktober Også i år spanderer Andebu frivilligsentral busstur for hjemmeboende eldre over 70 år! Dette kan vi med glede arrangere, grunnet innkomne gavepenger deriblant fra Kamilla Revaas Fond. Annonse vil komme i Tønsbergs blad og Sandefjords blad og på kommunens nettside Påmelding innen 1. oktober til /

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Det skjer i Andebu, Høyjord og Kodal i høst Fredag 1. oktober kl. 13.oo Eldres dag arrangeres på Andebu sykehjem. Underholdning av Bjørn Bergene og Finn og Gunnar. Servering av enkel varmrett med dessert og kaffe. Vi håper vi får en fin dag på sykehjemmet denne dagen. Si ifra hvis du trenger transport til vårt sentralbord Arr. Andebu eldreråd. Torsdag 7. oktober Busstur for hjemmeboende eldre over 70 år til Vindfjelltunet. Påmelding innen 1. oktober til eller Torsdag 14. oktober Andebu Røde kors skal i et partnerskap med Andebu kommune gjennomføre førstehjelpskurs 14. og 21. oktober. Påmelding til Andebu Røde kors tlf Lørdag 16. oktober Oktoberfest i Andebuhallen. Dørene åpnes kl og stenges kl Aldersgrense 18. år. E-76 og Nyanse spiller. Mer informasjon om arrangementet, bandene som spiller, billettsalg mm kan du finne på Høyjord ungdomslags nettside Onsdag 20. oktober Kulturkveld på Andebu menighetshus med utdeling av årets kulturpris. Det blir foredrag, underholdning og bevertning. I tillegg blir det åresalg og utdeling av premier til spreke idrettsfolk og ivrige turgåere. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på kommunens nettside og plakater ved butikkene og i banken. Vi ønsker velkommen til en trivelig kveld! 29., 30 og 31. oktober Andebu Form og Farge har salgsutstilling på Solhaug ungdomslokale. Se plakater og annonse i avisene for klokkeslett og mer informasjon. Lørdag 6. november kl Allehelgensarrangement i Andebu kirke. Dette er et arrangement spesielt for alle som har opplevd å miste et barn. Alle kan tenne et lys for barnet. Det vil ligge en bok framme som navnene til barnet kan skrives inn i og som vil bli lest opp i minnestunden. Det blir mye musikk, sang, diktlesing og ord til avslutning. Tirsdag 9. november Litteraturuka i Vestfold. To arrangementer på Andebu bibliotek. Kl Barnebokforfatter Anna Fiske forteller for de minste Kl Teater URO: De gode gjerninger redder verden november Andebu ungdomslags barneteater spiller forestillingen Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Solhaug ungdomslokale i Andebu. Se annonsering i avisene og på www. aul.no for mer informasjon og klokkeslett. Onsdag 1. desember Andebu pensjonistforening arrangerer jubileumsaften på pensjonistsenteret for medlemmene i anledning at de fyller 35 år. Påmelding til Aslaug Gravdal / eller Unni Fjellin Førjulskonsert i Andebu kirke Andebu menighetsråd inviterer til konsert i Andebu kirke fredag 29. og lørdag 30. oktober. Ti sangere og musikere fra Andebu har gått sammen om å bidra med sanger. Noen av bidragene er skrevet spesielt til konserten. Det er et spenn fra folketoner til vise og blues/pop. Det legges vekt på å få til en lokal og personlig form, ekte og nært. Tre profesjonelle musikere tar del i den musikalske biten. Det er pianist Stian Tveit, bassist Sverre Dehli og perkusjonist Jon Kirkebø Rosslund. Samtidig med konserten vil det være en åpen kunstutstilling i Andebu menighetshus der lokale amatørkunstnere stiller ut malerier og bilder. Både konserten og kunstutstillingen har tekster og bilder rundt Det å være menneske. Sogneprest Jan Brastein vil være til stede. Vi håper at mange vil finne veien til både konserten og kunstutstillingen. Følg med, for plakater med mer informasjon vil bli hengt opp i forkant! Bli med å synge i Bygdekoret! Torsdager kl.19:00 øver Bygdekoret i kantina på ungdomsskolen. Alle som liker å synge ønskes velkommen! Andebu Helselag - NÅ: Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Andebu lokallag Andebu Helselag har inntil nå vært det lokale navnet på Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Etter landsmøtet i juni 10 ble det bestemt: Det skal nå hete Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Andebu lokallag. Møtedager er som alltid siste torsdag i mnd: 30. sept, 28. okt, 25. nov. Velkommen til gamle og nye medlemmer. Andebu pensjonistforening - møter i høst / vinter onsdagene: 06. okt kveldsmøte kl okt møte kl okt møte kl okt møte kl nov kveldsmøte kl nov - Alle Helgens dag kl nov møte kl nov møte kl nov møte kl des julemøte kl Møtene foregår på Andebu pensjonistsenter. Det er trim på formiddagsmøtene. Andebu Lions Club kjører til kveldsmøtene. Ring og bestill i god tid Andebu Stikka nr

16 St. Hans fest på Andebu sykehjem Den 23. juni ble det stelt i stand tradisjonsrik St. Hansfeiring på Andebu sykehjem. Vi var nesten 100 mennesker som koste oss sammen denne fine sommerdagen. Linda Linnestad ønsket velkommen til St.Hans fest med dikt og rim. Elna Sønseth, Kristian Lakskjønn og Belgdragerne bidro med stemningsfull sang og musikk. Kjøkkenet stod for grilling og vi fikk servert en herlig sommertallerken og solen tittet frem, slik at vi kunne være ute. Det ble servert kaffe og flotte kaker som frivillige hadde bakt og tatt med, noe som ble satt veldig pris på. Nå gleder vi oss bare til neste år, for dette har jo blitt en tradisjon. Vi ønsket hverandre en god sommer og avsluttet med noen visdomsord. På kjøkkenet jobbet de frivillige, når alle var gått hjem. Flinke damer som sto på! Linda Linnestad Miljøarbeider Andebu sykehjem Gratulerer med 100 år 20. juli, nå i sommer, var det et viktig jubileum på sykehjemmet. Johan Aadne fylte 100 år. Gjennom et så langt liv opplever man mye, også at mange av de man var glad i og brydde seg om, dør fra en. I samtalen kommer Johan på den ene personen etter den andre. Med navnene kommer også minner om hendelser. Som regel hyggelige hendelser som han forteller om med en lun humor. Når han blir spurt om åssen livet er nå, svarer han sånn tålelig. Det er lett å forstå at det er veldig annerledes enn den tiden det var kjøring med hest, arbeid med bokved, høyning og såting. Det som bidrar til å oppjustere livet fra tålelig i dag er de stundene noen tar seg tid til en prat, og bidrar til at de gode minnene skaper innhold til hverdagen. Viktig for livskvaliteten er også den gode omsorgen som avdelingsleder Feri og hennes stab gir. Hilsen Andebu sykehjem - og vi slutter oss alle til gratulasjonene! Hurra! Uformell og profesjonell temamøte for støttekontakter, avlastere og boveiledere 8. september var noen av de som har oppdrag som støttekontakter, avlastere og boveiledere samlet til et temamøte om det viktige men vanskelige tema Uformell og profesjonell. - Hvordan skal vi skape en nær relasjon men allikevel ha avstand nok til å være profesjonell? Og hvordan kan vi ivareta taushetsplikten når den vi er støttekontakt for nesten er blitt et medlem av familien? Vi fikk verdifulle innspill fra Ressurssenteret for mennesker med utviklingsmuligheter. Vi er veldig takknemlige og stolte av den jobben støttekontakter, avlastere og boveiledere gjør. Den er vanskelig og viktig. Thor Henry Thorød 16

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd.

Bæringen. Halvparten av landets kommuner gikk i fjor med underskudd. Bæringen FREDAG 20. MARS 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 4 ÅRGANG 21 Gikk med overskudd Våraksjon på Isi Et sikkert vårtegn er at Isi utvider åpningstidene etter påske. Våraksjonen

Detaljer

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA!

Gründer. Padling. Helt uten back-up venn. Valentinos spisested med nytt konsept. Fritidssenteret på Vasbonn. i Kolbotnvannet. med unik patent EKSTRA! Nummer 7 September/Oktober 2013 Distribueres til alle husstander i Oppegård kommune Padling i Kolbotnvannet Fritidssenteret på Vasbonn Christine Otterstad om å ikke kjenne noen Helt uten back-up venn Valentinos

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN MAGASIN Fauske Kommunes foreldrestøttesatsing NUMMER 1 - VINTER 2014 foreldrestøtte Familiemøte Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk Robuste foreldre = robuste barn Folkehelsekommunen der

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner

Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo. A Eksempler fra kommuner Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet Pb. 7000, St Olavs plass, 0130 Oslo A Eksempler fra r Gode løsninger hva er det? hvor finnes de? IS-1318 Eksempler fra r 1 Tittel: Gode løsninger - hva er det? -

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske!

ReAvisa. Vanskeligere hverdag i grenseland. Vårdager fredag - lørdag 11-12. april på. 30 års garanti. Folkevalgte på damejakt 2-3. God påske! TRAFIKKSKOLE Revetal Tlf 413 87 372 Personbil, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Temamøte på Restauranten 10/4 2014:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer