Årsrapport Vi sprer energi og skaper fornyelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse

2

3 Innhold Viktige hendelser Hovedtall Dette er EB Vi skal ikke bare skape verdier Drammensfjorden kan varme opp hele Drammen sentrum Årsberetning Regnskap konsern Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets egenkapital Noter Regnskap Energiselskapet Buskerud AS Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Erklæring Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsregnskap Virksomhetsbeskrivelser Produksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Annual report EB årsrapport

4 Viktige hendelser EB er godt i gang med byggingen av et nytt kraftverk ved Embretsfoss i Modum kommune. Kraftverket forventes å stå ferdig 2. kvartal 2013 og vil gi en produksjonsøkning på 120 GWh. 50 prosent av kraftverkene ved Embretsfoss i Modum kommune ble solgt til E-CO Vannkraft AS. Bygging av en ny varmepumpesentral på Brakerøya i Drammen. Arbeidet startet i januar Entreprenørvirksomheten til EB har inngått en kontrakt med Jernbaneverket om montering av ny kjøreledning i Oslotunnelen. Kontrakten har et økonomisk omfang på nærmere 100 millioner norske kroner. EB har startet salg av fiberbredbånd i kommunene Sande og Svelvik. EB har inngått kontrakt med Viken Fibernett AS og Østfold Fibernett AS om leveranse av kundeservicetjenester fra 1. juni. Dette vil øke antall kunder som betjenes med ca

5 Hovedtall Resultat (mill kr) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Balanse (mill kr) Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 23,5 % 25,3 % 41,9 % 36,2 % 35,8 % Totalrentabilitet 6,2 % 7,4 % 6,9 % 3,7 % 5,3 % Egenkapitalavkasting etter skatt 12,7 % 12,1 % 11,9 % 4,5 % 7,1 % Kontantstrøm (mill kr) Likviditet fra driften Investeringer Andre nøkkeltall Produksjon (GWh) Antall nettkunder Antall bredbåndskunder Antall ansatte % Egenkapitalavkastning 12 % 10 % 08 % 06 % 04 % 02 % 00 % Egenkapitalavkastning etter skatt Resultatutvikling Resultat før skatt Årsresultat EB årsrapport

6

7 dette er eb Konsernfunksjoner Finans og økonomi Risikostyring IKT Forretningsutvikling HR Informasjon og samfunnskontakt Forretningsområde PRODUKSJON INFRASTRUKTUR ENTREPRENØR TJENESTER DATTERSELSKAP EB Kraftproduksjon AS EB Handel AS EB Nett AS EB Energimontasje AS Hadeland NettPartner AS EB Elektro AS EB Kontakt AS EB Kundeservice AS EB Fibernett AS TILKNYTTEDE SELSKAP Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk Grønnkraft AS Hadeland EnergiNett AS Drammen Fjernvarme AS B-Tek AS NordiConsult AS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Hadeland Energi Strøm AS Konsernledelse Pål Skjæggestad: konsernsjef Margrethe Smith: konsernansvarlig finans og IKT Kjell Nilsen: konsernansvarlig HR og samfunnskontakt Erik Andersen: konsernansvarlig produksjon Thorstein Thiseth: konsernansvarlig infrastruktur og tjenester Per Åge Nymann: konsernansvarlig entreprenør EB årsrapport

8 I EB skal de ansatte kjennetegnes av kjerneverdiene åpenhet, omtenksomhet, begeistring og TÆL. Disse verdiene skal kjennetegne EBs adferd, holdninger og kommunikasjon. Vi skal ikke bare skape verdier -men også stå for dem... I 2010 begynte implementeringen og visualiseringen av den nye verdiplattformen til EB. Plattformen skal gi svar på hva selskapet driver med, hva det leverer, hva det står for og hvorfor det er her. - Fra å ha en strategi og styringsstruktur som gikk ut på å utvikle autonome virksomheter har fokuset de siste årene vært på konsernsamordning og utvikling. Med denne endringen var det naturlig å ha en gjennomgang av vår verdiplattform, sier konsernsjef Pål Skjæggestad. Beslutningen om å bygge en felles virksomhetsplattform og å revitalisere konsernets visjon, løfter og nøkkelverdier ble tatt våren Arbeidet startet høsten samme år og det ble for dette formål etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle EBs virksomheter. Med god bistand fra Ingebrigt Steen Jensen ble en intensiv prosess gjennomført og ny verdiplattform født. Fra ord til handling Etter at den nye verdiplattformen var klar startet den viktigste jobben - implementeringen. Verdiplattformen ble først forankret hos ledere på alle nivåer i konsernet. Deretter ble det i desember 2009 arrangert et kick-off for samtlige ansatte. Gjennom 2010 har verdiplattformen blitt operasjonalisert gjennom konkrete strategier og tiltaksplaner knyttet til kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og miljø for på en balansert måte å bidra til å realisere konsernets overordnede mål om verdiskapning i et langsiktig perspektiv. Videre har verdiplattformen blitt synliggjort gjennom blant annet navn og dekor på møterom, musematter, pc-bakgrunn og dekor i kantine. - Vi jobber kontinuerlig med å styrke kjennskapen til verdiplattformen blant de ansatte og vil ha fokus på dette også fremover. Det å ha felles verdier bidrar til å bygge en tydelig og sterk kultur og gir tydelighet også utad, noe som er viktig for å lykkes over tid, sier konsernsjef Pål Skjæggestad. 8 EB årsrapport 2010

9 Vår visjon Vi sprer energi og skaper fornyelse EB årsrapport Vi skal være en pådriver for fornyelse av energi- og nettsektoren, og vi skal ta miljøansvar i alt vi gjør Gjennom arbeidet med verdiplattformen ble det definert ett hovedløfte til hver av fire utvalgte målgrupper: eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet (miljøet). -Vi er ambisiøse i våre løfter og mål. Kjernevirksomheten vår er knyttet til fornybar energi og det var derfor naturlig for oss å definere et eget miljøløfte, sier Skjæggestad, som mener miljøutfordringene bare blir viktigere og viktigere for samfunns- og næringsutviklingen og at EB ønsker å spille en viktig rolle i denne utviklingen. EBs ulike virksomheter medfører i sin alminnelighet lite forurensing av det ytre miljø. Utbygging og drift av produksjonsanlegg medfører imidlertid inngrep i og påvirkning av naturen. Gjennom ulike konsesjoner er EB pålagt å ta hensyn til miljøet, både i forbindelse med utbygging og ordinær drift. Ledningsnettet utgjør en estetisk påvirkning av miljøet. EB er som langsiktig aktør i kraftnæringen bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden dersom de er økonomisk forsvarlige. EB følger derfor så langt som mulig de politiske føringene om å vektlegge miljøaspekter i konsesjonssøknader for større ledningsanlegg. Tiltakene er først og fremst fremtidsrettede nettløsninger som minimaliserer den totale miljøbelastningen, riktige trasévalg og eventuelt søknad om kabel i spesielt miljøutsatte områder. I distribusjonsnettet velges i dag kabel som hovedregel ved nye anlegg og større ombygginger, siden miljøgevinstene vanligvis veier opp den begrensede merkostnaden ved kabling. -Vi skal være i front og se nye muligheter for å utvikle fornybar energi gjennom vannkraftverk, bio og andre kilder. Men jeg vil også understreke at vårt miljøansvar ikke bare handler om fokus på klimautfordringene, men også på inngrep i naturen og estetikk. Videre forventes det at alle ansatte er miljøbevisste, avslutter Skjæggestad som er godt fornøyd med implementeringen av EBs verdiplattform. VÅRE Verdier Åpenhet betyr for oss at: vi er åpne for å tenke nytt, ser alltid etter muligheter for å bli bedre vi har respekt for hverandre, unner andre enheter suksess og verdsetter ulikhet vi er ærlige i alt vi sier og gjør vi er transparente; det vi gjør tåler dagens lys og vi verken ønsker eller trenger å holde ting skjult vi inviterer andre med; enten det er internt eller et forretningsmessig partnerskap Omtenksomhet betyr for oss at: vi bryr oss om våre kolleger og hjelper dem å lykkes vi tenker på kundene våre og hjelper dem hvis de har problemer vi har omtanke for natur og miljø vi tenker oss om før vi gjør noe, det vil si at vi forankrer våre valg og regner på konsekvensene av dem Begeistring betyr for oss at: vi brenner for det vi driver med vi skal ha humør, glede, glimt i øyet vi er stolte over virksomheten vår og produktene våre og formidler dette til andre Tæl betyr for oss at: vi tror det meste er mulig når vi først bestemmer oss vi har et slags folkelig trøkk i alt vi gjør vi er utholdende EB årsrapport

10 forretningsutvikling Drammensfjorden Når den nye varmepumpesentralen i Drammen åpner, kan anlegget pumpe 2200 kubikkmeter vann i timen fra Drammensfjorden og produsere energi tilsvarende oppvarmingsbehovet for hele Drammen sentrum. For å drive mest mulig miljøvennlig er varmesentralen den første i Norge som bruker ammoniakk i varmepumpeprosessen. Arbeidet med å bygge den nye varmepumpesentralen startet i januar 2010, og vil komme i drift i fyringssesongen 2011/2012. Miljø i fokus -Vi har miljø i fokus i hele prosessen med å planlegge og bygge anlegget. Da vi startet arbeidet med varmepumpesentralen, var det flere hensyn som måtte tas. Siden anlegget ligger midt i et havneområde, måtte avstanden i forhold til skipsfarten være tilfredsstillende, vi måtte ta hensyn til grunnforholdet i fjorden og ikke minst fiskelivet, sier daglig leder i Drammen Fjernvarme, Vidar Mathisen. -Drammen har allerede markert seg som en av landets ledende miljøbyer og med varmepumpesentralen tar byen et langt skritt videre i denne retningen. 10 EB årsrapport 2009

11 Viktige hendelser Varmepumpeprosessen Elektrisitetsenergi til pumper, kompresser etc. Varme fra sjøvann Varme til oppvarming av fjernvarmenettet. -Vi har miljø i fokus i hele prosessen med å planlegge og bygge anlegget. kan varme opp hele Drammen sentrum Når vi åpner, er vi faktisk de eneste som kan produsere så høy temperatur som 90 grader celsius med ammoniakk som arbeidsmedium i varmepumpe. Ammoniakk er valgt både fordi det fungerer godt og fordi det ikke er skadelig for ozonlag og miljø, forteller Mathisen. At Drammen er en miljøby var ikke tilfelle for noen år siden. Satsing på fjernvarme ble først og fremst valgt for å takle fremtidens energi- og miljøutfordringer på 80-tallet. For å bli grønnere har byen kvittet seg med to av de verste kildene til lokal forurensning; Trafikken og oljefyrte anlegg. Trafikken går nå utenom bykjernen og fjernvarmen har bidratt til at det nesten ikke finnes oljefyrte anlegg i Drammen sentrum lenger. Henter sjøvann på 40 meters dyp Med flott beliggenhet på Brakerøya i Drammen har varmepumpesentralen enkel tilgang til sjøvannet i Drammensfjorden. Varmepumpen henter sjøvann en kilometer ut i fjorden fra 40 meters dyp. Deretter tas det varme ut fra sjøvannet som utnyttes i en såkalt carnot-prosess. Ut kommer oppvarmet vann helt opp til 90 grader som sendes ut i fjernvarmesystemet. På denne måten kan anlegget levere tre til fire ganger mer energi enn det som skal til for å holde prosessen i gang med pumper, kompresser og annet utstyr som krever energi. Nettet i Drammen er på 17 kilometer og det er foreløpig bykjernen i Drammen som forsynes med fjernvarme. Investert 160 millioner kroner Drammen var en av de første byene i Norge som startet med fjernvarmeutbygging på midten av 80-tallet. Siden den gang har etterspørselen og behovet for å øke andelen fornybar fjernvarme økt og er i dag på over 90 GWH. Derfor ble det besluttet å bygge ny varmepumpesentral. Når det nye varmepumpeanlegget åpnes, vil det ha en prislapp på rundt 160 millioner kroner. Når det er i drift, skal Drammen Fjernvarme, som eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av EB, drifte hele anlegget. Da vil Drammen Fjernvarme ha en fornybar andel på opp mot 85 prosent. Og selv om ikke alle drammenserne blir forsynt med fjernvarme fra fjorden, mener Vidar Mathisen at det flotte bygget på Brakerøya i seg selv er et positivt bidrag til miljøet. -Når vi først satser på fornybar energi, synes vi det var viktig å ha et bygg som ser godt ut og som passer inn i miljøet, sier Mathisen som er godt fornøyd med resultatet. EB årsrapport

12 årsberetning Styrets beretning for 2010 EB er et energi og nettkonsern med virksomheter primært knyttet til den tradisjonelle kraftforsyningen i Buskerud fylke. EB står sammen med bransjen for øvrig, deres eiere og myndighetene overfor store utfordringer i tilknytning til å realisere den ønskede utbygging av fornybare kraftressurser i Norge og utbygging av nye overføringsforbindelser innenlands så vel som utenlands for å opprettholde en tilfredsstillende leveringssikkerhet. Lav nedbørsenergi til kraftmagasinene kombinert med sterk kulde høsten 2010 viste på nytt behovet for å styrke nettet i Norge og nødvendigheten av kraftimport fra utlandet. EB har som strategi å fornye og videreutvikle energiforsyningen i Buskerud-regionen gjennom investeringer i nye fremtidsrettede energianlegg, rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg og gjennom å være pådriver for effektivisering og strukturelt samarbeid i bransjen. EBs investeringsplaner er ambisiøse og med et godt lønnsomhetspotensiale. Det vesentlige av EB-konsernets historiske vekst og verdiutvikling er knyttet til oppkjøp og fusjonsgevinster samt realisering av virksomhet som EB har deltatt i utviklingen av. Styret mener det fortsatt er et ikke ubetydelig verdiutviklingspotensiale ved å realisere et bredere strukturelt og eiermessig samarbeid både i og utenfor Buskerud-regionen. Styret er tilfreds med EBs utvikling i Energiselskapet Buskerud AS rapporterer konsernregnskapet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), mens selskapsregnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Forretningsområdene i EB Forretningsområdene til EB er: produksjon (vannkraft), infrastruktur (kraftnett og fjernvarme), entreprenør (el-entreprenør) og tjenester (strøm og fiberbredbånd). Energiselskapet Buskerud AS er morselskap i konsernet. EB forestår driften av totalt 21 kraftverk i Drammen- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag hvor EB har kraftverksinteresser. Fokus for EBs produksjonsvirksomhet er å arbeide systematisk med driftsoptimalisering, rehabilitering og oppgradering av kraftverkene som EB eier og det jobbes med å etablere en metodikk for optimal planlegging, timing og gjennomføring av oppgraderingsprosjekter. Som et ledd i arbeidet med å øke kraftproduksjonen gjennom oppgradering av eksisterende kraftverk, ble utbygging av Embretsfoss kraftverk vedtatt i desember Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 700 mill kr og kraftverket vil være klart for idriftsettelse våren Fremdriften i prosjektet har i 2010 vært i tråd med foreliggende planer. I forbindelse med EBs kjøp av E-CO Vannkraft AS sin 30 prosent eierandel i EB Kraftproduksjon AS sommeren 2009 fikk E-CO Vannkraft AS rett til å kjøpe 50 prosent av Embretsfoss-kraftverkene. Fritak fra konsesjonsbehandling ble gitt av OED i oktober 2010 og transaksjonen ble gjennomført i desember Driftssituasjonen i 2010 har vært tilfredsstillende. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på 575,5 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 458,6 mill kr. De samlede investeringer innenfor forretningsområdet var i 2010 på 79,1 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet Produksjon 53 ansatte, herav fem kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 492 dager eller 4,1 prosent. Forretningsområde Produksjon Forretningsområdet Produksjon består av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS og EB Handel AS, samt de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft AS. Ved utgangen av regnskapsåret 2010 har EB 100 prosent eierskap i 13 kraftstasjoner og i tillegg har selskapet direkte og indirekte deleierskap i flere mindre kraftverk. EBs andel av samlet produksjon for de kraftverkene EB har eierskap i, var i 2010 på GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste ti årene ( ) har vært på GWh. 12 EB årsrapport 2010

13 Forretningsområde Infrastruktur Forretningsområdet Infrastruktur består av datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS og Drammen Fjernvarme AS. EBs mål innenfor infrastrukturvirksomheten er effektive drifts- og kundeprosesser, utvikling av et kraftnett med høy leveringskvalitet og å bidra til realisering av miljøriktige fjernvarmeløsninger. EB arbeider videre for etablering av operative og eiermessige samarbeidsløsninger med andre aktører, både i Buskerud-regionen og i andre deler av landet. EB Nett AS eier store deler av regionalnettet i Buskerud og noe i Hordaland og Oppland og distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. Hadeland Energi AS eier distribusjonsnettet i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk funksjon og er underlagt et omfattende regelverk knyttet til samfunnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner. I tillegg er EB Nett AS pålagt å ivareta funksjonen som Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) i Buskerud, Det lokale eltilsyn (DLE), samt å forestå regional og lokal kraftsystem- og energiutredning. Myndighetenes målsetting om utbygging av mer fornybar energiproduksjon krever betydelige investeringer i et velfungerende infrastruktursystem. EB har derfor fokus på å utvikle langsiktige og robuste løsninger for energiforsyningen som takler fremtidens utfordringer med hensyn til leveringssikkerhet og miljø. Styret mener det er av avgjørende betydning at rammebetingelser for infrastrukturvirksomheten gir økonomiske incentiver til å videreføre dette arbeidet. For å øke forsyningssikkerhet og overføringskapasitet i konsernets kraftnett er det søkt anleggskonsesjon for flere nødvendige nettforsterkninger i Drammen, Kongsberg og Modum. NVE har gitt anleggskonsesjon for de aktuelle anleggene, men samtlige vedtak er anket for behandling i Olje og energidepartementet. EBs engasjement innen utbygging og drift av fjernvarmeanlegg gjøres gjennom eierskapet i selskapene Drammen Fjernvarme AS og prosjektutviklingsselskapet Miljøvarme VSEB AS. I 2010 har fokus i Drammen Fjernvarme AS vært bygging av en ny varmepumpesentral på Brakerøya i Drammen. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat 71,7 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 80,8 mill kr. De samlede investeringer var i 2010 på 87,3 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet Infrastruktur 61 ansatte, herav seks kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 434 dager eller 2,9 prosent. Forretningsområde Entreprenør Forretningsområdet Entreprenør består av datterselskapene EB Energimontasje AS, Hadeland NettPartner AS og EB Elektro AS samt de tilknyttede selskapene B-Tek AS og NordiConsult AS. Datterselskapene er tett organisasjonsmessig samordnet, men på grunn av godt innarbeidede merkevarenavn er selskapene videreført som egne juridiske enheter. EB har som ambisjon å utvikle en entreprenørvirksomhet som er blant de ledende på Østlandet og videre vekst skal sikres gjennom alliansebygging, oppkjøp og innfusjonering av mindre frittstående aktører i markedet. Forretningsområdets hovedprodukter er el-montasje og vedlikehold for energiselskap og større industrivirksomheter. Virksomheten utfører alle typer arbeid fra svakstrømsanlegg og fiberteknologi til høyspentanlegg til og med 440 kv. EB har ambisjoner om å utvide produktspekteret til også å omfatte strømanlegg i tilknytning til jernbanen. EB Elektro AS har i 2010 inngått kontrakt med Jernbaneverket om prosjektering og bygging av strømskinneanlegg i Oslotunnelen. Strømskinneanlegget vil erstatte eksisterende kontaktledningsanlegg i tunnelen, og vil være langt mer robust mot feil og skader enn det gamle anlegget. Gjennom denne kontrakten har EB tatt det første skrittet inn i jernbanesegmentet. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på 10,6 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 10,9 mill kr. De samlede investeringer innenfor entreprenørvirksomheten var i 2010 på 4,8 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet 156 ansatte, herav ni kvinner(eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på dager eller 6,6 prosent. Forretningsområde Tjenester Forretningsområdet Tjenester består av datterselskapene EB Kontakt AS, EB Fibernett AS og EB Kundeservice AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland og Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Energi Strøm AS. EBs ambisjon er å bli en ledende tjenesteleverandør innenfor infrastrukturrelaterte innholdstjenester i Buskerud-regionen. Videre vekst skal sikres gjennom partnerskap med aktører som kan understøtte denne utviklingen finansielt og industrielt. EBs tjenestevirksomhet leverer strøm og bredbåndstjenester (internett, TV og telefoni) til husholdnings- og næringskunder, primært i nedre Buskerud. EB årsrapport

14 EBs strategi for salg av strøm mot sluttbrukermarkedet er å tilby et enkelt og billig strømprodukt. Ved utgangen av 2010 hadde EB cirka strømkunder. EB har i 2010 videreført utbyggingen av fiberoptisk bredbånd i kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og har startet utbygging i Svelvik. Ved utgangen av 2010 leverte EB bredbåndstjenester basert på optisk fiber til ca kunder. Fokus innenfor tjenester er effektive prosesser knyttet til salg, marked, drift og utbygging av fiberbredbånd. Leveringskvalitet og miljøhensyn vektlegges i disse prosessene. EB gjennomfører årlige kundeundersøkelser som grunnlag for en kontinuerlig forbedringsprosess i virksomheten med hensyn til kompetanse, organisering, kundekontakt og utbygging. Kundetilfredshetsundersøkelsene i 2010 bekrefter en positiv trend. EBs tjenestevirksomhet er i en oppbyggingsfase og resultatutviklingen er i tråd med gjeldende planer for forretningsområdet. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på -2,9 mill kr og et resultat før finans og inntektsskatt på -2,6 mill kr. De samlede investeringer var i 2010 på 97,8 mill kr. Ved utgangen av året hadde Tjenester 81 ansatte, herav 35 kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 734 dager eller 4,5 prosent. Konsernfunksjoner Konsernfunksjonene ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, IKT, risikostyring, personal-/ organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt, samt eiendomsdriften i konsernet. Gjennom konsernfunksjonene sikres EB en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet samtidig som samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene kan utnyttes. Ved utgangen av året var det 38 ansatte i konsernfunksjonene, hvorav 24 kvinner. Sykefraværet har i 2010 vært på dager eller 13 prosent. Forretningsutvikling og finansielt eierskap Forretningsutvikling består av datterselskapene El-Tilsynet AS og EB Elbil AS, det tilknyttede selskapet Miljøvarme VSEB AS og en 17 prosent stor eierandel i prosjektutviklingsselskapet Zephyr (vindkraft i Norge). I tillegg har EB engasjert seg i utvikling av systemer for målerverdiinnsamling og strømstyring. EB har i tillegg et begrenset økonomisk engasjement innenfor øvrige aktiviteter som har som formål å støtte opp under forretningsområdenes videreutvikling. EL-Tilsynet AS sitt hovedprodukt er tilsynstjenester av privatboliger og næringsbygg/industri. Kundene er nettselskap i hele Norge. Hovedaktiviteten i EB Elbil AS er bygging og drift av ladestasjoner for elbiler, primært i Buskerud. Selskapet har videre engasjert seg i andre relevante energi- og miljøaktiviteter. Økonomiske resultater Sum driftsinntekter for konsernet ble 1 962,4 mill kr og for Energiselskapet Buskerud AS 63,9 mill kr. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 1 629,8 mill kr for konsernet og 57,5 mill kr for Energiselskapet Buskerud AS. For ytterligere informasjon henvises det til note 22 til konsernregnskapet. Driftsresultatet for konsernet ble 647,0 mill kr mot 722,3 mill kr i For Energiselskapet Buskerud AS ble driftsresultatet -8,7 mill kr mot -7,4 mill kr i Konsernet oppnådde et overskudd etter skatt på 275,6 mill kr, hvorav majoritetens andel utgjorde 261,8 mill kr. Tilsvarende tall for 2009 var 358,3 mill kr og 277,8 mill kr. I 2010 ble resultat etter skatt for Energiselskapet Buskerud AS 225,8 mill kr mot 83,4 mill kr i Styret er tilfreds med resultatene for Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet vesentlige forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd etter skatt for Energiselskapet Buskerud AS NOK ,- disponeres på følgende måte: NOK ,- avsatt til utbytte NOK ,- overføres til annen egenkapital 14 EB årsrapport 2010

15 Finansiell risiko Den dominerende risikoen for EBs økonomiske utvikling er knyttet til fremtidig kraftprisnivå. Det er etablert en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rapporteringsrutiner for å avdempe de resultatmessige konsekvensene av prisvariasjoner i kraftmarkedet. For ytterligere redegjørelse om konsernets finansielle risiko vises det til note 5 til konsernets årsregnskap. Kapitalstruktur Samlet balanse utgjorde ved årsskiftet 5 296,2 mill kr for Energiselskapet Buskerud AS. For konsernet utgjorde samlet balanse ved årsskiftet 8 856,0 mill kr. Rentebærende gjeld for konsernet utgjorde ved utgangen av året 3 490,2 mill kr. På tilsvarende tidspunkt i 2009 var gjelden 3 563,1 mill kr. Totalt tilførte midler fra driften av virksomhetene i konsernet utgjorde i ,2 mill kr mot 610,8 mill kr i Kontantstrøm benyttet til investeringer i 2010 var 279,1 mill kr. Likviditeten i Energiselskapet Buskerud AS og konsernet er tilfredsstillende. Likvidbeholdningen i konsernet pr var på 595,3 mill kr. i forhold til samme tidspunkt i 2009 er dette en økning på 87,4 mill kr. Styret anbefalte i desember 2010 å utbetale et ekstraordinært utbytte på 170 mill kr. Styret la til grunn for sin vurdering av det ekstraordinære utbyttet at det var av ekstraordinær karakter. Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet Ved årets utgang var det 412 personer ansatt i EB. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Det totale sykefraværet for 2010 har vært dager. Dette utgjør 5,9 prosent av total arbeidstid i året. Det er rapportert om fire arbeidsulykker i konsernet med et samlet sykefravær på 17 arbeidsdager. Pr var det 412 ansatte i konsernet hvorav 83 var Ytre kvinner miljø (20,1 prosent). EB har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Styret i Energiselskapet Buskerud AS består av ni medlemmer hvorav tre av seks aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Ytre miljø EBs ulike virksomheter medfører i sin alminnelighet lite forurensing av det ytre miljø. Selskapene i EB har ikke prosjekter under planlegging eller utførelse som påvirker miljøet eller medfører naturinngrep utover det som er vanlig for denne type virksomheter. EB er som langsiktig aktør i kraftnæringen bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden. Bokført egenkapital i Energiselskapet Buskerud AS var per på 1 035,1 mill kr. Egenkapitalen i konsernet var per på 2 085,2 mill kr. Dette utgjør en bokført egenkapitalandel på 19,5 prosent i Energiselskapet Buskerud AS og 23,5 prosent i konsernet. Fri egenkapital i Energiselskapet Buskerud AS utgjorde ved utgangen av året 572,9 mill kr. Styret mener at egenkapitalen i Energiselskapet Buskerud AS og konsernet er tilfredsstillende. Eierforhold Energiselskapet Buskerud AS eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS, hver med en eierandel på 50 prosent. Energiselskapet Buskerud AS har forretningskontor i Drammen. EB årsrapport

16 årsberetning styret Utsikter fremover EB har en strategi som innebærer at konsernets aktivitet innen kjernevirksomhetene skal opprettholdes eller økes fremover. Videreutvikling av virksomhetsområdene skal løpende vurderes ut fra hva som er finansielt og industrielt mest attraktivt for EB. Siden 2002 har styret arbeidet aktivt utifra en eierstrategi om at det skal søkes partnerskap gjennom kapitalutvidelser eller fusjoner med industrielle eller langsiktige finansielle partnere som kan sikre vekst og verdiøkning for EBs eiere. Som et ledd i denne eierstrategien forelå det i april en avtale om en emisjon i EB rettet mot KLP. Fylkesutvalget besluttet å si nei til denne emisjonen. Fylkesutvalgets nei til emisjonen vil kunne redusere EBs finansielle handlefrihet fremover. Styret vil arbeide for at det fortsatt fokuseres på ytterligere effektivisering av virksomhetene gjennom operativt og eiermessig samarbeid regionalt og nasjonalt samt utvikling av en kapitalstruktur som støtter opp om konsernstrategiene. Innenfor kraftproduksjon følger EB en langtidsplan knyttet til nødvendige rehabiliteringer og utvidelse av eksisterende kraftverksportefølje, og vil i tiden fremover jobbe videre med prosjektering og gjennomføring av disse prosjektene. Norges nasjonale mål om reduserte klimautslipp og en betydelig økning i produksjonen av ny fornybar kraftproduksjon gir EB mange nye attraktive investeringsmuligheter. EB vil forfølge disse mulighetene. EBs nettanlegg står foran en periode med betydelige investeringer i forsterkninger, samt nye linjer og transformatoranlegg. EB vil videreføre planene for utbygging av fiberbasert bredbånd i Buskerud og tilstøtende områder og søke samordning med tilsvarende bredbåndsaktiviteter der det kan gi grunnlag for skalaeffekter og verdiutvikling. Ulike partnerskapsmodeller kan være aktuelle. EBs ambisjon er fortsatt vekst og utvikling av entreprenørvirksomheten og ulike partnerskapsmodeller kan også her være aktuelle. Styret forventer en fortsatt tilfredsstillende utvikling for alle forretningsområdene i konsernet. Styret vil takke alle medarbeidere i EB for godt utført arbeid i Drammen, 11. april 2011 Ragnar Søegaard Styrets leder Fredrik Vogt-Lorentzen Nestleder Margit Elisabeth Granheim Morten André Yttreeide Marit Ektvedt Kjær Bjørgun Hysing Petter Mæhlum Ansattes representant Simen Andreassen Ansattes representant Nils Roar Brenna Ansattes representant Pål Skjæggestad Administrerende direktør 16 EB årsrapport 2010

17

18

19 Årsregnskap konsern Årsregnskap 2010 EB Konsern Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets egenkapital Noter Note 1. Grunnlag for regnskapet Note 2. Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsolideringsprinsipper Segmentinformasjon Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Innlån Skatt Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Avsetninger Inntektsføring Leieavtaler Utbytte Note 3. Estimater, usikkerhet m.m Note 4. Fremtidige endringer i regnskapsprinsipper. 29 Note 5. Risiko Note 6. Segmentinformasjon Note 7. Varige driftsmidler Note 8. Immaterielle eiendeler Note 9. Leieavtaler Note 10. Tilknyttede selskaper Note 11. Finansielle instrumenter Note 12. Andre langsiktige fordringer Note 13. Varer Note 14. Kundefordringer tap på krav Note 15. Tilvirkningskontrakter Note 16. Aksjer i andre selskaper Note 17. Bankinnskudd Note 18. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 19. Ansvarlig lån Note 20. Langsiktig rentebærende gjeld Note 21. Pensjoner Note 22. Driftsinntekter og driftskostnader Note 23. Lønn og personalkostnader Note 24. Andre finansinntekter og andre finanskostnader Note 25. Skatt Note 26. Virksomhetssammenslutning Note 27. Nærstående parter Note 28. Pantstillelser Note 29. Utbytte Energiselskapet Buskerud AS Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mm Note 3. Finansposter Note 4. Skattekostnad Note 5. Varige driftsmidler Note 6. Datterselskap, tilknyttet selskap mm Note 7. Finansiell markedsrisiko Note 8. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Note 9. Langsiktige fordringer og gjeld Note 10. Bankinnskudd Note 11. Aksjekapital og aksjonær informasjon Note 12. Egenkapital Note 13. Pensjonskostnader Note 14. Pantstillelser EB årsrapport

20 ÅRsREGNSKAP konsern Resultat konsern Beløp i NOK 1000 note Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater 5, Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader 21, Ordinære avskrivninger 7, Andre driftskostnader 9, Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter 17, Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader 11,20, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Årsresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Årsresultat Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Beløp i NOK 1000 note Årsresultat Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Skatt relatert til andre inntekter og kostnader 11, Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat EB årsrapport 2010

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2011 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 6 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005 Det vises til administrasjonens forslag til styrets beretning. Vedtak. Styret godkjenner forslag til styrets beretning for 2005. Side 1 av 7 01.06.2006 Styrets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 4. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2012 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 3. kvartal 2015 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Årsrapport Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.09.2013 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsberetning. I tillegg består produksjonsvirksomheten av de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønn Kraft AS.

Årsberetning. I tillegg består produksjonsvirksomheten av de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønn Kraft AS. Årsberetning EB-konsernets betydelige vekst de siste årene og den strategiske posisjon som er blitt opparbeidet innenfor kraftbransjen i Buskerud-regionen, har sikret et godt grunnlag for fortsatt verdiutvikling

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. kvartal 2016 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 1. kvartal 2017 1 Innhold Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 1. kvartal 2017... 3 Økonomiske resultater 1. kvartal 2017... 4 Fremtidsutsikter...

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap 1. halvår 2013 1 Innhold Hovedpunkter...3 Økonomiske resultater...4 Fremtidsutsikter...6 Resultat og balanse...7 Kontantstrømanalyse...9 Endringer i konsernets

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017 Glitre Energi Konsern Regnskap 2. kvartal 2017 1 Innhold Viktige hendelser i 2. kvartal 2017... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 2. kvartal 2017... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016 Glitre Energi Konsern Regnskap 4. kvartal 2016 1 Innhold Viktige hendelser i 4. kvartal 2016... 3 Konsernstruktur for Glitre Energi konsern... 3 Hovedpunkter 4. kvartal 2016... 4 Økonomiske resultater

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer