Årsrapport Vi sprer energi og skaper fornyelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse

2

3 Innhold Viktige hendelser Hovedtall Dette er EB Vi skal ikke bare skape verdier Drammensfjorden kan varme opp hele Drammen sentrum Årsberetning Regnskap konsern Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets egenkapital Noter Regnskap Energiselskapet Buskerud AS Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Erklæring Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsregnskap Virksomhetsbeskrivelser Produksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Annual report EB årsrapport

4 Viktige hendelser EB er godt i gang med byggingen av et nytt kraftverk ved Embretsfoss i Modum kommune. Kraftverket forventes å stå ferdig 2. kvartal 2013 og vil gi en produksjonsøkning på 120 GWh. 50 prosent av kraftverkene ved Embretsfoss i Modum kommune ble solgt til E-CO Vannkraft AS. Bygging av en ny varmepumpesentral på Brakerøya i Drammen. Arbeidet startet i januar Entreprenørvirksomheten til EB har inngått en kontrakt med Jernbaneverket om montering av ny kjøreledning i Oslotunnelen. Kontrakten har et økonomisk omfang på nærmere 100 millioner norske kroner. EB har startet salg av fiberbredbånd i kommunene Sande og Svelvik. EB har inngått kontrakt med Viken Fibernett AS og Østfold Fibernett AS om leveranse av kundeservicetjenester fra 1. juni. Dette vil øke antall kunder som betjenes med ca

5 Hovedtall Resultat (mill kr) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat Balanse (mill kr) Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 23,5 % 25,3 % 41,9 % 36,2 % 35,8 % Totalrentabilitet 6,2 % 7,4 % 6,9 % 3,7 % 5,3 % Egenkapitalavkasting etter skatt 12,7 % 12,1 % 11,9 % 4,5 % 7,1 % Kontantstrøm (mill kr) Likviditet fra driften Investeringer Andre nøkkeltall Produksjon (GWh) Antall nettkunder Antall bredbåndskunder Antall ansatte % Egenkapitalavkastning 12 % 10 % 08 % 06 % 04 % 02 % 00 % Egenkapitalavkastning etter skatt Resultatutvikling Resultat før skatt Årsresultat EB årsrapport

6

7 dette er eb Konsernfunksjoner Finans og økonomi Risikostyring IKT Forretningsutvikling HR Informasjon og samfunnskontakt Forretningsområde PRODUKSJON INFRASTRUKTUR ENTREPRENØR TJENESTER DATTERSELSKAP EB Kraftproduksjon AS EB Handel AS EB Nett AS EB Energimontasje AS Hadeland NettPartner AS EB Elektro AS EB Kontakt AS EB Kundeservice AS EB Fibernett AS TILKNYTTEDE SELSKAP Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk Grønnkraft AS Hadeland EnergiNett AS Drammen Fjernvarme AS B-Tek AS NordiConsult AS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS Hadeland Energi Strøm AS Konsernledelse Pål Skjæggestad: konsernsjef Margrethe Smith: konsernansvarlig finans og IKT Kjell Nilsen: konsernansvarlig HR og samfunnskontakt Erik Andersen: konsernansvarlig produksjon Thorstein Thiseth: konsernansvarlig infrastruktur og tjenester Per Åge Nymann: konsernansvarlig entreprenør EB årsrapport

8 I EB skal de ansatte kjennetegnes av kjerneverdiene åpenhet, omtenksomhet, begeistring og TÆL. Disse verdiene skal kjennetegne EBs adferd, holdninger og kommunikasjon. Vi skal ikke bare skape verdier -men også stå for dem... I 2010 begynte implementeringen og visualiseringen av den nye verdiplattformen til EB. Plattformen skal gi svar på hva selskapet driver med, hva det leverer, hva det står for og hvorfor det er her. - Fra å ha en strategi og styringsstruktur som gikk ut på å utvikle autonome virksomheter har fokuset de siste årene vært på konsernsamordning og utvikling. Med denne endringen var det naturlig å ha en gjennomgang av vår verdiplattform, sier konsernsjef Pål Skjæggestad. Beslutningen om å bygge en felles virksomhetsplattform og å revitalisere konsernets visjon, løfter og nøkkelverdier ble tatt våren Arbeidet startet høsten samme år og det ble for dette formål etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle EBs virksomheter. Med god bistand fra Ingebrigt Steen Jensen ble en intensiv prosess gjennomført og ny verdiplattform født. Fra ord til handling Etter at den nye verdiplattformen var klar startet den viktigste jobben - implementeringen. Verdiplattformen ble først forankret hos ledere på alle nivåer i konsernet. Deretter ble det i desember 2009 arrangert et kick-off for samtlige ansatte. Gjennom 2010 har verdiplattformen blitt operasjonalisert gjennom konkrete strategier og tiltaksplaner knyttet til kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og miljø for på en balansert måte å bidra til å realisere konsernets overordnede mål om verdiskapning i et langsiktig perspektiv. Videre har verdiplattformen blitt synliggjort gjennom blant annet navn og dekor på møterom, musematter, pc-bakgrunn og dekor i kantine. - Vi jobber kontinuerlig med å styrke kjennskapen til verdiplattformen blant de ansatte og vil ha fokus på dette også fremover. Det å ha felles verdier bidrar til å bygge en tydelig og sterk kultur og gir tydelighet også utad, noe som er viktig for å lykkes over tid, sier konsernsjef Pål Skjæggestad. 8 EB årsrapport 2010

9 Vår visjon Vi sprer energi og skaper fornyelse EB årsrapport Vi skal være en pådriver for fornyelse av energi- og nettsektoren, og vi skal ta miljøansvar i alt vi gjør Gjennom arbeidet med verdiplattformen ble det definert ett hovedløfte til hver av fire utvalgte målgrupper: eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet (miljøet). -Vi er ambisiøse i våre løfter og mål. Kjernevirksomheten vår er knyttet til fornybar energi og det var derfor naturlig for oss å definere et eget miljøløfte, sier Skjæggestad, som mener miljøutfordringene bare blir viktigere og viktigere for samfunns- og næringsutviklingen og at EB ønsker å spille en viktig rolle i denne utviklingen. EBs ulike virksomheter medfører i sin alminnelighet lite forurensing av det ytre miljø. Utbygging og drift av produksjonsanlegg medfører imidlertid inngrep i og påvirkning av naturen. Gjennom ulike konsesjoner er EB pålagt å ta hensyn til miljøet, både i forbindelse med utbygging og ordinær drift. Ledningsnettet utgjør en estetisk påvirkning av miljøet. EB er som langsiktig aktør i kraftnæringen bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden dersom de er økonomisk forsvarlige. EB følger derfor så langt som mulig de politiske føringene om å vektlegge miljøaspekter i konsesjonssøknader for større ledningsanlegg. Tiltakene er først og fremst fremtidsrettede nettløsninger som minimaliserer den totale miljøbelastningen, riktige trasévalg og eventuelt søknad om kabel i spesielt miljøutsatte områder. I distribusjonsnettet velges i dag kabel som hovedregel ved nye anlegg og større ombygginger, siden miljøgevinstene vanligvis veier opp den begrensede merkostnaden ved kabling. -Vi skal være i front og se nye muligheter for å utvikle fornybar energi gjennom vannkraftverk, bio og andre kilder. Men jeg vil også understreke at vårt miljøansvar ikke bare handler om fokus på klimautfordringene, men også på inngrep i naturen og estetikk. Videre forventes det at alle ansatte er miljøbevisste, avslutter Skjæggestad som er godt fornøyd med implementeringen av EBs verdiplattform. VÅRE Verdier Åpenhet betyr for oss at: vi er åpne for å tenke nytt, ser alltid etter muligheter for å bli bedre vi har respekt for hverandre, unner andre enheter suksess og verdsetter ulikhet vi er ærlige i alt vi sier og gjør vi er transparente; det vi gjør tåler dagens lys og vi verken ønsker eller trenger å holde ting skjult vi inviterer andre med; enten det er internt eller et forretningsmessig partnerskap Omtenksomhet betyr for oss at: vi bryr oss om våre kolleger og hjelper dem å lykkes vi tenker på kundene våre og hjelper dem hvis de har problemer vi har omtanke for natur og miljø vi tenker oss om før vi gjør noe, det vil si at vi forankrer våre valg og regner på konsekvensene av dem Begeistring betyr for oss at: vi brenner for det vi driver med vi skal ha humør, glede, glimt i øyet vi er stolte over virksomheten vår og produktene våre og formidler dette til andre Tæl betyr for oss at: vi tror det meste er mulig når vi først bestemmer oss vi har et slags folkelig trøkk i alt vi gjør vi er utholdende EB årsrapport

10 forretningsutvikling Drammensfjorden Når den nye varmepumpesentralen i Drammen åpner, kan anlegget pumpe 2200 kubikkmeter vann i timen fra Drammensfjorden og produsere energi tilsvarende oppvarmingsbehovet for hele Drammen sentrum. For å drive mest mulig miljøvennlig er varmesentralen den første i Norge som bruker ammoniakk i varmepumpeprosessen. Arbeidet med å bygge den nye varmepumpesentralen startet i januar 2010, og vil komme i drift i fyringssesongen 2011/2012. Miljø i fokus -Vi har miljø i fokus i hele prosessen med å planlegge og bygge anlegget. Da vi startet arbeidet med varmepumpesentralen, var det flere hensyn som måtte tas. Siden anlegget ligger midt i et havneområde, måtte avstanden i forhold til skipsfarten være tilfredsstillende, vi måtte ta hensyn til grunnforholdet i fjorden og ikke minst fiskelivet, sier daglig leder i Drammen Fjernvarme, Vidar Mathisen. -Drammen har allerede markert seg som en av landets ledende miljøbyer og med varmepumpesentralen tar byen et langt skritt videre i denne retningen. 10 EB årsrapport 2009

11 Viktige hendelser Varmepumpeprosessen Elektrisitetsenergi til pumper, kompresser etc. Varme fra sjøvann Varme til oppvarming av fjernvarmenettet. -Vi har miljø i fokus i hele prosessen med å planlegge og bygge anlegget. kan varme opp hele Drammen sentrum Når vi åpner, er vi faktisk de eneste som kan produsere så høy temperatur som 90 grader celsius med ammoniakk som arbeidsmedium i varmepumpe. Ammoniakk er valgt både fordi det fungerer godt og fordi det ikke er skadelig for ozonlag og miljø, forteller Mathisen. At Drammen er en miljøby var ikke tilfelle for noen år siden. Satsing på fjernvarme ble først og fremst valgt for å takle fremtidens energi- og miljøutfordringer på 80-tallet. For å bli grønnere har byen kvittet seg med to av de verste kildene til lokal forurensning; Trafikken og oljefyrte anlegg. Trafikken går nå utenom bykjernen og fjernvarmen har bidratt til at det nesten ikke finnes oljefyrte anlegg i Drammen sentrum lenger. Henter sjøvann på 40 meters dyp Med flott beliggenhet på Brakerøya i Drammen har varmepumpesentralen enkel tilgang til sjøvannet i Drammensfjorden. Varmepumpen henter sjøvann en kilometer ut i fjorden fra 40 meters dyp. Deretter tas det varme ut fra sjøvannet som utnyttes i en såkalt carnot-prosess. Ut kommer oppvarmet vann helt opp til 90 grader som sendes ut i fjernvarmesystemet. På denne måten kan anlegget levere tre til fire ganger mer energi enn det som skal til for å holde prosessen i gang med pumper, kompresser og annet utstyr som krever energi. Nettet i Drammen er på 17 kilometer og det er foreløpig bykjernen i Drammen som forsynes med fjernvarme. Investert 160 millioner kroner Drammen var en av de første byene i Norge som startet med fjernvarmeutbygging på midten av 80-tallet. Siden den gang har etterspørselen og behovet for å øke andelen fornybar fjernvarme økt og er i dag på over 90 GWH. Derfor ble det besluttet å bygge ny varmepumpesentral. Når det nye varmepumpeanlegget åpnes, vil det ha en prislapp på rundt 160 millioner kroner. Når det er i drift, skal Drammen Fjernvarme, som eies 50 prosent av Fortum og 50 prosent av EB, drifte hele anlegget. Da vil Drammen Fjernvarme ha en fornybar andel på opp mot 85 prosent. Og selv om ikke alle drammenserne blir forsynt med fjernvarme fra fjorden, mener Vidar Mathisen at det flotte bygget på Brakerøya i seg selv er et positivt bidrag til miljøet. -Når vi først satser på fornybar energi, synes vi det var viktig å ha et bygg som ser godt ut og som passer inn i miljøet, sier Mathisen som er godt fornøyd med resultatet. EB årsrapport

12 årsberetning Styrets beretning for 2010 EB er et energi og nettkonsern med virksomheter primært knyttet til den tradisjonelle kraftforsyningen i Buskerud fylke. EB står sammen med bransjen for øvrig, deres eiere og myndighetene overfor store utfordringer i tilknytning til å realisere den ønskede utbygging av fornybare kraftressurser i Norge og utbygging av nye overføringsforbindelser innenlands så vel som utenlands for å opprettholde en tilfredsstillende leveringssikkerhet. Lav nedbørsenergi til kraftmagasinene kombinert med sterk kulde høsten 2010 viste på nytt behovet for å styrke nettet i Norge og nødvendigheten av kraftimport fra utlandet. EB har som strategi å fornye og videreutvikle energiforsyningen i Buskerud-regionen gjennom investeringer i nye fremtidsrettede energianlegg, rehabilitering og oppgradering av eksisterende anlegg og gjennom å være pådriver for effektivisering og strukturelt samarbeid i bransjen. EBs investeringsplaner er ambisiøse og med et godt lønnsomhetspotensiale. Det vesentlige av EB-konsernets historiske vekst og verdiutvikling er knyttet til oppkjøp og fusjonsgevinster samt realisering av virksomhet som EB har deltatt i utviklingen av. Styret mener det fortsatt er et ikke ubetydelig verdiutviklingspotensiale ved å realisere et bredere strukturelt og eiermessig samarbeid både i og utenfor Buskerud-regionen. Styret er tilfreds med EBs utvikling i Energiselskapet Buskerud AS rapporterer konsernregnskapet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), mens selskapsregnskapet er utarbeidet etter god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Forretningsområdene i EB Forretningsområdene til EB er: produksjon (vannkraft), infrastruktur (kraftnett og fjernvarme), entreprenør (el-entreprenør) og tjenester (strøm og fiberbredbånd). Energiselskapet Buskerud AS er morselskap i konsernet. EB forestår driften av totalt 21 kraftverk i Drammen- og Numedalsvassdraget. Det er fem reguleringsforeninger i de vassdrag hvor EB har kraftverksinteresser. Fokus for EBs produksjonsvirksomhet er å arbeide systematisk med driftsoptimalisering, rehabilitering og oppgradering av kraftverkene som EB eier og det jobbes med å etablere en metodikk for optimal planlegging, timing og gjennomføring av oppgraderingsprosjekter. Som et ledd i arbeidet med å øke kraftproduksjonen gjennom oppgradering av eksisterende kraftverk, ble utbygging av Embretsfoss kraftverk vedtatt i desember Prosjektet har en kostnadsramme på cirka 700 mill kr og kraftverket vil være klart for idriftsettelse våren Fremdriften i prosjektet har i 2010 vært i tråd med foreliggende planer. I forbindelse med EBs kjøp av E-CO Vannkraft AS sin 30 prosent eierandel i EB Kraftproduksjon AS sommeren 2009 fikk E-CO Vannkraft AS rett til å kjøpe 50 prosent av Embretsfoss-kraftverkene. Fritak fra konsesjonsbehandling ble gitt av OED i oktober 2010 og transaksjonen ble gjennomført i desember Driftssituasjonen i 2010 har vært tilfredsstillende. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på 575,5 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 458,6 mill kr. De samlede investeringer innenfor forretningsområdet var i 2010 på 79,1 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet Produksjon 53 ansatte, herav fem kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 492 dager eller 4,1 prosent. Forretningsområde Produksjon Forretningsområdet Produksjon består av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS og EB Handel AS, samt de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønnkraft AS. Ved utgangen av regnskapsåret 2010 har EB 100 prosent eierskap i 13 kraftstasjoner og i tillegg har selskapet direkte og indirekte deleierskap i flere mindre kraftverk. EBs andel av samlet produksjon for de kraftverkene EB har eierskap i, var i 2010 på GWh. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste ti årene ( ) har vært på GWh. 12 EB årsrapport 2010

13 Forretningsområde Infrastruktur Forretningsområdet Infrastruktur består av datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS og Drammen Fjernvarme AS. EBs mål innenfor infrastrukturvirksomheten er effektive drifts- og kundeprosesser, utvikling av et kraftnett med høy leveringskvalitet og å bidra til realisering av miljøriktige fjernvarmeløsninger. EB arbeider videre for etablering av operative og eiermessige samarbeidsløsninger med andre aktører, både i Buskerud-regionen og i andre deler av landet. EB Nett AS eier store deler av regionalnettet i Buskerud og noe i Hordaland og Oppland og distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. Hadeland Energi AS eier distribusjonsnettet i kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Nettvirksomheten utgjør en samfunnskritisk funksjon og er underlagt et omfattende regelverk knyttet til samfunnssikkerhet, leveringskvalitet og kundefunksjoner. I tillegg er EB Nett AS pålagt å ivareta funksjonen som Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) i Buskerud, Det lokale eltilsyn (DLE), samt å forestå regional og lokal kraftsystem- og energiutredning. Myndighetenes målsetting om utbygging av mer fornybar energiproduksjon krever betydelige investeringer i et velfungerende infrastruktursystem. EB har derfor fokus på å utvikle langsiktige og robuste løsninger for energiforsyningen som takler fremtidens utfordringer med hensyn til leveringssikkerhet og miljø. Styret mener det er av avgjørende betydning at rammebetingelser for infrastrukturvirksomheten gir økonomiske incentiver til å videreføre dette arbeidet. For å øke forsyningssikkerhet og overføringskapasitet i konsernets kraftnett er det søkt anleggskonsesjon for flere nødvendige nettforsterkninger i Drammen, Kongsberg og Modum. NVE har gitt anleggskonsesjon for de aktuelle anleggene, men samtlige vedtak er anket for behandling i Olje og energidepartementet. EBs engasjement innen utbygging og drift av fjernvarmeanlegg gjøres gjennom eierskapet i selskapene Drammen Fjernvarme AS og prosjektutviklingsselskapet Miljøvarme VSEB AS. I 2010 har fokus i Drammen Fjernvarme AS vært bygging av en ny varmepumpesentral på Brakerøya i Drammen. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat 71,7 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 80,8 mill kr. De samlede investeringer var i 2010 på 87,3 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet Infrastruktur 61 ansatte, herav seks kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 434 dager eller 2,9 prosent. Forretningsområde Entreprenør Forretningsområdet Entreprenør består av datterselskapene EB Energimontasje AS, Hadeland NettPartner AS og EB Elektro AS samt de tilknyttede selskapene B-Tek AS og NordiConsult AS. Datterselskapene er tett organisasjonsmessig samordnet, men på grunn av godt innarbeidede merkevarenavn er selskapene videreført som egne juridiske enheter. EB har som ambisjon å utvikle en entreprenørvirksomhet som er blant de ledende på Østlandet og videre vekst skal sikres gjennom alliansebygging, oppkjøp og innfusjonering av mindre frittstående aktører i markedet. Forretningsområdets hovedprodukter er el-montasje og vedlikehold for energiselskap og større industrivirksomheter. Virksomheten utfører alle typer arbeid fra svakstrømsanlegg og fiberteknologi til høyspentanlegg til og med 440 kv. EB har ambisjoner om å utvide produktspekteret til også å omfatte strømanlegg i tilknytning til jernbanen. EB Elektro AS har i 2010 inngått kontrakt med Jernbaneverket om prosjektering og bygging av strømskinneanlegg i Oslotunnelen. Strømskinneanlegget vil erstatte eksisterende kontaktledningsanlegg i tunnelen, og vil være langt mer robust mot feil og skader enn det gamle anlegget. Gjennom denne kontrakten har EB tatt det første skrittet inn i jernbanesegmentet. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på 10,6 mill kr og et overskudd før finans og inntektsskatt på 10,9 mill kr. De samlede investeringer innenfor entreprenørvirksomheten var i 2010 på 4,8 mill kr. Ved utgangen av året hadde forretningsområdet 156 ansatte, herav ni kvinner(eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på dager eller 6,6 prosent. Forretningsområde Tjenester Forretningsområdet Tjenester består av datterselskapene EB Kontakt AS, EB Fibernett AS og EB Kundeservice AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland og Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Energi Strøm AS. EBs ambisjon er å bli en ledende tjenesteleverandør innenfor infrastrukturrelaterte innholdstjenester i Buskerud-regionen. Videre vekst skal sikres gjennom partnerskap med aktører som kan understøtte denne utviklingen finansielt og industrielt. EBs tjenestevirksomhet leverer strøm og bredbåndstjenester (internett, TV og telefoni) til husholdnings- og næringskunder, primært i nedre Buskerud. EB årsrapport

14 EBs strategi for salg av strøm mot sluttbrukermarkedet er å tilby et enkelt og billig strømprodukt. Ved utgangen av 2010 hadde EB cirka strømkunder. EB har i 2010 videreført utbyggingen av fiberoptisk bredbånd i kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og har startet utbygging i Svelvik. Ved utgangen av 2010 leverte EB bredbåndstjenester basert på optisk fiber til ca kunder. Fokus innenfor tjenester er effektive prosesser knyttet til salg, marked, drift og utbygging av fiberbredbånd. Leveringskvalitet og miljøhensyn vektlegges i disse prosessene. EB gjennomfører årlige kundeundersøkelser som grunnlag for en kontinuerlig forbedringsprosess i virksomheten med hensyn til kompetanse, organisering, kundekontakt og utbygging. Kundetilfredshetsundersøkelsene i 2010 bekrefter en positiv trend. EBs tjenestevirksomhet er i en oppbyggingsfase og resultatutviklingen er i tråd med gjeldende planer for forretningsområdet. Forretningsområdet oppnådde i 2010 et driftsresultat på -2,9 mill kr og et resultat før finans og inntektsskatt på -2,6 mill kr. De samlede investeringer var i 2010 på 97,8 mill kr. Ved utgangen av året hadde Tjenester 81 ansatte, herav 35 kvinner (eksklusive tilknyttede selskaper). Sykefraværet har i 2010 vært på 734 dager eller 4,5 prosent. Konsernfunksjoner Konsernfunksjonene ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, IKT, risikostyring, personal-/ organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt, samt eiendomsdriften i konsernet. Gjennom konsernfunksjonene sikres EB en helhetlig og samordnet virksomhetsstyring i konsernet samtidig som samordningsgevinster på tvers av forretningsområdene kan utnyttes. Ved utgangen av året var det 38 ansatte i konsernfunksjonene, hvorav 24 kvinner. Sykefraværet har i 2010 vært på dager eller 13 prosent. Forretningsutvikling og finansielt eierskap Forretningsutvikling består av datterselskapene El-Tilsynet AS og EB Elbil AS, det tilknyttede selskapet Miljøvarme VSEB AS og en 17 prosent stor eierandel i prosjektutviklingsselskapet Zephyr (vindkraft i Norge). I tillegg har EB engasjert seg i utvikling av systemer for målerverdiinnsamling og strømstyring. EB har i tillegg et begrenset økonomisk engasjement innenfor øvrige aktiviteter som har som formål å støtte opp under forretningsområdenes videreutvikling. EL-Tilsynet AS sitt hovedprodukt er tilsynstjenester av privatboliger og næringsbygg/industri. Kundene er nettselskap i hele Norge. Hovedaktiviteten i EB Elbil AS er bygging og drift av ladestasjoner for elbiler, primært i Buskerud. Selskapet har videre engasjert seg i andre relevante energi- og miljøaktiviteter. Økonomiske resultater Sum driftsinntekter for konsernet ble 1 962,4 mill kr og for Energiselskapet Buskerud AS 63,9 mill kr. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis 1 629,8 mill kr for konsernet og 57,5 mill kr for Energiselskapet Buskerud AS. For ytterligere informasjon henvises det til note 22 til konsernregnskapet. Driftsresultatet for konsernet ble 647,0 mill kr mot 722,3 mill kr i For Energiselskapet Buskerud AS ble driftsresultatet -8,7 mill kr mot -7,4 mill kr i Konsernet oppnådde et overskudd etter skatt på 275,6 mill kr, hvorav majoritetens andel utgjorde 261,8 mill kr. Tilsvarende tall for 2009 var 358,3 mill kr og 277,8 mill kr. I 2010 ble resultat etter skatt for Energiselskapet Buskerud AS 225,8 mill kr mot 83,4 mill kr i Styret er tilfreds med resultatene for Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet vesentlige forhold som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme selskapets resultat og stilling. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Resultatdisponering Styret foreslår at årets overskudd etter skatt for Energiselskapet Buskerud AS NOK ,- disponeres på følgende måte: NOK ,- avsatt til utbytte NOK ,- overføres til annen egenkapital 14 EB årsrapport 2010

15 Finansiell risiko Den dominerende risikoen for EBs økonomiske utvikling er knyttet til fremtidig kraftprisnivå. Det er etablert en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rapporteringsrutiner for å avdempe de resultatmessige konsekvensene av prisvariasjoner i kraftmarkedet. For ytterligere redegjørelse om konsernets finansielle risiko vises det til note 5 til konsernets årsregnskap. Kapitalstruktur Samlet balanse utgjorde ved årsskiftet 5 296,2 mill kr for Energiselskapet Buskerud AS. For konsernet utgjorde samlet balanse ved årsskiftet 8 856,0 mill kr. Rentebærende gjeld for konsernet utgjorde ved utgangen av året 3 490,2 mill kr. På tilsvarende tidspunkt i 2009 var gjelden 3 563,1 mill kr. Totalt tilførte midler fra driften av virksomhetene i konsernet utgjorde i ,2 mill kr mot 610,8 mill kr i Kontantstrøm benyttet til investeringer i 2010 var 279,1 mill kr. Likviditeten i Energiselskapet Buskerud AS og konsernet er tilfredsstillende. Likvidbeholdningen i konsernet pr var på 595,3 mill kr. i forhold til samme tidspunkt i 2009 er dette en økning på 87,4 mill kr. Styret anbefalte i desember 2010 å utbetale et ekstraordinært utbytte på 170 mill kr. Styret la til grunn for sin vurdering av det ekstraordinære utbyttet at det var av ekstraordinær karakter. Personalforhold, helse, miljø og sikkerhet Ved årets utgang var det 412 personer ansatt i EB. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Det totale sykefraværet for 2010 har vært dager. Dette utgjør 5,9 prosent av total arbeidstid i året. Det er rapportert om fire arbeidsulykker i konsernet med et samlet sykefravær på 17 arbeidsdager. Pr var det 412 ansatte i konsernet hvorav 83 var Ytre kvinner miljø (20,1 prosent). EB har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Styret i Energiselskapet Buskerud AS består av ni medlemmer hvorav tre av seks aksjonærvalgte styremedlemmer er kvinner. Ytre miljø EBs ulike virksomheter medfører i sin alminnelighet lite forurensing av det ytre miljø. Selskapene i EB har ikke prosjekter under planlegging eller utførelse som påvirker miljøet eller medfører naturinngrep utover det som er vanlig for denne type virksomheter. EB er som langsiktig aktør i kraftnæringen bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden. Bokført egenkapital i Energiselskapet Buskerud AS var per på 1 035,1 mill kr. Egenkapitalen i konsernet var per på 2 085,2 mill kr. Dette utgjør en bokført egenkapitalandel på 19,5 prosent i Energiselskapet Buskerud AS og 23,5 prosent i konsernet. Fri egenkapital i Energiselskapet Buskerud AS utgjorde ved utgangen av året 572,9 mill kr. Styret mener at egenkapitalen i Energiselskapet Buskerud AS og konsernet er tilfredsstillende. Eierforhold Energiselskapet Buskerud AS eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune gjennom Vardar AS, hver med en eierandel på 50 prosent. Energiselskapet Buskerud AS har forretningskontor i Drammen. EB årsrapport

16 årsberetning styret Utsikter fremover EB har en strategi som innebærer at konsernets aktivitet innen kjernevirksomhetene skal opprettholdes eller økes fremover. Videreutvikling av virksomhetsområdene skal løpende vurderes ut fra hva som er finansielt og industrielt mest attraktivt for EB. Siden 2002 har styret arbeidet aktivt utifra en eierstrategi om at det skal søkes partnerskap gjennom kapitalutvidelser eller fusjoner med industrielle eller langsiktige finansielle partnere som kan sikre vekst og verdiøkning for EBs eiere. Som et ledd i denne eierstrategien forelå det i april en avtale om en emisjon i EB rettet mot KLP. Fylkesutvalget besluttet å si nei til denne emisjonen. Fylkesutvalgets nei til emisjonen vil kunne redusere EBs finansielle handlefrihet fremover. Styret vil arbeide for at det fortsatt fokuseres på ytterligere effektivisering av virksomhetene gjennom operativt og eiermessig samarbeid regionalt og nasjonalt samt utvikling av en kapitalstruktur som støtter opp om konsernstrategiene. Innenfor kraftproduksjon følger EB en langtidsplan knyttet til nødvendige rehabiliteringer og utvidelse av eksisterende kraftverksportefølje, og vil i tiden fremover jobbe videre med prosjektering og gjennomføring av disse prosjektene. Norges nasjonale mål om reduserte klimautslipp og en betydelig økning i produksjonen av ny fornybar kraftproduksjon gir EB mange nye attraktive investeringsmuligheter. EB vil forfølge disse mulighetene. EBs nettanlegg står foran en periode med betydelige investeringer i forsterkninger, samt nye linjer og transformatoranlegg. EB vil videreføre planene for utbygging av fiberbasert bredbånd i Buskerud og tilstøtende områder og søke samordning med tilsvarende bredbåndsaktiviteter der det kan gi grunnlag for skalaeffekter og verdiutvikling. Ulike partnerskapsmodeller kan være aktuelle. EBs ambisjon er fortsatt vekst og utvikling av entreprenørvirksomheten og ulike partnerskapsmodeller kan også her være aktuelle. Styret forventer en fortsatt tilfredsstillende utvikling for alle forretningsområdene i konsernet. Styret vil takke alle medarbeidere i EB for godt utført arbeid i Drammen, 11. april 2011 Ragnar Søegaard Styrets leder Fredrik Vogt-Lorentzen Nestleder Margit Elisabeth Granheim Morten André Yttreeide Marit Ektvedt Kjær Bjørgun Hysing Petter Mæhlum Ansattes representant Simen Andreassen Ansattes representant Nils Roar Brenna Ansattes representant Pål Skjæggestad Administrerende direktør 16 EB årsrapport 2010

17

18

19 Årsregnskap konsern Årsregnskap 2010 EB Konsern Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endringer i konsernets egenkapital Noter Note 1. Grunnlag for regnskapet Note 2. Regnskapsprinsipper Basisprinsipper Konsolideringsprinsipper Segmentinformasjon Omregning av fremmed valuta Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Finansielle eiendeler Derivater og sikring Varer Kundefordringer Kontanter og kontantekvivalenter Innlån Skatt Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte Avsetninger Inntektsføring Leieavtaler Utbytte Note 3. Estimater, usikkerhet m.m Note 4. Fremtidige endringer i regnskapsprinsipper. 29 Note 5. Risiko Note 6. Segmentinformasjon Note 7. Varige driftsmidler Note 8. Immaterielle eiendeler Note 9. Leieavtaler Note 10. Tilknyttede selskaper Note 11. Finansielle instrumenter Note 12. Andre langsiktige fordringer Note 13. Varer Note 14. Kundefordringer tap på krav Note 15. Tilvirkningskontrakter Note 16. Aksjer i andre selskaper Note 17. Bankinnskudd Note 18. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Note 19. Ansvarlig lån Note 20. Langsiktig rentebærende gjeld Note 21. Pensjoner Note 22. Driftsinntekter og driftskostnader Note 23. Lønn og personalkostnader Note 24. Andre finansinntekter og andre finanskostnader Note 25. Skatt Note 26. Virksomhetssammenslutning Note 27. Nærstående parter Note 28. Pantstillelser Note 29. Utbytte Energiselskapet Buskerud AS Resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Note 1. Regnskapsprinsipper Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mm Note 3. Finansposter Note 4. Skattekostnad Note 5. Varige driftsmidler Note 6. Datterselskap, tilknyttet selskap mm Note 7. Finansiell markedsrisiko Note 8. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap Note 9. Langsiktige fordringer og gjeld Note 10. Bankinnskudd Note 11. Aksjekapital og aksjonær informasjon Note 12. Egenkapital Note 13. Pensjonskostnader Note 14. Pantstillelser EB årsrapport

20 ÅRsREGNSKAP konsern Resultat konsern Beløp i NOK 1000 note Driftsinntekter Verdiendring kraft- og valutaderivater 5, Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater Kjøp av varer og energi Lønn og andre personalkostnader 21, Ordinære avskrivninger 7, Andre driftskostnader 9, Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat tilknyttede selskaper Renteinntekt ansvarlig lån Andre finansinntekter 17, Verdiendring finansielle derivater Rentekostnad ansvarlig lån Andre finanskostnader 11,20, Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Årsresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Årsresultat Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Beløp i NOK 1000 note Årsresultat Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring Skatt relatert til andre inntekter og kostnader 11, Sum andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel Majoritetens andel Totalresultat EB årsrapport 2010

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer