Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober Brann på offensiven Bergens nye byggeklosser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2006. Brann på offensiven Bergens nye byggeklosser"

Transkript

1 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2006 Brann på offensiven Bergens nye byggeklosser

2 [LEDER] Foto: Fame NYHET! Og om litt er kaffen klar Hva er mer inkluderende enn å invitere alle våre medlemmer på frokostmøter med kaffe, frokost og bedriftspresentasjoner to ganger i måneden? bodd nesten 30 år i Bergen, selv om enkelte nok vil si at det kan man ikke høre. Da jeg startet i stillingen 1. januar fikk jeg ofte spørsmål om hva jeg ønsket å tilføre SRF. Gjennom tidligere arbeidserfaring hvor jeg blant annet har jobbet i Norges Automobil Forbund som også er en medlemsstyrt organisasjon, mener jeg å ha ervervet en god Bergens nye byggeklosser 05 Foto: Øystein Klakegg Hell kaffe og vann i presskannen. Rør om. Vent 6 minutter. Press ned og SERVÉR! SRF er en aktiv forening. Vi ønsker å legge til rette for sosial og relasjonsbyggende virksomhet, kombinert med å tilføre ny informasjon og kunnskap om Bergens bedrifter. På en uhøytidlig og uformell måte tilbyr vi faglige oppdateringer innenfor salg, reklame og markedsføring. Det skal være trivelig og avslappet samtidig som man blir tilført noe nytt. Kompetansen og verdien i SRF har vi gjennom medlemmene våre. En forening i seg selv er kun det tomme skallet. Styrets og administrasjonens rolle som premissgivere i foreningen blir å legge forholdene til rette for at medlemme kan dele erfaringer, kompetanse og ikke minst ha det kjekt sammen. Det er å skape et levende nettverk. Vi leker for lite på jobben, på møter og i hjemmet. I SRF leker vi mye. Våre prosesser er preget av det eksperi- organisasjonserfaring. Det har lært meg at man som enkeltperson må være ydmyk for hva man personlig skal og kan utrette innenfor en forening. Det er medlemmene som er foreningen, og utviklingen må være i tråd med deres interesser. Kan jeg bidra til at medlemme i SRF opplever at de får oppfølging og service, at jeg tilrettelegger for at våre aktiviteter og arrangementer oppleves som interessante og innholdsrike, så mener jeg å ha oppnådd mye. Men like viktig er det å være åpen for nye muligheter. Se behov og sy sammen løsninger. Skape opplevelser som gir merverdi i medlemskapet. Jeg har gjennom et godt halvår erfart hvor mye engasjement og kompetanse som er hos våre medlemsbedrifter. Kan jeg bidra til at SRF anvender de verdier som er i medlemsmassen og at SRF blir den viktigste arena for utveksling av nytte og kunnskap som er relevant, så er det det jeg vil jobbe for. Men samtidig ønsker jeg å opprettholde og videreutvikle en kompetent, lekende, inkluderende og Damsgårdssundet 06 Store Lungegårdsvann 08 3RW kommenterer 10 Kronstadparken 11 Q4 12 Markedssymposiet SRF-Prisen, Bergenfest 16 Brann på offensiven 18 Oktoberfest 21 Elitestudenten 23 Bergens viktigste nettverk 25 mentelle og kreative. Et synlig eksempel er vårt bidrag til 17. mai prosesjonen. I SRFs organisasjonsstruktur er modig plattform for nettverksbygging innenfor SRF. Hva skjer i Bergen? 28 det ingen tung byråkratisk administrasjon. Vårt styre består av representanter fra det bergenske næringsliv. Jeg startet denne artikkelen med et sitat fra den ikke ukjente sangen Svantes morgen, og vil ta meg den Utfordret av Fredagspilsen 30 De er håndplukket og har det til felles at de skaper og utfører noe. Det har de vist gjennom sitt daglige arbeid frihet å avslutte med enda et sitat fra samme sangen: Fuglene flyger i flokk, når de er mange nok. What s in it for me? 32 i sine respektive bedrifter, eller på annen måte gjen- Det er mye tyngre å fly alene enn å fly i flokk. I flok- nom sitt personlige engasjement. SRF i Bergen har overlevd og vært sterkt tilstede i Bergen gjennom 81 år. Min påstand er at SRF er en modig forening. Det finnes mange beviser på det. Det siste synlige beviset er at de ansatte en ny daglig ken reduseres luftmotstanden og man gir hverandre drahjelp. I Salgs og Reklameforeningen kan du oppleve det samme - hvis du ønsker det. Nettverk oktober 2006 Redaksjon Hanne-Lise Hammersland, Nina Eknes Ramm, Tone Sandven, Eirik Hokstad, og Borghild Feet Design Tibe Republic AS leder som ikke har syv generasjoner bak seg i Bergen. Ikke én engang. De ansatte meg som er dansk. I formidlende retning skal det tilføyes at jeg riktig nok har Hanne-Lise Hammersland Daglig leder i SRF Trykk Bergens Tidende Opplag Nettverk 3

3 [UTBYGGING I BERGEN] Tekst: Baste Christiansen Bergens nye byggeklosser Du trenger ikke ha fulgt nøye med i timen for å ha oppdaget de mange planene for nye bydeler i Bergen. Noen av disse tvinger seg frem som en naturlig konsekvens av at byen vokser jevnt og trutt, mens andre er basert på ambisjonen om å gjøre Bergen til en enda mer attraktiv by for innbyggere, næringsliv og turister. Noe er i gjære i Bergen by. Nettverk gir deg oversikten. Gang - og sykkelbro over Damsgårdssundet. Nettverk 5

4 [UTBYGGING: Damsgårdssundet] Tekst: Baste Christiansen, Illustrasjon: Niels Torp AS Et sund for brobygging Bilde: Idéforslag for Puddefjorden En spasertur langs Puddefjorden avslører raskt et byrom som er en blanding av ønsker å revitalisere de gamle industritomtene og gjøre områdene rundt Pudde- logisenteret og Rieber Eiendom. Rosinen i pølsen vil være det såkalte Vitensenteret Ny gangbro hummer og kanari. Området er ennå preget av generasjoner med industrivirksomhet fjorden til en attraktiv og moderne bydel. Tanken er å tilrettelegge for mindre bolig- et opplevelsessenter for alle som er interessert i teknologi og naturvitenskap. De som vokste opp på Damsgård, Laksevåg og Møhlenpris etter krigen husker at det langs sjøkanten. Mange mener imidlertid at tiden har løpt fra omfattende verftsvirk- enheter tilpasset den nåværende bebyggelsen i området. Ungdom mellom 10 og 15 år vil være hovedmålgruppen til senteret, som er et svært den gangen var hele tre ferger som gikk i skytteltrafikk over Puddefjorden. I dag er somhet og industri i områder så nært sentrumskjernen. spleiselag mellom byens utdanningsinstitusjoner, kommunen, fylkeskommunen og samtlige historie. Fergene har en etter en blitt avløst av Puddefjordsbroen, som lenge Boligbyggingen på Damsgård har allerede skutt fart. Startbo Fønix er etablert med 94 næringslivet. har vært eneste måte å krysse sundet til fots. Uansett er det et synlig behov for fornyelse på begge sider av fjorden. Og arbeidet er alt i gang. Den litt slitne fjordarmen er i ferd med å rustes opp til et topp moderne leiligheter nær Puddefjordsbroen. Like ved har Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) planer om 115 leiligheter helt nede i vannkanten. BOB planlegger å bygge totalt 600 Med 2700 kvadratmeter utstillingsareal er håpet at senteret vil bli et trekkplaster for Derfor er gang- og sykkelbroen Plan Z en sentral byggekloss i nye Damsgårds- bysentrum. boliger langs Damsgårdssundet, hele veien fra Solheimsviken og ut til Puddefjords- kunnskapshungrige som vil vite mer om temaer som energi, hav og vær. Målet er at sundet. Den knytter nedre del av Møhlenpris til Damsgård med to meter gangfelt og broen. Vitensenteret skal bli en turistmagnet for Bergen, på linje med Akvariet og Fløibanen. tre meter sykkelbane. Broen er formet som bokstaven Z og rager bare seks meter Mellom 1500 og 2000 nye boliger langs Damsgårdssundet, oppgradering av I starten er det ventet besøkende til senteret årlig. over vannoverflaten. Når større skip skal passere, kan Plan Z åpnes slik at seilings- eksisterende boligområder, ny gang- og sykkelbro over sundet, stor forsknings- og Turistmagnet høyden blir 26 meter. næringspark ved Marineholmen, videreutvikling av messe- og kongressområdet i Bergen kommune legger opp til at brorparten av boligbyggingen skal skje langs I Solheimsviken er opprustingsarbeidet allerede godt i gang. Det gamle siloanlegget Solheimsviken og rehabilitering av Nygårdsparken er blant tiltakene som står på blok- Damsgårdsgaten og ved Møhlenpriskaien, hvor tilflyttere snart flytter inn i 124 nye er revet, og snart vil en ny messe- og konserthall bringe videre arven fra Arenum. Med gang- og sykkelbro over indre Damsgårdssundet knyttes beboerne på de to ken. Planene er en del av kommunens reguleringsprosjekt Bergen sjøfront, som ble leiligheter i Puddefjord Borettslag. Den 7000 kvadratmeter store hallen kan romme så mange som mennesker. sjøsidene tettere sammen. Det blir enklere for folk på Damsgård og Solheimsviken å startet i Oppgraderingsarbeidet kommer til å vare i flere år fremover. I tillegg planlegges et eget messehotell og nye næringslokaler på til sammen ta seg til Nygårdsparken og studiemiljøene på Nygårdshøyden. Samtidig får be- Lenger inne i sundet, fra Marineholmen til Høyteknologisenteret, skal det utvikles et kvadratmeter. Utbygger G.C. Rieber Eiendom venter at prislappen ender på vel en boere i sentrum sør enklere adgang til friluftsområdene i Løvstakken, hvor en ny Dagens bebyggelse langs sjøkanten, særlig på Laksevåg-siden, vitner om år med urbant forsknings- og næringsområde, ifølge kommunedelplanen for Puddefjorden kvart milliard kroner. For å unngå at Solheimsviken blir en død bydel på kveldstid, leg- tursti, Løvstien, er under planlegging. forfall og stagnasjon etter avvikling av gammel industri i området. Bergen kommune Damsgårdssundet. Dette skal skje i samarbeid med Universitetet i Bergen, Høytekno- ges det opp til gang- og sykkelstier langs sjøkanten gjennom hele området. 6 Nettverk Nettverk 7

5 [UTBYGGING: Store Lungegårdsvann] Tekst: Baste Christiansen, Illustrasjon: Snøhetta AS, Svein Kjelstrup Olsen [SRF KOMMENTERER] Tekst: Elisabeth Anfinsen Seim I tiden fremover ser utbyggere for seg ytterligere noen hundre leiligheter i ulike størrelser langs Møllestranden. Disse vil komme i tillegg til de mange leilighetene som er under oppføring i totalt fire boligkompleks i Hansaparken - bare et steinkast unna strandsonen rundt Lille Lungegårdsvann. Den vanlige student vil trolig ikke ha råd til å kjøpe en av de nyoppførte leilighetene langs sjøkanten ved Store Lungegårdsvann. Men hun har ingen grunn til å fortvile. Studensamskipsnaden i Bergen (SiB) har nemlig konkrete planer om å oppføre 500 studenthybler i Grønneviksøren. Prosjektet er det største i sitt slag siden Fantoft Studentby fra Det foreligger foreløpig ikke tegninger av boligene, men SiB lover både hybler, mindre leiligheter og familieenheter. Kunstig vannplaning ILLUSTRASJON På motsatt side av dammen er det allerede laget ambisiøse planer. I idékonkurransen bergensbaserte 3RW vant i samarbeid med nederlandske S333 for godt og vel to år siden, foreslår arkitektene at Lungegårdsvannet skal gå helt inn til Bygarasjen. Det bygges en ny Lungegårdshøyde der dagens godsterminal er plassert. Den skal bære næringsbygg, boliger og kulturbygg og ha garasjeplass under. Bygarasjen bygges om til å romme butikksenter, kino eller andre formål. Samtidig ser arkitektene for seg to øyer ute i Lungegårdsvannet, med henholdsvis boliger, friområde, ungdomsskole og badeland. I skrivende stund kan det se ut som om området får drahjelp fra byens planlagte 50-metersbasseng. Svømmeanlegget, som i utgangspunktet skulle ligge på Kronstad, kan nå havne på Nygårdstangen istedet, ikke langt fra den nye hovedbrannstasjonen som er under oppføring. I så fall knyttes opp til en ny videregående skole som vil erstatte Tanks skole. Og i august 2010 kan du pakke svømmebrillene og legge turen til Nygårdstangen for en treningsøkt. Hvis politikerne vil. Modernisering av Bergen Stadig kan vi lese om nye planer for byen, mange spennende planer som skaper både optimisme og visjoner. Min hukommelse sier meg at mange av planene støver bort enten i den byråkratiske møllen eller på grunn av politiske prioriteringer. La oss denne gang håpe at det ikke bare blir med planene. Skal Bergen forbli Vestlandets hovedstad, må byen fremstå som en visjonær by, en by som er opptatt av utvikling, vekst og miljø. Byen må våge å gjøre noe nytt og Snøhettas vinnerbidrag til Kunsthøyskolen kanskje også noe uventet. Vi må skape en by som er god å bo i for oss som lever her. Samtidig må vi sørge for at vi skaper noe som gir fornyet interesse og nysgjerrighet Uavhengig om hvordan det nye bygget til Kunsthøyskolen blir seende ut eller om kerhet rundt skjebnen til Snøhettas vinnerbidrag. Statsbygg har forsinket prosjektet for alle tilreisende som besøker denne vakre byen vår! Bergens mye omtalte 50-metersbasseng legges til området, kommer det til å skje fordi etaten mener bygget blir for stort og kostbart. Uansett vil Kunsthøyskolens mye på landstripen rundt Store Lungegårdsvann i tiden fremover. Og mye har fremtidige tilstedeværelse sette sitt tydelige preg på den nye bydelen i Ulrikens favn. Vi tror at den planlagte utbyggingen på Damsgård representerer noe av det som vil allerede skjedd. kjennetegne fremtiden. Forskning og næring i tett interaksjon bør gi grobunn for Utbyggerne går med planer om en fremtidig badestrand ved bredden av Møllen- mange nye og fremtidsrettede prosjekter. Det er spennende å se hvordan virksom- Er du en av de mange som har gått en tur rundt Store Lungegårdsvann den siste dalselven samt anlegging av to allmenninger i området. Den ene skal gå fra Møllen- hetsgrunnlaget for sjøkanten på Damsgård fornyer seg, både ut i fra forutsetninger tiden, er det stor sannsynlighet for at du har brukt promenaden som bukter seg langs dalsbakken og ned mot sjøkanten mens den andre er ment som en forlengelse av og kommersiell virkelighet, fra den rustbrune industrielle sjøkanten til å satse på et sjøkanten på nord- og østsiden av vannet. Gang- og sykkelstien, som i dag forbinder spissen i Snøhettas høyskolebygg og ned mot vannet. helt nytt grunnlag for nye aktiviteter. På denne måten skapes det optimisme i en områdene Fløen og Møllendal med sentrum, skal forlenges til en omsluttende strand- nesten forsvunnen og grå bydel. promenade rundt hele Store Lungegårdsvann. Hvis lunkne politikere gir sin tilslutning, vil Kunsthøyskolen få konkurranse om oppmerksomheten fra et høyhus på 22 etasjer. Det spesielle med denne minisky- Vi tror at turister som kommer til byen vår gjerne vil se gammel historie. Samtidig er Fortløpende skyter nye leilighetskompleks i været langs Møllendalsveien, særlig i skraperen er at bygningen vil produsere mer energi enn den forbruker sol- det viktig at vi kan vise frem en moderne by som også utifra det visuelle og arkitek- området rundt utløpet av Møllendalselven. På disse gamle industritomtene innerst i fangere langs balkongrekkverket overfører solenergien til oppvarming av vann. toniske peker fremover. Monumentale bygg vekker alltid interesse og byen trenger Møllendal vil snart et helt nytt urbant byområde se dagens lys. I tillegg til en betydelig I tillegg varsler utbyggeren at fasade og tak får solcellepaneler, superisolering av alle noen slike. Med en slik presentasjon av byen vil alle de tilreisende turistene som økning i antall beboere, blir det butikker, kafeer og åpne byrom. Det er også her den nye Kunsthøyskolen vil komme. Foreløpig hersker det mye usik- yttervegger og tidsstyring av innetemperatur. Mulig høytoknologisk høyhus starter sin reise på Google få et førsteinntrykk som gjør at de vil se frem til å besøke en gammel, men likevel fremtidsrettet, spennende og attraktiv by. 8 Nettverk Nettverk 9

6 [3RW: KOMMENTERER] Tekst: Baste Christiansen [UTBYGGING: KRONSTADPARKEN] Tekst: Baste Christiansen, Illustrasjon: 3RW/S333, Lund & Partnere Arkitekter AS - Bergen lite fremtidsrettet Byplanleggingen i Bergen er lite fremtidsrettet, mener arkitekt Espen Rahlff i 3RW arkitekter. Han mistenker kommunen for å være mer opptatt av å få mest mulig penger ut av tomtesalgene i sentrale områder fremfor å gå inn for de løsningene som er best for byen på lang sikt. Sammen med det nederlandske arkitektkontoret S333 vant 3RW idékonkurransen for de nye bydelene rundt Store Lungegårdsvann - Møllendal og Nygårdstangen. Espen Rahlff i 3RW konstaterer at over to og et halvt år har gått siden han presenterte de endelige idéskissene, men ennå er det mye usikkert om hvordan disse områdene blir seende ut. - Dersom Bergen kommune går tilbake til den opprinnelige planen (tidligere kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, red. anm.), mister byen en stor mulighet. Området ved Nygårdstangen kan fort bli en død kontorby ti til femten år frem i tid. Det er ikke dette området tjent med, når vi vet at mange beboere i Møllendal vil bruke Nygårdstangen daglig, til og fra sentrumskjernen, påpeker Rahlff. I vinnerbidraget fra 3RW/S333 vektlegges betydningen av å revitalisere Nygårdstangen og skape levelige områder som vil fungere sammen med de tunge trafikkårene som allerede slanger seg gjennom området. I planen er det blant annet foreslått å bygge en ny sjøfront, bestående av en ytre og en indre øy, der sistnevnte har en fortettet bygningsstruktur som kapsler inn dagens trafikkviadukt som leder inn i Fløyfjellestunnelene. På den måten vil støy isoleres og fremtidige uterom får økt verdi. Samtidig er det foreslått å bygge et eget høydedrag Lungegårdshøyden - på dagens godsterminal med blandet bygningsstruktur på toppen og flere nivå med parkering under bakken. Dermed kan dagens Bygarasje/busstasjon restruktureres til å helt andre formål, som næring, boliger og kultur. - For Bergen by er ikke Bygarasjen noe å være stolt av, det tror jeg ikke det er noen som mener. Det er viktig at vi etablerer noen kvaliteter som er varige og helhetlige, og det er det vi har forsøkt med planene for Nygårdstangen og Møllendal. Espen Rahlff mener mandatet politikerne har gitt Bergen Bygg og Eiendom (BBE) som håndterer kommunens tomtesalg, er lite egnet til å oppfylle dette. Istedet for å ha et langsiktig byplanlegginsmandat, kan det virke som om BBE utelukkende er opptatt av å få mest mulig penger for kommunens tomter. Da går man glipp av løsningene som vil gavne byen best, både for innbyggerne, næringslivet og turismen. Dårlig bergensarkitektur Fra sine kolleger i Oslo får Espen Rahlff høre at det kommer svært lite spennende arkitektur fra Bergen. Han tror det er flere årsaker til dette. - Bergen er nok litt konservativ, det er mange som mener mye. Det skaper litt feighet i systemet. Bergen kommune mangler ofte en klar strategi, men for å få det til, kreves ikke bare gode arkitekter, men også gode planleggere og fremtidsrettede politkere. Han trekker også frem den klassiske hjerneflukten fra Bergen, som også arkitektstanden merker effekten av. Selv om arkitekter utdannnet ved Bergen Arkitektskole nå er i ferd med å gjøre seg bemerket i byen. - Dessuten er Bergen litt for lite. Folk kjenner hverandre for godt og ting blir lagt på is litt for fort fordi de ikke passer den ene eller den andre. Det er ikke særlig fremtidsrettet. 3RW-arkitekten gleder seg over at interessen rundt arkitektur er stigende og at dette avføder en debatt om byplanlegging. Men diskusjonen rundt signalbygg mener han er tåpelig. - Dette er veldig trendy, alle skal bygge signalbygg. Men skal en boligblokk være et signalbygg? Eller for den saks skyld en kunsthøyskole? Jeg synes ikke det. Det er helt på jordet å rive deler av Nygårdshøyden for å få inn en Bilbao-effekt med kongressenteret som skal bygges i tilknytning til Grieghallen. Det er et etablert boligområde, og nå skal man jage folk ut derfra. Han mener at i den grad Bergen trenger et signalbygg, må dette legges til nye bydeler og være et offentlige bygg som er tilgjengelig for allmennheten. Kronen på verket I planene for Kronstadparken blir alle dagens kvartal mellom Fabrikkgaten og Edvard Griegsvei bygget om til en gigantisk bo- og arbeidsplass over totalt kvadratmeter mennesker vil arbeide i den nye bydelen. I vår ga politikerne grønt lys til utbyggingen, som innebærer blant annet fem høyhus, 250 leiligheter og et parkeringshus på syv etasjer. I front av Kronstadparken, helt nede med Danmarksplass der Peppes Pizza ligger i dag, vil det arkitektoniske flaggskipet bli reist: Et åtte etasjer høyt karakteristisk kontorbygg, som etter all sannsynlighet kommer til å bli en uunngåelig merkestein for alle som krysser Danmarksplass. Men før den tid vil denne plassen være vertskap for arbeidere og anleggsmaskiner for første byggetrinn av bybanen. Byggingen av traséen mellom sentrum og Nesttun kommer for alvor i gang neste år. Banen skal gå opp Bjørnsons gate og videre gjennom Inndalsveien, og dermed blir riggområdet liggende på dagens parkeringsplass foran Peppes Pizza. Bara Eiendommer, som er den største tomteeieren i området, har jobbet med Kronstadparken i syv år. Trolig vil det gå ytterligere to år før byggearbeidet kommer i gang. I første omgang blir området tilrettelagt næring, slik som i dag. Områdene langs den sterkt trafikkerte Fjøsangerveien får den tyngste bebyggelsen. Det er ennå uklart hvilke bedrifter som vil plassere seg i det sentrumsnære området. Boligene vil legges til motsatt side, mot Bjørnsons gate. Totalt vil det bygges et gulvareal på kvadratmeter. Det tilsvarer om 17 fotballbaner. 10 Nettverk Espen Rahlff, 3RW Nettverk 11

7 [Q ARRANGEMENT] Tekst: Baste Christiansen, Illustrasjon: Snøhetta AS Snøhetta har fått mye oppmerksomhet for sine løsninger. Her en illustrasjon fra KKHIB forslaget Toyota Bilsenter og Jæger Automobil har slått seg sammen Sted og tid: Maartmannshaven, Radisson SAS Hotel Norge. Programmet starter kl. 17. Vi åpner for leskedrikker fra kl Møt kollegaer og andre fra våre Q-bransjer i sosiale og avslappende omgivelser. Velkommen! Påmelding til SRF tlf eller på epost mrk Q4 Q4: Om arkitektur og det offentlige rom Årets siste Q-arrangement går av stabelen fredag 6. oktober. Temaet ligger tett opp til Q er et samarbeid mellom Salgs- og Reklameforeningen i Bergen (SRF) og faggrupper det du har lest om i denne avisen, nemlig hvordan byen vår skal se ut. Under tittelen som har sitt utspring i reklame- og mediabransjen. Faggruppene er organiserte i egne Glemte plasser bruker vi byrommet vårt? reises problemstillinger rundt arkitektur, design og identitet og mennesket i det offentlige rom. Legger vi i det hele tatt Kommunikasjonsforeningen og Markedsanalyseforeningen har stort sett sine med- foreninger. Den grafiske, design og visuelt kommunikasjon er organisert i GRAFILL. merke til omgivelsene våre? Utnytter vi det godt nok? Tenker vi på det? Engasjerer lemmer blant ansatte i reklame- og PR-bransjen. vi oss? Hvem skal bestemme? Hvilke kriterier skal man bestemme ut ifra? Navnet Q er relatert til den opprinnelige intensjonen med arrangementene. Hvert Med disse spørsmålene ønsker arrangøren Grafill å engasjere tilhørerne i byrommet: kvartal (Q) har vi et arrangement. Det er SRF som står for den tekniske organiseringen, og det overordnet organisatorisk ansvar. De respektive foreninger har det faglige Å øke bevisstheten rundt hvordan vi bruker, planlegger, bygger og utvikler byrommet samt å belyse om muligheter/potensiale som ligger i det offentlige rom. ansvar for hver sin gjennomføring. De presenterer hvordan bransjen jobber og tenker innenfor sin faglige forgrening. Hvert arrangement planlegges på tvers av grupperingen og målet er at det skal være av generell interesse og ikke for trangt faglig. Innledere: * Linda Lien, grafisk designer og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen. Generelt om offentlig identitet, hvilke muligheter dette gir en by. Bergen Designperspektivder og andre interesserte. Det er et ikke-kommersielt arrangement hvor det er gratis Hovedintensjonen er at få til et tverrfaglig samarbeid hvor bransjen møter sine kun- * Espen Rahlff i 3RW, arkitektfirma med base i Bergen. å delta. Arrangementene er åpne for alle medlemmer i SRF og for medlemmer i de Om byplanlegging, filosofi, prosess tankegang. Hensyn, hva er viktig? respektive impliserte foreninger, og interessen og for arrangementene er stor. * Eirik Glambæk Bøe, psykolog med arkitektur-psykologi som fagfelt. Om forbrukermakt, individet/byrommet. Er du interessert i å vite mer om Q, kan du gå inn på Der finner du neste Q annonsert. Hva med en problemfri bil? Toyota Avensis. Enda bedre kvalitet Toyota Avensis er utviklet av mennesker som virkelig liker å kjøre bil, og er utstyrt for å mestre både de bratteste bakker og de raskeste motorveier, hverdager og langturer. Avensis svikter deg aldri! Nye, oppgraderte Avensis har fått enda bedre og mer sportslige kjøreegenskaper, ny 2,0-liters diesel utgave og en rekke nye designløsninger. Denne bilen må du oppleve! Avensis sedan fra kr ,- Avensis stv. fra kr ,- Avensis D-4D diesel stv. fra kr ,- Toyota og Jæger Automobil har Norges mest fornøyde verkstedskunder. Hva med å prøve problemfritt bilhold? MINDE Kanalveien 111 Tlf ÅSANE V/IKEA Tidl. Toyota Bilsenter Myrdalsveien 20 Tlf jaegerbil.no Nettverk

8 ppskrift. us lost k purre og hvitløk i ll over fløte og bland n. Kok dette til en Kok pasta etter Legg pasta på fat eller over. Legg på litt retten straks. [MARKEDSSYMPOSIET] Tekst: Rolf Riis Bjørnsen den blinde ku den blinde ku den blinde ku den blinde ku den blinde ku den blinde ku gårdsbutikken rosetten En særegen gårdsbutikk og serveringssted kombinert med en Tropisk hage i veksthus. Ingers oster selges i butikken sammen med annen gårdsmat som egenprodusert Gourmetsopp og kvalitetsmat fra andre mindre produsenter. Gårdsbutikken Rosetten AS: Åpent i sommerhelgene. Tel: Fax: Drøbaksveien 380, 1340 Ås DRØBAK R152 Den blinde Ku Rosetten gård OSLO E18 TUSENFRYD 3 KM OSLO Den blinde Ku AS Tel: Fax: / E6 ÅS blind ku. god ost. Ideer som virker Hva har Norwegian, Den blinde ku, Askeladden og T Michael felles? De er alle bedrifter som har gode ideer, og de skal alle holde foredrag om sine ideer på Markedssymposiet Fredag den 19. januar 2007, helt på starten av det nye året, kan næringslivet få en dandert tallerken hjerneføde i Bergen. Nærmere bestemt, i en sal i Magnus Barfot. Markedssymposiet er en konferanse som samler bransjen til nettverksbygging og flere foredrag innenfor et tema. - Norwegian Air Shuttle ble etablert i 1993, men det var først i år 2002 at nordmenn flest fikk kjennskap til den lille flyselskapet som kunne. Nå kommer Bjørn Kjos til SRFs Markedssymposium for å fortelle om kampen mot kjempen. - Den blinde ku startet opp da Inger Rosenfeld fikk en halvblind ku i 50-årsgave. Nå har det vokst seg til ett av få autoriserte meierier i Norge med tillatelse til å eksportere. Ostene har blitt svært godt mottatt i Frankrike, og i 2003 vant de en pris i New York under Fancy Food show. Inger Rosenfeld vil snakke om veien fra en ku, til meieri og eksport. - Henrik J. Askviks Sønner produserer de velkjente Askeladden-båtene, og er Norges største produsent av småbåter. Nå er konkurransen fra lavkostland en av de største utfordringene. Markedssjef Leif Bergaas vil fortelle om hvordan de tenker på kommunikasjon og hvordan de til daglig gjennomfører sitt markedsarbeid T-Michael startet opp i Bergen, men utvidet til Oslo og leverer til andre land. Som T Michael selv sier det det er enkelt å lage noe som er annerledes, mer vanskelig er det å lage noe som er annerledes og som folk vil gå med. - Isbjørn-is er en bedrift med 50 ansatte på Askøy, og den tredje største iskremprodusenten i Norge. I sommer produserte de 1,5 millioner ispinner i uken, økte med 35 % i forhold til i fjor og tar markedsandeler fra konkurrentene. Dag Frode Algerøy stiller med smaksprøver. Dette er noen av godbitene som vil dukke opp på neste Markedssymposium. En god mulighet til å få se hva som ligger bak noen av ideene i det norske næringsliv, til å nettverksbygging og faglig påfyll. Tid: Fredag 19. januar 2007 Sted: Magnus Barfot Kl.: Påmelding: Forrige Markedssymposium var en suksess I januar arrangerte vi Markedssymposet for 3. gang i Bergen. En nesten fullsatt sal i Magnus Barfot fikk oppleve engasjerende foredrag hvor felles tema var MERKEVAREBYGGING i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 14 Nettverk Nettverk 15 Foredragsholdere: -Ordfører Herman Friele startet svært engasjert som bare han kan, med å snakke om merkevaren Bergen. -Ola Ronæss fortsatte med Corporate Marketing og nøtteknekkeren til Aker. -Mr.Lee fortalte sin livshistorie og det ble en spennende og rørende reise. -Frank Aarebrot kastet sine skjeve øyne på Merkevarebygging i kjent stil, før det ble duell mellom Nils Petter Nordskar, Trond Blindheim og Siren Sundland. -Voss Water fra Oslo til Hollywood. Ole Chr. Sandberg fortalte historien om to studenters tur til USA og drømmen som ble født. -TV Norge, Jo-Øystein Slinde avsluttet på en sjarmerende måte, med sin suksess med Tufte IL. Og som vanlig var det rikelig med Nettverkspauser og deilig tapas i lunsjen. Det ble en dag med faglig påfyll og nettverksbygging. Då Gerdt Meyer rundt 1866 la sine planar om å byggja ei mølle på Vestlandet, var det å finna kraft som kunne driva mølla eit av dei første spørsmåla som melde seg. Gesell Nils Monsen vart sendt ut til bygdene rundt Bergen for å finna eit passande vassdrag. Etter å ha prøvd alle moglege alternativ, er Monsen nær ved å gi opp. Men så får han nyss om Vaksdal. Monsen reiser hit og finn ei bygd som nærast klamrar seg fast til fjellsidene ved fjorden. Etter befaring av ingeniør Bruun er valet gjort. Gerdt Meyer skal byggja mølle i fjordbygda Vaksdal. Men dei færraste trur det er sant. Kontrakta med oppsitjarane Vassdraget var funne, og Gerdt Meyer byrja forhandlingane med oppsitjarane på gardane Vaksdal og Jamne. Kontrakta dei inngjekk rundt kjøp av rettar til tomt og vassdrag, var svært detaljert. Her er eit utdrag: Bruksrett til sjøområde, 50 spesiedalar pr. år. Rett til å kjøpa eigedom innafor gardane Vaksdal og Jamne, 6 skilling pr. kvadratmeter for utmark, 9 skilling pr. kvadratmeter for innmark. Bruksrett til Vaksdalselva med Buhellervatnet, Fossevatnet og Svartevatnet, 50 spesiedalar i eingongssum (dette var svært billeg). Flytting av naust 100 spesiedalar. Då Gerdt Meyer rundt 1866 la sine planar om å byggja ei mølle på Vestlandet, var det å finna kraft som kunne driva mølla eit av dei første spørsmåla som melde seg. Gesell Nils Monsen vart sendt ut til bygdene rundt Bergen for å finna eit passande vassdrag. Etter å ha prøvd alle moglege alternativ, er Monsen nær ved å gi opp. Men så får han nyss om Vaksdal. Monsen reiser hit og finn ei bygd som nærast klamrar seg fast til fjellsidene ved fjorden. Etter befaring av ingeniør Bruun er valet gjort. Gerdt Meyer skal byggja mølle i fjordbygda Vaksdal. Men dei færraste trur det er sant. Kontrakta med oppsitjarane Vassdraget var funne, og Gerdt Meyer byrja forhandlingane med oppsitjarane på gardane Vaksdal og Jamne. Kontrakta dei inngjekk rundt kjøp av rettar til tomt og vassdrag, var svært detaljert. Her er eit utdrag: Bruksrett til sjøområde, 50 spesiedalar pr. år. Rett til å kjøpa eigedom innafor gardane Vaksdal og Jamne, 6 skilling pr. kvadratmeter for utmark, 9 skilling pr. kvadratmeter for innmark. Bruksrett til Vaksdalselva med Buhellervatnet, Fossevatnet og Svartevatnet, 50 spesiedalar i eingongssum (dette var svært billeg). Flytting av naust 100 spesiedalar. Mølla blir bygd, produksjonen kjem i gang Mølla blir bygd, produksjonen kjem i Det var i byrjinga få som hadde tru på at gang ei stor mølle var nødvendig og kunne løna Det var i byrjinga få som hadde tru seg, men innsatsviljen var det ingenting å på at ei stor mølle var nødvendig og kunne løna seg, men innsatsviljen var seia på då mølla skulle byggjast. Vaksdalsbønder og tilreisande blant anna frå Haus, det ingenting å seia på då mølla skulle Åsane og Hamre jobba iherdig. Valet til byggjast. Vaksdalsbønder og tilreisande blant anna frå Haus, Åsane og Hamre Gerdt Meyer fall nok på Vaksdal hovudsakleg på grunn av vasskrafta, men det var jobba iherdig. Valet til Gerdt Meyer fall fleire gode ved Vaksdal: Bondegutar frå nok på Vaksdal hovudsakleg på grunn av bygda var flinke til å arbeida, og ikkje så vasskrafta, men det var fleire gode ved nøye på arbeidstid og løn så lenge dei Vaksdal: Bondegutar frå bygda var flinke var sikra arbeid. Det vert òg fortalt korleis arbeidarane på fritida dekka til materialet til å arbeida, og ikkje så nøye på arbeidstid og løn så lenge dei var sikra arbeid. om det byrja å regna, utan å tenkja på Det vert òg fortalt korleis arbeidarane på ekstra betaling. fritida dekka til materialet om det byrja å regna, utan å tenkja på ekstra betaling. - Brann! Brann! Vaksdal Mølle sitt anlegg har brent ned - Brann! Brann! Kjære leser. til grunnen to gonger i 1890 og En kunde dukket opp uanmeldt og typografen vår Jon ble satt til å riste frem noe til I staden for å fortvila sette leiinga begge gongene i gang gjenreising så snart oppryddinga var ferdig. Ulykkene har faktisk vorte nytta positivt begge gongene vart mølla storleg utvida og modernisert. Lorentzen: «Med denne brannen (1899) avsluttes kaffen. Røren var ferdig før jernet var varmt, men innsatsen satte sitt preg på Jons arbeidsevner. Vaksdal Mølle sitt anlegg har brent ned til grunnen to gonger i 1890 og I staden for å fortvila sette leiinga begge gongene i gang gjenreising så snart oppryddinga var ferdig. Ulykkene har faktisk vorte nytta positivt begge gongene vart mølla storleg utvida og modernisert. Lorentzen: «Med denne brannen (1899) avsluttes en epoke i møllens historie. Også denne en epoke i møllens historie. Også denne gangen ble den bygget opp igjen, og med gangen ble den bygget opp igjen, og med gjenreisningen innledes storhetstiden gjenreisningen innledes storhetstiden til Vaksdal Mølle. Det var nå den ble den til Vaksdal Mølle. Det var nå den ble den største mølle i Skandinavia». største mølle i Skandinavia». Under den siste gjenreisinga bygde ein Under den siste gjenreisinga bygde ein store delar av maskineriet som før hang i store delar av maskineriet som før hang i taket, ned i golvet, taket, ned i golvet, slik at fabrikklokala vart meir oversiktlege og mindre støvete. slik at fabrikklokala vart meir oversiktlege og mindre støvete. Etter den siste brannen investerte mølla Etter den siste brannen investerte mølla også i sprinkleanlegg, som ville kunna også i sprinkleanlegg, som ville kunna sløkkja ein eventuell brann i byrjinga. Dette sløkkja ein eventuell brann i byrjinga. var ei svært moderne og kostbar, men Dette var ei svært moderne og kostbar, viktig investering. men viktig investering. Staten overtek Staten overtek Første og andre verdskrigen gjorde sjølvsagt inntrykk også ved Vaksdal Mølle. Første og andre verdskrigen gjorde sjølvsagt inntrykk også ved Vaksdal Mølle. Under første verdskrigen opplevde ein at Under første verdskrigen opplevde ein at mjølprisane gjekk opp hundre prosent. mjølprisane gjekk opp hundre prosent. Sammalt mjøl oppstod som følgje av Sammalt mjøl oppstod som følgje av staten sitt ønske om å mala mest mogleg av kornet. Statens provianteringskommisjon ønskjer at staten skal driva eiga mølle for staten sitt ønske om å mala mest mogleg av kornet. Statens provianteringskommisjon ønskjer at staten skal driva å sikra kvaliteten på det nye mjølet, og eiga mølle for å sikra kvaliteten på det vera eit mønstereksempel for andre møller. nye mjølet, og vera eit mønstereksempel Når Rasmus Meyer døyr, let arvingane for andre møller. Når Rasmus Meyer Vaksdal Mølle gå ut av slekta. Staten byrjar døyr, let arvingane Vaksdal Mølle gå ut å leiga Vaksdal Mølle frå av slekta. Staten byrjar å leiga Vaksdal Mølle frå At Amerika går inn i krigen, medfører stans i kornimporten og hard rasjonering. Statens At Amerika går inn i krigen, medfører kornmonopol vert oppretta. I det Europa freistar å rista av seg skuggane frå første stans i kornimporten og hard rasjonering. Statens kornmonopol vert oppretta. verdskrigen, skiftar også Vaksdal Mølle eigar: Frå 1919 er mølla på Vaksdal statleg. I det Europa freistar å rista av seg skuggane frå første verdskrigen, skiftar også Mellomkrigstida var i stor grad prega av Vaksdal Mølle eigar: Frå 1919 er mølla på Vaksdal statleg. økonomisk naud med arbeidsløyse, inflasjon og deflasjon. Statens kornmonopol Mellomkrigstida var i stor grad prega av vart avvikla i 1926, men gjeninnført som Statens Kornforretning i økonomisk naud med arbeidsløyse, inflasjon og deflasjon. Statens kornmonopol vart avvikla i 1926, men gjeninnført som Statens Kornforretning i Under andre verdskrigen vert mølla okkupert av tyskarane. Når invasjonen kjem, freistar ein å tømma mølla for mjøl, ved å Under andre verdskrigen vert mølla senda mjølet med båtar over fjorden. okkupert av tyskarane. Når invasjonen kjem, freistar ein å tømma mølla for «Det hvite hus» : )

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

DNBs mann i Stavanger

DNBs mann i Stavanger Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 9 2013 årgang 20 Peters vekket Pulpit Han har skrevet ledelsesbibelen, han er en av verdens mest brukte næringslivspredikanter. Årets rekordstore Pulpit-konferanse

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Nei til boliger i sentrum

Nei til boliger i sentrum Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen APRIL 2007 Nei til boliger i sentrum Næringslivstopper ønsker seg flere arbeidsplasser og næringsbygg i indre sentrum. I den nye sentrumsplanen har kommunen

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Dobbelt så velkommen!

Dobbelt så velkommen! Dobbelt så velkommen! 10 populære showpakker 28 Bunk Bed-tIlbud 44 scandic sponser rbk Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #1-2014 scandichotels.no ScandiC ørnen nytt hotell I bergen!

Detaljer

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen

04/2015. Stavanger spesial: Pedersgaten Grøntstrukture Forus Villabyen 1 Løssalg kr 79,- 04/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no Kanskje vi her i Stavanger må begynne å ta suburbaniteten på alvor, fremfor å jobbe mot den? Tonje Broch Moe, KAP Stavanger

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Næringslivet kjøper helse som aldri før

Næringslivet kjøper helse som aldri før HAVNESJEFEN HAR ORDET s. 25 FELIX TRENTE I LYSEFJORDEN s. 22 NYTT LANDEMERKE I BYEN s. 32 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 8 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Næringslivet kjøper helse som aldri før side 6-11 Vi er overbevist

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS Arts & Crafts 30 år 2014 / GRATIS AVIS 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS 1984-2014 Norsk 1984-2014 Arts & Crafts 30 års jubileum 30år smykkedesign MØT DESIGNERENE Å designe smykker er en lang og komplisert

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer