Utviklingsrapport Utviklingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsrapport Utviklingsrapport"

Transkript

1 Utviklingsrapport Utviklingsrapport 20. mars 2015

2 Innhold Sammendrag...3 Introduksjon...3 Arbeidet med rapporten...4 Akvariets produkter...4 Utadrettet virksomhet...4 Akvariets utviklingsbehov...5 Økonomi...5 Interne ressurser og forhold...6 Eksterne forhold...7 Konkurrenter Marked Andre relevante forhold Utviklingsalternativer Oppsummering/anbefaling Kilder og referanser Vedlegg A Notater fra besøk ved danske akvarier Vedlegg B Besøkstall fra andre storbyakvarier Vedlegg C SWOT-analyse Side

3 Sammendrag Drøbak akvarium er en veletablert attraksjon i Drøbak som besøkes av både lokalbefolkning og turister. Etter 20 års drift har akvariet nå stort behov for oppgradering av tekniske anlegg og utstillinger. Økonomien er anstrengt og akvariet står ved et veiskille hvor det må tas en beslutning for videre drift og utvikling av et fremtidsrettet akvarium. Denne rapporten beskriver nåsituasjonen for akvariet og andre relevante forhold, før rapporten skisserer tre mulige utviklingsalternativer. Frogn kommune og et bredt politisk flertall ser akvariet om en viktig attraksjon, og akvariet er en sentral aktør i utviklingen av Drøbak som reisemål. Som «Akvariet på Østlandet» har akvariet potensial for å øke antall besøkende. Økte besøkstall vil gi ringvirkninger for næringslivet i Drøbak. Det kan også bety flere arbeidsplasser. Skal dette potensialet tas ut, må imidlertid lokaler og utstillinger oppdateres vesentlig. Dagens standard på lokaler og utstillinger begrenser akvariets inntektsmuligheter. De tekniske løsningene er utdaterte og krever mye arbeid av en liten organisasjon. Akvariet er pålagt utbedringer i deler av det elektriske anlegget. Brannvarslingsanlegget ble etter kontroll utbedret i Rapporten gir et overblikk over konkurransesituasjonen hvor nåværende konkurrenter (som Tusenfryd) og mulige konkurrenter (som et akvarium i Oslo) beskrives. Dette er store aktører som er reelle trusler for Drøbak akvarium. Men de representerer også muligheter for samarbeid mot felles kundegrupper, ikke minst hvis man inkluderer andre reiselivsaktører i området. Akvariets markedsmuligheter analyseres ut fra dagens besøk og med referanse til andre akvarier. Barnefamilier fra regionen og turister er, og vil være, akvariets hovedmålgrupper. For økt besøk i lavog skuldersesong vil lokale barnehager og skoleklasser være viktige. Rapporten oppsummeres med tre utviklingsalternativer: A) Ingen tiltak, som vil medføre reell fare for nedlegging av akvariet. B) En oppgradering i dagens lokaler som vil kunne gi stabil drift. Dette alternativet vil ikke ta ut potensialet akvariet har. C) Et nytt bygg på Sjøtorget som vil gi Drøbak et nytt, attraktivt akvarium med dynamiske utstillinger og større tilbud av aktiviteter og opplevelser. Ved dette alternativet vil Drøbak akvarium kunne befeste posisjonen som «Akvariet på Østlandet». Et nytt akvariebygg på Sjøtorget vil også gi muligheter for andre virksomheter med maritim tilknytning når Sjøtorget skal oppgraderes og dypvannsbryggen utbedres. Introduksjon Drøbak akvarium er Østlandets eneste saltvannsakvarium, sentralt plassert ved båthavna i Drøbak sentrum. Akvariet er Frogns største turistattraksjon etter Oscarsborg. De to representerer sammen med badeparken og Julehuset/Julenissen mye av opplevelsestilbudet for barn og barnefamilier i Drøbak. Akvariet ble etablert i 1994 av en gruppe entusiaster fra Drøbak Båtforening, og har siden starten i stor grad vært bygget og drevet på dugnad. Akvariet er et uttrykk for båtforeningens kjærlighet til havet og alt som rører seg under vannoverflaten. Akvariet drives nå av Stiftelsen Drøbak akvarium Oslofjorden Marinbiologiske Senter, som ble etablert i Akvariet er i dag et rimelig opplevelsestilbud med begrensende midler og enkel standard på lokaler og utstillinger. Tross dette har akvariet en rimelig sterk posisjon lokalt og tiltrekker seg besøkende fra regionen rundt, inkludert Oslo. Akvariet har gjennom mange år fungert som en sentral formidler av marin kunnskap. Dagens lokaler er preget av ustandardiserte løsninger og slitasje. Det er et omfattende behov for oppgradering og utvikling hvis akvariet fortsatt skal framstå som et attraktivt besøksmål. Et begrenset Side

4 utstillingsareal og relativt statisk innhold i utstillingene gir akvariet liten attraksjonskraft. I konkurranse med mulige etableringer av nye akvarier i regionen må attraksjonskraften styrkes om besøkstallene skal nå et økonomisk forsvarlig nivå. Styret og administrasjonen i Drøbak akvarium har ambisjoner om å utvikle akvariet videre til et attraktivt besøksmål for hele regionen. Kommunen betrakter Drøbak akvarium som en strategisk viktig attraksjon, og ser positivt på en videreutvikling av akvariet. Drøbak akvarium har dialog med Frogn Kommune om mulig fremtidig utvikling og begge ser behovet for et faktabasert beslutningsunderlag for de veivalg akvariet står overfor. Denne forstudien er første steg i dette arbeidet. Arbeidet med rapporten Formålet med rapporten er å vurdere mulige alternativer for videreutvikling av Drøbak akvarium som regionalt besøksmål og kompetansesenter. Arbeidet er gjennomført som en enkel mulighetsstudie basert på tilgjengelige data og rapporter, samt innhenting av supplerende data. Metodisk er det benyttet litteraturstudier og intervjuer. Dataene er satt inn i en lokal så vel som en regional kontekst for å gi et beslutningsgrunnlag (denne rapporten) for utviklingen av Drøbak akvarium. Prosjektet startet opp desember 2013 og ble avsluttet mars Prosjektbemanning: Jessica Marks, daglig leder Drøbak akvarium, prosjektleder fram Marius Vodrup, daglig leder Drøbak akvarium, prosjektleder fra Knut Fossgard, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/konsulent, prosjektmedarbeider Ressurser fra akvariets styre og prosjektets styringsgruppe Styringsgruppe Harald Hermansen, rådmann Frogn kommune Anders Gunnar Johansen, styreleder Drøbak akvarium (Steinar Jørgensen fram til ) Knut Aandal, Akershus reiselivsråd, Akershus fylkeskommune Svein Hallbjørn Steien, Norges forskningsråd Marius Vodrup, daglig leder Drøbak akvarium (Jessica Marks fram til ) Knut Fossgard, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet/konsulent (observatør/referent) Akvariets produkter Drøbak akvarium leverer opplevelser og kunnskapsformidling knyttet til marinbiologi. Det selges enkeltbilletter som gir adgang til utstillingen, og gruppebilletter hvor en guide viser rundt i utstillingen. Prisnivået er nøkternt. Akvariet selger ikke suvenirer, mat og drikke. Akvariet tilbyr også opplegg for skoleklasser og barnehager, hvor klassene får et faglig tilbud som strekker seg over 2-3 timer. Det har de siste årene blitt avholdt kurs og aktiviteter, blant annet i regi av Forskerfabrikken. I tillegg leies akvariets lokaler av Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) til gjennomføring av undervisning og kurs. Utadrettet virksomhet Akvariet har et nettsted og en Facebookside som informerer om aktiviteter og opplevelser ved akvariet. Akvariet har deltatt på Verdens kuleste dag (VKD), et en-dagsarrangement i regi av Sparebankstiftelsen på Akershus festning (Oslo) med gratis opplevelser for barn og unge. VKD er et Side

5 årlig arrangement med stor oppmerksomhet og titusenvis av besøkende. Akvariets stand på VKD er godt besøkt. Tidligere år har akvariet arrangert åpne dager i Drøbak, og i to sesonger er det gjennomført ulike arrangement i tilknytning til de nasjonale Forskningsdagene. Akvariet har vært representert på Innovasjon Norges «Matstreif» i mange år, og levende fisk fra Drøbak akvarium var det best besøkte standen på Forskningstorget i Akvariet har i tre år medarrangert Fiskens Dag sammen med Frogn Kommune. Akvariet har bidratt med lokaler og dyr til flere TV-programmer («Brille», «Ut i Naturen», «Julenøtter», m.fl.) og være med i radioprogrammer (NRKs «Ekko», «Naturens verden» og «Reiseradioen»). Akvarieansatte svarer ofte på spørsmål om det marine miljøet fra lokale medier. Aktiviteter på akvariet omtales i blogger fra masterstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), marinbiologene.no, m.fl. Akvariet samarbeider med NMBU om et hummerhotell der live-bilder streames på internett. Akvariets utviklingsbehov Akvariets tekniske infrastruktur utgjøres i stor grad av arbeidskrevende løsninger som resulterer i kompleks og tidsødende drift. Arealene er statiske og ikke egnet for dynamiske utstillinger. Bygget har et betydelig vedlikeholdsmessig etterslep både strukturelt og interiørmessig. Akvariets økonomiske handlingsrom er begrenset, noe som er en utfordring i forhold til å videreutvikle et attraktivt og konkurransedyktig opplevelsestilbud. Økonomi Akvariet er organisert som en mva-pliktig stiftelse. Regnskapet håndteres av ekstern regnskapsfører. Inntekter Akvariet har hatt stabilt besøk gjennom de siste årene med besøkende i året. Besøkstallene viser en stigende kurve etter påske, sterkt stigende fra medio juni, en topp i juli, og fallende besøk mot skolestart i august (se Figur 1Error! Reference source not found. Besøkstallene er usikre, det ikke gjøres systematisk registrering av besøkende. Figur 1 Fordeling av besøk ved Drøbak akvarium i Billettinntektene var om lag kr i Billettprisene er pt. kr 60 for voksen, kr 40 for barn 4-14 år, og gratis for barn under 4 år. Prisene ble justert i mars 2015 fra hhv. kr 40 (voksen) og kr 20 (barn). Grupper på over 10 personer gis omvisning for kr 60 per person. Akvariet budsjetterer med billettinntekter på kr for Side

6 Akvariet mottok i 2013 kr i årlig driftsstøtte fra Frogn kommune. Frogn Kommune dekket i 2013 oppgradering av brannvarslingsanlegget for ca. kr og økte driftsstøtten for 2014 ekstraordinært med kr Bevillinger fra private fond og stiftelser finansierte i 2014 oppussing av to flerbruksrom (se kapittel Dagens lokaler), samt utstyr for gjennomføring av Verdens kuleste dag (VKD). Midlene ble også benyttet i et undervisningsopplegg for lokale skoleklasser. Totalt beløp ekstern støtte fra ulike fond og stiftelser seg til ca. kr i Utgifter Drøbak akvarium har få variable kostnader. Årlige utgifter knyttet til strøm, kommunale avgifter, fôr, mv. ligger på i overkant av kr , lønnsrelaterte kostnader beløper seg til ca. kr og utgifter til regnskapsfører og revisjon er hhv. kr og kr (alt 2014-tall). Akvariets daglige bemanning er knyttet til drift. Det er ikke vesentlige ekstra utgifter direkte knyttet til publikumsbesøk annet enn rengjøring. Ved skolebesøk og omvisning påløper det kostnader til guiding og rengjøring. Det påløper også administrative kostnader knyttet til booking av skoleklasser, omvisninger og fakturering. Dagens besøkende Basert på observasjoner kan akvariets nåværende gjester grovt deles inn som følger: Lokale besteforeldre med barnebarn i helgene gjennom hele året. Lokale småbarnsforeldre på ettermiddag/i helger gjennom hele året. Barnehage, SFO og skoleklasser hovedsakelig på hverdager vår/høst. Regionale besøkende hovedsakelig i helger hele året. Nasjonale/internasjonale turister hovedsakelig på feriedagene i mai-august. Interne ressurser og forhold Dagens lokaler Drøbak akvarium holder til i et tidligere lagerlokale i Drøbak småbåthavn. Frogn Kommune eier bygningen, og akvariet leier lokalene uten å betale husleie. Akvariet består av 5 større og 15 mindre tanker/akvarier, samt et berøringsbasseng for barn, fordelt over fem rom. I tillegg er et lite rom med nye akvarier under ferdigstilling. To større rom (flerbruksrom) ble i 2014 pusset opp og utstyrt med møbler og teknisk utstyr. Rommene er gjort i stand for møter, undervisning og demonstrasjoner med samlet kapasitet på om lag 40 personer. Bygningsmassen har generelt stort behov for vedlikehold. Innvendig er lokalene av enkel standard. Utstillingslokalenes overflater er preget av slitasje. Tekniske anlegg har et forsvarlig teknisk nivå i forhold til sikkerheten til besøkende og personale (alarmanlegg, nødlys og elektrisk). Det foreligger imidlertid en liste over tiltak som anbefales gjennomført i løpet av de nærmeste tre årene (Follo Prosjekt, 2013 og Elsikkerhet Norge, 2015). Manglende ventilasjonssystem og nødaggregat, lekkasjer, tildels store fuktskader, jordingsfeil og utdaterte lysinstallasjoner er områder som må utbedres, sammen med billett-/ betalingssystem og besøksregistrering. Tomten som akvariet ligger på, «Sjøtorget», eies av Frogn kommune. Tomten er på ca 3500 kvm og vurderes å være blant de mest attraktive tomtene i byen. Store deler av tomten er i dag parkeringsplass. Fergen til Oscarsborg har anløp på kaia ved Sjøtorget. Kaia er for tiden avstengt og skal opprustes/renoveres i 2015/16. Kommunen ser nå dette i sammenheng med en nødvendig renovering av akvariebygget. Side

7 Bemanning Akvariets styre består av 5 personer og én vararepresentant. Styret bidrar aktivt som ressurser for daglig leder. Det gis ikke vederlag for styrearbeidet. Daglig leder har 40 %-stilling fram til 1. juni 2015, denne økes deretter til en 70 %-stilling. Driftsleder har en 50%- stilling. Personell fra NIVA engasjeres ved behov for vannteknisk drift/beredskap. To studenter deler en timebasert stilling (ca 10 %) som helgehjelp. Frivillig hjelp (åpning/lukking, vedlikehold, mv.) fra personer i miljøet rundt Drøbak båtforening. Akvariet er i dag samlokalisert med turistinformasjonen, som har bistått med enkelte daglige oppgaver. Akvariet har frivillige dykkere som leverer fisk og sjødyr til utstillingene. Daglig drift og administrasjon Akvariets personale utfører daglige oppgaver for ivaretakelse av dyrene i utstillingen. Dette inkluderer mating, vedlikehold av tanker, tiltak mot skadedyr og supplering av dyr. På grunn av uhensiktsmessige og utdaterte lokaler, installasjoner og tekniske anlegg, inntreffer en del uforutsette situasjoner som går på bekostning av den daglige driften. De daglige oppgavene inkluderer ellers kuratoroppgaver, vedlikehold, renhold, guiding og markedsføring. I tillegg kommer administrative oppgaver som regnskap, prosjektadministrasjon/- arbeid, samt planlegging av aktiviteter. En løpende oppgave er innhenting av eksterne midler. Prosjekter i 2015 Akvariet har i 2015 planlagt følgende prosjekter / delprosjekter: 1. Verdens kuleste dag. Akvariet er tildelt kr fra sparebankstiftelsen DNB. 2. Akvariet samarbeider med en privat organisasjon som heter Marinreparatørene om å lage et undervisningsopplegg for skoler. Prosjektet i startfasen. 3. Akvariet forsøker også å få godskrevet resterende beløp av støttemidlene som ble tildelt av Lennox Foundation i 2014 til å utvikle en mobil-app. Appen skal være kanal for kunnskapsformidling og brukes av besøkende på akvariet, men også i forbindelse med skolebesøk. Søknad er sendt, og svar ventes ila juli Eksterne forhold Lokalsamfunn/kommune Drøbak har lang maritim historie. Byen har vært en viktig sjøfartsby, både som laste-/lossested for gods til Oslo-området, som utskipingshavn for is, og som bosted for redere, fiskere, skippere og andre sjømenn. Kaholmene har vært befestet siden slutten på 1600-tallet og den militære tilstedeværelsen har vært viktig for lokalsamfunn, handel og sysselsetting. Rundt forrige århundreskiftet etablerte Drøbak seg som bade- og kulturby, samtidig som Universitetet i Oslo bygget en biologisk forskningsstasjon i byen. Det pågikk marin forskning i Drøbak før byggingen av «Biologen» og Nansen var en forkjemper for etablering av forskningsstasjonen i et område som allerede på den tiden ble ansett å være marinbiologisk interessant og viktig. Drøbak akvarium er i stor grad resultat av innsatsen fra lokale ildsjeler. Ildsjelenes initiativ og entusiasme har resultert i den kontinuerlige utvikling av aktiviteter og nyskaping som gir Drøbak særpreg som tettsted. Side

8 Stedsanalyser påpeker at et levende og attraktivt sentrum krever høyt aktivitetsnivå, levedyktig handelsstand og et bredt tilbud av butikker og aktiviteter (Analyse & strategi AS et al, 2012). Frogn kommune er i ferd med å iverksette omfattende planarbeid, blant annet i området Seiersten-Ullerud- Dyreløkke. Det bygges idrettshall og badeanlegg i tillegg til at det pågår prosesser rundt Sjøtorget og Lehmansbrygga. Dette er aktiviteter og tiltak som øker Drøbak og Frogn attraktivitet både som bosted og som reisemål. Frogn kommune skal utvikles som profilert besøksmål gjennom et levende sentrum som tar Drøbaks kulturarv i bruk, med kortreist mat, og satsing på kompetanse- og kulturintensive næringer. (Frogn kommune, 2013b). Kommunen betrakter Drøbak akvarium som en viktig attraksjon, og ser positivt på en videreutvikling av akvariet. (Frogn kommune, 2013a). Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal ha en stedsutvikling basert på blant annet urbane kvaliteter. Det er bred enighet om å satse på et attraktivt og levende Drøbak. Å lokalisere et signalbygg eller en institusjon som trekker til seg aktivitet i sentrum, er nevnt i kommuneplanen som en strategi som har fungert for andre byer og tettsteder. (Frogn kommune, 2013c) Sjøtorget og bygget som i dag huser akvariet, vurderes til å ha hhv. middels og liten verdi i vernesammenheng. Området anses å tåle styrt utbygging for økt aktivitet, såfremt dette gjøres på en måte som ikke endrer områdets vernehensyn, utseende og særpreg (Asplan Viak AS, 2012). Frogns reise- og næringsliv Reiselivet i Drøbak/Frogn preges av dagsturister og hyttegjester, samt kurs- og konferanseaktivitet. Drøbak har godt besøk i sommersesongen og rundt jul. Resten av året er besøket lavt. Gjestene tiltrekkes av byens særegne bebyggelse og atmosfære, av kulturarrangementer, og av attraksjoner som Oscarsborg, akvariet og bademulighetene. I høysesong er infrastrukturen (parkering, mv.) fullt utnyttet og en økning i besøket vil kreve større kapasitet på veier og parkeringsanlegg og/eller satsing på alternative transportløsninger. I Drøbak sentrum, en av Oslofjordens viktigeste trehusbyer, finnes Julehuset og julenissens postkontor, samt småbutikker innen interiør, klær og sko, antikviteter, kunst og håndverk. De store butikkene er lokalisert i Amfi Drøbak City noen kilometer utenfor Drøbak sentrum. I sentrum finnes et titalls spisesteder i ulike kategorier samt et hotell. I tillegg er det hotell og serveringssted på Oscarsborg. Oscarsborg er Drøbaks mest kjente attraksjon med om lag besøkende årlig. Stedet ligger 5 minutter med ferge fra Drøbak sentrum og har innendørs- og utendørsmuseum, gjestehavn for båter, serveringssteder og hotell med kurs- og konferansefasiliteter. Det arrangeres årlige utendørs operaforestillinger på festningen. I tillegg er en klatrepark under planlegging for åpning i Fergen til Oscarsborg går fra kaia rett utenfor Drøbak akvarium og fra Husvika. Det er per i dag ikke noe direkte samarbeide mellom Oscarsborg og akvariet. Drøbak akvarium er foreslått som en av fire hovedattraksjoner/satsingsområder sammen med «Drøbakidyllen», Oscarsborg og «Jul i Drøbak» (Frogn kommune, 2013a). En styrking og videreutvikling av akvariet framheves som viktig i utviklingen av Drøbak som destinasjon (Analyse & strategi AS et al, 2012). Side

9 I Frogn og nabokommunene finnes attraksjoner som golfbane, badepark, Tusenfryd, Ramme gård og godt etablerte dykkermiljøer. Gårder i Frogn tilbyr gårdsopplevelser. Det finnes ikke overnattingstilbud til bobil- eller campingturister i Frogn kommune, men nabokommune Vestby har tilbud om oppstillingsplasser for bobiler. Det foregår utvikling av lokale matprodukter i regionen, noe som kan bidra til et helhetlig reiselivstilbud. Området har gode turområder og badestrender, i tillegg til verneområder av ulik størrelse og art. Frogn er også rikt på kulturminner. Den reiselivsrelaterte omsetningen i Frogn er for stipulert til 250 millioner per år (2011-tall) hvor halvparten er fra reiselivet og den andre halvparten er knyttet til andre næringer (direkte ringvirkninger fra reiselivet). I tillegg kommer indirekte ringvirkninger på 80 mill. (Frogn kommune, 2013a). Drøbak akvarium er medlem av Frogn Næringsråd og Akershus reiselivsråd/visit Follo. Akershus fylkeskommunes reiselivsstrategi Akershus skal være et attraktivt reisemål innen natur- og kulturbasert reiseliv for både egne innbyggere og tilreisende. I Akershus reiselivsstrategi framheves Tusenfryd som den eneste opplevelsesaktøren med stor attraksjonskraft, mens Oscarsborg, Eidsvoll 1814, Henie Onstad kultursenter, Akershusmuseene og Skibladner anses å ha middels stor attraksjonskraft. Nærheten til Oslo er viktig. Fylkeskommunen peker ut det natur- og kulturbaserte reiselivet som satsingsområde, med det offentlige som tilrettelegger. I strategien vil man tilby helhetlige reiselivsprodukter til ferieog fritidsmarkedet, samt koble små reiselivsaktører til kurs- og konferansehoteller. Primære målgrupper er norske ferie- og fritidsreisende, og internasjonale ferie- og fritidsreisende. Samarbeid aktørene imellom, samt med aktørene innen Hovedstadsregionen og i Markedssamarbeidet for Østlandet 1 er viktig for å lykkes i satsingen. (Akerhus fylkeskommune, 2011) Transport og adkomst Drøbak sentrum ligger 10 minutters kjøretid fra E6 og 5 minutter fra Rv 23 (Oslofjord-forbindelsen). Oslo ligger 30 minutter unna i bil, under en time med buss (2 avganger i timen), og 90 minutter med hurtigbåt (april-september). Drøbaks tilknytning til vestsiden av Oslofjorden via Oslofjordtunellen forventes å få større betydning for Frogn kommune (Analyse & strategi AS et al, 2012), også i reiselivssammenheng. Eksempler på steder som ligger om lag 1,5 times kjøring fra Drøbak er Eidsvoll, Skarnes, Ørje, Halden, Tønsberg, Kongsberg, Hønefoss og Roa/Lunner (se Figur 2Error! Reference source not found.). På Sjøtorget ved akvariet er det om lag 40 parkeringsplasser, av totalt i overkant av 400 plasser i sentrum. De fleste plassene, inkludert Sjøtorget, er avgiftsbelagte. Unntaket er 2 timers gratis parkering på Bankløkka. Drøbak har gjesteplasser til ca. 50 båter. De fleste plassene er lokalisert i den nye gjestehavnen sør i Drøbak sentrum. Fra gjestehavnen er det gangavstand til restauranter, forretninger og akvariet. Hovedhavnen i Drøbak er forbeholdt båtforeningen og har kun plass til noen få besøkende. Rygge flyplass ligger om lag 30 minutters kjøring fra Drøbak. Gardermoen lufthavn ligger 1 time og Torp lufthavn 1 ½ time unna. 1 Hovedstadsregionen er et regionalt program for leverandørutvikling, og Markedssamarbeidet for Østlandsregionen er et regionalt samarbeidsprosjekt for å øke antall fritidsreisende med fly til Oslo og Østlandet. Side

10 Figur 2 Rødt område markerer ca. 1,5 times kjøring fra Drøbak. Den røde prikken markerer Drøbak. Kilde for kjøretider: visveg.no. Kartgrunnlag: norgeskart.no Konkurrenter Akvariet konkurrerer i segmentet opplevelser og læring, hvor nærmeste konkurrenter er andre opplevelsestilbydere, vitensentra 2, museer og familie-/underholdningsparker. Det er ingen direkte konkurrenter på Østlandet. Eneste andre publikumsakvarium på Østlandet er ferskvannsakvariet på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum. Nærmeste publikumsakvarium av en viss størrelse befinner seg i Lysekil i Sverige og i Risør. Utover disse må man til Bergen eller Ålesund, alternativt Danmark for å finne store akvarier. Blant mer generelle opplevelsestilbydere i regionen konkurrerer Drøbak akvarium med Teknisk Museum, Tusenfryd og Oslo sommerpark på Tryvann i Oslo. Disse utgjør substitutter i forhold til akvariet. Det er i tillegg planer, med varierende modenhetsnivå, for etablering av opplevelsestilbydere både i nærområdet, samt i Oslo og Fredrikstad. Disse representerer potensielle konkurrenter til akvariet i Drøbak. 2 Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. (Sitat fra vitensenter.no) Side

11 Tabell 1 Konkurransenivåer og konkurrenter til Drøbak akvarium (DA) Konkurransenivå Beskrivelse Eksempel Konkurrenter til DA Økonomisk prioritering Kjøpe et dataspill Få med dagens prisnivå på DA; Budsjettnivå hvor man velger annet framfor å gjøre en flere ved høyere forbruk framfor å aktivitet inngangspriser* betale for en aktivitet Generell konkurranse Produktkategori Produkttype Aktiviteten konkurrerer med andre aktiviteter Opplevelsen konkurrerer med andre opplevelser Opplevelse konkurrerer med sammenfallende opplevelser Dra på fisketur i stedet for å besøke en opplevelsesattraksjon Besøke Tusenfryd framfor å besøke et akvarium Besøke akvariet i Lysekil i stedet for akvariet i Drøbak Svært mange muligheter og tilbud i regionen, f. eks. å besøke Holmenkollen Tusenfryd, Høyt og lavt, Teknisk museum, andre museer Akvariene i Lysekil, Risør, Bergen, Ålesund, København. * Dagens prisnivå på akvariet er så lavt at det besøkende sannsynligvis ikke velger bort akvariebesøk av økonomiske årsaker. Ved en heving av prisene, eksempelvis i forbindelse med nybygg, vil konkurransen på dette nivået øke. Tusenfryd Tusenfryd er akvariets nærmeste konkurrent blant opplevelsessentrene. Fornøyelsesparken besøkes av ca gjester årlig. Parken tilbyr et bredt spekter tivoliattraksjoner og underholdning fra utendørsscener. Adkomsten skjer hovedsakelig med bil, alternativ lokalbuss fra Oslo og regionbusser fra Akershus og Østfold. Parken konkurrerer med akvariet som opplevelsesleverandør, men i liten grad innen læring og kunnskapsformidling. Alle aktivitetene er utendørs. Teknisk museum Teknisk Museum i Oslo tilbyr opplevelser og læring innen teknologi og naturvitenskap. Museet hadde i 2013 rundt besøkende hvorav 60 % var barn og unge. Museet kombinerer utstillinger, aktiviteter og demonstrasjoner, og har i tillegg et vitensenter hvor besøkende kommer i aktivt inngrep med teknologi. Museet er lett tilgjengelig med via buss, trikk og tog, men har noe begrenset parkeringskapasitet. Som et naturvitenskaplig museum og vitensenter, er Teknisk museum en konkurrent til Drøbak akvarium. Inspiria Inspiria er et opplevelses- og læringssenter beliggende langs E6 ved Sarpsborg. Senteret fokuserer på teknologi, naturvitenskap og matematikk innen områdene helse, miljø og energi, og hadde i 2013 om lag besøkende. Målgruppen er barn og unge, samt voksne som jobber med disse gruppene. Senteret benyttes i stor grad av lokale skoler og barnehager, og det er utarbeidet ferdige program for skolebesøk. Mye av læringen er basert på eksperimenter. Hovedeiere er Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune. Høgskolen i Østfold er partner på kunnskapsiden. Senteret selger pakker i samarbeid med et nærliggende hotell, badeland og aktivitetspark. Det er lagt vekt på arkitektonisk utforming og kunstnerisk utsmykning for å øke senterets oppmerksomhet og attraksjon. Nautilus akvamarinepark i Fredrikstad (under planlegging) Det planlegges en vannbasert opplevelsespark, Nautilus akvamarinepark, i Fredrikstad (www.nautiluspark.no). Prosjektet har et besøksmål på personer/år. Prosjektet er avklart politisk, areal er klarert, og kommersielle og arkitekturmessige vurderinger er gjort. For tiden er finansieringsplaner under utvikling. Det er inngått intensjonsavtale om drift av parken med en internasjonal parkaktør. Planer for 2014 inkluderer etablering av styre, endelig investeringsprospekt, mv. Prosjektet er privat og markedsinformasjon fra prosjektet er ikke tilgjengelig. Konseptet ser ut til å Side

12 være en kombinasjon av akvarium og opplevelsespark og vil dermed delvis utgjøre en konkurrent til et akvarium i Drøbak. Akvarium i Oslo (under planlegging) Plan- og bygningsetaten i Oslo har i mars 2014 anbefalt at et akvarium etableres på Vippetangen i Oslo. Etableringen vil være relatert til Fjordby-prosjektet og Havnepromenaden. Visit Oslo gir uttrykk for at et akvarium ikke vil ha særlig betydning for besøkende til byen, men heller være en attraksjon og tilbud for Oslos befolkning. Byantikvaren har, så fremt prosjektet ikke blir for arkitektonisk omfattende, ingen innvendinger i forhold til eksisterende bebyggelse på Vippetangen (kornsiloen og fiskehallen, som begge står på byantikvarens gule liste). Så langt informasjon om prosjektet er tilgjengelig via media, vil et slikt akvarium være avhengig av supplerende tilbud som hotell og konferansesenter for å gi positivt økonomisk resultat. På grunn av sin beliggenhet vil dette bli Drøbak akvariums største konkurrent som publikumsakvarium. Dyrenes rike (under planlegging) Det planlegges en dyrepark på 800 mål i Enebakk med antatt ferdigstillelse i Parken er annonsert som Nordens flotteste dyrepark, og skal huse dyr fra våre breddegrader. Parken skal ha fokus på sårbare og truende ville dyr og husdyr, og tilby læring primært til barn og unge. Arealet som er regulert til dyrepark, ligger omlag 20 minutters kjøring fra Oslo. Prosjektet har knyttet et titalls personer til seg og jobber med å få på plass finansiering av prosjektet for kjøp av tomt og utbygging. Dyrenes rike anslår et årlig besøk på besøkende. En slik etablering vil utgjøre en direkte konkurrent til Drøbak akvarium. Samarbeid De ovennevnte aktørene har samme målgrupper som Drøbak akvarium. Dette gir muligheter for regionalt samarbeid med handelsstand og service- og overnattingsnæringer. Aktører i Son, Hvitsten, Ramme gård og lokale gårdsmatleverandører kan inkluderes i reiselivspakker til utvalgte målgrupper. Familier med barn er hovedmålgruppe for mange av tilbyderne. En familiepakke som inkluderer Tusenfryd, klatrepark og overnatting på Oscarsborg, og besøk på Drøbak akvarium dag to være et attraktivt tilbud. Side

13 Figur 3 Attraksjoner innen 1,5 times kjøring fra Drøbak. Punktenes størrelse indikerer besøkstall per år. Skravering indikerer at besøkstall ikke foreligger. Grønne punkter er eksisterende attraksjoner, gule er planlagte attraksjoner. 1) Drøbak, 2) Oscarsborg, 3) Tusenfryd, 4) Teknisk museum, 5) Holmenkollen, 6) Nautilus marinepork (Fredrikstad), 8) Akvarium i Oslo, 9) Akvarium i Bærum, 10) Ramme gård, 11) Dyrenes rike, 12) Nordre Øyeren/Fetsund lenser, 13) Inspiria. Kartgrunnlag: norgeskart.no. Kilde for kjøretider: visveg.no Marked Besøkspotensial Akvariet i København, «Den blå planet», har siden oppstarten i 2013 hatt svært høye besøkstall. Ved etableringen ble det gjennomført en enkel analyse basert på besøks- og innbyggertall fra internasjonale akvarier. Erfaringen i etterkant viser at anslagene som ble gjort fra denne enkle analysen, traff bedre med de reelle besøkstallene enn mer kompliserte analyser som ble gjort samtidig. For denne rapporten anses en slik enkel analyse 3 å være tilstrekkelig (Error! Reference source not found.). Se Vedlegg B for grafer. 3 Avstand fra bysentrum, i minutter, ble hentet fra Googles karttjeneste. Besøkstall ble hentet inn fra akvarienes nettsteder. Innbygger- og turistantall ble hentet fra byenes eller regionenes turistinformasjonstjeneste. Side

14 Tabell 2: Besøkstall fra storbyakvarier Drøbak akvarium utviklingsrapport Avstand bysentrum Turister Besøkstall Innbyggere* (minutter) (overnattinger)* Nagoya 30 Bane ** Barcelona 10 Gå Baltimore 10 Gå Boston 10 Gå Genova 10 Gå ** København 30 Bane Vancouver 15 Bil New Orleans 15 Gå Wien 10 Bane Bergen 5 Gå Stockholm 10 Bane Hirtshals 15 Gå Grenå 5 Gå Tromsø 5 Gå Ålesund 10 Buss Oslo (Drøbak) 30 Bil/buss * Tall for storbyområde eller region. ** Tall ikke tilgjengelig. Analysen antyder (se trendlinjene i figurene i Vedlegg B) at et akvarium i Oslo-området kan anta et besøkstall i størrelsesorden per år. Eksempelvis vil et årlig besøk på mellom og gi et gjennomsnitt på 600 besøkende pr dag. Vi finner de nordiske og norske akvariene i nederste halvdel av tabellen. Akvariet i Ålesund har forholdvis mange besøkende, både i forhold til antall innbyggere og til antall turister. Akvariet i Bergen har særlig mange besøkende i forhold til antall turister, mens forholdet til antall innbyggere er rundt gjennomsnittet. Stockholm har få besøkende ut fra både antall innbyggere og turister. Dette kan forklares med at det er lite og noe umoderne akvarium. På den annen side har København mange besøkende, noe som kan forklares med at akvariet er et moderne og profilert signalbygg med en gode og teknologisk oppdaterte utstillingsarealer. Erfaringer og besøkstall fra tre akvarier i Danmark Under arbeidet med rapporten ble det gjort studiebesøk ved akvariene i Grenå, Hirtshals og København (alle i Danmark). Her ble ressurspersoner intervjuet om profil/markedsføring, økonomi, organisering og drift. Erfaringene fra de danske akvariene kan tjene som eksempler på mulige utviklingsalternativer for Drøbak akvarium. Error! Reference source not found. og Error! Reference source not found. oppsummerer noen nøkkeltall og egenskaper ved akvariene. Side

15 Tabell 3 Besøkstall, profil og hovedattraksjon ved tre danske akvarier Besøkende Profil Hovedattraksjon Beliggenhet Kattegatcenteret Opplevelser og formidling/læring Haibasseng Småby Nordsøen Opplevelser, Nord-Europas 1,5 time fra Oceanarium forskning og næring største tank storby (Ålborg) Den blå planet Opplevelser, noe Moderne design, Kollektivavstand formidling/forskning store tanker fra hovedstad Grenå og Hirtshals har veletablerte akvarier som har vært i drift flere tiår. Begge akvariene har opplevd en utvikling fra et stort antall besøkende ved oppstart fram til dagens markert lavere, men relativt stabile, besøkstall. Akvariet i Hirtshals har økonomiske og driftsmessige fordeler ved å være samlokalisert med et maritimt forskningssenter. I Grenå satser man i større grad på et utvidet publikumstilbud, blant annet har deres «Sov med haiene» blitt en suksess for overnattende skoleelever. Akvariet i København, «Den blå planet», er et mer rendyrket opplevelsesakvarium som har vært en publikumssuksess fra åpningen i Tabell 4 Noen nøkkeltall fra tre danske akvarier Størrelse (kvm)* Fast ansatte Omsetning (DKK) Inntektsfordeling (ca. %) ** Butikk/ Sponsing Off. Entre server. støtte Kattegatcenteret mill 55 % 20 % 5 % 15 % Nordsøen Oceanarium mill 80 % 8 % - 12 % Den blå planet mill 80 % 8 % 9 % 2 % * Utstillingslokaler, annet publikumsareal, tekniske rom, kontorer ** Summerer ikke til 100 %, «andre inntekter» kommer i tillegg Alle tre akvariene påpeker viktigheten av å ha fokus på driftskostnader, blant annet ved effektive tekniske løsninger, bruk av alternative energikilder og samdrift/samlokasjon med andre institusjoner. Det er videre viktig å sette av tilstrekkelig areal til vandreutstillinger, skolebesøk (garderobe/bespisning) og dynamiske utstillinger. Akvariene arbeider kontinuerlig med utvikling av utstillinger, attraksjoner og formidling. De er aktive, og jobber strategisk ovenfor sine målgrupper, ikke minst med mål om å utvide besøkssesongen. Se flere detaljer i Vedlegg A. Markedspotensial for Drøbak akvarium i lavsesong Tabellen under (Error! Reference source not found.) kan illustrere noen mulige kundegrupper, deres betalingsvilje og følsomhet for prisøkning. Tabell 5 Noen mulige kundegrupper for Drøbak akvarium Kundegruppe Betalingsvilje/-evne* Prissensivitet* Hovedsesong Barnehager/skoleklasser Lav Høy Høst, vinter, vår Lokale innbyggere Lav/middels Middels Hele året Regionale barnefamilier/hytter Middels Middels Sommer/hele året Turister fra Oslo på dagsbesøk Middels Middels Sommer Forbipasserende turister Middels Middels Sommer Kurs/konferanse Høy Lav Høst, vinter, vår * Betalingsvilje/-evne og prissensivitet er anslag. Side

16 I fylkene Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo var det i følge SSB i 2013 registrert barnefamilier i alderen 0-18 år. Med et gjennomsnitt på 2 barn per familie utgjør dette personer. Som Error! Reference source not found. viser har kommunene rundt Drøbak et stort antall skoler og barnehager som kan være viktige besøkende til akvariet i lav- og skuldersesongene. Tabell 6 Oversikt befolkning, barnehager og skoler i kommuner rundt Drøbak Befolkning Komm. Private Barneskolskolhøyskole utd. Ungdoms- Folke- Høyere VGS bhg bhg Frogn Ås Nesodden Vestby Oppegård Ski Totalt bhg=barnehage, VGS=videregående skole, utd.=utdanning Det ble gjennomført en enkel spørreundersøkelse 4 blant besøkende ved akvariet i slutten av juli/starten av august Undersøkelsen var ikke lagt opp som en statistisk representativ undersøkelse, men skulle gi et innblikk i de besøkende meninger om akvariet. Resultatene indikerer at respondentene var rimelig fornøyd med akvariets innhold i forhold til inngangsprisen. Hvis akvariet skal utvides ønsker respondentene større utstilling, mer informasjon om maritimt liv i Oslofjorden, og et vitensenter for marint miljø, klima og energi. De svarte videre at de vil besøke et utvidet akvarium oftere enn dagens akvarium. De fleste respondentene var barnefamilier med små barn. Akvariet ble besøkt som del av andre aktiviteter som se, spise og handle i Drøbak. Andre relevante forhold Innovasjon/attraksjonsutvikling Forbrukerens beslutningsprosess er avgjørende for hvorvidt han/hun velger et produkt eller en tjeneste. Motivasjon, persepsjon, læring, personlighet og holdninger er viktige psykologiske faktorer som påvirker valget; hva man trenger eller ønsker seg, bevissthet om ulike produkter/tjenester, evnen til å samle inn informasjon, og evaluering av alternativer er avgjørende steg for forbrukeren. Produkter og tjenester preges i dag av kontinuerlig innovasjon. Nye produkter og tjenester lanseres hyppig, og utvikling av brukeropplevelse og funksjonalitet står sentralt, Forbrukeren har vendt seg til å ha det aller beste og nyeste av produkter og tjenester tilgjengelig. Han/hun har blitt en bevisst forbruker som det er vanskeligere å fange oppmerksomheten til og ikke minst å overbevise. For at Drøbak akvariet skal overleve i dette markedet, er det derfor essensielt at opplevelser og aktiviteter utvikles raskt, og at utviklingen følger den generelle utviklingshastigheten i markedet. Dette for at akvariet ikke skal bli prioritert vekk av forbrukeren til fordel for alternative opplevelsestilbud. For å følge utviklingen må man avdekke behov og ønsker forbrukeren har for tilbudet ved akvariet. Daglig leder gjennomfører våren 2015 en masterstudie med formål å finne satsningsområder og opplevelser/aktiviteter akvariet bør satse på videre. 4 Besøkende ved akvariet ble av en akvarieansatt bedt om å fylle ut et spørreskjema når de forlot akvariet. Spørreskjemaet var et dobbeltsidig A4-ark med 5 spørsmålsgrupper. Skjemaet ble fylt ut og levert inn før avreise fra akvariet. Det kom inn 10 svar. Undersøkelsen ble ikke lagt opp til å hente inn et representativt datagrunnlag, men gjennomført for å få et inntrykk av og fra noen besøkende. Undersøkelsen bør følges opp med en mer omfattende og representativ undersøkelse blant akvariets gjester. Side

17 Formidlingsarena/forskningstilknytning Drøbak akvarium er i dag læringsarena for lokal barnehager og skoleklasser. Et godt læringsutbytte fordrer kontinuerlig utvikling og fornying av innhold og virkemidler. Formidling av forskningsresultater kan være et element for å sikre høy aktualitet. Forskningsinstitusjonene har formidling som del av sitt samfunnsoppdrag. Akvariet kan således være arena for publikumvennlig og lett tilgjengelig formidling, både til barnehager/skoleklasser og til publikum generelt. Drøbak akvarium har i dag et visst samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU) på Ås. Akvariet har tilgang til fasiliteter på Biologen (UiO), og UiO har benyttet akvariet gratis til studentbesøk/-undervisning. NMBU har brukt av akvariet som undervisningsarena, i tillegg til samarbeid om hummerhotell og masteroppgaver. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har forskningsstasjon på Solbergstrand. Ansatte fra NIVA leies ved behov inn for driftsoppgaver ved akvariet. NIVA benytter ikke akvariet til formidling. Det er i arbeidet med denne rapporten gjort sonderinger rundt ytterligere samarbeid mellom de nevnte institusjonene og Drøbak akvarium. Flere av institusjonene har gitt utrykk for at Drøbak akvarium kan ha rolle som formidlingsarena. Det er imidlertid ikke uttrykt konkrete behov for forskningsfasiliteter ved Drøbak akvarium. Reisemønster og -trender Turister og andre besøkende har ulike formål med sitt opphold på en destinasjon. Reisemønsteret gir begrensninger og muligheter for destinasjoner som Drøbak og attraksjoner som Drøbak akvarium. Stikkord er attraktivitet i forhold til konkurrerende steder og aktiviteter, tilgjengelighet og tidsforbruk, samt prisnivå. Tabell 7 Muligheter og utfordringer for Drøbak akvarium ved ulike reisemønster Reisemønster Rundreise Gjennomreise Baseferie Resortreise Beskrivelse Turister på rundreise har vegen som målet, fra hjemstedet via en antall reisemål før de returnerer hjem. Underveis kjøper de opplevelser, aktiviteter og attraksjoner, gjerne i en kombinasjon av planlagte og spontane. Reisen er en ren transportetappe fra hjemstedet til et bestemmelsessted. Turister som bor på ett sted over flere dager, og tar utflukter til attraksjoner, aktiviteter og opplevelser i regionen rundt. Turister som bor på ett sted over flere dager, og som benytter attraksjoner, aktiviteter og opplevelser på stedet, uten å forlate reisemålet (Drøbak, evt. Frogn/Follo som reisemål/resort) Muligheter for Drøbak akvarium Stort antall bil-, bobil- og campingturister fra Europa passerer avkjøringen til Drøbak. Kan være et stoppested på ut av Norge (Oslo besøkes normalt på innreise). Få. Én mulighet kan være en temarute ala «Den gylne omvei» som alternativ til E6. Utfluktsmål for baseferieturister i Oslo, Mulig mål for nisjeturister (som akvarieinteresserte). Utvikle tilbudet for barnefamilier og hytteturister. Utvikle Frogn og evt. nabokommuner til en resort (lite realistisk) Samarbeide med Son og Hvitsten. Utfordringer for Drøbak akvarium Kort vei til Oslo, hvor mange på rundreise likevel skal stoppe. Omvei ifht. E6. Dårlig tilbud av overnatting for bobil- /campingturister. Omvei ifht E6. Ingen kjøreruter som er naturlige å følge. Overgå attraksjonstilbudet i Oslo (pt. ikke noe problem ifht. akvarietilbud). Ingen eksisterende resorter i regionen å knytte seg til. Side

18 Reisemønster Dagsturist Beskrivelse Fastboende og gjester, fra regionen, som besøker reisemålet i løpet av en dagstur. Muligheter for Drøbak akvarium Utvikle seg til et attraktivt opplevelses- og læringssenter for marint liv. Utfordringer for Drøbak akvarium Etablere et stort og bredt nok tilbud som trekker besøkende, i samarbeid med lokale attraksjoner. Reiselivet er globalt en næring i vekst, i 2012 passerte verdensturismen 1 milliard internasjonale ankomster. Norge har tatt del i denne utviklingen, med en vekst på mellom 2 og 5 % de siste årene 5. Generelt går utviklingen i retning fra masseturisme mot nisjeturisme, hvor turistene etterspør reiselivsprodukter basert på sine interesser, ofte levert at småskala reiselivsbedrifter. Produktene er tilpasset små målgrupper med turister som etterspør autentiske opplevelser med lokalt innhold. Opplevelse og læring har økt betydning ved at turisten ønsker å lære noe på sin reise. Deltakelse er viktigere enn betraktning, og gjøre og lære er mer sentralt enn se og være (Pedersen, 2012; Pine & Gilmore, 1999). Det er i denne sammenheng viktig å være oppmerksom på at opplevelser ikke kun er knyttet til action-sport og adrenalin-opplevelser. Det er en vekst i såkalte myke opplevelser, som er segmentet hvor Drøbak akvarium befinner seg. Turistene er mer kunnskapsrike, de er eldre og har bedre helse og bedre økonomi. De reiser oftere, men over kortere tidsrom, og ønsker fortettede opplevelser og aktiviteter på reisen gjennom individuelt tilpassede opplegg og gjerne med en guide. Det er også et økt fokus på økoturisme/bærekraftig turisme. Turistene forventer høyere kvalitet og en helhetlig opplevelse, men har da også høyere betalingsvilje. For å sikre og bevise kvalitet i leveransen benyttes i økende grad ulike merke- og sertifiseringsordninger på overnattings- og serveringsteder, råvarer og produkter, aktivitetsleverandører og på hele reisemål. Eksempler er Miljøfyrtårn, ulike matmerker, Norsk økoturisme og Merket for bærekraftige reisemål. For Drøbak og Drøbak akvarium vil begrepet «turist» her gjelde både den tradisjonelle turisten som kommer fra andre deler av Norge eller fra utlandet, og den «kortreiste» turisten som er besøkende fra regionen og nærområdet. Den siste gruppen vil da utgjøre dagsturisten (se Tabell 7). 5 Besøksstatistikken for reiselivet i Norge ble lagt om i 2012 og det eksisterer således ikke sammenlignbare tall for de siste årene. Side

19 Utviklingsalternativer Oppsummert ser vi tre ulike alternativer for Drøbak akvarium; A) ingen tiltak, B) oppgradering av dagens lokaler, og C) utvidelse på dagens tomt. Til grunn for alle alternativene ligger noen felles forutsetninger og vurderinger: Drøbak akvarium er en etablert attraksjon med posisjon som «Akvariet på Østlandet». Denne posisjonen bør videreføres gjennom kontinuerlig drift uansett hvilket alternativ som velges. Drøbak akvarium er strategisk viktig for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn Drøbak sentrum/frogn kommune Dagens tomt, Sjøtorget, har plass til et fremtidsrettet akvariebygg. Det er et uutnyttet besøkspotensial Frogn/Drøbak og akvariet. Myke opplevelser er i tiden og Drøbak som reisemål passer godt inn i denne profilen. Hovedmålgruppe er dags-, gjennom- og rundreiseturister, og barn i følge med familie, slektninger, barnehage eller skoleklasse. Antallet målgrupper vil øke med størrelse og variasjon i attraksjonstilbudet. Lokale og regionale innbygger, samt hytteeiere og turister til Oslo vil være viktig for akvariet. Formidling og undervisning til lokal barnehager og skoler bør inngå som aktivitet i lav- og skuldersesonger Lokale leverandører av sjømat og landbruksprodukter bør benyttes i serveringstilbudet ved akvariet Utdannings-/forskningsinstitusjoner i regionen har ikke behov for forskningsfasiliteter ved akvariet A) Ingen tiltak Ingen omfattende endringer eller tiltak verken i lokaler eller ambisjonsnivå i forhold til dagens akvarium. Det utføres kun nødvendig vedlikehold på tekniske installasjoner for å tilfredsstille sikkerhet, forskrifter og lovverk. Ingen oppgradering av utstillinger eller lokaler gir synkende attraksjonskraft, og små muligheter for justering av billettpriser. Besøksnivået antas forbli stabilt/utvikles negativt som konsekvens slitte lokaler og statiske utstillinger. Lavt ambisjonsnivå gjør akvariet mindre attraktivt for faglig personale. Manglende ressurser til å etablere gode, effektive rutiner for drift og forsvarlig dyrehold. Reell fare for avvikling av akvariet. B) Oppgradering Videre drift i dagens lokaler, men med oppgradert bygningsmasse, renovert interiør og mer dynamiske utstillinger. Dette innebærer at eksisterende bygningsmasse oppgraderes. I dette inngår oppussing av lokaler, utvikling av utstillinger og opprusting av teknisk utstyr. Målet er økt attraktivitet og dynamikk, og forenklet og effektiv drift. Økt driftssikkerhet vil frigjøre ressurser til videreutvikling av utstillinger og attraksjoner. Større attraktivitet rettferdiggjør økte billettpriser, og dermed økte inntekter. Dette alternativet vil være mer faglig interessant for personalet. I en overgangsperiode vil alternativet kreve at dagens interiør og installasjoner gis en nødvendig minimumsoppgradering slik at akvariet kan fortsette driften uten å stenge. En slik midlertidig oppgradering av dagens lokaler kan gjøres med relativt begrensede midler (Naturexpo, 2014). En oppgradering kan ikke forventes å medføre vesentlige endringer i besøkstall, og akvariet vil hovedsakelig tiltrekke seg lokale besøkende. Side

20 C) Utvidelse på Sjøtorget En utbygging av et nytt akvarium på Sjøtoget tilpasset kombinasjon av sommerturisme og formidlingsarena for lokale skoler, barnehager, institusjoner og universiteter i lav-/skuldersesong. Satsingen er basert på at man skal være et regionalt akvarium. Arealmessig vil dette kreve større lokaler enn dagens bygg. Det kan gjøres ved utvidelse på dagens tomt. Økt besøk sommerstid vil kreve bedre/endret infrastruktur i forhold til trafikk, parkering og kollektivløsninger. Alternativet forutsetter samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner for å vedlikeholde senterets attraksjonsverdi. Det må tilrettelegges for tilstrekkelig store og fleksible utstillings- og formidlingsarealer. Hovedattraksjon kan være en stor akvarietank tilsvarende som for de danskeakvariene. I tillegg kan lokal historie innen skipstrafikk, handel og ressursutnyttelse inngå i utstillinger og formidling. Dette alternativet vil gjøre akvariet mer økonomisk selvstendig, med kafe og suvenirbutikk. Alternativet kan inkludere utsalg av sjømat i form av et fisketorg. Dykkeraktører kan inkluderes for å komplettere tilbudet som et opplevelses- og aktivitetssenter. Bygget må tilpasses lokal byggeskikk, benytte moderne teknologi og gis en grønn/blå profil. Et større og mer attraktivt akvarium med økt besøk og aktivitet vil ha positive ringvirkninger for både næringsliv og lokalsamfunn. Handel og besøksnæring i Drøbak vil nyte godt av økt antall besøkende. Flere arbeidsplasser betyr økt attraktivitet som bosted, for enkelte kan dette være «arbeidsplassen for den andre» som gjør at en familie velger å flytte til Drøbak. Tabell 8 Framtidsalternativer oppsummert Attraksjonskraft Tema Attraksjoner/ tilbud A) Ingen tiltak B) Oppgradering C) Utvidelse på Sjøtorget Lokal Lokal Regional Som i dag Som i dag Marint liv (noe større dynamikk i utstillinger) Akvarier, evt. kafe og butikk Besøk Som i dag En viss økning Hovedkonsekvens Reell fare for nedleggelse Videreføring uten å utnytte potensialet Bemanning Som i dag Ca som i dag 5-10 Som B) + formidling og undervisning, evt også lokal kultur og historie Som B) + stor fisketank,, vitensenter, fisketorg, dykkersenter Markert økning i sommersesong, økning i lav- og skuldersesong Viktig attraksjon for Drøbak Besøk per år Sannsynligvis synkende Som i dag Inngangspris 60 / / / 75 Tidshorisont Umiddelbart 1 år 2-3 år Investeringer (størrelsesorden) Finansieringskilder Ingen Noen mill. ~10 mill. Kommune/ekstern småprosjektfinansiering Kommune, fylkeskommune Som B) + investorer, deriblant sosiale entreprenørfond Byggstørrelse Som i dag Som i dag 4-5 ggr dagens Side

21 Plasserer man framtidsalternativene inn i opplevelsestrappen (Pine & Gilmore, 1999), illustreres attraksjonsverdi og prisnivå/betalingsvilje hos besøkende som vist i Figur 4. Attraksjonsverdien øker desto lenger opp i opplevelsestrappen man beveger seg. Et nytt akvarium vil ha større attraksjonskraft enn en oppgradert versjon av dagens akvarium. Dette vil bidra til Frogn/Drøbaks ønske om å framstå som en attraktivt reisemål. Figur 4 Framtidsalternativenes attraksjonsverdi og potensiell betalingsvillighet Oppsummering/anbefaling Frogn kommune ser Drøbak akvarium som viktig for utviklingen av Drøbak og Frogn. Nedleggelse av akvariet vil derfor være en tapt mulighet for næringsliv og lokalsamfunn. I stedet må akvariet utvikles for å utnytte akvariets potensial som en av fire hovedattraksjoner sammen med Oscarsborg, Julehuset og småhusbebyggelsen. Et utvidet akvarium som beskrevet under utviklingsalternativ C vil gi høyere besøkstall og flere lokale arbeidsplasser. Dette gir økonomiske ringvirkninger og øker kommunens attraktivitet som bo- og arbeidssted. Prosessen som nå pågår rundt Sjøtorget er viktig for akvariets framtid. Et nytt akvarium på dagens tomt vil utnytte potensialet som ligger i Drøbak akvarium. Akvariet må samtidig sikres kontinuerlig drift gjennom byggeprosessen slik at posisjonen som «Akvariet på Østlandet» opprettholdes. Det innebærer strakstiltak som tekniske utbedringer og enkel oppussing av utstillingene. På veien fram mot et nytt akvarium i et nytt bygg må utstillingene dessuten holdes oppdaterte slik at attraksjonskraften ivaretas. Side

22 Kilder og referanser Akerhus fylkeskommune. (2011). Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune. Analyse & strategi AS et al. (2012). Stedsanalyse Drøbak og omegn. Asplan Viak AS. (2012). Kulturhistorisk Stedsanalyse Gamle Drøbak (DIVE). Elsikkerhet Norge. (2015). Revisjonsrapport og Tilsynsrapport (av elektriske anlegg). Follo prosjekt. (2013). Tilstandsrapport vedrørende Drøbak akvarium. Frogn kommune. (2013a). Kommunens innsats for turisme, reiselivsnæring og næringsliv. Rapport (sak 28). Frogn kommune. (2013b). Handlingsprogram med budsjett Frogn kommune. (2013c). Kommuneplan Pedersen, A.-J. (2012). Opplevelsesøkonomi. Oslo: Cappelen Damm AS. Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). The Experience Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage. Boston: Harward Business Review Press.S Informanter/muntlige kilder: Kattegatcentret: Bjarne Klausen, Karsten Bjerrum Nielsen, Lone Thybo Mouritsen Nordsøen oceanarium: Karl Henrik Laursen, Kristina Ydesen Den blå planet: Jesper Horsted Naturexpo: Jarle Thorkildsen, Jahn Olav Marum Universitet i Oslo: Finn Eirik Johansen, Stein Kaartvedt, Hans Erik Karlsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Halvor Hektoen, Colin Murphy, Bjørn Olav Rosseland NIVA: Claus Beier Tony Eide Thomas Nygård Side

23 Vedlegg A Notater fra besøk ved danske akvarier Kattegatcenteret, Grenå Akvariet åpnet i Stort åpent bygg med god plass til temporære aktiviteter og vandreutstillinger. Store akvarier/tanker og hai som hovedattraksjon. Spisested og butikk besøkende ved oppstart med hai, i dag besøkende årlig. 30 besøkende daglig i januar, besøkende daglig i juni. Leier ut lokaler til kursvirksomhet. Hovedsakelig inntekter fra billettsalg, pluss 2-3 millioner kroner i årlig driftstøtte fra stat og kommune. Stort besøk av skoleklasser, hvor elevene får gratisbillett med hjem etter besøket. Tilbyr overnatting til skolebarn, «Sov med haiene». Organisert som en stiftelse. Samarbeider tett med utviklingsprosjektet Havets hus som skal bygge forsknings-, formidlings- og næringsfasiliteter i tilknytning til akvariet. En besøksundersøkelse antyder en økning på 30 % (dvs ekstra besøkende) årlig ved å integrere forskingsaktiviteter i attraksjonstilbudet. Akvariet driver også med utleie til kurs og konferanser. To fond; ett driftsfond og ett investeringsfond til bygg og inventar. Kommunen har to faste plasser i styret. (kattegatcentret.dk / havetshus.dk) Rundt Grenå, i regionen kalt Djursland, ligger familieattraksjoner som Djurs Sommerland, Randers Regnskov, dyreparkene Ree Park og Skandinavisk Dyrepark. I tillegg er det en rekke mindre attraksjoner og opplevelsestilbydere knyttet til vann og sjø, historie, kultur og handel. De ulike aktørene på Djursland, inkludert Kattegatcenteret, samarbeider bl.a. i pakking av attraksjoner, overnatting og servering. Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Åpnet i Opprinnelig et stort tradisjonelt akvarium, senere ombygget med stor sentral fisketank og satsing på integrering av akvarium, utstillinger og interaktiv lek. Spisested og butikk. Har siden oppstart vært oppe i besøkende, i dag om lag Største attraksjon i kommunen, med besøk fra utreisende fergeturister og hotellgjester fra nærområdet. (Ålborgerne besøker akvariet én gang hvert 6. år i gjennomsnitt.) Akvariet har 55 sponsorer. Jobber bevist med sin rolle som attraksjonstilbyder og er opptatt av opplevelsesdesign. Tilbyr konferansefasiliteter med fokus på gode matopplevelser. Organisert som stiftelse. 35 fast ansatte pluss 35 sesongarbeidere. Samarbeider tett rundt drift og formidling med den tilliggende Nordsøen forskningspark (også stiftelse) som har 150 ansatte. Aktivt styre med 10 plasser fra kommune og fylke, forskning, fagressurser og ansatte. Akvariet ønsker samarbeid med Drøbak akvarium og tilsvarende institusjoner i Sverige. (nordsoenoceanarium.dk) Nordjylland har i tillegg til Oceanariumet, attraksjoner som Fårup Sommerland med akvapark og fornøyelsespark, Aalborg Zoo, ulike lekeland, samt kultur- og historiebaserte attraksjoner og opplevelser. Den blå planet, København Opprinnelig akvarium åpnet i København sentrum Flyttet pga. plassbegrensninger ut av København kommune til Tårnby kommune, like ved Kastrup flyplass og kort vei fra Øresundsforbindelsen. Tomten ble gitt gratis av kommunen, mens akvariet gir gratis adgang for kommunens skolebarn og halv pris på årskort til innbyggerne. Akvariet åpnet som Den blå planet i 2013 med besøkende første år. Akvariet har jevnt besøk gjennom året og har kalkulert med at hver besøkende kommer tre ganger i året. Moderne akvarium med store tanker. Designet som arkitektonisk ikon. Spisested og butikk. Strategisk satsing på mattilbudet hvor man samarbeider med kjente spisesteder i København, som Noma. Solgte i 2013 ca årskort og billetter til «Bak kulissene»-besøk. 6 millioner kroner i støtte fra kommune og stat. Har et stort antall sponsorer. Organisert som stiftelse. Ca. 90 årsverk. Bygningen eies av et eget fond og leies ut til akvariet. Kommunen har en plass i bygningsfondets styre, ingen plasser i driftsfondet for akvariet som ellers Side

24 består av representanter fra næringsliv, entreprenører, undervisning og forskning. Samarbeider om forskning og formidling med universiteter og institusjoner. (denblaaplanet.dk) Akvariet ligger i praksis fortsatt i København by og har baneforbindelse med sentrum. Det er også lett tilgjengelig med bil. Akvariet må derfor betraktes som en del av attraksjonstilbudet i København by. Publikumssuksessen tilskrives delvis byggets arkitektoniske kvaliteter. I tillegg må det i besøkstallene tas høyde for en viss nyhetsverdi og at besøkstallene vil flate ut etter en tid. Side

25 Vedlegg B Besøkstall fra andre storbyakvarier Figur 5 Antall akvariebesøkende per år og antall innbyggere i akvariebyens storbyområde (by og oppland/region). Figur 6 Antall akvariebesøkende per år og antall turister (overnattinger) Side

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager

Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Hvem er vi? Medlem av SkiStar Gruppen - 4,2 millioner skidager Trysils beliggenhet - Oslo Airport Gardermoen 160 km - Oslo 210 km - Stockholm 470 km - Gøteborg 500 km - København 770 km Trysilfjellet 32

Detaljer

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg.

Quality Hotel Klubben ligger sentralt på bryggekanten i Tønsberg. Quality Hotel Klubben Quality Hotel Klubben er et familie- og konferansehotell med full service som ligger i vakre omgivelser på Tønsberg Brygge, med et mangfold av restauranter, barer og butikker bare

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016.

Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Regionale virkninger Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin kulturhus, Seljord 19.mai 2016. Hensikten med verkstedet var å samle faglig kompetanse innen arealutvikling og reiseliv,

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn

Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Muligheter og ringvirkninger som reiseliv og arrangement gir i lokalsamfunn Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling «Møtepunkt med næringslivet», Øygarden kommune, 21. oktober 2014 1 Sted, attraktivitet

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING

STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING STYRESAK 18/17 OPPFØLGING STRATEGISK PLAN MARKEDSFØRING OG KOMMERSIALISERING Går til Styrets medlemmer Styremøte 8. mai 2017 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg Vest-Agder-museets strategiske plan gjelder

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord

KONSEKVENSANALYSE. Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune. Etablering av IKEA i Sandefjord KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord

Detaljer

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen

Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård Dato: 25.03.2016 Skisseprosjekt Etablering i Lokomotivstallen Sabi Sushi ønsker herved og presentere sitt innspill til og forslag til å etablere seg på Nye Gjesdal

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram SKIEN 2020

Handlingsprogram SKIEN 2020 Handlingsprogram SKIEN 2020 «Jeg vil være med å løfte frem næringsvirksomhet i Skien sentrum» Aslaug Gallefos, Gallefos Blomster Foto: Åsmund Tynning Hva er Skien 2020? Vi tar tak i Skien sentrum! Mange

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur

Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsrog og kultur Fra: Rådmannen Dato: 11.3.2013 Sak: 13/206 Arkiv nr: B05 Dato: 12.3.2013 NOTAT OM VALGFAGENE SKOLEÅRET 2013/14 SAKSUTREDNING: Det er fra Kunnskapsdepartementets

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET Presentasjon Våler 11. mai Av Kristina Wifstad, seniorkonsulent i Menon Economics Hva driver veksten? Vekstregnskapet (growth accounting)

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Heyerdahl Sporveismuseet har holdt til i Vognhall 5 på

Detaljer

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre?

BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15. Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? BEGEISTRINGSMØTE, BJARKØY 08.12.15 Målsetting Hva har vi gjort? Hva koster det? Er det mulig å få til? Hva skjer fremover? Hva kan/vil dere gjøre? HOVEDPROSJEKTET IMELLA - EI OPPLEVELSESRUTE I SØR-TROMS

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Memorandum til: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Universitetet i Oslo I perioden april til juni i 2008 gjennomførte McKinsey et studie

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE

VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE VEGAØYAN VERDENSARV UTMARKSBASERT VERDISKAPING ORDFØRER ANDRÉ MØLLER VEGA KOMMUNE Vega kommune har 1 232 innbyggere. Jordbruk er største næring. Havbruk, videreforedling av sjømat og reiseliv er de nye

Detaljer

Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt

Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt Lyngenløftetet helhetlig stedsutviklingsprosjekt Innledning Oppmerksomheten rundt Lyngen vokser både sommer og vinter, og Lyngen og Lyngsalpene er internasjonalt kjent som ski-destinasjon, potensialet

Detaljer

Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien

Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser: Reiselivet i den nye bioøkonomien Seminar: Besøksforvalting i norsk natur Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Oppsummering av BIOTOUR

Detaljer

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?"

SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD. MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale? SAMFUNN I SAMSPILL INNSPILLSKONFERANSE MIDTBUSKERUD "MidtBuskerud en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" Sundhaugen skysstasjon, Åmot 11.11.2014 Eli Lundquist By- og stedsutviklinger,

Detaljer

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Helgeland sammen om muligheter.. Strategiområde: Næring Prosjekt: Reisemålsutviklingsprosessens fase 2, Vefsn og Grane og Hattfjelldal Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Prosjektansvarlig

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

GORDARIKE AS SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STORT KR. 250.000 - TIL BYGGING AV STORT "GRINDETAK/VIKINGHALL"

GORDARIKE AS SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET STORT KR. 250.000 - TIL BYGGING AV STORT GRINDETAK/VIKINGHALL Golkommune Siv.ing.Rustberggard v/næringskonsulent Lars Rise Eiendomsutvikling 3550 Gol Reiseliv () Aktivitetsanlegg og byggtagligmiljø Ganilevegen.6, 3550 Gol Tel: 47 32 07 54 11 Fax: i47 32 02 99 21

Detaljer

Regjeringen.no.

Regjeringen.no. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen.no www.geilo.no En fjelldestinasjon

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer