Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch"

Transkript

1

2 Styret Hovedstyret President Visepresident Økonomisjef Leder VIL Eksternansvarlig Messeformann Organisasjonssekretær Redaktør Dogwatch Hans Erlend Meland (LOG-3) Thomas Hongset (LOG-3) Mads Stange Thorsen (LOG-3) Kristian From (LOG-3) Henrik Lillebø (LOG-3) Preben Stormyr (M-EA-2) Julie Winther-Larsen (LOG-3) Tor Håkon Svanes (M-EA-3) Utvidet styre Kontrollkomité formann: Kontrollkomité NK: Leder SPF: Christoffer Rokkones (M-ED-2) Bernhard Winther-Sørensen (MM-1) N/A Julie Borna Fossem (LOG-3) Fagpolitisk rådgiver 1. Ordenskansler: Joachim Jørgensen (LOG-3) 2. Ordenskansler: Christian Stibolt (LOG-2) Aktiviteter internt i styret Teambuilding med Ridder Lars Atle Skorpen Hansen Styremøter hver onsdag, varighet 1 time Lunsjmøter med Sjef og NK Valkyrien/VIL-dag i aulaen Valkyriens Råd Overlapping, 21 dager, med kommende styre

3 Innholdsfortegnelse Styret 2 Hovedstyret 2 Utvidet styre 2 Aktiviteter internt i styret 2 STRATEGISK MÅLSETNING - PRESIDENTEN 5 Utfordringer ved overtagelse 5 Progresjon 5 Engasjement og kultur Høy aktivitet i foreningen! 6 Valhall 6 Økonomi 6 Nettsiden 6 Annet 6 Samarbeid 7 Internt på SKSK 7 Eksternt utenfor SKSK 7 Valkyriens Råd 8 Anbefalte fokusområder for kommende periode 9 Fortsatt fokus mot kvalitet 9 Intern kommunikasjon 9 Ekstern kommunikasjon 9 Blot 9 TicektCo og izettle 9 Konklusjon 10 VEDLEGG A: ARRANGEMENTER 11 Aktivitet og arrangementer 11 Skidag og afterski 11 Hollywoodfest mai 11 DuuS sommerfest (Juni) 11 Fadderdager og innskrivning i Valhall for 1.klasse (august) 12 BarChallenge 12 Sjørøvertoktet (september) 12 BLOT (september) 12 Høstfest på Løvåsen (november) 12 Juletrefest 12 Innskriving i Valhall for 0.klasse (januar 2013) 12 VEDLEGG B: VALKYRIEN IDRETTSLAG (VIL) 13 Oranisasjon 13 Målsetning 13 Stab 14 Aktivitet 14 Undergruppene 14 3

4 Eksterne arrangement 14 Interne arrangementer 15 Samarbeid 17 Materiell 17 Økonomi 17 Informasjon 17 Tiden fremover 18 VEDLEGG C: VALLHALL Drift og overtakelse 19 intensjon 19 oppussing 20 økonomi og internkontroll 20 arrangementer 21 fenriksmessen 21 veien videre 21 VEDLEGG D: Eksternansvarlig 22 salg av effekter 22 Medlemsavtaler 22 TicketCo 22 Izettle 23 Sivile skoler 23 Veien videre 23 VEDLEGG E: DOGWATCH 24 stab 24 organisering 25 opplag/abonnenter 25 lagring 25 websider 25 økonomi 25 utfordringer 26 VEDLEGG F: ØKONOMI / REGNSKAP 27 Status 27 Aktivitet 27 Utfordringer 28 Vedlegg G: Kontrollkomitéen 29 Status Vedlegg H: Ordenskanselliet 30 planen 30 utførelse 31 veien videre 31 Balanse Resultat 4

5 STRATEGISK MÅLSETNING Valkyrien har til hensikt å binde kadetter fra alle kull og linjer på skolen sammen. I tillegg skal Valkyrien legge til rette for at kadettene kan integreres i Bergens studentmiljø, og ivareta foreningens lover og tradisjoner. Jeg gikk til valg med slagordet Inkluderende internt, eksklusiv eksternt. Det er noe vi i styret har jobbet mot, og viktige stikkord i den forbindelse er engasjement og kultur. Tradisjoner er viktig å ivareta, men enda viktigere er det at vi kadetter har eierskap til de rike tradisjonene i foreningen. Fokuset har derfor blitt på en revitalisering av Valkyriens Orden, gjennom implementering av Einherje som egen rang. Aktiviteter som har blitt gjennomført har i stor grad vært preget av en god prosess, der fokuset ligger på at Kadetten skal få noe tilbake det er jo det Valkyrien er til for. Jeg vil understreke viktigheten av barkulturen i Valhall, som har hatt en positiv utvikling i løpet av det siste året. Engasjementet og initiativet til å bidra har vært økende, noe som gjør det enklere for Valkyrienstyret å få gjennomført planlagte aktiviteter. Utfordringer ved overtagelse Fornye Soirèen, skape en ny avdelingsfest. Valhall manglet sitt eget preg og utsmykking Økonomisystemet var tungvint, og krevde opplæring fra eksterne. Fordringer var vanskelige å følge opp. Til tross for god prosess har arrangementer båret noe preg av dårlig oppfølging, og/eller manglende promotering. Nettsiden var etablert, uten en klar instruks for hvordan effektivt bruke den som kanal. Progresjon Engasjement og kultur Høy aktivitet i foreningen! Vi fikk en kick-start på vår periode med Hemsedalstur og Afterskifest, som ble en stor suksess. Før sommeren var det duket for DUUS-fest hvor CLMD var leid inn, og det gikk rykter om at billetter gikk på svartebørsen til stive priser for å bli med på den fartsfylte sommerfesten. Etter sommeren var det duket for Fadderuke for våre nye kadetter, hvor 2.klasse hadde stelt i stand et meget bra opplegg med andre skoler i Bergensregionen. På høsten var det duket for vår nye storsatsing, nemlig Blotet. Vår nye avdelingsfest ble en kveld preget av tradisjoner, latter, slagning av Einherjer og live-konsert i Valhall fra vårt eget band, Torpedo. Før jul var det duket for Juletrefest, hvor hele skolen var samlet til fest før siste skoledag. Nylig fikk vi nye kadetter på Sjøkrigsskolen. Etter deres ankomst har det vært innskrivning og multisportfest. Valkyrien er basert på frivillighet og kadettenes ønske om å bidra. Dette året har vi opplevd en rekke arrangementer med god oppslutning fra våre egne og eksterne studenter. Avdelingskulturen har beveget seg i en positiv retning, og det er mye engasjement i kadettene som vil bære Valkyrien i tiden fremover. Kadettforeningen hører til på Sjøkrigsskolen, og vi må derfor takke for at både stab og veiledere engasjerer seg i vårt virke. Vi har fått tips og råd, og ikke minst god hjelp fra flere hold. Det er svært gledelig å se at både Sjef og NK oppfordrer kadetter til å delta på Sjøkadettforeningens arrangementer, og det er også gledelig at de deltar på arrangementene når tiden strekker til. Spesielt vil vi takke for støtte i forbindelse med NOCA og NAKA, hvor 5

6 vi fikk sendt en stor delegasjon, og Valkyriens Villmenn fikk satt sine spor. Både NOCA og NAKA endte i gull både på banen og utenfor! Med mange aktiviteter og arrangementer er vi avhengig av at Kadetten bidrar. I forbindelse med arrangementene har vi videreført fjorårets modell hvor det gis et oppdrag med å arrangere en event. Ved noen arrangementer har det vært et lag i VIL som har dratt ansvaret sammen. På de store arrangementene kreves det mye jobb, og da er det fornuftig at det kan deles ut til et idrettslag i VIL. Enkelte av arrangementene våre har blitt gjennomført for første gang dette året, noe som har gjort at promotering og oppfølging ikke har vært tilstrekkelig på alle arrangementer. Likevel har sluttresultatet blitt bra, men intern kommunikasjon fra styret og til kadettansvarlige har til tider vært uklar. Viktigheten av erfaringsrapporter er viktige for å ivareta kontinuiteten i arrangementene, og det vil lette arbeidet for neste kadett som skal arrangere. Attester i forbindelse med arrangement har derfor blitt utdelt til de som har levert erfaringsrapport. I en travel skolehverdag er det lett å prioritere bort etterarbeid, men det skal ikke mye til for at sluttproduktet vil bli forbedret av at etterarbeidet blir gjort raskt etter arrangementene. Vår anbefaling til neste styret er å se på løsninger for å effektivisere etterarbeidet. Dog skal det sies at vi må ivareta iveren til å påta seg ansvar for arrangementer. Det viktigste er å skape en kultur hvor det er gøy å delta på arrangementer, og at de blir gjennomført med høy kvalitet. Valhall Mye av kulturen og engasjementet vi har følt blant kadettmassen ligger i Valhalls utvikling det siste året. Messestyret og en rekke andre kadetter har stått på for å utsmykke Valhall til vår egen bar. Den har fått seg et ansiktsløft både utendørs og innendørs. Utallige timer ligger bak, og vi må rette en stor takk til alle som har bidratt. Barkulturen har bedret seg mange hakk, og vi tror at dette er bare begynnelsen! Økonomi Mads Stange Thorsen har jobbet mye med tilpasningen av regnskapssystemet og momsregistrering i Altinn. Dette har vært en tidkrevende prosess i et tungt system som ikke er tilpasset organisasjonen. Derfor har fokuset vært å forenkle regnskapssystemet. En ny leverandør vil overta jobben for Mammut for å slippe utallige timer med bilagsføring og for å bedre oppfølgingen av utestående fordringer. Sammen med regnskapsfører er det sett på en utvikling av den økonomiske organiseringen i foreningen, med tydeligere linjer mellom økonomiansvarlig og de med økonomiansvar i Dogwatch, VIL og Messestyret. Nettsiden Nettsiden var helt ny da vi overtok etter forrige Generalforsamling. Som infokanal og promoteringskanal har vi ikke utnyttet potensiale til nettsiden. Facebook blir ofte brukt istedenfor, men det utelukker ikke større bruk av nettsiden. Julius Yran har tatt over som nettsideansvarlig, og jeg håper det kommende Valkyrienstyret er flinkere til å formidle informasjon til han, slik at den blir oppdatert i større grad enn under vår periode. 6

7 Annet Valkyriens Ærespris ble i år tildelt Kadett Iselin Ophus og Kadett Anders Odden Pedersen. Valkyriens Villmenn gjorde en fabelaktig innsats under NOCA i Finland som endte med gull etter en tett kamp mot Danmark til siste kamp under Fotballturneringen. I samme grad bidro Valkyriens Villmenn til at NAKA ved KS endte med gull både sammenlagt og i publikumskonkurransen. Samarbeid Internt på SKSK Skoleledelsen Vi har opplevd skoleledelsen som imøtekommende og positive til Valkyriens drift. Kommunikasjonen har vært uformell og sakene har blitt diskutert når de har dukket opp. I forbindelse med flere arrangementer har vi mottatt pengestøtte, og ved innkjøp som eksempelvis utemøblement utenfor Valhall fikk vi midler fra skolen. Det er vår forståelse at skolens ledelse er svært fornøyde med hvordan Valkyrien har blitt driftet det siste året, og ikke minst hvordan begge parter drar i samme retning angående avdelingskultur. Valkyrien er helt avhengige av at skolen er med på å motivere og engasjere kadetter til deltagelse i foreningen. Vi takker som alltid staben for deres støtte, og ønsker Sjefen lykke til i ny stilling som assisterende attache i USA. Poseidon Samarbeidet med Poseidon har i inneværende periode vært tilfredsstillende med noen møter. De er flinke til å bruke baren og delta på arrangementer, og har stilt med mannskap i baren ved flere arrangementer. Poseidon bidro også med økonomisk støtte i forbindelse med Duusfesten. I tillegg har de arrangert torsdagspils, og vi har samarbeidet om lønningspils på utestedet Kaos i sentrum. Eksternt utenfor SKSK Sivile Skoler Teambuilding og fester Samarbeidet med andre skoler i Bergen har vært veldig positivt det siste året. Valkyrien har gjennomført teambuilding for NHHS KS (Kjernestyret ved NHH) og BI(S). Tilbakemeldingene har vært av ypperste kvalitet. Spesielt trekker skolene frem at vi fremstår som en profesjonell avdeling som klarer å trekke frem læringsmomenter gjennom fysiske og mentale prøvelser i kombinasjon med god veiledning. Flere skoler har vært interessert i å benytte seg av teambuilding-programmet vårt, men grunnet arbeidsbelastningen har vi dessverre sagt nei. Teambuilding-programmet går under karakterbyggingsprogrammet operativ pedagogikk, men styres helt av Valkyrien. Dette tilbudet er primært reservert 2. klasse. Mindre opplegg har vi gjennomført som opplevelsesdager for ulike foreninger ved universitetet og NHH. Disse blir ofte gjennomført av grupper som har bekjentskaper på tvers av skolene i Bergensregionen. I løpet av året har vi møtt de andre styrene i Bergen ved anledning UKEN Hvor vi ble kjent med mange av de andre styrene, og hadde gode faglige diskusjoner og kreative ideer om arrangementer. Samarbeidet med de andre skolene mot UKEN 2016 er noe Valkyrien jobber mot, og som blir en arbeidsoppgave for det neste styret. 7

8 Vi nevner også at samarbeidet mellom Medisin og Sykepleieren har vært en suksess, under Skidagen med Afterskifest, under Fadderdagene og Multisportfest. Det Psykologiske Fakultet har også vist stor interesse for oss etter å hørt om arrangementene som har foregått i Valhall. Fokuset vårt har ligget i å samarbeide med mindre skoler enn BI og NHH når det gjelder fester. Det er ofte enklere å få til noe sammen med skoler som Medisin og sykepleierne. En erfaring er at vi ønsker at disse skolene også skal gi noe tilbake, slik at vi i fremtiden kan bli invitert hos de, eller at de i større grad er med i planlegging og gjennomføring av arrangementer vi har på skolen. Sjømilitære Samfund (SMS) President Valkyrien sitter som observatør i hovedstyret, hvor deltagelsen har avtatt ut i perioden. Tanken har vært at fagpolitisk ansvarlig i større grad kan delta på disse møtene, slik at kommunikasjon med SMS blir effektiv. I forbindelse med Sjømaktseminaret i Ulvik sendte vi fire kadetter. De var meget fornøyd med opplegget og hadde et stort faglig utbytte. SMS har et bredt faglig tilbud som kadettene bør benytte seg av, med sterkt reduserte priser på medlemskap, konferanser og sosiale arrangementer. SMS gir også stadig uttrykk for at de setter stor pris på kadetters deltakelse på deres arrangementer. Det er imidlertid verdt å nevne at intern promotering på skolen er nødvendig for at deltakelsen skal opprettholdes. Interessante foredragsholdere er ofte å se i Kommandantboligen på Gravdal, og det gir et faglig påfyll i en travel skolehverdag. Det har også blitt gjennomført debatter med dagsaktuelle temaer på Sjøkrigsskolen hvor SMS og Valkyrien har samarbeidet. Nasjonalt kadettforum Nasjonalt kadettforum representerer kontakten mellom de tre krigsskolene. Med regelmessige møter og kontakt på tvers av skolene tilstreber forumet å være et organ for erfaringsutveksling og samarbeid. Det er en fantastisk arena å lære av de andre krigsskolene. Det er en fordel om møtene spres jevnt utover året og NKF sin anbefaling for møter i kommende periode er disse: FOS-KS (Oslo mars), kort tid etter Generalforsamlinger på samtlige skoler NAKA (Bergen), siste samling før bytte av styrer I tillegg ble det på årets NAKA luftet med tanken om at en skole inviterer styrene fra de andre skolene i forbindelse med et arrangement på høsten. Valkyriens Råd Samme dag som Blotet ble arrangert, inviterte vi Æresmedlemmene, Riddere og tidligere Presidenter til rådsmøtet for å gi de et innblikk i Valkyriens målsetninger og aktiviteter. To av våre Riddere møtte opp, og gav gode innspill for å sikre kontinuitet i vårt arbeid i foreningen. De satte veldig stor pris på Blotet, som de mener er et arrangement for fremtiden. I tillegg hadde vi et ekstraordinært rådsmøte midten av januar for å diskutere viktige saker angående ringen og Valkyriens Orden. Det var fornuftig å diskutere disse sakene i forkant av generalforsamlingen. Som et rådgivende organ er det viktig å holde de informert. Dette for å sikre at historie og tradisjoner blir tatt med i diskusjonen, og beslutninger blir tatt etter god dialog. Det blir viktig for neste styret å ivareta forbindelsen med Æresmedlemmer og Riddere. 8

9 Anbefalte fokusområder for kommende periode Fortsatt fokus mot kvalitet Aktivitetsnivået er pr. i dag på et akseptabelt nivå. Initiativene er meget bra, og det skal verdsettes. Men dersom Valkyrien lar flere arrangementer og tiltak komme frem i for stor grad kan vi ende opp med en overbelastning på kadettene igjen. Aktivitetsnivået bør bære preg av konsentrert kvalitet mot felles målsetninger som har stor effekt for kadettmassen. Valhall er vår egen stue, og bidrar til å skape en avdelingskultur hvor kadetter møtes på tvers av kullene. Barkulturen er viktig for å få et avbrekk fra skolehverdagen, og trenden er absolutt positiv. Intern kommunikasjon Ofte glemmer vi at vi først og fremst skal kommunisere til vår egen kadettmasse. Det gjelder både nye kadetter som begynner på skolen, og de allerede eksisterende medlemmene. Det er viktig å bruke kanalene som er tilgjengelig effektivt, og på en konstruktiv måte. Ikke alt trenger å bli sagt på paroleplass. Inkludering av 0.klasse har blitt prioritert fra oss, slik at alle føler seg en del av foreningen fra første dag. Ekstern kommunikasjon Inneværende styre har lagt et grunnlag for godt samarbeid med de andre skolene i Bergen, og ønsker å tilrettelegge for et styretreff på vårparten i I tillegg har det blitt lagt til rette for kommunikasjon med SMS via Fagpolitisk Ansvarlig. Profesjonaliteten vi viser eksternt, i kombinasjon med særegenheten vår er svært attraktiv. Vi må vise andre hvem vi faktisk er, en kadettforening med gode kunnskaper og verdier! Flere skoler hører om Sjøkrigsskolen og arrangementene vi har i Valhall. Videre er teambuildinger veldig attraktive, men det er viktig at vi holder på kvaliteten på de få gjennomføringene vi har. Vi anbefaler neste styre å tenke kreativt, og spillerommet for å knytte kontakter ekstern kan utnyttes enda bedre enn det vi har klart. Blot Tidligere år ble Soirè avlyst, og en av hjertesakene våre var å arrangere en avdelingsfest. Dette ble arrangert på en utmerket måte, med kadett Andersen i spissen. Håpet er at Blotet skal bli en årlig avdelingsfest, hvor medlemmer av Valkyriens Orden samles med dagens kadetter for å hedre Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien. Vi har troen på at dette er en fest som vil prege foreningen i årene som kommer. TicektCo og izettle Bruk av TicekCo har vist seg å være en suksess for Valkyrien. Det gir flere gevinster: Det gir oss en oversikt over hvem som er tilstede ifm. Alfa-beredskapen, forutsigbarhet, og ikke minst får eksterne studenter og andre muligheten til å kjøpe billett og sikre seg plass fremfor å måtte rushe til SKSK for å få seg et armbånd kl 1600 på en lørdag. Et tiltak på flere av arrangementene er å ha matservering mot å få en billettinntekt. I tillegg har vi kjøpt inn bankkortterminal, izettle. Den har lettet arbeidet vårt en hel del. Innbetalinger av medlemsavgift, salg av profileringsartikler og salg av billetter til arrangementer blir mye enklere. Alle kadetter har kort, og da er det mye enklere å få alle til å betale. 9

10 Konklusjon Årets Valkyrienstyre har hatt et særlig fokus på å skape en avdelingskultur, hvor innskrivninger og Blot ble prioritert høyt. I tillegg har vi hatt fokus på kvalitet i de arrangementene vi har på skolen. Årets DUUS-fest ble en stor happening, hvor rolaget fikset CLMD på scenen. Videre har det vært god oppslutning på fester som Afterski og Rebusløp i Fadderuken. Flere skoler har satt sine ben i Valhall, og håpet er at de forsetter å komme til Bergens kanskje fineste tomt. Et annet viktig å område er internkontroll for å øke kvaliteten i eget arbeid, samt effektivisere styringen av foreningen. Dette mener vi har resultert i et økt engasjement for Valkyrien da resultatet ofte er høyere kvalitet ved arbeidet som gjennomføres. Likevel er det et forbedringspotensialer i erfaringsrapporter etter aktiviteter for å lette arbeidet til videre år. Valkyrien er helt avhengig av skolens støtte for å motivere og engasjere kadetter. Dette oppnås gjennom at skolen sammen med Valkyrien anerkjenner deltagelse i foreningen, samt at kommunikasjon mellom styret og skolens ledelse gjennomføres hyppig. Skolen og Valkyrien har mange overlappende interesser som bør samkjøres i den hensikt å oppnå større effekt mot felles mål. NOCA og NAKA har endt i gull, hvor skoleledelsen har sendt store delegasjoner til både Finland og Oslo. Dette har resultert i et vanvittig engasjement som støtter opp under avdelingskulturen på Sjøkrigsskolen og i Valkyrien. Vi har etablert god kontakt med de ulike fakultetene gjennom året, og tanken er at det kommende styret får æren av å ha et studentstyretreff i Valhall til våren. Vi har løpende kontakt om arrangementer og andre påfunn som kan la seg gjennomføre i Bergensområdet. De anbefalte fokusområdene bør følges opp, og strukturen i Valkyrien bør benyttes til det fulle. Bygg videre på avdelingskultur og engasjementet som er på skolen i dag. Våre nye medlemmer er fulle av initiativ og kreativitet. Vi har troen på at 2015 blir et heidundranes år! Hans Erlend Meland President EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 10

11 VEDLEGG A: ARRANGEMENTER Aktivitet og arrangementer Valkyrien har et stort aktivitetsnivå, og arrangerer og deltar på en mengde arrangement i løpet av året. Målet med arrangementene er å gi kadettene en pause fra skolehverdagen, og dyrke frem større samhold internt blant medlemmene. En rekke arrangementer gir i tillegg gode muligheter for å bli kjent med resten av studentmassen i Bergen. Det er viktig at alle Valkyriens aktiviteter er effektbaserte, samt at styret er selektiv i bestemmelsen av hvilke arrangementer som skal avholdes. Denne holdningen reflekteres i at Valkyrien de siste årene har kuttet kraftig i antallet arrangementer. Styret som nå går av har hatt fokus på å forbedre og videreutvikle arrangementene som har blitt gjennomført. Utvikling er viktig i alle deler av Valkyrien, også på arrangementsfronten, slik at kadettene på skolen har et fritidstilbud som er aktuelt og som engasjerer. Nedenfor blir det gitt et kort sammendrag av årets største arrangementer, utfyllende informasjon finnes i erfaringsrapporter og overleveringsdokumenter. Skidag og afterski (april) I 2014 valgte vi å gå bort i fra konseptet med Hollywood fest og i stede arrangere noe som vi håpet ville gi god oppslutning og et større utbytte for kadettene. Skidag med afterski ble gjennomført lørdag 5. april og foregikk i Myrkdalen skianlegg og i Valhall. Vi synes arrangementet ble en kjempe suksess, og selv om det ble litt dårlig vær, så ble det en veldig flott dag. Ansvarlig kadett og hans stab gjorde en meget god jobb med festen i Valhall, det ble en veldig bra fest. Dette er et arrangement som absolutt videreføres. 17. mai På 17. mai ble det gjennomført lunsj på Statsraad Lehmkuhl i regi av skolen. Rolaget til Valkyrien arrangerte kapproing i vågen, og NHH sitt pikekor Sangria kom ombord på Statsraaden og sang for oss. Dette er gode tiltak som setter et fint preg på lunsjen. 17. Mai komiteen setter pris på at Valkyrien arrangerer kapproingen, og dette anbefales å videreføre også i Pikekoret burde også få en invitasjon til årets 17.mai. DuuS sommerfest (Juni) Årets Sommerfest var en stor suksess. I år var det VIL Roing med deres oppmann som i spissen som tok på seg ansvaret for å arrangere festen. De forvandlet Valhall til en stilfull summerlounge og DuuS billettene ble revet bort. Også i år var vi heldige med været og CLMD spilte under blå himmel utenfor Valhall. En fantastisk avslutning på skoleåret som hadde gått. Fadderdager og innskrivning i Valhall for 1.klasse (august) I 2014 gjennomførte Valkyrien fadderuke august. Konseptet med fadderuke fra torsdag til lørdag har fungert godt for tidligere års kull, og ble i år også gjennomført på samme måte. Det ble gjennomført PUB-crawl, Toga party og det hele ble avsluttet med VIL rebusløp og innskriving i Valhall. BarChallenge (august) Valkyrien deltok i år igjen på BarChallenge på Kvarteret. Konseptet er at de forskjellige 11

12 høyskolene og fakultetene setter opp en bar med sitt eget særpreg, og mot slutten av kvelden blir beste konsept kåret. I år gikk Valkyrien tilbake til det klassiske MASH temaet, og kom på en hederlig andre plass. Dette er et meget bra arrangement, som gjør det lett og treffe andre studenter i Bergen, samt at det det er god markedsføring for Valkyrien. Dette er et arrangement som ikke krever så alt for mye å få til, og gir et stort utbytte for de oppmøtte. Sjørøvertoktet (september) Sjørøvertoktet ble i år igjen gjennomført av førsteklasse, og med nok et fantastisk resultat. Pia Martine Slette med sin stab sørget for at barna på Haukeland hadde en kjempebra dag, med både sjørøverskatter og pirateri. Dagen ble som vanlig avholdt på Lehmkuhl, og barneavdelingen på Haukeland er veldig godt fornøyd med hva vi gjør denne dagen. BLOT (september) Valkyrienblot ble for første gang arrangert i 2014, det ble drukket mjød og nye Einherjer ble slått. Dette er et konsept som vi håper det neste Valkyrienstyret viderefører, vi kan ikke si annet enn at det var en kjempesuksess. Astrid Andersen og staben hennes gjorde en virkelig utmerket jobb, arrangementet hadde høy kvalitet fra start til slutt. Høstfest på Løvåsen sykehjem (november) Løvåsens årlige høstfest er en tradisjon som har blitt holdt vedlike i over 30 år, og det er ingen ringere enn vår egen skolesjef som startet det hele. I år stilte vi med 25 kadetter, hvor samtdlige av disse fikk svinge seg på dansegulvet i løpet av kvelden. Vi merker godt at dette er noe beboerne gleder seg til i lang tid. Juletrefest Årets Juletrefest ble arrangert av Tarjei Lervik og Henrik Røiseland, og ble en veldig bra avslutning på året. Det var quiz i Fenriksmessen, lykkehjul på ølpriser og generelt veldig god stemning. Innskriving i Valhall for 0.klasse (januar 2015) Innskrivingen i Valhall for 0.klasse ble en stor suksess, med rekordoppslutning! Avsluttende ord Engasjementet ved skolen og den genuine viljen til å bidra som vi nå opplever på skolen er noe alle tidligere styrer kan være oss misunnelig. Jeg håper at neste styret bruker denne unike muligheten til å videreutvikle Valkyrien, og nå nye høyder. Det vil alltid være deler av klasser eller kull som har perioder med skiftende prioritering med tanke på skole versus Valkyrien, dette er noe Valkyrienstyret må forutse og dertil ta kloke valg når det gjelder hvilket aktivitetsnivå de legger seg på. Valkyrien er til for kadetter, og fokuset bør alltid være på hvordan styret kan gjøre kadettenes sosiale, idrettslige og skolemessige hverdag bedre. De fleste arrangementetne vi har hatt i løpet av vår periode har vært preget av høy kvalitet, og god oppslutning fra kadettmassen. Så takk til alle som har direkte eller indirekte bidratt til dette. De som har arrangert de forskjellige aktivitetene i løpet av året har lagt ned veldig mye arbeid i dette, og Valkyrien hadde ikke vært noe uten disse. Jeg håper også at det neste styret har like mange ivrige, kreative og hardtarbeidende medkadetter som det vi har hatt. 12

13 Thomas A. Hongset Visepresident EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst Årsberetning VEDLEGG B: VALKYRIEN IDRETTSLAG (VIL) Organisasjon Undergruppe Amerikansk Fotball Dykke Fotball Ishockey Løping Multisport/NCC Roing Rifle Pistol Svømming Sykling Team SKSK Vertikal (klatring) Volleyball Basketball Kampsport Langrenn Swing Innebandy Oppmann Andre Hagen Henrik Knutsen Håkon Eikland Mikkel Berg-Jensen Julie Winther-Larsen Kristian From Martin Røise Christina Bele Joachim Stenberg Julian Mikkelsen og Antonio Iversen Christian Scheele Lasse Fornes Øyvind Nilsen Monica Damsgård Haugsland Endre Hauglund Kristian From Robert Hamlandsø Audun Falnes Sigvald Schnitler og Morten Vinje Målsetting Som leder VIL har jeg hatt følgende målsetninger for det siste året: 1. Opprettholde et godt aktivitetstilbud for alle Valkyrien IL skal, som resten av Valkyrien, være av kadetter for kadetter. Det er et viktig prinsipp at vi har plass til alle og at vi er så inkluderende som mulig. I tillegg er vi i en særstilling med tanke på både økonomi og anlegg, som gjør at jeg ikke har sett noen grunn til å begrense aktivitetstilbudet så lenge det er personer som ønsker å drive idretten. 13

14 2. Gjennomføre flere arrangementer i regi av VIL som organisasjon hensikten er å bruke vil aktivt for å bygge korpsånd og samhold på skolen. Målet har vært at ved å arrangere ting som Hemsedalstur, skidag med Afterski og fadderdag, promoteres VIL blant kadettene, samt at man blir bedre kjent på tvers av både kull og klasser. 3. Vinne NOCA og NAKA Vi vant NAKA i Bergen og har generelt et meget høyt nivå på mange av utøverne i idrettslaget 4. Promotere og drifte støtteordningen til deltakeravgift, og sørge for at pengene blir «brukt opp» - hensikten har vært å fremme dette fantastiske tilbudet fra idretten, og bruke det som et insentiv for å få kadettene til å engasjere seg i stor grad også i eksterne arrangement. 5. Støtte skolens profesjonsutdanning både gjennom å tilby relevante aktiviteter som kampsport, svømming og løping, og ved å bidra til å bygge vinnerkultur. Stab For å lette det administrative arbeidet, og for å ha flere dyktige kadetter å spille på i ledelsen av idrettslaget, har det blitt etablert en stab bestående av NK/Økonomiansvarlig Håkon Eikland og Materiellansvarlig Thomas Gjerde. Dette er en videreføring av ordningen til forrige leder VIL. I tillegg har vi i stor grad benyttet oss av oppmenn og andre kadetter på skolen for å drifte VIL det siste året. Aktivitet Det har vært et aktivt år i VIL. Både gjennom undergruppene, skolen og individuelt har kadettene deltatt i et stort spekter av konkurranser og arrangementer. Oppmennene har gjort en fantastisk innsats i sine respektive idretter, og har en stor del av æren for at VIL er et så aktivt idrettslag. Videre har kadettene vist stor interesse for idrett, og nivået er høyt innenfor mange av disiplinene som utøves. Også utenom Vil drives det mye aktivitet, og støtteordningen som VIL forvalter har for første gang blitt brukt opp. Dette vitner om at ordningen er ettertraktet og at den er med på å bidra til at kadettene holder seg aktive. Nedenfor er det nevnt noen av arrangementene VIL har hatt tilstedeværelse i: Undergruppene Blant arrangementene som undergruppene i VIL har stilt lag til nevnes: Student NM i fotball Futsal-NM: 16-delsfinale Studentregatta 2014 (roing) Bedriftsligaen i volleyball Ligaen i innebandy VIL tri Kvarven opp SKSK stafetten Swingkurs Som tidligere nevnt er nivået høyt, og særlig fotball og volleyball har sterke lag med bra oppmøte på trening. 14

15 Eksterne arrangement I tillegg til laginnsatsen har kadetter stilt i en rekke konkurranser hvor støtteordningen på skolen, som driftes av VIL, har støttet med deltakeravgiften. Det har vært et fokusområde i denne perioden å promotere denne ordningen sterkere, og målet om å bruke opp hele støttesummen er nådd. Muligheten for å få dekket deler av startavgiften for kadettene er ettertraktet og anses som et godt virkemiddel for å få kadettene til å engasjere seg i aktiviteter også eksternt. Et annet momenter at kadettene må sette opp Valkyrien IL som klubb ved deltakelse, og oppfordres også til å nytte VIL eller Valkyrien effekter når de konkurrerer. På denne måten er støtteordningen med på å promotere VIL, Valkyrien og Sjøkrigsskolen utad på en meget positiv måte. Eksempler på arrangement støtteordningen har gått til er: Expedition Amundsen, Knarvikmila, Hardangervidda Marathon, Oslo Marathon, Bergen City Marathon, Bergen - Voss, Birkebeineren, Voss-Geilo, OS Triathlon, Hove Tri, Østfold Triathlon, Futsal-NM, Bergen Indoor Futsal, Hvaler Triathlon, Studentlekene Bergen Challenge (svømming, løping, volleyball og futsal), swingkurs og Haugesund Ironman. Interne arrangementer I tillegg til aktiviteten blant kadettene og i undergruppene, har VIL som organisasjon også arrangert og deltatt på flere arrangementer i løpet av det siste året. Målet har vært å øke oppslutningen rundt VIL og samtidig bidra til å bygge korpsånd og samhold blant kadettene på skolen. Videre følger en kort gjennomgang av de ulike arrangementene med noen erfaringer knyttet til disse. Hemsedaltur Hemsedalturen i 2014 ble arrangert av Christer Sola, og var en kjempesuksess. Denne gangen ble det ordnet en pakke med både transport og leilighet, mens heiskort måtte dekkes av kadettene selv. I tillegg ble det arrangert frikjøringskurs gjennom VIL Vertikal. Turens 50 plasser ble revet vekk, og det var meget god stemning både i og utenfor bakken. Turen er en flott arena for kadettene å bli kjent på tvers av kullene, og anbefales videreført. Særlig bra er fokuset på felles aktiviteter i bakken, som «king of the mountain», da dette er med på å fremme fellesskap. Skidag med Afterski Skidag med afterski ble arrangert for første gang i 2014, som en erstatning for Hollywoodfest. Ideen var å prøve å oppnå samme gode stemning som i Hemsedal, men til en litt lavere pris og for flere. Turen bestod av en dagstur til Myrkdalen for å stå på ski, før bussen gikk direkte tilbake til skolen og Valhall for afterski. Det ble invitert eksterne, da særlig fra medisin. Til tross for noe lavere oppmøte enn forventet, var festen en kjempesuksess. Turen til Myrkdalen fungerte som en god arena for sosialisering, før et fantastisk opplegg i Valhall ledet til en god fest etterpå. Blant annet ble det i Valhall satt opp skihopp, innvielse av ny stamp og Torpedo spilte. Også denne festen anbefales videreført, til tross for noen utfordringer med planleggingen. Den er et fint supplement til Hemsedalturen, og er litt mer lavterskel å bli med på. Videre fungerte det veldig bra med en aktivitet på dagtid for å bli kjent, før festen braker løs på kvelden. 15

16 NOCA 2014 i Finland Ansvarligkadett for delegasjonen til Finland var Frøydis Fjeldstad, og sammen med sin stab gjorde hun, en meget god jobb. Under NOCA 2014 ble hele GOU 3 sendt til Finland. I tillegg fikk vi muligheten til å ta med nødvendige forsterkninger fra GOU 2. I praksis medførte dette at vi fikk en dobbelt så stor masse å hente utøvere fra, og det er liten tvil om at dette hadde stor effekt på våre prestasjoner under arrangementet. NOCA 2014 var en enorm suksess både sportslig og på andre måter. Vi vant overbevisende seieren over Finland, Sverige og Danmark. Lagene bar preg av gode forberedelser og høyt nivå. Oppmennene har med andre ord gjort en god jobb. I tillegg til det sportslige var NOCA med på å bygge flere gode kvaliteter i den norske troppen. Kombinasjonen av sport og sosialt var med på å bygge godt samhold og en god vinnerkultur. Tilskuerne var flinke til å møte opp og heie frem utøverne. Staben og skolesjef var like engasjerte som kadettene på tribunen og det er liten tvil om at NOCA bidro til å bygge korpsånd for de som var med. Fokus til neste periode bør være å opprettholde den gode dialogen mellom stab, idrettskontoret og VIL. Det at sjefen tydelig prioriterte NOCA ved å tillate at både GOU 2 og 3 kunne nyttes, samt at staben heiet med oss, anses som særlig positivt. VIL fadderdag (del av fadderuken) VIL fadderdag ble arrangert på dagtid lørdag, som en del av fadderuken for GOU 1. Opplegget hentet inspirasjon fra Linderud, som årlig har velkomstfest for nye kadetter. Opplegget bestod av at samtlige undergrupper satte opp en post som representerte sin idrett. GOU 1 ble delt inn i lag og gjennomførte samtlige poster, med premie til beste lag. Hensikten med opplegget var å la de «nye» kadettene få møte hele idrettslaget, med de fleste av våre undergrupper. I tillegg var tanken at kadettene skulle få en anledning til å bli litt bedre kjent, også med de øvrige kullene. Selve planleggingen og gjennomføring var helt ok, men deltakerne virket meget fornøyde og stemningen var god. Det opplevdes som særlig positivt for mange å få muligheten til å møte oppmennene og fysisk se hvilke idretter som finnes i VIL. Blant forbedringspotensialene er bedre oppmøte fra GOU 2 og 3, samt bedre organisering av rulleringen. Allikevel mener jeg at dette arrangementet er en viktig arena for promotering av VIL, og noe som bør videreføres. Multisport Multisport-festen ble utsatt flere ganger av ulike grunner. Opprinnelig skulle den vært arrangert på høsten, men til slutt endte den opp med å bli arrangert i januar. Tidspunktet i seg selv var greit, da det i praksis ble en velkomstfest for GOU 0, men det var samtidig en utfordring fordi det ble arrangert dagen etter innskriving. Også denne festen ble arrangert sammen med medisin, og igjen var tanken å ha ulike aktiviteter på dagtid før festen begynner på kvelden. Kort fortalt bestod multisport i en rekke mindre poster med ulike arrangementer, som skal gjennomføres som lag. Eksempler på slike poster var limbo, knutestafett, menneskeligtårn, og montering av sovepose. Oppmøte fra medisin var bra, men fra sjøkrigsskolen var det noe labert. Arrangementet har forbedringspotensiale, og særlig på kvelden kunne det med fordel vært noe som skjedde for å få i gang litt liv. For eksempel hadde en opptreden fra Torpedo kunnet gire opp stemningen noe. Om konseptet multisport fortsetter eller ikke får være opp til neste styre, men jeg anbefaler at man fortsetter med et 16

17 arrangement tidlig i januar for å ønske GOU 0 velkommen til skolen. Videre tror jeg det er positivt med et arrangement som kombinerer sosialisering på dagtid og fest på kvelden. NAKA 2015 i Oslo Ansvarligkadett for SKSK sin delegasjon var Robin Kaasa. Sammen med sin stab gjorde Robin en meget god jobb med organiseringen før, under og etter NAKA. Årets NAKA var meget spennende og resultatet ble seier til sjøkrigsskolen etter spennende oppgjør i siste heat av siste gren, som i å var svømming. Totalt sett fikk vi følgende resultater: Innebandy 3. plass, pistol 2. plass, Futsal 1. plass, gateløp 4km 2. plass, rifle 1. plass, svømming 1. plass. Igjen har oppmennene gjort en solid innsats, og arrangementet bærer preg av høyt nivå. Blant annet skal det nevnes at begge svømmerne fra GOU 0 forbedret sin tid på 100m med 2-3 sekunder fra uttaket kun halvannen uke før. I tillegg til å vinne selve arrangementet, vant vi også den gjeve publikumsprisen. Dette er mye takket være Valkyriens VILmenn og deres leder Lasse Sørheim. Flere av vilmennene betalte reise og opphold selv, og de gjorde en fantastisk innsats med å skape god stemning utenfor banen. Valkyriens Vilmenn er noe som bør videreføres og gjerne også styrkes. De er viktige for å skape god stemning, men også for å skape samhold og motivere utøverne. Samarbeid Idrettskontoret Samarbeidet med idrettskontoret har vært godt gjennom året. Vi har hatt både formelle og uformelle møter, og leder VIL har alltid vært velkommen på idrettskontoret. Blant annet har leder VIL fått anledning til å være med og påvirke hvilke fag som ble fordypningsfag i militær idrett og trening for 2. og 3. klasse, samt hvem som skal prioriteres i hvilke idretter. Dette er blant annet med på å understøtte VILs aktivitet, gir mulighet for utvikling innen undergruppene og er en viktig del av forberedelsene til NAKA. Idretten støtter også idrettslaget både økonomisk og med fasiliteter. Jeg opplever at samarbeidet med idretten har vært meget fruktbart, og at idrettslaget er avhengig av dette samarbeidet for å opprettholde sin aktivitet. Jeg ønsker derfor å takke idrettskontoret for samarbeidet det siste året, takk for hjelpen! Skolestab Samarbeidet med SOL og skolens stab er godt. Blant annet stilte skolestaben sterkt på NOCA og deltok som tilskuere på samtlige arrangement. Særlig har sjefen det siste året gjort en god jobb gjennom å tydelig prioritere idretten, og samtidig verdsette prestasjoner på blant annet NOCA og NAKA. Materiell Av nytt utstyr i år har VIL blant annet fått nye drakter til innebandylaget, piggsko til løpelaget og noe utstyr til ishockey laget. Det ble i fjor gjort et forsøk på å få oversikt over materiellet i idrettslaget, og dette fungerte helt ok. Materiellansvarlig Thomas har jobbet med å få til en enda enklere måte å holde kontroll på, primært ved at oppmenn kvitterer på hvilket ansvar de overtar. Målet er å etablere en perm med oversikt over de ulike idrettene og deres materiell, hvor oppmenn ved bytte signerer på overtagelse av materiellet. Dette arbeidet må videreføres og utvikles videre. 17

18 Økonomi VIL har i denne perioden disponert et mindre budsjett ment til å dekke småutgifter som mat til oppmennmøter, krus til oppmenn og diverse kontingenter til særforbund i Norges idrettsforbund. I tillegg til dette har VIL hatt ansvaret for å forvalte støtteordningen til deltakeravgift. Idrettskontoret støtter med omtrent kr totalt, og disse pengene har vi klart å bruke opp. Primært er det økonomiansvarlig Håkon Eikland som har hatt ansvaret for dette. Informasjon Informasjonen til kadettmassen har primært foregått per Facebook, noe som fungerer helt ok. I tillegg har undergruppene egne sider som de bruker for å formidle informasjon relevant for sin idrett. En annen arena jeg har prøvd å bruke mer, er parole. Muligheten til å nå store deler av skolen tirsdag, onsdag og torsdag anses som meget positiv da det blant annet gir et ansikt til informasjonen som benyttes. Det anbefales å bruke denne arenaen mer, og at eksempelvis resultater fra konkurranser og kamper også nevnes her. Opp mot oppmennene har det i hovedsak vært informasjon per egen facebook gruppe, SMS og gangmøter. I løpet av året har vi hatt to allmøter i VIL; et oppstartsmøte og et halvårsmøte. Disse er verdifulle for å skape en felles forståelse for hva Leder VIL ønsker å oppnå med idrettslaget, samt formidle hvordan ting skal styres. Tiden fremover I tiden fremover anbefaler jeg at man fortsetter fokuset på samhold og vinnerkultur. Samarbeidet mellom VIL og idrettskontoret, samt skolestaben, er avgjørende for å oppnå dette. Både NAKA og NOCA i min periode er gode eksempler på hvor effektivt idrett kan være for å fremme slike verdier i avdelingen. Videre bør fokuset ligge på å inkludere kadettene så tidlig som mulig, allerede fra GOU 0. En kombinasjon av et åpent og inkluderende idrettslag, sammen med felles arrangementer hvor alle er invitert, bør i mine øyne være fokuset fremover for VIL. Organisatorisk bør man se på en mulighet for å organisere undergruppene på en tydeligere måte. Det er mulig at en deling mellom undergrupper og interessegrupper hadde vært hensiktsmessig. I mine øyne er det viktigere å finne ut hvem som er aktive og hvem som ikke er det, og sørge for at man har avklart tidlig hvilke idrettslag som prioriteres. Dette er særlig viktig blant annet fordi det i vinterhalvåret er stor etterspørsel etter treningstider i idrettshallen. Et annet viktig fokusområde videre bør være informasjon. Facebook fungerer helt ok, men det bør også oppdateres på Valkyriens nettside, samt finne andre infokanaler som når flest mulig. Jeg har flere ganger opplevd å sende ut melding på Facebook, uten at dette når frem til de nødvendige personene. Samarbeidet med medisin har vært positivt for flere av våre arrangement, og medisinstyret virker positive til videre samarbeid. Uansett anser jeg det som positivt å samarbeidet med andre aktører ved gjennomføring av arrangement i VIL, som skidag og multisport. Erfaringsmessig er det også lurt å velge en samarbeidspartner som er av omtrent lik størrelse i medlemsmasse. 18

19 Materiellkontroll og overlevering av oppmannverv bør også stå i fokus fremover. Det er viktig å få etablert gode rutiner i forbindelse med dette. Kristian From Leder VIL EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst VEDLEGG C: VALHALL Messestyret: Messeformann Barvaktansvarlig/ Arrangementsansvarlig Økonomiansvarlig Interiør inne/ute Valhall PR-Ansvarlig Fenriksmesse Innkjøpsansvarlig Teknisk ansvarlig Preben Stormyr Magnus Lillehaug Magne Ellevold Christian Stibolt Astrid Andersen Kalju Kesper Eivind Hustad Kristoffer Aarland Julius Yran Overtakelse og drift Overtakelsen av baren ble gjort på en halvveis måte, så derfor sto meste av messestyret på bar bakke. Men ved å legge inn en del timer i hvordan systemet fungerte, både kasse og det lyd tekniske så løste vi dette på en grei måte. Dette skal nåværende styre gjøre mye bedre. Siden baren var relativt ny så manglet vi en identitet som ville gjøre denne til kadettenes helt egne bar. Gjennom møter og en del drøfting, samt MYE timer diskutering så kom vi frem til en enighet om hvordan utsmykking og driften skulle være. Dette var starten på et travelt og ikke minst spennende år med utfordringer i vente. Gjennom å ha en god dialog med Hundhammer (Økonomisk ansvarlig fra skolen, nå Higraff), Gretha Andersen(skjenkebev) og NK så har det vært et relativt enkel oppgave med tanke på samarbeid med skoleledelsen. De har kommet med gode råd og hele tiden støttet oss i våre tanker. 19

20 For å skape en kontinuitet i bar driften og åpningstider så bestemte vi oss for å holde åpent hver lørdag, om ikke noe kom i veien, samt torsdager om det var quiz. Det skulle også legges til rette for at folk kunne spør om de kunne få åpnet baren slik at de kunne nyte alkohol ved evt. bursdager osv. Ved å skape en indrejustis blant det kullet som hadde bar vaktene så fikk Magnus Lillehaug en relativt grei jobb ved å fordele vaktene til helger og arrangementer. Da ble ingen misfornøyd og ingen lag ble skjevt belastet. Magnus har hatt en overlevering til Emil Guldteig i første klasse for styring av bar vakter. Det som har gått igjen er rydding og vasking av baren. Dette må oppfølges veldig nøye siden det har vist seg at det blir ikke helt 100% rengjort etter hver arrangement. Dette skaper merarbeid for andre lag som kommer på og samtidig skaper mye arbeid for messestyret. Intensjon Min intensjon som messeformann har vært å skape en barkultur der kadettene selv ønsker barens beste og skape noe eget. Samtidig ville jeg skape et sted der kadettene kunne komme ned i lunchen å spille biljard, dart, spill eller lignende for å koble av i tillegg til fenriksmessen. Ved å involvere kadetter fra et tidlig stadiet i utdanningen så vil dette skape en eierskap til baren, som vil igjen være med å skape en kultur. Alle skal føle seg velkommen i Valhall. Gjennom året så har dette vist seg å være riktig måte å gå frem på. Siden vi tok over baren og første klasse kom, så har vi allerede tjent inn over dobbelt så mye i forhold til året før. Da med at prisene har blitt senket enda mer. Det har blitt slik at vi nesten må finne en større lagringsplass til alkoholen, da denne blir solgt tom ved store arrangementer. Oppussing Når vi tok over Valhall og fenriksmessen så manglet disse et personlig preg. Dette var et av fokusene vi i messestyret og i valkyriestyret ble raskt enig om. Ved hjelp av første klasse så fikk vi forandret baren til noe som var vårt eget. Her gjorde Christian Stibolt en veldig god jobb. Vi fikk også utsmykket den ene veggen med en meget fint maleri, av Morten Vinje. Ute så fikk vi kjøpt inn nye rotting møbler som fikk satt en lounge stemning. De stygge blå stolene og bordene ble satt til sides til evt. Større arrangementer. Vi fikk også kjøpt inn en ny Stamp, da den gamle var infisert av noe som vi ikke trenger å nevne. Økonomi og internkontroll Økonomien i Valhall har blitt forvaltet på en meget tilfredsstillende måte. Kommunikasjonen mellom økonomiansvarlig og Hundhammer/Higraff har vært god og er meget viktig for at 20

21 driften i Valhall skal gå så smertefritt som mulig. Vi har i tillegg hatt jevnlige varetellinger for å ha en god internkontroll. Kassesystemet i Valhall fungerer bra, men det må forskes videre på for å unngå fremtidige blemmer (Blir tatt ved overlevering). Jeg har prøvd å utnytte de fleste funksjonene, men det finnes utallige flere muligheter som kan utforskes. Kassesystemet gjør det meget enkelt å ha en god internkontroll Siden overskuddet i Valhall går til FRA ønsket jeg å beholde lave priser på alt av beholdning, men samtidig at vi går litt i pluss slik at visst det skulle være noe så er vi på riktig side. Vi har også utarbeidet rutiner for drift og rydding. Denne instruksen ligger i internkontrollmappen og ved disken. Vi har hatt et veldig stort fokus på at alt skulle gjøres i henhold til Norske lover og reglementet slik at ved kontroll e.l. så var det bare å vise interkontrollmappen. Dette viste seg å være bra da skjenkekontrollen kom på besøk og ga oss skryt for driften. Magne Ellevold og Hundhammer har diskutert med FRA i utallige timer om hvordan baren skal drives. Siden de ikke vet hvordan de vil at vi skal drive baren så blir det rot. Her har Magne gjort jobben sin på en utmerket måte og har hele tiden vist seg å være utrolig verdifull å ha i messestyret. Han har ført et skyggeregnskap av barens drift og kan ved hell bevise for FRA at disse er inntjent av Valhall, og kan derfor søkes om å få tilbakeført overskuddet til Valhall. Arrangementer Større fester blir gitt til en ansvarlig kadett av Visepresidenten. Messestyret støtter da under denne personen så godt som mulig. Vi har erfart at det er viktig å ha en tydelig og tidlig avklaring av roller. I tillegg er det også like viktig å ha fokus på selve opprydningen som på festen. Ellers har de fleste arrangementene gått bra. Siden vi har plassbegrensing i Valhall har vi måttet ha en form for kontroll på hvor mange vi får lov til å slippe inn. Vi har brukt to forskjellige metoder. Den ene er å benytte TicketCo hvor vi gir ut et visst antall billetter som kan kjøpes personlig og kontrolleres i vakten. Den andre er at vi lager en facebook-gruppe og skriver ut navneliste og kontrollerer i porten. Siden vi nå har Alfa-beredskap har vi måttet ha lukket gruppe på våre arrangementer. Dette har fungert greit ved at vi inviterer kun kjentfolk på våre fester. Som oftest så har Magnus Lillehaug eller meg personlig hatt god kontakt med de som hadde ansvaret for arrangementet. Det som kan fokuseres mer på er å presisere at de som har ansvaret for festen må også søke om utvidet skjenkebevilling. Fenriksmessen Ansvarlig kadett for fenriksmessen er tatt vekk og den har gått tilbake til å være messeformann sitt ansvar. Vi bruker den på torsdager til øltimen. Dette har vært en ok suksess med litt for få oppmøtte. Ansvaret har blitt gitt til BSS for å skape et bedre samarbeid. Her må promotering og nytekning til for å snu dagens trend. Jeg håper fortsatt at dette blir tatt vare på av neste messestyre siden dette er en god arena for at hele skolen (inkludert stab) kan møtes og styrke det sosiale felleskapet. Vi har fremdeles en kaffemaskin som koster utrolig mye og skal ved endt kontrakt fjerne denne. Likevel så har vi fått en som er ansvarlig for kaffemaskinen (Kalju Kesper) som gjør en god jobb ved å vedlikeholde denne. 21

22 Kalju Kesper har også byttet de gamle bildene og ryddet mye i fenriksmessen. Men det er mye muligheter i fenriksmessen som går bort siden det er for lite fokus på denne. Jeg håper at neste messestyret vil få stell på dette, da de ikke trenger å fokusere så mye på Valhall lenger. Veien videre Anbefaler det neste styret å fortsette med å ha fokus på det personlige preget av Valhall og fenriksmessen. Vedlikehold av utemøbler og stamp må gjøres på en bedre måte enn i dag siden de kan lett forfalle. Vil også anbefale å fortsette med å involvere personer fra tidlig i utdanningen da disse er engasjert og veldig motivert til å bidra. De har også tid og ressurser, som kan være mangelvare lenger ut i utdanningen. Ellers å vil alt av tips og triks, samt ideer fra gamle styret bli overlevert ved overleveringen. Preben Stormyr Messeformann EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst VEDLEGG D: Eksternansvarlig Etter å ha overtatt som PR-sjef har jeg dannet meg flere særdeles gode erfaringer. Utfordringene har vært mange, men det har uten tvil vært et spennende verv. Jeg angrer ikke på at jeg stilte til valg under generalforsamlingen Generelt gikk jeg til valg på å styrke Valkyrien som merkevare og at medlemskortet skulle begynne å bety noe igjen. Dette innfridde jeg til dels rimelig tidlig, med en ny god utelivsavtale med Bergen Servering. Jeg tror nå i større grad enn før at medlemskortet er med i lommeboken når en stikker hodet ut av området på Sjøkrigsskolen. Jeg har videre fokusert på å forenkle driften av Valkyrien, med fokus på bruk av Ticketco til salg av billetter, Izettle betalingsterminalen til betaling og reduksjon av antall avtaler og omfang av promoteringsmateriell. Salg av Valkyrieneffekter Vi har i år som i fjor hatt et godt salg av Valkyrieneffekter. Salget har blitt betydelig forenklet ved introduksjon av betaling gjennom Izettle betalingsterminalen. Jeg har fokusert på å redusere omfanget av effekter og heller fokusere på å ha et fåtall effekter som selger godt, er av god kvalitet og ser bra ut. Ved å sitte igjen med rester, slik vi har gjort før, har Valkyrien i realiteten tapt penger på salget av effekter. Dette har jeg sett på som lite hensiktsmessig. Jeg har derfor ikke kjøpt inn noe annet enn distinksjoner og ny Valkyriengenser i min periode. Jeg vil anbefale at neste styre også fortsetter å selge ned varelageret og fortsetter å kun ha inne de effektene som selger godt. Medlemsavtaler Medlemsavtalene for 2014 ble fornyet før jeg gikk på som eksternansvarlig. Rett etter jeg gikk på etablerte jeg en utelivsavtale med Bergen servering AS. Denne har gitt oss prioritet i køen på TIDI, Lille og Kaos, fredag og lørdag, frem til 00:30. Vi har også sluppet å betale 22

23 cover med denne avtalen. Etter tilbakemeldingene jeg har fått i fra kadetter og Bergen Servering er dette en avtale som blir satt pris på og flittig brukt. Avtalen anbefales videreført. Jeg har også inngått egen avtale med distinksjoner.com for rabatter på distinksjoner til uniform. Annet enn det har jeg ikke inngått flere avtaler. Jeg har heller ikke fornyet alle avtalene ved årsbytte, dette siden jeg mener ny eksternansvarlig må få påvirke hvilke avtaler som skal inngås og opprettholdes. Ticketco Vi har i år fortsatt samarbeidet med Ticetco for salg av billetter til arrangementer. Dette har fungert veldig bra. Det har forenklet arbeidet med å arrangere, samt at det løser problemet med liste på alle gjester i vakta. Når en har kjøpt billett er en også sikker på at en kommer inn. En slipper da som ved ankerølet sist å stå i kø utenfor vakta i regnværet, for å sikre seg adgang. Gjennom Ticketco fikk vi likevel et krav fra Gettyimages om ulovlig bruk av bilde. Dette var en glipp på et av fjorårets arrangementer der det ble brukt et bilde uten lisens. Saken løste seg likevel og vi slapp å betale vel 5000 kr som de krevde for den ulovlige bruken av bildet. Izettle Styret har i år gått til innkjøp av Izettle betalingsterminal. Dette har i stor grad forenklet alt i fra innbetalinger av medlemsavgift, til salg av effekter. Totalt sett er jeg meget fornøyd med investeringen, da terminalen også tilrettelegger for enklere salg av effekter, kioskvarer etc. Noe som igjen øker inntektene til Valkyrien, samt at det blir mye enklere for den enkelte. Terminalen har heller ikke noen faste kostnader og har kun avgift på utførte transaksjoner. Samarbeid sivile skolervi har i år fokusert vårt samarbeid opp i mot Haukelandsmiljøet (Medisin og sykepleie). Dette fordi de er i samme situasjon som oss med overvekt av ett kjønn, bare motsatt kjønn i forhold til SKSK. De har også vist velvilje med å delta både i fadderuken og på fester. En utfordring er at medisin bytter studentstyre midt i året og har til dels manglende overlapping, en må derfor opprette kontakt igjen på nytt hvert år. Sykepleien har heller ikke noe godt fungerende studentstyre å samarbeide med, det blir derfor litt i fra gang til gang prinsippet. Videre har det blitt gjennomført teambuilding for kjernestyret til NHH og BI. Dette har vært tatt godt i mot både fra deltakerene(kjernestyrene) og arrangørene (oss). Veien viderejeg anbefaler for neste eksternansvarlig å fortsette nedsalget av varelageret av Valkyrieneffekter. Vedkommende bør heller satse på en forenkling og heller holde inne en håndfull produkter som selger godt. Videre anbefaler jeg satsingen på å opprettholde en god utelivsavtale. Dette er avtaler som betyr mye for våre medlemmer. Jeg vil også anbefale å ha en kontaktperson i hver klasse, som enklere kan spre informasjon om arrangementer og informasjon fra Valkyrien. Både Ticketco og Izettle bør fortsettes å brukes og mulig videreutvikles. Samarbeidet med Haukelandsmiljøet bør også opprettholdes. Henrik Natland Lillebø Eksternansvarlig EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 23

24 VEDLEGG E DOGWATCH Stab: Redaktør: Tor Håkon Svanes (M-EA3) Redaksjon: Espen Engene (M-ED3) Julie Marie B. Fossem (LOG3) Astrid A. Andersen (LOG2) Silje Kreutz (OM2) Mina Apalvik (OM1) Ann-Mari Lorentzen (OM1) Per-Inge Naustvik (OM1) Foto: Knut-Martin Solheim (LOG2) Økonomi: Frøydis Fjeldstad (LOG3) Nettansvarlig: Julius Yran (M-ED2) 24

25 Opplag / abonnenter I skrivende stund har sittende redaktør gitt ut 3 utgaver av Dogwatch, henholdsvis sommer, høst og jul Periodens siste utgave er under bearbeidelse i skrivende stund og vil bli utgitt rett etter generalforsamlingen. De siste årene har opplaget variert fra 450 til 650 eksemplarer. Erfaringer fra det siste året er at 600 er optimal opplagsstørrelse. Dette er for å sikre at alle kadetter får tilgang på bladet. Med den nye støttemedlemsordningen kan det bli nødvendig å øke opplaget. Distribusjonen foregår som før ved at vi sender omtrent 300 eksemplarer til avdelinger i Forsvaret, riddere, æresmedlemmer og støttemedlemmer. Internt på skolen legges Dogwatch ut i Fenriksmessen, i Valhall og utenfor Vinland. Organisering Våren 2014 viste tydelig at redaksjonen var for liten. Resultatet av dette var at mitt første nummer ble forskjøvet til juni, i tillegg til at det ble et tynt nummer. Over sommeren ble det lagt betydelige krefter i å få økt størrelsen på redaksjonen. Dette arbeidet førte til at vi nå er 12 kadetter i redaksjonen. En egen ansvarlig på økonomi og annonser, og en egen ansvarlig for nettsiden har frigitt kapasitet hos undertegnede. Redaksjonen har gjennom høsten 2014 vist at vi klarer å avholde jevnlige redaksjonsmøter og fungere som en redaksjon selv om enkelte ikke har mulighet til å stille. Det har ikke blitt prioritert å gi samtlige i redaksjonen spesifikke jobber, det har heller blitt sett på som en styrke at vi er flere som kan ta over andre påbegynte arbeid. Redaksjonen har fått tilført en ny harddisk i perioden, denne erstatter en eldre harddisk og gir oss større sikkerhet. De 2 imac ene som vanligvis brukes til lay-out er for øyeblikket ute av drift. Dette kombinert med at redaksjonen aldri har hatt eget kamerautstyr har vært hemmende for redaksjonen. Det ses på som veldig viktig at redaksjonen har medlemmer fra alle kull, og helst fra flere forskjellige klasser. Dette er for å lettere kunne være kontaktpunkter med kadettmassen. Lagring / arkivering Dogwatch disponerer arkivplass i arkivet under biblioteket. Bladet har, ved forskjellige navn, blitt publisert siden I 2009 iverksatte derfor redaksjonen et prosjekt for lagring og videre arkivering av tidligere og fremtidige opplag. Alle gamle numre i arkivet ble overført til Marinemuseet i Horten sommeren Her ble prosessen med å digitalisere Dogwatch satt i gang for at disse skulle bli mer tilgjengelige for redaksjonen. Marinemuseet begynte ivrig på jobben, men ettersom den ble gjennomført av en menig i en såkalt grå stilling, forsvant denne arbeidskapasiteten i september Som følge av dette er ikke arbeidet med å digitalisere Dogwatch ferdigstilt, men utgavene oppbevares på Marinemuseet inntil videre. Dette er ikke blitt fulgt opp av redaktøren(e) siden Valkyriens websider 25

26 Dogwatch overtok overordnet ansvar for drift av Valkyriens nettsider høsten Nettsiden ble lansert like før jul 2010 og alle med styreverv i Valkyrien har sin egen bruker med mulighet til å redigere på sine respektive undersider. I løpet av vinteren 2011 ble websiden underlagt Eksternansvarlig Valkyrien og i 2014 ble websiden i sin helhet underlagt redaksjonen i Dogwatch. Redaksjonen har nå en web-ansvarlig som skal sørge for å oppdatere sidene med nyheter og generell informasjon. Nytt av året er at Dogwatch har lagt ut 2 til 3 artikler fra hvert nummer i pdf-format på hjemmesiden. Erfaringen fra året som har gått er at det er lurt med en web-ansvarlig, men det har vist seg å være vanskelig for web-ansvarlig å få tak i oppdatert informasjon som skal ut på nett. Kommende redaktør og redaksjon bør tidlig informere styret om deres ansvar om å holde web-ansvarlig oppdatert. Økonomi Det siste året har redaksjonen hatt en egen økonomi og annonseansvarlig. Dette har fungert svært bra. Det har tidligere vært et problem at økonomiansvarlig i henholdsvis Valkyrien og Dogwatch ikke har utvekslet nok informasjon. I år har dette gått bedre. I 2013 budsjetterte Dogwatch med å kunne kjøpe inn et kamera for annonseoverskuddet. Dette skjedde aldri, ei heller i Dette kan ha mange årsaker, men det har uansett ikke blitt prioritert av styret, noe som er uheldig for redaksjonen. Sittende økonomiansvarlig i Dogwatch har gjort en god jobb med å skaffe oversikt i økonomien samt å skaffe flere nye annonseavtaler. For kalenderåret 2014 går Dogwatch med et lite underskudd. Dette skyldes i hovedsak to store utgivelser høsten For kalenderåret 2015 har Dogwatch budsjettert med betydelig økte annonseinntekter, noe som vil føre til at redaksjonen kan anskaffe et kamera. Dogwatch har i dag en avtale om pengestøtte fra SKSK tilsvarende omtrent 2 utgivelser. Dogwatch trykkes av Molvik Grafisk,men i høst ble Bergen Grafisk brukt til å trykke Høstnummeret i den hensikt å spare penger. Når alt kom til alt viste det sag at det ikke var billigere, og Molvik brukes derfor fortsatt. Utfordringer Dogwatch sin største utfordring har vært videreføring av informasjon. Det er dette som har tatt mest tid, finne ut hvordan ting var ment å være. For fremtiden bør derfor påtroppende redaktør aktivt søke å bruke dreiebøker og lignende for å slippe å tråkke opp stier på nytt. Videre har det vært en utfordring for Dogwatch å nå opp i konkurransen om midler hos Valkyrienstyret (se Økonomipunktet). Tor Håkon Svanes Redaktør EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 26

27 VEDLEGG F: ØKONOMI / REGNSKAP Status Det er foretatt noen korrigeringer fra tidligere år, resultatet som helhet vil derfor ikke være helt representativt for 2014, men legger et grunnlag for at videre regnskapsføring vil være korrekt fremover. Det var avsatt kroner til dekning av moms, noe som ikke er korrekt. Disse er inntektsført, som gjør årets resultat tilsvarende bedre. Varelageret hadde en regnskapsverdi på ca fra Varelageret er talt opp og justert til Kostnadsføringen av differansen gir en tilsvarende høyere varekostnad som I realiteten ikke er knyttet til driftsåret En konto I regnskapet med diverse fordringer fra 2012/2013 er blitt tapsført som følge av vanskelighetene med å spore opp hva disse fordringene gjaldt eller hvorvidt de er inndrivbare. Tapsføringen av fordringene øker foreningens kostnader for Budsjettet som ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2014 ble utvidet i tråd med styrets ønske om å bygge oppslutning rundt foreningen, resultatet viser at kostnadene til foreningen gjennom året har vært høyere enn tidligere år, i tråd med denne tanken. Styret har besluttet å melde foreningen ut av MVA-registeret, etter rådgivning fra skatteetaten. Hovedargumentet for dette vedtaket er at foreningen ikke har næringsdrivende virke. En større del av AMU-midlene ble budsjettert til arrangement i regi av Valkyrien, samt til innkjøp av bla. Badestamp og langbord. Ved oppstart 2015, har Valkyrien til gode av AMU-midlene, inkludert tilskuddet for Det betyr at det gjennom 2014 ble brukt av velferdsmidlene. På sikt vil det være smart å opprette en økonomisk sikkerhetsbuffer for å kunne håndtere uforutsette utgifter ifbm. Arrangement. For å motvirke de negative effektene som følger av styrets 1-årige virke, er det besluttet å benytte revisor til føring av bilag og oppsett av regnskap. Foreningens økonomistyringsprogram har vært tunglært, overdimensjonert og dyrt uten å gi en god og enkel oversikt over foreningens drift. Styret har inngått avtale med Vangdal regnskap om rutiner for regnskapsføring og erfaringsoverføring/opplæring ifbm. Overgang til nytt styre. Årlig vil dette valget medføre en ekstra kostnad på rundt 4000 kroner som jeg mener er fornuftig bruk av foreningens midler mtp. den forenklingen, oversikten og kontinuiteten dette gir. Økonomien i foreningen totalt sett er solid. Aktiviteter DuuS-festen og Blotet ble i 2014 bevilget ekstra midler, i tråd med ønsket om å bedre oppslutningen om foreningen blant oss kadetter. Duus festen kostet Valkyrien i realiteten ca 6500 kroner, og Blotet var en reel kostnad på ca selv om dette ikke er synliggjort i regnskapet ettersom kostnadene til drikke ble regnskapsført under foreningen generelt. 27

28 Vi har potensiale for å utvikle enda bedre rutiner for å følge opp den økonomiske siden av våre arrangementer underveis. Behovet for å bedre disse rutinene er flerdelt, men kort oppsummert vil det gi bedre oversikt og bevissthet om økonomisk ansvarlighet både for styret og arrangementsansvarlig underveis. Dogwatch: Økonomiansvarlig i Dogwatch har gjort en meget god jobb med å fremskaffe sponsorer til trykkingen av medlemsbladet. Fra å være en kostnadskrevene aktivitet, kan det forventes at Dogwatch, forutsatt videre samarbeid med Sjøkrigsskolen, vil kunne opparbeide seg kapital til å selv forestå utskiftning av utstyr på sikt. De positive endringene som er gjort i Dogwatch mtp. økonomi vil ikke fremkomme av årets regnskap, men vil materialisere seg gjennom Utfordringer Kostnadsdrivere Kaffemaskinen går med et underskudd på kroner og er særdeles ulønnsom slik den blir brukt i dag. Avtalen går ut i månedsskiftet mars/april 2015 og oppsigelse anbefales om ikke nytt styre ønsker å forbedre løsningen. Forslag til tiltak: alternativ plassering for å bedre eksponering av maskinen ovenfor kadetter, besøkende og ansatte. skru opp pris pr. Kopp reforhandle avtalen, evt. bytte leverandør Dogwatch har store kostnader knyttet til trykking. Reklameinntektene vil vise en økning inn i 2015, utfordringen vil være å fortsette det oppsøkende arbeidet med å skaffe inntekter, for å kunne fornye/reparere utstyr som om kort tid kan anses for å være utdatert eller defekt. Videre vil det være viktig å synliggjøre inntekter og utgifter knyttet til Dogwatch gjennom prosjektføring av regnskapet for å kunne oppdatere redaksjonens utstyr som nevnt. Kontinuitet En utfordring videre vil være å holde fast på de endringene som er gjort ila mtp. økonomisk kontroll. Dette vil være viktig for å kunne ta utbytte av de ressursene som er lagt ned i forsøk på å gi en forbedring i foreningens økonomi på sikt. Benytte regnskapsfører i overlapp og til føring av regnskap, opprettholde kontroll på fordringer, samt utvikle rutiner for arrangementsoppfølging er hovedpunktene herunder. Mads Stange Thorsen Økonomisjef EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 28

29 Vedlegg G: Kontrollkomitéen Kontrollkomiteen har i styreperioden 2014/15 bestått av Christoffer Rokkones (MED2) og Bernhard Winther-Sørensen(MM1). I perioden september-desember 2014 var deltok Winter-Sørensen på Øvelse Magellan og kommiteen bestod av Rokkones. Kontrollkommiteen har i året fungert som kontrollerende organ av styrets virke. Saker av betydning har vært innføring av Blotet og den nye Einherje-ordenen, samt spørsmål rundt hvem som kan være medlemmer av Valkyrien, hvem som har stemmerett på Generalforsamlingen og tildeling av gull-og sølvringen. Kontrollkommiteen har i sin virkeperiode vært med på å sende kadetter på følgende arrangementer: 4 stk på ball på KS, 2 stk på ball på LKSK, samt 2 stk på ball i Danmark. Tilhengeren til foreningen har vært oppgradert og skal på verksted i februar. Ordningen med nøkkel og vognkort og portvakten har ikke fungert opptimalt og skal revurderes av neste kontrollkomite. En mulig løsning er at de to kommiteemedlemmene har hver sin nøkkel og drifter utlånstjenesten. Christoffer Rokkones Leder Kontrollkomiteen EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst Bernhard Winhter-Sørensen NK Kontrollkomiteen EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 29

30 VEDLEGG H: ORDENSKANSELLIET Planen I tradisjon og tro har Ordenskanselliet driftet videre, med fokus på å ivareta Valkyriens tradisjoner og bringe disse videre. Vi er kanskje ikke de synligste i styret, men det jobbes stadig i kulissene for at tradisjonene ivaretas. Før perioden startet satt Ordenskanselliet seg ned og bestemte seg for fire fokusområder som vi mente var helt nødvendige og essensielle for å fortsette vårt virke. Disse fire punktene bestod av å fullføre ringavtalen samt ta opp de første bestillingene for kullene som gikk ut i 2011 og 2012, få på plass en positiv og minneverdig innskriving, bidra i dekoreringen av Valhall og understøtte Valkyrienstyret i opprettelsen og utformingen av den nye ridderordenen Einherjer. Utførelsen Ringavtalen som nevnt ovenfor har vært en stor belastning de siste årene, og en særavtale kom på plass tidlig i perioden. Kontrakten innebærer at vi er bundet til en ringleverandør frem til og med juni 2016 mot at de to ovenfor nevnte kullene fikk 20% rabatt på sine ringer. Dette er en avtale vi ser nødvendig for å ivareta Valkyriens og tidligere kadetters interesser da en eventuell erstatning ville vært på en langt større sum enn det Valkyrien budsjetterer med over to år. Vi har nå mottatt den første leveransen av ringer til disse kullene og tilbakemeldingene er gode. Hva gjelder innskrivingen, føler vi at denne er endret fra å dreie seg om at nye kadetter skal ha det vondt til at nye kadetter skal få en innføring i hva Valhall betyr for oss kadetter, hvilken oppførsel vi ønsker der, hvordan de skal bli tatt imot best mulig og hvordan vi ønsker at organisasjonen skal fremstå innad og utad. Tilbakemeldingene etter sommerinnskrivingen er utelukkede positive, og vi mener at dette er en innskriving som bør videreføres. Januarinnskrivingen er også på bedringens vei og har fått en rekke positive tilbakemeldinger. Vi vil se videre på hvordan denne kan gjøres bedre, slik at vi har en god mal på denne også. Vi vil gi en stor applaus til samtlige som har vært med å dekorere Valhall. Vi er strålende fornøyd med hvordan Valhall har fått sin sjel tilbake etter brannen. Det er viktig å huske at Valhall er stedet vi skal møtes etter skole og jobb for å ta et par kalde og sterke, og det er derfor viktig at det er et sted vi føler oss hjemme og føler tilhørighet til. Det er nå dekorert med en del historie i tillegg til en rekke nye gjenstander som representerer hvem vi er og hva vi står for. Bildene av Riddere og Æresmedlemmer har blitt flyttet til Fenriksmessen, noe vi 30

31 anser som positivt da de fortjener å henge synlig. Personer som har gjort så mye for Valkyrien fortjener ikke å henge bortgjemt i mørket og oversees av goddrukne kadetter. Tidlig denne perioden opplevde Leder Ordenskanselliet at det manglet kunnskap blant medlemmene om hvem som var våre Riddere og Æresmedlemmer. Det ble også stilt spørsmål rundt om det i det heletatt var mulig å bli slått til dette før man hadde rundet 50. Svaret er ja. Det som er viktig for oss, er å fremheve de som har gjort en god jobb for Valkyrien. Da det også manglet kunnskap om vår tidligere ordning med bannerførere og stråmenn, understøttet vi Valkyrienstyrets forslag om en ny løsning med Einherjere. Ordningen er fortsatt i startgropen, men vi har troen på at denne kan være et positivt tilskudd som fremhever medlemmer som har gjort en god jobb og som bærer potensiale til å bli Ridder eller Æresmedlem ved videre god innsats i fremtiden. Årsdagen, tidligere kjent som Soiree og nå som Blot, ble gjennomført på en særdeles god måte. En stor takk rettes til arrangementstaben som gjennomførte denne på en god måte i tråd med de tradisjoner og krav vi ba om. Videre har vi hatt en rekke småoppgaver som har vært både tidkrevende og spennende. Vi har fått kartlagt en rekke tidligere medlemmer, funnet ut historien til noen gjenstander slik som skipsklokken i Valhall og flyttet Valkyrienlageret. Det gamle Valkyrienlageret har nå blitt flyttet og resultatet av dette er at Valhall har fått et eget lager, mens Ordenskanselliet har fått sitt eget der de blant annet lagrer supporterutstyret til Villmenn. Av arrangementer og oppgaver som Ordenskanselliet har gjennomført eller medvirket til, kan nevnes; to innskrivinger, Blot, Ringseremoni og tre store bestillinger av Valkyrienringen. Veien videre Leder Ordenskanselliets videre anbefaling til fokusområder er å få plass en endelig og god løsning på januarinnskrivingen. Selv om det har blitt kartlagt mange tidligere medlemmer så gjenstår det fortsatt mange kull og en stor jobb. Dette er en tidkrevende oppgave men bør gjennomføres da det letter mye arbeid i senere tid. Videre bør Ordenskanselliet fokusere på innføringen av Einherjerordningen og Blotet, slik at dette blir bestående og en suksess. Den siste oppgaven som bør prioriteres, er å finne ut betydningen av en innskriving. Skal dette kun være symbolsk, eller bør det ha en følge at man (ikke) er skrevet inn? Joachim Jørgensen 1. Ordenskanseller EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst Christian N.Stibolt 2. Ordenskanseller EX UNITATE VIRES Fra fellesskap kommer vekst 31

32 32

33 33

34 Godt valg fra oss i styret! 34

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015

Ψ PSU: Psykologisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen PSUs budsjettkomité 2015 Vedlegg til Budsjettkomités for 2015 Budsjettkomiteen (BK) til PSU mener generelt sett at kontinuitet i undergruppenes budsjetter er et viktig element. Vi har derfor prøvd ikke å fravike for mye fra tidligere

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049

Rapport. Skogskarene. Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Rapport Skogskarene Prosjektidentifikasjon (virksomhetsområde): Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0049 Prosjektnavn: Skogskarene Søkerorganisasjon: Den Norske Turistforening. Organisasjonsledd: DNT Oslo

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 22-10- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 109-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 110-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 111-15

Detaljer

Referat. Styremøte BI Campus Bergen

Referat. Styremøte BI Campus Bergen ! 1 Referat Styremøte 13.12.2016 BI Campus Bergen Sted: BIS-kontoret Tid: 12:00 Ikke til stedet: HR 3, HR2 2 Sak 142-16- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012

Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Søknad til Velferdstinget om økonomisk støtte skoleåret 2011/2012 Bakgrunnsinformasjon: Norges Idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole beliggende på Sognsvann, Oslo. Skolen er en svært sentral

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

TRIATLON Årsberetning 2013

TRIATLON Årsberetning 2013 TRIATLON Årsberetning 2013 Innhold 1 ÅRSRAPPORT... 3 2 SPORTSLIG RESULTATOVERSIKT 2013... 5 3 REGNSKAP 2013... 7 4 BUDSJETT 2014 M/ KOMMENTARER... 10 5 VEDLEGG... 11 2 1 ÅRSRAPPORT Styrets sammensetning

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Lederkurs for ungdom år med mentorordning

Lederkurs for ungdom år med mentorordning Lederkurs for ungdom 15-26 år med mentorordning Kurset er for ungdom mellom 15-26 år som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe andre ungdom på tvers av idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt,

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 29.03.12 Saksnummer Sak Ansvarlig Beslutning 10 Godkjenning av protokoll fra Kaare møtet 6. mars 2012 11 Agenda for styreseminar lørdag Kaare

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED

STRATEGIPLAN SPORT & MARKED STRATEGIPLAN SPORT & MARKED Sparta sitt mål er å være et topplag i norsk ishockey gjennom å skape glede, engasjement og god underholdning. Vår identitet, tradisjon og gode resultater er skapt gjennom

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer

Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Levanger kommune Ordføreren 23. april 2012 Søknad om støtte til Juventes sommerleir i sommer Til sommeren skal Juventes landsmøte og sommerleir arrangeres i Levanger, og vi søker med dette om kr. 20 000

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Tilman, Birgit og Wilhelm (ikke vedtaksdyktig) Fraværende: Kristine, Emilie, Helge, Bulent, Louise, Bjarne Bjørn Anders og Daniel Eksterne: Vegard (Kraft) stekst Konklusjon Ansvarlig

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som

Optimum er linjeforeningen for studenter ved Handelshøyskolen NMBU og er arrangør av fadderuken her. De sørger for faglige arrangementer, så vel som Fadderuken 2014 Handelshøyskolen Hei, og velkommen som ny student ved Handelshøyskolen NMBU! Vi er Hans Aage Bjørge og Henrik Brekke og er faddersjefer for den kommende fadderuken. Foran deg har du en

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10.2016 Dato: Torsdag 20. Oktober Tid: 19:30-21:00 Sted: Vinterhagen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Tilstede: 43 til sammen inkludert medlemmer og noen av Kooperativets

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Stemmeberettigede: Louise, Bjarne,, Emilie og Birgit Fraværende: Eksterne: Magnus (SL) stekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra forrige hovedstyremøte godkjennes

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

STIFTELSEN FONTENEHUSET BERGEN

STIFTELSEN FONTENEHUSET BERGEN Slutt rapport i forbindelse med prosjekt 2012/3/0430 : Noe å glede seg til! gjennom Rådet for psykisk helse. Forord. Dette var et prosjekt der vi ville sette fokus på et mer variert fritidstilbud/kulturtilbud

Detaljer

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017

Alltid alt for laget. Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Alltid alt for laget Landslaget Menn U19 Veien mot VM 2017 Oppsummering Polishcup 2017 Fredrik Sundell 1999 BSK Thomas Bøgle 1998 Fredrikstad Brage Harby 1998 Freidig Jonathan Moldjord 1998 Freidig Kjetil

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2011/1/0296. Prosjektnavn: UT Ungdom Trener SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET UT UNGDOM TRENER Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2011/1/0296 Prosjektnavn: UT Ungdom Trener Søkerorganisasjon: Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer