VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE VURDERINGSKRITERIER OG LOKAL LÆREPLAN I KROPPSØVING HOEGGEN SKOLE, august 2012 [Velg dato]

2 INNHOLD OVERORDNET MÅLSETTING... HOVEDOMRÅDER... GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER... LÆREPLAN TRINN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. VURDERING GENERELT... 8 VURDERING I FAGET... 9 UTSTYR 19 2

3 OVERORDNET MÅLSETTING I KROPPSØVING Kroppsøving som allmenndannende fag skal medvirke til at mennesket sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen. Sentralt i faget står lek, bevegelse, allsidig idrett, dans og friluftsliv. Opplæringa i faget skal medvirke til at elevene opplever glede, inspirasjon og selvforståelse ved å være i bevegelse og samhandle med andre. HOVEDOMRÅDER I KROPPSØVING Idrettsaktivitet Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg av idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Det skal legges vekt på bevegelseslek, og på skapende og utøvende aktivitet tilpasset forutsetningene hos elevene. Utvalget vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltakelse i og fremføring av danser, både egenproduserte danser og danser fra ulike kulturer, blant annet fra ungdomskulturene, er en del av det. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområde. Dessuten er fair play og felles regler en viktig del av faget. Begrepet fair play omfatter det å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter. Samhandling og det å gjøre hverandre gode er sentrale elementer i begrepet. Friluftsliv Hovedområdet friluftsliv omfatter kompetanse som trengs for å kunne ferdes i og verdsette opphold i naturen. Det skal legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan en kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Trening og livsstil Hovedområdet trening og livsstil omfatter hvordan ulike aktiviteter kan påvirke helsen hos den enkelte. Sammenhengen mellom aktivitet og livsstil basert på interesser og mestring hos den enkelte, er sentrale emner på dette området. Det skal og legges vekt på kunnskap, erfaring og refleksjon for å gjennomføre ulike aktivitetsformer og egnetrening som grunnlag for en aktiv livsstil, og ta hensyn til egne og andres forutsetninger. Hvordan en kan drive helsefremmende aktivitet og arbeide ergonomisk riktig er også viktige emner. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET

4 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I kroppsøving forstås grunnleggende ferdigheter som følger: Hovedområde Kunnskapsløftet Hoeggen Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kroppsøving - Opplevelser fra ulike aktiviteter - Regler for lek, spill og samhandling - Organisering og ledelse av aktiviteter - Elevstyrte aktiviteter hvor elevene står for undervisningen - Planleggingsdokument til elevstyrte aktiviteter og egentrening - Logg (for eksempel etter egentrening) Å kunne lese i kroppsøving Å kunne regne i kroppsøving Å kunne bruke digitale verktøy i kroppsøving - Tolke kart og forstå symbol - Måle lengder, tider og krefter - Planlegge og gjennomføre treningsarbeid - Planlegge, dokumentere og rapportere aktiviteter - Ulike varianter av orientering - Friidrett - Kondisjonstrening - Styrke og spenst - Turn -Tverrfaglig arbeid: Kroppsøving, matematikk og naturfag (måle tid, puls, regne fart, distanse osv)

5 Hovedområde Aktivitet 8. trinn 9. trinn 10. trinn Idrettsaktivitet Ballspill - Beherske pasning og mottak av ball - Å kunne føre ballen - Beherske slag/skudd - Lære grunnleggende regler Friidrett - Gjøre seg kjent med øvelser; løp, hopp, kast - Klare å gjennomføre et lengre løp (f.eks 2000 m) Turn - Gjøre seg kjent med øvelser; trampett, matte, bukk, bom - Klare å gjennomføre et enkelt hopp på trampett og bukk - Klare å gjennomføre enkle øvelser på matte som ruller og å stå på hodet - Gjennomføre enkle balanseøvelser på bom Svømming - Å kunne svømme på mage og rygg - Å kunne dykke ned og hente opp en gjenstand på grunt vann - Å kunne svømme under vann - Videreutvikle ferdighetene fra 8. trinn - Lære samhandling med medspillere - Videreutvikle kunnskapene om reglementet - Innøve tekniske ferdigheter innen løp, hopp og kast - Gjennomføre 000m på best mulig tid - Innøve tekniske ferdigheter innenfor øvelsene trampett, matte, bukk og bom - Innøve god sats for å kunne utføre mer kompliserte hopp på trampett og bukk - Innøve teknikker for håndstående, hjul, stift, dobbeltrulle - Klare å gjennomføre mer kompliserte balanseøvelser på bom - Videreutvikle ferdighetene fra 8. og 9. trinn - Tilegne seg taktiske ferdigheter - Å beherske spillet som helhet - Koordinere tekniske ferdigheter med hurtighet, utholdenhet, spenst, stem - Gjennomføre øvelser innen løp, hopp og kast med best mulig resultat - Sette sammen et turnprogram som inneholder elementer fra øvelsene hopp, matte og bom - Å kunne utføre ilandføring og livredning samt livbergende førstehjelp

6 Hovedområde Aktivitet 8. trinn 9. trinn 10. trinn Idrettsaktivitet Dans - Å kunne bevege seg til musikk (aerobic) - Å kunne utføre enkle danser i samspill med andre (for eksempel ringdans) Lek - Å tilegne seg basisferdigheter gjennom forskjellige former for lek Friluftsliv Orientering - Å kunne bruke kart for å gjennomføre en enkel orienteringsløype uten kompass (gateorientering, stjerneorientering, bildeorientering) Overnattingstur - Å planlegge og forberede en overnattingstur Tur - Å gjennomføre turer (til Uteaktiviteter fots, på ski, med sykkel) - Å gjennomføre ulike aktiviteter ute til forskjellige årstider og i ulike utemiljøer (leik, aking, skøyter) - Å kunne kle seg etter vær og føre - Ha kjennskap til og prøve seg i norske folkedanser og danser fra ungdomskulturen - Å tilegne seg basisferdigheter gjennom forskjellige former for lek - Å kunne bruke kart for å gjennomføre en enkel orienteringsløype i marka uten kompass - Å bli kjent med vanlige karttegn og symboler - Å gjennomføre den planlagte overnattingsturen - Å gjennomføre turer (til fots, på ski, med sykkel) - Å gjennomføre ulike aktiviteter ute til forskjellige årstider (leik, aking, skøyter) - Å kunne kle seg etter vær og føre - Lære pardanser (som swing) - Kunne lage og fremføre egenprodusert dans - Å tilegne seg basisferdigheter gjennom forskjellige former for lek - Å kunne bruke kart og kompass til å gjennomføre en orienteringsløype i marka - Å gjennomføre turer (til fots, på ski, med sykkel) - Å gjennomføre ulike aktiviteter ute til forskjellige årstider (leik, aking, skøyter) - Å kunne kle seg etter vær og føre

7 Hovedområde Aktivitet 8. trinn 9. trinn 10. trinn Trening og livsstil Generell trening - Å gjøre seg kjent med ulike former for styrke-, og kondisjonstrening - Å lære seg å tøye ut etter trening - Å kunne sette sammen et eget program for å trene styrke og kondisjon (egentrening) - Å lære seg å tøye ut etter trening - Å kunne sette sammen et eget program for å trene styrke og kondisjon (egentrening) - Å lære seg å tøye ut etter trening 7

8 VURDERING I KROPPSØVING, HOEGGEN SKOLE IDRETTSAKTIVITET Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter Høy Middels Lav Mestrer så å si alle aktiviteter godt. Tar mye initiativ, hjelper andre, søker utfordringer. Viser høy grad av samarbeidsevne ( gjør andre bedre ) og er selvstendig. Mestrer de fleste aktiviteter. Tar initiativ og hjelper andre. Viser samarbeidsevne og er selvstendig. Mestrer flere aktiviteter. Er positive til og klarer å motta og bruke veiledning til å forbedre seg. Tar litt initiativ. Klarer å samarbeide med medelever. Deltar i de fleste aktiviteter. Mestrer noen aktiviteter tilfredsstillende. Deltar i enkelte aktiviteter. 2 Forsøker å utføre enkelte aktiviteter. Deltar i svært få aktiviteter. 1 Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter Høy Middels Teknikk: Bruker pasninger, mottak, skudd/slag og finter effektivt og presist i spill Taktikk: Forstår spillet og bruker regler og teknikk til å holde spillet effektivt i gang ( gjør medspillerne bedre ). Har godt blikk for spillet Regler: Kan reglene i spillet og følger dem. Teknikk: Behersker pasninger, mottak, skudd/slag og finter og kan bruke det i spill Taktikk: Forstår spillet og bruker regler og teknikk til å holde spillet i gang. Har blikk for spillet Regler: Kan reglene i spillet og følger dem i spill Teknikk: Klarer å utføre pasninger, mottak og skudd. Kan motta og bruke veiledning til å bli bedre. Taktikk: Forstår en del av spillet og evner å bruke regler og teknikk til å bli med i spillet Regler: Kjenner noen regler og prøver å følge dem i spill Teknikk: Klarer enkle pasninger og mottak Taktikk: Forstår deler av spillet og klarer å delta litt i spillet Regler: Kjenner noen regler og følger dem stort sett i spill 8

9 Lav Teknikk: Får til enkel ballbehandling Taktikk og Regler: Skjønner hovedreglene i spillet Deltar ikke i aktiviteten. Viser svært liten grad av ferdigheter. 1 2 Svømme på magen og på ryggen og dykke Hver gruppe har i løpet av ungdomsskolen svært få timer til rådighet i bassenget. På grunn av dette må kompetansemålene i svømming/livredning legges mindre vekt på enn andre av læreplanens mål. Høy Middels Lav Distanse: 800 meter i strekk. Svømme på magen: Behersker bryst/crawl effektivt, presist og med god rytme. Svømme på ryggen: Behersker ryggsvømming effektivt, presist og med god rytme. Dykking: Gjennomfører dykkbevegelsen effektivt og presist. Dykker ned til m. Distanse: 00 meter i strekk. Svømme på magen: Behersker bryst/ crawl effektivt. Svømme på ryggen: Behersker ryggsvømming effektivt. Dykking: Behersker dykking effektivt Distanse: 00 meter i strekk Svømme på magen: Svømmer på magen med valgfri svømmeart (bryst/crawl). Er mottakelig og kan bruke veiledning til å bli bedre. Svømme på ryggen: Utfører ryggsvømming med rimelig fremdrift og er mottagelig for veiledning Dykking: Klarer etter veiledning å utføre dykkebevegelser ned til ca 2 meter. Distanse: 200 meter i strekk. Svømme på magen: Svømmer på magen med valgfri svømmeart (bryst/crawl). Svømme på ryggen: Klarer å etterligne bevegelsesmønsteret i ryggsvømming. Dykking: Klarer å etterligne dykkbevegelser. Klarer å dykke på grunt vann. Svømme på magen: Har fremdrift i vannet, men bruker ingen svømmeart Svømme på ryggen: Forsøker å flyte og få fremdrift på ryggen Dykking: Forsøker å dykke Er med på vanntilvenningsaktiviteter Har liten fremdrift i vannet Kan ingen svømmeteknikker 2 1 9

10 Forklare og utføre livredning i vann og livreddende førstehjelp. HLR = hjerte-lungeredning Livbergingstest: Høy Middels Lav Livredning i vann: Gjennomfører livbergingstest effektivt og presist uten svømmebriller. HLR: Forklarer/gjennomfører HLR effektivt og presist etter gjeldende prinsipper. Livredning i vann: Behersker livbergingstesten effektivt. HLR: Forklarer/gjennomfører HLR effektivt etter gjeldende prinsipper. Livredning i vann: Gjennomfører (ikke nødvendigvis sammenhengende) flere elementer i livbergingstesten. HLR: Forklarer/gjennomfører deler av HLR etter gjeldende prinsipper. Livredning i vann: Klarer noen eller deler av elementene i livbergingstesten HLR: Kan deler av HLR etter gjeldende prinsipper Livredning i vann: Forklarer og utfører noen eller deler av elementene i livbergingstesten HLR: Forsøker å gjennomføre noen elementer i HLR Kjenner til noen elementer ved HLR og livberging i vann 1 2 Livbergingshopp, hente dukke opp fra bunnen (ca 2 - meter), ilandføre en person 2 meter og få personen opp på kanten av bassenget. Trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle Høy Behersker ulike danser med god rytme og presisjon. Utfører bevegelsene i dansen med innlevelse. Tar lett koreografi og er synkron med dansepartner/e. Behersker ulike danser med rytme og presisjon. Tar koreografi og er synkron med dansepartner/e. Middels Behersker flere av elementene i dansene med rytme og presisjon. Behersker noen av elementene i dansene og klarer til en viss grad å følge rytmen og presisjonen. 10

11 dansekomposisjoner. Lav Forsøker å utføre dansene, men behersker i liten grad dansens elementer. 2 Deltar lite i danseaktivitetene. 1 Trene på og utøve danser fra ungdomskulturer og andre kulturer, og sammen med medelever skape enkle dansekomposisjoner. Høy Er initiativrik og bruker kroppens bevegelsesmuligheter og rommet kreativt. Tilegner seg raskt danser andre har laget. Viser god evne til samarbeid. Tar initiativ og skaper dans med god koreografi og rytme. Tilegner seg danser andre har laget. Viser evne til samarbeid. Middels Skaper dans med enkel koreografi og kan delta i danser andre har laget. Skaper enkel dans og etterligner danser andre har laget. Lav Deltar i enkelte danseaktiviteter. 2 Deltar lite i danseaktivitetene. 1 11

12 FRILUFTSLIV Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjøre greie for allemannsretten. Planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, også med overnatting ute. Orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre greie for andre måter å orientere seg på. Høy Middels Deltar aktivt på turer og i aktivteter i ulike naturmiljø (som f.eks vann, fjell, skog og strand). Kler seg hensiktsmessig og vet hva slags utstyr som er nødvendig. Tar initiativ og viser kreativitet i planlegging og gjennomføring. Tar ansvar for seg selv og andre. Deltar på turer og i aktiviteter i ulike naturmiljø (som f.eks vann, fjell, skog og strand) Vet hva hensiktsmessig bekledning og utstyr er. Er med i planlegging og gjennomføring. Lav Deltar i enkelte aktivteter og på enkelte turer. 2 og 1 Høy Forklarer målestokk, fargekoder og symboler på kart. og Orienterer seg langs stier og veier alene. Finner himmelretninger ved hjelp av tegn i naturen. Middels Forklarer litt om målestokk og enkle symboler på kartet. og Orienterer seg langs stier og veier i par eller grupper. Kjenner noen naturtegn Lav Orienterer seg i kjent terreng/område. 2 og 1 og og 12

13 TRENING OG LIVSSTIL Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse. Høy Kan gjennom kjente aktiviteter/idretter utvikle styrke, utholdenhet, spenst og koordinasjon. Har kunnskaper om og kan benytte varierte treningsformer for å forbedre disse basisferdighetene. Reflekterer kort og begrunner rundt valget av treningsformer med bakgrunn i de mål eleven har satt for treningen. Kan gjennom kjente aktiviteter/idretter utvikle styrke, utholdenhet, spenst og koordinasjon. Har kunnskaper om og kan benytte treningsformer for å forbedre disse basisferdighetene. Benytter treningsformene for å nå målet de har satt seg for treningen. Middels Vet hvordan treningsformer kan forbedre fysiske ferdigheter. Velger ut og benytter noen av treningsformene for å forbedre basisferdigheter som styrke, utholdenhet, spenst og koordinasjon. Klarer å sette seg et mål for treningen. Vet at det finnes ulike treningsformer som kan forbedre fysiske ferdigheter. Benytter ulike treningsformer. Lav Forsøker å benytte ulike treningsformer. 2 Gjenkjenner ulike treningsformer. 1 Forklare sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse. Forklare hvordan ulike kroppsideal og forskjellig bevegelseskultur påvirker trening, ernæring, livsstil og helse. Høy Har kunnskaper om og kan begrunne hvorfor ulike fysiske aktiviteter er viktig for egen helse. Diskuterer hvilken betydning fysisk aktivitet og livsstil har for helsa. Har kunnskaper om og kan begrunne hvorfor fysisk aktivitet er viktig for egen helse. Uttrykker hvilken betydning fysisk aktivitet og livsstil har helsa. Middels Kan gjøre rede for noen sammenhenger mellom fysisk aktivitet og utvikling av god helse. Forklarer hvordan fysisk aktivitet og livsstil virker på helsa. Vet at det er sammenheng mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse. Vet at fysisk aktivitet og livsstil kan påvirke helsen. Lav Vet at fysisk aktivitet og sunn livsstil er bra for helsa. 2 Vet hva fysisk aktivitet er og kan gi eksempler på dette. Vet hva som menes med god helse. 1 1

14 Praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening. Høy Middels Lav Praktisere individuelle idretter: Bruker bevegelsesmønstrene effektivt og presist i den aktuelle idretten. Gjøre greie for treningsprinsipp: Kan vise og forklare hvordan man bør trene i den aktuelle idretten. Praktisere individuelle idretter: Behersker bevegelser/bevegelsesmønstre og bruker dem effektivt i den aktuelle idretten. Gjøre greie for treningsprinsipp: Kan vise hvordan man bør trene i den aktuelle idretten. Praktisere individuelle idretter: Klarer å utføre bevegelser/bevegelsesmønstre i den aktuelle idretten. Kan motta og bruke veiledning for å forbedre bevegelsen. Gjøre greie for treningsprinsipp: Vite noe om hvordan man bør trene i den aktuelle idretten. Praktisere individuelle idretter: Klarer å etterligne bevegelser/bevegelsesmønstre i den aktuelle idretten. Gjøre greie for treningsprinsipp: Vite noe om hvordan man bør trene i den aktuelle idretten. Praktisere individuelle idretter: Forsøker å utføre bevegelser innenfor den aktuelle idretten Gjøre greie for treningsprinsipp: Vite hva man kan gjøre for å trene i en individuell idrett.. Praktisere individuelle idretter: Forsøker i liten grad å utføre den aktuelle idretten. Gjøre greie for treningsprinsipp: Vite at man må trene for å bli bedre. 2 1 Vurderingskriteriene til Hoeggen skole er laget med utgangspunkt i et tilsvarende dokument fra Stavanger kommune. UTSTYR For at eleven skal kunne ha best mulig måloppnåelse samt unngå skader, er det en fordel å ha hensiktsmessig klær og sko til inne og utebruk. 1

15

KROPPSØVING kjennetegn på måloppnåelse

KROPPSØVING kjennetegn på måloppnåelse KROPPSØVING kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Idrettsaktivitet: Kompetansemål: eleven skal kunne 1. trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 2015 KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE KROPPSØVING 01 Kroppsøving Graden av måloppnåelse kan der det er naturlig også vurderes med målinger av f.eks spenst, hurtighet, kondisjon, styrke og ballteknikk. IDRETTSAKTIVITET

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 8.trinn 2018/2019

Årsplan i kroppsøving 8.trinn 2018/2019 Varden ungdomsskole Idrettsaktivitet Årsplan i kroppsøving 8.trinn 2018/2019 Læreplan i kroppsøving bevegelsesaktiviteter over og under vann Svømme en lengre distanse basert på egen målsetting andre gode

Detaljer

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole

Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole Fagplan i kroppsøving - Åkra ungdomsskole 2016-2017 8. klasse 9. klasse 10. klasse Fotball Basketball Volleyball Innebandy Friidrett (hopp-kast-løp) Turn Svømming og livredning Svømming og livredning utgjør

Detaljer

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero

Kroppsøving 8.kl 2015/ 2016 Faglærer: David Romero Kroppsøving 8.kl 01/ 016 Faglærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han.

Detaljer

Lokal læreplan i kroppsøving:

Lokal læreplan i kroppsøving: Lokal læreplan i kroppsøving: Leik Ute Inne Friidrett 60 meter 800 meter Stafett Liten ball Kulestøt Lengde Høyde Fotball Skape relasjoner og bli bedre kjent med hverandre. Trene til idrettsdagen på Dalgård.

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Kroppsøving Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving - å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving - å kunne lese i kroppsøving

Detaljer

9. KLASSE 2018/19 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero

9. KLASSE 2018/19 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero 9. KLASSE 018/19 ÅRSPLAN Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero Formål med faget Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse

Detaljer

13. september Års- og vurderingsplan KROPPSØVING. Selsbakk skole 10. trinn. Skoleåret

13. september Års- og vurderingsplan KROPPSØVING. Selsbakk skole 10. trinn. Skoleåret 13. september 2018 Års- og vurderingsplan KROPPSØVING Selsbakk skole 10. trinn Skoleåret 2018-2019 https://www.udir.no/kl06/kro1-04/hele/kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget www.udir.no Mnd

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: av Tommy Rasmussen

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: av Tommy Rasmussen ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR SINSEN SKOLE 5. TRINN Sist revidert: 30.08.2016 av Tommy Rasmussen Nettressurser: Norges idrettshøgskole http://www.nih.no/ Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/page943.html

Detaljer

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN KROPPSØVING 1.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I kroppsøving

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34 FOTBALL Overnattingstu r LEKPREGEDE AKTIVITETER Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder læringsressurser Vurdering 34 Bruke lek ulike

Detaljer

K R O P P S Ø V I N G

K R O P P S Ø V I N G K R O P P S Ø V I N G Formål med faget - inspirere til fysisk aktivitet som igjen vil fremme en aktiv livsstil og god helse - økt sosial kompetanse gjennom samhandling innen ulike fysiske aktiviteter -

Detaljer

Uke Eleven skal kunne (målformulering): Tema, aktivitet Vurderingsaktivitet 34 -

Uke Eleven skal kunne (målformulering): Tema, aktivitet Vurderingsaktivitet 34 - ÅRSPLAN I KROPPSØVING/SVØMMING FOR 8 trinn, SKOLEÅRET 2017/2018. Vi har kroppsøving mandager 1. og 2. time, og svømming fredager 1.2.time Du skal være påkledd og klar til aktivitet senest 08:35 (krø) og

Detaljer

Lokal læreplan i kroppsøving Gol Skule

Lokal læreplan i kroppsøving Gol Skule Gol Skule Kroppsøving skal medverke til at elevane opplever glede, meistring og inspirasjon ved å vere med i ulike aktivitetar og i aktivitet saman med andre. Faget skal bidra til at barn og unge utviklar

Detaljer

Uke Kompetansemål SVØMMING ½ t pr.uke Tema Arbeidsmåter Vurderingsform

Uke Kompetansemål SVØMMING ½ t pr.uke Tema Arbeidsmåter Vurderingsform Å R S P L A N Vormedal ungdomsskole Fag: Kroppsøving - SVØMMING Årstrinn: 8 Skoleår: 2016/2017 Kjernen i faget: Glede ved fysisk aktivitet som både er fysisk utfordrende, preget av Fair Play og gir god

Detaljer

Årsplan KRØ 9. trinn

Årsplan KRØ 9. trinn 34 39 Tur i nærmiljøet. Utholdenhetstrening Orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for andre måtar å orientere seg på Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16

Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16 Årsplan i kroppsøving 6. klasse 2015/16 Timetall: 2,5 t/u Faglærer: David Romero Hovedområder i faget for 5. 7. klasse: (Fra DELKs læreplan) Idrett Hovedområdet idrett omfatter bevegelseslek og idrettsaktiviteter

Detaljer

Formål for kroppsøving i grunnskolen:

Formål for kroppsøving i grunnskolen: Svar på så mange som du føler du har grunnlag for. Jeg er klar over at alle ikke har grunnlag for å svare på alt Formål for kroppsøving i grunnskolen: Opplæringa skal gje elevane eit utgangspunkt for livslang

Detaljer

Utfordre seg selv til å forbedre ferdigheter innenfor løp, hopp og kast. Vise forståelse av friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark

Utfordre seg selv til å forbedre ferdigheter innenfor løp, hopp og kast. Vise forståelse av friluftsliv og allmenn ferdsel i utmark Lokal læreplan i kroppsøving Trinn: 8.kl. ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Friidrett August- Trene på og bruke ulike lagidretter, individuelle idretter og alternative Utfordre

Detaljer

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i kroppsøving for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i kroppsøving for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 Fagets egenart s. 4 8. TRINN: KOMPETANSEMÅL,

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE 10. TRINN Våren 2015 Fag: Kroppsøving UKE 2/3 (Jevnlig hele året) KOMPETANSEMÅL Hovedmål og delmål TEMA/OPPLEGG Kap. I læreboka Grunntrening - Sirkeltrening - Aerobic - Hinderløype

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE ÅRSPLAN I KROPPSØVING 9. TRINN, 2011 2012 FAGERTUN SKOLE PERIODE INNHOLD MÅL FOR PERIODEN ARBEIDSMETODER VURDERING 1 AUG-OKT Grunntrening / basistrening gjennom hele året. Frisbee: trening av kondisjon,

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar

Detaljer

Utfordre seg selv til å forbedre ferdigheter innenfor løp, hopp og kast Regne på tid- strekning- fart

Utfordre seg selv til å forbedre ferdigheter innenfor løp, hopp og kast Regne på tid- strekning- fart Lokal læreplan i kroppsøving Trinn: 10.kl. ferdighetene(muntlig, skriftlig, lesing, regning, digitalt) Friidrett August- lagidretter, individuelle idretter og alternative Utfordre seg selv til å forbedre

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2016/2017 Fag: Kroppsøving Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang

Detaljer

Årsplan Kropposøving 8. trinn

Årsplan Kropposøving 8. trinn 34 35 36-39 Høstferie uke 40 Bli kjent i nærmiljøet. Orientering Ballspill (Fotball) Utholdenhetstrening (Idun-løypa og/eller Jegersberg) Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere greie for allemannsretten

Detaljer

Kompetansemål etter 4. årssteget

Kompetansemål etter 4. årssteget KROPPSØVING Kompetansemål etter 4. Aktivitet i ulike rørslemiljø bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar kroppsøving handlar mellom anna om å kunne formidle inntrykk

Detaljer

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 8.TRINN

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 8.TRINN ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 8.TRINN Uke Periode Komp.mål (Emne) Delemne Metoder Vurdering 34 35 1 Tur til Randøya - Førstehjelp Livredning Div. ute bl.a med dukke 36 Fotball Teknikkøvelser 37 Spill 38 39

Detaljer

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon.

ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012. PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt. - problemløsing - instruksjon. ÅRSPLAN KROPPSØVING 8. klasse 2011-2012 PERIODE INNHOLD Arbeidsmåter/metode Mål 1 Aug - Okt SAMHANDLING OG SAMARBEID - trening av sosial og fysisk kompetanse - problemløsing - instruksjon - bli trygge

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

september 2017 Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

september 2017 Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn september 2017 Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 9.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5.september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kroppsøving Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 11 Formål med faget kroppsøving Kroppsøving skal inspirere til en fysisk

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Kroppsøving. Trinn: 9.trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Kroppsøving. Trinn: 9.trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Kroppsøving Trinn: 9.trinn Periode: veke 33-40 Tema: Friidrett (Spring, Kast, Lengde), Livredning Friidrett: Trene på og bruke ulike er i utvalde lagidrettar, individuelle

Detaljer

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER.

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ÅRSPLAN I KRØ. FOR 5.-7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE FORLAG: LÆREMIDDELFORLAGET MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero

10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero 10. KLASSE 2015-16 ÅRSPLAN Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og

Detaljer

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017

Halvårsplan i kroppsøving 8B høsten 2017 Vurderingskriteriene i kroppsøving Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Engerdal barne- og ungdomsskole. Lokal læreplan i kroppsøving Trinn: 5. og 6.

Engerdal barne- og ungdomsskole. Lokal læreplan i kroppsøving Trinn: 5. og 6. Lokal læreplan i kroppsøving Trinn: 5. og 6. (Skolens temaer i «årshjulet» som omhandler faget er uthevet med fet skrift) Uteaktivitet på skolens område fra august og frem til høstferien så sant været

Detaljer

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE

ÅRSPLAN I KRØ. FOR TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE ÅRSPLAN I KRØ. FOR 5.-7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Geir A. Iversen LÆRERVERK: KROPPSØVING FORFATTER. ERLEND VINJE FORLAG: LÆREMIDDELFORLAGET MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 10. trinn (2016/2017)

Årsplan i kroppsøving 10. trinn (2016/2017) Vurderingskriteriene i kroppsøving Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at læreren har grunnlag for å vurdere elevenes oppnådde kompetanse i fag. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i

Detaljer

9. KLASSE 2016/17 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero

9. KLASSE 2016/17 ÅRSPLAN. Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero 9. KLASSE 016/17 ÅRSPLAN Fag: Kroppsøving Lærer: David Romero Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2002, IDR2003 Felles programfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Forberedelsestid:

Detaljer

Vurdering i musikk og kroppsøving danseprosjektet våren 2018

Vurdering i musikk og kroppsøving danseprosjektet våren 2018 Vurdering i musikk og kroppsøving danseprosjektet våren 2018 Oppgave: Elev: Gruppearbeid dans/ koreografi/ koordinasjon/ samarbeid Måloppnåelse: Lav: Middels: Høy: Prosessen Samarbeid Holdninger Trene

Detaljer

Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011

Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Fagplan i kroppsøving ved Andebu ungdomsskole, 2011 Vurdering: Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene som må ses i sammenheng med formålet i faget. Delmål er etapper

Detaljer

Lokal læreplan i kroppsøving 8

Lokal læreplan i kroppsøving 8 Lokal læreplan i kroppsøving 8 Tema: Dans Kompetansemål (direkte fra læreplanen) trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar praktisere

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER 2018

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER 2018 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 2 og 3 ELEVER 2018 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2002, IDR2003 Felles programfag Årstrinn: Vg2, Vg3 Melding om trekk:

Detaljer

Årsplan kroppsøving, trinn ved RYE SKOLE

Årsplan kroppsøving, trinn ved RYE SKOLE Årsplan kroppsøving, 5. 7. trinn ved RYE SKOLE 2017-2018 Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval av idrettar, dansar og alternative. Det skal leggjast vekt på rørsleleik,

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34 Turn/ håndball Friidrett LEKPREGEDE AKTIVITETER TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i kroppsøving 7. trinn 2016 17 Uke 34 skal kunne samarbeide samarbeidstrening gjøre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer

Detaljer

Fagplan i kroppsøving ALLE TRINN ved Andebu ungdomsskole,

Fagplan i kroppsøving ALLE TRINN ved Andebu ungdomsskole, SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Fagplan i kroppsøving ALLE TRINN ved Andebu ungdomsskole, 2016-2017 Trinn Hva Aktiviteter/Innhold Kilder/Teori Tverrfaglig 8.kl -Delta i utvalgte lagidretter og -

Detaljer

Tentativ halvårsplan i Kroppsøving for klasse 01B våren 2015

Tentativ halvårsplan i Kroppsøving for klasse 01B våren 2015 Vurdering i faget Kjennetegnene på måloppnåelse skal være til støtte for standpunkt, men skal også brukes underveis i opplæringen: - Kjennetegnene skal presenteres og diskuteres med elevene tidlig i opplæringen

Detaljer

Regning i Kroppsøving. Mads Pettersen Universitetslektor i idrett/kroppsøving PLU, NTNU Presentasjon utarbeidet i samarbeid med Egil Gjølme.

Regning i Kroppsøving. Mads Pettersen Universitetslektor i idrett/kroppsøving PLU, NTNU Presentasjon utarbeidet i samarbeid med Egil Gjølme. Regning i Kroppsøving Mads Pettersen Universitetslektor i idrett/kroppsøving PLU, NTNU Presentasjon utarbeidet i samarbeid med Egil Gjølme. 1 Regning i kroppsøving «Å kunne rekne i kroppsøving inneber

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2018

HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2018 HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2018 FORMÅL MED FAGET: Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse er grunnleggende

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering 34 Håndball/basketball Friidrett LEKPREGEDE AKTIVITETER Uke 34 skal kunne samarbeide samarbeidstrening gjøre sine medelever gode lekpregete 35 gjennom fairplay vise engasjement Stafett resultatene 36 39 bruke

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn

Årsplan Kroppsøving 5. trinn Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2018-2019 Mosterøy skole Lærer: Marianne Langseth Wikre Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 34 Oppstart Forklare hvorfor fysisk aktivitet er viktig hver dag Hva er kroppsøving?

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER 2018

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER 2018 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER 2018 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn: Vg1, Vg2, Vg3

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg.

Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg. Årsplan i kroppsøving for 10.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Idrett og dans 35 Idrett og dans 36 Idrett og dans x2 Friluftsliv Friidrett 60 m lengde Friidrett

Detaljer

LEKPREGEDE AKTIVITETER. utvikle egen kropp og. gjennom fair-play. Stafett helse. vise engasjement 34-35

LEKPREGEDE AKTIVITETER. utvikle egen kropp og. gjennom fair-play. Stafett helse. vise engasjement 34-35 FOTBALL LEKPREGEDE AKTIVITETER Uke bruke lek g ulike skal kunne samarbeide samarbeidstrening treningsfrmer fr å gjøre sine medelever gde lekpregete treningsfrmer gjennm fair-play Stafett helse vise engasjement

Detaljer

Halvårsplan kroppsøving 6. trinn 2016

Halvårsplan kroppsøving 6. trinn 2016 Halvårsplan kroppsøving 6. trinn 2016 Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: - Utføre varierte uthald, koordinasjon og anna kroppsleg - Utføre grunnleggjande

Detaljer

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål

Læreplan i kroppsøving - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 76 Læreplan i kroppsøving - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Hovudområdet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE 2016/2017 Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE 2016/2017 Fag: Kroppsøving Trinn: 8. Lærere: Siri Trygsland Solås og Tore Neerland Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 PRIVATISTER 2018

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 PRIVATISTER 2018 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 PRIVATISTER 2018 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Årstrinn: Vg1, Vg2, Vg3 Valgfrie programfag

Detaljer

Læreplan i kroppsøving

Læreplan i kroppsøving Læreplan i kroppsøving Dette er en oversettelse av den fastsatte læreplanteksten. Læreplanen er fastsatt på nynorsk. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 11.05.2015 Gjelder fra 01.08.2015 http://www.udir.no/kl06/kro1-04

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Kroppsøving. Trinn: 8.trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Kroppsøving. Trinn: 8.trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Kroppsøving Trinn: 8.trinn Periode: Haust Formål med faget: Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede

Detaljer

F A G - K R O P P S Ø V I N G - 10 T R I N N H Ø S T F E R I E

F A G - K R O P P S Ø V I N G - 10 T R I N N H Ø S T F E R I E LL L ÅL 201617 Uke 33 34 35 36 37 38 39 40 ema olleyball olleyball olen Utholdenhet og styrke rbeidsuke ompetansemål orsøk runnleggende rene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2017

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2017 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2017 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. trinn

Årsplan Kroppsøving 4. trinn Årsplan Kroppsøving 4. trinn 2017-2018 Mosterøy skole Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 33 Oppstart Forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel. Anerkjenne kroppslige

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014

Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Årsplan i kroppsøving for 6.trinn 2013/2014 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 Slåball følge regler og prinsipp for samhandling og fair play 35 Håndball Landhockey følge regler og prinsipp

Detaljer

Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk

Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplan i ergonomi og bevegelse, programfag i utdanningsprogram for, dans, drama, programområde for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I BREDDEIDRETT 1, 2 og 3 ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR3004, IDR3005, IDR3006 Valgfrie programfag Årstrinn:

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2017

HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2017 HALVÅRSPLAN FOR KROPPSØVING FOR 3.TRINN Høst 2017 FORMÅL MED FAGET: Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse er grunnleggende

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KROPPSØVING 6. TRINN Årstimetallet i faget: 76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

LÆRINGSMÅL FOR. Kan finne og følge

LÆRINGSMÅL FOR. Kan finne og følge ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2016/2017. Mona Kleiberg Læreverk: Udir UKE TEMA 34 35 36 Fjellskolen KOMPETANSEMÅL I LK-06 Orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng LÆRINGSMÅL FOR TRINNET Kan

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I AKTIVITETSLÆRE 1 PRIVATISTER 2015 Utdanningsprogram: Studieforberedende Idrettsfag Fagkoder: IDR2001 Felles programfag Årstrinn: Vg1 Forberedelsestid: 45 minutter

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 5. trinn

Årsplan Kroppsøving 5. trinn Årsplan Kroppsøving 5. trinn 2017-2018 Mosterøy skole Lærer: Juni Hausken Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 34 Oppstart Forklare hvorfor fysisk aktivitet er viktig kvar dag Hva er kroppsøving? Hvorfor

Detaljer

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017

Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Årsplan kroppsøving skoleåret 2016/2017 Sinsen skole Lærere: Hanne Andersen, Manzar Shan og Kristoffer Bugge Holtung Klasse: 6. trinn Kompetansemål etter 7. årssteget Idrettsaktivitet Mål for opplæringa

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kroppsøving. Lærer: Siri Trygsland Solås og Trond Ivar Unsgaard. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kroppsøving. Lærer: Siri Trygsland Solås og Trond Ivar Unsgaard. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder.. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Kroppsøving Trinn: 9. Lærer: Siri Trygsland Solås og Trond Ivar Unsgaard Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / Dobbeltimer Enkelttimer læremidler

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 2. og 3. trinn 2015/16 Mål for opplæringen er at elevene skal kunne -Utføre bevegelser som å krype, gå, springe,hinke, satse, lande, vende og rulle

Detaljer

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr1-01 Formål Tradisjonelle idretter, og nyere former for idrett og aktivitet,

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018 Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2017/2018 Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande rørsler

Detaljer

Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar. Presentasjon av faget.

Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar. Presentasjon av faget. Årsplan i fysisk aktivitet og helse Veke Emne Mål Metode/innhald Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Fysiske aktivitetar Delta i gruppeaktivitetar eller individuelle aktivitetar som utfordrar

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole

Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole Årsplan Kroppsøving 3. og 4. trinn Rye skole 2018-2019 Aktivitet i ulike rørslemiljø Hovudområdet aktivitet i ulike rørslemiljø omfattar utvikling og automatisering av naturlege, grunnleggjande rørsler

Detaljer

Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016

Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016 Årsplan i kroppsøving - 4. klasse 2015-2016 Antall timer pr. uke: 2 Lærer: Evelyn Haugen Assistent: Timo Pappe Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de medvirker til å utvikle

Detaljer

Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013

Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013 Læreplan i kroppsøving Fra underveisvurdering til sluttvurdering Utdanningsdirektoratet 19.april-2013 Privatistordningen i faget Hvorfor endring? Bruk av prestasjonstester Skolene har ulik opplærings-

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Følge enkle regler og 35

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Følge enkle regler og 35 ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Geir Børge, Elisabeth Kallevik Læreverk: Udir UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Ballspill 35 36 37 38 39 40 41 HØSTFERIE

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 3. trinn

Årsplan Kroppsøving 3. trinn Årsplan Kroppsøving 3. trinn 2017-2018 Mosterøy skole Lærer: Juni Hausken Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 34 Oppstart Forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel

Detaljer

Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg.

Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg. Årsplan i kroppsøving for 9.årssteg. Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Idrett og dans vere med i eit breitt 35 Idrett og dans vere med i eit breitt 36 Idrett og dans vere

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kroppsøving. Lærer: Siri Trygsland Solås. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..)

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Kroppsøving. Lærer: Siri Trygsland Solås. Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Kroppsøving Trinn: 9. Lærer: Siri Trygsland Solås Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / Dobbeltimer Enkelttimer læremidler (lærebok kap./ s,

Detaljer

Årsplan Kroppsøving 4. trinn

Årsplan Kroppsøving 4. trinn Årsplan Kroppsøving 4. trinn 2016-2017 Mosterøy skole Uke Tema Kompetansemål Innhold Vurdering 33 Oppstart Forklare hva personlig hygiene har å si for egen og andres helse og trivsel. Anerkjenne kroppslige

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse i kroppsøving på Haumyrheia skole. En veiledning til vurderingen av ulike aktiviteter i kroppsøvingsfaget.

Kjennetegn på måloppnåelse i kroppsøving på Haumyrheia skole. En veiledning til vurderingen av ulike aktiviteter i kroppsøvingsfaget. Kjennetegn på måloppnåelse i kroppsøving på Haumyrheia skole. En veiledning til vurderingen av ulike aktiviteter i kroppsøvingsfaget. 1 Innholdsfortegnelse Fotball s.3 Håndball s.4 Volleyball s.6 Basketball

Detaljer

Nesoddtangen skole. Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet. Grunnleggende ferdigheter:

Nesoddtangen skole. Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet. Grunnleggende ferdigheter: Nesoddtangen skole Læreplan i kroppsøving; Kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving. Å kunne uttrykke seg skriftlig i kroppsøving. Å kunne lese i kroppsøving.

Detaljer

Årsplan fag 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan fag 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. /friluftsliv: orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjere greie for

Detaljer

Års- og vurderingsplan. Fysisk aktivitet og helse Selsbakk skole 8.trinn

Års- og vurderingsplan. Fysisk aktivitet og helse Selsbakk skole 8.trinn Års- og vurderingsplan 30. august 2017 og helse Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 8.årssteget Fysiske aktiviteter Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter,

Detaljer

Valgfag. «Fysisk aktivitet & Helse» KOMPETANSEMÅL I FAGET: 1 DELTA I AKTIVITETER SOM UTFORDRER BÅDE KOORDINATIVE OG FYSISKE FERDIGHETER

Valgfag. «Fysisk aktivitet & Helse» KOMPETANSEMÅL I FAGET: 1 DELTA I AKTIVITETER SOM UTFORDRER BÅDE KOORDINATIVE OG FYSISKE FERDIGHETER Valgfag «Fysisk aktivitet & Helse» KOMPETANSEMÅL I FAGET: 1 DELTA I AKTIVITETER SOM UTFORDRER BÅDE KOORDINATIVE OG FYSISKE FERDIGHETER 2 GJØRE SITT BESTE, SAMHANDLE OG OPPMUNTRE MEDELEVER 3 SE SAMMENHENG

Detaljer