Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon / Telefon: / E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes Telefon 75531505 / 91320731 Telefon: 75755880 / 95845350 E-post: salten@lfr."

Transkript

1 Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) April 2008 Foto: Kurt Peder Hjelvik Styret: Bak fra venstre: Arvid Savjord (nestleder), Yngve Fløttkjær (vara), Tom Harald Stormo, Svein Rekkedal (styreleder) og Bjørge Løvset. Kåre Johs Brekke var ikke til stede da bildet ble tatt. Ansatte: Foran fra venstre: Line Bringe og (daglig leder). Ny organisasjon: Våronnmøte i Beiarn 5. mai Markdager Vårsafari 5. og 6. mai Presentasjon av ansatte og styret Potetstudietur til Sverige og Finland Forsøksring = Landbruksrådgiving Statens Hus, 8002 Bodø side 1 Postboks 43, 8151 Ørnes

2 Salten landbruksrådgiving ble stiftet 8. april 2008, etter at de tre ringene Ytre-Salten forsøksring, Salten forsøksring og Sør-Salten Landbruksrådgivning slo seg sammen. Før vi kunne bli en ring, har de tre ringene hatt to årsmøter hver for å vedta sammenslåingen. Alle er likverdige i den nye organisasjonen, og vi håper alle gamle - og også nye medlemmer - vil være fornøyd med den nye forsøksringen = LANDBRUKSRÅDGIVING. Hovedorganisasjonen LFR har også skiftet navn, og heter nå Norsk Landbruksrådgiving. De tre forsøksringene i hadde 333 medlemmer ved årsskiftet. Dette medlemsskrivet sendes denne gangen ut til alle som driver gård i kommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold og Bodø, våre nedslagskommuner. Dersom du ikke er medlem i dag og ønsker å bli med, kan du ringe en av oss eller sende en e- post til så sender vi deg innmeldingsskjema og vedtekter. Vi håper du som medlem blir fornøyd med, og er svært takknemlige for ros og ris, og ikke minst forslag til aktiviteter, fagmøter og markdager Ansatte i : Rådgiver Line Bringe har jobbet 10 år i Ytre-Salten forsøksring. Bor på Kunna i Meløy med mann og tre barn. De kjøpte gården i 1996 hvor de driver med melke- og kjøttproduksjon og slaktegris. Begge har jobb utenom bruket, og søker etter en god gårdsarbeider. Etter endt utdannelse på UMB, husdyr, jobbet Line som produksjonsrådgiver i TINE Sogndal i to år, deretter ringleder i Ytre. Jobber i dag hver onsdag på biblioteket på Ørnes. Line har de siste årene jobbet 50 % som ringleder og øker nå stillingen til ca 75 %. Line når du ved å ringe eller og treffes på kontoret i Felleskjøpsbygget på Ørnes Daglig leder har jobbet som ringleder i Salten forsøksring i akkurat 20 år. Bor i Bodø med mann og to tenåringsjenter. Trives svært godt med hagestell og produksjon av potet, grønnsaker, urter og bær. Oppvokst med stor hage med sau i dokkehuset og hest i garasjen. Har vært med å bygge opp gårdsbruk på Hestmona i Lurøy kommune. Lang erfaring med våronn, slåttarbeid og melking. Nå er det broder Carl Einar som driver gården - han var ringleder i Sør-Salten for vel 20 år siden. Har agroteknikerutdannelse i jord og plantekultur, etterutdanning i økonomi og ledelse, arbeidet som forsøkstekniker, i Markedskontoret for poteter før ringlederjobben. Mye prosjektarbeid, bl.a Bondens marked i Bodø. Leder nå Potetprosjektet i Nordland. Anne Marit treffes på telefon eller i Statens Hus i Moloveien i Bodø Kontor i Beiarn: På nærmiljøsentralen på Trones har forsøksringen samlokalisert kontor i 2. etasje med nærmiljøsentralen. Det vil brukes når vi er i Beiarn. Der er det trådløs Internett-tilkobling og stort møterom. Statens Hus, 8002 Bodø side 2 Postboks 43, 8151 Ørnes

3 Arbeidsfordeling: Etter en slik omorganisering/sammenslåing, har vi foreløpig fordelt noen oppgaver for å få en raskest mulig rasjonaliseringsgevinst. Arbeidsoppgavene justerer vi underveis for at vi sammen skal kunne gi alle medlemmer i hele distriktet lik rådgiving. Vi er selvsagt eksperter i våre egne kommuner, og gleder oss til å møte nye medlemmer i Beiarn og gamle Skjerstad. Begge vil ta jordprøver og sette opp gjødselplaner og gi råd innen grasdyrking. Line: Mest med grovfor i forhold til forplanlegging. Ansvar for regnskapsføring og fakturering og medlemsarkiv. Anne Marit: Hovedansvar for rådgiving innen potet, grønnsaker, bær og økologisk landbruk Velkommen til våronnmøte i Beiarn 5. mai Tid: Mandag 5. mai kl Sted: Beiarn nærmiljøsentral Program: Rasmus Skjervagen, fagkonsulent FK Agri: Grovfôrkvalitet og kraftfôrbruk Ann-Guro Hansen, rådgiver i Tine: Dyrevelferd og tall fra faglig rapport Line E. Bringe, rådgiver i : Såvarer og annet vårstoff Vårsafari : Etter møtet tar vi en overvintringssjekk på enga hos en av deltakerne. En representant fra Beiarn kommune vil også delta på møtet. Enkel servering. Alle ønskes hjertelig velkommen! Markdager Vårsafari Sjekk av engas overvintring og våronnprat: Beiarn: Se Våronnmøte 5. mai kl Bodø: Mandag 5. mai klokka Jørn og Magne Kristensen. Vi sjekker også fjorårets sprøyteresultat. Saltdal: Tirsdag 6. mai klokka Alfrid og Kjell Kristensen på Storalmenningen. Servering: Kaffe og kjeks. Andre markdager er under planlegging i juni: Vi sender sms når vi har gjort ferdig avtaler. Har du spesielle ønsker forslag til tema? Ring oss. Potetstudietur til Sverige og Finland Potetprosjektet i Nordland planlegger en studietur til potetdyrkere i øst i begynnelsen av juni. Vi leier buss og drar via Piteå til Kalajoki og Oulo i Finland. Turen vil ta fire dager. Programmet er ikke helt ferdig i skrivende stund, men er du interessert i å være med tar du kontakt og vi sender deg programmet. Det vil også bli lagt ut på hjemmesiden til forsøksringene og FMLA så snart alle avtaler er inngått. Foruten potetdyrking vil vi også se på videreforedling. Statens Hus, 8002 Bodø side 3 Postboks 43, 8151 Ørnes

4 Konkurranse: Kom med forslag på hva medlemsbladet vårt skal hete! Denne gang har vi skrevet på alle navnene til medlemsblad fra de tre gamle forsøksringene. Salten har hatt navnet Bladfaks Ytre Salten har brukt Medlemsnytt Sør-Salten har valgt INFO. Har du forslag til nytt navn eller event gjenbruk av ett av de gamle send en e-post til eller en sms til eller ring Line på tel Premie: Ei fin T-trøye med forsøksringens logo og heder og omtale i neste medlemsblad! Jordprøver: Tas vesentlig til høsten Økologisk produksjon noe for deg? Vil du ha et uforpliktende Gratis Første Råd (GFR) eller OGFR?? Vi vil også satse på å få til minst tre økomøter i løpet av året. Det er fortsatt litt ventetid for å bli à jour, men dersom du lurer på hvordan økologisk drift passer deg og din gård, tar du kontakt med Anne Marit for å avtale tid i mai/juni høst - for et GFRmøte. Her vil vi diskutere mulighetene og legge alle nåtidens og fremtidens kjente forutsetninger til grunn for å regne oss fram til et øko-resultat. Har du lyst på videre oppfølging, kan et OGFR være tingen da setter vi opp en arbeidsplan hvor vi tar tak i hovedutfordringene / interessene dine og følger deg videre i prosessen. OBS: Vi har kun få tildelte GFR igjen Ring på telefon eller eller send en e-post til OBS: Gi beskjed også dersom du vil være med på økomøter / dyrkingsgrupper! HUSK: Rundballeplast må skilles fra nett/tau når det leveres på mottaket!! Det er gratis å levere - men husk å skille plast og tau/nett. Lever plasten så rein som mulig. Husk å be om å få kvittering (selv om det er kr 0,-) som du trenger til avfallsplanen en del av Miljøplanen din! Miljøplan et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøhensyn knyttet til jordbruksdrifta. Alle gårdsbruk / foretak må ha sin egen Miljøplan trinn 1. Bruker du plantevernmidler: Husk å notere alt i plantevernplanen (se siste side). Du har ansvaret for notering selv om andre event. utfører sprøytinga. Statens Hus, 8002 Bodø side 4 Postboks 43, 8151 Ørnes

5 Presentasjon av styret i : Leder: Svein Asle Rekkedal, Strandå, 8093 Kjerringøy. Telefon: E-post: Kommune: Bodø. Tidl medlem i Salten forsøksring Har vært styreleder i Salten forsøksring i to år. Driver Strandå gård under Strandåtind som han og kona kjøpte i Jobber 50 % utenom gården i Statens kartverk. Driver med storfekjøttproduksjon på Hereford. Har drevet med potetdyrking, liker å drive i skogen med tynning til beite- og landskapspleie og drive med vedproduksjon. Nestleder: Arvid Savjord, Savjord, 8110 Moldjord. Telefon: E-post: Kommune: Beiarn. Tidl. medlem i Sør-Salten forsøksring Driver med melk og kjøtt og har drevet familiegården i 35 år. Styremedlem: Bjørge Løvset, Mosvold, 8150 Ørnes. Telefon: E-post: Kommune: Ørnes. Kommer fra Ytre-Salten forsøksring Har vært styreleder i Ytre-Salten forsøksring i to år. Driver med sau og har ei ammekubesetning under oppbygging. Driver i tillegg med lastebiltransport, salg av sprengstoff og leier ut minigraver. Styremedlem: Kåre Johs Brekke, Brekke, 8100 Misvær. Telefon: E-post: Kommune: Bodø. Kommer fra Sør-Salten forsøksring Har vært styreleder i Sør-Salten forsøksring i to år. Driver gjestegård på hjemgården sammen med kona Hilde. Han vikarierer som organist. Produserer gras og selger rundballer, produserer ved. Planlegger urtehage. Styremedlem: Tom H. Stormo, Lillealmenningen, 8255 Røkland. Telefon: E-post: Kommune: Saltdal. Kommer fra Salten forsøksring Har vært nestleder i Salten forsøksring i en periode. Driver med melkeku, kjøtt og skog. Har drevet heimgården i 6 år, planlegger samdrift med et par andre melkeprodusenter. Statens Hus, 8002 Bodø side 5 Postboks 43, 8151 Ørnes

6 Styremedlem: Øyvind Mevik, 8145 Storvik. Telefon: Kommune: Gildeskål. Kommer fra Ytre-Salten forsøksring. Driver med melkeproduksjon. Personlig varamedlem for gamle Sør-Salten : Yngve Fløttkjær, 8100 Misvær. Telefon: E-post: (sau og landbrukskontor) Personlig varamedlem for gamle Salten : Lars Brunstad, Ny jord, 8200 Fauske. Telefon: E-post: (Melk og kjøtt) Personlig varamedlem for gamle Ytre-Salten : Gunvald Jonassen, 8170 Engavågen. Telefon: E-post: (Samdrift melkeku + kjøttfe). Revisor: Magne Kr. Steinholt, autorisert regnskapsfører fra HL Økonomiservice i Sandnessjøen. Valgkommite: Hermund Rasmussen (Salten), Kari Bruvold (Ytre) og Ole Hemminghytt (Sør-S). Vara til valgkommite: Thor Egil Sveen Dersom du har e-postadresse og mobiltelefon og i dag ikke får e-post eller sms fra oss, vil det si at vi ikke har fått registrert adressen/telefonnummeret ditt. Send oss en (ny) hilsen til og og oppgi samtidig mobiltelefonnummeret. Så får vi oppdatert lista og du vil få rask melding om kurs, møter, markdager, fagstoff mm. på e-post og av og til et varsel på sms. Vil du følge med på været? Logg deg inn på Internett på og du kan laste ned ei kjempeflott værmelding! Forsøksringene i Nord-Norge har egen webside: Her vil du også finne annonser som har stått i tidligere nr av Bladfaks, og andre annonser som er innmeldt fra hele Nord Norge. Her kan det også legges ut bilder av det du ønsker å selge. Vi har invitert landbrukskontorene til å informere dere via medlemsbladet vårt. Her kan du lese bidragene vi har fått fra Fauske og Beiarn. Fauske: Fauske Kommune har sendt ut Gårdskart til alle grunneiere (1 på hver eiendom), og vi oppfordrer alle til å sjekke sine kart og gi oss tilbakemelding hvis noe er feil enten med grenser, markslag etc. Pass også på at leiejorda er korrekt. Det er viktig at kartene blir rett fordi arealene herfra danner grunnlaget for søknad om produksjonstilskudd. Ta kontakt med kommunen på tlf hvis du lurer på noe. Fauske Kommune minner om at vi har SMIL midler ( midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK midler(nærings og miljøtilskudd i skogbruket) som det går ann å søke på for Dette gjelder tiltak som ikke omfattes av vanlig jordbruksdrift, f.eks. tiltak mot gjengroing, beite, bygningsvern, forurensning, skogplanting, skogskjøtsel, tynning etc. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon på tlf Statens Hus, 8002 Bodø side 6 Postboks 43, 8151 Ørnes

7 Beiarn: Landbrukskontoret i Beiarn oppfordrer gårdbrukerne i Beiarn til å slutte opp om nye, og å bruke tjenesten aktivt. Den gamle Sør Salten Forsøksring hadde et godt rotfeste i bygda og var en mye brukt institusjon i forhold til rådgivning innen jordkultur og plantedyrking blant mye annet. Når vi nå har fått ei ny organisering, vil kanskje mer av rådgivninga gå over telefon og e post, men det er fortsatt viktig at dere bestiller den tjenesten dere til enhver tid har behov for, og søker råd som også innbefatter gårdsbesøk. Salten landbruksrådgivning skal være like tilgjengelig for deg som medlem, som Sør Salten Forsøksring var. Lykke til med ditt samarbeid med. Hilsen Landbrukskontoret i Beiarn Kjøp og salg fra medlemmene Dersom du ønsker å kjøpe, leie eller selge landbrukssaker, kan du ringe eller sende en e-post til oss. I tillegg til at vi har det med i medlemsbladet, legges annonsen også ut på websiden til forsøksringene i Nord Norge. Send gjerne med bilde av salgsobjektet som kan legges ut på nettet. Sjekk Internett Til salgs: 2 stk JF F800 eksaktsnittere selges rimelig. en 89 modell mest som reservedeler og en bra 1995 modell. Tom Stormo i Saltdal. Tel Rørespjeld/stengsel til Ørsta gjødselport, komplett og ubrukt selges rimelig. Wenche Henriksen, Nes i Valnesfjord. Tel / Forutlegger Orkel F2 med hjul. Lars Brunstad, Fauske. Tel / Fiberduk til 20 da brukt ett år selges for halv pris. Egil Larsen, Tollå i Beiarn. Tel Orkelballepresse GP 1200, 1989 modell. Rotorslåmaskin JF CM 1900 Rolf-Arnt Sivertsen, Skjerstad i Bodø, tel Guffen gjødselvogn, 3 tonn, 500 hjul med aksling modell i god stand. Bodil Lundbakk, Nes i Valnesfjord, tel stk potetsetter, helautomatisk 1 stk. potetsorterer, -svært fin m/opptransportør og rullebord. 1 stk. åkersprøyte Hardi 400 liter m/skylletank, ny i stk plantemaskin, -Mec. Transplanter, 2 rads 1 stk Stanhay 3-rads såmaskin for gulrot og kålrot, m/div. belter. 1 stk Komeb radfres for ugrasbekjemping, 3 rads stillbare freser. 1 stk åkersprøyte Erland av gammel årgang for,- billig. Alt er i driftmessig god stand. Diverse plantevernmidler: Afalon, Sencor og Fenix samt Roundup Egil Larsen, Beiarn. Telefon Etter ca selges følgende redskaper : 1 stk 2-skjærs plog 1 stk steinplukker (Type Kvål) 1 stk. S-tindharv ca. 250 stk 400kgs og 500 kgs lagr.kasser. 60 stk er helt nye. 1 stk vanningsmaskin, dekker 200x65 meter ved 8 kgs trykk, traktorpumpe og ny ubrukt elektrisk pumpe selges med, samt ca 400 meter 3" slange. Alt er i driftmessig god stand. Selges grunnet driftsopphør. Egil Larsen, Beiarn. Telefon Statens Hus, 8002 Bodø side 7 Postboks 43, 8151 Ørnes

8 Brukernavn: Sprøytejournal 2008 Dato Skiftenavn Kultur & bruksområde Skadegjører Preparat Dose Annet (vær, vind resultat) Statens Hus, 8002 Bodø side 8 Postboks 43, 8151 Ørnes

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår!

+ Gjødselplanskjema Retur innen 25.11.10. Styret og ansette ønsker våre medlemmer/eiere ei god jul og et godt nyttår! Tunrappen Nr 3/2010 November ********************************************** Innhold: Situasjonsrapport Gjødselplan 2011 Gjødselinnkjøp. Når? Konsolidering på Sør-Helgeland - aksjon Bedre rådgivningstilbud

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6

Nr. 2 / 2012. BBL-magasinet. Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag. Ble BBL-medlem og vant en ipad. s 6 Nr. 2 / 2012 BBL-magasinet Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Ble BBL-medlem og vant en ipad s 6 BANKEN FOR DEG SOM ER UNG MORGENDAGENS HELTER VELGER TRUE BABY I U BOLIGSPARING FOR UNGE BOLIGLÅN FOR UNGE

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer