Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012"

Transkript

1 Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden november 2012

2 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling akkurat nå» Tilbakemeldinger og sanksjoner FATF 2

3 Finanstilsynet Morten Baltzersen er finanstilsynsdirektør Sterkt opptatt av bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering Foto: 3

4 Finanstilsynets organisasjon STYRET FINANSTILSYNSDIREKTØR DIREKTØRENS STAB Kommunikasjonsenheten ADMINISTRASJONS- AVDELING AVDELING FOR FINANS- OG FORSIKRINGSTILSYN AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN AVDELING FOR MARKEDSTILSYN Stab Stab Stab Stab HR Forvaltning og utredning IT og system for betalingstjenester Verdipapirinstitusjoner Økonomi og drift Analyse og rapportering Regnskapstilsyn Verdipapirtilsyn IKT (internt) Banktilsyn Prospektkontroll Eiendomsmegling og inkasso Arkiv og dokumentforvaltning Forsikringstilsyn Revisorer og regnskapsførere Soliditetsregulering og risikomodeller Makroovervåking

5 Bakgrunn og målsetting med bekjempelse av hvitvasking og forholdet til terrorfinansiering Forhindre og avdekke hvitvasking slik at det ikke blir noen plass til hvitvasking noe sted i verden. Forhindre og avdekke terrorfinansiering uansett hvor og hvordan. «Getting rid of cash is the most difficult part of drug dealing.» 5

6 Roller og saksgang i arbeidet mot hvitvasking Finanstilsynet ØKOKRIM EFE Domstolene Banker, forsikringsselskap mv. Åpning av sak Etterforskning og påtaleavgjørelse hos ØKOKRIM eller lokalt politi Fengselsvesenet og Statens innkrevingssentral 6

7 Lov, forskrift og rundskriv Rundskrivets rettskildemessige verdi: Hvitvaskingsloven Forskriften Rundskrivet Finanstilsynets rundskriv (nr. 8/2009): «Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering» 7

8 Nasjonalt samarbeid informasjon Informasjonsbrosjyre om hvitvasking FNO har sammen med flere bransjeorganisasjoner og Finanstilsynet laget en brosjyre som forklarer hvorfor næringen nå stiller flere spørsmål om kundeforholdet enn tidligere. Brosjyren er klar til trykking, og finansinstitusjoner kan selv kopiere den opp til sine kunder. Lenke til brosjyre: ma_finansnaringen_stille_sporsmal.pdf 8

9 Nyttig verktøy samler informasjon Gratis bruk Samarbeid mellom ØKOKRIM og Finanstilsynet FNO er medlem i redaksjonsrådet Alle kan komme med ønsker og innspill til videreutvikling av nettstedet. 9

10 Internasjonalt samarbeid og koordinering Regler og praktisk samarbeid Samarbeidet består i å utforme et godt regelverk med respekt for nasjonale tradisjoner legge forholdene til rette for et praktisk samarbeid mellom privat og offentlig sektor og land/jurisdiksjoner Et godt samarbeid mellom myndigheter internt i et land er ingen selvfølge. Noen ganger blir det prestisjekamp og dårlige resultater. 10

11 Internasjonalt samarbeid og koordinering Regler og praktisk samarbeid forts. Gode lover og regler, dyktige medarbeidere og tilstrekkelige ressurser er grunnlaget for en effektiv kamp mot hvitvasking verden over. Utfordringene er de samme verden over med ulike nasjonale utfordringer. 11

12 Samarbeid mellom myndighetene og privat sektor nasjonalt og internasjonalt Internasjonalt regelverksamarbeid Samarbeid mellom finanstilsyn i ulike land Politi, skatt, toll FIUs (Financial Intelligence Units) / Egmont Group Flere myndigheter i hvert land kan være involvert, i tillegg til privat sektor. Uten samarbeid mellom privat og offentlig sektor ville kampen mot hvitvasking vært ineffektiv. 12

13 Pulsmåling akkurat nå Økt bevissthet etter forrige tematilsyn Tilført økte ressurser Opplæring: E-læring Eksterne kurs og seminarer Intern opplæring og trening Stikkprøver på kundekontroll 13

14 Pulsmåling akkurat nå Risikoovervåkingen bedret Økt internkontroll/intern stikkprøvekontroll Hvitvasking blitt en del av risikorapporteringen til styret 14

15 Pulsmåling akkurat nå Forbedringspotensiale på «kjenn din kunde» Blitt mer fokus på formålet med kundeforholdet Flere spørsmål til kunden i forbindelse med etablering av kundeforholdet Dette øker kvaliteten på transaksjonsovervåkingen 15

16 Pulsmåling akkurat nå Oppfølging av handlingsplaner Elektronisk overvåking iht. hvitvaskingsloven Rydding i gamle konti blitt meget bra hos mange Operasjonalisere bestemmelsene Bevisst forhold til operasjonell risiko Profesjonell holdning Datasystemer er kun et tillegg til dyktige medarbeidere ikke en erstatning 16

17 Finanstilsynet prioriterer tiltak mot hvitvasking høyt På regelsiden: har Norge strengere regler enn andre? På tilsynssiden: slipper noen institusjoner billigere enn andre? Finanstilsynet har et sterkt press på hvitvaskingsområdet. Det skal ikke lønne seg å ikke følge regelverket. Og omvendt: Se på oppfølging som en viktig og lønnsom investering. Omdømmerisiko og risiko for tap. 17

18 Pulsmåling akkurat nå Hvordan ser Finanstilsynet på tilstanden generelt i Norge når det gjelder overholdelse av regelverket? Finanstilsynet har sett en generell bedring i etterlevelse av regelverket totalt sett, men ser også utfordringer fremover. Ressursinnsatsen i foretak under tilsyn har økt og bevissthetsnivået er blitt høyere siden tematilsynet Finanstilsynet gjennomførte (som tidligere er presentert på konferansen). 18

19 Pulsmåling akkurat nå Finanstilsynet er opptatt av at privat sektor følger opp med ressurser: Kompetente medarbeidere Økonomiske ressurser En fornuftig organisering av innsatsen God kommunikasjon internt og eksternt En profesjonell tilnærming til nye utfordringer 19

20 Kontantuttak Noen banker innfører ordning med at kontantuttak over f.eks eller må varsles én dag i forveien. Øker bankens undersøkelsesmuligheter og gir mer tid. Mulig «smurfing» i filialer? 20

21 Legitimasjonskontroll og terror Forholdet til terrorfinansiering Grunnmuren Hindre uønskede personer som ønsker å komme seg inn i en virksomhet. Hjelpe til med korrekte opplysninger i en etterforskningssituasjon. 21

22 Bruk av sanksjoner Muligheter Praksis Hva virker, hva virker ikke? Årsaker til regelbrudd: Mangel på kompetanse Ressursmangel Indre og ytre faktorer Rutinefeil eller feil fra personer Kriminelle på innsiden, trusler, sykdom 22

23 Innspill fra privat sektor The International Banking Federation: The value of these articulated benefits must be measured against the possible costs. Lack of public sector resources to respond to inquiries will handicap the system. 23

24 Evalueringer Frivillige evalueringer effektiviserer systemet team lager en rapport, og den blir gjennomgått i plenum i FATF og MONEYVAL. Rapportene er meget informative og av høy kvalitet med full publisering inkludert rating og sammendrag. 24

25 FATF 4. evalueringsrunde Norge blir etter planen evaluert i I 2013 mottar Norge et omfattende spørreskjema teamet ankommer våren 2014, og plenumsbehandlingen skjer i

26 FATF 4. evalueringsrunde Forberedelser i offentlig sektor Privat sektor: Positivt initiativ fra FNO med ressursgruppen mot hvitvasking 12 medlemmer 6 bank / 6 forsikring, organisert gjennom FNO svært positivt initiativ Viktig å være proaktiv og finne løsninger som fungerer i Norge. Det endelige målet er ikke å gjøre dette for FATF eller EU, men å få et effektivt system som beskytter oss mot hvitvasking og terrorfinansiering. 26

27 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013. Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester

Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013. Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester Computerworlds CIO Forum Bank Finans, 28.11.2013 Frank Robert Berg Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester I dette foredraget vil han snakke om myndighetenes vurdering av risiko knyttet til utkontraktering

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk

Innhald. 2 Forord. 5 Finanstilsynets strategi 2010 2014. 11 Noen viktige hendelser i 2013. 14 Organisasjon og ressursbruk Årsmelding 2013 Innhald Finanstilsynet har tilsyn med bankar, finansieringsføretak, e-pengeføretak, betalingsføretak, forsikringsselskap, pensjonskassar og -fond, forsikringsformidlarar, verdipapirføretak,

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom

FINANSNYTT. Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom 1 Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 Mars 2013 Sparebanken hedmark: Banklokale med hjerterom Fire av KPMGs beste på finans Solvency II: Pilar 3 - den glemte pilaren Økt skatt på finanstjenester 2 Bank bygger

Detaljer

Økt risiko - styrket beredskap

Økt risiko - styrket beredskap Økt risiko - styrket beredskap Døgnet rundt voktes nå norske datasystemer mot angrep utenfra. Gjennom 2014 styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet arbeidet med å redusere sårbarheter i samfunnet. å r s r

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer