Raport referitor la rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază de chestionar privind satisfacția beneficiarilor programelor Învățare pe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raport referitor la rezultatele analizei răspunsurilor la ancheta pe bază de chestionar privind satisfacția beneficiarilor programelor Învățare pe"

Transkript

1 Raprt referitr la rezultatele analizei răspunsurilr la ancheta pe bază de chestinar privind satisfacția beneficiarilr prgramelr Învățare pe tt parcursul vieții și Tineret în acțiune în anul 2013

2 Cuprins I. Infrmații generale...1 II. Caracteristicile respndențilr...2 III. Rezultatele anchetei...9 III.1 Respndenți care au beneficiat de infrmare/prmvare privind prgramele gestinate de către ANPCDEFP, dar nu au candidat...13 III.2 Respndenți care au candidat, dar nu au primit finanțare...19 III. 3 Respndenți care au beneficiat de finanțare...27 III.3.1 Beneficiari ai prgramului Cmenius...30 III.3.2 Beneficiari ai prgramului Erasmus...39 III.3.3 Beneficiari ai prgramului Grundtvig...46 III.3.4 Beneficiari ai prgramului Lenard Da Vinci...55 III.3.5 Beneficiari ai acțiunii Vizite de studiu...64 III.3.6 Beneficiari de Vizite pregătitare...72 IV. Aprecieri pzitive ale beneficiarilr...86 V. Nemulțumiri/recmandări ale beneficiarilr Anexa: Chestinar...127

3 Raprt referitr la rezultatele analizei răspunsurilr la ancheta pe bază de chestinar privind satisfacția beneficiarilr prgramelr Învățare pe tt parcursul vieții (LLP) și Tineret în acțiune (TiA) în anul 2013 I. Infrmații generale Ancheta, care a urmărit identificarea gradului de satisfacție a beneficiarilr LLP și TiA, s-a bazat pe un chestinar elabrat de echipa de management a ANPCDEFP, chestinar atașat acestui raprt. În elabrarea chestinarului s-au luat în cnsiderare următarele: Păstrarea întrebărilr relevante din chestinarele flsite în anii anteriri, pentru a se putea evidenția evluția gradului de satisfacție a beneficiarilr ANPCDEFP, Îmbunătățirea chestinarului prin ferirea psibilității respndențilr de a-și exprima punctele de vedere în md distinct pentru fiecare prgram/acțiune în cadrul căreia au clabrat cu reprezentanții ANPCDEFP, Creșterea gradului de cnfidențialitate prin: Nepublicarea răspunsurilr (chiar dacă au fst analizate și au fst luate în cnsiderare în întcmirea planul de îmbunătățire a prestației angajațilr ANPCDEFP) în care se fac referiri directe la persane, Prevederea ca, la slicitarea respndentului, anumite cmentarii, să nu fie făcute publice. Cmpletarea răspunsurilr la chestinar s-a efectuat în periada: Chestinarul a avut secțiuni distincte pentru trei categrii de respndenți: Persane care au beneficiat de infrmare/prmvare privind prgramele LLP și TiA, dar care nu au candidat, Persane care au candidat, dar nu au primit finanțare, Persane care au beneficiat de finanțare. Pentru evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilr au fst vizate următarele aspecte: 1

4 Calitatea publicațiilr/materialelr infrmative în frmat electrnic sau tipărite, Clabrarea cu persnalul ANPCDEFP care a asigurat infrmare și cnsultanță pentru depunerea de candidaturi, Clabrarea cu persnalul ANPCDEFP care a asigurat infrmare și cnsultanță în tate etapele priectului, Clabrarea cu persnalul ANPCDEFP din departamentul financiar, Clabratea cu persnalul ANPCDEFP implicat în misiuni de verificare/audit al priectelr. Măsura în care priectele/acțiunile la care au participat respndenții au răspuns nevilr: acestra de dezvltare: prfesinală, persnală, instituțiilr în care activează respndenții, Cunașterea/utilizarea instrumentelr Eurpass, Cunașterea/utilizarea publicațiilr Eurydice. S-a slicitat respndențilr ca în cmpletarea chestinarului să se refere la ultimii patru ani ( ). Au răspuns la chestinar 2571 persane, dar numai 2067 au fst răspunsuri valide. II. Caracteristicile respndențilr Respndenții la chestinare fac parte din categriile menținate anterir, după cum urmează: Categrie de respndenți Ttal răspunsuri valide Ttal răspunsuri Respndenți care nu au candidat Candidați respinși Beneficiari Ttal 2067 (80,40% din ttal răspunsuri) 2571 In anul 2012 au răspuns la chestinar 1326 persane și dar 978 răspunsuri au fst cmplete (73,76% din ttal răspunsuri). Numărul de respndenți a crescut față de anul 2012 cu 93,89%. 2

5 Cei mai mulți dintre beneficiarii care au dat răspunsuri valide au avut finanțare în cadrul prgramului Cmenius, după cum se pate vedea în tabelul următr: Prgramul/acțiunea de finanțare Numărul de respndenți Prcent din ttal respndenți Cmenius % Erasmus % Grundtvig % Lenard da Vinci % Vizite de studiu % Vizite pregătitare % Tineret în acțiune % În cazul tuturr prgramelr/acțiunilr se remarcă creștere a prcentului respndențilr, cea mai mare creștere fiind în cazul prgramului Erasmus (de la 7,80% în anul 2012 la 28,50% în anul 2013) și cea mai mică în cazul prgramului Cmenius (de la 40,7% în anul 2012 la 41,32% în anul 2013). Dintre cei 1723 beneficiari care au dat răspunsuri cmplete/valide, 1012 au fst beneficiari de fnduri în cadrul unui singur prgram/unei singure acțiuni, 476 au fst beneficiari în cadrul a duă prgrame/acțiuni, iar 235 au beneficiat de finanțare în mai mult de duă prgrame/acțiuni, așa cum se pate vedea în tabelul următr: Numar respndenti care au fst beneficiatii unui singur prgram/actiune Numar respndenti care au fst beneficiatii a dua prgrame/actiuniprgram/actiune Cmenius 400 Cmenius+Erasmus 16 Erasmus 333 Cmenius+Grundtvig 70 Grundtvig 107 Cmenius+LdV 44 Lenard da Vinci 62 Cmenius +VS 37 Vizite de studiu 20 Cmenius+VP 41 Vizite pregătitare 2 Cmenius+TiA 40 Tineret în acțiune 88 Erasmus+Grundtvig Erasmus+LdV 6 Erasmus+VS 1 Erasmus+VP 1 Erasmus+TiA 101 Grundtvig+LdV 31 Grundtvig+VS 10 Grundtvig+VP 1 Grundtvig+TiA 27 LdV+VS 23 LdV+VP 2 LdV+TiA 9 VS+VP 1 VS+TiA

6 Respndenții care au dat răspunsuri valide activau/activează în următarele tipuri de instituții: Liceu/ Clegiu Teretic Liceu/ Clegiu Tehnlgic/Vcaținal Tipul instituţiei din care făceaţi parte în mmentul în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcală, ONG etc): Șcală Gimnazială Șcală Primară Grădiniță Universitate ONG ISJ/ ISMB DJST Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) Scietate privată Grup Infrmal de tineri Nu făceam parte dintr rganizație % 20.32% 17.66% 1.31% 2.09% 11.60% 10.55% 2.14% 1.48% 2.27% 4.58% 2.05% 8.46% 3.88% Alt tip de institutie. Tipul instituțiilr în care activau/activează respndenții Alt tip de institutie, 89, 4% Nu făceam parte dintr rganizație, 194, 8% Grup Infrmal de tineri, 47, 2% Scietate privată, 105, 5% Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST), 52, 2% DJST, 34, 1% ISJ/ ISMB, 49, 2% Liceu/ Clegiu Teretic, 266, 12% Liceu/ Clegiu Tehnlgic/Vcaținal, 466, 20% ONG, 242, 11% Universitate, 266, 12% Grădiniță, 48, 2% Șcală Primară, 30, 1% Șcală Gimnazială, 405, 18% 4

7 și făceau/fac parte din următarele categrii prfesinale: În periada în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următarea categrie: elevi studenţi cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) directri de şcală inspectri şclari frmatri lucrătri de tineret vluntari alte persane aflate pe piața muncii alte categrii % 20.85% 38.45% 7.53% 2.88% 7.32% 0.81% 7.87% 12.41% 0.54% Categriile prfesinale din care făceau/fac parte respndenții alte categrii, 16, 1% alte persane aflate pe piața muncii, 366, 12% elevi, 39, 1% studenţi, 615, 21% vluntari, 232, 8% lucrătri de tineret, 24, 1% frmatri, 216, 7% inspectri şclari, 85, 3% directri de şcală, 222, 8% cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar), 1134, 38% 5

8 Principalele surse, mdalități de infrmare a respndențilr privind prtunitățile de finanțare ferite de către ANPCDEFP sunt: Precizaţi sursele şi mdalităţile prin care v-aţi infrmat cu privire la prtunităţile ferite de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP): cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpassr.r, eurdesk.r) inspectratul şclar birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi direcţia judeţeană de sprt şi tineret cnducerea instituţiei din care faceţi parte pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune alţi participanţi la priecte parteneri sciali (patrnate, sindicate) % 10.28% 10.28% 19.36% 6.81% 4.54% 0.37% 5.02% 10.56% 4.51% 2.79% 10.90% 0.57% 3.03% massmedia Principalele surse și mdalități de infrmare cu privire la prtunitățide finanțare ferite de către ANPCDEFP mass-media, 196, 3% Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune, 180, 3% Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf), 291, 5% pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet, 682, 11% cnducerea instituţiei din care faceţi parte, 324, 5% direcţia judeţeană de sprt şi tineret, 24, 0% parteneri sciali (patrnate, sindicate), 37, 1% alţi participanţi la priecte, 704, 11% birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi, 293, 5% inspectratul şclar, 440, 7% cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP, 709, 11% seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP, 664, 10% paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llpr.r, tinact.r, eurpass-r.r, eurdesk.r), 1250, 18% publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie, 664, 10% 6

9 Pentru respndenți cele mai cunscute prgrame sunt Cmenius și Erasmus, așa cum se pate vedea în tabelul și diagrama următare: Cmenius Erasmus Grundtvig Despre care prgrame şi activităţi administrate de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP) aţi auzit? Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat % 97.53% 74.02% 80.31% 60.09% 49.78% 50.75% 86.70% 62.17% 56.17% 41.85% 33.38% 52.25% 32.90% 34.59% 30.62% Prcentul din numărul de respndenți care cunsc prgramele/acțiunile gestinate de către ANPCDEFP Tinerii în lume Frmare şi reţele Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret % % 80.00% 60.00% 40.00% 97.92% 97.53% 80.31% 74.02% 60.09% 49.78% 50.75% 86.70% 62.17% 56.17% 41.85% 33.38% 52.25% 32.90% 34.59% 30.62% 20.00% 0.00% Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret Prgram/Acțiune Față de anul anterir, s-au înregistrat creșteri cnsiderabile ale majrității acestr prcente după cum urmează: de la 75,5% la 97,92% în cazul prgramului Cmenius, de la 73,7% la 97,53% în cazul prgramului Erasmus, de la 68,10% la 74,02% în cazul prgramului Grundtvig, de la 74,20% la 80,31% în cazul prgramului Lenard da Vinci, de la 18,30% la 50,75% în cazul Eurydice, 7

10 de la 51% la 86,70% în cazul instrumentelr Eurpass, de la 26,9% la 62,17% în cazul Eurdesk, de la 39% la 56,17% în cazul Schimburilr de tineri, de la 24,9% la 41,85% în cazul acțiunii Inițiative ale tinerilr, de la 20% la 33,38% în cazul Priectelr pentru demcrație, de la 39,8% la 52,25% în cazul acțiunii Serviciul Eurpean de Vluntariat, de la 16,40% la 32,90% în cazul acțiunii Tineri în lume, de la 19,3% la 34,59% în cazul Frmării și rețelelr, de la 15% la 30,62% în cazul acțiunii Întâlniri ale tinerilr cu respnsabilii pentru plitici de tineret. Scăderi ale acestr prcente s-au înregistrat dar în cazul a duă acțiuni: de la 61,4% la 60,09 în cazul Vizitelr de studiu, de la 55,5% la 49,78% în cazul Vizitelr pregătitare. Cei mai mulți dintre respndenți nu utilizează/au utilizat publicațiile Eurydice: Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? Nu DA % 5,24% Frecvența utilizării de către resapndenți a publicațiilr Eurydice DA, 108, 5,24% Nu, 1959, 94,76% Prcentul celr care utilizează publicații Eurydice a crescut față de anul 2012 de la 4,6% la 5,24%. Cel mai flsit instrument Eurpass de către respndenți este CV-ul Eurpass. Aţi flsit vreunul din instrumentele Eurpass? CV-ul Eurpass Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Nici unul % 20.56% 32.51% 7.01% 8

11 Frecvența flsirii instrumentelr Eurpass de către respndenții la chestinar , 85,68% 425, 20,56% 672, 32,51% CV-ul Eurpass Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass 145, 7,01% Nici unul În cazul CV-ului Eurpass și a pașaprtului lingvistic se remarcă scădere, față de anul 2012, a prcentului respndențilr care flsesc acest instrument (de la 91,2% la 85,68% în cazul CV-ului și de la 21,7% la 20,56% în cazul Pașaprtului lingvistic). S-a înregistra creștere a prcentului respndențilr care au flsit dcumentul Mbilitate Eurpass, de la 24,70% în anul 2012 la 32,51% în anul III. Rezultatele anchetei Aprecierile generale ale respndențilr privind clabrarea cu reprezentanții ANPCDEFP care au asigurat infrmarea și cnsultanța în tate etapele priectului/activității sunt mai bune decât în anul Din cele 2336 aprecieri făcute de cei 1723 de beneficiari, peste 70% sunt Farte bune, în cazul tuturr aspectelr vizate. Astfel, frecvența răspunsurilr la întrebarea slicitarea: Cum apreciaţi clabrarea cu persnalul Agentiei care v-a asigurat infrmarea şi cnsultanţă în tate etapele priectului?, este: Aspecte vizate Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică % 9

12 Frecvența aprecierilr privind clabrarea cu persnalul Agenției care a asigurat infrmarea și cnsultanța în tate etapele priectului Frecvența aprecieril Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Frecvența aprecierilr privind clabrarea cu persnalul Agenției care a asigurat infrmarea și cnsultanța în tate etapele priectului Frecvența aprecieril 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 78.51% 79.07% 73.37% 78.08% 75.81% 16.52% 1.37% 15.80% 18.24% 15.24% 16.78% 2.74% 2.74% 1.33% 5.35% 1.54% 4.02% 4.79% 1.58% 0.86% 1.07% 1.54% 1.50% 1.11% 1.03% Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Referitr laîntrebarea: Cum apreciaţi clabrarea cu departamentul Financiar al Agenţiei?, frecvența răspunsurilr este: 10

13 Aspecte vizate Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică % Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr cu persnalul departamentului Financiar al Agenției Frecvența aprecierilr Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr cu persnalul departamentului Financiar al Agenției Frecvența aprecierilr 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 68.62% 69.69% 66.74% 69.48% 67.25% 18.28% 16.78% 17.98% 16.35% 17.21% 8.95% 9.12% 9.16% 9.29% 10.19% 3.38% 3.60% 5.39% 4.24% 4.84% 0.77% 0.81% 0.73% 0.64% 0.51% Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică 11

14 Frecvența aprecierilr referitare la clabrarea cu reprezentanții ANPCDEFP în timpul misiunilr de verificare/audit este următarea: Cum apreciaţi clabrarea cu persnalul Agenţiei cu care aţi intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului? Aspecte vizate Explicatii Apreciere Deschidere Amabilitate clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică % Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr cu persnalul Agenţiei cu care au intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului Frecvența aprecierilr Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr cu persnalul Agenţiei cu care au intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului 60.00% 54.54% 55.35% 53.94% 55.05% 54.20% Frecvența aprecierilr 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 27.74% 27.74% 27.70% 27.70% 28.08% 14.64% 13.83% 14.34% 13.66% 14.30% 2.65% 2.74% 3.51% 3.08% 3.04% 0.43% 0.34% 0.51% 0.51% 0.39% Deschidere Amabilitate Explicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică 12

15 Liceu/ Clegiu Teretic III.1 Respndenți care au beneficiat de infrmare/prmvare privind prgramele gestinate de către ANPCDEFP, dar nu au candidat Cele 267 persane care au dat răspunsuri valide la chestinar făceau parte, la dat la care au beneficiat de infrmare privind prgramele gestinate de către ANPCDEFP, din următarele tipuri de instituții: Liceu/ Clegiu Tehnlgic/Vcaținal Tipul instituţiei din care făceaţi parte în mmentul în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcală, ONG etc): Șcală Gimnazială Șcală Primară Grădiniță Universitate ONG ISJ/ ISMB DJST Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) Scietate privată Grup Infrmal de tineri Nu făceam parte dintr rganizație % 10.73% 12.64% 0.38% 0.38% 51.34% 12.26% 0.00% 0.38% 0.77% 1.53% 1.92% 3.45% 1.15% Alt tip de institutie. Precizati care Tipul instituţiei din care faceau parte beneficiarii de serviciile de infrmare/ prmvare ferite de ANPCDEFP, care nu au candidat pentru bținere de finanțare , 51,34% , 10,73% 26, 9,96% 33, 12,64% 1, 0,38% 32, 12,26% 4, 1,53% 9, 3,45% 1 3, 1,15% 2, 0,77% 5, 1,92% 3,1,15% 1, 0,38% Liceu/Clegiu Teretic Liceu/Clegiu Tehnlgic/Vcaținal Șcală Gimnazială Șcală Primară Grădiniță Universitate ONG ISJ/ISMB DJST Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) Scietate privată Frecvența răspunsurilr Grup Infrmal de tineri Nu făceam parte dintr rganizație Alt tip de institutie. Precizati care Tipul instituției și din următarele categrii prfesinale: 13

16 elevi studenţi În periada în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următarea categrie: cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) directri de şcală inspectri şclari frmatri lucrătri de tineret vluntari alte persane aflate pe piața muncii alte categrii. 5.75% 36.40% 35.63% 5.36% 1.15% 6.51% 5.36% 9.20% 4.98% 3.45% Categria din care făceau parte respndenții la data la care au beneficiat se servicii de infrmare/prmvare furnizate de ANPCDEFP Persane care nu au candidat , 36,40% 93,35,63% 90 Frecvența răspunsurilr , 5,75% 24, 9,20% 17, 6,51% 14, 5,36% 14, 5,36% 13, 4,98% 9, 3,45% 3, 1,15% 0 elevi studenţi cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) directri de şcală inspectri şclari frmatri lucrătri de tineret vluntari alte persane aflate pe piața muncii alte categrii. Care? Categrii prfesinale Pentru a se infrma referitr la prtunitățile de finanțare ferite de către ANPCDEFP, respndenții au flsit următarele surse: Precizaţi sursele şi mdalităţile prin care v-aţi infrmat cu privire la prtunităţile ferite de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP): cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpassr.r, eurdesk.r) inspectratul şclar birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi direcţia judeţeană de sprt şi tineret cnducerea instituţiei din care faceţi parte pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune alţi participanţi la priecte parteneri sciali (patrnate, sindicate) % 26.82% 26.05% 41.00% 15.33% 18.77% 0.77% 19.54% 21.46% 9.20% 8.81% 20.31% 0.38% 9.20% massmedia 14

17 Sursele de infrmare ale respndenții cu privire la prtunităţile ferite de ANPCDEFP Persane care nu au candidat Frecvența răspunsurilr , 19,16% cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP 70, 26,82% 68, 26,05% seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie 107, 41% paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llpr.r, tinact.r, eurpass-r.r, eurdesk.r) 49, 18,77% 40, 15,33% inspectratul şclar birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi 2, 0,77% direcţia judeţeană de sprt şi tineret 56, 21,46% 51, 19,54% cnducerea instituţiei din care faceţi parte pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet Sursele de infrmare 24, 9,2% 23, 8,81% Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune 53, 20,31% alţi participanţi la priecte 1, 0,38% parteneri sciali (patrnate, sindicate) 24, 9,2% mass-media Pentru respndenții care nu au candidat pentru finanțare, cel mai cunscut prgram este prgramul Erasmus: Despre care prgrame şi activităţi administrate de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP) aţi auzit? Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Frmare şi reţele Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret % 80.46% 38.70% 53.64% 37.16% 30.27% 11.11% 44.06% 21.84% 34.48% 19.54% 12.26% 26.05% 10.73% 14.18% 12.64% 15

18 Prgramele și activitățile administrate de ANPCDEFP care sunt cunscute de către respndenți Persane care nu au candidat , 80,46% Frecvența răspunsurilr , 54,79% , 38,70% 140, 53,64% 97, 37,16% 79, 30,27% 29, 11,11% 115, 44,06% 90, 34,48% 68, 26,05% 57, 21,84% 37, 14,18% 51, 19,54% 32, 12,26% 28, 10,73% 33, 12,64% 0 Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Frmare şi reţele Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret Prgramul cunscut/acțiunea cunscută Această categrie de respndenți utilizează dar în prprție de 6% publicațiile Eurydice, Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? Nu Da % 6.13% Frecven?a utilizării publica?iilr Euridice de către persane care nu au candidat 16, 6,13% 245, 93,87% DA NU 16

19 iar cel mai utilizat instrument Eurpass este CV-ul. CV-ul Eurpass Aţi flsit vreunul din instrumentele Eurpass? Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Nici unul % 11.49% 21.84% 14.18% Numărul instrumentelr Eurpass flsite de către persanele care nu au candidat , 83,91% 200 Frecvența răspunsurilr , 21,84% 50 30, 11,49% 37, 14,18% 0 CV-ul Eurpass Pasaprtul lingv istic Dcumentul de mbilitate Tipul instrumentului Eurpass Nici unul Aprecierile referitare la calitatea materialelr infrmative ale ANPCDEFP sunt următarele: Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele infrmative în frmat electrnic realizate de Agenţie? Apreciere Aspecte vizate cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia

20 Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele infrmative pe hârtie realizate de Agenţie? Aspecte apreciate Apreciere cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia Frecvența aprecierilr referitare la publicaţiile şi materialele infrmative în frmat electrnic realizate de Agenţie Persane care nu au candidat Frecvența aprecierilr farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia Apreciere cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr Frecvența aprecierilr referitare la publicaţiile şi materialele infrmative tipărite de Agenţie Persane care nu au candidat Frecvența aprecierilr farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia 10 Apreciere cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr

21 III.2 Respndenți care au candidat, dar nu au primit finanțare Cei 83 de respndenți care nu au primit finanțare: au candidat pentru următarele prgrame/acțiuni: Prgramul sectrial Cmenius Prgramul sectrial Erasmus Prgramul/prgramele în cadrul căruia aţi candidat, dar nu aţi fst aprbat/ă. Prgramul sectrial Grundtvig Prgramul sectrial Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Prgramul Tineret în acţiune 36.14% 13.25% 22.89% 8.43% 4.82% 7.23% 25.30% Prgramele pentru care respndenții au candidat fără să bțină finanțare , 36,14% Frecvența răspunsurilr , 13,25% 19, 22,89% 7, 8,43% 4, 4,82% 6, 7,23% 21, 25,30% 0 Prgramul sectrial Cmenius Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii Prgramul sectrial Erasmus Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii. Prgramul sectrial Grundtvig Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii Prgramul sectrial Lenard da Vinci Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii Vizite de studiu Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii Vizite pregătitare - Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii Prgramul Tineret în acţiune Prgram la data candidaturii făceau parte din următarele categrii prfesinale: elevi În periada în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP, făceaţi parte din următarea categrie: cadre didactice alte (de la persane grădiniţă la directri lucrătri aflate pe învăţământ de inspectri de piața alte studenţi universitar) şcală şclari frmatri tineret vluntari muncii categrii % 16.87% 53.01% 1.20% 1.20% 9.64% 12.05% 7.23% 4.82% 3.61% 19

22 Categriile prfesinale din care făceau parte respndenții care au candidat fără să bțină finanțare Frecvența răspunsurilr , 16,87% 44, 53,01% 1, 1,20% 1, 1,20% 8, 9,64% 10, 12,05% 6, 7,23% 4, 4,82% 3, 3,61% elevi studenţi cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) directri de şcală inspectri şclari frmatri lucrătri de tineret vluntari alte persane aflate pe piața muncii alte categrii. Care? Categrii prfesinale activau, la data depunerii candidaturii, în cadrul următarelr tipuri de instituții: Tipul instituţiei din care făceaţi parte în mmentul în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP (grădiniţă, şcală, ONG etc) Institutie publica Liceu/ (alta Nu făceam Clegiu decat parte dintr Tehnlgic/ Șcală ISJ sau Scietate Vcaținal Gimnazială Universitate ONG DJST) privată rganizație Liceu/ Clegiu Teretic Alt tip de institutie. Precizati care % 19.28% 22.89% 15.66% 31.33% 2.41% 1.20% 1.20% 2.41% 20

23 Tipurile de instituții în care lucrau/învățau respndenții care au candidat fără să bțină finanțare Frecvența răspunsurilr , 13,25% Liceu/Clegiu Teretic 19, 22,89% 16, 19,28% Liceu/Clegiu Tehnlgic/Vcaținal Șcală Gimnazială 13, 15,66% 26, 31,33% 0 0 1, 1,20% 2, 2,41% 0 1, 1,20% 0 Șcală Primară Grădiniță Universitate ONG ISJ/ISMB DJST Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) Scietate privată Tipul instituției în care lucrau/învățau respndenții Grup Infrmal de tineri 1, 1,20% 2, 2,41% Nu făceam parte dintr rganizație Alt tip de institutie. Precizati care au flsit ca surse de infrmare privind prtunitățile de finanțare ferite de către ANPCDEFP: Precizaţi sursele şi mdalităţile prin care v-aţi infrmat cu privire la prtunităţile ferite de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP): cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpassr.r, eurdesk.r) inspectratul şclar birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi direcţia judeţeană de sprt şi tineret cnducerea instituţiei din care faceţi parte pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune alţi participanţi la priecte parteneri sciali (patrnate, sindicate) % 27.71% 33.73% 72.29% 25.30% 4.82% 2.41% 7.23% 33.73% 22.89% 7.23% 38.55% 0.00% 10.84% massmedia 21

24 70 60 Surse de infrmații pentru respndenți care au candidat fără să bțină finanțare, privind prtunitățile ferite de ANPCDEFP 60, 72,29% Frecvența răspunsurilr , 33,73% 25, 30,12% 23, 27,71% cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpass-r.r, eurdesk.r) 21, 25,30% inspectratul şclar 6, 7,23% 4, 4,82% 2, 2,41% birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi direcţia judeţeană de sprt şi tineret cnducerea instituţiei din care faceţi parte 28, 33,73% pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet 19, 22,89% Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) 6, 7,23% Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune 32, 38,55% alţi participanţi la priecte parteneri sciali (patrnate, sindicate) 9, 10,84% 0 0 mass-media altele; care? cunșteau următarele prgramele/activitățile gestinate de către ANPCDEFP: Despre care alte prgrame şi activităţi administrate de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP) aţi auzit? Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret % 96.39% 95.18% 84.34% 68.67% 56.63% 43.37% 67.47% 53.01% 77.11% 37.35% 22.89% 67.47% 63.86% 26.51% 22

25 Alte prgrame despre care au auzit respndenții care au candidat fără să bțină finanțare Frecvența răspunsurilr Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret au fst în mare măsură mulțumiți de clabrarea cu experții din ANPCDEFP care au asigurat infrmare și cnsultanță în vederea depunerii candidaturilr: Cum apreciaţi clabrarea cu persnalul Agenţiei care v-a asigurat infrmarea şi cnsultanţă pentru depunerea candidaturii? Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică farte bună 51.85% 47.50% 43.75% 46.15% 47.44% bună 30.86% 33.75% 31.25% 30.77% 30.77% nici bună, nici slabă 6.17% 11.25% 15.00% 11.54% 12.82% farte slabă 4.94% 1.25% 3.75% 6.41% 3.85% nu pt aprecia/nu se aplică 8.64% 10.00% 10.00% 11.54% 11.54%

26 Frecvența aprecierilr făcute de respndenții care au candidat, fără să bțină finanțare, privind serviciile de infrmare și cnsultanță în vederea depunerii candidaturilr, furnizate de către ANPCDEFP 45 42, 51,85% , 47,50% 35, 43,75% 36, 46,15% 37, 47,44% Frecvența răspunsurilr , 30,86% 27, 33,75% 25, 31,25% 24, 30,77% 24, 30,77% 12, 15% 9, 11,25% 9, 11,54% 10, 12,82% 5, 6,17% 5, 6,17% 4, 4,94% 5, 6,25% 5, 6,25% 5, 6,41% 4, 5,13% 4, 5,13% 3, 3,75% 3, 3,85% 1, 1,25% Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns Aspecte vizate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică au utilizat publicațiile Eurydice dar în prprție de 2,41%: Frecvența utilizării publicațiilr Euridice de către respndenți care au candidat fără să bțină finanțare 2, 2.41% 81, 97.59% DA NU cei mai mulți au flsit CV-ul Eurpass: CV-ul Eurpass Aţi flsit vreunul din instrumentele Eurpass? Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Nici unul % 22.89% 21.69% 13.25% 24

27 Instrumentele Eurpass flsite de respndenți care au candidat fără să bțină finanțare 80 73, 87,95% Frecvența răspunsurilr , 22,89% 18, 21,69% 11, 13,25% 10 0 CV-ul Eurpass Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Instrumentul Eurpass flsit Nici unul 86% apreciază ca bune sau farte bune materialele infrmative în frmat electrnic realizate de către ANPCDEFP și dar 70% apreciază ca bune sau farte bune materialele infrmative realizate pe hârtie de către ANPCDEFP: Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele infrmative în frmat electrnic realizate de Agenţie? Apreciere cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr Cum apreciaţi publicaţiile şi materialele infrmative pe hârtie realizate de Agenţie? cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia farte bune 42.17% 40.96% 27.71% 34.94% 36.14% 32.53% bune 44.58% 43.37% 57.83% 36.14% 32.53% 38.55% slabe 8.43% 10.84% 8.43% 7.23% 8.43% 7.23% farte slabe 2.41% 3.61% 2.41% 1.20% 2.41% 1.20% nu ştiu/nu pt aprecia 2.41% 1.20% 3.61% 20.48% 20.48% 20.48%

28 Frecvența aprecierilr făcute de persane care au candidat, dar nu au primit finanțare, referitare la publicaţiile şi materialele infrmative în frmat electrnic realizate de ANPCDEFP , 57,83% Frecvența răspunsurilr , 44,58% 35, 42,17% 36, 43,37% 34, 40,96% 23, 27,71% , 10,84% 7, 8,43% 7, 8,43% 2, 2,41% 2, 2,41% 3, 3,61% 1, 1,20% 2, 2,41% 3, 3,61% cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr Aspecte vizate farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia Frecvența aprecierilr făcute de persane care au candidat, dar nu au primit finanțare, referitare la publicaţiile şi materialele infrmative tipărite de ANPCDEFP , 34,94% 30, 36,14% 30, 36,14% 27 27, 32,53% 32, 38,55% Frecvența ră spunsurilr , 20,48% 17, 20,48% 17, 20,48% 6, 7,23% 7, 8,43% 6, 7,23% 1, 1,2% 2, 2,41% 1, 1,2% cnţinut util şi cmplet limbaj uşr de înţeles aspect atrăgătr Aspecte vizate farte bune bune slabe farte slabe nu ştiu/nu pt aprecia 26

29 III. 3 Respndenți care au beneficiat de finanțare Sursele de infrmare ale celr 1723 de beneficiari care au dat răspunsuri valide au fst: Precizaţi sursele şi mdalităţile prin care v-aţi infrmat cu privire la prtunităţile ferite de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP): cntact direct cu reprezentanţii Ageț'iei seminare/cursuri de frmare rganizate de AN publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpass-r.r, eurdesk.r) inspectratul şclar birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi direcţia judeţeană de sprt şi tineret cnducerea instituţiei din care faceţi parte pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune alţi participanţi la priecte parteneri sciali (patrnate, sindicate) massmedia % 33.14% 32.97% 62.86% 22.00% 13.93% 1.16% 15.50% 34.71% 14.39% 8.76% 35.93% 2.09% 9.46% Surse de infrmații pentru beneficiari privind prtunitățile ferite de ANPCDEFP Frecvența răspunsurilr cntact direct cu reprezentanţii ANPCDEFP seminare/cursuri de frmare rganizate de ANPCDEFP publicaţii şi alte materiale elabrate de Agenţie paginile web ale Agentiei (anpcdefp.r, llp-r.r, tinact.r, eurpass-r.r, eurdesk.r) 379 inspectratul şclar 240 birul pentru prgrame cmunitare al unei universităţi 20 direcţia judeţeană de sprt şi tineret 267 cnducerea instituţiei din care faceţi parte 598 pagini web, listă de discuţii, alte mdalităţi internet 248 Serviciul eurpean Eurdesk (Eurdesk Inf) 151 Reţeaua de frmatri Tineret în Acţiune 619 alţi participanţi la priecte 36 parteneri sciali (patrnate, sindicate) 163 mass-media 27

30 Cele mai cunscute prgrame pentru beneficiarii ANPCDEFP sunt Cmenius și Erasmus: Despre care alte prgrame şi activităţi administrate de Agenţia Naţinală pentru Prgrame Cmunitare în Dmeniul Educaţiei şi Frmării Prfesinale (ANPCDEFP) aţi auzit? Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Frmare şi reţele Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret % % 79.45% 84.56% 63.38% 52.76% 17.01% 53.40% 28.32% 59.55% 45.44% 37.09% 56.24% 36.27% 37.96% 33.55% Prgrame despre care au auzitbeneficiarii de finanțare Frecvența răspunsurilr Cmenius Erasmus Grundtvig Lenard da Vinci Vizite de studiu Vizite pregătitare Eurydice Eurpass Eurdesk Schimburi de tineri Iniţiative ale tinerilr Priecte pentru demcraţie Serviciul eurpean de vluntariat Tinerii în lume Frmare şi reţele Întâlniri ale tinerelr cu respnsabilii pentru plitici de tineret Dar 5,22% dintre beneficiari au utilizat publicații Eurydice: Aţi utilizat vreuna din publicaţiile Euryidice? DA NU % 94.78% Frecvența utilizării publicațiilr Euridice de către beneficiarii de finanțare 90, 5.22% 1633, 94.78% DA NU 28

31 Instrumentul Eurpass cel mai flsit de către beneficiarii de finanțare care au răspuns la chestinar este CV-ul Eurpass: Aţi flsit vreunul din instrumentele Eurpass? CV-ul Eurpass Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Nici unul % 21.82% 34.65% 5.63% Instrumentele Eurpass flsite de beneficiarii de finanțare Frecvența răspunsurilr CV-ul Eurpass Pasaprtul lingvistic Dcumentul de mbilitate Eurpass Instrumentul Eurpass flsit 97 Nici unul Aprximativ 50% dintre beneficiari apreciază ca suficient sprijinul financiar ferit în cadrul prgramelr/acțiunilr în care au fst implicați: Apreciere Cum apreciaţi sprijinul financiar acrdat de Prgramul de învăţare pe tt parcursul vieţii şi/sau de Prgramul Tineret în acţiune? Am fst beneficiar/ă de mbilitate individuală Am fst implicat/ă într-un priect suficient relativ suficient insuficient suficient 50.64% 57.63% relativ suficient 40.36% 35.38% insuficient 9.01% 7.42% 29

32 Frecvența aprecierilr făcute de către beneficiari, referitare la sprijinul financiar primit Frecvența aprecierilr , 50,64% 536, 57,63% 475, 40,36% 329, 35,38% 106, 9,01% 69, 7,42% 0 suficient relativ suficient insuficient Apreciere Am fst beneficiar/ă de mbilitate individuală Am fst implicat/ă într-un priect III.3.1 Beneficiari ai prgramului Cmenius Cei 712 respndenți care au beneficiat de finanțare în cadrul prgramului Cmenius: Au participat în mare măsură la mbilități individuale Cmenius: Aţi participat la activităţi în cadrul prgramului Cmenius, în calitate de: participant la un priect, fără a face parte din beneficiar de mbilitate individuală membru al echipei de priect echipa de management al priectului % 51.83% 3.09% Calitarea în care au participat respndenții la acțiuni/priecte Cmenius participant la un priect, fără a face parte din echipa de management al priectului, 22, 2.54% membru al echipei de priect, 369, 42.56% beneficiar de mbilitate individuală, 476, 54.90% 30

33 La data implicării în acțiuni/priecte Cmenius activau în următarele tipuri de instituții: Tipul instituţiei din care făceaţi parte în mmentul în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP în cadrul prgramului Cmenius (grădiniţă, şcală, ONG etc) Liceu/Clegiu Teretic Liceu/Clegiu Tehnlgic/Vcaținal Șcală Gimnazială Șcală Primară Grădiniță ONG Cnsilii lcale/cnsilii județene CCD ISJ/ISMB Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST) Scietate privată DJST Instituțiile din care făceau parte respndenții care au participat la acțiuni/priecte Cmenius C CD, Cnsilii 7, 0.93% lcale/cnsilii județene, 5, 0.66% Grădiniță, 34, ON G, 13, 1.73% 4.52% ISJ/ISMB, 27, 3.59% Institutie publica (alta decat ISJ sau DJST), 13, 1.73% Scietate priv ată, 3, 0.40% DJST, 1, 0.13% Șcală Primară, 22, 2.93% Liceu/C legiu Teretic, 155, 20.61% Șcală Gimnazială, 262, 34.84% Liceu/C legiu Tehnlgic/Vcați nal, 210, 27.93% Făceau parte din următarele categrii prfesinale/de studiu: 31

34 În periada în care aţi beneficiat de serviciile ferite de ANPCDEFP în cadrul unr acțiuni Cmenius, făceaţi parte din următarea categrie: elevi studenți cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar) directri de şcală inspectri şclari frmatri alte persane de pe piața muncii Categriile de studiu/prfesinale din care făceau parte respndenții care au participat la acțiuni/priecte Cmenius inspectri şclari, 28, 3.63% alte persane de pe piața muncii, 6, 0.78% frmatri, 28, 3.63% elevi, 8, 1.04% studenți, 11, 1.42% directri de şcală, 91, 11.79% cadre didactice (de la grădiniţă la învăţământ universitar), 600, 77.72% 32

35 Au apreciat clabrarea cu persnalul ANPCDEFP care le-a asigurat cnsultanță în tate fazele de implementare a priectelr, în prprție de peste 96% ca fiind farte bună: Cum apreciaţi clabrarea cu persnalul departamentului Cmenius care v-a asigurat infrmarea şi cnsultanţă în tate etapele priectului? Prmptitudine în răspuns (la Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică farte bună 87.50% 87.22% 83.71% 89.04% 86.66% bună 10.67% 11.24% 13.34% 8.99% 11.94% nici bună, nici slabă 1.26% 1.26% 2.25% 1.40% 1.12% farte slabă 0.14% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% nu pt aprecia/nu se aplică 0.42% 0.28% 0.56% 0.56% 0.28% % Frecvența aprecierilr privind clabrarea cu persnalul departamentului Cmenius care a asigurat infrmarea și cnsultanța în tate etapele priectului Frecvența aprecierilr Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică 33

36 Frecvența aprecierilr privind clabrarea cu persnalul departamentului Cmenius care a asigurat infrm area și cnsultanța în tate etapele priectului Frecvența aprecierilr % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 87.50% 87.22% 89.04% 83.71% 86.66% 10.67% 11.24% 13.34% 8.99% 11.94% 1.26% 0.42% 1.26% 2.25% 0.56% 1.40% 1.12% 0.28% 0.56% 0.14% 0.14% 0.28% Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Au apreciat clabrarea cu persnalul departamentului financiar din ANPCDEFP priectelr, în prprție de peste 96% ca fiind farte bună: Cum apreciaţi clabrarea cu departamentul Financiar al Agenţiei? Prmptitudine în răspuns (la Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică farte bună 82.58% 83.43% 80.06% 83.15% 82.44% bună 10.39% 8.99% 12.08% 9.13% 9.97% nici bună, nici slabă 1.69% 1.97% 2.25% 1.97% 1.54% farte slabă 0.14% 0.00% 0.14% 0.00% 0.00% nu pt aprecia/nu se aplică 5.20% 5.62% 5.48% 5.76% 6.04% % 34

37 Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr Cmenius cu persnalul departamentului Financiar al Agenției Frecvența aprecierilr Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr Cmenius cu persnalul departamentului Financiar al Agenției Frecvența aprecierilr 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 82.58% 83.43% 80.06% 83.15% 82.44% 10.39% 12.08% 5.20% 8.99% 5.48% 9.13% 9.97% 1.69% 1.97% 5.62% 5.76% 2.25% 1.97% 1.54% 0.14% 0.14% 6.04% Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în răspuns (la , scrisri, telefn) Aspecte apreciate farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică 35

38 Au apreciat clabrarea cu persnalul ANPCDEFP care a participat la misiuni de verificare/audit, în prprție de peste 96% ca fiind farte bună: Cum apreciaţi clabrarea cu persnalul Agenţiei cu care aţi intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului? Prmptitudine în răspuns (la Apreciere Deschidere Amabilitate Explicatii clare Explicații crecte , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică farte bună 62.78% 63.20% 62.64% 64.04% 62.92% bună 7.87% 7.30% 7.72% 6.32% 7.44% nici bună, nici slabă 1.40% 1.54% 1.83% 1.69% 1.26% farte slabă 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.14% nu pt aprecia/nu se aplică 27.95% 27.95% 27.81% 27.81% 28.23% % Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr Cmenius cu persnalul Agenţiei cu care au intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului Frecvența aprecierilr Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică 36

39 Frecvența aprecierilr privind clabrarea beneficiarilr Cmenius cu persnalul Agenţiei cu care au intrat în cntact în timpul misiunilr de verificare/audit al priectului 70.00% 62.78% 63.20% 62.64% 64.04% 62.92% Frecvența aprecierilr 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 27.95% 27.95% 27.81% 27.81% 7.87% 7.30% 7.72% 6.32% 7.44% 1.40% 1.54% 1.83% 1.69% 1.26% 0.00% 0.00% Deschidere Amabilitate Ex plicatii clare Ex plicații crecte Prmptitudine în Aspecte apreciate 28.23% răspuns (la , scrisri, telefn) farte bună bună nici bună, nici slabă farte slabă nu pt aprecia/nu se aplică Apreciază că priectele/acțiunile la care au participat le-au fst utile atât lr cât și instituțiilr în care activau/activează: Apreciere În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de frmare prfesinală? În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de dezvltare persnală? În ce măsură participarea dvs. la prgramul Cmenius a crespuns nevilr instituţiei din care faceţi parte? în farte mare măsură în mare măsură suficient în mică măsură delc în farte mare măsură 79.35% 82.72% 65.87% în mare măsură 17.98% 15.17% 30.06% suficient 1.83% 1.69% 2.81% în mică măsură 0.70% 0.42% 1.12% delc 0.14% 0.00% 0.14%

40 Frecvența răspunsurilr privind măsura în care participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr persnale/prfesinale/instituținale Frecvența răspunsurilr în farte mare măsură în mare măsură suficient în mică măsură delc Aprecieri În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de frmare prfesinală? În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de frmare prfesinală? În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de dezvltare persnală? În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de dezvltare persnală? În ce măsură participarea dvs. la prgramul Cmenius a crespuns nevilr instituţiei din care faceţi parte? În ce măsură participarea dvs. la prgramul Cmenius a crespuns nevilr instituţiei din care faceţi parte? Frecvența răspunsurilr privind măsura în care participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr persnale/prfesinale/instituținale Frecvența răspunsurilr 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 82.72% 79.35% 65.87% în farte mare măsură 30.06% 17.98% 15.17% 1.83% 2.81% 0.00% 0.70% 1.12% 1.69% 0.14% 0.42% 0.14% în mare măsură suficient în mică măsură delc Aprecieri În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de frmare prfesinală? În ce măsură participarea la prgramul Cmenius a crespuns nevilr dumneavastră de dezvltare persnală? În ce măsură participarea dvs. la prgramul Cmenius a crespuns nevilr instituţiei din care faceţi parte? Aprecierea medie a beneficiarilr Cmenius privind clabrarea cu persnalul ANPCDEFP este de 4,82 (96,28%), mai mare cu 0,19 față de aprecierea tuturr beneficiarilr ANPCDEFP (4,63%). 38

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE EL-nesss.r.l. Domeniul de utilizare si tehnologia folosita : Condensatoarele sunt folosite pentru imbunatatirea factorului

Detaljer

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen. Perfection in heating

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen.  Perfection in heating ARMATUREN Robineti termostatici Jürgen Schlösser Armaturen www.juergen-schloesser-armaturen.de Perfection in heating Descriere tehnică: Robineții termostatici produși de Jürgen Schlösser Armaturen România

Detaljer

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici.

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici. Viktige uttrykk Expresii importante Hei! God morgen! God dag! God kveld! God natt! Ha det bra! Ha det! Vi sees! Velkommen! Hvordan har du det? Bra, takk., vær så snill! Vær så god! Takk! Tusen takk! Kunne

Detaljer

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL Societatea Comercială WEST SUPER TOUR este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate

Detaljer

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate.

Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Cuvinte cheie : grâu, fertilizare, combaterea buruienilor, producţie, calitate. Grâul se numără printre cele mai vechi plante cultivate, fiind folosit ca pâinea cea de toate zilele de peste jumătate din

Detaljer

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater

TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE. Manager Maria Adriana Hausvater TEATRUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU TIMIȘOARA RAPORT DE ACTIVITATE 2013 Manager Maria Adriana Hausvater Anul 2013 reprezintă pentru Teatrul Național o perioadă de consolidare a poziției sale în plan local,

Detaljer

R A P O R T. privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016

R A P O R T. privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016 R A P O R T privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2016 1. Statutul și rolul ANRE... 3 2. Evoluția sectoarelor reglementate de către ANRE... 5 2.1. Sectorul energie

Detaljer

ROBOŢII SCARA Seria THL.

ROBOŢII SCARA Seria THL. ROBOŢII SCARA Seria THL NOILE MODELE LITE ALE SERIEI THL Performanta la preturi accesibile! Mai usor cu pana la 50% fata de modelele anterioare! Impact redus asupra mediului inconjurator. Reducere de pana

Detaljer

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014

PRIMIREA SI DISTRIBUIREA BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR IN ANUL 2014 Nr. Nesecret Către: Instituţia Prefectului Judeţul Olt Mun. Slatina, Bd. A.I. Cuza, nr. 12A, 230025, jud. Olt Ref: Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în anul 2014 PRIMIREA SI DISTRIBUIREA

Detaljer

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk

NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk NOU ÎN NORVEGIA? Rumensk Allmennyttige midler fra Ghidul a fost întocmit de către (Hvem har utarbeidet veilederen) Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen (Serviciul gratuit

Detaljer

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Aplicaţie de raportare pentru laboratoare Versiune document: 3.7 RELEASED Creat: 26.06.2006 Ultima actualizare: 24.10.2014 Acest

Detaljer

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ROMÂNIA Buletin informativ An. 13, Nr. I (49), trim. I 2011 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Ordine ale Ministrului Sănătăţii Hotărâri ale Consiliului ştiinţific al ANMDM

Detaljer

RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010

RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 RECENS MÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 REZULTATE PROVIZORII - IUNIE 2011 - SECRETARIATUL TEHNIC CENTRAL CUPRINS Introducere.... 1 1 Preciz ri metodologice.. 3 2 Informa ii generale.. 7 3 Suprafa a agricol...

Detaljer

Actuatoare termostatice

Actuatoare termostatice 2 111 EN 215-1 cu senzor la distanţă cu reglaj la distanţă Actuatoare termostatice pentru ventile de calorifer VDN.., VEN.., VUN.., VPD.. şi VPE.. Acţionare autonomă, fără alimentare din exterior Senzor

Detaljer

Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie mai 2018

Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie mai 2018 Act Aditional Nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI Incepe distractia mai devreme cu 5 minute de libertate, din perioada 16 aprilie 2018 20 mai 2018 Organizatorul Campaniei Incepe distractia mai devreme cu 5

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR

Detaljer

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş Timişoara, P-ta Libertatii Nr.1 Nr. 475/24.02.2014 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2013 Direcţia pentru agricultură

Detaljer

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper MATEMATIKK Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Obține Mange Mulți Venstre Stânga Høyre Dreapta Øverst Sus/în top/peste Nederst Inferior/Jos Lite Puţin Mye Mult Flest Cel mai mult/cele

Detaljer

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia

Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Italia Marile Lacuri Toscana & Puglia Lago di Garda, Lago Maggiore & Lago Como hoteluri / Sirmione, Locarno (Elvetia), Portofino, Cinque Terre; BONUS: asigurare medicala si storno Durata: 14 zile I Plecari:

Detaljer

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC PE PERIOADA 2016-2020 Elaborator: OTP CONSULTING ROMANIA SRL Nr. 231/11.04.2016. 1 Cuprins 1 Introducere... 4 1.1 Rolul Strategiei

Detaljer

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI

RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI RAPORTUL ANUAL PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2013 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CĂLĂRAŞI 0 CUPRINS 1. PROFIL DE JUDET 1.1. Date geografice...4 1.1.1. Relieful si geologia

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3)

Tarif (lei/u.m.) Nr. Denumirea lucrarii (serviciului) de Valoare TVA Total crt. masura fara TVA (19 % din (col. 3+col.4) col. 3) tarifelor pentru lucrări executate şi servicii prestate, de catre Filialele de Distributie si de Furnizare a Energiei Electrice, catre terţi (Avizarea documentatiilor tehnicoeconomice elaborate de agenti

Detaljer

GEOGRAFIE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ CLASELE A V-A A VIII-A

GEOGRAFIE MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ CLASELE A V-A A VIII-A Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ GEOGRAFIE

Detaljer

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN

INFORMATICĂ şi TIC. Manual pentru clasa a V-a. Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ISBN MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Carmen Diana Băican Melinda Emilia Coriteac INFORMATICĂ şi TIC ISBN 978-606-727-233-8 INFORMATICĂ şi TIC Manual pentru clasa a V-a Manual pentru clasa a V-a V Acest manual

Detaljer

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor

ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Tehnologii acţionări \ Automatizări acţionări \ Integrare sisteme \ Services ATEX, IECEx Formular de solicitare şi listă de verificare pentru motoreductoare protejate împotriva exploziilor Ediţia 10/2012

Detaljer

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig?

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? 2017 Author Translator Publisher ISBN Type set Illustration

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation

UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation UEFA EURO 2016 PNA ticketing FAQs Romanian Football Federation Sumar 1. Unde și când vor avea loc jocurile?... 5 2. Câte bilete sunt disponibile pentru UEFA EURO 2016?... 5 3. Ce tipuri de bilete sunt

Detaljer

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII

Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII Anexa C UEFA EURO 2016 VÂNZAREA DE BILETE SUPORTERILOR ASOCIAȚIILOR NAȚIONALE PARTICIPANTE TERMENI ȘI CONDIȚII A. INTRODUCERE 1. Scop Union des associations européennes de football (UEFA), organismul european

Detaljer

RAPORT DE ACTIVITATE Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT

RAPORT DE ACTIVITATE Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT RAPORT DE ACTIVITATE 2011-2016 Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT Octombrie 2011 martie 2016 Dr. LĂCRĂMIOARA STRATULAT, Manager CUPRINS A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea

Detaljer

S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT

S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT S.C. ETA S.A.-Rm. Valcea PLANUL DE MANAGEMENT elaborat de ec. ION POPESCU, Directorul general al SC ETA SA-Rm.Valcea, ce urmeaza sa fie implementat pe perioada mandatului sau de 4 ani(2012-2016) 1 -Decembrie

Detaljer

23. Coordonate stelare şi planetare

23. Coordonate stelare şi planetare 23. Coordonate stelare şi planetare 23.1. Coordonate stelare Nu de multe ori, poate, v-aţi întrebat dacă stelele pe care le priviţi noaptea sunt situate toate la aceeaşi distanţă sau, dimpotrivă, sunt

Detaljer

Norwegian Cooperation Programme with Romania

Norwegian Cooperation Programme with Romania Norwegian Cooperation Programme with Romania Editie speciala in memoriam OCTAVIAN LUCA Newsletter realizat in cadrul proiectului Întărirea capacităńii de organizare şi funcńionare a Comitetelor de Sănătate

Detaljer

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2

ELECTRICA - S.A. Anexa nr. 2 ELECTRICA - S.A. Anexa nr. (Avizarea documentatiilor tehnico-economice elaborate de agenti economici atestati) crt. masura fara TVA (9 % din (col. +col.) col. ) 0 DE AGENTII ECONOMICI ATESTATI DE ANRE,

Detaljer

IDEEA ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ

IDEEA ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural Specializarea ISTORIE Forma de învăţământ ID - semestrul IV IDEEA ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ Marian ŞTEFĂNESCU 2007

Detaljer

CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR

CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR Forta [N] CRITERII DE ALEGERE A LAGARELOR Tip lagar Film fluid Rulment Cuzinet poros Lagar uscat Diametru arbore [mm] Turatia [rot/s] 1/ COMPARATIE RULMENTI/LAGARE CU ALUNECARE Rulmentii sunt superiori

Detaljer

Anul XV Arad, Marti 7 Martie n. (22 Februarie v.) 191Î. Nr. 42

Anul XV Arad, Marti 7 Martie n. (22 Februarie v.) 191Î. Nr. 42 Anul XV Arad, Marti 7 Martie n. (22 Februarie v.) 191Î. Nr. 42 REDACŢIA g, ABONAMENTUL! Pe an an.28 Cor, Pe un jum.. 14 «Pe o luni. 2-40 * Nru! de zl pentru Rooiiiia şi străinătate pe an 40 franci. Telefon

Detaljer

Comportamentul de Cumparare a Iaurtului

Comportamentul de Cumparare a Iaurtului Comportamentul de Cumparare a Iaurtului Noiembrie 2010 Synovate 2010 1 Cuprins Sumar executiv Rezultate - Frecventa de consum - Intentia de cumparare - Cumparare efectiva - Profil consumatori Anexa - Metodologie

Detaljer

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM

Ediţia specială. 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa. 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 22 septembrie 2012 Ediţia specială 4 Istoricul TMK-ARTROM 30 de ani de existenţa 14 Portrete de aniversare TMK-ARTROM 20 Proiectul cultural Integrală a Manuscriselor Cantemir CuPrins Stimată conducere

Detaljer

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TEAM DKP V~ 50Hz 2250W. Dobbel kokeplate. I/B Version Front cover page (first page) Assembly page 1/6 Dobbel kokeplate I/B Version 100408 TEAM DKP 10 230V~ 50Hz 2250W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 N Bruksanvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les gjennom denne bruksanvisning

Detaljer

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă

Manual. MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) /240V /240V. RO Anexă Manual RO Anexă MultiPlus (cu firmware xxxx400 sau avansat) 24 5000 120-100 230/240V 48 5000 70-100 230/240V 2 1. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ Generale Vă rugăm să citiți mai întâi documentația livrată împreună

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Manual de utilizare pentru notebook PC

Manual de utilizare pentru notebook PC ANT. 1394 E-SATA HDMI RO4878 Manual de utilizare pentru notebook PC Septembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului...

Detaljer

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS

CUPRINS. 1. Definiţii. 2. Aplicaţii GIS. 3. Harta. 4. Modelul de date geo-relaţional. 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS CUPRINS 1. Definiţii 2. Aplicaţii GIS 3. Harta 4. Modelul de date geo-relaţional 5. Evaluarea economică a implementării unui GIS 6. Schema de organizare şi strategii pentru implementarea unui GIS 7. Open

Detaljer

Australia & Noua Zeelanda

Australia & Noua Zeelanda Australia & Noua Zeelanda hoteluri si ; excursie cu catamaranul la Marea Bariera de Corali. Durata: 25 zile I Plecari: 07.03.2017 Australia are multe de oferit, de la plaje superbe, peisaje desertice salbatice,

Detaljer

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI LUCRARE DE LABORATOR DE INIŢIERE Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat Îndrumar de laborator la fizică Chişinău

Detaljer

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE PRIN SAI SAFI INVEST SA

FONDUL OAMENILOR DE AFACERI SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE PRIN SAI SAFI INVEST SA FONDUL OAMENILOR DE AFACERI PRIN SAI SAFI INVEST SA SITUATII FINANCIARE LA 30 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA CUPRINS SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh.

.C.I. 90 de e variante. elului lului elabo. (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu Silvia Brabeceanu Nicolae Breazu. Csaba Oláh. Culegere Online Evaluare Naţionalăă la Matematică 010 011 o.ro 90 de e variante realizate după upă mode elului lului elabo orat de M.E.C.I..C.I. Andrei Octavian Dobre (coordonator) Elena Andone Ionel Brabeceanu

Detaljer

Inregistrati-va produsul pentru a primi suport pe www.philips.com/welcome Manual de utilizare AZ1137 2 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate a b c d e g i j k l f h m n o

Detaljer

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013

2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 2013 Toate drepturile rezervate. Acer Liquid E2 Duo Manual de utilizare Model: V370 Această ediţie: 8/2013 Telefon inteligent Acer Liquid E2 Duo Număr model: Număr de serie: Data achiziţiei: Locul achiziţiei:

Detaljer

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10

Frityrkoker. TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W. I/B Version 110720. Fax +32 2 359 95 50. Front cover page (first page) Assembly page 1/10 Frityrkoker I/B Version 110720 TKG FT 1004 230V~ 50Hz 2500W Front cover page (first page) Assembly page 1/10 N 1. Håndtak på stekekurven 2. Kurv 3. Lysindikator for temperatur 4. Lysindikator for strøm

Detaljer

DOCUMENTUL CADRU. pentru STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

DOCUMENTUL CADRU. pentru STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ DOCUMENTUL CADRU pentru STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORDVEST Documentul cadru pentru strategia de specializare Regiunea de Dezvoltaree NordVest inteligentă REGIUNEA DE

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6.1. Prezentarea ionosferei. Structura ionosferei reale Prin ionosferă se înţelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se află la înălţimi mai mari de 60 km faţă de

Detaljer

Program Senior Voyage

Program Senior Voyage Program Senior Voyage EMIRATELE ARABE UNITE: SENIOR VOYAGE DUBAI cu plecare din BUCURESTI SENIOR VOYAGE este conceptul gratie caruia cetatenii europeni de peste 55 ani (si nu numai) implicit si romanii

Detaljer

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag.

C U P R I N S. 1. Județul CĂLĂRAȘI Județul GIURGIU Județul IALOMIȚA Județul TELEORMAN pag. Camera Notarilor Publici Bucuresti STUDIU DE PIATA pentru anul 2017 privind valorile minime imobiliare Judetele: CALARASI GIURGIU IALOMITA TELEORMAN - 2017 - C U P R I N S pag. 1. Județul CĂLĂRAȘI...

Detaljer

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE

PLANIMETRIA 1. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA PUNCTELOR TOPOGRAFICE PLANIMETRIA Partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor și metodelor necesare determinării poziției în plan a punctelor topografice de pe teren, în scopul transpunerii lor pe plan sau

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver. Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova

Ianuarie 2014 177. România & Republica Moldova Ianuarie 2014 177 România & Republica Moldova Mesajul Fondatorului Companiei ACUM ESTE MOMENTUL PERFECT Începutul anului este întotdeauna o perioadă propice să reflectăm. La alegerile noastre şi la succesul

Detaljer

RAPORT DE MEDIU. Pentru

RAPORT DE MEDIU. Pentru PUZ Centrală electrica eoliană Suhurlui 57 MW RAPORT DE MEDIU Pentru Plan Urbanistic Zonal Centrală electrică eoliană Suhurlui (turbine eoliene, drumuri interioare, racord electric turbine, platforme tehnologice,

Detaljer

EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45

EDITURA PARALELA 45. Editura Paralela 45 BIROUL DE INVESTIGAT INVESTIGAȚII II Nr. Editura Paralela 45 Spre Elvis-Eivind ELVESTAD Micul pod Râul Svenna Orășel situat pe râul Svenna. Întemeiat: 1884 Populație: 937 Primar: Kristian F. Biller BIROUL

Detaljer

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC

RO5094. Manual de utilizare pentru notebook PC RO5094 Manual de utilizare pentru notebook PC Decembrie 2009 Cuprins Precauţii referitoare la siguranţă... 3 Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră... 5 Utilizarea touchpad-ului... 7 Părţile de bază

Detaljer

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci CALCULUL FRECVENTEI CARDIACE : 1. Pentru un ritm cu intervale RR regulate (in particular ritm sinusal), inregistrat cu viteza

Detaljer

2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ

2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ 2. PROFILUL DE MEDIU AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND JUDEŢUL MARAMUREŞ 2.1.1 DESCRIEREA JUDEŢULUI MARAMUREŞ 2.1.1.1 Caracteristici fizice şi geografice Situat în nordul României,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

TCP Transmission Control Protocol

TCP Transmission Control Protocol Reţele Locale de Calculatoare TCP Transmission Control Protocol curs 6 09.11.2009 11.11.2009 Universitatea POLITEHNICA Bucureşti Nivelul Transport Oferă servicii nivelului Sesiune Primește servicii de

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE Modulul Consideratii generale privind procesul de masurare CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESL DE MASRARE Subiecte.. Definirea notiunii de masurare.. Marimi si unitati de masura.3. Mijloace si metode

Detaljer

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA Versiune document: 1.1 RELEASED Creat: 14.09.2007 Ultima actualizare: 11.11.2010 Acest document a fost realizat şi avizat de: Nume

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst 2 SIU Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst På agendaen Oppstart Kontrakt og rettigheter Oppstartsmøte Prosjektadministrasjon Kommunikasjon Rapportering Prosjektøkonomi

Detaljer

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE 2 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ORDIN pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale

Detaljer

PRUDEN A BANCAR{ 10.1 M[suri de pruden\[ bancar[ Introducere Supravegherea on-site =i off-site

PRUDEN A BANCAR{ 10.1 M[suri de pruden\[ bancar[ Introducere Supravegherea on-site =i off-site PRUDEN A BANCAR{ 10.1 M[suri de pruden\[ bancar[ 10.1.1 Introducere 10.1.2 Supravegherea on-site =i off-site 10.2 Norme de pruden\[ bancar[ aplicate ]n Rom`nia 10.3 Sistemul de rating CAAMPL prezentare

Detaljer

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2012 LLP Elektronisk søknad 2012 Søkerveiledning Innhold Innledning 2 Hovedpunktene i bruken av det elektroniske

Detaljer

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest

Strategie de dezvoltare a inițiativelor regionale și locale privind meșteșugurile în Regiunea Nord-Vest Titlul Programului: PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 Titlul Proiectului: Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meșteșugurilor Editat de: ODYSSEY EDGE TECHNOLOGIES

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL,

SC Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, Introducere Prezenta documentaţie a fost realizată în baza O.M.nr.135/76/84/1.284/2010 1, respectându-se normativul de conţinut prezentat în Anexa nr. 5, privind Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare,

Detaljer

RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea

RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea RAPORT DE MEDIU PUZ : Construire complex de cazare, alimentatie publica si agrement Construire pensiune si gard extravilan comuna Nufaru, judet Tulcea Intocmit : BADEA D. GABRIELA PFA Beneficiari : SC

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Utfordringer til mellomvare: Multimedia

Utfordringer til mellomvare: Multimedia Utfordringer til mellomvare: Multimedia INF 5040 høst 2003 foreleser: Frank Eliassen SRL & Ifi/UiO 1 Utfording fra multimedia til middleware Støtte for multimedia Programmeringsmodell og systemstøtte for

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE S.A. - GIURGIU REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL IN PORTURILE DIN AFARA RETELEI TEN-T - PORT CORABIA RAPORT PRIVIND IMPACTUL

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAS BRAŞOV LA DATA DE

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CAS BRAŞOV LA DATA DE CASJ BRAŞOV ROMÂNIA CASA NAłIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE a JUDEłULUI BRAŞOV 500 090 Mihail Kogălniceanu nr.11 tel.:0268-547666 fax: 0268-547669 www.casbv.ro e-mail: secretariat@casbv.ro

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE.

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. 2014 POȚI SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE ÎN DOAR 9 ZILE? DA. Programul CLEAN 9 te poate ajuta la lansarea călătoriei tale pentru a deveni mai suplu

Detaljer

PIATA IMOBILIARA. Bucuresti semestrul 1, 2009

PIATA IMOBILIARA. Bucuresti semestrul 1, 2009 PIATA IMOBILIARA Bucuresti semestrul 1, 2009 1 SITUATIA ECONOMICA Cresterea Produsului Intern Brut 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 S1 2004 S1 2005 S1 2006 S1 2007 S1 2008 S1 2009 Rata de politica monetara a

Detaljer