Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ocean Rig ASA. Rapportering pr 30. september 2001"

Transkript

1 Ocean Rig ASA Rapportering pr 30. september 2001 Generelt Ocean Rig ASA er et relativt nytt offshore boreselskap som har to av verdens mest avanserte halvt nedsenkbare borerigger for operasjon på store vanndyp og i værharde områder. De to boreriggene, som er av typen Bingo 9000, har fått navnene Leiv Eiriksson og Eirik Raude. Den første riggen er i den avsluttende fasen av et kundedefinert akseptprogram før planlagt borestart i desember Den andre riggen er under avsluttende byggefase i Halifax, Nova Scotia. Som de fleste andre norske og internasjonale boreentreprenører som har tatt levering av nye rigger de siste årene, har også Ocean Rig hatt store utfordringer med fremdrift på byggeverksted, samt levering og testing av state of the art utstyr. I tillegg til de to ovennevnte riggene har selskapet to halvt nedsenkbare stålunderstell tilgjengelig ved Dalian New Shipyard i Kina. Hendelser i 3. kvartal 2001 Markedsføring og kontraktsinngåelser Ocean Rigs fokus i markedsføringen er i hovedsak rettet mot oljeselskaper som har virksomhet på dypt vann offshore Vest-Afrika, i Mexicogulfen, offshore Canada og i Brasil. Som meddelt tidligere i år har dette resultert i at Ocean Rig har inngått avtaler om oppdrag for begge boreriggene. For Leiv Eiriksson har selskapet inngått en intensjonsavtale om boring offshore Vest-Afrika for et konsortium bestående av to av verdens største oljeselskaper. Intensjonsavtalen reflekterer et boreprogram på flere brønner (inkludert faste og opsjonsbrønner) offshore Vest-Afrika. Borekontrakten vil påbegynnes etter gjennomføringen av et kundedefinert akseptprogram i Mexicogulfen. Riggen vil deretter mobilisere til Vest-Afrika, og det forventes at borestart for den første brønnen vil finne sted i desember i år. De totale driftsinntektene i den faste perioden av boreprogrammet (estimert til omtrent 10 måneder pluss mobiliseringsperioden) for denne kontrakten vil beløpe seg til ca USD 57 millioner. Som tidligere meddelt har selskapet inngått en avtale vedrørende operasjon av Ocean Rigs borerigger offshore Angola med Pride Foramer S.A. (Pride), et datterselskap av det amerikanske boreselskapet Pride International, Inc. Pride har lang erfaring fra operasjon i Angola og opererer andre rigger i dette området. Pride har gjennom en årrekke etablert en baseorganisasjon, en velutviklet infrastruktur og andre funksjoner som Ocean Rig vil dra nytte av. I henhold til avtalen med Pride vil Ocean Rig ha eget nøkkelpersonell både onshore og offshore. Ocean Rig har markedsført sine rigger for dypvannsområdene utenfor Vest Afrika siden Intensjonsavtalen som nå er inngått representerer et gjennombrudd i Ocean Rigs anstrengelser med å tilby boretjenester i dette området. Som tidligere meddelt har Ocean Rig inngått avtaler vedrørende borekontrakt for Bingo , den halvt nedsenkbare riggen Eirik Raude, med PanCanadian Petroleum Limited (PanCanadian). Kontrakten innebærer at etter overlevering fra Halifax-verftet (Irving Shipbuilding Inc. i Halifax, Nova Scotia) vil riggen starte på en borekontrakt med fast periode på 6 til 8 måneder. Borestart forventes å finne sted i løpet av annet kvartal I følge denne avtalen vil de totale driftsinntekter beløpe seg fra USD 35 millioner til USD 60 millioner, avhengig av oppnådd operasjonell effektivitet og faktisk kontraktsperiode. I tillegg vil Ocean Rig motta USD 15 millioner som kompensasjon for nødvendig oppgradering for å møte spesielle kanadiske krav og mobiliseringskostnader. Borekontrakten inneholder også opsjoner i PanCanadians favør på opp til 1

2 3 brønner som samlet kan generere ytterligere driftsinntekter på opp til USD 30 millioner, forutsatt en forventet opsjonsperiode på 5 måneder. I henhold til en etterfølgende avtale har PanCanadian og Ocean Rig blitt enige om å fullføre det gjenstående byggearbeidet (inkludert vinteriseringen) ved verftet i Halifax. Erik Raude ankom Halifax 26. juli I henhold til avtalene er Ocean Rig og PanCanadian i ferd med å etablere et partnerskap som vil leie Eirik Raude fra Ocean Rig. Partnerskapet vil gi PanCanadian og Ocean Rig mulighet til å dra fordel av hverandres erfaring og ekspertise vedrørende dypvannsboring på Canadas østkyst. Partnerskapet vil være lokalisert i Halifax, og forberedende arbeid nødvendig for etablering av en operasjonell enhet er allerede i gang. For Ocean Rig representerer denne borekontrakten en viktig milepæl. For det første sikrer kontrakten at Ocean Rig er til stede i et område som er optimalt med hensyn til riggens spesifikasjon for værutsatte områder og dypt vann. For det andre så anerkjenner borekontrakten Ocean Rig som en selvstendig boreentreprenør. Byggeprogrammet Det avsluttende kundedefinerte akseptprogrammet for Bingo , Leiv Eiriksson, startet i begynnelsen av oktober I løpet av dette programmet vil Ocean Rig bli kompensert med maksimalt USD 1,9 millioner. Det er i lengre tid gjennomført tester av alle Leiv Eirikssons operative systemer. Siste del av akseptprogrammet, herunder dypvannstesting av BOP (utblåsningsventil) på ca fots vanndyp i Mexicogulfen, er nå i avsluttende fase. Så snart testen er gjennomført ventes riggen å mobilisere til Vest-Afrika for å påbegynne sin borekontrakt i desember. Leiv Eirikssons sjøprøver har tatt lengre tid enn planlagt. Selskapet har erfart problemer i forbindelse med uttesting av utstyr og systemer, som har resultert i uforutsette kostnader. Disse kostnadene vil medføre at investeringene på denne riggen vil øke med om lag USD 20 millioner i forhold til budsjett. Økningen består av kostnader for utskifting av nødvendig utstyr og relaterte arbeidstimer. Daglige driftskostnader og finanskostnader for perioden hvor problemene har blitt utbedret kommer i tillegg. Disse ekstra kostnadene vil ikke bli kompensert av selskapets kunde. Bingo , Eirik Raude, forlot Friede Goldman Offshore (FGO) den 12. juli Riggen ankom verftet i Halifax den 26. juli 2001, hvor utrustningen og testingen av riggen vil bli sluttført. Riggen vil også gjennomgå nødvendig vinterisering for at den skal kunne operere på helårsbasis utenfor østkysten av Canada. Mobiliseringen av Eirik Raude til verftet i Halifax er en del av forberedelsene til starten på borekontrakten med PanCanadian utenfor østkysten av Canada. I forbindelse med mobiliseringen av riggen til Halifax-verftet og for å sikre kontinuitet, har enkelte viktige leverandører flyttet sitt nøkkelpersonell til Halifax for å fortsette arbeidet på riggen. I tillegg har Ocean Rig flyttet alt nødvendig personell i sin prosjektgruppe, inklusive representanter fra Det Norske Veritas, fra FGOs verft til Halifax-verftet. I henhold til en avtale mellom Ocean Rig og PanCanadian, har PanCanadian tilført Ocean Rig USD 10 millioner for å dekke kostnader i forbindelse med flytting av riggen til Nova Scotia. Det gjenstående arbeidet (inkludert vinterisering) vil bli sluttført ved Halifax-verftet, i samsvar med tidsplanen som ligger til grunn for den inngåtte borekontrakten med PanCanadian/Ocean Rig partnerskapet. Som tidligere meddelt har verftet og Ocean Rig siden riggen ankom Halifax arbeidet med å etablere en revidert leveringsplan for denne enheten. Basert på en omfattende prosjektgjennomgang samt erfaringer fra den første riggen, Leiv Eiriksson, har nå Halifax-verftet og Ocean Rig laget en detaljert prosjektplan som estimerer at Eirik Raude vil være mekanisk 2

3 ferdigstilt for å starte sjøprøver i slutten av første kvartal neste år. Borestart forventes å finne sted i løpet av annet kvartal Når det gjelder stålunderstellene til Bingo og Bingo , blir disse inntil videre liggende i opplag ved Dalian New Shipyard i Kina. Stålunderstellene er av typen Bingo 9000, et fleksibelt design som innebærer at de kan anvendes til ulike formål innen boring eller produksjon, enten av selskapet selv eller av andre. Finansiering I juli 2001 inngikk Ocean Rig en femårs lånefasilitet på USD 100 millioner for å finansiere gjenværende ferdigstillelseskostnader for selskapets to Bingo 9000 borerigger. Denne lånefasiliteten refinansierer en kredittfasilitet inngått av selskapet i 1998 med Fortis Bank (Nederland) N.V. og Christiania Bank og Kreditkasse ASA. Tilrettelegger og administrativ agent for den nye lånefasiliteten er Credit Suisse First Boston. Selskapet har også blitt enig med Fortis og Christiania Bank og Kreditkasse om vilkårene for en foreslått seks års "take-out" lånefasilitet for å erstatte den nye lånefasiliteten ved levering av Bingo , Eirik Raude. Ut fra situasjonen i dag vil løpetiden for de kombinerte lånene være omtrent 7 år med en gjennomsnittlig rentesats på ca LIBOR + 4%. Selskapet har også fått aksept for den tidligere annonserte anmodning om samtykke fra innehaverne av selskapets "10 ¼% Senior Secured Notes due 2008" og långiverne for selskapets "Floating Rate Senior Secured Loans due 2008". Akseptene gjelder i første rekke endringer i lånedokumentasjonen for disse lånene, slik at selskapets borekontrakt med PanCanadian for Eirik Raude med boring utenfor østkysten av Canada skal kunne gjennomføres. Som følge av økte kostnader i forbindelse med økte investeringer og ytterligere forsinkelser i byggeprosjektene meddelte Ocean Rig den 5. november 2001 at selskapet hadde identifisert et kapitalbehov i størrelsesorden USD millioner. Pareto Securities er engasjert som selskapets finansielle rådgiver. Selskapet innkalte samme dag til ekstraordinær generalforsamling den 21. november Formålet med den ekstraordinære generalforsamlingen er å gi styret fullmakt til å foreta det styret mener er nødvendig for å sikre en løsning på finansieringsbehovet. Ocean Rig har også innkalt til obligasjonseiermøte vedrørende selskapets 11% og 13% konvertible obligasjonslån, hvor selskapet vil be om samtykke til ytterligere låneopptak på USD 30 millioner og tilsvarende endringer i låneavtalene. Ocean Rig vil akseptere at obligasjonseiermøtet setter som vilkår for samtykke at det hentes inn minimum USD 35 millioner i ny egenkapital. Styret vil sammen med sine rådgivere fortsette arbeidet frem til den ekstraordinære generalforsamlingen med å komme frem til en løsning på finansieringsbehovet. Finansieringsplanen kan omfatte ytterligere opplåning, salg av et av selskapets stålunderstell og avklaring av situasjonen når det gjelder selskapets krav mot Maritima. Som en nødvendig del av finansieringsplanen forbereder styret også tilførsel av ny egenkapital til selskapet. Denne vil finne sted i form av en rettet plassering som tegnes i den ekstraordinære generalforsamlingen. Omfanget av den private plasseringen og betingelsene vil bli klargjort før eller på generalforsamlingen. For at alle aksjonærer skal få anledning til å delta i plasseringen vil det bli gjennomført en etterfølgende plassering rettet mot de aksjonærer som ikke fikk anledning til å tegne seg på den ekstraordinære generalforsamlingen. Avhengig av generalforsamlingens beslutning vil den etterfølgende plasseringen bli rettet mot aksjonærer registrert i aksjonærregisteret i VPS den 28. november Det vil si at aksjen vil bli handlet uten rett til å delta i den etterfølgende plasseringen fra og med den 23. november. 3

4 Siden pålydende av selskapets aksjer er høyere enn aksjens omsetningskurs, har styret foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å nedskrive aksjenes pålydende til NOK 1 pr aksje uten utbetaling til aksjonærene. Dette vil kunne være gjennomført i mars Ovennevnte plasseringer vil derfor teknisk måtte gjennomføres som konvertible obligasjoner som vil bli omgjort til aksjer så snart nedskrivningen er registrert. Obligasjonene/aksjene vil bli søkt børsnotert og vil være strukturert slik at hver obligasjon skal omgjøres til én aksje. Den vil derfor kunne prises og omsettes sammenlignbart med aksjene i hele løpetiden. Selskapet er kommittert til sin strategi om å skape størst mulig verdi for sine aksjonærer, bl.a. gjennom å vurdere mulighetene for å delta i den pågående restrukturering og konsolidering i den internasjonale boreindustrien. For dette formål har styret utpekt Pareto Securities, sammen med et internasjonalt meglerhus som skal nomineres senere, til å undersøke hvilke muligheter som foreligger i en slik mulig konsolidering med en internasjonal boreentreprenør. Øvrige forhold Voldgiftssaken med Maritima Petroleo e Engenharia, Ltda. (Maritima) er ikke avsluttet. Hovedforhandlingen i saken fortsatte i oktober To ytterligere dager er blitt satt av (28. og 30. november 2001) for å sluttføre saken. I tillegg er Maritima blitt pålagt å fremlegge ytterligere dokumenter innen 1. desember På det nåværende tidspunkt forventes det ikke å foreligge dom i saken før februar/mars Som tidligere meddelt er situasjonen at Safra National Bank of New York har betalt beløpet på USD 15 millioner pluss påløpte renter til en konto i HSBC bank i New York. HSBC bank kan kun frigi beløpet etter instruks og ordre fra en voldgiftsdomstol i London som nå skal prøve saken. Maritima krever tilbakebetaling av det tidligere omtalte beløpet på USD 15 millioner (pluss påløpte renter). I tillegg har Maritima fremsatt krav om erstatning for tap de mener seg pådratt, som følge av mislighold fra Ocean Rigs side under en tidligere markedsføringsavtale mellom partene. Kravene på totalt USD 448,7 millioner pluss renter relaterer seg i all hovedsak til påstander fra Maritima, om at Ocean Rig har forårsaket kansellering fra Petrobras av diverse borekontrakter som var inngått mellom Petrobras og Maritima. Kanselleringen av disse kontraktene er gjenstand for rettslig prøving i Brasil. Ocean Rig er ikke part eller på noen annen måte involvert i disse rettssakene. Ocean Rig og selskapets juridiske rådgivere er av den klare oppfatning at disse tilleggskravene ikke vil kunne vinne frem mot selskapet. Den 11. juli 2001 avviste the Chancery Court of Jackson County, Mississippi i sin helhet en begjæring om arrest i Eirik Raude. Begjæringen ble fremmet av Maritima. Resultat og kapitalforhold Ocean Rig konsernet hadde i 3. kvartal 2001 driftsinntekter på NOK 2,4 millioner relatert til aktiviteter i Ocean Rig AS mot NOK 2,9 millioner for 3. kvartal. For de første ni måneder 2001 rapporteres samlede driftsinntekter på NOK 6,6 millioner mot NOK 10,3 millioner for de første ni måneder i. Konsernets driftsunderskudd for 3. kvartal 2001 utgjør NOK 123,0 millioner mot NOK 42,3 millioner for 3. kvartal. For de første ni måneder i 2001 ble driftsunderskuddet NOK 257,9 millioner mot NOK 105,4 millioner for tilsvarende periode i. Personal- og andre driftskostnader utgjør NOK 125,1 millioner i 3. kvartal 2001 mot NOK 43,5 millioner for samme kvartal i fjor. Økningen i kostnader sammenlignet med i fjor skyldes i hovedsak kostnader i forbindelse med forberedelse til operasjon. Kostnadene består for øvrig av personalkostnader, honorarer til selskapets rådgivere, hovedsakelig relatert til juridiske bistand, markedsføring og engineering. Utgifter knyttet til forberedelse av riggene til operasjon kostnadsføres og utgjør NOK 84,8 millioner for 3. kvartal 2001, og NOK 137,8 millioner for de første ni måneder i

5 Dette er i hovedsak relatert til Leiv Eiriksson som i lengre tid har gjennomført tester av alle sine operative systemer. Selskapets kontantbeholdning har resultert i renteinntekter på totalt NOK 15,3 millioner i de første ni måneder av 2001 mot NOK 42,9 millioner i de første ni måneder i. Selskapet har kontantbeholdning og obligasjonslån i USD, og dette har resultert i netto urealisert valutagevinst for første ni måneder 2001 på NOK 9,6 millioner. Inkludert realisert valutagevinst og tap er totalt netto valutatap NOK 3,0 millioner pr 30. september Etter aktivering av byggelånsrenter er netto finansinntekter i 3. kvartal 2001 på NOK 159,9 millioner mot netto finanskostnader på NOK 122,4 millioner for 3. kvartal. Totalt for første ni måneder 2001 utgjør netto finanskostnader NOK 17,2 millioner. Dette medfører et overskudd før skatt for 3. kvartal 2001 på NOK 36,8 millioner mot et underskudd på NOK 164,7 millioner for tilsvarende periode i. Konsernets skattekostnad er av uvesentlig størrelse på grunn av fremførbare underskudd og at selskapet ikke har balanseført utsatt skattefordel. Netto overskudd etter skatt for 3. kvartal 2001 utgjør derved NOK 36,8 millioner mot et underskudd på NOK 164,8 millioner for tilsvarende periode i. Totalt for første ni måneder 2001 har konsernet et underskudd på NOK 275,3 millioner mot et underskudd på NOK 377,8 millioner for første ni måneder i. Samlede rigginvesteringer i 2001 utgjør NOK millioner, eksklusive byggelånsrenter og inklusive reservedeler, hvorav NOK 506 millioner er relatert til Bingo og NOK 559 millioner kan henføres til Bingo Akkumulerte rigginvesteringer pr 30. september 2001 eksklusive byggelånsrenter inklusive reservedeler utgjør NOK millioner. Disse er fordelt med henholdsvis NOK millioner og NOK millioner for Bingo og , mens det er investert NOK 294 millioner og NOK 305 millioner i de to siste stålunderstellene. I tillegg utgjør totalt aktiverte byggelånsrenter NOK millioner, hvorav NOK 332 millioner er påløpt i Konsernets likviditetsbeholdning utgjør pr 30. september 2001 NOK 381,7 millioner, hvilket er en økning på NOK 242,6 millioner fra utgangen av 2. kvartal Deler av kontantbeholdningen er bundet og kan kun benyttes til byggekostnader for Bingo Som beskrevet ovenfor har konsernet tatt opp ytterligere lån på USD 100 millioner i juli Lånet ble utstedt til kurs 89%. Balanseført verdi av denne forpliktelsen står oppført til utstedelseskurs med tillegg av deler av rabatten som blir fordelt over forventet løpetid på denne brofinansieringen. I forbindelse med finansieringen og flytting av Eirik Raude til Halifax har Ocean Rig mottatt USD 4,0 millioner fra PanCanadian som er avsatt som kortsiktig gjeld i konsernets balanse. Ocean Rig vil motta ytterligere USD 4,0 millioner ved ferdigstillelse av Eirik Raude. Ved slutten av 2. kvartal mottok Ocean Rig også en forskuddsbetalt kompensasjon på USD 10,0 millioner fra PanCanadian. Dette beløpet er avsatt som kortsiktig gjeld i konsernets balanse. Ocean Rig har ved utgangen av 3. kvartal 2001 en egenkapital på NOK millioner mot NOK millioner på samme tidspunkt i fjor. Konsernets kvartalsrapport er utarbeidet i samsvar med de regnskapsprinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for. Det er pr 2. november 2001 ca Ocean Rig aksjonærer mot ca pr 31. desember. Utenlandsandelen utgjør 33,3% av aksjekapitalen. Selskapets største aksjonær er Sinvest ASA med en eierandel på 17,96%, mens den nest største er Morgan Stanley med en eierandel på 12,32%. Goldman Sachs er tredje største aksjonær med 9,19% eierandel. Skeie Group AS står oppført som fjerde største eier med en andel på 5,96%. 5

6 Markedsforhold og utsiktene fremover Dypvannsmarkedet er stabilt og etter selskapets oppfatning vil dette markedssegmentet forbli attraktivt også på lang sikt. På kort sikt kan dypvannsmarkedet bli påvirket av den nylige nedgangen i og usikkerheten rundt råoljeprisene. Andre segmenter av offshoreindustrien opplever en viss redusert aktivitet som en følge av lavere naturgasspriser og den nylige nedgangen i råoljeprisene. Denne effekten er for øyeblikket hovedsakelig synlig i de grunne områdene i Mexicogolfen. For nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med administrerende direktør Christian Huseby på telefon Oslo, 9. november 2001 Ocean Rig ASA Web-side: 6

7 Ocean Rig Group Resultatregnskap/Income Statement NOK (unntatt for pr aksje-informasjon, except for per share information) Norwegian GAAP: 3. kvartal/ 3 rd quarter kvartal/ 3 rd quarter Første 9 måneder/ First nine months 2001 Første 9 måneder/ First nine months Hele året Full year INNTEKTER/REVENUES Personal- og andre driftskostnader / Personnel expenses and other operating expenses Avskrivninger / Depreciation SUM DRIFTSKOSTNADER/OPERATING EXPENSES DRIFTSRESULTAT/OPERATING LOSS Finansinntekter / Financial income Netto disagio / Net exchange loss Renter og andre finanskostnader / Interest and other financial expenses NETTO FINANSPOSTER/ NET FINANCIAL ITEMS RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ INCOME (LOSS) BEFORE TAXES Skatter/Taxes RESULTAT ETTER SKATTER/ NET INCOME (LOSS) RESULTAT PR AKSJE/ LOSS PER SHARE (IN NOK) 0,66-3,71-5,47-9,63-8,14 US GAAP: RESULTAT ETTER SKATTER/ NET INCOME (LOSS)

8 Ocean Rig Group Balanse/Balance Sheet NOK Norwegian GAAP: Nybyggingskontrakter/Construction in progress Driftsmidler/Machinery and equipment Andre aktiva/other assets Sum anleggsmidler/total non-current assets Kortsiktige fordringer/current receivables Betalingsmidler/Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler/total current assets SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS Aksjekapital/Share capital Annen egenkapital/other equity Egenkapital/Shareholders equity Pensjonsforpliktelser/Pension liabilities Obligasjonslån/Secured notes and loans Konvertibelt obligasjonslån/convertible bonds Sum langsiktig gjeld/total long-term liabilities Leverandørgjeld/Accounts payable Annen kortsiktig gjeld /Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld/total current liabilities SUM GJELD OG EGENKAPITAL/TOTAL LIABILITIES AND EQUITY US GAAP: SUM EGENKAPITAL/SHAREHOLDERS EQUITY

9 Ocean Rig Group Kontantstrømsanalyse/Statements of Cash Flow NOK 3. kvartal/ 3 nd quarter kvartal/ 3 rd quarter Første 9 måneder/ First 9 months 2001 Første 9 måneder/ First 9 months Hele året Full year Netto kontantstrøm tilført fra driften og endringer i leverandørgjeld/ Cash flow from operations and changes in accounts payable (A) Netto kontantstrøm benyttet til investeringer/ Cash flow from investments (B) Netto kontantstrøm tilført fra finansiering/ Cash flow from financing (C) Effekt av omregningsdifferanse på kontantbeholdning/ Effect of translation differences on cash and cash equivalents (D) Netto økning (reduksjon) i kontantbeholdning/ Net increase (decrease) in cash through the period (A + B + C+D) Balanse ved periodens begynnelse/ Balance at the beginning of the period Balanse ved periodens slutt/ Balance at the end of the period Rigg investeringer/rig Investments NOK Rig No.1 Rig No.2 Rig No. 3 Rig No. 4 Total Balanse (eksklusive byggelånsrenter) / Balance (excluding construction interest) Investeringer ifm. byggekontrakter og reservedeler i 2001/ investments related to building contracts and spareparts Totale byggelånsrenter/total capitalized interest Balanse/Balance

Ocean Rig ASA. Rapportering pr. 30. juni 2000

Ocean Rig ASA. Rapportering pr. 30. juni 2000 Ocean Rig ASA Rapportering pr. 30. juni Hendelser i 2. kvartal Markedsføring Ocean Rigs fokus i markedsføringen er fortsatt i hovedsak rettet mot Vest Afrika, Mexicogolfen og Brasil, og selskapet har i

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.09.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 1. oktober 2002 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Forretningsidé. 43 Aksjonærinformasjon 3 Hendelser i Marked 3 Nøkkeltall. 55 Teknisk/operativ aktivitet 4 Dette er Ocean Rig

Forretningsidé. 43 Aksjonærinformasjon 3 Hendelser i Marked 3 Nøkkeltall. 55 Teknisk/operativ aktivitet 4 Dette er Ocean Rig Årsrapport 2001 Forretningsidé Ocean Rigs mål er å bli en internasjonal leverandør av boretjenester med fokus på operasjoner på dypt vann og i de mest værutsatte områder. Ocean Rig ønsker å tilby sine

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

REGNSKAP PR PDR

REGNSKAP PR PDR REGNSKAP PR. 30.09.2001 PDR HOVEDTREKK; Alle selskapets enheter (2,2) på kontrakter (f.o.m 01.08.01). Etter ordinære avskrivninger på NOK 29,3 mill, og driftskostnader på NOK 3,5mill.,er resultatet i 3.

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig resultat for 2005 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 343,0 MILLIONER I

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.12.2002 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA meddelte i børsmelding 15. januar 2003 at selskapet arbeidet med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2001 Sammenlignbare tall fra 4. kvartal 2000 Alle tall i NOK FOE RAPPORTERER 1. KVARTAL 2001 RESULTATER BETYDELIG PÅVIRKET AV OPPSTARTSPROBLEMER PÅ BORESKIPET

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA har tidligere meddelt at selskapet arbeider med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift. Dette arbeidet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR

FORELØPIG REGNSKAP PR FORELØPIG REGNSKAP PR. 30.06.2005 Drift og finansiering. Selskapet startet reaktiveringen av SS Petrolia i januar 2005 som følge av positiv markedsutvikling, og mulig boring på Stockman-feltet i Barentshavet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 455,7 MILLIONER I 2. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007

AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007 Det er den engelsk språklige kvartalsrapporten som er godkjent av styret, norsk språklig kvartalsrapport er en oversettelse. AKER DRILLING ASA Kvartalsrapport fjerde kvartal 2007 Aker Drilling er i rute

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2015 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 3. kvartal 2001 Fred. Olsen Energy ASA FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) RAPPORTERER 3. KVARTAL 2001 RESULTATER. Sammenlignbare tall fra 2. kvartal 2001. Alle tall i NOK. FINANSIELLE HOVEDTALL FOE

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 11. November 2004 FAR - DELÅRSRESULTAT Sammendrag: Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal en kontantstrøm på NOK 128,9 mill. (NOK 142,3 mill. i 3. kvartal 2003). Driftsinntektene

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2014. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2014 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål har vært å tilføre kapital

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer