2. kvartal evry.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal evry.com"

Transkript

1 2. kvartal 2013 evry.com

2 Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveranse modeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. EVRY ASA er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. EVRY er et resultat av en fusjon mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup i Selskapet byttet navn fra EDB ErgoGroup ASA til EVRY ASA 23. april 2012.

3 Viktige hendelser 2. kvartal 2013 EBITA på NOK 180 mill, en økning på 24 % fra 2. kvartal 2012 Driftsinntekter på NOK mill, en organisk nedgang på 2 % fra 2. kvartal 2012 Bedret EBITA innen segmentene EVRY Norge og EVRY Financial Services Operasjonell kontantstrøm på NOK -26 mill (70 mill i 2. kvartal 2012) Arbeidskapitalen redusert til 5,1 % av omsetningen Nøkkeltall NOK millioner 2. kv kv 2012* * 2012* Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) EBITA % 5,5 % 4,4 % 5,0 % 4,4 % 5,4 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Operasjonell kontantstrøm før restrukturering Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,35 0,22 0,59 0,47 1,16 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,35 0,18 0,56 0,48 0,60 Antall ansatte * Sammenligningstall omarbeidet som følge implementering av endringer i IAS 19 (pensjon)

4 4 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Sammendrag 2. kvartal 2013 EVRY omorganiserte store deler av virksomheten med virkning fra 1. januar 2013 og endret derfor konsernets segmentrapportering fra samme tidspunkt. Konsernets segmenter er EVRY Financial Services, EVRY Sverige og EVRY Norge. I tillegg gis det finansiell informasjon om konsernets ulike tjenesteområder, tilsvarende de tidligere segmentene: IT Operations, Solutions og Consulting. Med organisk vekst menes følgende: Endring i omsetning korrigert for kjøp og salg av virksomhet og valutakursendringer. Konsernet hadde i 2. kvartal 2013 driftsinntekter på NOK mill som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 2 % sammenlignet med 2. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 2. kvartal 2013 en omsetningsvekst på 4 % mens segmentene EVRY Sverige og EVRY Norge hadde en omsetningsnedgang på henholdsvis 9 % og 4 %. Konsernets omsetning ble positivt påvirket med NOK 14 mill av en arbeidsdag mer i 2. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Videre ble omsetningen påvirket av den tidligere kommuniserte nedgangen innen IT Operations innenfor storkundesegmentet (eks bank) i Norge, noe som utgjorde -3 prosentpoeng på konsernets totalvekst i 2. kvartal Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 15,1 mrd pr 30. juni 2013 som var en reduksjon på NOK 0,2 mrd sammenlignet med utgangen av 1. kvartal Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler og før engangsposter (EBITA) var i 2. kvartal 2013 NOK 180 mill sammenlignet med NOK 145 mill i 2. kvartal EBITA marginen var 5,5 % i 2. kvartal 2013 mot 4,4 % i 2. kvartal Segmentet EVRY Financial Services hadde i 2. kvartal 2013 EBITA på NOK 76 mill som var en økning på NOK 1 mill sammenlignet med 2. kvartal Segmentet EVRY Sverige hadde EBITA i 2. kvartal 2013 på NOK 46 mill, en resultatnedgang på NOK 9 mill som skyldes et utfordrende marked i Sverige. Segmentet EVRY Norge hadde i 2. kvartal 2013 EBITA på NOK 86 mill som tilsvarte en resultatøkning på NOK 8 mill. Avskrivninger utgjorde NOK 111 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 117 mill i 2. kvartal Av dette utgjorde avskrivninger av egenutviklet software NOK 15 mill sammenlignet med NOK 26 mill i 2. kvartal Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 8 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 12 mill i 2. kvartal Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 128 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 143 mill i 2. kvartal Investeringer i egenutviklet programvare utgjorde NOK 33 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 19 mill i 2. kvartal Økningen skyldes i hovedsak høy aktivitet innen segmentet Financial Services knyttet til utvikling av nye løsninger for bank- og finanssektoren. Som tidligere kommunisert forventer selskapet en økning i driftsrelaterte investeringer i 2013 sammenlignet med 2012 som følge av det igangsatte forbedringsprosjektet Future Proof. Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 172 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 133 mill i 2. kvartal Det ble i 2. kvartal 2013 ikke bokført engangskostnader. I 2. kvartal 2012 ble det bokført engangskostnader på NOK 15 mill knyttet til mindre organisasjonsjusteringer hovedsakelig innen konsernets konsulentvirksomhet. Driftsresultatet (EBIT) var NOK 172 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 118 mill i 2. kvartal Netto finanskostnader var NOK 46 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 50 mill i 2. kvartal Netto rentekostnader utgjorde NOK 46 mill i 2. kvartal 2013 som er NOK 1 mill lavere enn 2. kvartal Valutaeffekter utgjorde i 2. kvartal 2013 en netto kostnad på NOK 0,3 mill sammenlignet med netto negativ valutaeffekt i 2. kvartal 2012 på NOK 4 mill. Resultat før skatt (EBT) var NOK 126 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 68 mill i 2. kvartal Fortjeneste pr. aksje i 2. kvartal 2013 var NOK 0,35 mot NOK 0,18 i 2. kvartal Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje NOK 0,22 i 2. kvartal Pr. 30. juni 2013 hadde konsernet ansatte sammenlignet med ansatte ved utgangen av juni Det har spesielt vært en økning av antall ansatte innen konsernets Global Sourcing - virksomhet i Ukraina og India, som hadde 476 flere ansatte enn ved utgangen av juni 2012.

5 Kvartalsrapport 2. kvartal Sammendrag 1. halvår 2013 EVRY hadde driftsinntekter i 1. halvår 2013 på NOK mill, tilsvarende en organisk omsetningsnedgang på 4 %. Segmentet EVRY Financial Services viste en organisk vekst i 1. halvår 2013 på 1 %, mens segmentet EVRY Sverige viste en negativ organisk vekst 1. halvår 2013 på 8 %. Segmentet EVRY Norge viste en negativ organisk vekst 1. halvår 2013 på 5 % som i hovedsak var relatert til storkundeområdet i Norge. Nedgangen innen storkundesegmentet utgjør tre prosentpoeng av konsernets totale nedgang i 1. halvår Konsernets EBITA før engangsposter i 1. halvår 2013 ble NOK 322 mill sammenlignet med NOK 292 mill i 1. halvår EBITA marginen var 5,0 % i 1. halvår 2013 mot 4,4 % i 1. halvår Konsernets EBITA inkluderte i 1. halvår 2012 synergikostnader (inklusive merkevarekostnader) på NOK 60 mill. Segmentet EVRY Financial Services hadde i 1. halvår 2013 EBITA på NOK 132 mill som var en nedgang på NOK 2 mill sammenlignet med 1. halvår Segmentet EVRY Sverige hadde et resultat i 1. halvår 2013 på NOK 92 mill, tilsvarende en resultatnedgang på NOK 19 mill. Det var i 1. halvår 2013 en arbeidsdag mindre i Sverige enn i 1. halvår 2012 og som utgjorde i størrelsesorden NOK 6 mill i negativ resultateffekt. Segmentet EVRY Norge hadde en resultatnedgang på NOK 5 mill i 1. halvår 2013 til NOK 161 mill. Det var i Norge tre færre arbeidsdager i 1. halvår 2013 enn i 1. halvår 2012 og som utgjorde i størrelsesorden NOK 24 mill i negativ resultateffekt. Avskrivninger var NOK 214 mill i 1. halvår 2013 mot NOK 223 mill i 1. halvår Av dette utgjorde avskrivning av egenutviklet software NOK 23 mill mot NOK 36 mill i samme periode året før. Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 289 mill i 1. halvår 2013, mot NOK 252 mill i 1. halvår I 1. halvår 2013 ble det i tillegg inngått leasingkontrakter på til sammen NOK 15 mill, mens det i 2. kvartal 2012 ble inngått leasingavtaler på NOK 10 mill. Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 75 mill i 1. halvår 2013 mot NOK 27 mill i 1. halvår Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 295 mill i 1. halvår 2013 mot NOK 270 mill i 1. halvår Det ble i 1. halvår 2013 bokført engangskostnader på NOK 11 mill som relaterte seg til en regnskapsmessig avsetning i forbindelse med selskapets utflytting av store deler av lokalene på Skøyen. I 1. halvår 2012 ble det bokført en positiv engangspost på netto NOK 18 mill som relaterte seg til avvikling av en førtidspensjonsordning fra tidligere IS Partner. I tillegg ble det bokført engangskostnader på NOK 15 mill knyttet til mindre organisasjonsjusteringer. Netto finanskostnader i 1. halvår 2013 var NOK 89 mill mot NOK 91 mill i samme periode i fjor. Netto rentekostnader var i 1. halvår 2013 NOK 85 mill, sammenlignet med NOK 88 mill i 1. halvår Resultat før skatt (EBT) var NOK 206 mill i 1. halvår 2013 sammenlignet med NOK 179 mill i 1. halvår Rapportert fortjeneste pr. aksje 1. halvår 2013 var NOK 0,56, sammenlignet med NOK 0,48 i 1. halvår Justert for engangsposter var fortjeneste pr. aksje i 1. halvår 2013 NOK 0,59 og NOK 0,47 i 1. halvår Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 16 mill i 1. halvår 2013 mot NOK 25 mill i 1. halvår 2012.

6 6 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Konsernets segmenter Segmentet EVRY Financial Services EVRY Financial Services tilbyr en bred portefølje av løsninger og tjenester og er en komplett bransjevertikal som er ansvarlig for selskapets leveranser til bank- og finanskunder. En helhetlig løsningsportefølje under stadig videreutvikling understøtter bankenes endringsbehov og muliggjør neste generasjon banktjenester. Løsningsporteføljen dekker alle basistjenester i en bank, enten det gjelder grensesnitt ut mot sluttkunde eller løsninger til støtte for bankens interne prosesser og medarbeidere. Porteføljen er modulbasert og omfatter banktjenester, transaksjonssystemer, betalingsløsninger og korttjenester. Leveransemodellene er tilpasset ulike behov slik at EVRY Financial Services kan levere en fullverdig banktjeneste som SaaS (Software as a Service) til norske banker, og er med sin kompetanse og leveransekapasitet også i stand til å levere kundespesifikke løsninger. Videre leverer EVRY Financial Services BPO (Business Process Outsourcing) til en rekke banker. Dette gjelder innen deler av applikasjonsporteføljen knyttet til ATM-løsninger og korttjenester for banker i Storbritannia. Porteføljen inneholder også en unik verdikjede av korttjenester som leveres til nordiske banker og banker i Storbritannia. For å avverge svindel med betalingskort overvåker EVRY Financial Services flere milliarder korttransaksjoner verden rundt, døgnet rundt, for om lag fem millioner personer i Norden. EVRY Financial Services jobber i en integrert leveransemodell med selskapets Global Sourcing enheter for å sikre kunder kostnadseffektivitet og rask time-to-market. I løpet av de siste årene har EVRY Financial Services vokst fra en sterk norsk posisjon til å bli en ledende nordisk leverandør av bank- og finanstjenester. Driftsinntekter for segmentet EVRY Financial Services utgjorde NOK 906 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 863 mill i 2. kvartal 2012, noe som tilsvarte en omsetningsvekst på 4 %. Varekostnader var NOK 189 mill i 2. kvartal 2013, en økning på 4 % sammenlignet med 2. kvartal Økningen var knyttet til produktrelatert omsetning. Lønns- og personalkostnader var 2 % høyere i 2. kvartal 2013 enn i 2. kvartal Lønnsøkningen skyldtes generell lønnsvekst, men motvirkes noe av høyere utviklingsaktiviteter med tilhørende balanseføring av lønnskostnader. Avskrivninger ble i 2. kvartal 2013 NOK 28 mill som er en reduksjon på NOK 10 mill sammenlignet med 2. kvartal Segmentet hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 76 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 75 mill i 2. kvartal EBITA marginen for 2.kvartal 2013 ble 8,4 % mot 8,7 % i 2. kvartal Segmentets kortvirksomhet samt den svenske virksomheten viste god lønnsomhetsutvikling. Operasjonelle investeringer i 2. kvartal 2013 var NOK 37 mill mot NOK 52 mill i 2. kvartal Av dette utgjorde investeringer i egenutviklet programvare NOK 25 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 9 mill i 2. kvartal Økningen i investeringer i egenutviklet software er relatert til utvikling av nye løsninger til nordiske banker og finansinstitusjoner. Ordrereserven i segmentet EVRY Financial Services var NOK 4,3 mrd ved utgangen av juni 2013 som er en nedgang på NOK 200 mill siden utgangen av 1. kvartal EVRY Financial Services har i 2. kvartal 2013 forlenget kontrakter med blant annet Skandiabanken og Sparebanken Møre på henholdsvis NOK 200 mill og NOK 240 mill om levering av IT-tjenester for deres bankvirksomheter. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 1,4 mrd leveres i 2. halvår EVRY Financial Services NOK millioner 2. kv kv * 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,4 % 8,7 % 7,6 % 7,8 % 9,4 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte

7 Kvartalsrapport 2. kvartal Segmentet EVRY Sverige EVRY Sverige har en unik regional posisjon og tilbyr alt fra strategisk rådgiving og konsulenttjenester til løsninger og driftstjenester. Med leveransekraft i 26 byer betjener EVRY Sverige kunder over hele Sverige, og fokuserer spesielt på SMBbedrifters behov for helhetlige løsninger. EVRY Sverige har også en betydelig portefølje med vertikale løsninger som kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. I bransjevertikalene leverer EVRY Sverige et bredt spekter av IT-tjenester inkludert konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester, og har inntatt en ledende posisjon innen bransjeområdet helse. På tvers av geografi og bransjer leveres spesialisttjenester basert på sterk fagkompetanse, eksempelvis ERP-løsninger, mobilitet, cloudbaserte løsninger og Business Intelligence. Segmentet har dessuten egen driftsorganisasjon som fokuserer mot mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Driftsinntekter for segmentet EVRY Sverige utgjorde NOK 839 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 892 i 2. kvartal Dette tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 9 %. Av omsetningsnedgangen var 6 prosentpoeng relatert til redusert varesalg spesielt innen området mobilitet. Mobilitetsområdet hadde som tidligere kommunisert spesielt stor vekst gjennom 1. halvår i 2012, og er et område hvor det også forventes vekst fremover i tråd med markedsutsiktene. Det er i tillegg noe lavere volum som følge av færre ansatte og færre innleide konsulenter. Segmentets omsetning og resultat ble påvirket positivt av en arbeidsdag mer i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal 2012, som utgjorde NOK 6 mill i omsetnings- og resultateffekt. IT-markedet i Sverige preges fortsatt tydelig av den utfordrende konjunktursituasjonen. Styret er tilfreds med at faktureringsgraden for EVRY Sveriges konsulenter har holdt seg bra oppe, selv om den gikk noe ned i forhold til forrige kvartal. Timeprisene var på samme nivå i 2. kvartal 2013 som i 2. kvartal 2012, men utviklet seg positivt sammenlignet med 1. kvartal 2013 med en økning på 3 %. Varekostnader var NOK 289 mill i 2. kvartal 2013 som var en reduksjon på 13 % sammenlignet med 2. kvartal Nedgangen skyldes i hovedsak redusert varesalg samt lavere volum av innleide konsulenter. Lønns- og personalkostnader var NOK 407 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 393 mill i 2. kvartal Justert for valuta var det en liten nedgang i lønns- og personalkostnadene i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal Den generelle lønnsøkningen ble kostnadsmessig motvirket av noen færre ansatte i den svenske virksomheten i 2. kvartal 2013 sammenlignet med 2. kvartal 2012, samt noe høyere utviklingsaktiviteter med tilhørende balanseføring av lønnskostnader. Avskrivninger ble i 2. kvartal 2013 NOK 12 mill sammenlignet med NOK 10 mill i 2. kvartal EVRY Sverige hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 46 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 55 mill i 2. kvartal EBITA marginen for 2.kvartal 2013 ble 5,5 % mot 6,1 % i 2. kvartal Det er igangsatt kostnadsreduserende tiltak som forventes å gi effekt i kvartalene fremover. Operasjonelle investeringer i 2. kvartal 2013 var på NOK 18 mill mot NOK 9 mill i 2. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Sverige var NOK 2,9 mrd pr. 30. juni 2013 som var en økning på NOK 0,4 mrd sammenlignet med utgangen av 1. kvartal EVRY Sverige forlenget blant annet en driftskontrakt med Posten AB på NOK 135 mill i 2. kvartal Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 0,9 mrd leveres i 2. halvår EVRY Sverige NOK millioner 2. kv kv * 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,5 % 6,1 % 5,6 % 6,5 % 7,1 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Sverige 70,5 % 72,1 % 71,5 % 71,3 % 71,0 % Antall arbeidsdager Sverige

8 8 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Segmentet EVRY Norge EVRY Norge har en sterk tjenesteportefølje og bredt kundegrunnlag. Segmentet dekker hele spekteret fra rådgiving og utvikling til forvaltning og drift, og setter EVRY Norge i stand til å tilby kundene full livssyklus tjenester. Med leveransekraft i 21 byer dekker EVRY Norge størstedelen av norsk næringsliv og kommunestruktur. Med sterk lokal tilstedeværelse tilbyr EVRY Norge konsulent-, infrastruktur- og driftstjenester spesielt tilrettelagt for SMB-virksomheter. EVRY Norge har en lang historie med ledende kunder innen offentlig og privat sektor og har en sterk posisjon innen en rekke vertikaler hvor man kombinerer bransje- og forretningsforståelse med teknologikompetanse. Kundeleveranser omfatter et bredt spekter av konsulent- og løsningstjenester sammen med driftstjenester. EVRY Norge har en betydelig posisjon innen kommune- og helsesegmentet, og styrker seg innenfor bransjer som retail, olje og gass og forsikring. EVRY Norge har gjennom sin virksomhet sterk fagkompetanse som leverer spesialisttjenester til alle bransjer og på tvers av geografi. Dette omfatter blant annet vekstområder som mobilitet, cloudbaserte løsninger og Business Intelligence. Inkludert i segmentet EVRY Norge rapporterer konsernet også virksomheten innen Global Sourcing, samt konsulentvirksomheten knyttet til SAP i Danmark. Driftsinntekter for segmentet EVRY Norge utgjorde NOK mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK i 2. kvartal 2012, som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 4 %. Som tidligere kommunisert forventer selskapet at omsetningen knyttet til driftstjenester for storkundesegmentet (eks bank & finans) vil reduseres med NOK 200 mill i 2013, hovedsakelig knyttet til tidligere ISPartner. Utviklingen i 1. og 2. kvartal 2013 var i tråd med dette. Det var i 2. kvartal 2013 en arbeidsdag mer i Norge enn i 2. kvartal Dette utgjorde NOK 8 mill i omsetnings- og resultateffekt. Faktureringsgraden var 68,3 % i 2. kvartal 2013 som var en økning sammenlignet med 2. kvartal 2012 hvor faktureringsgraden var 66,7 %. Spesielt innen området Business Intellegence utviklet faktureringsgraden seg positivt. Timeprisene utviklet seg positivt i 2. kvartal 2013 og økte med 2 % sammenlignet med 2. kvartal Varekostnader var NOK 526 mill i 2. kvartal 2013 som var en reduksjon på 6 % sammenlignet med 2. kvartal Nedgangen var relatert til reduksjonen i omsetningen. Lønns- og personalkostnader var NOK 809 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 806 mill i 2 kvartal Innen driftsområdet ble faste lønnskostnader redusert sammenliknet med 2. kvartal 2012 som følge av reduksjon i antall ansatte gjennom synergiprogrammet. Dette ble delvis motvirket av generell lønnsvekst og økning i antall ansatte innen andre deler av segmentet. Avskrivninger i 2. kvartal 2013 var NOK 60 mill som var på samme nivå som i 2. kvartal EVRY Norge hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 86 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 78 mill i 2. kvartal Resultatet ble i 2. kvartal 2013 påvirket av nedgang i omsetning innen storkundesegmentet, samt av kostnader relatert til forbedringsprogrammet Future Proof. Imidlertid ble resultatet positivt påvirket av iverksatte kostnadstiltak, bedret faktureringsgrad og økte timepriser. EBITA marginen for 2. kvartal 2013 ble 5,4 % mot 4,7 % i 2. kvartal Operasjonelle investeringer i 2. kvartal 2013 var på NOK 65 mill mot NOK 52 mill i 2. kvartal Økningen var relatert til investeringer knyttet til det igangsatte forbedringsprosjektet Future Proof. EVRY Norge NOK millioner 2. kv kv * 2012 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 5,4 % 4,7 % 5,0 % 4,8 % 5,4 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing Produktsalg (hardware) Faktureringsgrad Norge 68,3 % 66,7 % 68,2 % 66,5 % 68,1 % Antall arbeidsdager Norge

9 Kvartalsrapport 2. kvartal Ordrereserven i segmentet EVRY Norge var NOK 7,9 mrd pr. 30. juni 2013 som var en nedgang på NOK 300 mill sammenlignet med utgangen av 1. kvartal Segmentet har hatt god tilførsel av nye kontrakter spesielt innen området regional drift hvor det er inngått nye leveranseavtaler med blant annet ISS, Solstad Offshore og Aibel. I tillegg ble det inngått viktige kontrakter med Helse Sør-Øst i samarbeid med Accenture, samt med Statsbygg, om leveranser knyttet til ERP. Dette bidrar til fortsatt lønnsom vekst innen dette området. Av segmentets totale ordrereserve skal NOK 2,3 mrd leveres i 2. halvår Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom segmentene var NOK 92 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 147 mill i 2. kvartal Støttefunksjoner som ikke var fordelt på segmentene, hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK -28 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK -63 mill i 2. kvartal I 2. kvartal 2012 var det kostnadsført NOK 31 mill i synergikostnader (inkludert merkevarekostnader). Sammenligningstallene er omarbeidet som følge av endringer i IAS 19 vedrørende pensjon. Se ytterligere kommentarer i note 1 til delårsregnskapet. Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var NOK -26 mill i 2. kvartal 2013 sammenlignet med NOK 70 mill i 2. kvartal Kontantstrømmen i 2. kvartal 2013 ble negativt påvirket med NOK 150 mill på grunn av oppbyggingen av leverandørgjelden i 1. kvartal 2013 som følge av påsken. Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var i 1. halvår 2013 NOK 150 som var en forbedring på NOK 200 mill sammenlignet med 1. halvår 2012 og knyttes til forbedringer i selskapets arbeidskapital. Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler og egenutviklet software utgjorde NOK 128 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 143 mill i 2. kvartal I tillegg ble det i 2. kvartal 2013 inngått leasingavtaler på til sammen NOK 8 mill, mens det i 2. kvartal 2012 ble inngått leasingavtaler på NOK 6 mill. Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 33 mill i 2. kvartal 2013 mot NOK 19 mill i 2. kvartal Netto rentebærende gjeld var NOK mill pr. 30. juni 2013 som er en økning på NOK 292 mill fra utgangen av Ved utgangen av juni 2012 var netto rentebærende til sammenligning NOK mill. Likviditetsreserven ved utgangen av juni 2013 var NOK mill sammenlignet med NOK mill pr. 31. desember Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK mill pr. 30. juni Gjennomsnittlig arbeidskapital fire siste kvartaler var ved utgangen av 2. kvartal ,1 % av omsetningen. Dette er en reduksjon sammenlignet med utgangen av forrige kvartal, hvor gjennomsnittlig arbeidskapital var 5,5 % av omsetningen. Ved utgangen av 2012 var gjennomsnittlig arbeidskapital 6,0 %. Utsiktene fremover Fortsatt relativt høy innenlands etterspørsel i Norge gjør at prognosen for BNP-vekst i 2013 opprettholdes. Fastlands- Norge får imidlertid lite drahjelp fra utlandet med det første, og den moderate konjunkturen vi er inne i forventes å vare til 2015/2016. For det norske IT-tjenestemarkedet observerer EVRY tilsvarende moderat utvikling, men det er store forskjeller mellom segmenter av markedet. Trenden innen drift og outsourcing er fortsatt at mellomstore bedrifter er aktive og gir god vekst. I storkundesegmentet er det i mindre grad nye kontrakter i markedet, og reforhandling av kontrakter i et konkurranseutsatt marked gir prispress og fallende omsetning. Konsulentmarkedet er generelt positivt, med mye aktivitet knyttet til innføring av ny teknologi for å styrke kundenes konkurransekraft, og dette gir god utvikling i volum samtidig som timeprisene viser moderat oppgang. Den bedring det svenske Konjunkturinstitutets Barometerindikator registrerte gjennom første kvartal 2013, har ikke fortsatt gjennom andre kvartal. Ifølge Exportchefsindex en (EMI) er man imidlertid fortsatt optimistiske i eksportrettet industri og forventer økt etterspørsel kommende kvartaler. Forventet svak forbedring kommer først fra høsten med start fra et lavt nivå, og prognose for vekst i BNP inneværende og neste år er justert noe opp. EVRY opplever at IT tjenestemarkedet i Sverige preges av en forsiktig holdning blant kundene, med kortere prosjekter og høy grad av selektivitet på hvilken type kompetanse som etterspørres. Dette gir i sin tur større variasjon både hva gjelder etterspørsel og timepriser i markedet. Innen drift og outsourcing fortsetter en positiv trend med bedret etterspørsel blant mellom store og større virksomheter.

10 10 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Nordiske virksomheters viktigste strategiske satsingsområde for de neste årene er, ifølge IDC s årlige undersøkelse blant bedrifter i Norden, er å bruke IT for å gjøre virksomheten mer effektiv, tett fulgt av bedret servicenivå overfor egne kunder. I samme undersøkelse svarer nesten 40 % at de planlegger å øke sine eksterne IT-utgifter i Fremtidsutsiktene for ITtjenestemarkedet i Norge og Sverige er preget av utviklingen som illustreres av IDCs undersøkelse. EVRY forventer god etterspørsel etter kompetanse og løsninger for utvikling og innføring av cloud-baserte løsninger, med funksjonalitet som utnytter mobile enheter og sosiale plattformer. I tillegg opplever vi stor pågang fra kunder for oppgradering av nødvendig nettverksinfrastruktur og innføring av avanserte sikkerhetsløsninger. EVRY er godt posisjonert i forhold til slik etterspørsel, med sterk kompetanse og tilgjengelige løsninger og konsepter. Spesifikk etterspurt kompetanse er i mindre grad utsatt for prispress fra globale aktører, og EVRY forventer en god utvikling innen konsulentområdet med moderat stigende timepriser fremover. For utviklingen i Norge legger vi til grunn at offentlige IT utgifter vil vris fra tjenesteproduksjon i forvaltningen til kjøp av liknende tjenester fra private, og at dette styrker EVRYs vekstmuligheter. Videre ser vi fortsatt gode markedsforutsetninger for prosjekter og konsulenttjenester. Innen outsourcing og drift har EVRY bak seg en rekke reforhandlinger med store kunder i Norge hvor driftskonsepter utviklet gjennom Future Proof programmet er fundamentet for fremtidige leveranser. Det nye driftskonseptet har hatt en positiv mottagelse i markedet, og det forventes god etterspørsel blant større kunder. EVRY har gjennom de siste månedene fornyet avtalene med Gjensidige, Posten og Storebrand som alle skal leveres på det nye driftskonseptet. DNBs anbudsprosess forventes å bli avgjort i løpet av 2. halvår For mellomstore bedrifter er tilpassede driftskonsepter også i stor grad basert på tilsvarende cloudteknologier, og situasjonen knyttet til fremtidige ordremuligheter gir forventning om fortsatt god vekst innen dette området for EVRY. Selskapet venter, som tidligere kommunisert, ikke forbedring i EBITA innen tjenesteområdet IT Operations i 2013 sammen lignet med I det svenske markedet registrerer vi en flatere utvikling. Det forventes god etterspørsel etter driftsløsninger tilpasset for SMB-markedet med fortsatt gode vekstmuligheter for EVRY, mens prosjekt- og konsulentmarkedet forventes å ta seg opp gradvis i takt med den generelle utviklingen mot slutten av andre halvår. Reorganiseringen av konsernet pr 1. januar 2013 mot en mer vertikalisert bransjeorientert organisasjonsmodell, har synliggjort mulighetene for forenkling av de ulike leveransekjedene. Innen Financial Services, som leverer resultater i tråd med målsetting, har man satt i gang et forenklingsinitiativ for å få høyere effektivitet i de ulike verdikjedene og ytterligere forbedre marginene. Som en konsekvens av dette vil bemanningen reduseres med om lag 50 personer. Dette vil medføre en regnskapsmessig avsetning i 3. kvartal 2013 på i størrelsesorden NOK 20 mill. Selskapet har utarbeidet nye lønnsomhetsmål for de nye segmentene som bygger opp om konsernets finansielle mål setting om EBITA på NOK 1,1-1,2 mrd i For å nå dette målet må segmentene i 2015 i snitt ligge på et marginnivå som er omtrent midt i respektive intervall. Målsettingen er at segmentet EVRY Financial Services skal ha en EBITA margin i intervallet 9-12 %, segmentet EVRY Sverige en EBITA margin i intervallet 8-10 % og EVRY Norge i et intervall på 7-9 %. Oslo, 15. juli 2013 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Dag Mejdell Lisbeth Gustafsson Anders Brandt Eli Skrøvset Hilde Ringereide Jan Dahlström Eirik Bornø Sigmund Ørjavik Ingrid Lund Terje Mjøs Konsernsjef

11 Kvartalsrapport 2. kvartal Erklæring fra styret og konsernsjef Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2013, etter vår beste over bevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. 5-6 fjerde ledd. Oslo, 15. juli 2013 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Dag Mejdell Lisbeth Gustafsson Anders Brandt Eli Skrøvset Hilde Ringereide Jan Dahlström Eirik Bornø Sigmund Ørjavik Ingrid Lund Terje Mjøs Konsernsjef

12 12 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Sammendratt oppstilling av totalresultat NOK millioner 2.kv kv 2012* * 2012* Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger egenutviklet software Driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Avskrivning av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Omregningsdifferanser valuta Pensjon Totale andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultatet fordeler seg som følger Morselskapets eiere Ikke-kontrollerende eierinteresser * Sammenligningstall omarbeidet

13 Kvartalsrapport 2. kvartal Sammendratt oppstilling av finansiell stilling NOK millioner * * Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Andre kortsiktige forpliktelser Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser * Sammenligningstall omarbeidet

14 14 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Sammendratt kontantstrømoppstilling NOK millioner 2.kv kv 2012* * 2012* Driftsresultat (EBIT) Justeringer for å avstemme driftsresultat mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer Betalte skatter Betalte renter Endringer i arbeidskapital Annet Netto likviditetsendring før restrukturering/engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Netto likviditetsendring fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Sammenligningstall omarbeidet

15 Kvartalsrapport 2. kvartal Nøkkeltall 2.kv kv 2012* * 2012* Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,35 0,18 0,56 0,48 0,60 Resultat per aksje før engangsposter 0,35 0,22 0,59 0,47 1,16 EBITDA per aksje 1,09 0,98 2,01 1,93 4,30 Operasjonell kontantstrøm før restrukturering -0,10 0,26 0,56-0,19 2,92 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 9,0 % 8,0 % 8,4 % 7,8 % 9,0 % EBITA-margin 5,5 % 4,4 % 5,0 % 4,4 % 5,4 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 8,9 % 6,8 % 7,5 % 7,0 % 8,8 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Egenkapital i % av totalkapital 46 % 42 % 45 % Gearing 0,59 0,67 0,55 NIBD / EBITDA 3,09 2,76 2,73 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer * Sammenligningstall omarbeidet Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK millioner * * Egenkapital Totalresultat Utbytte Kjøp/salg av egne aksjer Egenkapital UB * Sammenligningstall omarbeidet

16 16 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Noter Note 1 Overordnet informasjon EVRY ASAs sammendratte konsernregnskap for 2. kvartal 2013 ble godkjent på styremøte 15. juli EVRY (konsern) omfatter morselskapet EVRY ASA og de selskapene EVRY ASA har kontroll over. EVRY ASA er registrert som et norsk allmennaksjeselskap og børsnotert på Oslo Børs. Delårsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med IAS 34 Delårsrapportering. Utover implementering av endringer i pensjonsstandarden (IAS 19) (se nedenfor) er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsippene og beregningsmetodene som ved avleggelse av siste årsregnskap. For informasjon vedrørende vedtatte endringer i IFRS / IAS som har trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2013 vises det til note 1 til konsernregnskapet for Implementeringen av disse endringene har ikke hatt vesentlig påvirkning på det konsoliderte delårsregnskapet med unntak av de vedtatte endringene i IAS 19 Ytelser til ansatte (revidert 2011): Endringene i IAS 19 medfører blant annet at korridormetoden ikke lenger skal brukes for regnskapsføring av estimatavvik. Estimatavvik skal nå regnskapsføres i sin helhet i oppstilling over andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Endringen innebærer videre at pensjonskostnaden splittes mellom ordinært resultat og andre inntekter og kostnader. Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal beregnes ved bruk av diskonteringsrenten som beregnes ved brutto pensjonsforpliktelse. Implementeringen av endringene har medført en positiv effekt på konsernets egenkapital pr 1. januar 2013 på NOK 129 mill, jf oppstillingen under. Sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet tilsvarende. Under vises en oppstilling over effektene av implementeringen av IAS 19 på 2012 tallene: Endringene i IAS 19 medfører blant annet at korridormetoden ikke lenger skal brukes for regnskapsføring av estimat avvik. Estimatavvik skal nå regnskapsføres i sin helhet i oppstilling over andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Endringen innebærer videre at pensjonskostnaden splittes mellom ordinært resultat og andre inntekter og kostnader. Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal beregnes ved bruk av diskonteringsrenten som benyttes ved beregning av brutto pensjonsforpliktelse. Implementeringen av endringene har medført en positiv effekt på konsernets egenkapital pr 1. januar 2013 på NOK 129 mill, jf oppstillingen under. Sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet tilsvarende. Under vises en oppstilling over effektene av implementeringen av IAS 19 på 2012 tallene: Oppstilling over finansiell stilling NOK millioner Per Pr Per Utsatt skatt Pensjonsforpliktelse Egenkapital Oppstilling over totalresultat NOK millioner 2.kv Pensjonskostnader Engangsposter Skattekostnad Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader NOK millioner 2.kv Pensjon Totalresultat

17 Kvartalsrapport 2. kvartal Note 2 Segmenter Konsernets virksomhet er delt inn i tre segmenter. Segmentene er inndelt etter marked og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til øverste beslutningstaker i konsernet. De tre segmentene er: EVRY Financial Services, EVRY Sverige og EVRY Norge. Driftsinntekter NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 1.kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 3.kv 12 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services 8,4 % 8,7 % 9,4 % 7,8 % 8,4 % 6,8 % 10,3 % 11,9 % 8,7 % 6,9 % 9,5 % 10,5 % 7,0 % 4,4 % EVRY Sverige 5,5 % 6,1 % 7,1 % 6,5 % 5,5 % 5,7 % 8,7 % 6,6 % 6,1 % 6,8 % 8,5 % 6,4 % 4,9 % 6,1 % EVRY Norge 5,4 % 4,7 % 5,4 % 6,1 % 5,4 % 4,7 % 6,1 % 5,9 % 4,7 % 5,0 % 5,7 % 7,4 % 5,9 % 5,5 % Sum EVRY konsern 5,5 % 4,4 % 5,4 % 6,1 % 5,5 % 4,5 % 6,7 % 6,2 % 4,4 % 4,4 % 6,7 % 7,8 % 5,2 % 4,9 % * Proforma tallene for 2012 for EVRY Financial Services og EVRY Norge er omarbeidet noe i forhold til det som publisert i børsmeldingen.

18 18 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Note 3 Engangsposter Engangsposter NOK millioner 2. kv kv halvår halvår 2012 Avvikling av pensjonsordning Restruktureringsavsetninger Avsetning husleie Sum Engangskostnader Note 4 Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter som verdsettes til virkelig verdi i oppstilling over finansiell stilling grupperes basert på virkelig verdi hierarkiet; Nivå 1: Noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 2: Instrumenter hvor det finnes observerbar informasjon, men som det ikke foreligger et aktivt marked for Nivå 3: Verdivurderinger hvor det ikke foreligger observerbar markedsdata og hvor det derfor benyttes bedriftsspesifikk/subjektiv informasjon Eiendeler NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Langsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Forpliktelser NOK millioner Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Langsiktig rentebærende gjeld Andre langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Andre kortsiktige forpliktelser Sum forpliktelser Note 5 Utbytte På generalforsamlingen 13. mai 2013 ble utbyttet for 2012 fastsatt til NOK 0,35 pr aksje. Dette medførte en utbetaling på NOK 93 mill i 2. kvartal 2013.

19 Kvartalsrapport 2. kvartal Annen relevant finansiell informasjon Ordereserve NOK millioner Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Total ordrereserve % av total 31 % 35 % 18 % 10 % 6 % Antall arbeidsdager 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Sum 2013 Norge Sverige Norge Sverige Endring Norge Endring Sverige

20 20 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Rapport pr. tjenesteområde (proforma) Driftsinntekter NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services EVRY Sverige EVRY Norge Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 2.kv 13 2.kv kv 13 4.kv 12 3.kv 12 2.kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 EVRY Financial Services 3,0 % 4,5 % 4,8 % 1,5 % 4,9 % 7,7 % 4,5 % 2,1 % 5,2 % 8,0 % 5,0 % 3,4 % EVRY Sverige 9,6 % 8,3 % 8,9 % 8,6 % 10,5 % 8,9 % 8,3 % 7,8 % 9,0 % 9,8 % 7,6 % 6,2 % EVRY Norge 5,7 % 4,6 % 6,3 % 6,5 % 7,5 % 4,2 % 4,6 % 8,4 % 7,3 % 4,2 % 4,3 % 7,1 % Sum EVRY konsern 5,5 % 4,4 % 5,4 % 4,5 % 6,7 % 6,2 % 4,4 % 4,4 % 6,7 % 7,8 % 5,2 % 4,9 %

21 Kvartalsrapport 2. kvartal Finansiell kalender 2. kvartal juli kvartal oktober kvartal februar 2014 Kontaktopplysninger EVRY ASA Nedre Skøyen vei 26 Postboks 640 Skøyen 0214 Oslo velkommen tilbake til Tredje kvartal 22. oktober 2013 Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: Design og produksjon: Artbox AS Trykk: Printbox AS

22 We bring information to life. evry.com

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com Rapport 1. kvartal 2012 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2012. evry.com

Rapport 3. kvartal 2012. evry.com Rapport 3. kvartal 2012 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 APRIL JUNI 2015 Omsetning MNOK 114,3 (114,8) EBITDA MNOK 9,9 (6,6) EBIT før engangsposter MNOK 4,7 (1,2) Operasjonell kontantstrøm MNOK -6,6 (13,0) Bankinnskudd MNOK 43,7

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010 Kvartalsrapport 25. november Viktige hendelser og status Betydelig forbedring i EBITDA og fortsatt positiv salgsutvikling i tredje kvartal Virksomheten har god fremgang i utviklingen av industrielle løsninger

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14

TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL PR 31.12.14 Delårsberetning 3. tertial 2014 Konsernets resultat før skatt for 2014 ble på 671 millioner kroner mot 701 millioner kroner i 2013. Resultatet er belastet med nedskrivninger

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer