Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret."

Transkript

1 Hallenåsen veilag Innkalling til årsmøte Sted: Friheim, Åmotveien i Heggedal Dato: 23. april 2008 Tid: Dette møtet kalles inn i henhold til veilagets vedtekter, dvs innen utgangen av mai. Siden det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 1. november i fjor der budsjett for 2008 ble vedtatt, faller dette punktet ut. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av justeringsperson 5. Styrets årsberetning 6. Regnskap Oppsetting av bom 8. Dugnad 26. april Valg 10. Eventuelt Punkt 6. Økonomi Den økonomiske situasjonen til veilaget er tilfredsstillende. Bortsett fra de medlemmer som har lånt penger til veilaget, har vi ingen gjeld. Vi har heller ikke utestående fordringer hos medlemmene. Styret anbefaler at avgiftssatser og budsjett vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 1. november 2007 beholdes uforandret. Punkt 7. Oppsetting av bom Belastningen på veien øker stadig med den konsekvens at det er vanskelig å holde veien i god stand. For å begrense trafikken av uvedkommende kjøretøy, ønsker derfor styret å fremme et forslag om å sette opp en bom slik at bare de som har tilhørighet til området kan bruke veien. Vi foreslår at det settes opp en bom midt på sletta ved bergnabben. Det er to alternativer for åpning av bommen, den dyreste og mest praktiske er å bruke en fjernkontrollenhet, den andre er å bruke en type nøkkelkort som må holdes opp mot en leser. I tillegg må vi bestemme oss for om det skal være mulig for besøkende og andre å bruke bommen ved å gi muligheten for å betale med mynter. Dette vil i tilfelle kreve to myntinnkast, Hallenåsen veilag Leder: Harald Rishovd Tlf Solfjellveien Heggedal

2 Side 2/2 en på hver side av bommen. Anskaffelseskostnaden for myntinnkast er såpass høy at det først og fremst vil være en service for besøkende, som ellers må kjøre Plankedalsveien, ikke en inntektskilde. Vi har hentet inn pristilbud på de aktuelle alternativene, slik det går frem av følgende oversikt: 1. Bom, fjernstyring Billigste alternativ kr , dyreste kr Bom, kort Billigste alternativ kr , dyreste kr Bom, fjernstyring og myntinnkast Billigste alternativ kr , dyreste kr Bom, kort og myntinnkast Billigste alternativ kr , dyreste kr Myntløsning forutsetter ett myntinnkast på hver side av bommen. Kortløsning forutsetter en kortleser på hver side av bommen. Alle priser inkluderer 400 åpnere (kort henholdsvis fjernkontroll). Styret foreslår at antallet åpner begrenses til en per hytte og tomt, to per fastboende, med mulighet for å kjøpe et begrenset antall ekstra åpnere. Prisene er hentet fra polske leverandører, i tillegg har vi et norsk alternativ som er vesentlig dyrere (kr for alternativ 1, kr for alternativ 3). I tillegg til anskaffelsespris kommer frakt, kostnad med oppsetting av bommen og fremføring av strøm. Punkt 8. Dugnad Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor høst og inviterer til dugnad lørdag 26. april 2008 kl Fremmøte i krysset Solfjellveien / Hallenåsen. Oppgavene som skal utføres er vanlig opprydding/vårrengjøring, fjerning av trær, grøfterens og nødvendig vedlikehold på veien. Som sist blir det bål med pølser og tilbehør etter dugnaden. Punkt 9. Valg I henhold til vedtektene blir leder av veilaget valgt for et år av gangen, øvrige styremedlemmer har en funksjonstid på to år. Siden hele styret i prinsippet er nytt, betyr det at kun leder er på valg, de øvrige har alle et år igjen av funksjonstiden. Leder: Harald Rishovd (på valg stiller til gjenvalg) Sekretær: Pawel Matras (ikke på valg) Styremedlem: Marius Bækkevar (ikke på valg) Styremedlem: Jan Zahl (ikke på valg) Varamedlem: Jan Harald Andersen (ikke på valg) Varamedlem: Tor Olav Haugen (ikke på valg) Revisor: Anita Korsmo (ikke på valg) Valgkomite: Espen Blom (ikke på valg) Valgkomite: Geir Arne Fossum (ikke på valg) Hallenåsen veilag Leder: Harald Rishovd Tlf Solfjellveien Heggedal

3 Hallenåsen veilag Årsberetning høst 2007/vår 2008 På grunn av de utfordringer veilaget har stått overfor de siste årene, har vi kommet i utakt med gjennomføring av ordinære årsmøter som i henhold til vedtektene skal gjennomføres innen utløpet av mai. Siste årsmøte ble avholdt 1. november 2007, nåværende styre har derfor kun fungert i fem måneder. For å komme i rute igjen velger vi likevel å innkalle til ordinært årsmøte. I henhold til vedtektene velges styremedlemmer for to år om gangen og leder for et år. Det betyr i praksis at det kun er leder som er på valg og at det øvrige styret har et år igjen av funksjonstiden. Styrets sammensetning Leder: Harald Rishovd Styremedlem: Pawel Matras Styremedlem: Marius Bækkevar Styremedlem: Jan Zahl Varamedlem: Tor Olav Haugen Varamedlem: Jan Harald Andersen Styrets arbeid Styret har i perioden gjennomført fire styremøter. I tillegg til styret har Geir Arne Fossum som jevnlig deltatt som veisjef, ved behov har også regnskapsfører Bente Skalstad deltatt. I henhold til pålegg fra det ekstraordinære årsmøtet har styret først og fremst arbeidet med bom- og asfaltsaken. Styret har undersøkt kostnadene og foresår at vi i første omgang setter opp bom og ser om den forventete reduksjon i trafikken gjør at veien står lenger. Asfaltering er dyrt og vil føre til et krevende vintervedlikehold og det er usikkerhet knyttet til kostnadene som anslagsvis minimum vil være ca en halv million kroner. Forslag om å sette opp bom er satt opp som egen sak på innkalling til årsmøtet. Se innkallingen for mer detaljer. Økonomisk situasjon I forhold til foreløpig regnskap som ble lagt frem på årsmøtet i november, er underskuddet betydelig lavere. Dette skyldes salg av to nye andeler på slutten av I 2008 er det forventet salg av flere andeler. I henhold til vedtak på sist årsmøte, vil disse innbetalingene bli brukt til å nedbetale medlemslånet i samme rekkefølge som de ble betalt inn. Faktura for veivedlikehold for 2008 sendes ut straks etter årsmøtet, i henhold til de satser som ble bestemt på forrige årsmøte, dvs at beløpet også skal dekke underskuddet fra Dersom det årsmøtet vedtar at det skal settes opp bom, vil kostnaden med dette faktureres samtidig.

4 Økonomien anses nå å være under kontroll, veilaget har ikke utestående fordringer hos medlemmene. Regnskapsfører har gjort en stor jobb med å ajourføre medlemslisten og få oversikt over hvilke medlemmer som har lånt penger til veilaget og hvor mye de skylder. Etter hvert som nye andeler blir solgt, vil det sannsynligvis være mulig å starte tilbakebetaling i løpet av året. Presisering av praksis På grunn av varierende grad av oversikt gjennom årene er styret innstilt på å annullere alle tidligere utdelte veirettsbevis og utstede nye i henhold til vedlagte medlemsliste. Disse vil bli sendt ut til de respektive medlemmer, samtidig som en kopi beholdes i veilaget og en kopi sendes til Røyken kommune med anmodning om å oppdatere respektive eiendommers saksmapper. Styret har også ønsket å tydeliggjøre praksis for fakturering av vedlikehold og eventuelle påkostninger. Alle bytte/salg/interne overføringer av veiretter skal godkjennes av styret, samtidig må gammelt veirettsbevis leveres tilbake til styret, nytt bevis utstedes, dette gjelder også dersom en veirett skal knyttes til nytt bruksnummer som er fradelt egen tomt. Påkostninger betales per veirett Vedlikehold betales per bruksnummer med veirett. Satser 2008 Vedlikehold fastboende: kr 3800 Vedlikehold hytte: kr 2100 Vedlikehold tomt: kr 1250 Innpåkjøpsvederlag: kr Med vennlig hilsen Styret i Hallenåsen veilag

5 Regnskap Hallenåsen Veilag Eiendeler Kundefordringer , ,00 Bank , ,15 Sum eiendeler , ,15 Gjeld og EK Opparbeidet EK , ,77 Årets resultat (underskudd) , ,58 Akkumulert underskudd , ,35 Langsiktig gjeld til medlemmer , ,00 Kortsiktig gjeld til medlemmer ,66 0,00 Leverandørgjeld , ,50 Sum gjeld og EK , ,15 Resultatregnskap Årsavgifter , ,00 Tilknytningsavgift ,00 0,00 Ekstra avgift ifb. sak mot TJ ,34 0,00 Purreinntekter 5 500,51 503,92 Sum inntekter , ,92 Styrehonorar , ,00 Drift av vei , ,50 Utbedring av vei ,00 0,00 Sak mot Tore/advokathon , ,00 Regnskapsføring , ,40 Andre kostnader 9 089, ,60 Tap på fordringer 1 520, ,00 Sum kostnader , ,50 Sum resultat/underskudd , ,58

6 Budsjett 2008 Budsjett 2008 Årsavgifter ,00 Tilknytningsavgift 0,00 Sum inntekter ,00 Styrehonorar ,00 Drift av vei ,00 Utbedring av vei ,00 Sak mot Tore/advokathon. 0,00 Regnskapsføring ,00 Andre kostnader 8 500,00 Tap på fordringer 0,00 Purreinntekter 0,00 Sum kostnader ,00 Sum resultat ,00 Drift av vei: Vintervedlikehold ,00 Sommervedlikehold , ,00 I tillegg skal underskuddet fra 2007 faktureres i 2008.

7 Konto 2200 Gjeld til medlemmer B.nr. Opprinnelig eier Nåværende eier /84/273 Thor W Johnsen Tore Johannessen Rolf Skjersaker Olav Borud Jan Harald Andersen Else Rieber-Mohn Preben Henriksen Trond Bjørnø Vegar Berger Larsen Arne Larsen Geir Arne Fossum Alf Huseby Pål Iversen Charlie Haug Jan Syrstad Harald Jensen Johnny Johnsen Elisabeth/Carl Aksel Wiiken/Telenius Bente Grønvold Pål Røine /278 Siri Garborg Talle /78 Reidar Oskar Skoglund Thomas Rieber-Mohn Svein Roald Jørgensen Dag Ellingsen Maria Hoffmann Kåre Hafseng Rolf Skjersaker Jon Ruben Apeltun Turid Bergum Steig Bjørn Øivind Carlsen Finn Bendiksby Reidar Oftebro Anniken Oftebro Odd E. Christensen Planbygg Holding AS Arvid Matre Arfinn M Manders Kari Hilden Tor Erik Hilden Elisabeth Rui Inger-Lise Johansen Jan I. Haugen Espen Sommervoll Karin Delbekk Tor Olav Haugen Jack Helgesen Ståle Urbye Hans J. Hylin Tore Johannessen Gunnar Glimsjø Ketil/Gunnar Glimsjø Olaf Rademacher Ole Erik Sverre/Webster v/adv. Embret Støeng Rødby AS Rødby AS Haugsbo sameie Rolf Nyborg

8 GnrBnr Fornavn Etternavn Gateadresse 1 Postnr Poststed Medlemstype Veirett Preben Henriksen Rødbekkveien HEGGEDAL Fastboende Tore Johannessen Rødbekkveien HEGGEDAL Fastboende Trond Bjørnø Rødbekkveien HEGGEDAL Fastboende Reidar Skoglund Eikeleinstien BØDALEN Hytte Ståle Urbye Havreveien SLEMMESTAD Tomt Jan Lemme Dalveien VOLLEN Tomt Tor Olav Haugen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Thomas Rieber-Mohn Trollveien 4 b 1358 JAR Tomt Tore Johannessen Rødbekkveien HEGGEDAL Tomt Thor W Johnsen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Arne Larsen Rønningen ASKER Fastboende Kirsti Kjelsaas 6285 STOREKALVØY Tomt Svein Jørgensen Åsfaret HOSLE Hytte Rolf Skjersaker Postboks HEGGEDAL Hytte Rolf Skjersaker Postboks HEGGEDAL Tomt Jan Ruben Apeltun Nydalen alle OSLO Tomt Olaf Rademacher Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Jan Harald Andersen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Pål Røine Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Turid Bergum Steig Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Bjørn Øivind Carlsen Grønliveien HEGGEDAL Tomt Finn Bendiksby Thaulowsvei 15 a 0369 OSLO Tomt Anniken Oftebro Ovenstadveien 5 D 3420 LIERSKOGEN Fastboende Magnar Moen Prof. Dahlsgt OSLO Tomt Odd Christensen Rognerudveien OSLO Hytte Sverre/Webster/Finngaard c/o Adv. Embret Støeng Postboks 1369 Vika 0114 OSLO Tomt Geir Arne Fossum Trollkleiva HEGGEDAL Fastboende Arvid Matre Ove Jensensvei BORGEN Hytte Pål Iversen Postboks HEGGEDAL Fastboende Arnfinn Manders Magnus Bergsgt. 2 a 0266 OSLO Hytte Tor Hildèn Håvollvein STAVANGER Fastboende Charlie Haug Trollkleiva HEGGEDAL Fastboende Jan Syrstad Plankedalsveien HEGGEDAL Hytte Harald Jensen Hallenåsen HEGGEDAL Fastboende Agnes Schou Bleikerfaret ASKER Hytte Elisabeth Rui Søråsen BEKKESTUA Tomt Inger-Lise Johansen Sophus Aarsvei OSLO Tomt Elisabeth og Aksel Telenius Hallenåsen terrasse HEGGEDAL Fastboende Espen Sommervoll Trollkleiva HEGGEDAL Fastboende Tore Johannessen Rødbekkveien HEGGEDAL Fastboende Bente Grønvold Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Bente Skalstad Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Espen Blom Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Norskand Prosjekt AS v/pål Lien Postboks MOSS Tomt Pawel Matras Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende 1

9 12335 Roger Kormeseth Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Simon Johansen Postboks HEGGEDAL Fastboende Gunnar Glimsjø Hallenåsen terrasse HEGGEDAL Fastboende Ketil Glimsjø Hallenåsen terrasse HEGGEDAL Fastboende Ellen Semb Kurveien OSLO Tomt Jan Zahl Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Karl-Viktor Baumann Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Maria Hoffmann Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Kjetil Stenvik Sognaveien LIER Tomt Steinar Korsmo Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Per Holter-Schøyen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Lars Elnes Østskogen terrasse SLEMMESTAD Tomt Per Arne Selmer Rødbekkveien HEGGEDAL Fastboende Kenneth Glad Rødbekkveien 3a 1389 HEGGEDAL Fastboende Knut Hafskjold Rødbekkveien 3a 1389 HEGGEDAL Fastboende Johnny Johansen Elisabeth Schjølberg Hallenåsen terrasse HEGGEDAL Fastboende Geir Pedersen Wenche Maria A. Myrvold Ranvikskogen 18 E 3212 SANDEFJORD Fastboende Artemis AS Kvernevikstemma TERTNES Fastboende Mona Pettersen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Artemis AS Kvernevikstemma TERTNES Fastboende Torgeir Haugen Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Steinar Fjeld Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Marius Bækkevar Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Trollkleiva Utvikling AS Fusdal terrasse ASKER Tomt Jack Helgesen Bjerregaardsgt 16 a 0172 OSLO Fastboende 1 Under bygging Jack Helgesen Bjerregaardsgt. 16 a 0172 OSLO Fastboende 1 Under bygging Jack Helgesen Bjerregaardsgt. 16 a 0172 OSLO Fastboende 1 Under bygging Alan Grindheim Trollkleiva HEGGEDAL Fastboende Trond Orlin Solfjellveien HEGGEDAL Fastboende Per Holt Kristensen Mette Haugsrud Hellerudgrenda OSLO Tomt Åge og Elisabeth Rolandsen Kjøiaveien ASKER Fastboende 1 Under bygging Rolf Skjersaker Postboks HEGGEDAL Fastboende 1 90

10

11

12

13

I r ) ll. Ji(tiu lulll"(l"t. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett 2010 200 000,00 0,00 0,00 57 550,00 9 000,00 0,00 1 000,00 267 550,00

I r ) ll. Ji(tiu lulll(lt. Regnskap Hallenisen Veilag. Budsjett 2010 200 000,00 0,00 0,00 57 550,00 9 000,00 0,00 1 000,00 267 550,00 Regnskap Hallenisen Veilag Eiendeler Kundefordringer Brukskonto bank Sparekonto bank Sum eiendeler Note 2010 28 89 166775,52 0,04 195 665,56 Budsjett 2010 2009 22322,00 1159s1,66 2002,46 140276,12 Gjeld

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2010 Ordinært årsmøte i, avholdes onsdag 30. juni 2010, kl. 19:00 hos Restaurant Olsen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011

Årsmøte Dugnad. Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Filtvet, 31. mai 2011 Årsmøte Dugnad Kjære alle hytteeiere! Vedlagt finner dere dagsorden for årsmøtet, regnskap for 2010, samt forslag til budsjett for 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet for 2011 finner sted

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong.

P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. P R O T O K O L L Ordinært sameiermøte i Sameiet Solhaugen ble avholdt torsdag 6. mai 2004, kl 1900 i Collets Kafé, indre salong. Tilstede var 18 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00

NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 NMCUs årsmøte i Stjørdal MCs klubbhus, Stjørdal lørdag 5 september 2009 kl.13.00 Tilstede: Sekretariatet v/morten Hansen og Wenche Jordfald. Sentralstyret v/hans Vestre, Bent Ording, Ole Robin Paulsen,

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer