Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014

2 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap og budsjett 2014 Årsrapporter og aktivitet Foto forside er fra Aalan gård Fylkeskontorets adresse: Nordland Bonde- og Småbrukarlag, ved Siv Mossleth, 8255 Røkland Tlf: E-post: Viktige saker, medlemsfordeler, kontingentsatser og annen informasjon om Norsk Bonde- og Småbrukarlag finnes på hjemmesiden under linken Medlem til venstre i menyen. 2 NBS Årsmelding 2014

3 Hilsen fra leder å holde foredrag i Narvik på fylkes tinget, på tema dagen Landbruk. I forbindelse med jordbruks forhandlingen 2014 hadde vi flere telefon møter og Fylkes ledermøter i Oslo. Nordland NBS var representert med to ungdommer da vi protesterte mot Jordbruksavtalen. Dette året, som ny leder i Nordland Bonde og Småbrukerlag har vært en spennende reise. Det var en bratt lærings kurve! Jeg følte meg flere ganger kastet fram for løven, men med hjelp og Siv, Terje, styremedlemmene, god arbeids innsats og mot, kan jeg si meg fornøyd med det vi har fått til. Laget drives med lite midler og det er en utfordring. Det som hjelper oss i å kunne gjøre en bra jobb er at vi får innspill og spørsmål fra medlemmene og lokal lagene. Dette er vi veldig glad for. Nordland er et stort fylke, det skjer mye og da trenger vi engasjement i hele fylke slik at vi holder oss oppdaterte. Vi startet Facebooksiden Nordland BS i mai. Det er Siv og jeg som legger ut viktige, interessante eller artige saker. Dette er for oss en billig og effektivt måte å dele informasjon på. Per i dag er det allerede rundt 800 som Liker oss. Styremøte har vi hatt i Velfjord. Vi fikk en omvisning på gården og fisk foredlings anlegget hos Odd Hagen. Lokallaget hadde organisert medlems møte. Det ble en hyggelig kveld med god lokal mat. Ellers har vi hatt telefon styremøter. En av de første arbeids oppgavene mine var Vi deltok i NBS sin Såfrø aksjon. Jeg besøkte ordfører og vara ordfører i Bodø, de fikk hver sin Honningurt frø pose. Vi hadde fokus på å få reiselivs næringen med på laget i kampen mot å slå ring rundt små skala landbruk i hele Norge. Destination Lofoten fikk innføring i landbruks politikk, lokal mat og NBS sine synspunkter. På Folkeaksjonen Lofoten Verdensarv fikk vi fram at småskala landbruk er verdensarv! I NBS har vi fokus på miljøvennlig produksjon og bærekraftig bruk av lokale ressurser i pakt med naturen. Dette er noe vi trenger å gjenta mange ganger på forskjellige arena. Jeg minnet Høyre og Venstre på at vi har det fine kulturlandskapet på Lofoten - Nordland på grunn av småskala landbruk, flere gårder spredt over hele fylke. Landbruk basert på lokale ressurser i motsetning til mer bruk av importert kraftfor og industrilandbruk. Landbruksforum Nordland var på besøk hos oss på gården. Lars M. Rødås representerer Nordland NBS. Jeg orienterte om driften på gården og ysteriet. Partnerskapet har hatt 3 møter hos fylkesmannen. Det som ble diskutert mye var midler fra Innovasjon Norge. Ikke alle midler er blitt brukt, derfor har vi kommet med innspill å øke taket av maksimal beløp og øke prosent del i tilskudd. Vi skal sørge for at denne informasjonen kommer fra til medlemmene i NBS. NBS Årsmelding

4 Medlemsverving har vært en sak på hvert styremøte/telefonmøte. I oktober fikk Arild og Ole Johan Johansen, Bolle-brødene på Vestvågøy, pris for veldrevet gårdsbruk. Jeg var på seminaret for å gratulere brødrene og for å holde foredrag om landbruksutvikling i Nordland med tema: Hvilket landbruk skal vi ha? Feilaktige tall. I NBS har vi reagert sterkt på at landbruks minister bruker feilaktige tall. Dette har hun blant annet gjort når det gjelder antall gårdsbruk som ikke er i drift, i diskusjonen om konsesjons loven og nå i vinter om inntekten til bonden. Der hun blander bonden sin inntekt og årsverk. Dette har vært mye diskutert i fylkesledernes mailgruppe. Mailgruppen er veldig aktiv, dette er både et lærerikt og nyttig forum. Landsmøte. På landsmøte ble jeg valgt inn i sentral styret. Jeg ser det som nyttig for Nordland at vi er representert i sentral styret. Flere fra Nordland er valgt i sentrale posisjoner i NBS. Rakel og Marielle er nyvalgte. Rakel er leder av ungdomsutvalget. Marielle er nytt medlem i sentralstyret. Per-Anton er gjenvalgt som ordfører og Terje er styremedlem. På landsmøte var det blant annet et rovdyr seminar. I NBS blir det brukt mest ressurser på rovdyr politikken, og det er fortsatt ikke nok. På landsmøte var det artig å høre Statssekretær Blåfjell (FRP) å fortelle eventyr. Hverken Storberget, Arnstad eller delegatene på landsmøtet i NBS trodde henne. Ideen om eventyret om de tre bukene bruse og 301 geiter fikk hun fra meg. Jeg hadde tidligere forklart landbruksministeren og landbruksdelegasjonen om konsekvensen av hennes politikk, der bonden blir stimulert å bli større. Fokus var på hva slags lokalt mat produkt vi har å selge når ikke beite ressursene, men importert kraftfor er grunnlaget for melkeproduksjonen. Dette mente statssekretær Blåfjell var en skremselshistorie og hun fant opp eventyret om 301 geiter og bukkene bruse som skulle til seters. Rekruttering. Jeg holdt foredrag på seminar Gutter og Jenter i landbruket. Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekrutteringen til landbruket? Jeg deltok også på rekrutteringsseminaret i regi av Fylkesmannen. Vi ble, sammen med Bondelaget, invitert av Fylkesråd Oddleif Olavsen (H) til debatten om fremtidens landbruksutdanning i Nordland. Alle parter med synspunkter og kunnskap om landbruk skulle komme til ordet. Jeg var på flere møter. Faglagenes råd, innspill og argumenter for å opprettholde begge skolegårdsbrukene i Nordland ble ikke lyttet til. Vi deltok også i den nasjonale aksjonen for å redde landbruks skolen i Aurland. Hvem eier matjord? Både nasjonalt og internasjonalt har vi deltatt i diskusjoner om hvem som skal eie matjord. I år er det FN sitt jordsmonnsår. Det er viktig at vi i NBS har ekstra fokus på dette. Internasjonalt er <land grabbing> er stort 4 NBS Årsmelding 2014

5 problem. Beiarn, Skjerstad og Bodø Bondeog Småbrukerlag jobber med en lokal sak av oppkjøp av matjord og beiteressurser. I august ble jeg invitert av lokallaget til en festkveld, der tema var lokal mat. I januar reiste jeg med Merete Furuberg i næringslivs delegasjonen til Berlin, i forbindelse med Grüne Woche. Landbruksministeren ønsker innspill til en ny landbruks melding. Jeg deltok også på det nordnorsk regionmøte i Berlin. Inn på Tunet (IPT) konferanse. Det har gått en del tid til å organisere IPT-konferansen i februar. Jeg var med i arbeids gruppen, sammen med BL, Fylkesmannen, 4H og gårdsopplevelse Nordland. Vi stilte sterk på konferansen, både som deltaker, foredragsholdere og konferansier. Akkurat nå, 23. februar, gjør jeg meg klar til Agro Økologi konferansen og årsmøte i ECVC, den europeiske avdeling av Via Campesina. Den skal være i Brussel. Jeg vil takke alle medlemmer i Nordland som har stått på i organisasjons arbeid for å Logo fremme font: NBS, Dax våre Medium synspunkter Italic og viktige kampsaker! Tlf Frank Arntsen (selger): NBS Årsmelding

6 Styret, regnskapsfører og fylkessekretærer i 2014 Leder Marielle De Roos Unstadveien 235, 8360 Bøstad Mob e-post: online.no Nestleder Per Anton Nesjan Gullsvåg, 8980 Vega Tlf Mob e-post: Styremedlem Kristine Storå 8120 Skjerstad Mob e-post: hotmail.com Styremedlem Ingólfur Snær Jakobsson Saura, 8485 Dverberg Mob e-post: Fungerende fylkessekretær Siv Mossleth Nordnes, 8255 Røkland Mob e-post: Styremedlem Lise Hjelmseth Hongset, 8960 Velfjord Mob e-post: Regnskapsfører og 1. Vara Hanne Prytz Nordvik, 8215 Valnesfjord Tlf Mob e-post: Vara 2.-4 Glenn Peter Knædal, Sortland Helene Theodorsen, Andøy Odd Nicolaysen, Lofoten Valgkomite Ann-Christin Theodorsen, Andøy, leder Arne Johnny Sørhus, Brønnøy Odd Hagen, Velfjord 6 NBS Årsmelding 2014

7 Utvalg og representanter 2014 Rovviltutvalget i Nordland BS Bjørnar Hansen, Hattfjelldal, leder Per Arne Knædal, Saltdal Terje Nystabakk, Sørfold Christer Skreslett, Hemnes Skogbruksutvalget I Nordland BS Steinar Hansen, Velfjord, leder Ståle Sørnskog, Velfjord Odd Hagen, Velfjord Arne Flatmo, Velfjord Tore Foss, Velfjord. Partnerskap landbruk, Nordland Marielle de Roos, Vestvågøy Per-Anton Nesjan, Vega Styringsgruppa for Nordnorsk landbruksråd Marielle de Roos, Vestvågøy Landbruksforum Nordland Lars Morten Rødås, Fauske Brynjar Dalen, Hattfjelldal Nordland Landbruksselskap Ann Christine Theodorsen, Andøy, leder Prosjekt Utmark Odd Hagen, Velfjord Steinar Hansen, Velfjord, vara Prosjekt Grønt reiseliv Trine Bolstad, Hattfjelldal Kitty Lise Vassdal, Grane Prosjekt Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge Arne Johnny Sørhus, Brønnøy Sentrale utvalg i Norsk BS Sentralstyret Terje Nystabakk, Sørfold, styremedlem Marielle de Roos, Vestvågøy, styremedlem Ordførerskapet Per-Anton Nesjan, Vega, ordfører Prosjekt Matopplevelser i Nordland Astrid T. Olsen, Bodø Strategi for lokalmat og matopplevelser Referansegruppe, Marielle de Roos Utvalg oppnevt av Landbruks- og matdepartementet Faggruppe kompetansemidler i landbruket (KIL) Siv Mossleth, Saltdal Klagenemnd, kvoteordningen for melk Per-Anton Nesjan, Vega NBS Årsmelding

8 Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Andøy Bonde- og Småbrukarlag Margret Karen Kjartansdottir Saura, 8485 Dverberg Tlf e-post: Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag Eirin Bjune 8100 Misvær Tlf / e-post: Fauske/Sørfold Bonde- og Småbrukarlag Lars Morten Rødaas Rødås, 8200 Fauske Tlf e-post: Gildeskål og Meløy Bonde- og Småbrukarlag Roger Granberg Sørfinnset, 8140 Inndyr Tlf: e-post: Grane Bonde- og Småbrukarlag Kitty Lise Vassdal 8680 Trofors Tlf e-post: Hamarøy og Tysfjord Bonde- og Småbrukarlag Bjørn Knudsen Skillvassbekk, 8276 Ulvsvåg Tlf / e-post: Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag Astrid Eldorsen 7981 Harangsfjord Tlf / e-post: Hattfjelldal Bonde- og Småbrukarlag Brynjar Dalen Skoglund, 8690 Hattfjelldal Tlf / e-post: Hemnes Bonde- og Småbrukarlag Kenneth Svaleng Jenssen Svalenget, 8642 Finneidfjord Tlf e-post: Leirfjord Bonde- og Småbrukarlag Sigvald Meisfjord 8890 Leirfjord Tlf e-post: Rana Bonde- og Småbrukarlag Ørjan Johansen 8617 Dalsgrenda Tlf e.post: Saltdal Bonde- og Småbrukarlag Ann Guro Hansen Nestby, 8250 Rognan Tlf e-post: Bø/Sortland Bonde- og Småbrukarlag Kyrre Carlsen 8400 Sortland Tlf e-post: Vega Bonde- og Småbrukarlag Oddvar Nikolaisen Risbakken, 8980 Vega Tlf Velfjord Bonde- og Småbrukarlag Odd Hagen Hongset, 8960 Hommelstø Tlf / e-post: Lofoten Bonde- og Småbrukarlag Odd Nicolaysen Vikingveien 592, 8360 Bøstad Tlf e-post: 8 NBS Årsmelding 2014

9 Regnskap / Budsjett Regnskap og budsjett 2014 Nordland Bonde & Småbrukerlag Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Inntekter Fylkeskontigent Tilskudd Annonseinntekter Tilskudd studietur Tilskudd seminarer / VOFO Div. inntekt Kreditrenter Sum inntekter Utgifter Årsmøte Styremøter Andre møter Matkonferanse Studietur Lønnsutgifter Trykking årsm / medlemsskriv Administrasjon Støtte Kvinneprosjektet Telefon 801 Godtgj. Leder Div. utgifter 4000 Renter Gebyr Sum utgifter Driftsresultat Balanse 2014 Eiendeler Saldo Brukskonto Studiekasssen Skattetrekkskonto Fordringer Sum Eiendeler Gjeld/Egenkapital Driftskreditt 0 Skattetrekk / Arb.g.avg Feriepenger Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital Sum gjeld/egenkapital NBS Årsmelding

10 Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov Som bedriftsleder er det viktige å ta riktige beslutninger og lønnsomme valg. TINE Rådgiving vil være din kompetansepartner med objektive, tverrfaglige og spisskompetente råd. medlem.tine.no / medlemstelefon NBS Årsmelding 2014

11 Årsrapporter og aktiviteter 2014 Matopplevelser i Nordland Prosjektet har prioritert tiltak med rekruttering, mobilisering og markedskunnskap. Studietur Jotunheimen for inspirasjon til å starte lokalmat/lokalt reiseliv hadde god deltagelse. I 2015 planlegges oppfølgingstur til Sveits. Turene starter prosesser hos deltagerne og inspirerer folk til å prøve ut nye ideer. Gårdsdrivordninga i Nord-fylket, hvor man reiser rundt til etablerte og samarbeidende mat- og opplevelsestilbud, er etablert. I oppfølginga er interessen for besøk størst fra Troms. Hvordan informere og invitere i nordfylket? Få ta i aktuelle deltagere? Oppgave for faglagene? Her trenger man økt samarbeid med lokale miljøer. Matstreif, felles nord-norsk tiltak: det har vært prioritert aktuelle kandidater fra Nordland som allerede har en fot inn i markedet i Oslo/ Østlandet. Man vurderer også veletablerte produsenter som ønsker å etablere seg, og som har vekstmuligheter for å ivareta økt produksjon og etterspørsel. Det er en felles prosess med de øvrige fylkene for å plukke ut kandidater. Salgskanaler for lokalmat: også her er det utfordring med å finne relevante deltagere. Avlyst Prøver ny vår Inspirasjonsseminar til høsten: søke etter deltagere via gårdbrukere/småskala produsenter som kanskje har møtt noen som etterspør kunnskap. Utfordre etablerte lokale matnettverk til å delta. Kan faglagene bruke sitt nettverk for å skaffe deltagere? Under Grune Woche i Berlin er det samtaler om fellestiltak i nord. Innovasjon Norge ønsker Matregion Nord-Norge, også i reiselivssammenheng. Arktisk Landbruk som varemerke? Lokalmat på reiselivsmesser? Det er nødvendig å forankre lokalt for gjennomføring med godt resultat. Besøk på Landbruksskolene for å promotere alternativer til næringsutvikling i Nordland blir godt mottatt på skolen og hos elevene. Prosjektet har brukt mindre penger enn budsjettert, mest på grunn av god prosjektledelse og mindre kostnader til gjennomføring av Matstreif. Jeg har foreslått at man vurderer å bruke av de sparte midlene til å legge fler av tiltakene til landbruksskolene for å synliggjøre alternative muligheter, knytte kontakter og rekruttere framtidige deltagere. Matopplevelser i Nordland har et tett samarbeid med Grønt reiseliv hos fylkesmannen og Visjon matopplevelser i verdensklasse strategier for mat hos Nordland Fylkeskommune. Astrid T. Olsen Rovviltutvalget Hovedaktiviteten i utvalget har i år vært deltakelse i styringsgruppa for prosjektet «Bedre jervejakt i Nordland». Ellers har utvalgsmedlemmene deltatt i lokale møter og arrangementer der rovviltsaker har vært tema. Bestandssituasjon og regulering/uttak av freda rovvilt. Registrert bestand av jerv i Nordland ligger over målet, gaupebestanden ligger litt under målet mens det fremdeles ikke er dokumentert yngling av bjørn i fylket. Uttaket av gaupe har gått bra, men det ble i 2014 felt bare 6 jerver av en kvote på 23 dyr. Dette kan nok tilskrives spesielle vær- og føreforhold som vanskeliggjorde jervejakta. NBS Årsmelding

12 Situasjonen for beitenæringene i Nordland Etter beitesesongen 2014 er det søkt om rovviltskade erstatning for 5708 sau/lam, og gitt erstatning for 3091 sau/lam. Dette er en nedgang på ca 13% fra sesongen Erstatningsprosenten for omsøkte tapte dyr er på 54%, - det samme som i Tap på grunn av jerv utgjør den største tapsårsaken. Det er registrert betydelig tapsreduksjon for de andre rovviltartene. Forvaltningsplanen for freda rovvilt i Nordland gir små muligheter for effektiv differensiert forvaltning mellom prioriterte rovviltområder og beiteområder. For å unngå en forverring av tapssituasjonen på grunn av freda rovvilt er det da viktig med gode bestandsregistreringer og bedre resultat av skadefellingstillatelser, lisens- og kvotejakt. Bjørnar Hansen Rapport for Prosjekt Grønt reiseliv Prosjektet Grønt reiseliv er godt i gang. Stor aktivitet preger prosjektet for tiden. I år som i fjor har prosjektleder Hanne Sofie Trager vært på Kleiva og Marka VGS for å orientere om Grønt reiseliv. Hun har blitt godt mottatt, og det er gjort avtaler for ny orientering våren Vi har også fått i gang Gårdsdriv-ordningen. Et tilbud til de som tenker å starte opp med Grønt reiseliv, men ønsker informasjon og nettverk. Ordningen er tenkt videreført til neste år. Det jobbes med brosjyren, Har du en opplevelse for salg, samt tilbud til nettverk som ønsker å tilby opplevelser. Her tilbys kompetanse på pakking og salg av opplevelser. En større studietur med tema Flere og bedre gårdsbutikker i Nordland er gjennomført med stor suksess og stor deltagelse. Så stor var deltagelsen at vi nå planlegger en ny runde til høsten. I tillegg til overnevnte aktiviteter er flere aktiviteter under planlegging. Prosjektet er rettet mot brukerens behov, og styringsgruppen har evnet å gjøre justeringer etter hvordan nye behov har blitt avdekket. En svært oppegående og løsningsorientert prosjektleder skal ha mye av æren for god framdrift i prosjektet. Trine Thoresen Bolstad Landbruksforum Nordland har behandlet i 2014: - Tilskuddsordninger for miljøtilskudd. - Ordning for tilskudd beitelag. Annen aktivitet: - Forumet var på omvisnig i Vesvågøy kommune for å se på landbruket der. - Kulturlandskapsprisen Prisen i år gikk til de fire gårdene på Husvær i Herøy. De fikk prisen for sin store fellesinnsats for å ivareta kulturlandskapet på Husvær og en rekke andre øyer på Helgelandskysten. Lars Morten Rødaas Prosjekt Utmark Prosjekt Utmark ledes av ei styringsgruppe bestående av én representant fra hver av de fire grunneierorganisasjonene; Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog SA og Nordland Utmarkslag. Fylkesmannen i Nordland inviteres til å delta 12 NBS Årsmelding 2014

13 Lise Hjelmseth og Rakel Nystabakk fra Nordland deltok i bondeopprørert mot regjeringas landbrukspolitikk i forbindelse med jorbruksforhandlingene våren i alle styringsgruppemøtene. Prosjektleder Vidar Bentsen er fast ansatt som rådgiver i Norges Bondelag. Arbeidsområder 2014: - Salten Viltforvaltningsråd - Bedre jervejakt i Nordland - Sperrevassdrag i Nordland - Gytefiskregistreringer - Nordland Utmarkslag - Forvaltning av rovvilt/skadefelling - Driftsplaner/bestandsplaner/grunneierorgansiering Gutter og jenter i landbruket - et dialogseminar Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekruttering til landbruket? KUN senter for kunnskap og Nordland Bonde- og Småbrukarlag ville øke bevisstheten om betydningen av barns synkende deltakelse i landbruket. Seminaret løftet frem eksempler, løsninger og begrensninger for å ha med barn i gårdsarbeid, og se dette i en større sammenheng. De er ønskelig med et kartleggingsprosjekt for å gi en oversikt over hva som finnes av tiltak som introduserer barn til landbruk og hvilke tilbydere vi har for gårdsaktiviteter for barn slik som gårdsbarnehager, 4H, Inn på tunet. Det finnes mange tiltak allerede og vi må se på hvordan dette kan videreutvikles. Betydningen av kvalitetssikring og hensynet til sikkerhet var oppe som viktig NBS Årsmelding

14 premiss for å ha med barn i produksjonen. Det kom også innspill om å arrangere en Nasjonal konferanse om tema. Faglagene i landbruket, forskningsmiljø, Barnehage- og skoleorganisasjoner (PBK, Førskolelærere, lærere) Landbruksdepartementet ble nevnt som aktuelle for å utvikle dette. Det var også interesse for å invitere Bygdeforskning, og skolepolitikere videre. Vi er opptatt av at både gutter og jenter får mulighet til å overta gård og være med å utvikle landbruksnæringa. Verving Sentralt i NBS er det satt ett mål om å ha rundt 10% økning i medlemsmassen hvert år. Dette først og fremst for å holde medlemstallet stabilt, da rundt 8% vanligvis faller fra organisasjonen. For at NBS i fremtiden skal overleve økonomisk, og fortsatt bli regnet som en legitim forhandlingspart i jordbruksoppgjøret, må vi få flere medlemmer! Dette betyr at vi i Nordland Bonde- og Småbrukarlag også må trå til. Men styret alene kan ikke gjøre denne viktige jobben alene, vi trenger hjelp fra alle lokallagene. Nordland BS har per , 372 medlemmer. Dette er en nedgang fra årsskiftet, da vi hadde 385 medlemmer.for å klare 10% prosent økning i medlemstallet, også i Nordland, burde vi være oppe i rundt 424 medlemmer ved neste årsskifte. Det vil si at vi sammen på verve ca 40 nye medlemmer. Deler vi dette tallet på antall lokallag, betyr det at hvert lag minst burde verve tre nye medlemmer. Det er viktig at alle lokallag prioriterer verving for å nå målet. Viktig er det også at vi klarer å skape engasjement lokalt, for å holde på de medlemmene vi har. Vi må vise bønder og andre som er interessert i norsk matproduksjon, at NBS fortsatt har den beste landbrukspolitikken. Oppfordringen er klar: vis ingen nåde, ut og verv! Hilsen verveansvarlig, Lise Hjelmseth Prosjektet «Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge» 2014 har hatt noe redusert aktivitetsomfang enn opprinnelig planlagt. Årsaken til dette er blant annet langtidssykemelding i prosjektledelsen. 14 NBS Årsmelding 2014

15 Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2014: Det ble avholdt rundt 25 demo i butikk, i Nordland og Troms fylke. Dette er en viktig aktivitet for å bevisstgjøre forbrukerne på at økologisk melk kan kjøpes i dagligvarehandelen. Evaluering av prosjektets tre første driftsår (nærmere beskrevet under). Ulike informasjonsaktiviteter, bl.a. gjennom deltakelse på messer, artikkel i tidsskriftet «Buskap» og publiseringer på prosjektets Facebookside, Søknad om finansiering for videreføring av prosjektet i to nye år. Prosjektet har i tillegg fått laget seks filmer med økologisk produksjon som tema. Filmene finnes på Bruk søkeordet økomelk-prosjekt. Gjennom filmene ønsker prosjektet å nå ut til flere med budskapet om at det er behov for økologisk melk, og at det er mulig å drive økologisk melkeproduksjon i landsdelen. Det er gjennomført ulike aktiviteter opp mot melkeprodusenter, bl.a. mentorbesøk på Helgeland, ØFR, rekrutteringsrunde blant produsenter som sogner til meierianlegget i Harstad, samt oppstart av økoplan på ett gårdsbruk. NBS Årsmelding

16 Ny prosjektleder er Hanne Strand, som har overtatt stafettpinnen etter Camilla Ek. Prosjektlederen treffes på tlf eller e-post Styremøter og Årsmøter Nordland BS sitt styre har hatt et styremøte i Velfjord. Det ble kombinert med et møte med medlemmer i lokallaget, gårdsbesøk hos Geir Lien på Bru gård og deltakelse på Vårmessa på Sausvatn. I tillegg har styret hatt 5 telefonmøter. Siste årsmøtet i Nordland Bonde- og Småbrukarlag var i Bodø 8. mars Fjorten lokallagsutsendinger deltok og ti lokallag var representert. Følgende uttalelser ble vedtatt i årsmøtet: Mer innovasjon og nytenkning i forhold til geitemelksproduktene Uttalelsen: Rydd beiteområdene (for rovdyr) Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Støtter Kystopprøret 16 NBS Årsmelding 2014

17 FATLAND ULL AS betaler godt for ulla! Vi har følgende priser på ull. A1 kr 52,- B1 kr 50,- C1 kr 53,- C2 kr 24,- B2 kr 23,- H1 kr 23,- H2 kr 10,- C1S kr 31,- C2S kr 7,50 Ta kontakt med ditt lokale sauelag, eller direkte med oss på telefon for levering og transport.! Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikringsrådgiver. Få svar på alle spørsmål du har om forsikring! Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret i hos oss. Gjennom medlemskap får du betydelige fordeler samtidig som du blir medeier i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. NBS Årsmelding

18 Aktivitet 2014 Matkonferanse i nord mars Nordland Bonde- og Småbrukarlag arrangerte Matkonferansen i Bodø som et møte mellom bevisste forbrukere, produsenter og reiselivsnæringa. Ingeborg Tangeraas var konferansier. Tema og foredragsholdere var: Andrew P. Kroglund - Utviklingsfondet, Camilla Helgesen - Universitetet i Nordland, Tor Olav Lundal - Lundal Nord, Marielle De Roos -Lofoten gårdsysteri, Mathilde Jakobsen - Han Sylte, Hege Ruud - Kobbelv Vertshus, Anna Haug - UMD, Jessica Kathle - Landbrukssamvirket, Andrea - La Via Campesina, Terje Nystabakk og Modulf Aukran - NBS Det ble gjennomført en dialogkafè hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hva skal vi spise i framtiden og hvordan produsere det? Det var 85 deltakere på konferansen, i tillegg var det en elever fra Reiselivslinja. Konferansen var godt dekket av media, både i TV, radio og aviser. 18 NBS Årsmelding 2014

19 Skolegårdsbruket på Kleiva Fylkestingets vedtak om å legge ned skolegårdsbruket på Kleiva var skuffende nyheter om naturbrukslinja på Kleiva og for Nordland fylkeskommunes satsing på landbruket. Nordland Bonde - og Småbrukerlag, var med i prosessen om framtiden for naturbruk skolene i Nordland. Vi har vært helt tydelig på viktigheten med to landbruksskoler i det store fylke Nordland. Skolegårdsbrukene trengs: Det gir bedre læring med praktisk og teoretisk læring og dyr er helt avgjørende på en landbruksskole for at den skal være attraktiv og meningsfylt. Avgjørelsen om nedlegging av skolegårdsbruket på Kleiva kom for tidlig. Vi kunne ha klart å snu trenden med færre søkere på landbruksskolen. En grønn skole er interessant for flere ungdommer. Vi står framfor store utfordringer på verdensbasis, der vi ikke klarer å produsere nok mat. Norge, og Nordland, skal være med på å produsere mat på lokale ressurser. Lokal mat, grønt reiseliv og matbasert opplevelser er satsingsområder i Nordland. GIR 10% RABATT Termografering ENKELT TILTAK SOM FORHINDRER GÅRDSBRANN Mange branner er avverget fordi norsk landbruk har brukt store summer på varslingsanlegg. Men fortsatt brenner det alt for ofte på norske gårdsbruk. To av tre branner i landbruket har el-årsak. Termografering oppdager temperaturforskjeller som indikerer feil i det elektriske anlegget. RABATTEN DEKKER KOSTNADEN Som If kunde får du 10% rabatt på forsikringen av de husene som termograferes hvert 3. år. GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING OM DU VIL VITE MER. 8831_2 Inhouse NO NBS Årsmelding

20 TOTALLEVERANDØREN DU KAN STOLE PÅ Felleskjøpet Agri er den eneste totalleverandøren av driftsmidler til landbruket. Vi har produkter og tjenester som gir de beste resultater. Felleskjøpet er landsdekkende og tilstede der du er. Vi har 1500 ansatte som hver dag gjør sitt ytterste for å betjene deg faglig på best mulig måte. Tlf.: Levende opptatt av det 20 NBS Årsmelding 2014

21 Inn på tunet (IPT) Nordland Bonde- og Småbrukarlag var med og arrangerte en konferanse om kvalitetssikrede omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk i Bodø februar Formålet med konferansen var å øke kunnskapen om Inn på tunet (IPT) for kjøpere av tjenester og for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere. Tjenesteområdene omfatter barnevern, dagtilbud for eldre, arbeidstrening og tilrettelagt undervisning. Alle interesserte var velkommen for å lære hvordan samarbeid mellom tilbydere og kjøpere gir gode resultater for brukerne. Planleggingen av denne konferansen foregikk i 2014, og Marielle De Roos representerte Nordland Bonde- og Småbrukarlag under planleggingen. Eirin Bjune (Medtigården på Ljønes) fortalte om eldreomsorg på tunet, og Marielle De Roos (Lofoten gardsysteri) fortalte om gården som pedagogisk ressurs. Andre foredragsholdere: Linda Jolly (NMBU), Alf Helge Andreassen (NAV Hamarøy), Ellen Schjølberg (Grane NU), Roar Blom (Nordland fylkeskommune), Guri Adelsteen Iversen (Fylkesmannens Oppvekst og utdanningsavdeling), Yngve Osbak (Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling) Arrangementet var et resultat av et samarbeid mellom Gårdsopplevelser Nord, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bygdekvinnelag, Norsk Landbruksrådgivning HMS, 4H Nordland og Fylkesmannen i Nordland. NBS Årsmelding

22 Kiddskinn kjøpes! Me tek imot skinn for beredning Me selger også dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær. Besøk våre nettsider for info om beredning og salg av norsk produserte skinn. LIK OSS PÅ FACEBOOK 5582 Ølensvåg - Tlf Verdens beste bær kan dyrkes hos oss i Nordland For å lykkes med en profesjonell bærproduksjon trengs det kunnskap og satsingsvilje. Norsk Landbruksrådgiving kan gi deg råd som utvikler din interesse for bær til en spennende og givende næring. Kontakt oss gjerne: Helgeland: Steve Saltermark, Salten: Anne Marit Isachsen, NBS Årsmelding 2014

23 Yara Norge AS Yara Glomfjord For informasjon/jobbmuligheter, sjekk vår hjemmeside: Du finner oss også på Facebook. Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene våre selges også inn til en lang rekke industrielle markedssegmenter og bidrar dessuten til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over 9000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. NBS Årsmelding

Årsmelding 2012. Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2012. Nordland Bonde- og Småbrukarlag Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2012 100 ÅR 2013 100 ÅR 2013 Norsk Bonde- og Småbrukarlag Fauske- og Sørfold Bonde- og Småbrukarlag Jubileumsmarkering 8. og 9. mars 2013 Årsmøte Nordland og

Detaljer

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP

Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP Stiftelsen NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP 44' t,p. 43A N Årsmelding for 2008 Deres Ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato: 24.03.09 Nordland landbruksselskap styrets årsmelding for 2008 Virksomhetens art

Detaljer

VELKOMMEN TIL MATKONFERANSEN BODØ - RADISSON BLU - 7. MARS 2014

VELKOMMEN TIL MATKONFERANSEN BODØ - RADISSON BLU - 7. MARS 2014 VELKOMMEN TIL BODØ - RADISSON BLU - 7. MARS 2014 Matkonferansen i Bodø er et møte mellom bevisste produsenter, forbrukere, reiselivsnæringa og andre motstandere av industrielt landbruk. 1000-1030 Åpning

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2013 100 ÅR

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2013 100 ÅR Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2013 100 ÅR 2013 AVISA NORDLAND MANDAG 11. MARS 2013 nyheter 9 InnholdsfortegnelseTore John Andreassen 95 15 49 09 Trenger flere bøssebærere 19. mars Dirk Gieselmann

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2015

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2015 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2015 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Budsjett

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 6 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 07.05.2015 Vår dato: 03.07.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, Trondheim Telefon Sak 14/01274

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2011/579 433.52 19.09.2011 Utkast til referat fra møte 3/2011 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 31. august 2011 Sted: Telefonmøte

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune.

Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Prosjektbeskrivelse «Rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune. Formålet: Formålet er å sikre rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune. Det settes fokus på å stimulere til økt rekruttering

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 07.01.2013 Utkast til referat fra møte 4/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 19. desember 2012 Sted: Statens hus,

Detaljer

Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016

Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016 Lokalmat og grønt reiseliv 22.september 2016 Lokalmat og grønt reiseliv i Troms Lokalmat og reiseliv på opptur! Matsamarbeid - Matstrategigruppa - Matstrategien - Litt om nordnorsk samarbeid Grønt Reiselivsprosjekt

Detaljer

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag

Inn på tunet. - En verden av muligheter - Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Inn på tunet - En verden av muligheter - Tlf. 979 60 744 hege.ericson@innpatunet.no Hege Ericson Inn på tunet utvalget, Norges Bondelag Daglig leder, Inn på Tunet Trøndelag Min verden av muligheter Stavrum

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland

Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Desember 2009 NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG desember 2009 Medlemsblad for bønder og småbrukere i Nordland Det er godt å være innomhus i desember synes denne kua som klør

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN

STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN STYREMØTE NOVEMBER 28-29 2011 PARK INN GARDERMOEN Til stede Jan Olav Vagle Per Henrik Bykvist Roar Gjerde Stein Dølplads Frafall Tom Løvskogen Randi Spørck Hening Johansen Grete Bru Trygve Møllerbakk Sak

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv!

Robin Sjøgård. 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune Vi skaper liv! Robin Sjøgård 24 År Samboer og 1 barn Driver gård med melk og kjøttproduksjon, storfe i Hemnes kommune. 21.12.2016 Vi skaper liv! FORMÅL Norges Bondelag har som mål å «samle alle som er, eller kjenner

Detaljer

ÅRSMØTE 8.FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 8.FEBRUAR 2017 FINNMARK BONDE - OG SMÅBRUKERLAG ÅRSMØTE 8.FEBRUAR 2017 Kyr på beite i Pasvikdalen. (Foto: Tone Aandahl) Årsmelding 2016 1 Dagsorden Sak 1 Sak 2 Åpning og konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Nasjonalt prosjekt et samarbeid mellom NRL og LMD Læring og omsorg i reindriften

Nasjonalt prosjekt et samarbeid mellom NRL og LMD Læring og omsorg i reindriften Nasjonalt prosjekt 2016-2019 - et samarbeid mellom NRL og LMD Læring og omsorg i reindriften Å oppleve mening og mestring Reindriften har gode ressurser knyttet til natur, kultur, dyr og mennesker Utgangspunktet

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv -

Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Prosjekt Grønt reiseliv gårds- og bygdeturisme i Troms 2012-2015 Et samarbeid mellom FM, TFK og IN Gårds- og bygdeturisme - småskala reiseliv - Grønt reiseliv - gårds- og bygdeturisme i Troms 13.5.2014

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2014/302 433.52 13.06.2014 Utkast til referat fra møte 3/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 30. mai 2014 Sted: Fylkesmannen i,

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SALTEN STED: FAUSKE HOTELL DATO: 16.03.2017 KLOKKESLETT: 19.30 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Presentasjon av prosjektet

Presentasjon av prosjektet Presentasjon av prosjektet Bakgrunn Initiativ til å løfte frem sauenæringa i Vesterålsregionen kom fra Bø kommune. Vi så behov for å tilføre ekstra ressurser for å ta tak i noen vesentlig utfordringer.

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen

Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Vil ungdommen til landbruket og vil landbruket ha ungdommen Dagskonferanse om landbruk og rekruttering Er landbruksskolene en rekrutteringsarena for landbruket. Utfordringer sett fra naturbruksskolen Innlegg

Detaljer

Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i Nordland

Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i Nordland Vår dato: 04.08.2017 Vår referanse: 17/49943 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Fylkesmannen i Nordland Statens hus Moloveien 10 8002 BODØ Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Aina Bartmann, prosjektleder Landbrukets ØKOLØFT Jeløya 9 februar 2017 Bakgrunnen for arbeidet Økt etterspørsel

Detaljer

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010

Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 Prosjektrapport for Den kulturelle spaserstokken i Salten 2010 (bevilgning for 2009) Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300.000 statlige midler for 2009. Fauske kommune som sto som

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Miniseminar Kleiva 7.mars Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 4 seksjoner Areal- og Samfunn

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2016

Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2016 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2016 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Aktiviteter og representasjoner, fylkesstyret Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene

Detaljer

Inn på tunet og Ut på vidda

Inn på tunet og Ut på vidda Inn på tunet og Ut på vidda Ved Ethel Seljevold fmtr.no Mestring, trivsel og integrering Status IPT 340 godkjente gårder i Norge Startet i 2001 som prosjekt FM gir støtte og veiledning til gårdbrukerne

Detaljer

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten»

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Prosjektrapport «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Målsetting: Målgruppen for prosjektet var ungdom fra alle kommunene i Salten. Vi ønsket at de skulle bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 29. februar 2012 kl. 19 30 Skrenten - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen, Odd Arne Haugen, Johan Kvernland, Stig Elden, Johan Søreng og Harald Nilsen

Detaljer

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012

Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Fellesmelding for landbruket i Oppdal 2012 Årsmeldinger fra: Dyrevernnemnda og Mattilsynet Felleskjøpet Agri, avd Oppdal Fjellfôr SA 4H-arbeidet i Oppdal Fjellmandel Oppdal SA Landbrukets HMS-tjeneste

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida»

Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapport for landbruksprosjektet «Midtdalsbonden inn i framtida» Rapporten er skrevet med grunnlag i punktene i prosjektskissa for prosjektet, datert 24. januar 2013. 1. Bakgrunn Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer