Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Årsmelding 2014"

Transkript

1 Nordland Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2014

2 Innholdsfortegnelse Hilsen fra lederen Styret, regnskapsfører og fylkessekretær Utvalg og representanter Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Regnskap og budsjett 2014 Årsrapporter og aktivitet Foto forside er fra Aalan gård Fylkeskontorets adresse: Nordland Bonde- og Småbrukarlag, ved Siv Mossleth, 8255 Røkland Tlf: E-post: Viktige saker, medlemsfordeler, kontingentsatser og annen informasjon om Norsk Bonde- og Småbrukarlag finnes på hjemmesiden under linken Medlem til venstre i menyen. 2 NBS Årsmelding 2014

3 Hilsen fra leder å holde foredrag i Narvik på fylkes tinget, på tema dagen Landbruk. I forbindelse med jordbruks forhandlingen 2014 hadde vi flere telefon møter og Fylkes ledermøter i Oslo. Nordland NBS var representert med to ungdommer da vi protesterte mot Jordbruksavtalen. Dette året, som ny leder i Nordland Bonde og Småbrukerlag har vært en spennende reise. Det var en bratt lærings kurve! Jeg følte meg flere ganger kastet fram for løven, men med hjelp og Siv, Terje, styremedlemmene, god arbeids innsats og mot, kan jeg si meg fornøyd med det vi har fått til. Laget drives med lite midler og det er en utfordring. Det som hjelper oss i å kunne gjøre en bra jobb er at vi får innspill og spørsmål fra medlemmene og lokal lagene. Dette er vi veldig glad for. Nordland er et stort fylke, det skjer mye og da trenger vi engasjement i hele fylke slik at vi holder oss oppdaterte. Vi startet Facebooksiden Nordland BS i mai. Det er Siv og jeg som legger ut viktige, interessante eller artige saker. Dette er for oss en billig og effektivt måte å dele informasjon på. Per i dag er det allerede rundt 800 som Liker oss. Styremøte har vi hatt i Velfjord. Vi fikk en omvisning på gården og fisk foredlings anlegget hos Odd Hagen. Lokallaget hadde organisert medlems møte. Det ble en hyggelig kveld med god lokal mat. Ellers har vi hatt telefon styremøter. En av de første arbeids oppgavene mine var Vi deltok i NBS sin Såfrø aksjon. Jeg besøkte ordfører og vara ordfører i Bodø, de fikk hver sin Honningurt frø pose. Vi hadde fokus på å få reiselivs næringen med på laget i kampen mot å slå ring rundt små skala landbruk i hele Norge. Destination Lofoten fikk innføring i landbruks politikk, lokal mat og NBS sine synspunkter. På Folkeaksjonen Lofoten Verdensarv fikk vi fram at småskala landbruk er verdensarv! I NBS har vi fokus på miljøvennlig produksjon og bærekraftig bruk av lokale ressurser i pakt med naturen. Dette er noe vi trenger å gjenta mange ganger på forskjellige arena. Jeg minnet Høyre og Venstre på at vi har det fine kulturlandskapet på Lofoten - Nordland på grunn av småskala landbruk, flere gårder spredt over hele fylke. Landbruk basert på lokale ressurser i motsetning til mer bruk av importert kraftfor og industrilandbruk. Landbruksforum Nordland var på besøk hos oss på gården. Lars M. Rødås representerer Nordland NBS. Jeg orienterte om driften på gården og ysteriet. Partnerskapet har hatt 3 møter hos fylkesmannen. Det som ble diskutert mye var midler fra Innovasjon Norge. Ikke alle midler er blitt brukt, derfor har vi kommet med innspill å øke taket av maksimal beløp og øke prosent del i tilskudd. Vi skal sørge for at denne informasjonen kommer fra til medlemmene i NBS. NBS Årsmelding

4 Medlemsverving har vært en sak på hvert styremøte/telefonmøte. I oktober fikk Arild og Ole Johan Johansen, Bolle-brødene på Vestvågøy, pris for veldrevet gårdsbruk. Jeg var på seminaret for å gratulere brødrene og for å holde foredrag om landbruksutvikling i Nordland med tema: Hvilket landbruk skal vi ha? Feilaktige tall. I NBS har vi reagert sterkt på at landbruks minister bruker feilaktige tall. Dette har hun blant annet gjort når det gjelder antall gårdsbruk som ikke er i drift, i diskusjonen om konsesjons loven og nå i vinter om inntekten til bonden. Der hun blander bonden sin inntekt og årsverk. Dette har vært mye diskutert i fylkesledernes mailgruppe. Mailgruppen er veldig aktiv, dette er både et lærerikt og nyttig forum. Landsmøte. På landsmøte ble jeg valgt inn i sentral styret. Jeg ser det som nyttig for Nordland at vi er representert i sentral styret. Flere fra Nordland er valgt i sentrale posisjoner i NBS. Rakel og Marielle er nyvalgte. Rakel er leder av ungdomsutvalget. Marielle er nytt medlem i sentralstyret. Per-Anton er gjenvalgt som ordfører og Terje er styremedlem. På landsmøte var det blant annet et rovdyr seminar. I NBS blir det brukt mest ressurser på rovdyr politikken, og det er fortsatt ikke nok. På landsmøte var det artig å høre Statssekretær Blåfjell (FRP) å fortelle eventyr. Hverken Storberget, Arnstad eller delegatene på landsmøtet i NBS trodde henne. Ideen om eventyret om de tre bukene bruse og 301 geiter fikk hun fra meg. Jeg hadde tidligere forklart landbruksministeren og landbruksdelegasjonen om konsekvensen av hennes politikk, der bonden blir stimulert å bli større. Fokus var på hva slags lokalt mat produkt vi har å selge når ikke beite ressursene, men importert kraftfor er grunnlaget for melkeproduksjonen. Dette mente statssekretær Blåfjell var en skremselshistorie og hun fant opp eventyret om 301 geiter og bukkene bruse som skulle til seters. Rekruttering. Jeg holdt foredrag på seminar Gutter og Jenter i landbruket. Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekrutteringen til landbruket? Jeg deltok også på rekrutteringsseminaret i regi av Fylkesmannen. Vi ble, sammen med Bondelaget, invitert av Fylkesråd Oddleif Olavsen (H) til debatten om fremtidens landbruksutdanning i Nordland. Alle parter med synspunkter og kunnskap om landbruk skulle komme til ordet. Jeg var på flere møter. Faglagenes råd, innspill og argumenter for å opprettholde begge skolegårdsbrukene i Nordland ble ikke lyttet til. Vi deltok også i den nasjonale aksjonen for å redde landbruks skolen i Aurland. Hvem eier matjord? Både nasjonalt og internasjonalt har vi deltatt i diskusjoner om hvem som skal eie matjord. I år er det FN sitt jordsmonnsår. Det er viktig at vi i NBS har ekstra fokus på dette. Internasjonalt er <land grabbing> er stort 4 NBS Årsmelding 2014

5 problem. Beiarn, Skjerstad og Bodø Bondeog Småbrukerlag jobber med en lokal sak av oppkjøp av matjord og beiteressurser. I august ble jeg invitert av lokallaget til en festkveld, der tema var lokal mat. I januar reiste jeg med Merete Furuberg i næringslivs delegasjonen til Berlin, i forbindelse med Grüne Woche. Landbruksministeren ønsker innspill til en ny landbruks melding. Jeg deltok også på det nordnorsk regionmøte i Berlin. Inn på Tunet (IPT) konferanse. Det har gått en del tid til å organisere IPT-konferansen i februar. Jeg var med i arbeids gruppen, sammen med BL, Fylkesmannen, 4H og gårdsopplevelse Nordland. Vi stilte sterk på konferansen, både som deltaker, foredragsholdere og konferansier. Akkurat nå, 23. februar, gjør jeg meg klar til Agro Økologi konferansen og årsmøte i ECVC, den europeiske avdeling av Via Campesina. Den skal være i Brussel. Jeg vil takke alle medlemmer i Nordland som har stått på i organisasjons arbeid for å Logo fremme font: NBS, Dax våre Medium synspunkter Italic og viktige kampsaker! Tlf Frank Arntsen (selger): NBS Årsmelding

6 Styret, regnskapsfører og fylkessekretærer i 2014 Leder Marielle De Roos Unstadveien 235, 8360 Bøstad Mob e-post: online.no Nestleder Per Anton Nesjan Gullsvåg, 8980 Vega Tlf Mob e-post: Styremedlem Kristine Storå 8120 Skjerstad Mob e-post: hotmail.com Styremedlem Ingólfur Snær Jakobsson Saura, 8485 Dverberg Mob e-post: Fungerende fylkessekretær Siv Mossleth Nordnes, 8255 Røkland Mob e-post: Styremedlem Lise Hjelmseth Hongset, 8960 Velfjord Mob e-post: Regnskapsfører og 1. Vara Hanne Prytz Nordvik, 8215 Valnesfjord Tlf Mob e-post: Vara 2.-4 Glenn Peter Knædal, Sortland Helene Theodorsen, Andøy Odd Nicolaysen, Lofoten Valgkomite Ann-Christin Theodorsen, Andøy, leder Arne Johnny Sørhus, Brønnøy Odd Hagen, Velfjord 6 NBS Årsmelding 2014

7 Utvalg og representanter 2014 Rovviltutvalget i Nordland BS Bjørnar Hansen, Hattfjelldal, leder Per Arne Knædal, Saltdal Terje Nystabakk, Sørfold Christer Skreslett, Hemnes Skogbruksutvalget I Nordland BS Steinar Hansen, Velfjord, leder Ståle Sørnskog, Velfjord Odd Hagen, Velfjord Arne Flatmo, Velfjord Tore Foss, Velfjord. Partnerskap landbruk, Nordland Marielle de Roos, Vestvågøy Per-Anton Nesjan, Vega Styringsgruppa for Nordnorsk landbruksråd Marielle de Roos, Vestvågøy Landbruksforum Nordland Lars Morten Rødås, Fauske Brynjar Dalen, Hattfjelldal Nordland Landbruksselskap Ann Christine Theodorsen, Andøy, leder Prosjekt Utmark Odd Hagen, Velfjord Steinar Hansen, Velfjord, vara Prosjekt Grønt reiseliv Trine Bolstad, Hattfjelldal Kitty Lise Vassdal, Grane Prosjekt Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge Arne Johnny Sørhus, Brønnøy Sentrale utvalg i Norsk BS Sentralstyret Terje Nystabakk, Sørfold, styremedlem Marielle de Roos, Vestvågøy, styremedlem Ordførerskapet Per-Anton Nesjan, Vega, ordfører Prosjekt Matopplevelser i Nordland Astrid T. Olsen, Bodø Strategi for lokalmat og matopplevelser Referansegruppe, Marielle de Roos Utvalg oppnevt av Landbruks- og matdepartementet Faggruppe kompetansemidler i landbruket (KIL) Siv Mossleth, Saltdal Klagenemnd, kvoteordningen for melk Per-Anton Nesjan, Vega NBS Årsmelding

8 Lokallagene i Nordland Bonde- og Småbrukarlag Andøy Bonde- og Småbrukarlag Margret Karen Kjartansdottir Saura, 8485 Dverberg Tlf e-post: Beiarn og Skjerstad Bonde- og Småbrukarlag Eirin Bjune 8100 Misvær Tlf / e-post: Fauske/Sørfold Bonde- og Småbrukarlag Lars Morten Rødaas Rødås, 8200 Fauske Tlf e-post: Gildeskål og Meløy Bonde- og Småbrukarlag Roger Granberg Sørfinnset, 8140 Inndyr Tlf: e-post: Grane Bonde- og Småbrukarlag Kitty Lise Vassdal 8680 Trofors Tlf e-post: Hamarøy og Tysfjord Bonde- og Småbrukarlag Bjørn Knudsen Skillvassbekk, 8276 Ulvsvåg Tlf / e-post: Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag Astrid Eldorsen 7981 Harangsfjord Tlf / e-post: Hattfjelldal Bonde- og Småbrukarlag Brynjar Dalen Skoglund, 8690 Hattfjelldal Tlf / e-post: Hemnes Bonde- og Småbrukarlag Kenneth Svaleng Jenssen Svalenget, 8642 Finneidfjord Tlf e-post: Leirfjord Bonde- og Småbrukarlag Sigvald Meisfjord 8890 Leirfjord Tlf e-post: Rana Bonde- og Småbrukarlag Ørjan Johansen 8617 Dalsgrenda Tlf e.post: Saltdal Bonde- og Småbrukarlag Ann Guro Hansen Nestby, 8250 Rognan Tlf e-post: Bø/Sortland Bonde- og Småbrukarlag Kyrre Carlsen 8400 Sortland Tlf e-post: Vega Bonde- og Småbrukarlag Oddvar Nikolaisen Risbakken, 8980 Vega Tlf Velfjord Bonde- og Småbrukarlag Odd Hagen Hongset, 8960 Hommelstø Tlf / e-post: Lofoten Bonde- og Småbrukarlag Odd Nicolaysen Vikingveien 592, 8360 Bøstad Tlf e-post: 8 NBS Årsmelding 2014

9 Regnskap / Budsjett Regnskap og budsjett 2014 Nordland Bonde & Småbrukerlag Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Inntekter Fylkeskontigent Tilskudd Annonseinntekter Tilskudd studietur Tilskudd seminarer / VOFO Div. inntekt Kreditrenter Sum inntekter Utgifter Årsmøte Styremøter Andre møter Matkonferanse Studietur Lønnsutgifter Trykking årsm / medlemsskriv Administrasjon Støtte Kvinneprosjektet Telefon 801 Godtgj. Leder Div. utgifter 4000 Renter Gebyr Sum utgifter Driftsresultat Balanse 2014 Eiendeler Saldo Brukskonto Studiekasssen Skattetrekkskonto Fordringer Sum Eiendeler Gjeld/Egenkapital Driftskreditt 0 Skattetrekk / Arb.g.avg Feriepenger Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Egenkapital Sum gjeld/egenkapital NBS Årsmelding

10 Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov Som bedriftsleder er det viktige å ta riktige beslutninger og lønnsomme valg. TINE Rådgiving vil være din kompetansepartner med objektive, tverrfaglige og spisskompetente råd. medlem.tine.no / medlemstelefon NBS Årsmelding 2014

11 Årsrapporter og aktiviteter 2014 Matopplevelser i Nordland Prosjektet har prioritert tiltak med rekruttering, mobilisering og markedskunnskap. Studietur Jotunheimen for inspirasjon til å starte lokalmat/lokalt reiseliv hadde god deltagelse. I 2015 planlegges oppfølgingstur til Sveits. Turene starter prosesser hos deltagerne og inspirerer folk til å prøve ut nye ideer. Gårdsdrivordninga i Nord-fylket, hvor man reiser rundt til etablerte og samarbeidende mat- og opplevelsestilbud, er etablert. I oppfølginga er interessen for besøk størst fra Troms. Hvordan informere og invitere i nordfylket? Få ta i aktuelle deltagere? Oppgave for faglagene? Her trenger man økt samarbeid med lokale miljøer. Matstreif, felles nord-norsk tiltak: det har vært prioritert aktuelle kandidater fra Nordland som allerede har en fot inn i markedet i Oslo/ Østlandet. Man vurderer også veletablerte produsenter som ønsker å etablere seg, og som har vekstmuligheter for å ivareta økt produksjon og etterspørsel. Det er en felles prosess med de øvrige fylkene for å plukke ut kandidater. Salgskanaler for lokalmat: også her er det utfordring med å finne relevante deltagere. Avlyst Prøver ny vår Inspirasjonsseminar til høsten: søke etter deltagere via gårdbrukere/småskala produsenter som kanskje har møtt noen som etterspør kunnskap. Utfordre etablerte lokale matnettverk til å delta. Kan faglagene bruke sitt nettverk for å skaffe deltagere? Under Grune Woche i Berlin er det samtaler om fellestiltak i nord. Innovasjon Norge ønsker Matregion Nord-Norge, også i reiselivssammenheng. Arktisk Landbruk som varemerke? Lokalmat på reiselivsmesser? Det er nødvendig å forankre lokalt for gjennomføring med godt resultat. Besøk på Landbruksskolene for å promotere alternativer til næringsutvikling i Nordland blir godt mottatt på skolen og hos elevene. Prosjektet har brukt mindre penger enn budsjettert, mest på grunn av god prosjektledelse og mindre kostnader til gjennomføring av Matstreif. Jeg har foreslått at man vurderer å bruke av de sparte midlene til å legge fler av tiltakene til landbruksskolene for å synliggjøre alternative muligheter, knytte kontakter og rekruttere framtidige deltagere. Matopplevelser i Nordland har et tett samarbeid med Grønt reiseliv hos fylkesmannen og Visjon matopplevelser i verdensklasse strategier for mat hos Nordland Fylkeskommune. Astrid T. Olsen Rovviltutvalget Hovedaktiviteten i utvalget har i år vært deltakelse i styringsgruppa for prosjektet «Bedre jervejakt i Nordland». Ellers har utvalgsmedlemmene deltatt i lokale møter og arrangementer der rovviltsaker har vært tema. Bestandssituasjon og regulering/uttak av freda rovvilt. Registrert bestand av jerv i Nordland ligger over målet, gaupebestanden ligger litt under målet mens det fremdeles ikke er dokumentert yngling av bjørn i fylket. Uttaket av gaupe har gått bra, men det ble i 2014 felt bare 6 jerver av en kvote på 23 dyr. Dette kan nok tilskrives spesielle vær- og føreforhold som vanskeliggjorde jervejakta. NBS Årsmelding

12 Situasjonen for beitenæringene i Nordland Etter beitesesongen 2014 er det søkt om rovviltskade erstatning for 5708 sau/lam, og gitt erstatning for 3091 sau/lam. Dette er en nedgang på ca 13% fra sesongen Erstatningsprosenten for omsøkte tapte dyr er på 54%, - det samme som i Tap på grunn av jerv utgjør den største tapsårsaken. Det er registrert betydelig tapsreduksjon for de andre rovviltartene. Forvaltningsplanen for freda rovvilt i Nordland gir små muligheter for effektiv differensiert forvaltning mellom prioriterte rovviltområder og beiteområder. For å unngå en forverring av tapssituasjonen på grunn av freda rovvilt er det da viktig med gode bestandsregistreringer og bedre resultat av skadefellingstillatelser, lisens- og kvotejakt. Bjørnar Hansen Rapport for Prosjekt Grønt reiseliv Prosjektet Grønt reiseliv er godt i gang. Stor aktivitet preger prosjektet for tiden. I år som i fjor har prosjektleder Hanne Sofie Trager vært på Kleiva og Marka VGS for å orientere om Grønt reiseliv. Hun har blitt godt mottatt, og det er gjort avtaler for ny orientering våren Vi har også fått i gang Gårdsdriv-ordningen. Et tilbud til de som tenker å starte opp med Grønt reiseliv, men ønsker informasjon og nettverk. Ordningen er tenkt videreført til neste år. Det jobbes med brosjyren, Har du en opplevelse for salg, samt tilbud til nettverk som ønsker å tilby opplevelser. Her tilbys kompetanse på pakking og salg av opplevelser. En større studietur med tema Flere og bedre gårdsbutikker i Nordland er gjennomført med stor suksess og stor deltagelse. Så stor var deltagelsen at vi nå planlegger en ny runde til høsten. I tillegg til overnevnte aktiviteter er flere aktiviteter under planlegging. Prosjektet er rettet mot brukerens behov, og styringsgruppen har evnet å gjøre justeringer etter hvordan nye behov har blitt avdekket. En svært oppegående og løsningsorientert prosjektleder skal ha mye av æren for god framdrift i prosjektet. Trine Thoresen Bolstad Landbruksforum Nordland har behandlet i 2014: - Tilskuddsordninger for miljøtilskudd. - Ordning for tilskudd beitelag. Annen aktivitet: - Forumet var på omvisnig i Vesvågøy kommune for å se på landbruket der. - Kulturlandskapsprisen Prisen i år gikk til de fire gårdene på Husvær i Herøy. De fikk prisen for sin store fellesinnsats for å ivareta kulturlandskapet på Husvær og en rekke andre øyer på Helgelandskysten. Lars Morten Rødaas Prosjekt Utmark Prosjekt Utmark ledes av ei styringsgruppe bestående av én representant fra hver av de fire grunneierorganisasjonene; Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Allskog SA og Nordland Utmarkslag. Fylkesmannen i Nordland inviteres til å delta 12 NBS Årsmelding 2014

13 Lise Hjelmseth og Rakel Nystabakk fra Nordland deltok i bondeopprørert mot regjeringas landbrukspolitikk i forbindelse med jorbruksforhandlingene våren i alle styringsgruppemøtene. Prosjektleder Vidar Bentsen er fast ansatt som rådgiver i Norges Bondelag. Arbeidsområder 2014: - Salten Viltforvaltningsråd - Bedre jervejakt i Nordland - Sperrevassdrag i Nordland - Gytefiskregistreringer - Nordland Utmarkslag - Forvaltning av rovvilt/skadefelling - Driftsplaner/bestandsplaner/grunneierorgansiering Gutter og jenter i landbruket - et dialogseminar Barn deltar mindre i drifta på norske gårder. Hva betyr det for barna og for rekruttering til landbruket? KUN senter for kunnskap og Nordland Bonde- og Småbrukarlag ville øke bevisstheten om betydningen av barns synkende deltakelse i landbruket. Seminaret løftet frem eksempler, løsninger og begrensninger for å ha med barn i gårdsarbeid, og se dette i en større sammenheng. De er ønskelig med et kartleggingsprosjekt for å gi en oversikt over hva som finnes av tiltak som introduserer barn til landbruk og hvilke tilbydere vi har for gårdsaktiviteter for barn slik som gårdsbarnehager, 4H, Inn på tunet. Det finnes mange tiltak allerede og vi må se på hvordan dette kan videreutvikles. Betydningen av kvalitetssikring og hensynet til sikkerhet var oppe som viktig NBS Årsmelding

14 premiss for å ha med barn i produksjonen. Det kom også innspill om å arrangere en Nasjonal konferanse om tema. Faglagene i landbruket, forskningsmiljø, Barnehage- og skoleorganisasjoner (PBK, Førskolelærere, lærere) Landbruksdepartementet ble nevnt som aktuelle for å utvikle dette. Det var også interesse for å invitere Bygdeforskning, og skolepolitikere videre. Vi er opptatt av at både gutter og jenter får mulighet til å overta gård og være med å utvikle landbruksnæringa. Verving Sentralt i NBS er det satt ett mål om å ha rundt 10% økning i medlemsmassen hvert år. Dette først og fremst for å holde medlemstallet stabilt, da rundt 8% vanligvis faller fra organisasjonen. For at NBS i fremtiden skal overleve økonomisk, og fortsatt bli regnet som en legitim forhandlingspart i jordbruksoppgjøret, må vi få flere medlemmer! Dette betyr at vi i Nordland Bonde- og Småbrukarlag også må trå til. Men styret alene kan ikke gjøre denne viktige jobben alene, vi trenger hjelp fra alle lokallagene. Nordland BS har per , 372 medlemmer. Dette er en nedgang fra årsskiftet, da vi hadde 385 medlemmer.for å klare 10% prosent økning i medlemstallet, også i Nordland, burde vi være oppe i rundt 424 medlemmer ved neste årsskifte. Det vil si at vi sammen på verve ca 40 nye medlemmer. Deler vi dette tallet på antall lokallag, betyr det at hvert lag minst burde verve tre nye medlemmer. Det er viktig at alle lokallag prioriterer verving for å nå målet. Viktig er det også at vi klarer å skape engasjement lokalt, for å holde på de medlemmene vi har. Vi må vise bønder og andre som er interessert i norsk matproduksjon, at NBS fortsatt har den beste landbrukspolitikken. Oppfordringen er klar: vis ingen nåde, ut og verv! Hilsen verveansvarlig, Lise Hjelmseth Prosjektet «Økt produksjon av økomelk i Nord-Norge» 2014 har hatt noe redusert aktivitetsomfang enn opprinnelig planlagt. Årsaken til dette er blant annet langtidssykemelding i prosjektledelsen. 14 NBS Årsmelding 2014

15 Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2014: Det ble avholdt rundt 25 demo i butikk, i Nordland og Troms fylke. Dette er en viktig aktivitet for å bevisstgjøre forbrukerne på at økologisk melk kan kjøpes i dagligvarehandelen. Evaluering av prosjektets tre første driftsår (nærmere beskrevet under). Ulike informasjonsaktiviteter, bl.a. gjennom deltakelse på messer, artikkel i tidsskriftet «Buskap» og publiseringer på prosjektets Facebookside, Søknad om finansiering for videreføring av prosjektet i to nye år. Prosjektet har i tillegg fått laget seks filmer med økologisk produksjon som tema. Filmene finnes på Bruk søkeordet økomelk-prosjekt. Gjennom filmene ønsker prosjektet å nå ut til flere med budskapet om at det er behov for økologisk melk, og at det er mulig å drive økologisk melkeproduksjon i landsdelen. Det er gjennomført ulike aktiviteter opp mot melkeprodusenter, bl.a. mentorbesøk på Helgeland, ØFR, rekrutteringsrunde blant produsenter som sogner til meierianlegget i Harstad, samt oppstart av økoplan på ett gårdsbruk. NBS Årsmelding

16 Ny prosjektleder er Hanne Strand, som har overtatt stafettpinnen etter Camilla Ek. Prosjektlederen treffes på tlf eller e-post Styremøter og Årsmøter Nordland BS sitt styre har hatt et styremøte i Velfjord. Det ble kombinert med et møte med medlemmer i lokallaget, gårdsbesøk hos Geir Lien på Bru gård og deltakelse på Vårmessa på Sausvatn. I tillegg har styret hatt 5 telefonmøter. Siste årsmøtet i Nordland Bonde- og Småbrukarlag var i Bodø 8. mars Fjorten lokallagsutsendinger deltok og ti lokallag var representert. Følgende uttalelser ble vedtatt i årsmøtet: Mer innovasjon og nytenkning i forhold til geitemelksproduktene Uttalelsen: Rydd beiteområdene (for rovdyr) Innspill til Jordbruksforhandlingene 2014 Støtter Kystopprøret 16 NBS Årsmelding 2014

17 FATLAND ULL AS betaler godt for ulla! Vi har følgende priser på ull. A1 kr 52,- B1 kr 50,- C1 kr 53,- C2 kr 24,- B2 kr 23,- H1 kr 23,- H2 kr 10,- C1S kr 31,- C2S kr 7,50 Ta kontakt med ditt lokale sauelag, eller direkte med oss på telefon for levering og transport.! Ring oss på 03100, eller snakk med din forsikringsrådgiver. Få svar på alle spørsmål du har om forsikring! Vi har langsiktige samarbeidsavtaler med organisasjonene i landbruket. Hele 7 av 10 bønder er forsikret i hos oss. Gjennom medlemskap får du betydelige fordeler samtidig som du blir medeier i Gjensidige. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne forsikringsløsninger som passer dine behov. NBS Årsmelding

18 Aktivitet 2014 Matkonferanse i nord mars Nordland Bonde- og Småbrukarlag arrangerte Matkonferansen i Bodø som et møte mellom bevisste forbrukere, produsenter og reiselivsnæringa. Ingeborg Tangeraas var konferansier. Tema og foredragsholdere var: Andrew P. Kroglund - Utviklingsfondet, Camilla Helgesen - Universitetet i Nordland, Tor Olav Lundal - Lundal Nord, Marielle De Roos -Lofoten gårdsysteri, Mathilde Jakobsen - Han Sylte, Hege Ruud - Kobbelv Vertshus, Anna Haug - UMD, Jessica Kathle - Landbrukssamvirket, Andrea - La Via Campesina, Terje Nystabakk og Modulf Aukran - NBS Det ble gjennomført en dialogkafè hvor følgende spørsmål ble drøftet: Hva skal vi spise i framtiden og hvordan produsere det? Det var 85 deltakere på konferansen, i tillegg var det en elever fra Reiselivslinja. Konferansen var godt dekket av media, både i TV, radio og aviser. 18 NBS Årsmelding 2014

19 Skolegårdsbruket på Kleiva Fylkestingets vedtak om å legge ned skolegårdsbruket på Kleiva var skuffende nyheter om naturbrukslinja på Kleiva og for Nordland fylkeskommunes satsing på landbruket. Nordland Bonde - og Småbrukerlag, var med i prosessen om framtiden for naturbruk skolene i Nordland. Vi har vært helt tydelig på viktigheten med to landbruksskoler i det store fylke Nordland. Skolegårdsbrukene trengs: Det gir bedre læring med praktisk og teoretisk læring og dyr er helt avgjørende på en landbruksskole for at den skal være attraktiv og meningsfylt. Avgjørelsen om nedlegging av skolegårdsbruket på Kleiva kom for tidlig. Vi kunne ha klart å snu trenden med færre søkere på landbruksskolen. En grønn skole er interessant for flere ungdommer. Vi står framfor store utfordringer på verdensbasis, der vi ikke klarer å produsere nok mat. Norge, og Nordland, skal være med på å produsere mat på lokale ressurser. Lokal mat, grønt reiseliv og matbasert opplevelser er satsingsområder i Nordland. GIR 10% RABATT Termografering ENKELT TILTAK SOM FORHINDRER GÅRDSBRANN Mange branner er avverget fordi norsk landbruk har brukt store summer på varslingsanlegg. Men fortsatt brenner det alt for ofte på norske gårdsbruk. To av tre branner i landbruket har el-årsak. Termografering oppdager temperaturforskjeller som indikerer feil i det elektriske anlegget. RABATTEN DEKKER KOSTNADEN Som If kunde får du 10% rabatt på forsikringen av de husene som termograferes hvert 3. år. GÅ INN PÅ IF.NO/LANDBRUK ELLER RING OM DU VIL VITE MER. 8831_2 Inhouse NO NBS Årsmelding

20 TOTALLEVERANDØREN DU KAN STOLE PÅ Felleskjøpet Agri er den eneste totalleverandøren av driftsmidler til landbruket. Vi har produkter og tjenester som gir de beste resultater. Felleskjøpet er landsdekkende og tilstede der du er. Vi har 1500 ansatte som hver dag gjør sitt ytterste for å betjene deg faglig på best mulig måte. Tlf.: Levende opptatt av det 20 NBS Årsmelding 2014

21 Inn på tunet (IPT) Nordland Bonde- og Småbrukarlag var med og arrangerte en konferanse om kvalitetssikrede omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk i Bodø februar Formålet med konferansen var å øke kunnskapen om Inn på tunet (IPT) for kjøpere av tjenester og for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere. Tjenesteområdene omfatter barnevern, dagtilbud for eldre, arbeidstrening og tilrettelagt undervisning. Alle interesserte var velkommen for å lære hvordan samarbeid mellom tilbydere og kjøpere gir gode resultater for brukerne. Planleggingen av denne konferansen foregikk i 2014, og Marielle De Roos representerte Nordland Bonde- og Småbrukarlag under planleggingen. Eirin Bjune (Medtigården på Ljønes) fortalte om eldreomsorg på tunet, og Marielle De Roos (Lofoten gardsysteri) fortalte om gården som pedagogisk ressurs. Andre foredragsholdere: Linda Jolly (NMBU), Alf Helge Andreassen (NAV Hamarøy), Ellen Schjølberg (Grane NU), Roar Blom (Nordland fylkeskommune), Guri Adelsteen Iversen (Fylkesmannens Oppvekst og utdanningsavdeling), Yngve Osbak (Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling) Arrangementet var et resultat av et samarbeid mellom Gårdsopplevelser Nord, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bygdekvinnelag, Norsk Landbruksrådgivning HMS, 4H Nordland og Fylkesmannen i Nordland. NBS Årsmelding

22 Kiddskinn kjøpes! Me tek imot skinn for beredning Me selger også dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær. Besøk våre nettsider for info om beredning og salg av norsk produserte skinn. LIK OSS PÅ FACEBOOK 5582 Ølensvåg - Tlf Verdens beste bær kan dyrkes hos oss i Nordland For å lykkes med en profesjonell bærproduksjon trengs det kunnskap og satsingsvilje. Norsk Landbruksrådgiving kan gi deg råd som utvikler din interesse for bær til en spennende og givende næring. Kontakt oss gjerne: Helgeland: Steve Saltermark, Salten: Anne Marit Isachsen, NBS Årsmelding 2014

23 Yara Norge AS Yara Glomfjord For informasjon/jobbmuligheter, sjekk vår hjemmeside: Du finner oss også på Facebook. Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene våre selges også inn til en lang rekke industrielle markedssegmenter og bidrar dessuten til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har over 9000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. NBS Årsmelding

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Hvordan lærer bønder i Oppland?

Hvordan lærer bønder i Oppland? ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther ØF-notat 2/2015 Hvordan lærer bønder i Oppland? Rapport fra et forprosjekt av Bjørnar Sæther Tittel: Forfatter:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring.

MONO. Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland. Side 12. Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring. MONO EN kanal for næringslivet 3/2012 Hilser strategi velkommen Et samla reiseliv på Helgeland er i forkant av regjeringas nye reiselivsstrategi. Side 12 Helseforsikring Mange kjøper privat helseforsikring

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008

FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 www.rovdyr.org FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK NR 2 - OKTOBER 2008 Enkelte hevder at ulven var her først mulig det, men jegerne var her 6000 år før naturvernerne! Helleristingen Bølareinen i Stod, ca 4000

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14.

Ny Giv. Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6. Informasjonskonferansen. Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14. Nr. 6-2012 76. årgang Ny Giv Side 4-6 Et folkehøgskoleår - om møtene som former oss Side 6 Informasjonskonferansen 2012 Side 10-13 Nye medarbeidere i NKF og IKF Side 14 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer