ABALIENERE 2 TA 6 BERØVE 7 AVHENDE OVERDRA 8 AVSONDRE ABANDON 9 AVSTÅELSE 10 FRASIGELSE OPPGIVELSE 11 OVERGIVELSE ABANDONERE 5 AVSTÅ OPPGI 7 FORLATE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABALIENERE 2 TA 6 BERØVE 7 AVHENDE OVERDRA 8 AVSONDRE ABANDON 9 AVSTÅELSE 10 FRASIGELSE OPPGIVELSE 11 OVERGIVELSE ABANDONERE 5 AVSTÅ OPPGI 7 FORLATE"

Transkript

1 AAK 3 BÅT 4 PRAM 6 FARTØY 7 FARKOST 9 LASTEPRAM 11 LASTEFARTØY 15 FREMKOMSTMIDDEL TRANSPORTMIDDEL AB 2 AV 3 FAR FRA TID 5 KRITA MÅNED 6 NABOER 7 PERIODE TIDSROM 10 AVBETALING 11 PREPOSISJON TIDSAVSNITT TIDSPERIODE 12 AKSJESELSKAP 13 ALFABETNABOER ABACIST 11 REGNEMESTER ABACTURIUM 9 UTDRIVING 10 UTDRIVNING 13 ÅNDEUTDRIVING ABACUS 5 BRETT SKIVE TAVLE 10 REGNEBRETT REGNETAVLE ABADDON 5 ENGEL 8 APOLLYON DØDSRIKE 9 DØDSENGEL UNDERGANG 11 ØDELEGGELSE ABADIR 8 BAETYLOS ABAISSERE 5 SENKE 6 YDMYKE ABAKTERIELL 3 REN 6 STERIL 11 BAKTERIEFRI ABAKUS 5 BRETT PLATE RAMME SKIVE TAVLE 9 KULERAMME 10 REGNEBRETT REGNETAVLE SØYLEPLATE ABALIENASJON 9 AVHENDING 10 AVHENDELSE ABALIENERE 2 TA 6 BERØVE 7 AVHENDE OVERDRA 8 AVSONDRE ABANDON 9 AVSTÅELSE 10 FRASIGELSE OPPGIVELSE 11 OVERGIVELSE ABANDONERE 5 AVSTÅ OPPGI 7 FORLATE ABATFAIM 7 FORRETT ABATJOUR 5 VINDU 6 SKJERM ÅPNING 8 TAKVINDU 11 LAMPESKJERM ABATON 13 UTILGJENGELIG 14 ALLERHELLIGSTE ABATTANT 5 KLAFF VINDU 6 ÅPNING 9 BORDKLAFF ABATTEMENT 9 MOTLØSHET 11 AVKREFTELSE ABATTOIR 9 SLAKTEHUS ABB 7 NEDSLAG SENKING 11 PRISNEDSLAG 13 ABBASSAMENTO ABBA 3 FAR ABBANDONAMENTE 7 HENFØRT 8 INDERLIG 9 HENGIVENT ABBANDONO 9 HENGIVENT ABBAS 5 ABBED ABBASSAMENTO 3 ABB 7 NEDSLAG SENKING 11 PRISNEDSLAG ABBASSO 9 DEFLASJON ABBED 3 ODO 4 ABBÉ HUGO 5 ABATE ABBAS BJØRN DAVID FIORE LEDER MABLY ODILO PRIOR SUGER 6 ABBATE ADRIAN ALKUIN BISKOP BOTOLF BOTOLV CHAPPE FLORIS IGUMEN MENDEL NOLLET PIERRE RUNOLV SICARD 7 ADAMNAN ARNFAST BRENDAN COLUMBA DUNSTAN GARDIAN GELLERT MARTINO NITHARD RADBERT RAIMAUD RODBERT 8 ADALHARD ANTISTES BESTYRER FRIDOLIN GEISTLIG GREGOIRE GUARDIAN MANDRITT MATTHIAS OVERHODE 9 ANGILBERT BRENDANUS CONDILLAC RITABJØRN 10 DAMASKINOS FORSTANDER 12 ARKIMANDRITT 17 KLOSTERFORSTANDER ABBEDI 7 KLOSTER ABBEDISSE 4 MÈRE 5 INGER LEDER 6 DOMINA INGRID SIGRID 7 ARNAULD BAUGEID VALBORG 8 ANTISTIA OVERHODE WALBURGA 9 PRIORINNE WALPURGIS 14 FORSTANDERINNE 21 KLOSTERFORSTANDERINNE 1

2 ABBEDSTAV 13 PRIMSTAVMERKE ABBOR 5 TRYTE 6 ANABAS SITTEK SJEBBE VUOSKO 7 GUORMAK MATFISK 8 BÅNDFISK VRAKFISK 11 TUSENBRØDRE 12 TRESKOSJEBBE ABBORFAMILIEN 8 PERCIDAE ABBREVIASJON 10 FORKORTING 11 FORKORTELSE ABBREVIATOR 8 ARBERTI 9 FORKORTER 15 KANSELLISKRIVER ABBREVIATUR 10 FORKORTING 11 FORKORTELSE 15 FORKORTINGSTEGN 16 FORKORTELSESTEGN ABBREVIERE 8 FORKORTE REDUSERE ABC 3 BOK 4 VERK 5 FIBEL 6 NABOER 7 ALFABET LESEBOK LÆREBOK 8 GRUNNLAG SKOLEBOK STAVEBOK 10 BEGYNNELSE FIBELBRETT GRUNNTREKK 11 BEGYNNERBOK SYLLABARIUM 13 ALFABETNABOER 14 GRUNNSETNINGER 19 ELEMENTÆRKUNNSKAPER ABD 4 EBED 5 SLAVE 6 TJENER ABDERITT 2 FE 5 FJOLS MOLBO 7 DUMRIAN TULLING 8 DUSTEHUE 9 HALVIDIOT 10 SUPERFJOLS ABDERITTISK 3 DUM 8 ENFOLDIG 9 LATTERLIG 10 MOLBOAKTIG 11 INNSKRENKET ABDEST 4 VASK 8 HÅNDVASK ABDIKASJON 6 AVGANG 7 AVSKJED 8 DEMISJON 9 AVSTÅELSE 10 FRASIGELSE 11 FRATREDELSE 14 TRONFRASIGELSE 17 EMBEDSNEDLEGGELSE ABDISERE 2 GÅ 4 AVGÅ 5 FRASI 6 FRATRE SLUTTE 8 NEDLEGGE 11 DEMISJONERE ABDOMEN 3 BUK 4 MAGE 7 BUKHULE 8 BAKKROPP UNDERLIV 9 KROPPSDEL LEGEMSDEL ABDOSCAN 14 KONTRASTMIDDEL ABDUKSJON 8 SPRIKING 9 BEVEGELSE 10 UTADFØRING 11 BORTFØRELSE BORTLEDNING 13 GAPEBEVEGELSE ABDUKTOR 6 MUSKEL ABDUSERE 6 BEVEGE FJERNE 8 BORTFØRE ABER 3 MEN 4 ANKE FEIL HAKE LAST LYTE MEIN 5 BRIST BRØST MINUS PLETT VEILE 6 BAKDEL DEFEKT HEMSKO MANGEL ULEMPE VANSKE 7 BAKSIDE SKAVANK SVAKHET 8 DRAWBACK HANDIKAP HINDRING 9 ANTEGNING FORBEHOLD 10 BEMERKNING INNVENDING SKYGGESIDE 11 MINUSFAKTOR 12 VANSKELIGHET 13 BETENKELIGHET 15 BETENKELIGHETER ABERDEEN-ANGUS 10 STORFERASE ABERRANT 9 AVVIKENDE ABERRASJON 5 AVVIK 9 AVVIKELSE VARIASJON ABERRERE 6 AVVIKE ABESSINIA 7 ETIOPIA ABGEORDNETER 12 REPRESENTANT RIKSDAGSMANN ABILD 3 TRE 4 APAL 5 VEKST 6 PLANTE 7 EPLETRE 8 FRUKTTRE 10 FRUKTVEKST NYTTEVEKST 11 NYTTEPLANTE PLANTEVEKST ABIOGENESE 5 URAVL 8 OPPKOMST ABITURIENT 4 ELEV 8 ARTIANER 16 EKSAMENSKANDIDAT ABJEKT 5 USSEL 6 NEDRIG USSELT 8 NEDSLÅTT 10 FORAKTELIG ABJISERE 7 FORAKTE 8 FORKASTE 9 RINGEAKTE ABJUDIKASJON 11 FRAKJENNING 12 FRAKJENNELSE ABJUDISERE 8 FRADØMME 9 FRAKJENNE ABJUNGERE 8 AVSONDRE 2

3 ABJUNKSJON 10 AVSONDRING ABJURASJON 7 NEKTING 8 NEKTELSE 10 AVSVERGING ABJURERE 5 NEKTE 7 BENEKTE 8 AVSVERGE ABL 7 ABLATIV ABLAKTASJON 9 AVVENNING ABLAKTERE 7 AVVENNE ABLASJON 8 FJERNING 9 AVLØSNING FJERNELSE 10 AMPUTASJON 12 BORTSMELTING ABLATIV 3 ABL 5 KASUS PLAST 12 BØYNINGSFORM FRASTEDSFORM 13 FRASTEDSKASUS ABLEGASJON 8 SENDELSE 9 AVSENDING 10 FORVISNING 11 BORTVISNING ABLEGAT 8 SENDEBUD ABLEGERE 5 SENDE 7 FORVISE 12 LANDSFORVISE ABLEGØYE(R) 2 AP 3 GØY 4 GJØN MORO PUSS SPAS SPEX SPØK 5 LEVEN LØYER STREK 6 FYNTER PÅFUNN 7 KOMMERS MORSKAP STREKER 8 APESPILL APESTREK PELEMENT SINKADUS SPILLOPP 9 JULELØYER SPETAKKEL 10 APESTREKER PELEMENTER SPILLOPPER 11 SKØYERSTREK 12 APEKATTSTREK BAJASSTREKER 13 KLOVNESTREKER SKØYERSTREKER 14 APEKATTSTREKER KARNEVALSLØYER ABLEPSI 7 SLØVHET 8 BLINDHET 12 UBESINDIGHET ABLEPTISK 5 BLIND ABLUSJON 4 VASK 7 RENSING VASKING 8 HÅNDVASK RENSELSE SEREMONI 9 AVVASKING 13 MESSESEREMONI ABLUTOMANI 13 TVANGSVASKING ABNEGASJON 7 NEKTING VEGRING 8 NEKTELSE 11 FORNEKTELSE ABNEGERE 5 AVSLÅ 7 BENEKTE 8 FORNEKTE ABNORM 3 SYK 5 USUNN 6 ANOMAL DEFORM DÅRLIG 7 ANORMAL ATYPISK GROTESK PERVERS SYKELIG UHYRLIG UNORMAL 8 ABNORMAL FORDREID FORVOKST MONSTRØS REGELLØS VANSKAPT 9 AVVISENDE DEFORMERT IRREGULÆR MISDANNET MISFORMET SKAKKJØRT UFORMELIG UNATURLIG 10 FORKRØPLET OVERDREVEN PATOLOGISK 12 NATURSTRIDIG PUKKELRYGGET UREGELMESSIG 13 EKSTRAORDINÆR ABNORM TILBØYELIGHET 6 SODOMI 8 PEDOFILI 9 NEKROFILI 10 LESBISITET ABNORMAL 6 ABNORM ABNORMALITET 5 AVVIK 11 MISDANNELSE ABNORMITET 4 LYTE 5 AVART AVVIK 6 EKTOPI PTOSIS UNATUR UNNTAK 7 ANOMALI FEILHOV FISKØYE HÅRFILT PROGENI RARITET RINGFOT 8 GLASSØYE HARESKÅR SKOLIOSE URANISME 9 AVVIKELSE HYPODONTI MAKROSOMI MARISPENE PTERYGIUM 10 ATTRAKSJON DEFORMITET DVERGVEKST HYPERDONTI MAKRODONTI MAKROSTOMI MASOCHISME MIKRODONTI PERVERSJON PUKKELRYGG UHYRLIGHET UNNTAGELSE 11 GYNEKOMASTI MAKROKEFALI MIKROKEFALI MISDANNELSE PERVERSITET VANSKAPTHET 12 KRYPTORKISME MONSTROSITET 13 FEILUTVIKLING 15 UREGELMESSIGHET 16 HYPERSEKSUALITET ABOLERE 7 OPPHEVE 8 AVSKAFFE ABOLISJON 9 OPPHEVING 10 OPPHEVELSE 11 AVSKAFFELSE 12 ETTERGIVELSE 17 STRAFFEFRITAKELSE ABOLISJONIST 10 FORKJEMPER 18 RASEHATSMOTSTANDER 3

4 ABOLLA 5 KAPPE PLAGG 9 KLESPLAGG 10 REISEKAPPE ABOMASUM 4 MAGE 8 LØPEMAGE ABOMASUS 4 MAGE 8 LØPEMAGE 11 MAGEAVSNITT ABOMINABEL 5 EKKEL 8 VEMMELIG 9 AVSKYELIG 10 MOTBYDELIG ABOMINERE 5 AVSKY ABONDANSE 4 VELL 8 OVERFLOD ABONNEMENT 7 TINGING 10 BESTILLING 12 SUBSKRIPSJON 13 PRENUMERASJON ÅRSABONNEMENT 14 POSTABONNEMENT 15 FORHÅNDSTINGING FORUTBESTILLING 17 HALVÅRSABONNEMENT 18 FORHÅNDSBESTILLING KVARTALSABONNEMENT ABONNENT 4 SEER 5 KUNDE LESER 6 MEDLEM TINGER 9 ÅRSTINGER 11 PRENUMERANT SUBSKRIBENT 15 TELEFONABONNENT 16 KVARTALSABONNENT ABONNERE 5 HOLDE TEGNE TINGE 8 BESTILLE 11 PRENUMERERE SUBSKRIBERE 13 FORHÅNDSTINGE FORUTBESTILLE 16 FORHÅNDSBESTILLE ABOR 5 ASIAT 6 MONGOL ABORDABEL 12 TILGJENGELIG 13 IMØTEKOMMENDE ABORDERE 5 BORDE ENTRE ABORIGIN 7 INNFØDT 10 URINNVÅNER ABORIGINES 11 URINNVÅNERE ABORT 7 AMBLOMA AMBLOSE EKTROSE KASTING OMOTOKI 8 UTSKRIFT 9 DØDFØDSEL MISFOSTER MISFØDSEL VANFØDSEL 10 AVBRYTELSE FOSTERDRAP TUBARABORT 11 DATAUTTRYKK MISCARRIAGE 12 PROGRAMBRUDD UFULLSTENDIG 17 FOSTERFORDRIVELSE 22 SVANGERSKAPSAVBRYTELSE ABORTERE 9 MISLYKKES ABORTIV 6 STERIL UMODEN 7 UFERDIG 17 ABORTFREMKALLENDE ABORTMIDDEL 9 PELLENTIA ABORTUS PROVOCATUS 17 FOSTERFORDRIVELSE ABRAHAM 7 STAMFAR ABRAKADABRA 3 RØR TØV 4 TØYS 10 HEKSELEKSE 12 TRYLLEFORMEL 14 TRYLLEFORMULAR ABRASIO 8 SLITASJE 10 UTSKRAPING ABRASIV 8 SKURENDE SLITENDE 11 SLIPEMIDDEL ABRASJON 8 SLITASJE 10 AVSKRAPING ABRAUMSALTER 10 KALISALTER ABRAXAS 5 VESEN 9 TRYLLEORD ABRÉGE 6 UTDRAG 9 FORKORTET ABRIN 4 GIFT 5 STOFF 8 ALKALOID 9 GIFTSTOFF 10 PLANTEGIFT 11 PLANTESTOFF 13 PLANTERÅSTOFF ABROGASJON 9 OPPHEVING 10 OPPHEVELSE 11 AVSKAFFELSE 15 TILBAKEKALLELSE ABROGERE 7 OPPHEVE 8 AVSKAFFE ABRUPT 3 BRÅ 4 BUMS 5 AKUTT TVERR 6 BARDUS 7 AVBRUTT STOTRET 8 STAKKATO 9 OPPHAKKET PLUTSELIG STOTRENDE 10 OPPSTYKKET 15 USAMMENHENGENDE ABSCESS 4 BYLL VERK 7 SAMLING 9 BRYSTBYLL 12 INFLAMMASJON 13 SENKNINGSBYLL 16 SENKNINGSABSCESS ABSCISSE 9 KOORDINAT 11 HJELPELINJE ABSCENSE 13 BEVISSTLØSHET ABSENS 10 ÅNDSFRAVÆR ABSENT 10 FRAVÆRENDE 14 ÅNDSFRAVÆRENDE ABSENTASJON 5 SORTI 6 FRAVÆR 7 RØMNING ABSENTERE 5 RØMME 6 FJERNE STIKKE ABSENTISME 7 FORBRUK ABSIDIAL 16 HALVSIRKELFORMET ABSINT 5 LIKØR 8 RUSDRIKK 4

5 9 BRENNEVIN 11 MALURTLIKØR ABSINTISME 17 ABSINTFORGIFTNING ABSINTIUM 6 MALURT ABSOLUSJON 4 GRID NÅDE 5 AVLAT 7 AMNESTI PARDONG 8 AVLØSING 9 AVLØSNING BENÅDNING INDULGENS 10 FORLATELSE TILGIVELSE 12 ETTERGIVELSE 15 SYNDSFORLATELSE ABSOLUTISME 8 DIKTATUR ENEVELDE 10 DOGMATISME ABSOLUTISTISK 9 ENEVELDIG ABSOLUTT 2 JA 3 HEL 4 DØNN EVIG FAST FULL HELT KLIN RATT 5 HØYST PLATT PLENT SLETT STIKK TOTAL UDELT VISST 6 GANSKE PÅBUDT SVOREN TOTALT 7 ALDELES AVGJORT BESTEMT BOMFAST ENDELIG FAKTISK KONTANT OPPLAGT PARTOUT PLIKTIG SIKKERT SLETTES STRENGT SUVEREN TVUNGEN 8 ABSTRAKT ASSOLUTO BOMMENDE DESIDERT FULLENDT HUGGENDE IALLFALL LODDRETT TVUNGENT VIRKELIG VISSELIG 9 AVGRENSET DEFINITIV DESPOTISK DIAMETRAL ENEVELDIG NØDVENDIG OVERHODET TYRANNISK UAVHENGIG UBETINGET ULTIMATIV UNYANSERT UROKKELIG USVIKELIG UTVILSOMT UVEGERLIG 10 ABSOLUMENT APODIKTISK ASSOLUMENT AUTOLOGISK DEFINITIVT DIAMETRALT EGENMEKTIG FULLKOMMEN KATEGORISK LOVPLIKTIG MATEMATISK NØDTVUNGEN UBEGRENSET UFRIVILLIG UUNNGÅELIG UUNNVÆRLIG 11 AUTOKRATISK DIKTATORISK FULLKOMMENT FULLSTENDIG MONOKRATISK NØDTVUNGENT PÅTRENGENDE SELVSTENDIG UFRAVIKELIG UTTRYKKELIG 12 IMPERATIVISK NØDVENDIGVIS OBLIGATORISK UINNSKRENKET UOMGJENGELIG UOMTVISTELIG 13 ALLMENNGYLDIG INDISPENSABEL UGJENKALLELIG 14 BETINGELSESLØS INDISPENSABELT 15 BETINGELSESLØST ABSOLVERE 2 TA 5 TILGI 6 AVLØSE BENÅDE 7 AVLEGGE ETTERGI FORLATE 8 AVSLUTTE FULLFØRE 9 AMNESTERE FRIKJENNE UNNSKYLDE ABSORBANS 15 ABSORPSJONSEVNE ABSORBATOR 8 OPPSUGER ABSORBER 10 ABSORBATOR ABSORBERE 5 OPPTA 6 TREKKE 7 OPPSUGE ABSORBERINGSEVNE 13 ABSORPTIVITET ABSORPSJON 6 OPPTAK 8 ABLASJON IMPEDANS SORPSJON 9 INNSUGING OKKLUSJON OPPSUGING 10 IMBIBISJON 11 ABSORBERING EKSTINKSJON VARMEOPPTAK VÆSKEOPPTAK 12 INVAGINASJON ABSORPTANS 14 OPPSUGINGSEVNE ABSORPTIV 10 OPPSUGENDE ABSORPTIVITET 16 ABSORBERINGSEVNE ABSTAND 9 INTERVALL MELLOMROM ABSTINENS 6 AVHOLD 11 AVHOLDENHET ABSTINENT 4 KYSK 7 NØKTERN 8 EDRUELIG 10 AVHOLDENDE ABSTRAHERE 11 SAMMENFATTE ABSTRAKSJONSEVNE 9 TENKEEVNE 11 INTELLIGENS ABSTRAKT 5 TENKT 6 SYNLØS 7 ALLMENN AVGJORT 8 ABSOLUTT 9 OPPDIKTET STOFFLØST TEORETISK ULEGEMLIG UVIRKELIG 10 FANTASTISK HYPOTETISK ILLUSORISK LØFTESTANG METAFYSISK SAMMENDRAG UOPPNÅELIG UPERSONLIG 11 HYPERFYSISK 5

6 IMMATERIELL IMMATERIELT OVERJORDISK PARAPSYKISK SKYGGEAKTIG 12 NONFIGURATIV OVERNATURLIG OVERSANSELIG 13 ALLMENNGYLDIG BEGREPSMESSIG NONFIGURATIVT UHÅNDGRIPELIG 14 UGJENNOMFØRLIG 15 SPIRITUALISTISK ABSTRUDERE 6 SKJULE ABSTRUS 3 DYP 5 UKLAR 6 DUNKEL 8 MERKELIG 9 FORVIRRET 11 UBEGRIPELIG UFORSTÅELIG ABSURD 3 DUM GAL 4 DUMT GALT SPRØ VILL VILT 6 BAROKK SPRØTT 7 FORRYKT GROTESK TÅPELIG ULOGISK 8 BAKVENDT IDIOTISK LØYERLIG SINNSSYK UNDERLIG URIMELIG 9 LATTERLIG SINNSSVAK 10 FANTASTISK MENINGSLØS PARADOKSAL UFORNUFTIG 11 BESYNDERLIG MENINGSLØST UBEGRIPELIG 14 FORNUFTSTRIDIG SELVMOTSIGENDE 15 FORNUFTSSTRIDIG ABSURDITET 6 DUMHET 7 VANVIDD 8 PARADOKS 11 URIMELIGHET 13 MENINGSLØSHET 14 SELVMOTSIGELSE ABU 3 FAR ABULI 8 LAMMELSE 11 VILJELØSHET 12 VILJESVAKHET 13 VILJELAMMELSE 14 UBESLUTTSOMHET ABUNDANS 8 OVERFLOD ABUNDANT 7 RIKELIG 10 OVERFLØDIG ABUS 7 MISBRUK ABUSUS 7 MISBRUK 16 VERDIFORRINGELSE ABWEHR 8 MOTVERGE 10 AVVERGELSE 13 ANTISPIONASJE 15 KONTRASPIONASJE ABYSSOS 7 AVGRUNN HELVETE AC 4 TEGN 6 SYMBOL 7 BILTEGN 8 ACTINIUM 10 GRUNNSTOFF 13 BILKJENNETEGN ACADEMICI 9 STUDENTER ACANTHOBDELLAE 11 BØRSTEORMER ACANTHOCEPHALIDER 8 KRASSERE A CAPRICCIO 5 FRITT 13 MUSIKKUTTRYKK ACCELERANDO 13 MUSIKKUTTRYKK ACCELERO 9 PÅSKYNDER ACCEPISSE 5 BEVIS 10 KVITTERING 16 MOTTAGELSESBEVIS ACCESSIT 6 OMTALE 8 GODKJENT ACCESSOIRER 8 TILBEHØR 11 ACCESSORIES ACCESSORIES 8 TILBEHØR 11 ACCESSOIRER ACCISE 4 TOLL 6 BYTOLL 8 AVGIFTER 12 TOLLAVGIFTER ACCOLADE 4 SLAG 7 KLAMMER 10 OMFAVNELSE RIDDERSLAG 13 MUSIKKUTTRYKK ACCOUCHEMENT 10 FORLØSNING 13 MUSIKKUTTRYKK ACCOUCHERE 7 FORLØSE ACCOUCHEUR 4 YRKE 6 TITTEL 7 HJELPER 8 STILLING 11 YRKESTITTEL YRKESUTØVER 14 FØDSELSHJELPER 15 YRKESBETEGNELSE ACCUBITUM 12 SPISELØYBENK ACE 4 KORT 8 TOPPKORT 9 SPILLKORT ACETAL 5 VÆSKE 10 LØSEMIDDEL ACETAT 4 SALT 5 ESTER 9 EDDIKSYRE 12 TEKSTILFIBER ACETOMETER 14 EDDIKSYREMÅLER ACETON 5 VÆSKE 11 FORBINDELSE 14 LØSNINGSMIDDEL ACETONEMI 10 BREKNINGER 17 ACETONUTSKILLELSE ACETONURI 6 SYKDOM 7 LIDELSE 10 DYRESYKDOM MELKEFEBER 17 STOFFSKIFTESYKDOM ACETUM 5 EDDIK VÆSKE ACETYL 4 SYRE 5 VÆSKE 7 RADIKAL 16 EDDIKSYRERADIKAL ACETYLEN 4 ETYN GASS 15 HYDROKARBONGASS 6

7 ACHIRI 6 MANGEL 10 HÅNDMANGEL ACHOLI 6 MANGEL 11 GALLEMANGEL ACID 4 SYRE 5 VÆSKE ACIDIMETER 5 MÅLER 7 APPARAT REDSKAP 9 SYREMÅLER 10 INSTRUMENT 11 MÅLEAPPARAT MÅLEREDSKAP 14 MÅLEINSTRUMENT ACIDISERE 9 STIMULERE ACIDITET 8 SYREGRAD 11 SURHETSGRAD ACIDOFIL 12 SYREELSKENDE ACIDOSE 11 FORGIFTNING 15 SYREFORGIFTNING ACIDSYRE 3 DNA ACIDUM 4 SYRE 5 VÆSKE ACIKULÆR 5 SPISS 9 NÅLEAKTIG ACONITIN 4 GIFT 5 STOFF 7 RÅSTOFF 8 ALKALOID 9 GIFTSTOFF 10 LEGEMIDDEL PLANTEGIFT 11 PLANTESTOFF 13 PLANTERÅSTOFF ACONITUM 5 VEKST 6 PLANTE 8 TORHJELM TYRHJELM 9 TYRIHJELM 10 GIFTPLANTE 11 PLANTEVEKST ACQUIT 6 BETALT 10 KVITTERING ACRE 8 FLATEMÅL ACTH 14 HYPOFYSEHORMON ACTI 10 HANDLINGER ACTINIUM 2 AC 10 GRUNNSTOFF ACTION 4 FART FRES 5 TEMPO 8 HANDLING SPENNING ACTIONFYLT 9 SPENNENDE 13 NERVEPIRRENDE 15 HANDLINGSMETTET ACTUS 8 HANDLING ACYL 11 SYRERADIKAL AD 2 OM ÅT 3 TIL 4 TEGN 5 INNAD 6 FREMAD INNTIL 7 BILTEGN GJENNOM 8 ANGÅENDE 10 VEDRØRENDE 13 BILKJENNETEGN 14 REKLAMEUTTRYKK AD ABSURDUM 8 REDUSERE 9 GJENDRIVE AD ACTA 8 HENLEGGE ADAGIO 4 SATS 6 STYKKE 8 LANGSOMT 13 MUSIKKUTTRYKK ADALHENDING 6 HELRIM ADAM 3 ASK 4 MANN 10 SKAPERVERK ADAMITT 9 GNOSTIKER ADAMSIA 7 SJØROSE ADAPSJON 10 TILPASNING ADAPTASJON 9 ADAPSJON 10 TILPASNING ADAPTER 9 TILPASSER 10 INSTRUMENT 12 OVERGANGSDEL ADAPTERE 7 JUSTERE 8 TILPASSE ADAPTERING 9 JUSTERING ADAPTIV 11 TILPASSENDE ADAPTIVITET 15 TILPASNINGSEVNE ADAPTO 8 TILPASSE ADB 14 DATABEHANDLING AD CALENDAS GRAECAS 5 ALDRI ADDENDA 5 BILAG 7 TILLEGG 10 TILFØYELSE 11 ETTERSKRIFT ADDENDUM 4 HALE 5 BILAG 7 TILLEGG 10 TILFØYELSE ADDERBAR 7 ADDITIV ADDERE 7 SUMMERE TILFØYE 8 OPPREGNE TILLEGGE 10 OPPSUMMERE 12 MULTIPLISERE ADDERT 7 SUMMERT 10 OPPSUMMERT SAMMENLAGT ADDIBILITET 11 ØKNINGSEVNE ADDISJON 8 ADDERING 13 SAMMENREGNING ADDISJONAL 7 TILFØYD ADDISJONELL 10 ADDISJONAL ADDITAMENT 7 TILLEGG 10 TILSETNING ADDITIV 5 STOFF 8 ADDERBAR 10 TILSETNING 16 TILSETNINGSSTOFF ADDOLORATO 7 VEMODIG 7

8 9 SØRGMODIG 13 MUSIKKUTTRYKK ADDUKSJON 9 BEVEGELSE 11 INNADFØRING 14 LUKKEBEVEGELSE ADDUKTOR 6 MUSKEL ADDUSERE 6 BEVEGE TREKKE ADE 7 ENDELSE 16 HUNKJØNNSENDELSE ADEKVANS 7 SAMSVAR 12 LIKESTILLING 13 PÅREGNELIGHET ADEKVAT 5 LAGOM 6 RIKTIG 7 FULLGOD 8 DEKKENDE PASSENDE RELEVANT 9 BETIMELIG 14 FORMÅLSTJENLIG HENSIKTSMESSIG 15 FYLLESTGJØRENDE 16 OVERENSSTEMMENDE 17 TILFREDSSTILLENDE ADEL 3 TET 5 STAND 6 GENTRY 7 BARONAT EQUITES HØYADEL LAVADEL NOBILES STORHET 8 ANDRIANA ARVEADEL BREVADEL GREVSKAP HOFFADEL LANDADEL LENSADEL NOBILITY NOBLESSE RIKSADEL 9 BONDEADEL HERREFOLK KNAPPADEL NOBILITAS NOBILITET OPTIMATER PATRISIAT SZLACHTER VERDIGHET 10 BORGERADEL EUPATRIDER EVPATRIDER OVERKLASSE VÆPNERADEL 11 ARISTOKRATI FØDSELSADEL RIDDERSTAND 12 HERSKAPSFOLK STORFINANSEN 17 JUNKERARISTOKRATI ADELBÅREN 3 FIN 6 FORNEM 8 HØYBÅREN HØYÆTTET ADELFI 13 SAMMENVOKSING ADELFISME 8 BRORSKAP ADELIG 3 HØY 4 EARL EDEL 5 FRELS NOBEL 6 EDELIG FORNEM FRÄLSE(SV) NOBELT 7 FORNEMT FRIFØDT 8 FRIBÅREN HØYBÅREN HØYÆTTET KONGELIG VELBÅREN 9 ADELBÅREN ADELSFØDT ADELSMANN EDELBÅREN FYRSTELIG GENEROSUS HØYBYRDIG HØYBÅRENT HØYFORNEM PATRISISK VELBYRDIG 10 ADELSBÅREN 11 HØYTSTÅENDE HØYVELBÅREN 13 ARISTOKRATISK IKKE ADELIG 7 OFRÄLSE 9 PLEBEIISK ADELSDAME 4 DAME LADY WARD 5 CENSI GODIA STAEL 6 CASTRO EPINAY FREIIN GODIVA GRUBBE GRÄFIN JOMFRU KVINNE MYLADY OLIVIA ORSINI TÜRNER 7 CONDESA DUCHESS GODGIFU JÜNGFRU MARKISE 8 BARONESS COMTESSE COUNTESS DUCHESSE FREIFRAU GREVINNE HERZOGIN MARQUISE WALEWSKA 9 ADELSFRUE ADELSPIKE BARONESSE BONAPARTE CHEVREUSE 10 ARBUTHNOTT HERTIGINNA HERTUGINNE HUNTINGDON MARKGRÄFIN VICOMTESSE 11 BROCKENHUUS MARCHIONESS SKOTTEFRUEN VISCOUNTESS 12 BORGGREVINNE LENSGREVINNE MARKGREVINNE SMÅADELSDAME SMÅADELSPIKE 13 LENSBARONESSE 14 ERKEHERTUGINNE STORHERTUGINNE 17 SØRSTATSBARONESSE ADELSFAMILIE 4 ESTE 6 FUGGER 8 FUJIWARA 9 BENKESTOK 11 MOUNTBATTEN SHAFTESBURY ADELSFORSAMLING 6 PANKUS ADELSGODS 5 MANOR 6 BARONI 9 ADELSSETE ADELSHERRE 3 SIR 4 SIRE ADELSKAP 8 RANGADEL ADELSMANN 2 BT 3 BEG BEJ BEY DOM DON DUC DUX OXE SIR 4 DOGE DUCA DUKE EARL GRAF JARL KNEZ LORD PAIR PEER SIRE 8

9 5 BARIN BARON BOJAR BULOW COMES COMTE CONDE CONTE COUNT DUCES DUQUE EQUES FÜRST GREVE HERRE HUSAR KNAPE KNAPI KNJAS KNJÆS MARKI PASJE PRINS SVENN THANE 6 COMPTE DAIMIO EDLING FYRSTE GEREFA GRANDE GREIFI HERCEG HERTIG HERTUG HERZOG HØYHET JUNKER KNIGHT KUNING MAGNAT MEDIAT PRINCE RAJPUT RIDDER RITTER RYTTER SQUIRE SQUYER TITTEL VURSTE VÆPNER 7 BARONAT BLÜCHER BOGARIN BOJARIN DOMINUS EQUITES ESCUYER ESQUIRE FIDALGO GENDARM GRAFEVS GRAPHEO HIDALGO KAVALER MARCHIO MARCHIS MARQUES MARQUIS NOBILIS OPTIMAT PALADIN SAMURAI SIGNORE VICOMTE 8 BACHELOR BARONETT BISMARCK CLARENCE ESCUDERO FEMGREVE FREIHERR FRIHERRE GRANDDUC HAMILTON JONKHEER LADEJARL LANDGRAF LENDMANN MANDARIN MARCHESE MARKGRAF MARQUESS MUSKETER PRINCEPS SEHESTED SEIGNEUR STORMANN VISCONTE VISCOUNT 9 ASCHEBERG BACHELIER BORGGREVE BORGHERRE CABALLERO CHEVALIER DAMOISEAU GERSDORFF HERREMANN HOFFSINDE IMAZIGHEN LANDGREVE LENSBARON LENSGREVE LENSHERRE MARKGREVE NOBILITAS PALADINER PATRISIER RHEINGRAF RHINGREVE RIKSGREVE SCUTARIUS STAMHERRE VICECOMES VISECOMES VISEGREVE 10 ARISTOKRAT BERNSTORFF CUNNINGHAM ERKEHERTUG EVPATRIDER FANEJUNKER GENTILUOMO GYLDENHORN GYLDENLØVE GYLDENPALM HOFFJUNKER KORSRIDDER LANDJUNKER LENSFYRSTE MARCHENSIS PFALZGREVE REICHSGRAF RIKSFYRSTE RIKSRIDDER STORFYRSTE STORHERTUG 11 ADELSTITTEL BROCKENHUUS EMIGRANTENE(FL) GENTILHOMME OXENSTIERNA REICHSFÜRST RIDDERSVEIN SHAFTESBURY SLOTTSHERRE SVERDRIDDER VÅPENDRAGER 12 BACCALAUREUS GYLDENKRANTZ LILJENCRANTZ MOUSQUETAIRE ADELSSLEKT 3 BÅT DAA DUE MAR MUS OXE 4 BAAD BAAT BOLT ESTE FOIX GJÖE GREY GRIP GØYE HORN HØEG IHRE JUEL JUUL KAAS KANE KENT KRAG KROK MUND MUNK PEEL SKAK SMØR TECK TOLL TOTT URNE URUP VASA VIND 5 AHNEN ARDEN BAGGE BILDE BONDE BRAHE BRATT BRUCE CECIL DARRE DORIA ELGIN ESSEN FRIIS FRIJS GABEL GALEN GALLE GISKE GOWER GUISE HOLCK HVIDE KNUTH KONOW KROGH KUSSE LANGE 9

10 LAVAL LIGNE LITLE LUNGE LYKKE LØWEN MOWAT MUNCK MURAT NAMUR PERCY PIPER PITTI POSSE RABEN RAMEL ROHAN ROSEN RØMER SKEEL STURE TAUBE THOTT THURA TRAMP UGGLA WEDEL 6 ALBANI AUBERT BALIOL BIELKE BJELKE BORGIA COOPER COWLEY DUDLEY FERSEN FRIDAG FUGGER GAGERN GRAHAM GRUBBE HADELN HARLEY HIRSCH HOWARD KRABBE LERCHE LOWZOW LÜTZOW MOLTKE MØRNER ORKNEY ORNING ORSINI OXFORD PLATEN PUTBUS REEDTZ RUMOHR RYTTER RÅLAMB SANDBU SCHACK SFORZA SIDNEY SKANKE SPARRE STUART TELEKI TRAMPE TROLLE UGGLAS WETTIN 7 AKELEYE ARMFELT ASQUITH BATHORY BILBERG BJARKØY BROGLIA COLONNA DANDOLO DOUGLAS ELDJARN FIESCHI GALTUNG JUSUPOV KROGNOS KRUCKOW KRUMPEN MANNERS MARSVIN MASSIMO MEIDELL MONTAGU ORLEANS OSBORNE PLESSEN POTOCKI RAKOCZI RANTZAU REYMARE ROMANOV RUSSELL RUSTUNG SANDELS SEYMOUR SPENCER STANLEY STEUART STEWART SUFFOLK THEISTE ULFELDT VALRAVN WALPOLE WARWICK WISBORG WRANGEL 8 HAMILTON PEMBROKE RICHMOND SOMERSET 10 WELLINGTON 11 WESTMINSTER ADELSTAND 5 STAND 9 NOBILITAS ADELSTEN 9 KLESKJEDE ADELSTITTEL 4 ALBA AVON BUTE DAME KENT LUNA PEEL YORK 5 ANJOU ARRAN BREDE DANBY DERBY DEVON DOURO ELGIN ESSEX FÜRST LEEDS LIRIA LOVAT MORAY POWIS 6 ALBANY ARGYLE ARGYLL ARTOIS ATHOLL AUMALE BOLTON DENHAM DORSET DURHAM EXETER GORDON IVEAGH KIMITO LENNOX LISTER ORFORD ORKNEY OXFORD SURREY SUSSEX TYRONE ULSTER WINTON XERICA 7 ABINGER AMBLISE ARUNDEL ASQUITH AUBIGNY BEDFORD CHATHAM DARNLEY DESMOND DORNOCK GALISTO KILDARE LAMBETH LINCOLN MONTAGU MOWBRAY NORFOLK ORLEANS ORMONDE RUTLAND SNOWDON SUFFOLK VENDOME VERULAM WARWICK WINDSOR WISBORG 9 ADELSDAME ADELSMANN ADELSVELDE 9 STORVELDE 11 ARISTOKRATI ADENITT 6 SYKDOM 7 LIDELSE 10 BETENNELSE 17 KJERTELBETENNELSE ADENOCARCINOMA 6 SVULST 11 KREFTSVULST ADENOCYSTOMA 6 SVULST 13 KJERTELSVULST 10

11 ADENOID 13 KJERTELFORMET ADENOM 6 SVULST 13 KJERTELSVULST ADENOMA 6 SVULST ADENOMYOMA 6 SVULST 15 BLANDINGSSVULST ADENOSINDIFOSFAT 3 ADP ADENOSINTRIFOSFAT 3 ATP ADEPT 4 ELEV 7 INNVIET INNVIGD 8 ALKYMIST ALLVITER 9 GULLMAKER ADESSIV 5 KASUS 12 NÆRHETSKASUS ADFERD 4 FERD FORE TUKT TUTL VANE VIMS 5 BRAGD LADEN LADER MANÉR ROLLE SKIKK SPOTT VESEN 6 ALLURE VANDEL ÅTFERD 7 EGOISME FORHOLD HYKLERI KRYPERI LEVEVIS PRUDERI SKRAPUT SMETTEN VIMSING 8 BLAMASJE EVPRAKSI FRAMFERD FREMFERD HOLDNING KUJONERI KØKULTUR MALFACON MOBBISME VÆREMÅTE 9 AGGRESJON BETINGERI BETINGING DRAMATIKK EGOISTERI FARSROLLE FIKSERING FOLKEFERD IMITASJON KOKETTERI MELODRAMA OPPFØRSEL OPPTREDEN PIKANTERI PRØYSSERI RØVERFERD SKIKULTUR 10 BAJASMANER FREMTREDEN HANDLEMÅTE KVINNEFERD MANNSROLLE PASSIVISME PERVERSJON PUERILITET SKINNVESEN VULGARITET 11 BESTIALISME EKSTREMISME ILLOJALITET INSTITUSJON KJØNNSROLLE LØMMELMANER OMGANGSFORM PERVERSITET SYNKRETISME VIKINGVESEN ØYENTJENERI 12 ALKOHOLVANER IDIOSYNKRASI INKONVENIENS KOMPORTEMENT SPILLFAKTERI SPILLFEKTERI 13 FREMGANGSMÅTE KURTISEADFERD 16 HANDLINGSMØNSTER ADFERD AV TVILSOM KARAKTER 9 LURVETHET AVVIKENDE ADFERD 9 PEDORASTI HYKLERSK ADFERD 11 ØYENTJENERI UAKSEPTABEL ADFERD 14 PØBELOPPTREDEN ADFERDSAVVIK 7 SADISME 9 SOSIOPATI 10 ABNORMITET PERVERSJON 11 PERVERSITET ADFERDSFORSTYRRELSE 10 MILJØSKADE ADFERDSMØNSTER 9 FIKSERING OPPFØRSEL OPPTREDEN 10 MANNSROLLE 11 KJØNNSROLLE KVINNEROLLE 12 KJØNNSROLLER ADFERDSMÅTE 11 INSTITUSJON ADFERDSPSYKOLOGI 12 BEHAVIORISME ADFERDSTEORI 12 REFLEKSOLOGI ADGANG 3 DØR LOV ROM VEI 4 PORT RETT 5 ENTRE 6 ADITUS AKSESS HEIMEL INNSYN 7 ADKOMST HJEMMEL INNGANG INNPASS SOLFENG TILFØRE TILGANG UTKOMME 8 ADMISJON GATEPORT INNTREDE MULIGHET PASSASJE TILKOMST TILTREDE VINDEBRO 9 ANLEDNING FACILITET FASILITET LEILIGHET PERMISJON 10 NEDKJØRSEL TILKJØRSEL TILLATELSE ADGANG TIL BIDRAG 7 SUGERØR GI ADGANG (TIL) 7 TILLATE 9 ADMITTERE 10 INNKVOTERE HA ADGANG (TIL) 8 FORTJENE LETT ADGANG (TIL) 9 FASILITET NEKTE ADGANG 8 BORTVISE ADGANGSBEVIS 7 BILLETT 9 BILLETTER 13 RABATTBILLETT 15 RABATTBILLETTER ADGANGSTEGN 5 VISUM 7 BILLETT FRIKORT PASSORD POLLETT UKEKORT ÅRSKORT 8 DOKKPASS 9 BILLETTER FISKEKORT KLUBBKORT KURERPASS 10 FLYBILLETT 11

12 FRIBILLETT KLIPPEKORT MÅNEDSKORT NØKKELKORT PRESSEKORT SESONGKORT SÆRBILLETT UKEBILLETT ÅRSBILLETT 11 ADKOMSTBREV BILLETTKORT KINOBILLETT MEDLEMSKORT PARTOUTKORT 12 BARNEBILLETT ENTREBILLETT FRIREISEKORT PASSEPARTOUT PASSERSEDDEL RETURBILLETT 13 ENKELTBILLETT HONNØRBILLETT MÅNEDSBILLETT SESONGBILLETT TEATERBILLETT TJENESTEBEVIS TRIKKEBILLETT UNIVERSALKORT VOKSENBILLETT 14 ADGANGSBILLETT KONSERTBILLETT PARKETTBILLETT PARTERRBILLETT PERRONGBILLETT 15 INNGANGSBILLETT JERNBANEBILLETT PARTERREBILLETT REFERENTBILLETT ADHERANSE 13 SAMMENVOKSING ADHERENS 7 VEDHENG 13 SAMMENVOKSING ADHERENT 11 SAMMENVOKST ADHERERE 5 KLEBE 8 VEDHENGE ADHESIV 11 VEDHENGENDE ADHESJON 5 KRAFT 8 MOTSTAND 10 VEDHENGING 11 FASTHENGING 17 GNIDNINGSMOTSTAND TILTREKNINGSKRAFT AD HOC 8 SÆRSKILT ADHORTASJON 9 FORMANING 11 OPPMUNTRING ADHORTATIV 12 OPPFORDRENDE ADIABAT 5 KURVE ADIAFAN 14 UGJENNOMSIKTIG 17 UGJENNOMSKINNELIG ADIAFORON 10 MELLOMTING ADIATERMAN 17 UGJENNOMTRENGELIG ADIATERMI 11 LYSSTRÅLING AD INTERIM 9 FORELØPIG 11 MIDLERTIDIG ADIOS 4 ADJØ 6 FARVEL ADIPID 3 FET 4 FEIT ADIPIDERE 8 INNFETTE ADIPOCELE 7 LIDELSE 9 FETTBROKK ADIPOM 6 SVULST 10 FETTSVULST ADIPOSITAS 5 FEDME 8 FETTSYKE ADIPØS 6 FETTET 7 FETTETE ADITUS 6 ADGANG ÅPNING 7 INNGANG ADJA 7 BENINER 9 AFRIKANER 11 FOLKESTAMME ADJEKTIVENDELSE 2 IG IN ADJOINT 7 OFFISER ADJUNGERE 9 TILKNYTTE ADJUNKT 5 LÆRER 10 MEDHJELPER ADJUSTERE 8 TILPASSE 9 BERIKTIGE ADJUTANT 4 EVJU YRKE 5 LUNDH WINGE ØRNER 6 HANSEN TITTEL ØGLAND 7 BARTNES ERIKSEN GJETNES HJELPER KNUTSEN OFFISER 8 STILLING ØSTGAARD 9 BREISTEIN PORFYRIOS ØSTERVOLD 10 MEDHJELPER 11 MEDARBEIDER YRKESTITTEL YRKESUTØVER 15 YRKESBETEGNELSE ADJUTANTUR 8 STILLING TJENESTE ADJUVANS 10 SMAKSSTOFF 11 HJELPESTOFF ADJØ 3 HEI 4 VALE 5 ADDIO ADIOS 6 FARVEL VALETE 7 AVSKJED 13 AVSKJEDIGELSE ADKOMST 3 VEI 4 KRAV RETT 5 TRAPP 6 ADGANG AVKJØR BAKVEI HEIMEL 7 GANGBRO HJEMMEL LÅVEBRO SNIKVEI TILGANG 8 BÅTTRAPP GRUNNLAG HUSTRAPP PASSASJE TILKOMST VINDEBRO 9 AVKJØRING AVKJØRSEL PÅKJØRING UTKJØRSEL 10 HØNSESTIGE INNKJØRING INNKJØRSEL NEDKJØRSEL OPPKJØRING OPPKJØRSEL TILLATELSE 11 KJELLERHALS MARKKONTAKT 12 BEMYNDIGELSE ADLE 4 HEVE 7 FOREDLE 12

13 OPPHØYE 8 ANOBLERE 9 ENNOBLERE 10 NOBILITERE ADLEDD 7 TILLEGG ADLYDE 3 LYE 4 FØYE HØRE LYDE 5 FØLGE HOLDE TJENE 6 FRYKTE IAKTTA LYSTRE PARERE 7 OBEDIRE 8 OPPFYLLE 9 ETTERLEVE OVERHOLDE 10 ETTERFØLGE ETTERKOMME RESPEKTERE 11 OBTEMPERERE ADM 13 ADMINISTRATIV 14 ADMINISTRASJON 15 ADMINISTRERENDE ADMINISTRASJON 3 ADM 4 ETAT NASA NATA VERK 5 KURIE STELL STYRE UNRRA VESEN 6 KONTOR 7 LEDELSE STYRING 8 FYRVESEN HÆRSTYRE STYRELSE 9 BYRÅKRATI DIREKSJON HUSFØRSEL LOGISTIKK REGJERING STYREMAKT WHITEHALL 10 ARKIVVESEN BESTYRELSE BONDESTYRE EMBETSVERK KIRKEVESEN LANDSSTYRE MANAGEMENT PAPIRMØLLE PAPIRSTYRE STATSSTELL STATSVESEN STYRESMAKT SUBBESTELL VALGKONTOR VIPPESTYRE 11 EMBETSSTYRE EMBETSVELDE EMBETSVESEN FORVALTNING HOVEDKONTOR JUSTERVESEN MARINESTYRE SKATTEVESEN SKJEMAVELDE VRAKERVESEN 12 KOMMUNESTYRE KONSISTORIUM OLDENBORGERI SENTRALSTYRE STYRINGSVERK 13 FORMYNDERSKAP 15 RÅDSFORVALTNING 16 LOKALFORVALTNING STATSFORVALTNING 18 RESSURSFORVALTNING ADMINISTRASJONSBØYE 7 VASSAUE 8 VASSAUGE ADMINISTRASJONSENHET 3 AMT GUN KEN LEN 4 BIRK REGI RODE SOGN SOKN 5 NOMOS SHIRE STIFT 6 ANNEKS COUNTY HERRED KANTON OBLAST PROSTI RAMNES SYSSEL TITIES TRIBUS 7 FOGDERI KOMMUNE LUCERES STYRING TREDING 8 BYTRIBUS DESPOTAT FJERDING LAGDØMME LEGASJON STIFTAMT TRIDJUNG 9 KIRKESOGN PREFEKTUR SKIPREIDE VERNETING 10 BISPEDØMME PATRIARKAT 11 AMTSKOMMUNE DEPARTEMENT PRESTEGJELD 12 SKRIVERDØMME 13 SORENSKRIVERI ADMINISTRASJONSGREIN 3 NGO 6 KONTOR 8 HIERARKI KARTVERK 10 MERKEVESEN 11 DEPARTEMENT ADMINISTRASJONSKONTOR 3 ROM 4 BYRÅ 6 KONTOR ADMINISTRASJONSOMRÅDE 10 VOIVODSKAP 11 WOJEWODZTWO ADMINISTRASJONSORGAN 5 STYRE 6 UTVALG 9 REGJERING 11 FORMANNSKAP SEKRETARIAT 12 KOMMUNESTYRE ADMINISTRASJONSSENTER 6 JUBERG ADMINISTRASJONSSENTRUM 5 DUMKA ADMINISTRASJONSSETE 9 HIROSHIMA ADMINISTRATIV 3 ADM 18 FORVALTNINGSMESSIG ADMINISTRATOR 4 SJEF 5 LEDER 6 REKTOR STYRER VÆRFUT ADVERB 8 ABSOLUTT ADVOKATORISK 7 ENSIDIG 11 SPISSFINDIG ADVOKATPRØVE 5 PRØVE 9 ADVOKATUR ADVOKATSTILLING 8 STILLING 9 ADVOKATUR ADVOKATUR 5 PRØVE 8 STILLING 9 SAKFØRSEL 12 ADVOKATPRØVE 15 ADVOKATSTILLING ADVOKERE 8 FORSVARE ADYNAMI 9 SVEKKELSE 11 KRAFTLØSHET ADYNAMISK 8 KRAFTLØS 9 KRAFTLØST ADYTUM 6 ADYTON ADZE 3 ØKS 7 REDSKAP VERKTØY 13

14 12 HUGGEREDSKAP AEACUS 6 AIAKOS AECHMEA 5 VEKST 6 BLOMST PLANTE 11 PLANTEVEKST 13 BLOMSTERVEKST 14 BLOMSTERPLANTE AEDLAU 4 ODER AEGA 3 DYR 7 SNYLTER 8 KREPSDYR PARASITT 10 FISKEBJØRN AEGAGROPILA 7 HÅRBALL 10 TROLLNØSTE 11 TROLLFLETTE AEIOU 9 VALGSPRÅK AEON 4 AION 5 HOKMA 6 SOPHIA 7 ACHAMOT KRISTUS AERA 3 TID 7 TIDSROM 11 TIDSAVSNITT TIDSPERIODE AERO 4 LUFT AEROB 9 BAKTERIER AEROBAT 10 LINEDANSER 11 LUFTVANDRER 15 BALANSEKUNSTNER AEROBATIKK 12 KUNSTFLYGING AEROBIC 10 GYMNASTIKK 11 KROPPSØVING 12 KROPPSØVELSE AEROBIONT 9 ORGANISME AERODROM 6 OMRÅDE 8 FLYPLASS AERODYN 10 LUFTFARTØY AERODYNAMIKK 12 AEROMEKANIKK AERODYNAMISK 11 STRØMLINJET AEROFAG 10 LUFTSLUKER AEROFAGI 11 LUFTSLUKING AEROFOBI 5 ANGST 9 LUFTANGST AEROFON 16 SIGNALINSTRUMENT AEROGRAF 16 SIGNALINSTRUMENT AEROGRAFI 15 LUFTBESKRIVELSE AEROGRAM 4 BREV 12 LUFTPOSTBREV AEROLITT 11 METEORSTEIN AEROLOGI 12 LUFTFORSKING 13 LUFTFORSKNING AEROMEKANIKK 12 AERODYNAMIKK AEROMETER 5 MÅLER 7 APPARAT REDSKAP 10 INSTRUMENT 11 MÅLEAPPARAT MÅLEREDSKAP 14 MÅLEINSTRUMENT 18 LUFTMÅLINGSAPPARAT AEROMETRI 10 LUFTMÅLING AERONAUT 9 LUFTFARER 11 LUFTSKIPPER 12 BALLONGFØRER 13 LUFTNAVIGATØR AERONAUTIKK 8 FLYVESEN LUFTFART AEROPLAN 3 FLY 15 FREMKOMSTMIDDEL TRANSPORTMIDDEL AEROSOL 3 DIS 4 TÅKE 11 GASSKOLLOID TOBAKKSRØYK 13 SPRØYTEMIDDEL SPRØYTEMIDLER AEROSTAT 7 BALLONG 11 LUFTBALLONG AEROSTATIKK 13 LIKEVEKTSLÆRE AEROTEKNIKK 16 LUFTFARTSTEKNIKK AEROTERAPI 10 BEHANDLING 14 LUFTBEHANDLING AEROTRIANGULERING 6 METODE 18 BELIGGENHETSMETODE AES 6 BRONSE AESCULAPIUS 9 ASKLEPIOS AETA 9 DVERGFOLK 11 FILIPPINERE FOLKEGRUPPE AEVA 12 TIDSSYKLUSER AFAR 9 AFRIKANER 12 ØSTAFRIKANER AFASI 7 EVNETAP AFEBRIL 8 FEBERFRI AFFABEL 7 VENNLIG 9 VELVILLIG 10 NEDLATENDE 12 FOREKOMMENDE AFFABILE 9 BEHAGELIG 11 TILTALENDE AFFE 3 APE AFFECTIVEMENT 8 VIRKELIG AFFEKSJON 10 KJÆRLIGHET 11 HENGIVENHET 14 PIETETSFØLELSE AFFEKT 3 KOK 4 EGSE EKSE 5 SINNE 6 OPPRØR PATHOS RASERI 7 EMOSJON FØLELSE HARNISK 8 VILLSVIN 9 BEVEGELSE VILLSINNE 10 BEVEGETHET 14

15 11 OPPHISSELSE SINNSOPPRØR 14 SINNSBEVEGELSE BRINGE I AFFEKT 8 OPPHISSE AFFEKTANT 4 JÅLE LAPS NARR 5 GJEKK POSØR 7 KOVRING 8 JÅLEBUKK SKAPETRE 11 HALVKAURING HALVKOVRING AFFEKTASJON 4 KNOT POSE 5 BLØFF MANER SPILL 6 JÅLERI POSERI TEATER UNATUR 7 KOMEDIE SKAPERI 8 ATTITUDE 9 FRUENOTER KUNSTLERI PÅTATTHET RECHERCHE SKUESPILL 10 MANIERTHET MINAUDERIE SCHØNTUERI TILSKAPING 11 PRESIOSITET PRESIØSITET TILGJORTHET UTENPÅVESEN 12 AFFEKTERTHET FORSTILLELSE KOMEDIESPILL MANIERERTHET SKAPAKTIGHET AFFEKTBINDING 7 KATEKSI AFFEKTERE 5 HYKLE 6 GJØGLE SPILLE 8 SIMULERE AFFEKTERT 4 SØKT 5 JÅLET UEKTE 6 GEITET JÅLETE KOKETT PÅTATT 7 FORSERT KOSTBAR KUNSTIG MANIERT PRESIØS TVUNGEN 8 FORLOREN FORSTILT HYKKELSK HYKLERSK INNBILSK KUNSTLET PRESIØST SNIRKLET SVULSTIG TILGJORT TILLAGET TILSKAPT TVUNGENT USTUDERT 9 ANSTRENGT FORSKRUDD MANIERERT NARRAKTIG OPPSKRUDD POSERENDE RECHERCHE SKAPAKTIG SNIRKLETE TEATRALSK UNATURLIG 10 OPPSTYLTET OVERDREVEN OVERDREVET SKABBAKTIG 11 JOMFRUAKTIG JOMFRUNALSK OPPSTYLTRET OVERDREVENT UTENPÅKLINT 12 HØYTTRAVENDE 13 MELODRAMATISK SALVELSESFULL 14 SALVELSESFULLT UTENPÅKLISTRET AFFEKTERT PERSON 9 AFFEKTANT AFFEKTIV 14 FØLELSESBETONT FØLELSESMESSIG AFFEKTIVITET 13 PÅVIRKELIGHET AFFERENT 12 INNADFØRENDE AFFETTUOSO 12 UTTRYKKSFULL 13 LIDENSKAPELIG MUSIKKUTTRYKK UTTRYKKSFULLT AFFICHE 6 PLAKAT 7 OPPSLAG AFFIDAVIT 10 FORSIKRING AFFIKS 6 INFIKS 7 PREFIKS SAMNAVN SUFFIKS AFFILIASJON 8 ADOPSJON AFFILIERE 8 ADOPTERE AFFINERE 5 RENSE 7 FOREDLE FORFINE 9 RAFFINERE AFFINITET 7 KONTAKT SYMPATI 9 SLEKTSKAP 11 TILKNYTNING TILTREKNING 13 TILBØYELIGHET 19 TILNÆRMELSESTENDENS AFFIRMASJON 11 BEKREFTELSE STADFESTING AFFIRMATIV 7 POSITIV 11 BEKREFTENDE AFFIRMERE 8 BEKREFTE AFFISERBAR 10 PÅVIRKELIG AFFISERE 4 ANGÅ RØRE 5 GRIPE VEDGÅ 6 BERØRE ENGSTE NEDSLÅ 7 ANFEKTE ANGRIPE BEKYMRE PÅVIRKE SJENERE SKREMME 8 INFLUERE INNVIRKE 9 FORSTYRRE AFFISERT 6 GREPET AFFLIKASJON 10 ANFEKTELSE BEDRØVELSE 11 NEDSLÅTTHET AFFRIKAT 6 KLUSIL AFFUTASJE 8 UNDERLAG 10 UNDERSTELL 15 LAVETTAFFUTASJE 16 DOBBELTAFFUTASJE AFFÆRE 3 SAK 4 SLAG TJON 5 GREIE 6 ARBEID HANDEL SYSSEL 7 AFFAIRE EPISODE FORETAK FORHOLD HENDING NEGOTIE ROMANSE 15

16 8 BUSINESS GJERNING GJØREMÅL HENDELSE HISTORIE NEGOTIUM PENGESAK SKANDALE SPIONSAK SPØRSMÅL STATSSAK SUPPEDAS TILFELLE TREFNING 9 DOPINGSAK MELLOMVÆR PRIVATSAK RØVERKJØP 10 ANLIGGENDE BEGIVENHET FORRETNING GESCHICHTE SAMMENSTØT TUSKHANDEL VIRKSOMHET 11 FOREHAVENDE FORETAGENDE SKANDALESAK SPEKULASJON TILDRAGELSE TRANSAKSJON 14 SKANDALEAFFÆRE 17 KJÆRLIGHETSAFFÆRE 19 KJÆRLIGHETSHISTORIE 21 FORRETNINGSANLIGGENDE DJEVELSK AFFÆRE 14 HELVETESMASKIN TRUENDE AFFÆRE 8 SPØKELSE AFGHAN 4 GIFT HASJ 7 HASJISJ RUSGIFT 9 RUSMIDDEL AFGHANER 5 ASIAT 6 AFRIDI AFHUS 7 TILBYGG AFLATOKSIN 4 GIFT 9 GIFTSTOFF AFONI 6 HESHET 11 STEMMESVIKT AFONISK 8 KLANGLØS AFORI 10 STERILITET AFORISME 3 ORD 4 GRUK 5 GNOME GRUKK 6 BONMOT 7 FYNDORD SENTENS 8 GULLKORN 9 FYNDSPRÅK GREGUERIA 10 TANKESPRÅK 11 LÆRESETNING AFORISTISK 4 KORT 6 KYNDIG 14 ORDSPRKSAKTIG AFRIDI 5 ASIAT 8 AFGHANER AFRIKA 10 VERDENSDEL AFRIKANER(E) 3 EWE FON IBO LUO MOR SAN TWI VAI 4 ADJA AFAR AKKA AMBO BENA BOER CEWA FANG GOLA HUTU ISSA NUBA SUAV TEBU ZULU 5 BANTU BEMBA BURER CHEWA DINKA ETIOP FANTI GALLA GANDA GURMA HAUSA KABYL KAMBA MASAI MOROS MOSSI NEGER NILOT PULLO PYGME SWAZI TIBBU TURKO TUTSI XHOSA ZIMBA 6 ASKARI AVAMBA AZANDE BAKOTA BAKUBA BALUBA BASUTO BEDSJA BERBER CHAGGA DAMARA FELLAH FULANI GASSER GHANAN GRIGUA GULLAH HAMITT HAUSSA HERERO JORUBA KAFFER KENYAN KIKUYU LIBYER MALIER MAMAER MBUNDU MERINA MORIAN NUBIER NYANJA OVAMBO SOMALI TOUBOU TSWANA TUAREG VOLTAN WATUSI YORUBA ZAIRER 7 ALGIRER AMAZULU ANGOLAN BAGANDA BAGGARI BAMBARA BAMBUTI BENINER BIAFRAN BLÅMANN BOTSWAN BUGANDA DAGOMBA EGYPTER ETIOPER FALASHA GABONER GAMBIER GEECHEE GUINEAN IVORIAN KENYATT KOMORER NDEBELE NEGRITO NIGERER NUMIDER RWANDER SAKALAV SANDAWE SONGHAI SONHRAI SUDANER TCHADER TUNISER UGANDER WATUTSI ZAMBIER 8 AFRIKAND ALGERIER AMAXHOSA BARABEIG BERGDAMA BETSJUAN 16

17 BURKINER BUSKMANN ERITREER ETIOPIER GHANANER GHANESER HAMITTER KARTAGER KENYANER LESOTHER LIBERIER MALAWIER MAMELUKK MANDINGO MANGBETU MAROKKAN MATABELE MONBUTTU NAMIBIER NEGRILLO NIGERIAN NIGRILLO SOMALIER TUNISIER VOLTANER 9 ANGOLANER BANTUFOLK BARBARESK BECHUANER BIAFRANER BOTSWANER BURUNDIER BUSKNEGER DVERGFOLK GUINEANER IVORIANER KAMERUNER KHOIKHOIN LESOTHOER MALGASSER MAMAGUAER MAURITIER NIGRITTER OVIMBUNDU RHODESIER SUDANESER TANZANIER TCHADERER TOGOLESER ZIMBABWER ZULUNEGER 10 ABESSINIER AFRIKANDER BANTUNEGER BETSJUANER DJIBOUTIER HOTTENTOTT KAPPVERDER KONGOLESER KONGONEGER MADAGASSER MADEGASSER MALAGASSER MAROKKANER MOSAMBIKER NEGERKONGE NIGERIANER NIGRITTIER NUBIERINNE SEYCHELLER ZULUKAFFER ZULUKVINNE ZULUSTAMME 11 MASAIKRIGER MAURETANIER MOCAMBIQUER SENEGALESER TANGANYIKER TANZANIANER ZULUHØVDING ZWASILENDER 12 SENEGALNEGER SIERRALEONER ZWASILENDING AFRIKANERINNE 5 NEGER 6 KVINNE 8 NEGRESSE 9 AFRIKANER NEGERPIKE 10 NEGERJENTE 11 NEGERKVINNE AFRIKANIST 13 AFRIKAFORSKER AFRIKANISTIKK 9 VITENSKAP 15 KULTURVITENSKAP AFRIKANSK FORFATTER 3 DIB 4 DIOP KÜHN NETO POST RIVE 5 AIDOO ALUKO ARMAH OKARA PATON SMITH VRIES 6 AUCAMP CRIPPS EYBERS HEEVER JABAVU MAHFUZ ORIGBO ROBERT YACINE 7 BRUGGEN FERAOUN PLESSIS SENGHOR 8 CELLIERS DIAKHATÉ GORDIMER JACOBSON OPPERMAN RUBADIRI 9 MPHAHLELE PHILANDER 11 LANGENHOVEN AFRIKANSK POLITIKER 4 AMIN NETO 5 BELLO BOTHA DIORI GOWON KAGWA MALAN NKOMO OBOTE SADAT 6 NAGUIB NASSER 7 HERTZOG MUBARAK NKRUMAH NYERERE SENGHOR STRYDOM 8 STRIJDOM VERWOERD 9 BOURGUIBA 10 TOMBALBAYE AFRIKAREISENDE 4 PARK 5 BAKER BARTH BRUCE GRANT LAING SPEKE TINNE VOGEL 6 BAIKIE BINGER BURTON CAILLE DECKEN DENHAM LANDER 7 CAILLIE FOUREAU KERSTEN STANLEY 8 MARCHAND PASSARGE WISSMANN 9 NACHTIGAL SCHNITZER 10 CLAPPERTON 11 LIVINGSTONE 12 SCHWEINFURTH AFRODISI 11 KJØNNSDRIFT AFRODISIAKUM 6 BUFLOG 8 LØPEKULE 10 BRUNSTKULE 13 HJORTETRØFFEL AFRODITE 5 VENUS 7 GUDINNE 8 APATUSIA 10 ANADYOMENE 17 SKJØNNHETSGUDINNE 18 KJÆRLIGHETSGUDINNE AFRODITETILNAVN 8 APATUSIA 10 ANADYOMENE AFROFRISYRE 5 SVEIS 10 HÅRFRISYRE AFROGYM 11 KROPPSØVING 12 KROPPSØVELSE AFROS 9 MUNNSKÅLD AFTEN 3 TID VAK 4 MÅNE VÅKE 5 AVDAG 17

18 KVELD SOARE 6 VESPER 7 AFTNING DAGSETT PERIODE TIDSROM 8 HESPEROS MØRKNING SKUMRING SOLEFALL SOLEGLAD 9 AVDAGNING JULEAFTEN JULEKVELD KVELDSETE KVELDSTID TIDSPUNKT 10 AFTENSTUND PINSEAFTEN PÅSKEAFTEN 11 AUGUSTKVELD AVDAGSTIDER JONSOKAFTEN TIDSAVSNITT TIDSPERIODE VINTERKVELD 12 FORESTILLING 16 ABONNEMENTSAFTEN 17 AFTENFORESTILLING AFTENBØNN 6 VESPER AFTENGUDSTJENESTE 5 MESSE 6 VESPER 12 GUDSTJENESTE AFTENLANDET 6 VESTEN 8 HESPERIA HESPEROS AFTENMUSIKK 8 SERENADE AFTENS 4 SUPÉ 5 SEKSA SOUPE 6 GOUTER KVELDS SOUPER 9 AFTENSMAT AFTENSMÅL KVELDSMAT AFTENSAMMENKOMST 8 ASSEMBLE 9 ASSEMBLEE AFTENSANG 4 SANG 5 MESSE 6 VESPER 8 SERENADE AFTENSBORD 6 TAFFEL AFTENSELSKAP 5 SOARE SOIRE AFTENSMAT 3 MAT MÅL 6 MÅLTID 9 KVELDSHØY AFTENSMÅLTID 3 MÅL 6 GOUTER MÅLTID 7 NATTVOL AFTENSTEMNING 5 IDYLL AFTENSTJERNE(R) 8 HESPEROS AFTENTOALETT 5 PLAGG PLEIE STELL 7 ANTREKK TOALETT 9 KLESDRAKT KLESPLAGG 10 OMKLEDNING 20 BEKLEDNINGSGJENSTAND AFTERBEAT 4 SLAG 9 ETTERSLAG RYTMESLAG AFTNING 3 TID 5 AFTEN KVELD 7 PERIODE TIDSROM 9 TIDSPUNKT 11 TIDSAVSNITT TIDSPERIODE AFYLLISK 7 BLADLØS AG 4 SØLV TEGN 5 GEVÆR 6 METALL SYMBOL 8 ARGENTUM 10 GRUNNSTOFF SKYTEVÅPEN AGA 5 HERRE AGA KHAN 8 OVERHODE 17 ISMAILITTOVERHODE AGAM 3 DYR 4 ØGLE 5 AGAME 7 KRYPDYR 8 SEILØGLE 10 FLUEFANGER PIGGDJEVEL TORNDJEVEL AGAMEMNON 8 TRAGEDIE AGAMI 3 DYR 4 FUGL 7 FJÆRKRE 9 VIRVELDYR 11 TROMPETFUGL AGANIPPE 5 KILDE AGANUT 8 VARDANUT AGAPE 3 MÅL 6 MÅLTID 10 KJÆRLIGHET 17 KJÆRLIGHETSMÅLTID AGAR 9 GELESTOFF AGAT 5 ONYKS 7 MINERAL 8 BÅNDAGAT MOSEAGAT RUINAGAT 9 SARDONYKS 10 JASPISAGAT 11 STJERNEAGAT 12 DENDRITTAGAT HALVEDELSTEN 13 FESTNINGSAGAT AGATGLASS 12 ETTERLIGNING AGATRING 4 RING 14 FISKESTANGRING AGAVE 5 SISAL 6 PLANTE AGAVERUSDRIKK 5 DRIKK VÆSKE 6 PULQUE 8 RUSDRIKK AGDER 10 BISPEDØMME AGE 3 UGG 4 KUST NUGG TUKT 5 BANKE FRYKT HEMME KJØRE KUSTE TEMME TUKTE TUSKE TØYLE 6 KJØRRE KUSTUS OPPDRA TVINGE VØRNAD 7 RESPEKT STRAFFE VØRDNAD 8 BEHERSKE 18

19 BETVINGE DISIPLIN HÅNDTERE ÆREFRYKT 10 VENERASJON 11 DISIPLINERE OPPDRAGELSE TYRANNISERE 12 JERNDISIPLIN AGEIREIN 8 FORSAMLE AGELIG 5 LYDIG STOLT 9 FRYKTELIG 11 IMPONERENDE 17 RESPEKTINNGYTENDE AGELØS 3 GAY 5 FREKK 6 ULYDIG 8 UÆRBØDIG 9 OPPSETSIG 10 RESPEKTLØS UOPPDRAGEN AGENDA 5 LISTE 7 PROGRAM 9 DAGSORDEN 10 PROMEMORIA AGENDE 8 ALTERBOK 9 RITUALBOK 11 FORSKRIFTER AGENESI 10 STERILITET 12 UFRUKTBARHET AGENS 9 DRIVKRAFT IONISATOR AGENT 4 BOND 5 CLERK KLERK SPION 6 BIERUT BROKER DYSTHE MEGLER MEKLER RUNNER RØNNER SELGER 7 HYREBAS SPEIDER 8 BOKAGENT DETEKTIV REISENDE STILLING SUBAGENT VIGILANT 9 BOOKMAKER COMPRADOR DØRSELGER FORMIDLER HYREAGENT KOLPORTØR OPPKJØPER RAPPORTØR SPIONLIGA(FL) STORSPION UTSENDING WOLLWEBER 10 AKKVISITØR DØRKNAKKER FORHANDLER HOVEDAGENT IMPRESARIO MELLOMMANN PLASSAGENT WATERCLERK 11 IMPRESSARIO KOMMISJONÆR KONTRASPION SKIPSMEGLER 12 DOBBELTAGENT REPRESENTANT 13 ENEFORHANDLER TALENTSPEIDER 14 PRIVATDETEKTIV REISELIVSAGENT SALGSFORMIDLER VEDDELØPSAGENT VEDDEMÅLSAGENT 15 HANDELSREISENDE 16 FORSIKRINGSAGENT PÅVIRKNINGSAGENT TIPPEKOMMISJONÆR 17 SALGSREPRESENTANT 19 RIKSTOTOKOMMISJONÆR AGENT PROVOCATEUR 11 PLITISPION AGENTUR 4 RETT 5 FIRMA 9 ØLAGENTUR 10 FORRETNING VIRKSOMHET AGENTVIRKSOMHET 9 SPIONASJE 15 KONTRASPIONASJE AGERASI 8 EGENSKAP AGERE 2 GI 4 FØRE LEKE 5 VIRKE 6 GJØGLE HANDLE OPPTRE SPILLE UTFØRE 10 FORESTILLE AGERING 9 OPPTREDEN AGEUSI 14 SMAKSANSMANGEL AGEVOLE 4 LETT 8 FLYTENDE AGG 3 NAG URO 4 OTTE 5 AVIND AVUND 6 UVILJE 8 MOTVILJE 9 BITTERHET FIENDSKAP HJERTENAG 10 MISUNNELSE AGGIORNAMENTO 9 FORNYELSE AGGLOMERASJON 12 SAMMENHOPING AGGLOMERAT 12 SAMMENHOPING AGGLOMERERE 4 HOPE 5 DYNGE 10 SAMMENHOPE AGGLUTINASJON 13 SAMMENKLEBING AGGLUTINERE 11 SAMMENKLEBE AGGRAVASJON 9 SKJERPING 10 FORVERRING AGGRAVERE 7 SKJERPE 8 FORVERRE AGGREGASJON 9 OPPHOPING 10 OPPDYNGING AGGREGAT 4 MALM UNIT 5 FLINT 6 PELLET PINITT 7 BERGART BERGLÆR BERGTRE SAMLING VARIOLA(FL) 8 BERGKORK MICELLER(FL) OMFORMER VARIOLER(FL) 9 BERGPAPIR KOKKOLITT(FL) LOKOMOTIV SFÆROLITT 10 DENDRITTER(FL) KOBBERMALM SERVOMOTOR 13 SAMMENKOBLING AGGREGATTILSTAND 4 GASS 5 VÆSKE 6 PLASMA 8 GASSFORM 9 VÆSKEFORM AGGREGERE 11 SAMMENKOBLE AGGRESJON 6 ANFALL ANGREP 8 OVERFALL 19

20 10 STRIDSLYST 11 ANGREPSLYST ANGSTBITERI FORBITRELSE FRUSTRASJON AGGRESSIV 5 HATSK ILTER YPPAL 6 BRÅKET HISSIG 7 BRÅKETE FIENDSK KAMPGAL 8 HATEFULL KAMPVILL KRANGLET KRIGERSK OFFENSIV PÅGÅELIG PÅGÅENDE STRIDBAR STRILYNT 9 FIENDTLIG KRANGLETE NÆRGÅENDE STRIDLYNT STRIDSGAL 10 ANGRIPENDE ANMASSENDE KAMPLYSTEN 11 INNPÅSLITEN KRIGSLYSTEN PÅTRENGENDE UTFORDRENDE 12 STRIDSLYSTEN 13 ANGREPSLYSTEN 16 ANGREPSAGGRESSIV AGGRESIVITET 9 FIENDSKAP 11 ANGREPSLYST AGGRESSOR 8 ANGRIPER AGIB 6 ADSHID AGIL 4 RASK 6 HURTIG SMIDIG 7 RASTLØS VIRKSOM AGILE 4 LETT 8 FLYTENDE 13 MUSIKKUTTRYKK AGILITET 9 SMIDIGHET AGILMENTE 4 LETT 8 FLYTENDE AGIO 5 BELØP 7 GEVINST 9 FORSKJELL 11 FORTJENESTE KURSGEVINST 13 KURSFORSKJELL PRISFORSKJELL AGIOSPEKULASJON 9 AGIOTASJE AGIOTASJE 11 BØRSJOBBING SPEKULASJON 15 AGIOSPEKULASJON AGITASJON 4 HETS HETZ 5 PRESS 6 AKSJON CANVAS 7 CANVASS FELTTOG PÅTRYKK REKLAME 8 KAMPANJE VALGKAMP 9 KRIGSDANS KRIGSHETS RABULISME 10 CANVASSING KRIGSHUMØR OPPVIGLERI OPPVIGLING PROPAGANDA PÅVIRKNING 11 AKSJONERING HATKAMPANJE MISJONERING MISJONSIVER OPPHISSELSE 12 BEARBEIDELSE HUSAGITASJON 13 BUSKAGITASJON LØGNAGITASJON SPAREKAMPANJE 14 VALGPROPAGANDA 18 MÅTEHOLDSAGITASJON AGITATO 6 HEFTIG 7 OPPRØRT 13 MUSIKKUTTRYKK AGITATOR 3 DEL 4 HOEL PALM 5 PAINE STRØM 6 COBDEN DAVITT DREIER HITLER VIGLER 7 BASTIAT BERGMAN BURRITT DEMAGOG GOLDMAN JANTZEN KLOSTER KNUDSEN LEISLER SKRIKER TRANMÆL 8 AKTIVIST COUGHLIN DOUGLASS FJØRTOFT GARRISON LASSALLE MISJONÆR RABULIST SØRENSEN 9 BERGEGREN FORKYNNER LUXEMBURG MASKINDEL OPPVIGLER PREDIKANT SKRIKHALS 12 CARPETBAGGER PROPAGANDIST 13 FOLKEFORFØRER AGITATORISK 10 DEMAGOGISK 11 OPPVIGLERSK AGITERE 4 EGGE IVRE 5 ILDNE VIRKE 6 KJEMPE 7 ARBEIDE OPPEGGE PÅVIRKE 8 FORKYNNE OPPILDNE OPPVIGLE 9 BEARBEIDE MISJONERE PROPAGERE REKLAMERE 10 OPPAGITERE 12 PROPAGANDERE AGKISTRODON 3 DYR 6 ROVDYR 7 KRYPDYR SLANGER 12 KRYPDYRSLEKT 14 MOKASINSLANGER AGLAIA 7 SMYKKET AGN 2 ÅT 3 FLY KOT PIR SIL ÅTE 4 BLAD ESCA FLUE JUKS KIME LAUE LØVE MAKK MARK MORT NORS PRIT PØYT ROGN RÅTE SILD SIME SLOM 5 AKKAR AKKER BEITE ESJER 20

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer.

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer. BREV TIL ET GISSEL Antoine de Saint-Exupéry Dette skriftet kom først ut i New York i 1943. Ble utgitt i Paris i 1944. På norsk i En røst fra århundrets samvittighet: Et utvalg av Antoine de Saint- Exupérys

Detaljer

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet

En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet OVERVINN AVHENGIGHET En veiledning til å overvinne og helbrede avhengighet Skrevet med støtte fra Kirkens ledere og profesjonelle rådgivere, av personer som har slitt med avhengighet og som har opplevd

Detaljer

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon.

Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Gunnar Elstad: Et lite sjelesorgkurs. Hva er sjelesorg? Hjelp til kristenlivet. Når livet gjør vondt. Angst og depresjon. Herre, Du vet bedre enn jeg at jeg blir eldre, og at en vakker dag er jeg blitt

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag.

Hva sier Bibelen? Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Gunnar Elstad 6. Å leve med sin seksualitet Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag. Kroppen vår, utseendet og seksualiteten, er ofte viktigere for oss enn vi tror. Det at vi er trygge i rollen

Detaljer

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad:

Angst. Aggresjon. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Hva skjer mellom oss? Vi er ikke alltid så avslappet som vi gir inntrykk av når vi møtes. Lenge før de åpne konfliktene kommer for dagen, har vi opplevd spenninger oss i mellom. Det er slike

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre -

I et lite hus på Øvre Blåsenborg Vekslende kår i unge år Vandringen går videre - alvor I STAVANGERFORLAGET Av Gottfred Borghammer er tidligere utkommet: Fra spak til alvor Den som visste - Sistemann setter sluttstrek Lende'n Meninger om mangt og mye (20 radiokåserier og 8 epistler)

Detaljer

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui

Så ble jeg ledet. Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Så ble jeg ledet Skrevet av Sayyid Muhammed Tijani Smaoui Innhold: Sideantall Tilegnelse: 3-3 Forord: 3-4 Et kort blikk på mitt liv: 4-7 Pilegrimsreisen til Allahs hus: 7-13 I Egypt: 13-15 Et møte om bord

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER

07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER E T A N N E R L E D E S M A G A S I N O M Ø K O N O M I 07. PENGENES HISTORIE 23. HVITSNIPPKRIMINALITET 15. AKSJER 1. årg. kr I S S N 1 5 0 2 6 2 3 X PENGENES HISTORIE INFLASJON BAK MURENE FREMTIDENS PENGER

Detaljer

De mest spurte spørsmål om Islam.

De mest spurte spørsmål om Islam. 1 De mest spurte spørsmål om Islam. Skrevet av: Dr. Zakir Naik http://www.irf.net/irf/main.htm Oversatt av: Hamza & Børge B. N. Blåtind For mer info: ris_stavanger@yahoo.no ISBN-13: 978-82-996880-5-5 ISBN-10:

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Tom Reiss. Den sorte greven. Napoleons rival og den virkelige greven av Monte Cristo. Oversatt av Christian Rugstad.

Tom Reiss. Den sorte greven. Napoleons rival og den virkelige greven av Monte Cristo. Oversatt av Christian Rugstad. Den sorte greven 1 Tom Reiss Den sorte greven Napoleons rival og den virkelige greven av Monte Cristo Oversatt av Christian Rugstad Forlaget Press Tom Reiss Den sorte greven Copyright 2012 by Tom Reiss

Detaljer

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner

Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner Min grunnvoll: Prinsipper, ferdigheter og vaner SELVHJULPENHET Week 3 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett. Engelsk

Detaljer

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR. -nytt NYTT FRA GAMBIA Nr 3-2008 FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka Det er ikke tanken som teller

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

En av de mest markante skikkelser innenfor

En av de mest markante skikkelser innenfor «De døde skylder man bare sannheten» Et kritisk blikk på Conrad Englert (I) Terje Christensen En av de mest markante skikkelser innenfor antroposofisk bevegelse i Norge, og den som sterkest preget utviklingen

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar

Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar Introduksjoner & Isbrytere Dag 1 Veileders eksemplar - Veileder velger fra denne listen eller bruker sin egen liste: Tre spørsmålsleken Alle i gruppen skriver ned 3 tankevekkende spørsmål de gjerne vil

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012

182. årlige generalkonferanse. 31. mars 1. april 2012 182. årlige generalkonferanse 31. mars 1. april 2012 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah 2012 Intellectual Reserve, Inc. Med enerett Engelsk original godkjent: 12/11

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Det kristne menneskesynet

Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs menneskesynsbok Hva er et menneske? NLA-forlaget, 1996. ISBN 82-7468-036-7 I. Et riss av utviklingen i menneskets selvforståelse o 1.

Detaljer