Teknisk faktablad StoCrete TS 203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk faktablad StoCrete TS 203"

Transkript

1 Våtsprøytemørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6 30 mm Karakteristikk Anvendelse som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) som modellerbar mørtel ved ekstra krav på statisk samvirke for fremstilling/gjenoppretting av brannmotstand for betongrehabilitering av lager-, fyllings- og omlastingsplasser for stoffer som kan forårsake vannforurensning Egenskaper polymerforsterket, sementbundet modellerbar mørtel (SPCC) meget god vedheft på betongunderlag meget lett å påføre ved over-hodet-arbeid høy stabilitet lavt prelltap høy bestandighet ved frost-/tinesaltbelastning systemtesting som anode- og reparasjonsmørtel for reparasjonsprinsippet katodisk korrosjonsbeskyttelse brannklasse A2-s1, d0 (ubrennbar) iht. EN Særskilte egenskaper / anmerkninger produktet oppfyller EN som reparasjonssystem for gjenoppretting av stabiliteten egnet for gjenoppretting av brannmotstanden, testet iht. EN brannmotstandsklasse R 90 (for oversmyg), REI 90 (seksjonerende gulv og vegger) Tekniske data Kriterium Standard/forskrift Verdi/enhet Anvisning Bulktetthet fersk mørtel EN ,2 kg/dm³ Største kornstørrelse 2,0 mm Heftfasthet (28 dager) EN 1542 > 2,0 MPa Trykkfasthet (28 dager) EN MPa Bøyestrekkfasthet (28 dager) TP BE SPCC 9 11 MPa E-modul statisk (28 dager) EN GPa Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet. Rev.nr.: 1 / NO / / 1/6

2 Underlag Krav Krav til underlaget: Betongunderlaget må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser samt korrosjonsfremmende bestanddeler (f.eks. klorider). Heftfasthet middels 1,5 N/mm² Heftfasthet minste enkeltverdi 1,0 N/mm² Renhetsgraden til frittliggende armering etter klargjøring av underlaget: Sa 2½ iht. EN ISO Forberedelser Underlaget må forberedes med egnede mekaniske metoder som f.eks. blåsing med fast blåsemiddel eller høytrykksspyling (> 800 bar). Mindre faste sjikt og slamkonsentrasjoner må fjernes. Porer og hulrom må åpnes tilstrekkelig. Skadestedets kanter må skråskjæres ca. 45. Ca. 24 t før mørtelen påføres må underlaget forvannes. Ved tidspunktet for mørtelpåføring må det tilsvare definisjonen for fukt i reparasjonsanvisningen Anvisning: For alle metoder for forbehandling av underlag som kan føre til fugeskader i det overflatenære området til gjenværende gammel betong, som f.eks. hamring, fresing eller flammebehandling, må de behandlede flatene etterbearbeides (blåsing med fast blåsemiddel) med egnet metode. Påføring Påføringstemperatur Laveste påføringstemperatur: +5 C Høyeste påføringstemperatur: +30 C Bearbeidingstid Blandingsforhold Ved +5 C: ca. 45 minutter Ved +23 C: ca. 35 minutter Ved +30 C: ca. 15 minutter 25 kg materiale : 3,25 3,525 l vann = 1,0 : 0,13 0,141 vektdeler Klargjøring av materialet Tvangsblander: Ha i vann og tilsett tørrmørtel. Bland i ca. 2 minutter, la deretter modne i ca. 3 minutter og bland til slutt i ca. 30 sekunder. StoSilo Teknikk: Be om informasjonsbladet siloteknologi. Rev.nr.: 1 / NO / / 2/6

3 Forbruk Anvendelsesmåte Forbruk ca. pr. mm sjikttykkelse (uten prelltap) 2,1 kg/m² Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold. Oppbygging Påføring 1. Forbehandling av underlaget 2. Korrosjonsbeskyttelse med StoCrete TK (ved frittliggende armeringsstål) Bemerk: StoCrete TK: 3 påføringer 3. Modellerbar mørtel med Sjikttykkelse: 6 30 mm, partielt opp til 100 mm Den totale sjikttykkelsen kan økes med flersjiktet påføring. materialet påføres med våtsprøyting 1. Forbehandling av underlaget Etter forbehandling av underlaget (se over) må forurensning av inn- og utvendige betongflater, som senere skal bearbeides sprøyteteknisk, forhindres med egnede tiltak. Det må sikres at vedheftforstyrrende forurensninger fra prelltap eller sprøytetåke ikke fester seg på flater som skal belegges, eller at disse fjernes ved hjelp av egnede tiltak som f.eks. sandblåsing. 2. Korrosjonsbeskyttelse (ved frittliggende armering). Umiddelbart etter at rusten er fjernet fra armeringen påføres StoCrete TK grå eller lysegrå i 3 sjikt. Armeringen belegges jevnt og heldekkende med pensel. Korrosjonsbeskyttelsen må være såpass herdet på armeringen slik at den ikke løsner ved etterfølgende arbeidsomgang. (for detaljer, se teknisk faktablad for StoCrete TK) 3. Modellerbar mørtel: Sprøyting: Mating av ferdig blandet mørtel utføres med skruepumpe med tett gjennomstrømningsblander. Anvend en kompressor med kapasitet på minst 7 m³/min. ved 3 bar. Før første materialmating forvannes slangene innvendig og smøres med tapetlim. Sprøytingen må utføres av en kvalifisert person som kan påvirke kvaliteten på sprøytet mørtel med dyseavstand, sprøyteretning og mørtel- og luftmengde. Normal dyseavstand: 0,5 1,0 m. Prelltap kan ikke gjenbrukes og må avfallshåndteres! 4. Overflatebearbeiding Generelt etterlates overflaten grovsprøytet om ikke annet kreves (se DIN 18551). Dersom en overflatebearbeiding av SPCC kreves, må to sjikt sprøytes for å unngå vedheftproblemer til underlaget. Første sjikt: Påfør den konstruktive totale sjikttykkelsen som kreves, la stå som grovsprøytet overflate. Grove ujevnheter fjernes med sliperasp. Overflaten Rev.nr.: 1 / NO / / 3/6

4 beskyttes mot forurensninger og for tidlig tørking iht. klimastiske forhold. Andre sjikt: Planlegg det andre sjiktet som et nivelleringssjikt. Nivelleringssjiktet påføres med minste sjikttykkelse. Ved sprøyting av nivelleringssjiktet må det første sjiktet fortsatt være mattfuktig og fri for separerende substanser. Det beste tidspunktet for påføring av nivelleringssjiktet er når det første sjiktet ikke lenger kan beveges. Dette tidspunktet er væravhengig og bestemmes for hvert prosjekt. Nivelleringssjiktet bearbeides umiddelbart etter påføring. Dersom overflaten overbearbeides for sent kan den ferske mørtelstrukturen rives opp og en synlig sprukket struktur kan eventuelt dannes direkte eller senere. Overflaten til nivelleringssjiktet kan trekkes av med en rettholt. Dersom det forankres lister i de påførte flatene for å sikre korrekt sjikttykkelse, må disse fjernes etter utført sprøyting. Sørg for at strukturelle feil unngås og at ikke noe løsner fra underlaget. For fremstilling av et homogent mørtelsjikt er det nødvendig å klargjøre fugene på samme måte som underlaget før overbearbeiding. Overflaten oppnår ikke den kvaliteten som kan oppnås med en finsparkel. Dersom en finsparkling kreves, kan overbearbeides manuelt eller med våtsprøyting med StoCrete TF 204 S eller StoCrete TS 200 S. 5. Etterbehandling Etterbehandlingsmetode: a) Dekk til med folie eller matter Folien må ikke berøre mørtelens overflate. b) Spray med vann c) Kjemisk etterbehandling Under normale forhold er etterbehandlingstiden minst 5 dager. Den tilsvarende standarden DIN : , faktablad B8 "Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons" (4.2014) fra Verein Deutscher Zementwerke e.v. og ZTV-ING (2014/12) skal overholdes på hensiktsmessig vis. Anvisning: En vesentlig del av etterbehandlingen er en tilstrekkelig forvanning av betongunderlaget før påføring av mørtelen. En kjemisk etterbehandling kan kun utføres når etterfølgende arbeid er kompatibel med denne. En jevn farge på mørteloverflaten er ikke mulig grunnet påføringsmetoden. Anbefalt blandeutstyr: InoMIX ZM 120, Fa. Inotec, Waldshut-Tiengen, Tyskland. Tlf.: / , e-post: Rev.nr.: 1 / NO / / 4/6

5 Anbefalt våtsprøyteanlegg: a)wm Variojet FU, Fa. Werner Mader GmbH, Mörtel und Betonspritzmaschinen, Bullauer Str. 6, Erbach, Tyskland. Tlf.: / , e-post: b)pft N2V, Fa. PFT, Iphofen, Tyskland. Tlf.: / , e-post: c)silo-technologie, Fa. Inotec, Waldshut-Tiengen, Tyskland. Tlf.: / , e-post: Tørking, herding, overarbeiding Rengjøring av verktøy Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig Leveranse Lagring Lagringsforhold Lagringstid Overbearbeidingsbar med StoCrete TS 200 S eller StoCrete TF 204 S etter 5 dager ved +20 C og 65 % relativ luftfuktighet. Rengjør med vann umiddelbart etter bruk. Generell arbeidsanvisning på (Produkte) samt i vedlegg til den gjeldende håndboken "Tekniske faktablader" Artikkelnummer Betegnelse Forpakning kg sekk Lagres tørt. I originalforpakning frem til... (se forpakning). Dette produktet er kromatredusert.denne egenskapen garanterer vi frem til utløp av maks. lagringstid.hensynta angivelsen om garantert lagringstid i chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer.: f.eks I eksemplet garanteres en lagringstid til slutten av uke 05 i 2016 (tall 1 = siste tall i årstallet, tall = ukenummer).se prislisten for ytterligere forklaringer. Sertifikater/godkjenninger Z SPCC system for modellerbar mørtel for reparasjon av lager-, fyllings- og omlastingsanlegg Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Merking Produktgruppe Reparasjonsmørtel GISCODE Rev.nr.: 1 / NO / / 5/6

6 Sikkerhet Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Sikkerhetsdatablad fås ved første ordre. Hensynta informasjonen om produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering. Særskilte opplysninger Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter. Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett. Sto Norge AS Postadresse: Waldemar Thranes gate 98A N Oslo Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 98B N Oslo Telefon: Telefaks: Rev.nr.: 1 / NO / / 6/6

Teknisk faktablad StoCrete TK

Teknisk faktablad StoCrete TK Korrosjonsbeskyttelse for armering, plastmodifisert, sementbundet Karakteristikk Anvendelse som korrosjonsbeskyttelse for armeringsstål Egenskaper polymerforsterket sementbundet korrosjonsbeskyttelse (PCC)

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete SM P

Teknisk faktablad StoCrete SM P Hurtigherdende reparasjonsmørtel med integrert korrosjonsbeskyttelse, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 3 40 mm Karakteristikk Anvendelse som modellerbar mørtel for rehabilitering av betongkonstruksjoner

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete TG 203

Teknisk faktablad StoCrete TG 203 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / / 06.03.2015 / 1/6 Underlag Krav til underlaget: Betongunderlaget må være bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser samt

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete TS 100

Teknisk faktablad StoCrete TS 100 Tørrsprøytemørtel, plastmodifisert, sementbundet, sjikttykkelse 6 50 mm Karakteristikk Anvendelse som modellerbar mørtel for rehabilitering av statiske og ikke-statiske relevante bærende betongkonstruksjoner

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete FB

Teknisk faktablad StoCrete FB Belegg, sementmodifisert, rissoverbyggende Karakteristikk Anvendelse som rissoverbyggende belegg for beskyttelse av betongkonstruksjoner (betong og armert betong) med tendens til å sprekke for anvendelse

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for laserende forsegling StoCryl

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl RB

Teknisk faktablad StoCryl RB Belegg, rissoverbyggende Karakteristikk Anvendelse som rissoverbyggende belegg for beskyttelse og fargesetting av betongkonstruksjoner (betong og armert betong) med tendens til å sprekke Egenskaper statisk

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur EB 400

Teknisk faktablad StoPur EB 400 Polyuretanbelegg for balkonger, tynnsjiktet, lav løsemiddelandel Karakteristikk Anvendelse for sementbundne underlag som betongflater eller avrettede flater som farget belegg for balkonger, svalganger

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 400

Teknisk faktablad StoCryl V 400 Belegg, laserende, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 450

Teknisk faktablad StoCryl V 450 Belegg, transparent, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) ved etterfølgende laserende utforming som grunnmaling for

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS

Teknisk faktablad StoCryl V 100 QS Belegg, matt, påførbar fra +1 C Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 100

Teknisk faktablad StoCryl V 100 Belegg, silkematt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av bærende betongkonstruksjoner (betong og armert betong) Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur EZ 501

Teknisk faktablad StoPur EZ 501 Polyuretanbasert slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater slitesjikt i testet overflatebeskyttelsessystem StoCretec

Detaljer

Teknisk faktablad StoCryl V 200

Teknisk faktablad StoCryl V 200 Belegg, matt Karakteristikk Anvendelse som stivt belegg for beskyttelse og fargesetting av betong Egenskaper hindrer inntrengning av vann og skadelige vannoppløste stoffer regulerer fuktinnholdet øker

Detaljer

Teknisk faktablad Sto-Turbofix

Teknisk faktablad Sto-Turbofix Enkomponent klebeskum for klebing av isolasjonsplater Karakteristikk Anvendelse utvendig meget godt egnet på relativt jevne underlag for klebing av isolasjonsplater i isolerte fasadesystemer iht. godkjenning

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur EB 200

Teknisk faktablad StoPur EB 200 Polyuretanbelegg for balkonger, tykksjiktet, meget rissoverbyggende Karakteristikk Anvendelse som farget belegg for balkonger og svalganger for sementbundne underlag som betongflater eller avrettede flater

Detaljer

Teknisk faktablad StoPma RZ 500

Teknisk faktablad StoPma RZ 500 PMMA-slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater som bestanddel i testet overflatebeskyttelsessystem OS 8.16

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur DV 508

Teknisk faktablad StoPur DV 508 Polyuretanforsegling for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus, lav løsemiddelandel Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert som dekkforsegling for avstrødde slitesjikt i testet

Detaljer

Teknisk faktablad StoFlexyl

Teknisk faktablad StoFlexyl Organisk sparkelmasse for tetting av sokler og terrengtilslutninger Karakteristikk Anvendelse utvendig som grunning, klebemørtel, sparkelmasse, armering, grunnmaling og tettemasse Egenskaper fuktbeskyttelse

Detaljer

Teknisk faktablad StoMiral FT

Teknisk faktablad StoMiral FT Mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1, kornet struktur, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig forsterket sluttpuss iht. EN 998-1 på mineralske grunnpusser.

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur EZ 505

Teknisk faktablad StoPur EZ 505 Polyuretanbasert selvnivellerende slitesjikt for testede overflatebeskyttelsessystemer for parkeringshus Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert hwo (hovedsakelig virksomt overflatesjikt) i

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox 452 EP

Teknisk faktablad StoPox 452 EP Epoksygrunning for fuktige underlag Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater kapillær- og poretetting av sementbundne underlag som grunning på fuktige sementbundne underlag som

Detaljer

Teknisk faktablad StoLevell FT

Teknisk faktablad StoLevell FT Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig spesielt ved fuktig, kald værtype (min. +1 C til maks. +20 C)

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer

Teknisk faktablad Sto Primer Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss for forsterket, mineralsk puss for silikatdispersjonsbasert

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk lydgjennomslippelig sluttbelegg for StoSilent Akustikksystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig som sluttbelegg for egnede StoSilent Akustikksystemer Egenskaper lydgjennomslippelig Utseende

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox DV 100

Teknisk faktablad StoPox DV 100 Epoksyforsegling for avstrødde plastharpiksbelegg, testede overflatebeskyttelsessystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater som elastifisert forsegling på avstrødde avrettingsbelegg

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silent N

Teknisk faktablad StoColor Silent N Organisk, lydgjennomslippelig, isolerende maling for rehabilitering Karakteristikk Anvendelse innvendig for egnede Sto Akustikksystemer poreåpen rehabiliteringsmaling for akustikksystemer og liknende systemer

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silent N

Teknisk faktablad StoColor Silent N Organisk, porøs, isolerende rehabiliteringsmaling Karakteristikk Anvendelse innvendig for egnede akustikksystemer fra Sto poreåpen rehabiliteringsmaling for akustikksystemer og liknende systemer som tåler

Detaljer

Teknisk faktablad StoMiral FT

Teknisk faktablad StoMiral FT Mineralsk sluttpuss iht. EN 998-1, kornet struktur, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig forsterket sluttpuss iht. EN 998-1 for alle mineralske underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox 590 EP

Teknisk faktablad StoPox 590 EP Epoksybasert strøbelegg, sementholdig, sklisikkert, rissoverbyggende, for testede overflatebeskyttelsessystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert slitesjikt i testet overflatebeskyttelsessystem

Detaljer

Teknisk faktablad StoLevell Novo

Teknisk faktablad StoLevell Novo Mineralsk grunnpuss for klebing og armering med polystyren som lettballast Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Tekniske data Underlag Krav ut- og innvendig for alle mineralske underlag for klebing av

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox WL 100 transparent

Teknisk faktablad StoPox WL 100 transparent Vannholdig epoksylakk, transparent, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig på gulvflater for sementbundne underlag magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp som transparent forsegling på epoksyharpiksbaserte

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz

Teknisk faktablad StoSilent Prep Quarz Organisk heftbru for Sto Akustikputs Karakteristikk Anvendelse innvendig på underlag som pga. høy densitet eller lav oppsugingsevne ikke er egnet å pusse direkte på (slett betong, gipsplater etc.) Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Polyuretanbelegg, optisk høykvalitativ, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig som farget gulvbelegg med dekorative krav på sementbundne underlag på harde støpeasfaltflater Egenskaper optisk

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep QS

Teknisk faktablad StoPrep QS Vannholdig, isolerende, kationisk primer Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig spesielt egnet for etterfølgende organisk og silikonhartsbasert sluttpuss for belegg med QS-produkter på mineralske underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Basic

Teknisk faktablad StoSilent Top Basic Organisk porøst grunnbelegg for StoSilent Akustikksystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig som grunnbelegg for egnede StoSilent Akustikksystemer også anvendbar som sluttbelegg ved påføring i 2 sjikt

Detaljer

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, med veiledende korn Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss for StoVentec Fasade, samt for utjevnings-

Detaljer

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker, med veiledende korn Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox KU 405

Teknisk faktablad StoPox KU 405 Karakteristikk Tekniske data Rev.nr.: 1 / NO / 23.11.2015 / 1/7 Underlag Krav til underlaget: Underlaget må være tørt, bærekraftig og fri for separerende, artsspesifikke eller artsfremmende substanser.

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk porøst sluttbelegg for StoSilent Akustikksystemer Karakteristikk Anvendelse innvendig som sluttbelegg for egnede StoSilent Akustikksystemer Egenskaper porøs, meget finkornet Utseende matt iht.

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox MH 105

Teknisk faktablad StoPox MH 105 Epoksybasert mørtelharpiks, hurtigherdende Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater spesiell mørtelharpiks for epoksyharpiksutjevning Egenskaper høy slitasje- og værbestandighet

Detaljer

Teknisk faktablad StoLevell FT

Teknisk faktablad StoLevell FT Mineralsk klebe- og armeringsmørtel/grunnpuss, hurtigherdende, tidlig filmdannende og fuktsikker Egenskaper Anvendelse Egenskaper Tekniske data ut- og innvendig for alle mineralske og nesten alle organiske

Detaljer

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS

Teknisk faktablad StoArmat Classic plus QS Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, tidlig filmdannende og fuktsikker, med veiledende korn Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox WB 100

Teknisk faktablad StoPox WB 100 Epoksybelegg, vannholdig, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig på gulvflater på sementbundne underlag ved bakkenivå magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp som farget belegg for industrigulv Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep Miral

Teknisk faktablad StoPrep Miral Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske underlag for sluttpuss med Lotus-Effect Technology, silikonhartsbasert, silikatbasert eller mineralsk sluttpuss

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep Miral

Teknisk faktablad StoPrep Miral Fylt, pigmentert, silikatbasert grunnmaling Karakteristikk Anvendelse utvendig for mineralske underlag for silikonharts- og silikatbaserte samt mineralske belegg for Lotus-Effect -puss Egenskaper på silikatbasis

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox GH 205

Teknisk faktablad StoPox GH 205 Epoksygrunning, testet, bestandig mot baksidig fukt Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater som grunning for mineralske underlag utjevningssparkling ved ujevnheter > 0,5 mm kapillær-

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Tynntegl

Teknisk faktablad Sto Tynntegl Organisk bekledning med teglliknende utseende Karakteristikk Anvendelse utvendig tynntegl i ulike formater og utseender for isolerte fasadesystemer bestående av klebe- og fugemørtel samt tilhørende tynntegl

Detaljer

Teknisk faktablad StoAqua Allgrund

Teknisk faktablad StoAqua Allgrund Vannfortynnbar isolerende grunn- og mellombehandling Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig på sinkblikk, aluminium, stål, tre og trematerialer på hardplast uten slippmiddel på overflaten Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish

Teknisk faktablad StoSilent Top Finish Organisk lydgjennomslippelig sluttbelegg for StoSilent Top-systemene Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Særskilte egenskaper / anmerkninger Tekniske data innvendig som sluttbelegg for StoSilent

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco Fill

Teknisk faktablad StoColor Silco Fill Ekte silikonhartsbasert fasademaling, fylt, strukturgivende Karakteristikk Anvendelse utvendig som dekkende, fylt maling på mineralske og organiske underlag ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox WL 200

Teknisk faktablad StoPox WL 200 Vannholdig epoksylakk, sklisikker, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert for sementbundne underlag magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp som farget forsegling på industrigulv Egenskaper

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Prim

Teknisk faktablad StoSilent Prim Vannholdig grunning Karakteristikk Anvendelse innvendig som spesialgrunning under akustikksystemer Egenskaper regulerer sugeevnen vedheftforbedrende overflateforsterkende Særskilte egenskaper / anmerkninger

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco Elast

Teknisk faktablad StoColor Silco Elast Silikonhartsbasert fasademaling Karakteristikk Anvendelse utvendig ved to strøk egnet for rissbredder opp til maks. 0,2 mm (200 µm), klasse A1 iht. EN 1062-7 optimal rissoverbygging kun ved to strøk ikke

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Solical

Teknisk faktablad StoColor Solical Fasademaling på basis av silikatbasert kiselsol uten biocidisk filmbeskyttelse Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske underlag for renovering av organiske, uelastiske underlag ikke egnet for

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Board MW 100

Teknisk faktablad StoSilent Board MW 100 Akustikkplate av belagt mineralull Karakteristikk Anvendelse innvendig innfesting klebes for jevne flater for direkte klebing på innvendige tak og vegger konstruksjon opp til 700 m² uten dilatasjonsfuge

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer QS

Teknisk faktablad Sto Primer QS Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss ved fuktig, kald værtype

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur IB 510

Teknisk faktablad StoPur IB 510 Polyuretanbelegg for industrigulv, seigelastisk, elektrisk ledende Karakteristikk Egenskaper elektrisk ledende (EN 1081, EN 61340-4-1) motstandsdyktig seigelastisk for gang- og kjørbare flater Utseende

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Primer QS

Teknisk faktablad Sto Primer QS Fylt, pigmentert, organisk primer, tidlig filmdannende og fuktsikker Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag for organisk puss og silikonhartspuss ved fuktig, kald værtype

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox WL 100

Teknisk faktablad StoPox WL 100 Vannholdig epoksylakk, helblank, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert for sementbundne underlag magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp som farget forsegling på industrigulv og trafikkerte

Detaljer

Teknisk faktablad StoSuperlit

Teknisk faktablad StoSuperlit Organisk natursteinpuss Karakteristikk Anvendelse utvendig på pussede massive og/eller isolerte fasader på mineralske og organiske underlag, hovedsakelig på sokler og gjennomganger ikke egnet for horisontale

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 730

Teknisk faktablad StoCrete CS 730 Mineralsk avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse innvendig i boliger, kontorer og offentlige bygninger Egenskaper meget god vedheft til underlaget meget lav volumkrymping under

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Armeringsputs

Teknisk faktablad Sto Armeringsputs Organisk, sementfri armeringsmasse/grunnpuss, bruksklar Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag som armeringsmasse/grunnpuss for StoVentec Fasade, samt for utjevnings- og

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Fein

Teknisk faktablad StoSilent Fein Organisk, lydgjennomslippelig akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende matt iht. EN 13300 ru overflate Særskilte egenskaper / anmerkninger Tekniske data innvendig på tak- og veggflater

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Sil AP

Teknisk faktablad StoSilent Sil AP Flersjiktet silikatbasert akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse innvendig for innvendige tak og øvre veggflater Egenskaper lydgjennomslippelig dekorativt belegg tungt antennelig brannklasse iht. EN 13501-1:

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Photosan

Teknisk faktablad StoColor Photosan Fasademaling, fotokatalytisk funksjonell, for nedbrytingen av skadelige stoffer i luften Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske, uelastiske underlag ikke egnet for horisontale eller

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig for fremstilling av gulvhelling i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger grov

Detaljer

Teknisk faktablad StoLevell Calce RP

Teknisk faktablad StoLevell Calce RP Økologisk funksjonell grunnpuss på kalkbasis iht. EN 998-1 Karakteristikk Anvendelse innvendig på alle mineralske underlag som funksjonell grunnpuss for StoCalce Functio Sorptionssystem Egenskaper mineralsk

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS BF S

Teknisk faktablad StoCrete CS BF S Mineralsk avrettingsmasse for middels belastning, for avretting på emisjonsfolien StoDivers BF Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig i boliger, skoler, barnehager samt andre offentlige områder

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox KU 613

Teknisk faktablad StoPox KU 613 Epoksybelegg, elektrisk ledende Karakteristikk Anvendelse innvendig som farget, elektrisk ledende belegg for industrigulv med økte krav på ESDbeskyttelse Egenskaper lavt forbruk høy slitasjefasthet meget

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Board 200

Teknisk faktablad StoSilent Board 200 Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger Karakteristikk Anvendelse innvendig for nedpendlede tak samt vegger innfesting skrus og klebes Egenskaper konstruksjon opp til 200 m² uten

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60

Teknisk faktablad Sto Fasadeplugg II UEZ 8/60 Isolasjonsinnfesting med europeisk teknisk godkjenning for forsenket eller overflatisk montering Karakteristikk Anvendelse utvendig for betong, massivt og porøst byggemateriale, hullstein, porebetong,

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox TEP MultiTop

Teknisk faktablad StoPox TEP MultiTop Epoksybelegg for parkeringshus for økte krav, testede overflatebeskyttelsessystemer i trafikkanlegg Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert som kjørbar tetting for gulvflater i parkeringshus

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Board 110

Teknisk faktablad StoSilent Board 110 Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger Karakteristikk Anvendelse innvendig for nedpendlede tak samt vegger innfesting skrus og klebes Egenskaper konstruksjon opp til 200 m² uten

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox BB T 200

Teknisk faktablad StoPox BB T 200 Epoksybelegg med Terrazzo-utseende, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig på gulvflater som selvnivellerende gulvbelegg med Terrazzo-utseende Egenskaper trekomponent optisk høykvalitativ tåler

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco QS

Teknisk faktablad StoColor Silco QS Ekte silikonhartsbasert fasademaling, hurtig filmdannende og tidlig fuktsikker Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske underlag spesielt ved fuktig, kald værtype (min. +1 C til maks.

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox CS 100

Teknisk faktablad StoPox CS 100 Epoksyforsegling, transparent Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert på gulvflater som epoksyharpiksbindemiddel med lav gulningstendens for fremstilling av forseglinger som bindemiddel for

Detaljer

Teknisk faktablad Sto-Rotofix plus

Teknisk faktablad Sto-Rotofix plus Spiralformet innfesting med generell byggteknisk godkjenning Karakteristikk Anvendelse for betong, massivt og porøst byggemateriale hullstein, porebetong og klimaskall for utjevning av ujevnheter opp til

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Board 300

Teknisk faktablad StoSilent Board 300 Akustikkplate av glassgranulat for nedpendlede tak samt vegger Karakteristikk Anvendelse innvendig for nedpendlede tak samt vegger innfesting skrus og klebes Egenskaper konstruksjon opp til 200 m² uten

Detaljer

Teknisk faktablad StoAkustik Spritzputs

Teknisk faktablad StoAkustik Spritzputs Mineralsk sprøytbar akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Tekniske data innvendig for tak og øvre delen av vegger egnet for fuktige rom ikke i saltvannsbad, dampbad og på gipsplater

Detaljer

Teknisk faktablad StoPox MS 200

Teknisk faktablad StoPox MS 200 Vannholdig epoksylakk, matt, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse innvendig og væreksponert for sementbundne underlag magnesia- og kalsiumsulfatpåstøp samt støpeasfaltflater som farget forsegling på

Detaljer

Teknisk faktablad StoColl FM-K

Teknisk faktablad StoColl FM-K Mineralsk mørtel for fuging av teglfliser og natursteinfliser med fugeskje Karakteristikk Anvendelse utvendig for skjefuging av keramiske bekledninger og naturstein, f.eks. kornede teglfliser eller sandblåst

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Akustikputs

Teknisk faktablad Sto Akustikputs Flersjiktet silikatbasert akustikkpuss Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Utseende Tekniske data innvendig for tak og øvre delen av vegger tungt antennelig lydabsorberende αw = 0,45 finstrukturt overflate

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Armeringsnett AES

Teknisk faktablad Sto Armeringsnett AES Armeringsnett med beskyttelse mot elektrosmog Karakteristikk Anvendelse ut- og innvendig som avskjermings- og armeringsnett universell anvendbar Egenskaper avskjerming av over 99 % av den høyfrekvente

Detaljer

Teknisk faktablad StoColl FM-S

Teknisk faktablad StoColl FM-S Mineralsk universell fugemørtel for slemmefuging av teglfliser, keramiske fliser, naturstein og glassfliser Karakteristikk Anvendelse utvendig for slemmefuging av egnede teglfliser, keramiske fliser, natursteinfliser

Detaljer

Teknisk faktablad StoPrep In

Teknisk faktablad StoPrep In Vannholdig innvendig primer, testet for skadelige stoffer Karakteristikk Anvendelse innvendig på mineralske og organiske underlag for etterfølgende organisk og mineralsk sluttpuss Egenskaper vedheftforbedrende

Detaljer

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus

Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus StoPur EZ 505 Polyuretanbasert membran og rissoverbyggende mellomsjikt for parkeringshus Beskrivelse Dynamisk rissoverbyggende Kan fylles med kvartssand Løsemiddelfritt Bruksområde Gulvflater innen- og

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor M

Teknisk faktablad StoSilent Decor M Lydgjennomslippelig silikatbasert akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig som sluttbelegg for Sto Akustikkplatesystemer på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes på

Detaljer

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF

Teknisk faktablad StoSilent Decor MF Organisk porøst akustikkbelegg Karakteristikk Anvendelse innvendig på innvendige tak- og veggflater uten mekanisk belastning sprøytes i tak belagt med StoSilent Fleece og StoSilent Sil AP som farget sluttbelegg

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Lotusan G

Teknisk faktablad StoColor Lotusan G Fasademaling med Lotus-Effect Technology, med innkapslet filmbeskyttelse Karakteristikk Anvendelse utvendig for malinger med redusert vedheft av smusspartikler på mineralske og organiske underlag ikke

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Maxicryl QS

Teknisk faktablad StoColor Maxicryl QS Fasademaling, tidlig filmdannende og fuktsikker, høyeste fargeutvalg og -stabilitet Karakteristikk Anvendelse utvendig for fargeintense malinger på mineralske og organiske, uelastiske underlag spesielt

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 635

Teknisk faktablad StoCrete CS 635 Mineralsk avrettingsmasse for lav til middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper Anvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser innvendig for boliger og lettindustri meget god vedheft

Detaljer

Teknisk faktablad StoCalce Effetto

Teknisk faktablad StoCalce Effetto Økologisk mineralsk dekorsparkel med naturglimmer på kalkbasis Karakteristikk Anvendelse innvendig glatt- og effektsparkling for jevne underlag ikke egnet for våtrom Egenskaper mineralsk ingen anvendelse

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Metallic

Teknisk faktablad StoColor Metallic Effektbelegg med metallic-effekt for kreativ design innvendig og utvendig, lavemitterende Karakteristikk Anvendelse ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater på belegg, vegg- og takbekledninger

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 735

Teknisk faktablad StoCrete CS 735 Avrettingsmasse, sementbundet, fiberarmert, middels trykkbelastning Karakteristikk Anvendelse innvendig i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger for utjevning under andre avrettingsmasse

Detaljer

Teknisk faktablad StoColor Silco QS

Teknisk faktablad StoColor Silco QS Ekte silikonhartsbasert fasademaling, hurtig filmdannende og tidlig fuktsikker, robust Karakteristikk Anvendelse utvendig på mineralske og organiske, uelastiske underlag spesielt ved fuktig, kald værtype

Detaljer