for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN"

Transkript

1 Se s 19 Program for Fagseminaret Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

2 Kurs for nye innsatsledere Innsatsledere i industrivernet skal gjennomføre grunnkurs i innsatsledelse (GIL) i regi av NSO. Grunnkurs innsatsledelse består av en teoretisk og en praktisk del. Man kan ikke begynne på den praktiske delen før man har bestått en teoriprøve man henter på Internett. I tillegg må nye innsatsledere ha gjennom ført tverrfaglig grunnopplæring før de kan delta på den praktiske delen av kurset. Praktisk del blir avholdt på et øvelsessenter. NSO arrangerer brevkurs med teoriprøve to ganger i året, det første med påmeldingsfrist 26. nov Påmelding til teoretisk del kan gjøres på under NSO kurs. For mer informasjon om kurset, se NSO ønsker alle nye innsatsledere velkommen på GIL! 2 SIKKERHET nr

3 Innhold Nr Årgang 56 ISSN Organ for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Næringslivets Sikkerhetsråd Besøksadresse: Essendrops gt 3, Majorstua, Oslo Postboks 5468 Majorstua, 0305 Oslo. Tlf.: Faks: e-post: Utgiver: Redaktør: Harald Bergmann «Sikkerhet» innestår ikke for det faglige innhold i signerte artikler. Redaksjonen ble avsluttet 1. oktober. «Sikkerhet» nr kommer i uke 47. Innlegg må være redak sjonen i hende senest 3. november. Utgivelsesplan på nest siste side. Abonnement: Kr. 350/år. Tilleggsab. medlemmer: kr. 150/år. Tlf.: Annonser: Arne Gustafson Grafisk Freelance Tlf.: / e-post: NSO2010 Føresegnene i åndsverklova gjeld for materialet i Sikkerhet. Utan særskild avtale med NSO er all eksemplarframstilling og tilgjengeliggjering berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar til åndsverk. TEMA: REDNINGSSTAB 6 Kjekt å ha, eller viktig verktøy? 8 Er det ikke bare å møte opp? Vi vet jo hva vi skal gjøre En eller to staber? 12 Internettkurs i stabsarbeid: En vel anvendt time! Artikler 15 Dei henta meg tilbake! 16 Rask reaksjon reddet liv 18 Program for Fagseminaret Fullskalaøving i havgapet: Stor entusiasme grundig evaluering 22 Etter katastrofen 23 Kontroll med øvelser i Sogn og Fjordane Faste spalter 4 På den sikre siden 24 i NSO-fokus 29 Spørrespalten 30 NSR-sidene 35 NSO aktivitetskalender Hjertevakten as Nedre Gjerde 10, 5474 Løfallstrand. telefon: , telefax: , e-post: Det dere trenger, enten til beredskap, behandlingsutstyr eller utstyr og programmer for opplæring vi har det: BaXstrap båre, pakketilbud kr ,- Innhold: * BaXstrap båre * Speedblock * Stifneck * 4 stk stropper BaXstrap båre kr ,- V-Vac Håndsug kr.901,- Laerdals Silikonbag standard voksen kr ,- Verdens mest solgte hjertestarter Fra kr ,- Skap til hjertestarter kr 2 356,- Resurci Anne fra kr Førstehjelpsvegg kr. 520,- 4- pakning Lille Anne kr MiniAnne, Komplett opplæringspakke. Kan vise til svært gode læringsresultater. kr. 330,- Kurshefter Heftene er obligatorisk til NRR og NFR kurs Lommemasker fra kr. 77,- Trauma sett til Resurci Anne Pusteduk med nøkkelring 25 st kr. 842,- Pusteduk for pasient 1 stk kr. 25,- Plasterautomat kr260,- kr ,- Veggplansjer kr. 85,60 per stk Fullstendig oversikt finner dere på: alle priser er oppgitt eks mva SIKKERHET nr

4 På den sikre siden Er du sjef, eller er du sjef? Harald J. Bergmann SETTEREDAKTØR Alarmen skingrer gjennom fabrikken. Noe har skjedd! Medarbeiderne går mot utgangen for å melde seg på mønstringsplassen. Industrivernet haster mot sitt avtalte møtested. Du vet at innsatsleder allerede er i ferd med å finne ut av hva som har skjedd. Hva skal du gjøre? Du er jo tross alt bedriftens ansvarlige leder. Skal du også evakuere? Rømme med halen mellom bena, stille på telleplassen og la skuta seile sin egen sjø..? Bedriftsledere bør stille seg dette spørsmålet: Hva skal jeg gjøre hvis vi blir utsatt for en uforutsett hendelse en skade, eksplosjon, brann, utslipp? Hvordan kan jeg best være til nytte? Svaret er: Du kan ikke selv gjennomføre de tiltakene som reduserer skadene, det har du heller ikke ferdigheter til. Men du kan være til uvurderlig nytte, som støtte og buffer, for dem som har forberedt seg på å håndtere ulykker og skader. Du kan gjøre en innsats i redningsstaben! Og det er selvfølgelig flere enn direktøren som kan gjøre nytte for seg som livreddernes baktropp. Alle med en lederfunksjon eller annen spesialkompetanse, kan være gode å ha i staben. Det handler både om å støtte dem som er i innsats, å skjerme dem fra påtrykk som går ut over redningsarbeidet og å forberede hverdagen etter at den første dramatikken er over. Suksessfaktor nummer én er at noen på forhånd oppnevnte personer er forberedt på å stille opp når de blir kalt på, og at de vet hva som forventes av dem. Dere må ha kartlagt hvilke behov dere har og hvem som kan ta på seg de ulike oppgavene. Dere må ha informert dem og selvfølgelig ha øvet dem. Det er antakelig her du som ansvarlig leder kan få utrettet mest for bedriften når den befinner seg i en vanskelig situasjon. Du behøver ikke selv lede stabens arbeid, du kan for eksempel ha en litt friere rolle, men med noen tydelige ansvarsområder; å varsle konsernledelsen, gi uttalelser til media osv. Fyrtårnet Noen ganger møter vi det gode eksempelet fyrtårnet. Det er dem som bruker bedriftens redningsstab som krisegruppe uansett hva som truer fellesskapet. Når det oppstår en situasjon som krever hurtig og samordnet handling, innkalles krisegruppen. Det behøver ikke være en eksplosjon med påfølgende storbrann. For en fiskeforedlingsbedrift kan det være at en trailer med ferdigvarer er forsvunnet i Sør-Europa. For et skipsverft kan det være at et nybygg kommer ut i vanskeligheter på en prøvetur. For en virksomhet i petroleumsbransjen kan det være at en medarbeider er kidnappet i et land med et ustabilt regime. I denne gruppen, redningsstab, er daglig leder en uvurderlig kraft. Det samme er mange av virksomhetens mellomledere: Personalsjef, informasjonsansvarlig m.fl. Les mer om dette i artikkelen Kjekt å ha, eller viktig verktøy? Innledningsvis stilte vi det retoriske spørsmålet; skal sjefen også bare evakuere, rømme? Svaret følger av teksten imellom. Nei, hun eller han skal innkalle redningsstab og bidra der i samsvar med den instruksen som gjelder for oppgaven. FORSIDEN: To ganger har de brukt hjertestarter og reddet liv ved STX Langsten. Industrivernleder Tove Kristin Vesteraa har dyktige folk med seg. Side SIKKERHET nr

5 Utdrag fra fagheftet Farlige stoffer kjemikalievern Generelle arbeidsregler Innsatsleder kan benytte følgende huskeliste i en akutt situasjon: A: Orienter deg på skadestedet og bedøm situasjonen Identifisér stoffet! Hvilke spesielle farer har stoffet? (giftighet, eksplosjonsrisiko, radioaktivitet etc?) Hvor strømmer stoffet ut? Hvordan kan stoffet spre seg? (vindretning og styrke, grøfter, diker, luft jord, vann). Er mennesker (eller dyr) i fare? Hvilke adkomstveier kan benyttes? Er evakuering eller varsling av nabobe byggelse aktuelt? B: Beslutt hva som er de viktigste gjøremålene og gi innsatsordre Bestem nødvendig verneutstyr! Redd liv! Stans lekkasjen! Foreta oppsamling av utlekket stoff! Foreta om mulig sanering av grunnen! C: Etter innsatsen Rengjør benyttet utstyr! Rengjør/rens personlig utstyr! Rengjør/rens rensestasjon og personell! Utdrag fra Veiledning til Forskrift og retningslinjer for industrivern 3.4 Krigsberedskap Tilfluktsrom Det er i dag ikke plikt til å bygge nye tilfluktsrom, men eksisterende tilfluktsrom skal holdes ved like. Dette er eiers ansvar. Det er anledning til å utnytte tilfluktsrom til fredsformål, men den beskyttende evnen må ikke reduseres og tilfluktsrom skal kunne klargjøres til bruk som sådanne innen 72 timer. Krav til tilfluktsroms verneevne, tekniske krav samt til utstyr, kontroll og vedlikehold følger av forskrift av 15. mars 1995 om tilfluktsrom samt tekniske bestemmelser gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om bl.a. vedlikehold, bruk og drift av tilfluktsrom. Mobilisering Ved uttak av personell til virksomhetens industrivern, bør det tas hensyn til personellets mobiliseringsforhold. Personell som er mobiliseringsplassert i Forsvaret, Sivilforsvaret eller Politireserven, vil forlate virksomheten i en mobiliseringssituasjon. Virksomheten bør derfor unngå å basere nøkkelfunksjoner i industrivernet på slikt personell. Virksomheten skal ha oversikt over personellets mobiliseringsforhold. Veiledningen finner du kun på 8031_0 Inhouse N Velkommen til virkeligheten Å være godt forberedt når uhellet er ute kan utgjøre en stor forskjell. På If Sikkerhetssenter tilbyr vi blant annet grunnleggende kurs og repetisjonskurs innen industrivern og røykdykking som tilfredsstiller myndighetenes krav. Alle kursdeltakere får muligheten til å trene på virkelige hendelser i realistiske omgivelser. Kursene er spekket med opplevelser. Det gjør at deltakerne husker den kunnskapen de blir tilført. Kontakt oss på telefon eller les mer på SIKKERHET nr

6 TEMA: Redningsstab Kjekt å ha, eller viktig verktøy? Et innleid firma driver vedlikeholdsarbeid på en tank. Stillaset svikter, to operatører faller ned og skader seg. Trygva Finsal Av Trygve Finsal, direktør Industriverngruppa varsles og kommer til. De starter førstehjelp, slik de har fått opplæring i. Samtidig innkalles redningsstaben! Etter kort tid kjøres de skadde til sykehus for behandling og kontroll. Den umiddelbare fare for liv og helse er dermed over, men det betyr ikke at virksomheten kan legge hendelsen bak seg. Under og etter Vår kilde understreker at nytteverdien av å mønstre redningsstaben var stor, selv om hendelsen ikke var av de mest dramatiske. Staben, som besto av tre personer, iverksatte en rekke tiltak, både under og etter hendelsen, som virksomheten i ettertid har fått anerkjennelse for: Rask varsling og orientering til leder av det innleide firmaet Informasjon til egne ansatte om hva som hadde skjedd Forberedte mottak av Arbeidstilsynet og politiet Forberedte uttalelser til media Innhenting og gjennomgang av relevant dokumentasjon som kunne bli etterspurt i en kommende granskning Lav terskel Virksomheten understreker at de bevisst har lagt terskelen for innkalling lavt. Staben er en naturlig og godt integrert del av bedriftens beredskapsorganisasjon. Ved alle hendelser der industrivernet rykker ut, innkalles samtidig redningsstaben uten unntak. Er det ikke behov for den, permitteres den der og da. Det var eksempelet fra virkeligheten. Hendelsen understreker blant annet at virksomheten ikke behøver å brenne ned til grunnen før man bestemmer seg for å kalle inn staben. Settes for sjelden Det er NSOs faglige vurdering at redningsstaben altfor sjelden involveres ved hendelser. For de fleste skal det en virkelig alvorlig hendelse til før man går til det skritt å kalle på redningsstaben. Ja, det er som om det ligger en usynlig, mental barriere et sted som hindrer innkalling og bruk. Redningsstaben kan være oppnevnt og tegnet inn på organisasjonskartet. Navnene på deltakerne er på plass, og de har fått vite hvor de skal møte. Så langt er alt bra, men det viktigste, opplæring og øvelse, mangler. Det er heller ikke avklart godt nok hva staben skal benyttes til. Kjekt å ha Redningsstaben er dermed ikke en naturlig del av beredskapsorganisasjonen. Den blir ikke ansett som et viktig verktøy, men mer som noe som er kjekt å ha. Den er satt på papiret fordi det er et krav i regelverket. Dette skyldes sannsynligvis at ledelsen ikke forstår nytten av en slik gruppe, og er usikre på hva den kan benyttes til. De tenker at staben kan etableres dersom behovet skulle dukke opp. Alle er enige om at beredskapspersonellets kompetanse vil påvirke resultatet av redningsarbeidet. De som skal i innsats, enten de møter på skadested eller i en bakenforliggende lederrolle redningsstab, må ha et minimum av opplæring og øving. I dagens regelverk er forventningene til redningsstab forholdsvis overordnet. Det sier kun at staben skal ha en innføring i virksomhetens planverk og at øving for staben skal legges inn ved større øvelser. Et nyttig verktøy Det er lett å forstå at de som aldri kaller på red- 6 SIKKERHET nr

7 TEMA: Redningsstab ningsstaben sin, eller sørger for å øve den, blir usikre på hvilken nytte de kan ha av den. I sterk kontrast til dette står de erfaringene som gjøres av virksomheter som benytter redningsstaben aktivt. Tilbakemeldingene fra disse bedriftene viser uten unntak at redningsstaben er et nyttig verktøy som har sin berettigelse gjennom å avlaste og støtte de som er ute på skadestedet, bidra med ulike tiltak rundt drift, varsling av samarbeidspartnere, myndigheter etc, informere internt og eksternt, ta overordnete avgjørelser i samråd med innsatsleder, vise at virksomheten tar HMS på alvor, osv. Begge ill.foto fra SIMKAT-kurs. Foto: NSO Men et verktøy må brukes og vedlikeholdes for å være nyttig! SIKKERHET nr

8 TEMA: Redningsstab Er det ikke bare å møte opp? Vi vet jo hva vi skal gjøre... Steinar Eriksen Tekst: Steinar Eriksen, avdelingssjef NSO Virkeligheten er nok litt annerledes. De som har sittet i en redningsstab under en reell hendelse kan bekrefte at det er både hektisk og kaotisk til tider. Når vi gjennomfører våre SIMKAT-kurs har vi som vane å rullere på rollene. De fleste som blir tildelt en rolle er litt usikre i starten. Tilbakemeldingen underveis er at selv om dette er en uvant rolle, fungerer det mye takket være enkle, stående ordre og instrukser som gir klar beskjed om hva den enkelte i staben skal gjøre og hvilke tiltak som må iverksettes. Instruks for førstemann Noe så enkelt som en klar instruks på hva førstemann som ankommer stabsrommet skal gjøre, er undervurdert. Mang en gang har vi sittet som en flue på veggen og sett at førstemann som ankommer bli stående rådvill og lurer på hva som skal gjøres. Vi kan omtrent se tankeboblen over hodet hans, der det står: Hva gjør jeg nå? Jeg er jo aldri førstemann? Jeg håper det kommer noen andre snart. I slike øyeblikk ville en enkel instruks (huskeliste) gjøre at vedkommende kan senke skuldrene og iverksette klargjøring av stabsrommet. For eksempel: Åpne skapet med beredskapsutstyr Finn fram samband Kontakt innsatsleder på kanal 4 Få en kort statusrapport Finn frem og heng opp status- og fokustavler Start loggføring Mer omfattende behøver ikke instruksen være. I riktig retning Hvorfor trenger vi dette? Jo, fordi i en beredskapssituasjon der mange avgjørelser skal tas og mange vurderinger skal gjøres, er det mange tanker som svirrer rundt i hodene på folk. Det er da verdifullt å ha noe å forholde seg til, noe som leder oss i riktig retning fra starten. Også det offentlige hjelpeapparatet benytter seg av stående ordre og instrukser i forbindelse med hendelser. Ikke fordi de ikke hva vet de skal gjøre, men for å sikre at de faste tingene blir iverksatt og samtidig kan man heller konsentrere seg om å tenke fremover og ligge i forkant. Gode instrukser Vi vet at øving og trening av redningsstaben ikke står høyest på lista når industrivernet og beredskapen skal øves, dessverre. Men samtidig understreker dette viktigheten av gode instrukser for medlemmer av redningsstaben. På grunn av ulik fremmøtetid og bemanning vil man kunne oppleve å bli satt til oppgaver som man ikke er like godt opplært eller øvet i. Uten en instruks blir det vanskelig å få dette til å fungere på en god måte. Instrukser vil sikre at ting blir ivaretatt selv om enkeltpersoner ikke har møtt i staben. Instrukser vil sørge for at man føler seg tryggere og mer forberedt til å ta fatt på sine oppgaver i staben. En stab der én eller flere er usikre på egen rolle og oppgaver vil ikke fungere særlig godt, og plutselig kan staben bli en belastning og ikke en bidragsyter i en krevende situasjon. Sjekk lister Et annet nyttig hjelpemiddel i redningsstaben er sjekklister. Ved å ha enkle instrukser og supplere dem med sjekklister, så har man et verktøy som vil gjøre at arbeidet i redningsstaben fungerer både enklere og virker mindre stressende på deltakerne. 8 SIKKERHET nr

9 Stående ordre for medlemmer av redningsstab: VED ALARM kvitter for mottak av innkalling møt i stabsrom i bygg X er du førstemann, ta ledelsen inntil leder eller NK møter. AlS Prosessindustri Instruks for leder av redningsstab Stående ordre for leder av redningsstab Stillingsinnehaver = Industrivernleder Redningsstaben etableres ved stor alarm eller på anmodning fra innsatsledelsen. Leder av redningsstab skal: 1 Lede og koordinere redningsstabens arbeid 2 Innhente situasjonsrapport fra innsatsledelsen og andre etablerte funksjoner 3 Samarbeide og holde kontakt med aktuelle myndigheter og institusjoner 4 Vurdere behov for hjelpestyrker utenfra, se ressursplan 5 Tilkalle slik hjelp om nødvendig 6 Skaffe til veie utstyr som kan være til hjelp i redningsarbeidet 7 Holde ikkeberørte avdelinger og ledelse orientert 8 Iverksette evakueringsplan i samarbeid med innsatsledelsen 9 Samarbeide med og innhente råd fra redningsstaben og ledelse før det tas avgjørelse av betydning, for driften spesielt og AlS Prosessindustri generelt Redningslederen skal ha personlig stedfortreder. Stedfortreder for redningsleder møter i stabsrommet ved alarm I stor alarm og står til disposisjon for leder. Vi har foreløpig følgende kurs i Oslo: 24 timer grunnopplæring nov nov 24 timer grunnopplæring februar Ta kontakt for tilbud på bedriftsintern opplæring Skjema som benyttes i SIMKAT-kursene. SIKKERHET nr

10 TEMA: Redningsstab En eller to staber? Krisestab eller redningsstabens oppgaver er først og fremst overblikk, dernest støttefunksjon. Geir Ringberg Av Geir Ringberg Hvorvidt man skal ha én eller to staber er i større grad et spørsmål om funksjonalitet enn effektivitet. Hvorfor: I de tilfeller der virksomhetene har en krisesituasjon eller der de ønsker å være mer offensiv i forhold til media eller være i forkant av for media/omverden, kan det være lurt å ha et ess i ermet. Med dette mener jeg det kan være svært lurt å ha funksjonell fordeling av roller. Her ligger nettopp utfordringene. Mitt hovedpoeng som veier for to staber, er at man på forhånd har beskrevet hvilke dedikerte oppgaver hver stab skal ha. Der den ene staben har oppgaver mot selve krisehåndteringen internt og den andre staben ivaretar krisehåndtering mot omverdenen, vil denne funksjonsdelingen være riktig. Å balansere fornuftig mellom ansvar og myndighet er hovedutfordringen. Har man ikke på et tidlig tidspunkt, altså før krisen er inntruffet, nøye gjennomgått sitt eget planverk, testet planene og gjort seg opp velvurderte konklusjoner, har man satt seg i en ubehagelig situasjon som kan være vanskelig å håndtere når krisen er et faktum. Likhetsprinsippet Det er en kjensgjerning at en krise vender opp ned på ledelsens og virksomhetens sedvanlige oppgaver, selv om en kriseorganisasjon skal være mest mulig lik den daglige organisasjonen (likhetsprinsippet). Dette er en kjensgjerning når man skal diskutere arbeid i staber. Når en kriseorganisasjon tiltrer, og den er oftest sammensatt av en sentralisert planlegging (stabene) med desentralisert utførelse (innsatsledelsen). Jeg tror noe av utfordringen nettopp ligger i den sentraliserte planleggingen. I konserntankegangen ligger det å ha en overordnet sentralplan strategisk plan som skal være gjeldende nedover i hele systemet. Det positive slik jeg ser det, er at man da har en enhetlig modell som er gjenkjennelig i systemet, både horisontalt og vertikalt,og som alle skal eller må ha et forhold til. Størrelse, verdi og risikopotensial Jeg velger å tro at det er virksomhetens størrelse og verdi som kan være avgjørende om man skal ha en eller to staber. Et annet viktig moment som påvirker valget om man skal operere med en eller to staber, er virksomhetens risikopotensial. Dette innebærer at man må tenke flerdimensjonalt. Der virksomhetens rolle i lokalsamfunnet, verdi, størrelse og risikopotensial har en avgjørende betydning, vil opprettelse av to krisestaber være avgjørende for å håndtere en dimensjonerende uønsket hendelse. Slik sett vil disse faktorene ha en sammenheng som gjør at funksjonaliteten spille en sentral rolle. Skeptisk til effektiviteten Om to staber øker effektiviteten er jeg litt mer skeptisk til. Jeg begrunner det med følgende: Gjennom flere observasjoner og tilbakerapporteringer vil jeg påstå at det ofte mangler noen vesentlige momenter. Det første momentet ligger som tidligere nevnt i en dedikert rollefordeling. Det andre momentet er forholdet til ansvar og myndighetsforståelse mellom kommandolinjer og beslutningsnivå. Det siste momentet er forholdet til en fornuftig løsning på informasjonsog kommunikasjonsbehovet, og hvilket nivå dette skal legges på. Det skeptiske bakteppet kan elimineres ved å få krisehåndteringen inn på riktig spor ved å øve stabsfunksjonene riktig gjennom kommando, informasjon og kommunikasjonsforståelse. Hvem gjør hva og hvorfor. 10 SIKKERHET nr

11 Kjell Løvik ØVELSE GJØR MESTER PLANLEGGING, KOMMUNIKASJON OG GJENNOMFØRING AV ØVELSER Stabens sammensetning Det som kan tale for én stab er ikke bare rollefordelingen, ansvars og myndighetsutøvelse og informasjonshåndteringen, men stabens sammensetning som både er virksomhetsbestemt og krisetypebestemt. Hva legger jeg i dette? Hvis man tenker på en hånd med fem fingre fem fingre med hver sine individuelle egenskaper og funksjoner. Slik bør man også tenke når man sette sammen en krisestab. Egenskaper som økonomiforståelse, kommunikasjonsevner, menneskekjennskap, meningers mot og idéskapning. Disse egenskapene bør være representert i en stab, hvis den skal være dugelig, fleksibel og allsidig. Da blir mitt poeng at hvis man slår sammen summen av håndtering, fordeling og egenskaper, så kan det holde med én stab. Men, det krever sin kone og mann for å få dette ekteskapet til å fungere. Ingen selvsagt konklusjon Et annet poeng er at man ved å bruke én stab har færre kokker å forholde seg til, færre beslutningsledd og en forhåpentligvis godt sammensatt og sammensveiset stab som er seg sitt ansvar bevist. Noen selvsagt konklusjon tror jeg ikke finnes, heller ikke noen god fasit. Jeg tror at ved å bruke beredskapsmessig fornuft og god tilpasning så finner man selv ut om en eller to staber er mest hensiktsmessig nettopp i vår/deres virksomhet. Tidligere artikler om redningsstab: Sikkerhet nr 2/2010: Blir redningsstaben øvet? Sikkerhet nr 3/2010: Stabsarbeid mer enn godt planverk. Dette er boken for deg som skal utarbeide små og store øvelser, enten du er erfaren eller nybegynner i faget. Boken er bygd opp i tre deler: forarbeid, arbeid under øvelsen og arbeid etter øvelsen, og her får du råd, anbefalinger og maler for hvordan øvelsene best skal kunne fungere. Metoder, mål og den pedagogiske virkningen av øvelse blir gjennomgått, samtidig som kommunikasjon og evalueringen i etterkant vurderes. Boken er blitt til i tett samarbeid med fagfolk og egner seg godt som undervisningsmateriale og oppslagsverk. BESTILLING NY BOK! Øvelse gjør mester Planlegging, kommunikasjon og gjennomføring av øvelser ISBN Veil. pris: kr 429,- Adresse: Sentraldistribusjon AS, Alf Bjerckes vei 24 A, 0582 OSLO E-post: Telefaks: Se mer: SIKKERHET nr

12 TEMA: Redningsstab Internettkurs i stabsarbeid: En vel anvendt time! Tage Jakobsen, industrivernleder på Ruukki Construction Norge i Sandnessjøen, er nylig oppnevnt som leder for redningsstaben. Tidligere i år gjennomførte han internettkurset i stabsarbeid som NSO har utviklet: Dette e-læringsprogrammet var veldig greit å gjennomføre, forteller Jakobsen: Ettersom jeg er nokså ny i stabsledelsen, fikk jeg en god del tips fra programmet. Jeg vil si at det ga veldig god læring og var nyttig for meg, særlig dette med rollefordelingen i staben. Den dagen det blir behov for oss er det viktig at staben kan settes raskt. At alle er kjent med hvilken rolle de har, gjør at vi da vil komme hurtigere i gang. Er det flere hos dere som har gjennomført NSOs internettkurs i stabsarbeid? Ikke ennå, men jeg vil prøve å få alle i staben til å gjennomføre det. Alle skal jo være med på øvelse, og da er det fint å ta en gjennomkjøring med en slik e-læring i forkant. Det vil gi oppmerksomhet på rollefordelingen. Kurset i stabsarbeid ligger på virksomhetens side på nso.no. Var det greit å finne fram på Tage Jakobsen nettet? Tror du de andre i staben vil like denne arbeidsformen? Ja absolutt, slik det er lagt opp, kan man sitte sammen eller hver for seg og gjøre stabsledelsen mer funksjonell. TFl Redningsstab på Internett Programmet gir en grei innføring i redningsstabens oppgaver, og stiller kontrollspørsmål underveis for å sikre at budskapene er oppfattet. Du kan også velge skadestedsledelse/innsatsledelse som fagområde. Industrivernvirksomheter har gratis tilgang til programmet. Mer om e-læringsprogrammet på 12 SIKKERHET nr

13 TEMA: Redningsstab En enkel øvelse for redningsstaben 1 Varslingsøvelse med frammøte og klargjøring Varslingsøvelsen med fremmøte og klargjøring er en enkel øvelse som egner seg for drill av oppmøte, klargjøring av stabsrom, oppgavefordeling og eventuelt iverksetting av de første tiltak. Hensikten er å bli trygg på egne varslingsrutiner, øve på å gjøre stabsrommet operativt og komme hurtig i gang med stabsarbeidet. Slik gjør du: 1. Plassér en observatør i stabsrommet Observatøren skal ha en beskrivelse av øvelsens mål og gjerne sjekkpunkter som underlag for evalueringen av øvelsen. Mål/sjekkpunkt kan være at (når) tre av seks er på plass på X min, at én tar ledelsen, roller og funksjoner er fordelt, nødvendig dokumentasjon som planverk, kart og varlingslister er på plass, loggføring er etablert. 2. Kall inn (varsle) staben Når stabsmedlemmene varsles kan det være en fordel å gi noe informasjon om hva som har skjedd, lage et scenario. For noen er dette helt nødvendig og avgjørende for sammensettingen av staben m.m. En slik første informasjon gir også en bedre virkelighetsopplevelse og skaper engasjement. 3. Vurdér hvordan etableringen av staben gikk i forhold til målene Både egenvurdering og observatørens sjekkpunkter bør komme fram. Det er viktig å ikke avslutte øvelsen for tidlig, før staben har fått rimelig anledning til å innfri målene. Ill.foto fra SIMKAT-kurs. Foto: NSO Fokuspunkter for redningsstaben Varsling Tidlig og riktig varsling er avgjørende for reaksjon og håndtering av en hendelse og krise. Ansvar og oppgaver Ansvars- og oppgavefordelingen mellom de ulike deltakerne må være avklart. Ledelse En kriseleders oppgave er å lede og koordinere stabens arbeid herunder sørge for at redningsstabens kapasitet utnyttes best mulig. Samordning og koordinering Samarbeid internt og med eksterne ressurser må være planlagt på forhånd og inngå som en del av beredskapsplanen. Kommunikasjon Krisehåndtering handler ofte om kommunikasjon i en eller annen form, nøyaktighet og kontroll er viktig. BJA SIKKERHET nr

14 TEMA: Redningsstab Ill.foto fra SIMKAT-kurs. Foto: NSO En enkel øvelse for redningsstaben 2 Table top eller diskusjonsøvelse En Table Top eller diskusjonsøvelse krever ikke mye forberedelser og er en rimelig og effektiv øvelsesform. Beredskapsplanverket må være tilgjengelig for deltakerne, og de må på forhånd være kjent med det. De må kjenne sine stående ordre og forventningene til egne oppgaver. En fagperson/pådriver i forhold til korrekt prosedyre, må delta. Slik gjør du: 1. Staben samles i stabsrommet Øvelsen starter med en situasjonsbeskrivelse av en aktuell hendelse. 2. Den enkelte deltaker skal, muntlig eller skriftlig, svare på spørsmål om hvordan den gitte situasjonen håndteres, hvem som må varsles og hvordan 3. Forslagene til handlingsmåter drøftes 4. Etter hvert som deltakerne løser den gitte situasjonen, blir det gitt ytterlige innspill i form av påbygninger på hendelsen, der situasjonen utvikler seg og blir mer kompleks Øvelsen kan gjennomføres uten avbrytelser, eller deles opp i sekvenser med kort status og evaluering mellom sekvensene. Den siste framgangsmåten er best dersom deltakerne har lite erfaring eller er lite kjent med hverandre. For å sikre engasjement fra alle bør ikke gruppen overstige 8 10 personer. Det må være muligheter for nye innspill for å kunne utvikle de ulike prosedyrene og handlingsmønstrene. På den måten drilles gjeldende prosedyrer og man får innspill til forbedringer. Denne type øvelse kan også med fordelt kombineres med aktuelt foredrag eller en gjennomgang av beredskapsplanverk og stabsarbeid. 14 SIKKERHET nr

15 Egenberedskap på STX Langsten Dei henta meg tilbake! Vi ventet på at krana skulle komme med et livbåtstativ vi skulle montere. Men da det ikke kom som bestilt, gikk vi på land for å etterlyse det. Kompisen og jeg hadde så vidt kommet ned leideren og gikk mot verkstedet, da alt ble svart! Tekst og foto: Harald J. Bergmann Det er med en viss motvilje Ragnar Neraas forteller om hjertestansen, den mest dramatiske hendelsen i livet hans til nå. Den ligger to år tilbake i tid, og med tiden kommer avstanden som gjør det lettere å snakke om. Ragnar Neraas er ikke typen som liker å stikke seg fram, men han har gått med på å fortelle om hvordan han ble hentet tilbake til livet den februardagen i Først og fremst for at andre skal se at beredskap nytter, og spesielt for å bevise at livreddende førstehjelp er viktig: - Jeg var ved bevissthet et øyeblikk, men jeg aner ikke når på dagen det var. Kanskje da jeg fikk puls igjen, jeg vet ikke. Det eneste jeg husker var at jeg tenkte Nå skjønner jeg ingen ting. Det er mulig jeg sa det også. Så ble alt svart igjen, til jeg våkna opp på sykehuset i Molde etter cirka 12 timer. Da hadde jeg ingen smerter. Var sikkert kraftig neddopa. HLR og hjertestarter Det tok kun noen minutter fra han segnet om, til han ble hentet tilbake til livet av industrivernets hjertestarter. Hele tiden fikk han livreddende førstehjelp, Hjerte-lunge-redning. Industrivernet ved STX Norway Offshore AS Langsten har sterkt fokus på livreddende førstehjelp, og det er Ragnar Neraas glad for i dag. Det første elektrosjokket ga ham puls og pust igjen, og da han ble hentet av helikop- Jeg føler stor takknemlighet, sier Ragnar Neraas som ble hentet tilbake til livet av førstehjelpere på STX Norway Offshore AS Langsten i Tomrefjord i Romsdal. teret slo hjertet som normalt. I følge Neraas hadde han ikke fått noen forvarsler om hjertestansen som var på gang. Alt var som vanlig. Men han forteller at han i mange år hadde vært plaget av atrieflimmer, at hjertet plutselig løper løpsk. Legene mener det kan være en sammenheng her, slik han fikk det forklart. Flaks og dyktighet I dag er Ragnar Neraas tilbake i full jobb på verftet, like sprek som før hjertestansen: Tenk for en flaks jeg hadde. På kaia, rett imot meg, kom to arbeidskamerater som var dyktige livreddere. De skjønte med en gang hva som var galt, og mens den ene varslet industrivernet, satte den andre i gang med hjerte lunge-redning. Slik er det blitt forklart til meg i ettertid. Jeg husker jo ingen ting av dette. Jeg føler stor takknemlighet, ikke bare overfor de to som hjalp meg først, men for den trygge arbeidsplassen jeg er på, sier en tydelig rørt Neraas: - Den største påkjenninga var det nok familien min som hadde, særlig kona. Nå har jeg selv tatt førstehjelpskurs. Ja, det har alle i bedriften vår fått pålegg om, og vi gjentar det årlig. Neraas er en voksen mann, men med en fysikk som skulle tilsi at han har mange gode år foran seg. Vi kan ikke la være å tenke for en tragedie det ville vært om utfallet hadde blitt annerledes, spesielt for familien, men også for venner og kollegaer. Det var bra de fikk ham tilbake! SIKKERHET nr

Tre bedrifter ett industrivern

Tre bedrifter ett industrivern Foto: Karoline K. Åbyholm Nr. 2 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Tre bedrifter ett industrivern Dynea, Cytec og Life Technologies

Detaljer

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no

Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Foto: Harald J. Bergmann, NSO arkiv Nr. 3 2014 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Start med det enkle Vent med fullskalaøvelser til

Detaljer

Voksende IT-kriminalitet

Voksende IT-kriminalitet Nr. 4 2012 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no Hva er forskjellene på ulykke og skade? 14 Foto: Karoline K. Åbyholm Thorvald Stoltenberg

Detaljer

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte.

124 bedrifter øvde. Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst 20 NSO-kurs i 2014. Følg opp dine ansatte. Nr. 6 2013 Utgitt av Næringslivets sikkerhets organisasjon www.nso.no og Næringslivets Sikkerhets råd www.nsr-org.no 124 bedrifter øvde Se bilder og oversikt fra NSOs 75-års markering: øvelsesukene i høst

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

De frivillige hjelpere

De frivillige hjelpere avisa AUST-AGDER, INFORMASJONSAVIS NR. 1-2014 De frivillige hjelpere Tillitsvalgtsamling på Lyngør På Lyngør fikk våre frivillige diskutere visjoner og fremtid. Else Hartvigsen har vært frivillig i mange

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nr 2/2006. Likestillingsprisen til Britt Brestrup. Tunnel grøss eller gode. Båtseminar ga mersmak

Nr 2/2006. Likestillingsprisen til Britt Brestrup. Tunnel grøss eller gode. Båtseminar ga mersmak Nr 2/2006 Likestillingsprisen til Britt Brestrup Tunnel grøss eller gode Båtseminar ga mersmak Redaktør Spennende jentesesjon I slutten av mars sendte Forsvaret ut 55 000 brev med melding om innrullering

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer