Enebolig, Vestre Jakobselv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enebolig, Vestre Jakobselv"

Transkript

1 Enebolig, Vadsø, Vestre Jakobselv Enebolig beliggende på østsiden av Jakobselva i et åpent flatt område med god utsikt mot Varangerfjorden. Nærhet til kolonialbutikk, skole, barnehage, basseng, friluftsområde m.m På eiendommen er det oppført en enebolig, uthus og ute-badstu. Eiet tomt på 1237 m2. Salgsverdi kr ,- Låneverdi kr ,- Byggeår: 1956.Rehab/ombygd BTA: 133 m2 BRA : 118 m2 BRA P-rom: 105 m2 BRA S-rom: 13 m2 Advokat Vidar Zahl Arntzen mna - tlf Side 1 av 42

2 FOTO Kjøkken Kjøkken Side 2 av 42

3 FOTO Stue Side 3 av 42

4 FOTO Bad Side 4 av 42

5 Oppdrag nr. 13/0001 Sak 3203 Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Geir Sabbasen og Renate Mikalsen Sabbasen med en ideell 1/2 part hver. Betegnelse: Gnr. 5 bnr. 89 Adresse: 9802 Vestre Jakobselv Eierform: Selveier Tinglyste forpliktelser - For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) (Heftelser): i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt. eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen: -Obl. tgl ,06 pål. Kr ,- til fordel for Nordea Bank. Øvrig bebyggelse i området: Består av eneboliger o,l. Adkomst/parkering: Adkomst til eiendommen fra offentlig asfaltert vei. Areal: Bruksareal totalt: 118 m2 Primærarealet totalt: 105 m2 Arealoppmåling er foretatt av takstmann. Arealene er beregnet ut i fra vedlagte plantegninger og er ikke kontrollmålt av megler. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Innhold: Primærrom: Kjeller: Trappegang og vaskerom 1.etg.: Yttergang, trappegang, entre, stue og kjøkken Loft.: Trappegang, entre, 3 soverom og bad Sekundærrom: Kjeller: Bod l.etg.: Bod Loft.: To boder Øvrige bygg: Uthus oppført i to etg. BØ 73 m2 Badstu BØ 12 m2 Side 5 av 42

6 Standard m.v.: Boligen er oppført i 1956 og har planløsning etter byggeskikken på den tiden. På 80-tallet ble vegger og loftshimling etterisolert samtidig som utvendig panel ble utskiftet. Fasader er analt i Boligen har dels behov for oppgradering. Etasjeskille mellom kjøkken og bad ble reparert som forsikringsskade i Det er viktig å få kontrollert hvordan isoleringen og ventilasjon på kaldloftet virker samt kontrollert veggkonstruksjonen ved pipa mht brannsikkerheten. Uthuset på sørsiden er svært slitt. Hvitevarer: Hvitevarer medfølger ikke med mindre annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. Det samme ~j elder evt. vegghengt flatskjerm, musikkanlegg og komplett parabolanlegg. Teknisk Byggeår: Ca og senere ombygd/rehab. jf. nedenfor samt vedlegg. Bebyggelsen (iflg. takst): Boligtype: Bruttoareal: 133 m2 Bruksareal: 118 m2 P-rom: 105 m2 S -rom : 13 m2 Enebolig Opplysninger hentet fra Boligsalgsrapport (se vedlegg 2): Grunn og fundamenter: Grunn er antatt sand/morenemasser i flatt terreng. Antatt fundamenter av plasstøpt betong i frostfri dybde. Grunnmur: Grunnmur i plasstøpt betong, utvendig slammet og antatt påsmurt fuktsperre under j ordbandet. Det er registrert to vertikale riss i muren på tilbygget mot øst. Det må forventes at fuktsperren ikke lenger er intakt og at ny fuktsperre utvendig må monteres. Side 6 av 42

7 Drenering: Ved fuktsøk med digitalt søkeutstyr på gulv i vaskerom, bod og trappegang vises ujevne forhøyde fuktverdier. Fuktutslag kan tyde på at drensledning og drenerende masser ikke har kapasitet til å holde grunnvannstanden nede samt en mulighet for at påsmurt asfaltbelegg er slitt. Levetid: Levetid drenering er fra 30 til 60 år. Veggkonstrukson og utvendig fasader: Yttervegg av antatt 100 mm bindingsverk, etterisolert med innsprøytet mineralull i ytterveggene i Panelet ble revet i 1986 og på samme tidspunkt montert nye vindtettplater, vindsperre og nytt panel i flg. opplysninger fra eier. I 2012 har eier malt utvendige vegger. Levetid: Normalt intervall for maling av trepanel og tømmer er mellom 6 og 12 år. I værharde strøk noe kortere intervall. Vinduer og dører: Stuevinduer har 3- lags isolerglass fra Et kjøkkenvindu med 2 lags energiglass er utskiftet i Øvrige rom i boligen har 2-lags isolerglass i vinduer som antas er antatt fra 70- tallet. Ved stikkontroll fungerer lukke- og åpne mekanismer. Vindu i kjellerbod er slitt. Vindu på soverom mot Øst i andre etasje viser fukt og kondensdannelse på vindusramma. Dette kan komme av utilfredsstillende ventilasjon av rommet(tg3). Det er forøvrig ikke funnet indikasj over på fukt. Dører: Hoveddør er isolert ytterdør ml glass og er av nyere dato. Innvendige dører i boligen består i hovedsak av finerte overflater og antas være montert på 70- tallet. I kj eller er det en enkel plassbygd tredør til avdelt bod samt heltre dør til vaskerom i tidligere fyrrom som har påmontert metallplate på dørbladet. Levetid for vinduer er normalt 25 år. Takkonstruksjon: Mønet takkonstruksjon med plassbygde taksperrer lagt på knevegger og kledd med taktrobord. Sydde matter med glassvatt er lagt og klemt med bord over horisontale himlingen i Det ble etablert lufting og isolert i taket over yttergang i 1997 iflg opplysning fra eier. Mot takets langside mot nord er det tilrettelagt for lufting mellom tak sperrene ved at isolasjonen er tilbaketrukket på himlingen og holdt på plass med lekter. Det er ingen adkomstmulighet til rommet bak kneveggene og inspeksjon kunne ikke utføres. Deler av taktroa samt trevirket rundt pipa har merker etter fukt - og kondensproblemer(tg3 ). Mot takets langside mot syd støer isolasjonen mot taktroa/ yttertaket. Dette er en uheldig utførelse og hindrer en kontinuerlig ventilering. Takkonstruksjonen bak kneveggene bør kontrolleres mht isolasjon og eventuell kondens- /fuktproblem. Det var ikke mulig å kontrollere skråhimlingen for isolering og lufting. Ved fuktsøk over horisontalhimling ble det funnet indikasjon på fukt i taktro og det ble målt % i taktroa over takluka. (TG 3 ). Side 7 av 42

8 Taktekking: Grunnet snødekke er takoverflatene ikke inspisert. Eier opplyser at tekkingen er gammel/ eldre papp. Fukt som er registrert i taktro kan derfor ha sammenheng med at pappen har utløpt sin levetid og må påregnes utskiftet. Levetid for papptekke er år. Overlys, takluker m.m.: Takluke i himling er uisolert. Manglende isolering samt tetting medfører luftlekkasjer inn i kjøligere rom med fare for kondensskader på loft. Renner, nedløp og beslag: Renner og nedløp av plast antatt montert på 70-tallet. Nedløp av takvann på terreng. Levetid: Takrenner/nedløp i plast har en levetid på år. Terrasse, balkonger og utvendige trapper: Terrasse av tre med bjelkelag og spaltegolv av antatt impregnerte bord. Grunnet snødekke kunne ikke gulvet inspiseres. Terrassen tilfredsstiller ikke dagens forskriftskrav mht åpninger i rekkverket. Piper og ildsteder: Pipe er av tegl med dobbel røykløp iflg tegning. Peisovn er påmontert teglpipa i stua. I loftsetasjen er pipa pusset og malt og i første etasjen kledd med tegl fasadestein som er antatt limt til overflaten. Teglpipa er revet fra kaldloft til over tak og erstattet/ fornyet med LEGA elementer el. tilsvarende. Dette kan medføre innsnevringer i røykkanal og anbefales kontrollert av branntilsynet. Feieluke i pipestokk i kjeller er vendt mot trapperom og har kortere avstand til brennbart materiale enn forskriftskravet. Røykrør i pipestokken hvor fyrkjel har stått er tettet med mineralull. Dette tilfredsstiller ikke brannforskriften. Pipe utgjør en del av kjøkkenveggen iht plantegning. Hjørne av kjøkkeninnredningen er montert mot pipeveggen. Avstand fra innvendig røykkanal til innredningen antas ikke å tilfredsstille forskriftsmessig avstand til brennbart materiale. Konstruksjonen anbefales kontrollert av branntilsynet for å ivareta brannsikkerheten. Etasjeskillere: Etasjeskillere med stubbgulv mot kjeller antatt isolert med sydde matter av glassvatt ihht byggeskikk og datidens krav. En ujevnhet registreres i gulv på loft. Eier opplyser at vegg er fjernet i stue. Det antas at ujevnheten kan skyldes konstruksjonssvikt mht bæring av loftsbjelkelag i denne del av loftet(tg3). Bad, loft: Badet inneholder badekar m/ dusj, wc og servant innfelt i benkeskap. Vegger er kledd med baderomsplater og gulv er belagt med vinylbelegg. Ventilasjon med el.avtrekksvifte på yttervegg. WC: Ingen emaljeskader påvist. WC er stabilt festet og spylefunksjonen virker. Servant og blandebatteri er stabilt festet, ingen skader på servantet påvises, heller ikke lekkasjer fra blandebatteri. Fall mot sluk ble kontrollert med laser og er funnet tilfredsstillende. Ingen indikasjon på fukt ved fuktsøk på gulv foran badekar, servant, sluk og wc. Valgt tilstandsgrad er ut fra alder. Levetid for baderom er inntil 25 år Side 8 av 42

9 Kjøkken: Romslig kjøkken som er relativt nyinnredet med folierte skap og fronter. Ventilator med kullfilter er montert over komfyr. Ny himling er montert etter vannskade i Innvendige overflater: Gulv er belagt med parkett, laminat og vinylbelegg. Vegger er kledd med tapet, malte plater og malt panel. Himling er kledd med malte himlingsplater. Innvendige trapper: Malt tretrapp til loft og kjeller mangler håndlist på begge sider. WS: Tidligere fyrrom benyttes i dag som vaskerom. I rommet står plassert en 200- liters varmtvannsbereder fra 2008, stålskyllekar på vegg og opplegg for vaskemaskin. Blandebatteriet for skyllekaret er ikke festet til vegg og henger løs over karet. Det registreres lekkasj e i overgang batteri/ slange(tg3 ). Vannkrana for vaskemaskin er ikke festet til veggen og henger løs ved vaskemaskinen(tg3). I betonggulvet er det montert en stålsluk fra byggetidspunktet. Denne er rusten og har uttjent sin levetid. Nye rør til vann og kloakker montert fra hovedledning og inn til hus i 2004 iflg eiers opplysninger. Levetid Forventet levetid på beredere er år. Kobberrør har en levetid på år. Elektrisk anlegg: Det er installert nytt el.inntak på loft. Sikringsskap med skrusikringer er plassert i entrevegg på loftet. Nytt strøminntak er tilknyttet j ordkabel som er ført fra underkant utvendig panel langs hjørnekassen og opp til loft. Kabelen er ikke beskyttet/ sikret pa utsiden og anbefales kontrollert av el.tilsynet(tg3). Røykvarslere er montert i begge eta.sj ene og virker ved test. Terrengforhold: Grunnet snødekke kunne ikke tomta inspiseres. Uthus, badstu og lekehus: Uthus: Uthus i to etasjer er antatt oppført på samme tidspunkt som boligen. Det er oppført på grunnmur med 100 mm bindingsverk, er uisolert og kledd utvendig med trepanel. Taket er tekket med profilerte stålplater. Eier opplyser at bygget er tidligere brukt som fjøs, men benyttes idag som lager og verksted. Badstua Badstu er oppført i ca 1990 iflg opplysninger fra eier. Den er fundamentert på trepeler/ stokker og er bygget av plank og kledd ut- og innvendig med trepanel. Taket er tekket med profilerte stålplater. Badstua har innlagt strøm og vann. Lekehus og drivhus er ikke inspisert. Side 9 av 42

10 Oppvarming: Energimerking: Peisovn i stue samt elektrisk oppvarming Hjemmelshaver/eier er ansvarlig for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G. Energimerke: F oransje Energiattest kan ias ved henvendelse til megler. Evt. konsesjonsplikt/odel: Tomteareal: Vei, vann og kloakk: Nei Eiet tomt på m2 Offentlig vann og avløp Økonomi Avgifter: Kommunale avgifter ca. kr ,- fordelt på to terminer (herunder Vadsø vann og avløp samt komm.avg. Vadsø kommune). Ligningsverdi: Kr ,- Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i Nemi Forsikring. Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kj Øper, forutsatt at denne ~j ør opp i samsvar med denne kontrakt. Verditakst: kr ,- Lånetakst: kr ,- Prisantydning: Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kr ,- +omkostninger Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr. overtagelsesdato. Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,- gir flg.: -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skj Øte kr ,-. -Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument a' kr ,- - grunnboksutskrift kr. 172,- - Totale omkostninger kr Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer. Side 10 av 42

11 Øvrige k~øpsforhold Meglers vederlag: I forbindelse med salg av denne eiendommen er avtalen om vederlag mellom selger og megler: Oppdr~agstake~en har' kjav på 1, S%provisjon inklusive mva av salgssummen, min. kr~ , - inkl. mva. Eierskifteforsikring: Selger har tegnet eierskifteforsikring (Protector). Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges i den stand og stilling som den var ved besiktigelsen, j f. lov om avhending av fast eiendom 3-9. Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger som er gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Kjøpers undersøkelsesplikt: Aksept av bud: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt. Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å ~j øre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne. Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og ~j erne sammen med en bygningskyndig rådgiver. Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler kan ikke formidler bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker). For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven. Det ~j øres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger. Side 11 av 42

12 Overtakelse: Etter nærmere avtale. Vadsø, Visning: Kontrakt: Skj Øte: Etter nærmere avtale med megler. Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen. Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg. Skriftlig kj Øpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler. Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skj Øte. Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted. Tinglysing kan finne sted når kj Øper har innbetalt fullt oppfjør inklusive tinglysingskostnader. OppgjØret: Oppkjøret mellom partene, herunder eiendommens pro &contra opp~j ør, foretas av advokat Vidar Zahl Arntzen. Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten. Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr KjØpesummen skal innbetales senest pr. overtagelsestidspunktet. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i h.h.t. forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Vidar Zahl Arntzen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Vidar Zahl Arntzen svarende til inneståelsesbeløpet. Dersom dette fører til at opp~j Øret forsinkes, plikter kj Øper å svare den til enhver tid påløpende rente p.a. i h.h.t. forsinkelsesrenteloven, som ovenfor. Selger gir advokat Vidar Zahl Arntzen ugjenkallelig fullmakt til å ~j øre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum. Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt. Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper. Kjøper gir herved megler u~j enkallelig fullmakt til å ~j øre opp med selger i henhold til denne kontrakt. Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt. Side 12 av 42

13 Oppdragstaker: Oppdragsansvarlig: Advokat Vidar Zahl Arntzen Megler Bodil Borch Mietinen Adresse: Kirkegt. 22, 1. etg. pb. 254, 9811 Vadsø Tlf.: Tlf.mob Tfax: Ol post(a~sentrumadvokater.no Hjemmeside: v~vww.sentrumadvokater.no Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven: 1. Boligsalgsrapport dat. Ol Egenerklæringsskjema fra selger dat Løsøre og tilbehør 4. Forbrukerinformasjon om budgivning 5. Kart/matrikkelutskrift 6. Grunnboksutskrift 7. Budskjema *Tegninger er av eldre dato som ikke stemmer med dagens løsning og derfor ikke vedlagt. Side 13 av 42

14 ~, 4 7 Vadsø, Ta ist -- (ryggere bolighandel Sygningst~knisk ~jennaøgang med - areøåling - verdi- ag Lånetakst,p a i Vestre Jakobselv 9810 VESTRE JAKOBSELV Gnr. 5 Bar. 89 Kommune:2Ø3 VØSØ ~efaringsdaty: 01.QZ.2U l 3 Rapportdata: OS.Q~ RAPF'ORTANSVG: Nav~rca ÅØyse sis ~I1~tI~ ~~S~YSI'a Prestelegata 1 Fostboks 354, 9$11 VØSØ Tel: ingulfnisøvara~na~arc~n.nfl ~r Q ~ Ønsker du a spekke rapportens gylålghet. Skann QR-koden med din ma~ilt~lefon, eller Q besøk ~~ ~` ix~ ~<'' ~~x. 3a} <~' ~; ~;y ~ ~'5~.. ~. Side 14 av 42

15 Vcstre JØabsely Rapportansvarlig: 9810 MESTRE JAK08SELV Ingolf Nis&t~vara Gnr.: S Bnr.: 89 Prestelvgutsi 1 Postboks 354, y~ 98y1 'VØSØ Tel: Ft~x: -- ingulf.niskavaraønavarcn.no ~M ~C7LICSALGSRAPPURTEN ~~ - Ta ~St tryggere boltghandet Baligsalgsrapportea og deø avgrensninger Boligsalgsrapportcn cr godkjent av Norgts Takscrit~gsforbund {NTF) og NTPO Takst, ~g kan kun utføres av takstmcnn goøjent av ct av dissc forbundcnc. Boligss~lgsrapportcn cr i prinsippet en Tilst~ndsrapport hvor det erlagt spesielt vekt på i~ frctnstille de byggctckt~iskc forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Dc~ understrekes a~ rapporten Øe erstatter selgers opplysningsplikt eller køpers und~rsøkclsesplikt, men utgjør ct dokument som er ment å bidra til å Øke tr3rggf~eten for ailc impliscrt~ parter. Boligsalgsrapportcn cr en systematisk prescnt~.sjon av de fyrhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning vett eierskifte. R~pportcn cr lil:evcl ingen gaxanti for at det Øc kin fumes skjulte fci~, skader og mangler, ettcrsoø dei blant annet Øe er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt etler uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han Ut i fra sine faglige kvalifik~sjqncr eller erfaring burde ha forstått at inforn~asjoncn ikke var korrekt. Eier! formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding am eventuelle feiu mangler før rapporten tas i bruk. Dctie gjelder selv oml også når selger benytter ~n eiendomsmegler. Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifi$erte takstmenn autorisert av NITO Takt og er utført i heahald tii NT~'O's instrukser, I.ån~verdien cr cn forsiktig ansat# mark~dsvcrdi som grunnlag for langsiktig bclår~ing, ~m t~kstingeni~rea...`i a NITO Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle tør byggvurdering. '.=~ ; Etter å ha ~jennom~åti NITOA Takets opplæring innenfor spesialområdet'tilstandsanalyse, blir vere medlemrncr godkjent dor å utført i ~i blant annet "Boligsalgsrapporten". Ønsker åu å unngå problemer etter at din bolig cr omsatt, velger du å Ia cn takstingeniør fra NTT Takst utførc ~n Boligsalgsrappori. ~: ~Isgeordaiag Det er opprettet en felles, offentlig k~agencmnc~ for takstbran~j~n som også omfatter Botig~alg$rapporten med ti~hørende ` ' t~lleggsmodu~er. K1~genetndcn cr sammensatt av en nytral oppmann, sø like mønge r~gresentanter fra FvrbrukeØet pa den cnc _ siden ag fra Bransje~rgan~sasjonene på den ~ ndr~, Allz forbrukerklager iforbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende y tilleggsundcrsøkelscr kgn rettes til denne klagencmdcr~. Fc~rutsctningcn for at en sak skal bringes inn for nemnda, er ~.t klager har tatt saken opø med motparten uten å kommi til en tilhedssti~lende løsning. Ner~da vil behandle sile slike klager som er knyttet til selve rapp~rtcn og eventuelle felles till~ggsundcr~økclscr, Rapportens s tut Rapportens sluktur, metodiø og tcrnunalogi er, sid land# det er naturtig i boligsalgsrapporten, vtføri i hcni~old ti! {Norsk Standard) ~ts 3~2~ (cils~andsrappart), ISIS 39Ø (arcalm~ling} og NS 3451 {bygningsdcl~r)..~ Materi~besØvelser vg beskrivelser av symptomer på tilsiandssvekkezs~ er s tråd med P378 vcilcdnjng for I`1S 3424 og tilhør~nde ~. definisjaner og terminologi. Byggtekniske tilstandss~ekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: `f Tilstandsgrad 0: Ingen søptoøcr ~ Tilstandsgrad l: Svala symptvrn~r Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: K:rafiig~ symptomer togs sammenbrudd og total funksjonssvikt)... Befar~agen NS 3424 f ar uadersøkclsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøke~sesnivå 1 som er Iaveste~ d~taljcringsnivå.!! I praksis betyr dette at ~cnnomføringen av befaringen begrenses som følger: z,+ :; i~ Rapporten kan kun brukes av goci~ente ØØenuner av: Initia~cr: Side 1 ~v 16 ~, ~ -_ ~' 1~iI'i`4 T -NTB`, Norges Takscnngsforbur~d US.~}2,2013 ~~, L~ :!,n :~ ;;~ }, ` ;i~ ~' Side 15 av 42

16 Vcstrc JØobsely Repportensvarlig: 9810 VESTRE JAKOBSELV Inguif Niskavars '~ ~ Gnr.: S Bnr.: 89 Prestdvgat~ 1 Postboks 354, '~ 9$11 VØØ - ~C~. ~~ Tel: 90 Ø 1262 Fim: tryggere botlghandet ~ E- ingulfniskavara~navarsn,no Det utføres kun v~suclle observasjoner på tit~j~ngelige flater uten fysiske inngrop (f. eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengolige åelcr av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskcmasøner, lagr~d~ gj~nstandcr og lignende flyttet på, teed mindre åpcnbar~ grunner skulle tilsi dit. Innredninger, tapetyr, gulvbelegg, overflatcbchandlingcr og andre synlige flater uten konsiruksjopsmcssi~ betydning, vil normaii ikke oøcs i capportcn. Flater som cr skjult av snø eller skjult på annen måta blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke ~r _; icontmuert. `~ Dct cr Ø foretatt funksjonspr~ving av bygningsdeler, yam isolasjon, piper, ventilasjon, el. stilegg, osv. Yttertak iøiscr~cs normalt fra loft!innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og rist tii befaringa. ~ Uidcdc kjcucrc og lo#~, sami krypkjcll~rc og kryploft, inspiscr~s dersom annet ikke ~r nevnt. ~ ~. Bruk av stiøakningcr. StiØakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap omobjektet. '; Yåtrom og andre turn med uttø for vann, oller sorn ~r spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkok i de enkelte underpunkter i rapporten. Leven dsbetrak~ning~r Det refereres til en l~veiidstabell, utøgid+et på gruanlag av Byggforskseri~n Hyggforvalming februar 2~1D,?Ø. 2Q "Intervaller for v~dlike~old fl ~ utskif~in g av b Y~ in ~ deler". Ratevante deler av tabellen fremkommer i ra PØ rtcn for at ntva~ ~ av særli B utsatte bygningsdeler. Norn3ai levetid er angitt gancrelt og ca. i et intervall rncllott~ høy ag lav forventet t~øisk levetid avhengig av hvilke faktorer sym a~ tilstø av de som gjør seg g,~eldende, for ekse l regn, vind, sol, frosi, fu~vrensain~ og bru1~. Levetiden kan variere nqc derst~m Ødre krit~ricr enn teøi~k levetid, som for eksempel esee Økonomi, sikkerhet, funks}on eller brukerønsker, cr lagt til ~ grunn. Lcvetidsb~traktning~n ~r generell Qg Øgi~ ~ennaittlig normal Icv~tid. ~ : ~.~ T~lteggst~der~~ker Piper og ~1dst~der Tsksnen vil rt~istt~rc tilstandssvekkciser etter normal besikiigatse, men Øpcke n~civcghctcn av å konsultere ~ffcntligc gøkje ngsrnyr~dighetcr ~crsom Ør gtund~igc undersøkelser virker p ~vct. El~ktriskc instr~il~s~onrr insgistres ikke ettet Øvcnc i NS 3424, mere kan komm~ntzres ut Ø h~it cnk~c vurd~ringskriterier. Øt anb~falcs alltid å konsult~rc en El, ta~cs A dersom giu~~igere undersøkelser er ønskelig, Areal~reåli~nger utf sqm tilleggsoppdrag dersom rckvirtntcn ber am det, Ycrdita~rsr er cn till~ggstjr.~t~stc sutre leveres dcrsou~ rckvircnt~n ber om det. Andre kle og ddffai~~aer. - TiIstand.~grad ('I'G): Uttrykker tilstandzn til objektet med utgangspunkt i ct definzrt rcfcø~niv~. Referansenivå; Gitt farvcntet tilstand til en bygningsdel, btaat annet wr+den ut fi~ alder og nor~nai brik. `" _, Svikt: Et negativt svik mellom abscrvert tilstand og refcranscn~våct. StikkiaØingcr, Enlccl konøll under averflatcn av et objekt, vegi hjelp av srn~ stilek med cn spiss gjcøød. Notmal lzve'd: G,~~nnarnsnittlig teknisk I~vetid for et bygg eller en bygningsdel, verdert ut fra de nc~øe Ølvirkninger og det Øcriale som obj~ctci brstår av. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, norn~alt benyttet ved besøvclse av negaiivz svik, svikt. maistand. Et uttrykk for objcø~ts generelle godhet i forhold til rcf+cr~nscniv~ct, gradert i forhold tid svik. Ø rgferans~nivåct, Se '"TilstØdsgrader" under punldet om Kappurtens struktur, Visuell: Øi svø Ø secs, og i deøe s Øcng antyder dei cn begncnsn~ng i bcføgsrøtod+~n slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn syae~ Øe inngår. Fu cruistyr: Tc~Cnisk hjclpcmiddcl ti~ å måle eller s~kc etter fuktigbct i konstruksjoner.,ti~ Kundenlrckvirenten ~Ical l~s~ S~ 'cnnom ra pp orten fir bruro g ~ ' tilbakcm~idin g til Tal~stingcniprcn hvis dti finr~cs feiumangicr som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn ~ måneder, bør tekstmannen kontakfcs for ay befaring og opøatering. ;~" Eiers egenerklaeriagsl~jeu~ EgeaerklæringsskjeØ skal konølleres av Øttageni~rcn. EvcntuelIe avvik fra gitte opplysinger i egencrk~æringsskjemact og fvrhoid takstingeniørcn har registrert skal kommcntcr~s i rafportcn. Ved dødsbo eller andre forhold yam eget~erkl~ecingsskjema ikke foreligger, ~. skyl dette kommenteres. ~q e ::~~.:,~._. Rapporten Ø Ø brukes av gøkjente ØØemmer av: Initia~cr: Side 2 av lb NI'I'O Takst - N'TF, Nvrgts Takscringsforbund 05.t~Z.2013 Side 16 av 42

17 Egne premisser VeStrc ]akobseiv Rapportan~v~rlig; 98I0 V~S'X'kE J~AK08SELV Ingolf Nlskavara Cnr.: 5 Bnr.; 89 Prestelvgats~ 1 Postboks 354, ~sii vøsø ~~ Tel: 40 Ub 12 b2 Fa~c: Soligsalgsrapporten er kun basert p~ visuell befaring uten inngrep i byggverket, men kan være supplert rned enkle målinger som da vil fremgå av tøten.dersom denne rapporten er eldre ettet 5 meneder bør takstingeniøren kontaktes far ny befaring og oppdatering. Arealer er basert på oppm~iinger gjort med lasermåler. FuktsØk er utført med digitalt fukts Økerinstru ment. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid er angitt under levetidsbetraktninger far enkelte bygnit~~sdeler. I mange tilfeller kan levetiden være båder lengere og kortere en antatt i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med rype bruk ~g hyppighet, vedli.~ehold, utføreise, kvalitet på byøn~sdeler og g~ogr~ sk plassering, andre forhold kan også påvirke levetid i begge retninger. Normalt vil konstruksjonene værs bygget opp etter gjeldene byg~efo.rskrifter og brannkrav far byggeåret. Dette kan i noen tilfeller avvike ag det Øn ikke utelukkes skjulte feil ag man~~er inni i lukkede konstruksjoner. Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler ag innredninger selv om det ikke er synlige vesentlige skader eller sveøels~r. Dette er forhold som må sees i sammenheng reed normalt forventet levetid. Bad blir verdert ut i fra visuelle observasjoner og fuktsøk med indikator. Det er viktig å merke seg at selv om det er observasjoner og fuktn~ålin~er som Ør indikasjoner på fu~tskader er det ikke i gylle tilfeller det ligger fuktskader inne ~ lukkede kt~nstruk~joner. Det er også viktig å merke seg at s~iger i de fleste tilfeller gir opplysninger til takstmann orn årganger på bygningsdeler og annen informasjon omboligen. Forutsetning for rapporten er at diss opplysninger er riktige. I noen tilfeller ~~or det ikke gis opplysninger til tekstmann vil dette vimre antydninglvurderin~ fra tal~stmann og her kan det awi~ce fra fske forhold. IT Ta ist tryggere bolighandel ~i~f~rlil~ Rekvirent: Geir Sabbasen Takstingeniør: In~iilf Niskav NITQ ~'akst ~tapparta~svarlig: Ingolf Niskav B efaringsdata: 0 ~.(~~.2~ 13 Tilstede: Leir Sabbasen og Knut H. Bendiksen EiendaØdata HjeØe~shav~r~e~: SABBASEN GEIR, SABBASEN RENA'T'E tvilkal,sen Tomteareal: 1237m' Type tomt: Eiet M~eI: Gnr. 5 Bnr. 89 Adresse: Vestre Jakobselv VEST'~E JAKOBSELV,,.,,^"~ '' ` Rapporten kan kun brukes av ~oti~jente medleøer av: Initialer: Side 3 av 16 ~ ~ ~~~'r - ~, rti'to bakst - NTF, Norges Takseringsforbund OS.Q I..,..~, ;~,~ '4 1 Side 17 av 42

18 Vestre Jakoås~ly Ragportansvarlig: 9810 VESTRE JAKaBSELY Ingolf Ni.~kaysu~ Gnr.: 5 Bnr. 89 PrestelYg ~ts 1 Postbaks 354, 9811 VØSØ T`cl: Fa~c: ingulfniskavara CØ navarcn.no Dakurnentkontrall Oppmålingsprotokoll av 7.1 ~ Situasjonskart Plantegning Ferdigattest er ikke fremvist. Eieres egenerklæringsskjerna er fikke g,~enno~ngått Ta t tryggere bollghande! KUØiISj~il Her er nevrtt~orhold sn~n er vurdert å korne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undera~kelaer. Boligen ~r oppført i 1956 ag har p~anløsning etter byggeskikken på den tiden. På 80- tallet ble vegger og loftshimling eteerisolert samtidig som utvendig panel ble utskiftet. Fasader ~r malt i Boligen har dels be~iov for oppgradering. Etasjeskille mcllt~ø k~økken og bad ble reparert som farsikringss~cade i 201, Det er viktig å få kantroll~rt hvordan isoleringen og ventilasjonen på ~Cal~lo~t~t virker samt kontrollert v~ggkonstruksjor~en ~rø ptpa mht brannsikkerheten. Uthuset på sørsid~n er saært slitt. B~g~inger på eien~d~mmen Type bygg BYgg~r Øe~ab.- ~Øbygd år E~eb~~ig ~a 195b Und+erSl~r~fter 'V~d~~, ~31s4~.2fl1~ Takstingeni~r t ~ j Q engulf Niskavara! "'~`~~~ Y!s w RaPPorten kaa Ø brukes av godkjente møeøer av: { ~ ~ ~ w i~iito Taks# - NTF, Norges Taksering forbund j i~~~xa:, it +js`i;~o~x Initialyr: Side 4 av 1 b U ~~ 's',4 Side 18 av 42

19 ~ ECI~~~~l ~~~ ~ V~strc ]akflb~cly 9810 VES"T'R.~ JAKOBSELV Gnr,: 5 Bnr.: 89 R~pportans~~rli~: Ingolf Niskavarn Prestelt~gøta 1 Postboks 3~4, 9811 VØSØ Tel: ~2 Fax: navarcn.no ~T ~Ta ~t tryggere bolighandel y Arealer m,m. ~~ A~ALBEREGNING ~ ~~' Arcalmålingcnc i dcnnc rapportcn måizs cttcr br~nsjcstandardcn Takstbransjcns rctn~neslinjct vcd arcalcn~lin~ av boliga. Rctningslinjcnc har NS.~ -y~~j 394fl.2Q t? sam utgangbpunkt, men innchaidcr pr~sis~ringcr for arcalbcgrcper og dcfinisjoncr i forbindclsc cncd urcalmåling vcd omsetning eg/clkc ~ "y vcrdisctting ~v hoenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:ZQ12 vg'i'akstbransjcns tctningslinjcr far arcalmål~ng av bolier" eller ~+t~nen tolkningstvil er dc spcsicllc rcglcnc 1'or arraltnåiing av bo~igcr i Tal.stbransjcns rctningslinjcr lagt til gzunn. ~= ~s'` ~ ~:-. ir4 'Takstbransjens rctningslinjcr for arealmåling av boli~cr" utis av Intom~sjonss~lskapct Verdi og cr også tiigjcrigc~ig p~ vg www~ntf:n~ ' ~ ~~.. i '` '`S^. ~~, ~. t ~ a j ~~r ~~~ ~; De vilctigstc presiscring~ne er. Areal Qppgis i h~lc kvadratm~tcr i rapøcn, ~g gjelder for dit tidspunkt oppm~lingcn fant sted. $rutt areal (8TA} cr ved tal:scring dccntrt som arealet som h~grcnscs av omsluttcndc yttzrvcgg s gulvhdydt og /sllettil midt i sl:iuevegggn til annen bruksenhet ~glellcr fcllcsz~reai. Bruksarr.~l (HRA) cr bruttørca[ct (BTA) minus ar~aict snm o~pi~ av yttcrvc~gcr. M~ilevecdige A R~A~.ER ScØrrc ågnin~u enn np~vcndigc åpc~ingcr i ctasjcsi:ii~cr for tupp, h~iscr, sjakter ag iignandc, rggncs ikk~c med i ~ta sjcns arc~i, Hvis trapp inngår i ~gningcn, rcgttcs trappcns horisontal~rojcic3j~n med i stasjens arca~. R,om skat ha ~t~cotnst og gangbart gulv. Rommenes bruk knn v~rc i strid med b~ggcforskriftcnc seiv om dc cr m~cvcrtligc. MARKEDSFØRING Vcd mt~ccdsf~rins av boliga skal BRA og P-~~M oppgi3. ijenne r~øortct~ vi~cr hviikc mm sotra inngir i k~te~o~iene P-ROM ag S-ROM. Fo~~iclingcn ec b~.sert ~ retningslinjcnc og takstmannens eget skjdnn. En htu~cscndring av ct rom kin ha ~ctydn~ng for hvillc~n ~;ateg~ri r~omm~t tilht~rcr. For bcr~gning riv bygnings~rcalcr i forbindelse med tomters utnyiteisc ~jcidcr egr~c målcrc~kr. t s BvQe A: EneØ~i~ -amer Etusj~ Bruttoareal ABTA) m ~ruksare9l (BRAS m fi~talt P-RUNT S-R~1V~ Kjeller 16 1 ~ 7 ~ 1.ecasje 70 å3 ~0 3 Loft 4? Ø 38 b Sum bygning I33 I18 1~5 13 ByB~ A: Enebaug - tamfordeling Etasje Frimare rom ~P-R~Ni) S nds~ere ram (5-RUMS Kjcll~r Trap~cgang og viskerom. Bod feetasje Yttergang, trappegang, otre, stue ~g kjøkken. Bod Loft Trapgzgang, entre, tre ~ovcrom og bad. To boder ;;'~:r~' Rapporten kaa kun brukes av godkjente medleøer av: ~~ -'',,. NITO Tøkst - N'I'F, I~torges Talcserin~sferbund ~:'4 ` ;,t I1'~ 4~;tE + 'ti ~~ Initialer: Side 5 av i f ~ts ~t~' Side 19 av 42

20 o.i Vadsø, Vestre 3a~obsely Røppart~nsvarlig: 98 l U YES"TRE ~AKO~ SELV In~ulf Nlskav~ra Gnr.: 5 Bnr.: 89 PrØt+~vgs~tt~ 1 Postboks 3~4~ 9si~vØØ Tc~: 9Q Ob 12 ~2 Fax: E~rr~ail: ~a ~St tryggere bolighendet BvQa R~ Y1tht~q.amaler Etasje BruttaAreal (STA) m Bruksareal (BRA) m2 Totalt P-RUM S RONi 1.~tasje Z.ctasjc 29 Z~ 0 27 Sum bygnf ng 7$?3 0?3 Bygg B; Uthus - romfordeling Etasje Primaere rom (P-~t4M~ Sekundere roø (S-ROM) l.etasje Vcrkstcd vg lager 2.etasje Lager Rv ~ ('~ Rari~h~ _ ~rps~ter Ets~sje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal {BØ) m Totalt P-ROM S-ROM 1 etasje 12 1 l Q 11 sum bygning i2 1i o 1~ Rv~s. ('~ R~rich~. rnminrti~lin~ Eis~sje priøre rim (P-IZ~IVi) Sekundere rum (S-RaM) l.etasje BaØtu ag omkledning ~»~ ~~t~ hv~ ~ Brutto~r~al ~B~'A} m Bruksareal (BRA} m Stun gylle bygninger T~ KL S ~~1~~ 1 `i R7 ~~~1'i ZZ3 ZU2 1~5 9'1' ~~Øentar~r tii arealberegningen nnvendig areal er målt med Iasermåler. [utvendig areal{b'i'a} er beregnet. Kommentarer til planiøsø en iiasker~ø bar stor ~e1 av takøyde under mtinimum krav på I39UØ. R~Øet defineres sogn Prom og taes mid i teknisk ~erdiber~~nin men ikke arealbere~rningen. Arealet e~ farøvrig å 1 n m2. Grunn og fundørnen~~r Vi~rderin~ av byg~crrunn og, f~rndame,~ttring. Grun~:uMC~ersdkelser ikke,fnr~tatl. vurdering T~: 1 Grunn er antatt sand! moreneøsser i flatt t~neng. Antatt fund~øenter av plasstøpt betong i frostfri ~.ybd~. ~:'~~ ~ Rappatten kan kun brukes av godkjente møqmmer av; Initialer: Side 6 av 16 _, ~ :, NITO Taks# - ~TF', Norges TØcringsfarhund ~~ ,,,., ~}.i.' ~!,f 3 =! ~iå~aa~~~.`_~. #wn~~""i.~iwy:: Zicwau~e:~!E»aEawi.".a:-~:a~al~;,~ na ~ Side 20 av 42

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig

VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig VADSØ Skiferveien 12 D Andelsleilighet i Prestelv Borettslag Underetasje i firemannsbolig Vadsø, 29. januar 2014 Lys og trivelig leilighet med praktisk planløsning og alt på et plan. Beliggende i veletablert

Detaljer

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT.

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. BJERGSTED Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. TANKE SVILANDS GATE 77 LEIL. H0201 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26.

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

3 181 kr. inkl. oppvarming

3 181 kr. inkl. oppvarming 4 250 000 kr. 76 kvm. 5 000 000 kr. 69 kvm. 3 181 kr. inkl. oppvarming Kontaktperson: Erik Pettersen Kontakttelefon: 401 40 341 Sendes til: erikthp74@gmail.com BUD PÅ EIENDOM Dato: 27.04.2015 Oppdragsnr:

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal

SANDVIKA/JONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal SANDVIKA/JONG PEN 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED 6 KVM BALKONG. Måneveien 32, 1337 Sandvika - 33 m² BTA/ 30 m² p-areal Prisantydning kr 1 250 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 334 943,- Totalt kr. 1 584 943,-

Detaljer

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21

ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Enebolig i kjede/rekke i solrike og barnevennelige omgivelser med utsikt mot Kaldvellfjorden! Øvre Savmyrveien 21 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.:

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: Lienvegen 1 P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: 7115067 Kort om eiendommen Leilighetene er av god standard og har en meget sentral beliggenhet i hjerte av Geilo. 5 Leiligheter på 44m2

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Boligeiendommen Knausen Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL. Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Boligeiendommen "Knausen" Bårlidalsvegen 56 2080 EIDSVOLL Gnr. 64 Bnr. 17 EIDSVOLL KOMMUNE Bror Arne Jensen Mattisholtet 53, 2074 Eidsvoll Verk Telefon: 63 95 20 06. Telefaks:

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

KIKUT. Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen Oppdragsnr: 7114057 Prisant. kr 6 450 000 + omk. KIKUT Prosjektert hytte på Solhovda - tomt 17, 3580 GEILO Arkitekttegnet hytte med solrik beliggenhet og flott utsikt på Solhovda - Kikut - hyttetype Stortoppen

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no

Kringlebotten 160. Erik A. Grahl-Madsen MNA Strandgaten 13-15 Tlf: 55 23 03 00 / 907 4 076 5013 BERGEN advokat@grahl-madsen.no Kringlebotten 160 Type Bolig: Terrassehus Adresse: Kringlebotn 160 Sted: 5225 NESTTUN Boligareal: 67kvm Bruttoareal: 70kvm Verditakst: 1390000- Prisantydning: 1390000- Betegnelse: Adr:Kringlebotn 160 5225

Detaljer

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL

OPPDAL. Pen vestvendt selveierleilighet i 2. etasje i Sameiet Kåsen sør i sentrum. Flott utsikt og gode solforhold. Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Oppdragsnr: 42140047 OPPDAL Tranevegen 57 c, 7340 OPPDAL Prisant. kr 1 550 000 + omk. Totalt inkl. andel fellesgjeld kr 1 554 925 Andel fellesgjeld kr 4 925 Omkostninger kr 39 800 Totalpris inkl. omk.

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

EGENERKLÆRINGSSKJEMA SALGSOBJEKT SELGER (1) SELGER (2) TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER) EGENERKLÆRINGSSKJEMA TIL ORIENTERING VIL DETTE SKJEMA VÆRE EN DEL AV SALGSOPPGAVEN Dette er et selvstendig skjema som benyttes uavhengig av om det tegnes eierskifteforsikring eller ikke. Dersom det skal

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer