Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studielånet i boks. Omstridt prispåslag fra Samskipnaden. På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse"

Transkript

1 studentavisa i Trondheim 14/ oktober - 4. november årgang Omstridt prispåslag fra Samskipnaden På bakrommet med Public Enemy 50 band kan bli husløse Studielånet i boks

2 LEDER Statsbudsjettets alkymi I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2004 heter det at hele utdanningsstipendet skal gjøres om til konverteringsstipend fra og med undervisningsåret Hvilket betyr at hvis du stryker til eksamen, må du betale tilbake hver eneste krone du får av Lånekassen. Du har imidlertid åtte år på deg til å rette opp feilen, og dermed forvandle 40 prosent av lånet ditt til stipend. Det er ikke ordningen i seg selv som er betenkelig. Vel er den upedagogisk, og fungerer mer som en pisk enn den gulroten mange studenter trenger for å fullføre gradene sine. Derimot er det formålet med ordningen som burde få et par bjeller til å ringe i lånekassekundenes hoder: Stryker du til eksamen, er du med på å redde en fullfinansiering av kvalitetsreformen. Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), med Kristin Clemet i spissen, har heldigvis bestemt seg for å bevilge hele 517 millioner mer til implementering av kvalitetsreformen, som er kostnadssatt til totalt 1,144 milliarder kroner, for neste år. Med litt mer tålmodighet og planlegging hadde UFD kanskje sluppet å punge ut ekstra nå, men det er en helt annen sak. Nå er det for sent å snu, og pengene må skaffes til veie. Og gullmaker Clemet skal låne dem av strykkandidatene. Departementet regner med at studentene som stryker, kommer til å tilføre staten 133 millioner i tapte stipendkroner. Selv om estimatet helt sikkert er realistisk, er dette et merkelig grep. Vi vil ikke beskylde statsråden for å håpe at så mange stryker, for det er jo nettopp det motsatte som er et av kvalitetsreformens mål. Dette betyr jo bare at utgiftene forskyves noen år fram i tid. De 133 millionene er teknisk sett ikke statens penger. Å kalkulere med strykprosent i statsbudsjettet er en eneste stor selvmotsigelse og en forhastet løsning fra UFD. De spekulerer i strykprosent for å finansiere en reform som har som et mål å få færre til å stryke. Vi håper at regjeringen etter hvert klarer å garantere for disse millionene. Eller at de finner en metode for å lage gull av ingenting. Alle mann til urnene Denne uken startet valget til Studenttinget og til styret ved NTNU. Nå er det viktigere enn noensinne å støtte opp om studentdemokratiet. Flertallet i Ryssdalutvalget vil ha eksternt styreflertall ved universiteter og høyskoler. I tillegg vil de øke avstanden mellom administrasjon og institusjon, ved at rektor blir ansatt og svarer overfor styret snarere enn overfor studenter og ansatte. Denne utviklingen må studentpolitikerne være med på å motvirke. Valget har dessverre fått for dårlig promotering. De siste årenes valgoppslutning har vært skammelig lav. Årsaken er nok at den jevne student ikke ser hvilken jobb Studenttinget og studentrepresentantene i styret gjør for henne. Denne kunnskapsmangelen må være førsteprioritet for valgstyret, og ikke minst for de nyvalgte når de om kort tid inntar sine taburetter. NYHETER INNHOLD 14/ Strid om Samskipnadens prispåslag 4 Valgtid igjen 9 Strykerne finansierer kvalitetsreformen 13 Ridderlig studiedirektør på plass 14 Hjerneforskerne er alene 10 Men Origo var ikke død Origosenterets leder Tor Bollingmo frykter for hva som kan skje med det populære veiledningssenteret på Dragvoll etter nyttår. Nybakt studiedirektør Hilde Skeie hevder på sin side at senteret skal videreføres og forbedres. 22 Den fattige student 26 Monologens mester 29 Samfunnsfiende stormet Samfundet 32 Koht ville ha barn med en afrikaner 32 Den gode krangelen minutes In the middle of fucking nowhere ble det glitter og glamour da 50 Cent landet på trøndersk jord. KULTUR 36 Kan ord kjøpes? 38 Intervjuet: The Cardigans 40 Anmeldelser: Kill Bill og The Strokes 41 Anmeldelse: Forsnakkelser 42 Anmeldelser: Evil Tordivel og Bipersonar 43 Anmeldelser: UKErevy og UKEteater 44 Bølgeblikk: Norsk Film anno 2003 REPORTASJE 34 David mot Goliat 250 musikere står i fare for å bli kastet ut hvis Nedre Ila 5 reguleres om til leiligheter. Er det alltid slik at kulturen må vike for kapitalen?

3 studentavisa i Trondheim siden 1914 NYHETER ansvarlig redaktør nyhetsredaktør reportasjeredaktør kulturredaktør fotoansvarlig grafisk ansvarlig redaksjonssekretær internettansvarlig økonomiansvarlig maskinansvarlig annonseansvarlig sivilarbeider Karen Moe Møllerop Erlend Engh Brekke Gøril Forbord Anniken Eid Kjeserud Espen Nersveen Ragnhild Ask Torvik Karoline Flåm Lene Bertheussen Per Anda Nicolas Mendoza Marte Relling Uri Vegard Eide Dall Journalister Leif Haraldson Aksnes, Lene Bertheussen, Jan-Are Hansen, Birger Emanuelsen, Karoline Flåm, Marit Schou Hauger, Simen Rommetveit Halvorsen, Jostein Ihlebæk, Michael Jones, Camilla Kilnes, Solveig Knudsen, Tone Ellefsen Lye, Ingvill Naterstad, Amund A. Nilsen, Nita Steinung, Anja Danielsen Stabell, Christian Skare Stendal, Trine Viken Sumstad og Rannveig Windingstad. Fotografer Hans Inge Berg, Kaja Ida Svarva Denstad, Eivind Hjertholm Fiskerud, Silje K. Frantzen, Birger Jensen og Nils Christian Roschern-Nielsen. Grafiske medarbeidere Ingunn Kristin Forfang, Einar Hallgren, Are Håvard Høien, Heidi Johansen, Gernot Reisenhofer og Erich M. de Vasconcelos. OPPGITT: David Østling er blant dem som rammes hardest av den økte husleien. Det er SiT Bolig som driver opp husleiene i vårt område, påstår han. (Foto: Hans Inge Berg) SiT vrir seg unna husleieloven Tegnere Eir M. Husby og Vegard Stolpnessæter. Annonse og markedsføring Ragnhild Braaten, Kristin Lien og Ingve Løkken. Data Johannes A. Daleng, Andreas Fredhøi, Øystein Handegard, Jan Roald Haugland, Nils Magnus Larsgård, Ronnie Nessa og Ingar Saltvik. Omslag Eivind Hjertholm Fiskerud (Foto) Gernot Reisenhofer (Grafisk utforming) Korrektur Erlend Langeland Haugen, Tommy Halvorsen og Håvard Hamnaberg. telefon telefax e-post nettadresse adresse Under Dusken Postboks 6855, Elgeseter 7433 Trondheim kontortid Hverdager trykk Grytting Under Dusken er et selvstendig organ for studenter, utgitt i Trondheim av AS Mediastud. Under Dusken blir delt ut gratis på læresteder i Trondheim med medlemsrett i Studentersamfundet. Under Dusken kommer ut åtte ganger i semesteret. Opplaget er Storsalen i Studentersam- SiT Bolig økte i sommer husleien med nesten fem prosent. Ulovlig høyt, mener Jushjelpa. En leietaker som klaget på økningen, fikk et fortrolig forlik med SiT Bolig mot å legge lokk på saken. AV CHRISTIAN SKARE STENDAL Det var da SiT Bolig i sommer varslet en økning i husleien på hele 4,85 prosent fra og med 1. juli 2003 bråket startet. Dette mener Jushjelpa i Midt- Norge er hele to prosentpoeng for mye, og enkelte studenter rammes hardt av det Jushjelpa kaller en ulovlig høy økning. SiT Bolig legger til grunn økningen i konsumprisindeksen fra februar 2002 til februar 2003, da den lå på et svært høyt nivå. Tre tusen kroner dyrere For David Østling og samboeren Katja Elisabeth Holm betyr forskjellen på to prosentpoeng hele tre tusen kroner i året. Paret bor i en såkalt parleilighet på Nedre Singsakerslette, og er blant dem som rammes hardest av de økte husleiene. Vi har funnet ut at perioden februar 2002 til februar 2003 er den perioden med høyest økning, forteller Østling. Han reagerer på den solide husleieøkningen. Det er SiT Bolig som driver opp husleiene i vårt område. Da blir det lettere for andre, private utleiere å øke prisene også, hevder han. Østling sendte sammen med Holm en e-post, samt et brev, til SiT der han klaget på husleieøkningen. Etter å ha fått negativ respons en rekke ganger, ga han opp. Jushjelpa: For høy økning Ifølge Anniken Thinn ved Jushjelpa skal en eventuell husleieøkning bunne i økningen av konsumprisindeksen det siste året. I dette tilfellet skal konsumprisindeksen fra juli 2002 til juli 2003 være gjeldende. Siden dette kan være praktisk vanskelig skal den siste klarlagte konsumprisindeksøkningen gjelde. Dermed skal man minst kunne forvente at tidsrommet april 2002 til april 2003 kan legges til grunn for husleieøkningen. Konsumprisindeksen økte i dette tidsrommet med 2,9 prosent. Dette er en forskjell på nesten to prosentpoeng fra den reelle økningen. Februarindeksen er valgt av praktiske årsaker, argumenterer administerende direktør i SiT Bolig, Eirikur Ingolfsson. SiT Bolig har helt klart brukt feil indeks, sier Thinn. Fortrolig forlik Under Dusken er kjent med at minst en beboer har inngått et fortrolig forlik med SiT Bolig. Vi har inngått et forlik med en student som klaget etter husleieøkningen i sommer, innrømmer Ingolfsson. Betyr det at denne leietakeren vil få nedsatt husleie? Husleievilkårene er de samme som for alle andre. Hva innebærer da forliket? Det vil jeg ikke gå inn på. Inngår ettårskontrakter Nå har SiT Bolig begynt å inngå ettårskontrakter med sine leietakere. Det betyr at de kan unngå hele problemstillingen med å måtte varsle leietakerne om eventuelle husleieøkninger. Dermed kan SiT Bolig selv diktere hva de vil ta i husleie. Det vil si at vi kan sette husleien uavhengig av konsumprisindeksen, sier Ingolfsson i SiT Bolig.UD fundet velger redaktør på politisk grunnlag. Redaktøren velger selv sin redaksjon. Redaktøren plikter å arbeide i samsvar med den redaksjonelle linje redaktøren er valgt på. Nyheter 3 Utrolig hva redaktører får til når de vil på konsert

4 Sjukamp om styreplassene Nok en gang er det duket for heftig valgkamp. Sju studenter skal kjempe om å sitte på toppen av universitetshierarkiet, styret på NTNU. Du bestemmer hvem som går seirende ut. AV MARIT SCHOU HAUGER, LENE BERTHEUSSEN OG TRINE VIKEN SUMSTAD Fra 20. til 31. oktober vil campus flomme over av valgplakater og stands som forteller deg hvem du skal stemme på. Dersom du ser bak de fiffige slagordene, hva slags egenskaper bør du se etter når du så skal velge? Sunn fornuft, blandet med en velutviklet evne til å vite når man skal krangle og når man bør inngå kompromisser, er egenskaper som kjennetegner den gode styrerepresentanten, svarer Hanne Skaare Pedersen, studentrepresentant i Styret i Alder er ikke vesentlig, heller ikke studentpolitisk erfaring, men man bør ha et godt innblikk i hvordan det er å være student, fortsetter hun. Studentrepresentant i 2001, Hans Bøhle Aarhus, sier seg enig. Det er viktig at representanten vet hva studenter er opptatt av. Og så hjelper det godt å være litt sta, forteller han. Så da er det opp til deg å bedømme om noen av disse kandidatene besitter slike egenskaper. KAMPHANER OG -HØNER: Fra venstre Bjørn Olsrud Utgård, Maria Serafia Fjellstad, Svein Brembo, Ragnhild Birgitte Slettebø, Daniel Haugstvedt og Marthe Strickert. (Alle foto: Birger Jensen) Ragnhild Birgitte Slettebø Alder: 24 år Fra: Bø i Telemark Studerer: Siv.ing. elektronikk, har tidligere tatt sosialantropologi på Blindern Bakgrunn: SU-siv.ing., Studenttinget, Fagforvaltningsutvalget for siv.ing.-utdannelsen (FUS), jobbet i Radio Nova, studentradioen i Oslo Slettebø har erfaring fra to studiekulturer og mener dette er en fordel hvis hun skal tale NTNUstudentenes sak i styret. Hun har ingen tradisjonelle kampsaker, men ønsker å se til at implementeringen av Kvalitetsreformen går riktig for seg og at det bevilges nok penger til å gjennomføre den. Samtidig vil hun jobbe for at studentene fortsatt får nok tid til å ha et utenomfaglig engasjement. Videre mener hun at midtsemesterukene må koordineres bedre. Jeg vil være den representanten som vet hvordan det er å være student. Gi styret nye impulser og tanker om hvordan man gjør ting, sier Slettebø. Hun har mange tanker om hvordan hun skal få påvirkningskraft i styret. Som studenter må vi markere Bjørn Olsrud Utgård Svein Brembo Hanne Marie Sørensen 4 Nyheter

5 oss som konstruktive og samarbeidsvillige, slik at våre meninger blir tillagt tyngde i saker som er viktige for oss. Men jeg kommer ikke til å være stille, lover Slettebø. Hanne Marie Sørensen Alder: 24 år Fra: Porsgrunn Studerer: Historie mellomfag, har tidligere tatt statsvitenskap og psykologi grunnfag Bakgrunn: Instituttstyret, vara-ftr, tillitsvalgt på HF-fakultetet, SU-HSV Det er de store sakene i styret jeg brenner for, forteller Sørensen. Hun er opptatt av den store utdanningsreformen som nå er i gang. Det er viktig at universitetet ikke blir «kjøpt og betalt», at forskningen opprettholder sin uavhengighet i forhold til fakta valget Slik velger du ved årets studenttingsvalg Gå til Klikk på linken der det står Stem her! Logg deg inn med brukernavn og passord (det samme som for å logge på nettverket) Følg anvisningene på valgsidene Det vil være presantasjon av alle kandidatene, både til styret og til studenttinget på nettsidene. fakta styret Styret er NTNUs øverste organ. Styret har 11 medlemmer og ledes av rektor. Studentrepresentantene sitter på deltid i to år, mens de andre styrerepresentantene velges for en treårsperiode. Styret tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter, slik som budsjett, utbygging og faglige satsningsomårder. Styret har i dag også ansvar for at universitetet drives innenfor rammene og retningslinjene som er gitt av departementet. næringslivet og at universitetet fortsatt har rom for små, mindre lønnsomme nisjefag, sier Sørensen. Jobben som studentrepresentant går ut på å sørge for at studentene har det så godt som mulig, fortsetter Sørensen. Hun ønsker å se til at lovordene om bedre oppfølging og veiledning av studentene, samt fokusering på tverrfaglighet, blir realisert. Hun vil også presse på for videre utbygging av Dragvoll. Jeg vil synliggjøre at plassproblemet er reelt og at det er viktig at alle studentene har god tilgang til pc og lesesalsplass på skolen, sier Sørensen. Svein Brembo Alder: 25 år Fra: Moss Studerer: Siv.ing. teknisk kybernetikk Bakgrunn: FTR på IME-fakultetet, arbeidsutvalget til STi, vararepresentant i NTNUs styre, internasjonal komité i NSU Den viktigste oppgaven til studentrepresentantene i styret er å bidra med studentperspektivet i sakene som tas opp, sier Brembo. Han tror at bred erfaring fra studentpolitikken, samt en lang fartstid som student, vil være hans fordel i styrerommet. Som vara-representant i fjorårets styre lærte jeg å lese sakspapirer, og jeg fikk et godt innblikk i problemstillingene NTNU står overfor. Som student på fjerde året har jeg opplevd mange store forandringer på universitetet og sett konsekvensene av disse, sier Brembo. Han ønsker å lovfeste gratis utdanning og bedre oppfølgingen av studentene. Samarbeid med næringslivet er ikke nødvendigvis dumt, men staten må ha hovedansvaret for utdanningssektoren, mener Brembo, og avslutter: Jeg er ikke redd for å være uenig, men heller ikke redd for å overbevises om at jeg har tatt feil. Jeg vil være med å skape debatt, og jeg har erfaring som jeg har lyst til å bruke. Daniel Haugstvedt Alder: 20 år Fra: Oslo Studerer: Siv.ing. fysikk og matematikk Bakgrunn: Student Da jeg begynte på NTNU i høst ble jeg skuffet over undervisningsopplegget og informasjonen jeg fikk. Universitetet svarte rett og slett ikke til forventningene mine. Det vil jeg gjøre noe med, og derfor stiller jeg til valg, sier Haugstvedt. Han ser det som en fordel å være ny på universitetet. Jeg vil kunne fokusere på det som kan bli bedre, ikke det som allerede har blitt bedre. Jeg skal fremme saker studenter flest er opptatt av, sier Haugstvedt. Han ønsker å jobbe for flere lesesalplasser og ønsker at NTNU skal ta større ansvar for det sosiale rundt studiene, blant annet ved å finansierere lokaler som Moholt-kjellerne. Som styrerepresentant vil jeg gå direkte til enkeltstudenten. Hvis psykologistudentene har problemer, vil jeg dukke opp på en forelesning, lover Haugstvedt, og avslutter: Jeg lærer fort, jeg er ikke redd for å spørre om hjelp og jeg vokser med oppgavene. Jeg er heller ikke beskjeden. Det viser jeg ved å stille til styret som førsteklassing. Marthe Strickert Alder: 22 år Fra: Trondheim Studerer: Femte semester på medievitenskap Bakgrunn: Studentdemokratiet, to perioder i SU-HSV. Ansvaret for studiemiljøet i Studenttinget. Redaktør i klubbavisa til NTNUI Strickert vil at saken om idrettsbygget skal stå på lista. Men hovedsaken hennes er forholdet rundt studentarbeidsplasser. I tillegg vil hun ha jevnere kjønnsfordeling i alt fra studentassistenter til professorer. For å nå ut til studentene ønsker Strickert å informere tillitsvalgte om at de kan ta kontakt, si det de mener og spørre hvis det er noe. Det at hun selv er student mener hun er en fordel. Jeg er engasjert og viljesterk, men samtidig kanskje også litt naiv, forteller Strickert. Dette, samt at hun er opptatt av samarbeid og flink til å ordlegge seg, mener hun skiller henne fra de andre kandidatene. Dersom jeg blir valgt inn, får jeg god bruk for arbeidsvilligheten min og det at jeg er engasjert og viljesterk, sier hun, og legger til at hun er veldig flink til å oppfylle drømmene sine. Strickert håper at studentene skal bruke stemmeretten sin og tenke over hvem som best kan ivareta dere og deres interesser. Motivasjonen og energien min er på topp. Stem på meg! Navn: Bjørn Olsrud Utgård Alder: 24 år Fra: Sandessjøen/Inderøy Studerer: Har to år på energi og miljø på Gløshaugen. Tar nå organisasjonsteori og personalpsykologi på SVT-fakultetet Bakgrunn: Ett år i Universitetsstyret og i studentutvalget for siv.ing. Klassetillitsrepresentant for energi og miljø. Sitter i styret på engergikontakten, som er et samarbeid mellom studentene, NTNU og fortsetter side 7 Daniel Haugstvedt Maria Serafia Fjellstad Marthe Strickert Ragnhild Birgitte Slettebø Nyheter 5

6 Fra Til Emne SV: Kunde, klient eller offer? > Studentersamkjipsnadden meg her og der hva slags bedriftsforeningsinstans > er det egentlig dere driver? Er jeg SiTs kunde, klient eller offer? > Perkristiansara Hei! Du er både bruker, kunde og sjef hos oss, faktisk. Noe av det SiT gjør er ren velferd, som idrettstilbudet, barnehagene og den psykososiale helsetjenesten. Der er du en bruker. Kaféene og boligene er forretning, i den betydning at du er kunde og betaler for det du får. Men vi anstrenger oss for å gjøre disse tilbudene så billige som mulig, dermed er det mye velferd i dette også. I tillegg driver vi ren kommersiell forretning overfor andre enn studentene, for eksempel reisebyrå, forlag og boligsalg. Alt vi tjener på kommersiell forretning går tilbake til studentene. Du er også sjef, fordi studentene har styreflertall og styreleder i SiT. Poenget er at alt vi driver med har kun én hensikt: Å bidra til at studentene skal ha et godt liv. Hilsen SiT

7 fortsatt fra side 5 næringslivet. Utgård forteller at han gjennom sin brede erfaring ser mulighet for samspill mellom organisasjonene. Hans fremste forse er at han er diplomatisk og har lett for å prate med folk. Han tror at styresaker ofte går over hodene på studentene. Han synes media må mer inn i prosessen, og ser sin rolle i den sammenheng som viktig. Det at han har opparbeidet seg en kontakt og respekt hos «folk i gamet» i Norge og i Europa skiller ham fra de andre kandidatene. Jeg er den eneste som har erfaring fra det jeg stiller til valg til. I styret tror han at han får bruk for balansen mellom å kjempe og å gi seg. Jeg har en evne til å forankre argumenter i universitetspolitikken, sier Utgård, og fortsetter: Det å sitte i universitetsstyret og å være student, har gjort meg glad i universitetet. Jeg ser at ting kan bli bedre, men sånn er det jo i alle kjærlighetsforhold. Stem på meg! Maria Serafia Fjellstad Alder: 21 år Fra: Harstad Studerer: Går tredje året på medisin Bakgrunn: To år i Medisinsk studentutvalg, to år som nestleder der, vara-ftr DMT og Studieutvalget. Ett år i Trondheim Ungdommens Røde Kors Jeg tror det er viktig å følge opp de prosessene som allerede er i gang. Fjellstad synes kvalitetsreformen må følges opp og at det er viktig at studentene ikke mister valgfriheten sin. Hun ønsker også å være åpen for saker som faller ned. At studentene ikke bryr seg er et kjempeproblem, og derfor bør studentrepresentantene i styret bli flinkere til å bleste om spennende saker for å øke interessen. Hun tror media kan brukes mer. Jeg tror også jeg må tørre å ta opp ting ute slik at sakene kan bli allmenne tema. Fjellstad forteller at hun havner litt utenfor dragvoll-gløsproblematikken, og at det at hun er medisiner gir henne en fordel. Hun tør å si det hun mener. I styret tror hun at hun får bruk for det at hun er flink til å engasjere og at hun kjenner både positive og negative sider ved seg selv. Fjellstad håper at flest mulig bruker stemmeretten sin. Vi skal drive valgkamp og det er bare å spørre meg dersom det er noe folk lurer på. Stem gjerne på meg.ud Liten valgskredfare fakta valgdeltakelse Fra 20. til 31 oktober skal studentene ved NTNU velge sine fremste representanter. Men gidder noen å bry seg? Om ikke valgdeltakelsen øker dramatisk fra tidligere år, vil om lag én av fem studenter stemme ved årets studenttingsvalg. 18,8 prosent valgdeltagelse er det suverent høyeste som er registrert de siste årene. Håper på bedring Torbjørn Houge, leder for valgstyret som arrangerer valget, mener valgstyret de har gjort sitt. Vi har laget plakater som fokuserer på det studentene er opptatt av, og forsøker å vise hva Studenttinget gjør. Men jeg er litt skuffet over engasjementet rundt slike valg. Nye styretakter Det skal velges to studentrepresentanter til styret. Nytt av året er at representantene får fast honorar, og skal sitte i to år. Det ser ut til å ha gjort valget mer interessant. Seks studenter har meldt sitt kandidatur, flere enn på lenge. Studenttinget prefereres Studentene ved de ulike fakultetene skal også velge sine representanter til Studenttinget. Du må rangere de kandidatene du ønsker. Den du gir første stemme, vil få én stemme. Den du gir andre stemme vil få en tredels stemme, tredjevalget ditt får en femdel, og så videre. Det må rangeres like mange kandidater som det antall mandater det enkelte fakultet har.ud sti-valg styrevalg fakta fakultetenes representasjon i studenttinget APB IME NT HF IVT DMF 5% 10% 15% 20% 25% 1 1 6,2% 11,4% 10,7% 10,8% SVT ,1% 12,6% 14,8% 18,8% 5 5 Studentflertall nedstemt AV INGVILL NATERSTAD OG TRINE VIKEN SUMSTAD Velferdstinget ønsket et styreflertall av studenter, eventuelt en styreleder, i SiT Kafé og SiT Bolig. Konsernstyret sa nei. På møtet fredag 17. oktober ble det derimot vedtatt å opprette en nestlederrolle som skal tilfalle en student. Er dere misfornøyd med resultatet? Velferdstinget ønsket jo et styreflertall eller en student som leder. Så lenge vi får et dårligere resultat er vi ikke fornøyde, sier leder Kjersti Marie Stensrud i Velferdstinget. Vi frykter at dette blir en pynterolle, fremholder hun. Det gjenstår jo å se, men vi frykter at dette bare blir konsernstyrets alibi. En som får være med å snakke med direktøren. Konsernstyrene ble opprettet i En evaluering ble planlagt etter noen år. Dette var den sjansen vi hadde, sier en nedstemt Stensrud. Ola Edvin Vie, studentrepresentant i SiT Kafé, er imidlertid fornøyd. Av SiTs datterselskap er det bare SiT Tapir som har studentflertall. Men flertallsavstemning er en uvanlig måte å løse problemene på. Vi er fornøyde som det er. Studentrepresentantene i SiT Bolig stiller seg også bak dette. Vi er fornøyde. En eventuell styreleder måtte vært samlende, og kan ikke ta ytterliggående standpunkt, fremholder Hans Bøhle Århus. Selv om en student er styreleder, kan han ikke sette seg på bakbena og kreve at kjellerne på Moholt gjenåpnes.ud Nyheter 7

8 Piggdekkgebyr i Trondheim fra 1. november pr. år: kr 1000, pr. mnd.: kr 350, pr. dag: kr 25, (doble priser for biler over 3,5 tonn) Plutselig en morgen... TRB kommunikasjon Foto: Stone Sector Alarm er et av Nordens største vaktselskap for private boliger og har ca kunder fordelt på Norge og Sverige. Vi startet med boligalarmer i 1995 og har kun boliger som satsningsområde. Selskapet har 170 ansatte og er ISO-sertifisert. Kveldsjobb - med gode lønnsvilkår. Sector Alarm AS er inne i en ekspansiv utvikling, og vi søker deg som ønsker å lære mer om salg. Da kan vi tilby full opplæring og kontinuerlig coaching. Her har du en unik mulighet til å få jobberfaring. Vi er interessert i å komme i kontakt med selgere som ønsker å jobbe 3-6 timer på kveldstid, 3-5 ganger i uka. Arbeidet innebærer salg via telefon mot det private boligmarkedet. Sector Alarm AS tilbyr en Forsikringsgodkjent (FG) boligalarm med tilhørende vektertjeneste. Det vil være store påvirkningsmuligheter for den som måtte interessere seg for organisasjonsutvikling og har innspill på hvordan vi best mulig kan nå våre mål. Du vil bli en del av et salgsteam bestående av 20 selgere, som alle skal arbeide i Fjordgata i Trondheim. Klimaet er topp, organisasjonen ung og arbeidet profesjonelt og skarpsindig. Velg piggfritt og legg om når det passer deg Trolig har du allerede skrapt is på frontruta, kanskje også kjørt på delvis glatte veier... Av og til skulle man ha hatt vinterdekk om morgenen og sommerdekk resten av dagen. Så kommer 1. november. Dagen da piggdekkbrukerne står i kø for å legge om for sesongen. Vi har et bedre forslag. Ønskede kvalifikasjoner: - God muntlig kommunikasjon - Positiv innstilling - Resultatorientert - Selvdrevet og robust - Ser muligheter, ikke problemer Hvis du synes dette høres interessant ut, ønsker vi å høre fra deg. Søknadsfrist: 4. november 2003 Søknad sendes: Sector Alarm AS, att.: Trond Bechmann, Fjordgt. 78, 7010 Trondheim. mobil: Vi tilbyr: - Nyoppussede og trivelige lokaler - Moderne data- / telefoniløsninger - Avansementsmuligheter til salgsleder - Kursing i salgsteknikk - Gode lønnsvilkår Velg heller piggfrie vinterdekk, så kan du legge om i dag eller i morgen - når det måtte passe. Dermed er du skodd for kalde netter og glatte morgener. Og for turen over fjellet. Dersom du likevel velger piggdekk og gebyr, kan du skaffe deg års- eller månedsoblat på en av følgende måter: E-post: trondheim.kommune.no Telefaks: Telefon: Besøksadresse: Erling Skakkes gate 40 (Leüthenhaven) Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim parkering, 7004 Trondheim Dagsoblat kan du fra 1. november kjøpe på automater på innfartsårer til Trondheim, på Moholt, ved Bakke P-hus og Leüthenhaven P-hus. Eller bruk telefon: Tekstmelding, personbil: PIGGDEKK BIL bilnummer. Hele bilnummeret skal tastes inn, uten skilletegn. Send til Ringe, personbil: Tlf Ved kjøp av dagsoblat med telefon får du ikke utstedt oblat. Gebyret blir belastet telefonen du bruker. Kjøring med piggdekk fører hver vinter til dårlig og helseskadelig luft i Trondheim. Nivået av svevestøv ligger høyt over grenseverdiene som er satt. For å få et sunnere og triveligere miljø er det innført piggdekkgebyr i Trondheim. Målet er at 80 prosent av trafikken skal være piggfri. Så snart målet er nådd, faller gebyret bort. Alle som kjøpte årsoblat forrige sesong, får tilsendt giro for ny sesong i posten.

9 Stryk redder kvalitetsreformen I forslaget til statsbudsjett for 2004 foreslår regjeringen å ta fra deg stipendet hvis du stryker på eksamen. Slik skal kvalitetsreformen finansieres. AV NITA STEINUNG Regjeringen foreslår at hele utdanningsstipendet skal bli utbetalt som lån, og omgjort til stipend først når utdanningen er gjennomført, opptil åtte år etter den opprinnelige eksamensdatoen. Det betyr at du ikke får noe av studielånet utbetalt som stipend dersom du stryker på eksamen. På den måten regner regjeringen med å spare 133 millioner kroner, som går med til å finansiere de 1,1 milliardene Universitets- og høgskolerådet mener kvalitetsreformen vil koste. Det er skummelt å ta opp lån, og når alt avhenger av at man må stå på eksamen, tror jeg det kan skremme folk fra å ta høyere utdanning, sier leder Anne Marte Klubbenes i Studentenes landsforbund (StL). Ingen trygghet i bånn Leder Trond Enger i Norsk Studentunion (NSU), tror også den foreslåtte ordningen vil være med i beregningen når elever som går ut av videregående skal velge framtid. Det er mange faktorer som Illustrasjon: Eir M. Husby bestemmer om unge velger å ta høyere utdanning eller ikke, og økonomi er en av dem. Lån kan oppleves som en stor risiko dersom man har dårlig råd, og vi frykter at mange som i utgangspunktet er flinke nok vil vurdere risikoen som for stor. Det er ingen trygghet i bånn, sier NSU-lederen, som likevel er veldig fornøyd med at kvalitetsreformen får nok penger. Fullfinansiert kvalitetsreform Statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet forklarer at årsaken er at det var viktig å sette av nok penger til å sikre gjennomføringen av kvalitetsreformen. Dersom man stryker har man åtte år på å ta opp den eksamenen igjen, sier statssekretæren, som legger vekt på at dagens ordninger ved for eksempel graviditet eller sykdom vil forbli intakte. Ikke kostnadsjustert For andre år på rad har ikke studielånet blitt tilpasset den generelle prisstigningen i samfunnet. Det er dramatisk at studiestøtten ikke holder tritt med kostnadsveksten, mener Trond Enger. UFD forklarer at dette har vært et grep for å få statsbudsjettet i havn, men insisterer på at ikkejusteringen ikke skal bli noen regel.ud Utenlandsstudier friere, men dyrere Regjeringen vil la deg velge selv hvor du studerer i utlandet, men vil gjøre om halve skolepengestøtten til lån. Sjokkerende, synes ANSA. På lavere grad foreslår regjeringen å gi halvparten som lån, og halvparten som stipend. For studenter på høyere grad vil 70 prosent bli stipend, og 30 prosent lån. Det er sjokkerende at regjeringen foreslår noe som vil resultere i mer enn kroner ekstra i lån for en fireårig bachelorgrad, mener president Gustav Heiberg i ANSA, interesseorganisasjonen for norske utenlandsstudenter. Man kan velge å bli i Norge eller velge et land der det ikke koster penger å studere, som Tyskland eller Frankrike, mener statssekretær Bjørn Haugstad i Utdannings- og forskningsdepartementet. Støtte til språkopplæring Regjeringen vil gjerne at studentene skal velge andre land enn engelskspråklige, og foreslår derfor innføring av et tilretteleggings-semester. Det innebærer støtte til et halvt års språkopplæring dersom man velger å studere i et ikke-engelskspråklig land. 40 prosent av lånet vil gjøres om til stipend når studenten starter opp studiet. Heiberg er veldig fornøyd med at det legges opp til at studenter i større grad skal reise til ikkeengelskspråklige land. Skolepenger er først og fremst knyttet til engelskspråklige land, og det vil være billigere å ta utdanning andre steder, sier ANSApresidenten. Alle stiller likt Om forslaget går gjennom vil skolepengestøtten ikke ha begrensninger i forhold til hvilke studier eller læresteder studenten ønsker å studere ved. Vi er positive til at smørbrødlisten med utdanninger man får støtte til faller ut, sier Heiberg, som likevel mener det er et paradoks at regjeringen forslår å kutte femti millioner i utdanningsstøtten til utenlandsstudentene når de samtidig snakker varmt om internasjonalisering. Han mener det vil bli vanskeligere å studere i utlandet. Dersom regjeringens forslag blir en realitet vil det åpnes for at studenter kan ta opp kroner ekstra i lån for å betale eventuelle skolepenger. Statssekretær Haugstad mener forslaget sånn sett er en mer sosial ordning enn den man har i dag. Den enkelte får vurdere om det er klokt å ta opp slike lån, men det er mye bedre at studentene kan låne fra staten enn at de må ta opp private lån, mener han.ud Nyheter 9

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T

NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 N O T A T NTNU S-sak 29/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.05.2008 SA/AMS Arkiv: 8/1094 Til: Styret Fra: Rektor Om: Gjentak av bestått eksamen N O T A T Tilråding: Styret vedtar endring i Forskrift

Detaljer

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet)

MØTEREFERAT. NTNU (kom da saken var åpnet, og kunne ikke sitte rundt bordet) MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 09.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.16.00 18.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Administrasjons- og utviklingsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 19. januar 2012 Høringsinnspill fra ANSA: Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 16.03.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: TØH, HiST Kl.18.15 21.45 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS, SiT Bolig

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 06. mai 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D151 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 14/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 22.04.15 * Ref-sak 15/15 Saker

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 23.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.11.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Storsalen Kl.18.00 23.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringssvar forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen Trondheim, 17.4.2011 Om Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim representerer de om lag 30 000 studentene på utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Trondheim, og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014.

Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. Det kongelige Kunnskapsdepartement Pb 8119 Dep Oslo, 25.01.2013 0032 Oslo Høringsinnspill fra ANSA: forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014. ANSA,

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU

Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Om Adresseavisens undersøkelse blant de ansatte ved NTNU Utvalg Spørreskjemaet ble sendt til mer enn 4648 e-postadresser til ansatte ved NTNU. E-postadressene samlet vi inn ved å bruke NTNUs egen hjemmeside.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus STUDIER I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor? Hvor? Hva? Hvordan? Hvorfor? Reiselyst og utferdstrang Personlig utvikling Faglig utvikling Få inspirasjon Treffe nye folk Språkkunnskaper Internasjonalt

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151 MØTEINNKALLING Dato onsdag 06.05.15 Tid Kl. 16.15 Sted D151 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 15/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 29.04.15 * Ref-sak 16/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Onsdag 22. april 2015. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Onsdag 22. april 2015. Studentrådets saker. Konstituering av møtet MØTEINNKALLING Dato: Tid: Sted: Onsdag 22. april 2015 Kl. 16.15 D151 Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 12/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 08.04.15 * Ref-sak 13/15 Saker

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling?

Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Fusjonering i høyere utdanning bidrar det til regional utvikling? Erfaringer fra fusjonsdiskusjoner fra Høgskolen i Narvik Kjetil Kvalsvik Høgskolen i Narvik Litt om fusjoner En fusjons og/eller alliansebølge

Detaljer

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 Styrearbeid i SiT Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 1 Evaluering av 2014 Hva har vi lykkes med i 2014? Godt driftsresultat Moholt 50/50 Campus Christiania SHoT Salg av Akademika Trondheimsmodellen KTI

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15. Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus MØTEREFERAT Studenttingsmøte 03/15 Dato: 19.02.15 - Møtetid: 17:15 - Møtested: A 2-3 Øya Helsehus Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 MØTEINNKALLING Dato onsdag 11.03.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 05/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 25.02.15 * Ref-sak 06/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9

MØTEINNKALLING. Sakliste. Studentrådet SVT. Erling og Sarah. Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 MØTEINNKALLING Dato onsdag 07.10.15 Tid Kl. 16.15 Sted D9 Sakliste Konstituering av møtet Ref-sak 21/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet SVTs møte 09.09.15 * Ref-sak 22/15 Saker fra studenttillitsvalgte,

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep. 0032 Oslo. Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/2 Deres ref: Oslo, 28. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 HF Det humanistiske fakultet Kandidatene er Anne Helene Bakke, Kathrine Bache Nilsen, Fredrik Aronsen, Espen Eigil Barrat-Due Solum, Eirik Juul Aafthen Jørgensen,

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007

Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Organisasjonsnummer: 846 387 862 Email: media@stud.ntnu.no Styresak 49/06 Redaktør til Under Dusken 2007 Som kjent sitter redaktøren for Under Dusken i stillingen ett år av gangen, med Styret må dermed

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet.

Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Styresak 13/2005 Gjenginstrukser Samfundet. Bakgrunn: Gjengsekretariat ved Studentersamfundet har utarbeidet et forslag til nye instrukser for gjengene. I den sammenheng omfattes også Under Dusken, Studenradio

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 04. april 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Sindre og Ida. Dato: Onsdag 04. april 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Onsdag 04. april 2015 Tid: Kl. 16.15 Sted: D9 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 10/15 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 18.03.15 * Ref-sak 11/15 Saker

Detaljer

Camilla. Per Christian, Mathias, Cecilie, Thomas, Sverre, Marta, Ida Marie, Astrid,

Camilla. Per Christian, Mathias, Cecilie, Thomas, Sverre, Marta, Ida Marie, Astrid, Tilstede: Kaja, Bendik, Phrida, Trine-Lise Camilla. Per Christian, Mathias, Cecilie, Thomas, Sverre, Marta, Ida Marie, Astrid, Tor, Ola, Øystein, Lars, Hilde Kristian (STi) (referent) Frafall: Line Sofie,

Detaljer

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss

Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Er det sånn at vi sover dårligere hvis vi bruker pc/nettbrett/mobil 1 t før vi legger oss Innlevert av 7C ved Nord-Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2014 Vi valgte ut dette temaet

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer