kjøpefest for trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kjøpefest for trygghet"

Transkript

1 Norsk Politi nr.1 // mars 2008 marerittet «Lommemannen» vendepunkt mot overgrep livvakt Krevende oppdrag på Serena Hotel kjøpefest for trygghet - i verdens tryggeste land Det er mye ondskap, av og til blir vi stilt overfor helt uforståelige ting. Kristin ottesen kvigne seksjonssjef i Interpol i Lyon

2 Norsk Politi Magasinet Norsk Politi Politidirektoratet Pb Dep., 0031 Oslo Intern e-post: Postmottak POD Ekstern e-post: Fagblad for politi- og lensmannsetaten. Magasinet kan også leses på Ansvarlig utgiver: Politidirektør Ingelin Killengreen Redaktør: Runar Kvernen Desk: Eirik Norderud og Marianne Østensen Medarbeidere i denne utgave: Siv Ellen Omland, Jan P. Solberg, Truls Brekke (frilansjournalister), Eli Rasmussen, Romerike politidistrikt, Anne Malm Monstand, Søndre Buskerud politidistrikt, Marte Glanville (journalist, bladet Kamille), Runar Kvernen, Karoline Johnsrud, Politidirektoratet, Kristin Svorte, fotograf, Torbjørn Tandberg, fotograf Øvrige bidragsytere: Politidirektør Ingelin Killengreen, Politidirektoratet, Politimester Marie Benedicte Bjørnland, Vestfold politidistrikt, Arne Johannessen, forbundsleder i PF, Curt A. Lier, leder av PEL Førstesidefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen Design/produksjon/rådgivning: Teft Design Trykk og distribusjon: Stens Trykkeri Opplag: Neste utgave: mai 2008 All gjengivelse fra magasinet skal krediteres Magasinet Norsk Politi. ISSN Det vi nå ser i Danmark, og som vi så i Frankrike, har klare elementer av sosial fortvilelse. Hatets flamme Leder Runar kvernen Redaktør D anmark brenner. Det er uhyggestemning i vårt naboland etter at danske aviser på nytt valgte å publisere karikaturtegninger av profeten Muhammed. Forløperen for det igjen var avsløringen av terrorplaner i Danmark. I mange land brennes det nå flagg igjen, og på toppen av det hele oppfordret en kanin i et populært barne-tv-program barn til å drepe dansker Redaktøren i Hamas-TV har beklaget. I forrige runde havnet Norge også inn i disse hatefulle opptøyene, ikke minst i Afghanistan. Utgangspunktet for gateslagene i Frankrike gikk mer direkte på sosiale forhold. Den franske nasjonen ble rystet av det hatet og de ødeleggelser som fant sted i storbyene der for en tid tilbake. Det var innvandrerungdommen som stormet ut i gatene, de følte seg på utsiden og som tapere i det franske samfunnet. Kan dette skje i Norge? De fleste mener dette er lite sannsynlig, men sikker kan man ikke være. Norge er en internasjonal aktør, vi er synlige, og vi verdsetter ytringsfrihet og demokratiske rettigheter. Og vi har definitivt sosiale forskjeller og innvandrere som opplever å stå utenfor. Det vi nå ser i Danmark, og som vi så i Frankrike, har klare elementer av sosial fortvilelse. Riktignok er det religiøse og kulturelle engasjementet stort, og indignasjonen sikkert ekte fra mange. Men det som også er klart er at kriminelle elementer utnytter situasjonen, både i Danmark og i Frankrike. Og i andre land. Religion har sprengkraft, også i handling. Men som tidligere opp gjennom historien brukes religion og følelser også nå som en mobilisering, som en ytre faktor. For å skape uro, for å beholde makt, for å samle seg mot en ytre fiende og for å tjene andre formål, dessverre også terror. Når kriminelle elementer så mikses inn i dette har vi en reell trussel mot samfunnets strukturer. Det viktigste for å unngå grobunn for religiøs eller politisk motivert vold er å sørge for at store grupper ikke havner i en frustrasjon, nederst på rangstigen i velferdssamfunnet. All verdens politiinnsats, som selvsagt er nødvendig, kan ikke erstatte det. Heller ikke politisk forferdelse og fordømmelse. Hatets flamme brenner i flyktningleirene i Midtøsten, etter at generasjoner har vokst opp der. Uten håp. Uten en fremtid. Der starter elendigheten. I vestlige land, inkludert Norge, må vi kombinere aktsomhet og beskyttelse med en utstrakt hånd, ute og hjemme. Hendelsene i Frankrike og i Danmark er et uhyggelig varsko om hvor lett antennelig også vår del av verden er. Innhold Tema sikkerhetsbransjen I et av verdens tryggeste land omsetter vakt- og sikkerhetsbransjen for 10 milliarder kroner årlig. Hva er det som har skjedd med det norske samfunnet som gjør at vi føler oss så utrygge? side politiråd bidrar til tryggere samfunn Etter å ha lest enkelte oppslag i mediene kan det lett feste seg et inntrykk av at det er stadig flere unge som begår kriminalitet, og at det kan være utrygt både på skoler og i områder av sentrum i byene, skriver politimester Marie Benedicte Bjørnland. POrtrettet: gro brækken For åtte år siden hoppet Brækken av som viseadministrerende direktør i NHO og ble generalsekretær i Redd Barna. Siden har hun vært godt synlig som barnas vaktbikkje. Hun har talt der andre har tiet. vendepunkt mot overgrep 11. januar i år kunne politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo fotelle et fulltallig pressekorps at «Lommemannen» endelig var tatt. Politiadvokat Jorid Kile Berg er kvinnen som fronter saken. livvakttjeneste i kabul 14. januar stormet to eller tre bevæpnede selvmordsbombere inn på Serena Hotel i Kabul. Åtte personer ble drept i skuddvekslingen. I et rom i kjelleren satt den norske utenriksministeren og hans delegasjon i et møte med en afghaner. Med seg til Afghanistan hadde Jonas Gahr Støre tre livvakter. 2 NORSK POLITI NORSK POLITI

3 sett innenfra Marie Benedicte Bjørnland Politimester, Vestfold Etter å ha lest enkelte oppslag i mediene kan det lett feste seg et inntrykk av at det er stadig flere unge som begår kriminalitet, og at det kan være utrygt både på skoler og i områder av sentrum i byene. Er denne utryggheten bare medieskapt? Hva kan samfunnet gjøre for å motvirke ungdomskriminalitet? Den klare majoritet av Vestfold-ungdommen har ikke begått kriminalitet og kommer heller ikke til å gjøre det. Men vi ser noen utviklingstrekk som ikke bare er av det gode. I Vestfold politidistrikt registrerte vi i 2006 til sammen 1815 straffesaker begått av ungdom mellom 15 og 18 år. I 2007 er det registrert 1613 saker (pr ). Tall for tidligere år viser at antallet registrerte straffesaker for denne aldersgruppen holder seg på et stabilt nivå. Vi står likevel overfor til dels store utfordringer utfordringer politiet ikke kan eller skal løse alene. For selv om antallet straffbare handlinger begått av ungdom holder seg stabilt og da tar jeg utgangspunkt i Vestfold politidistrikt er politiets inntrykk at i enkelte miljøer er terskelen lav for å begå overgrep, og for å bruke til dels grov vold og trusler. Det er også en foruroligende utvikling at unge jenter i enkelte miljøer er innblandet i alvorlig volds- og trusselkriminalitet et område som tidligere har vært forbeholdt gutter. Om vi ikke har alle svar, har vi i dag en god del kunnskap om hvorfor det er slik at enkelte ungdommer faller utenfor samfunnets normer og begynner å begå kriminelle handlinger. Mitt budskap til kommunene er at godt forebyggende arbeid blant unge vil føre til et bedre og tryggere lokalsamfunn. Flere faktorer. Det er enkelte risikofaktorer som kan spores hos barn og unge som er i faresonen for å begå kriminalitet. Det kan være utrygg tilknytning til omsorgspersoner, adferdsvansker, rusmiddelmisbruk og språkvansker. Risikofaktorer i tilknytning til foreldre eller andre omsorgspersoner kan bero på psykiske problemer, rusproblemer Politiråd bidrar til tryggere lokalsamfunn Barn helt ned i 13-14års alderen begår alvorlige straffbare handlinger som ran, vold eller trusler ofte mot andre barn eller unge. og levekårsproblemer. Av risikofaktorer tilknyttet nærmiljøet finner man blant annet antisosiale eller kriminelle venner/gjenger samt høy rusmiddelbruk. Av beskyttelsesfaktorer tilknyttet foreldre eller omsorgspersoner er blant annet høy grad av grensesetting og evne til å vise varme, stabil og harmonisk relasjon mellom barn og omsorgsperson, samt høy grad av integrering i samfunnets sentrale verdier og normer. Beskyttelsesfaktorer i nærmiljøet, er blant annet lite kriminalitet, positiv sosial kontroll, skoler som gir utviklingsmuligheter ut fra den enkeltes forutsetninger og lovlydige venner. 24-timers regel. Det er ikke lett å omsette kunnskap om hva som virker kriminalitetsforebyggende, til praktiske tiltak. Politiet sitter på noen virkemidler i form av bl.a. rask etterforskning og reaksjon ofte i tett samarbeid med foreldre, barnevern Illustrasjonsfoto og konfliktråd. Fra en sak blir anmeldt til den er avgjort av politiet, bruker vi i gjennomsnitt 22 dager i Vestfold politidistrikt. I Sandefjord har vi en ungdomsgruppe som arbeider ut fra en «24-timers regel». Fra det straffbare forhold har skjedd, til politiet har vært i kontakt med både gjerningsmann og fornærmet, skal det ikke gå mer enn ett døgn. Vi hadde nylig en sak i konfliktrådet hvor det gikk mindre enn én uke fra straffbar handling til saken var meglet mellom ungdommene. Vi har dedikerte ungdomsetterforskere og egne ungdomsjurister. Straffbare forhold begått av barn under kriminell lavalder blir alltid etterforsket. Politiråd. Politiet er tydelige rådgivere for kommunene når det gjelder forebyggende arbeid. I samtlige kommuner i Vestfold politidistrikt har vi etablert politiråd. Erfaringene med de nyetablerte politirådene et samarbeid på flere nivåer mellom kommunen og det lokale politi er så langt gode. Politirådene er forankret hos den enkelte ordfører og lensmann/stasjonssjef samt politimester. Politiråd med SLT (samordnende lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) eller TLS (trygge lokalsamfunn) som grunnmur skal bidra til at riktige tiltak raskt settes inn overfor ungdom i risikosonen. I politiet ser vi klart betydningen av et velfungerende barnevern og forebyggende ungdomsteam med tilstrekkelige ressurser. Vi kunne også ønske å se dem mer ute hvor risikoungdommen ferdes. Det er viktig med rask og adekvat helsehjelp til barn og unge med psykiske lidelser. Vi ønsker oss skoler med forutsigbare og klare rammer. Begår en elev en straffbar handling, må det følges opp med konsekvente reaksjoner fra skolens side ikke minst av hensyn til de øvrige elevene. Vi ser betydningen av velfungerende ungdomsklubber. Ungdom i risikosonen driver sjelden med idrett, spiller ikke i korps, og er ikke engasjert i frivillig arbeid. En ungdomsklubb med et attraktivt aktivitetstilbud og med tilstrekkelig bemanning i form av skolerte miljøarbeidere som er tydelige, voksne rollemodeller, vil kunne utøve den sosiale kontroll risikoungdommen ofte mangler. Felles ansvar Også enkeltpersoner naboer og nærmiljø kan bidra til å utøve sosial kontroll og omsorg overfor barn og unge som sliter. Det er lov å bry seg. Vi har et felles ansvar for vår oppvoksende slekt. Ungdom i risikosonen driver sjelden med idrett, spiller ikke i korps og er ikke engasjert i frivillig arbeid. faglig sett Ingelin Killengreen, politidirektør Politiet vil fortsatt utvikle toppledere program videreføres: De siste to årene har Politidirektoratet (POD) utviklet og gjennomført et eget program for kandidater til topplederstillinger i etaten. 20 kandidater har vært igjennom fem samlinger, over en periode på to år. Programmet skal videreføres, nå i regi av Politihøgskolen (PHS). Kravene til lederrollen, og ikke minst topplederrollen, er høyere enn noen gang. Moderne ledelse og lederutvikling er en forutsetning for en virksomhets fremgang i et komplekst samfunn, hvor flere sider av virksomheten også eksponeres offentlig, hurtig og med voldsom kraft i vårt mediedrevne samfunn. Det var med dette som bakteppe at POD så behovet for et løft i arbeidet med å bevisstgjøre og utvikle flere fremtidige topplederkandidater internt i politiet, sammen med PHS. Det kvalitative innholdet i kursene har vært temaer som samfunnsutvikling og politiets rolle, strategisk ledelse, endringsprosesser, organisasjonskultur, verdibasert ledelse, teamarbeid, omdømme og strategisk kommunikasjon. Kandidatene har hørt på forelesninger. De har samarbeidet, lagt frem sine oppgaver, og de har fått veiledning, tilbakemeldinger og trening i å mestre moderne ledelse. Styrke og svakhet er avdekket, og de er blitt veiledet i hva som kunne være en gunstig vei for bedre og bredere kompetanse. Flere målsetninger Det har aldri vært målet at samtlige som har deltatt på disse kursene, skulle bli politimestere. Det har aldri vært gitt at kandidatene etterpå skulle ha «krav» på neste ledige toppjobb. Politiet skal velge den beste søkeren, internt eller eksternt, og den beste søkeren må gjerne være en kvinne. Men gjennom tiltak som Topplederkandidatprogrammet har flere nåværende og fremtidige ledere fått et ekstra løft. Vi har flere og bedre interne kandidater, men den generelle kompetansen inn mot ledergrupper og i lederteam er også blitt styrket. Det er av stor betydning, også i den daglige oppgaveutførelsen. Flere av kandidatene har søkt seg til andre typer lederjobber enn den de hadde, og noen har fått disse. Til sammen har i hvert fall syv åtte kandidater i programmet flyttet på seg, til andre lederjobber eller inn i toppjobber det siste året, og det kan godt være at flere følger etter. Noen kandidater har kanskje gjennom programmet kommet frem til at de egentlig er mest komfortable med å være på det ledernivået de er, eller at de ønsker å gå i en annen og kanskje mer faglig retning. Det er også en viktig erfaring å ta med seg. Når topplederkandidatprogrammet nå videreføres på PHS, er dette naturlig, og også ønsket av både politimesterne og direktoratet. PHS har vært sentrale i arbeidet med kandidatprogrammet, og det er naturlig at man nå tar dette inn i eksisterende strukturer. Det er gjort en ekstra investering, økonomisk og faglig, som vi kan dra nytte av i årene som kommer, også i den øvrige lederutdanningen som politiet har på flere nivåer. Flere nye politimestere Det siste halve året har det vært utlyst 13 ledige stillinger som politimester, etter hvert som åremål har gått ut eller enkelte har gått over i pensjonistenes rekker. Det har vært stor interesse offentlig for disse stillingene, ikke minst etter at noen søknader fra sittende politimestere ble trukket, og stillinger ble lyst ut på nytt. Interessen er forståelig, og gledelig. Noen steder har det vært få søkere. Dette er «utsatte» og krevende stillinger, med stort fokus allerede i søkerprosessen. Når vi er vel ferdige med hele denne runden, vil åtte politimestere fortsette, og fem vil være nye. Det har også vært noen enkeltutlysninger de siste par årene, som har ført til nye utnevnelser av politimestere. Norsk politi er i endring, og vi jakter hele tiden på kandidater til å bekle våre toppjobber, inkludert politimesterstillingene. Vi utvikler sittende ledere, og vi utvikler kandidater internt, samtidig som vi ansetter eksterne kandidater. Politiets arbeid med å utvikle ledelse, ledere og toppledere vil fortsette. 4 NORSK POLITI NORSK POLITI

4 Tema vakt og sikkerhetsbransjen Tekst: Siv Ellen Omland Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen T trygg i fryktens by I et av verdens tryggeste land omsetter vakt- og sikkerhetsbransjen for 10 milliarder kroner i året i følge en av de store aktørene i Norge. Og mens kriminalitets statistikken synker, fortsetter omsetningen for bransjen å øke, særlig i Oslo. Trygghet er mer enn fakta, det er følelser. Det kan være grunn til å spørre om hva det norske samfunnet frykter. Er frykten begrunnet i økt kriminalitet, eller bekrefter den det bildet mange har av Norge et samfunn så mettet av overflod at det vi frykter mest, er å miste tingene vi omgir oss med? 6 NORSK POLITI NORSK POLITI

5 T vakt og sikkerhetsbransjen vekterbransjen er større enn politiet I dag jobber det anslagsvis ansatte innen vakt- og sikkerhetsbransjen i Norge, i følge bransjeorganisasjonen NHO Service. Til sammenligning er 8100 med politiutdanning ansatt i politi- og lensmannsetaten. I løpet av de siste par tiårene har vakt- og sikkerhetsbransjen har en eksplosiv økning i antall ansatte og omsetning i Norge. Antall vektere er seksdoblet siden 80-tallet, og det er i dag flere vektere enn polititjenestemenn og -kvinner. Sikkerhet er uten tvil god butikk. Så god butikk at det må være lov å spørre om hva som har endret seg så drastisk i det norske samfunnet i løpet av noen få år. Reflekterer økningen et mer tilspisset trusselbilde, eller er vi rett og slett blitt mer engstelige? Svarene er mer sammensatt enn som så. Noe av det økte fokuset på sikkerhet kan trolig tilskrives etterdønningene etter terroranslaget mot USA 9. september Men er det terrorister det norske samfunnet i hovedsak sikrer seg mot? Legger vi vakt- og sikkerhetsbransjens omsetningstall til grunn er det lite som tyder på akkurat det. Kriminolog Heidi Mork Lomell ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo mener veksten i vekterbransjen er en kombinasjon av flere faktorer. Vi har hatt flere år med høykonjunktur samtidig som teknologien blir billigere. Dessuten driver bransjen aggressiv markedsføring, mener hun. Nylig møtte jeg en selger av boligalarmer som hevdet at det var økning i antall boliginnbrudd. Sannheten er det motsatte. Bransjen klarer å selge et bilde av samfunnet som utrygt, sier Lomell, og viser til at antall anmeldelser har gått ned de siste årene. Dette gjelder også for vinningskriminalitet. Tall fra SSBs kriminalitetsstatistikk og politiets egen statistikk i perioden viser en nedgang i anmeldelser. I 2007 var nedgangen på 3,1 prosent. Også vinningskriminalitet på landsbasis har vist jevn nedgang over en lengre periode. Sykkeltyverier, tyveri fra kjøretøy, fra villa, leilighet og fra butikk har alle vist sterk tilbakegang. Når det gjelder tyveri fra villa, leilighet og motorkjøretøy er tallene halvert de siste ti årene. Butikktyverier blir i all hovedsak anmeldt av butikkene, og nedgangen kan også skyldes at butikkene i mindre grad anmelder. Smitteeffekt Lomell mener at folks subjektive opplevelse av utrygghet har en viss smitteeffekt. Når mange naboer får boligalarm, frykter de som er uten alarm at tyvene kommer til dem i stedet, sier Lomell. Hun mener at bransjen har fått god hjelp i terrorfrykten etter 11. september, fulgt av internasjonale sikkerhetsdirektiver. Vi kjøper følelsen av trygghet fremfor reell trygghet. Vi er aldri garantert full trygghet uansett. Slik sett er vi kanskje naive. Vi tror på vaktselskapenes historier. Samtidig har vi en høyere terskel for å be naboene om hjelp. Vi har råd til å kjøpe oss ut av problemene via vaktselskapene, mener Lomell. Men det er ikke kun innen privatmarkedet at vakt- og sikkerhetsbransjen selger etterspurte tjenester. Store internasjonale vaktselskaper tjener i dag penger på oppgaver som for noen tiår siden var forbeholdt staten. Flere selskaper er internasjonale aktører, som driver fengsler, vektervirksomhet, pengetransport, store asylsentre og de gjennomfører FN-finansierte oppdrag. Militæroppgaver i Irak er ikke lenger forbeholdt statlige aktører. Og her hjemme har sikkerhetsbransjen overtatt flere oppgaver som man tradisjonelt forbinder med politiarbeid. Så hva synes politiet selv om den hjemlige utviklingen? Det er helt naturlig at vekterne overtar politiets jobb på enkelte områder. I 70-årene skrev politiet parkeringsbøter, og satt selv i kjøreportene på politistasjonene. Det er ikke logisk at disse oppgavene skal utføres av polititjenestemenn med tre års høgskoleutdannelse. Å bruke andre yrkesgrupper til slike oppgaver er mer hensiktsmessig, mener assisterende politidirektør Vidar Refvik. Han viser til at politiet selv bruker vektere i resepsjonene. Refvik mener det er naturlig at behovet for vektere har økt. I årene var butikkene mindre og kriminaliteten lavere. Antall forbrytelser er syvdoblet siden 1960, selv om anmeldte lovbrudd for vinningskriminalitet har gått ned de siste årene. Lokalbutikkene på hjørnet må vike for store kjøpesentre. Det er ikke unaturlig at eierne tar ansvar for eget vakthold på egen eiendom. Det er helt naturlig at vekterne overtar politiets jobb på enkelte områder. assisterende politidirektør Vidar Refvik Antall vektere i Norge har økt fra 2000 til siden 80-tallet, og det er i dag flere vektere enn polititjenestemenn. (Illustrasjonsfoto) 8 NORSK POLITI NORSK POLITI

6 T vakt og sikkerhetsbransjen // fakta Vakt- og sikkerhetsbransjen er i sterk vekst. Det er nå flere vektere enn politiutdannede i politi- og lensmannsetaten. Her er en oversikt over hvem de er, hva de gjør, og hvilken rolle politi og myndigheter har overfor denne bransjen. flere vektere enn polititjenestemenn Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) har tariffavtale med 17 bedrifter i bransjen, og medlemmer i til sammen 28 vaktbedrifter. NAF anslår at det i dag finnes om lag 8600 vektere. Til sammenligning anslår Politidirektoratet at det er ca politiutdannede i Politi- og lensmannsetaten. Dette er forsiktige tall, og bransjen selv er ikke enige om statistikken. Vaktbedrifter i NHO Service har om lag 6000 årsverk, men landsforeningen anslår at det finnes totalt vektere i Norge. DE SEKS STORE 83 prosent av vekterne er ansatt i seks store selskaper; Securitas består av flere virksomheter; Securitas AS, Securitas Transport Aviation Security AS, Securitas Systems AS (Niscayah) Loomis Norge Verditransport (en del av Securitas-konsernet) Vakt Service består av flere virksomheter; Vakt Service AS, Vakt Service Verdi AS, Vakt Service Teknikk AS. G4S (tidligere Falken og Falck) Hafslund Infratec ASA består av flere virksomheter; Hafslund Sikkerhet Vakt AS, Hafslund Sikkerhet Privat AS, Hafslund Sikkerhet Teknikk AS. Adecco Airport Security AS, vakthold Gardermoen. Selskapet opphører 1. mars, og G4S overtar kontrakten. GOD OMSETNING, men vage tall Mens Norsk Arbeidsmandsforbund mener at bransjen omsatte for nærmere fire milliarder kroner i fjor, hevder NHO Service at medlemsbedriftene omsatte for seks milliarder kroner. Sector Alarm, som er en av de store aktørene anslår omsetnigen til 10 milliarder kroner. Til sammenligning var den disponible rammen for hele Politi- og lensmannsetaten i fjor på drøyt 9,4 milliarder kroner, inkludert tilleggsbevilgninger og administrative fullmakter. terrorfrykt og oppgangstider NHO Service opplyser på sin nettside at veksten i bransjen har vært på syv-åtte prosent siden NAF anslår en årlig økning på fem prosent. Fra 1992 til 2005 var veksten på 12 prosent i året. NHO Service mener at veksten er båret frem av terrorfrykt og økte sikkerhetskrav i det offentlige rom. Den generelle oppkonjunkturen kan forklare noe av omsetningsøkningen, samt forbrukernes økende bekymring for brann og innbrudd i privat boliger Vakt og vektertjenester 41 % Boligalarmer 15% Verdihåndtering/ -transport 15 % Drift og vedlikehold 29 % Antall vektere og utdannede polititjenestemenn * Politiet Vekterbransjen Tallene er basert på opplysninger fra NHO Service, og gjenspeiler fordeling av omsetning mellom organisasjonens medlemsbedrifter MANGE selskaper er IKKE GODKJENT NHO Service anslår at det er totalt mellom 250 og 260 vaktselskaper, med og uten godkjenning. I januar i fjor telte NAF 241 selskaper godkjent av politiet. Forbundssekretær Trond Karlsen i NAF tror antall godkjente selskaper ville gått ned dersom alle selskapene måtte søke godkjenning på nytt. POD har ikke et tilfredsstillende register over samtlige vaktselskaper. Ifølge Brønnøysund-registrene er mange vaktselskaper oppløst. Noen har byttet navn, andre er til konkursbehandling *Tall fra forarbeidet til Bemanningsprosjektet. Økt bemanning i politiet er ikke nødvendigvis en reell økning i personressurser. Dette påvirkes av arbeidsmiljølov, økt ferie og omfang av oppgaveløsing. Tallene for bransjen angir kun økningen fra begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag. Arbeidsgruppe skal gjennomgå bransjen En arbeidsgruppe ned satt av Justisdepartementet skal blant annet vurdere: om lovens virkeområde skal utvides hvilke type vaktselskaper loven skal omfatte hvilke type oppdrag som skal omfattes av loven krav til vekterne opplæring av vekterne vurdere krav til dokumentert opplæring ved såkalte ledsageroppdrag redegjøre for økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene GODT SAMARBEID med bransjen Vaktselskapene rapporterer årlig til det politidistriktet hvor hovedkontoret ligger, og de fleste ligger i Oslo. Derfor får Oslo politidistrikt også ansvar for kontroll av vaktselskapenes lokalkontorer. Ettersom politidistriktet har flest kontrolloppgaver i forhold til vaktselskapene, fikk distriktet tildelt en egen stillingshjemmel til formålet i forbindelse med politireformen. I praksis kan seksjonssjef Bjørn Vandvik i Utlendings- og forvaltningsseksjonen benytte hele sitt operative avsnitt til kontroll hvis nødvendig. Han mener kontrolloppgaven tas på alvor. Vandvik karakteriserer Oslopolitiets register over vaktselskapene som lite tidsmessig. Registeret gir dårlig oversikt over vekterne, og politiet kan ikke sjekke om en mistenkt er ansatt som vektere i eget eller i andre politidistrikter. Vekterne spiller på lag med politiet. Samtidig har vektere vært involvert i uheldige episoder. Politiet bør kontrollere bransjen i større grad, mener Vandvik. Han tror manglende kontroll i andre politidistrikter også kan være en konsekvens av at forvaltningsoppgaver ikke har stor status i politiet. Det finnes ingen måltall for kontroll av vaktselskaper i politimesternes styringsverktøy (PSV), sier Bjørn Vandvik. lov om pågripelse Vektere har i prinsippet ingen andre fullmakter enn en vanlig borger. Ifølge straffeprosesslovens paragraf 176 kan sivile pågripe mistenkte dersom de tas på fersken, eller som det heter i loven; «treffes eller forfølges på fersk gjerning eller på ferske spor.» Sivile skal straks overgi den pågrepne til politiet. I paragraf 171 heter det at man kan pågripe en person dersom det er skjellig grunn til mistanke, og at en eller flere handlinger kan medføre mer enn seks måneders fengsel. KRITISK SØKELYS Vekterbransjen har måttet tåle et kritisk søkelys fra mediene i de senere årene. Blant de mange sakene er vekteren i Stavanger, som ble dømt for medvirkning til grovt ran og grov økonomisk utroskap i Nokas-saken. Og nylig brukte to vektere mageleiegrepet for å legge en «salattyv» i bakken. NHO Service slår fast at vaktselskapene er de første som ønsker å rydde opp hvis det avsløres utilfredsstillende vandel. POD HAR i dag LITEN KONTROLL Politidirektoratet vil på sikt innføre automatisert vandelskontroll av ansatte i vekterbransjen. I fremtiden skal vaskingen fullautomatiseres ved å legge inn parametere for relevante dommer og bøter i datasystemet. Et pilotprosjektet skal iverksettes på landsbasis innen 31.mars i år. Finansieringen er ennå ikke avklart. POD mener at vaktselskapene selv bør betale for et tilsyn som kontrollerer selskapene. POD godkjenner opplæring Det er uenighet om hvem som bør ha ansvaret for å godkjenne opplæringsprogram for vekterutdanningen. Politidirektoratet sitter i dag med dette ansvaret. Steinar Talgø, seksjonssjef i juridisk seksjon i POD mener at dette ansvaret naturlig hører inn under Kunnskapsdepartementet. Departementet påpeker på sin side at Utdanningsdirektoratet kun har ansvar for lærefag i videregående skole. Bransjen selv er komfortable med godkjenningsordningen slik den er i dag. vekterskolen NAF og NHO Service etablerte Vekterskolen i Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig opplæring av vektere. Det første trinnet består av 15 timers teoretisk opplæring. Trinn to består av 30-timers praksis i et godkjent vaktselskap, mens trinn tre består av 50 timers teoretisk opplæring. 10 NORSK POLITI NORSK POLITI

7 T vakt og sikkerhetsbransjen // maktutøvelse vekterne kan ikke holde tilbake mistenkte som fortar handlinger som de ikke kan pågripes for. professor Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen Reaksjonene lot ikke vente på seg da en mann ble utsatt for mageleiegrepet av noen vektere etter at mannen ble tatt for å ha stjålet en salat til 50 kroner i en Vekterbransjen har de siste årene måttet tåle et kritisk søkelys fra mediene for å ha gått for langt i sin maktutøvelse. Bransjen skal ikke benytte vektere som bryter loven, og vil gjøre sitt beste for at ansatte skal ha god vandel. Samtidig kan opplevelsen av maktmisbruk være subjektiv, sier Petter Furulund, adm. direktør i NHO Service. Selskapet representerer arbeidsgiversiden til 28 medlemmer i sikkerhetsbransjen. Vektere kommer til tider i konfliktsituasjoner som krever rask handling. Samtidig har vekterne i prinsippet ikke andre maktmidler enn en vanlig borger. Det kan være vanskelig å vurdere hva som er ulovlig frihetsberøvelse i betente situasjoner. Juridisk sett befinner vekterne seg i grumsete farvann. Dette bør lovgiverne vurdere. Ifølge loven kan vekterne ikke holde tilbake mistenkte som fortar handlinger som de ikke kan pågripes for. Verdien av varen og omstendigheten rundt naskingen er dessuten også av vesentlig betydning for om pågripelse vil være et forholdsmessig inngrep. For eksempel kan utenlandske, organiserte ligaer pågripes for tyveri selv om de stjeler lite på hvert sted. For en tenåring som ved et enkelttilfelle stjeler en leppestift stiller det seg annerledes, sier Tor-Geir Myhrer ved Politihøgskolen. Vekteren plikter å ringe politiet straks noen er pågrepet. Men i mange tilfeller kommer ikke politiet raskt nok. Da må vekteren bruke skjønn og vurdere om fortsatt anholdelse er et «uforholdsmessig inngrep». Hvis det er tilfelle plikter vekteren å slippe løs den pågrepne. Jeg forstår vekternes dilemmaer. Den pågrepne har ikke plikt til å oppgi navn, adresse og alder. Vekterne har ikke lov å ransake vedkommende, og de kan ikke pågripe noen under 15 år. I praksis har samfunnet lite spillerom i forhold til barn som stjeler, sier Vidar Refvik, og legger til: Vektere har i prinsippet ingen andre fullmakter enn en vanlig borger, og er ikke et B-politi. Politiet er det eneste legale maktapparat i fredstid. Jeg mener at vekterne i prinsippet skal beskytte gjenstander, ikke mennesker. Den eneste forskjellen på vektere og andre sivile er at vekterne kan søke om å få bruke kiosk i Oslo før jul i fjor. (Foto: Scanpix) utsatt for negativ oppmerksomhet batong. Det finnes ingen regler for bruk av håndjern. Refvik mener at bruk av mageleiegrepet på en person som stjeler litt mat ikke er akseptabelt. Komplisert Professor Tor-Geir Myhrer mener grensen for vekternes maktutøvelse kompliseres av prinsippet om egenvakthold. Foreldre som leier vektere til å passe huset når tenåringen skal ha hjemme-alene fest kan bestemme at vekteren får kaste ut uønskede gjester. Det er uklart juridisk om eiere av kjøpesentra kan gjøre det samme. Enda vanskeligere er det ved offentlig eierskap. Noen mener kjøpesentre har private gater, og at vekterne kan gripe inn på vegne av eierne. Uansett er det et viktig prinsipielt standpunkt at maktanvendelse på det som anses som offentlige sted tillegges politiet, hevder Myhrer. Han mener vekterne kan pågripe mennesker som begår straffbare handlinger, men jo mer offentlige et bygg eller et område blir, jo mindre er muligheten for å begrense ferdselen på annet grunnlag. Kjøpesentra er typiske gråsoner, mener Tor-Geir Myhrer. Forventningspress Grensen for maktutøvelse kan være vanskelig å definere, sier forbundssekretær Trond Karlsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. Teoretisk sett kan vekteren i noen tilfeller påberope seg nødverge, og bruke nødvendig fysisk makt for å roe ned personer som går til angrep. I de fleste tilfeller handler jobben om å observere og tilkalle politiet, men ofte må vekterne la tyven eller bråkmakeren gå fordi politiet ikke kommer. Dette kan være vanskelig å forklare overfor andre som har forventninger til vekteren. 200 vektere har anmerkninger 200 vektere må sjekkes nærmere etter at politiet i Oslo foretok en elektronisk vandels kontroll i fjor høst. Om lag 8000 vektere ble kontrollert. Oslo: Seksjonssjef Bjørn Vandvik i Utlendings- og forvaltningsseksjonen karakteriserer ikke tallet som urovekkende høyt. 97,5 prosent av de kontrollerte har god vandel. Jeg ønsker ikke å svartmale bransjen, selv om vi har anmerkninger på ansatte i alle vaktselskapene, sier Vandvik. Ansattelistene er vasket elektronisk mot strafferegisteret, bøteregisteret og Strasak. Vaskingen plukker ut alle mistenkte/siktede og hva slags forhold de er registrert med, men gir ikke svar på hvordan saken er avgjort. Etter en innledende gjennomgang sitter politiet igjen med 200 vektere som må sjekkes manuelt, for å være sikre på at sakene tilsier rapportering til vaktselskapene. I utgangspunktet bør alle vektere ha plettfri vandel, men politiet må se på hva slags anmerkinger som er relevant for yrket. Det kan være et tillitsbrudd hvis vekteren har anmerkninger for nasking eller fartsovertredelse, samtidig som han har nøkkel til private hjem eller kjører i vaktselskapets bil. Vanskelig grensegang Det kan være en vanskelig grensegang å be selskapet selv ta oppgjør med egne ansatte. Vi har god dialog med de største selskapene, og vi har fastsatt noen absolutte minstekrav, sier Vandvik. Som eksempel nevner han at vakter på utesteder de siste fem årene ikke må ha vært ilagt straff for narkotika, vold, trusler, sedelighet, bedrageri, ran, utpresning, naskeri, skadeverk, ordensforstyrrelser eller brudd på våpenloven. Vi mener vel at vi kan stille strengere krav til vaktselskapene. De store selskapene praktiserer imidlertid et krav om plettfri vandel, sier Bjørn Vandvik, og lover heretter en årlig elektronisk vandelskontroll. 12 NORSK POLITI NORSK POLITI

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

Færre. lovbrudd. enn på tjue år

Færre. lovbrudd. enn på tjue år Norsk Politi nr.1 // mars 2011 Færre lovbrudd enn på tjue år n Vinning utgjør 47 prosent av den totale mengden anmeldt kriminalitet, og har hatt en nedgang på 20 prosent siden 1999. n Den store nedgangen

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra

DANMARK. Politi nr.2 // mai/juni 2008. Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. Norsk. Derfor gikk redningsaksjonen så bra Norsk Politi nr.2 // mai/juni 2008 ålesund Derfor gikk redningsaksjonen så bra Jeg jobbet på autopilot, nesten uten å tenke. john kåre flo konstituert stabssjef ved Sunnmøre politidistrikt DANMARK i flammer

Detaljer

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 nr 10 14.10.2010 løssalg kr 55,- Realistisk FNtrening i Nairobi Visste du at norske politiinstruktører gjør seg sterkt gjeldende i Afrika? s 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 2 LEDER Utgiver Politiets Fellesforbund

Detaljer

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,-

POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ. Politisivile får ulik lønn. Verre enn å møte kriminelle. Etterspurt politikompetanse 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- Verre enn å møte kriminelle side 12-15 Politisivile får ulik lønn side 16-17 Etterspurt politikompetanse side 22-23 12.10.2007 LØSSALG KR 49,- NR 10 POLITITJENESTEN I ØST-FINNMARK PÅ SPAREBLUSS Polititjenesten

Detaljer

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet:

Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: Nye Kripos startet identifikasjonsarbeidet: EKSTREMT KREVENDE 14.01.2005 LØSSALG KR 45,NR 1 Det sier seg selv at arbeidet er ekstremt krevende. Samtidig er det meget positivt at norsk politi var tidlig

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE

EN FRIHAVN FOR OVERGRIPERE nr 12 11.12.2009 løssalg kr 55.- Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:32 Sending file DCS_3156.jpg sent Johnny_B -- Thu Des 1 23:56:58 kjenner du igjen bildet? Jente_10 -- Thu Des 1 23:57:02? Johnny_B -- Thu Des

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS?

02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4. Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? 02.04.2004 LØSSALG KR 35,- NR 4 Bør kriminelle MC-klubber FORBYS? BBDO Oslo Foto: Kongsro Hei medlem, snart får du et nytt abonnement! 1. mai blir BusinessCall til NetCom UnionTalk, og du får lik pris

Detaljer

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov

Rapport. Politiet mot 2020. Bemannings- og kompetansebehov Rapport Politiet mot 2020 Bemannings- og kompetansebehov i politiet FORORD Publikums krav om et mer tilgjengelig og effektivt politi faller sammen med politiets egen beskrivelse av behovet for å styrke

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7

nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 nr 12 09.12.2010 løssalg kr 55,- DRAPSTRUET Treholt-etterforskerne har en tøff tid som pensjonister. Side 6 og 7 Oversikt forsikringer 2011 Vi jobber hele tiden for å få best mulige vilkår til rimeligst

Detaljer

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR

17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR 17.09.2004 LØSSALG KR 35,- NR 9 LEKKASJER TIL BESVÆR Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt slår nå alarm etter omfattende lekkasjeproblem fra etterforskningen rundt drapet av en politikollega.

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

Hvor lenge er man en kriminell?

Hvor lenge er man en kriminell? nr 11 07.11.2012 løssalg kr 55,- For ni år siden ble en 17-åring pågrepet med 1,2 gram hasj. Han var god nok for Politihøgskolen men ikke for Asker og Bærum politidistrikt. Hvor lenge er man en kriminell?

Detaljer

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS

nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS nr 4 23.04.2010 løssalg kr 55,- STRID OM BARNEHUS Regjeringen åpner stadig flere barnehus. Men, de vet ingen ting om barnas rettsikkerhet ivaretas bedre der enn i tingrettene. Side 10-15 VERDENSNYHET!

Detaljer

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat...

Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat... 8 Landsmøtesak bevæpning... 8 Veien videre... 8 Mandat... Generell bevæpning av norsk politi Bevæpningsutvalget Politiets Fellesforbund 2011 Forord... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Forbundsstyrets behandling og utvalgets mandat.... 8 Landsmøtesak bevæpning...

Detaljer

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent.

Oslo, juni 2011. Alle casene virkelig hendelser. Det er tatt opp med de impliserte at dialogmøtene kan bli omtalt og gjort offentlig kjent. 2 Oslo, juni 2011 Klokken er snart ett i en varm sentrumsgate en torsdag formiddag. En bil parkerer rett utenfor et serveringssted hvor det står tre medlemmer fra Hells Angels (HA) står utenfor og røyker.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer